Branislav Fábry: Rok 2018 a militaristické šialenstvo vo svete

Bratislava 12. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Krzysztof Zatycki)

 

V roku 2018 sme si pripomenuli sto rokov od skončenia Prvej svetovej vojny, ktorá bola prakatastrofou 20. storočia a jej následky cítiť stále. Žiaľ, súčasný vývoj vo svete naznačuje, že za sto rokov sme sa príliš nepoučili a ideme opakovať chyby, ktoré už raz viedli k svetovej vojne. Sklon k militarizmu na začiatku tohto storočia môže pritom viesť k ešte zásadnejším následkom než pred vyše sto rokmi

Ilustračné foto

Prejavuje sa to už v rétorike, ktorá pripomína situáciu pred veľkou vojnou. Keď hrozila priama vojenská konfrontácia USA a Ruska v Sýrii v apríli 2018, D. Trump povedal: „Rusko sľubuje, že zostrelí všetky strely v Sýrii. Pripravte sa, Rusko, pretože prídu, pekné a nové a chytré.“ Veľmi riskantná rétorika sa objavila i zo strany T. Mayovej pri kauze Skripaľovcov, keďže britská premiérka predložila Rusku „ultimátum“. Pojmom „ultimátum“ sa obvykle rozumie posledná výzva pred začatím bojových akcií…

V roku 2018  naozaj nechýbalo až tak veľa, aby prepukla veľká vojna medzi Západom a Ruskom. A práve kvôli tomu treba zastaviť hlavné trendy militarizácie vo svete i na Slovensku. V nasledujúcom texte sa preto budem venovať kľúčovým témam militarizácie, ktoré pripomínajú situáciu pred Prvou svetovou vojnou:

Militarizmus a závody v zbrojení

Blokové myslenie a obchádzanie medzinárodného práva

Hľadanie nepriateľa

Mylná predstava o vlastnej výnimočnosti

 

Militarizmus a závody v zbrojení

Najznámejším prejavom militarizácie sveta je nárast zbrojenia. Výdavky na zbrojenie rastú globálne už od začiatku 21. storočia a roku 2017 dosiahli úroveň 1739 miliárd dolárov (USD). Nárast však pokračuje naďalej a aj v roku 2019 budú lídrom zbrojenia USA, ktoré navýšia výdavky až na úroveň 717 miliárd USD. Táto suma prevyšuje čínske výdavky z roku 2018 (173 miliárd) štvornásobne a výdavky na zbrojenie Ruska (66 miliárd) až 11-násobne. Uvedeným zbrojením sa tiež vytvárajú obavy v mnohých krajinách sveta, ktoré sú možným cieľom agresií veľmocí. Tento trend viedol v 21. storočí aj k tomu, že sa malé krajiny ako napr. KĽDR pokúsili získať garanciu bezpečnosti prostredníctvom vlastného zbrojenia, najmä vo forme vlastníctva jadrových zbraní. Skúsenosť pritom ukazuje, že štáty, ktoré dlhodobo vydávali najvyšší podiel z HDP na zbrojenie ako Grécko, boli pri aktuálnych hrozbách, ako napr. migračná kríza, najmenej schopné reagovať.

Je tiež neuveriteľné, ako horlivo napĺňa vláda SR svoj záväzok o zvyšovaní výdavkov na zbrojenie (o téme som už písal). Tá istá vláda pritom neveľmi rešpektuje záväzky voči vlastným občanom, ktoré sú zakotvené aj v ústave štátu. Ústavným záväzkom je napr. ochrana zdravia (čl. 40), avšak v tejto oblasti sa situácia na Slovensku stáva doslova zúfalou. Dokonca aj absolventi našich lekárskych fakúlt z podfinancovaného zdravotníctva radšej utekajú. O nedôstojnom živorení dôchodcov na Slovensku tiež netreba veľa písať. Do očí bije aj fakt, že ešte stále nie je dostavaná diaľnica do Košíc, ktorú vláda občanom verejne prisľúbila dostavať už do roku 2010. Z konania všetkých slovenských vlád v tomto storočí vzniká dojem, ako keby boli záväzky voči „spojencom“ oveľa dôležitejšie než voči občanom.

Samozrejme, militarizmus vo svete nie je spätý len so zvyšovaním výdavkov na zbrojenie. Veľmi symbolické je v tejto súvislosti pripravované odstúpenie USA od dohody o znížení počtu rakiet stredného doletu, ktorá bola jedným z hlavných krokov k ukončeniu studenej vojny. Je pritom nezmyselné vyrábať nové jadrové rakety v súčasnosti, keď nukleárne zbrane, ktoré majú veľmoci k dispozícii aj teraz, sú svojou ničivou silou schopné zlikvidovať celý svet niekoľkokrát za sebou. Áno, aj v súčasnom svete existujú jednotlivci, ktorí veria, že popri iných jadrových zbraniach má zmysel vytvárať nové jadrové rakety stredného doletu. V skutočnosti by však bola akákoľvek jadrová vojna, hoc aj proti malej KĽDR, porážkou celého sveta.

 

Blokové myslenie a obchádzanie medzinárodného práva

Tvorba nových jadrových rakiet je pritom v úplnom protiklade s princípmi OSN a najmä so snahou väčšiny štátov sveta zakázať jadrové zbrane. Práve v roku 2017 až 122 štátov podpísalo Dohovor OSN o zákaze jadrových zbraní. Žiaľ, jadrové veľmoci tento dohovor nepodpísali, pretože sa nechcú vzdať svojho jadrového statusu. Ich prístup sa dá čiastočne pochopiť, avšak práve odstúpenie od zmluvy o raketách stredného doletu veľmi škodí cieľom dohovoru. Na rozdiel od USA pritom SR nemá jadrové zbrane a žiadny skutočný dôvod, prečo odmietlo dohovor podpísať (na rozdiel napr. od Rakúska). Je očividné, že Slovensko dohovor nepodpísalo práve kvôli záujmom amerického spojenca, ktorý uvedený dohovor ostro odmieta. Aj toto konanie SR bolo prejavom blokového myslenia.

Zatiaľ čo na konci 20. storočia sa zdalo, že sa podarí vytvoriť jeden spoločný svet a medzinárodné právo pre Západ i pre Východ, v 21. storočí svet podľahol novému blokovému mysleniu. Hlavným dôvodom bolo rozhodnutie NATO využiť dočasné oslabenie Ruska a rozšíriť svoju sféru záujmov ďaleko na Východ, v rozpore so záujmami Moskvy. Veľkým medzníkom bol aj útok na Juhosláviu v roku 1999, ktorý prebehol jednostranne a v rozpore s medzinárodným právom, čím veľmi utrpela najmä OSN. Podobne ako na začiatku 20. storočia sa i teraz rozšírilo blokové myslenie.Tak ako pred Prvou svetovou vojnou existoval blok, ktorý mal jasného hegemóna (vtedy Nemecko), existuje takýto blok aj dnes (hegemón USA). Proti nemu sa však čoraz otvorenejšie vytvára dohoda iných krajín, ktoré sú späté mäkšími väzbami, nemajú jasného hegemóna a musia prekonávať rozpory z minulosti (najmä Čína a Rusko).

Problém blokového myslenia cítiť aj v pri zahraničných dobrodružstvách SR. Naša vlasť sa kvôli „spojeneckým záväzkom“ necháva zatiahnuť do konfliktov, ktoré nie sú v našom záujme, práve naopak. Odsúdiť treba najmä našu vojenskú účasť v konfliktoch na Blízkom Východe. Naša angažovanosť na vojenskej intervencii v Iraku 2003 z nás spravila agresora a svojim dielom sme pomohli aj celkovej destabilizácii Blízkeho Východu, ktorá saprejavuje i v podobe migračnej krízy. Vôbec pritom neprekvapuje, že aj pred niekoľkými týždňa sme opäť vyslali do Iraku vojenskú jednotku. Pritom obyvatelia Iraku západných vojakov nenávidia, nechcú ich tam a ich prítomnosť neospravedlňuje ani súhlas irackej vlády. Stačí si totiž uvedomiť, že aj na „dočasný pobyt“ okupačných vojsk v ČSSR po roku 1968 dala súhlas naša vláda.

Blokové myslenie sa veľmi výrazne zapísalo aj do dokumentov ako sú Obranná stratégia SR či Bezpečnostná stratégia SR. Tieto dokumenty kopírujú predstavy NATO o hrozbe na Východe, neveľmi však zohľadňujú fakt, že SR sa môže dostať do konfliktu aj s členskými štátmi NATO. Treba oceniť, že súčasné vzťahy s našimi susedmi v EÚ sú veľmi dobré a tento stav musíme podporovať, ale v bezpečnostnej stratégii nemožno ignorovať potenciálne hrozby, prichádzajúce zo susedných štátov. Žiaľ, oficiálne dokumenty SR o obrane a bezpečnosti sa vyznačujú rovnakými nedostatkami ako tie pred rokom 1989. Aj vtedy sa veľa hovorilo o hrozbách spôsobom, akým o nich hovorila aj Varšavská zmluva, ale ignorovali sa tie riziká, ktoré mohli prichádzať zo strany spojencov.

 

Hľadanie nepriateľa

Z hľadiska vnútroštátneho vývoja v SR je najväčšmi cítiť ďalší militaristický trend a to je hľadanie nepriateľa. Týmto nepriateľom sa stávajú všetci, ktorí majú odlišný názor na otázky zbrojenia alebo zahranično-politickú orientáciu SR. Niektoré médiá ako Denník N dokonca vyhlasujú „verejných nepriateľov“ a snažia sa dehumanizovať skupinu ľudí s odlišným názorom, dokonca ich označujú za „slovenskú luzu“. Rovnako sa pokúšajú zastrašovať ľudí, ktorí zamestnávajú politicky nepohodlné osoby. Preto vôbec neprekvapí, že niektoré osoby bez akýchkoľvek dôkazov označujú za „ruských agentov“, i keď sa tým dopúšťajú trestného činu Krivé obvinenie. Žiaľ, podobné praktiky na neobmedzujú len na takéto ideologicky jednostranné médiá, ale prenikli aj do verejno-právnych médií. Slovenská RTVS dala priestor i názorom, ktoré za „agenta vplyvu“ označili českého prezidenta M. Zemana.

Hľadanie „ruských agentov“ v spoločnosti je veľmi nebezpečný jav, ktorý bol veľmi typický aj pre obdobie pred začiatkom Prvej svetovej vojny. Podobne ako dnes i vtedy „švejkovskí“ četníci videli všade ruských agentov a každá zmienka voči oficiálnemu kurzu bola ostrakizovaná. Žiaľ, za veľmi nebezpečné treba považovať aj výroky niektorých politikov, ktorí generálne odsudzujú tzv. alternatívne médiá ako agentov Kremľa a dokonca ich pôsobenie na Slovensku chcú prediskutovať s Moskvou. Nechcem si predstaviť, čo by sa dialo, keby čosi podobné urobil S. Lavrov vo vzťahu k ruským opozičným médiám niekde v EÚ…

Ďalším veľmi vážnym rizikom je aj označovanie občanov za extrémistov len kvôli nesúhlasu s geopolitickým smerovaním Slovenska. Lenže odmietavý odmietavý postoj k NATO by nemal byť dôvodom na označovanie subjektu za extrémistický. Pripomeniem, že predstaviteľmi krajnej pravice boli aj niektorí zakladajúci členovia NATO, napr. portugalský fašistický diktátor A. Salazar. A mnohých ľudí od NATO odstrašujú práve militaristické názory, početne zastúpené v štruktúrach NATO. Práve militarizmus je jednou z najznámejších foriem pravicového extrémizmu. Je zaujímavé, že téma militarizácie spoločnosti štátnej moci prekáža pri niektorých občianskych združeniach (Slovenskí branci), hoci pri otázkach zbrojenia sa o extrémizme vôbec nehovorí.

 

Mylná predstava o vlastnej výnimočnosti

Veľkým problémom západných veľmocí na začiatku 21. storočia je viera vo vlastnú výnimočnosť. Pritom práve takáto predstava o vlastnej výnimočnosti viedla európske štáty v roku 1914 k tomu, aby presadzovali svoje „historické poslanie“ vojenskou silou. Keďže však narazili aj na iných, ktorí verili vo vlastnú výnimočnosť, zrazili sa všetky tieto „výnimočné civilizácie“ v dvoch najbarbarskejších vojnách ľudskej histórie. Na Západe síce stále prevláda presvedčenie o vlastnej výnimočnosti, ale dôvody pre tento pocit rýchlo miznú. V druhej polovici 20. storočia mohol byť dôvodom pocitu jedinečnosti spoločensko-ekonomický systém, ktorý dokázal zladiť demokratický sociálny štát a trhové princípy. Na začiatku 21. storočia však bol na Západe tento systém nahradený oligarchickým modelom politiky a ekonomiky, ktorý nie je vo svete žiadnou výnimkou, skôr pravidlom.

Napriek tomuto globálnemu vývoju medzinárodné právo zachováva určité privilégiá Západu. Aj preto by mali západné mocnosti tento systém noriem využívať viac než jednostranné intervencie. Treba si uvedomiť, že vojenská hegemónia každej mocnosti je vždy dočasná a už teraz jasne cítiť limity západnej moci. S ďalším nárastom vplyvu Číny či ďalších nových veľmocí sa možnosti západného sveta obmedzia ešte viac. Je preto potrebné, aby očakávaná zmena usporiadania vo svete prebehla bez zničujúceho globálneho konfliktu. Preto musíme militarizmus ako spôsob myslenia či riešenia problémov vo svete odmietnuť.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Mínometný granát zasiahol taxík a zabil najmenej päť civilistov v juhoafganskej provincii Kandahár

0 icon

Kábul 1. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Najmenej päť civilistov vrátane dvoch detí zomrelo v nedeľu v juhoafganskej provincii Kandahár, keď mínometný granát zasiahol taxík. Hovorca polície v provincii z útoku obvinil Taliban, ale toto militantné hnutie zodpovednosť poprelo. Taliban a afganská vláda sa navzájom pravidelne obviňujú z útokov na civilistov.…

Minister obrany privítal v Banskej Bystrici medailistu Jakuba Grigara

0 icon

Banská Bystrica 1. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) privítal v nedeľu v Banskej Bystrici strieborného medailistu z olympijských hier v Tokiu Jakuba Grigara. Slovenský vodný slalomár je totiž športovcom Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica „Reprezentoval nielen Slovenskú republiku, ale aj našu Duklu,“ povedal…

Bieloruskú bežkyňu chceli poslať domov z Tokia, pretože kritizovala svoj tím

0 icon

Tokio 1. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Bieloruskú bežkyňu a účastníčku letných olympijský hier v Tokiu Kryscinu Cimanovskú chcelo vedenie bieloruského olympijského tímu v nedeľu bez jej súhlasu poslať domov, pretože verejne kritizovala svoj národný tím. Cimanovská sa však na letisku obrátila na políciu a odmietla sa vrátiť do Bieloruska, informovali…

Slovenský start up spustil aplikáciu na pomoc ľuďom s následkami COVID-19

0 icon

Bratislava 1. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenský start up Zhiva spustil mobilnú aplikáciu na pomoc ľuďom s následkami ochorenia COVID-19. Ide o jednu z prvých aplikácií na dlhý COVID na svete. TASR o tom informoval Miroslav Beblavý pôsobiaci v projekte "Lekári sú preťažení a dlhý COVID je choroba s množstvom…

Irán odmieta obvinenia z útoku na tanker pri pobreží Ománu

0 icon

Teherán 1. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Johan Victor, TASR/AP-Jonatan Sindel)   Irán odmietol v nedeľu "nepodložené obvinenia" Izraela, podľa ktorého islamská republika podnikla vo štvrtok pri pobreží Ománu útok na ropný tanker. Pri útoku zahynuli dvaja členovia posádky. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie iránskeho ministerstva zahraničných…

„Green pass otvára všetky dvere.“ Liberáli z SaS a Ministerstvo hospodárstve prišli s novým propagačným videom

0 icon

Bratislava 1. augusta 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa na sociálnych sieťach chváli videom nabádajúcim ku očkovaniu, ktoré pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR pod vedením ministra Richarda Sulíka. Vo videu ako herci účinkujú samotný vicepremiér Richard Sulík, minister školstva Branislav Gröhling a tiež štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí…

Novinár Daniš: „Heslo vakcína je sloboda treba prehodnotiť. Samozrejme, ak nám nejde o buzeráciu neočkovaných“

0 icon

Bratislava 1. augusta 2021 (HSP/Foto:Screenshot TV Markíza)   Známy politický komentátor Dag Daniš vo svojom príspevku na sociálnej sieti okomentoval včerajšiu správu agentúry Reuters o čerstvo publikovanej štúdií amerického Centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (CDC) o nakazených v meste Cape Cod v štáte Massachusetts, kde tri štvrtiny nakazených delta…

Štát dokončuje akčné plány, ktoré majú zabrániť umiestňovaniu zdravých rómskych detí do špeciálnych škôl

0 icon

Bratislava 1. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Adriána Hudecová)   Štát aktuálne dokončuje akčné plány, ktoré majú zabrániť umiestňovaniu zdravých rómskych detí do špeciálnych škôl. Pre agentúru SITA to uviedol Michal Šľachta z kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity Európska komisia už v roku 2015 upozornila Slovensko na to, že do centier…

Veľký počet nezaočkovaných podľa poradcu Bidena v budúcnosti spôsobí dosť veľa utrpenia

0 icon

Washington 1. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Hlavný medicínsky poradca amerického prezidenta Joea Bidena Anthony Fauci, upozornil na „pomerne dosť bolesti a utrpenia v budúcnosti", keďže počet prípadov koronavírusu v krajine naďalej rastie. Pre nedeľňajšie vysielanie televíznej stanice ABC Fauci povedal, že nepredpokladá ďalšie lockdowny v USA Upozornil však, že…

Milanová: Ministerstvo kultúry je na tretiu vlnu pripravené

0 icon

Bratislava 1. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ministerstvo kultúry SR je na tretiu vlnu pripravené, a to vďaka už vypísaným a pripravovaným výzvam aj v kombinácií s ich kultúrnym semaforom, ktorý prejde v nadväznosti na novelizáciu COVID automatu zmenami. V rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk to uviedla ministerka…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Analýza ekonómie pokračovanie III.

0icon

Virtuálny apartheid                                                                            Makroekonómia vychovala

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Záverečná časť.

0icon

Vládna moc v podmienkach SR oficiálne realizuje globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu. Tento príbeh bol nastolený z úrovne nadnárodných štruktúr a zástupcov globálneho kapitalizmu aj za pomoci ich spoločných prisluhovačov. Najdôležitejšiu úlohu na strane globáln

Ján Droppa

TV Covid (TA3)

0icon

Voľakedy mala TA3 hlavnú náplň info – správy. Zdesil som sa, že za posledné týždne má náplň Covid. Prepnem sem-tam a stále covid, nič iné. Mal by som podať trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, Ale médiá sa bránia – vraj prevzaté z objektívnych svetových spravodajstiev. Kedy, a ako sa…

Pavol Lazar

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami.

0icon

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami. 1. "Generálny štrajk".

Marián Moravčík

Riadenie pandémie sa čoraz viac podobá na systematický zločin proti ľudskosti

0icon

Keď sa pred necelým rokom začali distribuovať prvé „vakcíny“ proti Covid-19, sprevádzali ich informácie o tom, že ich účinnosť je viac ako 90 %. Ak by to bola pravda, ich použitie by veľmi rýchlo redukovalo šírenie vírusu a napríklad už pri súčasnom percente zaočkovanosti slovenskej populácie by sme mohli s…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Pearl Harbor: Vyprovokoval útok sám Roosevelt? 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku z mini série Pearl Harbor. Vyprovokoval svojimi opatreniami a čoraz vzrastajúcim bojovým postojom voči Japonsku útok na Pearl Harbor sám Roosevelt? Jedným z dôvodov prečo sa americká verejnosť zdráhala nechať priamo zasiahnuť do európskeho konfliktu, bola spomienka na 4-ročnú patovú situáciu na západnom fronte. V roku 1939 ľudia na oboch…

Čo sa stane s tvojimi vlasmi, keď obmedzíš kofeín?

0 icon

Väčšina z nás premýšľala o tom, že v určitom období svojho života s kávou prestane a obmedzí kofeín. Ale okrem toho, že sa snažíš čeliť dňu bez svojej rannej šálky kávy, možno prichádzaš o niektoré výhody pre zdravie a krásu vašich vlasov. Ako sa ukázalo, káva dokáže oveľa viac, ako pomôcť ráno…

Fotografia: TOP10 najzaujímavejších faktov

0 icon

Fotografia je tu s nami približne od roku 1816, kedy sa istý Francúz rozhodol skúsiť fotografovanie. Prvý pokus síce nebol najlepší, no to nebránilo fotografii, aby sa stala fenoménom. Top 10 ti prináša 10 zaujímavých faktov o fotografovaní. 1. Každé dve minúty urobíme viac fotografií ako celé ľudstvo v roku…

Sny môžu byť fascinujúce. Tieto fakty ti to dokážu

0 icon

Sny môžu byť fascinujúce, vzrušujúce, desivé alebo aj jednoducho divné. Hoci nieje jednoznačné prečo snívame, tak s určitosťou vieme, že sníva každý z nás. Pravda je taká, že aj dokonca tí, ktorí tvrdia, že v noci sa im nesníva nič, tak snívajú priemerne dve hodiny. Väčšina ľudí ma niekoľko snov počas jednej noci.…

Pláž je pre teba to najlepšie! Prečo je to tak?

0 icon

Pláž môže byť pre nás veľmi prospešná , emocionálne i fyzicky. Je to najlepší liek, keď sa cítime nahnevaní, úzkostní alebo vystresovaní. Okrem toho, že zlepšuje naše celkové duševné zdravie, môže tiež liečiť kožné ochorenia a dokonca nám pomáha spáliť pár kalórií. Čo je na pláži najlepšie? Voda

Armádny Magazín

Izrael vyvinul novú kolesovú húfnicu s vlastným pohonom SIGMA, ktorá má nahradiť americkú M109

0 icon

Izrael, 1.August 2021 (AM) – Izraelské obranné sily čoskoro získajú novú 155 mm kolesovú húfnicu SIGMA. Jej zavedenie ACS do služby plánované od roku 2023.   Novú húfnicu vyvinula izraelská spoločnosť Elbit Systems ako súčasť zmluvy prijatej od izraelského ministerstva obrany v roku 2019. Kolesové samohybné delo je navrhnuté tak, aby nahradi

Tragická udalosť: Šéf ruskej rozviedky Naryškin hovoril o zradcovi v spravodajstve

0 icon

Rusko, 1.August 2021 (AM) – Riaditeľ Ruskej zahraničnej spravodajskej služby (SVR) Sergej Naryškin hovoril o prípade zrady v spravodajských službách a o zradcovi, s ktorým sa osobne stretol. Podľa znalca je zrada „tragickou udalosťou a je to mimoriadna situácia v spravodajskej s

Rusko obnovuje park lietadiel "súdneho dňa". Prečo to potrebuje?

0 icon

Rusko, 1.August 2021 (AM) –   Lietadlá tohto typu majú len dve krajiny. V určitom zmysle je ich úlohou riadiť priebeh apokalypsy. Je jasné, že k ničomu takému nedôjde, treba ale také lietadlo mať - pre každý prípad.   V Rusku bol zahájený vývoj nového lietadla riadenia vojsk v prípade jadrovej v

Na zahraničné misie budú chodiť iba vojaci očkovaní proti covidu

0 icon

Slovensko, 1.August 2021 (AM) – "Do zahraničných operácií budú vysielaní iba vojaci očkovaní proti ochoreniu covid-19." Médiám to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď. Rezort obrany dodal vakcínu do očkovacích schém. Povinná bude pred odchodom na misiu kdekoľvek na svete.   "Každý vojak, ktorý odchádza do operácií a misií, musí už dnes povinne…

Skončia americkí vojaci v kotli? Tisícky Talibancov chcú zaútočiť na vojenskú základňu v Afganistane

0 icon

Afganistan, 31.júl 2021 (AM) – Taliban pred niekoľkými hodinami zahájil ofenzívu na Gozarech a Karoch a plánoval do niekoľkých hodín zahájiť útok na mesto Herát, odkiaľ budú mať militanti priamy prístup na americkú základňu v Šindande, kde je niekoľko stoviek amerických vojakov a stále môžu byť rozmiestnené rôzne druhy zbraní. 

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali