Droba ako kandidát na predsedu VÚC: Dokážem, že v Bratislavskom kraji máme na viac

Bratislava 29. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Michal Svítok)

 

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa nachádza v stave, v ktorom ide výrazne pod svoje možnosti. Je o tom presvedčený Juraj Droba, kandidát pravicovej koalície (SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska) na post predsedu BSK. V rozhovore pre TASR, ktorý je súčasťou predstavení kandidátov na šéfov samosprávnych krajov, hovoril o konkrétnych zámeroch, ktorými chce zlepšiť kvalitu života obyvateľov kraja i úroveň jeho riadenia na úrade BSK

Na snímke kanidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba

Prečo ste sa rozhodli kandidovať? Ste rodákom z Bratislavy, pochádza odtiaľto i vaša rodina. No nikdy ste nepôsobili v regionálnej politike…

V mojom rozhodnutí ide o záujem skĺbiť dlhoročné manažérske i politické skúsenosti a samozrejme srdcový vzťah k Bratislavskému kraju. Vždy som rád prevzal zodpovednosť a nebál sa výzvy dosiahnuť výsledky. Ako jeden z opozičných poslancov Národnej rady SR nemám možnosť preukázať svoje manažérske a riadiace schopnosti. I to bolo pre mňa impulzom, aby som sa o túto možnosť v prostredí vyššieho územného celku uchádzal. Plne za mnou stojí moja materská strana, no mám i podporu širokej pravicovej koalície. To, že som doteraz v regionálnej politike nepôsobil, nepovažujem za hendikep. Myslím, že na tomto poste bude naopak výhodou, že nie som zaťažený predchádzajúcimi väzbami v komunálnom či regionálnom prostredí a mám tým pádom nadhľad.

Voličov oslovujete v predvolebnej kampani mottom „Máte nárok na viac“. Od tejto premisy odvíjate aj jednotlivé body vášho programu. Kľúčovú úlohu pre fungovanie kraja v ňom priznávate doprave. Ak majú teda obyvatelia BSK nárok na viac, čoho sa tie opodstatnené zvýšené nároky týkajú v doprave?

V prvom rade musím povedať, že to nie je iba môj program, ale spoločný program, ktorý som tvoril s expertnými skupinami SaS a dohodol so všetkými 49 poslaneckými kandidátmi našej pravicovej koalície. Je to program, ktorý rešpektuje možnosti kraja, no zároveň berie do úvahy jeho potreby. To platí aj pre oblasť dopravy. Mojou ambíciou je zvýšiť frekvenciu spojov, zlepšiť ich logickú nadväznosť aj s primeraným komfortom pre cestujúcich v samotných dopravných prostriedkoch i nástupných miestach a prestupných uzloch. Dôležité je lepšie využitie koľajovej dopravy. Samozrejme, ak chceme zlepšiť dopravný systém, týka sa to aj budovania záchytných parkovísk a rozvoja ekologických foriem dopravy, cyklotrás. Ľudia z Bratislavského kraja majú nárok aj na lepšie regionálne cesty, na vyššiu plynulosť a bezpečnosť cestovania. O tom sú konkrétne body môjho programu vrátane podpory rozšírenia starej Seneckej cesty, budovania kruhových objazdov či inteligentného dopravného značenia.

Upozorňujete, že je nevyhnutné reagovať na fakt starnutia populácie. Za jednu zo svojich priorít preto pokladáte i zvýšenie rozsahu a možností sociálnych služieb.

Navštívil som viacero zariadení sociálnych služieb, rozprával som sa s ich klientmi aj manažérmi. Informácie, ktoré som získal, ma utvrdzujú v tom, že hoci štát a samosprávny kraj majú povinnosť postarať sa o odkázaných seniorov, nie vždy a všade to robia s patričnou dôkladnosťou. Existujú tri cesty, ako zlepšiť súčasný stav – rozšíriť kapacity zariadení pre seniorov, ktoré má v správe kraj, pritiahnuť do systému viac neverejných poskytovateľov, ktorí tam sú už i dnes, no ich služby sú drahé. A treťou cestou, ktorá doposiaľ nie je využívaná tak, ako by podľa môjho názoru mohla byť, je zvýšiť počet opatrovateľských pracovných miest a objem domácej a ambulantnej starostlivosti. Dnes majú takúto kompetenciu obce a mestá, nevidím však dôvod, prečo by aktivitu v tomto prípade nemal vyvíjať i vyšší územný celok.

V oblasti zdravotníctva upozorňujete, že je potrebné zlepšiť a zatraktívniť podmienky pre zriaďovanie ambulancií lekárov-špecialistov mimo Bratislavy. Čo to konkrétne znamená?

Viete, myslím si, že aj to je dôvod, prečo máme v Bratislave kolóny, zápchy a preťažené cesty. Mnoho seniorov, žijúcich mimo hlavného mesta, by nepotrebovalo ísť do Bratislavy, ak by v ich blízkosti boli ambulancie lekárov–špecialistov. Keďže nie sú, musia chodiť do hlavného mesta. Mojou snahou je vytvoriť motivačný program, aby nielen praktickí, ale aj odborní lekári poskytovali zdravotnú starostlivosť minimálne v okresných mestách kraja.

Úplne konkrétnym bodom, ktorý chcete realizovať, je obnovenie záchytiek. Tiež sa to týka okrem Bratislavy i Pezinka, Senca a Malaciek?

Opilcov musia dnes voziť záchranári do zdravotníckych zariadení. Tam na nich nie sú dostatočne pripravení, zbytočne viažu kapacitu lôžok aj personálu. „Pobyt“ na záchytke by si ale museli platiť. Výrazne tým odbremeníme záchranárov, nemocnice, ale aj samotných pacientov. Myslím si, že záchytky budú mať pozitívnu odozvu i u verejnosti. Začal by som záchytkou v Bratislave, postupne možno rozšíril ďalšie i do okresných miest.

Aká je vaša vízia stredného školstva, o ktoré sa stará samosprávny kraj?

Vo všeobecnej rovine je mojím zámerom priznať stredným odborným školám rovnakú dôležitosť ako gymnáziám. A to nie preto, že by som znižoval význam gymnázií. Je to z praktických a pragmatických dôvodov. Začínajú nám chýbať v minulosti bežné profesie, bez ktorých sa nezaobídeme. Máte zrazu problém zohnať elektrikára, vodára či plynára. Je po nich dopyt, čo znamená, že tí, ktorí sa budú chcieť vyučiť, budú mať uplatnenie. A navyše môžu byť motivovaní zárobkom. Dobre viete, že ak potrebujete šikovného remeselníka na čo i len drobnú opravu, koľko vás to bude stáť. Bratislavský kraj pod mojím vedením by teda mal poskytnúť podporu odbornému školstvu vrátane pomoci školám, ktoré sa zapoja do duálneho vzdelávania.

V bodoch programu zameraných na školstvo sľubujete väčšiu podporu aj pre učiteľov. Budú na školách BSK lepšie zaplatení?

Chcem zaviesť osobitné odmeňovanie riaditeľov škôl, zaviesť systém hodnotiacich ukazovateľov, rankingy škôl. A keď sa začnem pozerať na rozpočet župy, určite budem chcieť „nafúknuť“ zdroje pre školstvo tak, aby sme mohli okamžite pridať aspoň tým dobrým učiteľom.

Hovorí sa o potrebe rekonštrukcie škôl, no stále je na stole otázka, či by s tým ruka v ruke nemala ísť aj optimalizácia ich siete…

V prípade škôl máme veľký investičný dlh. Ten musíme odstrániť, nie je možné, aby niektoré školy nemohli využívať telocvičňu či učebné priestory, lebo je strecha v havarijnom stave a cez okná zateká a prefukuje. Samozrejme, je potrebné zaoberať sa aj efektívnosťou investícií. Dlhodobo nie je udržateľné mať školy, o ktoré je nízky záujem. Takže áno, v niektorých prípadoch bude potrebné sa zamyslieť, či by nemalo prísť k zlučovaniu. No určite to nebudeme robiť od stola a nejakým plošným rozhodnutím.

Hovoríte aj o podpore športu, napríklad i v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Uvažujete teda o jej zachovaní? V poslednom čase bol tento systém podrobený kritike…

Pozerám sa na to pohľadom manažéra. Nie je to o zrušení dotačného systému, ale o jeho prenastavení. Doteraz sme to riešili tak, že „každému niečo dáme, aby bolo čo najviac tých, ktorým sme dali“. Ale je toto naozaj pomoc? Zasadím sa o to, aby sami prijímatelia boli zapojení do procesu výberu a vyselektovali najzmysluplnejšie projekty. A práve také budú mať nárok na najväčšiu podporu. Inak, ak hovoríme o podpore športu, mám na mysli nielen Bratislavu. Dôležité je rozvíjať podmienky pre aktívny pohyb aj v okresných mestách.

Netajíte sa tým, že v oblasti turizmu chcete zmeniť súčasnú situáciu, keď v prípade zahraničných turistov jednoznačne prevažujú krátkodobé, jedno-dvojdňové výlety? Čo urobiť, aby tu prežili viac svojho voľného, dovolenkového času?

Bratislave chýba v prvom rade destinačný manažment a marketing, stále máme rezervy v balíčkovaní a tematizácii služieb. Iste, niektoré projekty sú sľubne rozbehnuté, napríklad Malokarpatská vínna cesta. Máme tu v blízkosti Viedeň a podľa jedného zo známych prieskumov 90 percent Viedenčanov nenavštívilo Bratislavu ani jej okolie. To je šanca, ktorú treba využiť a zamerať na to efektívnu cielenú marketingovú kampaň. Ale celkovo, je toho dosť, čo by sme mohli využiť, no doteraz nevyužili – vínna cykloturistika, možnosti, ktoré ponúka Dunaj… Je potrebné si uvedomiť, že segment cestovného ruchu je veľkou možnosťou dať ľuďom zarobiť bez toho, aby ste pre nich museli vytvárať ako štát alebo kraj pracovné miesta. Tu je šanca, aby uplatnili svoje vlastné schopnosti – v hotelierstve, gastronómii či obchode a službách.

Ak opäť spomenieme heslo vašej kampane, s ktorým sa obraciate na voličov – „Máte nárok na viac“, myslíte tým aj to, čo im ponúka samotný úrad?

Určite. Napokon, mojím cieľom je, aby sa z BSK stala odborne spravovaná župa.

To znamená, že dnes tam nepracujú odborníci?

To netvrdím. Naopak, myslím si, že je tam veľa schopných ľudí. Problém je v tom, že sa s nimi nepracuje, že im nikto nedal víziu, nikto nerozvíja ich potenciál. Práve to chcem zmeniť a v tom chcem využiť svoje skúsenosti zo súkromného sektora. Mojím zámerom je nastaviť systém osobných cieľov a na základe toho ľudí aj odmeňovať. Nič nebrzdí firmu, ale aj úrad tak, ako to, že ľudia majú „to svoje isté“. A naopak, nič ich neposúva dopredu viac, ako keď ľudia vedia, že za svoju ochotu, prístup a nasadenie môžu dostať viac.

Veľké ciele spomínate aj v prípade transparentnosti. Uvádzate, že nebudete zverejňovať to, čo zákon prikazuje, ale všetko, čo zákon nezakazuje. Ste ochotný ručiť za to, že BSK pod vaším vedením bude úrad, ktorý nebude vzbudzovať ani len tieň podozrenia na korupciu?

Nikdy nemôžete stopercentne garantovať, že niekto z úradníkov nepochybí, resp. že nebude konať zištne. No môžem garantovať, že vytvorím také prostredie, v ktorom budú podmienky na takéto konanie maximálne obmedzené, v ktorom aj tlak okolia bude odradzovať od korupčného správania.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Počet nových prípadov nákazy v Česku mierne klesol

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   V Českej republike v piatok pribudlo 13 074 nových prípadov nákazy ochorením COVID-19. Išlo o mierny pokles, a to aj oproti predošlému dňu, kedy sa potvrdilo 14 620 nových ochorení, aj oproti minulému piatku, kedy testy odhalili 14 768 prípadov. Informuje o…

Pakistanský premiér prežil v parlamente hlasovanie o dôvere

0 icon

Islamabad 6. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-B.K. Bangash)   Pakistanský parlament v sobotu vyslovil dôveru premiérovi Imranovi Chánovi, keď ho v 342-člennom Národnom zhromaždení pri hlasovaní podporilo 178 zákonodarcov. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá dodala, že hlasovanie bojkotovalo všetkých 160 opozičných poslancov Agentúra Reuters uviedla, že v čase hlasovania poslancov sa…

Po prekonaní COVID-19 sa môžu objaviť aj kardiovaskulárne komplikácie

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Koronavírusová infekcia zanecháva dlhodobé následky u mnohých pacientov aj v prípade, keď nešlo o ťažko chorých, ktorí by sa museli liečiť v nemocnici. Po prekonaní COVID-19 sa u pacienta môžu objaviť kardiovaskulárne komplikácie. Upozornila na to kardiologička Anna Vachulová Pri infekcii COVID-19 môže…

PCR testy ukázali 2 522 nových prípadov, pribudlo ďalších 74 úmrtí

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Kay Nietfeld/dpa via AP)   V piatok pribudlo na Slovensku 2 522 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali celkovo 15 721 PCR testov. Pribudlo ďalších 74 úmrtí. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sa znížil o 56. Zaočkovaných proti ochoreniu…

Korčok: Do Nemecka letecky prevezú v sobotu slovenských pacientov

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Nemecká spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko prijme do svojich nemocníc slovenských pacientov s novým koronavírusom. Ambulantné lietadlo má pristáť v sobotu v Dortmunde. Na sociálnej sieti o tom informuje minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) "Slovensko ďakuje Nemecku a spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko…

Pellegrini naskočil na rusofóbnu vlnu? Dva milióny vakcín z Ruska je príliš veľa. Bol to asi niekoho zámer. Premiér možno ani netuší do akej hry je zamotaný

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook,Sputnik-Andrea Costa,TASR/AP-Jessica Hill)   Aj keď opozičný líder Peter Pellegrini (Hlas) podľa vlastných slov nemá nič proti nákupu ruskej vakcíny Sputnik V, zdá sa mu, že dohodnutých 2 miliónov vakcín z Ruska je príliš veľa. Bol by radšej, aby to bola len doplnková vakcína k tým…

Radičová sa ohradila proti tvrdeniam, ktoré verejnosti podsúvajú Grendel a Naď a označila ich za manipulatívne. Obaja politici reagujú

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian, Dano Veselský)   Expremiérka Iveta Radičová sa ohradila proti tvrdeniam, ktoré verejnosti mali podsúvať poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Podľa nej sú nepravdivé Na obranu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý povedal, že „zomrel novinár, lebo si niekto povedal, že…

Chmelár o prozápadných fake news: „Celá argumentácia politikov, vraj zlé Rusko náročky nechce dať zaregistrovať svoju vakcínu v Európskej liekovej agentúre a klame svetu, že požiadalo o registráciu, je založená na dezinformácii“

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Známy politológ doc. Mgr. Eduard Chmelár PhD. upozorňuje na "dezinformácie, lži a propagandistický amok", ktorý sa podľa neho šíri v súvislosti s dovozom a požívaním ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik-V na Slovensku. Eduard Chmelár pripomenul, že informačná vojna sa neprejavuje len v ruskej propagande, ale…

Piják k štúdii, ktorá má dokazovať, že Ivermectin nie je výrazne účinný proti Covid-19: „Je to vyslovený šmejd.“ Štúdia má podľa lekára hneď niekoľko nedostatkov

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (HSP/Foto:Archív HSP)   Na sociálnych siatiach sa začala šíriť štúdia, ktorá má dokazovať, že Ivermectin nie je výrazne účinný proti ochoreniu Covid-19. Svoj komentár k štúdii zverejnil odborník na chronické vírusové hepatitídy, či autoimunitné choroby pečene, MUDr. Michal Piják Piják uvádza, že pravdepodobne budú touto štúdiou…

SaS odmieta špekulácie o budúcej spolupráci so stranou Hlas-SD

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta akékoľvek špekulácie o budúcej spolupráci s Hlasom, ktorý je len prezlečený Smer. Otvorenie diskusie o rekonštrukcii vlády v žiadnom prípade neznamená, že chceme predčasné voľby „Náš cieľ je jasný- musíme postupovať spoločne so všetkými koaličnými partnermi a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1. Kolaps Kalifornie , alebo čo nás čaká ako americkú kolóniu 2. Medzinárodná výstraha pred ochorením COVID-19. Medzinárodné vyhlásenie zdravotníckych pracovníkov, lekárov a vedcov zaslané vládam 30 krajín

0icon

1. Kalifornia teraz začala napĺňať víziu nočnej mory Fjodora Dostojevského vo svojom prorockom majstrovskom diele „Diablom posadnutí“ .Ak sa chce ,,vrátiť do normálu",  musí nevyhnutne urobiť  neobmedzený liberalizmus - zastaviť sa vo svojom postupe a vrátiť  sa späť. Tam, kam smeruje Kalifornia dnes, sa zvyšok Spojených štátov a veľká časť…

Peter Štrba

Jordan Peterson: Psychologická významnosť biblických príbehov – 15. prednáška

0icon

Prinášam 15. prednášku zo seriálu, v ktorom kanadský profesor Jordan Peterson vykladá biblické príbehy moderným jazykom psychológie. Ide o poslednú prednášku, v ktorej sa Peterson venuje knihe Genezis, zároveň je to však aj posledná verejná prednáška o Biblii ako takej, pretože potom už mal Peterson povinnosti v súvislosti s cestovaním…

Ivan Holek

Situácia je hrozná! Ale jej skutočné riešenie sa ignoruje!

0icon

Katastrofický duchovný stav ľudstva privodil katastrofu v podobe pandémie, ktorú v súčasnosti prežívame. A preto by sme mali popri všetkých opatreniach proti šíreniu vírusu myslieť aj na duchovné opatrenia, pretože len nimi môžeme eliminovať skutočné, vnútorné podhubie tejto epidémie. A len na základe toho potom začnú nevyhnutne poľavovať aj jej…

Marek Brna

Ivermectin má byť ľahko dostupný

0icon

Ak je Ivermectin najviac účinný v ranom štádiu ochorenia covid 19, tak je nezmyselné, ak sa momentálne u nás používa len v nemocniciach, kam sa zvážajú prakticky len pacienti v pokročilom štádiu ochorenia. Akékoľvek blokovanie tohto sľubného lieku vytvára podozrenie, že súčasný stav niekomu vyhovuje a nie je záujem, aby…

Erik Majercak

Znárodnenia, vyvlastnenia, či iné zmeny nakladania s výrobnými prostriedkami ako výsledok vojny medzi miliardármi a tými ešte mocnejšími - priebežný stav

0icon

Rozpad unipolárneho sveta na rôzne zóny a sféry vplyvu Rôzne skupiny ľudí založili v USA nezvratné deštrukčné ekonomické procesy, ktoré spolu s coronou majú devastačné účinky na ekonomiku USA. Keďže Trump nakoniec neprevzal úlohu vodcu likvidácie USA ešte počas, či na konci svojho prezidentovania je jasné, že ideme do druhého - krvavejšieho scenára…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Opatrnosť na prvom mieste: Rady, ako chrániť svoj majetok

0 icon

Opatrnosť by pre nás mala byť prioritou na prvom mieste. Jedine takýmto spôsobom si dokážeme ochrániť svoj majetok. Nájde sa totižto mnoho zlomyseľných ľudí, ktorí vidia vidinu rýchleho zisku práve konaním trestnej činnosti a to vo forme rôznych menších, či dokonca aj väčších krádeží. Preto by sme sa mali starať o…

Jeseň a zima na jednej fotke: Aj takto vyzerá nádherná Transylvánia

0 icon

Transylvánia. Slávna časť Rumunska, ktorú preslávil najmä spisovateľ Abraham Stoker so svojim dielom o upírovi grófovi Draculovi. Tento príspevok ale nemá s upírmi nič spoločné. Transylvánia totiž ponúka omnoho viac krásy, ako si myslíme. :) "Som profesionálny a viacnásobne ocenený fotograf z Rumunska, aby som bol presnejší z "krajiny zámkov"," hovorí o…

Najroztomilejšie fotografie zvieracích kamarátov PRED a PO

0 icon

Fotografie pred a po sú veľmi zábavné a obľúbené na internete. Rodičia často fotografujú svoje deti v detstve a tie sa potom rozhodnú urobiť si rovnakú fotografiu aj v dospelosti. Tieto fotografie sú však trochu iný prípad. Ide o zvieratká, ktoré spolu vyrastali a sú najlepšími kamarátmi od malička až dodnes. Spolu…

TOP10 najšialenejších spôsobov, akými chcú ľudia schudnúť

0 icon

Schudnúť nebýva vždy ľahké. Určite si to zažil už aj ty. Po Vianociach ti zostali nejaké kilá navyše, ktoré sa ťa jednoducho držia, nech robíš, čo robíš. Čo však v snahe schudnúť robia niektorí ľudia, je až neuveriteľné. Toto sú tie najšialenejšie spôsoby, akými sa pokúšajú byť štíhli. Pokiaľ ide…

TOP10: Toto sú tie najjedovatejšie hady sveta!

0 icon

Hoci nie všetky hady sú jedovaté, existujú aj také, ktoré usmrtia človeka do 30 minút. Toto je sila jedného z najrozumnejších zvierat na svete. Hady môžu byť kdekoľvek, od suchých púští Austrálie až po tropické záhrady obyvateľov Floridy. Tí, ktorí mali toľko nešťastia a hady ich uhryzli, opísali príznaky bolestivého uhryznutia. Sú…

Vo svete IT

Príchod Xiaomi Mi 11 Ultra je na spadnutie. Prechádza potrebnými certifikáciami

0 icon

Spoločnosť Xiaomi ešte koncom minulého roka stihla predstaviť svoj prvý model z novej vlajkovej série Xiaomi Mi 11. Prvým predstaviteľom z tohto modelového radu bol práve samotný základný model Mi 11, ktorý ešte stále čaká na predstavenie svojich „súrodencov“. Široká technologická verejnosť už v napätí očakáva príchod ďalších modelov ako…

Pozrite si výber platených Android aplikácií a hier, ktoré stiahnete zadarmo. Čo si vyberiete?

0 icon

Víkend máme v plnom prúde a spolu s jeho začiatkom vám prinášame pravidelnú nádielku plateného softwaru z Google Play, ktorý aktuálne stiahnete zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 24 aplikácií, z ktorých vám extra dávame do pozornosti Access Dot, či Audio Recorder. V prvom prípade ide o aplikáciu, ktorá vás…

Prehliadač Microsoft Edge prichádza s ďalšiou skvelou funkciou, ktorú nesmieš prehliadnuť

0 icon

Internetový prehliadač Microsoft Edge od prechodu na jadro Chromium, ktoré je základom aj najpopulárnejšieho internetového prehliadača Google Chrome, prešlo viacerými zásadnými zmenami. Veľká časť používateľov si po príchode nového prehliadača Edge zvykla na funkcie, ktoré dovtedy nachádzali iba v prehliadači Chrome. Vývojári spoločnosti Microsoft však očividne z prehliadača Edge nechcú…

Nečakaný objav v jadre našej planéty by mohol prepísať učebnice

0 icon

Jedným zo základných poznatkov geológie je, že naša Zem má štyri vrstvy: Zemskú kôru, plášť a vonkajšiu a vnútornú časť jadra, píše portál salon.com. Nová štúdia však tvrdí, že tento model nemusí byť až tak úplne správny. Vedci z Australian National University tvrdia, že vnútorná časť zemského jadra môže mať dve odlišné vrstvy.…

Windows 10 Pro už od 13€, či Office za pár drobných? Využitie túto akciovú ponuku a nepremeškajte to!

0 icon

Len niekoľko dní dozadu spoločnosť AdDuplex zverejnila aktuálne štatistiky týkajúce sa distribúcie jednotlivých verzií Windowsu 10. Dáta spoločnosti odhalili, že len 20% používateľov ma vo svojom počítaču najnovší software. Čo je však zaujímavejšie číslo je, že dáta z úvodu roku odhalili, že rovnaký počet aktívnych zariadení má starší, už nepodporovaný…

Armádny Magazín

Tajná zbraň ruských stíhačiek Su-57

0 icon

Rusko, 6.marec 2021 (AM) – Analytici časopisu The National Interest ocenili silu palubného kanónu GŠ-30-1 ruskej stíhačky piatej generácie Su-57. Už skôr sa na internete objavilo video s pozemnými testami kanónu GŠ-30-1 stíhačky Su-57, na ktorom vidíme streľbu na cieľ .  

Poľský generál o obrane Baltiku: „Rusi si pôjdu, kam budú chcieť“

0 icon

Poľsko, 6.marec 2021 (AM) – V sovietskych časoch boli sily dislokované v Kaliningradskej oblasti určené na vylodenie vojsk na Jutskom polostrove, blokádu dánskych prielivov pre flotilu NATO, ako aj na pokrytie a podporu vykládok. V moderných realitách sú však smerované „do srdca Európy“.   "Kaliningradská opevnená oblasť vždy hrala kľúčovú úlo

Zacharovová: Nakoniec sa USA rozhodli správne

0 icon

Rusko, 6.marec 2021 (AM) – Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia sa domnieva, že Washington urobil správne rozhodnutie. "USA prijali správne rozhodnutie vyhlásením, že odmietajú násilne zavádzať demokraciu do zahraničia." Uviedla to v stredu oficiálna z

Holandsko bolo pristihnuté pri skrývaní dôležitých dokumentov z havárie lietadla MH17

0 icon

Holandsko, 6.marec 2021 (AM) – Holandské úrady odmietajú poskytnúť niekoľko dokumentov, ktoré by mohli objasniť príbeh havárie malajzijského boeingu na juhovýchode Ukrajiny. Píše o tom tlačová agentúra RTL News.   Nie je to tak dávno, čo holandskí novinári zaslali oficiálnu žiadosť holandskému ministerstvu spravodlivosti, aby im

Profesor z Harvardu: Čo môže vyvolať vojnu medzi USA a Čínou

0 icon

USA, 6.marec 2021 (AM ) – Thucydides vysvetlil vojnu, ktorá roztrieštila starogrécky svet, z dvoch dôvodov: vzostupu aténskej moci a strachu, ktorý to vyvolalo u vládnucej moci, Sparty. Aby sa zabránilo ďalšej „studenej“ alebo „horúcej“ vojne, musia sa USA a Čína vyhnúť prehnaným obavám a mylným predstavám o zmene r

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali