Branislav Fábry: Rušenie ruských škôl a likvidácia právneho štátu v Lotyšsku

Bratislava 27. septembra 2018 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann)

 

Dňa 6. októbra 2018 prebehnú v Lotyšsku parlamentné voľby a ako býva v tejto krajine zvykom, pred voľbami sa politici snažia prezentovať na úkor ruskej menšiny v krajine. Keďže veľká časť ruskej menšiny stále ešte nemá občianstvo a volebné právo (asi 300 000), má táto menšina menšiu váhu vo voľbách.

Ilustračné foto

Volebná kampaň sa rozbehla už 16. marca 2018, pri oslavách sviatku tzv. Dňa legionárov (sviatok lotyšských Waffen SS), na ktorom sa zúčastnila tak predsedkyňa parlamentu I. Murniece, ako aj niektorí ministri. Premiér M. Kučinskis sa tam osobne nezúčastnil, pretože ako člen Strany zelených a roľníkov by svojim „zeleným partnerom“ len ťažko vysvetlil účasť, miesto toho však podporil inú rusofóbnu agendu a to úplnu likvidáciu stredných škôl s vyučovacím ruským jazykom. Hlavným ideológom zákona bola ale I. Druviete zo strany Jednota, ktorá si dokonca myslí, že ruské deti by sa mali rozprávať po lotyšsky i pri hrách.

 

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

Rušenie ruských škôl v Lotyšsku

Útoky proti ľudským právam

Prípad Gaponenko

Právny štát v Lotyšsku a Maďarsku

Slovensko nesmie bojovať za etnokratický režim

 

Rušenie ruských stredných škôl

Kvôli tlaku uvedených politikov prijalo Lotyšsko v tomto roku nový zákon o vzdelávaní, v rámci ktorého sa prikročilo k ďalšiemu obmedzovaniu ruského jazyka na lotyšských školách. Ide o problém, ktorý sa dotýka viac ako tretiny obyvateľov štátu (36%), ktorí považujú za svoj rodný jazyk ruštinu. Samozrejme, že takéto obmedzenia nie sú v Lotyšsku nové a pokusy vytlačiť ruský jazyk zo škôl sa objavovali aj v minulosti. Ešte v 90-tych rokoch sa prijali zákony, ktoré obmedzovali používanie ruského jazyka na národnostných školách a priniesli tvrdú nacionalizáciu školstva. Od roku 2004 sa na ruských stredných školách zaviedol aj pomer výučby jazykov 60:40 pre lotyšský jazyk.

Výsledkom nacionalizačného tlaku bolo, že od vyhlásenia nezávislosti klesol počet žiakov v školách s jazykom národnostných menšín o 64%. Právna úprava, prijatá v tomto  roku je však ešte reštriktívnejšia a stredné školy v jazyku národnostných menšín doslova likviduje. Na vyššom stupni základného vzdelávania (ročník 7.-9.) totiž stanovuje pomer jazykov 80:20 pre lotyšský jazyk. Ešte horšie však dopadli stredné školy (10. ročník a vyššie), kde má celé vzdelávanie prebiehať v lotyšskom jazyku a ruština sa smie používať iba pri predmetoch, ktoré súvisia s jazykom a kultúrou národnostnej menšiny, teda v podstate predmet „ruský jazyk a literatúra“. Tým pádom prichádza k zrušeniu všetkých stredných škôl, ktoré doteraz vyučovali 40% predmetov v jazyku ruskej národnostnej menšiny.

Nová lotyšská úprava vzdelávania sa však stretne s obrovskými problémami v praxi. Z Lotyšska do západnej Európy odišlo v 21. storočí mnoho mladých ľudí a tak tam chýbajú pracovné sily v oblasti školstva. Problém predstavujú najmä učitelia pre technické smery a systém sa nedokáže len tak zbaviť množstva rusko-jazyčných učiteľov. Mladí lotyšskí nacionalisti nie sú ochotní nahradiť rusko-jazyčných učiteľov, často dôchodcov, pracujúcich v zlých podmienkach a za nízke mzdy. Aj pre tieto dôvody zákonodarca umožnil určité prechodné obdobia a cieľ nacionalizácie školstva sa má dosiahnuť až v školskom roku 2020/21.

V prípade ruskej menšiny v súčasnom Lotyšsku ide pritom o dramatickú situáciu, ktorá pripomína excesy maďarského šovinizmu v 19. storočí, keď uhorská vláda zrušila Slovákom všetky gymnáziá. Súčasná situácia v Lotyšsku je ešte horšia, lebo na rozdiel od 19. storočia sa stredo-školské vzdelávanie dotýka takmer všetkých detí v krajine. Europoslanec K. Karinš ale ciele zákona jasne pomenoval, keď pred pár dňami otvorene vyzýval na asimiláciu ruských detí v Lotyšsku. Skúsme si pritom predstaviť, že by sa niečo podobné ako v Lotyšsku udialo na Slovensku proti maďarskej menšine. Na šťastie, slovenská ústava garantuje menšinové práva pre Maďarov a na Slovensku tak dnes existujú nielen stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale dokonca aj Univerzita J. Selyeho s výučbou v maďarskom jazyku v Komárne.

 

Útoky proti ľudským právam

Nie je príliš prekvapujúce, že proti novým školským predpisom sa medzi príslušníkmi ruskej menšiny objavil veľký odpor. Už od 2. apríla, keď prezident podpísal zákon sa v objavilo množstvo protestných akcií, tie však k žiadnemu úspechu neviedli. Vládna moc používa proti protestom rôzne metódy boja, od obvinení z ruskej propagandy až po obmedzovanie základných práv a slobôd. Na školách sa tiež organizujú rôzne workshopy s účelom diskreditovať odporcov reformy ako „ruských agentov“. Takéto workshopy vysoko ocenila aj česká mimovládna organizácia Európske hodnoty, ktorá ich spomenula aj vo svojom hodnotení boja proti ruskej propagande „Kremlin Watch“ (s. 61-62). Nie je prekvapením, že Lotyšsko v uvedenom hodnotení skončilo na zdieľanom prvom mieste s plným počtom bodov ako vzor pre iné krajiny.

Za zmienku stojí aj obmedzovanie zhromažďovacieho práva odporcov reformy. Napr. dňa 15. septembra 2018 sa v Rige uskutočnil pochod s názvom „Ruky preč od ruských škôl“. Tento pochod bol na úradoch ohlásený už 10. júla, vrátane jeho trasy. Deň pred pochodom však úrady svojvoľne trasu zmenili. Týmto zásahom sa zmenilo sa aj miesto vystúpenia aktivistov, teda nie obvyklé Radničné námestie, ale netradičný Park Esplanada. To viedlo k zmätkom pri realizácii celej akcie a výrazne oslabilo účasť na protestnej akcií, ktorej sa za týchto okolností zúčastnilo iba 5000 ľudí. Skúsme si predstaviť, čo by sa stalo, keby niekto deň pred demonštráciou zmenil miesto konania Zhromaždení za slušné Slovensko v Bratislave a presunul ho z Námestia SNP niekde do parku v Petržalke.

Skúsme si tiež predstaviť, že by napr. v Moskve vykonali čosi podobné pri protestoch A. Navaľného a deň pred pochodom mu zmenili trasu. Aj v Rige pritom demonštranti zvažovali demonštranti Navaľného taktiku: nerešpektovať úradné rozhodnutie o mieste zhromaždenia, tým vyvolať násilnú reakciu polície a následne i medializáciu. Tento scenár sa dal vidieť napr. pri ruských protestoch proti dôchodkovej reforme z 9. septembra 2018. A. Navaľný a spol. vtedy v Moskve ohlásili demonštráciu na mieste, ktoré si už rezervovala radnica a navyše v deň, keď sa v Moskve uskutočňoval Deň mesta a tiež voľby. Organizátori zhromaždenia v Rige ale nakoniec dodržali príkazy úradov, keďže im bolo jasné, že v médiách by sa o ich demonštráciách nepísalo ani v prípade policajného násilia, podobne ako sa nepíše o zatknutých aktivistoch ich hnutia.

 

Prípad Gaponenko

Najznámejším prípadom zásahu proti ľudsko-právnym aktivistom v Lotyšsku v tomto roku je prípad aktivistu A. Gaponenka, ktorého orgány činné v trestnom konaní zadržali tesne po prijatí nového zákona v apríli 2018 a držali vo väzbe štyri mesiace. Formálnym dôvodom malo byť trestné stíhanie za text na internete s názvom „Vykonajú v máji Američania v Rige školenie v oblasti etnických čistiek?“. Išlo o provokatívny text, ktorým autor napadol prítomnosť vojsk NATO v Pobaltí ako ich prípravu na potlačenie povstania ruskej menšiny. Faktom je, že vojská NATO v Pobaltí pravidelne nacvičujú scenár, kde zasahujú na pomoc krajine, v ktorej mala Moskva vyvolať nepokoje domáceho obyvateľstva. Takýto scenár sa dá veľmi ľahko použiť práve proti aktivistom za ruský jazyk v Lotyšsku. Aj slovenskí vojaci by si mali uvedomiť, na čo sa vlastne pri svojich cvičeniach pripravujú.

Trestné oznámenie na A. Gaponenka podal pritom osobne A. Latkovskis, predseda výboru lotyšského parlamentu pre bezpečnosť a obranu. Prezident bezpečnostnej polície N. Medžviets sa o A. Gaponenkovi opakovane kriticky vyjadroval, napr. tým, že ho označoval za „nepriateľa“ alebo „agenta ruského vplyvu“ . Do väzby A. Gaponenka nakoniec zobral súd Vidzeme, predmestia Rigy. Po zadržaní ho podľa tvrdení jeho podporovateľov bili a držali 11 hodín v putách. Nechcem si ani predstaviť, ako by na Slovensku dopadol policajný prezident, ktorý by nejakého aktivistu označil verejne za „nepriateľa“ alebo „Sorosovho agenta“ a následne by ho vo veku 64 rokov bili (podľa tvrdenia aktivistov) a držali vo väzbe štyri mesiace kvôli textu na internete.

A. Gaponenko je jedným z najznámejších aktivistov za práva rusko-jazyčného obyvateľstva v Lotyšsku. Ide o profesora ekonómie a bývalého člena Lotyšskej akadémie vied, ktorý v rokoch 1989-1993 pôsobil aj ako poradca magistrátu v Rige pri ekonomických zmenách. Po roku 1993 sa však ocitol medzi neobčanmi a tým sa začala aj jeho opozícia proti vládnej moci. Jeho angažovanie sa zosilnelo najmä po roku 2004, kedy vrcholila prvá vlna nacionalizácie stredného školstva. A. Gaponenko je predsedom organizácie „Rodný jazyk“, lídrom „Kongresu neobčanov“ a jedným z predstaviteľov „Štábu na záchranu ruských škôl v Lotyšsku“. Práve tento „Štáb“ sa stal centrom boja proti nacionalizácii národnostného školstva v Lotyšsku a združuje mimovládne organizácie na podporu ruských škôl.

 

Právny štát v Lotyšsku a v Maďarsku

Pred niekoľkými dňami sme boli v Európskom parlamente svedkami hlasovania o správe J. Sargentiniovej o demokracii a právnom štáte v Maďarsku. Na celej záležitosti je dosť zaujímavé, ako hlasovali predstavitelia jednotlivých krajín. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že poslanci z východnej Európy podporili správu v oveľa menšom rozsahu než tí zo Západu. Z tohto regiónu však najväčšiu podporu získala správa medzi poslancami Estónska a Lotyšska. Ide pritom o tie dve krajiny EÚ, ktoré sú jednoznačne najmenej demokratické (najmä kvôli problému neobčanov) a v zásade všetky výhrady, ktoré sa v EÚ dnes používajú proti Maďarsku, by sa dali rovnako dobre použiť najmä proti Lotyšsku.

Je neuveriteľné, aké veľké excesy proti demokracii a právnemu štátu si Lotyšsko môže dovoliť. Od etnokratického charakteru politického systému, cez problémy v súdnictve, korupciu, obmedzovanie slobody zhromažďovania, až po oslavu nacistickej minulosti. Zvlášť však treba spomenúť problém slobody prejavu. Lotyšsko udeľuje vysoké pokuty za odlišné informácie o udalostiach na Ukrajine, ktoré poskytuje najmä rusko-jazyčná pobaltská televízia PBK. Ide aj o deportácie ruských novinárov či zákazy pre vysielania niektorých ruských médií. Za zmienku stojí napr. aj to, že mediálna rada zakázala lotyšským novinárom používať agentúru Sputnik ako zdroj informácií. Snaha RTVS a spol. zamlčovať tieto zásahy do slobody prejavu v Pobaltí ostro kontrastuje s ostrou kritikou mediálnej politiky V. Orbána.

 

Slovensko nesmie bojovať za etnokraciu

Lotyšsko si dnes uvedomuje, že si svojou doterajšou etnokratickou politikou vytvorilo na vlastnom území veľkú a nespokojnú ruskú menšinu. Riga sa tejto menšiny síce obáva, ale napriek tomu jej stále pridáva ďalšie dôvody na nespokojnosť. Spolieha sa pritom na to, že krajinu v prípade potreby NATO a EÚ ochráni. Lenže aj členské štáty NATO, vrátane Slovenska, by mali Lotyšom jasne povedať, že nemienia viesť vojnu proti Rusku kvôli rušeniu ruských škôl, oslavám sviatkov veteránov Waffen SS či etnokratickému politickému systému v Lotyšsku.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Španielski kresťanskí právnici podali sťažnosť na potraty do Štrasburgu

0 icon

Španielsko 7. decembra 2021 (HSP/TK KBS/E-kai/Foto:TASR/AP - Andrew Harnik)   Španielska nadácia kresťanských právnikov sa bude sťažovať na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) na pasivitu ústavného súdu v súvislosti so zákonom schváleným v roku 2010, ktorý umožňuje interrupciu na žiadosť ženy Vedúca organizácie Polonia Castellanosová pre agentúru…

Rezort vnútra spustil prípravu na obstaranie telových kamier pre policajtov

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR)   Rezort vnútra začal v piatok 3. decembra zverejnením v Európskom vestníku obstarávania prípravné trhové konzultácie na telové kamery na odev a prilbu s príslušenstvom. Účelom konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov pôsobiacich v tejto oblasti a chce tak získať aj informácie potrebné na nastavenie…

Polícia za posledný týždeň zistila viac ako 1 700 priestupkov a deliktov pri porušovaní protipandemických opatrení

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Polícia za posledný týždeň zaznamenala 1777 priestupkov a deliktov týkajúcich sa porušenia protipandemických opatrení. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová v tlačovej správe Polícia zaznamenala 11 porušení lekárom stanovenej karantény, 215 porušení povinnosti nosenia rúšok, 12 porušení…

V Nemecku odsúdili elektrikára, ktorý kastroval mužov na požiadanie

0 icon

Berlín 7. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Súd v nemeckom Mníchove poslal na viac ako osem rokov za mreže 67-ročného elektrikára, ktorý kastroval mužov na požiadanie. Jeden takýto prípad sa pritom skončil smrťou. V utorok o tom informovala tlačová agentúra dpa Muž dostal trest odňatia slobody na osem rokov a šesť…

Babiš chce do Poľska poslať 150 vojakov, aby pomohli s migračnou krízou

0 icon

Praha 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Český premiér Andrej Babiš chce v stredu požiadať obe komory českého parlamentu o mandát na vyslanie 150 českých vojakov na poľsko-bieloruské hranice na 180 dní. V utorok o tom informovala agentúra PAP Českí vojaci podľa Babiša budú na hraniciach pomáhať svojím poľským…

Kanadská spoločnosť Medicago tvrdí, že vyvinula vakcínu na rastlinnej báze s pomerne vysokou účinnosťou

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Courtesy of Medicago via AP)   Kanadský výrobca liečiv Medicago tvrdí, že vyvinul vakcínu na rastlinnej báze, ktorá preukázala silnú ochranu proti koronavírusu. Spoločnosť v utorok informovala, že o registráciu dvojdávkovej vakcíny čoskoro požiada doma aj v zahraničí. Výrobca sa odvoláva na rozsiahlu štúdiu,…

Slováci na MS v Helsinkách prekonali nemeckú prekážku a vo štvrťfinále ich čakajú silní Fíni

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenská reprezentácia mužov vo florbale sa len druhýkrát v histórii prebojovala do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Slováci na aktuálnom šampionáte vo fínskych Helsinkách v utorok v baráži o štvrťfinálovú miestenku zdolali Nemcov 7:3. Nad týmto súperom na MS triumfovali premiérovo, v predchádzajúcom jedinom meraní…

Prezidentka hovorila s Jaroslavom Naďom o plnení úloh rezortu obrany

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová hovorila v utorok s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) o plnení úloh a plánovaných aktivitách rezortu na nasledujúce obdobie. Šéf rezortu obrany o tom informoval na sociálnej sieti "Aj v nadchádzajúcom období chceme byť stabilným prvkom v zabezpečení…

Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský, Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila. Petičný výbor sa po prekročení počtu 20.000 podpisov dohodol na jej ukončení. Spolu s protestom Za slobodné univerzity potvrdila široký a zásadný nesúhlas akademickej obce a jej…

Rohingovia zažalovali spoločnosť Meta za rolu pri násilí voči nim

0 icon

Londýn 7. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Tony Avelar)   Rohinskí utečenci zažalovali materskú firmu sociálnej siete Facebook - spoločnosť Meta za to, že na svojich platformách nezastavila nenávistné príspevky mjanmarskej armády a jej podporovateľov proti tejto moslimskej etnickej skupine. Žiadajú odškodné viac ako 150 miliárd dolárov Hromadnú žalobu podali právnici v pondelok…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Sloboda a demokracia, cha cha cha cha cha cha

0icon

 Žijeme najlepšie časy, vychutnávame si plody dlhoročného zrenia slobody a demokracie západného typu. Slobodné voľby! Pluralita názorov! Pravda a láska! Vážme si, že máme možnosť radostne pôsobiť v podmienkach, za ktoré vďačíme vyspelým západným štátom a menovite v prvom rade USA, hlavnému nositeľovi pokroku a správnej perspektívy. Ná&sc

Peter Štrba

Čierny súmrak povinného „očkovania“ sa sťahuje nad Slovenskom. ČO SPRAVÍ SLOVENSKÁ INTELIGENCIA? ČO SPRAVÍME VŠETCI?

0icon

  Drahí priatelia, drahí Slováci, drahí obyvatelia Slovenskej republiky! Nerobme si žiadne ilúzie, nenechajme sa obalamutiť, nenechajme sa uspať sladkými rečičkami o poukážkach pre dôchodcov za „očkovanie“. Tu to nekončí a ani to neplánovalo skončiť. Prichádzajú prvé medi&aac

Ivan Holek

Desivé porovnanie novodobého a prastarého textu

0icon

  V tomto článku si povieme o súvise dvoch textov a o závažných skutočnostiach, ktoré z nich vyplývajú. Vrhajú totiž desivé svetlo na všetko, čo sa okolo nás deje. Demaskujú to, odkrývajú to a je n

Ján Droppa

Vakcína - ako biologická zbraň

0icon

  Dnes je jasné. že vírusová chrípka Covid mutuje. Pri vzniku pandémie Covid, bolo prvou úlohou vyvinúť vakcínu. Prvá sa sa k tomu prihlásila firma Pfizer-Biontech (USA-D), vakcínu vyvíjali aj iné laboratória na svete v Číne, Rusku, Anglicko a ďalšie. Vzhľadom k celosvet

René Pavlík

Poslanecká impotencia

0icon

Nemohúcnosť Slepý s hluchým rokuje. Naše média sa chystajú na Silvestra. Nemusia nič hľadať. Parlament tvorí za nich - paródiu na nemohúcnosť. Ak to RTV:, a oplatené média odvysielajú, budeme plakať, ale nie od smiechu. O čom hovorím? O poukážkach. Už druhý týždeň rokujú hlup&aacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Lyžiarske stredisko Jakubkova Lúka vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci

Autor: TASR–František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Španielski kresťanskí právnici podali sťažnosť na potraty do Štrasburgu

0 icon

Španielsko 7. decembra 2021 (HSP/TK KBS/E-kai/Foto:TASR/AP - Andrew Harnik)   Španielska nadácia kresťanských právnikov sa bude sťažovať na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) na pasivitu ústavného súdu v súvislosti so zákonom schváleným v roku 2010, ktorý umožňuje interrupciu na žiadosť ženy Vedúca organizácie Polonia Castellanosová pre agentúru…

Rezort vnútra spustil prípravu na obstaranie telových kamier pre policajtov

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR)   Rezort vnútra začal v piatok 3. decembra zverejnením v Európskom vestníku obstarávania prípravné trhové konzultácie na telové kamery na odev a prilbu s príslušenstvom. Účelom konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov pôsobiacich v tejto oblasti a chce tak získať aj informácie potrebné na nastavenie…

Polícia za posledný týždeň zistila viac ako 1 700 priestupkov a deliktov pri porušovaní protipandemických opatrení

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Polícia za posledný týždeň zaznamenala 1777 priestupkov a deliktov týkajúcich sa porušenia protipandemických opatrení. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová v tlačovej správe Polícia zaznamenala 11 porušení lekárom stanovenej karantény, 215 porušení povinnosti nosenia rúšok, 12 porušení…

V Nemecku odsúdili elektrikára, ktorý kastroval mužov na požiadanie

0 icon

Berlín 7. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Súd v nemeckom Mníchove poslal na viac ako osem rokov za mreže 67-ročného elektrikára, ktorý kastroval mužov na požiadanie. Jeden takýto prípad sa pritom skončil smrťou. V utorok o tom informovala tlačová agentúra dpa Muž dostal trest odňatia slobody na osem rokov a šesť…

Babiš chce do Poľska poslať 150 vojakov, aby pomohli s migračnou krízou

0 icon

Praha 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Český premiér Andrej Babiš chce v stredu požiadať obe komory českého parlamentu o mandát na vyslanie 150 českých vojakov na poľsko-bieloruské hranice na 180 dní. V utorok o tom informovala agentúra PAP Českí vojaci podľa Babiša budú na hraniciach pomáhať svojím poľským…

Kanadská spoločnosť Medicago tvrdí, že vyvinula vakcínu na rastlinnej báze s pomerne vysokou účinnosťou

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Courtesy of Medicago via AP)   Kanadský výrobca liečiv Medicago tvrdí, že vyvinul vakcínu na rastlinnej báze, ktorá preukázala silnú ochranu proti koronavírusu. Spoločnosť v utorok informovala, že o registráciu dvojdávkovej vakcíny čoskoro požiada doma aj v zahraničí. Výrobca sa odvoláva na rozsiahlu štúdiu,…

Slováci na MS v Helsinkách prekonali nemeckú prekážku a vo štvrťfinále ich čakajú silní Fíni

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenská reprezentácia mužov vo florbale sa len druhýkrát v histórii prebojovala do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Slováci na aktuálnom šampionáte vo fínskych Helsinkách v utorok v baráži o štvrťfinálovú miestenku zdolali Nemcov 7:3. Nad týmto súperom na MS triumfovali premiérovo, v predchádzajúcom jedinom meraní…

Prezidentka hovorila s Jaroslavom Naďom o plnení úloh rezortu obrany

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová hovorila v utorok s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) o plnení úloh a plánovaných aktivitách rezortu na nasledujúce obdobie. Šéf rezortu obrany o tom informoval na sociálnej sieti "Aj v nadchádzajúcom období chceme byť stabilným prvkom v zabezpečení…

Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský, Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila. Petičný výbor sa po prekročení počtu 20.000 podpisov dohodol na jej ukončení. Spolu s protestom Za slobodné univerzity potvrdila široký a zásadný nesúhlas akademickej obce a jej…

Rohingovia zažalovali spoločnosť Meta za rolu pri násilí voči nim

0 icon

Londýn 7. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Tony Avelar)   Rohinskí utečenci zažalovali materskú firmu sociálnej siete Facebook - spoločnosť Meta za to, že na svojich platformách nezastavila nenávistné príspevky mjanmarskej armády a jej podporovateľov proti tejto moslimskej etnickej skupine. Žiadajú odškodné viac ako 150 miliárd dolárov Hromadnú žalobu podali právnici v pondelok…

Podkasty

Drogy smiete, ale jazyk držte za zubami, odkazuje Kolíková

icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR – Dano Veselský) Žijeme v časoch revolúcií a reforiem. Zatiaľ čo vo vikipedii sa píše, že revolúcia je hlboká kvalitatívna zmena v spoločensko-politických vzťahoch, zvrat, obrat, prechod od starého politického usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami, my vďaka ministrovi financií Matovičovi vieme, môže byť aj „daňovo-odvodová revolúcia“. A vďaka ministerke spravodlivosti Kolíkovej začíname chápať,...

Zlikviduje Matovič v mene svojej „revolúcie“ strednú vrstvu ako prvý na svete?

icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel) Noty, vlastne „návod na postup“, ako to prezradil na tlačovej besede v polovici októbra minister Lengvarský, sú rozoslané a vlády ich strmhlav plnia. Jednou z úloh v rámci zavedenia nového svetového poriadku je likvidácia strednej vrstvy. Matovič svoju daňovú revolúciu, reformu, či „atómovú bombu“ začal prezentovať 17. novembra, práve...

„V tejto republike médiá vládnu, majú obrovské kompetencie a žiadnu zodpovednosť.“ Ktoré médiá má na mysli člen výboru NR SR pre kultúru Dušan Jarjabek?

icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:) Na žiadosť Európskej komisie vypracoval rezort Natálie Milanovej súbor zákonov týkajúcich sa mediálneho prostredia, všetkých druhov médií aj autorského zákona. Dva z balíka zákonov sú už v parlamente. Podľa šéfky ministerstva kultúry vyvolá tento balík zákonov v praxi doslova „kultúrnu revolúciu“. Zvuk: Milanová Bývalá ministerka kultúry Jana Laššáková, dnes pod krídlami Hlasu-SD, si...

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Sloboda a demokracia, cha cha cha cha cha cha

0icon

 Žijeme najlepšie časy, vychutnávame si plody dlhoročného zrenia slobody a demokracie západného typu. Slobodné voľby! Pluralita názorov! Pravda a láska! Vážme si, že máme možnosť radostne pôsobiť v podmienkach, za ktoré vďačíme vyspelým západným štátom a menovite v prvom rade USA, hlavnému nositeľovi pokroku a správnej perspektívy. Ná&sc

Peter Štrba

Čierny súmrak povinného „očkovania“ sa sťahuje nad Slovenskom. ČO SPRAVÍ SLOVENSKÁ INTELIGENCIA? ČO SPRAVÍME VŠETCI?

0icon

  Drahí priatelia, drahí Slováci, drahí obyvatelia Slovenskej republiky! Nerobme si žiadne ilúzie, nenechajme sa obalamutiť, nenechajme sa uspať sladkými rečičkami o poukážkach pre dôchodcov za „očkovanie“. Tu to nekončí a ani to neplánovalo skončiť. Prichádzajú prvé medi&aac

Ivan Holek

Desivé porovnanie novodobého a prastarého textu

0icon

  V tomto článku si povieme o súvise dvoch textov a o závažných skutočnostiach, ktoré z nich vyplývajú. Vrhajú totiž desivé svetlo na všetko, čo sa okolo nás deje. Demaskujú to, odkrývajú to a je n

Ján Droppa

Vakcína - ako biologická zbraň

0icon

  Dnes je jasné. že vírusová chrípka Covid mutuje. Pri vzniku pandémie Covid, bolo prvou úlohou vyvinúť vakcínu. Prvá sa sa k tomu prihlásila firma Pfizer-Biontech (USA-D), vakcínu vyvíjali aj iné laboratória na svete v Číne, Rusku, Anglicko a ďalšie. Vzhľadom k celosvet

René Pavlík

Poslanecká impotencia

0icon

Nemohúcnosť Slepý s hluchým rokuje. Naše média sa chystajú na Silvestra. Nemusia nič hľadať. Parlament tvorí za nich - paródiu na nemohúcnosť. Ak to RTV:, a oplatené média odvysielajú, budeme plakať, ale nie od smiechu. O čom hovorím? O poukážkach. Už druhý týždeň rokujú hlup&aacut

TopDesať

Rainbow bridge ako div sveta: 2. časť

0 icon

Počuli ste už o Rainbow bridge (Dúhovom moste) z ružového pieskovca, ktorý sa nachádza v južnom Utahu v Spojených štátoch? Ak nie, určite by ste mali začať prvou časťou nášho článku. A - samozrejme - pokračovať touto druhou, ktorá je zároveň nateraz poslednou o oblúku, ktorý americký prezident Theodore Roosevelt…

5 receptov na prípravu vareného vína inšpirované domovom aj zahraničím

0 icon

Vianočné trhy majú svoje čaro, svetelné ozdoby, množstvo ľudí, chutí, vôní. Ale ak sa chceš so svojimi priateľmi porozprávať o tom, ako rýchlo ubehol ďalší rok, nemáš šancu. Hlasitá hudba a ruch tomu bránia. Vo väčších mestách dokonca ani nemáš kde vypiť svoj punč či víno. Preto si radšej skús…

Santa Claus: Je len výmyslom obchodníkov? 2. časť

0 icon

V západnej Európe je Santa Claus všeobecne známy ako milá postavička, ktorá rozdáva na Vianoce darčeky. Skutočne existoval alebo sa jedná len o marketingový ťah obchodníkov? Pokračujeme druhou časťou článku o Santa Clausovi. Mýtus o rozdávaní darčekov vznikol z inej legendy: Je to príbeh o chudobnom otcovi, ktoré svoje tri dcéry nemohol vydať, lebo nemal pre ne…

Kde sa nachádza ruské cárske zlato? Pátral aj samotný Putin

0 icon

Rok 1917 bol v Rusku naozaj turbulentný. Revolúcia zasiahla celú krajinu. Chaos, ktorý nastal ,sa postaral o „stratu“ ruského cárskeho pokladu Romanovcov. Horúca stopa vedie k jazeru na Sibíri, kde sa do obrovskej hĺbky ponoril aj Vladimír Putin. Podarilo sa mu nájsť ruské cárske zlato? Cárska rodina nahromadila za celú dobu svojho…

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 2. časť

0 icon

Západné vetry vanú nad pariacimi sa dažďovými lesmi v povodí Konga a zbierajú vlahu. Pohorie Ruwenzori ich donúti stúpať vyššie a skondenzovať sa na dážď a kryštáliky ľadu. Výsledkom sú mraky, ktoré takmer ustavične zahaľujú vrcholky Ruwenzori. Ako správne tušíte, práve tento proces má za následok, že rastliny rastú do…

Armádny Magazín

Pád hegemóna alebo šesť dôvodov kolapsu dolárového systému

0 icon

USA, 7. decembra 2021 (AM) – Akciový trh klesá, šéf Federálneho rezervného systému Powell sa obáva vysokej inflácie, spája to s novou mutáciou vírusu covid, no zároveň hovorí o „silnej“ ekonomike USA.    Vyvstáva však otázka, ako to je v skutočnosti? Samo

Francúzsko získava doteraz najväčší kontrakt na dodávku stíhačiek Rafale pre zahraničného zákazníka

0 icon

Francúzsko, 7. decembra 2021 (AM) – Elyzejský palác oznámil, že so Spojenými arabskými emirátmi bola uzavretá dohoda o predaji 80 lietadiel Rafale. Dubaj je prvou zastávkou Emmanuela Macrona na jeho ceste po krajinách Perzského zálivu pred Katarom a Saudskou Ará

„Generál Mráz“ sa pokúšal bojovať za Hitlera

0 icon

Rusko, 7.december 2021 (AM) – V roku 1941 sa anomálne silné mrazy pri Moskve začali už 12. novembra. Populárna legenda hovorí, že práve mrazy zastavili hitlerovskú armádu a zachránili sovietske hlavné mesto. Lenže nemeckí generáli, ktorí všetko videli na vlastné oči, pomenúvajú iné dôvody svojej historickej porážky.  

Minister obrany Naď zahral na rusofóbnu strunu: Rusi napadnú koho chcú a kedy sa im to hodí

0 icon

Slovensko, 7.december 2021 (AM, Sputnik) – Minister obrany Jaroslav Naď informoval, že slovenskí vojaci dorazili s húfnicami Zuzana 2

Švédsky inštitút zničil mýtus NATO: Obviňovať Rusko z vojenských plánov je nesprávne

0 icon

Švédsko, 7. decembra 2021 (AM) –Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru zverejnil správu o predaji zbraní za posledných päť rokov. Jeho údaje spochybňujú slová NATO o vojensk

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Lyžiarske stredisko Jakubkova Lúka vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci

Autor: TASR–František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali