Jaroslav Baška: Pre kraje je výhodou, ak je predseda aj poslancom parlamentu

Trenčín 31. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa )

 

Úradujúci predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška si myslí, že pre kraje je výhodou byť zároveň predsedom a poslancom NR SR. Príkladom je podľa neho zákon umožňujúci vyšším územným celkom dostať v prípade verejných stavieb bezplatne pozemky napríklad pod cyklotrasy. Doteraz ich mohli dostávať iba mestá a obce.

Na snímke kandidát na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška

Ďalšími príkladmi sú novely zákonov o ochrane drevín, kúpeľníctve a ďalšie právne normy, ktoré samosprávam a krajom ušetrili finančné prostriedky. Podnety na novelizácie zákonov vyšli práve z krajov. Jaroslav Baška sa opätovne uchádza o post predsedu TSK s podporou strán Smer-SD, SNS, Most-Híd a Strany zelených.

 

Ako hodnotíte štvorročné obdobie vo funkcii predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Keď sme prebrali TSK, tak bol celý rok v rozpočtovom provizóriu. Boli tam dva veľké úvery. Povedali sme si, že budeme viac dbať na ekonomiku a budeme zodpovední. To sa nám podarilo. Vypovedali sme nevýhodné zmluvy, zmenili zásady hospodárenia, urobila sa smernica o verejnom obstarávaní. Dokázali sme tak ušetriť nemalé finančné prostriedky a zastabilizovať financie kraja. Úvery boli viac ako 50 miliónov eur a už to, že sme ich dali dokopy, ušetrilo niekoľko stotisíc eur na obsluhe úveru. Finančne sme sa správali celé štyri roky zodpovedne, nebrali sme ďalšie úvery zaťažujúce rozpočet.

Napriek splácaniu starých dlhov dokážeme investovať do stredných škôl, zdravotníctva, sociálnych vecí, ale aj do opráv ciest. Sme najúspešnejší kraj v duálnom vzdelávaní, zapojených je doň okolo 600 žiakov a všetkých 20 odborných škôl v kraji, čo nemá žiadny iný kraj, a 79 certifikovaných zamestnávateľov. Do troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré sme prebrali vo veľmi zlom stave, sme investovali takmer 20 miliónov eur, čím sa zvyšuje kvalita zdravotnej starostlivosti. Zaviedli sme službu včasnej intervencie na pomoc rodinám s postihnutými deťmi a otvorili sme nové centrum pre ľudí trpiacich autizmom, ktorí skončili povinnú školskú dochádzku.

Kraj každoročne zvyšuje prostriedky do rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, tento rok je to päť miliónov eur. Zaviedli sme projektové riadenie, každý veľký projekt riadi projektový manažér. Vďaka tomu sme boli úspešní v mnohých projektoch, pokiaľ ide o čerpanie eurofondov. TSK bol dlhé roky posledným v hodnotení transparentnosti. Za štyri roky sme poskočili z posledného na prvé miesto spomedzi všetkých krajov. Pred štyrmi rokmi sme boli v hodnotení na chvoste s 28 percentami, teraz sme prví s takmer 75 percentami. TSK sa správa zodpovedne.

Boli sme jeden z krajov, ktorý nemal krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR), preto sme sa rozhodli, že ju založíme. Za dva roky sa podarilo zvýšiť počet turistov, prenocovaní v kraji a zvýšila sa aj kapacita lôžok. KOCR Trenčín región má svoje opodstatnenie. Pomáha reprezentovať kraj a vytvára podmienky, aby v TSK cestovný ruch rástol a aby rástli príjmy.

Zaviedli sme projekt Zelená župa, ktorý nielen pomáha znižovať energetickú náročnosť budov v našom vlastníctve, ale podporujeme elektromobilitu. Kraj má štyri elektromobily, v kraji budujeme sieť nabíjacích staníc v Považskej Bystrici, Prievidzi a Starej Turej. Podprojekt Zelené oči pomáha okrem iných environmentálnych projektov vytvárať napríklad záhrady v základných a materských školách, podporujeme certifikáciu prírodných záhrad.

 

Akým spôsobom chcete zastaviť zadlžovanie krajských nemocníc a ako si predstavujete zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti?

Keď sme prebrali nemocnice, boli na spadnutie. Prístrojové vybavenie bolo zastarané. V bojnickej nemocnici štát kraju odovzdal pred 14 rokmi rozostavené chirurgické pavilóny s operačnými sálami. My sme si našetrili a tento rok nemocnici odovzdáme tieto chirurgické pavilóny kompletne zrekonštruované. V Bojniciach sme tiež vybudovali nové moderné CT pracovisko. Aj v tom vidím zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti.

V Považskej Bystrici je nové ORL oddelenie, nové výťahy, bude tam nová geriatria, vybudovali sme nový urgentný príjem. V myjavskej nemocnici vznikli tri nové ambulancie, zrekonštruovalo sa detské oddelenie a RTG oddelenie, kde pribudli nové digitálne RTG prístroje. Celkovo sme do nemocníc investovali za štyri roky takmer 20 miliónov eur. To všetko zvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Pokiaľ ide o zadlženosť nemocníc, prebrali sme ich v zlom stave. Nemocnice nemajú ziskové lukratívne činnosti (RZP, laboratóriá, CT), prišli o ne už v minulosti. Jednou z možností, aby sa nezadlžovali, je vrátiť sa k týmto ziskovým činnostiam. Problémom je aj to, že naše nemocnice nemajú rovnaké platby za ukončené hospitalizácie ako porovnateľné nemocnice. Aj preto sme jednej zo súkromných poisťovní ešte v roku 2015 vypovedali zmluvy, aby sme ju donútili zvýšiť platby. Čiastočne sa to podarilo, ale stále nie sú na takej úrovni, aby dokázali zaplatiť zvyšovanie platov a výkonov. Pokiaľ sa nezvýšia platby od zdravotných poisťovní, tieto nemocnice sa budú vždy zadlžovať. Sme pripravení rokovať s ministerstvom zdravotníctva o vládou schválenom oddlžovaní nemocníc a zrovnoprávnení platieb. Ak sa to podarí, tieto nemocnice môžu byť v budúcnosti minimálne na nule.

 

Trenčiansky samosprávny kraj je priekopníkom v duálnom vzdelávaní. Ako chcete zvýšiť počet študentov a firiem zapojených do duálneho vzdelávania?

Memorandum o spolupráci v oblasti duálneho vzdelávania máme podpísané s viac ako 300 zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami a podporujeme aj záujem o stredné odborné školy už v základných školách formou projektu Hrdina remesla. Základným školám poskytujeme výpočtovú techniku a učebné pomôcky technického charakteru. Trenčiansky kraj, hlavne Považie je zadefinované najmä strojárenstvom, elektrotechnikou, gumárenským a sklárskym priemyslom. A tomu musíme prispôsobiť aj profiláciu našich stredných odborných škôl.

Prostredníctvom financií z Integrovaného regionálneho operačného programu chceme postupne skvalitniť praktické vyučovanie na takmer 20 stredných školách vybavením odborných učební a modernizáciou odborného vzdelávania za takmer 18,5 milióna eur. Zmeniť by sa mala aj legislatíva v tom, že sa nebudú krátiť normatívy tým odborným školám, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania. Pre štát to nie sú veľké peniaze, pre školy je to však demotivujúce. Pripravuje sa zmena legislatívy, ktorá ponechá školám normatívy. Možno treba aj znížiť byrokraciu v duálnom vzdelávaní, najmä pre zamestnávateľov.

 

V TSK je dnes asi najväčším dopravným problémom absencia rýchlostnej cesty spájajúcej Považie s hornou Nitrou… 

O spojení hornej Nitry s Považím sa hovorí už 20 rokov, nič poriadne sa za tých 20 rokov neurobilo. Rýchlostná cesta nie je v kompetencii TSK, ale za môjho pôsobenia vo funkcii sa prvýkrát podarilo otvoriť viac ako desaťkilometrový obchvat Bánoviec nad Bebravou. Nie je pravda, že sa nepokračuje v príprave ďalších úsekov. Najviac rozpracované sú úseky od diaľnice D1 od Chocholnej po Ruskovce. Verím, že sa podarí pripraviť aj ďalšie úseky od Pravotíc do Novák a Prievidze. Posledný úsek, kde ešte nie je rozhodnuté o trasovaní, je v okolí Handlovej, kde sa majú stretnúť tri rýchlostné cesty. Problémom sú financie, pretože štát a Národná diaľničná spoločnosť nemajú financie na výstavbu všetkých úsekov, a preto sme otvorili aj debatu o uvoľnení dlhovej brzdy.

Pokiaľ ide o cesty II. a III. triedy, boli sme úspešní v eurofondoch, získali sme viac ako 17 miliónov eur na rekonštrukciu štyroch úsekov ciest druhej triedy. S dopravnou infraštruktúrou, ale aj turizmom súvisí veľký projekt takmer 100-kilometrovej Vážskej cyklotrasy spájajúcej Žilinský kraj s Trnavským naprieč celým Trenčianskym krajom. Prvé dva úseky sa začnú budovať už v tomto roku.

 

Priemerný vek obyvateľov TSK je najvyšší na Slovensku a najvyšší je aj index starnutia. So starnutím obyvateľov úzko súvisí aj sociálna starostlivosť. Bude mať v budúcnosti TSK dostatok kapacít na to, aby sa postaral o túto časť populácie?

Starostlivosť o prestarnutých osamelých ľudí v domovoch dôchodcov je v kompetencii mestských a obecných samospráv. Najväčším problémom je to v okrese Bánovce nad Bebravou, kde je najmenej domovov dôchodcov. Povzbudzujeme preto mestá a väčšie obce, aby založili domovy dôchodcov, financovanie je napojené priamo na štátny rozpočet. Kompetenciou samosprávneho kraja je starostlivosť o tie najťažšie prípady, teda o ľudí s mentálnym a zdravotným postihnutím. Takýchto zariadení máme 24 a za štyri roky sa nám podarilo znížiť počet čakateľov na umiestnenie v takýchto zariadeniach.

Kapacitne je to v poriadku, skôr sa chceme zamerať na služby, ktoré tu neboli. Ako som už spomínal – autistické centrum v Trenčíne, ktoré je jediným v kraji pre deti po povinnej školskej dochádzke, a služba včasnej intervencie v Prievidzi. Veľa si sľubujeme aj od pripravovaného legislatívneho zvýšenia príspevku na opatrovanie člena rodiny, ktorý má narásť až na úroveň minimálnej mzdy. To by bolo prínosom pre opatrovaného, opatrovníka, ale aj pre štát a samosprávy.

 

TSK hraničí s dvomi moravskými krajmi, čo vytvára predpoklad pre významnú cezhraničnú spoluprácu.

KOCR Trenčín región spolupracuje s organizáciou cestovného ruchu v Zlínskom kraji, s ktorou má spoločný projekt Páterní stezka Cyrila a Metoda, s mestom Brumov-Bylnice máme spoločný projekt Na bicykli po stopách histórie, je to prepojenie Trenčianskeho hradu a hradu Brumov cyklotrasou. Ďalším cezhraničným projektom je sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu. My sprístupníme ďalšiu časť Trenčianskeho hradu, mesto Trenčín sa postará o lesopark Brezina. Je to cezhraničný projekt s mestom Bučovice v Juhomoravskom kraji. Rozpracovaný je projekt s mestom Vsetín a Považskou knižnicou v Považskej Bystrici, ktorá by sa mala rekonštruovať. Veľmi dobré vzťahy máme s oboma moravskými krajmi, stretávame sa a vymieňame si skúsenosti napríklad o integrovanom systéme dopravy, ktorý majú v Juhomoravskom kraji veľmi dobre prepracovaný.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Korupcia v priamom prenose? Za odmietnutie Sputnika prichádza odmena? Šéfku ŠÚKLu Baťovú chcú za potlesku médií vyznamenať medailou. Pochvalu dostala aj od prezidentky Čaputovej

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Po tom, čo Štátny Ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) odmietol udeliť kladné stanovisko k vakcíne Sputnik V, sa stala jeho riaditeľka Zuzana Baťová mediálnou hviezdou korporátnych médií číslo 1. Okrem oslavných ód v liberálnych médiách bola Baťová poctená aj návštevou prezidentky Zuzany Čaputovej.…

Havran opäť zaperlil: Putin a Orbán sú najväčší gangstri kontinentu. A obaja vedia, že v Matovičovi našli svojho človeka

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Moderátor RTVS Michal Havran, ktorého si všetci platíme cez koncesionárske poplatky, v poslednom čase vypúšťa jednu perlu za druhou. Najnovšie tvrdí, že Putin s Orbánom sú najväčší gangstri Európy a do partie si zobrali aj slovenského expremiéra Igora Matoviča - kvôli tomu, že…

Helen a Zoja: Historické paralely na Kulturblogu: „Po stopách pravdy“

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:Albert Axell: Russias heroes 1941-1945, Internet)   V Ruskej federácii sa dodnes zachoval jeden pekný zvyk zo sovietskych čias: mladomanželský pár v deň svojej svadby položí kyticu kvetov k miestnemu pamätníku padlých obetí Veľkej vlasteneckej vojny. Tak začínajúca rodina vyjadrí úctu a vďaku tým, ktorí obetovali…

Luigi Di Maio ako prvý zahraničný šéf diplomacie navštívil novú vládu USA

0 icon

Washington 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mandel Ngan/Pool via AP)   Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio v pondelok ako prvý zahraničný šéf diplomacie absolvoval osobné stretnutie s členmi novej americkej vlády vo Washingtone, informovala agentúra AFP Di Maia prijal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Obaja mali rúška a na…

Irán z dôvodu rozšírenia sankcií prerušil spoluprácu s EÚ v rôznych oblastiach

0 icon

Teherán 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Irán prerušil spoluprácu s Európskou úniou v rozličných oblastiach. Oznámilo to v pondelok iránske ministerstvo zahraničných vecí, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP. K opatreniu došlo po tom, ako sa EÚ rozhodla zaradiť na čiernu listinu ďalších iránskych bezpečnostných činiteľov v súvislosti…

Smrť princa Philipa nakrátko zmení fungovanie britskej kráľovskej rodiny

0 icon

Londýn 12. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Od smrti princa Philipa, manžela britskej panovníčky Alžbety II., ktorý zomrel minulý piatok vo veku 99 rokov, sa už stihlo vo fungovaní britskej kráľovskej rodiny niekoľko vecí zmeniť, napísala v pondelok britská stanica BBC Pre kráľovskú rodinu sa začalo obdobie trúchlenia, ktoré…

NAKA zasahuje v Košiciach pri akcii Nobel, zadržala pri nej podozrivú osobu

0 icon

Košice 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Polícia SR)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) v spolupráci s ďalšími zložkami polície a Kontrolným chemickým laboratóriom civilnej ochrany zasahujú v Košiciach pri akcií s krycím názvom Nobel. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka s tým, že zdržali jednu podozrivú osobu. Na…

Matoviča jeho protivníci zrejme zle interpretovali. Naď: Nezachytil som žiadne útoky Matoviča smerom ku komunite vedcov

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že nezachytil útoky ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) smerom ku komunite vedcov. Ohradil sa voči tomu, že sa berú ako hotová vec. Myslí si, že mohlo prísť k nesprávnej interpretácii vyjadrení Matoviča na sociálnej sieti "Dnes tu…

V hre o stoličku generálneho riaditeľa PPA je až 7 uchádzačov

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zverejnilo ešte začiatkom marca 2021 výzvu pre uchádzačov na funkciu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Po vyhodnotení všetkých prihlášok, ktoré prišli v stanovenej lehote, splnilo predpísané kritériá 7 uchádzačov. Tí sa ešte tento mesiac zúčastnia…

Korčok zdôraznil potrebu silnej diplomacie, apeluje na zodpovednosť politikov

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) chce, aby členovia vlády dôverovali slovenskej diplomacii. Zároveň apeluje na zodpovednosť politikov pri ich vystupovaní v zahraničí. Uviedol to v pondelok v súvislosti s minulotýždňovou cestou ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) do Budapešti, ktorý z rokovaní…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

BILL GATES VS. SLNKO. JE TO SÚČASŤOU PANDEMICKÉHO SPRISAHANIA

0icon

Niektoré weby hľadia počas pandémie na technologické pokroky a experimenty so značnou nedôverou.

Ivan Štubňa

Správa z uniknutého sledovacieho spisu– výber štvrtá časť

0icon

Dňa 30. 06. 2017 bol tesne po 20.00 h. spozorovaný na Panenskej ulici v Bratislave príchod účastníkov na pravidelné piatkové stretnutie v bare Next Apache. Tentoraz sa ho zúčastnili Stanislav Janota (prišiel opäť prvý), muž prichádzajúci na BMW s nemeckým EČV, Peter Zajac, Egon Gál, Štefan Hríb, Martin Mojžiš a…

Lubor Navracic

Temné sily Slovenskej „banánovej“ republiky a štátnický postoj Igora Matoviča

0icon

V dnešnej relácii „Na telo“ premiér Eduard Heger povedal, že štátna úradníčka Zuzana Baťová, ako riaditeľka ŠUKL dala na podpis bývalému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčimu poverenie k posúdeniu vakcíny Sputnik V do necertifikovaného zariadenia, ktorým malo byť Medicínske centrum SAV. Ďalej povedal, že podľa vnútorných predpisov ŠUKL je ich, teda riaditeľky Baťovej ako…

Marek Brna

Zvláštnosť národa slovenského

0icon

Slovenské deti používajú čoraz častejšie české slová namiesto slovenských. Nemožno sa tomu čudovať, nášho detského diváka vie momentálne najlepšie zaujať český televízny kanál Déčko. Slovenské televízne vysielanie je tvrdo atakované ponukou zo strany západných susedov. A čuduj sa svete, ani v rozhlase to nie je v tejto krajine normálne. Detské…

Ladislav Kováčik

Presvedčivosť katolíckeho myslenia

0icon

Uvedomil som si jednu vec. Obvykle ma to naozaj obohatí, keď počúvam alebo čítam prednášku, článok či kázeň nejakého naozaj vzdelaného katolíckeho kňaza či teológa. Neplatí to úplne o všetkých, aj tzv. dedinských farároch, ale do istej miery aj o tých. Dovolím si povedať, že v rámci

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Otec prekresľuje maľby svojho syna do reálnych stvorení

0 icon

Deti majú rôzne oblasti záujmu. Niektoré rady spievajú a iné zasa tvoria maľby a umelecké diela. Každá činnosť detí rozvíja ich motoriku. Jemnú motoriku si deti môžu rozvíjať pri varení a pečení, napríklad vaľkaním a miesením cesta, vykrajovaním koláčikov, osievaním múky, prisypávaním surovín, šúpaním vajíčka či krájaním banánu. Deti tiež môžu osoliť polievku štipkou soli a naberať jedlo pomocou lyžice alebo naberačky.…

Ochrnutý muž čistil rieku od plastov. Jeho príbeh je senzáciou

0 icon

Starostlivosť o naše životné prostredie sa javí ako nemožná úloha, pre pána menom Rajappan to však nikdy nebol problém. Napriek tomu, že bol ochrnutý od pása dole, už roky čistí rieku v rodnom meste. Pri tejto aktivite bol vyfotený fotografom a fotka sa dostala do on-line priestoru. Vďaka tomu je muž inšpiráciou pre ďalších ľudí,…

Hoaxy a ich účinky - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Účinky hoaxov. O tom, čo je hoax, čo je spam, už viete z prvej časti článku. Vedeli ste však, ako odhaliť hoax? Aj o tom sa dočítate v texte nižšie. Španielska mimovládna nezisková organizácia s názvom Asociácia používateľov internetu (www.internautas.org) uvádza niekoľko rád, ako odhaliť klamné poplašné správy, ktoré kolujú…

TOP10: Najväčšie stroje na svete - od bagra až po urýchľovač častíc

0 icon

Niekedy ani nezáleží tak na veľkosti, ako na účinnosti a fyzickej zdatnosti týchto strojov. Aké sú tie najväčšie mašiny na našej planéte? Nájdeš tu kombináciu vedeckých prístrojov, stavebných a ťažobných vozidiel. Tie najväčšie stroje planéty plnia svoj účel na 100 percent a veľakrát ťa zrejme prekvapí, na čo vlastne slúžia…

Prečo sa v luxusných reštauráciách podávajú malé porcie?

0 icon

Ak si niekedy išiel do reštaurácie a dostal si dizajnovo naloženú malú porciu jedla, mohol si ostať ohromení. Nakoniec to bolo asi nákladné a veľkosť porcie asi vyzerala trochu ... neúmerne cene. Prečo je to vlastne tak?  1. Každé jedlo má drahé suroviny

Vo svete IT

Príbeh prvej vesmírnej stanice Salyut 1: Ambiciózny projekt, ktorý sa skončil tragédiou

0 icon

Americká NASA plánuje v rámci svojho nového vesmírneho programu, Artemis, konštrukciu prvej vesmírnej stanice, ktorá by obiehala okolo Mesiaca. Ak sa pozrieme bližšie, na obežnú dráhu Zeme, všimneme si, že sa vo výške približne 400 km nachádza Medzinárodná vesmírna stanica, ktorá funguje od roku 1998 až dodnes. Lenže aká vesmírna…

Ceny tých najlepších elektrických kolobežiek značky KUGOO opäť padajú! Toto by si rozhodne nemal zmeškať

0 icon

Cestovanie na elektrických kolobežkách dáva v mestských podmienkach čoraz väčší zmysel. Mestá sú čoraz viac preplnené autami, pričom cestovanie MHD nemusí byť vo všetkých prípadoch najpohodlnejším spôsobom dopravy. Častokrát aj ku zastávkam MHD treba dochádzať, či už bývate priamo v meste, alebo do mesta dochádzate. Riešením by tak mohla byť práve elektrická…

Android 12: Pre ktoré smartfóny môžeme očakávať príchod ďalšej veľkej verzie Androidu? Tu je ich zoznam!

0 icon

Android 12 je obzvlášť horúcou témou potom, ako Google ohlásil konferenciu Google I/O 2021, počas ktorej sa očakáva, že spoločnosť predstaví a sprístupní pre širokú verejnosť novú verziu Androidu v BETA zostavení. Samotná udalosť sa bude odohrávať počas 18. až 20. mája a okrem predstavenia Androidu, očakáva sa aj predstavenie…

Apollo 13: Mali pristáť na Mesiaci, nakoniec však bojovali o život. Ako sa posádke podarilo prežiť?

0 icon

Apollo 13 bola misia americkej vesmírnej agentúry, NASA, ktorú už od samého začiatku sprevádzali zlé predtuchy tohto nešťastného čísla. Pár dní pred odletom posádka dostala osýpky, a preto na misiu nastúpili náhradníci, James Lovell, John Swigert a Fred Haise. Štart rakety prebehol podľa plánu, 11. apríla 1970, no nikto nevedel, že raketa…

Xiaomi ukazuje, koľko krokov vlastníci Mi Band náramku spravili dokopy. To číslo mnohí nezvládnu ani prečítať!

0 icon

Náramky Mi Band od Xiaomi sú jednými z najobľúbenejších fitness trackerov na trhu. Ide o dostupné doplnky, ktoré množstvom funkcií zaujmú nejedného športovca i nešportovca. Okrem klasického zobrazovania času, počítania krokov a hladiny spánku majú výhodu i v miniaturistickom dizajne pre využitie v práci i na šport. Dnes sa však…

Armádny Magazín

F-15EX a Su-57. Americká chyba a ruské meškanie

0 icon

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Použitie lietadla F-15EX je príznakom zastaraného štýlu vojny, porovnávajú ho aj s popredným ruským projektom. Pokúsme sa pochopiť, prečo ani prvý, ani druhý nezodpovedá pravde.   Vývoj stíhačky F-15EX Advanced Eagle štvrtej generác

Špeciálne služby USA: Rusko bude pokračovať v ničení svetového poriadku

0 icon

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Rusko pravdepodobne zostane v nasledujúcich dvoch desaťročiach ničiteľom svetového poriadku, ale jeho globálny vplyv sa zníži v dôsledku mnohých politických, hospodárs

Ponad Rusko. Gruzínsko a Litva schválili plán obrannej spolupráce

0 icon

Litva, 12. apríl 2021 (AM) – Gruzínsko a Litva schválili plán obrannej spolupráce na rok 2021. Informovala o tom tlačová služba ministerstva obrany Gruzínska. Dokument bol vypracovaný v rámci oficiálnej návšte

Umenie protokolárneho trollingu

0 icon

Nemecko, 12. apríl 2021 (AM, Ccolonelcassad) - Európania sú veľmi nespokojní s tým, ako sa "priateľ Recep" správal k šéfke Európskej komisie Ursule von der Leinovej. Najprv ju donútili stáť a potom ju usadili na pohovku a ponížili tak šéfku európskej d

"Putin chce odrezať Ukrajinu od Čierneho mora". Americký generál opäť predpovedá

0 icon

USA, 12. apríl 2021 (AM) – Ukrajinská agresia v Donbase sa môže skončiť tým, že krajina stratí more.   Luhanská a Donecká ľudová republika opäť čelia ukrajinskej agresii. Režim prímeria, na ktorý bol taký hrdý ukrajinský prezident Zelensky, existoval presne do skončenie komunálnych volieb v krajine. Odvtedy na

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali