“Hlasy z pekla” a prevrtávanie Zeme skrz naskrz. Mýty o najhlbšom vrte na svete

Moskva 1. augusta 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexeja Varfolomeev)

 

Veľkolepý vedecký projekt uvedený v Guinnessovej knihe rekordov – Kolský superhlboký vrt (SH-3) – stále dráždi predstavivosť obyčajných ľudí i odborníkov

Kolský vrt v roku 1984

Sovietski vedci si stanovili ambiciózne ciele – preskúmať najstaršie horniny našej planéty a spoznať tajomstvá procesov, ktoré v nich prebiehajú. Aby mohli uskutočniť svoje plány, museli vyvŕtať cez 12 kilometrov do vnútra Zeme – nikto na svete doteraz nedokázal túto hĺbku prekonať.

Práce na Kolskom superhlbokom vrte neďaleko mesta Zapoljarnyj v Murmanskej oblasti prebiehali až do roku 2008. Počas tejto doby vedci vykonali mnoho objavov, získali užitočné výsledky, a dokonca narazili na “nevedno”.

Sputnik Poľsko požiadal Sergeja Pevzněra, vedúceho laboratória geofyziky a ekológie, hlavného geofyzika vo Výskumnom a výrobnom centre Kolský superhlboký, aby porozprával o svojej práci na Kolskom superhlbokom vrte.

“Najprv by som rád upozornil na skutočnosť, že prvýkrát som sa dostal na Kolský superhlboký vrt v októbri 1992 a začal som pracovať na tomto unikátnom objekte začiatkom júla 1993. Preto o tom, čo sa stalo predtým, viem iba z publikácií a fondových zdrojov, a tiež z rozprávania ľudí, ktorí stáli na začiatku tohto projektu a podieľali sa na realizácii všetkých jeho fáz. Mal som to šťastie, že som sa s nimi stretol, a dokonca som s nimi spolupracoval,” hovorí Sergej Pevzněr.

 

Preteky pod zemou aj vo vesmíre

Zdroj Sputnika Poľsko vysvetľuje, že začatím prác na Kolskom superhlbokom vrte Sovietsky zväz sledoval niekoľko cieľov. Zástupcovia základných vied o Zemi chceli študovať najstaršie horniny našej planéty a procesy, ktoré v nich prebiehajú.

Štát mal navyše prirodzenú túžbu získať použiteľné výsledky, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť jeho ekonomický a priemyselný rozvoj – napríklad objaviť nové ložiská medených a niklových rúd.

Kolský superhlboký vrt (SH-3)

“Podľa môjho názoru bol druhý dôvod podstatnejší. Začiatkom šesťdesiatych rokov sa začali v ZSSR a v ďalších krajinách objavovať rozsiahle projekty, súvisiace s hľadaním nových zdrojov nerastných surovín – ľudstvo začalo skúmať šelfy morí a dná svetového oceánu. Technicky to bolo možné práve v tejto chvíli,” hovorí Sergej Pevzněr.

Navyše, porovnáva záujem o skúmanie hĺbok Zeme v rôznych krajinách s túžbou ľudstva ovládnuť vesmír v rovnakom období.

“V roku 1961 Spojené štáty začali Projekt Mohole. Urobili neúspešný pokus na dosiahnutie seizmickej Mohorovičićovej hranice (Moho) morským vrtom, čo podľa moderných predstáv o štruktúre planéty zodpovedá hranici zemskej kôry s plášťom. Maximálna hĺbka jedného z vrtov tvorila 183 metrov (pri hĺbke mora 3500 metrov). Projekt potvrdil, že hlbokovodné vŕtanie mohlo v zásade odštartovať nový program hlbokovodného vŕtania DSDP, ktorého realizácia sa začala svetovo preslávenou vedecky-výskumnou loďou Glomar Challenger. Sovietski vedci sa aktívne podieľali na jej expedíciách,” uviedol zdroj Sputniku Poľsko.

Sovietsky zväz tiež nezostával pozadu. V roku 1962 boli na území Kazašskej sovietskej socialistickej republiky (KazSSR) začaté práce na dvoch superhlbokých vrtoch – Aralsorskom (SH-1) a Biikžalskom (SH-2), ktoré boli dokončené v roku 1971 pri hĺbke vrtov 6806 metrov a 6700 metrov.

V roku 1965 vyvinuli komplexný vedecký a technický program k štúdiu hlbokej štruktúry zemskej kôry. Hĺbenie Kolského superhlbokého vrtu (SH-3) sa začalo 24. mája 1970. “V tom istom roku v USA v štáte Oklahoma začali hĺbiť vrt Baden Unit, ktorý počas 545 dní dosiahol hĺbku 9159 metrov a bol najhlbším vrtom na svete až do roku 1974, keď Spojené štáty ukončili implementáciu nového rekordného vrtu Berta Rogers s hĺbkou 9 583 metrov (v rokoch 1973 – 1974). Tento rekord prekonali 6. júna 1979, keď Kolský superhlboký vrt dosiahol 9 584 metrov. V roku 2019 sa teda oslavuje 40. výročie triumfu národného myslenia a technológie!” hovorí Sergej Pevzněr.

Nástroj, ktorý sa používa pri vŕtaní

Chceli prevŕtať Zem skrz naskrz?

Vŕtanie a prieskum Kolského superhlbokého vrtu umožnilo odborníkom pracovať s novozískanými údajmi.

“Vykonané štúdie pomocou Kolského superhlbokého vrtu umožnili získať priame údaje o štruktúre a zložení hlbinných zón starej kontinentálnej zemskej kôry a vytvoriť jej oporné geologické, geochemické a geofyzikálne prierezy. Získané faktické materiály významne zmenili predchádzajúce modely stratifikovanej štruktúry kontinentálnej zemskej kôry, preukázali prítomnosť rudnej mineralizácie a tekutín v nej, až do maximálnej hĺbky a zmenili tradičné chápanie povahy geofyzikálnych hraníc,” vysvetľuje Sergej Pevzněr.

Odmieta sa známy mýtus, že sovietski vedci údajne chceli “prevŕtať” Zem skrz naskrz.

“Hlavnou úlohou hĺbkových študijných programov vnútri Zeme, a to ako v ZSSR, tak vo svete (predovšetkým v USA a Nemecku), bola podrobná štúdia štruktúry zemskej kôry po celej jej hrúbke – až k hranici Moho. Súčasne sa uvažovalo o možnosti dosiahnutia hraníc s plášťom, vŕtaním v tých miestach, kde je hrúbka zemskej kôry minimálna – v oceánoch. Inými slovami, išlo o “prevŕtanie” zemskej kôry, ale nie samotnej planéty Zem. Touto myšlienkou sa zaoberali, predovšetkým americkí vedci. Úlohu dosiahnuť hranicu Moho pred Kolským superhlbokým vrtom nebol stanovený, pretože v oblasti jeho vzniku je táto hranica pravdepodobne v hĺbke 35-50 kilometrov,” vysvetľuje Sergej Pevzněr.

Kolský superhlboký vrt umožnil získať údaje o zložení hlbinných zón starej kontinentálnej zemskej kôry

Našli “peklo s hlasmi hriešnikov”

Práce na Kolskom superhlbokom vrte sú spojené ešte s jedným rozšíreným mýtom. Dlho verili, že sovietskym vedcom sa podarilo nahrať “hlasy hriešnikov z pekla”, keď údajne spustili mikrofón do Kolského superhlbokého vrtu do hĺbky 12 kilometrov a zaznamenali zvláštne zvuky, podobné výkrikom a stonaniu. Hoci sa neskôr ukázalo, že táto informácia bola aprílovým vtipom v jednom z miestnych médií, niektorí ľudia tomu stále veria.

“Hlasy z pekla” to určite neboli. Nikto nikdy nespúšťal “mikrofón” do Kolského superhlbokého vrtu – v takej hĺbke kvôli veľmi ťažkým termobarickým podmienkam nebude fungovať žiadne špecializované geofyzikálne zariadenie, tým skôr počas procesu vŕtania, ale zvuky (a to, nielen spôsobené vrtným procesom) sú prítomné v každej studni, a tiež v akejkoľvek časti zemskej kôry. Nie sú spôsobené “hlasmi hriešnikov”, ale celkom normálnymi geologickými procesmi – tvorbou trhlín, pohybom tekutín, pomalými a rýchlymi pohybmi zemskej kôry atď. Tieto geoakustické zvuky sú zaznamenávané špeciálnym zariadením, pretože majú veľmi nízku úroveň. Analýza týchto záznamov nám umožňuje získať veľa užitočných informácií o stave geologického prostredia v okolí vrtu,” vysvetľuje Sergej Pevzněr.

 

 

Lono zeme prehltlo vrtnú súpravu

Jedna z veľkých nehôd sa stala na Kolskom superhlbokom vrte v septembri 1984. V hĺbke 12,066 kilometrov sa vrtná súprava náhle zasekla a rozpadla. Bolo nutné použiť silu k núdzovému zdvíhaniu. Samotné vrtné dláto a niekoľko kilometrov potrubia však zostalo navždy v lone Zeme.

“K týmto nehodám dochádza pravidelne pri vŕtaní aj relatívne plytkých studní a neexistujú k tomu žiadne zásadné vedecké vysvetlenia, okrem základov odolnosti materiálu. Často môžu byť komplikácie, ktoré vznikli po takýchto haváriách, odstránené pomocou zvláštnych núdzových operácií – vyzdvihnutie zostávajúcej časti vŕtacej súpravy celkovo alebo po častiach, rozvŕtanie atď. Mnoho takýchto nehôd sa stalo a bolo úspešne odstránených počas hĺbenia Kolského superhlbokého vrtu, ale nie všetky,” hovorí Sergej Pevzněr.

 

Kolský superhlboký vrt nemá obdobu

K dnešnému dňu bolo vo svete vyvŕtaných dostatočne veľké množstvo superhlbokých vrtov, hlbších ako 8 000 metrov. Tri z nich sú v USA – už spomínaná Berta Rogers (9583 metrov), Baden Unit (9159 metrov), University (9159 metrov). Dva vrty sa nachádzajú v Nemecku – KTB-Oberpfalz (9901 metrov) a KTB Hauptborung (9100 metrov).

V Rakúsku je to vrt Cysterdorf s hĺbkou 8553 metrov. Na území bývalého ZSSR je to Saatlinský vrt (8324 metrov), ktorý sa nachádza v súčasnom Azerbajdžane, a vrt Len-Jachinský (8250 metrov) ktorý vznikol už v Ruskej federácii.

Ako však zdôrazňuje zdroj Sputnika Poľsko, na svete neexistuje ani jedna obdoba Kolského superhlbokého vrtu a ani nemôže existovať: každý superhlboký vrt je jedinečným objektom, ako vo svojej geologickej polohe, tak vo svojej konštrukcii.

V hĺbke 12,066 kilometrov sa vrtná súprava náhle zasekla a rozpadla

“Naša krajina sa bohužiaľ v súčasnosti nezaoberá superhlbokými vrtnými projektmi s vedeckými účelmi.” Jediným, plne realizovaným projektom v Ruskej federácii je už spomínaný Len-Jachinský vrt, na ktorom sa pracovalo v rokoch 2000 až 2006.

S rôznou mierou úspechu bolo dokončených (alebo zastavených) niekoľko ďalších projektov, začatých v ZSSR. Je to Uralský superhlboký vrt (SH-4), ktorý bol vyvŕtaný v rokoch 1985 až 2005 a dosiahol hĺbku 6100 metrov (podľa projektu mal skúmať hĺbku 15 kilometrov); Tumenský superhluboký vrt (SH-6), práce na ňom prebiehali v rokoch 1987 až 1996, hĺbka bola 7502 metrov, z plánovaných 8 tisíc metrov,” uzatvára Sergej Pevzněr.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poľsko nezatvorí baňu Turów ani po sankciách európskeho súdu

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek,TASR/AP-Petr David Josek)   Súdny dvor Európskej únie (EÚ) rozhodol, že Poľsko musí zaplatiť Európskej komisii denné penále vo výške 500-tisíc eur, pretože nezastavilo ťažbu hnedého uhlia v bani Turów. V tlačovej správe o tom informoval hovorca súdu Balázs Lehóczki Takéto opatrenie by malo…

Pri výbuchu v elektrárni v Maďarsku sa zranilo osem ľudí, štyria ťažko

0 icon

Budapešť 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výbuch vo vodnej elektrárni na rieke Tisa pri mestečku Kisköre v Maďarsku v Hevešskej župe si v pondelok vyžiadal osem zranených, z ktorých štyria utrpeli ťažké poranenia, informoval regionálny spravodajský server heol.hu Hovorca župného úradu civilnej ochrany Csaba Nagy uviedol, že príčiny a okolnosti…

Na hranice s Bieloruskom pre tlak migrantov posielajú ďalších 500 vojakov

0 icon

Varšava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Matthys)   Poľskí vládni predstavitelia v pondelok oznámili, že posielajú dodatočných 500 vojakov a špeciálne vozidlá na hranice s Bieloruskom. Posilňujú tak kontrolu hraníc vzhľadom na zvyšujúci sa tlak migrantov, ktorý podľa Poľska organizujú Bielorusko a Rusko s cieľom destabilizovať Európsku úniu „Máme do činenia…

USA spochybnili integritu volieb v Rusku; Moskva kritiku odmieta

0 icon

Washington 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin/SITA/AP/Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin)   Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok spochybnilo integritu parlamentných volieb v Rusku s tým, že tvrdý zásah ruskej vlády voči jej kritikom "zabránil" občanom uplatniť svoje občianske a politické práva Hovorca rezortu americkej diplomacie Ned Price uviedol, že ruské vedenie…

Peter Sagan zostane vo francúzskom tíme bez brata Juraja aj Erika Bašku

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Roky boli zvyknutí na to, že sú v jednom tíme s najlepším slovenským cyklistom Petrom Saganom, ale to sa od budúcej sezóny zmení. Brat Juraj Sagaj aj Erik Baška nebudú pokračovať po boku trojnásobného majstra sveta, ktorý bude od 1. januára 2022 dva…

Vstup do Vatikánu bude od októbra povolený len s covidpasom

0 icon

Rím 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Do Vatikánu budú mať od 1. októbra vstup povolený len osoby s tzv. covidovým pasom. Oznámila to v pondelok Svätá stolica, píše agentúra DPA. Každý obyvateľ, pracovník či návštevník Vatikánu sa bude musieť preukázať potvrdením o očkovaní proti koronavírusu, aktuálnym negatívnym testom alebo prekonaním…

Ukrajinská SBU začala stíhanie vo veci konania ruských volieb na Kryme

0 icon

Kyjev 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) začala trestné stíhanie vo veci konania volieb do ruskej Štátnej dumy, ktoré sa konali na anektovanom Krymskom polostrove. S odvolaním sa na SBU o tom v pondelok informovala agentúra Ukrinform Vo vyhlásení SBU sa uvádza, že "všetci účastníci tohto…

Fico podáva trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú pre trestný čin ohýbania práva

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico podáva trestné oznámenie na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú pre trestný čin ohýbania práva. Zároveň označil súdny proces voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi za monsterproces, teda typický politický proces, ktorý možno porovnať…

O’Malley: Kríza okolo sexuálneho zneužívania si vyžaduje premenu pastorácie

0 icon

Varšava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Predseda Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, kardinál Seán Patrick O'Malley, navrhuje, aby cirkev vo východnej a strednej Európe "prešla pastoračnou premenou" Podľa spravodajského webu Vatican News to kardinál O´Malley uviedol v príhovore, ktorým sa v nedeľu vo Varšave začala medzinárodná konferencia o ochrane…

Popoludní bude koaličná rada. Matovič a Remišová sa zhodujú na potrebe vymedzenia kompetencií generálnej a špeciálnej prokuratúry. Kollár: Pokračovanie koalície bez hnutia Sme rodina je reálne

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR,SITA-Branislav Bibel)   Popoludní sa zíde koaličná rada. Partneri by sa mali venovať aktuálnym témam. Hnutie OĽANO chce hovoriť o prijatí legislatívy na boj s mafiou a ochranu právneho štátu, nevylúčilo ani diskusiu o koaličnej zmluve "OĽANO otvorí na koaličnej rade otázku urýchleného prijatia…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 3. časť: Čo sme počuli a čo nie?

0icon

Posol z Ríma sa stretol so všeobecným nadšením médií, skoro ako tzv. pandémia. Návštevu pápeža Františka považujú takmer všetci naši europoslanci za prínosnú a výnimočnú. Hlava katolíckej cirkvi podľa nich ukázala, že Slovensko nie je bezvýznamnou krajinou v srdci Európy, a zviditeľnila spoločenské témy, ktoré politici prehliadajú. Na počudovanie sa…

Ivan Holek

Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

0icon

„Keď raz príde Syn Človeka ...“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď…

Boris Mesár

Novodobé otrokárstvo : „Osobné uhlíkové kvóty"

0icon

BM : veci ,ktoré sa dejú v súčasnosti  a zároveň súčasne musia začať dávať zmysel aj liberálnym imbecilom ,aj keď sa to boja priznať ... Osobné emisné kvóty sa rozvíjajú v súlade s cieľmi Agendy 2030, cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a podvodom spôsobeným zmenou klímy. O…

Gustáv Murín

Samovládca Lipšic má zachrániť koalíciu "zmeny k zlu"...

0icon

Internet a sociálne siete sú posledným útočiskom demokracie. Veď vďaka sociálnym sieťam prepukla napríklad aféra „Gorila“, ktorú Nicholson tri roky tajil pod zámienkou, že ju on sám „vyšetrí“. Vďaka sociálnym sieťam bolo odhalené prepojenie Kisku na popradské podsvetie. Ale tiež vďaka demagogickým vystúpeniam na sociálnych sieťach sa do parlamentu dostal…

Andrej Sablič

Budíček!!!

0icon

Motto: Slovensko sa stalo členom komisie OSN pre budovanie mieru?!

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Jedenie pneumatík či laku na nechty. Toto sú tie najšialenejšie úchylky

0 icon

Úchylky sú odlišnosti, rozdielnosti či nezhody s niečim normálnym. Ide o určité vybočenie z toho, čo ľudia pokladajú za normálne. Každý z nás občas vyčnieva z davu. U týchto ľudí však ide o niečo extrémne. TOP10 ti predstaví ďalších 5 ľudí, ktorých úchylky sú neuveriteľné!   5. Jedenie obrúskov do…

Rontgenové oči či dokonalá pamäť? Toto je 10 ľudí, ktorých kuriozita nemá hraníc

0 icon

Keď sa ti tvoj život zdá zvláštny, odteraz už nebude. Kuriozita týchto ľudí ťa šokuje! Muž, ktorý má navždy zdvihnutú ruku či dievča s röntgenovým videním? Že to nie je možné? Tak pozeraj... 10. Najdlhšie oficiálne mŕtva osoba, ktorá žije Lal Bihari je indický farmár a aktivista z Amily, ktorý…

6 dôležitých otázok, na ktoré nedokáže odpovedať ani veda

0 icon

Žijeme v dobe prudkého rozvoja technológií. Zdá sa nám, že na akúkoľvek otázku má veda odpoveď. No toto ani zďaleka nie je pravda. Vedci nielen, že zatiaľ nedokážu odpovedať na mnohé otázky, ale počas výskumov neustále získavajú nové údaje, ktoré vyvracajú predchádzajúce teórie a hypotézy. 1. Je realita skutočná, alebo žijeme…

Sféry vplyvu po druhej svetovej vojne

0 icon

Na konci druhej svetovej vojny prechádzala politická situácia v Európe veľkou premenou. Británia a Amerika boli spojencami Sovietskeho zväzu proti mocnostiam Osy a verejnosť cítila k Rusom značnú náklonnosť. Na jaltskej konferencii sa Stalin, Roosevelt a Churchill dohodli na „sférach vplyvu“ svojim krajín v závere vojny. Podľa podmienok tejto zmluvy spadala východná Európa do sovietskej sféry…

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0 icon

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované. 1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]

Armádny Magazín

V Argentíne budú mať zrejme opäť stíhacie letectvo, vybrali si JF-17 Thunder

0 icon

Argentína, 20. septembra 2021 (AM) – V 70. rokoch disponovalo Vojenské letectvo Argentíny na tú dobu jednými z najmodernejších bojových lietadiel, mali: záchytné stíhačky Mirage III, stíhačky IAI Dagger (izraelská verzia francúzskej stíhačky Dassault Mirage V), b

Otca Iránskeho jadrového programu zabil izraelský Mossad pomocou diaľkovo ovládanému guľometu

0 icon

Izrael, 20.september 2021 (AM) – Podľa medializovaných informácií denníka New York Times, otca iránskeho jadrového programu“ Mohsena Fakhrizadeha zlikvidoval robot s hmotnosťou tony, ktorý zostavil M

Saudská Arábia sa začína obzerať po ruských protilietadlových systémoch

0 icon

Saudská Arábia, 20.september 2021 (AM) – Spojené štáty stiahli svoje protilietadlové systémy THAAD a Patriot zo Saudskej Arábie, ale „sväté miesto nie je nikdy prázdne“, píšu britské noviny Al Arab.   Spojené štáty sa rozhodli stiahnuť svoje protiletecké systémy z územia Saudskej Arábie s vysvetlením, že ich poče

Srbsko pripravuje nový obrnený transportér Lazanski. Pomenovaný po veľvyslancovi v Rusku

0 icon

Srbsko, 20.september 2021 (AM) – Obrnený transportér Lazanski bude vyrábať srbská štátna obranná spoločnosť Yugoimport SDPR. Bude vyprojektovaný na základe najnovšieho srbského kolesového obrneného transportéra Lazar 3, jeho modifikácia bude vybavená kanónom pre delostrelecký granát kalibru 30x173 mm.   https://www.

Bašta: Nový vojenský pakt zmení svetovú históriu. Európu čaká transformácia do ázijského polostrova

0 icon

Česko, 19.september 2021 (AM, Sputnik) – Český diplomat Jaroslav Bašta v koment

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali