Branislav Fábry: Rok 2018 a militaristické šialenstvo vo svete

Bratislava 12. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Krzysztof Zatycki)

 

V roku 2018 sme si pripomenuli sto rokov od skončenia Prvej svetovej vojny, ktorá bola prakatastrofou 20. storočia a jej následky cítiť stále. Žiaľ, súčasný vývoj vo svete naznačuje, že za sto rokov sme sa príliš nepoučili a ideme opakovať chyby, ktoré už raz viedli k svetovej vojne. Sklon k militarizmu na začiatku tohto storočia môže pritom viesť k ešte zásadnejším následkom než pred vyše sto rokmi

Ilustračné foto

Prejavuje sa to už v rétorike, ktorá pripomína situáciu pred veľkou vojnou. Keď hrozila priama vojenská konfrontácia USA a Ruska v Sýrii v apríli 2018, D. Trump povedal: „Rusko sľubuje, že zostrelí všetky strely v Sýrii. Pripravte sa, Rusko, pretože prídu, pekné a nové a chytré.“ Veľmi riskantná rétorika sa objavila i zo strany T. Mayovej pri kauze Skripaľovcov, keďže britská premiérka predložila Rusku „ultimátum“. Pojmom „ultimátum“ sa obvykle rozumie posledná výzva pred začatím bojových akcií…

V roku 2018  naozaj nechýbalo až tak veľa, aby prepukla veľká vojna medzi Západom a Ruskom. A práve kvôli tomu treba zastaviť hlavné trendy militarizácie vo svete i na Slovensku. V nasledujúcom texte sa preto budem venovať kľúčovým témam militarizácie, ktoré pripomínajú situáciu pred Prvou svetovou vojnou:

Militarizmus a závody v zbrojení

Blokové myslenie a obchádzanie medzinárodného práva

Hľadanie nepriateľa

Mylná predstava o vlastnej výnimočnosti

 

Militarizmus a závody v zbrojení

Najznámejším prejavom militarizácie sveta je nárast zbrojenia. Výdavky na zbrojenie rastú globálne už od začiatku 21. storočia a roku 2017 dosiahli úroveň 1739 miliárd dolárov (USD). Nárast však pokračuje naďalej a aj v roku 2019 budú lídrom zbrojenia USA, ktoré navýšia výdavky až na úroveň 717 miliárd USD. Táto suma prevyšuje čínske výdavky z roku 2018 (173 miliárd) štvornásobne a výdavky na zbrojenie Ruska (66 miliárd) až 11-násobne. Uvedeným zbrojením sa tiež vytvárajú obavy v mnohých krajinách sveta, ktoré sú možným cieľom agresií veľmocí. Tento trend viedol v 21. storočí aj k tomu, že sa malé krajiny ako napr. KĽDR pokúsili získať garanciu bezpečnosti prostredníctvom vlastného zbrojenia, najmä vo forme vlastníctva jadrových zbraní. Skúsenosť pritom ukazuje, že štáty, ktoré dlhodobo vydávali najvyšší podiel z HDP na zbrojenie ako Grécko, boli pri aktuálnych hrozbách, ako napr. migračná kríza, najmenej schopné reagovať.

Je tiež neuveriteľné, ako horlivo napĺňa vláda SR svoj záväzok o zvyšovaní výdavkov na zbrojenie (o téme som už písal). Tá istá vláda pritom neveľmi rešpektuje záväzky voči vlastným občanom, ktoré sú zakotvené aj v ústave štátu. Ústavným záväzkom je napr. ochrana zdravia (čl. 40), avšak v tejto oblasti sa situácia na Slovensku stáva doslova zúfalou. Dokonca aj absolventi našich lekárskych fakúlt z podfinancovaného zdravotníctva radšej utekajú. O nedôstojnom živorení dôchodcov na Slovensku tiež netreba veľa písať. Do očí bije aj fakt, že ešte stále nie je dostavaná diaľnica do Košíc, ktorú vláda občanom verejne prisľúbila dostavať už do roku 2010. Z konania všetkých slovenských vlád v tomto storočí vzniká dojem, ako keby boli záväzky voči „spojencom“ oveľa dôležitejšie než voči občanom.

Samozrejme, militarizmus vo svete nie je spätý len so zvyšovaním výdavkov na zbrojenie. Veľmi symbolické je v tejto súvislosti pripravované odstúpenie USA od dohody o znížení počtu rakiet stredného doletu, ktorá bola jedným z hlavných krokov k ukončeniu studenej vojny. Je pritom nezmyselné vyrábať nové jadrové rakety v súčasnosti, keď nukleárne zbrane, ktoré majú veľmoci k dispozícii aj teraz, sú svojou ničivou silou schopné zlikvidovať celý svet niekoľkokrát za sebou. Áno, aj v súčasnom svete existujú jednotlivci, ktorí veria, že popri iných jadrových zbraniach má zmysel vytvárať nové jadrové rakety stredného doletu. V skutočnosti by však bola akákoľvek jadrová vojna, hoc aj proti malej KĽDR, porážkou celého sveta.

 

Blokové myslenie a obchádzanie medzinárodného práva

Tvorba nových jadrových rakiet je pritom v úplnom protiklade s princípmi OSN a najmä so snahou väčšiny štátov sveta zakázať jadrové zbrane. Práve v roku 2017 až 122 štátov podpísalo Dohovor OSN o zákaze jadrových zbraní. Žiaľ, jadrové veľmoci tento dohovor nepodpísali, pretože sa nechcú vzdať svojho jadrového statusu. Ich prístup sa dá čiastočne pochopiť, avšak práve odstúpenie od zmluvy o raketách stredného doletu veľmi škodí cieľom dohovoru. Na rozdiel od USA pritom SR nemá jadrové zbrane a žiadny skutočný dôvod, prečo odmietlo dohovor podpísať (na rozdiel napr. od Rakúska). Je očividné, že Slovensko dohovor nepodpísalo práve kvôli záujmom amerického spojenca, ktorý uvedený dohovor ostro odmieta. Aj toto konanie SR bolo prejavom blokového myslenia.

Zatiaľ čo na konci 20. storočia sa zdalo, že sa podarí vytvoriť jeden spoločný svet a medzinárodné právo pre Západ i pre Východ, v 21. storočí svet podľahol novému blokovému mysleniu. Hlavným dôvodom bolo rozhodnutie NATO využiť dočasné oslabenie Ruska a rozšíriť svoju sféru záujmov ďaleko na Východ, v rozpore so záujmami Moskvy. Veľkým medzníkom bol aj útok na Juhosláviu v roku 1999, ktorý prebehol jednostranne a v rozpore s medzinárodným právom, čím veľmi utrpela najmä OSN. Podobne ako na začiatku 20. storočia sa i teraz rozšírilo blokové myslenie.Tak ako pred Prvou svetovou vojnou existoval blok, ktorý mal jasného hegemóna (vtedy Nemecko), existuje takýto blok aj dnes (hegemón USA). Proti nemu sa však čoraz otvorenejšie vytvára dohoda iných krajín, ktoré sú späté mäkšími väzbami, nemajú jasného hegemóna a musia prekonávať rozpory z minulosti (najmä Čína a Rusko).

Problém blokového myslenia cítiť aj v pri zahraničných dobrodružstvách SR. Naša vlasť sa kvôli „spojeneckým záväzkom“ necháva zatiahnuť do konfliktov, ktoré nie sú v našom záujme, práve naopak. Odsúdiť treba najmä našu vojenskú účasť v konfliktoch na Blízkom Východe. Naša angažovanosť na vojenskej intervencii v Iraku 2003 z nás spravila agresora a svojim dielom sme pomohli aj celkovej destabilizácii Blízkeho Východu, ktorá saprejavuje i v podobe migračnej krízy. Vôbec pritom neprekvapuje, že aj pred niekoľkými týždňa sme opäť vyslali do Iraku vojenskú jednotku. Pritom obyvatelia Iraku západných vojakov nenávidia, nechcú ich tam a ich prítomnosť neospravedlňuje ani súhlas irackej vlády. Stačí si totiž uvedomiť, že aj na „dočasný pobyt“ okupačných vojsk v ČSSR po roku 1968 dala súhlas naša vláda.

Blokové myslenie sa veľmi výrazne zapísalo aj do dokumentov ako sú Obranná stratégia SR či Bezpečnostná stratégia SR. Tieto dokumenty kopírujú predstavy NATO o hrozbe na Východe, neveľmi však zohľadňujú fakt, že SR sa môže dostať do konfliktu aj s členskými štátmi NATO. Treba oceniť, že súčasné vzťahy s našimi susedmi v EÚ sú veľmi dobré a tento stav musíme podporovať, ale v bezpečnostnej stratégii nemožno ignorovať potenciálne hrozby, prichádzajúce zo susedných štátov. Žiaľ, oficiálne dokumenty SR o obrane a bezpečnosti sa vyznačujú rovnakými nedostatkami ako tie pred rokom 1989. Aj vtedy sa veľa hovorilo o hrozbách spôsobom, akým o nich hovorila aj Varšavská zmluva, ale ignorovali sa tie riziká, ktoré mohli prichádzať zo strany spojencov.

 

Hľadanie nepriateľa

Z hľadiska vnútroštátneho vývoja v SR je najväčšmi cítiť ďalší militaristický trend a to je hľadanie nepriateľa. Týmto nepriateľom sa stávajú všetci, ktorí majú odlišný názor na otázky zbrojenia alebo zahranično-politickú orientáciu SR. Niektoré médiá ako Denník N dokonca vyhlasujú „verejných nepriateľov“ a snažia sa dehumanizovať skupinu ľudí s odlišným názorom, dokonca ich označujú za „slovenskú luzu“. Rovnako sa pokúšajú zastrašovať ľudí, ktorí zamestnávajú politicky nepohodlné osoby. Preto vôbec neprekvapí, že niektoré osoby bez akýchkoľvek dôkazov označujú za „ruských agentov“, i keď sa tým dopúšťajú trestného činu Krivé obvinenie. Žiaľ, podobné praktiky na neobmedzujú len na takéto ideologicky jednostranné médiá, ale prenikli aj do verejno-právnych médií. Slovenská RTVS dala priestor i názorom, ktoré za „agenta vplyvu“ označili českého prezidenta M. Zemana.

Hľadanie „ruských agentov“ v spoločnosti je veľmi nebezpečný jav, ktorý bol veľmi typický aj pre obdobie pred začiatkom Prvej svetovej vojny. Podobne ako dnes i vtedy „švejkovskí“ četníci videli všade ruských agentov a každá zmienka voči oficiálnemu kurzu bola ostrakizovaná. Žiaľ, za veľmi nebezpečné treba považovať aj výroky niektorých politikov, ktorí generálne odsudzujú tzv. alternatívne médiá ako agentov Kremľa a dokonca ich pôsobenie na Slovensku chcú prediskutovať s Moskvou. Nechcem si predstaviť, čo by sa dialo, keby čosi podobné urobil S. Lavrov vo vzťahu k ruským opozičným médiám niekde v EÚ…

Ďalším veľmi vážnym rizikom je aj označovanie občanov za extrémistov len kvôli nesúhlasu s geopolitickým smerovaním Slovenska. Lenže odmietavý odmietavý postoj k NATO by nemal byť dôvodom na označovanie subjektu za extrémistický. Pripomeniem, že predstaviteľmi krajnej pravice boli aj niektorí zakladajúci členovia NATO, napr. portugalský fašistický diktátor A. Salazar. A mnohých ľudí od NATO odstrašujú práve militaristické názory, početne zastúpené v štruktúrach NATO. Práve militarizmus je jednou z najznámejších foriem pravicového extrémizmu. Je zaujímavé, že téma militarizácie spoločnosti štátnej moci prekáža pri niektorých občianskych združeniach (Slovenskí branci), hoci pri otázkach zbrojenia sa o extrémizme vôbec nehovorí.

 

Mylná predstava o vlastnej výnimočnosti

Veľkým problémom západných veľmocí na začiatku 21. storočia je viera vo vlastnú výnimočnosť. Pritom práve takáto predstava o vlastnej výnimočnosti viedla európske štáty v roku 1914 k tomu, aby presadzovali svoje „historické poslanie“ vojenskou silou. Keďže však narazili aj na iných, ktorí verili vo vlastnú výnimočnosť, zrazili sa všetky tieto „výnimočné civilizácie“ v dvoch najbarbarskejších vojnách ľudskej histórie. Na Západe síce stále prevláda presvedčenie o vlastnej výnimočnosti, ale dôvody pre tento pocit rýchlo miznú. V druhej polovici 20. storočia mohol byť dôvodom pocitu jedinečnosti spoločensko-ekonomický systém, ktorý dokázal zladiť demokratický sociálny štát a trhové princípy. Na začiatku 21. storočia však bol na Západe tento systém nahradený oligarchickým modelom politiky a ekonomiky, ktorý nie je vo svete žiadnou výnimkou, skôr pravidlom.

Napriek tomuto globálnemu vývoju medzinárodné právo zachováva určité privilégiá Západu. Aj preto by mali západné mocnosti tento systém noriem využívať viac než jednostranné intervencie. Treba si uvedomiť, že vojenská hegemónia každej mocnosti je vždy dočasná a už teraz jasne cítiť limity západnej moci. S ďalším nárastom vplyvu Číny či ďalších nových veľmocí sa možnosti západného sveta obmedzia ešte viac. Je preto potrebné, aby očakávaná zmena usporiadania vo svete prebehla bez zničujúceho globálneho konfliktu. Preto musíme militarizmus ako spôsob myslenia či riešenia problémov vo svete odmietnuť.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ankara zváži nákup ďalšieho ruského systému protivzdušnej obrany, tvrdí Erdogan

0 icon

Istanbul 26. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mustafa Kamaci/Presidential Press Service Pool via AP)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že napriek silným námietkam Spojených štátov zváži nákup druhého systému protivzdušnej obrany ruskej výroby. V rozhovore pre americkú spravodajskú televíziu CBS News uviedol, že Ankara sa sama rozhodne, aké obranné systémy nakúpi…

V Ríme sa potulujú húfy diviakov, hľadajú jedlo pri odpadkových košoch i terasách reštaurácií

0 icon

Rím 26. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Gregorio Borgia)   V talianskom Ríme majú problém s vysokým počtom diviakov. Tie sa vyskytujú predovšetkým v mestských parkoch, v blízkosti obchodov, detských ihrísk či odpadkových košov, častokrát dokonca v početnejších skupinkách 10 - 30 kusov Odhaduje sa, že v mestských parkoch regióna Lazio, ktorého centrom…

Halák sa teší na sezónu vo Vancouveri, začne ako dvojka. Kľúčová bude vyrovnanosť výkonov, tvrdí

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)   Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák čoskoro začne svoju šestnástu sezónu v NHL a po 11 rokoch sa vracia do Kanady. Jeho v poradí šiestym pôsobiskom v elitnej profilige a po Montreale druhým kanadským bude tím Vancouver Canucks Tridsaťšesťročný skúsený…

Slafkovský má striebro z C1, Škáchová bola len sekundu od medaily

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský vybojoval striebornú medailu v kategórii C1 na záver finálových bojov na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove. Ďalší Slovák Matej Beňuš skončil vo finále desiaty, keď chytil 50-sekundovú penalizáciu. Zlato si vybojoval Čech Václav Chaloupka a bronz…

Hamilton dosiahol na VC Ruska 100. víťazstvo: “Dnes som bol odhodlaný”

0 icon

Soči 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)   Brit Lewis Hamilton z Mercedesu dosiahol na nedeľňajšej Veľkej cene Ruska jubilejné sté víťazstvo v motoristickom seriáli MS F1. Na druhom mieste finišoval Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, tretí prišiel do cieľa Španiel Carlos Sainz z Ferrari Sedemnásobný majster…

Voľby v Nemecku: Prvé výsledky exit pollov boli tesné. SPD tvrdí, že získala mandát na vládnutie, CDU je z výsledkov sklamaná. Scholz sa vidí ako budúci kancelár

0 icon

Berlín 26. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber,Peter Kneffel/DPA via AP)   Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) má jasný "mandát na vládnutie". Vyhlásil to v nedeľu po uzavretí volebných miestností a zverejnení výsledkov z exit pollov generálny tajomník SPD Lars Klingbeil, informuje agentúra AFP SPD podľa televízie ZDF predbehla úniu CDU/CSU so…

Do Taiwanu dorazili vakcíny proti covidu, ktoré krajine darovalo Slovensko. Na ikonickom mrakodrape sa včera rozsvietilo poďakovanie

0 icon

Tchaj-pej 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí)   Do Taiwanu v nedeľu dorazilo 160.000 dávok vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, ktoré krajine darovalo Slovensko. Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen poďakovala Slovensku za tento dar na sociálnej sieti Facebook, informovala taiwanská štátna tlačová agentúra CNA Taiwan tieto vakcíny…

Lengvarský pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Na zavedenie povinného očkovania zatiaľ nie je politická vôľa, za otázny minister označil spôsob jeho vynucovania

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Naznačil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike Tvrdí, že zatiaľ nie je politická vôľa na zavedenie povinného očkovania, pričom za otázny vidí spôsob jeho vynucovania. "Nechceme ľudí obmedzovať ani zavádzať…

Víťazné sólo a obhajoba Alaphilippa, Sagan až v tretej desiatke

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe obhájil titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom. Na svetovom šampionáte v belgickom Leuvene predviedol v záverečných 16 km suverénnu sólojazdu, ktorú dotiahol do víťazného konca Alaphilippe obhájil víťazstvo spred roka z talianskej Monzy a vybojoval desiaty dúhový…

Prezidentka sa stretne s premiérom, hovoriť budú o situácii v bezpečnostných zložkách

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok (27. 9.) v Prezidentskom paláci stretne s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).  Diskutovať majú o situácii v bezpečnostných zložkách. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. Čaputová toto stretnutie avizovala ešte 14. septembra. Vtedy zároveň vyzvala…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Kapitalistický štát – smetisko, právnych objektov, subjektov a názorov.

0icon

Ak má niečo v prírode či spoločnosti sa vyvíjať evolučným spôsobom, potom to musí mať „hlavu aj pätu“, teda musí mať pevne stanovené protipóly, ktoré pracujú podľa zákona „o jednote a boji protikladov“. Ak tomu tak nie je, potom procesy podliehajú entropii- neusporiadanosti (náhodnosť, neporiadok, mieru neurčitosti) systému. Takýto systém…

Marek Brna

Žiadna zjednotená Európa nie je

0icon

S odstupom takmer 18 rokov možno konštatovať, že rozšírenie Európskej únie skončilo pre postsocialistické krajiny fiaskom. Dlho predlho možno polemizovať o tom, či východoeurópske štáty pristúpením viac získali ako stratili. Západ k nim bez akýchkoľvek zábran pristupuje po celý čas ako ku kolóniám. Vyciciava ich ekonomické aj ľudské zdroje. Priemerná…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0icon

Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

10 vtipných ilustrácií z bežného života, v ktorých sa nájde každý z nás

0 icon

Premýšľal si niekedy nad tým, ako vyzerá náš celý život? Ako si robíme domáce úlohy, ako sa snažíme byť romantickí a podobne? Nie? Nevadí. Dnes ti ukážeme 10 týchto vtipných ilustrácií, ktoré ti ukážu, ako prebieha náš život troška z tej vtipnejšej stránky. Autorom je Sanesparza. Tento komický umelec vo…

Zvrátenosť, alebo genialita? Ako Rusi počas vojny využívali protitankové psy: 1. časť

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny. Inak, vedeli ste, že druhá svetová vojna je najpodrobnejšie zachyteným vojnovým konfliktom na svete? Napriek tomu ostáva mnoho vecí nejasných a nie vždy, ako už naši pravidelní čitatelia určite vedia, sa nám podarí vypátrať všetko dopodrobna. No o tajnej protitankovej zbrani Ruska…

TOP 10 najzvláštnejších povolaní na svete. Toto by si robiť naozaj nechcel

0 icon

Pamätáš si, keď si bol dieťa a uvažoval si nad svojou vysnenou prácou, ktorá bola taká úžasná, že si si myslel, že vlastne ani nebudeš musieť pracovať? Potom si sa dostal na strednú a vysokú školu a život ti dal takú facku, že sa všetky tvoje detské sny okamžite rozplynuli? Nuž,…

Sú prírodné potraviny a prírodná strava pre ľudské telo prospešné?

0 icon

Popularita hnutia za prírodné potraviny, ktoré vzniklo v 40. rokoch 20. storočia, stúpa aj naďalej. Ak sa sústredíme na konzumáciu nespracovaných potravín, zvýšime príjem vlákniny a mikroživín, čím si podporíme zdravie. No ak to budeme s podobným prístupom preháňať, nemusí nám to prospievať. Prinášame ďalší článok z oblasti živín a…

Armádny Magazín

Podpora operácií vo vzdialených a drsných prostrediach. Pentagon začal vyvíjať mobilné jadrové reaktory

0 icon

USA, 26.september 2021 (AM) – Program na výrobu mobilných jadrových reaktorov pre armádu, ktorý bol spustený v USA, naberá na obrátkach. Podľa Miltary.com bude väčšina prác vykonaná v jadrovom laboratóriu v Idahu.  

Model 437 – bezpilotné stíhacie lietadlo od spoločnosti Northrop Grumman

0 icon

USA, 26. septembra 2021 (AM) – Pre potreby amerického vojenského letectva (USAF) bol vyvinutý ďalší model navádzaného bezpilotného lietadla, tzv. „verná dvojička“ či „verný navádzaný“ (angl. loyal wingman). Napriek tomu,

Izraelský expert Kedmi o atentáte: "Kým na seba strieľajú, nestrieľajú na Donbasanov"

0 icon

Izrael, 26.september 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi prehovoril o pokuse o zabitie prvého asistenta prezidenta Ukrajiny Serhija Šefira. Podľa bývalého šéfa špeciálnej služby Nativ nie je na incidente nič prekvapujúce.   Neidentifikované osoby spustili v stredu paľbu na auto Serhija Šefira, prvého poradcu ukrajinského prezidenta. Vodič utrpel

"Nepotrebujeme Wagnerovcov". Francúzsky minister reaguje na zosilnený tlak ruskej bezpečnostnej agentúry

0 icon

Mali, 26.september 2021 (AM) – Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že nepotrebuje vyslať PMC Wagner do Mali. Takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí tejto africkej krajiny hrozí „vážnymi následkami“. Správu zverejnilo tlač

Prečo Rusi odtajňujú dokumenty o konaní japonských militaristov pred i počas 2. sv. vojny?

0 icon

Rusko, 25. septembra 2021 (AM) – Predseda vedeckej rady Ruskej vojensko-historickej spoločnosti, jeden z popredných japonológov Ruska Anatolij Arkadievič Koškin, tvrdí, že odtajnenie týchto dokumentov preukáže pokrytectvo súčasných japonských radikálov, požadujúcich od Ruska vrátenie Kurilských ostrovov.   Podľa Koškina Japo

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali