Jozef Mikloško: Taliansko je chudobný kláštor s bohatými mníchmi

Bratislava/Rím 10. októbra 2018 (HSP/Foto:Jozef Mikloško)

 

Taliansko je chudobný kláštor s bohatými mníchmi – ide o výrok G. Andreottiho, talianskeho politika, ktorého som sledoval zblízka päť rokov. De Gasperi ho ako 27-ročného menoval štátnym tajomníkom. Ako kresťanský demokrat bol 7-krát premiérom vlády, 27-krát ministrom alebo štátnym tajomníkom. Ako 27-ročný sa stal poslancom parlamentu, odvtedy parlament neopustil, bol doživotným senátorom. 14. 1. 2019 bude sto rokov od jeho narodenia. Jeho slová vystihujú aj súčasné Taliansko

Na snímke Jozef Mikloško

Situácia v tejto krajine nie je jednoduchá, ale nie je katastrofálna. Stála mediálna kritika ich pomerov je prehnaná. Šťastie krajiny sa nedá merať iba rastom HDP alebo verejného dlhu. K rastu HDP prispieva všetko, kde sa míňajú peniaze, aj poistné udalosti, súdy, rozvody, hazardné hry, pokazené práčky. Kto ich nemíňa, znižuje HDP. Titulky v novinách a kritika Talianska sú často neobjektívne a pesimistické. Málo je článkov, ktoré reálne opisujú radosti a starosti Talianov. 87% z nich sa hlási ku katolíckej cirkvi, mnohí žijú svoj život spokojne.

Taliansko je jednou z najobľúbenejších krajín sveta, ročne ho navštívi asi 40 mil. turistov, ktorí každý deň vhodia do Fontana di Trevi vyše 3000 Euro. Taliansko má 60% kultúrnych pamiatok sveta, 35 tisíc registrovaných vín, aj olivu, ktorá má viac ako 1700 rokov.

Výsledky európskej ankety časopisu Reader´s Digest v r. 2004, ktorej sa zúčastnilo 4000 ľudí z 19 krajín sveta hovoria, že najobľúbenejším národom v Európe sú Taliani (16%), najviac ľudí by najradšej žilo v Taliansku (16%), chcelo by mať taliansku národnosť (13%), najkrajší muži sú Taliani (34%) a Talianky (43%), najobľúbenejšia je talianska kuchyňa (40%). Po Angličanoch (30%), Taliani sú druhý (15%) s najväčším zmyslom pre humor.  Najkrajším mestom Európy je Paríž, Rím je na druhom mieste.

Aj ja som si zamiloval túto krajinu, môj vzťah k nej nezávisí od jej vlády. Moje skúsenosti sú z postu veľvyslanca, ktorý Taliansko precestoval a spoznal v ňom tisícky sympatických ľudí. Okrem týchto 5 rokov som Taliansko navštívil aspoň 35-krát a preto nepodlieham panikám typu: „Rím zomiera…, krajina sa v roku 2018 stane najproblémovejšou krajinou EÚ…, Taliansko je spúšťačom novej finančnej krízy…, financovanie krajiny sa stáva neudržateľným…, riziko rozpadu eurozóny je reálne…“

Najprv spomeniem svoj postoj k Taliansku, potom stručne niektoré tvrdenia médií, nebudem ich citovať ani komentovať. Dotnem sa aj otázok súčasnej talianskej vlády.

Na snímke Jozef Mikloško

Pri slove Taliansko mi napadne: nádherná príroda – more, hory, lesy a lúky, dôležitá história – pamätníky, múzeá a cintoríny,  impozantná architektúra – paláce, námestia a baziliky, vysoká kultúra – hudba, spev a obrazy, úprimné i povrchné kresťanstvo – bohoslužby, procesie, kňazi, rehoľníci a pápež. Vybavia sa mi aj pínie a cyprusy, platany a topole, bary a pizérie, kapučíno a špagety, tisíce druhov pasty a stovky sort olív, bárky rybárov, blikajúce majáky a svetielka miest, piesne z Neapolu, Sicílie a Sardínie, básnici, herci, speváci, maliari a sochári, parky a galérie, antické vykopávky a víťazné oblúky, balkóny muškátov, oltáre Madony a kríže, mozaiky a fresky, mnísi a mníšky, pápež a audiencie, dobrosrdeční ľudia, veselá mládež a aktívna stárež, chlieb a hry, najmä futbal.

Vstupenka Talianov do Európy a sveta sa volá kultúra. Každý Talian má v krvi jej vírus: zmysel pre hudbu, spev, umenie, maľbu, filmy, operu, literatúru, poéziu. Hudba znie na  uliciach, trhoch, v kostoloch a v sálach.  Aj spev je všade  – v uličkách, hostincoch, na námestiach. Všetci Taliani sú speváci, vidno to pri hymne alebo pri Va Pensiero.

Taliani pozorne sledujú vnútornú politiku, denne o nej a o futbale pri káve diskutujú. O zahraničné veci sa príliš nezaujímajú. Dávno tam majú multikultúrne prostredie. Farební občania, aj moslimovia, v silno katolíckom prostredí bývali priateľskí a tolerantní. Aj domáci si ich ctili a v núdzi podporovali. Desiatky rokov tisícky utečencov prichádzali na chudobný ostrov Lampedusa, Európu to nezaujímalo, zareagovala, až keď začali prúdiť aj ďalej. Situácia zo súčasnými statisícmi imigrantmi je však iná, silno kontroverzná, dobre ju vystihuje v svojich príhovoroch Matteo Salvini, podpredseda vlády a minister vnútra.

Závidím tým, ktorí v Ríme, plnom histórie, pamätihodností a zelene, ešte neboli. Chodiť po Ríme kde ťa oči vedú, sa mi zriedkakedy podarilo. Netušíš, kam ideš, koho stretneš a čo uvidíš? Každý deň sa všeličo deje, treba mať otvorené oči a srdce.

Taliansko je zakladajúcim členom EHS, NATO a OECD. Je šiestym najpriemyselnejším štátom sveta, piatym prispievateľom do OSN, tretím v účasti na mierových misiách, je našim tretím obchodným partnerom. Máme podobnú mentalitu ľudí, vyrastajúcu z kresťanských koreňov. Slovenský kňaz, ktorý tam desaťročia žil, mi povedal: „Pochopil som taliansku dušu, ktorá je veľmi ľudská a vie zákony správne a humánne interpretovať.“ Nie zákon je podstatný, ale okolnosti v ktorých sa porušil, aj úmysel, dialóg a úsmev.

Na snímke vľavo Jozef Mikloško

Aj priemerný Talian má v krvi dedičstvo predkov – kultúrnosť, vrodenú inteligenciu, takt, prajnosť. Rozpozná kultúrne od nekultúrneho, originál od kópie, dobré od zlého, dôležité od nedôležitého.  Košický rodák, spisovateľ Sándor Marai, ktorý žil dlho v Neapole, povedal: „Kultúrnosť a prirodzená inteligencia pôsobí v krvi Talianov ako hormón. Kultúrnosť zapríčinila, že sa ich negatíva civilizácie temer nedotkli.“

Sever je viac germánsky, presnejší a chladnejší, stred je pod vplyvom cirkvi a Vatikánu, juh je pomalší, arabský. Taliani sú majstri improvizácie, ktorá nastupuje, ak všetko zlyhalo. Generál NATO mi povedal, že kvôli tejto vlastnosti má pri sebe vždy Taliana.

 

Aké sú problémy Talianska, skutočné, aj neskutočné, z čoho, podľa médií pramenia?

O ekonomickej situácií sa už dlho nehovorí pozitívne. Problém je najmä vo veľkých regionálnych rozdieloch. V severných, priemyselne silných regiónoch, miera nezamestnanosti dosahuje nízke čísla, ale zvyšuje sa počet ľudí na hranici chudoby. Celková nezamestnanosť je asi 11%, na juhu presahuje 20%. Nezamestnanosť mladých je asi 30%, na juhu až 50%. Mnohí ľudia v krajine, najmä na juhu, poberajú rôzne sociálne výhody a dávky.

Problémom je vysoký objem nesplácaných úverov v bankách. V prípade úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam, dosiahol takmer 150 mld. Eur, v prípade úverov domácnostiam 35 mld. Eur. Objem zlyhaných úverov je najvyšší v EÚ.

Najväčšie obavy ohľadom hospodárskej situácie vyvoláva vysoký vládny dlh krajiny. Na úrovni 130-135% HDP predstavuje najväčší dlh spomedzi krajín EÚ, okrem Grécka. Vysoký dlh je najmä dôsledkom deficitu verejných financi.  Ľudí zamestnaných vo verejnej správe možno len ťažko prepúšťať.

Hospodárstvo Talianska je silné a diverzifikované. Politická situácia zapríčiňuje, že kurz eura voči USD klesá a finančné trhy dávajú rizikovú prirážku na talianske dlhopisy. Existenčne sú ohrozené talianske banky, krajina nevykazuje rast HDP. Zadlženie, ktoré sa meria v pomere k HDP, teda neklesá.

Podľa prieskumov temer polovina (48%) Talianov chce vystúpiť z EÚ. V krajine sa zvýšila  kriminalita, imigranti priniesli predtým nebývalé choroby a nákazy.

Podľa médií – táto situácia pripravila pôdu pre extrémistické a populistické politické strany, ktoré vyhrali marcové voľby. Na severe, kde Talianov najviac trápila migračná kríza zvíťazila „ultrapravicová“ strana Lega Nord (LN) a na juhu zvíťazila „populistická“ strana Hnutie piatich hviezd (M5S). LN získala popularitu sľubovanými proti imigračnými opatreniami, M5S sľubovaným nepodmieneným základným príjmom a zrušením úsporných opatrení.

Ako poslanec som v  r. 2014  navštívil plénum ich parlamentu – bolo tam vtedy iba niekoľko mladých v džínsoch z M5S, strany komika Beppe Grilla, ktorý vstúpil do politiky až v r. 2009. Kritizoval som, že v krajine plnej demokratických tradícií, došlo k takejto situácii.  Dnes je však situácia iná, vo vláde sedia viac odborníci ako politici.

Predseda LN Matteo Salvini v predvolebnej kampani hlásal:  „V Taliansku je pol milióna neregulárnych migrantov. Všetkých ich je potrebné poslať domov! Jediným, čo zapôsobí proti rasizmu bude kontrola, regulácia a obmedzovanie migrácie! Milióny Talianov sú v ekonomických ťažkostiach. Taliani nie sú žiadni rasisti, ale kontrole sa vymykajúca migrácia rasizmus vyvoláva spolu s ďalšími reakciami, ktoré nebudú pozitívne. Práve tomu chceme zabrániť.“ Podobné názory zdieľali aj „pronárodné, protimigrantské a euroskeptické“ M5S.

Volebná účasť na tohoročných talianskych parlamentných voľbách bola vysoká – 73%. Volebný systém bol väčšinovo – proporcionálny. Poslanci, zvolení väčšinovo sa stali menej závislí na politických stranách. M5S v predvolebnej kampani veľmi agitoval cez internet, horlil napr. za priamu demokraciu a nepodmienený príjem od štátu pre každého občana.

Aj keď Hnutie piatich hviezd a Ligu severu média podceňovali, podarilo sa im zostaviť funkčnú vládu. Po dvoch neúspešných pokusoch vytvorili vládu „protisystémové“ strany: M5S, ktorá vo voľbách získala 31% hlasov a „pravicovopopulistická“ LN s 18% hlasmi.

Univerzitného profesora práva Giuseppeho Conteho, ktorý nemal skúsenosti s politikou, nominovali na premiérsky post. Tento premiér z M5S prekvapuje svojimi postojmi. Nezabudol, že žil a študoval v pôsobisku sv. Pátra Pia, v San Giovani Rotondo. Univerzitu absolvoval v Ríme na súkromne cirkevnej LUMS-E, Slobodnej univerzite Panny Márie Nanebovzatej. Napr. začiatkom októbra 2018 sa zúčastnil osláv 100-ročnice smrti Pátra Pia v San Giovanni Rotondo, 4.10. bol na slávnosti  sv. Františka v Assisi. V rozhovore z 3.10.2018 v populárnom katolíckom rodinnom časopise Famiglia Cristiana má interview o svojej ceste viery. Hrdo sa hlási ku cirkvi, vyslovil uznanie pápežovi Františkovi, bránil ho pred útokmi a konštatoval, že „Padre Pio ma inšpiroval v politike“ a „Netvorím znova kresťanskú demokraciu, ale demokraciu kresťanov“.

Vicepremiér  Matteo Salvini, minister vnútra, si pri prejavoch servítku nekladie: „Za posledné 4 roky sa u nás vylodilo 700 tisíc ľudí, 160 tisíc z nich je ubytovaných v hoteloch, ročne to stojí 5 miliónov Euro. 130 tisíc odmietnutých falošných azylantov sa odvolalo, neutekajú pred žiadnou vojnou. 5 mil. Talianov žije na okraji chudoby. Za rok urobili cudzinci v Taliansku 240 tis. zločinov, 700 denne, tretinu zločinov v Taliansku vykonajú cudzinci.“ Salvini je za ukončenie sankcií voči Rusku, má dobrý vzťah s prezidentom Putinom, s ktorým sa niekoľko krát stretol.

 

Čo o tejto vláde hovoria  titulky najmä „mainstrímových“ médií?

Vláda sľubuje zmierňovanie daní a zavedenie minimálneho nepodmienečného príjmu.

Napriek vyhrážkam Ligy severu, Taliansko nemieni opustiť Eurozónu.

Salvini uviedol, že chce rešpektovať všetky európske limity, ale aj to, že je pre neho najdôležitejší blahobyt talianskych občanov.

Európska komisia sleduje finančné plány talianskej vlády „so zvýšenými obavami“.

Taliansky návrh, aby sa na budúci rok schválil rozpočet so schodkom 2,4 % HDP, je „výrazným odklonom“ od spoločnej hospodárskej politiky EÚ. HDP Talianska sa stále nachádza pod úrovňou z roku 2008.

Podľa pravidiel EÚ malo by Taliansko, tretia najväčšia ekonomika eurozóny, vzhľadom na svoj verejný dlh 2,3 bilióna eur, hospodáriť lepšie.

„Rátali sme s tým, že sa tento rozpočet Bruselu nezapáči,“ povedal šéf  M5S di Maio.  „Nejestvuje plán B, ani úvahy o tom, že by sme sa zámeru vzdali.“

Verejný dlh Talianska v  1. kvartáli r. 2017  bol 134,7 HDP, horšie na tom bolo iba Grécko (176,2%), trochu lepšie Portugalsko 130,5% a bohaté Belgicko s biznisom EÚ (103,1%). Slovensko má 50,9%, celá EÚ 84,1% a krajiny s Euro 89,5%. 15 krajín EÚ ma pod 60%, najnižší dlh má Estónsko 9,2%, Bulharsko 25,6%, nízko zadlžené je aj Rumunsko, Poľsko, ČR, Litva a Lotyšsko. Nové členské štáty EÚ teda žijú menej na dlh a nad svoje pomery.

Pripomínam, že neregulovaný trh s derivátmi na celom svete je 1,4 biliardov ročne (biliarda je 1 a pätnásť núl). Sú to nezdanené peniaze, ktoré sa nezískavajú prácou ale špekuláciami.

Na snímke vľavo Jozef Mikloško

Pred 15 rokmi mi riaditeľ výskumu v NATO Defence College v Ríme Nemec D. Ochse povedal to, čo je aktuálne aj dnes:  Európa a Amerika sú vinné za mnohé svoje problémy. Hlásajú slobodu a dávajú ju všetkým, aj zločincom a zlým ľuďom. Sloboda bez hraníc a morálnych zákonov prinesie mladým skôr-neskôr konflikt so zákonom a pobyt vo väzeniach… Banky si robia s financiami čo chcú. Financujú koho chcú, presúvajú peniaze zo štátu do štátu a nezdanene špekulujú s obrovskými sumami. V ich moci je likvidácia štátov, firiem a bánk… Kresťanstvo je v niektorých štátoch Európy na okraji spoločnosti. Miesto neho prichádza cudzí prvok – islam. Nemôžeme si odseknúť korene, z ktorých žijeme.“

Proti tomuto treba celosvetovo niečo robiť, ale to je už iná téma!

Jozef Mikloško

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Dozvedáte sa prví: Tornádo v Čechách napáchalo obrovské škody

0 icon

Morava 24. jún 2021 (HSP/Foto: HSP)   Hasiči na Hodonínsku a Břeclavsku riešili večer stovky krízových udalostí, telefóny na tiesňovej linke boli zahltené. Predpokladá sa, keďže atmosferická porucha, ktorá sa prehnala nad Hodonínom napáchala obrovské škody, je možné, že išlo o tornádo. O ňom sa dá hovorí vo chvíli, keď…

Začal sa proces s manželom Sviatlany Cichanovskej

0 icon

Kyjev 24. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)   Vo štvrtok sa v bieloruskom meste Homeľ začal neverejný súdny proces s manželom opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej. Siarhej Cichanovský čelí viacerým obvineniam, vrátane organizovania masových protestov a podnecovania nenávisti, a hrozí mu odňatie slobody do 15 rokov Cichanovský, prominentný vloger a aktivista, sa…

Prezidentka si uctila Pamätný deň obetí komunizmu na Slovensku

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-ZČ)   Prezidentka Zuzana Čaputová si vo štvrtok pripomenula a uctila Pamätný deň obetí komunizmu na Slovensku. Pri pamätníku na Jakubovom námestí v Bratislave sa sa poklonila tým, ktorí boli neprávom prenasledovaní, väznení a mučení za postoje, ktoré neboli v súlade s oficiálnou štátnou ideológiou. Prezidentka…

NAKA zasahovala v obci Gbelce, zadržala dve osoby

0 icon

Gbelce 24. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahovala v obci Gbelce v okrese Nové Zámky. Policajná akcia s krycím názvom Mrcha súvisela s vyšetrovaním úkladnej vraždy „V rámci akcie sme zadržali dve osoby I. P. z Dvorov nad Žitavou a R. S. z Nových Zámkov. Vyšetrovateľ…

Mainstreamové médiá údajne inkasujú od štátu za reklamu na očkovanie milióny eur

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské mainstreamové médiá, ktoré najviac propagujú očkovanie proti koronavírusu, za to inkasujú tučné sumy od štátu. Upozornil na to v príspevku na sociálnej sieti poslanec parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD). Liberálne médiá podľa neho šíria "tú najprimitívnejšiu očkovaciu propagandu" a infantilne obhajujú zločiny "Hegeromatovičovej…

Poslanci ukončili štvrtkové rokovanie pokračujúcou diskusiou o potratoch. Za Cigánikovej boj za potraty by sa podľa Kotlebu nehanbil ani diablov advokát

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Morrison)   Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere štvrtkového rokovania aktuálnej 32. schôdze pokračovali v diskusii o návrhoch noviel na sprísnenie vykonávania interrupcií. O návrhoch legislatív začali rokovať ešte v stredu (23. 6.) a pokračovať majú aj v piatok (25. 6.) ráno Poslanci rokujú…

Parlamentné voľby by vyhralo hnutie ANO Andreja Babiša

0 icon

Praha 24. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hnutie ANO českého premiéra Andreja Babiša by podľa júnového predvolebného prieskumu inštitútu CVVM zvíťazilo vo voľbách. Informoval o tom vo štvrtok portál Novinky.cz Podľa prieskumu by voľby s podielom 24,5 percenta hlasov vyhralo hnutie ANO, za ním by nasledovala koalícia Piráti a hnutie…

Koaličné strany podporujú očkovanie, zdôrazňujú jeho dôležitosť. Jedna z nich zdôrazňuje jeho dobrovoľnosť

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jacob King)   Koaličné strany podporujú očkovanie proti ochoreniu COVID-19, zdôrazňujú jeho dôležitosť v boji s pandémiou a nástupom jej tretej vlny. Hnutie Sme rodina pripomína, že by malo byť dobrovoľné. Hnutie OĽANO i strana Za ľudí vyzývajú občanov, aby sa dali zaočkovať a chránili tak…

Prezidentka Zuzana Čaputová prisľúbila pomoc aj záštitu nad Národným onkologickým programom

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-ZČ)   Prezidentka Zuzana Čaputová prisľúbila pomoc aj záštitu nad Národným onkologickým programom. Urobila tak na štvrtkovom stretnutí so zástupcami Národného onkologického inštitútu (NOI). Témou stretnutia bol súčasný stav  onkologickej starostlivosti na Slovensku. Prezidentka o tom informuje na sociálnej sieti Pripomenula, že počas pandémie poklesla diagnostika nádorových…

Do COVID automatu zapracujú rýchlejšiu brzdu. V súvislosti s očkovacím certifikátom odporúča Lengvarský stiahnuť si aplikáciu zdravotnej poisťovne

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Do COVID automatu zapracujú rýchlejšiu brzdu. V diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský Dôvodom je, aby sa v prípade zhoršenia situácie mohli prijať opatrenia okamžite. Nepôjde však o sprísňovanie v celých okresoch, ale podľa potreby, teda…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na koho sa hnevá naša Patrónka?

0icon

Silná búrka, ktorá sa prehnala Záhorím, neobišla ani Šaštín. Miesto, kde sa donedávna konali národné púte, ale, ale... takzvaná pandémia ich zrušila, je teraz plné popadaných stromov. V strede parku oproti Národnej svätyni, Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, stála socha, ktorá bola symbolom tohto parku. Pútnici „Sochu Piety na podstavci,“ ako…

Ivan Holek

Všetko bude nové! Kedy? Keď staré padne!

0icon

V súčasnosti žijeme v čase postupného rúcania všetkého starého a nesprávneho. Kto to vidieť chce, ten to vidieť musí. Musí vidieť, ako starý systém usporiadania vecí vykazuje čoraz zreteľnejšiu neschopnosť a čoraz väčšiu absenciu životaschopnosti. A snahy naprávať to a zlepšovať to problémy ešte zhoršujú, pretože domnelé lieky na chorobu…

Peter Lipták

Očkovanie stratilo zmysel, už je 75x smrteľnejšie ako delta

0icon

[caption id="attachment_2314" align="alignleft" width="630"] Zelená je krivka hospitalizácií, fialová plocha je variant delta. Vidíme že variant delta predstavuje viac ako 90% prípadov a súčasne ako pribúda tento variant počet hospitalizácií klesá takmer na nulu. Zdroj dá

Erik Majercak

Otázka odpoveď ku KSB – Plná funkcia riadenia - záver

0icon

Už bez prednášky, iba otázka / odpoveď / debata. Video séria 1 – Plná funkcia riadenia je kompletná. Tu je link Tu je link na prvú časť - prvý diel na pokračovanie z diskusie v ISOP - Inštitút sociálnych práv. Tu je

Ivan Štubňa

Raz a navždy k všeobecnej záväznosti vyhlášok ÚVZ

0icon

Vyhlášky ÚVZ SR nie sú prameňom práva Tento krátky právny príspevok možno nebudete hodnotiť ako krátky, ale verte tomu, že to tak je. Nemá vôbec zmysel, aby som sa vyjadroval nejako rozsiahlo, keďže názorové pozície sú jasné. Preto sa vyjadrím iba „v krátkosti“, nebudem písať ani žiadne rozsiahle právne stanovisko, i keď…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Posledné slová celebrít: Čo povedal pred smrťou Jobs, Hendrix či Mozart?

0 icon

Vraví sa, že pred smrťou ti prebehne pred očami celý život. Všetko dobré aj zlé, čo si spravil. Všetky výnimočné momenty a chvíle. Možno práve posledné slová budú mať omnoho väčšiu váhu ako tie miliardy prázdnych viet, ktoré si vypovedal počas celého života. Či už vieš, že sa blíži koniec,…

Dôkaz, že úsmev zmení tvár na nepoznanie

0 icon

Predstav si svet, v ktorom ťa pozdraví a venuje ti úsmev každý, koho stretneš. Austrálsky fotograf a cestovný sprievodca, Jay Weinstein, nám prostredníctvom svojho projektu s názvom „ Tak som ich požiadal o úsmev “ nahliadol so toho, ako by takýto svet vyzeral. To, čo sa začalo ako náhodná fotografia v roku  2013, rozkvitlo do bohatej galérie…

Fastfood: TOP10 šokujúcich faktov o rýchlom občerstvení

0 icon

Fastfood je rýchly, pohodlný a často aj chutný spôsob, ako si naplniť žalúdok. Dokonca ani nemusíš variť. Ako rastie fastfoodový trh, tak sa množia aj šokujúce fakty okolo tohto spôsobu stravovania. TOP10 ti prináša rebríček tých našokujúcejších faktov o fastfoode. Niektoré ťa znechutia! 10. Milkshake – Mliečne kokteily obsahujú viac chemikálií ako…

Let Nemcov do New Yorku a Michiganu 1. časť

0 icon

Podľa niektorých správ letel 27. augusta 1943 Junkers Ju-390 z Nórska plniť prieskumnú úlohu až do Severnej Ameriky. Miesto druhého pilota údajne zastávala Anna Kreislingová, prezývaná „biela vlčica luftwaffe“, pretože mala plavé vlasy a prenikavo modré oči. Prinášame ďalší záhadný príbeh druhej svetovej vojny. Leteli Nemci do Severnej Ameriky? Pozrite sa s nami…

Sprchovanie: Chyby pri sprchovaní, ktoré ovplyvňujú naše zdravie

0 icon

Ak sa chceš cítiť vo svojom tele sviežo a čisto, potrebuješ zo sebou spraviť niekoľko vecí, aby si tento efekt dosiahol. Čistenie zubov, umývanie rúk a sprchovanie. Hlavným a najdôležitejším očisťovacím procesom je jednoznačne sprchovanie. Niektorí ľudia uprednostňujú sprchu, zatiaľ čo iní si radšej užívajú čas ponorení vo vani. Kúpanie aj sprcha odstraňujú…

Vo svete IT

Windows 11 je oficiálne predstavený! Toto sú všetky novinky, o ktorých by ste mali vedieť

0 icon

Po niekoľkých dňoch špekulácií a neúplných informácií spoločnosť Microsoft oficiálne potvrdila a predstavila nový operačný systém s označením Windows 11. Nový operačný systém prináša najmä vizuálne zmeny, ktoré sú viditeľné už pri prvom pohľade na samotný systém a systémové súčasti a aplikácie. Samozrejme, nová verzia prináša aj viaceré pokročilé funkcionality…

MIUI 12.5 prichádza do ďalších starých modelov: S nimi sme už nepočítali!

0 icon

Keď Xiaomi predstavovalo aktualizačný plán pre MIUI 12.5 a zároveň zoznam kompatibilných zariadení, nikto nečakal, že sa spoločnosť rozhodne aktualizovať i tri roky staré modely. Teraz však Xiaomi prekvapuje prínosom najnovšej nadstavby pre jeden model z roku 2018, ktorý bol predstavený ešte s MIUI 9 a druhý model z roku…

Využívate potenciál rýchleho nabíjania vášho Android smartfónu naplno? Pozrite sa, ako to to zistíte!

0 icon

Výdrž našich smartfónov je čoraz viac skúšanou. V smartfónoch nám pribúdajú nové funkcie, ktoré sú častokrát energeticky náročnejšími, alebo k ním pripájame externé zariadenia, ktoré chceme mať neustále prepojenými a aktualizovanými. Na druhej strane, zariadenia  zostávajú veľkostne približne rovnakými.  Vzhľadom na to, že aktuálne nie je dostupná technológia, ktorá by…

Apple to hovorí na rovinu: „Ak chcete túto funkciu, choďte ku konkurencií!“

0 icon

Apple je dlhodobo pod veľkým tlakom v dôsledku konfliktu so spoločnosťou Epic Games, ktorá sa rozhodla obísť pravidlá obchodu App Store, keď vo svojich aplikáciách nahradila platobné systémy spoločnosti Apple, vlastným riešením. Epic hovorilo o tom, že Apple je „strážcom brány“ pre vstup na trh s operačným systémom iOS pričom…

Neprehliadajte tieto prémiové aplikácie a hry, ktoré dočasne stiahnete zadarmo. Ktoré z nich si vyberiete?!

0 icon

Aplikácie a hry robia z našich smartfónov nielen chytré zariadenia, ale aj spoločníkov na dlhé hodiny. To je aj dôvod, prečo by sme vám radi dali do pozornosti 25 platených aplikácií, ktoré dočasne stiahnete zadarmo. Určite neprehliadnite aplikáciu PDF Editor Pro, či Smart Gallery Pro. V prvom prípade ide o…

Armádny Magazín

Ruský generálny štáb: tajné služby mnohých krajín financujú terorizmus vo svete

0 icon

Rusko, 24. júna 2021 (AM) – Tajné služby mnohých krajín financujú a vyzbrojujú skupiny medzinárodných teroristov, vyhlásil na 9. moskovskej konferencii o medzinárodnej bezpečnosti náčelník Generálneho štábu OS Ruska Valerij Gerasimov.   Podľa jeho slov v súčasnosti v Sýrii

Rheinmetall dodal pre Bundeswehr celkovo 405 vozidiel GTK Boxer

0 icon

Nemecko, 24. júna 2021 (AM) – Spoločnosť ARTEC GmbH, spoločný podnik Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a Rheinmetallu, oficiálne odovzdala posledné kusy celkovej dodávky obrnených transportérov Boxer (GTK) zástupcom ministerstva obrany a nemeckého Spolkového úradu pre vybavenie, informačné technológie a podporu prevádzky (BAAINBw).  

„Som pripravený na vojnu aj so svojím bratom, ak pôjde proti Kadyrovovi“ Koná sa svetový kongres Čečencov

0 icon

Čečensko, 24. júna 2021 (AM) – Dnes sa v Groznom koná Svetový kongres národov Čečenskej republiky, na ktorom sa stretli zástupcovia národa z 23 krajín sveta: Turecka, Francúzska, Nemecka, Gruzínska, Ukrajiny atď. Svetový kongres čečenského ľudu má presvedčiť Ramzana Kadyrova, aby išiel voliť.   „Dnešná republika, ktorá je každým dňom čoraz kra

Hlavná chyba Hitlera pri útoku proti ZSSR

0 icon

Nemecko, 24. júna 2021 (AM) – Podľa autora článku Johanna Althausa v novinách Die Welt išlo o chybu, v dôsledku ktorej bolo Nemecko nakoniec porazené.   Išlo vraj o to, že rýchle víťazstvá Wehrmachtu v Európe boli nesprávne interpretované. Bleskové obsadenie Poľska, Nórska, Francúzska, Beneluxu a Juhoslávie presvedčili Nemecko, ž

Boli to len "cvičné streľby". Británia popiera ruskú paľbu na jej torpédoborec pri pobreží Krymu

0 icon

Rusko, 23. júna 2021 (AM) – Včera hliadková loď ruskej FSB vykonala varovnú streľbu v smere na britský torpédoborec „ Defender “ neďaleko pobrežia Krymu. Vedľa lode bola uskutočnená aj streľba z armádnej stíhačky Su-24. Informovala o tom štátna agentúra 

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali