Krajina pôvodu vakcíny proti COVID-19 je rozhodujúcim geopolitickým kritériom, nie jej účinnosť a bezpečnosť

Bratislava 1. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys, Michal Svítok, Pavel Golovkin)

 

Thierry Breton, európsky komisár zodpovedný za vnútorný trh, počas tlačovej konferencie po neformálnej videokonferencii ministrov vnútorného trhu a priemyslu napriek skutočnostiam, že Európska komisia bola kritizovaná za pomalé zavádzanie vakcín a ich oneskorené dodávky, povedal: „Európska únia nepotrebuje ruskú vakcínu Sputnik V proti ochoreniu COVID-19 a môže dosiahnuť imunitu na celom kontinente pomocou európskej výroby“

Thierry Breton
Na snímke Thierry Breton

„Sputnik V absolútne nepotrebujeme“ opakovane zdôraznil komisárBreton pre televíziu TF1, ktorý stojí v čele pracovnej skupiny exekutívy EÚ pre vakcíny.

Zároveň konštatoval: „Dnes máme jednoznačne kapacitu dodať 300 až 350 miliónov dávok do konca júna, a teda do 14. júna máme možnosť dosiahnuť imunitu na celom kontinente.“

Toto sebavedomé vyhlásenie bolo v prvom rade politickou deklaráciou, pretože 14. júl je ako Deň Bastily národným dňom Francúzska.

Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Pán komisár bol zahraničnými odborníkmi priamo obvinený, že je „jasne zaujatý“.

Výrobca ruskej vakcíny sa vyjadril: „Európania chcú výber bezpečných a účinných vakcín, ktoré ste doteraz neposkytli. Ak ide o oficiálne stanovisko EÚ, bezpodmienečne nás informujte, prosím, že nie je dôvod na schválenie ruskej vakcíny EMA z dôvodu Vašich politických predsudkov. Budeme pokračovať v záchrane životov v iných krajinách.”

V dôsledku nedostatku očkovacích látok schválených Európskou agentúrou pre lieky EMA  niekoľko krajín – Nemecko, Taliansko, Španielsko  už rokujú s výrobcom vyrábať vakcíny ich vlastnými farmaceutickými spoločnosťami.

 

V tejto súvislosti však boli aj otvorenejšie reakcie a ohlasy na slová pána komisára, z ktorých uvádzam tri:
  1. Nie je na pánovi komisárovi, ani na Komisii, aby o tom rozhodol. Ľudia by mali možnosť vybrať si, ktorú vakcínu chcú. V tomto boji proti vírusu by mali byť všetky typy na stole, najmä keď sa vírus stále šíri. Dúfame, že pán komisár nemá v hlave mentalitu studenej vojny a očierňuje produkciu pochádzajúcu z Ruska aj napriek tomu, že si musí byť vedomý odborných znalostí ruských vedcov. Buďme objektívni a pravdiví, nezaujatí a zachovajme si nejakú etiku pri rozhodovaní.
  2. Vyjadrenie pána komisára korešponduje s bohatou elitou a buržoáznou mentalitou. Jadrom ich riadiaceho systému je udržať svet polarizovaný a na pokraji implózie.
  3. Ak sú vakcíny bezpečné a účinné, mali by sme byť agnostickí k ich pôvodu.

Výrobcovia ruskej vakcíny Sputnik V vyzvali najvyšší regulačný úrad EÚ, aby sa ospravedlnil za porovnanie zavádzania núdzovej vakcíny s „ruskou ruletou“. Žiadajú „Verejné ospravedlnenie od pani Christy Wirthummerovej-Hocheovej z EMA za jej negatívne komentáre k štátom EÚ, ktoré priamo schvaľujú Sputnik V. Jej pripomienky vyvolávajú vážne otázky o možnom politickom zasahovaní do prebiehajúceho preskúmania EMA,“ uviedli a dodali, že ich vakcínu už schválilo 46 krajín, takže jej vyhlásenie je treba označiť za „poľutovaniahodné“ a „prinajmenšom nevhodné“.

Nicola Zingaretti, prezident regiónu Lazio, dôrazne apeluje na tých, ktorí musia zabezpečiť zvýšenie dostupných výrobkov s cieľom zvýšiť očkovanú populáciu v čo najkratšom čase a domáha sa udelenia povolenia od EMA, pretože ľudia v jeho regióne zomierajú a hospodárstvo trpí. Lazio je územie, ktoré má hlavné mesto krajiny s každodenným tokom 4 milióny ľudí, čo predstavuje aj zvýšené množstvo ochorení covidom, čo je pre región veľmi ťažká a zložitá situácia. Varianty blokovania akejkoľvek účinnej a bezpečnej vakcíny preto považuje za veľmi nebezpečné.

„Spojili sme sily a všetci sme sa bez akýchkoľvek politických rozdielností a rozporov sústredili na podporu Draghiho vlády a boju proti pandémii, na čo čakáme adekvátne odpovede a postoje“ uviedol Zingaretti.

 

Európska komisia prehlásila, že „Sputnik V nie je súčasťou stratégie EÚ vo vakcinácii“

Európska komisia prehlásila, že „Sputnik V nie je súčasťou stratégie EÚ vo vakcinácii“, čo bolo zopakované tým, že „Sputnik V zostáva mimo našej stratégie v očkovaní“. Toto oznámenie bolo v Bruseli chladnokrvne prijaté, avšak v Taliansku  „mierne povedané šokujúce“, na čo taliani zareagovali:

Sputnik V
Na snímke ampulka s vakcínou Sputnik V

„Jedna vec je výroba,  druhá distribúcia. Stručne povedané, teoreticky by sa ruské  vakcíny vyvinuté v Brianze v provincii Monza, mohli vyvážať aj do jednej z krajín v Európe zo 46 krajín sveta, napr. do Maďarska, kde bol Sputnik V už schválený”.

Európska komisia a EMA poznajú vyjadrenie spoločnosti Johnson&Johnson, ktorá sa vyjadrila, že má „problémy“ so zabezpečením dohodnutých dávok pre EÚ, takže sa komplikujú plány na poskytnutie 55 miliónov dávok vakcíny v 2. štvrťroku. Ďalšími kandidátskymi krajinami na výrobu ruského Sputnika V sú Nemecko a Španielsko.

Taliani majú informácie, že Sputnik V bude agentúrou EMA schválený až v mesiaci jún 2021 ako pravdepodobne siedma vakcína dostupná v bloku, pretože sú tu iné záujmy…Európska krajina, ktorá má silu pohnúť EMA, je Nemecko, ktorého farmaceutický výrobca IDT Biologika je pripravený začať s výrobou.Náš ŠÚKL, ktorý má dokonca aj reprezentatívne zastúpenie v Dozornej rade, poskytuje iba strohé a oficiálne informácie, ktoré preberá od EMA a pre občanov ich považuje za dostačujúce, čo sa s aktívnym prístupom talianskej liekovej agentúry nedá porovnať. Postoj ŠÚKL k ruskej vakcíne, rovnako ako postoj strany Za ľudí a SaS je všeobecne známy, o to viac prekvapuje obsiahle stanovisko ŠÚKL k vakcíne VaccineJanssen, vyvinutou spoločnosťou Janssen-Cilag International N. V.,  patriacou pod Johnson & Johnson, ktorá žiadosť o podmienečnú registráciu ako štvrtej vakcíny v poradí podala EMA dňa 16.02.2021 s vedomím, že registračné konanie môže byť vydané do polovice marca 2021 z dôvodu, že registrácia vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 prebieha v zrýchlenom konaní. Teda v prípade tejto vakcíny aj prebehlo. Podmienečná registrácia znamená, že v čase vydania registračného rozhodnutia žiadateľ nedodal údaje o účinnosti a bezpečnosti lieku v takom rozsahu, ako sa štandardne vyžaduje. EMA odporučila udelenie podmienečnej registrácie pre 4. vakcínu s tým, že Európska komisia stanovisko EMA bezodkladne posúdi a vydá rozhodnutie o registrácii. Takéto rozhodnutie je automaticky platné vo všetkých členských štátoch EÚ.

Držiteľ rozhodnutia o podmienečnej registrácii je následne povinný dodať doplňujúce údaje v stanovených lehotách. Belgická vakcína VaccineJanssenproti ochoreniu COVID-19 je teraz dňom 11. 03.2021 povolená v celej Európskej únii. Vyplýva to z udelenia podmienečného povolenia na uvedenie na trh EÚ Európskou komisiou. Ako držiteľ rozhodnutia o registrácii má predložiť    d o d a t o č n é    údaje , týkajúce sa komparability a validácie s cieľom potvrdiť konzistenciu výrobného procesu finálneho lieku do 15. augusta 2021. Záverečnú správu o klinickej štúdii pre randomizovanú, placebom kontrolovanú štúdiu VAC31518COV3001 zaslepenú pre pozorovateľa, s cieľom potvrdiť účinnosť a bezpečnosť očkovacej látky proti COVID-19, má predložiť do 31. decembra 2023. Názvy a adresy výrobcov sú nasledovné: JanssenVaccines&Prevetion B. V. Holandsko, JanssenBiologics B. B. Holansko, EmerentmanufaktoringBatimore, Spojené štáty americké /USA/. Názov a adresa výrobcov zodpovedných za uvoľnenie šarže: JanssenBiologics B. V. Holandsko a JanssenPharmaceutika NV Belgicko.

Riaditeľka ŠÚKL Pharm Dr. Zuzana Baťová, Phd., ktorá je zároveň aj členkou Dozornej rady EMA, vydala toto stanovisko:

Zuzana Baťová
Na snímke riaditeľka Štátneho ústavu na kontrolu liečiv Zuzana Baťová

„COVID-19 VaccineJanssen opäť rozširuje portfólio registrovaných vakcín a jej nespornou výhodou je podávanie len v jednej dávke. Tiež má výhodu transportu a skladovania v chladnom reťazci. Občania Slovenska sa tak už onedlho budú môcť očkovať už štyrmi registrovanými vakcínami, ktoré prešli hlbokým posúdením ich bezpečnosti, činnosti a farmaceutickej kvality“.

Ruská vakcína Sputnik V je v skladoch v Šarišských Michaľanoch, ale sa nepodáva.Hlboké posúdenie v prípade tejto vakcíny trvalo EMA necelý mesiac. V popise vakcíny je však uvedené aj to, že „Dĺžka trvania ochrany, ktorú poskytuje očkovacia látka, nie je známa, pretože sa stále určuje v prebiehajúcich klinických štúdiách“. Dočítame sa aj to, že „tak ako pri iných intramuskulárnych injekciách, očkovacia látka sa má podávať opatrne osobám, ktoré dostávajú antikoagulačnú liečbu, alebo osobám s trombocytopéniou alebo akoukoľvek poruchou koagulácie, pretože po intramuskulárnom podaní sa u týchto osôb môže vyskytnúť krvácanie alebo tvorba modrín. Očkovanie sa má odložiť u osôb s akútnym závažným ochorením alebo akútnou infekciou.

Vo februári ukrajinská vláda zakázala akýkoľvek druh povolenia na Ukrajine pre vakcínu proti ochoreniu Covid-19 vyrobenú v Rusku. Volodymyr Kurpita, infekčný lekár, profesor zdravotníckej fakulty  Národnej univerzity „Kyjevska mohylaacademy“ pre Radio Liberty uviedol: Rusko  zaregistrovalo vakcínu vlani v auguste, mesiac pred začiatkom klinických skúšok fázy III. Ak  zaujmeme vedecký názor, pripúšťame, že prezentované výsledky sú pravdivé. Účinnosť vakcíny je naozaj veľmi vysoká, takmer 92 percent. Osobne nepochybujem o tom, že vakcína bude účinná. Riziká sú úplne iné. Je to otázky politiky a národnej bezpečnosti. Rozhodnutia sa musia prijímať na základe národnej bezpečnosti a p o l i t i c k e j   o r i e n t á c i e. Ukrajina sa dohodla s výrobcami na dodávke 12 miliónov vakcíny AstraZeneca a Novavax.

Ukrajina je súčasťou zoznamu krajín, ktorým bude prostredníctvom iniciatívy COVAX, určenej pre krajiny treti eho sveta, sprístupnené určité množstvo dávok vakcíny Pfizer/BioNTech počas prvej fázy prideľovania dávok prostredníctvom COVAXU. COVAX je globálna iniciatíva, ktorá pomáha dostať vakcíny proti COVID-19 do chudobnejších krajín. COVAX bol spustený Svetovou zdravotníckou organizáciou /WHO/, Európskou komisiou, Francúzskom a Nadáciou Billa a MelindyGatesových. V polovici februára WHO vydala zoznam na núdzové použitie pre chudobné krajiny pre dve verzie vakcín proti COVID-19 farmaceutického gigantu AstraZeneca – jednu vyrobenú v Indii a druhú v južnej Kórei. Ďalším kanálom, ktorým Ukrajina skúma získanie vakcíny, sú rokovania s krajinami, ktoré by mohli Ukrajine darovať časť nadmerne rezervovaných očkovacích látok.Podľa nedávneho prieskumu sociologickej skupiny „Rating“ 52 % Ukrajincov nie je pripravených zaočkovať sa proti koronavírusu, aj keď očkovanie bude bezplatné. Podľa inej štúdie Nadácie demokratických iniciatív – mimovládnej organizácie,  ktorá bola uskutočnená v rámci globálnej štúdie spoločnosti Gallup, počet Ukrajincov, ktorí by nechceli byť očkovaní, klesol na 30 %. Ukrajina je dnes neuralgickým bodom zachovania mieru v Európe a másilné politické aj osobné  väzby na USA.Syn súčasného amerického prezidenta HunterBiden pôsobil v najvyššom riadiacom orgáne veľkej ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burismaholdings, kde nevošiel do histórie tým, že by uprednostňoval záujmy Ukrajiny a jej ľudu. Bol to JoeBiden, ktorý do vedúcej funkcie Štátneho departementu Ukrajiny menoval ViktoriuNooland.

Slovensko bude mať akože novú vládu. Bývalá a budúca podpredsedníčka tejto novej vlády Veronika Remišová vyslovila:

„Verím, že koaličná kríza nás viedla k sebarefexii. Vznikla príležitosť na vznik vlády, ktorej hnacím motorom bude snaha o hľadanie najlepších riešení pre slovenský ľud“.

Prázdna fráza, ktorú slovenský ľud už toľkokrát počul, že je voči nej imúnny.

Eva Zámocká

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Záchranárom sa má pri výjazdoch ku covidovým pacientom predĺžiť čas na odchod

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Záchranári by mohli mať viac času na odchod pri výjazdoch k pacientom, pri ktorých je potrebné použiť osobné ochranné pracovné prostriedky. Zatiaľ čo doteraz museli na výjazd vyraziť do dvoch minút, pri ohrození biologickým faktorom tri až štyri sa má tento čas predĺžiť…

Prokurátor navrhuje väzbu pre vodiča z nedeľnej tragédie, rozhodne súd

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave podal návrh na väzobné stíhanie pre obvineného Dušana D., ktorý opitý autom spôsobil v nedeľu (2. 10.) tragickú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami. Stotožnil sa tak s podnetom policajného vyšetrovateľa. O väzbe bude rozhodovať…

Čo prezradil americký jastrab pri odpovedi na otázku, či USA zaútočia na Rusko, ak použije na Ukrajine jadrovú zbraň?

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Michal Dyjuk)   Americký generál sa v nedeľu vyhrážal útokom na Rusko. Čo tým nechtiac oznámil svojim spojencom, medzi ktorých sa zaraďuje aj Slovensko pod vedením dnešnej matovičo-hegerovskej junty? Bývalý riaditeľ CIA, štvorhviezdičkový generál David Petraeus v nedeľu vyhlásil, že ak Rusko použije na Ukrajine jadrové…

Robert Fico: Scenár je jednoduchý – postupovať spoločne a koordinovane

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:screenshot youtube)   Hlasovanie o nedôvere Matovičovi prehĺbilo vládnu krízu. Predčasné parlamentné voľby, o ktoré SMER – SD usiluje už v druhom referende, sú nevyhnutnosťou SMER – SD berie na vedomie vytriezvenie SaS, ktorá dnes oznámila pripravenosť rokovať o predčasných voľbách. SMER – SD je pripravený…

Gröhling: S cenami energií potrebujú pomôcť aj materské školy

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerstvo financií SR by malo prispieť na energie aj materským školám. Tvrdí to exminister školstva a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že v opačnom prípade bude ohrozené fungovanie materských škôl, čo skomplikuje život tisíckam rodičov s najmenšími deťmi Materské…

Ako to včera bolo s odvolávaním Matoviča? Kto sa teda s kým dohodol?

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák,Jakub Kotian)   V utorok nebol v parlamente odvolaný financpremiér Igor Matovič. Bola to od viacerých aktérov nejaká zvláštna hra. Aká? To najlepšie prezradia ich vlastné slová. Pozrime sa, čo vlastne jednotliví účastníci tejto hry povedali Richard Sulík Predseda strany SaS Richard Sulík zvolal po…

Radíme: Rozcvička pred cvičením pripraví telo na pohyb a zníži riziko zranenia

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Rozcvička pred cvičením pripraví telo na pohyb a zníži riziko zranenia. Zároveň zahreje svaly, zlepší ich flexibilitu a koordináciu tak, aby dokázali zvládnuť záťaž. Pomáha tiež odbúravať stres a napätie, priblížila ďalej rehabilitačná lekárka Ingrid Štefánková z Agel Clinic Bratislava "Stuhnuté svaly obmedzujú rozsah…

Predtuchy podľa Helmholtza Smitha

0 icon

Moskva 5. októbra 2022 (HSP/sonar21/Foto:TASR/AP-Manuel Balce Ceneta)   V pozadí vidím veľa vecí, ktoré sa dejú, píše Helmholtz Smith v poslednom príspevku USA/ZÁPAD Sullivan hovorí, že bolo otvorené komunikačné spojenie s Moskvou. Na rozhovor o čom? Ak prijmete oficiálnu líniu Washingtonu, nie je o čom hovoriť - Moskva sa musí…

Francúzov vyháňajú z Afriky. Dôvodom sú Rusi…

0 icon

Burkina Faso 5. októbra 2022 (HSP/Foto:The New York Times)   Kam smeruje Niger? Niger sa nachádza takmer uprostred saharskej Afriky a na ploche 1,2 milióna km2 tu žije viac ako 24 miliónov obyvateľov z ktorých tri štvrtiny sú negramotné.  Je to vnútrozemská krajina, ale preteká ňou rieka Niger, podľa ktorej dostala…

Chcú prístup k moru? Česi rozbehli petíciu o referende v Kaliningrade za pripojenie k ČR – Povestná námorná flotila Českej republiky opäť vypláva do svetových morí a bude brániť demokraciu

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto: Twitter)   So satirickým nápadom rozdeliť oblasť Kaliningradu prišli prví Poliaci: "Je čas rozdeliť Kalingrad tak, aby aj bratia Česi mali prístup k moru," uverejnil profil Pápež internetu. Príspevku na Twitteri sa okamžite chopili Česi, stal sa virálnou témou a o anexii českého Královce už…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke Spievajúca fontána

Autor: FOTO TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Záchranárom sa má pri výjazdoch ku covidovým pacientom predĺžiť čas na odchod

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Záchranári by mohli mať viac času na odchod pri výjazdoch k pacientom, pri ktorých je potrebné použiť osobné ochranné pracovné prostriedky. Zatiaľ čo doteraz museli na výjazd vyraziť do dvoch minút, pri ohrození biologickým faktorom tri až štyri sa má tento čas predĺžiť…

Prokurátor navrhuje väzbu pre vodiča z nedeľnej tragédie, rozhodne súd

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave podal návrh na väzobné stíhanie pre obvineného Dušana D., ktorý opitý autom spôsobil v nedeľu (2. 10.) tragickú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami. Stotožnil sa tak s podnetom policajného vyšetrovateľa. O väzbe bude rozhodovať…

Čo prezradil americký jastrab pri odpovedi na otázku, či USA zaútočia na Rusko, ak použije na Ukrajine jadrovú zbraň?

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Michal Dyjuk)   Americký generál sa v nedeľu vyhrážal útokom na Rusko. Čo tým nechtiac oznámil svojim spojencom, medzi ktorých sa zaraďuje aj Slovensko pod vedením dnešnej matovičo-hegerovskej junty? Bývalý riaditeľ CIA, štvorhviezdičkový generál David Petraeus v nedeľu vyhlásil, že ak Rusko použije na Ukrajine jadrové…

Robert Fico: Scenár je jednoduchý – postupovať spoločne a koordinovane

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:screenshot youtube)   Hlasovanie o nedôvere Matovičovi prehĺbilo vládnu krízu. Predčasné parlamentné voľby, o ktoré SMER – SD usiluje už v druhom referende, sú nevyhnutnosťou SMER – SD berie na vedomie vytriezvenie SaS, ktorá dnes oznámila pripravenosť rokovať o predčasných voľbách. SMER – SD je pripravený…

Gröhling: S cenami energií potrebujú pomôcť aj materské školy

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerstvo financií SR by malo prispieť na energie aj materským školám. Tvrdí to exminister školstva a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že v opačnom prípade bude ohrozené fungovanie materských škôl, čo skomplikuje život tisíckam rodičov s najmenšími deťmi Materské…

Ako to včera bolo s odvolávaním Matoviča? Kto sa teda s kým dohodol?

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák,Jakub Kotian)   V utorok nebol v parlamente odvolaný financpremiér Igor Matovič. Bola to od viacerých aktérov nejaká zvláštna hra. Aká? To najlepšie prezradia ich vlastné slová. Pozrime sa, čo vlastne jednotliví účastníci tejto hry povedali Richard Sulík Predseda strany SaS Richard Sulík zvolal po…

Radíme: Rozcvička pred cvičením pripraví telo na pohyb a zníži riziko zranenia

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Rozcvička pred cvičením pripraví telo na pohyb a zníži riziko zranenia. Zároveň zahreje svaly, zlepší ich flexibilitu a koordináciu tak, aby dokázali zvládnuť záťaž. Pomáha tiež odbúravať stres a napätie, priblížila ďalej rehabilitačná lekárka Ingrid Štefánková z Agel Clinic Bratislava "Stuhnuté svaly obmedzujú rozsah…

Predtuchy podľa Helmholtza Smitha

0 icon

Moskva 5. októbra 2022 (HSP/sonar21/Foto:TASR/AP-Manuel Balce Ceneta)   V pozadí vidím veľa vecí, ktoré sa dejú, píše Helmholtz Smith v poslednom príspevku USA/ZÁPAD Sullivan hovorí, že bolo otvorené komunikačné spojenie s Moskvou. Na rozhovor o čom? Ak prijmete oficiálnu líniu Washingtonu, nie je o čom hovoriť - Moskva sa musí…

Francúzov vyháňajú z Afriky. Dôvodom sú Rusi…

0 icon

Burkina Faso 5. októbra 2022 (HSP/Foto:The New York Times)   Kam smeruje Niger? Niger sa nachádza takmer uprostred saharskej Afriky a na ploche 1,2 milióna km2 tu žije viac ako 24 miliónov obyvateľov z ktorých tri štvrtiny sú negramotné.  Je to vnútrozemská krajina, ale preteká ňou rieka Niger, podľa ktorej dostala…

Chcú prístup k moru? Česi rozbehli petíciu o referende v Kaliningrade za pripojenie k ČR – Povestná námorná flotila Českej republiky opäť vypláva do svetových morí a bude brániť demokraciu

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto: Twitter)   So satirickým nápadom rozdeliť oblasť Kaliningradu prišli prví Poliaci: "Je čas rozdeliť Kalingrad tak, aby aj bratia Česi mali prístup k moru," uverejnil profil Pápež internetu. Príspevku na Twitteri sa okamžite chopili Česi, stal sa virálnou témou a o anexii českého Královce už…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Vášeň v Tebe

Dojemná pieseň Márie Čirovej po tragickej nehode v Bratislave: "Prečo nedá sa žiť bez obáv ako v náručí matky?"

0 icon

K tragickej dopravnej nehode na bratislavskej Zochovej ulici uviedla niekoľko úprimných slov aj speváčka Mária Čírová. Zaspievala aj dojemnú pieseň. „V noci som sa vrátila z jedného koncertu a nemohla som zaspať. Vznikli tieto slová a melódia. Zastávka Zochova bola mojou zastávkou 5 študentských rokov. Je to jedna z najfrekventovanejších zastávok…

Tekvica Hokkaido: Vedeli ste o jej blahodárnych účinkoch pre vaše telo?

0 icon

Tekvica Hokkaido naberá v našich končinách na čoraz väčšej popularite. Dôvodom sú najmä jej chuť a benefity pre zdravie. Názov tekvice je odvodený od japonského ostrova Hokkaido, ktorý je jej domovom. Prvýkrát bol tento druh tekvice vyšľachtený koncom 19. storočia. Hokkaido sa však v Európe pestuje iba posledných 20 rokov. Mnohí po…

Katka Koščová vyšla úplne zo svojej komfortnej zóny. Zverejnila foto v čiernej čipkovanej podprsenke

0 icon

Známa slovenská speváčka, víťazka prvej Superstar, Katka Koščová vyšla úplne zo svojej komfortnej zóny. Na sociálnej sieti Facebook zverejnila fotografie v čiernej čipkovanej podprsenke. Vysvetlila aj dôvod. Prezradila, že kúpa podprsenky bola vždy pre ňu nutným zlom. „Celý život mám veľké prsia a vždy som tým trpela, dlhé roky som sa…

Jej vášňou sú dlhé vlasy. Skutočná „Rapunzel“ fascinuje ženy. Čo zaujíma mužov?

0 icon

Ivana Stelmachová, ktorá pochádza z ukrajinského Ľvova, už od mala túžila po dlhých vlasoch. Keďže športovala, z praktických dôvodov si ich nedopriala. Keď mala 17 rokov, definitívne sa rozhodla, že si vlasy nechá dorásť. Aby dosiahla svoj cieľ, pri starostlivosti o vlasy využívala rady a tipy našich mám, babičiek a prababičiek. A v čom tkveli ich rady?…

O hrôzach pri tragickej dopravnej nehode v Bratislave prehovorila aj misska Podmanická: „Bol tam aj môj brat so svojím kamarátom...“

0 icon

V nedeľu večer zasiahla Slovensko tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomreli piati mladí ľudia. O tom, čo sa dialo po náraze auta, ktoré viedol opitý vodič prehovorila aj 1. vicemiss a modelka Viktória Podmanická. Jednou z obetí je len 19-ročný študent. Bol to kamarát jej brata. „Na zastávke Zochova bol aj môj brat. Bol…

Armádny Magazín

Pokus Južnej Kórey o reakciu na odpálenie severokórejských rakiet sa skončil dopadom balistickej rakety na vlastnú základňu

0 icon

Južná kórea, 5.október 2022 (AM) – Pokus Južnej Kórey a Spojených štátov demonštrovať plnú silu zbraní v reakcii na testy severokórejských rakiet sa takmer skončil tragédiou, keď jedna z rakiet zem-zem vypustených juhokórejskou armádou spadla na územie vojenskej základne. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Yonhap s odvolaním

O pokusoch o otvorenie frontu boja proti Rusku na severnom Kaukaze

0 icon

Dagestan, 5.október 2022 (AM) – Po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v Ruskej federácii 21. septembra sa úsilie Centra informačných a psychologických operácií (CIPSO) Hlavného spravodajského riaditeľstva Ministerstva obrany Ukrajiny, pôsobiaceho pod kontrolou CIA, sústredilo na tzv. vybudovanie protestu vo viacerých zakladaj

"Druhý front" proti Rusku: Moldavsko sa pripravuje na mobilizáciu za Odesu

0 icon

Moldavsko, 5.október 2022 (AM) –  Moldavská prezidentka Maja Sandu sa pripravuje vyhlásiť vojenskú mobilizáciu v krajine, uviedli zdroje kanál WarGonzo. Kurátori podľa nich poverili Sandu, aby rozpracovala otázku uskutočnenia rozsiahlej vojenskej mobilizácie v Moldavsku s cieľom otvoriť ďalší front proti Rusku spolu s rumunskými jednotkami. Zdroje tiež pripust

Ruský ťažký bombardér Ilja Muromec a jeho pilotné esá

0 icon

Rusko, 5.október 2022 (AM) – Dnes by som rád predstavil ruský ťažký bombardér Iľja Muromec, stroj ktorý počas I. svetovej vojny patril k najlepším štvormotorovým bombardovacím lietadlám a uplatnil sa v ZSSR aj v povojnovom období. Lietadlo takisto stálo pri zrode ruského dopravného transportného letectva.  

Vojenský veliteľ vysvetlil ústup ruských síl v smere Krivoj Rog

0 icon

Rusko, 5.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   Vysoko presná raketa ruských vzdušných a kozmických síl zasiahla na juhozápadnom okraji Dnepropetrovska veliteľstvo vzdušných síl „Vostok“. Až 100 vojakov vráta

FOTO DŇA

Na snímke Spievajúca fontána

Autor: FOTO TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali