KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Má dnešné Slovensko nejaký plán? Konferencia Budúcnosť pre slovenské Slovensko predstavila svoju víziu

Bratislava 25. novembra 2019 (HSP/Foto:HSP-Ivan Lehotský)

 

V sobotu 23. novembra 2019 sa na Devíne stretli predstavitelia národných síl slovenskej spoločnosti na konferencii s názvom Budúcnosť pre slovenské Slovensko. Aký program a akú víziu by malo mať Slovensko do najbližšej budúcnosti?

Pamätný list

Slovensko opäť stojí pred osudovým rozhodnutím: v nadchádzajúcich voľbách 2020 nevyhnutne potrebuje, aby sa vitálne národné sily dostali k slovu. Lenže ešte predtým potrebuje mať jasný hodnotový a strategický rozvojový program, ktorý bude viesť nastupujúcu generáciu do ďalších zápasov za slovenskú identitu, národnú slobodu, rovnoprávnosť a štátnu suverenitu.

Vytvorenie a predstavenie tohto programu bolo hlavným zámerom a cieľom sobotňajšej konferencie, organizovanej Združením slovenskej inteligencie Korene na symbolickom mieste pod devínskym bralom. V úvodnom vystúpení predseda Združenia slovenskej inteligencie Korene Viliam Hornáček zhrnul podstatné rysy programu Generácie 2020.

Ďalším rečníkom bol publicista, politológ a najnovšie už aj líder strany Vlasť pre oblasť ekonomickú a sociálnu Roman Michelko. Uviedol, že Slovensko je dnes krajinou bez sna. V uplynulých desaťročiach sme boli svedkami historických udalostí, mnohým ľuďom sa splnil ich sen: Slovensko získalo svoju štátnosť, všelikam vstúpilo. Lenže v súčasnosti nemá silnú ideu. Podľa Michelka dnes stojí pred Slovenskom jasná výzva: prekonať „pascu strednopríjmových krajín“. Podľa neho, dnešná generácia, aby bola úspešná, musí perfektne ovládať technológie a musí ponúkať obsah.

Historik Martin Lacko konštatoval, že atmosféra v spoločnosti sa za posledné roky citeľne zhoršila a stále sa zhoršuje. K čoraz viac prituhujúcej demokracii a rastúcim tendenciám liberalistických kruhov k cenzúre sa vyjadril aj Michelko: „Verím, že zdravá spoločnosť znesie aj hlúpe názory, ak občania majú možnosť vypočuť si aj tie múdre, ale neverím v centrálnu štátnu autoritu, ktorá by mala rozhodovať o tom, čo je rozumné a správne, a čo nie.“

Rudolf Jurenka, predseda mladej Matice slovenskej v Nitre, hovoril o aktivitách, ktoré vyvíjajú, a predstavil deklaráciu, ktorú prijali. Miloš Zverina zo združenia Slavica vyzval na vytvorenie centrálnej organizácie slovanskej jednoty: „Slovanské národy majú právo a povinnosť vytvoriť spoločenstvo slovanských národov, tak ako existuje Liga arabských štátov, Britské spoločenstvo národov, Africká únia, Únia juhoamerických národov a podobne.“

Zverina tiež vymenoval hriechy kapitalizmu a ako posledný z nich označil vládu nadnárodných kriminálnych klanov. Myslel tým vedenie západného „demokratického“ sveta, podobne ako sýrsky prezident Bašár Asad v nedávnom rozhovore, keď označil Donalda Trumpa za výkonného riaditeľa firmy zvanej USA, ktorú vlastnia a riadia zločinecké gangy, využívajúce rovnaké procesy riadenia, ako nacisti počas druhej svetovej vojny?

Margaréta Vyšná z Matice Slovenskej premietla účastníkom prezentáciu s analýzou pôsobenia globalizácie, kulturologické porovnanie stretu dvoch svetov. Okrem iných zaujímavých informácií odznelo v nej napríklad aj to, že v roku 2021 v sčítaní ľudu, v súlade s prístupom EÚ, budeme si už môcť zvoliť až dve národnosti a dva materinské jazyky, alebo to, že situácia na južnom Slovensku je dnes taká, že slovenský jazyk sa používa výlučne už iba v dvoch oblastiach: vo vojenskej evidencii a zdravotníckej evidencii. Všade inde sa už používa aj maďarčina. Viliam Hornáček k tomu uviedol: „Kým bude výhodnejšie byť členom menšiny, než členom štátotvorného národa, situácia sa nemôže zlepšiť, ale bude len horšia.“

Pavol Kováčik, lektor Dostatočne všeobecnej teórie riadenia z občianskeho združenia Zdravá spoločnosť hovoril o štátnosti a možnostiach vstupu do jej riadenia na šiestich úrovniach.

Podrobnejšie predstavil program rozvoja Slovenska Michelko: „Naši oponenti, ktorí majú obrovskú mediálnu moc, nám dávajú rôzne nálepky. Hovoria, že nemáme riešenia, že sme nekompetentní, že nemáme víziu, že sme ľudia, ktorí v podstate používajú prázdne floskuly a nevedia definovať ako treba veci riešiť. Samozrejme, je to nepravdivý obraz, ktorý pramení z toho, že sme vytesňovaní z médií, že vlastné komerčné médiá na svojej strane nemáme, až na nejaké mediálne startupy.“

„Podkladajú sa nám isté floskuly ako nemenné pravdy. Ak dnes niekto povie, že solidarita a spravodlivosť sú témy, ktorými sa treba zaoberať, povedia mu, že je úplný hlupák, že nikdy žiadna spravodlivosť nebola, trh všetko vyrieši, schopní s ostrými lakťami vlastne posúvajú spoločnosť dopredu a tí ostatní sa musia zaradiť a dúfať, že im ostanú nejaké omrvinky. Toto musíme striktne odmietnuť: dôstojnosť, boj za spravodlivosť, aj tú sociálnu, musí byť právo, na ktoré nesmieme rezignovať,“ uviedol Michelko a uviedol v tejto súvislosti niektoré konkrétne príklady deformácií systému:

„Bežní ľudia musia mať prístup k bývaniu. Je absurdné, že máme veľmi solventných ľudí, ktorí majú päť-šesť bytov, takzvaných investičných – a to je v poriadku – ale ani len ich neprenajímajú, aby sa im nezničili. Dnes je situácia taká, že v Bratislave, ak desať rokov podržíte nejaký byt, tak vám jeho cena dva, dvaapolkrát narastie a s obrovským ziskom, oveľa väčším ako v banke, ho môžete zúročiť. Títo ľudia nie sú nijako nútení, aby tieto vysoké nadpríjmy nejakým spôsobom vracali spoločnosti. Týchto ľudí treba zdaniť.“ Michelko zdôraznil, že držať prázdne „investičné“ byty za situácie, keď je nedostatok bytov pre mladé rodiny, je nemorálne.

Dotkol sa aj neúmerných ziskov developerov: „Poznáme čísla z Českej republiky, u nás to bude podobné: tam ak byt stojí tri milióny, z toho 800 tisíc je zisk pre developera. Je najvyšší čas, aby toto prestalo. Je najvyšší čas, aby vznikla štátna developerská inštitúcia, ktorá bude stavať byty bez neúmerného zisku, aby tak vznikla konkurencia a ľudia aby mali dostupnejšie bývanie, aby vznikla verejná bytová výstavba s regulovaným nájomným. Napríklad Viedeň takto má 60 – 70 percent bytového fondu, u nás nič také neexistuje.“

Večnou témou sú mzdy: „Štát má tri možnosti ako ovplyvniť mzdovú úroveň. Jedna je priama, to je výška najnižšej mzdy, dnes je zadefinovaná ako 60 percent z priemernej mzdy.

Druhá je výška miezd vo verejnom sektore. Ak by verejný sektor, ľudia vysoko kvalifikovaní, ktorí robia často náročnú prácu, mali priemernú mzdu dvetisíc eur, podnikatelia by nemohli ponúkať šesťsto alebo sedemsto eur. A predovšetkým školstvo: dnes je mzda učiteľa na 80-tich percentách mzdy priemerného vysokoškolsky vzdelaného pracovníka. Učitelia sú z vysokoškolsky vzdelaných ľudí na tom skoro najhoršie – to nie je možné akceptovať. Najmenej v horizonte štyroch rokov by sa mali dostať nad úroveň vysokoškolského priemeru, aby boli aspoň trošku nadpriemerní.

Tretia vec je absolútna likvidácia kolektívneho vyjednávania. Malo by sa legislatívne zaručiť, aby všetky podniky nad dvesto zamestnancov mali povinne a ex-offo zo zákona povinne dať odborárom miesta v dozorných radách. Tým pádom by mali odbory presnú informáciu o tom, aká je skutočná ekonomika podniku, aké sú zisky, a mohli by si legitímne nárokovať na spravodlivý podiel na tom, čo sa vyrobí.“

Michelko navrhuje riešenia: „Musíme zafixovať najnižšiu mzdu na úrovni 60 percent priemernej mzdy ústavným zákonom, musíme zrušiť zisk zdravotných poisťovní, aby 96 percent toho, čo sa vyberie na zdravotnú starostlivosť išlo tam, a len maximálne štyri percentá mohol byť správny fond. Dzurindovskí ústavní sudcovia toto v podstate zrušili s tým, že nie je možné obmedzovať zisk. Lenže minimálne v dvoch oblastiach je vyťahovanie zisku absolútne nemorálne: v dôchodkovom systéme a v zdravotníctve. Ak niekto neobmedzene rabuje účty s peniazmi na dôchodky seniorov a na zdravotnú starostlivosť, je to neprijateľné. Musíme mať silu a odvahu jasne deklarovať, že toto nie – tieto veci sa musia skončiť.“

A hovorí: „Podstatné je, že prichádza generácia, ktorá vie ako, a ktorá vie a chce presadiť to, na čo iní nemali odvahu. Ak budú vhodní politici na správnych miestach, Slovensko môže byť dôstojné a zabezpečiť svojim ľuďom dôstojný život. Nebudeme sa plahočiť na cudzích, nebudeme kolóniou, budeme podstatne menej odtokovou ekonomikou, len treba mať mandát a silu. Vízia už je.“

Podstatu finančnej situácie Slovenska (a nielen Slovenska) v globálnom kontexte zhrnul Hornáček: „Tí, ktorí držia bank vo svete, tí nepotrebujú naše peniaze, tí si ich natlačia, koľko chcú. Oni potrebujú, aby my sme nemali peniaze, lebo tam sa začína naša závislosť.“

Hornáček tiež informoval o vytváraní názorovej generácie dneška a potrebe lokálnych spojení aktivistov. O tom, že priestor na realizáciu duchovného, duševného, kultúrneho, intelektuálneho, umeleckého potenciálu je obrovský, svedčí aj jeho bonmot: „Hudobný skladateľ Béla Bartók kedysi povedal, že nikde na svete nenašiel také bohatstvo melodickej pestrosti ako v slovenskom folklóre. Podobne to máme aj v oblasti ľudových krojov, a predsa si to nikto doposiaľ nevšimol a my chodíme v rifliach s roztrhanými kolenami.“

Program Generácie 2020 ako záverečný dokument konferencie Budúcnosť pre slovenské Slovensko prečítala Margaréta Vyšná. Prioritami riešenia súčasného stavu spoločnosti na Slovensku by mali byť: zachovanie integrity a územnej celistvosti SR, podpora rodiny a rodičovstva, zachovanie dôstojnosti života, výchova v národnom duchu, základné občianske práva, ukotvenie v kresťanstve a pôvodnej kultúre, doplnenie verejného mediálneho priestoru národnými témami, smerovanie SR k politickej neutralite a podpora založenia spoločenstva slovanských národov.

Rozhovor s hlavným organizátorom konferencie Budúcnosť pre slovenské Slovensko Viliamom Hornáčkom si môžete pozrieť tu:

 

Ivan Lehotský

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Múzem bývalého tábora Auschwitz spustilo zbierku na svoje vzdelávacie činnosti

Varšava 3. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Múzeum bývalého nacistického tábora smrti Auschwitz-Birkenau, ktoré bolo pre pandémiu zatvorené od polovice marca, v stredu zverejnilo výzvu na finančnú pomoc, aby mohlo pokračovať vo svojej misii - ochrane historickej pamäti a vo vzdelávaní. Informoval o tom v stredu denník The Times of…

Marcinková tvrdí, že na veci viery nesmieme siahať politickými rukami. Majú vôbec v parlamente šancu prejsť aj základné veci, ako je napríklad ochrana života, ak v týchto veciach liberáli hneď odzbroja človeka poukázaním na jeho vieru?

Bratislava 3. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Podpredsedníčka ľudskoprávneho výboru parlamentu Vladimíra Marcinková (Za ľudí) by nebola rada, ak by sa opozícii darilo rozdeľovať koaličných poslancov nastoľovaním hodnotových konzervatívno-liberálnych tém "Sama som veriaci človek, ale vždy ma prekvapovalo, keď sa politici skrývali za vieru a svoje náboženské presvedčenie vydávali za…

Macron: Dôvody pre návrat Ruska do G7 zatiaľ nie sú

Paríž 3. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Mori)   Francúzsko sa domnieva, že dôvody, ktoré viedli k vylúčeniu Ruska zo skupiny G7, zatiaľ nepominuli. Paríž súčasne pochybuje o želaní samotnej Moskvy pripojiť sa k skupine siedmich ekonomicky najvyspelejších krajín sveta. Podľa agentúry Reuters to v stredu uviedol zdroj z Elyzejského paláca, ktorý…

Kosovský parlament zvolil za nového premiéra Avdullaha Hotiho

Priština 3. júna 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Visar Kryeziu)   Kosovský parlament zvolil v stredu za nového premiéra Avdullaha Hotiho. Jeho nomináciu podporilo 61 poslancov, 24 bolo proti a jeden sa hlasovania zdržal. Profesor ekonómie Hoti nahradí premiéra Albina Kurtiho, ktorému vyslovil parlament koncom marca nedôveru Štyridsaťštyriročný Hoti zo stredopravicovej Demokratickej ligy Kosova…

EK otvorila druhú fázu konzultácií o zabezpečení spravodlivých minimálnych miezd

Brusel 3. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Európska komisia (EK) otvorila druhú fázu konzultácií s európskymi odborovými a zamestnávateľskými organizáciami o tom, ako zabezpečiť spravodlivé minimálne mzdy pre všetkých pracovníkov v Európskej únii. V druhej fáze konzultácií sa predkladajú možné kroky EÚ zamerané na to, aby minimálne mzdy mali primeranú úroveň…

Poslanci diskutovali o predlžení pôsobenia slovenských vojakov v Pobaltí

Bratislava 3. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Rozprava o pôsobení slovenských vojakov v rámci operácie NATO predsunutá prítomnosť (eFP) v Pobaltí ukončila prvý deň ôsmej schôdze parlamentu. Poslanci budú o tomto bode hlasovať zajtra Pôvodne mali slovenskí vojaci pôsobiť v Lotyšsku, Litve, Estónsku a v Poľsku do 30. júna. Podľa…

Od začiatku roka zomrelo v Španielsku o 44-tisíc ľudí viac ako za rovnaké obdobie počas vlaňajška

Madrid 3. júna 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Moises Castillo)   Tento rok zomrelo v Španielsku o takmer 44-tisíc ľudí viac ako za rovnaké obdobie počas vlaňajška, čo predstavuje nárast o 24 percent Tamojší národný štatistický úrad v stredu uviedol, že počas týždňa od 30. marca do 5. apríla vzrástla úmrtnosť o 155 percent.…

Štátny tajomník Majer: Dezinformácie a ďalšie formy hybridných hrozieb predstavujú komplexnú výzvu pre štát a spoločnosť

Bratislava 3. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V priestoroch Ministerstva obrany SR sa dnes uskutočnilo rokovanie štátnych tajomníkov celkovo ôsmich rezortov a vedúcich predstaviteľov bezpečnostných orgánov štátu. Cieľom stretnutia bolo naštartovať procesy prípravy akčného plánu boja proti hybridným hrozbám a dezinformáciám, ako jedného zo záväzkov Programového vyhlásenia vlády SR Pracovné…

Belgická vláda od pondelka otvorí bary a reštaurácie

Brusel 3. júna 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Hoslet)   V Belgicku budú od pondelka otvorené bary a reštaurácie, ktoré zatvorili pred viac ako dvoma mesiacmi v rámci obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Stane sa tak v súvislosti s ďalšou fázou uvoľňovania obmedzení Premiérka Sophie Wilmes v stredu uviedla, že kiná a…

V bazilike na Strahove sa konala zádušná omša za speváčku Evu Pilarovú

Praha 3. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Bohdan Kopčák)   Okolo 300 ľudí prišlo v stredu do baziliky Nanebovzatia Panny Márie v Prahe na Strahove na dodatočnú rozlúčku s českou speváčkou Evou Pilarovou, ktorá zomrela 14. marca vo veku 80 rokov Kňaz, ktorý zádušnú omšu viedol, na diaľku pozdravil aj Pilarovej matku, 104-ročnú…

Poľský prezident odvolal veľvyslankyňu v Prahe; údajne šikanovala podriadených

Varšava/Praha 3. júna 2020 (TASR/HSP/Foto: iROZHLAS.cz Twitter)   Poľský prezident Andrzej Duda odvolal Barbaru Čwiorovú z pozície veľvyslankyne v Prahe. Napísal to v stredu poľský server Onet.pl, ktorý sa to neoficiálne dozvedel z prezidentskej kancelárie. Správu následne prebrali aj české médiá Zmienený server informoval, že veľvyslankyňa sa podľa osobitnej komisie…

Združenie miest a obcí Slovenska: Avizovanú pomoc od štátu mestá a obce doteraz nedostali

Bratislava 3. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/Tablet.tv)   Napriek tomu, že vláda avizovala niekoľko konkrétnych foriem pomoci pre mestá a obce v súvislosti s pandémiou, v praxi žiadna doteraz nebola zavedená. Pre agentúru SITA to uviedol ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. Podľa neho stále neprichádza napríklad…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Covid 19 a ekonómia.

Covid 19 má mimoriadne cenné poučenie pre ekonómiu a ekonómov, ktoré bude v závere článku. Minule v blogu https://blog.hlavnespravy.sk/20799/dialektika-takmer-neznamy-to-jazyk-vo-vedach-o-spolocnosti/

Premiér: zosobnený Budha, Napoleon a Mao, ktorý sa pasuje za mesiáša

Podvedomé kopírovanie vzorov je súčasťou ľudskej psychiky. Aj silné a nezávislé osobnosti dejín mali často morálne autority, vojvodcov či mudrcov človečenstva ako predlohy na vlastné napredovanie. Bohužiaľ, iba nemnohí dokázali predčiť objekty obdivu a zbožňovania. O to častejší je model, kedy prebehla transformácia a adept na osobnosť začal glorifikovať sám seba. Takéto prerody bývajú komické…

Protištátni agenti pripravujú kolaborantskú bezpečnostnú stratégiu. Čo sú piliere našej bezpečnosti?

Vždy sa teším na inšpirátorov mojich úvah. Objavil som zaujímavú skupinu inšpirátorov: jednoduchých ľudí. Nie sú to obyčajní ľudia. Jeden z takých neobyčajných ľudí mi svojho času položil otázku čím by som charakterizoval piliere našej bezpečnosti. O ktorých majú dnes plné ústa práve protištátni agenti a kolaboranti. Údajní bezpečnostní analytici, v skutočnosti šarlatáni. Jednoduchá…

Skriptá ako dôkaz: koronavírusova pandémia? Iba sporadický výskyt

Vo vysokoškolskej učebnici Slovenskej zdravotníckej univerzity, teda skriptách „Epidemiológia, základy a metódy“ z roku 2010, sa na str. 33 uvádza, že „existujú tri intenzitné stupne výskytu chorôb podľa počtu prípadov na danom mieste a v určitom čase, alebo bez súvislosti medzi jednotlivými prípadmi.“ Začnime od konca: 3. Pandemický výskyt: „Počet chorých je mimoriadne veľký na…

„Otec“ Marián Kuffa – heretik (doplnenie)

  Matúš 16:18-19 „...A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.  Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané.“ Pôvodný článok, kde je aj doplnenie nájdete…

Statusománia Matoviča

Nečítam Matovičove statusy lebo sa v nich neprejavuje sila ducha. Hlavné správy však uverejnili článok pod názvom, „Matovič vymenoval, ktorí ľudia sú podľa neho hlúpi. „Slovensko si aj naďalej pôjde svojou cestou“, prízvukuje“ a tak sa ako občan k tým „perlám“ vyjadrím. Nedá sa očakávať, že by sa Matovič zmenil z narcistu na…

TopDesat

Naj budovy Slovenska: Najvyššie položené kino je v srdci Veľkej Fatry

0

Medzi korunami stromov Veľkej Fatry sa v nadmorskej výške približne 1 400 m. n. m. sa nachádza kino, ktoré budeš mať možno celé iba pre seba. Takto to dopadne, keď chce majiteľ hotela ponúknuť svojim návštevníkom aj niečo originálne a nevídané. Kino nie je najväčšie, no zmestí sa doňho dokopy 30 ľudí,…

Čo spraví s tvojím telom pravidelné plávanie?

0

Plávanie môže byť tvojou vstupenkou pre zdravé telo a dušu bez ohľadu na tvoj vek. Nielenže ti môže poskytnúť celotelové cvičenie, ale tiež pomáha tým, ktorí sa vysporiadajú s depresiou tým, že uvoľňuje endorfíny, ktoré majú ti dodávajú dobré a pozitívne pocity. Ale to nie je jediná výhoda, ktorú táto aktivita môže priniesť. 1. Plávanie…

Záhadné zmiznutie kráľovnej Nefertiti

0

Staroveký Egypt bol vždy nevyčerpateľným zdrojom záhad. Mnohé z nich fascinujú ľudstvo dodnes. Je to tiež prípad legendy o krásnej kráľovnej Nefertiti. Stopy o nej sa strácajú potom, ako ju faraón Amenofis VI. opustil. Čo sa skrýva za jej záhadným zmiznutím? Okolo 14. Storočia pred našim letopočtom, za vlády faraóna Amenofisa IV., známeho…

Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa pobavia

0

Celý život nás prenasledujú problémy rôzneho typu. A keďže nás na tejto planéte žije viac ako 7 miliárd, niet divu, že niektorí z nás majú svojské nápady, ktoré využívajú na riešenie týchto problémov. Je nám jasné, že tieto triky zvyčajne neriešia globálne problémy zeme, ale musíme uznať, že mnoho z…

Satelity počas studenej vojny sledovali rakety.. a svišťov?

0

Historické záznamy zo satelitov studenej vojny by mohli vyplniť medzery v ekologických záznamoch. USA počas studenej vojny vypustilo do vesmíru špionážne satelity, ktoré mali za úlohu sledovať umiestnenia raketových základní Sovietskeho zväzu. Niektoré snímky ale podľa štúdie zachytili fotografie zvierat a historické lokality, v ktorých sa vyskytovali. Studená vojna bola skrytým konfliktom…

Priesvitný sukulent vyzerá ako drahý diamant

0

Jednoduchým pridaním izbových rastlín môžete zmeniť obyčajný byt na tropický raj alebo bohémsku záhradu. Príkladom rastliny, ktorá dokáže takúto mágiu, je priesvitný sukulent. Vďaka jeho trblietavým krištáľovým listom si môžeš myslieť, že sa pozeráš na ilustráciu alebo obrázok s diamantom. A je to pravda - ale meno ilustrátora je Príroda. Pridanie izbových rastlín…

Vo svete IT

Android 10: Takto vyzerá aktualizovaný zoznam podporovaných smartfónov. Je medzi nimi aj Váš?

0

Začiatkom mája sme Vám priniesli aktualizovaný zoznam smartfónov, ktorý obsahoval viac ako stovku zariadení, pre ktoré bola dostupná aktualizácia s najnovším Androidom 10. Medzičasom medzi podporované zariadenia pribudli ďalšie populárne smartfóny, a práve preto Vám prinášame ich aktualizovaný prehľad. Pozrite si zoznam zariadení, pre ktoré je dostupný Android 10 Zoznam…

Xiaomi začína uvoľňovať MIUI 12 (BETA) pre prvé zariadenia v našom regióne

0

Spoločnosť Xiaomi predstavila nadstavbu MIUI 12 ešte koncom apríla tohto roka vrátane zoznamu podporovaných smartfónov. Išlo však o zoznam, ktorý obsahoval len čínske modely smartfónov. V druhej polovici tento zoznam bol aktualizovaný už aj o modely smartfónov dostupných na globálnom trhu. Xiaomi celkovo potvrdilo takmer 50 smartfónov, ktoré dostanú aktualizáciu…

Dostupné 5G smartfóny Honor Play 4 a Honor Play 4 Pro sú oficiálne predstavené

0

Očakávaná séria smartfónov Honor Play 4 od spoločnosti Huawei bola oficiálne predstavená len pred niekoľkými hodinami. Smartfóny prichádzajú nie len s modernou 5G konektivitou a agresívnou cenovkou, ale aj ďalšími zaujímavými funkciami, pričom určite treba spomenúť už pred pár dňami prezentovanú funkciu teplomera, ktorá môže nahradiť klasický ľudský teplomer. Honor…

Chrome by mohol získať dlho žiadanú funkciu spojenú s PDF súbormi

0

Hoci v minulosti Google výrazne zjednodušil prezeranie PDF súborov prostredníctvom prehliadača Chrome, tak čo sa týka ich úpravy, tak to je úplne iný príbeh. To by sa však mohlo už čoskoro zmeniť. Portál 9to5google.com prišiel s informáciami, v ktorých poukazuje na možné rozšírenie funkcií prehliadača Chrome. Chrome ako editor PDF…

AnTuTu aktualizovalo výkonnostný rebríček. Redmi K30 Pro dobieha Xiaomi Mi 10 Pro. Ako dopadol Váš smartfón?

0

Zverejnené štatistiky spoločnosti AnTuTu z mája minulého mesiaca (ktoré odzrkadľovali situáciu ku koncu apríla) vcelku zamiešali kartami v rebríčku najvýkonnejších smartfónov. Telefóny z produktovej rady Samsung Galaxy S20 sa prepadli o niekoľko miest nižšie. Boli nahradené zariadeniami Xiaomi Mi 10 Pro, OnePlus 8 Pro a Mi 10. Najnovšie dáta, ktoré…

Huawei si nechal patentovať dvojicu smartfónov s predným fotoaparátom umiestneným pod displejom

0

Spoločnosť Huawei údajne vyvíja smartfón s minimálnymi rámikmi a zaoblenými hranami, ktorý by mohol byť vybavený predným fotoaparátom umiestneným priamo pod displejom, informuje zahraničný portál LetsGoDigital. Uvádza tak na základe nedávno zverejnených patentov, ktoré patria práve čínskemu technologickému gigantovi. Hneď dva smartfóny vybavené najmodernejšou technológiou S najväčšou pravdepodobnosťou však plánuje…

KAMzaKRÁSOU

Ako zoštíhliť vnútorné stehná? Vďaka týmto cvikom ich vyformuješ!

0

Keď príde na posilňovanie nôh, väčšinou sa nevenujeme jednotlivým častiam nôh, ale nohám ako celok. Ako zoštíhliť vnútorné stehná sa dozviete v tomto článku.

Vyhraj 3x Salvatore Ferragamo FERRAGAMO v hodnote 46 €

1

Fougére, citrusová a drevitá vôňa zložená z neodolateľných tónov. Salvatore Ferragamo FERRAGAMO vás pohltí svojou vôňou. Zapojte sa do súťaže!

Najväčšie mýty o kliešťoch: Skutočne idú len za sladkou krvou?

5

Nie všetko, čo sa o kliešťoch hovorí, je skutočnou pravdou. Dokonca kolujú mýty o kliešťoch, ktorým veríme dodnes. Odkiaľ si ho môžete priniesť domov?

Ako sa prejavuje pretrénovanosť? Povedia to aj vlasy, pleť či nechty!

2

Pohyb je pre telo dôležitý a jeho nedostatok podnecuje rozvoj zdravotných problémov. Čo sa však stane pri nadmernom cvičení? Ako sa prejavuje pretrénovanosť? 

Maska na vlasy s pivom: Budú krásne ako nikdy predtým!

6

Spravte si domácu masku a vyskúšajte jeho blahodarne účinky. Maska na vlasy s pivom je skvelá proti lupinám, proti mastným vlasom i poškodeným. Skúste!

TEST: Hydratačný BB krém Magica BB + Detox s SPF 20 od Collistar

2

Hľadáte na leto BB krém, ktorý pekne zjednotí pleť a zároveň ochráni pred škodlivým slnečným žiarením? My sme testovali BB krém Magica od Collistar.

Svetlo sveta

Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

0

Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 31. mája Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú…

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Armádny Magazín

Prehliadky víťazstva v Moskve sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov

0

Rusko, 3.jún 2020 ( AM ) - Prehliadky víťazstva, ktorá sa bude konať 24. júna, sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov. Informoval o tom srbský veľvyslanec v Rusku Miroslav Lazanski.   "Pre Veľvyslanectvo Srbskej rep

Americká armáda začala dostávať pušky a guľomety novej generácie - najväčšie prezbrojovanie za posledných 50.rokov zabezpečil nemecký SIG Sauer

0

USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Nová útočná puška amerických ozbrojených síl má kaliber 6,8 milimetrov, používa bimetalické náboje so zvýšenou úsťovou rýchlosťou, z vyšším dostrelom a nižšou hmotnosťou.   Americké ozbrojené sily dostávajú pušky od nemeckej spoločno

Občianska vojna v USA. Policajt bol zastrelený počas nepokojov v Las Vegas, neznámi ostreľovači v uliciach

0

USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Jeden z policajtov bol zastrelený výstrelom do hlavy v americkom Las Vegas počas protestov vyvolaných smrťou Afroameričana George Floyda, informoval kanál 8News s odkazom na zdroj v polícii. Uvádza sa, že neznáma osoba ú

Medzinárodné letecké dni SIAF na Sliači sa tento rok neuskutočnia, dôvodom je epidemiologické riziko

0

Slovensko, 3.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Medzinárodné letecké dni SIAF sa tento rok neuskutočnia. Dôvodom pre zrušenie jubilejného 10. ročníka je možné epidemiologické riziko spojené s pandémiou Covid-19. Na tlačovej konferencii to dnes oznámili minister obrany SR Jaroslav Naď a riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry, ktorá je organizátorom Medzinár

Šerif odporúča demonštrantom nevstupovať do jeho okresu pretože jeho obyvatelia majú radi zbrane. Video

0

USA, 2.jún 2020 ( AM ) - „Hovorím demonštrantom, ak si vážite život, pravdepodobne by ste nemali  demonštrovať  v Polk County. Pretože ľudia v okrese Polk majú radi zbrane, majú zbrane, povzbudzujem ich, aby vlastnili zbrane, a dnes večer budú vo svojich domovoch s nabitými zbraňami. A ak sa pokúsite preniknúť…

Začiatok konca štátneho monopolu vo vesmíre? Český analytik k úspechu lode SpaceX

0

Česko, 2.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - V sobotu došlo k významnej udalosti v histórii americkej a tiež svetové kozmonautiky, píše k štartu lode Crew Dragon český bezpečnostný analytik Jaroslav Štefec.  

Tvoja Svadba

Bilingválna svadba: Ako ju naplánovať a na čo si dať pozor?

0

Bilingválna svadba v dnešnej dobe už nie je ničím nezvyčajným. Ako ju však naplánovať tak, aby si ju obe strany užili a zažili skvelý deň? My vieme.

Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

0

Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

0

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Tvoje Zdravie

TOP pleťové oleje na problematickú pleť: Ktoré pomôžu aj pri akné?

0

Že sú pleťové oleje určené len pre suchú pleť? To sa mýlite! Pomôžu i mastnej a aknóznej pleti. Predstavíme vám najlepšie pleťové oleje na problematickú pleť!

Pľúcny ventilátor vám môže zachrániť život: Ako vlastne funguje?

0

V súvislosti s koronavírusom sa častokrát hovorí aj o umelej pľúcnej ventilácii. Pľúcny ventilátor totižto dokáže zachrániť život. Ako však funguje?

TOP 5 dôvodov, prečo jesť bulgur: Oplatí sa ho zaradiť do jedálnička?

0

Viete, prečo jesť bulgur pravidelne? Aké benefity prináša konzumácia tohto pokrmu? Aké telu prospešné látky obsahuje? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ako využiť liečivý kostihoj? Prinášame recept na domácu kostihojovú masť!

0

V článku prinášame recept na domácu kostihojovú masť. Ide o tradičné liečivo ľudovej medicíny, ktoré si môžete pripraviť z nazbieraného kostihoja. Ako na to?

Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

0

Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

0

Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?