Bývalý člen útvaru osobitného určenia sa obrátil na Harabina, aby pomohol držiteľom zbraní ochrániť svoje práva pred pripravovanou novelou zákona o zbraniach a strelive

Bratislava 5. februára 2019 (HSP/Foto:HSP)

 

Na podklade smernice EU pripravuje ministerstvo vnútra novelu zákona o zbraniach a strelive, ktorá ale ide nad rámec tejto smernice. Smernica je navyše aj v rozpore s našou ústavou, pretože zasahuje do výlučnej  kompetencie členského štátu. Návrhy takýchto smerníc vznikajú v komisiách EU

Na snímke Ernest Nagy počas streleckého tréningu

Jednej z takýchto komisii predsedal aj  kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič. Naše MV miesto toho aby smernicu odmietlo, ide v pripravovanom návrhu novely ešte nad jej rámec a koná v neprospech držiteľov zbraní.  Čo si o pripravovanej novele myslí a prečo sa medzi politikmi nevyskytuje žiadna kompetentná osoba, ktorá by sa jej prijatiu postavila, sme sa porozprávali s bývalým členom útvaru osobitného určenia a dnes majiteľom streleckej akadémie Alfa, Ernestom Nagyom.

 

Bol ste členom útvaru osobitného určenia, kde ste mal na starosti aj streleckú prípravu, podieľate sa ešte aj dnes na streleckom výcviku štátnych zložiek?

Som bývalý člen Útvaru Osobitného určenia, kde som pôsobil vo funkcii starší referent špecialista jednotky takticko- špeciálnych činností, kde som mal primárne na starosti streleckú prípravu a sebaobranu. Prostredníctvom svojej spoločnosti Shooting academy alfa, s.r.o. sa aj v dnešnej dobe podieľam na streleckom výcviku ozbrojených zložiek štátu, OS SR a MV SR.

 

Dozvedeli sme sa , že ste aj mimoriadne úspešný športový strelec v dynamickej streľbe.

Som niekoľkonásobný Majster SR v pištoli v dynamickej streľbe podľa pravidiel IPSC a to v troch divíziách: production, standard a open, ďalej Majster SR v puške, v brokovnici ako aj v najnovšej divízii PCC čo je 9mm karabína. Ďalej 5 násobný individuálny  medailista z kontinentálnych pretekov, 5 násobný člen medailového družstva z kontinentálnych pretekov a taktiež mám striebornú medailu z MS v družstvách. V roku 2019 budem Slovensko reprezentovať na MS v puške vo Švédsku, na ME v pištoli v Srbsku a na majstrovstvách Ázie a Austrálie na Filipínach.

 

Ministerstvo vnútra predkladá novelu, ktorá výrazne zasiahne do práv držiteľov zbrani  Ovplyvňuje novela aj právo vykonávať športovú rekreačnú streľbu ak nie ste členom športovej organizácie?

Ovplyvňuje! Nakoľko priamo núti aby ste boli členmi športových organizácii, ktoré sú medzinárodne organizované. Ako som už spomenul je to  v rozpore so zákonom o zhromažďovaní a združovaní. Taktiež treba otvorene povedať, že nie každý môže byť reprezentant SR v streľbe, ale to neznamená, že ostaní nemôžu rekreačne/športovo strieľať. Dnes vrcholovo strieľať je takmer nemožné a to z dvoch dôvodov: A.- z nedostatku strelníc, ktoré vplyvom developerov miznú zo SR a  za B.- z finančných dôvodov. Nie je ťažké na stránke ministerstve školstva sa dopátrať akou sumou je podporovaný strelecký šport, ktorý je poddimenzovaný. Ja osobne keby som nemal podporu niektorých sponzorov / prevažne svojich priateľov / tak už dávno by som ukončil svoju športovú kariéru. To znamená, že ak si pár nadšencov /rozumej legálnych držiteľov zbraní/ rozhodne vytvoriť hoci aj sídliskovú ligu, ktorú budú vykonávať na oficiálne schválenej strelnici,  budú mať moje sympatie.

 

Ministerstvo vnútra predkladá novelu v mene ochrany obyvateľstva pred útokmi teroristov. Dá sa porovnať koľko zločinov sa pácha legálne držanými zbraňami a koľko nelegálnymi?

Takouto štatistikou by malo disponovať MV SR. V každom prípade je logické, že pri páchaní trestnej činnosti so zbraňou ide páchateľovi o to, aby sa naňho neprišlo, a preto je proti akémukoľvek zdravému rozumu použiť  na trestný čin zbraň,  ktorá je riadne evidovaná štátom! V Londýne je spáchaných denne 40 útokov nožom / a to si dovolím tvrdiť, že je ich podstatne viac nakoľko nie všetky sú nahlásené/ a to je dôsledok toho, že tam odzbrojili obyvateľstvo úplne, v rátane športových strelcov – pištoliarov. Po tomto odzbrojení napríklad fenomenálny strelec Angus Hobdell sa musel presťahovať a dodnes žije v USA aby mohol pokračovať vo svojej športovej kariére.

 

Zachádza pripravovaná novela zákona o zbraniach a strelive do práv a slobôd držiteľov zbraní aj nad rámec smernice EU?

Novela zachádza nad rámec smernice vo veľa veciach. Dnes už je pripravená nová verzia zák. 190/2003 Z.z. kde by mali byť zapracované niektoré pripomienky streleckej verejnosti, ale nevieme ktoré to sú,  nakoľko to ešte nebolo zverejnené MV SR. Napr. chcú skrátiť platnosť ZP  z doterajších 10 rokov na 5 rokov. Ide o zjavné konanie štátu,  kde chce vyťahovať peňažné prostriedky z vrecká  majiteľov ZP. V Maďarsku je platnosť  ZP po jeho získaní neobmedzená, pokiaľ platia podmienky na ktorý bol vydaný. Iba  EZP majú vydaný na 10 rokov /ako aj v SR/ ale ten sa im viaže na cestovný doklad.

 

Je pravdou že novela opomína tzv. grandfatherova doložku, ktorá by umožňovala ponechať držiteľom zbrane ktoré nadobudli  pred 13. júnom 2017?

Grandfatherova  doložka je naozaj predloženou novelou opomínaná. Ale ak mám byť úprimný ja osobne nezastávam názor, že by sme sa mali uspokojiť so statusom,  ktorý bol do 13. júna 2017. Prečo by mali byť športový strelci a ostatní držitelia ZP po tomto termíne znevýhodňovaní? Zastávam názor, že snahou zákonodarcov by mala byť novela, ktorá reflektuje na požiadavky dnešnej doby, ale v žiadnom prípade nezasahuje do práv obyvateľov SR. Náš zákon o zbraniach a strelive je jeden z najprísnejších v rámci EU, a podľa mňa si vyžaduje novelizáciu len čo sa týka upravovania a používania expanzných zbraní a možno ešte flóbertiek. Tu by malo MV SR hlavne počúvať rady svojich kolegov z KEU, ktorí tejto problematike rozumejú najlepšie.

 

Novela obmedzuje aj používanie zásobníkov nad 20 nábojov u krátkych zbraní a nad 10  pre dlhé zbrane. Čo to prinesie v praxi?

V praxi by to znamenalo že budú preradené do kategórie zakázaných zbraní, a na ich držanie bude potrebná  výnimka kde musí majiteľ dovtedy držanej zbrane splniť celý rad vecí a podmienok /podotýkam,  že niektoré s tých podmienok sú protiústavné napr. kde je snaha začleniť niektorých majiteľov ZP do organizácii, čím by prišlo k porušeniu zákona o zhromažďovaní a združovaní, nakoľko ten hovorí o dobrovoľnosti /. A po splnení podmienok bude na štátnom orgáne či mu tú výnimku udelí. Dokonca v predloženej novele bola ešte aj zmienka, že aj pri udelení výnimky môže štátny orgán dobu výnimky skrátiť. Otvorene treba povedať,  že sa to hlavne dotýka veľkej skupiny športových strelcov, ktorých takýmto spôsobom chce štát pripraviť o ich zbrane, kt. nadobudli legálne a sú plne pod kontrolou štátu.

 

Novela ministerstva vnútra opomenula možnosť štátu povoliť držanie zbrani v súvislosti s dobrovoľnou vojenskou prípravou, ktorú smernica  v článku 6. umožňuje členskému štátu. Prečo?

Na to sme upozorňovali,  že SR sa nedarí naplniť stavy dobrovoľnej vojenskej prípravy, a pri dobre koncipovanom zákone o zbraniach a strelive by držanie niektorých zbraní mohlo byť napr. umožnené aj absolvovaním DVP. Dobrým príkladom je Švajčiarsko, kde je v každej rodine takmer nejaká zbraň a / a to nielen športová ale aj samočinná zbraň / a kriminalita so zbraňami je tam takmer nulová. Žiaľ toto liberálne orientovaná časť obyvateľstva nechce počúvať. V každom prípade platí, že: „zlého muža so zbraňou môže zastaviť len dobrý človek, ale tiež so zbraňou „

 

Ako Reaguje novela na požiadavku športových strelcov, aby mohli na strelniciach využívať tlmiče?

Nereaguje! Používanie tlmičov na oficiálnych strelniciach by výrazným spôsobom znížilo hlučnosť na strelniciach. Štátni úradníci pripravujúcu novelu však o tom nechcú ani počuť. Stále majú nejaké predsudky, že je to niečo zlé, niečo,  čo treba zakázať. Sám som držiteľom tlmiča /doterajšia možnosť získania len na výnimku na zberateľské účely/. Tlmič sám o sebe je časť zbrane, ktorá má číslo, tj. štát o tom má vedomosť a podlieha evidencii. Keby som to mal povedať slovami pacifistu tak zbraň je nebezpečná a nie tlmič. Okrem toho niektoré škandinávske štáty dnes už majú zákonom  stanovenú  nevyhnutnosť používania tlmičov pri výkone práv poľovníctva, tzn. aby zver nebola nadmerne rušená pri love.

 

Ako reagovalo na vaše požiadavky ministerstvo?

MV SR bolo predložených asi 26 pozmeňujúcich pripomienok k novele zákona. Podľa kuloárnych informácií 15 bodov MV SR uznalo a zapracovalo do novely, 5-6 ešte zvažuje možnosti a 5 bodov kategoricky zamietlo. Žiaľ, ktoré sú to konkrétne sa neviem povedať nakoľko nová verzia novely ešte nebola predložená. Pripomienky predkladali rôzne strelecké asociácie, kluby, FO a PO, firmy a spoločnosti,  ktorých sa bezprostredne dotýka zákon č.190/2003Z.z. Ja som členom SADS /Slovenská asociácia dynamickej streľby/, ktorá spĺňa všetky náležitosti v zmysle zák.č. 440/2015 Z.z. o športe a našu asociáciu pri rokovaniach s MV SR zastupoval 1. viceprezident SADS Ing. Zachar Bystrík.

 

Oslovili ste aj poslancov v parlamente ktorí sú držiteľmi zbraní. Chápali za akú novelu idú hlasovať?

Osobne som sa stretol s niektorými poslancami NR SR kvôli predkladanej novele. Aj napriek tomu, že všetci boli držiteľmi ZP, nie celkom rozumeli tomu čo sa v novele pripravuje. Ale to nie je podstatné, nakoľko rozumiem tomu, že môžu byť odborníci na úplne inú oblasť spoločenského života. Pri osobných stretnutiach som sa snažil poukázať na nezákonnosť novely, na nevykonateľnosť v niektorých ustanoveniach a hlavne na to najpodstatnejšie, a to že implementovaním  smernice 2017/853 kt. sa mení smernica Rady 91/477/EHS, ktorá má byť zapracovaná do legislatív jednotlivých členských štátov EU do zákonov o zbraní a strelive sa nejako nebojuje proti terorizmu ako sa to snažia prezentovať úradníci z EU, ale naopak zasahuje sa len do práv majiteľov legálne vlastniacich zbrane. A to nielen že zasahuje ale všetko smeruje k obmedzeniu legálnej držby zbraní.

 

Oslovili ste aj sudcu Štefana Harabina, ktorý sa na problematiku pozrel. Aké Vám dal stanovisko?

Požiadal som v tejto veci  aj o názor JUDr. Štefana Harabína. Ten sa vyjadril svojím článkom, kde to zhodnotil zo svojho pohľadu a vyslovil svoj právny názor, kde konštatuje,  citujem:  „ smernica EU o kontrole zbraní nie je platná a záväzná pre členské štáty preto, že zasahuje do výlučnej kompetencie členských štátov, to znamená je evidentne nulitná“

Ja toto jeho vyjadrenie vnímam ako vyjadrenie človeka,  ktorý sa rozumie právu a pomenúva veci na základe právnych skutočností. Ale oveľa dôležitejšie je aby sa jeho právnym názorom zaoberali kompetentní v štáte. Lebo ak široká strelecká ale aj odborná verejnosť poukazuje na fakt, že pripravovaná novela je špatná, nebojuje proti terorizmu, ale naopak šikanuje držiteľov legálnych zbraní a ešte k tomu je tu názor uznávaného právnika JUDr. Štefana Harabína, že chceme implementovať do zákona niečo, čo je nulitné, tak musíme konštatovať, že je niečo v spoločnosti špatné, zlé.

 

Na ministerstve vnútra zamestnávame množstvo právnikov, ako si vysvetľujete, že ani jeden z nich nevnímal  európsku smernicu ako  rozpornú s našou ústavou? Prečo naopak konajú nad rámec tejto európskej smernice, miesto toho aby hájili našu suverenitu v oblasti bezpečnosti?

Som vnútorne presvedčený, že veľa ľudí na Slovensku sa na pripravovanú novelu zákona díva presne tak ako ja. Taktiež som presvedčený aj o tom,  že veľa právnikov má ten istý názor ako JUDr. Harabin. Otázkou  je, prečo to nechcú povedať nahlas? Samozrejme na to sa treba opýtať dotknutých. Myslím si, že v spoločnosti nastala doba,  keď vyjadriť sa kriticky voči EU alebo k rozhodnutiam jej komisií /mimochodom nikým nevolených orgánov/ sa jednoducho nenosí. Dnes „ musíme“ zo všetkými „európskymi“ vyjadreniami, nariadeniami súhlasiť a tým vyjadrovať akúsi falošnú solidaritu. O to viac si vážim bratov Čechov, že ako jediný v EU podali žalobu proti uvedenej smernici s poukázaním, že v zmysle Lisabonskej zmluvy bezpečnosť štátu patrí do výlučnej kompetencii každého členského štátu.

A ešte si dovolím môj súkromný názor. Rozumiem tomu, že nie každý musí byť fanúšik streleckého športu. Rozumiem tomu, že nie každý chce legálne vlastniť zbraň. Ale je tu veľká skupina ľudí, zákonom preverených, tj. bezúhonných a spoľahlivých,  ktorí právo vlastniť strelnú zbraň chcú využívať naďalej. Prosím, neberme im tú možnosť. Do budúcnosti by sa nám to mohlo všetkým  veľmi škaredo vypomstiť. A neobstojí ani názor, že nám zbrane netreba, veď máme políciu… To by sme mohli povyhadzovať  aj hasiace prístroje z budov s odôvodneným, veď máme hasičov.

Strelecký tréning Ernesta Nagya:

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Heger: Odlišné pohľady na pandémiu sú následkom toho, že situácia okolo nej je zložitá

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Odlišné pohľady na riešenia súčasnej situácie v súvislosti s pandémiou sú podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) prirodzeným následkom toho, že situácia je naozaj veľmi zložitá. Premiér to povedal po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou Hlava štátu ho vo štvrtok 2. decembra poprosila, aby…

Dnes bude oblačno až zamračené, s teplotami do 6 stupňov

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, od západu postupne jasno alebo len malá oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe a východe, sa vyskytnú snehové prehánky. Výnimočne sa môžu tvoriť snehové jazyky a zrána ojedinele aj poľadovica. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický…

Taraba napísal, že ak by platila novela trestného zákona, ako navrhuje Kolíková, väzenie by hrozilo aj ľuďom ako Krčméry či Sabaka. Lekár mu odpísal a vznikla online roztržka

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Tento týždeň sme informovali o snahách ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej presadiť do nového Trestného zákona a Trestného poriadku prísne postihy za šírenie dezinformácií. Známy opozičný poslanec parlamentu Tomáš Taraba (Život - NS) na sociálnej sieti upozornil, o akú nebezpečnú zbraň v oblasti práva môže…

Uhrík: Európska komisia a von der Leyenová opäť skúšali ukradnúť členským štátom časť suverenity

0 icon

Brusel 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook - M.U.)   Tento týždeň sa v Bruseli diali vážne veci: Európska komisia sa pokúšala urýchlene zriadiť úrad, ktorý by v prípade krízového stavu vzal členským krajinám rozhodovacie práva. O bližšie vysvetlenie sme požiadali europoslanca Milana Uhríka Hlavné správy: Úrad pre pripravenosť a reakciu na…

Vláda bude pri nezaočkovaných pritvrdzovať. Podľa Kremského z OĽaNO je načase, aby začali platiť za pravidelné povinné testovanie v práci

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR- Lukáš Grinaj)   Zdá sa, že testovanie nezaočkovaných osôb v zamestnaní nebude preplácať štát a ani firmy. Vo vládnej koalícii sa začínajú ozývať hlasy, aby toto bremeno znášali samotní zamestnanci. Keď sa nedávno zaviedlo kontrolovanie covidpasov alebo testov na pracoviskách, vláda akosi zabudla upraviť, kto…

Monike Beňovej ukradli facebookový účet a nakrátko ho zmenili na nepoznanie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová rieši hackerský útok na jej konto na sociálnej sieti Facebook. Niekto sa jej nabúral do účtu a zmenil jeho názov, úvodné fotografie a popisy. Monika Beňová, ktorá je známa svojou pravidelnou aktivitou na Facebooku, musí strpieť, že jej účet…

Prezidentka sa pustila do vlády: “Neviete prijať ani jedno opatrenie bez sporov.” Hegera žiada, aby prevzal zodpovednosť. Premiér reaguje

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Screenshot video FB)   Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby prevzal zodpovednosť a vložil sa do riešenia problémov, ktoré sú príčinou slabého výsledku v boji s pandémiou nového koronavírusu a chaosu pri prijímaní reforiem. Uviedla to po štvrtkovom stretnutí s predsedom vlády…

Európska únia by mala zapracovať na tom, aby sa ľudia do CoFoE lepšie zapojili

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Európska únia (EÚ) by mala zapracovať na tom, aby sa do Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) občania lepšie zapojili. Mala by dbať na to, aby priestor dostali marginalizované skupiny, občania, ktorí s Úniou nesúhlasia alebo z nej chcú vystúpiť. Je dôležité, aby bolo viac…

Asociácia súkromných lekárov SR dúfa, že výmaz z obchodného registra zasiahne minimum ambulancií

0 icon

Bratislava 3. decembra (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR zaznamenala, že nastal problém s výmazom ambulancií všeobecných lekárov aj špecialistov z obchodného registra. Prezident asociácie Marián Šóth však dúfa, že tento krok postihne iba minimum ambulancií. Ako uviedol pre TASR, dotknúť sa to malo len subjektov,  ktoré opomenuli splnenie…

“Ženy Európy”: Greta Thunbergová a Angela Merkelová získali ocenenie “Women of Europe Awards”

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Odd Andersen/Pool Photo via AP,TASR/AP-Eduardo Munoz Alvarez,John Thys, Pool via AP)   Cenou Women of Europe Awards, ktorú spoločne organizujú European Movement International a European Women's Lobby, sa oceňujú ženy, ktoré svojou každodennou prácou podporujú európske myšlienky a hodnoty, ako je demokracia, inklúzia a rozmanitosť Tento roku boli…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

1. Austrália : Mladíci, ktorí utiekli z koncentračného kovidového tábora boli chytení  2.

0icon

1. Polícii sa podarilo chytiť a zatknúť 3 mladistvých (15,16 a 17 rokov) porušovateľov kovid karantény , ktorí pod rúškom noci (o 4. hodine ráno) utiekli zo ,,špeciálneho tábora", kde sú umiestnené osoby podozrivé z nákazy po kontakte s osobami, u ktorých sa zistilo, že ju šíria.Motiváciou pre ich útek bol…

Andrej Biras

Boj o Európu, ktorý sa začal 20.11.21 vo Viedni pokračuje! Občianska mobilizácia, ktorá práve prebieha je historická!

0icon

20.11.2021 prebehla  vo Viedni mega demonštrácia, kde minimálne 100.000 ľudí vyjadrilo svoj názor proti povinnému očkovaniu.  Mainstream rozprával o 35.000 účastníkoch.. Pozrite tu koľko ich bolo: https://www.youtube.com/watch?v=56NrGdmWMvc V tomto videu je 1,5 hodinový sprievod zrýchlený do 19 min. Je toto 35.000 ľudí? Tvrdia to média a polícia? Hanba

René Pavlík

Hoax

0icon

Hoax Hoax

Marek Brna

Súčasnosť je ako zlý sen

0icon

Je to však neúprosná realita. Žneme plody našej sejby. Takí sme boli a preto k nám prichádzajú dnešné okolnosti. Rozhliadnime sa okolo seba a priznajme, či naozaj si dnešné ľudstvo zaslúži dajakú slnečnú realitu, život v zdraví a radosti, spokojnosti. Usiluje sa v dnešnej dobe vôbec niekto o naozaj cnostný,…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Heger: Odlišné pohľady na pandémiu sú následkom toho, že situácia okolo nej je zložitá

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Odlišné pohľady na riešenia súčasnej situácie v súvislosti s pandémiou sú podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) prirodzeným následkom toho, že situácia je naozaj veľmi zložitá. Premiér to povedal po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou Hlava štátu ho vo štvrtok 2. decembra poprosila, aby…

Dnes bude oblačno až zamračené, s teplotami do 6 stupňov

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, od západu postupne jasno alebo len malá oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe a východe, sa vyskytnú snehové prehánky. Výnimočne sa môžu tvoriť snehové jazyky a zrána ojedinele aj poľadovica. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický…

Taraba napísal, že ak by platila novela trestného zákona, ako navrhuje Kolíková, väzenie by hrozilo aj ľuďom ako Krčméry či Sabaka. Lekár mu odpísal a vznikla online roztržka

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Tento týždeň sme informovali o snahách ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej presadiť do nového Trestného zákona a Trestného poriadku prísne postihy za šírenie dezinformácií. Známy opozičný poslanec parlamentu Tomáš Taraba (Život - NS) na sociálnej sieti upozornil, o akú nebezpečnú zbraň v oblasti práva môže…

Uhrík: Európska komisia a von der Leyenová opäť skúšali ukradnúť členským štátom časť suverenity

0 icon

Brusel 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook - M.U.)   Tento týždeň sa v Bruseli diali vážne veci: Európska komisia sa pokúšala urýchlene zriadiť úrad, ktorý by v prípade krízového stavu vzal členským krajinám rozhodovacie práva. O bližšie vysvetlenie sme požiadali europoslanca Milana Uhríka Hlavné správy: Úrad pre pripravenosť a reakciu na…

Vláda bude pri nezaočkovaných pritvrdzovať. Podľa Kremského z OĽaNO je načase, aby začali platiť za pravidelné povinné testovanie v práci

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR- Lukáš Grinaj)   Zdá sa, že testovanie nezaočkovaných osôb v zamestnaní nebude preplácať štát a ani firmy. Vo vládnej koalícii sa začínajú ozývať hlasy, aby toto bremeno znášali samotní zamestnanci. Keď sa nedávno zaviedlo kontrolovanie covidpasov alebo testov na pracoviskách, vláda akosi zabudla upraviť, kto…

Monike Beňovej ukradli facebookový účet a nakrátko ho zmenili na nepoznanie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová rieši hackerský útok na jej konto na sociálnej sieti Facebook. Niekto sa jej nabúral do účtu a zmenil jeho názov, úvodné fotografie a popisy. Monika Beňová, ktorá je známa svojou pravidelnou aktivitou na Facebooku, musí strpieť, že jej účet…

Prezidentka sa pustila do vlády: “Neviete prijať ani jedno opatrenie bez sporov.” Hegera žiada, aby prevzal zodpovednosť. Premiér reaguje

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Screenshot video FB)   Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby prevzal zodpovednosť a vložil sa do riešenia problémov, ktoré sú príčinou slabého výsledku v boji s pandémiou nového koronavírusu a chaosu pri prijímaní reforiem. Uviedla to po štvrtkovom stretnutí s predsedom vlády…

Európska únia by mala zapracovať na tom, aby sa ľudia do CoFoE lepšie zapojili

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Európska únia (EÚ) by mala zapracovať na tom, aby sa do Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) občania lepšie zapojili. Mala by dbať na to, aby priestor dostali marginalizované skupiny, občania, ktorí s Úniou nesúhlasia alebo z nej chcú vystúpiť. Je dôležité, aby bolo viac…

Asociácia súkromných lekárov SR dúfa, že výmaz z obchodného registra zasiahne minimum ambulancií

0 icon

Bratislava 3. decembra (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR zaznamenala, že nastal problém s výmazom ambulancií všeobecných lekárov aj špecialistov z obchodného registra. Prezident asociácie Marián Šóth však dúfa, že tento krok postihne iba minimum ambulancií. Ako uviedol pre TASR, dotknúť sa to malo len subjektov,  ktoré opomenuli splnenie…

“Ženy Európy”: Greta Thunbergová a Angela Merkelová získali ocenenie “Women of Europe Awards”

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Odd Andersen/Pool Photo via AP,TASR/AP-Eduardo Munoz Alvarez,John Thys, Pool via AP)   Cenou Women of Europe Awards, ktorú spoločne organizujú European Movement International a European Women's Lobby, sa oceňujú ženy, ktoré svojou každodennou prácou podporujú európske myšlienky a hodnoty, ako je demokracia, inklúzia a rozmanitosť Tento roku boli…

Podkasty

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1. Austrália : Mladíci, ktorí utiekli z koncentračného kovidového tábora boli chytení  2.

0icon

1. Polícii sa podarilo chytiť a zatknúť 3 mladistvých (15,16 a 17 rokov) porušovateľov kovid karantény , ktorí pod rúškom noci (o 4. hodine ráno) utiekli zo ,,špeciálneho tábora", kde sú umiestnené osoby podozrivé z nákazy po kontakte s osobami, u ktorých sa zistilo, že ju šíria.Motiváciou pre ich útek bol…

Andrej Biras

Boj o Európu, ktorý sa začal 20.11.21 vo Viedni pokračuje! Občianska mobilizácia, ktorá práve prebieha je historická!

0icon

20.11.2021 prebehla  vo Viedni mega demonštrácia, kde minimálne 100.000 ľudí vyjadrilo svoj názor proti povinnému očkovaniu.  Mainstream rozprával o 35.000 účastníkoch.. Pozrite tu koľko ich bolo: https://www.youtube.com/watch?v=56NrGdmWMvc V tomto videu je 1,5 hodinový sprievod zrýchlený do 19 min. Je toto 35.000 ľudí? Tvrdia to média a polícia? Hanba

René Pavlík

Hoax

0icon

Hoax Hoax

Marek Brna

Súčasnosť je ako zlý sen

0icon

Je to však neúprosná realita. Žneme plody našej sejby. Takí sme boli a preto k nám prichádzajú dnešné okolnosti. Rozhliadnime sa okolo seba a priznajme, či naozaj si dnešné ľudstvo zaslúži dajakú slnečnú realitu, život v zdraví a radosti, spokojnosti. Usiluje sa v dnešnej dobe vôbec niekto o naozaj cnostný,…

TopDesať

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0 icon

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

TOP10: Staroveké Grécko, ako ho nepozná ani profesor dejín

0 icon

Zdá sa, že starí Gréci vymysleli mnoho vecí, ktoré dnes používame: divadlo, olympijské hry, filozofiu aj jo-jo. Staroveké Grécko je však aj plné tajomstiev a zaujímavých faktov, o ktorých možno nevedia ani samotní učitelia dejepisu. Poďme sa na nich spolu pozrieť.

Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

0 icon

Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

Stratený v dunách piesku západného ergu: 2. časť

0 icon

Nachádzame sa na Sahare, jednej z najsuchších oblastí na svete. Konkrétnejšie v neprívetivej krajine Veľkého západného ergu, ktorá pripomína more zlatých vĺn pod azúrovou oblohou, kde sa rozkladá na ploche 78 000 kilometrov štvorcových. Duny už údajne pohltili ťavie karavány, armády a celé dediny. Pokusy zastaviť ich však zlyhali. Pokračujeme…

Čo sa stane s tvojím telom, ak vyhodíš vankúš?

0 icon

Prvý vankúš, ktorý poznáme, pochádza zo starovekej Mezopotámie. Bol vyrobený z kameňa a mohli si ho dovoliť iba bohatí ľudia. Na rozdiel od starodávnych kamenných vankúšov sú dnes tie, ktoré používame, mäkké a nadýchané a veľa ľudí nemôže spať bez objatia veľkého útulného vankúša. Ale v skutočnosti nemusí byť spánok s vankúšom najlepším spôsobom odpočinku,…

Armádny Magazín

Ukrajinská armáda zverejnila video z hromadnej popravy migrantov na hraniciach s Bieloruskom

0 icon

Bielorusko, 3.december 2021 (AM) – Utečenci z Blízkeho východu sa pokúšali dostať na územie Ukrajiny cez černobyľskú zónu. Príslušník Ozbrojených síl Ukrajiny Vasyl Rumak zverejnil video popr

Ruské ozbrojené sily vytvorili prvú rotu bojových vozidiel Terminator

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Prvá jednotka ozbrojených síl RF vybavená bojovým vozidlom na podporu tankov (BMPT) "Terminátor", je vytvorená v Centrálnom vojenskom okruhu, povedal  generálplukovník Alexander Lapin.   „V súlade s rozhodnutím ministra obrany a pokynom náčelníka Generálneho š

Ruské národné letectvo stojí pred veľkou zmenou. Bola ohlásená fúzia spoločností Suchoj, MiG a OAK

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Rozhodnutím vedenia Spojenej leteckej korporácie (OAK) sa v Rusku zlúčia tri veľké letecké spoločnosti. O podrobnostiach reorganizácie zlúčením dvoch veľkých spoločností sa bude rokovať na valnom zhromaždení v januári budúceho roka. Informovala o tom oficiálna stránka OAK.   Blížiace sa spojenie OAK, Suchoj a RSK Mi

Na zabezpečovaní obrany Slovenska sa podieľa čoraz viac žien

0 icon

Slovensko, 3. december 2021 (AM, MOSR) – Dáta z personálnych oddelení rezortu obrany ukazujú, že uplatnenie pri zabezpečovaní obrany Slovenska nachádza čoraz viac žien. V rámci rezortu aktuálne pracuje celkovo 4 889 žien, čo predstavuje 22,9 percent zo všetkých zamestnancov MO SR a príslušníkov OS SR.   „Aj keď vojenské prostredie…

Lukašenko oznámil spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie

0 icon

Bielorusko, 2.december 2021 (AM, Sputnik) – Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil v rozhovore pre RIA Novosti, že nie je vylúčené zvýšenie početného stavu bielorusk

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali