Jaroslav Baška: Pre kraje je výhodou, ak je predseda aj poslancom parlamentu

Trenčín 31. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa )

 

Úradujúci predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška si myslí, že pre kraje je výhodou byť zároveň predsedom a poslancom NR SR. Príkladom je podľa neho zákon umožňujúci vyšším územným celkom dostať v prípade verejných stavieb bezplatne pozemky napríklad pod cyklotrasy. Doteraz ich mohli dostávať iba mestá a obce.

Na snímke kandidát na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška

Ďalšími príkladmi sú novely zákonov o ochrane drevín, kúpeľníctve a ďalšie právne normy, ktoré samosprávam a krajom ušetrili finančné prostriedky. Podnety na novelizácie zákonov vyšli práve z krajov. Jaroslav Baška sa opätovne uchádza o post predsedu TSK s podporou strán Smer-SD, SNS, Most-Híd a Strany zelených.

 

Ako hodnotíte štvorročné obdobie vo funkcii predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Keď sme prebrali TSK, tak bol celý rok v rozpočtovom provizóriu. Boli tam dva veľké úvery. Povedali sme si, že budeme viac dbať na ekonomiku a budeme zodpovední. To sa nám podarilo. Vypovedali sme nevýhodné zmluvy, zmenili zásady hospodárenia, urobila sa smernica o verejnom obstarávaní. Dokázali sme tak ušetriť nemalé finančné prostriedky a zastabilizovať financie kraja. Úvery boli viac ako 50 miliónov eur a už to, že sme ich dali dokopy, ušetrilo niekoľko stotisíc eur na obsluhe úveru. Finančne sme sa správali celé štyri roky zodpovedne, nebrali sme ďalšie úvery zaťažujúce rozpočet.

Napriek splácaniu starých dlhov dokážeme investovať do stredných škôl, zdravotníctva, sociálnych vecí, ale aj do opráv ciest. Sme najúspešnejší kraj v duálnom vzdelávaní, zapojených je doň okolo 600 žiakov a všetkých 20 odborných škôl v kraji, čo nemá žiadny iný kraj, a 79 certifikovaných zamestnávateľov. Do troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré sme prebrali vo veľmi zlom stave, sme investovali takmer 20 miliónov eur, čím sa zvyšuje kvalita zdravotnej starostlivosti. Zaviedli sme službu včasnej intervencie na pomoc rodinám s postihnutými deťmi a otvorili sme nové centrum pre ľudí trpiacich autizmom, ktorí skončili povinnú školskú dochádzku.

Kraj každoročne zvyšuje prostriedky do rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, tento rok je to päť miliónov eur. Zaviedli sme projektové riadenie, každý veľký projekt riadi projektový manažér. Vďaka tomu sme boli úspešní v mnohých projektoch, pokiaľ ide o čerpanie eurofondov. TSK bol dlhé roky posledným v hodnotení transparentnosti. Za štyri roky sme poskočili z posledného na prvé miesto spomedzi všetkých krajov. Pred štyrmi rokmi sme boli v hodnotení na chvoste s 28 percentami, teraz sme prví s takmer 75 percentami. TSK sa správa zodpovedne.

Boli sme jeden z krajov, ktorý nemal krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR), preto sme sa rozhodli, že ju založíme. Za dva roky sa podarilo zvýšiť počet turistov, prenocovaní v kraji a zvýšila sa aj kapacita lôžok. KOCR Trenčín región má svoje opodstatnenie. Pomáha reprezentovať kraj a vytvára podmienky, aby v TSK cestovný ruch rástol a aby rástli príjmy.

Zaviedli sme projekt Zelená župa, ktorý nielen pomáha znižovať energetickú náročnosť budov v našom vlastníctve, ale podporujeme elektromobilitu. Kraj má štyri elektromobily, v kraji budujeme sieť nabíjacích staníc v Považskej Bystrici, Prievidzi a Starej Turej. Podprojekt Zelené oči pomáha okrem iných environmentálnych projektov vytvárať napríklad záhrady v základných a materských školách, podporujeme certifikáciu prírodných záhrad.

 

Akým spôsobom chcete zastaviť zadlžovanie krajských nemocníc a ako si predstavujete zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti?

Keď sme prebrali nemocnice, boli na spadnutie. Prístrojové vybavenie bolo zastarané. V bojnickej nemocnici štát kraju odovzdal pred 14 rokmi rozostavené chirurgické pavilóny s operačnými sálami. My sme si našetrili a tento rok nemocnici odovzdáme tieto chirurgické pavilóny kompletne zrekonštruované. V Bojniciach sme tiež vybudovali nové moderné CT pracovisko. Aj v tom vidím zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti.

V Považskej Bystrici je nové ORL oddelenie, nové výťahy, bude tam nová geriatria, vybudovali sme nový urgentný príjem. V myjavskej nemocnici vznikli tri nové ambulancie, zrekonštruovalo sa detské oddelenie a RTG oddelenie, kde pribudli nové digitálne RTG prístroje. Celkovo sme do nemocníc investovali za štyri roky takmer 20 miliónov eur. To všetko zvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Pokiaľ ide o zadlženosť nemocníc, prebrali sme ich v zlom stave. Nemocnice nemajú ziskové lukratívne činnosti (RZP, laboratóriá, CT), prišli o ne už v minulosti. Jednou z možností, aby sa nezadlžovali, je vrátiť sa k týmto ziskovým činnostiam. Problémom je aj to, že naše nemocnice nemajú rovnaké platby za ukončené hospitalizácie ako porovnateľné nemocnice. Aj preto sme jednej zo súkromných poisťovní ešte v roku 2015 vypovedali zmluvy, aby sme ju donútili zvýšiť platby. Čiastočne sa to podarilo, ale stále nie sú na takej úrovni, aby dokázali zaplatiť zvyšovanie platov a výkonov. Pokiaľ sa nezvýšia platby od zdravotných poisťovní, tieto nemocnice sa budú vždy zadlžovať. Sme pripravení rokovať s ministerstvom zdravotníctva o vládou schválenom oddlžovaní nemocníc a zrovnoprávnení platieb. Ak sa to podarí, tieto nemocnice môžu byť v budúcnosti minimálne na nule.

 

Trenčiansky samosprávny kraj je priekopníkom v duálnom vzdelávaní. Ako chcete zvýšiť počet študentov a firiem zapojených do duálneho vzdelávania?

Memorandum o spolupráci v oblasti duálneho vzdelávania máme podpísané s viac ako 300 zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami a podporujeme aj záujem o stredné odborné školy už v základných školách formou projektu Hrdina remesla. Základným školám poskytujeme výpočtovú techniku a učebné pomôcky technického charakteru. Trenčiansky kraj, hlavne Považie je zadefinované najmä strojárenstvom, elektrotechnikou, gumárenským a sklárskym priemyslom. A tomu musíme prispôsobiť aj profiláciu našich stredných odborných škôl.

Prostredníctvom financií z Integrovaného regionálneho operačného programu chceme postupne skvalitniť praktické vyučovanie na takmer 20 stredných školách vybavením odborných učební a modernizáciou odborného vzdelávania za takmer 18,5 milióna eur. Zmeniť by sa mala aj legislatíva v tom, že sa nebudú krátiť normatívy tým odborným školám, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania. Pre štát to nie sú veľké peniaze, pre školy je to však demotivujúce. Pripravuje sa zmena legislatívy, ktorá ponechá školám normatívy. Možno treba aj znížiť byrokraciu v duálnom vzdelávaní, najmä pre zamestnávateľov.

 

V TSK je dnes asi najväčším dopravným problémom absencia rýchlostnej cesty spájajúcej Považie s hornou Nitrou… 

O spojení hornej Nitry s Považím sa hovorí už 20 rokov, nič poriadne sa za tých 20 rokov neurobilo. Rýchlostná cesta nie je v kompetencii TSK, ale za môjho pôsobenia vo funkcii sa prvýkrát podarilo otvoriť viac ako desaťkilometrový obchvat Bánoviec nad Bebravou. Nie je pravda, že sa nepokračuje v príprave ďalších úsekov. Najviac rozpracované sú úseky od diaľnice D1 od Chocholnej po Ruskovce. Verím, že sa podarí pripraviť aj ďalšie úseky od Pravotíc do Novák a Prievidze. Posledný úsek, kde ešte nie je rozhodnuté o trasovaní, je v okolí Handlovej, kde sa majú stretnúť tri rýchlostné cesty. Problémom sú financie, pretože štát a Národná diaľničná spoločnosť nemajú financie na výstavbu všetkých úsekov, a preto sme otvorili aj debatu o uvoľnení dlhovej brzdy.

Pokiaľ ide o cesty II. a III. triedy, boli sme úspešní v eurofondoch, získali sme viac ako 17 miliónov eur na rekonštrukciu štyroch úsekov ciest druhej triedy. S dopravnou infraštruktúrou, ale aj turizmom súvisí veľký projekt takmer 100-kilometrovej Vážskej cyklotrasy spájajúcej Žilinský kraj s Trnavským naprieč celým Trenčianskym krajom. Prvé dva úseky sa začnú budovať už v tomto roku.

 

Priemerný vek obyvateľov TSK je najvyšší na Slovensku a najvyšší je aj index starnutia. So starnutím obyvateľov úzko súvisí aj sociálna starostlivosť. Bude mať v budúcnosti TSK dostatok kapacít na to, aby sa postaral o túto časť populácie?

Starostlivosť o prestarnutých osamelých ľudí v domovoch dôchodcov je v kompetencii mestských a obecných samospráv. Najväčším problémom je to v okrese Bánovce nad Bebravou, kde je najmenej domovov dôchodcov. Povzbudzujeme preto mestá a väčšie obce, aby založili domovy dôchodcov, financovanie je napojené priamo na štátny rozpočet. Kompetenciou samosprávneho kraja je starostlivosť o tie najťažšie prípady, teda o ľudí s mentálnym a zdravotným postihnutím. Takýchto zariadení máme 24 a za štyri roky sa nám podarilo znížiť počet čakateľov na umiestnenie v takýchto zariadeniach.

Kapacitne je to v poriadku, skôr sa chceme zamerať na služby, ktoré tu neboli. Ako som už spomínal – autistické centrum v Trenčíne, ktoré je jediným v kraji pre deti po povinnej školskej dochádzke, a služba včasnej intervencie v Prievidzi. Veľa si sľubujeme aj od pripravovaného legislatívneho zvýšenia príspevku na opatrovanie člena rodiny, ktorý má narásť až na úroveň minimálnej mzdy. To by bolo prínosom pre opatrovaného, opatrovníka, ale aj pre štát a samosprávy.

 

TSK hraničí s dvomi moravskými krajmi, čo vytvára predpoklad pre významnú cezhraničnú spoluprácu.

KOCR Trenčín región spolupracuje s organizáciou cestovného ruchu v Zlínskom kraji, s ktorou má spoločný projekt Páterní stezka Cyrila a Metoda, s mestom Brumov-Bylnice máme spoločný projekt Na bicykli po stopách histórie, je to prepojenie Trenčianskeho hradu a hradu Brumov cyklotrasou. Ďalším cezhraničným projektom je sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu. My sprístupníme ďalšiu časť Trenčianskeho hradu, mesto Trenčín sa postará o lesopark Brezina. Je to cezhraničný projekt s mestom Bučovice v Juhomoravskom kraji. Rozpracovaný je projekt s mestom Vsetín a Považskou knižnicou v Považskej Bystrici, ktorá by sa mala rekonštruovať. Veľmi dobré vzťahy máme s oboma moravskými krajmi, stretávame sa a vymieňame si skúsenosti napríklad o integrovanom systéme dopravy, ktorý majú v Juhomoravskom kraji veľmi dobre prepracovaný.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Izrael musí dostať príučku od medzinárodného spoločenstva, povedal Erdogan v telefonáte s Putinom

0 icon

Ankara 12. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Presidential Press Service via AP, Pool)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan povedal ruskému náprotivkovi Vladimirovi Putinovi, že medzinárodné spoločenstvo by malo „dať Izraelu silnú a odstrašujúcu lekciu“ pre jeho správanie voči Palestínčanom Obaja prezidenti v stredu absolvovali vzájomný telefonický rozhovor o stupňujúcej sa konfrontácii medzi…

Boris Kollár poslal sústrastné listy v súvislosti so streľbou v Kazani

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) poslal sústrastné listy v súvislosti s utorkovou (11. 5.) streľbou v Kazani. Adresoval ich gubernátorovi Kazane, predsedovi Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie a tiež predsedníčke Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie, ktorým vyjadril…

Paríž: Medzinárodné spoločenstvo musí odvrátiť nový konflikt na Blízkom Východe

0 icon

Paríž 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Medzinárodné spoločenstvo musí urobiť všetko pre to, aby odvrátilo nový konflikt medzi Izraelom a Palestínčanmi, povedal v stredu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian. Informuje o tom agentúra AFP "Kolobeh násilia v Gaze, Jeruzaleme i v Predjordánsku a niekoľkých izraelských mestách je…

Patrik Jurík končí vo funkcii zástupcu riaditeľa NAKA

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar, Jaroslav Novák)   Z postu zástupcu riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) odchádza Patrik Jurík. Pre TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Michal Slivka. Upozornil na to Denník Sme "V tejto chvíli môžeme potvrdiť, že zástupca riaditeľa Patrik Jurík dnes odovzdal žiadosť o…

Maďarsko poskytne Severnému Macedónsku 6000 dávok vakcín pre pohraničnú stráž

0 icon

Skopje/Budapešť 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Boris Grdanoski)   Maďarsko poskytne Severnému Macedónsku 6000 dávok vakcíny AstraZeneca proti novému druhu koronavírusu na zaočkovanie takmer 3000 príslušníkov pohraničnej stráže. Po rokovaní  s ministrom zahraničných vecí Severného Macedónska Bujarom Osmanim to v stredu v Skopje oznámil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó Podľa agentúry MTI…

Michel a Borrell vyzvali Izrael a Hamas na deeskaláciu napätia

0 icon

Brusel 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Stephanie Lecocq,John Thys/Pool Photo via AP)   Predseda Európskej rady Charles Michel sa v stredu pripojil k výzvam medzinárodného spoločenstva na okamžitú deeskaláciu napätia medzi Izraelom a palestínskym islamistickým hnutím Hamas Belgický expremiér prostredníctvom svojho účtu na Twitteri uviedol, že v tejto súvislosti telefonicky hovoril s…

Prezidentka reaguje na možné porušenie zákazu reklamy, pre ktoré môže prísť o 12 mesačných platov

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hovorca hlavy štátu Martin Strižinec v reakcii na to, že Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií začal konanie voči prezidentke vo veci podnetu za možné porušenie zákazu reklamy z jej strany, informoval, že Zuzana Čaputová je pripravená zodpovedať otázky s tým…

Premiér a minister zdravotníctva sa sestrám poďakovali za ich prácu

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v stredu navštívili Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB) v Starom Meste na Mickiewiczovej ulici Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. 5.) poďakovali sestrám a zdravotnému personálu za prácu v čase boja s pandémiou…

Strana Hlas-SD a SaS rešpektuje právo prezidentky obrátiť sa v otázke referenda na Ústavný súd SR

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová, TASR-Jaroslav Novák)   Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorá sa podieľala na zbere podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách, rešpektuje právo prezidentky Zuzany Čaputovej obrátiť sa v tejto súvislosti na Ústavný súd SR V tlačovej správe to uviedla…

Ústavný súd posúdi ústavnosť časti Trestného zákona o prepadnutí majetku

0 icon

Košice 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd (ÚS) SR posúdi ústavnosť časti Trestného zákona týkajúcu sa trestu prepadnutia majetku, ktorú napadla skupina opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR. Na stredajšom neverejnom zasadnutí ÚS prijal ich návrh na ďalšie konanie, zároveň však nevyhovel návrhu na pozastavenie účinnosti daných dvoch…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Dôvera

0icon

Dôvera. V pondelok som sledoval priamy prenos z Národnej rady. Poslanci opozície odvolávali ministerku koalície. Prežila. Síce ledva ledva, ale prežila. Bude riadiť spravodlivosť podľa svojich pochybných schopností možno ešte 3 roky.  Neprekáža jej, že proti nej stojí takmer celá obec sudcov. Má dôveru.  "Hroznô dačo". Dlhšie ako rok nepočúvame…

Milan Marko

Nachádza sa Slovensko na konci globálnej hry „Monopoly“?

0icon

Ak by Slovensko hralo hru Monopoly, tak by už dávno, aj s niekoľkými ďalšími proti ruskými borcami ako Ukrajina, či Lotyšsko, dávno skončila. Asi každý pozná hru Monopoly a ak nie, v krátkosti vysvetlím pravidlá najpopulárnejšej stolovej hry na svete: Štyria hráči začínajú s rovnakým budgetom, hádžu kockou a posúvajú…

Rene Molnaru

Na facebooku sa vytvorila nová skupina DOMOBRANA, jej členovia žiadajú zrušiť premlčacie lehoty

0icon

Občianska domobrana navrhuje zrušiť premlčacie lehoty, čo myslíte, kto by išiel do basy ako prvý ak by boli podvody nepremlčateľné, spočiatku aspoň tie na daniach a odvodoch, podvody veľkých rozsahov a hlavne porušovanie ľudských práv ekonomickými útokmi, potom budeme rozširovať. Podľa mojich skúsenosti s nevymožiteľnosťou práva je prax taká, že…

Ivan Štubňa

George Soros – ekonomicko – politický terorista a sociopat

0icon

Odtajnené dokumenty CIA ukazujú, že George Soros sa zameral na rozklad Sovietskeho zväzu a Ruska, aby udržal tzv. „západné záujmy“... Mimovládne organizácie Georga Sorosa  od začiatku svojho založenia mali za úlohu prenikať do bývalých sovietskych štátov. Z odtajnených dokumentov CIA vyplýva, že Soros v spolupráci so CIA dlhodobo mobilizoval a mobilizuje svoje…

Gustáv Murín

Kolíkovej politická agónia. Nezabúdame!

0icon

Politickej plienke Kiskových podvodov pri odvolávaní v parlamente očividne „lepilo“. Dostihla ju dilema politickej slúžky, ktorá si myslela, že keď bude verne slúžiť jednému pánovi, bude v kresle ministerky večne. Lenže zabudla na Psychopatoviča a jeho mstivosť (veď bola prvá, ktorá pomohla k jeho pádu z kresla premiéra). Kolíkovú zachránil…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ostrovy Phantom existujú už stovky rokov, no stále sú neobjavené

0 icon

Čo sa stane, ak chceš nájsť nejaké miesto, kam sa potrebuješ dostať, ale nemáš ani najmenšiu šajnu, kde to je? Vytiahneš GPS v mobile a hurá do cieľa. Ostrovy Phantom sa ale nedarí nájsť už stovky rokov. Počas plavby z Manily do Mexika v roku 1528 španielsky kapitán Alavaro de Saaverda…

Do práce na bicykli za lepším zdravím? Za pokus to stojí

0 icon

Vravíš, že cyklistika je pre teba len hobby, bicykel vidíš len cez víkend a aj to z neho len utrieš prach v rámci sobotného upratovania? Vyber sa na bicykli za lepším zdravím! Nejdeme ťa nútiť bicyklovať o dušu, ideme ti len poradiť, ako posunúť svoj život k lepšiemu. Stačí, keď si…

Ktoré časti tela si si doteraz umýval nesprávne?

0 icon

Naša pokožka je domovom približne 1,5 bilióna mikróbov. Ale nie všetky sú pre nás zlé, niektoré sú dokonca dôležité pre naše zdravie. Preto niektoré časti tela nepotrebujeme umývať mydlom a iné by sme si mali každý deň dôkladne umyť.   1. Chodidlá

Malbork: Hromadné hroby - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hromadné hroby v Malborku. Marlbork, mesto v Poľsku, patrilo stovky rokov pod nemeckú správu, resp. pod Prusko. Hromadné hroby, ktoré sa začali objavovať od 90. rokov minulého storočia, oplývajú svojim neznámym pôvodom. Jeden z robotníkov, ktorí realizovali výkopové práce, len veľmi ťažko niesol, že sa na kope nachádzalo…

TOP10+: Geniálne nápady, pri ktorých si povieš iba: WOW

0 icon

Dobrý dizajn vždy priťahuje pozornosť. Môžeš ho vidieť pritom vo všetkom, čo nás obklopuje. A vtedy si povieš len: WOW. Množstvo z nich je síce primitívnych, ale v jednoduchosti je krása. Našťastie existujú aj špeciálne príklady dizajnu, ktoré si nebudeš chcieť nechať pre seba a podelíš sa o WOW efekt…

Vo svete IT

Astronómom sa po prvýkrát podarilo pozorovať hviezdu, ktorá bola čiernou dierou natiahnutá na špagetu

0 icon

Keď sa hviezda dostane do blízkosti čiernej diery, nastáva proces takzvanej „špagetifikácie.“ Ako už názov napovedá, kozmický objekt je natiahnutý do tvaru, pripomínajúceho známu cestovinu, píše portál IFLScience. Keď je hviezda natiahnutá, uvoľní sa obrovské množstvo energie, ktoré je možné pozorovať aj zo vzdialenosti milióna svetelných rokov. Astronómovia mohli pozorovať…

HarmonyOS a EMUI 11: Pozrite si bok po boku tieto dva rôzne systémy

0 icon

HarmonyOS je operačný systém, ktorý je vyvíjaný spoločnosťou Huawei. Tá plánuje v dohľadnej dobe nahradiť Android novo vyvíjaným systémom naprieč viacerými modelmi smartfónov v portfóliu spoločnosti. Nedávno sa dokonca objavili informácie, ktoré hovorili o tom, že podobným, hoci nie tak radikálnym smerom, uvažujú aj niekoľkí ďalší čínski výrobcovia smartfónov. Niekoľko…

Xiaomi je údajne z najhoršie vonku. Pravdepodobne sa vyhne osudu spoločnosti Huawei

0 icon

Začiatkom tohto roka obehla mnohé média „senzačná správa“ okolo spoločnosti Xiaomi a jej zaradenia na sankčný zoznam vytvorený americkými úradmi. Spoločnosť bola obvinená z toho, že je prepojenou na čínsku vládu a ozbrojené zložky krajiny. Samozrejme, Xiaomi tieto obvinenia obratom vyvrátilo a hovorilo, že to nie je pravda. Následne sa čínsky…

Práve sa stalo: Orange spustil 5G sieť. Vieme kde!

0 icon

Koncom apríla sme vás informovali o tom, že mobilný operátor 4ka spustil naprieč Bratislavou testovú fázu 5G siete, do ktorej sa môžu už dnes prihlasovať používatelia. Konkrétne ju spustila na 83-vysielačoch. V decembri minulého roka sme písali zas o 5G sieti, ktorú spustil operátor Telekom a v októbri minulého roka sme písali…

Koniec MIUI v Poco smartfónoch? Poco UI bude náhradou za nadstavbu od Xiaomi!

0 icon

Po viacerých pokusoch oddelenia spoločnosti Poco od materského Xiaomi prichádza ďalší krok. Spoločnosť orientovaná na indický trh už predstavila i vlastného maskota, neskôr i vlastný testerský program a teraz sledujeme snáď posledný krok pre úplné odpútanie sa od Xiaomi. Podľa posledných informácií z portálu Xiaomiadictos.com Poco plánuje predstaviť vlastnú nadstavbu…

Armádny Magazín

Oscarový režisér Oliver Stone apeloval na rusofóbov v USA: Je to samovražda"

0 icon

USA, 12.máj 2021 (AM) – Americký režisér, scenárista a producent, držiteľ troch ocenení Oscara Oliver Stone apeloval na rusofóbov v USA, ktorí „bojujú“ proti Rusku. Amerika je podľa neho na „samovražednej ceste“.   Stone vyzval USA, aby ukončili kampaň proti Rusku a nesnažili s

Populárny revolver Colt Anaconda opäť žiadaný

0 icon

USA, 12.máj 2021 (AM) – Spoločnosť Colt oznamuje návrat legendárneho dvojčinného revolveru kalibru 44 Magnum. Urýchli nový český vlastník proces opätovného uvedenia najikonickejších produktov spoločnosti Colt na trh?   Je to oficiálne: dvojčinný revolver Colt Anaconda 44 Magnum , ďalšia klasika z kultovej série Colt Snake, sa po desaťročiach neprítomnosti vracia…

Americká loď zahájila varovnú paľbu na iránske lode v Hormuzskom prielive

0 icon

USA, 12.máj 2021 (AM) – Loď americkej pobrežnej stráže vypálila niekoľko varovných výstrelov na iránske lode v Hormuzskom prielive, informuje BBC.   Stalo sa tak 10. mája po tom, čo sa 13 lodí iránskych islamských revolučných gárd (IRGC) priblížilo do vzdialenosti asi 140 metrov od lodí amerického námorníctva. Po 30 varovný

Izrael pokračuje v ostreľovaní Gazy. Zabil vysokého veliteľa teroristickej skupiny Palestínsky islamský džihád

0 icon

Palestína, 12.máj 2021 (AM) – Izraelské sily potvrdili zabitie Sameha Fahima Al-Mamlouka, vysokého vojenského veliteľa teroristickej skupiny Palestínsky islamský džihád (PIJ) pri nálete izraelských vzdušných síl, ktorý v Gaze zabil aj ďalších veliteľov PIJ z hnutia Hamas.   [caption id="attachment_34

Šojgu o implementácii posolstva prezidenta Putina: Pre študentov univerzít bude k dispozícii vojenský výcvik

0 icon

Rusko, 12.máj 2021 (AM) – Šéf rezortu obrany uviedol, že vojenský výcvik budú mať k dispozícii študenti univerzít štátov Ruskej federácie. "Chcel by som zdôrazniť, že vojenský výcvik bude k dispozícii študentom všetkých univerzít federálnych štátov, ktorí budú na to pripravení," uviedol minister obrany. Sergej Šojgu pripomenul, že na konci apríla uspo

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali