Branislav Fábry: Nacionalistické excesy na Ukrajine 2018: zákaz ruského jazyka, ťaženie proti menšinám a náboženský konflikt

Bratislava 16. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP-Virginia Mayo)

 

Nedávno vykonal slovenský minister zahraničia M. Lajčák návštevu Ukrajiny a Ruska, dvoch dôležitých krajín na východe Európy. Ministrove cesty mali určite zmysel, i keď za neprimeraný možno považovať jeho dvojitý meter. Na jednej strane skritizoval proces s O. Sencovom v Rusku, ale súčasne odignoroval všetky nacionalistické excesy na Ukrajine

Na snímke ukrajinský prezident Petro Porošenko

Samozrejme, nikoho neprekvapí, že minister M. Lajčák sa na Ukrajine nepýtal ani na politické vraždy O. Buzinu a P. Šeremeta, ani na osud väznenej N. Savčenkovej, avšak na niektoré vážne témy by sa spýtať mohol. Na Ukrajine sa v súčasnosti objavilo viacero excesov, ktoré si pozornosť zaslúžia. Vzhľadom na rozsah sa však v nasledujúcom texte budem venovať iba niektorým z nich:

Zákaz ruského jazyka

Cirkevný spor

Spor o maďarské pasy

Ekonomický a demografický úpadok Ukrajiny

Ukrajinský nacionalizmus a slovenské mlčanie

 

Zákaz ruského jazyka

Za najabsurdnejší spomedzi všetkých excesov ukrajinských šovinistov v tomto roku treba označiť zákaz ruského jazyka v Ľvovskej oblasti. Dňa 18. septembra 2018 schválila Ľvovská oblastná rada nariadenie č. 745 o moratóriu na verejnú prezentáciu rusko-jazyčného kultúrneho produktu. Toto moratórium má trvať až „do úplného skončenia ruskej vojenskej okupácie územia Ukrajiny“. Lenže vzhľadom na to, že najmä v otázke Krymu Rusko neustúpi, ide o trvalé moratórium. Poslanci schválili aj vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude moratórium kontrolovať a vysvetľovať. Oblastná rada sa tiež plánuje obrátiť na Najvyššiu radu so žiadosťou zaviesť podobný zákaz na celej Ukrajine. Netreba ani spomínať, koľko medzinárodných dohovorov o právach menšín sa týmto aktom porušuje.

Už samotný pojem „rusko-jazyčný kultúrny produkt“ je veľmi široký a týka sa literárnych, audiovizuálnych či ďalších diel a produktov. Je však nanajvýš absurdné zakazovať Puškinove verše či pieseň Kalinka, ktoré väčšina Ukrajincov číta a počúva v origináli. Paradoxne, rusofóbny zákaz sa bude týkať aj diel najvýznamnejších ukrajinských spisovateľov, najmä diel N. V. Gogoľa. V roku 2009, keď sa oslavovalo 200 rokov od narodenia N. V. Gogoľa, ukrajinskí nacionalisti (práve tí z Ľvova), tvrdili, že ide o Ukrajinca (narodil sa na Ukrajine). V roku 2018 však zakázali verejne prezentovať originály jeho diel, keďže ich napísal v ruskom jazyku.

Zákaz ruského jazyka sa bude týkať aj kultúrnych produktov zo susedných krajín. Nemožno zabúdať, že aj v Bielorusku je ruština úradným jazykom a jazykom až 80% Bielorusov. Podobne aj bieloruská literatúra či filmová a hudobná produkcia je prevažne rusko-jazyčná. Paradoxne, práve Ľvovská oblasť má čulý kultúrny kontakt s neďalekými regiónmi Bieloruska a tak nariadenie vládnucich nacionalistov môže obmedziť turizmus či kultúrnu výmenu z Bieloruska. Veľmi trápne sa budú v Ľvove cítiť aj umelci z iných bývalých republík ZSSR. Predstavme si napr. hosťovanie divadiel zo strednej Ázie. Doteraz na Ukrajine hosťujúce divadlá hrávali v ruskom jazyku a mali úspech, ak však začnú namiesto ruštiny hrať napr. v kazašskom jazyku, diváci to zrejme neocenia.

Epidémia zakazovania ruského jazyka sa však neobmedzuje len na mesto Ľvov, ale dotýka sa aj ďalších prípadov. Pocítiť to mohol napr. známy ukrajinský futbalista A. Jarmolenko. V očiach nacionalistov totiž spáchal ťažký „zločin“, keď po futbalovom zápase poskytol interview v ruskom jazyku. Jeho konanie odsúdili nielen oficiálni predstavitelia, ale dokonca i jeho bývalý zamestnávateľ, futbalový klub Dinamo Kyjev. Pre lepšie pochopenie tejto absurdity si skúsme predstaviť, že by napr. slovenskí funkcionári zakázali N. Gyömbérovi poskytovať interview o futbale v maďarčine. Alebo si skúsme predstaviť, že by nejakí slovenskí nacionalisti oficiálne zakázali verejnú prezentáciu „kultúrnych produktov v maďarskom jazyku“, vrátane románov M. Jókaia či piesne Az a szép…

 

Cirkevný spor

Ako veľmi dramatický sa môže ukázať i staro-nový cirkevný spor na Ukrajine. Tam už od 17. storočia dominuje pravoslávna cirkev, orientovaná na Moskovský patriarchát, pre ktorý dnes vykonáva cirkevnú správu kyjevský patriarcha Onufrij. Od 20. storočia sa však objavujú aj dvaja konkurenti: ide o cirkev exilových Ukrajincov, ale najmä o tzv. Kyjevský patriarchát na čele s Filaretom, ktorý Moskva ani väčšina ostatných pravoslávnych cirkví neuznávajú a nepovažujú za autokefálny. Veriaci sú taktiež rozdelení a to podľa toho, či uznávajú Filareta alebo Onufrija. Spory trvajú už desiatky rokov, avšak ústredným problémom súčasnosti sa stalo to, že sa do nich zaplietla vysoká ukrajinská politika: už v roku 2016 vyzval ukrajinský parlament patriarchu v Konstantinopoli (Istanbul), aby uznal Kyjevský patriarchát na čele s Filaretom za autokefálny.

Konstantinopol nakoniec v septembri žiadosti vyhovel, Filareta uznal a vymenoval ho za autokefálneho Kyjevského patriarchu. Išlo o problematický krok, pretože autokefálie sa nevytvárajú podľa hraníc štátov a viedlo to už aj k rozkolu s Moskovským patriarchátom. Problémom bolo, že Konstantinopol udelil autokefáliu bez kolektívneho rozhodnutia na pravoslávnom koncile a pritom sledoval aj egoistický cieľ: ak by totiž získal právo rozhodovať o autokefálii pre konkrétnu cirkev sám, veľmi by sa priblížil k pozícii „východného pápeža“. Patriarcha v Konstantinopole má síce formálne postavenie prvého z patriarchov pravoslávnej cirkvi, avšak nemá pápežské postavenie a od 20. storočia, keď z Turecka vyhnali väčšinu Grékov, je jeho postavenie veľmi slabé. Väčšina pravoslávnych vo svete spadá pod Moskovský patriarchát, ktorý ma i fakticky najsilnejšie postavenie. Keby sa však Konstantinopolu podarilo z Ukrajiny vyhnať Moskovský patriarchát, posilnilo by to jeho vplyv.

Ukrajinský štát je podľa ústavy sekulárny a preto každá snaha uprednostňovať jednu cirkev pred druhou je problematická. Parlamentné výzvy pre patriarchu v Konstantinopole vyvolali vlnu kritiky, pretože v sekulárnom štáte by malo byť jedno, či má cirkev hlavu v Moskve, Vatikáne alebo v Kyjeve. Najväčším rizikom v súčasnosti je však téza, že vytvorením autokefálie spadá celá pravoslávna cirkev na Ukrajine pod kyjevského Filareta. Ten by sa potom mohol pokúsiť s pomocou štátnej moci odňať veriacim, verným Onufrijovi, ich kostoly na Ukrajine. Mnohí z veriacich by sa voči podobnej politike postavili na odpor a autokefálny Kyjevský patriarchát by to mal zložité najmä v Donbase, kde by snaha o likvidáciu „ich cirkvi“ viedla iba k ďalšej eskalácii konfliktu.

 

Spor o maďarské pasy

Otázkou, ktorá najviac rezonovala v súvislosti s Ukrajinou v EÚ v poslednom období, bola otázka udeľovania maďarských pasov občanom Ukrajiny. Avšak hoci sa médiá na Slovensku pokúšali zodpovednosť pripísať maďarskej vláde, na súčasnom napätí však má veľký podiel viny Kyjev. Problém udeľovania maďarského občianstva je staršieho dáta: Budapešť totiž už od začiatku roku 2011 udeľuje Maďarom v zahraničí občianstvo v zrýchlenom konaní, ale do roku 2017 to ukrajinskej vláde príliš neprekážalo. Podľa oficiálnych štatistík žilo na začiatku 21. storočia na Ukrajine 156 tisíc obyvateľov maďarskej národnosti a do roku 2015 z nich až 94 tisíc získalo maďarské občianstvo.

Údaje o počte maďarských občanov na Ukrajine je ťažké dokázať, avšak trend nadobúdania dvojitého občianstva bol do roku 2017 na celej Ukrajine veľmi rozšírený. Dokonca aj členmi poprevratovej vlády A. Jaceňuka sa stali ministri so zahraničným pasom (N. Jaresková, A. Abramivicius) a dvojité občianstvo získalo mnoho ďalších významných osôb. Aj P. Porošenko mal podľa niektorých názorov mať až tri rôzne pasy, i keď on sám to nikdy nepotvrdil. V súčasnom ukrajinskom parlamente je však tiež viacero poslancov s dvoma pasmi. Na jednej strane je to pre nich poistka pre prípad nestability v krajine, avšak súčasne ide aj o nástroj nátlaku voči nim ako politikom: ak totiž títo poslanci nebudú poslúchať vládnu moc, tá im zoberie občianstvo a s ním aj poslanecký mandát.

Vďaka trvalej politickej a ekonomickej kríze sa na Ukrajine začali druhým pasom zabezpečovať nielen poslanci, ale aj čoraz viac jednoduchých obyvateľov štátu. Vláda síce tento trend nikdy oficiálne nepodporovala, ale do roku 2017 za prijatie druhého občianstva nikoho ani nesankcionovala. Od roku 2017 sa však zaviedla možnosť štátnym orgánom odňať ukrajinské občianstvo tomu, kto sa stane súčasne občanom inej krajiny. Tento problém sa vážne dotkol práve maďarskej menšiny, ktorá už od roku 2011 masívne prijímala maďarské pasy a po roku 2017 sa ocitla pred veľmi zložitou voľbou, ktorý pas si majú ponechať. Problém sa týka aj množstva komunálnych politikov maďarskej národnosti v Podkarpatí, ktorí sú kvôli druhému pasu ľahko vydierateľní.

Treba si uvedomiť, že pri prijímaní maďarského občianstva na Ukrajine ide o situáciu, ktorá sa nedá porovnať so situáciou Maďarov v SR. Na Slovensku neprináša pre miestnych Maďarov maďarský pas žiadnu významnú výhodu, pretože so slovenským pasom sa dá ľahko žiť a pracovať v Maďarsku či inde v Európe. S ukrajinským pasom sa však ukrajinskí Maďari zamestnajú v EÚ len po zložitej procedúre. Nuž a práve tá skupina ukrajinských Maďarov, ktorí sa o maďarský pas začali zaujímať v posledných rokoch, je motivovaná hlavne ekonomicky. Títo ľudia si totiž ešte v roku 2011 mysleli, že na Ukrajine dokážu ako-tak ekonomicky prežiť, po prevrate však ich životná úroveň znovu klesla a dnes už nevidia inú možnosť než hľadať prácu v zahraničí. Aj preto sa väčšina z nich rozhodla o svojom druhom pase ukrajinské úrady neinformovať.

 

Ekonomický a demografický úpadok Ukrajiny

Ekonomická situácia na Ukrajine je skutočne dramatická. HDP na 1 obyv. v roku 2017 podľa MMF predstavoval 2583 USD , čo radilo Ukrajinu na 130. miesto vo svete. Pre porovnanie, približne rovnaký HDP na 1 obyv. má Egypt, kde skoro polovicu tvorí maloletá populácia, avšak výrazne lepšie sú na tom rozvojové Filipíny, Maroko či Srí Lanka a napr. taká Venezuela má i napriek hospodárskej kríze skoro trikrát vyššie hodnoty. Ukrajina je na tom zle aj v rámci bývalého ZSSR – jej HDP na 1 obyv. tvorí asi 1/4 ruského a 2/3 gruzínskeho alebo arménskeho HDP na 1 obyv. Z 15 zväzových republík bývalého ZSSR sú na tom horšie už iba Moldavsko, Kyrgyzsko, Tadžikistan a Uzbekistan. Zvlášť zahanbujúce je porovnanie so susedným Bieloruskom, ktoré malo pri rozpade ZSSR menší HDP na 1 obyv. a menej nerastného bohatstva než Ukrajina, ale v 90-tych rokoch ju predbehlo a odvtedy náskok zvyšuje.

V posledných mesiacoch sa síce na Ukrajine objavila určitá stabilizácia, je to však stabilizácia na veľmi nízkej úrovni. Navyše, celková situácia obyvateľov je bezútešná. Pred prevratom na Majdane bola hodnota dolára asi 8 hrivien, dnes je 28 hrivien, a to sa odrazilo i na kúpyschopnosti obyvateľstva. Avšak nielen tovary v obchodoch, aj komunálne služby, elektrina, voda či plyn prudko zdraželi. Situáciu zhoršuje i fakt, že súčasná Ukrajina je závislá na medzinárodných pôžičkách a tie sú viazané na „nepopulárne reformy“, ktoré dopadajú práve na nižšie príjmové skupiny. Naopak, napriek opakovaným vyhláseniam o boji s korupciou na Majdane zostal zachovaný oligarchický model vlády. Dokonca i nechválne známy Janukovyčov oligarcha R. Achmetov včas zmenil strany a jeho milionársky futbalový klub Šachťar Doneck dodnes reprezentuje Ukrajinu v Lige majstrov (i keď hrá mimo Donecka).

S ekonomickým úpadkom Ukrajiny je spojený aj demografický úpadok. V čase rozpadu ZSSR žilo na Ukrajine asi 52 miliónov ľudí, v súčasnosti je to asi o 20% menej (pri započítaní Krymu a Donbasu). Odliv však pokračuje znepokojivým tempom: minister P. Klimkin v septembri uviedol, že každý rok odchádza asi milión ľudí. Klesá pritom nielen počet obyvateľov vidieka, ale aj mestská populácia: v roku 1991 malo vyše milióna obyvateľov až päť miest (Kyjev, Charkov, Odesa, Dnepropetrovsk, Doneck), dnes majú nad milión už iba Kyjev a Charkov. Tieto mestá pritom opúšťa práve veľmi schopná časť mestskej populácie, od lekárov cez IT špecialistov až po zručných remeselníkov a nemá ich kto nahradiť. Na rozdiel od Ruska, kde imigrácia vysoko prevyšuje emigráciu, však Ukrajina nedokáže prilákať dostatok nových pracovníkov z cudziny.

Pokiaľ ide o migráciu Ukrajincov, vo všeobecnosti platí, že od rozpadu ZSSR  ich najviac odišlo do Ruska – presné číslo nie je ľahké zistiť, ale ide zrejme až o 5 miliónov ľudí. Z EÚ dominuje ako cieľová destinácia Poľsko (vyše milióna), avšak na Ukrajinu ako na zdroj pracovnej sily sa lačno pozerajú politici i na Slovensku. Lenže snaha liečiť vlastný demografický deficit na úkor Ukrajiny povedie iba k prehlbovaniu ukrajinských problémov – stačí si uvedomiť, aké problémy vyvolala oveľa menšia migrácia mladých ľudí zo Slovenska na Západ po vstupe do EÚ.  Odchod obyvateľstva je pre Ukrajinu skutočne tragédiou, pretože krajina má veľmi nízku natalitu. Keď pominie obdobie vlády P. Porošenka a spol., bude treba rozvrátenú krajinu obnoviť a to nepôjde s dôchodcami.

 

Ukrajinský nacionalizmus a slovenské mlčanie

Na Ukrajine dnes vo všeobecnosti panuje beznádej a rezignácia. Je to výsledok sklamania z nenaplnených očakávaní po prevrate na Majdane. Najmä mladí ľudia mali nerealistické predstavy o EÚ a dúfali, že dúfali, že silným protiruským postojom sa im podarí dosiahnuť rýchle zvýšenie životnej úrovne. Situácia sa však miesto zlepšenia zmenila iba k horšiemu. To sa stalo živnou pôdou pre extrémny nacionalizmus, ku ktorému sa vládna moc na Ukrajine uchýlila po sklamaní z „európskej perspektívy“. Niektoré významné pozície ovládli fašisti priamo, napr. predsedom parlamentu sa od roku 2016 stal A. Parubij, ale extrémny nacionalizmus sa stal ideológiou aj tých vládnych skupín, ktoré po prevrate na Majdane vystupovali ako demokrati. K nárastu šovinistických tendencií na Ukrajine prispieva aj začínajúca kampaň pred prezidentskými voľbami na jar budúceho roku.

Najznámejším prejavom tohto trendu je kult S. Banderu, ktorý dosiahol nevídané hranice a stal sa jadrom oficiálneho vnímania vlastnej minulosti. Zákony tento kult chránia a sankcionujú jeho spochybňovanie. Vláda podporuje aj fašistické festivaly ako napr. Baderštat, kde vystupujú ako partneri najextrémnejšie hnutia, napr. hnutie C14, ktoré je zodpovedné za protirómske pogromy na Ukrajine v tomto roku. Kult S. Banderu však vedie k ochladeniu vzťahov s Poľskom, tradičným podporovateľom prozápadnej Ukrajiny. Poľský minister zahraničia sa už vyjadril, že s kultom Banderu sa Ukrajinci do EÚ nedostanú. Ďalším nacionalistickým excesom na Ukrajine je potláčanie práv jazykových menšín cez zákon o vzdelávaní z roku 2017, čo skritizovala i Benátska komisia. Zákon zasahuje i maďarskú menšinu a preto sa stal dôvodom sporu Kyjeva s Budapešťou.

Je potrebné, aby aj slovenskí politici dokázali na Ukrajine povedať svoje výhrady. Ukrajinský veľvyslanec v SR si predsa tiež neberie servítku pred ústa a slovenskú vládu opakovane kritizoval. Žiaľ, napriek vývoju na Ukrajine vládni politici v SR mlčia. Keď však aj tradične proukrajinské Poľsko bolo schopné odsúdiť kult S. Banderu na Ukrajine, malo by to isté dokázať i Slovensko. Vláda SR nepodporila ani práva maďarskej menšiny v Podkarpatí, čo je zvláštne najmä na úlohu strany Most-Híd vo vláde. Rovnako paradoxné je aj to, že hoci nás vláda stále presviedča o potrebe vernosti „spojencom“, napr. pri vojenských cvičeniach v Pobaltí, našich spojencov z EÚ a V4 v ich sporoch s Kyjevom nepodporuje. Zdá sa, že „spojenecká vernosť“ platí, len keď je v záujme určitých veľmocí.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Europol vypol servery služby VPNLab.net, ktorú využívali kyberzločinci

0 icon

Haag 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mike Corder)   Európsky policajný úrad Europol v utorok oznámil, že ukončil činnosť virtuálnej privátnej siete (VPN) pod doménou VPNLab.net, ktorú využívali kyberzločinci. Informovala o tom agentúra DPA Europol podľa svojich vyjadrení vypol pätnásť serverov v 10 krajinách. Tie podľa tohto policajného úradu zločinci využívali pri…

Oficiálna kampaň parlamentných volieb v Maďarsku sa začne 12. februára

0 icon

Budapešť 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tamas Kovacs/MTI via AP)   Ak to situácia koronavírusovej pandémie umožní, tak predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vystúpi 12. februára s prejavom, v ktorom zhodnotí stav krajiny. Informovali o tom v utorok komerčnú televíziu ATV nemenované zdroje z vládnej strany Fidesz Parlamentné voľby sa v Maďarsku…

V Prahe demonštrovali za vydanie Babiša na trestné stíhanie

0 icon

Praha 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Demonštranti, ktorí sa v utorok zišli na Malostranskom námestí v českej metropole Praha, požadovali vydanie bývalého premiéra Andreja Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz Ľudia mali so sebou české vlajky i transparenty s podobizňou…

Dánsko zaznamenalo rekordných viac než 30.000 denných infekcií koronavírusom

0 icon

Kodaň 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Sylvest/Ritzau Scanpix via AP)   Dánsko v utorok po prvý raz od začiatku pandémie zaznamenalo viac než 30.000 prípadov nákazy koronavírusom za jeden deň. Informovala o tom agentúra DPA Podľa údajov štátneho zdravotníckeho inštitútu (SSI) pribudlo dovedna 33.493 zistených prípadov. V krajine s takmer šiestimi…

Eugen Jurzyca a Ivan Štefanec poukázali na klady a zápory Aktu o digitálnych službách

0 icon

Brusel/Štrasburg 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Európsky parlament (EP) bude vo štvrtok hlasovať o návrhu Aktu o digitálnych službách (DSA), ktorý sa zaoberá nelegálnym online obsahom a zodpovednosťou platforiem za svoje algoritmy. Europoslanci už v decembri schválili pravidlá Aktu o digitálnych trhoch (DMA) Obe nariadenia sú dôležité pre EÚ…

Orbán a Trump si telefonicky vzájomne vyjadrili politickú podporu

0 icon

Budapešť 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manuel Balce Ceneta)   Vzájomnú politickú podporu si v utorok večer telefonicky vyjadrili predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a bývalý americký prezident Donald Trump. Podľa agentúry MTI o tom informoval Orbánov hovorca Bertalan Havasi Trump blahoželal maďarskému ministerskému predsedovi k významným úspechom maďarského hospodárstva a vyjadril…

Microsoft kupuje Activision Blizzard, je to najväčší obchod v hernom priemysle

0 icon

Santa Monica 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jae C. Hong)   Americká spoločnosť Microsoft kupuje vydavateľstvo Activision Blizzard, ktoré stojí za značkami Call of Duty, Diablo či Warcraft. Kontrakt, ktorý predstavuje najväčší obchod v histórii herného priemyslu, dosahuje hodnotu takmer 70 miliárd USD Microsoft, pre ktorý je to rovnako historicky najväčšia akvizícia,…

Vatikánsky štátny sekretár Parolin aj jeho zástupca mali pozitívny test na covid

0 icon

Vatikán 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ktorý je považovaný za pravú ruku pápeža Františka, mal pozitívny výsledok testu na koronavírus. Nákaza sa potvrdila aj u jeho zástupcu, monsignora Edgara Peňu Parru. Oznámil to v utorok vatikánsky hovorca Matteo Bruni, ktorého citovala agentúra AFP…

Opozícia kritizuje koalíciu, že neprišla za okrúhly stôl, avizuje referendum. OĽaNO: S “mafiánmi a fašistami sa baviť nebudeme”

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Dano Veselský)   Vládna koalícia sa ľudí bojí, nechce im vrátiť moc do rúk. Opozícia chce preto opäť iniciovať zber podpisov na iniciovanie referenda o zmene Ústavy SR, ktorou by sa umožnilo skrátiť volebné obdobie. Po stretnutí za okrúhlym stolom s predsedom Sme rodina…

Maďarská polícia pátra po prevádzačovi, ktorý strieľal na rakúskych hraniciach

0 icon

Budapešť 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Maďarská polícia ďalej pátra po prevádzačovi, ktorý v pondelok strieľal na rakúskych vojakov. Polícia pozná jeho identitu a určite ho zadrží, vyhlásil v utorok v Budapešti maďarský minister vnútra Sándor Pintér na spoločnej tlačovej konferencii s rakúskym rezortným kolegom Gerhardom Karnerom Orgány v…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Konečné riešenie

0icon

  Vláda podpísala zmluvu, ktorú by druhá strana, v opačnom garde, nepodpísala ani keby musela. Tá naša nie len, že nemusela, ale podľa slov ministra Korčoka sama to iniciovala. Minister obrany, Jaroslav Naď, sa tešil ako malý grázlik, čo kameňom trafil okno riaditeľa školy. Spoločnými silami, za pomoci vlády a určite…

Jana Tutková

Záver množstva štúdií reinfekcie: Prirodzená imunita prekonaných je lepšia ako napichaná imunita

0icon

Až 27-násobne lepšia je ochrana prekonaných pred covidom ako ochrana opichaných 2 dávkami Pfizer vakcíny – vyšlo v štúdii, publikovanej izraelskými výskumníkmi koncom augusta minulého roka. Výskum realizovali od júna do začiatku augusta (pri nástupe ich letnej Delta vlny) a porovnavali mie

Erik Majercak

Nominácie Výročných cien a anticien za porušovanie ľudských a sociálnych práv za rok 2021 – ISOP

0icon

V tomto období zažívame obdobie masového porušovania ľudských a sociálnych práv občanov. Asi najhorším je porušovanie Norimberského kódexu, ktorý vznikol po 2. Svetovej vojne ako reakcie na neľudské správanie politikov, vedcov, lekárov, ktorým bolo nutné takto na papieri povedať: „Nerobte pokusy na ľuďoch

Slavěna Vorobelová

Experti z Oľano sa opäť predviedli

0icon

To, že na Slovensku vládne chaos a porušujú sa zákony, nie je žiadnou novinkou. Klub Oľano sa opäť predviedol v plnej paráde, keď sa schvaľovala novela zákona č. 362/2011 Z.z., tzv. zákon o lieku.

Branislav Krist

Rakúsko zavádza "Totalimpfung" – Heil Kovid

0icon

Rakúsko, zatiaľ ako jediná krajina v Európe zavádza povinné očkovanie proti Covid-19 pre všetkých občanov starších ako 18 rokov. Zámer rakúskej vlády zaviesť povinné očkovanie zdvihlo vlnu odporu naprieč celou krajinou. Konalo sa niekoľko desiatok demonštrácií.

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Kŕdeľ havranov v popradskom parku

Autor: TASR–Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Europol vypol servery služby VPNLab.net, ktorú využívali kyberzločinci

0 icon

Haag 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mike Corder)   Európsky policajný úrad Europol v utorok oznámil, že ukončil činnosť virtuálnej privátnej siete (VPN) pod doménou VPNLab.net, ktorú využívali kyberzločinci. Informovala o tom agentúra DPA Europol podľa svojich vyjadrení vypol pätnásť serverov v 10 krajinách. Tie podľa tohto policajného úradu zločinci využívali pri…

Oficiálna kampaň parlamentných volieb v Maďarsku sa začne 12. februára

0 icon

Budapešť 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tamas Kovacs/MTI via AP)   Ak to situácia koronavírusovej pandémie umožní, tak predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vystúpi 12. februára s prejavom, v ktorom zhodnotí stav krajiny. Informovali o tom v utorok komerčnú televíziu ATV nemenované zdroje z vládnej strany Fidesz Parlamentné voľby sa v Maďarsku…

V Prahe demonštrovali za vydanie Babiša na trestné stíhanie

0 icon

Praha 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Demonštranti, ktorí sa v utorok zišli na Malostranskom námestí v českej metropole Praha, požadovali vydanie bývalého premiéra Andreja Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz Ľudia mali so sebou české vlajky i transparenty s podobizňou…

Dánsko zaznamenalo rekordných viac než 30.000 denných infekcií koronavírusom

0 icon

Kodaň 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Sylvest/Ritzau Scanpix via AP)   Dánsko v utorok po prvý raz od začiatku pandémie zaznamenalo viac než 30.000 prípadov nákazy koronavírusom za jeden deň. Informovala o tom agentúra DPA Podľa údajov štátneho zdravotníckeho inštitútu (SSI) pribudlo dovedna 33.493 zistených prípadov. V krajine s takmer šiestimi…

Eugen Jurzyca a Ivan Štefanec poukázali na klady a zápory Aktu o digitálnych službách

0 icon

Brusel/Štrasburg 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Európsky parlament (EP) bude vo štvrtok hlasovať o návrhu Aktu o digitálnych službách (DSA), ktorý sa zaoberá nelegálnym online obsahom a zodpovednosťou platforiem za svoje algoritmy. Europoslanci už v decembri schválili pravidlá Aktu o digitálnych trhoch (DMA) Obe nariadenia sú dôležité pre EÚ…

Orbán a Trump si telefonicky vzájomne vyjadrili politickú podporu

0 icon

Budapešť 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manuel Balce Ceneta)   Vzájomnú politickú podporu si v utorok večer telefonicky vyjadrili predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a bývalý americký prezident Donald Trump. Podľa agentúry MTI o tom informoval Orbánov hovorca Bertalan Havasi Trump blahoželal maďarskému ministerskému predsedovi k významným úspechom maďarského hospodárstva a vyjadril…

Microsoft kupuje Activision Blizzard, je to najväčší obchod v hernom priemysle

0 icon

Santa Monica 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jae C. Hong)   Americká spoločnosť Microsoft kupuje vydavateľstvo Activision Blizzard, ktoré stojí za značkami Call of Duty, Diablo či Warcraft. Kontrakt, ktorý predstavuje najväčší obchod v histórii herného priemyslu, dosahuje hodnotu takmer 70 miliárd USD Microsoft, pre ktorý je to rovnako historicky najväčšia akvizícia,…

Vatikánsky štátny sekretár Parolin aj jeho zástupca mali pozitívny test na covid

0 icon

Vatikán 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ktorý je považovaný za pravú ruku pápeža Františka, mal pozitívny výsledok testu na koronavírus. Nákaza sa potvrdila aj u jeho zástupcu, monsignora Edgara Peňu Parru. Oznámil to v utorok vatikánsky hovorca Matteo Bruni, ktorého citovala agentúra AFP…

Opozícia kritizuje koalíciu, že neprišla za okrúhly stôl, avizuje referendum. OĽaNO: S “mafiánmi a fašistami sa baviť nebudeme”

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Dano Veselský)   Vládna koalícia sa ľudí bojí, nechce im vrátiť moc do rúk. Opozícia chce preto opäť iniciovať zber podpisov na iniciovanie referenda o zmene Ústavy SR, ktorou by sa umožnilo skrátiť volebné obdobie. Po stretnutí za okrúhlym stolom s predsedom Sme rodina…

Maďarská polícia pátra po prevádzačovi, ktorý strieľal na rakúskych hraniciach

0 icon

Budapešť 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Maďarská polícia ďalej pátra po prevádzačovi, ktorý v pondelok strieľal na rakúskych vojakov. Polícia pozná jeho identitu a určite ho zadrží, vyhlásil v utorok v Budapešti maďarský minister vnútra Sándor Pintér na spoločnej tlačovej konferencii s rakúskym rezortným kolegom Gerhardom Karnerom Orgány v…

Podkasty

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

“Yankee go home!” Znelo na proteste proti zmluve SR a USA

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martina Kriková) Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, vedľa budovy veľvyslanectva Spojených štátov, sa v sobotu popoludní zišlo viac ako tisíc ľudí – podľa vyjadrenia europoslanca Milana Uhríka – aby vyjadrilo jasne negatívny postoj v spojitosti s vojenskou zmluvou medzi SR a USA, ktorá tento týždeň prešla vládou. Podľa jedného z proamerických denníkov „na mieste...

Osem miliárd korún. Toľko nás stojí očkovacia prémia seniorov

icon

Bratislava 14. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Minister financií s paličkou v ruke pred veľkou tabuľou v miestnosti, kde ešte na stene zostalo heslo „Daňová revolúcia plní vaše sny“ – to ako keby naozaj národ slovenský sníval o krčahu vody k jedlu a o zdanení tringeltov, lebo toto sú jedny z najrevolučnejších Matovičových návrhov. A z tej tabule sa dá vyčítať, že všetkých seniorov nad 60...

Slovensko má byť definitívne nekultúrne? Spisovatelia pôjdu do ulíc

icon

Bratislava 13. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Samé čudné a nepochopiteľné správy. V piatok Natália Milanová oznámila, že od pondelka majú byť otvorené kultúrne podujatia v režime OP maximálne pre 50 návštevníkov. Mala sa tým „otvoriť kultúra“, aj keď Matovič by s tým ešte radšej počkal. Zástupcovia kultúrnej obce vyjadrili počas víkendu nesúhlas s avizovanou podobou uvoľnenia podmienok pre...

Povinné očkovanie sa odkladá. Definitívne?

icon

Bratislava 12. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) Čakali sme, čo sa stane 10. januára, teda v pondelok, keď podľa pôvodných informácií mala byť v ten deň hotová právna analýza k otázke povinného očkovania a spoluúčasti na liečbe ochorenia COVID-19 pre neočkovaných. Nebola. Vari preto, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa rekreoval v Ománe? Alebo ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nestíha,...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Konečné riešenie

0icon

  Vláda podpísala zmluvu, ktorú by druhá strana, v opačnom garde, nepodpísala ani keby musela. Tá naša nie len, že nemusela, ale podľa slov ministra Korčoka sama to iniciovala. Minister obrany, Jaroslav Naď, sa tešil ako malý grázlik, čo kameňom trafil okno riaditeľa školy. Spoločnými silami, za pomoci vlády a určite…

Jana Tutková

Záver množstva štúdií reinfekcie: Prirodzená imunita prekonaných je lepšia ako napichaná imunita

0icon

Až 27-násobne lepšia je ochrana prekonaných pred covidom ako ochrana opichaných 2 dávkami Pfizer vakcíny – vyšlo v štúdii, publikovanej izraelskými výskumníkmi koncom augusta minulého roka. Výskum realizovali od júna do začiatku augusta (pri nástupe ich letnej Delta vlny) a porovnavali mie

Erik Majercak

Nominácie Výročných cien a anticien za porušovanie ľudských a sociálnych práv za rok 2021 – ISOP

0icon

V tomto období zažívame obdobie masového porušovania ľudských a sociálnych práv občanov. Asi najhorším je porušovanie Norimberského kódexu, ktorý vznikol po 2. Svetovej vojne ako reakcie na neľudské správanie politikov, vedcov, lekárov, ktorým bolo nutné takto na papieri povedať: „Nerobte pokusy na ľuďoch

Slavěna Vorobelová

Experti z Oľano sa opäť predviedli

0icon

To, že na Slovensku vládne chaos a porušujú sa zákony, nie je žiadnou novinkou. Klub Oľano sa opäť predviedol v plnej paráde, keď sa schvaľovala novela zákona č. 362/2011 Z.z., tzv. zákon o lieku.

Branislav Krist

Rakúsko zavádza "Totalimpfung" – Heil Kovid

0icon

Rakúsko, zatiaľ ako jediná krajina v Európe zavádza povinné očkovanie proti Covid-19 pre všetkých občanov starších ako 18 rokov. Zámer rakúskej vlády zaviesť povinné očkovanie zdvihlo vlnu odporu naprieč celou krajinou. Konalo sa niekoľko desiatok demonštrácií.

TopDesať

TOP10: Toto sú tie najstrašidelnejšie a najzáhadnejšie miesta Slovenska

0 icon

Ak máš rád strašidelné príbehy, záhadné a tajomné miesta, staré legendy, si na správnom mieste. V tomto rebríčku sa pozrieme na tie najzáhadnejšie miesta Slovenska, ktoré sú miestami doslova až desivé. Nemáš náhodou jedno z nich niekde poblíž?  1. Katov dom v Trenčíne 

Ploštice: Ako zistíš, či sú aj v tvojej posteli?

0 icon

Aj keď ploštice v posteli neprinášajú žiadne infekčné choroby, stále môžu byť nepríjemné a dokonca spôsobiť určité zdravotné problémy. Od fyzických reakcií, ako sú vyrážky alebo alergie, až po psychologické účinky, ako sú úzkosť, stres a nespavosť - tieto dôvody sú viac než dostatočné na to, aby sa ploštice stali nevítanými hosťami v tvojej…

Staroveké mesto Tachte Sulejman: 2. časť

0 icon

Nazrime s nami do útrob miesta, kde planul kráľovský oheň. Pokračujeme druhou časťou článku o starovekom meste Tachte Sulejman - alebo ak chcete Tróne Šalamúnovom. Počuli ste už o Veži smrti? Árijský kňaz Zaratušra, ktorý sa pokladal za proroka, sa okolo roku 600 pred našim letopotom pokúsil o reformu árijského…

Ktoré sú najviac a najmenej znečistené mestá na svete?

0 icon

Ekológia sa v poslednej dobe rieši kdekoľvek okolo nás. Spoločnosť IQ Air sleduje znečistené častice poletujúce vzduchom, ktoré môžu našim dýchacím cestám spôsobiť problémy. Aké sú podľa ich výskumu najviac a najmenej znečistené mestá sveta? Denne vymiera až 100 vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Na hraniciach Rwandy, Ugandy a Zairu…

Fascinujúce mesto Jeruzalem: 1. časť

0 icon

Starobylý Jeruzalem je vzácny pre židov, kresťanov i moslimov. Svedčia o tom zástupy pútnikov, ktorí sa prechádzajú po jeho uličkách. O Jeruzaleme sa toho už popísalo skutočne veľa. Napriek tomu však veríme, že pre vás - našich čitateľov - prinesieme opäť niekoľko zaujímavostí. Poďme na prvú časť trojdielnej série. Medzi…

Armádny Magazín

Turecko prezentuje sľubné bojové cvičné lietadlo vlastnej konštrukcie. Video

0 icon

Turecko, 18. januára 2022 (AM) – Turecko pripravuje prezentáciu nového perspektívneho bojového cvičného lietadla vlastnej konštrukcie Hürjet. Ako uvádza developerská spoločnosť, predstavenie lietadla prebehne v najbližšom čase.   https://twitter.com/i/status/1481552092590448641 Spoločnosť Turkish Aerospace Industries (TAI) má v úmysle

Odvetný ťah Ruska? Kremeľ zhodnotil možnosť rozmiestnenia vojenských základní blízko USA

0 icon

Rusko, 18. januára 2022 (AM, Sputnik) – Tlačový hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov sa vyjadril k možnosti rozmiestnenia v

V Británii našli kandidáta na nového zo Skripaľovcov. Chce ho odstrániť super čata zabijakov KGB

0 icon

Veľká Británia, 18. januára 2022 (AM) – "Žijem v neustálom strachu a myslím si, že každý deň bude môj posledný." Tieto slová bývalého dôstojníka KGB Borisa Karpičkova, ktorý teraz žije v Londýne, aktívne replikujú britské médiá. To znamená, že z Karpičkova jednoznačne robia kandidáta na nového zo Skripaľovcov. Aký je to…

Kto bráni vojakom naplniť vojenskú prísahu?

0 icon

Slovensko, 18. januára 2022 (AM) – Vojenská prísaha je sľub, ktorým vojaci deklarujú svoju vernosť vlasti. Jej obsah stanovuje § 3 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.   [caption id="attachment_42470" align="alignnone" width="750"]

Ako môže ruské námorníctvo vyvíjať tlak na Spojené štáty

0 icon

Rusko, 18. januára 2022 (AM) – Rusko-americké konzultácie sa neskončili prakticky ničím - a veta námestníka ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Rjabkova sa toho stala jasným dôkazom. Podľa diplomata, ak budú Spojené štáty naďalej vyvíjať vojenský tlak na Rusko, môže vykonať Rusko „opatrenia v línii námorníctva“. V akom stave

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Kŕdeľ havranov v popradskom parku

Autor: TASR–Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali