Kauza Remiáš: Existuje viacero verzí udalosti. V objasňovaní tragickej smrti nesmú mať hlavné slovo vášne a hlas ulice, ale dôkazy

Bratislava 28. apríla 2017 (HSP/ďateľ/Foto:TASR-Jakub Kotian)

 

Smrť Róberta Remiáša vyvoláva otázniky a pochybnosti na oboch stranách pomyslenej barikády. Do určitej miery je to pochopiteľné, ale ani jedni, ani druhí by nemali nikdy zabudnúť na to, že o výsledku trestného konania nesmie rozhodovať hlas ulice, ale dôkazy.

Na snímke pamätný kríž Róberta Remiáša

V predchádzajúcom článku o smrti Róberta Remiáša sme diskutovali o tom, že motív na jeho likvidáciu nie je taký jednoznačný, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. V pokračovaní našej analýzy prinášame doteraz nepublikované informácie tak o samotnom prípade, ako aj o historickom pozadí Jaroslava Svěchotu, ktorého si na plnenie osobitných úloh v spravodajskej službe vybral premiér Vladimír Mečiar.

 

Znovuzrodenie Jaroslava Svěchotu

Jaroslav Svěchota vstúpil do sveta spravodajských služieb v prvej polovici 60. rokov minulého storočia ako príslušník ŠtB. Hlavnou náplňou jeho činnosti bolo spravodajské rozpracovávanie slovenskej (prevažne ľudáckej) emigrácie v Rakúsku a Spolkovej republike Nemecko. Pri tejto príležitosti si dôkladne naštudoval spisy z 50. rokov, v ktorých boli dopodrobna zachytené únosy emigrantov z Viedne do ČSSR. Tento študijný materiál neskôr využil pri plánovaní a realizácii zavlečenia Michala Kováča mladšieho.

Po Pražskej jari bol Svěchota vylúčený zo strany a tým sa skončila aj jeho kariéra v ŠtB. Zamestnal sa ako podnikový právnik a keď sa neskôr zaplietol do krádeže plynových kotlov, dostal na výber: buď trestný postih, alebo spolupráca s normalizačnou ŠtB ako tajný spolupracovník v kategórii agent. Jaroslav Svěchota si vybral druhú možnosť.

V roku 1990 boli rozpustené orgány ŠtB. Jej nástupníckymi entitami sa stali Úrad na ochranu ústavy a demokracie (ÚOÚD, neskôr premenovaný na Federálnu bezpečnostnú a informačnú službu – FBIS) a Úrad pre zahraničné styky a informácie (ÚZSI). ÚOÚD plnil úlohy na úseku vnútorného spravodajstva (kontrašpionáž, boj proti organizovanému zločinu a terorizmu, ochrana ekonomických záujmov a podobne). ÚZSI plnil funkciu rozviedky.

Jaroslav Svěchota sa v roku 1990 stal šéfom slovenskej časti ÚOÚD so sídlom v Bratislave. V tom čase sa stal slovenským ministrom vnútra Vladimír Mečiar vo svojom novom úrade sa zoznámil s istým Deziderom Kóňom, šéfom kádrového útvaru a bývalým bossom základnej organizácie Komunistickej strany Slovenska na ministerstve vnútra. Pán Kóňa odporučil do pozornosti ministra Mečiara funkcionára ÚOÚD Jaroslava Svěchotu. A tak sa čoskoro zo Svěchotu stal námestník ministra vnútra pre bezpečnostný úsek. Teda druhý človek bezpečnostného aparátu na Slovensku.

 

Mečiar, Svěchota, Kóňa a Fegyveres

Vladimír Mečiar sa s plukovníkom Jaroslavom Svěchotom natoľko zblížil, že po konsolidácii svojej osobnej moci v roku 1995 z neho opäť urobil jednu z najsilnejších postáv v krajine. Po uvedení Ivana Lexu do funkcie riaditeľa SIS premiér Mečiar ultimatívne požadoval, aby bol Svěchota vymenovaný za šéfa sekcie vnútorného spravodajstva, ľudovo nazývaného aj kontrarozviedka. Druhou požiadavkou bolo reaktivovanie bývalého komunistického personalistu Dezidera Kóňu. Obe požiadavky boli splnené. Svěchota sa ujal kontrarozviedky a Kóňa bol vymenovaný za riaditeľa personálneho útvaru rozviedky SIS.

Niekoľko mesiacov pred týmito rošádami, keď na čele SIS stál generál Vladimír Mitro, požiadali o prijatie do služobného pomeru Oskar Fegyveres a Róbert Remiáš. Absolvovali pohovory a psychologické testy. Na základe odborného posúdenia bolo rozhodnuté, že ani jeden, ani druhý nie je spôsobilý vykonávať prácu spravodajského dôstojníka. Písal sa vtedy január alebo február 1995.

V máji 1995 už bolo všetko inak. Oskar Fegyveres mal v SIS silného patróna. Otca svojej partnerky Adriany plukovníka Dezidera Kóňu, ktorý presvedčil vedenie spravodajskej služby, že jeho potenciálny zať bude spoľahlivým a predovšetkým lojálnym pracovníkom. Oskar Fegyveres bol prijatý do služobného pomeru a zaradený na útvar sledovania a spravodajskej techniky, ktorému velil plukovník Gejza Valjent.

Oskar Fegyveres bol nasadený na sledovanie Michala Kováča mladšieho. Potom prišiel 31. august 1995, teda deň, keď bol unesený prezidentov syn. Uplynulo niekoľko týždňov a Oskar Fegyveres sa rozhodol vypovedať. Potom nasledoval jeho útek za hranice a od tohto momentu je to širokej verejnosti dobre známy príbeh.

Od toho istého momentu mal Dezider Kóňa, ktorý sa za Oskara Fegyveresa zaručil, povesť najväčšieho lúzra SIS a jeho tútora Vladimíra Mečiara mohlo od jedu roztrhnúť.

 

Verzia Sýkora: Odvážny plán, ktorý nevyšiel?

SIS čoskoro zistila, že prostredníkom medzi Fegyveresom ukrývajúcim sa v Maďarsku a jeho rodinou a priateľmi na Slovensku je Róbert Remiáš. Nadriadeným to kajúcne oznámil sám Dezider Kóňa. Dozvedel sa to od svojej dcéry Adriany, ktorá sa však čoskoro s otcom rozkmotrila a utiekla za snúbencom Oskarom do Maďarska. Jedinou cestou, ako vypátrať Fegyveresa, bolo sledovanie Róberta Remiáša, a to prebiehalo prakticky nepretržite.

Plukovník Svěchota, ďalší protežant Vladimíra Mečiara, však skúšal šťastie aj iným spôsobom. Mal požiadať bossa podsvetia Miroslava Sýkoru, aby mu priviedol Róberta Remiáša s vysvetlením, že všetko ostatné už vyrieši on sám vo vlastnej réžii.

V podsvetí sa v tejto súvislosti traduje pozoruhodná historka, ktorá vysvetľuje okolnosti pôsobenia Sýkoru v kauze Remiáš, aj keď je potrebné povedať, že zároveň vyvoláva viaceré otázniky.

Podľa tohto príbehu bol Miroslav Sýkora frustrovaný z toho, že vzhľadom na Remiášovu opatrnosť sa mu nedarilo zmocniť sa ho, pričom plukovník Svěchota stále urgoval, kedy si bude môcť s Fegyveresovou spojkou pohovoriť. Vtedy sa mal Sýkora obrátiť na Jozefa Fojtíka, známeho pod prezývkou Degoňa, s požiadavkou, aby zabezpečil nástražný výbušný systém s malým obsahom trhaviny a uložil ho pod zadnú nápravu (v žiadnom prípade nie pod prednú) Remiášovho BMW. Kým Degoňa zháňal nástražný výbušný systém, Róbert Lališ alias Kýbel z úctivej vzdialenosti nenápadne sledoval Remiáša.

Plán bol nasledovný: Malá nálož nemala Róberta Remiáša usmrtiť, iba paralyzovať a znemožniť autu ďalší pohyb, preto aj bola uložená pod zadnú nápravu. Po odpálení bomby mali Sýkora s Degoňom, predstierajúc rýchlu pomoc, naložiť Remiáša do svojho auta a eskortovať ho do garáže, kde si ho mali vyzdvihnúť Svěchotovi ľudia a odviezť ho na pohovor s pánom plukovníkom. (Mimochodom, keď Róbert Lališ alias Kýbel zo Sýkorovej partie odpálil nástražný výbušný systém, ktorý zlikvidoval mafiána Tutiho, bomba bola umiestnená na prednej náprave, priamo pod sedadlom šoféra.)

Plán sa nevydaril. Po odpálení výbušniny auto pokračovalo v priamom pohybe, vyletelo zo zákruty a zastavilo sa na múriku oplotenia. Stĺpiky drôteného plotu bránili Remiášovi i jeho únoscom otvoriť dvere auta, a preto v ňom zahynul strašnou smrťou. Nemal však byť jedinou obeťou tohto prípadu.

Keď smrť Róberta Remiáša vyvolala pre vládu pána Mečiara zničujúci politický škandál, Jaroslav Svěchota sa celé mesiace Miroslavovi Sýkorovi vyhýbal. Ten veľmi rýchlo pochopil, aký problém spôsobil. Rovnako si uvedomil, že Degoňa je preňho extrémne nebezpečný, a preto ho Sýkora zlikvidoval. Potom prikázal svojmu podriadenému Ladislavovi Bališovi, aby mŕtvolu zakopal kdesi na Záhorí.

 

Slabina verzie Sýkora: Krkolomná, ale nie vylúčená

Nech znie vyššie popísaná verzia akokoľvek zaujímavo, má viacero slabín. Prvá spočíva v tom, že Sýkorov údajný plán bol prinajmenšom príliš komplikovaný, ak nie šialený. Zastaviť auto pomocou výbušniny je riskantné, navyše, ak by to aj vyšlo, páchatelia nemohli mať istotu, že sa im podarí zmocniť sa Róberta Remiáša bez svedkov. Na druhej strane je pravda, že Miroslav Sýkora bol priveľký dobrodruh na to, aby sme predloženú verziu označili za úplne vylúčenú.

Inou slabinou verzie nevydareného plánu je okolnosť, že telo Degoňu sa nikdy nepodarilo nájsť, aj keď sa o to polícia viackrát pokúšala. Jeho telo leží v zemi približne 20 rokov. Prostredie nad jeho hrobom sa za ten čas výrazne zmenilo – stromy a kríky značne podrástli, prípadne mohlo dôjsť k iným terénnym zmenám, znemožňujúcim identifikáciu.

Preukázanie alternatívy o nevydarenom pláne naráža na ďalší podstatný problém, na ktorom napokon stojí významná časť obhajobnej argumentácie. Polícii sa dodnes nepodarilo preukázať, že výbuch auta Róberta Remiáša spôsobil nástražný výbušný systém. Nebol ustálený druh výbušniny ani iniciačného systému.

Napokon je potrebné dodať, že ak by sa ukázalo, že Miroslav Sýkora naozaj konal popísaným spôsobom, smrť Róberta Remiáša by nebola politická vražda, ale hlúpe riskovanie bez úcty k ľudskému životu. Tiež by to ešte viac zvýraznilo fakt, že Jaroslav Svěchota, protežant Vladimíra Mečiara v postavení druhého muža tajnej služby, buď nedomýšľal dôsledky svojich rozhodnutí, alebo na dôsledky jednoducho nebral ohľad. Jedna možnosť horšia ako druhá.

 

Verzia Kóňa: Vplývanie na vzdorovitú dcéru

Úplné iné vysvetlenie, prečo sa SIS zaujímala o Róberta Remiáša, poskytuje postava Dezidera Kóňu. Na domácom fronte sa pán plukovník Kóňa usiloval zistiť čo najviac o budúcom zaťovi od dcéry Adriany. Lenže tento informačný zdroj veľmi rýchlo vyschol, pretože nahnevaná slečna Kóňová prestala s otcom komunikovať a keď ušla za Oskarom Fegyveresom, bola v sporadickom styku s matkou, ktorej zakazovala, aby o mieste svojho pobytu informovala otca.

Jaroslav Svěchota nebol naivný, nemyslel si, že Remiáš privedie SIS priamo k Fegyveresovmu úkrytu. Jednak za ním cestoval do Maďarska cez Rakúsko a nepretržite sa kontroloval, a jednak pre sledovačku nie je vôbec jednoduché a bezpečné operovať na území cudzieho štátu. Od sledovania a odpočúvania Remiáša si v SIS sľubovali, že urobí chybu a tým nechtiac vyzradí presné miesto Fegyveresovnho pobytu. Druhou alternatívou bola nádej, že zmapovaním Remiášovej stykovej bázy sa spravodajská služba dostane k osobe, ktorá bude o hľadanom tajomstve informovaná, bude menej opatrná alebo viac prístupná dialógu.

Keby sa tuto cestou podarilo zistiť, kde sa Oskar Fegyveres nachádza, Dezider Kóňa by za ním, a predovšetkým za svojou dcérou Adrianou, okamžite vycestoval. Apeloval by na svedomie potenciálneho zaťa, za ktorého za prihovoril a zaručil pred vedením spravodajskej služby. Rozumom i citmi by vplýval na dcéru, aby sa spamätala a primäla svojho snúbenca, nech sa vráti na Slovensko a zmení výpoveď o účasti SIS na zavlečení prezidentovho syna.

Táto verzia prakticky vylučuje, že SIS by mala záujem na Remiášovej smrti. Naopak, Dezider Kóňa dúfal, že by mohol mierovými prostriedkami v spolupráci s dcérou Adrianou presvedčiť Oskara Fegyveresa, aby výpoveď nielen zmenil, ale aj povedal, že za ňu dostal aj zaplatené.

 

Slabina verzie Kóňa: Bolo už príliš neskoro?

Hlavným nedostatkom plánu na presvedčenie Fegyveresa bol taký, že sa nikdy neuskutočnil. Nielen preto, že kým Remiáš ešte žil, SIS sa o presnej adrese úkrytu jeho kamaráta nikdy nedozvedela.

Tajná služba po jeho smrti nové miesto pobytu páru Fegyveres – Kóňová vo Švajčiarsku, kde získali politický azyl, napokon predsa len vypátrala. Podarilo sa to najmä vďaka neopatrnosti osôb, ktoré v tom čase dvojicu navštevovali. Viacerí spravodajskí dôstojníci vycestovali do Švajčiarska a zrejme aj ustálili presné miesto jeho pobytu, ale plukovník Kóňa za ním nikdy neprišiel. Nie je vylúčené, že v čase, keď SIS Fegyveresa našla, na Slovensku sa schyľovalo k voľbám a na uskutočnenie zložitej operácie bolo príliš neskoro.

Netreba však zabúdať aj na to, že v spomínanom období bola Adriana Kóňová do svojho snúbenca veľmi zamilovaná a zdieľanie osudu utečenca ich puto umocňovalo. Aj preto je otázne, či by bola misia otca Kóňu úspešná.

 

Dôkazy nad vox populi

Prípad Róberta Remiáša je neuzavretý, preto treba ostať otvorený viacerým verziám a netlačiť orgány činné v trestnom konaní, aby sa prispôsobili vôli politikov a aktivistov. O výsledku trestného konania nemôže a nesmie rozhodovať hlas davu, ale dôkazy.

Ako sme už diskutovali v predchádzajúcom článku, kým polícia neodstráni rozpory v otázke, čo zapríčinilo výbuch v aute Róberta Remiáša, nie je možné vylúčiť, že explózia nastala v dôsledku technickej poruchy. Prinajmenšom do chvíle, kým sa nevysvetlí, aká výbušnina alebo výbušná zmes mala spôsobiť udalosti vedúce k explózii, požiaru a následnej smrti obete.

Tiež nebolo dostatočne objasnené, prečo sa Róbert Remiáš v noci, keď zahynul, vybral tesne po návrte domov znova do mesta za členom albánskej drogovej mafie s prezývkou Jimmy. Uvedená okolnosť nemusí mať s prípadom žiadnu súvislosť, ale rovnako môže byť kľúčová. Jimmyho úlohou mohlo byť vylákanie Remiáša z domu. Prečo? Presne na túto otázku musí hľadať polícia odpovede.

Pri spomienke na 21. výročie smrti Róberta Remiáša odznie veľa slov. A nepochybne sa nevyhneme ani zneužívaniu emócií a vášní na politické ciele. Avšak ani ohlušujúci šum bezobsažných fráz a bezduchej propagandy by nám nemal brániť vnímať skutočný signál a racionálneho ho spracovať.

Peter Tóth

Článok pôvodne vyšiel na portáli Ďateľ.sk.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

MV znižuje počet stanov v tábore v Kútoch o polovicu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Vladimír Benko/Ministerstvo vnútra SR)   Ministerstvo vnútra (MV) SR znižuje počet stanov v tábore v Kútoch o polovicu. Rozhodlo sa tak vzhľadom na klesajúce počty ubytovaných osôb s neoprávneným pobytom na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová "Priemerný počet núdzovo ubytovaných…

Ako USA profitujú z konfliktu na Ukrajine

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/DPA-Frank May,Wikimedia)   Francúzsky Le Monde sa v článku Jean-Michela Bezata zamýšľa nad úlohou USA v ukrajinskom konflikte: USA profitujú z ukrajinského konfliktu, tvrdí Le Monde. Predlžujú ho pre svoj vlastný prospech. Na jednej strane ich LNG „zachraňuje“ Európu, ktorá zaň musí platiť viac ako za ruský plyn.…

Zimná operácia: Ako bude prebiehať vojna na Ukrajine v decembri, januári a februári

0 icon

Kyjev 7. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Vojenskí experti tvrdia, že pauza na oddych nebude usudzuje autor článku v ruských novinách Svobodnaja Pressa V skutočnosti nikto nebol pripravený na dlhšie trvajúcu zimnú operáciu. Rusi chceli zopakovať krymskú verziu. Západní kurátori Ukrajiny verili, že po prvé, ruská armáda bude pomerne rýchlo porazená,…

Chorváti a Srbi dostali pokutu od FIFA za nenávistné prejavy

0 icon

Dauha 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) udelila pokuty chorvátskemu a srbskému zväzu za nenávistné politické prejavy počas zápasov na MS v Katare Chorváti zaplatia 50.000 švajčiarskych frankov (50.000 eur) po tom, čo ich fanúšikovia slovne urážali kanadského brankára so srbskými koreňmi Milana Borjana počas duelu Chorvátska…

“Je to komplikovaný obraz.” Ukrajina je na pokraji úplného výpadku prúdu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foreignpolicy/Foto:Twitter,Pixabay)   S pribúdajúcou zimou je polovica energetického systému krajiny už zničená - a druhá polovica je ohrozená, informuje Foreign Policy V malej kaviarni na ľavom brehu Kyjeva je na sklenenej miske na pulte nápis "generátor". "Kedysi to bola nádoba na prepitné," vysvetľuje majiteľ kaviarne Mykyta…

“Vitajte v Taliansku” – talianska konzervatívna vláda rozprestrela červený koberec pre migrantov na letisku v Ríme

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Rmx/Foto:Wikimedia)   Talianska vláda sa zúčastňuje na slávnostnom privítaní utečencov. Je to znamenie, že vláda sa už podriadila Bruselu? Zdá sa, že talianska konzervatívna vláda vzdáva svoj boj proti prisťahovalectvu ešte skôr, ako sa začal, napriek tomu, že viedla kampaň za kontrolu talianskych a európskych hraníc.…

“Túto bezvládnu vládu treba vymeniť.” Stane sa Dráčik hovorcom významnej časti verejnosti? Alebo ním už je?

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto: Screenshot)   Dráčik, resp. Dušan Víglaský, nedávno sľúbil, že bude naďalej písať svoje vyjadrenia. A svoj sľub drží, dokonca svoju platformu rozšíril o osobný blog. Nedávno si vybral tému, ktorá sa veľmi tesne dotýka každého z nás "Túto bezvládnu vládu treba vymeniť. Čím skôr, tým…

Britská asociácia dostala pokutu za zákaz štartu pre Rusov a Bielorusov

0 icon

Londýn 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark J. Terrill)   Britská tenisová asociácia (LTA) dostala pokutu 820.000 libier (950.000 eur) od Asociácie tenisových profesionálov (ATP) za to, že neumožnila hráčom z Ruska a Bieloruska účasť na viacerých turnajoch vrátane grandslamu vo Wimbledone. LTA im zakázala štart v súvislosti s ruskou inváziou na…

Kremský: „Prečo oligarchovia útočia na OľaNO ?“

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Facebook/Plus jeden deň/Foto: Facebook)    Peter Kremský (OĽaNO) dnes na sociálnej sieti uverejnil článok z denníka Plus jeden deň. Článok upozornil na konkrétne Igora Matoviča a na jeho „super výstrelky, ktoré sú extra drahé.“ Poslanec sa rozhodol na tento článok reagovať „Za čosi vyše 32 mesiacov…

Zadržali skupinu, ktorá plánovala v Nemecku štátny prevrat. Medvedev: Pripravte popcorn, thriller bude zaujímavejší

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)    Počuli ste? V Nemecku sa niektorí pravicoví sprisahanci rozhodli uskutočniť štátny prevrat. Čo na to povedať? Týmito slovami reagoval na telegrame  Dmitrij Medvedev na správu, že nemecká polícia prehľadala v stredu ráno počas rozsiahlych razií zameraných voči členom krajne pravicového hnutia Reichsbürger (Ríšski…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Veľký reset : Británia padla: S Rishi Sunakom je „prevrat“ WEF dokončený. Výraz „globalista“ je antisemitský a mal by byť zakázaný. 

0icon

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:Ak ste nestihli všimnúť, Spojené kráľovstvo má za posledných 11 týždňov už tretieho premiéra. Najprv bol odvolaný Boris Johnson, potom bola Liz Trussová 45 dní premiérkou, kým nebola tiež odvolaná. Najkratšie slúžiacu premiérku v britskej histórii nahradil Rishi Sunak, člen WEF, miliardár a majiteľ tieňovej

Slavěna Vorobelová

Divná logika progresívca Šimečku

0icon

Hlavným účelom západných sankcií proti Rusku po vstupe jeho vojska na Ukrajinu bola snaha o zastavenie ruského predaja energonosičov, najmä ruského plynu prostredníctvom plynovodov do Európy. Ruskí producenti boli dovtedy hlavnými dod&aacu

Marek Brna

Vláda SR

0icon

Je tomu naozaj tak. Máme najlepšiu vládu v dejinách. Sľub dodržali. Tak rád sledujem hlavné večerné správy. Som nadšený z každej tlačovky, každého jedného člena vlády veľmi obdivujem. Každý deň si ráno kupujem všetky mienkotvorné denníky, články venované opozícii  ignorujem. Po celý deň mám noviny na stole rozložené a aby

Pavel Jacz

Moderátor Iliev z TA3 – krivič faktov.

0icon

Pre každý režim je príznačné, že veľká časť mainstreamu vďaka „demokratickému“ vedeniu krajiny zamlčuje nepríjemnú pravdu, zavádza v inform&aacu

Ľubica Cyprianová

Úbohosť spôsobu, akým MVSR vyvracia údajné HOAXY alebo "Ministerstvo vnútra V TEJTO CHVÍLI neplánuje stavať žiadne ďalšie stanové mestečká pre nelegálnych migrantov"

0icon

Internetom sa posledné dni rozšírila fotografia mailu, ktorý odoslala pracovníčka Okresného úradu v Ilave starostom v danom okrese, a v ktorom žiada o vytipov

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke stovky husí vrchovských (Anser indicus), ktoré migrujú z Tibetu a Strednej Ázie, sa zhromaždili v blízkosti indicko-pakistanských hraníc pri dedine Gharana v Indii 6. decembra 2022

Autor: TASR/AP-Channi Anand

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

MV znižuje počet stanov v tábore v Kútoch o polovicu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Vladimír Benko/Ministerstvo vnútra SR)   Ministerstvo vnútra (MV) SR znižuje počet stanov v tábore v Kútoch o polovicu. Rozhodlo sa tak vzhľadom na klesajúce počty ubytovaných osôb s neoprávneným pobytom na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová "Priemerný počet núdzovo ubytovaných…

Ako USA profitujú z konfliktu na Ukrajine

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/DPA-Frank May,Wikimedia)   Francúzsky Le Monde sa v článku Jean-Michela Bezata zamýšľa nad úlohou USA v ukrajinskom konflikte: USA profitujú z ukrajinského konfliktu, tvrdí Le Monde. Predlžujú ho pre svoj vlastný prospech. Na jednej strane ich LNG „zachraňuje“ Európu, ktorá zaň musí platiť viac ako za ruský plyn.…

Zimná operácia: Ako bude prebiehať vojna na Ukrajine v decembri, januári a februári

0 icon

Kyjev 7. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Vojenskí experti tvrdia, že pauza na oddych nebude usudzuje autor článku v ruských novinách Svobodnaja Pressa V skutočnosti nikto nebol pripravený na dlhšie trvajúcu zimnú operáciu. Rusi chceli zopakovať krymskú verziu. Západní kurátori Ukrajiny verili, že po prvé, ruská armáda bude pomerne rýchlo porazená,…

Chorváti a Srbi dostali pokutu od FIFA za nenávistné prejavy

0 icon

Dauha 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) udelila pokuty chorvátskemu a srbskému zväzu za nenávistné politické prejavy počas zápasov na MS v Katare Chorváti zaplatia 50.000 švajčiarskych frankov (50.000 eur) po tom, čo ich fanúšikovia slovne urážali kanadského brankára so srbskými koreňmi Milana Borjana počas duelu Chorvátska…

“Je to komplikovaný obraz.” Ukrajina je na pokraji úplného výpadku prúdu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foreignpolicy/Foto:Twitter,Pixabay)   S pribúdajúcou zimou je polovica energetického systému krajiny už zničená - a druhá polovica je ohrozená, informuje Foreign Policy V malej kaviarni na ľavom brehu Kyjeva je na sklenenej miske na pulte nápis "generátor". "Kedysi to bola nádoba na prepitné," vysvetľuje majiteľ kaviarne Mykyta…

“Vitajte v Taliansku” – talianska konzervatívna vláda rozprestrela červený koberec pre migrantov na letisku v Ríme

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Rmx/Foto:Wikimedia)   Talianska vláda sa zúčastňuje na slávnostnom privítaní utečencov. Je to znamenie, že vláda sa už podriadila Bruselu? Zdá sa, že talianska konzervatívna vláda vzdáva svoj boj proti prisťahovalectvu ešte skôr, ako sa začal, napriek tomu, že viedla kampaň za kontrolu talianskych a európskych hraníc.…

“Túto bezvládnu vládu treba vymeniť.” Stane sa Dráčik hovorcom významnej časti verejnosti? Alebo ním už je?

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto: Screenshot)   Dráčik, resp. Dušan Víglaský, nedávno sľúbil, že bude naďalej písať svoje vyjadrenia. A svoj sľub drží, dokonca svoju platformu rozšíril o osobný blog. Nedávno si vybral tému, ktorá sa veľmi tesne dotýka každého z nás "Túto bezvládnu vládu treba vymeniť. Čím skôr, tým…

Britská asociácia dostala pokutu za zákaz štartu pre Rusov a Bielorusov

0 icon

Londýn 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark J. Terrill)   Britská tenisová asociácia (LTA) dostala pokutu 820.000 libier (950.000 eur) od Asociácie tenisových profesionálov (ATP) za to, že neumožnila hráčom z Ruska a Bieloruska účasť na viacerých turnajoch vrátane grandslamu vo Wimbledone. LTA im zakázala štart v súvislosti s ruskou inváziou na…

Kremský: „Prečo oligarchovia útočia na OľaNO ?“

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Facebook/Plus jeden deň/Foto: Facebook)    Peter Kremský (OĽaNO) dnes na sociálnej sieti uverejnil článok z denníka Plus jeden deň. Článok upozornil na konkrétne Igora Matoviča a na jeho „super výstrelky, ktoré sú extra drahé.“ Poslanec sa rozhodol na tento článok reagovať „Za čosi vyše 32 mesiacov…

Zadržali skupinu, ktorá plánovala v Nemecku štátny prevrat. Medvedev: Pripravte popcorn, thriller bude zaujímavejší

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)    Počuli ste? V Nemecku sa niektorí pravicoví sprisahanci rozhodli uskutočniť štátny prevrat. Čo na to povedať? Týmito slovami reagoval na telegrame  Dmitrij Medvedev na správu, že nemecká polícia prehľadala v stredu ráno počas rozsiahlych razií zameraných voči členom krajne pravicového hnutia Reichsbürger (Ríšski…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Veľký reset : Británia padla: S Rishi Sunakom je „prevrat“ WEF dokončený. Výraz „globalista“ je antisemitský a mal by byť zakázaný. 

0icon

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:Ak ste nestihli všimnúť, Spojené kráľovstvo má za posledných 11 týždňov už tretieho premiéra. Najprv bol odvolaný Boris Johnson, potom bola Liz Trussová 45 dní premiérkou, kým nebola tiež odvolaná. Najkratšie slúžiacu premiérku v britskej histórii nahradil Rishi Sunak, člen WEF, miliardár a majiteľ tieňovej

Slavěna Vorobelová

Divná logika progresívca Šimečku

0icon

Hlavným účelom západných sankcií proti Rusku po vstupe jeho vojska na Ukrajinu bola snaha o zastavenie ruského predaja energonosičov, najmä ruského plynu prostredníctvom plynovodov do Európy. Ruskí producenti boli dovtedy hlavnými dod&aacu

Marek Brna

Vláda SR

0icon

Je tomu naozaj tak. Máme najlepšiu vládu v dejinách. Sľub dodržali. Tak rád sledujem hlavné večerné správy. Som nadšený z každej tlačovky, každého jedného člena vlády veľmi obdivujem. Každý deň si ráno kupujem všetky mienkotvorné denníky, články venované opozícii  ignorujem. Po celý deň mám noviny na stole rozložené a aby

Pavel Jacz

Moderátor Iliev z TA3 – krivič faktov.

0icon

Pre každý režim je príznačné, že veľká časť mainstreamu vďaka „demokratickému“ vedeniu krajiny zamlčuje nepríjemnú pravdu, zavádza v inform&aacu

Ľubica Cyprianová

Úbohosť spôsobu, akým MVSR vyvracia údajné HOAXY alebo "Ministerstvo vnútra V TEJTO CHVÍLI neplánuje stavať žiadne ďalšie stanové mestečká pre nelegálnych migrantov"

0icon

Internetom sa posledné dni rozšírila fotografia mailu, ktorý odoslala pracovníčka Okresného úradu v Ilave starostom v danom okrese, a v ktorom žiada o vytipov

Vášeň v Tebe

Dara Rolins dnes oslavuje krásnych 50 rokov. Jej život nebol len úspech. „Zomlelo ma to,“ priznala

0 icon

Dnes, o 8.00 h ráno, kedy sa deťom začína škola, priviedla Zlatka z Bratislavy na svet malú ManDarinku. Takto začala dnešný status k svojim 50. narodeninám speváčka Dara Rolins, ktorú mnohí poznajú najmä ako Darinku Rolincovú. „50 je mocné číslo a ja som šťastná, že som šťastná, zdravá, milovaná. Každý deň sa dívam…

Herečka seriálu Wednesday spí so svojim 8-ročným synom v posteli. Pomáha mu či ubližuje?

0 icon

Christina Ricci, jedna z postáv aktuálne značne obľúbeného seriálu medzi mladými ľuďmi, Wednesday, prezradila, že jej 8-ročný syn spí ešte pri nej v posteli. Avšak, 9-mesačná dcéra už spí sama v postieľke. Christina Ricci je herečka, ktorá v 90. rokoch hrala v pôvodnom filme o rodine Adamsovcov malú Wednesday. Prešli desiatky rokov a ona opäť hrá v modernej…

Syndróm vianočného stromčeka. Jedným z príznakov sú vyrážky

0 icon

Pomaly sa blíži 24. december a čoskoro príde čas vybrať si ten správny stromček. Živý či umelý? Ak sa rozhodnete tento rok vyskúšať živý, mali by ste si všímať, či sa u vás nezačnú prejavovať niektoré nepríjemnosti. Každoročne sa totiž u niektorých objaví kašeľ, škrabanie v hrdle, dýchavičnosť či slzenie. Počuli ste už o syndróme…

Čo je dôvodom manželských hádok? Určite aspoň jeden dôvod poznáte aj vy

0 icon

Súčasťou aj tých najšťastnejších a najkompatibilnejších vzťahov sú hádky. Aj keď sa možno zdá, že v každom páre sú dôvody na hádku iné, existujú problémy, o ktorých sa pravidelne hádajú mnohé páry. Niektoré ťažkosti vás možno ako dôvod hádky prekvapia, v iných sa možno „nájdete“. Otravné návyky ako dôvod hádky

GUITARDISCO do auta či domov, ale hlavne nahlas

0 icon

Po dlhých rokoch, počas ktorých Peter Cmorik so svojou kapelou vydávali len single, či EP, sme sa dočkali uceleného albumu s názvom GUITARDISCO. “Názov je možno zvláštny, ale vystihuje to, čo som pri jeho tvorbe a nahrávaní hovoril najčastejšie - že chcem aby to tancovalo, aby to bolo svieže a…

Armádny Magazín

Ukrajinskej armáde v Artemovsku dorazili posily. Vojenský expert vysvetlil kde zmizli iránske drony a kedy prestane ostreľovanie civilistov v Donecku

0 icon

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Do ukrajinskej armády v Artemovsku dorazili posily. Jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny nachádzajúce sa v meste ju súrne potrebujú, pretože utrpeli vážne straty. Oznámil to dôstojník Ľudových milícií Luhanskej republiky Andrej Maročko s odvolaním sa na údaje, ktoré získala rozviedka LPR. Príchod posíl pre ozbrojené formácie Ukrajiny bol

Spravodajský dôstojník CIA naznačil, prečo Ukrajinci zaútočili na ruské letiská. Dôsledky ruských odvetných úderov na energetický systém

0 icon

USA, 7.december 2022 (AM) – V pondelok 5. decembra zaútočili ukrajinské drony na letiská Djagilevo v Riazanskej oblasti a Engels v Saratovskej oblasti. V dôsledku akcií Ozbrojených síl Ukrajiny boli zabití traja ľudia a štyria boli zranení. Na druhý deň zaútočil ukrajinský dron na letisko Kursk

Ukrajina stratila za mesiac viac ako osemtisíc vojakov. Britskí žoldnieri prepustení Ruskom sa vracajú na bojisko. Prehľad operácie

0 icon

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Britskí žoldnieri Sean Pinner a Aiden Aslin, ktorých predtým zajali ruské jednotky a po výmene vojnových zajatcov sa vrátili domov, sa vracajú na Ukrajinu. Prisľúbili, že už nebudú brať zbrane do ruky. Sean Pinner (49), ktorý predtým slúžil v Severnom Írsku, sa pripojil k ukrajinským silám v roku…

Mierové rozhovory ako nenápadný západný doplnok bojovej činnosti

0 icon

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Momentálne sa zo strany USA (Biden), Francúzska (Macron) a Nemecka (Scholz) ozývajú výzvy na začatie mierových rozhovorov v otázke bojov na Ukrajine.   K tejto téme sa v špeciálnom vydaní televízie Rossija 1 v pondelok 5. decembra vyjadril profesor Aleksej Fenenko z Moskovskej štátnej univerzity, ktorý ju

USA tajne znížili dostrel raketometov HIMARS pre Ukrajinu

0 icon

USA, 7. december 2022 (AM) – USA plánujú v priebehu nasledujúcich troch rokov strojnásobiť výrobu 155 mm munície. Americká ministerka armády Christine Wormuth (civilná pozícia) uviedla, že USA zvýšia svoju mesačnú produkciu 155 mm delostreleckej munície v dôsledku presunu nábojov na Ukrajinu. USA prejdú zo súčasnej produkcie 14 000 nábojov 155 mm…

TopDesať

TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

0 icon

Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

Aj majster tesár sa niekedy utne… Tieto fotografie ťa pobavia!

0 icon

Slovenské príslovie "Aj majster tesár sa niekedy utne." nadobúda pri týchto fotografiách úplne nový rozmer. Alebo žeby to vôbec nebol majster, kto sa uťal? Je totiž len ťažké uveriť, že toto robili profesionáli vo svojom odbore... Internetom sa často šíria fotografie, na ktorých sa baví celý svet. Táto zbierka obrázkov…

Vitamín D: Tieto varovné signály ťa upozornia na jeho nedostatok

0 icon

Za normálnych okolností sa vitamín D tvorí v koži prostredníctvom slnečného žiarenia. Jeho nedostatok spôsobuje napríklad nadmernú únavu. Odhaduje sa, že približne 1 miliarda ľudí na celom svete má nedostatok vitamínu D. Počet ľudí, ktorým vitamín D chýba je naozaj obrovský a tento nedostatok môže viesť k mnohým zdravotným problémom, ktoré…

10 jednoduchých návykov, ktoré ti zlepšia život

0 icon

Niekedy, ak chceš v živote dosiahnuť nejakú pozitívnu zmenu, mal by si sa pozrieť na svoj životný štýl. Počas dňa robíme veľa vecí automaticky - sú to naše návyky. Tak prečo ich nezmeniť a z negatívnych spraviť také, ktoré na nás budú vplývať pozitívne. Dnes ti predstavíme 10 jednoduchých návykov,…

Kreativita bez hraníc: Tieto nápady by dostali aj Steva Jobsa

0 icon

Kreativita bez hraníc. Aj takto by sme mohli nazvať kreativitu týchto ľudí, ktorí sa vynašli v rôznych situáciách. Riešenie problémov je jednoduché, ak máš peniaze. Pôjdeš do obchodu, kúpiš si, čo potrebuješ, peniaze položíš na pult a domov odchádzaš spokojný s geniálnou novou vecou, po ktorej si túžil. Našťastie medzi…

FOTO DŇA

Na snímke stovky husí vrchovských (Anser indicus), ktoré migrujú z Tibetu a Strednej Ázie, sa zhromaždili v blízkosti indicko-pakistanských hraníc pri dedine Gharana v Indii 6. decembra 2022

Autor: TASR/AP-Channi Anand

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali