Mwansa: EÚ čakajú v budúcnosti skôr migranti z Blízkeho Východu ako z Afriky

Bratislava 27. decembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)

 

Európa bude aj naďalej čeliť migračným vlnám, no predovšetkým z východu a menej už z juhu z afrického kontinentu

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Tam sa skôr obávajú klimatických zmien, ktoré môžu spôsobiť nedostatok úrody, hlad, a tým nárast utečencov v rámci tohto kontinentu. Povedal ekonóm a výskumník zo Zambie Barnabas Mwansa v rozhovore, ktorý je súčasťou multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky.

-V rámci projektu Nadácie Pontis spolupracujete so slovenskými univerzitami a prednášate našim študentom. Majú informácie a záujem o rozvojové témy a pomoc?-

Som súčasťou projektu, ktorý má za cieľ vzdelávať o rozvojových témach, čiže predstaviť globálne rozvojové témy univerzitám. To, že som mohol prednášať slovenským študentom, považujem za výbornú príležitosť. Oceňujem vôľu univerzít zahrnúť rozvojové témy do súčasných študijných osnov a plánov. Mnohé rozvojové témy a problémy sa totiž týkajú rozličných spoločností, Slovensko nie je výnimkou. Dôležité témy sa týkajú klimatickej zmeny. Študenti by mali po prednáškach v súvislostiach pochopiť, čo znamená a môže spôsobiť klimatická zmena. Dôležité je aj nové smerovanie, ktoré dali rozvojovej spolupráci ciele, vyhlásené OSN. Študenti musia pochopiť, o čom sú Miléniové rozvojové ciele. Časť slovenských študentov má len čiastočnú predstavu, o čo v nich ide. Chýba im hlbšie pochopenie globálnych rozvojových cieľov. Na Slovensku celkovo absentuje väčšia znalosť týchto tém. Mala by to byť aj úloha médií, aby tieto témy zrozumiteľne sprostredkovali slovenskej spoločnosti. Vrátim sa ešte k študentom. Na Slovensku mám pocit, že sa vyučuje „mainstream“, ktorý nie celkom zodpovedá potrebám pracovného trhu, kde je nutná väčšia znalosť a súvislosti globálneho vývoja. Tam je dôležité vedieť viac z oblasti politiky, ekonomiky aj životného prostredia, „genderových“ tém, ohľadom zapojenia sa žien do globálnej ekonomiky. To všetko by malo viesť k pochopeniu, ako žijú ľudia v iných spoločnostiach. Som rád, že som aspoň trochu mohol prispieť k preklenutiu rozdielov medzi teóriou a praxou v rozvojovom vzdelávaní. Najmä ma potešilo, že študenti začali vnímať, ako ich globálne témy môžu ovplyvniť na lokálnej úrovni.

-Slovenskí sociológovia často upozorňujú na to, že sme uzavretá spoločnosť, ktorá nedôveruje príliš cudzincom a migrantom. Objavili ste podobné tendencie aj medzi študentmi, s ktorými ste mali možnosť hovoriť?-

Áno, všimol som si to. Spočiatku som mal pocit, že tunajší študenti vyznávajú kultúru mlčania. Prekvapilo ma to a premýšľal som, čo je v pozadí, či je to väčšou uzavretosťou malej spoločnosti, v ktorej študenti vyrastali. To sa však musí zmeniť. Prvým momentom je integrácia Slovenska do Európskej únie. Pocit, že ste súčasťou väčšieho celku, musí byť momentom zmeny. Slovensko sa touto integráciou stalo súčasťou širokej globálnej spoločnosti. Už študenti musia pochopiť, aké sú témy, ktoré sa týkajú Slovenska a ktoré musí vnímať a riešiť. Jednou z takýchto tém je partnerstvo medzi EÚ a africkými a karibskými krajinami. Študenti sa učia vnímať, že aj slovenskí politici musia robiť rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú politiku únie aj v oblasti rozvojovej pomoci. To je kľúčové. Ďalší príklad. Jednou z hlavných súčasných agend EÚ je otázka migrácie a utečeneckej krízy. Pri diskusiách som ich upozornil na skutočnosť, že na riešenie tejto otázky je potrebné podporovať mier, teda aby sa spoločnosti stali viac mierumilovné, stabilnejšie a predvídateľnejšie. Ľudia opúšťajú svoju krajinu, keď v nej nie je mier. Utečenci nechcú primárne žiť v Európe či na Slovensku, ale prichádzajú sem, pretože v krajinách, ako je Sýria, nie je mier. To je dôležité, aby študenti chápali, prečo dochádza k takým masívnym presunom ľudí vo svete.

-Spomenuli ste problém migrácie. Ako by sa v súvislosti s migračnou krízou mala zachovať EÚ?-

Najskôr si treba položiť otázku, prečo ľudia migrujú a opúšťajú svoje domovy. Môže to byť z politických dôvodov, pre nestabilitu v krajine, odkiaľ ľudia utekajú. Môžu to byť ekonomické dôvody, keď si ľudia hľadajú prácu alebo iné ekonomické možnosti. EÚ je v tomto smere zaujímavá. Prostredníctvom zahraničnej pomoci podporuje mnoho rozvojových krajín s cieľom, aby sa tieto štáty stali mierumilovné a bezpečné. Zároveň tým pomáha podporovať aj ich ekonomickú stabilitu, vytvárať nové pracovné miesta. Keď sa plnia tieto predpoklady, ľudia nemajú motiváciu odtiaľ odchádzať.

-To je logické a platí to. Čo však v prípade Iraku a Sýrie? Obe krajiny boli relatívne bohaté, s autoritatívnou vládou, no stabilné. Z vonkajších či vnútorných dôvodov sa ocitli v konflikte, nestabilite a ľudia odtiaľ húfne migrujú. Je preto alternatívou EÚ aj dialóg na zachovanie stability pri autoritatívnych režimoch?-

Štáty s autoritatívnymi režimami sú zraniteľné a nestabilné. Je len otázkou času, kedy príde nejaký vnútorný alebo vonkajší konflikt a ich obyvatelia budú donútení k migrácii. EÚ by preto mala mať systém včasného varovania a plány na scenáre vývoja, keď dôjde ku konfliktom v blízkosti jej hraníc. Súčasná migračná kríza ukazuje, že nič také nemala a že len reaguje na rýchly a nekontrolovaný vývoj. To sa musí do budúcna zmeniť, v jej záujme. Okrem toho musí konať v záujme prevencie pred konfliktami. Rokovať a diskutovať s predstaviteľmi zraniteľných štátov a hľadať riešenia s cieľom podporovať ich demokratizáciu, no zároveň sa pritom vyhnúť ich destabilizácii.

-Hlavný migračný tok do Európy v tomto roku smeroval z Blízkeho Východu. Vidíte do budúcnosti riziko, že sa to môže týkať aj ďalších oblastí, napríklad v Afrike?-

Naďalej ostane v tomto smere dominantný Blízky Východ, pretože sa v ňom nachádza veľa zraniteľných a zle spravovaných štátov. Afrika prešla za posledné roky výraznou zmenou a je politicky omnoho stabilnejšia ako v minulosti, azda s výnimkou niekoľkých subsaharských štátov. Afrika je veľmi bohatý kontinent a jeden z dôvodov mnohých vojen v minulosti bol boj o prírodné bohatstvo.  To v súčasnosti vidno napríklad v Nigérii, kde pôsobí skupina Boko Haram. Do budúcnosti však očakávam, že do Európy bude prúdiť viac migrantov z Blízkeho Východu ako z Afriky, ktorá  čelí inej hrozbe. Prejavy klimatickej zmeny zhoršujú v niektorých oblastiach úrodnosť pôdy a tým vytvárajú riziko hladu. A to môže byť dôvodom klimatickej migrácie, ktorá sa bude diať v rámci Afriky. Medzinárodné právo však nateraz nemyslí na ochranu migrantov tohto typu. Pokiaľ ste politický utečenec, legislatíva vám garantuje práva. Ak utečiete z dôvodu hladu po prírodnej katastrofe, nemáte žiadne istoty. To by mohol byť podnet pre OSN, aby sa začala s plnou vážnosťou venovať aj tejto téme. Takisto pre EÚ, ktorá, ak sa jej bude venovať, môže získať ďalší náskok v oblasti rozvojovej spolupráce.

-Mnohí geológovia i ďalší experti varujú, že potenciálne vojny sa môžu rozhorieť o stenčujúce sa zdroje pitnej vody. Súhlasíte s nimi?-

Na sto percent áno. To sa už deje vo viacerých subsaharských krajinách. Aj v Tanzánii napríklad museli odstaviť viacero hydroelektrární pre nedostatok vody. To vytvára výpadok energie pre celú ekonomiku a to je veľká hrozba. Ja pochádzam zo Zambie a aj tam sú v súčasnosti výpadky v zásobovaní elektrickou energiou. Aj preto musíme dôsledne reagovať na klimatické zmeny, pretože ich ignorovanie prinesie viac vojen do budúcnosti. Navyše, nie je to len africký problém. Rovnaká hrozba visí nad Blízkym Východom a to prináša aj veľké riziko pre Európu.

-Spomenuli ste, že Afrika je bohatý kontinent na prírodné zdroje. Aj preto sa oň dlhodobo zaujímajú rôzne veľmoci. Veľmi aktívna je napríklad Čína. Ako hodnotíte jej úlohu pri industrializovaní Afriky a budovaní tamojšej infraštruktúry?-

Mám z toho zmiešané pocity. Na jednej strane, Čína plne rozumie tomu, čo Afrika potrebuje. Jednoznačne dobudovať infraštruktúru, ako sú cesty, železnice, elektrické vedenie. Taktiež potrebuje školy, univerzity, nemocnice. Čína ponúka ich výstavbu. Na druhej strane, tým však len využíva vlastné kapacity a nezvyšuje ekonomický potenciál afrických krajín. Berie si zdroje, ktoré tieto krajiny majú, no nechávajú ich ekonomiky v závislosti od ťažobného priemyslu. Hospodárstvo väčšiny afrických krajín však potrebuje diverzifikovať. V posledných mesiacoch sa tým dostávajú do veľmi rizikovej pozície, pretože čínska ekonomika spomaľuje a tento vývoj prenáša aj do zahraničia. Pre Afriku to tiež znamená spomalenie ekonomického rastu, v priemere zo 7-8 percent na takmer polovicu. To je však už málo na boj s chudobou v Afrike, a preto možno znovu očakávať jej nárast. Celkovo sa tým pre Afriku nemení nič v pozitívnom smere. V minulosti to boli najmä európske krajiny, ktoré ťažili v Afrike suroviny a držali ich ekonomiky v závislej pozícii. V súčasnosti ich vo väčšej miere vymenila Čína.

-Ako sa môže Afrika vymaniť z tejto ekonomickej pasce a vybudovať napríklad vlastný priemysel, ktorý nebude závislý len na ťažbe surovín?-

Africké krajiny musia čo najviac investovať do vzdelávania mladých ľudí a do transferu technológií, ktorý je na kriticky nízkej úrovni. Na prvé miesto som dal vzdelávanie, pretože, ak bude čoraz viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí, je predpoklad, že veľká časť z nich investuje svoj talent a schopnosti do podnikania a to môže pozdvihnúť ekonomiku a vytvoriť jej priemyselnú základňu. Keď som spomínal transfer technológií, musím povedať, že Afrika sa v tomto smere postupne mení a nie je ani zďaleka taká zaostalá, ako by sa mohlo zdať. Napríklad drvivá väčšina mladých ľudí nepoužíva mobilný telefón primárne na telefonovanie, ale využíva jeho aplikácie, napríklad na peňažné transakcie. Rovnako farmári pri kalkulácii úrody a jej nahlasovaní používajú mobilné aplikácie. Takisto používajú tieto technológie a GPS na lokalizáciu zdrojov vody, najmä pri odľahlých farmách. Nositeľmi týchto nových technológií sú mladí ľudia a to je pre mňa nádej, že aj vďaka nim dokážu vnímať, aké je dôležité meniť nielen ekonomiku, ale aj politický systém, aby bol moderný a demokratický.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Európska únia je pripravená pomôcť pri obnovení rozhovorov o znovuzjednotení Cypru

0 icon

Nikózia 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Karadjias)   Európska únia je pripravená „aktívne prispieť“ k oživeniu nečinných rozhovorov o znovuzjednotení etnicky rozdeleného Cypru. Uviedla to v piatok cyperská vláda. Jej hovorca Kyriakos Koushos uviedol, že šéf európskej diplomacie Josep Borrell počas stretnutia s prezidentom Nicosom Anastasiadesom v Nikózii vyjadril pripravenosť bloku…

Taliansko zaznamenalo vlani najvyšší ročný počet mŕtvych od 2. svetovej vojny

0 icon

Rím 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Pandémia viedla v Taliansku k tomu, že tam zaznamenali najvyšší ročný počet mŕtvych od druhej svetovej vojny. Štatistický úrad ISTAT v piatok oznámil, že v roku 2020 bolo v krajine zaznamenaných 746.146 úmrtí To je o 15 percent viac než priemer zaznamenaný pre…

Na letisku vo Frankfurte nad Mohanom zadržali chorvátskeho vojnového zločinca

0 icon

Berlín 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Na základe európskeho zatykača pre obvinenia zo spáchania vojnových zločinov počas vojen v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočia zatkli v Nemecku 65-ročného muža z Chorvátska Ako v piatok uviedla nemecká polícia, nemenovaného muža zadržali na letisku vo Frankfurte nad Mohanom po štvrtkovom…

Obhajca Volko sa sústredí len sám na seba. V Toruni začne v sobotu rozbehom o 11.07 h

0 icon

Bratislava 5. marca 2021  (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Keď v roku 2017 v Belehrade vybojoval striebro na halových majstrovstvách Európy v Belehrade, bolo to nečakané prekvapenie. Keď si o dva roky neskôr v Glasgowe v nie stopercentnom zdravotnom stave dobehol po zlato, bola to už prvotriedna senzácia. Ján Volko (24) ide…

Vydanie opozičnej političky Cichanovskej do Bieloruska odmietli

0 icon

Vilnius 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Litva v piatok odmietla žiadosť Bieloruska o vydanie opozičnej političky Svetlany Cichanovskej. Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis vyhlásil, že ľudia hľadajúci útočisko v jeho krajine „sa môžu cítiť bezpečne a nikto nebude vydaný ... pre svoj boj za demokraciu, slobodu prejavu alebo…

Pri spomienke na obete koronavírusu poprosila prezidentka verejnosť o osobnú zodpovednosť

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Prezidentka Zuzana Čaputová si dnes pripomenula obete koronavírusu. Pred Prezidentským palácom zapálila sedem sviečok na spomienku viac ako sedemtisíc obetí. Slovensko zaznamenalo 6. marca 2020 prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19 „Odišli spomedzi nás matky, dcéry, otcovia, synovia, kolegovia, kamaráti. Odišli zdravotníci a zdravotníčky,…

FIFA urobila zmenu pri posudzovaní neúmyselnej ruky pred strelením gólu

0 icon

Zürich 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Peter Dejong)   Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pristúpila k zmene pri posudzovaní neúmyselnej ruky pred strelením gólu. "Považujem za významnú zmenu, že v budúcnosti nebude braná do úvahy neúmyselná hra rukou spoluhráča bezprostredne pred strelením gólu alebo pred gólovou šancou," citovala agentúra dpa slová prezidenta FIFA…

Austrália žiada EÚ, aby prestala blokovať export vakcín

0 icon

Brusel 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Martin Mejia)   Austrália požaduje od výkonného orgánu Európskej únie (EÚ) uistenie, že nebude blokovať budúce dodávky vakcín proti koronavírusu. Tento krok prichádza po tom, ako Taliansko zablokovalo export 250-tisíc dávok očkovacej látky od spoločnosti AstraZeneca k „protinožcom“ Je to po prvý raz, čo členský štát…

Vyšetrovateľ obvinil v kauze Fatima bývalé policajné vedenie, obvinené aj v kauze Očistec

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol obvinenie voči bývalému prezidentovi Policajného zboru Tiborovi Gašpar, bývalému šéfovi NAKA Petrovi Hraškovi a exriaditeľovi Národnej protikorupčnej jednotky Robertovi Krajmerovi v kauze Fatima. Informoval o tom portál Aktuality.sk na svojej internetovej stránke. Všetci traja sú obvinení aj…

Eurokomisia pred MDŽ upozornila, že pandémia mala negatívny vplyv najmä na ženy

0 icon

Brusel 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Európska komisia (EK) v piatok, s odkazom na blížiaci sa Medzinárodný deň žien, zverejnila správu o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2021, ktorá upozornila na negatívny vplyv pandémie koronavírusu na ženy Správa uvádza, že pandémia prehĺbila nerovnosti medzi ženami a mužmi takmer vo…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Štrba

Jordan Peterson: Psychologická významnosť biblických príbehov – 15. prednáška

0icon

Prinášam 15. prednášku zo seriálu, v ktorom kanadský profesor Jordan Peterson vykladá biblické príbehy moderným jazykom psychológie. Ide o poslednú prednášku, v ktorej sa Peterson venuje knihe Genezis, zároveň je to však aj posledná verejná prednáška o Biblii ako takej, pretože potom už mal Peterson povinnosti v súvislosti s cestovaním…

Ivan Holek

Situácia je hrozná! Ale jej skutočné riešenie sa ignoruje!

0icon

Katastrofický duchovný stav ľudstva privodil katastrofu v podobe pandémie, ktorú v súčasnosti prežívame. A preto by sme mali popri všetkých opatreniach proti šíreniu vírusu myslieť aj na duchovné opatrenia, pretože len nimi môžeme eliminovať skutočné, vnútorné podhubie tejto epidémie. A len na základe toho potom začnú nevyhnutne poľavovať aj jej…

Marek Brna

Ivermectin má byť ľahko dostupný

0icon

Ak je Ivermectin najviac účinný v ranom štádiu ochorenia covid 19, tak je nezmyselné, ak sa momentálne u nás používa len v nemocniciach, kam sa zvážajú prakticky len pacienti v pokročilom štádiu ochorenia. Akékoľvek blokovanie tohto sľubného lieku vytvára podozrenie, že súčasný stav niekomu vyhovuje a nie je záujem, aby…

Erik Majercak

Znárodnenia, vyvlastnenia, či iné zmeny nakladania s výrobnými prostriedkami ako výsledok vojny medzi miliardármi a tými ešte mocnejšími - priebežný stav

0icon

Rozpad unipolárneho sveta na rôzne zóny a sféry vplyvu Rôzne skupiny ľudí založili v USA nezvratné deštrukčné ekonomické procesy, ktoré spolu s coronou majú devastačné účinky na ekonomiku USA. Keďže Trump nakoniec neprevzal úlohu vodcu likvidácie USA ešte počas, či na konci svojho prezidentovania je jasné, že ideme do druhého - krvavejšieho scenára…

Pavel Jacz

Hystéria slovenských jastrabov Korčoka, Valáška a dvoch vládnych strán kvôli vakcíne SputnikV.

0icon

Po roku vlády urobil Matovič konečne niečo pre ľudí a hneď sa na neho vyliala hysterická kritika hlavne zo strany dvoch koaličných partnerov SaS a Za Ľudí. Prvá to deklarovala naša „inteligentná“ podpredsedníčka vlády, ktorej dvaja členovia zo strany už odišli. A chystajú sa ďalší. Žiaľ, jeden Valášek si nedával…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Toto sú tie najjedovatejšie hady sveta!

0 icon

Hoci nie všetky hady sú jedovaté, existujú aj také, ktoré usmrtia človeka do 30 minút. Toto je sila jedného z najrozumnejších zvierat na svete. Hady môžu byť kdekoľvek, od suchých púští Austrálie až po tropické záhrady obyvateľov Floridy. Tí, ktorí mali toľko nešťastia a hady ich uhryzli, opísali príznaky bolestivého uhryznutia. Sú…

TOP10 tipov, ako uspať dieťa bez stresu a nervozity

0 icon

Stať sa rodičom je požehnaním. Môže to však byť náročná práca, pretože je to úplne nové dobrodružstvo bez príručky v ruke. Jedným z najväčších utrpení, ktoré väčšina rodičov musí absolvovať, je dostať svoje dieťa do postele a pokojne ho uspať. Je vaša spacia rutina utrpením, ktoré sa tiahne po celú noc? Tu je pár…

Island: Tieto fenomenálne veci nájdeš jedine v tejto krajine!

0 icon

Island je ostrov, ktorý sa nachádza v severnej časti Atlantického oceánu. Aj keď názov krajiny (Iceland) znamená krajina ľadu, v skutočnosti je príroda na Islande rôznorodá a naozaj čarovná. Ale Island si zaslúži lásku ľudí nielen kvôli svojej prírodnej kráse. Sú tu tiež pekné trávnaté domy, zábavní policajti a roztomilé semafory. Island…

Pre týchto ľudí by mala byť kuchyňa zakázaným priestorom!

0 icon

Sú ľudia, ktorí variť vedia tak nejak prirodzene. A potom sú tu tí, pre ktorých by mala mať kuchyňa nápis "Zákaz vstupu!". Ku ktorej skupine patríš ty? V dnešnom príspevku ti ukážeme výtvory ľudí, ktorí to za sporákom jednoducho nevedia. Nehody sa stávajú, to je fakt. No tieto špeciality sú už…

Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

0 icon

Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

Vo svete IT

Kadiaľ pôjde rover Perseverance? NASA zverejnila obrázok, ktorý ukazuje jednu z možných ciest

0 icon

18. februára pristál na povrchu Marsu rover Perseverance. Presnejšie dosadol do krátera Jezero, ktoré mohlo byť kedysi jazerom a riečnou deltou. V ňom bude rover Perseverance pátrať po stopách mikrobiálneho života na červenej planéte, píše portál Universe Today. Lenže kde presne by mal rover po týchto stopách pátrať? Americká vesmírna…

Americký úrad pre kontrolu liečiv aktualizoval príručku, ako sa správať, keď nastane zombie apokalypsa

0 icon

Aktuálne pandémia nemusí byť tým najhorším, s čím sa musíme v najbližšej budúcnosti vysporiadať. Americký úrad pre kontrolu liečiv (US Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) aktualizoval príručku, ako sa máme chovať, skúste hádať, keď nastane zombie apokalypsa. Na tému upozorňuje portál futurism.com. Hoci v súčasnosti môžu tieto udalosti…

WhatsApp pravdepodobne zavedie funkciu, ktorá o niečo zvýši bezpečnosť komunikácie

0 icon

Službe WhatsApp sa v posledných mesiacoch dostáva extra pozornosti. Dôvodom je ohlásená zmena podmienok používania, ktorá bola pred niekoľkými týždňami posunutá na neskôr. Konkrétne na 15. mája. Spoločnosť tak urobila, aby získala extra čas, aby bola schopná vysvetliť dôvody, prečo sa tak deje. Ale aj napriek tomu, že nové podmienky…

Vesmírna loď Starship SN10 explodovala potom, ako pristála. Pozrite si to na videu!

0 icon

Koncom minulého roka sme mohli vidieť let vesmírnej lode Starship SN8, ktorý však skončil explóziou. Stalo sa tak počas pristávacieho manévru. Dôvodom bolo, že loď pristávala príliš rýchlo a ešte aj pod uhlom 45-stupňov. V dôsledku toho pri dotyku so zemou, loď explodovala. Musk však aj napriek tomu pokladal tento…

AnTuTu aktualizovalo globálny výkonnostný rebríček smartfónov. Mi 11 dochádza o titul najvýkonnejšieho zariadenia

0 icon

Koniec minulého roka priniesol zariadenie Xiaomi Mi 11, ktoré doposiaľ dominovalo výkonnostnému globálnemu rebríčku spoločnosti AnTuTu. Nuž, situácia sa aktuálne mení. Najnovšia aktualizácia rebríčku AnTuTu má totiž nového lídra. Je ním smartfón iQOO 7, ktorý Mi 11 prekonal približne o 20-tisíc bodov.  Takto vyzerá rebríček AnTuTu k dnešnému dňu Nižšie si…

Armádny Magazín

Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

0 icon

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným an

Americké vrtuľníky: Nemci podrážajú už aj Francúzov

0 icon

Nemecko, 5.marec 2021 (AM) – Zdá sa, že Nemci zvažujú výmenu Francúzskeho vrtuľníka Tiger za americký AH-64E Apache. Nemecká predstava o spolupráci je založená výhradne na jednoznačnom prospechu pre nich. Už čoskoro bude zrenovovaná socha Otto Von Bismarck, symbol Nemeckej nadvlády, ktorému sa podarilo poraziť Napoleona a ukrad

Izraelský analytik Kedmi: západné sankcie zdvihli Navaľného stúpencov do hystérie

0 icon

Izrael, 5.marec 2021 (AM) – Nové sankcie USA a EÚ voči Rusku sa stali ukážkou neochoty Západu poškodiť ruskú ekonomiku. Uviedol to izraelský expert Jakov Kedmi.   2. marca USA a EÚ oznámili nové protiruské sankcie kvôli zatknutiu Navaľného. Podľa Kedmiho sa z opatrení uložených Západom stali „lacným pozérstvom

Armáda Doneckej republiky má povolenie na predstihovú paľbu

0 icon

Donbas, 5.marec 2021 (AM) – Vedenie ľudovej milície Doneckej ľudovej republiky povolilo svojim jednotkám páliť na pozície Ozbrojených síl Ukrajiny s predstihom. Podľa predstaviteľa milície ide o nevyh

Americké sankcie sú nanič. Turecko rokuje o ďalšej dodávke ruských S-400

0 icon

Turecko, 5.marec 2021 (AM) – Turecko aj naďalej rokuje s Ruskou federáciou o nákupe druhého pluku systémov PVO S-400 a o možnosti ich spoločnej výroby, nehľadiac na sankcie USA. Vyhlásil to vedúci sekretariátu obranného priemyslu Turecka Ismail Demir.  

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali