Libor Svoboda:Komunisti sa v roku 48 dostali k moci, lebo boli lepší politickí hráči

Bratislava 25. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:wikimedia)

 

Presne pred sedemdesiatimi rokmi sa dostali komunisti k absolútnej moci. Víťazný február sa stal na desaťročia najdôležitejším štátnym sviatkom v Československu. Aj v tomto prípade sa ukázalo, že na to, aby sa nejaká politická sila dostala k moci, nepotrebuje mať väčšinu v spoločnosti. Komunistom k tomu stačila bezohľadnosť, disciplína a mobilizácia más, kým ostatné strany sa spoliehali na to, že sa s nimi vždy dokážu dohodnúť. V tom sa absolútne zmýlili a prispeli k tomu, že Február 1948 bol absolútny štátoprávny medzník, ktorý napríklad českú spoločnosť ovplyvňuje doteraz. V rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky to povedal historik z českého Ústavu pre štúdium totalitných režimov Libor Svoboda.

Ilustračné foto

-Rok 2018 nesie viacero “osmičkových” výročí. Kam by ste spomedzi nich zaradili udalosti z februára 1948?-

Toto výročie je významné z dôvodu, že v Československu došlo k úplnej štátoprávnej zmene. Hoci povojnová republika nebola dokonalá, vykazovala množstvo anomálií, ktoré smerovali k zmene, Február 1948 bol absolútnym medzníkom. Komunisti sa definitívne dostali k moci a mohli začať budovať režim sovietskeho typu, totalitný a nedemokratický. Ovplyvnilo to životy našich národov minimálne na štyri desaťročia. Tieň Februára v podobe komunistickej strany poznamenal Českú republiku aj v ďalších dekádach. Hoci bola a je opozičnou stranou, o jej priazeň sa uchádzali i stále uchádzajú mnohí.

-Táto kontinuita trvá v Česku. Na druhej strane, na Slovensku sú komunisti okrajovou politickou silou po roku 1989 a do parlamentu sa dostali jediný raz, vo volebnom období 2002-2006. Svedčí to o rozdieloch medzi Čechmi a Slovákmi?-

Skôr to svedčí o rozdielnej histórii a východiskách našich národov. Boli sme síce súčasťou jednej monarchie, no Česi mali väčšie možnosti národného a politického rozvoja, kým Slováci čelili tvrdému útlaku v rámci Uhorska. Iná bola aj sociálna štruktúra oboch spoločností. Česko bolo rozvinutejšie, priemyselné so vzdelanou robotníckou vrstvou, ktorá sa hlásila k sociálnej demokracii a ku komunistom, kým Slovensko bolo viac agrárne a menej industrializované. Slováci sa vždy snažili dosiahnuť v rámci spoločného štátu rovnoprávne postavenie, čo nie vždy česká strana vedela doceniť. Plne sa to prejavilo pri rozdelení Československa.

-Tie rozdiely sa zrejme prejavili aj v prvých povojnových parlamentných voľbách v roku 1946. Kým v Čechách a na Morave zvíťazili komunisti, na Slovensku, naopak, neuspeli a dominovala Demokratická strana s viac ako 60 percentami hlasov…-

Sociálni demokrati a Komunistická strana Československá (KSČ) mali v Česku historicky veľmi pevné korene. Na Slovensku zasa pôsobil v prospech Demokratickej strany (DS) silný vzťah k cirkvi. Tieto rozdiely mali veľký vplyv na povojnový volebný výsledok.

-Ak by bolo povojnové Československo federatívnym štátom, mali by komunisti väčšie problémy zvrátiť nepriaznivý výsledok na Slovensku? V unitárnom štáte na to potrebovali len necelého poldruha roka. Nebolo aj toto dôvodom, prečo sa nenaplnil bod Košického vládneho programu, ktorý hovoril o federatívnom usporiadaní povojnového štátu?-

S tým súhlasím. Aj vodca komunistov Klement Gottwald bol spočiatku stúpencom rovnoprávneho usporiadanie medzi Čechmi a Slovákmi. Keď však videl, ako dopadli voľby na Slovensku a silnú pozíciu DS, tak od tejto myšlienky odstúpil. Skôr mal snahu Slovensko viac primknúť k českým krajinám a centralizovať. Napokon, bolo to vidno v rámci komunistickej strany, Komunistická strana Slovenska (KSS) sa stala len príveskom KSČ. Šéfom KSS sa stal napríklad Viliam Široký, ktorý bol pražský Slovák a uvádzal do praxe centralizačnú politiku. Tí, ktorí mali snahu o rovnoprávne snahy, boli odsúvaní do úzadia.

-Spomínali ste, že povojnová republika mala viacero chýb a smerovala k možnej totalite. Bola situácia v roku 1945 daná, že Československo patrilo do bloku, kde sa komunisti skôr či neskôr dostanú k absolútnej moci? Nedalo sa to nijako zmeniť?-

Ťažko povedať, no keď sa komunisti vracali v roku 1945 z exilu, išli do neistoty, pretože nevedeli, ako to v krajine vyzerá. Nevedeli, aké sú voličské nálady a ako ju zmenili roky vojny. Nevedeli, aký je postoj ľudí k ich programu. Gottwald sa v tomto období správal veľmi umiernene. V KSČ boli omnoho väčší jastrabi, ktorí presadzovali rýchlejší a tvrdší postup pri uchopení moci. Často sa preto dostával do sporu s ministrami Václavom Kopeckým alebo Júliusom Ďurišom. Od začiatku však išlo komunistom o to, aby sa dostali k moci a mohli vybudovať socialistickú spoločnosť. To bolo jasné. Išlo len o to, akú cestu zvoliť k naplneniu cieľa. V rokoch 1945-48 sa testovalo aj v Československu viacero alternatív, ako to dosiahnuť. Spočiatku išli cestou kompromisu, ústupkov, no neskôr začali pritvrdzovať. Dôležité však boli aj nálady v spoločnosti. A tá sa, podobne ako v západnej Európe, preorientovala viac doľava. Bol v tom aj obrovský kredit Sovietskeho zväzu, ktorý mal hlavný podiel na oslobodení veľkej časti Európy za cenu nesmiernych obetí. Druhá svetová vojna tak spravila zo Sovietskeho zväzu superveľmoc. V spoločnosti to bolo cítiť a tento kredit pomáhal KSČ, posilňoval jej pozíciu. Príťažlivosť komunistických myšlienok a programu v spoločnosti rástla. Zrazu sa na všetko, čo sa odohralo v 30-tych rokoch minulého storočia, ako boli hladomory, čistky, pakt Molotov- Ribbentrop, úplne zabudlo. Dodnes si myslím, že keby sa, hypoteticky, sovietske vojská zastavili až v Paríži, tak aj Francúzsko je komunistické. Tým, že Červená armáda oslobodila väčšinu územia Československa, dostali sme sa do sovietskej sféry vplyvu. Karty boli už dopredu rozdané, hoci si to mnohí nechceli pripustiť.

-Cesty k moci boli u komunistov rôzne. V Československu sa javilo, že to išlo celkom ústavnou cestou…-

Presne tak. Povojnová tretia republika bola obmedzenou demokraciou, ale zákony v nej fungovali. V rámci Národného frontu boli povolené štyri politické strany v Česku a dve na Slovensku. Musím však povedať, že aj nekomunistické strany boli viac ľavicovo zamerané. Pravicové a konzervatívne strany sa zväčša zdiskreditovali počas vojny a agrárnici či “hlinkovci” boli zakázaní. Preto v povojnovom období bola zhoda na socialistickom programe, hoci komunisti a napríklad národní socialisti si pod tým predstavovali niečo iné. Zhodli sa však na tom, že sa má znárodňovať, poľnohospodárske podniky s pôdou nad 50 hektárov, banky, bane, ťažký priemysel, filmový priemysel, polygrafia, tlačiarne a podobne. Počítalo sa s tým, že v krajine bude existovať zmiešané, súkromné a štátne vlastníctvo.

-Kde nastali momenty, keď sa to definitívne otočilo a ukázalo sa, že komunistom ide o absolútnu dominanciu?-

Dôležitým zlomom boli parlamentné voľby v roku 1946, v ktorých komunisti dominovali. Gottwald si však uvedomoval, že pokiaľ chce ovládnuť krajinu, musí vybudovať veľkú a akcieschopnú stranu, získať ľudí na svoju stranu a mobilizovať masy. To sa komunistom podarilo. Vedeli byť dostatočne populistickí a získali dôležité pozície v štáte. Napríklad na ministerstve pôdohospodárstva. Keď prichádzali ľudia do pohraničia namiesto vysídlených Nemcov a Maďarov, tak to bol komunistický minister Ďuriš, ktorý im odovzdával dekréty, oprávňujúce ich vlastniť usadlosti. Paradoxom je, že o pár rokov neskôr im ich komunisti vzali. Veľa vecí zamlčovali. Napríklad to, že v Československu nikdy nebudú kolchozy ako v Sovietskom zväzu. Tiež sa stal opak pravdou.

-Zrejme aj iné rezorty boli pre komunistov zaujímavé, napríklad silové ministerstvá. Aká bola ich stratégia, keď sa tvorila vláda?-

Áno, o silové ministerstvá mali veľký záujem, aby získavali vplyv a najmä informácie na svojich protivníkov. Svojich ľudí mali aj v druhých politických stranách, ktoré sa ich pôsobením snažili rozložiť. V prvej fáze sa usilovali, aby sa v nich dostali k moci skupiny, ktoré budú priaznivo naklonené komunistom. Potom existovali ľudia, ktorí boli formálne nestraníci alebo členovia nekomunistických strán, no to bola len zásterka. V skutočnosti boli členovia KSČ. Napríklad generál Ludvík Svoboda, ktorý bol síce nestraník, no v skutočnosti sympatizant KSČ, ktorý sa stal po februári 1948 aj jej členom. Bol však hlavou armády, čo bol veľmi dôležitý post. Podobne to bolo aj v prípade polície. Po vojne sa vytvoril Zbor národnej bezpečnosti (ZNB). Zo dňa na deň skončilo žandárstvo a všetci jeho členovia sa presunuli do ZNB. Hneď v prvých týždňoch sa začali veľké nábory ľudí, vytvárali sa nové jednotky, ako bol napríklad pluk 9600. Ten slúžil spočiatku na hraniciach, no v roku 1948 zohral dôležitú úlohu. Z neho sa neskôr regrutovali aj mnohí vrcholní predstavitelia ŠTB. Bol to elitný zbor, ktorý úplne ovládli komunisti. V roku 1948 bolo potom veľké množstvo dôležitých pozícií v bezpečnostnom aparáte v rukách komunistov.

-Československo sa v roku 1947 malo možnosť stať sa súčasťou takzvaného Marshallovho plánu. Pôvodne sa doň zamýšľalo zapojiť, no po návšteve predsedu vlády Gottwalda v Moskve bolo všetko inak. Bol to signál, že sme v sovietskej zóne vplyvu a na Západ nepatríme?-

Marshallov plán bol snahou upevniť americký vplyv v Európe. Bol v tom aj úmysel pomôcť Európe, no v politike sa nič nerobí zadarmo. Sovieti to veľmi dobre chápali, a preto dali najavo aj Československu, že účasť na tomto pláne si neželajú. Od roku 1947 už začali aj západné štáty pripúšťať, že i Československo je stratené a skončí v sovietskej sfére vplyvu.

-Ako vnímal tento vývoj prezident Edvard Beneš?-

V roku 1947 mal 63 rokov a bol to už chorý muž. Stopy na ňom zanechalo veľké nervové vypätie vojnových rokov i viacero mozgových záchvatov, ktoré prekonal. Beneš si však uvedomoval, že sovietsky vplyv v stredoeurópskom priestore je daný. S tým sa už nič nedalo spraviť. V tomto smere bol pragmatik. Otázkou bolo, ako sa bude tento vplyv presadzovať. Beneš vnímal, že Západ sa mu v roku 1938 otočil chrbtom a či sa nám to páči alebo nie, Sovietsky zväz zohral kľúčovú úlohu počas druhej svetovej vojny a oslobodzovania krajín strednej Európy.

-V roku 1948 mali byť v Československu parlamentné voľby. V nich by komunisti nemuseli drvivo zvíťaziť, skôr naopak. Neboli februárové udalosti aj výrazom toho, že tie voľby vlastne už ani nechceli a hľadali možnosť, ako sa dostať k moci skôr?-

Pravdepodobne by v roku 1948 vyhrali, no mali by slabšiu pozíciu ako dva roky predtým. Museli by hľadať omnoho nevýhodnejšie dohody a kompromisy s nekomunistickými stranami.

-Čo bolo pre nich neakceptovateľné…-

Samozrejme. Tvrdé komunistické krídlo vyzývalo Gottwalda už v roku 1947 na razantnejšie kroky a nedemokratické prevzatie moci. Gottwald tomuto scenáru odolával a bol pokojný. Akoby očakával, že príležitosť na ústavné prevzatie moci príde. Ak by aj neprišla, v zálohe bol vždy silový variant. Ku koncu roka 1947 však začali ostatné strany vnímať riziko, že komunisti môžu získať absolútnu moc a že je to ich cieľ. Pristupovali k nim omnoho kritickejšie a zástancovia spolupráce s komunistami sa dostávali do úzadia. Videli, že Gottwald začína byť čoraz menej náchylný na kompromis a vo vláde presadzuje komunistickú politiku za každú cenu.

-Prečo mu potom nekomunistickí ministri svojou demisiou vo februári 1948 dali zámienku, aby sa ich elegantne zbavil? Prečo išli do takého rizika?-

V prvom rade ich protivníci, komunisti Gottwald alebo Slánský, boli politici omnoho väčšieho formátu. Boli bezškrupulóznejší a mali väčší ťah smerom k moci. Nekomunisti podcenili situáciu. Stále si mysleli, že sa dokážu s komunistami dohodnúť, no neuvedomili si, že to už nepôjde. Rovnako si zle vykalkulovali, že ich podporí prezident Beneš. Bol už príliš chorý a vyčerpaný, aby dokázal ísť s nimi do veľkej konfrontácie s komunistami. Demisiu nepodali všetci ministri, ktorí neboli členovia KSČ. Chýbali dvaja, minister zahraničných vecí Jan Masaryk a spomínaný minister obrany Svoboda, sympatizant KSČ. Pokiaľ nebola v demisii väčšina ministrov, mohol urobiť Gottwald rekonštrukciu vlády aj bez odobrenia prezidenta. Stačilo, aby Beneš prijal demisiu odchádzajúcich ministrov. K tomu ho aj tlačil Gottwald. Beneš síce ťahal čas, no vtedy sa ukázala ako rozhodujúci moment mobilizácia más, na čom komunisti pracovali v predchádzajúcom období. Komunisti vyhrali aj boj o verejnú mienku. Tento politický súboj verejnosti vykreslili ako snahu o nekomunistický puč a návrat k predchádzajúcim pomerom. To zmobilizovalo ľudí a do Prahy sa zišli státisíce ľudí z celej krajiny. Vytvárali sa ľudové milície, akčné výbory Národného frontu, čo boli úplne nelegitímne štruktúry, ktoré začali kádrovať a vyhadzovať nepohodlných ľudí a komunistických oponentov. Nemali oporu v žiadnej legislatíve.

-Takže bol to násilný prevrat…-

To označenie sedí. Vytvorenie ľudových milícií, akčných výborov bolo nelegálne. Tieto jednotky potom bežne obsadzovali tlačiarne, bránili vydávaniu nekomunistickej tlače, čo boli jednoznačne násilné akty.

-Čo spôsobilo, že po prevrate komunisti veľmi rýchlo ovládli celú krajinu, hoci väčšina ľudí by ich zrejme nevolila?-

Všetkých prekvapila rýchlosť, s akou postupovali komunisti. Akčné výbory prepúšťali a vylučovali množstvo ľudí. Napríklad prišli do parlamentu a vylúčili riadne zvolených poslancov, ktorí nesúhlasili s komunistickou politikou. Potom sa začali prijímať zákony, ktoré sprísňovali život v spoločnosti, napríklad zákon o ochrane ľudovodemokratického režimu, zákon o zriadení táborov nútených prác či legislatívu, ktorá spravila z ilegálneho prekročenia hraníc trestný čin. Predtým to bol iba priestupok. Keď som skúmal dokumenty z roku 1948, našiel som, že už v marci a apríli zadržali na hraniciach množstvo ľudí, ktorí chceli opustiť krajinu. Po pár dňoch ich však museli prepustiť. Bol to impulz na neskoršie sprísnenie pravidiel.

-Zaujímavé však bolo, že po Benešovej abdikácii sa stal prezidentom komunista Gottwald a pokračoval v tradícii, že novozvolená hlava štátu prišla do Chrámu sv. Víta v Prahe na slávnostné Te Deum. Na komunistu – ateistu to bol paradoxný počin…-

Chcel ukázať, že pokračuje v prezidentskej tradícii Masaryka a Beneša. Napokon, k Benešovi sa až do posledných chvíľ správal s veľkým rešpektom. Rovnaký vzťah mal k nemu aj Beneš, ktorý ho akceptoval ako silného politického hráča. Politik politika rešpektoval.

-Zaujímavú, hoci tragickú úlohu zohral šéf diplomacie Jan Masaryk, ktorý pomohol komunistom tým, že sa nepripojil k demisii nekomunistických ministrov. Krátko na to zahynul, zrejme po páde z okna, čo je roky predmetom špekulácií, či to bola samovražda alebo vražda. Čo si myslíte vy?-

O jeho smrti sa bude špekulovať stále. Neverím tomu, že svetlo do prípadu vnesú nejaké nové záznamy z ruských archívov. Predstava, že tam existuje dokument, ktorý by jasne ukázal, ako to bolo, je dosť naivná. Smrť Jana Masaryka ostane veľkým historickým otáznikom. Každej z doterajších verzií jeho smrti chýba jasný dôkaz, ktorý by ju potvrdil. Položme si otázku, kto mal prospech z jeho smrti? Gottwald? Nemyslím si. Za všetkými nevyriešenými otázkami minulosti hľadáme nejaké konšpirácie, no často sa ukáže, že skutočné dôvody, ktoré k nim viedli, boli len obyčajnou zhodou náhod.

Rozhovor s Liborom Svobodom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kosovsko-srbská hranica je stále zablokovaná

0 icon

Priština 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Visar Kryeziu)   Kosovsko-srbské hranice v utorok naďalej blokujú kosovskí Srbi, ktorí takto už od pondelka protestujú voči zákazu vstupu áut so srbskými poznávacími značkami do Kosova. Informovala o tom agentúra AP Protestujúci zatarasili cesty vedúce k hraničným priechodom Jarinje a Brnjak kamiónmi, pričom malé skupiny…

Predstaviteľ ministerstva obrany označil dohodu AUKUS za zlú správu pre Austrálčanov

0 icon

Paríž 21. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mass Communication Specialist 1st Class Michael B. Zingaro/U.S. Navy via AP)   Hovorca francúzskeho ministerstva obrany v utorok energicky obhajoval schopnosti svojej krajiny pri výrobe ponoriek a vystupňoval kritiku na adresu Austrálie, ktorá sa rozhodla vybrať si za partnera v rozsiahlej obrannej dohode Spojené štáty „Francúzsko…

Počas návštevy pápeža potreboval jeden veriaci prevoz vrtuľníkom, uviedlo Ministerstvo zdravotníctva

0 icon

Bratislava 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Spomedzi viac ako 100.000 veriacich, ktorí sa zúčastnili na podujatiach so Svätým Otcom v Bratislave, Prešove, Košiciach a Šaštíne, potrebovalo pomoc zdravotníkov spolu 75 osôb, jeden pacient si vyžiadal urgentný zásah a prevoz vrtuľníkom do špecializovaného zariadenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva…

Poľská vláda odporúča tretiu dávku pre zdravotníkov a ľudí nad 50 rokov

0 icon

Varšava 21. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Poľská vláda odporúča podávanie tretích dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 zdravotníckym pracovníkom a ľuďom nad 50 rokov Námestník ministra zdravotníctva Waldemar Kraska informoval, že posilňujúcu dávku odporúčajú po šiestich mesiacoch od úplného zaočkovania, čo platí aj pre jednodávkovkú vakcínu od spoločnosti Johnson &…

OECD vyzýva rozvinuté krajiny, aby sa podelili o vakcíny

0 icon

Paríž 21. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik)   Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v utorok vyzvala bohaté štáty, aby vystupňovali úsilie s cieľom poskytnúť krajinám s nízkymi príjmami vakcíny proti koronavírusu. To podľa nej prispeje k rovnomernejšiemu celosvetovému zotaveniu z hospodárskych dopadov pandémie Globálna ekonomika už síce viac ako…

Erupcia sopky na La Palme zatiaľ nikoho nezranila, no napáchala mnoho škôd

0 icon

La Laguna 21. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Kike Rincon, Europa Press via AP)   Chrliaca sopka Cumbre Vieja ani láva tečúca smerom k vodám Atlantického oceána na kanárskom ostrove La Palma patriacom Španielsku nespôsobili žiadne úmrtia či zranenia osôb, napáchali však viacero škôd Vytekajúca láva nemilosrdne ničila všetko, čo sa jej postavilo…

Úvodné štúdie ukázali, že posilňujúca dávka vakcíny J&J výrazne zvyšuje imunitu

0 icon

New York 21. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Steven Senne)   Americká farmaceutická spoločnosť Johnson & Johnson (J&J) zverejnila údaje ukazujúce, že posilňujúca dávka jej vakcíny proti koronavírusu vytvára silnú imunitnú odozvu J&J vo vyhlásení, ktoré zverejnila v utorok, uviedla, že zrealizovala dve úvodné štúdie a zistila, že ďalšia dávka jej vakcíny zvýšila…

Zakladatelia spoločnosti BioNTech dostanú najvyššie medicínske ocenenie v Nemecku

0 icon

Bratislava 21. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/DPA-Boris Roessler)   Trio vedcov z nemeckej biotechnologickej spoločnosti BioNTech, ktorá stojí za vyvinutím jednej z hlavných vakcín proti ochoreniu COVID-19, získa v roku 2022 najprestížnejšie medicínske ocenenie v Nemecku. Informoval o tom portál Deutsche Welle Ako uviedol Thomas Boehm, predseda Nadácie Paula Ehrlicha, „Ugur Sahin,…

Biden: USA po ukončení vojny v Afganistane začínajú novú éru diplomacie

0 icon

New York 21. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eduardo Munoz/Pool Photo via AP)   Spojené štáty začínajú po ukončení 20-ročnej vojny v Afganistane novú "éru vytrvalej diplomacie". Povedal to v utorok americký prezident Joe Biden vo svojom prejave v rámci všeobecnej rozpravy 76. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Informovala o tom agentúra AFP…

Plénum Národnej rady odsúhlasilo dve novely, ktoré majú pomôcť k transformácii Slovenskej akadémii vied

0 icon

Bratislava 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok popoludní schválili dve vládne novely, ktoré majú smerovať k transformácii Slovenskej akadémie vied (SAV). Ide o novelu zákona o SAV a novelu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (VVI) z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

Pavel Jacz

Remišová: „Samozrejme, že to viem. DPH je 21%.“ Hotová úžasnosť!

0icon

Televízia Markíza nám v relácii Na telo s účasťou Veroniky opäť ponúkla zábavný programový bonbónik Kabaret Remišová. Možno by výstižnejší názov relácie pri účasti bojovnej buldočky bolo lepšiezmeniť na názov Na uterák! Po dlhšom čase som sa opäť zabával na tom, že naša sladká Veronika zo zásady neodpovedá priamo na…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 3. časť: Čo sme počuli a čo nie?

0icon

Posol z Ríma sa stretol so všeobecným nadšením médií, skoro ako tzv. pandémia. Návštevu pápeža Františka považujú takmer všetci naši europoslanci za prínosnú a výnimočnú. Hlava katolíckej cirkvi podľa nich ukázala, že Slovensko nie je bezvýznamnou krajinou v srdci Európy, a zviditeľnila spoločenské témy, ktoré politici prehliadajú. Na počudovanie sa…

Ivan Holek

Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

0icon

„Keď raz príde Syn Človeka ...“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Toto sú krajiny s najvyšším priemerným IQ. Je medzi nimi aj Slovensko?

0 icon

Premýšľal si niekedy o tom, aká inteligentná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta? Mnoho ľudí sa túto  otázku pýta a počas mnohých rokov sa uskutočnilo hneď niekoľko prieskumov priemerného IQ. Jeden z najnovších a najkomplexnejších výskumov IQ vykonal v roku 2016 štatistický výskumný ústav Statistic Brain Research Institute, medzinárodný vzdelávací…

10 vecí, o ktorých by sme mali premýšľať pred uzavretím manželstva

0 icon

Pri prvotnom pobláznení vnímame naše polovičky ináč ako je tomu v skutočnosti. Sú pre nás ideálne bytosti, ktoré nemajú ani jednu chybu. Je to naozaj úžasné, ale má to však jeden háčik. Je to iba dočasné a ak chceme šťastné manželstvo, mali by sme si to čím skôr uvedomiť. Lepšie…

10 hrôzostrašných tetovaní alebo keď sa kerka stretne s realitou. Mysli predtým, než sa necháš potetovať!

0 icon

Povolanie tatéra si vyžaduje mnoho zručností. Predsa len, aj toto je druh umenia, ktoré si vyžaduje okrem iného dávku talentu. Avša cesta k úspešnému zvládnutiu povolania tatéra je dlhá a často plná chýb. Aká je tá najhoršia časť? Tetovanie ti ostane po zvyšok tvojho života (ak si ho nedáš prekryť alebo odstrániť laserom). Dobrým spôsobom,…

Hľadá sa autor nástenných malieb z druhej svetovej vojny

0 icon

Bývalé vojenské zariadenie na Orknejských ostrovoch v Škótsku, kde sídlila delostrelecká batéria Ness Battery, sa pýši neobyčajnými nástennými maľbami. Vznikli počas druhej svetovej vojny a nesú podpis A. R. Woodsa. O okolnostiach či umelcovej identite toho však veľa nevieme. Iná maľba, tentokrát znázorňujúca Towerský most - bola v roku 2011…

Jedenie pneumatík či laku na nechty. Toto sú tie najšialenejšie úchylky

0 icon

Úchylky sú odlišnosti, rozdielnosti či nezhody s niečim normálnym. Ide o určité vybočenie z toho, čo ľudia pokladajú za normálne. Každý z nás občas vyčnieva z davu. U týchto ľudí však ide o niečo extrémne. TOP10 ti predstaví ďalších 5 ľudí, ktorých úchylky sú neuveriteľné!   5. Jedenie obrúskov do…

Armádny Magazín

Americká armáda zaútočila na jedného z vodcov al-Kájdy

0 icon

USA, 21. septembra 2021 (AM, Sputnik) – Americkí vojaci na severozápade Sýrie zaútočili na jedného z vodcov teroristickej skupiny al-Kájda, povedal na briefingu tlačový hovorca Pentagonu

Štyri krajiny EÚ sa odmietajú zúčastňovať cvičení NATO v blízkosti ruských hraníc

0 icon

Nemecko, 21. septembra 2021 (AM) – 20. septembra, sa začali ukrajinsko-americké vojenské cvičenia, ktoré budú trvať do 1. októbra. Cieľom cvičení je pripraviť sa na spoločné akcie ako súčasť mnohonárodných síl počas koaličných operácií. Cvičenia sa zúčastní 6 tisíc vojakov

Náklady na údržbu presiahnu kúpnu cenu: V Česku kritizujú akvizíciu izraelských systémov protivzdušnej obrany SPYDER

0 icon

Česko, 21. septembra 2021 (AM) – V Českej republike sa minulý víkend zdvihla vlna kritiky po oznámení podmienok nákupu izraelského protilietadlového raketového systému SPYDER. Prevádzkové náklady boli napriek predpokladanej relatívne krátkej životnosti výrazne vyššie ako obstarávacia cena systému.   Ako infor

Ako na začiatku vojny Sovieti 9-krát bombardovali Berlín?

0 icon

Rusko, 21.september 2021 (AM) – Viete, že mesiac po nemeckom útoku proti ZSSR uskutočnilo 195 lietadiel Luftwaffe v noci z 21. na 22. 7. 1941 prvý masový nálet na Moskvu?   Sovietska PVO ho však úspešne odrazila a tak Nemci vážne poškodenia Moskve nespôsobili. Podpísalo sa pod to aj cvičenie moskovskej PVO, ktoré…

V Argentíne budú mať zrejme opäť stíhacie letectvo, vybrali si JF-17 Thunder

0 icon

Argentína, 20. septembra 2021 (AM) – V 70. rokoch disponovalo Vojenské letectvo Argentíny na tú dobu jednými z najmodernejších bojových lietadiel, mali: záchytné stíhačky Mirage III, stíhačky IAI Dagger (izraelská verzia francúzskej stíhačky Dassault Mirage V), b

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali