Lubyová: EÚ v súčasnej podobe už nemusí dlho vydržať

Bratislava 6. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)

 

Prinášame rozhovor s riaditeľkou Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Martinou Lubyovou 

Európska únia (EÚ) čelí veľkým napätiam a tie môžu viesť až k jej rozpadu a deleniu na rôzne bloky a podskupiny. Slovensko v takom prípade bude čeliť dileme, lebo geopoliticky patrí k Vyšehradskej skupine, no ekonomicky je cez euro bližšie k západnej Európe. V rozhovore pre TASR to povedala riaditeľka Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Martina Lubyová.

Na snímke riaditeľka Prognostického ústavu SAV Martina Lubyová
Na snímke riaditeľka Prognostického ústavu SAV Martina Lubyová

Platí, že žijeme najlepšie časy v terajšej našej histórii?

Nie sú to zlé časy, ale sú veľmi riskantné a neisté z hľadiska celkového vývoja. Všetko je teraz rozkolísané, nové, neznáme a skrýva veľký potenciál, ale aj veľké riziká.

Ako dlho môžu trvať tieto neisté časy a čo by mohol byť ten moment, ktorý by mohol zastabilizovať spoločenský vývoj?

Ešte to len začína. Ešte niekoľko desiatok rokov tento vývoj bude pokračovať, situácia sa bude ďalej destabilizovať. Do popredia sa dostávajú nové sily a faktory, ktoré sa však vyvŕbia až počas nasledujúcich dekád.

Ktoré momenty destabilizovali spoločenský poriadok? Bolo to obdobie spred štvrťstoročia, keď došlo k veľkej spoločenskej zmene v Európe?

Práve pád železnej opony dal nový impulz k rýchlejšiemu šíreniu globalizácie, teda globálnemu efektu technického pokroku. Za socializmu sme mali dva tábory. Mnohé veci boli potlačené ideologickým bojom vo svete. Keď padla ideologická bariéra, technologické faktory išli do popredia. Kedysi sa vynálezy v jednom a v druhom tábore nemohli globálne zdieľať, to sa teraz zmenilo.

Akým spôsobom toto obdobie ovplyvnilo a ovplyvňuje slovenskú spoločnosť?

Slovensko ako účastník transformácie a spoločenskej prestavby prešlo veľkými zmenami v porovnaní so starými členskými krajinami Európskej únie. My sme si prežili ťažké desiatky rokov, ktoré sa podpísali aj na životoch predchádzajúcich generácií, napríklad našich rodičov alebo tých ľudí, ktorí si odžili dlhú časť života v predchádzajúcom režime. Mnohí z nich sa nevedeli dobre adaptovať na zmeny. A zároveň to prinieslo veľmi negatívny demografický vývoj, keď sa v 90-tych rokoch rodilo na Slovensku strašne málo detí.

Kedy to pocítime?

Takýto vývoj sa pociťuje s odstupom generácie, čiže o 20-25 rokov. Keď sa nám narodili slabé ročníky v 90-tych rokoch, tých 25 rokov je práve teraz, keď nám začína prudko ubúdať napríklad platiteľov do sociálnych a dôchodkových schém, pretože ľudí je menej a mnohí odchádzajú pracovať do zahraničia. Práve teraz začíname pociťovať následky demografického vývoja v 90-tych rokoch minulého storočia.

Demografický vývoj na Slovensku nie je do budúcnosti optimistický. Stále to platí, že postupne nás v ďalších desaťročiach môže ubúdať?

Ja si myslím, že áno, pretože demografia sa vyvíja veľmi pomaly a veľmi zotrvačne. To, čo žijeme teraz, bolo založené pred 20 rokmi. Takže aj keby sa teraz začali robiť nejaké pronatálne opatrenia a začali by sa dávať nejaké príspevky, už to len veľmi málo ovplyvní súčasnú situáciu. V budúcnosti nás bude ubúdať v absolútnom meradle, ak nepríde k nejakým neočakávaným zmenám.

Môže byť teda riešením migrácia?

V blízkej dobe nebude. Ak si porovnáte čísla, koľko ľudí od nás odchádza a koľko prichádza, tak je zjavné, že sme v mínusovej bilancii. Štatistický úrad robí pravidelný prieskum v slovenských domácnostiach, ktorý sa nazýva Výberové zisťovanie o pracovných silách. Pýtajú sa tam aj na ľudí, ktorí sú členmi danej domácnosti, udržiavajú tam vzťahy, ale pracujú v zahraničí po dobu kratšiu než jeden rok. To sú presne tí ľudia, ktorí ešte neodišli natrvalo, majú tu trvalé bydlisko a neprerušili kontakt so Slovenskom. Ich počet v posledných rokoch stúpa, je ich už vyše 160-tisíc a bude ďalej rásť. To je ročný priemer. K tomu treba prirátať ľudí, ktorí sú už trvalo v zahraničí a slovenské domácnosti s nimi neudržiavajú kontakt. To je rádovo tiež stotisíc. Momentálne u nás pracuje legálne približne 30-tisíc cudzincov. K nám teda prichádza rádovo desiatky tisíc ľudí a odchádza rádovo stovky tisíc. Máme teda zatiaľ veľmi negatívnu bilanciu.

Na jednej strane to možno istým spôsobom znižuje napätie na trhu práce na Slovensku, pretože keby títo ľudia boli doma, asi by nezískali všetci pracovnú príležitosť. Na druhej strane je to veľká strata potenciálu a musíme robiť niečo, aby sa aspoň časť tých ľudí časom vrátila. Samotná migrácia či odchod zo Slovenska nie je zlá vec, pretože človek sa môže naučiť cudzí jazyk, získa skúsenosti, kapitál, ale je potrebné, aby to brali tak, že sa potom vrátia a budú ďalej budovať svoje životné príležitosti na Slovensku.

To je pravda, ale na domácom pracovnom trhu už vidno silné napätie pre nedostatok kvalifikovaných pracovníkov…

Dnes je také pravidlo, že čím vyššie je vzdelanie, tým sú ľudia zamestnateľnejší. Často je to na úkor toho, že nerobia to, čo študovali. Pretože, ak si má zamestnávateľ vybrať medzi vysokoškolsky vzdelaným a stredoškolsky vzdelaným, často pokiaľ nejde o profesiu, ktorá vyžaduje nejaké technické znalosti, to vyhrávajú tí vysokoškolsky vzdelaní. Platí, že miera zamestnanosti sa zvyšuje so vzdelaním.

Kde však hľadať zdroje pracovných síl? Je lepšie lákať späť našich ľudí, ktorí sú v zahraničí, alebo sa snažiť získať zahraničných pracovníkov?

Je to kombinácia oboch možností. Jednak sa snažiť prilákať späť časť našich ľudí v zahraničí, ale na druhej strane dnes už nezabránite tomu, aby prišli ľudia aj z iných krajín. Agentúry vozia do niektorých podnikov pracovníkov masovo – napríklad z krajín EÚ, odkiaľ je to jednoduchšie. Nepotrebujú všetky povolenia, môžu prísť a naše platy sú pre nich zaujímavé, čiže zákonite sú to najmä ľudia z Bulharska, Rumunska.

Na Slovensku býva asi 80.000 cudzincov zaregistrovaných na pobyt. Zhruba 30.000 cudzincov je evidovaných, že legálne pracujú. Veľká väčšina týchto ľudí je z Európy, takže nie z Ázie či Afriky, ako to býva v starých členských štátoch EÚ.

Pokiaľ ide o vzdelanostnú štruktúru, nemôžem povedať, že by bolo jasne vidno, že od nás odíde nejaký segment vzdelania a nahradí sa zo zahraničia. Nie je tam taká priama substitúcia, že napríklad nám odišlo 20 kuchárov alebo zdravotných sestier do Rakúska a to sa nám presne vykompenzovalo z Ukrajiny. Takto sa to nedeje.

Môže byť nedostatok pracovných síl aj istou bariérou ekonomického rozvoja?

Určite áno, pretože aj investori, keď idú niekam, hľadajú dobré a lacné pracovné sily. Hľadajú aj iné podmienky, no kvalifikovaní ľudia sú pre nich veľkým faktorom. Ak teda začnú Slovensko vnímať ako limitované v tomto smere, tak určite to ovplyvní ich rozhodovanie.

Často sa spomína, že v súčasnej napätej situácii hrozí aj rozpad EÚ. Vidíte to ako reálny scenár?

Myslím si, že je to reálny scenár. Únia sa pokojne môže rozštiepiť na podskupiny. Niektoré krajiny sa ešte stále usilujú o vstup. Už v súčasnosti sa formujú rôzne bloky v EÚ. Na jednej strane je geopolitické hľadisko a tam sme veľmi blízko spojení s krajinami V4. Druhé je monetárne hľadisko a ekonomické, kde sa už z V4 vymykáme tým, že sme členmi eurozóny, takže je teraz otázne, ktoré z tých kritérií by prevážilo pri formovaní blokov alebo nejakej dvojrýchlostnej Európy. Slovensko je hraničný prípad, lebo geopoliticky pasuje do V4, no z hľadiska meny a spoločnej monetárnej politiky patrí do eurozóny. Ťažko povedať, ktoré hľadisko by prevládlo. Ale myslím, že EÚ tak, ako vyzerá v súčasnosti, sa neudrží. Ešte príde k nejakým preskupeniam, alebo k formovaniu blokov.

Čo budú hlavné štiepiace momenty?

Podľa mňa to budú najmä sociálne pomery. Vezmite si brexit, v kampani nikto nehovoril o percente exportu či výmenných kurzoch. Všetci hovorili o tom, že im ľudia z východnej Európy kradnú prácu. Ide teda najmä o tieto sociálne faktory, ktoré ľudia vnímajú a ktoré lomcujú úniou. Ľudí zaujíma, koľko budú mať reálnu mzdu, čo si budú môcť dovoliť, akú budú mať penziu, koľko budú musieť platiť odvodov, či budú nezamestnaní a porovnávajú sa s nejakými inými skupinami a s inými členskými krajinami. Z toho pramenia potom napätia. Napokon, vo finále voliči určujú, či sa krajina oddelí alebo nie.

Čo je pre Slovensko lepšie – ťahať sa k Nemecku, alebo sa zdržať v rámci V4?

Záleží na tom, z akého hľadiska. Z ekonomického hľadiska je určite dobré byť zavesený na Nemecko. Z hľadiska sociálnej, etnickej spolupatričnosti a historických väzieb by som povedala, že si viac rozumieme s V4.

Tretie hľadisko je bezpečnostné. Kde má naša krajina väčšiu istotu, že nespadne do nejakej sféry vplyvu, ktorý tu bol v minulosti?

Myslím si, že sféry vplyvu tu vždy budú, i keď v súčasnosti je už sféra vplyvu úplne iná než v minulosti, aj z východu. Samozrejme, Ukrajina je obrovský destabilizátor, u nás totálne podceňovaný. Nikto ani poriadne nevníma, že máme takéhoto obrovského suseda s takými veľkými problémami.

Čo nám tam hrozí?

To, čo sa deje na Ukrajine, je scenár, ktorý sa kedysi udial aj v Gruzínsku. Taká reťazová reakcia. Práve teraz tam dochádza k tomu, že úroveň sociálneho zabezpečenia sa znižuje. Vo vedení sú rôzne globálne sily, kam spadajú aj oligarchovia, globálni investori, ktorí krajinu tlačia do toho, aby znižovala sociálne štandardy. Nová ukrajinská vláda, ktorá prišla s prezidentom Porošenkom, pozostávala do značnej miery z cudzincov, na kľúčových pozíciách je veľa Gruzíncov, čo je veľmi zvláštne.

Akoby 40-miliónová krajina nedokázala postaviť vlastnú vládu. Odôvodňovalo sa to aj tým, že cudzinci nebudú skorumpovaní, nebudú napojení na domácich oligarchov a že dokážu robiť reformy. Na druhej strane sa možno pýtať, či neboli skorumpovaní doma, či nie sú napojení na iné finančné kruhy a či by vlastný človek také reformy vo svojej krajine urobil. Ukrajina dopláca aj na svoju rozpoltenosť vo vzťahu k Západu a k Rusku. Dúfam, že sa toto rozpoltenie neprenesie aj na nás, pretože potenciál na to máme.

Časť z nás sa hlási k slovanstvu, k Východu aj k Rusku. Druhá časť k Západu a k jeho ekonomickým hodnotám a postojom. Sú krajiny, ktoré sú silne polarizované, nevedia to prekonať a sú z toho nakoniec až vojnové konflikty, obrovské životné tragédie, viď Ukrajina. Preto dúfam, že na Slovensku k takejto polarizácii nepríde.

Brexit, či zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta. Môžu tieto určujúce udalosti roku 2016 negatívne ovplyvniť súdržnosť EÚ?

Samozrejme. Brexit už súdržnosť priamo ovplyvnil, ale napríklad aj zblíženie USA s Ruskom bude diskutovanou témou. Pokiaľ by k nemu došlo, Európa môže stratiť. Pretože Rusko je obrovský partner a je škoda, že EÚ s ním nedokáže pre rôzne politické a ideologické boje užšie spolupracovať. Má obrovský potenciál z hľadiska zdrojov a pre nás sú to aj etnicky blízki ľudia. Keď má Rusko s EÚ napäté vzťahy a Američania sa s ním zblížia, tak logicky to bude na úkor Európy. Rusko sa už teraz ekonomicky silno orientuje na Áziu.

Ako vnímate tendencie masívnej migrácie z Blízkeho východu, či Afriky? Môže to byť tiež destabilizačný moment pre Európu?

Títo ľudia stále prichádzajú, budujú si svoje komunity. Pokiaľ sa nebudú dobre integrovať, určite budú destabilizačnými prvkami. V tomto smere však Slovensko nie je masovo exponované.

Hrozí niektorým častiam Európy islamizácia?

Určite áno. Islam ako náboženstvo je veľmi striktný a veľmi silno zakomponovaný v spoločenskom živote veriacich, z komunity je veľmi ťažko odísť. Keď budú v Európe existovať silné, no izolované islamské komunity, napätie sa bude vyostrovať. Vtedy môžu v niektorých oblastiach rozhodovať aj počty ľudí.

Kde je evidentne Európa v nevýhode…

Keby sa cudzinci integrovali do tej miery, že by mali také isté reprodukčné správanie ako Európania, čiže aj oveľa nižšiu pôrodnosť, tak by to nebolo také zjavné. Ale jednou z hlavných hodnôt islamu je rodina a deti, pripisujú im oveľa väčšiu dôležitosť.

Nie je odpoveďou podpora pôrodnosti?

Podpora pôrodnosti zo strany štátu je príliš slabý nástroj. A aj keby dal štát nejaké dávky či príplatky – ovplyvní vás to v takýchto životne dôležitých rozhodnutiach? To, čo vám môže štát dať, nie je až taká silná motivácia.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Exsudca David L., obvinený v kauze Víchrica, zostáva vo väzbe

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Bývalý predseda Okresného súdu (OS) Bratislava III David L. bude naďalej väzobne stíhaný. Rozhodol o tom vo štvrtok na svojom neverejnom zasadnutí Najvyšší súd (NS) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová "Senát 4T NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí…

Tomáš Valášek: Európski lídri sa budú na samite venovať pandémii, ale aj obrane

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Európski lídri sa budú na videosamite Európskej rady, ktorý sa začína vo štvrtok, venovať situácii s ochorením COVID-19, ale aj obranným témam. Diskusia sa bude zrejme týkať otázky väčšej samostatnosti a kompetencií krajín v oblasti obrany V súvislosti s pandémiou sa má hovoriť…

Martin Klus: V rámci S3 máme zhodu, že akceptácia „zelených pasov“ či COVID-19 certifikátov v EÚ môže pomôcť oživeniu cestovného ruchu, obchodu aj služieb

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   "Diplomacie krajín Slavkovského formátu (S3) boli vyzvané izraelskou stranou, či by akceptovali tzv. zelené pasy, ktorých princíp je podobný ako pri COVID-19 certifikátoch, ktoré dlhodobo navrhuje aj Slovensko. Tie by v digitálnej forme obsahovali informáciu o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19, ako aj…

Holý sa problematike stavebného zákona nerozumie a podriaďuje ju svojim politickým cieľom

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Kancelária Národnej rady SR)   Podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) sa problematike stavebného zákona nerozumie a podriaďuje ju svojim politickým cieľom. Únia miest Slovenska (ÚMS) to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa organizácie Daniela Piršelová ÚMS tak reagovala…

Súdny dvor EÚ: Maďarsko porušilo legislatívu Únie v oblasti azylovej politiky

0 icon

Brusel/Luxemburg/Budapešť 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Maďarsko si nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ, keď organizačnú činnosť, ktorej cieľom je umožniť konanie o poskytovaní azylu pre osoby nespĺňajúce vnútroštátne kritériá na poskytnutie právnej ochrany, trestá podľa predpisov trestného práva. Upozornil na to vo štvrtok generálneho advokát Súdneho dvora EÚ…

Zrážku osobného auta s kamiónom jeden z účastníkov nehody neprežil

0 icon

Nitra 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR)   Hasiči momentálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na rýchlostnej ceste R1 v katastri obce Veľké Zálužie v smere do Nitry. Pri nehode došlo podľa Kataríny Križanovej z Prezídia Hasičského a záchranného zboru k zrážke osobného vozidla s kamiónom V osobnom…

Branislav Gröhling: Poskytujeme navýšenie dát a volaní pre učiteľov aj v roku 2021

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Učitelia, ktorí učia dištančne a nemajú inú možnosť internetového pripojenia, môžu do leta 2021 požiadať o navýšenie dátových a hlasových služieb na svojich mobilných číslach. Ministerstvo školstva poskytuje túto službu učiteľom na dištančnom vzdelávaní ako bonus aj v novom roku Zber čísel prebieha…

Štartuje výstavba na rýchlostnej ceste R3 v hodnote viac ako 62 miliónov eur

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Miroslava Mlynárová)   Zmluva na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou bola dnes podpísaná. Takmer päť kilometrov dlhý obchvat Tvrdošína, ktorý bude dokončený v roku 2023, bude mať stavebne pod palcom konzorcium spoločností Hochtief SK, Porr a Hydroekol Dolný Kubín Zmluvná cena za…

Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura zostáva vo väzbe

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán K. zostáva vo väzbe. Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu a sám vo veci rozhodol tak, že žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu zamietol TASR o…

Vakcína od Pfizeru fungovala aj v rozsiahlom teste v reálnom prostredí

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ryan Remiorz/The Canadian Press)   Testy vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od firmy Pfizer v „reálnom svete" potvrdili, že látka je veľmi účinná pri prevencii vážneho ochorenia alebo smrti. Štúdia na viac ako pol milióne ľudí to pritom potvrdila aj po jednej dávke Výsledky, ktoré publikovali v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Polák

Mutanti

0icon

Neviem presne, čo obsahujú očkovacie látky od spoločností Pfizer/Biontech a Moderna, nie som virológ ani biochemik. Ale jedno viem iste. Nie sú to vakcíny. Ten názov sa používa len preto, že ľudia na celom svete vakcínam dôverujú...každý z nás bol v minulosti vakcinovaný proti niektorým chorobám. Pre spresnenie pred tromi rokmi som sa…

Pavel Jacz

Sčítanie ľudu je obyčajná fraška na otravovanie ľudí.

0icon

Ten, kto už vyplňoval v týchto dňoch nezmyselný dotazník štatistického úradu sa musel diviť. "Neanonymný" dotazník (rodné číslo, ktoré majú všetky štátne inštitúcie zaregistrované spolu s vašou identifikáciou o Vás prezradí všetko). Všetko, načo sa elektronické zrátanie obyvateľov na Slovensku pýta, neprinesie žiadnu novú informáciu pre inštitúcie. Vezmime si to…

Ivan Lehotský st.

O mládeži, aj o všeličom inom

0icon

Pavol Országh Hviezdoslav už prvými slovami vo svojej básni Ó, mládež naša, tys´ držiteľkou rána... vyjadril myšlienku, že v mládeži je nádej posunúť Slovensko do lepšej budúcnosti. On i národní buditelia boli presvedčení, že výchovou mládeže k pracovitosti, ku krásnemu vzťahu k prírode, k pohybu, k záujmu o históriu, kultúru…

Peter Švec

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9.

0icon

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun.  Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Marián Tkáč

Naši drahí hlupáci tam hore: chorých liečte a zdravých nechajte na pokoji!

0icon

Nie, tí tam hore si nezaslúžia iné meno: hlupák je totiž aj ten, ktorý činí čo nevie, a aj ten, ktorý činí, čo mu iní prikážu. To, čo s nami utajení samovládcovia sveta zamýšľajú, to raz v náznakoch, inokedy otvorene dávajú najavo. Zbigniew Brzezinski, poľský rodák, zakladateľ Trilaterálnej komisie, ktorá sa podieľa na…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

0 icon

Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

Prekliata budova Dakota a záhadné udalosti

0 icon

Newyorská budova, ktorú v rokoch 1880 až 1884 postavili na 72. ulici v mestskej časti Upper West Side na Manhattane, sa vždy spájala so záhadnými udalosťami. Prinášame ďalší zaujímavý článok o udalostiach, ktoré sa jednoducho vysvetliť nevedia. Budovu Dakota navrhol architekt Hnery Janeaway Hardenbergh (1847 až 1918). Jej výstavbu financovali Newyorčania Isaac Merritt…

Y2K: Najväčší podvod v dejinách? 1. časť

0 icon

Y2K, označované aj ako chyba tisícročia, je predmetom nášho ďalšieho článku, v ktorom vám priblížime, o čo vlastne išlo. 31. decembra 1999 celý svet s napätím čakal, čo spôsobí tzv. „problém roku 2000“. Nakoniec sa nič vážne nestalo a mnohí tvrdia, že išlo o najväčší podvod v dejinách. V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme na údajne…

10 celebrít, ktoré ukrývajú nečakaný skrytý talent

0 icon

Celebrity žijú pod mikroskopom. Napriek tomu sa niektorým z nich podarilo ukryť tajný talent. Čomu sa venujú mimo herectva či hudby? Niektoré z celebrít sa začali venovať maľovaniu ešte pred tým, ako sa stali celebritami, iné objavili svoj talent až neskôr v živote. Niektoré celebrity maľovali pod pseudonymom a je možné, že si…

Satan a jeho tajné posolstvá 1. časť

0 icon

Elvis Presley, The Beatles, Led Zeppelin, Judas Priest ... Množstvo hudobných interpretov sa stretlo s obvineniami, že ich texty obsahujú tajné Satanove posolstvá, ktorý vzývajú zlé bytosti. Čo je na tom pravdy, sa pozrieme spoločne v rámci dvojdielneho článku s názvom Satan a jeho tajné posolstvá. Neuvedomená správa je zamaskované znamenie, ktoré človek za…

Vo svete IT

Toto je TOP 10 celosvetovo najpopulárnejších smartfónov za rok 2020. Zoznam vás určite prekvapí

0 icon

Každoročný rebríček najpopulárnejších smartfónov za predošlý rok je opäť na stole. Tentokrát prišla s komplexným reportom za rok 2020 analytická spoločnosť Omdia, ktorej výsledky boli zverejnené na zahraničnom portáli Phonearena.com. Spoločnosť Omdia vytvorila zoznam „najpopulárnejších“ smartfónov za rok 2020, ktorý vychádza z celkových dodávok týchto zariadení po celom svete. Výsledky…

Google Mapy dostávajú tmavý režim. Takto si ho môžu aktivovať prví šťastlivci, ktorí ho už majú k dispozícii!

0 icon

V priebehu včerajšieho dňa sme vás informovali o tom, že spoločnosť Google začala s distribúciou viacerých nových funkcií pre Android smartfóny. Jednou z nich je aj natívna podpora tmavého režimu pre aplikáciu Google Mapy. Tmavý režim v Google Mapách je postupne distribuovaný Spoločnosť Google v súvislosti s uvoľnením tejto funkcie…

Sčítanie obyvateľov 2021: Kde, kedy a ako? Pozor, prebieha online!

0 icon

Sčítanie obyvateľov na našom území má dlhú históriu, ktorej začiatok sa datuje ku koncu 18. storočia. Ide tak o jeden z najstarších druhov štatistík, ktorý sa v pravidelných intervaloch opakuje. Jeho cieľom je zistiť nielen to, koľko ľudí žije na území štátu, či miest, ale aj zistiť bližšie demografické informácie…

YouTube dá rodičom čoskoro viac kontroly nad obsahom, ku ktorému pristupujú ich ratolesti

0 icon

YouTube oznámil pre používateľov, hlavne rodičov, nový nástroj, prostredníctvom ktorého budú môcť lepšie prispôsobiť obsah pre svoje ratolesti. Nový nástroj v rámci rodičovských nástrojov má ponúknuť deťom viac slobody v porovnaní s YouTube Kids účtami, ale rovnako im bude obmedzený prístup k nevhodnému obsahu. YouTube Kids služba bola predstavená ešte…

Pozrite si veľký prehľad platených aplikácií a hier pre váš Android, ktoré stiahnete aktuálne zadarmo

0 icon

Pracovný týždeň máme v plnom prúde a spolu s tým, ako nám plynie, vám prinášame pravidelnú nádielku plateného softwaru, ktorý stiahnete po obmedzený čas zadarmo. Na zozname nižšie nájdete niečo málo cez 20 aplikácií, z ktorých neprehliadnite Manuelle Kamera. Ide o pokročilú fotoaplikáciu, ktorú ocenia hlavne zručnejší používatelia, ktorí sa…

Armádny Magazín

Izraelský analytik Kedmi odhalil zákerný plán USA o obetovaní Ukrajiny

0 icon

Izrael, 25. februára 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi uviedol, že USA nedokázali „podplatiť“ Ruskú federáciu tým, že jej odovzdali pobaltské štáty a Ukrajinu.   Dnes je hlavným geostrategickým cieľom Washingtonu narušenie vzťahov medzi Ruskom a Čínou. Obe mocnosti považujú Američania za kľúčových oponentov. Moskva vystup

Debut slovenského rýpadla na vojenskej výstave v Abu Dhabí

0 icon

Abu Dhabí, 25. februára 2021 (AM) - História spoločnosti CSM INDUSTRY sa v Československu začala písať v roku 1967. V roku 1976 sa začala výroba legendárneho univerzálneho dokončovacieho stroja UDS. Za 50 rokov sa na celom svete vyrobilo a exportovalo viac ako 30 000 strojov a konštrukčných mechanizmov UDS. Stroj je…

Ako cvičenie NATO takmer vyvolalo jadrovú vojnu so ZSSR

0 icon

Rusko, 25. februára 2021 (AM) – Kvôli rozsiahlemu cvičeniu NATO Able Archer sa ZSSR v roku 1983 pripravoval na jadrovú vojnu so Spojenými štátmi, píše The Drive s odvolaním sa na odtajnené materiály amerického ministerstva zahraničia. Dokument obs

Vrtuľníky Bell Huye II putujú do libanonských vzdušných síl

0 icon

FORT WORTH, Texas (25. februára 2021) – Spoločnosť Bell tento mesiac dodala libanonským vzdušným silám (LAF) tri vrtuľníky Bell UH-1H-II. Stroje rozšíria existujúcu flotilu letectva Libanonu, ktoré ich plánuje nasadiť pri najrôznejších pátracích a záchranárskych operáciách, pri transporte vojakov alebo počas hasičských a p

Bezkonkurenčná Derivácia. Najnovší protilietadlový delostrelecký komplex

0 icon

Rusko, 25. február 2021 (AM) - Viete, že Rusko o 5-7 rokov dodá na trh asi 50 nových druhov zbraní a špeciálnej techniky? Určite bude medzi nimi protilietadlový delostrelecký komplex „Derivácia-PVO“ 2S38, predurčený na boj s dronmi, riadené rakety „Grom-E1“ a „Grom-E2“...  

Svetlo sveta

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

Dokedy budeme pozerať na našu slávnu históriu českými očami?

0 icon

Stanovisko k stvárneniu dokumentu o sv. Cyrilovi a Metodovi Vážený pán generálny riaditeľ, na začiatok musíme len zopakovať, že idea vytvoriť a odvysielať vo verejnoprávnej RTVS „Slovenský panteón“ je dobrá a nádejná, realizácia už menej. Po tom, čo sme vzniesli pripomienky k Andrejovi Hlinkovi, robíme tak aj k časti venovanej sv. Cyrilovi a Metodovi. Ide nám o to, aby Panteón bol…

KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

0 icon

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení. Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi “My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali