Libor Svoboda:Komunisti sa v roku 48 dostali k moci, lebo boli lepší politickí hráči

Bratislava 25. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:wikimedia)

 

Presne pred sedemdesiatimi rokmi sa dostali komunisti k absolútnej moci. Víťazný február sa stal na desaťročia najdôležitejším štátnym sviatkom v Československu. Aj v tomto prípade sa ukázalo, že na to, aby sa nejaká politická sila dostala k moci, nepotrebuje mať väčšinu v spoločnosti. Komunistom k tomu stačila bezohľadnosť, disciplína a mobilizácia más, kým ostatné strany sa spoliehali na to, že sa s nimi vždy dokážu dohodnúť. V tom sa absolútne zmýlili a prispeli k tomu, že Február 1948 bol absolútny štátoprávny medzník, ktorý napríklad českú spoločnosť ovplyvňuje doteraz. V rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky to povedal historik z českého Ústavu pre štúdium totalitných režimov Libor Svoboda.

Ilustračné foto

-Rok 2018 nesie viacero „osmičkových“ výročí. Kam by ste spomedzi nich zaradili udalosti z februára 1948?-

Toto výročie je významné z dôvodu, že v Československu došlo k úplnej štátoprávnej zmene. Hoci povojnová republika nebola dokonalá, vykazovala množstvo anomálií, ktoré smerovali k zmene, Február 1948 bol absolútnym medzníkom. Komunisti sa definitívne dostali k moci a mohli začať budovať režim sovietskeho typu, totalitný a nedemokratický. Ovplyvnilo to životy našich národov minimálne na štyri desaťročia. Tieň Februára v podobe komunistickej strany poznamenal Českú republiku aj v ďalších dekádach. Hoci bola a je opozičnou stranou, o jej priazeň sa uchádzali i stále uchádzajú mnohí.

-Táto kontinuita trvá v Česku. Na druhej strane, na Slovensku sú komunisti okrajovou politickou silou po roku 1989 a do parlamentu sa dostali jediný raz, vo volebnom období 2002-2006. Svedčí to o rozdieloch medzi Čechmi a Slovákmi?-

Skôr to svedčí o rozdielnej histórii a východiskách našich národov. Boli sme síce súčasťou jednej monarchie, no Česi mali väčšie možnosti národného a politického rozvoja, kým Slováci čelili tvrdému útlaku v rámci Uhorska. Iná bola aj sociálna štruktúra oboch spoločností. Česko bolo rozvinutejšie, priemyselné so vzdelanou robotníckou vrstvou, ktorá sa hlásila k sociálnej demokracii a ku komunistom, kým Slovensko bolo viac agrárne a menej industrializované. Slováci sa vždy snažili dosiahnuť v rámci spoločného štátu rovnoprávne postavenie, čo nie vždy česká strana vedela doceniť. Plne sa to prejavilo pri rozdelení Československa.

-Tie rozdiely sa zrejme prejavili aj v prvých povojnových parlamentných voľbách v roku 1946. Kým v Čechách a na Morave zvíťazili komunisti, na Slovensku, naopak, neuspeli a dominovala Demokratická strana s viac ako 60 percentami hlasov…-

Sociálni demokrati a Komunistická strana Československá (KSČ) mali v Česku historicky veľmi pevné korene. Na Slovensku zasa pôsobil v prospech Demokratickej strany (DS) silný vzťah k cirkvi. Tieto rozdiely mali veľký vplyv na povojnový volebný výsledok.

-Ak by bolo povojnové Československo federatívnym štátom, mali by komunisti väčšie problémy zvrátiť nepriaznivý výsledok na Slovensku? V unitárnom štáte na to potrebovali len necelého poldruha roka. Nebolo aj toto dôvodom, prečo sa nenaplnil bod Košického vládneho programu, ktorý hovoril o federatívnom usporiadaní povojnového štátu?-

S tým súhlasím. Aj vodca komunistov Klement Gottwald bol spočiatku stúpencom rovnoprávneho usporiadanie medzi Čechmi a Slovákmi. Keď však videl, ako dopadli voľby na Slovensku a silnú pozíciu DS, tak od tejto myšlienky odstúpil. Skôr mal snahu Slovensko viac primknúť k českým krajinám a centralizovať. Napokon, bolo to vidno v rámci komunistickej strany, Komunistická strana Slovenska (KSS) sa stala len príveskom KSČ. Šéfom KSS sa stal napríklad Viliam Široký, ktorý bol pražský Slovák a uvádzal do praxe centralizačnú politiku. Tí, ktorí mali snahu o rovnoprávne snahy, boli odsúvaní do úzadia.

-Spomínali ste, že povojnová republika mala viacero chýb a smerovala k možnej totalite. Bola situácia v roku 1945 daná, že Československo patrilo do bloku, kde sa komunisti skôr či neskôr dostanú k absolútnej moci? Nedalo sa to nijako zmeniť?-

Ťažko povedať, no keď sa komunisti vracali v roku 1945 z exilu, išli do neistoty, pretože nevedeli, ako to v krajine vyzerá. Nevedeli, aké sú voličské nálady a ako ju zmenili roky vojny. Nevedeli, aký je postoj ľudí k ich programu. Gottwald sa v tomto období správal veľmi umiernene. V KSČ boli omnoho väčší jastrabi, ktorí presadzovali rýchlejší a tvrdší postup pri uchopení moci. Často sa preto dostával do sporu s ministrami Václavom Kopeckým alebo Júliusom Ďurišom. Od začiatku však išlo komunistom o to, aby sa dostali k moci a mohli vybudovať socialistickú spoločnosť. To bolo jasné. Išlo len o to, akú cestu zvoliť k naplneniu cieľa. V rokoch 1945-48 sa testovalo aj v Československu viacero alternatív, ako to dosiahnuť. Spočiatku išli cestou kompromisu, ústupkov, no neskôr začali pritvrdzovať. Dôležité však boli aj nálady v spoločnosti. A tá sa, podobne ako v západnej Európe, preorientovala viac doľava. Bol v tom aj obrovský kredit Sovietskeho zväzu, ktorý mal hlavný podiel na oslobodení veľkej časti Európy za cenu nesmiernych obetí. Druhá svetová vojna tak spravila zo Sovietskeho zväzu superveľmoc. V spoločnosti to bolo cítiť a tento kredit pomáhal KSČ, posilňoval jej pozíciu. Príťažlivosť komunistických myšlienok a programu v spoločnosti rástla. Zrazu sa na všetko, čo sa odohralo v 30-tych rokoch minulého storočia, ako boli hladomory, čistky, pakt Molotov- Ribbentrop, úplne zabudlo. Dodnes si myslím, že keby sa, hypoteticky, sovietske vojská zastavili až v Paríži, tak aj Francúzsko je komunistické. Tým, že Červená armáda oslobodila väčšinu územia Československa, dostali sme sa do sovietskej sféry vplyvu. Karty boli už dopredu rozdané, hoci si to mnohí nechceli pripustiť.

-Cesty k moci boli u komunistov rôzne. V Československu sa javilo, že to išlo celkom ústavnou cestou…-

Presne tak. Povojnová tretia republika bola obmedzenou demokraciou, ale zákony v nej fungovali. V rámci Národného frontu boli povolené štyri politické strany v Česku a dve na Slovensku. Musím však povedať, že aj nekomunistické strany boli viac ľavicovo zamerané. Pravicové a konzervatívne strany sa zväčša zdiskreditovali počas vojny a agrárnici či „hlinkovci“ boli zakázaní. Preto v povojnovom období bola zhoda na socialistickom programe, hoci komunisti a napríklad národní socialisti si pod tým predstavovali niečo iné. Zhodli sa však na tom, že sa má znárodňovať, poľnohospodárske podniky s pôdou nad 50 hektárov, banky, bane, ťažký priemysel, filmový priemysel, polygrafia, tlačiarne a podobne. Počítalo sa s tým, že v krajine bude existovať zmiešané, súkromné a štátne vlastníctvo.

-Kde nastali momenty, keď sa to definitívne otočilo a ukázalo sa, že komunistom ide o absolútnu dominanciu?-

Dôležitým zlomom boli parlamentné voľby v roku 1946, v ktorých komunisti dominovali. Gottwald si však uvedomoval, že pokiaľ chce ovládnuť krajinu, musí vybudovať veľkú a akcieschopnú stranu, získať ľudí na svoju stranu a mobilizovať masy. To sa komunistom podarilo. Vedeli byť dostatočne populistickí a získali dôležité pozície v štáte. Napríklad na ministerstve pôdohospodárstva. Keď prichádzali ľudia do pohraničia namiesto vysídlených Nemcov a Maďarov, tak to bol komunistický minister Ďuriš, ktorý im odovzdával dekréty, oprávňujúce ich vlastniť usadlosti. Paradoxom je, že o pár rokov neskôr im ich komunisti vzali. Veľa vecí zamlčovali. Napríklad to, že v Československu nikdy nebudú kolchozy ako v Sovietskom zväzu. Tiež sa stal opak pravdou.

-Zrejme aj iné rezorty boli pre komunistov zaujímavé, napríklad silové ministerstvá. Aká bola ich stratégia, keď sa tvorila vláda?-

Áno, o silové ministerstvá mali veľký záujem, aby získavali vplyv a najmä informácie na svojich protivníkov. Svojich ľudí mali aj v druhých politických stranách, ktoré sa ich pôsobením snažili rozložiť. V prvej fáze sa usilovali, aby sa v nich dostali k moci skupiny, ktoré budú priaznivo naklonené komunistom. Potom existovali ľudia, ktorí boli formálne nestraníci alebo členovia nekomunistických strán, no to bola len zásterka. V skutočnosti boli členovia KSČ. Napríklad generál Ludvík Svoboda, ktorý bol síce nestraník, no v skutočnosti sympatizant KSČ, ktorý sa stal po februári 1948 aj jej členom. Bol však hlavou armády, čo bol veľmi dôležitý post. Podobne to bolo aj v prípade polície. Po vojne sa vytvoril Zbor národnej bezpečnosti (ZNB). Zo dňa na deň skončilo žandárstvo a všetci jeho členovia sa presunuli do ZNB. Hneď v prvých týždňoch sa začali veľké nábory ľudí, vytvárali sa nové jednotky, ako bol napríklad pluk 9600. Ten slúžil spočiatku na hraniciach, no v roku 1948 zohral dôležitú úlohu. Z neho sa neskôr regrutovali aj mnohí vrcholní predstavitelia ŠTB. Bol to elitný zbor, ktorý úplne ovládli komunisti. V roku 1948 bolo potom veľké množstvo dôležitých pozícií v bezpečnostnom aparáte v rukách komunistov.

-Československo sa v roku 1947 malo možnosť stať sa súčasťou takzvaného Marshallovho plánu. Pôvodne sa doň zamýšľalo zapojiť, no po návšteve predsedu vlády Gottwalda v Moskve bolo všetko inak. Bol to signál, že sme v sovietskej zóne vplyvu a na Západ nepatríme?-

Marshallov plán bol snahou upevniť americký vplyv v Európe. Bol v tom aj úmysel pomôcť Európe, no v politike sa nič nerobí zadarmo. Sovieti to veľmi dobre chápali, a preto dali najavo aj Československu, že účasť na tomto pláne si neželajú. Od roku 1947 už začali aj západné štáty pripúšťať, že i Československo je stratené a skončí v sovietskej sfére vplyvu.

-Ako vnímal tento vývoj prezident Edvard Beneš?-

V roku 1947 mal 63 rokov a bol to už chorý muž. Stopy na ňom zanechalo veľké nervové vypätie vojnových rokov i viacero mozgových záchvatov, ktoré prekonal. Beneš si však uvedomoval, že sovietsky vplyv v stredoeurópskom priestore je daný. S tým sa už nič nedalo spraviť. V tomto smere bol pragmatik. Otázkou bolo, ako sa bude tento vplyv presadzovať. Beneš vnímal, že Západ sa mu v roku 1938 otočil chrbtom a či sa nám to páči alebo nie, Sovietsky zväz zohral kľúčovú úlohu počas druhej svetovej vojny a oslobodzovania krajín strednej Európy.

-V roku 1948 mali byť v Československu parlamentné voľby. V nich by komunisti nemuseli drvivo zvíťaziť, skôr naopak. Neboli februárové udalosti aj výrazom toho, že tie voľby vlastne už ani nechceli a hľadali možnosť, ako sa dostať k moci skôr?-

Pravdepodobne by v roku 1948 vyhrali, no mali by slabšiu pozíciu ako dva roky predtým. Museli by hľadať omnoho nevýhodnejšie dohody a kompromisy s nekomunistickými stranami.

-Čo bolo pre nich neakceptovateľné…-

Samozrejme. Tvrdé komunistické krídlo vyzývalo Gottwalda už v roku 1947 na razantnejšie kroky a nedemokratické prevzatie moci. Gottwald tomuto scenáru odolával a bol pokojný. Akoby očakával, že príležitosť na ústavné prevzatie moci príde. Ak by aj neprišla, v zálohe bol vždy silový variant. Ku koncu roka 1947 však začali ostatné strany vnímať riziko, že komunisti môžu získať absolútnu moc a že je to ich cieľ. Pristupovali k nim omnoho kritickejšie a zástancovia spolupráce s komunistami sa dostávali do úzadia. Videli, že Gottwald začína byť čoraz menej náchylný na kompromis a vo vláde presadzuje komunistickú politiku za každú cenu.

-Prečo mu potom nekomunistickí ministri svojou demisiou vo februári 1948 dali zámienku, aby sa ich elegantne zbavil? Prečo išli do takého rizika?-

V prvom rade ich protivníci, komunisti Gottwald alebo Slánský, boli politici omnoho väčšieho formátu. Boli bezškrupulóznejší a mali väčší ťah smerom k moci. Nekomunisti podcenili situáciu. Stále si mysleli, že sa dokážu s komunistami dohodnúť, no neuvedomili si, že to už nepôjde. Rovnako si zle vykalkulovali, že ich podporí prezident Beneš. Bol už príliš chorý a vyčerpaný, aby dokázal ísť s nimi do veľkej konfrontácie s komunistami. Demisiu nepodali všetci ministri, ktorí neboli členovia KSČ. Chýbali dvaja, minister zahraničných vecí Jan Masaryk a spomínaný minister obrany Svoboda, sympatizant KSČ. Pokiaľ nebola v demisii väčšina ministrov, mohol urobiť Gottwald rekonštrukciu vlády aj bez odobrenia prezidenta. Stačilo, aby Beneš prijal demisiu odchádzajúcich ministrov. K tomu ho aj tlačil Gottwald. Beneš síce ťahal čas, no vtedy sa ukázala ako rozhodujúci moment mobilizácia más, na čom komunisti pracovali v predchádzajúcom období. Komunisti vyhrali aj boj o verejnú mienku. Tento politický súboj verejnosti vykreslili ako snahu o nekomunistický puč a návrat k predchádzajúcim pomerom. To zmobilizovalo ľudí a do Prahy sa zišli státisíce ľudí z celej krajiny. Vytvárali sa ľudové milície, akčné výbory Národného frontu, čo boli úplne nelegitímne štruktúry, ktoré začali kádrovať a vyhadzovať nepohodlných ľudí a komunistických oponentov. Nemali oporu v žiadnej legislatíve.

-Takže bol to násilný prevrat…-

To označenie sedí. Vytvorenie ľudových milícií, akčných výborov bolo nelegálne. Tieto jednotky potom bežne obsadzovali tlačiarne, bránili vydávaniu nekomunistickej tlače, čo boli jednoznačne násilné akty.

-Čo spôsobilo, že po prevrate komunisti veľmi rýchlo ovládli celú krajinu, hoci väčšina ľudí by ich zrejme nevolila?-

Všetkých prekvapila rýchlosť, s akou postupovali komunisti. Akčné výbory prepúšťali a vylučovali množstvo ľudí. Napríklad prišli do parlamentu a vylúčili riadne zvolených poslancov, ktorí nesúhlasili s komunistickou politikou. Potom sa začali prijímať zákony, ktoré sprísňovali život v spoločnosti, napríklad zákon o ochrane ľudovodemokratického režimu, zákon o zriadení táborov nútených prác či legislatívu, ktorá spravila z ilegálneho prekročenia hraníc trestný čin. Predtým to bol iba priestupok. Keď som skúmal dokumenty z roku 1948, našiel som, že už v marci a apríli zadržali na hraniciach množstvo ľudí, ktorí chceli opustiť krajinu. Po pár dňoch ich však museli prepustiť. Bol to impulz na neskoršie sprísnenie pravidiel.

-Zaujímavé však bolo, že po Benešovej abdikácii sa stal prezidentom komunista Gottwald a pokračoval v tradícii, že novozvolená hlava štátu prišla do Chrámu sv. Víta v Prahe na slávnostné Te Deum. Na komunistu – ateistu to bol paradoxný počin…-

Chcel ukázať, že pokračuje v prezidentskej tradícii Masaryka a Beneša. Napokon, k Benešovi sa až do posledných chvíľ správal s veľkým rešpektom. Rovnaký vzťah mal k nemu aj Beneš, ktorý ho akceptoval ako silného politického hráča. Politik politika rešpektoval.

-Zaujímavú, hoci tragickú úlohu zohral šéf diplomacie Jan Masaryk, ktorý pomohol komunistom tým, že sa nepripojil k demisii nekomunistických ministrov. Krátko na to zahynul, zrejme po páde z okna, čo je roky predmetom špekulácií, či to bola samovražda alebo vražda. Čo si myslíte vy?-

O jeho smrti sa bude špekulovať stále. Neverím tomu, že svetlo do prípadu vnesú nejaké nové záznamy z ruských archívov. Predstava, že tam existuje dokument, ktorý by jasne ukázal, ako to bolo, je dosť naivná. Smrť Jana Masaryka ostane veľkým historickým otáznikom. Každej z doterajších verzií jeho smrti chýba jasný dôkaz, ktorý by ju potvrdil. Položme si otázku, kto mal prospech z jeho smrti? Gottwald? Nemyslím si. Za všetkými nevyriešenými otázkami minulosti hľadáme nejaké konšpirácie, no často sa ukáže, že skutočné dôvody, ktoré k nim viedli, boli len obyčajnou zhodou náhod.

Rozhovor s Liborom Svobodom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Pápež na fóre OSN: Hlad je „zločinom“ porušujúcim základné ľudské práva

0 icon

Rím 26. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František v pondelok označil existenciu hladu vo svete, ktorý dokáže vyprodukovať dostatok potravín pre všetkých, za "zločin" proti základným ľudským právam. Informovala o tom agentúra AP Koronavírusová pandémia "nás konfrontovala so systémovou nespravodlivosťou, ktorá podkopáva jednotu ľudskej rodiny", uvádza sa v písomnom…

Vo Francúzsku požehnali prvý zväzok dvoch duchovných rovnakého pohlavia

0 icon

Paríž 26. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zjednotená protestantská cirkev vo Francúzsku (EPUdF) minulú sobotu prvýkrát požehnala zväzok dvoch duchovných rovnakého pohlavia - ide o manželstvo dvojice mladých žien, ktoré sú na začiatku svojej kňazskej kariéry v cirkvi Návrh na požehnávanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia schválila biskupská synoda EPUdF v roku…

Prieskum: Narástol počet ľudí odmietajúcich očkovanie

0 icon

Bratislava 26. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Od mája výraznejšie narástol počet ľudí, ktorí očkovanie odmietajú. Ako vyplýva z výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame, je to o viac ako 5 percentuálnych bodov z májových 30,9 percenta na 36 percent Ochota dať sa…

Lietadlo s tureckým ministrom obrany núdzovo pristálo

0 icon

Ankara 26. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Defense Ministry via AP, Pool)   Lietadlo s tureckým ministrom obrany a ďalšími vrcholnými predstaviteľmi armády muselo v pondelok núdzovo pristáť po strete s vtákom. Informovala o tom štátna tlačová agentúra Minister Hulusi Akar sa spolu s generálmi vracal do Ankary z leteckej základne v…

Belgickí kresťanskí demokrati požadujú zriadenie komisie pre vyšetrenie záplav

0 icon

Brusel 26. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Valentin Bianchi)   Belgickí kresťanskí demokrati vyzvali v pondelok na zriadenie parlamentnej komisie poverenej vyšetrovaním okolností ničivých záplav, ktoré v polovici júla spustošili viacero belgických miest. Informovala o tom agentúra AP Frankofónna strana Humanisticko-demokratické centrum (CDH), ktorá nie je súčasťou belgickej federálnej vlády, dúfa, že vyšetrovanie…

Turecku sa nepáči nový francúzsky protiextrémistický zákon: Marginalizujete moslimov, znie z Ankary

0 icon

Ankara 26. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Úrad tureckého prezidenta sa tvrdo ohradil proti zákonu, ktorý v piatok prijal francúzsky parlament. Podľa riaditeľa komunikačného úradu Fahrettina Altuna tým Francúzsko legalizuje islamofóbiu. Informoval o tom turecký denník Daily Sabah Altun v sobotu na Twitteri napísal, že sa Francúzsko týmto zákonom vzďaľuje od…

40-ročná žena, ktorá v piatok protestovala pred Národnou radou, má problém. Polícia skúma ďalej videonahrávky z protestu

0 icon

Bratislava 26. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   V súvislosti s piatkovým (23. 7.) protestom pred Národnou radou SR v Bratislave obvinila polícia 40-ročnú Annu F. z Nitrianskeho kraja pre trestný čin útoku na verejného činiteľa. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková Policajti preveria…

Domáci Japonci sa dostali na čelo hodnotenia krajín, Číňania v pondelok nezískali ani jedno zlato

0 icon

Bratislava 26. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Ben Curtis)   Po treťom súťažnom dni na olympijských hrách v Tokiu sa na čelo hodnotenia krajín prepracovali domáci Japonci, ktorí v pondelok získali tri zlaté medaily. Dovedna majú hostitelia OH bilanciu 8 - 2 - 3 V skejtbordingu sa o jednu zo zlatých medailí postarala…

„Smrteľná kombinácia.“ Štěpánek opísal, prečo genderizmus a klimatický alarmizmus vráti Česku rok 1948

0 icon

Praha 26. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook-Petr Štěpánek)   Mediálny expert Petr Štěpánek uviedol na sociálnej sieti, že neverí v to, že ľudia sú aspoň trochu poučiteľní, a preto upozornil na náznaky toho, ako sa dnes opakujú nebezpečné trendy, ktoré v minulosti v roku 1948 nastolili totalitný režim. Aj keď sú v…

V Londýne zaútočili nožom na ženu v tričku s potlačou Charlie Hebdo

0 icon

Londýn 26. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   Terčom útoku nožom sa v nedeľu v centre Londýna stala 39-ročná žena, ktorá mala oblečené tričko s potlačou s názvom francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo známeho najmä kontroverznými karikatúrami proroka Mohameda. Na tričku bol aj slogan "Láska je silnejšia ako nenávisť" Ako informovala…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Danko

Ako sa Ukrajina stala problémom pre všetkých

0icon

Všetko, čo sa na Ukrajine deje v posledných rokoch, pripomína anekdotu. Nie vždy je zábavná, ale vždy absurdná. Logickým vyvrcholením toho, čo sa v skutočnosti deje, bolo zvolenie komika Volodymyra Zelenského za prezidenta krajiny. A ak pred voľbami Zelensky hral rolu „človeka z ľudu“, ktorý bol unavený z politiky ukrajinských…

Gustáv Murín

Delta-strašiak, či ozajstná hrozba?

0icon

Vláda plagiátorov sa rozhodla doraziť turistický priemysel na Slovensku odradením cudzincov pred dovolenkou u nás a občanom Slovenska zhnusiť zahraničné dovolenky. Dôvod je prostý – neposlušnosť. Áno, sme neposlušní a to koalícia zla vedená Psychopatovičom jednoducho neznáša. Preto nezmyselne „tlačia na pílu“ a opäť raz sme jediní široko-ďaleko s extrémnymi opatreniami. Rovnako nás

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť III.

0icon

V tejto časti si dovolím uviesť jednu z rôznych možných hypotéz, prečo môže byť „pandémia“ koronavírusu globálnym podvodom. Zároveň naznačím, že podľa politického liberalizmu sa politické konanie globálnej a národnej moci úplne vzdialilo od konania klasického obdobia kapitalizmu. Boj proti „pandémii“ koronavírusu je dostatočným príkladom toho, ako sa spoločnosť nemá…

Marián Tkáč

Komu slúži cirkev rímska i grécka? Kristovi či štátu, riadenému vakcínatormi?

0icon

Aj dnes – je nedeľa 25. júla – odzneli spoza ambón (to sú tie „kecpulty“ v kostoloch) výzvy, aby sa veriace ovečky ešte stihli zavakcínovať, aby neprepásli šancu byť blízko Františka. (Už dlhšie som nebol v bratislavskej Katedrále sv. Martina, a tak neviem, či na tamojšej ambone ešte stále svieti niečo na spôsob…

Boris Mesár

Tieto fašistické curvy hlasovali za APARTHEID

0icon

Mgr. Anna Andrejuvová Ing. Martin Fecko Ján Kerekréti Mgr. Peter

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Komunizmus aj vo vesmíre? Žiaden problém! Takto si ho predstavovali súdruhovia

0 icon

Je všeobecne známe, že v 50. a 60. rokoch minulého storočia prebiehali takzvané kozmické preteky medzi dvoma najväčšími mocnosťami sveta: Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. Prvú etapu vyhrali sovietski kozmonauti, ktorým sa ako prvým podarilo dostať človeka na obežnú dráhu: bol ním Jurij Gagarin 12. apríla 1961. Druhú etapu však…

Pearl Harbor: Prekvapenie? 1. časť

0 icon

Prinášame ďalšiu mini sériu článkov z obdobia druhej svetovej vojny, ktorá sa bude zaoberať jednou z najdôležitejších udalostí nielen druhej svetovej vojny. Tentokrát sa pozrieme na Pearl Harbor. Aj keď sme si istí o tom, že ste o tomto prístave a udalosti, ktorá sa v roku 1941 stala, počuli viac než dosť, predsa len sme presvedčení,…

TOP10+: Ako veľmi sa filmové hviezdy zmenili od svojej prvej úlohy?

0 icon

Keď hollywoodski herci začínajú svoju kariéru, sú plní nádeje a snívajú o sláve. Niektoré filmové hviezdy majú také jedinečné črty, že ich niekedy zbadáš aj v naozaj starých filmoch ešte ako deti. A aj keď ubehne niekoľko desaťročí, naši obľúbenci z filmových pláten vyzerajú temer rovnako. Alebo sa nám to…

Prečo je potrebné, aby si si pravidelne čistil tvár?

0 icon

Tvár sa poškodzuje viac ako ktorákoľvek iná časť tela. Preto je potrebné, aby si sa o ňu staral dodržiavaním dvoch jednoduchých krokov. Ak chceš, aby aj tvoja pleť bola žiarivá a mala všetky prvky dokonalosti, je potrebné ju pravidelne čistiť. Ale pozor! Očista tváre neznamená, že si teraz budeš drhnúť pokožku mydlom…

Cap Arcona: Veľká ľudská tragédia 2. sv. vojny: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie druhej časti o veľkej ľudskej tragédii 2. svetovej vojny s názvom Cap Arcona. Cap Arcona bol názov jednej z nemeckých lodí, ktoré tesne pred kapituláciou Nemecka potopili spojenecké bombardéry v domnení, že posádku tvoria nemeckí vojaci. Opak bol však pravdou. Posádku tvorili zajatci z koncentračných táborov v počte asi 4 500. Poďme sa spoločne pozrieť…

Armádny Magazín

The Saker: Zaujímavý vývoj udalostí v Rusku za posledný týždeň

0 icon

Rusko, 26.júl 2021 (AM) – Uplynulý týždeň bol v Rusku, čo sa týka vývoja viacerých udalostí, vcelku intenzívny a dnes by som sa chcel zmieniť o troch z nich: 1) Putin napísal veľmi zaujímavý

Z Bundeswehru sa tajne stáva Wehrmacht

0 icon

Nemecko, 26.júl 2021 (AM) – Tisíce vojakov a dôstojníkov nemeckých ozbrojených síl vyznávajú lásku k nacistickej minulosti. V jednotkách boli odhalené fakty o homosexuálnom násilí a nenávisti k „čiernym“ a dokonca aj fakty o príprave teroristických útokov. „Malo by ísť o prob

Rusko elektronicky ruší ukrajinské vojnové lode v Azovskom mori

0 icon

Rusko, 26.júl 2021 (AM) – Neznámy ruský rádio-elektronický komplex „zasekáva“ ukrajinské lode v Azovskom mori. Ukrajinské vojnové lode nachádzajúce sa vo vodách Azovského mora čelia pomerne vážnym ťažkostiam v dôsledku neznámeho komplexu rádio-elektronického boja (REB) rozmiestneného pri Rostove na Done, ktorý aktívne využíva Rusko.

Skupinové znásilňovanie, šikanovanie a zneužívanie. Poslanci odhalili, čomu čelia ženy v britskej armáde

0 icon

Veľká Británia, 26.júl 2021 (AM) – Takmer dve tretiny žien v britskej armáde sa potýkali so šikanovaním, zneužívaním, a dokonca aj so znásilňovaním. Nadriadení dôstojníci sa snažili ich výpovede zamiesť pod koberec. Odhalila to správa britského parlamentného obranného výboru.   Správa zhromaždila svedectvo 4 1

Ako to bolo s Golianom a Viestom?

0 icon

Slovensko, 26.júl 2021 (AM) – Všetci vedia, že slovenského divízneho generála Rudolfa Viesta a brigádneho generála Jána Goliana Nemci zajali 3. novembra 1944 v Pohronskom Bukovci.   Na webovej stránke tejto obce sa píše aj toto: Nie je pravda, že boli zradení občanmi – partizánmi. Od pamätníkov obce, ktorí už, bohužiaľ,…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali