Branislav Fábry: Ciele a nedostatky McLarenovej správy o ruskom dopingu

Bratislava 4. januára 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Paul Sancya)

 

Jednou z hlavných tém roku 2016 boli otázky vzťahu športu, dopingu a politiky. Tieto otázky sa začali rozoberať najmä po tom, čo 12. mája 2016 odpublikoval americký denník New York Times rozhovor s bývalým ruským antidopingovým funkcionárom G.

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Rodčenkovom o dopingu v ruskom športe. 19. mája 2016 poverila „Svetová antidopingová agentúra“ (WADA) kanadského právnika Richarda McLarena, aby pripravil správu o organizácii dopingu v ruskom športe. Prvú časť svojej správy predložil R. McLaren ešte 15. júla 2016 – jej obsahu som sa venoval v minulých článkoch. Druhá časť správy však bola podstatne dlhšia a doplnená samostatne publikovaným dôkazným materiálom.

Táto druhá časť McLarenovej správy bola zverejnená dňa 9. decembra 2016. Jej hlavným záverom bolo tvrdenie o „inštitucionálnom sprisahaní“, pri ktorom mali pri organizácii a krytí dopingu spolupracovať ruské Ministerstvo športu, Ruská antidopingová agentúra (RUSADA), Moskovské laboratórium a tajná služba FSB. Podľa McLarenaíšlo o manipuláciu dopingových kontrol pri viacerých športových podujatiach medzi rokmi 2011 a 2015, vrátane LOH v Londýne 2012 a ZOH v Soči 2014. Sprisahania sa malo zúčastniť vyše 1000 ruských športovcov.

Kritické závery McLarenovej správy okamžite prebrali tzv. mienkotvorné médiá na Západe, ktoré spustili novú vlnu obvinení voči ruským športovcom. Nedávno sa dokonca objavila aj nepravdivá správa o tom, že riaditeľka RUSADA organizáciu a krytie dopingu priznala. Hoci niet pochýb o tom, že v ruskom športe je doping veľmi rozšírený, kampaň, ktorá sa rozbehla v súvislosti s McLarenovou správou vzbudzuje otázniky. Preto sa treba zamyslieť nad cieľmi a nedostatkami tejto správy.

V nasledujúcom texte sa budem zaoberať týmito témami:

 

Nezávislé vyšetrovanie?

  1. McLaren pripravil svoju správu na základe poverenia od WADA. Pri vyšetrovaní mal vystupovať ako „nezávislá osoba“ (IP). Inštitút „nezávislej osoby“ je však ako taký otázny, ide o veľmi špecifický právny inštitút – obvykle sa pri podobných škandáloch vytvárajú vyšetrovacie komisie. Na rozdiel od vyšetrovacích komisií, kde sa musia zhodnúť viacerí členovia, R. McLaren si ako „nezávislá osoba“ sám určoval väčšinu pravidiel procesu vyšetrovania.

Voči jeho spôsobu vyšetrovania možno vzniesť viacero námietok. Predovšetkým, k obvineniam ani k dôkazom sa nemohli obvinené osoby vôbec vyjadriť. V správe sa uvádza 1031 ruských športovcov (príloha A správy), ktorí sú podozriví z dopingu, ale sú uvedení anonymne a mnohí ani nevedia, či sa v zozname nachádzajú. Ich mená WADA zrejme oznámi jednotlivým športovým federáciám. Lenže ani pri rokovaniach federácií ruskí športovci nebudú môcť klásť otázky McLarenovým svedkom. Podobné vyšetrovanie by pri obvyklom právnom preskúmavaní neobstálo.

Samotné vymenovanie R. McLarena bolo od začiatku kontroverzné. Nemožno opomenúť fakt, že medzi Ruskom a štátmi Západu existuje veľmi silné politické napätie a preto bolo nevhodné, že WADA ako „nezávislú osobu“ menovala práve Kanaďana. Ešte horšie však bolo, že aj jeho vyšetrovací tím bol jednostranne kanadsko-americký. R. McLaren na s. 30 svojej druhej správy menuje týchto spolupracovníkov:

  • Tesic, právnička, ktorá pôsobila aj ako prekladateľka z ruštiny
  • Ayotte, vedecká poradkyňa
  • Dubbey, hlavný vyšetrovateľ
  • Young, poradca
  • Holtz, spolupracovník WADA
  • HowkingSchulz, študent Western University
  • Luu, študentka Western University
  • Curcio, študentka Western University

Uvedení spolupracovníci sú problematickí nielen kvôli svojmu pôvodu. Všetkých nominoval R. McLaren na základe vlastnej úvahy, avšak ich nezávislosťou a kvalifikáciou sa WADA vôbec nezaoberala. Lenže aj spolupracovníci McLarena mohli výsledky vyšetrovania značne ovplyvniť. Je dokonca zrejmé, že práve oni spolupracovali s rôznymi americkými a kanadskými orgánmi. Paradoxne, že hoci sa pri vyšetrovaní postupovalo tak, aby ruskí predstavitelia nezistili žiadne podstatné informácie, prvú McLarenovu správu videli nepovolaní Kanaďania a Američania ešte pred jej zverejnením. Nad týmto faktom sa rozhorčoval aj P. Hickey, prezident združenia európskych olympijských výborov.

Dôležitým členom McLarenovho vyšetrovacieho tímu bola D. Tesic, právnička s predkami z bývalej Juhoslávie. Zrejme ako jediná vo vyšetrovacom tíme hovorila dostatočne po rusky a mohla preto zohrať podstatnú úlohu pri prekladoch ruských textov. D. Tesic sa profesionálne venuje športovému právu a sama o sebe tvrdí, že v minulosti spolupracovala pri zastupovaní rôznych ruských subjektov v športových sporoch. Nikto vo WADA sa však nezaoberal tým, či a aké vzťahy si pri právnych sporoch ruských subjektov vytvorila a ako to môže ovplyvniť jej nezávislosť pri vyšetrovaní.

Za nevhodné považujem aj zapojenie študentov Western University do procesu vyšetrovania. Prečo oni a prečo nie napr. študenti Univerzity Komenského? Pri natoľko závažnom vyšetrovaní by nemalo ísť o „kliniku právnického vzdelávania“ pre preferovaných McLarenových študentov, ale mali by sa ho zúčastniť najskúsenejší vyšetrovatelia a to nielen z Kanady alebo z USA.

 

Kľúčový svedok Rodčenkov?

Nikoho príliš neprekvapilo, že kľúčovú úlohu pri tvorbe McLarenovej správy zohrával G. Ročenkov, bývalý šéf antidopingového laboratória v Moskve. V súčasnosti sa nachádza v USA, kde dostal politický azyl. G. Rodčenkov je ten, kto pomohol celý škandál s dopingom ruských športovcov odhaliť obvineniami vo svojich rozhovoroch pre americké médiá. Jeho tvrdenia tvoria jadro celej McLarenovej správy, jeho meno sa v správe neustále opakuje a dokonca aj väčšinu dôkazového materiálu k správe tvoria prepisy jeho e-mailov. On sám však môže mať rôznu motiváciu, pretože je v Rusku trestne stíhaný a jeho sestra bola odsúdená už v roku 2013 za obchodovanie so zakázanými substanciami.

Hoci existujú pochybnosti o skutočných zámeroch G. Rodčenkova voči Rusku, R. McLaren ho považoval za dôveryhodného svedka. Na s. 12 vysvetlil R. McLaren svoje dôvody. Zaujímavá je však najmä táto veta: „ … na zabezpečenie pravdivosti tých rozhovorov slúžila možnosť deportácie zo Spojených štátov, ak by sa ukázalo, že nehovorí pravdu nezávislej osobe.“ Táto veta je dôležitá preto, lebo vypovedá aj o veciach, ktoré McLaren zrejme spomenúť nechcel. G. Rodčenkov vraj hovoril pravdu preto, lebo mu hrozila deportácia…

Problém je v tom, že Kanaďan R. McLaren ako „nezávislá osoba“ nemá právo akokoľvek zasahovať do azylového konania G. Rodčenkova v USA, to môžu robiť len štátne orgány USA. Názor R. McLarena by v otázke azylového konania nemal hrať úlohu. Ak však Rodčenkovovi hrozila deportácia v prípade, keď nepovie McLarenovi „pravdu“, vzniká dojem, ako keby McLaren a americké štátne orgány spolupracovali. Potom sa ale môžeme pýtať, či Rodčenkov kvôli riziku deportácie nehovoril McLarenovi to, čo chceli štátne orgány USA počuť…

Na druhej McLarenovej správe je zvláštny aj fakt, na koľko dôležitých vecí si „spomenul“ G. Rodčenkov v rozhovoroch s R. McLarenom – hoci ich predtým vôbec neuvádzal. Na s. 92 správy sa napr. uvádza: „Dr. Rodčenkov si spomenul, že zamenil vzorky pre 4 alebo 5 športovcov, vrátane vzorky Tatiany Lysenko“. Na s. 100 sa zase uvádza: „Spomenul si, že niekoľko ďalších športovcov, ktorí neboli na zozname, bolo počas Hier pridaných do chráneného zoznamu na ad hoc základe.“

 

Anonymní svedkovia

Rodčenkov je ako kľúčový svedok určite spochybniteľný a fakt, že si v rozhovoroch s R. McLarenom spomenul práve na to, čo „nezávislá osoba“ potrebovala počuť, dôveryhodnosť jeho svedectva vôbec nezvyšuje. Lenže v McLarenovej správe sa objavuje viacero pochybných svedectiev. Ide predovšetkým o anonymné svedectvá, ktoré boli spomenuté už v prvej správe. Na s. 12 druhej správy sa zase uvádza: „Dotazovanie radu svedkov, z ktorých niektorí neboli ochotní alebo odmietli poskytnúť informácie zo strachu z odplaty a zneužitia, ktoré by sa im mohlo dostať…“

Tvrdenie G. Rodčenkova o obavách prípadných svedkov môže byť opodstatnené a nie je vylúčené, že niektorým svedkom by mohla hroziť aj odplata. Lenže aj v prípade najviac utajených svedectiev platí, že tieto svedectvá by mali byť vystavené krížovému výsluchu a nepríjemným otázkam druhej strany. Ak vystupuje utajený svedok v procese s organizovaným zločinom, neznamená to, že ho treba vnímať nekriticky. Naopak, dokonca aj advokát mafie môže klásť zložité otázky utajenému svedkovi. Fakt, že advokát nemôže pozerať svedkovi do tváre, neznamená, že mu nedokáže krivú výpoveď. McLarenovi anonymní svedkovia však neboli byť vystavení žiadnym kritickým otázkam z ruskej strany.

 

Rodčenkovove e-maily ako dôkazný materiál?

Kvantitatívne najrozsiahlejším dôkazným materiálom v celej správe je e-mailová komunikácia – z 1166 priložených dôkazov prepisov elektronickej pošty (EDP0078 až EDP0882 a iné). Ide o vyše 70% všetkých dôkazov k správe. Lenže aj v prípade e-mailových dôkazov sa objavuje množstvo otázok a pri skutočnom vyšetrovaní by McLarenov spôsob prezentácie e-mailov nepostačoval. Elektronická pošta zjavne pochádza z Rodčenkovho laptopu a takýto zdroj elektronickej pošty sa dá sám o sebe hodnotiť ako neveľmi presvedčivý.

Technicky nie je príliš zložité trochu „poopraviť“ znenie prijatých alebo odoslaných e-mailov a potom ich predkladať ako dôkaz. A motívov na takýto krok by mal G. Rodčenkov viac ako dosť. Rovnako nie je problém vytvoriť si konto s priezviskom určitej osoby a v jej mene potom posielať poštu, hoci aj G. Rodčenkovovi. Avšak dokonca i v prípade, keď e-maily naozaj pochádzajú zo skutočnej adresy nejakej osoby, by súd mal preskúmať, či ich posielal naozaj majiteľ konta. Práve kvôli týmto otázkam by bolo potrebné, aby mailovú komunikáciu, priloženú k správe, mohla preskúmať aj druhá strana.

Veľkým problémom pripojenej elektronickej pošty je obrovské množstvo vyčiernených informácií v e-mailoch. Veľká väčšina komunikácie obsahuje vyčiernenú časť textu a väčšinou ide o kľúčové údaje, napr. adresa a meno odosielateľa. Lenže keď nemožno identifikovať, kto uvedený e-mail Rodčenkovovi posielal, je dôkazná hodnota e-mailu dosť problematická. Odosielateľa totiž nemožno kontaktovať a spýtať sa ho, či uvedený e-mail naozaj posielal alebo či komunikácia prebehla v tej podobe, ako ju predložil vyšetrovateľom G. Rodčenkov. O niektorých e-mailoch možno zase vyjadriť pochybnosť, či prispievajú k objasneniu skutkového stavu veci.

 

Manipulácia so vzorkami a expertné hodnotenie dôkazov

Kľúčovou témou v celej správe bola manipulácia so vzorkami moča a krvi, ktoré boli odobraté od športovcov. Išlo o spôsob, ktorý mal tvoriť hlavnú metódu krytia dopingu. Agenti FSB vraj mali vymieňať vzorky dopujúcich športovcov za „čisté“ a spôsob, akým to mali vykonávať, predstavoval jednu z hlavných otázok, ktorá nebola dostatočne objasnená v prvej správe McLarena. Preto si McLaren nechal u „experta“ vypracovať verziu ako mala FSB otvárať vzorky. Na potvrdenie znalcovej verzie potom slúžila opäť jedna Rodčenkovova „spomienka“, ktorú predtým nikdy nespomínal (s. 82): „Počas následných rozhovorov s nezávislou osobou si Dr. Rodčenkov spomenul, že on osobne uvidel na lavici rozložené nástroje, ktoré boli použité agentom FSB určeným na odstraňovanie krytiek.“ Je neuveriteľné, že na tak zásadnú vec si vo svojich predošlých rozhovoroch G. Rodčenkov vôbec nespomenul…

Zaujímavé bolo aj stanovisko „experta“, ktorý vypracoval verziu o výmene vzoriek (EDP0902). Najzaujímavejšie na ňom je to, že expert vystupuje ako anonym a to napriek tomu, že zjavne nejde o experta z Ruska. Možno, že aj neruský „expert“ sa obával o svoj život, ale za anonymizáciou jeho stanoviska môžu byť iné dôvody. Expert sa napr. mohol obávať i odbornej kritiky zo strany iných expertov, vrátane výrobcu flaštičiek, v ktorých boli vzorky uchované.

Na viaceré závery prvej McLarenovej správy reagoval výrobca flaštičiek na zber moču  BerlingerSpecial AG, ktorý tovar dodal a spochybnil tvrdenia o možnosti ich opätovného otvárania. Uviedol: „Pri žiadnej z vlastných skúšok ani pri akýchkoľvek skúškach vykonávaných nezávislým inštitútom vo Švajčiarsku sa nepreukázala možnosť otvorenia flaštičky na vzorky moču, ktorá bola predaná BerlingerSpecial AG.“  Výrobca tiež uvádzal, že je schopný zistiť, či prišlo k manipulácii flaštičky alebo jej výmene. Druhá McLarenova správa neposkytla ani dostatočnú odpoveď, či sa na otváraných flaštičkách, nachádzajú mikročastice z nástrojov alebo tkanív, ktorými mali agenti FSB krytky odstraňovať.

V McLarenovej správe sa veľký priestor venoval manipulácii so vzorkami a aj v súbore dôkazov sa ocitá množstvo fotografií poškrabaných skúmaviek. Lenže otázkou je to, ako uvedené škrabance vznikli. McLaren vôbec neskúmal odlišné verzie vzniku škrabancov na príslušných skúmavkách, napr. možnosť, že škrabance pochádzajú priamo z výroby alebo že by tie škrabance spôsobila nejaká iná osoba so zlým úmyslom.

Žiaľ, musím konštatovať, že tam, kde R. McLaren nedokázal presvedčivo vysvetliť svoje teórie o „inštitucionálnom sprisahaní“, pokúsil sa vzbudzovať emócie. Najmä jeho tvrdenia o mechanizme výmeny odobratých vzoriek agentmi FSB pôsobili nepresvedčivo a tak začal nahrádzať vecnú argumentáciu iróniou. Napr. pojem „kúzelníci z FSB“ (FSB magicians) považujem za nemiestny, hoci sa v texte objavuje opakovane, napr. na s. 109, 117, 119. Myslím, že vyšetrovacia správa nemá byť novinársky fejtón a ironizujúca terminológia iba spochybňuje nestrannosť vyšetrovateľa.

 

MS 2018 vo futbale

McLarenova správa už stihla priniesť svoje prvé ovocie. Majstrovstvá sveta v boboch a v skeletone sa pre rok 2017 rozhodli príslušné športové federácie presunúť mimo Ruska. Ide o kontroverzné rozhodnutie, pretože práve po McLarenovej správe by boli kontroly proti manipulácii pri dopingu v Rusku oveľa tvrdšie než v iných krajinách. Odnímanie usporiadania ďalších športových podujatí z dôvodu „inštitucionálneho sprisahania“ pritom môže pokračovať. Ide hlavne o MS vo futbale, ktoré sa v Rusku uskutočnia v roku 2018, ako aj o futbalový Pohár konfederácií, na ktorom sa v roku 2017 zúčastnia víťazi kontinentálnych majstrovstiev, Rusko a Nemecko. Nemožno si nevšimnúť, že v McLarenovej správe sa spomína, že sú medzi dopujúcimi sú športovci z vyše 30 olympijských disciplín. Ako je známe, medzi olympijské disciplíny patrí i futbal.

Mohlo by sa preto stať, že tesne pred MS 2018 alebo pred Pohárom konfederácií 2017 sa objaví nejaká nová mediálna kampaň o dopingu v ruskom futbale, opierajúca sa o McLarenovu správu a o nové „senzačné odhalenia“. V takom prípade by sa určite objavilo aj volanie po odňatí organizácie MS 2018 Rusku. Čosi také by pre Moskvu znamenalo nielen obrovskú politickú porážku a potupu, ale aj finančnú stratu. MS vo futbale je totiž ešte väčším podujatím než bola olympiáda v Soči a investície do infraštruktúry boli doteraz veľmi vysoké.

Pri volaní po odňatí šampionátu by však veľa záviselo od osoby prezidenta FIFA G. Infantina. Ten je vo funkcii len krátko a môže podľahnúť vplyvom významných mocností. Pamätáme sa, že ešte pred olympiádou v Soči niektorí americkí senátori volali po odňatí olympiády Rusku, najmä kvôli azylu pre E. Snowdena alebo kvôli právam gayov. Tentokrát by mohli použiť McLarenovu správu ako oveľa silnejší argument. Samozrejme, volanie po odňatí MS 2018 sa môže zmierniť s prípadným zlepšením rusko-amerických vzťahov po nástupe D. Trumpa v roku 2017. Hoci nie som o tejto zmene v rusko-amerických vzťahoch presvedčený, je zrejmé, že bez silného tlaku z USA a z EÚ by si vedenie FIFA nedovolilo odňať Rusku futbalový šampionát…

 

WADA a doping

Faktom je aj to, že druhá McLarenova správa odpútala pozornosť od iných škandálov v športe. V roku 2016 sa veľa diskutovalo aj o „terapeutických výnimkách“ pre používanie zakázaných substancií a látok, ktoré udeľuje špeciálna komisia WADA. Problémom je, že tieto výnimky sa udeľujú prevažne západným športovcom. Štvrtina olympionikov z dvoch najúspešnejších výprav v Riu 2016 (USA a V. Británia) tieto výnimky dostala, hoci väčšina výprav nedostala ani jednu výnimku. Ako nasvedčujú hackerské informácie od skupiny FancyBear, výnimky na dlhoročné používanie zakázaných substancií pritom nedostávali zdravotne slabší jednotlivci, ktorí sa prišli na iba zúčastniť, ale práve veľmi úspešní olympionici.

Podozrenia zostruje zloženie Odbornej komisie pre výnimky z terapeutických dôvodov WADA, ktorá trochu pripomína výpočet spojencov USA – tvoria ju členovia z týchto štátov: N. Zéland (predseda), Austrália, Kanada, USA, V. Británia, Fínsko, Nórsko, Singapur, JAR. Žiaľ, WADA ani jej odborná komisia sa podozreniami zo zneužívania „terapeutických výnimiek“ seriózne nezaoberajú. Keďže proces udeľovania výnimiek je doteraz netransparentný, mala by WADA na vyvrátenie podozrení poveriť nejakú „nezávislú osobu“ vyšetrovaním výnimiek alebo prinajmenšom do komisie pre výnimky nominovať niekoľko členov z Číny a Ruska…

Žiaľ, problematika dopingu sa dnes stala nástrojom politického boja a preto je treba doterajší postoj k dopingu zmeniť. Boj proti dopingu je v situácii súčasnej politizácie športu príliš nedôveryhodný a nezabezpečuje rovnosť príležitostí pre športovcov. A keďže samotná WADA pokračuje vo svojej doterajšej netransparentnej politike, treba zabezpečiť, aby všetci športovci mali rovnaké právo na používanie tých látok, ktoré dnes používajú vybraní športovci na základe „terapeutických výnimiek“ od WADA.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ustanovenia Zákonníka práce o domáckej práci a telepráci sa od marca zmodernizujú

0 icon

Bratislava 28. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Od začiatku marca sa zmodernizujú ustanovenia Zákonníka práce o domáckej práci a telepráci. Na výkon takejto práce sa bude vyžadovať dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve. Môžu sa pritom dohodnúť na tom, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci bude sám rozvrhovať…

Krajniak: Ak OĽaNO navrhne výmenu ktoréhokoľvek svojho ministra, Sme rodina to bude rešpektovať

0 icon

Bratislava 28. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   V prípade, že by hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) navrhlo výmenu akéhokoľvek svojho ministra, hnutie Sme rodina to bude rešpektovať. V diskusnej relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to v súvislosti s prípadnou výmenou na poste…

Hlina: „Matovič sa v októbri ohlásil u Merkelovej s tým, že má geniálny nápad na záchranu sveta. Dopadlo to tak, že v 80-miliónovom Nemecku za deň na covid umrelo 369 občanov a na Slovensku 109“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský, Úrad vlády SR)   Bývalý líder KDH Alojz Hlina pokračuje v kritizovaní svojho niekdajšieho politického kolegu a v súčasnosti premiéra Igora Matoviča z hnutia OĽaNO. Hlina pripomenul predsedovi vlády jeho vyjadrenia z jesene, kedy okrem iného tvrdil, že plošné testovanie antigénovými testami je "atómová…

Polícia znova tvrdo zasiahla voči protestom v Mjanmarsku, hlásia troch mŕtvych

0 icon

Rangún 28. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP)   Mjanmarské bezpečnostné sily rozháňali v nedeľu protesty proti vojenskému prevratu po celej krajine. Objavili sa správy o najmenej troch zabitých demonštrantoch, informovala agentúra AFP Vojenská junta tento víkend zintenzívnila používanie sily proti rozsiahlemu hnutiu demonštrantov, ktorí žiadajú, aby sa armáda vzdala moci a prepustila…

Buffett predpovedá prosperitu amerického obchodu, v 90 rokoch sa ešte nechystá do dôchodku

0 icon

Omaha 28. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Nati Harnik)   Americký miliardár Warren Buffett vyzval investorov, aby si zachovali svoju vieru v americkú ekonomiku a podniky ním vlastneného konglomerátu Berkshire Hathaway. Vyhlásil, že napriek tvrdým ekonomickým dopadom pandémie koronavírusu americký obchod začne zanedlho prosperovať „Napriek niekoľkým veľkým zásahom bol pokrok našej krajiny zakaždým…

Viac než dve tretiny slovenských domácností si sporí

0 icon

Bratislava 28. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Viac než dve tretiny slovenských domácností myslí na nečakané výdavky či horšiu ekonomickú situáciu a sporia si. Najčastejšie majú našetrenú sumu presahujúcu mesačný príjem. Až do výšky trojmesačného príjmu má úspory 29 % respondentov, každá šiesta domácnosť má úspory vo výške trojmesačného až šesťmesačného…

Za sobotu pribudlo 114 úmrtí

0 icon

Bratislava 28. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Za sobotu 27. februára pribudlo na Slovensku 114 úmrtí na ochorenie COVID-19. Ako ďalej informuje stránka Národného centra zdravotníckych informácií, spomedzi 8 839 vykonaných PCR testov odhalili spolu 1 815 pozitívnych prípadov. Počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň stúpol o 56,…

Zomrel plukovník Peter Švec, vlastenec, pilot, bývalý zástupca Veliteľa Generálneho štábu armády SR, bezpečnostný expert

0 icon

Bratislava 28. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   V sobotu večer zomrel jeden zo statočných vlastencov, skvelý človek a prvotriedny profesionál Ing. Peter Švec. Odchod človeka jeho formátu je citeľnou stratou pre vlastenecké politické sily Bol to človek s veľkým srdcom, jasnozrivým úsudkom a čistým štítom. Bol jednou z nádejí národnej…

Premiér: Najzásadnejšie opatrenie je, aby sme dodržiavali už tie platné

0 icon

Bratislava 28. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Najzásadnejšie opatrenie je, aby ľudia dodržiavali opatrenia, ktoré sú už v súčasnosti platné. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) Dokument o tom, ako by mohli vyzerať nové protipandemické opatrenia od marca, ktorého obsah zverejnili niektoré…

Čo chce urobiť ministerka Kolíková s Ústavou? Prispôsobiť svojim zámerom a potom „zabetónovať“?

0 icon

Bratislava 28. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Pixabay)   Už špekulujú o obmedzení možnosti Ústavu meniť. Len dva mesiace potom, ako ju v núdzovom stave, v zrýchlenom konaní, bez verejnej diskusie, napriek mohutnej kritike odborníkov i verejnosti poškodili... Čo to hovorí o ich zámeroch a etike? Mimovládna organizácia Via Iuris usporiadala…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Boli Izraelčania zadržaní 11. septembra 2001 špióni ?

0icon

Biela dodávka Milióny  ľudí sledovali  zábery útokov na WTC a tí, čo ich videli, na ne nikdy nezabudnú. Aj domáca pani z New Jersey bola v to ráno svedkom čohosi, čo napokon skončilo vyšetrovaním piatich mladých Izraelčanov, s možnou nadväznosťou na izraelskú tajnú službu. Istá žena, budeme jej hovoriť Mária,…

Peter Švec

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

0icon

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Ivan Holek

O nevyhnutnosti aktívneho a pasívneho odporu voči korona totalite!

0icon

Tak sme sa teda v počte úmrtí pretestovali na prvé miesto na svete! Ale žiaľ, vláda i tak nechápe to, čo by už pochopilo aj desaťročné dieťa. A síce, že ak sa niečo robí úplne zle, musí to mať nevyhnutne aj zlé následky. A ak chceme zmenu k lepšiemu, musíme…

Marek Brna

Národ, čo chce opraviť

0icon

V školskej lavici som si všimol obraz nad tabuľou. Gustáv Husák. Keď som z vysielania televízie dokázal vydedukovať, že je Slovák, prekvapilo ma to. Hovoril po česky, ale zle. Tak v tomto 15 miliónovom národe je čelný predstaviteľ Slovák... To je fajn, bol som spokojný. Ale v Prahe som sa…

Ľudovít Gunčaga

Komu nezahral klavír a husličky v nedeľu doobeda v rozhlase RTVS

0icon

Každú nedeľu dopoludnia slovenský rozhlas RTVS v relácii "Encyklopédia spravodlivých", predstavuje príbehy záchrany príslušníkov istého etnického pôvodu, občanov 1. Slovenskej republiky pred deportovaním v období 2.svetovej vojny. Takto rozhlas RTVS od roku 2014 odvysielal stovky relácií, v ktorých spravodlivosť, aj keď zaiste ušľachtilá, je spojená takmer výlučne s konaním v prospech…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Sovietsky projekt superhlbokého vrtu 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Sovietsky projekt superhlbokého vrtu. Kolský superhlboký vrt zmiatol množstvo ľudí. Veľmi rýchlo uverili nepravdepodobnému príbehu, že niekoľko kilometrov pod zemským povrchom vedci objavili peklo. Pozrite sa spoločne s nami na realitu tohto prípadu. Sprvu plánovali dosiahnuť hĺbku 15 kilometrov, čo vyzeralo ako odvážny plán, keďže by…

TOP10: Čo sa stane, ak budeš jesť Chia každý deň?

0 icon

Aztékovia a Mayovia odhalili význam Chia semien ako prví, však, moderný svet len nedávno uznal pozitívne účinky tejto plodiny a označil ju ako superjedlo. Tieto drobné semená sú veľmi bohaté na živiny a vďaka svojej neutrálnej chuti môžu byť potenciálne pridané do akéhokoľvek receptu. Aké výhody ti prinesie konzumácia Chia semien každý deň?…

TOP10+: Keď už niečo vyleješ, nech to stojí za to!

0 icon

Ľudská nešikovnosť je pre svet nevyhnutá. Ak sa považujete za človeka s oboma rukami ľavými, tak ste na tvorenie neporiadku určite zvyknutý. Ale nech to stojí za to! A nehoda v podobe vyliateho džúsu či kávy nie je ničím výnimočným. Takéto incidenty, ktorý si následne vyžadujú upratovanie, vedia byť niekedy…

Aká tenká je hranica medzi pravdou a podvodom?

0 icon

Už mnohokrát sa ukázalo, že takzvané „záhady“ boli len obyčajnými podvodmi. Motiváciou ich vzniku sú väčšinou sláva, finančné obohatenie sa alebo pôžitok z balamutenia vedcov a nadšencov. Pokiaľ ide o zvláštne, netradičné alebo dokonca magické javy, ľudská vynaliezavosť nepozná hraníc, a preto je ľahké chytiť sa do pasce lží. Nepopierateľné dôkazy konšpiračných teórií spochybňujú…

Protokoly sionských mudrcov a antisemitský magnát

0 icon

Protokoly sionských mudrcov vznikli údajne počas tajných stretnutí významných židovských osobností. Išlo o antisemitskú klamlivú publikáciu, ktorú preložili do viac než 20 jazykov. Všetko sa začalo v roku 1903, keď sa v ruskom denníku Vlajka (znamja) objavili úryvky zo známeho diela. O dva roky neskôr vyšli ako príloha knihy Veľké v malom: Príchod Antikrista a vláda…

Vo svete IT

Skladateľný Google Pixel je reálnym. Hovorí známy leaker informácií. Kedy sa ho dočkáme?

0 icon

Skladateľné smartfóny sú čoraz frekventovanejšou témou. Dôvodom je, že viacero výrobcov sa pozerá týmto smerom. Najväčším inovátorom v tejto oblasti je spoločnosť Samsung, ktorá podľa nedávnych správ, vyhrala súťaž, aby dodávala ohybné displeje pre niekoľko veľkých výrobcov smartfónov. Ide konkrétne o spoločnosti Xiaomi, Oppo a Google. „Rok skladateľných smartfónov“ Ešte…

Najnovšiu verziu Windowsu 10 má len 20 percent používateľov. Ako môžete skontrolovať, či patríte medzi nich?

0 icon

Windows 10 je v súčasnosti najrozšírenejším operačným systémom na počítačoch, ktorý aktuálne nájdeme vo viac ako 1-miliarde zariadení. Microsoft v pravidelných intervaloch uvoľňuje aktualizácie pre Windows s cieľom ho vylepšiť. Vzhľadom na to, že dnes existuje hneď niekoľko rôznych distribúcií Windowsu 10, tak mnohí z nás môžu mať chaos v…

WhatsApp hovorí o novej funkcii, ktorú ocenia používatelia, čo zdieľajú videá

0 icon

Hoci WhatsApp získava posledné týždne extra pozornosť v dôsledku nových pravidiel používania služby, ktoré zapríčinili masívny odliv používateľov na konkurenčný Telegram, ši Signal, tak aj napriek tomu pracuje na nových funkciách.  Zároveň však treba dodať, že tieto nové pravidlá ešte nie sú v platnosti, stane sa tak až 15. mája.…

Rover Perseverance objavil na Marse „záhadnú“ skalu

0 icon

Rover americkej NASA, Perseverance nedávno pristál v kráteri Jezero na Marse. Priniesol prvé zábery, historickú nahrávku svištiaceho vetra, ale aj dramatické zábery z pristávania. Momentálne nie je ešte rover pripravený začať s vedeckou prácou. Práve teraz prebiehajú na červenej planéte skúšky jeho systémov, aby sa vedci uistili, že všetko funguje…

Tím vedcov objavil prach z asteroidu, ktorý vyhladil dinosaury

0 icon

Dinosaury boli dominantným druhom na našej planéte dlhú dobu, kým pred 66-miliónmi rokov nenarazil do Zeme asteroid, ktorý spôsobil globálne vyhynutie viacerých živočíšnych druhov, píše portál Science Alert. Asteroid narazil do oblasti, ktorá sa nachádzala v dnešnom Mexiku. Teória o náraze asteroidu je podložená obrovským množstvom dôkazov, a tak naozaj niet pochýb o tom,…

Armádny Magazín

Zomrel plukovník Peter Švec

0 icon

Slovensko, 28. februára 2021 (AM) - Musíme Vám so zármutkom oznámiť, že náš spolupracovník, Človek s veľkým slovenským srdcom, nás navždy opustil dňa 27.02.2021 v sobotu.   Peter Švec, skvelý pilot, bývalý zástupca Veliteľa Generálneho štábu armády Slovenskej re

NATO vysoko ocenilo ruské protilietadlové komplexy Pancir

0 icon

USA, 28. februára 2021 (AM) - Ruské protilietadlové raketové a kanónové komplexy Pancir-S sú ideálnymi prostriedkami boja proti vojenským bezpilotnom lietadlám, NATO musí prioritne odstraňovať podobné hrozby pred začatím svojich operácií. Uvádza sa to v správe Zjednoteného strediska pre pokrokové skúsenosti vzdušných síl Severoatlant

Izrael: Utajované jadrové zariadenie začalo s veľkou výstavbou

0 icon

Izrael, 28. február 2021 (AM) - Utajené izraelské jadrové zariadenie v strede národného centra atómových zbraní prechádza procesom, ktorý sa zdá byť najväčším stavebným projektom za posledné desaťročia.   [caption id="attachment_31710" align="alignnone" width="1000"]

Predvádzací „Demo" tím F-35 bol donútený znížiť počet účastí na leteckých prehliadkach pre problémy s motormi, ktoré aktuálne trápia celú flotilu F-35

0 icon

USA, 28. február 2021 (AM) – Časový rozvrh leteckých ukážok Demo tímu na lietadlách amerického armádneho letectva F-35A Lightning II bol zredukovaný o jednu tretinu kvôli pretrvávajúcim problé

Irán predstavil nové bezpilotné lietadlo podobné americkému dravcovi. Video

0 icon

Irán, 28. februára 2021 (AM) - Teherán predstavil bezpilotník Kaman 22 - svoj prvý dron so širokým telom. Zábery nového dronu počas návštevy brigádneho generála Aziza Nasirzadeha, veliteľa IRIAF (Iránske vzdušné sily Islamskej republiky), poskytujú letmý pohľad na domáce bezpilotné lietadlo, s niektorými zbraňami nabitými na vonkajších pylónoch a niekoľkými ďalšími

Svetlo sveta

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali