Branislav Fábry: Rušenie ruských škôl a likvidácia právneho štátu v Lotyšsku

Bratislava 27. septembra 2018 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann)

 

Dňa 6. októbra 2018 prebehnú v Lotyšsku parlamentné voľby a ako býva v tejto krajine zvykom, pred voľbami sa politici snažia prezentovať na úkor ruskej menšiny v krajine. Keďže veľká časť ruskej menšiny stále ešte nemá občianstvo a volebné právo (asi 300 000), má táto menšina menšiu váhu vo voľbách.

Ilustračné foto

Volebná kampaň sa rozbehla už 16. marca 2018, pri oslavách sviatku tzv. Dňa legionárov (sviatok lotyšských Waffen SS), na ktorom sa zúčastnila tak predsedkyňa parlamentu I. Murniece, ako aj niektorí ministri. Premiér M. Kučinskis sa tam osobne nezúčastnil, pretože ako člen Strany zelených a roľníkov by svojim „zeleným partnerom“ len ťažko vysvetlil účasť, miesto toho však podporil inú rusofóbnu agendu a to úplnu likvidáciu stredných škôl s vyučovacím ruským jazykom. Hlavným ideológom zákona bola ale I. Druviete zo strany Jednota, ktorá si dokonca myslí, že ruské deti by sa mali rozprávať po lotyšsky i pri hrách.

 

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

Rušenie ruských škôl v Lotyšsku

Útoky proti ľudským právam

Prípad Gaponenko

Právny štát v Lotyšsku a Maďarsku

Slovensko nesmie bojovať za etnokratický režim

 

Rušenie ruských stredných škôl

Kvôli tlaku uvedených politikov prijalo Lotyšsko v tomto roku nový zákon o vzdelávaní, v rámci ktorého sa prikročilo k ďalšiemu obmedzovaniu ruského jazyka na lotyšských školách. Ide o problém, ktorý sa dotýka viac ako tretiny obyvateľov štátu (36%), ktorí považujú za svoj rodný jazyk ruštinu. Samozrejme, že takéto obmedzenia nie sú v Lotyšsku nové a pokusy vytlačiť ruský jazyk zo škôl sa objavovali aj v minulosti. Ešte v 90-tych rokoch sa prijali zákony, ktoré obmedzovali používanie ruského jazyka na národnostných školách a priniesli tvrdú nacionalizáciu školstva. Od roku 2004 sa na ruských stredných školách zaviedol aj pomer výučby jazykov 60:40 pre lotyšský jazyk.

Výsledkom nacionalizačného tlaku bolo, že od vyhlásenia nezávislosti klesol počet žiakov v školách s jazykom národnostných menšín o 64%. Právna úprava, prijatá v tomto  roku je však ešte reštriktívnejšia a stredné školy v jazyku národnostných menšín doslova likviduje. Na vyššom stupni základného vzdelávania (ročník 7.-9.) totiž stanovuje pomer jazykov 80:20 pre lotyšský jazyk. Ešte horšie však dopadli stredné školy (10. ročník a vyššie), kde má celé vzdelávanie prebiehať v lotyšskom jazyku a ruština sa smie používať iba pri predmetoch, ktoré súvisia s jazykom a kultúrou národnostnej menšiny, teda v podstate predmet „ruský jazyk a literatúra“. Tým pádom prichádza k zrušeniu všetkých stredných škôl, ktoré doteraz vyučovali 40% predmetov v jazyku ruskej národnostnej menšiny.

Nová lotyšská úprava vzdelávania sa však stretne s obrovskými problémami v praxi. Z Lotyšska do západnej Európy odišlo v 21. storočí mnoho mladých ľudí a tak tam chýbajú pracovné sily v oblasti školstva. Problém predstavujú najmä učitelia pre technické smery a systém sa nedokáže len tak zbaviť množstva rusko-jazyčných učiteľov. Mladí lotyšskí nacionalisti nie sú ochotní nahradiť rusko-jazyčných učiteľov, často dôchodcov, pracujúcich v zlých podmienkach a za nízke mzdy. Aj pre tieto dôvody zákonodarca umožnil určité prechodné obdobia a cieľ nacionalizácie školstva sa má dosiahnuť až v školskom roku 2020/21.

V prípade ruskej menšiny v súčasnom Lotyšsku ide pritom o dramatickú situáciu, ktorá pripomína excesy maďarského šovinizmu v 19. storočí, keď uhorská vláda zrušila Slovákom všetky gymnáziá. Súčasná situácia v Lotyšsku je ešte horšia, lebo na rozdiel od 19. storočia sa stredo-školské vzdelávanie dotýka takmer všetkých detí v krajine. Europoslanec K. Karinš ale ciele zákona jasne pomenoval, keď pred pár dňami otvorene vyzýval na asimiláciu ruských detí v Lotyšsku. Skúsme si pritom predstaviť, že by sa niečo podobné ako v Lotyšsku udialo na Slovensku proti maďarskej menšine. Na šťastie, slovenská ústava garantuje menšinové práva pre Maďarov a na Slovensku tak dnes existujú nielen stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale dokonca aj Univerzita J. Selyeho s výučbou v maďarskom jazyku v Komárne.

 

Útoky proti ľudským právam

Nie je príliš prekvapujúce, že proti novým školským predpisom sa medzi príslušníkmi ruskej menšiny objavil veľký odpor. Už od 2. apríla, keď prezident podpísal zákon sa v objavilo množstvo protestných akcií, tie však k žiadnemu úspechu neviedli. Vládna moc používa proti protestom rôzne metódy boja, od obvinení z ruskej propagandy až po obmedzovanie základných práv a slobôd. Na školách sa tiež organizujú rôzne workshopy s účelom diskreditovať odporcov reformy ako „ruských agentov“. Takéto workshopy vysoko ocenila aj česká mimovládna organizácia Európske hodnoty, ktorá ich spomenula aj vo svojom hodnotení boja proti ruskej propagande „Kremlin Watch“ (s. 61-62). Nie je prekvapením, že Lotyšsko v uvedenom hodnotení skončilo na zdieľanom prvom mieste s plným počtom bodov ako vzor pre iné krajiny.

Za zmienku stojí aj obmedzovanie zhromažďovacieho práva odporcov reformy. Napr. dňa 15. septembra 2018 sa v Rige uskutočnil pochod s názvom „Ruky preč od ruských škôl“. Tento pochod bol na úradoch ohlásený už 10. júla, vrátane jeho trasy. Deň pred pochodom však úrady svojvoľne trasu zmenili. Týmto zásahom sa zmenilo sa aj miesto vystúpenia aktivistov, teda nie obvyklé Radničné námestie, ale netradičný Park Esplanada. To viedlo k zmätkom pri realizácii celej akcie a výrazne oslabilo účasť na protestnej akcií, ktorej sa za týchto okolností zúčastnilo iba 5000 ľudí. Skúsme si predstaviť, čo by sa stalo, keby niekto deň pred demonštráciou zmenil miesto konania Zhromaždení za slušné Slovensko v Bratislave a presunul ho z Námestia SNP niekde do parku v Petržalke.

Skúsme si tiež predstaviť, že by napr. v Moskve vykonali čosi podobné pri protestoch A. Navaľného a deň pred pochodom mu zmenili trasu. Aj v Rige pritom demonštranti zvažovali demonštranti Navaľného taktiku: nerešpektovať úradné rozhodnutie o mieste zhromaždenia, tým vyvolať násilnú reakciu polície a následne i medializáciu. Tento scenár sa dal vidieť napr. pri ruských protestoch proti dôchodkovej reforme z 9. septembra 2018. A. Navaľný a spol. vtedy v Moskve ohlásili demonštráciu na mieste, ktoré si už rezervovala radnica a navyše v deň, keď sa v Moskve uskutočňoval Deň mesta a tiež voľby. Organizátori zhromaždenia v Rige ale nakoniec dodržali príkazy úradov, keďže im bolo jasné, že v médiách by sa o ich demonštráciách nepísalo ani v prípade policajného násilia, podobne ako sa nepíše o zatknutých aktivistoch ich hnutia.

 

Prípad Gaponenko

Najznámejším prípadom zásahu proti ľudsko-právnym aktivistom v Lotyšsku v tomto roku je prípad aktivistu A. Gaponenka, ktorého orgány činné v trestnom konaní zadržali tesne po prijatí nového zákona v apríli 2018 a držali vo väzbe štyri mesiace. Formálnym dôvodom malo byť trestné stíhanie za text na internete s názvom „Vykonajú v máji Američania v Rige školenie v oblasti etnických čistiek?“. Išlo o provokatívny text, ktorým autor napadol prítomnosť vojsk NATO v Pobaltí ako ich prípravu na potlačenie povstania ruskej menšiny. Faktom je, že vojská NATO v Pobaltí pravidelne nacvičujú scenár, kde zasahujú na pomoc krajine, v ktorej mala Moskva vyvolať nepokoje domáceho obyvateľstva. Takýto scenár sa dá veľmi ľahko použiť práve proti aktivistom za ruský jazyk v Lotyšsku. Aj slovenskí vojaci by si mali uvedomiť, na čo sa vlastne pri svojich cvičeniach pripravujú.

Trestné oznámenie na A. Gaponenka podal pritom osobne A. Latkovskis, predseda výboru lotyšského parlamentu pre bezpečnosť a obranu. Prezident bezpečnostnej polície N. Medžviets sa o A. Gaponenkovi opakovane kriticky vyjadroval, napr. tým, že ho označoval za „nepriateľa“ alebo „agenta ruského vplyvu“ . Do väzby A. Gaponenka nakoniec zobral súd Vidzeme, predmestia Rigy. Po zadržaní ho podľa tvrdení jeho podporovateľov bili a držali 11 hodín v putách. Nechcem si ani predstaviť, ako by na Slovensku dopadol policajný prezident, ktorý by nejakého aktivistu označil verejne za „nepriateľa“ alebo „Sorosovho agenta“ a následne by ho vo veku 64 rokov bili (podľa tvrdenia aktivistov) a držali vo väzbe štyri mesiace kvôli textu na internete.

A. Gaponenko je jedným z najznámejších aktivistov za práva rusko-jazyčného obyvateľstva v Lotyšsku. Ide o profesora ekonómie a bývalého člena Lotyšskej akadémie vied, ktorý v rokoch 1989-1993 pôsobil aj ako poradca magistrátu v Rige pri ekonomických zmenách. Po roku 1993 sa však ocitol medzi neobčanmi a tým sa začala aj jeho opozícia proti vládnej moci. Jeho angažovanie sa zosilnelo najmä po roku 2004, kedy vrcholila prvá vlna nacionalizácie stredného školstva. A. Gaponenko je predsedom organizácie „Rodný jazyk“, lídrom „Kongresu neobčanov“ a jedným z predstaviteľov „Štábu na záchranu ruských škôl v Lotyšsku“. Práve tento „Štáb“ sa stal centrom boja proti nacionalizácii národnostného školstva v Lotyšsku a združuje mimovládne organizácie na podporu ruských škôl.

 

Právny štát v Lotyšsku a v Maďarsku

Pred niekoľkými dňami sme boli v Európskom parlamente svedkami hlasovania o správe J. Sargentiniovej o demokracii a právnom štáte v Maďarsku. Na celej záležitosti je dosť zaujímavé, ako hlasovali predstavitelia jednotlivých krajín. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že poslanci z východnej Európy podporili správu v oveľa menšom rozsahu než tí zo Západu. Z tohto regiónu však najväčšiu podporu získala správa medzi poslancami Estónska a Lotyšska. Ide pritom o tie dve krajiny EÚ, ktoré sú jednoznačne najmenej demokratické (najmä kvôli problému neobčanov) a v zásade všetky výhrady, ktoré sa v EÚ dnes používajú proti Maďarsku, by sa dali rovnako dobre použiť najmä proti Lotyšsku.

Je neuveriteľné, aké veľké excesy proti demokracii a právnemu štátu si Lotyšsko môže dovoliť. Od etnokratického charakteru politického systému, cez problémy v súdnictve, korupciu, obmedzovanie slobody zhromažďovania, až po oslavu nacistickej minulosti. Zvlášť však treba spomenúť problém slobody prejavu. Lotyšsko udeľuje vysoké pokuty za odlišné informácie o udalostiach na Ukrajine, ktoré poskytuje najmä rusko-jazyčná pobaltská televízia PBK. Ide aj o deportácie ruských novinárov či zákazy pre vysielania niektorých ruských médií. Za zmienku stojí napr. aj to, že mediálna rada zakázala lotyšským novinárom používať agentúru Sputnik ako zdroj informácií. Snaha RTVS a spol. zamlčovať tieto zásahy do slobody prejavu v Pobaltí ostro kontrastuje s ostrou kritikou mediálnej politiky V. Orbána.

 

Slovensko nesmie bojovať za etnokraciu

Lotyšsko si dnes uvedomuje, že si svojou doterajšou etnokratickou politikou vytvorilo na vlastnom území veľkú a nespokojnú ruskú menšinu. Riga sa tejto menšiny síce obáva, ale napriek tomu jej stále pridáva ďalšie dôvody na nespokojnosť. Spolieha sa pritom na to, že krajinu v prípade potreby NATO a EÚ ochráni. Lenže aj členské štáty NATO, vrátane Slovenska, by mali Lotyšom jasne povedať, že nemienia viesť vojnu proti Rusku kvôli rušeniu ruských škôl, oslavám sviatkov veteránov Waffen SS či etnokratickému politickému systému v Lotyšsku.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Strana PiS by stratila vládnucu väčšinu

0 icon

Varšava 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Poľská vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) by mala malú šancu na zostavenie samostatnej vlády, keby sa voľby konali práve teraz. Ukázal to prieskum agentúry United Surveys vykonaný pre dve poľské médiá, denník Dziennik Gazeta Prawna a komerčnú rozhlasovú stanicu RMF FM Podľa…

Rusko pre Navaľného obvinilo Nemecko z porušenia Dohovoru o chemických zbraniach: „Bránite nám zistiť pravdu“

0 icon

Moskva 1. decembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecko "priamo pošliapalo" Dohovor o chemických zbraniach, keď odmietlo spolupracovať s Ruskom na prípade ruského opozičníka a blogera Alexeja Navaľného. Vyplýva to z vyhlásenia ruskej delegácie, ktorá sa časovo zhoduje so začatím 25. zasadnutia Konferencie členských štátov Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW)…

Vo februári sa začne proces so Sheilou, ktorá je stíhaná pre extrémizmus

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Špecializovaný trestný súd (ŠTS) vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na 23. februára budúceho roka hlavné pojednávanie vo veci Sheily Sz. Tá čelí obžalobe pre trestné činy výroby a rozširovania extrémistického materiálu, hanobenia rasy, národa a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej…

Ministerka Remišová: Superpočítače budú pomáhať slovenským firmám aj verejnému sektoru

0 icon

Bratislava 1. december 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovensku sa otvára možnosť využívať superpočítače v prospech biznisu, výskumu aj verejného sektora. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznámilo, že spoločne s Centrom spoločných činností Slovenskej akadémie vied a so združením Inovácie pre digitálnu infraštruktúru založili Národné superpočítačové centrum (NSCC), ktoré…

Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy exprimátora, záverečnú reč má Alena Zsuzsová, ktorá tvrdí, že vraždu Basternáka si nikdy neobjednala

0 icon

Banská Bystrica 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák   Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici pokračuje v utorok hlavné pojednávanie v kauze úkladnej vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka So svojou záverečnou rečou má vystúpiť obžalovaná Alena Zs. Utorkové pojednávanie začalo záverečnou rečou obžalovaného Romana O., nasledovať majú záverečné reči…

ZMOS: Takmer polovica samospráv na Slovensku má problémy s pokrytím signálu mobilného internetu

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Takmer polovica samospráv na Slovensku má problémy s pokrytím signálu mobilného internetu. Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa uskutočnil od 12. októbra do 24. novembra na vzorke 523 primátorov a starostov Nedostatočný signál mobilného internetu na celom území…

Taraba: Igor Matovič si dal guľu na nohu. Verejne totiž povedal, že ak bude zvolený generálny prokurátor pomocou hlasov opozície, odstúpi

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Podľa nezaradeného opozičného poslanca Tomáša Tarabu si premiér Igor Matovič "dal guľu na nohu", keď verejne povedal, že ak bude zvolený generálny prokurátor pomocou hlasov opozície, tak odstúpi z funkcie Voľba generálneho prokurátora sa blíži a keďže opozícia nemá žiadneho kandidáta,…

PCR testy v pondelok odhalili 1 254 nakazených, pribudlo aj 29 úmrtí. Miera pozitivity dosiahla 15,69%

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   PCR testy v pondelok odhalili 1 254 nakazených koronavírusom, laboratóriá otestovali 7 991 vzoriek. Počet úmrtí pacientov na COVID-19 stúpol o 29, na Slovensku tak ochoreniu podľahlo už 868 ľudí. Vyliečilo sa ďalších 2 818 osôb. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom…

Nedosiahnutie obchodnej dohody by bolo podľa Merkelovej zlým príkladom

0 icon

Berlín 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Hoslet)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok vyhlásila, že Veľká Británia a Európska únia by boli zlým príkladom, ak by napokon nedosiahli pobrexitovú obchodnú dohodu. Opätovne však potvrdila, že európska dvadsaťsedmička nechce dohodu za každú cenu Veľká Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa…

Vo Francúzsku to vrie. V Paríži skoro 50-tisícicová demonštrácia. Protestuje sa aj v iných mestách. Sporný návrh bezpečnostného zákona prepracujú

0 icon

Paríž 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Mori)   Poslanci z vládnucej strany Republika v pohybe (LREM) prezidenta Emmanuela Macrona v pondelok oznámili, že navrhnú "úplné prepracovanie" ustanovení sporného návrhu zákona, ktoré mali obmedziť právo filmovať alebo fotografovať službukonajúcich policajtov Oznámili to po tom, ako štyroch francúzskych policajtov obvinili tamojšie úrady v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Robo Bačinský

Domovníkova óda na Matoviča.

0icon

  Stručne : podporujem neprávom atakovanú rodinu Igora Matoviča. Pavlínka, Rebeka, Klárka ...Igor, sme na vašej strane a je nás oveľa viac, než tých , čo vás prišli v predvečer prvej adventnej nedele zatrašovať pred váš dom. Igor Matovič je v zahraničí príkladom víťaza volieb, ktorému sa podaril výsledok (cez…

Štefan Harabin

Moja úcta patrí i nitrianskym policajtom, lebo poznajú platný právny stav. Pokutu neuložili nikomu, ani mne.

0icon

Slovensko, Vlasť Moja, občianska iniciatíva, včera v Nitre zorganizovala verejný protest občanov proti Covid diktatúre Matoviča a spol. V prejave som poučil detailne prítomných ako sa majú správať a aj právne brániť pri celoplošnej nezákonnosti, resp. neústavnosti Covid opatrení Mikasa a Matovi

Boris Mesár

Biskupi-sekretári Byzantského katolíckeho patriarchátu poslali - Otvorený list českým biskupom ohľadom pripravovaného testovania

0icon

Autor :pravdivosť tohto listu zatiaľ neviem overiť ,dostal som ho do pošty . Vážení českí biskupi, obraciame

Miroslav Jurčo

Luxemburský kompromis o hlasovaní v roku 1966

0icon

Rada a Komisia je pod stálym tlakom prerozdelenia plánu obnovy a finančného rozpočtu na roky 2021-27. Hlavné kontúry už boli stanovené, ale ako to už pri financiách vždy je - každý by chcel zo spoločného koláča si odtrhnúť väčší kus ako mu bol pridelený. Politici si tým chcú udržať zdanie…

Ivan Štubňa

Zastavme zločinecké ťaženie USA a DEEP STATE chobotnice... a vládu národnej zrady

0icon

Bill Gates a MIT (Massachusetts Institute of Technology) vynašli kvantovú technológiu bodov na označenie detskej pokožky, aby sa dala skenovať pri  podávaní vakcín. Vedci z MIT, financovaní Nadáciou Billa a Melindy Gatesových a Národným onkologickým ústavom, prišli s totalitným značením beštiálneho systému sledovania a skenovania vakcinovaných ľudí. Táto nová technológia využíva…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Smrť princeznej Diany: Zabila Dianu MI6? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku, kde sa bližšie pozeráme na udalosť spred viac ako 20 rokov, ktorá stále oplýva tajomstvami a nezrovnalosťami. Zabila Dianu MI6? Zo začiatku sa v tlači písalo, že celá táto tragická udalosť bola len obyčajná autonehoda spôsobená chybou vodiča Henriho Paula. Neskôr sa však začalo vynárať, že Paul, ktorý…

Tieto fotografie ti prinesú nevídané uspokojenie

0 icon

Ak máš rád dokonalosť a si tak trocha perfekcionista, tak ti s radosťou oznamujeme, že ti tieto fotografie prinesú nevídané uspokojenie. Pre niekoho je dostatočné uspokojenie, ak sa môže počas jesene prejsť po listí. Nájdu sa však aj náročnejší ľudia, ktorí sú dostatočne uspokojení až po odlepení ochrannej fólie z novej…

Čo by sme videli, keby sme mohli cestovať rýchlosťou svetla?

0 icon

Einsteinova teória relativity sa zrodila práve z tejto otázky. Oplatilo by sa vôbec cestovať rýchlosťou svetla kvôli okolitým obrazom? Einstein sa túto otázku pýtal ešte ako školák a to ho priviedlo k jeho slávnej teórii relativity. Jeho rovnice ukazujú, že objekty pri stúpajúcej rýchlosti vyzerajú čoraz skreslenejšie a pohľad dopredu je čoraz jasnejší. Keby…

Upíri a vampirizmus: Hrôza a fascinácia

0 icon

Vampirizmus sa rozmohol v 18. storočí v balkánskom vnútrozemí. S kresťanskou doktrínou má spoločné rysy, pokiaľ ide o vlastníctvo duší a posmrtný život. Hrôza a fascinácia, ktoré od svojho vzniku upíri vzbudzujú, nestrácajú na sile a stali sa východiskom pre množstvom umeleckých diel, či základom filmov. Pozrime sa spoločne na upírov a vampirizmus trochu bližšie. Upír je podľa…

Smrť Johna Lennona a konšpirácie: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o megahviezde, ktorá chystala comeback s novým albumom po piatich rokoch. Návratu sa však nedožila. Konal vrah sám, alebo dostal príkazy z vyšších miest? Výsledkom nevraživosti medzi Hooverom a Lennonom, respektíve medzi rockovou hviezdou a vládnymi úradmi USA, bolo to, že Lennonovi bola zamietnutá žiadosť o trvalý pobyt. Úrady sa potom pokúšali…

Vo svete IT

Posledná akcia Donalda Trumpa? Spoločnosť SMIC by mohla byť zaradená na sankčný zoznam

0 icon

Vyzerá to tak, že odchádzajúci prezident USA, Donald Trump, posledné dni svojho administrovania využije na to, aby ešte zabojoval proti Číne. Na sankčnom zozname má pribudnúť niekoľko ďalších spoločností Publikované správy portálom Reuters.com hovoria, že Ministerstvo obrany Spojených štátov amerických má pridať na čiernu listinu ďalšie čínske spoločnosti, ktoré sú…

Čo presne sú čierne diery a ako vznikajú?

0 icon

Čierne diery sú astronomické objekty, z ktorých vďaka ich gravitačnej sile nedokáže uniknúť nič. „Povrch“ čiernej diery je tvorený horizontom udalostí. Je to hranica, za ktorou rýchlosť, ktorú potrebujete na únik, prevyšuje rýchlosť svetla, píše portál americkej NASA. Rýchlosť svetla je kozmickým limitom a nič nedokáže cestovať rýchlejšie. Vedci doposiaľ…

Rover americkej NASA, Perseverance, zachytil zvuky z hlbokého vesmíru

0 icon

K červenej planéte v tejto chvíli cestuje najnovšia misia americkej vesmírnej agentúry, NASA. Je to rover, ktorý nesie názov Perseverance a ide zatiaľ o najpokročilejšiu misiu agentúry, píše portál IFLScience. Rover je vybavený špeciálnymi mikrofónmi, vďaka čomu môže zaznamenať cestu na Mars tak, ako sa to doteraz nepodarilo žiadnej misií.…

Xiaomi na 2. najväčšom trhu so smartfónmi predajmi prekonalo svojho najväčšieho rivala

0 icon

Posledné dáta ukázali, že spoločnosť Xiaomi má za sebou vôbec jeden z  najlepších kvartálov vo svojej histórii. V posledných dňoch sme mohli čítať napríklad o úspechoch spoločnosti na území Európy, kde spoločnosť raketovo rástla. Nejde však o jediný región, kde čínsky predajca smartfónov naberá na sile. Generálny riaditeľ spoločnosti Xiaomi…

Ako dlho trvá vyrobiť jeden smartfón? Huawei sa za 5 rokov posunul neuveriteľne dopredu

0 icon

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako dlho trvá vyrobiť jeden smartfón? Nuž, ako taký pohľad prináša do tejto témy viceprezident spoločnosti Huawei China Cloud and Computing, Shi Yaohong. Ten počas konferencie Changsha Cyber Security & Intelligent Manufacturing Conference in China prezradil, že jeden smartfón trvá vyrobiť len niekoľko sekúnd. Na…

Armádny Magazín

Usvedčené zločiny austrálskych špeciálnych jednotiek v Afghanistane - budú aj odsúdení za vraždenie civilistov?

0 icon

Austrália, 1.December 2020 (AM) - Odhalenie vojnových zločinov v Afganistane: 13 vojakov vylúčených z austrálskej armády.   Šéf austrálskej armády oznámil prepustenie svojich 13. mužov po zverejnení správy, ktorá dospela k záveru, že špeciálne jednotky dokázateľne „nelegálne zabili“ najmenej 39 Afgancov. Austrálska armáda 27. novembra

Front, ktorý nepochodoval na Prehliadke víťazstva

0 icon

Rusko, 1.December 2020 (AM) - Táto správa bude veľmi zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. V podstate sme ju mali pred očami stále, no, ruku na srdce, kto si to vôbec uvedomil? Prehliadka Víťazstva na Červenom námestí sa konala 24. júna 1945. Slávnostným pochodom sa po

Iránske bojové námorníctvo spúšťa na vodu budúcu plávajúcu základňu - tanker prerobený na vrtuľníkovú loď

0 icon

Irán, 1.December 2020 (AM) - Najnovšie satelitné snímky ukazujú zaplavený suchý dok, čo je znak bezprostredného spustenia najnovšej a možno najmenej známej lode iránskeho námorníctva. Nové plavidlo sa považuje za vysunutú základňu - koncepčne podobnú expedičnej mobilnej základni (EMB).   [caption id="attachment_28669" align="a

„Teoretický blaf“: expert zhodnotil model ukrajinského tanku, ktorý bol predstavený ako „vrah Armaty“

0 icon

Ukrajina, 1.december 2020 (AM) - Vojenský expert a publicista Komsomolskaja pravda Viktor Baranec uviedol, že informácie o tom, že nový ukrajinský tank Nota sa stane „zabijakom“ ruskej Armaty, sú „teoretickým blafom“. "Na Ukrajine bola táto veľká výroba tanku takmer úplne zničená." Škola je zavretá, ná

Video z Čečenska: Zadržaní boli dvaja bývalí členovia Basajevovho a Chattabovho gangu

0 icon

Čečensko, 1.December 2020 (AM) - V Čečensku boli zadržaní dvaja bývalí členovia gangu Šamila Basajeva a Chattába, ktorí sa podieľali na vražde 15 ruských vojakov v roku 1999. Informuje o tom FSB Ruska.  

Svetlo sveta

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali