Alexander Dugin: Blížime sa k poslednej svetovej bitke

Bratislava 28. novembra 2016 (HSP/tsargrad/Foto:Alexander Dugin)

 

Globalizácia – to je antikrist, ktorý prišiel oklamať všetky kultúry a národy

V priebehu zasadania XX. Celosvetového Ruského národného snemu vystúpil so svojim prejavom aj Patriarcha Moskovský a celej Rusi – Kiril. Osobitnú pozornosť upriamil Patriarcha na problematický dialóg so Západom, pripomenúc, že západné hodnoty vedú k odľudšťovaniu sveta.

Alexander Dugin
Alexander Dugin

Filozof, šéfredaktor televíznej stanice Carihrad, člen Izborského klubu, Alexander Dugin, okomentoval základné akcenty patriarchovho prejavu v programe „Naša vlasť“ a my vám jeho komentár prinášame v písomnej forme. Podľa jeho pohľadu spor medzi slovanofilmi a západniarmi ešte nie je rozhodnutý. No v kontexte pôsobenia globálneho antikrista sme postavení pred úlohu pripraviť sa k poslednej svetovej bitke.

 

Stret medzi slovanofilmi a západniarmi stále nie je rozhodnutý

Predpokladám, že toto je naozaj základná otázka. Pretože konfrontácia medzi Ruskom a Západom dosahuje svoj vrchol. Stojíme na prahu už nie iba „studenej“, ale skutočne „horúcej“ vojny. V Sýrii, aj na Ukrajine. A samotná súčasnosť dáva duchovným, náboženským a politickým vodcom nášho ruského národa (ktorý je oveľa širší, než len samotní občania Ruska, pretože k ruskému národu patria aj ľudia, ktorí žijú za hranicami nášho štátu) hlbokú, pokojnú a fundamentálnu odpoveď na to, čo sa tu odohráva. Je potrebné zadefinovať pozície, zhromažďovať sily, spájať mysle a vrátiť sa k tej téme, ktorá bola ústredným bodom 19. storočia. Veď názov tohto snemu iste nie je náhodný: „Rusko a Západ…“ Pripomína to názov knihy Danilevského „Rusko a Európa“.

Ako povedal Patriarcha, v našej spoločnosti ešte nie je vyriešená otázka sporu medzi vlastencami a priaznivcami Západu, medzi slovanofilmi (ku ktorým patrí aj Danilevskij a k dedičstvu ktorých sa hlási absolútna väčšina našej duchovnej a intelektuálnej elity) a prozápadniarmi, ktorí sú prezentovaní liberálnym klanom a ktorí sú v drvivej menšine. No v skutočnosti sme videli, kto prisahal slovanofilstvu v jeho súčasnej modernej verzii, teda po sto rokoch tej jeho ruskej pravoslávnej euroázijskej civilizácii, ktorej záujmy, názory a pozíciu vyjadruje Celosvetový Ruský národný snem a tých, ktorí sa prikláňajú k princípu nepretržitého postupného vývoja.

Keď bol prezidentom Medvedev, mali sme dojem, že práve spejeme v súlade s týmto postupným vývojom, o ktorom výstižne hovoril Patriarcha. No na fakte opätovného návratu Vladimíra Putina (podobne ako tomu bolo do roku 2008) vidíme, že je možné ísť vlastnou cestou. My sme sa na ňu vybrali a pôjdeme po nej.

Rusko. Moskva. 1.novembra 2016. Predseda Liberálno Demokratickej strany Ruska Vladimír Žirinovskij, poslanec Štátnej dumy Ruskej federácie Vjačeslav Nikonov, predseda Komunistickej strany Genadij Zjuganov a predseda strany Spravodlivé Rusko Sergej Mironov (sprava doľava) počas otvorenia 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa
Rusko. Moskva. 1.novembra 2016. Predseda Liberálno Demokratickej strany Ruska Vladimír Žirinovskij, poslanec Štátnej dumy Ruskej federácie Vjačeslav Nikonov, predseda Komunistickej strany Genadij Zjuganov a predseda strany Spravodlivé Rusko Sergej Mironov (sprava doľava) počas otvorenia 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa

 

Prečo tu nebol prítomný líder strany Jednotné Rusko Dmitrij Medvedev?

Tu sa, samozrejme, ukazujú vnútorné protirečenia strany Jednotné Rusko. Sú to vnútorné rozpory tej časti našej politickej elity, u ktorej ešte nedošlo k vyžitiu a odloženiu západniarstva.

Myslím, že si môžem dovoliť takto symbolicky interpretovať neprítomnosť vedúcej osobnosti Jednotného Ruska preto, lebo predsedovia všetkých ostatných parlamentných politických strán boli osobne prítomní. Vystúpili s prejavmi v mene svojom i v mene všetkých ľudí, ktorých zastupujú v parlamente i v spoločnosti, podporili tu vyslovené myšlienky smerujúce k svornosti našej spoločnosti.

 

Snem viacerých konfesií: všetkých zjednocuje láska k Rusku

K prejavom Talgana Tadžuddina, vodcu ruských moslimov a rabína Šajeviča: Obidvaja sa pravidelne zúčastňujú zasadaní Celosvetového Ruského národného snemu. A takmer vždy sa práve ich vystúpenia vyznačujú veľkou emocionálnosťou, zápalom, stálym a pevným ruským patriotizmom. Pretože oni považujú seba za časť nášho Ruského sveta, za súčasť našej Ruskej civilizácie. Pritom ostávajú verní svojim princípom, svojmu náboženskému učeniu. Stotožnili sa s Ruským svetom, ktorý bol založený Ruskou Pravoslávnou cirkvou ktorej centrom je Kristus. Ruský národ vstúpil do histórie zjednotiac sa okolo Krista. Oni chápu dôležitosť tejto duchovnej skutočnosti aj pre ich vlastnú históriu. Oni prichádzajú na Celosvetový Ruský národný snem nie z prinútenia, ale ako vlastenci.

Najvyšší mufti Ruska, predseda Centrálnej duchovnej správy moslimov Takgan Tadžutdin a metropolita Saranský a Mordovský Zinovij (zľava doprava) na otvorení 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa
Najvyšší mufti Ruska, predseda Centrálnej duchovnej správy moslimov Takgan Tadžutdin a metropolita Saranský a Mordovský Zinovij (zľava doprava) na otvorení 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa

 

Postmoderna – nepriateľ každého tradičného náboženstva

A v tejto súvislosti snem naozaj zjednocuje, on nerozdeľuje ale spája. A ukazuje celú hĺbku tradícií. Veď nie náhodou hovoríme o tradičných hodnotách. Akékoľvek tvrdenie v sebe vždy obsahuje aj svoju vnútornú negáciu. Ľudia, ktorí vyznávajú tradičné hodnoty náboženstva, sú solidárni v tom, že odmietajú radikálny sekularizmus, postmodernizmus, dnešný západný systém, ktorý nemôže byť v súlade s hodnotami žiadneho tradičného náboženstva.

Dnešný západný svet je, samozrejme, absolútne antikresťanský. Boli časy, keď bol kresťanský. Hoci iný než ten náš, ale kresťanský. No dnes je už otvorene antikresťanský. No nielen to, on sa už prejavuje aj ako protiislamský a protižidovský. Je to už čisto materialistická, antihumánna, otrokárska civilizácia, ktorá teraz útočí aj na nás.

 

Moslima pravej viery nie je možné zatiahnuť medzi radikálnych teroristov

Patriarcha tu vystúpil nie ako politik, ale ako nositeľ pravdy. Duchovná osoba má určité oprávnenie nazývať veci svojimi menami. Ona je zahľadená do večnosti. Ona úprimne verí vo večný život a chápe, komu bude skladať účty pri Poslednom súde. Preto sú mu priúzke svetské ohraničenia a politické rámce, ktoré on s ľahkosťou prekračuje. Podľa môjho názoru, v danom prípade, načrtol Patriarcha zásadný problém, ktorému sa v politike a diplomacii neustále vyhýbame.

Predseda Odboru vonkajších cirkevných záležitostí Moskovského Patriarchátu metropolita Volokolamskij Hilarion na otvorení 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa
Predseda Odboru vonkajších cirkevných záležitostí Moskovského Patriarchátu metropolita Volokolamskij Hilarion na otvorení 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa

Je známe, že za radikálnymi islamskými teroristickými skupinami stoja geopolitické záujmy Spojených štátov amerických a iných štátov (vrátane Izraela), ktoré manipulujú prebiehajúcimi  procesmi. No v skutočnosti nie je možné len na túto manipuláciu zviesť odhodlanie ľudí ísť na smrť, vraždiť spôsobom, aký my kategoricky odmietame, bez toho, aby k tomu bol týmto ľuďom k tomu daný seriózny základ. A týmto základom je dnešná západná civilizácia, ktorá je skutočne rodiskom kolosálneho zla. A na boj s týmto zlom je možné mobilizovať úprimných a skutočne vnímavých a čestných ľudí.

A toto je naozaj veľmi vážny krok. Preto ak my, pravoslávni kresťania,  my, ruská euroázijská civilizácia takto kategoricky odmietame degeneráciu Západu, jeho posthumánny ultrasekularizmus ( v skutočnosti už ide o odľudštený svet), ak sme solidárni s patriarchom, potom sme na pravej ceste ako tomu čeliť. Nie terorizmom, ale mierovým spôsobom založeným na láske. V prvom rade na láske k Bohu, potom na láske k tradícii a vlastnému národu, k vlastnej histórii.

Nech sa k nám pridajú tí, ktorí sú vo vojne s moderným svetom. K nám, k Rusku, k Pravosláviu, k nášmu kresťanskému boju za večnosť, za Krista a za Pravdu. A nedať sa nachytať na triky tých ľudí, ktorí prejavujúc horlivú nenávisť k súčasnému Západu, sami sú spoluúčastníkmi tohto zla. Je to pasca, aj toto objasnil Patriarcha celkom jasne.

 

Symfónia: Patriarcha premieňa myšlienky do slov, prezident do skutkov

Všimnime si, akým spôsobom sú v určitom zmysle rozdelené funkcie medzi Patriarchom a prezidentom. V slovách Patriarchu cítime silu cirkvi a ducha. Počujeme slovo, hlas. A prezident uskutočňuje. Nie preto, že tak hovorí Patriarcha, nie preto, že takto hovorí cirkev. Ale preto, že tak hovorí naša história, tak hovorí náš národ.

Patriarcha Moskovský a celej Rusi Kiril počas vystúpenia na otvorení 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa
Patriarcha Moskovský a celej Rusi Kiril počas vystúpenia na otvorení 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa

A Patriarcha oblieka do slov to, čo cíti každý z nás, každý ruský človek. A prezident to premieňa na skutky. Takto vzniká symfónia, akýsi byzantský súlad, pri ktorom svetská i duchovná moc, v prísnej opozícii k modernizmu, je jednotná vo svojej celkovej stratégii. Duchovná časť vetvy moci zachraňuje dušu, svetská časť tejto moci zase zachraňuje telo.

Je to vzájomná spolupráca. Prebieha nielen v mene národa, či štátu, ale v mene Krista, v mene Pravdy. A takto všetci pracujú dovedna, všetci spolupracujú pre národ. Aj svetská moc v osobe byzantského imperátora alebo v osobe nášho prezidenta, aj v osobe Patriarchu, ktorý je hlavou cirkvi. K národu patria všetky etniká, kultúry a náboženstvá. Pripomína to skutočne celok s univerzálnym poslaním. A práve toto tvorí protirečenie medzi Ruskom a Západom – je to nie iba  protirečenie jedného štátu s blokom iných štátov. Je to protirečenie dvoch typov ľudskosti, ktoré je možné pozorovať všade.

 

Dajte nám právo na bytie, hovorí Patriarcha v mene celého ruského národa

„V nadväznosti na veľkého ruského učenca Danilevského je treba uznať fakt paralelných ciest rozvoja spoločností…“ – to sú slová fundamentálneho významu. Tieto slová formulujú teóriu multipolárneho sveta. Pripomínajú nám veľkých ruských mysliteľov, akými boli napríklad Danilevskij alebo Trubeckoj. Oni dali základ rôznosti civilizácií, založili rozmanitosť kultúrno-historických typov.

Prečo sa nám Západ nepáči? Lebo je pôvodcom vojny, ktorá teraz prebieha medzi nami a Američanmi v Sýrii aj na Ukrajine? Práve v týchto slovách je treba hľadať odpoveď. Ak by Západ uznal túto mnohosť a rozmanitosť civilizácii, priznal by nám naše právo na existenciu, na vytvorenie svojej vlastnej tradície, osobitej kultúry, uznal by nielen naše záujmy, ale aj naše hodnoty. A jednal by nielen s nami, ale aj s inými civilizáciami – čínskou, indickou, islamskou – ako s rovnými, priznajúc nám naše právo na existenciu.

No oni nám vnucujú svoje kritériá. Hovoria: my sme civilizovaní a vy ste barbari. My sme univerzálni a vy len lokálni, dedinskí, archaickí. Naučíme vás tomu, čo je moderné, ukážeme vám, čo to znamená progres. Doháňajte nás, uznajte naše vodcovstvo a v konečnom dôsledku, kľaknite si pred nami na kolená.

Ak by sa tu jednalo o religióznu civilizáciu, môže byť, vtedy ba mohla mať aj pravdu. Ak by impérium Západu bolo založené na duchovných, náboženských nebeských hodnotách, ak by bolo verné Kristovi, môže byť, stálo by za to porozmýšľať. No keď vidíme, že ich hodnotou je satanizmus, takmer otvorený posthumanizmus, zničenie všetkých tradičných základov civilizácie, neostáva nám nič iné len povedať: nie, uznáme vás len vtedy, keď od nás prestanete vyžadovať aby sme išli vašou cestou. Môžete existovať, no len sami pre seba.

Toto sú naše hranice. A vojna teraz túto hranicu prekročila. Nechajte nás na pokoji, dajte nám právo na bytie, hovorí Patriarcha v mene celého Ruského národa. Rovnako vyjasňuje čo robíme v Sýrii, na Ukrajine a v celom svete. Prestavuje svetu našu platformu. Bojujeme za multipolárny svet, v rámci ktorého ruská civilizácia, naša pravoslávna, byzantská civilizácia môže spolu existovať a musí existovať. A my z tejto pozície neustúpime.

 

Kresťania na Západe dnes predstavujú marginálnu menšinu

V našej histórii bol takzvaný kresťanský moment, keď v 19. storočí Svätá aliancia – rozličné kresťanské konfesie vo forme svojich štátov – rozpoznali nebezpečenstvo presne toho istého rodiaceho sa súčasného sveta sekularizmu, z ktorého vyrástol terajší globalizmus. Áno, bol taký moment. No ten je minulosťou už 200 rokov.

V skutočnosti sa globalizácia vyvíjala postupne. Projekt západného moderného osvietenstva sa formoval v 17. a 18.storočí, teraz proste dosiahol svoj vrchol. A toto sa stáva hrozbou pre všetky kultúry.

Západ už dávno nie je kresťanský. Nie žeby bol nekresťansky len počas posledných 10 či 20 rokov. Je nekresťanským už niekoľko storočí. V skutočnosti z neho kresťanstva ubúda stále viac a viac. Dnes kresťania na Západe – to je proste nejaká marginálna menšina, ktorú si nikto neváži a ktorá nemá žiadny vplyv na spoločenskú agendu v politike, kultúre či vo vzdelaní. Dali im možnosť existovať v súkromnom priestore na periférii spoločnosti. Áno, tam sa ocitli, spolu s ľuďmi, ktorí buď ešte niečomu veria, alebo neveria už ničomu. Dali im ešte možnosť existovať na súkromnej úrovni. No ako civilizácia, ako spoločnosť, západné štáty dávno nie sú kresťanské.

 

Globalizácia – to je antikrist

Patriarcha povedal, že problém nie je v národných záujmoch napríklad západoeurópskych krajín alebo Ameriky. Skutočnosť je taká, že globalizácia to je antikrist. Je to on, kto prišiel oklamať všetky kultúry a všetky národy. Nejde o spor medzi západnými kresťanmi, teda kresťanmi rovnakého typu ako sú protestanti a katolíci. Hoci medzi nimi boli strašné a krvavé vojny. Konfrontácie medzi nami pravoslávnymi kresťanmi východu a západnými kresťanmi sú však hlbšie, zásadnejšie, ako medzi protestantmi a katolíkmi.

Ale nie v tom je zásadný problém. Dnes prebieha boj medzi svetlom a tmou: nebom a peklom, ak chcete. A to, čo predstavuje v sebe globalistický projekt a tie sily, ktoré za ním stoja, sú v každom spoločenstve. Samozrejme, že ich baštou sú SŠA, druhá línia obrany je Európa. To sú agenti vplyvu diabla, priaznivci západného spôsobu vývoja univerzálnych hodnôt, občianskej spoločnosti, ľudských práv. Nazývajú sa veľmi pekne: humanitárne misie alebo nadácie Open society alebo nejaké mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú vraj znevýhodneným.

V skutočnosti je to sieť agentov vplyvu globalizácie, ktorá si nás chce podmaniť svojim sekulárnym protikresťanskými hodnotami a ideami a zavliecť do svojich sieti celé ľudstvo. A táto úloha je globálna. Nestačí sa s globalizmom vyrovnať len v samotnom Rusku. Nikdy neroztrhneme tieto siete, ak nebudeme hľadať spojencov vonku za hranicami, v zmienenom západnom spoločenstve. My predsa vidíme, ako sa rozdelila Amerika. Polovica podporuje Trumpa, ktorý zavrhuje globalizmus stelesnený v Clintonovej. Nie náhodou ju volajú „krvavá Killary“.

 

Neostala ani rovnosť, ani bratstvo, smerujú k odľudšteniu

V skutočnosti na Západe kedysi bolo aj bratstvo i rovnosť. Toto však bolo odvrhnuté, ostala len sloboda. Subjekt slobody – liberálna verzia demokracie. Potom subjektu slobody priznali individualitu – pre toho, kto získal slobodu vo vzťahu k svojmu štátu, národu, vlastnému rodu, je to veľmi dôležité.  Patriarcha pripomenul, že to je sloboda odľudštenia.

Tiež hovoril o demokracii, ktorá sa dnes interpretuje nie ako vláda väčšiny, ako to bolo v starom Grécku, ale ako vláda menšín, rôznych menšín. Vrátane sexuálnych menšín, etnických, proste len menšín. A hľa, tieto menšiny si teraz uzurpujú v rámci liberálnej globalizácie právo hovoriť v mene ľudstva. Tvrdia, že hovoria v mene ľudstva, no hovoria len za menšiny. Ale skús na toto poukázať, okamžite ťa obvinia a aj všetkých oponentov z populizmu. Budú sa brániť, že reprezentujú väčšinu a väčšina si môže za určitých okolností vybrať aj totalitný, autoritatívny systém. Ďalej smerujú celú svoju argumentáciu k tomu, že ak ste proti menšinám, potom ste zástanca totality a to so všetkými dôsledkami.

Vyzerá to na logické zavŕšenie projektu modernity, ktorá je práve v poslednej fáze a v tej je to oveľa horšie ako na začiatku. Vtedy to vyzeralo ako ušľachtilá túžba oslobodiť človeka od rôznych obmedzení.

 

Modernizmus a stará hra na otroctvo

Je zaujímavé, že otroctvo sa v posledných storočiach v Amerike a v malej časti Európy objavilo spolu s týmto projektom modernizmu. Nezamýšľame sa nad tým, že otroctvo v priebehu stredoveku zmizlo s príchodom kresťanstva. Otroctvo založili nositelia modernity, tvorcovia modernej koloniálnej ríše. V modernej dobe  teda znovu vzniklo otroctvo a nepretrváva od staroveku. Bolo stvorené práve v kontexte osvietenstva a to je na ňom veľmi zaujímavé. Potom ho začali rušiť. Ale v skutočnosti v Amerike posledné zákony apartheidu boli zrušené až v 50-tych rokoch 20.storočia. Nám sa zdá, že poslední otroci boli tí v Egypte, ktorí  stavali pyramídy. Skutočnosť je taká, že prvky rasového otroctva boli v USA zrušené ale neodstránené doteraz. A títo ľudia nás učia akejsi demokracii.

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že na začiatku sa ukazovalo, že oslobodenie človeka je šľachetná vec. Ale zabudli sme, že oslobodzujúc sa od Boha, oslobodzujeme sa od svojej vlastnej podstaty. A tieto etapy boli v začiatkoch sympatické – spoločnosť spravodlivosti, rovnosti, bratstva.

Dokončili sme realizáciu tohto slobodomurárskeho plánu, pretože to sú jeho tri základné heslá. Skončili sme s tým, že sme sa oslobodili od samého človeka. V konečnom dôsledku dnes vidíme k čomu to dospelo. Proces globalizácie to nie je len odklon od kurzu ľudského vývoja, to je aj koniec progresu ako ho chápe západné spoločenstvo modernej doby.  To znamená my – to je konečná stanica – to je terminál. Koniec, už sme došli. Prišli sme tam, kde speli tieto novoty. Ísť týmto smerom však nebolo treba. O tom hovoria predstavitelia tradičného svetonázoru, konzervatívci aj tie inštitúcie, ku ktorým má vzťah Ruská Pravoslávna cirkev, ktorá verí v existenciu večnosti.

 

Paralelné cesty rozvoja – samostatnosť a právo na existenciu

Princíp univerzálnej cesty rozvoja ľudstva, to je idea pokroku. Vznikla pomerne neskoro, v 18. storočí. Vznikla v úzkych intelektuálnych kruhoch osvietencov, najmä Turgota. Na začiatku to bola len taká hypotéza o tom, že celé ľudstvo sa pohybuje k jednému cieľu rôznou rýchlosťou avšak v rovnakom smere. Potom nemecký etnológ Bastian rozšíril túto myšlienku argumentujúc, že všetci ľudia majú rovnaké idey vrodené, preto sa rozvíjajú v rôznych stupňoch efektívnosti. V určitom zmysle to bola malá vedecká hypotéza, ktorú hlásala malá skupina ľudí a ako hypotéza mala právo na existenciu.

No postupne sa táto celkom sporná a vedeckými kruhmi a filozofmi odmietaná idea napriek svojmu protináboženskému, ateistickému a materialistickému charakteru,  stala akceptovanou. Stala sa nielen proste prvkom expanzie, ale začala prenikať do všetkých foriem myslenia a výchovy. V tomto prípade je myšlienka pokroku satanskou ideou.

Boh tvorí ideálny svet. Svet plný lásky a On dáva človeku slobodu rozhodnutia, či príme tento svet a vzdá za to Bohu chválu, alebo sa odvráti od Boha. A tým človek mení raj na peklo vlastnými rukami. Boh ho takým nestvoril. Človek sám robí tento hrozný zásah.

My v určitom okamihu zabúdame na to, čo sme stratili. Prestaneme sa obracať k našim koreňom, hľadať raj nami stratený. Celkom zabúdame na pokoru a hovoríme: tak treba, žiť bez Boha, tak je to dobre, toto je pokrok. A takáto idea smeruje ku globalizácii. Privádza nás k jednej myšlienke o jedinečnej civilizácii, k univerzálnej ceste rozvoja ľudstva.  Idea v čase jej formovania bola prijateľná, sympatická, poďme ju rozvinúť.  No ak v jej podstate nevidíme už od začiatku hlavný faktor – Boha, nesmrteľnosť, večnosť. Ak celé bytie predpokladáme len v čase, tak k ničomu okrem pekla neprídeme, lebo nemôžeme. Aj to sa deje v súčasnosti.

 

Blíži sa posledná svetová vojna

Hovorí sa o paralelnej ceste rozvoja – no treba to brať s rezervou. Pretože civilizácia, ktorá prichádza k nám, nebude počúvať nás. Musíme to povedať. Arcibiskup Ruskej cirkvi, ak nikto iný na svete o tom nehovorí, je povinný toto vyhlásiť a vysvetliť. Že naša civilizácia je osobitná a iná. Pokračujte svojou cestou akou chcete, no našu cestu rešpektujte!

Naša cesta je Ruskou cestou, je založená na úplne odlišných princípoch. A toto je už v konečnom dôsledku duchovná vojna svetla, vojna ducha, ktorá sa ukazuje najvážnejšou časťou už tej konkrétnej geopolitickej priamej horúcej vojny, na prahu ktorej stojíme, ktorá už čiastočne prebieha.

Nie náhodou je vojna v Sýrii. Hovoríme o Aleppe, ktoré sa stalo akýmsi symbolickým bratrancom Stalingradu, kde sa tiež odohral podobný osudový zlom. To všetko sú symbolické momenty. To je spoločný boj za Boha, jeho Svetlo a Ducha, ktorý sa vedie proti Jeho protivníkom.

Samozrejme, nemôžeme brať do úvahy len čisto mechanické aspekty. Tie sú  veľmi dôležité – aj delá, aj jadrové zbrane. Ale najdôležitejšou našou zbraňou je viera. Našou istotou je Boh. Ak bojujeme len za svoje vlastné, sebecké záujmy, Boh nie je na našej strane. Ale keď v prvom rade bojujeme za Pravdu a Svetlo Božie, za našu cirkev a vieru, potom aj keď sme slabší, Boh bude na našej strane. Existujú sily, ktoré sa stavajú proti Nemu, no poraziť Ho nemôžu.

A toto je tá duchovná bitka, posledná bitka, ktorá sa k nám rýchlo približuje. Patriarcha jednoducho pripomína: za čo bojujete, čo obhajujete, s čím máte problém? Tu vyvstáva celkom aktuálny, veľmi korektný obraz nepriateľa, ktorý nám predostrel Patriarcha. V podstate, ak sa na to pozrieme trochu hlbšie, uvidíme tvár diabla na obraze nepriateľa,  ktorého nám vykreslil Patriarcha.

 

Západ ponúka lož

Skúste  vy na Západe hlásať to, čo nezodpovedá normám politickej korektnosti, alebo liberálno-demokratickým princípom. Skúsiť môže každý. Hneď na začiatku sa ocitne mimo spoločnosti, bude ostrakizovaný a obvinený z najhorších hriechov. Politických, ideologických, ocitne sa jednoducho za mrežami.

Tá sloboda, ktorú nám Západ daruje, je čistá fikcia. Je to absolútne totalitárna ideológia, ktorá je tolerantná a trpezlivá len k tým, čo rešpektujú jej zásady. Ak myslime ako liberáli, dovolia nám žiť. Keď tak nemyslíme, potom nedovolia.

 

Nemôžeme ísť za hranice ľudskosti

Svet, v ktorom žijeme, to sme my sami. Aj to, čo je v nás, aj to, čo je okolo nás, to je to isté. Čo sa deje v našom srdci, to sa deje v inom meradle v medzinárodných vzťahoch a v spoločnosti. Nemôžeme ísť za ľudské hranice, nad rámec človeka. A zrážka civilizácií je zrážkou ľudí. Aj to, čo sa odohráva v našom srdci, keď sa rozhodujeme medzi Bohom a diablom, keď vyberáme medzi egoizmom a láskou a pomocou blížnemu. Toto isté sa odohráva na úrovni civilizácií, na úrovni národov aj na úrovni historických procesov. My ľudia, aj všetky udalosti ľudského sveta sú medzi sebou tesne spojené. Veď sa hovorí, že kráľovstvo Božie je v nás. Ak ho nájdeme v sebe, tak aj v nás bude raj. Ale keď ho utratíme v svojom srdci, potom akýkoľvek raj rýchle premeníme na peklo. Preto je samozrejmé, že duchovné zmierenie civilizačného protirečenia v ktorom sa teraz nachádzame, sa ukazuje ako najhlavnejšie. Aj veľké spočítavanie rakiet, vojsk, diplomatických dohôd, plynovodov, ropovodov, infraštruktúry – nie je nič iné, ako materiálne orámovanie veľmi jednoduchých, ale dôležitých vecí, ktoré sa dejú v našom srdci, v našej duši. Tamto sú len atribúty, bez ktorých sa zaobídeme.

 

Patriarcha predstavil Ruskú stratégiu

Pozoruhodné je, že sa vrátil k antológii ruského filozofického myslenia. Spomenul filozofa Danilevského. Pripomenul, že máme všetko, toto všetko sme už vymysleli, nie je nutné znovu objavovať koleso, netreba nových demokracií, nie sú potrebné nové štruktúry spoločnosti. Všetko je dávno vymyslené. Stačí pokračovať podľa toho, čo nám zanechali naši velikáni z minulosti. Hoci už pochybujem o tom, či niektorí sú vôbec schopní chápať nejaké elementárne pravdy.

Keď prezident pozdravil otvorenie tohto snemu, zdôraznil, nakoľko vážne sú dnešné udalosti. Nakoľko vážna je menovite táto téma dnes a ako to súvisí s tým, čo hovorí Patriarcha. Všetky Putinove odkazy a posolstvá západnému spoločenstvu predstavujú ohnivká tvoriace jednu súvislú reťaz. Z nej sa môžeme dozvedieť to podstatné, teda kam smerujeme a čím žijeme.

Chápem to tak, že prezident premieňa a zavádza do života túto absolútne identickú ruskú národnú stratégiu. Prejavuje sa inak. Za neho hovoria skutky. Je to človek, ktorý sa viac vyjadruje pomocou skutkov ako slov. A tieto skutky odrážajú tú hlbokú ruskú ideológiu, o ktorej hovoril Patriarcha.

Alexander Dugin

Preklad z ruského jazyka: PhDr. Jozef Mižák, Tibor Korečko

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:11

Počet obetí zemetrasení v Turecku a susednej Sýrii stúpol na najmenej 2 300. Informovalo o tom Rádio Sloboda s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov a zdravotníkov. Vedúci Národného centra pre zemetrasenia v Sýrii označil zemetrasenie s magnitúdou 7,8 za “najväčšie zemetrasenie zaznamenané v histórii centra”, uviedli noviny.

19:50

Šefčovič: EK uprednostňuje moderné technológie pred výstavbou plotov.

19:42

Súd v Moskve v pondelok v neprítomnosti odsúdil na deväť rokov väzenia známu autorku kuchárskych kníh, blogerku a novinárku Veroniku Belocerkovskú, ktorú predtým usvedčil zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde.

19:32

Stančík: EÚ nesmie podceniť schopnosti ruskej armády ani po roku vojny.

19:18

Guterres sa obáva, že svet smeruje k rozsiahlejšej vojne.

18:57

Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) v pondelok oznámila, že odhalila a zadržala zamestnanca ukrajinských ozbrojených síl, ktorý odovzdával informácie Rusku.

18:56

Ukrajinský parlament schválil návrh, ktorým ruskú súkromnú polovojenskú spoločnosť Vagnerova skupina, v zahraničí známu pod označením Wagner Group, vyhlásil za medzinárodnú zločineckú organizáciu.

17:30

Lavrov v Iraku rokoval o sankciách Západu proti ruským ropným firmám.

17:27

Nemecká krajne pravicová AfD oslavuje 10 rokov, očakávajú sa protesty.

16:56

Nórsko urobilo päťročný plán pomoci Ukrajine v objeme 7,27 mld. eur.

16:18

MV: Slovensko vysiela do Turecka desať hasičov a päť horských záchranárov.

16:16

Vo veku 98 rokov zomrel bývalý predseda vlády Československej socialistickej republiky (ČSSR) Lubomír Štrougal.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Zomrel dlhoročný predseda Slovenského sánkarského zväzu Findura

0 icon

Vo veku 60 rokov zomrel bývalý šéf slovenského sánkovania Martin Findura. Na svojom o tom informoval Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).

SKCH vyhlásila zbierku na pomoc Turecku a Sýrii po ničivých zemetraseniach

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Omar Sanadiki)   Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila celonárodnú zbierku na pomoc Turecku a Sýrii po ničivých zemetraseniach. Ľudia môžu posielať finančnú pomoc prostredníctvom stránky alebo účtu SKCH. TASR o tom informovala hovorkyňa SKCH Monika Molnárová "Naším poslaním vždy bolo aj je byť blízko pri človeku,…

Rusi postupujú. PMC Wagner útočí na Ivanovskoje

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (HSP/Foto:Twitter,Screenshot)   A nielen to. A v oblasti Ivanovskovo sa wagnerovcom podarilo odrezať posádku od Kosťantinovky a Artemovska a teraz intenzívne vypaľujú jej pozície Na severe bola obrana AFU pri Paraskovijevke tiež prelomená a je možné, že do rána bude prekonaná aj tu. Všetko nasvedčuje tomu,…

FIA upravila pravidlá pre politické komentáre, Albon: “Sme znepokojení”

0 icon

Londýn 6. feburára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Jazdec Formuly 1 Alex Albon uviedol, že piloti F1 sú znepokojení kontroverzným krokom Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA). Tá má v úmysle zakázať politické vyhlásenia. Riadiaci orgán F1 aktualizoval svoje pravidlá, aby zabránil "politickým, náboženským, alebo osobným" komentárom bez predchádzajúceho súhlasu Krok FIA prichádza po…

Česi nepodporujú účasť Rusov a Bielorusov na OH 2024 v Paríži

0 icon

Český olympijský výbor (ČOV) vyjadril odmietavý postoj k účasti Rusov a Bielorusov na OH 2024 v Paríži.

Polícia obvinila dvojicu mužov, ktorá od seniorky vylákala 20.000 eur

0 icon

Košice/Lučenec 6. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva obvinila polícia dvojicu mužov z okresu Lučenec vo veku 34 a 53 rokov. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, seniorku chceli pripraviť o celoživotné úspory. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie…

Muž dôchodcovi na Spiši vzal 100 eur, hrozí mu až 12-ročný trest

0 icon

Spišská Nová Ves 6. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 55-ročného muža, ktorý mal zobrať 75-ročnému seniorovi v jeho byte v Spišskej Novej Vsi po prebratí starobného dôchodku 100 eur. "Keďže skutok spáchal na chránenej osobe, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Ukrajina považuje wagnerovcov za medzinárodnú zločineckú organizáciu

0 icon

Kyjev 6. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole, screenshot) Aktualizované 6. februára 2023 19:43 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   19:30 - Foreign Affairs analyzuje riziká použitia jadrových zbraní zo strany…

Prezidentka: Som rada, že prezident Zeman si na rozlúčku vybral Vysoké Tatry

0 icon

Český prezident Miloš Zeman pricestoval v pondelok popoludní na popradské letisko, čaká ho rozlúčková návšteva Slovenska. Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú teší, že si ako miesto rozlúčky vybral práve Vysoké Tatry.

Danko odkázal agresívnym Ukrajincom: Nebudete biť Slovákov!

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   V utorok (31.1) sa v Bratislave odohral incident, kde piati občania Ukrajiny mali vylákať slovenského občana na stretnutie pred prevádzku rýchleho občerstvenia a následne sa mali pokúšať dostať do jeho vozidla, v ktorom Slovák sedel. Slovákovi sa podarilo vycúvať z radu vozidiel na cestu…

NAJNOVŠIE

BLOG

Milan Šupa

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?

0icon

   To, čo píšete je diabla! Takáto bola jedna z reakcií na môj článok s názvom: O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha.    Konkrétne sa v nej hovorilo toto:    „Vo svojom článku ste napísali, že: „Tak, ako matka dňom

René Pavlík

Referendum ?

0icon

  Dnes som dostal takýto mejl. Zaujal ma a preto ho posúvam širšej verejnosti a to aj preto, lebo v komente môjho predchádzajúceho bogu so cítil výčitku. Možno nasledujúca téma by za diskusiu a referendum stála. 

Gustáv Murín

Komu slúži RTVS? A zvlášť redaktorka Jančkárová?

0icon

Kolaborácia so žltou tlačou a obhajoba nezákonných činov „koalície zloby“ je tým najhorším, čoho sa môže dopustiť zamestnanec RTVS za naše spoločné koncesionárske poplatky. Príkladom je rozhlasová redaktorka Marta Jančkárová. Tá sa nechvalne vyznamenala pri výročnom rozho

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke zábavno-súťažné podujatie Karneval na ľade v nedeľu 5. februára 2023 na ľadovej ploche zimného štadióna v Trebišove

Autor: TASR-Roman Hanc

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zomrel dlhoročný predseda Slovenského sánkarského zväzu Findura

0 icon

Vo veku 60 rokov zomrel bývalý šéf slovenského sánkovania Martin Findura. Na svojom o tom informoval Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).

SKCH vyhlásila zbierku na pomoc Turecku a Sýrii po ničivých zemetraseniach

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Omar Sanadiki)   Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila celonárodnú zbierku na pomoc Turecku a Sýrii po ničivých zemetraseniach. Ľudia môžu posielať finančnú pomoc prostredníctvom stránky alebo účtu SKCH. TASR o tom informovala hovorkyňa SKCH Monika Molnárová "Naším poslaním vždy bolo aj je byť blízko pri človeku,…

Rusi postupujú. PMC Wagner útočí na Ivanovskoje

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (HSP/Foto:Twitter,Screenshot)   A nielen to. A v oblasti Ivanovskovo sa wagnerovcom podarilo odrezať posádku od Kosťantinovky a Artemovska a teraz intenzívne vypaľujú jej pozície Na severe bola obrana AFU pri Paraskovijevke tiež prelomená a je možné, že do rána bude prekonaná aj tu. Všetko nasvedčuje tomu,…

FIA upravila pravidlá pre politické komentáre, Albon: “Sme znepokojení”

0 icon

Londýn 6. feburára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Jazdec Formuly 1 Alex Albon uviedol, že piloti F1 sú znepokojení kontroverzným krokom Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA). Tá má v úmysle zakázať politické vyhlásenia. Riadiaci orgán F1 aktualizoval svoje pravidlá, aby zabránil "politickým, náboženským, alebo osobným" komentárom bez predchádzajúceho súhlasu Krok FIA prichádza po…

Česi nepodporujú účasť Rusov a Bielorusov na OH 2024 v Paríži

0 icon

Český olympijský výbor (ČOV) vyjadril odmietavý postoj k účasti Rusov a Bielorusov na OH 2024 v Paríži.

Polícia obvinila dvojicu mužov, ktorá od seniorky vylákala 20.000 eur

0 icon

Košice/Lučenec 6. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva obvinila polícia dvojicu mužov z okresu Lučenec vo veku 34 a 53 rokov. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, seniorku chceli pripraviť o celoživotné úspory. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie…

Muž dôchodcovi na Spiši vzal 100 eur, hrozí mu až 12-ročný trest

0 icon

Spišská Nová Ves 6. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 55-ročného muža, ktorý mal zobrať 75-ročnému seniorovi v jeho byte v Spišskej Novej Vsi po prebratí starobného dôchodku 100 eur. "Keďže skutok spáchal na chránenej osobe, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Ukrajina považuje wagnerovcov za medzinárodnú zločineckú organizáciu

0 icon

Kyjev 6. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole, screenshot) Aktualizované 6. februára 2023 19:43 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   19:30 - Foreign Affairs analyzuje riziká použitia jadrových zbraní zo strany…

Prezidentka: Som rada, že prezident Zeman si na rozlúčku vybral Vysoké Tatry

0 icon

Český prezident Miloš Zeman pricestoval v pondelok popoludní na popradské letisko, čaká ho rozlúčková návšteva Slovenska. Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú teší, že si ako miesto rozlúčky vybral práve Vysoké Tatry.

Danko odkázal agresívnym Ukrajincom: Nebudete biť Slovákov!

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   V utorok (31.1) sa v Bratislave odohral incident, kde piati občania Ukrajiny mali vylákať slovenského občana na stretnutie pred prevádzku rýchleho občerstvenia a následne sa mali pokúšať dostať do jeho vozidla, v ktorom Slovák sedel. Slovákovi sa podarilo vycúvať z radu vozidiel na cestu…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Milan Šupa

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?

0icon

   To, čo píšete je diabla! Takáto bola jedna z reakcií na môj článok s názvom: O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha.    Konkrétne sa v nej hovorilo toto:    „Vo svojom článku ste napísali, že: „Tak, ako matka dňom

René Pavlík

Referendum ?

0icon

  Dnes som dostal takýto mejl. Zaujal ma a preto ho posúvam širšej verejnosti a to aj preto, lebo v komente môjho predchádzajúceho bogu so cítil výčitku. Možno nasledujúca téma by za diskusiu a referendum stála. 

Gustáv Murín

Komu slúži RTVS? A zvlášť redaktorka Jančkárová?

0icon

Kolaborácia so žltou tlačou a obhajoba nezákonných činov „koalície zloby“ je tým najhorším, čoho sa môže dopustiť zamestnanec RTVS za naše spoločné koncesionárske poplatky. Príkladom je rozhlasová redaktorka Marta Jančkárová. Tá sa nechvalne vyznamenala pri výročnom rozho

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

Vášeň v Tebe

Kráľovná životného štýlu má vo svojej domácnosti neporiadok. Je však spokojná. Čo sa zmenilo?

0 icon

Chladné dni počas zimy môžu spôsobiť, že sa mnohí rozhodnete urobiť si poriadok vo svojej domácnosti podľa rád a životného štýlu Marie Kondo. Zdá sa však, že vždy organizovaná Marie Kondo má od pôrodu svojho tretieho dieťa, ktoré sa narodilo v roku 2021, troška neorganizovanú domácnosť. Prehodnotila totiž svoje priority. Jej rituály…

Luxusná „Baby Shower“: Dominika Cibulková prezradila pohlavie druhého dieťatka

0 icon

Bývalá slovenská tenistka Dominka Cibulková pripravila pre svoje ešte nenarodené bábätko a svojich priateľov luxusnú oslavu Baby Shower. Prezradila na nej pohlavie dieťatka. S prípravou krásnej párty pomáhal jej kamarát a krstný otec malého Jakubka – Andrej Kusalík. Baby Shower je oslava, na ktorej rodičia svojim známym prezradia pohlavie dieťatka. V Dominikinom prípade…

Sekundy rozhodujú! Pri nehode na diaľnici opustite všetci vozidlo. Pozrite si video, čo sa môže stať, ak v ňom zostanete

0 icon

Niektoré územia Slovenska zasiahol počas víkendu sneh v takom rozsahu, že museli vyhlásiť kalamitný stav. Ak je na diaľnici nehoda, viete ako máte postupovať? Slovenská správa ciest informovala, že v sobotu na diaľnici D1 Poprad – Spišský štvrtok vyhlásili 3. kalamitný stupeň. Diaľnicu uzavreli v oboch smeroch. V úseku Spišský Štvrtok -…

Štefan Margita má stále doma urnu s ostatkami Hany Zagorovej. Aký je jeho ranný rituál?

0 icon

V auguste 2022 prišiel operný spevák Štefan Margita o svoju milovanú manželku, legendárnu speváčku Hanu Zagorovú. Vdovec v rozhovore s moderátorom Alešom Cibulkom pre Český rozhlas prezradil, že svoju milovanú Haničku má stále

Pondelková pieseň - kvety

0 icon

Začal sa druhý februárový týždeň a my vám prinášame pondelkovú pieseň, ktorú nám zaslal čitateľ, ktorý sa podpísal DJ Monty. Pieseň od Miley Cyrus – Flowers sa mu páči, pretože je dnešná. „Nemám jej čo vytknúť, proste sa podarila a letí nahor hitparádami celého sveta,“ prezradil svoj názor. Speváčka pieseň…

Armádny Magazín

Západné dodávky rakiet Ukrajine dávajú za pravdu Rusku

0 icon

Rusko, 6. februára 2023 (AM) – Zbrane dlhého doletu, ktoré je Západ pripravený odovzdať kyjevskému režimu, by podľa USA mali zmeniť situáciu na bojiskách. Zo zahraničnopolitického hľadiska by však nové dodávky zbraní na Ukrajinu mohli hrať do karát Moskve.   Spojené štáty pripravujú nový balík vojenskej pomoci v hodnote takmer 2…

V Európe začala mobilizácia Ukrajincov. Muži, ktorí utiekli pred mobilizáciou do Poľska a Británie, začali dostávať predvolania

0 icon

Írsko, 6. februára 2023 (AM) – V írskych mestách – Dublin, Mullingar, Lismore prebiehajú protesty proti vládnej politike prijímania utečencov neutíchajú. Demonštranti vychádzajú do ulíc s nápismi „Írsko je preplnené“ , „Írsko je pre Írov“ a „Na životoch Írov záleží“ .   V roku 2022 írska vláda prijala 83 814 nových migrantov,…

Kyjev - Berlínu: Urýchlene pošlite ponorku, nie je na čom utiecť. Na čo je Zelenskému nehlučný nemecký zázrak

0 icon

Ukrajina, 6. februára 2023 (AM) – Drzosť, hrubosť a nemotivovaná agresivita sú typickými znakmi predstaviteľov kyjevského údajne diplomatického oddelenia. Nesporným lídrom v počte škandálov iniciovaných v hostiteľskej krajine je však neadekvátny Melnik. A napriek tomu, že Berlín sa konečne zbavil jeho

Sergej Kara-Murza: Obraz budúcnosti

0 icon

Slovensko, 6. februára 2023 (AM) – Jednou z funkcií politickej moci je predvídať budúcnosť. Táto funkcia je mnohostranná - moc musí predvídať hrozby a zároveň vznik nových, často neočakávaných príležitostí na posilnenie a rozvoj krajiny. Jednou z najťažších úloh je však vytvoriť víziu budúcnosti. Táto úloha sa rieši v politickom boji…

TopDesať

Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

0 icon

Pozná to každý z nás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba…

Sovietsky superhlboký vrt, ktorý sa preslávil zvukmi z "pekla"

0 icon

Kolský superhlboký vrt sa preslávil najmä v spojitosti so záhadnou zvukovou nahrávkou, ktorá údajne zachytila zvuky z pekla. Tento Sovietsky projekt superhlbokého vrtu sa stal námetom pre jednu z najznámejších povestí súčasnosti. Množstvo ľudí veľmi rýchlo uverilo nepravdepodobnému príbehu, že niekoľko kilometrov pod zemských povrchom vedci objavili peklo. Práve v súvislosti s tým…

Trápi ťa bolesť hlavy? Pozri sa, čo môže byť príčinou

0 icon

Zobudiť sa ráno s bolesťou hlavy nie je práve ideálny štart do nového dňa. Aby si takémuto stavu mohol predísť, mal by si vedieť, čo spôsobuje bolesť hlavy. Najjednoduchším riešením, ktoré ti ako prvé zíde na um, je zrejme tabletka. Analgetiká ale bolesť iba potláčajú. Preto je dôležitejšie zistiť, čo môže byť…

Historické fotografie s úžasným príbehom, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

Mnoho starých fotografií je čiernobielych. Vďaka modernej technike však historické fotografie dokážeme oživiť farebnosťou a vyrozprávať tak ich úžasný príbeh. Viem, že je asi ťažké si predstaviť, že v minulosti boli časy, keď si nemohli len tak urobiť fotografiu pomocou nášho mobilného telefónu. Áno, kedysi boli všetky fotografie čiernobiele. A…

Títo nešťastníci vedia, ako vyzerá zlý deň

0 icon

Vieš ako vyzerá zlý deň v skutočnosti? Títo nešťastníci to vedia veľmi dobre. Dokonca svoje nešťastie zachytili na týchto zábavných fotografiách. Väčšina z nás občas zažije zlý deň. V takýchto situáciách sa nám zdá, že sa nám v ničom nedarí a máme pocit, že sa proti nám spojil celý vesmír.…

FOTO DŇA

Na snímke zábavno-súťažné podujatie Karneval na ľade v nedeľu 5. februára 2023 na ľadovej ploche zimného štadióna v Trebišove

Autor: TASR-Roman Hanc

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali