Alexander Dugin: Blížime sa k poslednej svetovej bitke

Bratislava 28. novembra 2016 (HSP/tsargrad/Foto:Alexander Dugin)

 

Globalizácia – to je antikrist, ktorý prišiel oklamať všetky kultúry a národy

V priebehu zasadania XX. Celosvetového Ruského národného snemu vystúpil so svojim prejavom aj Patriarcha Moskovský a celej Rusi – Kiril. Osobitnú pozornosť upriamil Patriarcha na problematický dialóg so Západom, pripomenúc, že západné hodnoty vedú k odľudšťovaniu sveta.

Alexander Dugin
Alexander Dugin

Filozof, šéfredaktor televíznej stanice Carihrad, člen Izborského klubu, Alexander Dugin, okomentoval základné akcenty patriarchovho prejavu v programe „Naša vlasť“ a my vám jeho komentár prinášame v písomnej forme. Podľa jeho pohľadu spor medzi slovanofilmi a západniarmi ešte nie je rozhodnutý. No v kontexte pôsobenia globálneho antikrista sme postavení pred úlohu pripraviť sa k poslednej svetovej bitke.

 

Stret medzi slovanofilmi a západniarmi stále nie je rozhodnutý

Predpokladám, že toto je naozaj základná otázka. Pretože konfrontácia medzi Ruskom a Západom dosahuje svoj vrchol. Stojíme na prahu už nie iba „studenej“, ale skutočne „horúcej“ vojny. V Sýrii, aj na Ukrajine. A samotná súčasnosť dáva duchovným, náboženským a politickým vodcom nášho ruského národa (ktorý je oveľa širší, než len samotní občania Ruska, pretože k ruskému národu patria aj ľudia, ktorí žijú za hranicami nášho štátu) hlbokú, pokojnú a fundamentálnu odpoveď na to, čo sa tu odohráva. Je potrebné zadefinovať pozície, zhromažďovať sily, spájať mysle a vrátiť sa k tej téme, ktorá bola ústredným bodom 19. storočia. Veď názov tohto snemu iste nie je náhodný: „Rusko a Západ…“ Pripomína to názov knihy Danilevského „Rusko a Európa“.

Ako povedal Patriarcha, v našej spoločnosti ešte nie je vyriešená otázka sporu medzi vlastencami a priaznivcami Západu, medzi slovanofilmi (ku ktorým patrí aj Danilevskij a k dedičstvu ktorých sa hlási absolútna väčšina našej duchovnej a intelektuálnej elity) a prozápadniarmi, ktorí sú prezentovaní liberálnym klanom a ktorí sú v drvivej menšine. No v skutočnosti sme videli, kto prisahal slovanofilstvu v jeho súčasnej modernej verzii, teda po sto rokoch tej jeho ruskej pravoslávnej euroázijskej civilizácii, ktorej záujmy, názory a pozíciu vyjadruje Celosvetový Ruský národný snem a tých, ktorí sa prikláňajú k princípu nepretržitého postupného vývoja.

Keď bol prezidentom Medvedev, mali sme dojem, že práve spejeme v súlade s týmto postupným vývojom, o ktorom výstižne hovoril Patriarcha. No na fakte opätovného návratu Vladimíra Putina (podobne ako tomu bolo do roku 2008) vidíme, že je možné ísť vlastnou cestou. My sme sa na ňu vybrali a pôjdeme po nej.

Rusko. Moskva. 1.novembra 2016. Predseda Liberálno Demokratickej strany Ruska Vladimír Žirinovskij, poslanec Štátnej dumy Ruskej federácie Vjačeslav Nikonov, predseda Komunistickej strany Genadij Zjuganov a predseda strany Spravodlivé Rusko Sergej Mironov (sprava doľava) počas otvorenia 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa
Rusko. Moskva. 1.novembra 2016. Predseda Liberálno Demokratickej strany Ruska Vladimír Žirinovskij, poslanec Štátnej dumy Ruskej federácie Vjačeslav Nikonov, predseda Komunistickej strany Genadij Zjuganov a predseda strany Spravodlivé Rusko Sergej Mironov (sprava doľava) počas otvorenia 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa

 

Prečo tu nebol prítomný líder strany Jednotné Rusko Dmitrij Medvedev?

Tu sa, samozrejme, ukazujú vnútorné protirečenia strany Jednotné Rusko. Sú to vnútorné rozpory tej časti našej politickej elity, u ktorej ešte nedošlo k vyžitiu a odloženiu západniarstva.

Myslím, že si môžem dovoliť takto symbolicky interpretovať neprítomnosť vedúcej osobnosti Jednotného Ruska preto, lebo predsedovia všetkých ostatných parlamentných politických strán boli osobne prítomní. Vystúpili s prejavmi v mene svojom i v mene všetkých ľudí, ktorých zastupujú v parlamente i v spoločnosti, podporili tu vyslovené myšlienky smerujúce k svornosti našej spoločnosti.

 

Snem viacerých konfesií: všetkých zjednocuje láska k Rusku

K prejavom Talgana Tadžuddina, vodcu ruských moslimov a rabína Šajeviča: Obidvaja sa pravidelne zúčastňujú zasadaní Celosvetového Ruského národného snemu. A takmer vždy sa práve ich vystúpenia vyznačujú veľkou emocionálnosťou, zápalom, stálym a pevným ruským patriotizmom. Pretože oni považujú seba za časť nášho Ruského sveta, za súčasť našej Ruskej civilizácie. Pritom ostávajú verní svojim princípom, svojmu náboženskému učeniu. Stotožnili sa s Ruským svetom, ktorý bol založený Ruskou Pravoslávnou cirkvou ktorej centrom je Kristus. Ruský národ vstúpil do histórie zjednotiac sa okolo Krista. Oni chápu dôležitosť tejto duchovnej skutočnosti aj pre ich vlastnú históriu. Oni prichádzajú na Celosvetový Ruský národný snem nie z prinútenia, ale ako vlastenci.

Najvyšší mufti Ruska, predseda Centrálnej duchovnej správy moslimov Takgan Tadžutdin a metropolita Saranský a Mordovský Zinovij (zľava doprava) na otvorení 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa
Najvyšší mufti Ruska, predseda Centrálnej duchovnej správy moslimov Takgan Tadžutdin a metropolita Saranský a Mordovský Zinovij (zľava doprava) na otvorení 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa

 

Postmoderna – nepriateľ každého tradičného náboženstva

A v tejto súvislosti snem naozaj zjednocuje, on nerozdeľuje ale spája. A ukazuje celú hĺbku tradícií. Veď nie náhodou hovoríme o tradičných hodnotách. Akékoľvek tvrdenie v sebe vždy obsahuje aj svoju vnútornú negáciu. Ľudia, ktorí vyznávajú tradičné hodnoty náboženstva, sú solidárni v tom, že odmietajú radikálny sekularizmus, postmodernizmus, dnešný západný systém, ktorý nemôže byť v súlade s hodnotami žiadneho tradičného náboženstva.

Dnešný západný svet je, samozrejme, absolútne antikresťanský. Boli časy, keď bol kresťanský. Hoci iný než ten náš, ale kresťanský. No dnes je už otvorene antikresťanský. No nielen to, on sa už prejavuje aj ako protiislamský a protižidovský. Je to už čisto materialistická, antihumánna, otrokárska civilizácia, ktorá teraz útočí aj na nás.

 

Moslima pravej viery nie je možné zatiahnuť medzi radikálnych teroristov

Patriarcha tu vystúpil nie ako politik, ale ako nositeľ pravdy. Duchovná osoba má určité oprávnenie nazývať veci svojimi menami. Ona je zahľadená do večnosti. Ona úprimne verí vo večný život a chápe, komu bude skladať účty pri Poslednom súde. Preto sú mu priúzke svetské ohraničenia a politické rámce, ktoré on s ľahkosťou prekračuje. Podľa môjho názoru, v danom prípade, načrtol Patriarcha zásadný problém, ktorému sa v politike a diplomacii neustále vyhýbame.

Predseda Odboru vonkajších cirkevných záležitostí Moskovského Patriarchátu metropolita Volokolamskij Hilarion na otvorení 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa
Predseda Odboru vonkajších cirkevných záležitostí Moskovského Patriarchátu metropolita Volokolamskij Hilarion na otvorení 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa

Je známe, že za radikálnymi islamskými teroristickými skupinami stoja geopolitické záujmy Spojených štátov amerických a iných štátov (vrátane Izraela), ktoré manipulujú prebiehajúcimi  procesmi. No v skutočnosti nie je možné len na túto manipuláciu zviesť odhodlanie ľudí ísť na smrť, vraždiť spôsobom, aký my kategoricky odmietame, bez toho, aby k tomu bol týmto ľuďom k tomu daný seriózny základ. A týmto základom je dnešná západná civilizácia, ktorá je skutočne rodiskom kolosálneho zla. A na boj s týmto zlom je možné mobilizovať úprimných a skutočne vnímavých a čestných ľudí.

A toto je naozaj veľmi vážny krok. Preto ak my, pravoslávni kresťania,  my, ruská euroázijská civilizácia takto kategoricky odmietame degeneráciu Západu, jeho posthumánny ultrasekularizmus ( v skutočnosti už ide o odľudštený svet), ak sme solidárni s patriarchom, potom sme na pravej ceste ako tomu čeliť. Nie terorizmom, ale mierovým spôsobom založeným na láske. V prvom rade na láske k Bohu, potom na láske k tradícii a vlastnému národu, k vlastnej histórii.

Nech sa k nám pridajú tí, ktorí sú vo vojne s moderným svetom. K nám, k Rusku, k Pravosláviu, k nášmu kresťanskému boju za večnosť, za Krista a za Pravdu. A nedať sa nachytať na triky tých ľudí, ktorí prejavujúc horlivú nenávisť k súčasnému Západu, sami sú spoluúčastníkmi tohto zla. Je to pasca, aj toto objasnil Patriarcha celkom jasne.

 

Symfónia: Patriarcha premieňa myšlienky do slov, prezident do skutkov

Všimnime si, akým spôsobom sú v určitom zmysle rozdelené funkcie medzi Patriarchom a prezidentom. V slovách Patriarchu cítime silu cirkvi a ducha. Počujeme slovo, hlas. A prezident uskutočňuje. Nie preto, že tak hovorí Patriarcha, nie preto, že takto hovorí cirkev. Ale preto, že tak hovorí naša história, tak hovorí náš národ.

Patriarcha Moskovský a celej Rusi Kiril počas vystúpenia na otvorení 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa
Patriarcha Moskovský a celej Rusi Kiril počas vystúpenia na otvorení 20. Celosvetového ruského národného snemu pod názvom „Rusko a Západ: dialóg národov pri hľadaní odpovedí na civilizačné výzvy“ v sále cirkevných zväzov katedrálneho chrámu Krista Spasiteľa

A Patriarcha oblieka do slov to, čo cíti každý z nás, každý ruský človek. A prezident to premieňa na skutky. Takto vzniká symfónia, akýsi byzantský súlad, pri ktorom svetská i duchovná moc, v prísnej opozícii k modernizmu, je jednotná vo svojej celkovej stratégii. Duchovná časť vetvy moci zachraňuje dušu, svetská časť tejto moci zase zachraňuje telo.

Je to vzájomná spolupráca. Prebieha nielen v mene národa, či štátu, ale v mene Krista, v mene Pravdy. A takto všetci pracujú dovedna, všetci spolupracujú pre národ. Aj svetská moc v osobe byzantského imperátora alebo v osobe nášho prezidenta, aj v osobe Patriarchu, ktorý je hlavou cirkvi. K národu patria všetky etniká, kultúry a náboženstvá. Pripomína to skutočne celok s univerzálnym poslaním. A práve toto tvorí protirečenie medzi Ruskom a Západom – je to nie iba  protirečenie jedného štátu s blokom iných štátov. Je to protirečenie dvoch typov ľudskosti, ktoré je možné pozorovať všade.

 

Dajte nám právo na bytie, hovorí Patriarcha v mene celého ruského národa

„V nadväznosti na veľkého ruského učenca Danilevského je treba uznať fakt paralelných ciest rozvoja spoločností…“ – to sú slová fundamentálneho významu. Tieto slová formulujú teóriu multipolárneho sveta. Pripomínajú nám veľkých ruských mysliteľov, akými boli napríklad Danilevskij alebo Trubeckoj. Oni dali základ rôznosti civilizácií, založili rozmanitosť kultúrno-historických typov.

Prečo sa nám Západ nepáči? Lebo je pôvodcom vojny, ktorá teraz prebieha medzi nami a Američanmi v Sýrii aj na Ukrajine? Práve v týchto slovách je treba hľadať odpoveď. Ak by Západ uznal túto mnohosť a rozmanitosť civilizácii, priznal by nám naše právo na existenciu, na vytvorenie svojej vlastnej tradície, osobitej kultúry, uznal by nielen naše záujmy, ale aj naše hodnoty. A jednal by nielen s nami, ale aj s inými civilizáciami – čínskou, indickou, islamskou – ako s rovnými, priznajúc nám naše právo na existenciu.

No oni nám vnucujú svoje kritériá. Hovoria: my sme civilizovaní a vy ste barbari. My sme univerzálni a vy len lokálni, dedinskí, archaickí. Naučíme vás tomu, čo je moderné, ukážeme vám, čo to znamená progres. Doháňajte nás, uznajte naše vodcovstvo a v konečnom dôsledku, kľaknite si pred nami na kolená.

Ak by sa tu jednalo o religióznu civilizáciu, môže byť, vtedy ba mohla mať aj pravdu. Ak by impérium Západu bolo založené na duchovných, náboženských nebeských hodnotách, ak by bolo verné Kristovi, môže byť, stálo by za to porozmýšľať. No keď vidíme, že ich hodnotou je satanizmus, takmer otvorený posthumanizmus, zničenie všetkých tradičných základov civilizácie, neostáva nám nič iné len povedať: nie, uznáme vás len vtedy, keď od nás prestanete vyžadovať aby sme išli vašou cestou. Môžete existovať, no len sami pre seba.

Toto sú naše hranice. A vojna teraz túto hranicu prekročila. Nechajte nás na pokoji, dajte nám právo na bytie, hovorí Patriarcha v mene celého Ruského národa. Rovnako vyjasňuje čo robíme v Sýrii, na Ukrajine a v celom svete. Prestavuje svetu našu platformu. Bojujeme za multipolárny svet, v rámci ktorého ruská civilizácia, naša pravoslávna, byzantská civilizácia môže spolu existovať a musí existovať. A my z tejto pozície neustúpime.

 

Kresťania na Západe dnes predstavujú marginálnu menšinu

V našej histórii bol takzvaný kresťanský moment, keď v 19. storočí Svätá aliancia – rozličné kresťanské konfesie vo forme svojich štátov – rozpoznali nebezpečenstvo presne toho istého rodiaceho sa súčasného sveta sekularizmu, z ktorého vyrástol terajší globalizmus. Áno, bol taký moment. No ten je minulosťou už 200 rokov.

V skutočnosti sa globalizácia vyvíjala postupne. Projekt západného moderného osvietenstva sa formoval v 17. a 18.storočí, teraz proste dosiahol svoj vrchol. A toto sa stáva hrozbou pre všetky kultúry.

Západ už dávno nie je kresťanský. Nie žeby bol nekresťansky len počas posledných 10 či 20 rokov. Je nekresťanským už niekoľko storočí. V skutočnosti z neho kresťanstva ubúda stále viac a viac. Dnes kresťania na Západe – to je proste nejaká marginálna menšina, ktorú si nikto neváži a ktorá nemá žiadny vplyv na spoločenskú agendu v politike, kultúre či vo vzdelaní. Dali im možnosť existovať v súkromnom priestore na periférii spoločnosti. Áno, tam sa ocitli, spolu s ľuďmi, ktorí buď ešte niečomu veria, alebo neveria už ničomu. Dali im ešte možnosť existovať na súkromnej úrovni. No ako civilizácia, ako spoločnosť, západné štáty dávno nie sú kresťanské.

 

Globalizácia – to je antikrist

Patriarcha povedal, že problém nie je v národných záujmoch napríklad západoeurópskych krajín alebo Ameriky. Skutočnosť je taká, že globalizácia to je antikrist. Je to on, kto prišiel oklamať všetky kultúry a všetky národy. Nejde o spor medzi západnými kresťanmi, teda kresťanmi rovnakého typu ako sú protestanti a katolíci. Hoci medzi nimi boli strašné a krvavé vojny. Konfrontácie medzi nami pravoslávnymi kresťanmi východu a západnými kresťanmi sú však hlbšie, zásadnejšie, ako medzi protestantmi a katolíkmi.

Ale nie v tom je zásadný problém. Dnes prebieha boj medzi svetlom a tmou: nebom a peklom, ak chcete. A to, čo predstavuje v sebe globalistický projekt a tie sily, ktoré za ním stoja, sú v každom spoločenstve. Samozrejme, že ich baštou sú SŠA, druhá línia obrany je Európa. To sú agenti vplyvu diabla, priaznivci západného spôsobu vývoja univerzálnych hodnôt, občianskej spoločnosti, ľudských práv. Nazývajú sa veľmi pekne: humanitárne misie alebo nadácie Open society alebo nejaké mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú vraj znevýhodneným.

V skutočnosti je to sieť agentov vplyvu globalizácie, ktorá si nás chce podmaniť svojim sekulárnym protikresťanskými hodnotami a ideami a zavliecť do svojich sieti celé ľudstvo. A táto úloha je globálna. Nestačí sa s globalizmom vyrovnať len v samotnom Rusku. Nikdy neroztrhneme tieto siete, ak nebudeme hľadať spojencov vonku za hranicami, v zmienenom západnom spoločenstve. My predsa vidíme, ako sa rozdelila Amerika. Polovica podporuje Trumpa, ktorý zavrhuje globalizmus stelesnený v Clintonovej. Nie náhodou ju volajú „krvavá Killary“.

 

Neostala ani rovnosť, ani bratstvo, smerujú k odľudšteniu

V skutočnosti na Západe kedysi bolo aj bratstvo i rovnosť. Toto však bolo odvrhnuté, ostala len sloboda. Subjekt slobody – liberálna verzia demokracie. Potom subjektu slobody priznali individualitu – pre toho, kto získal slobodu vo vzťahu k svojmu štátu, národu, vlastnému rodu, je to veľmi dôležité.  Patriarcha pripomenul, že to je sloboda odľudštenia.

Tiež hovoril o demokracii, ktorá sa dnes interpretuje nie ako vláda väčšiny, ako to bolo v starom Grécku, ale ako vláda menšín, rôznych menšín. Vrátane sexuálnych menšín, etnických, proste len menšín. A hľa, tieto menšiny si teraz uzurpujú v rámci liberálnej globalizácie právo hovoriť v mene ľudstva. Tvrdia, že hovoria v mene ľudstva, no hovoria len za menšiny. Ale skús na toto poukázať, okamžite ťa obvinia a aj všetkých oponentov z populizmu. Budú sa brániť, že reprezentujú väčšinu a väčšina si môže za určitých okolností vybrať aj totalitný, autoritatívny systém. Ďalej smerujú celú svoju argumentáciu k tomu, že ak ste proti menšinám, potom ste zástanca totality a to so všetkými dôsledkami.

Vyzerá to na logické zavŕšenie projektu modernity, ktorá je práve v poslednej fáze a v tej je to oveľa horšie ako na začiatku. Vtedy to vyzeralo ako ušľachtilá túžba oslobodiť človeka od rôznych obmedzení.

 

Modernizmus a stará hra na otroctvo

Je zaujímavé, že otroctvo sa v posledných storočiach v Amerike a v malej časti Európy objavilo spolu s týmto projektom modernizmu. Nezamýšľame sa nad tým, že otroctvo v priebehu stredoveku zmizlo s príchodom kresťanstva. Otroctvo založili nositelia modernity, tvorcovia modernej koloniálnej ríše. V modernej dobe  teda znovu vzniklo otroctvo a nepretrváva od staroveku. Bolo stvorené práve v kontexte osvietenstva a to je na ňom veľmi zaujímavé. Potom ho začali rušiť. Ale v skutočnosti v Amerike posledné zákony apartheidu boli zrušené až v 50-tych rokoch 20.storočia. Nám sa zdá, že poslední otroci boli tí v Egypte, ktorí  stavali pyramídy. Skutočnosť je taká, že prvky rasového otroctva boli v USA zrušené ale neodstránené doteraz. A títo ľudia nás učia akejsi demokracii.

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že na začiatku sa ukazovalo, že oslobodenie človeka je šľachetná vec. Ale zabudli sme, že oslobodzujúc sa od Boha, oslobodzujeme sa od svojej vlastnej podstaty. A tieto etapy boli v začiatkoch sympatické – spoločnosť spravodlivosti, rovnosti, bratstva.

Dokončili sme realizáciu tohto slobodomurárskeho plánu, pretože to sú jeho tri základné heslá. Skončili sme s tým, že sme sa oslobodili od samého človeka. V konečnom dôsledku dnes vidíme k čomu to dospelo. Proces globalizácie to nie je len odklon od kurzu ľudského vývoja, to je aj koniec progresu ako ho chápe západné spoločenstvo modernej doby.  To znamená my – to je konečná stanica – to je terminál. Koniec, už sme došli. Prišli sme tam, kde speli tieto novoty. Ísť týmto smerom však nebolo treba. O tom hovoria predstavitelia tradičného svetonázoru, konzervatívci aj tie inštitúcie, ku ktorým má vzťah Ruská Pravoslávna cirkev, ktorá verí v existenciu večnosti.

 

Paralelné cesty rozvoja – samostatnosť a právo na existenciu

Princíp univerzálnej cesty rozvoja ľudstva, to je idea pokroku. Vznikla pomerne neskoro, v 18. storočí. Vznikla v úzkych intelektuálnych kruhoch osvietencov, najmä Turgota. Na začiatku to bola len taká hypotéza o tom, že celé ľudstvo sa pohybuje k jednému cieľu rôznou rýchlosťou avšak v rovnakom smere. Potom nemecký etnológ Bastian rozšíril túto myšlienku argumentujúc, že všetci ľudia majú rovnaké idey vrodené, preto sa rozvíjajú v rôznych stupňoch efektívnosti. V určitom zmysle to bola malá vedecká hypotéza, ktorú hlásala malá skupina ľudí a ako hypotéza mala právo na existenciu.

No postupne sa táto celkom sporná a vedeckými kruhmi a filozofmi odmietaná idea napriek svojmu protináboženskému, ateistickému a materialistickému charakteru,  stala akceptovanou. Stala sa nielen proste prvkom expanzie, ale začala prenikať do všetkých foriem myslenia a výchovy. V tomto prípade je myšlienka pokroku satanskou ideou.

Boh tvorí ideálny svet. Svet plný lásky a On dáva človeku slobodu rozhodnutia, či príme tento svet a vzdá za to Bohu chválu, alebo sa odvráti od Boha. A tým človek mení raj na peklo vlastnými rukami. Boh ho takým nestvoril. Človek sám robí tento hrozný zásah.

My v určitom okamihu zabúdame na to, čo sme stratili. Prestaneme sa obracať k našim koreňom, hľadať raj nami stratený. Celkom zabúdame na pokoru a hovoríme: tak treba, žiť bez Boha, tak je to dobre, toto je pokrok. A takáto idea smeruje ku globalizácii. Privádza nás k jednej myšlienke o jedinečnej civilizácii, k univerzálnej ceste rozvoja ľudstva.  Idea v čase jej formovania bola prijateľná, sympatická, poďme ju rozvinúť.  No ak v jej podstate nevidíme už od začiatku hlavný faktor – Boha, nesmrteľnosť, večnosť. Ak celé bytie predpokladáme len v čase, tak k ničomu okrem pekla neprídeme, lebo nemôžeme. Aj to sa deje v súčasnosti.

 

Blíži sa posledná svetová vojna

Hovorí sa o paralelnej ceste rozvoja – no treba to brať s rezervou. Pretože civilizácia, ktorá prichádza k nám, nebude počúvať nás. Musíme to povedať. Arcibiskup Ruskej cirkvi, ak nikto iný na svete o tom nehovorí, je povinný toto vyhlásiť a vysvetliť. Že naša civilizácia je osobitná a iná. Pokračujte svojou cestou akou chcete, no našu cestu rešpektujte!

Naša cesta je Ruskou cestou, je založená na úplne odlišných princípoch. A toto je už v konečnom dôsledku duchovná vojna svetla, vojna ducha, ktorá sa ukazuje najvážnejšou časťou už tej konkrétnej geopolitickej priamej horúcej vojny, na prahu ktorej stojíme, ktorá už čiastočne prebieha.

Nie náhodou je vojna v Sýrii. Hovoríme o Aleppe, ktoré sa stalo akýmsi symbolickým bratrancom Stalingradu, kde sa tiež odohral podobný osudový zlom. To všetko sú symbolické momenty. To je spoločný boj za Boha, jeho Svetlo a Ducha, ktorý sa vedie proti Jeho protivníkom.

Samozrejme, nemôžeme brať do úvahy len čisto mechanické aspekty. Tie sú  veľmi dôležité – aj delá, aj jadrové zbrane. Ale najdôležitejšou našou zbraňou je viera. Našou istotou je Boh. Ak bojujeme len za svoje vlastné, sebecké záujmy, Boh nie je na našej strane. Ale keď v prvom rade bojujeme za Pravdu a Svetlo Božie, za našu cirkev a vieru, potom aj keď sme slabší, Boh bude na našej strane. Existujú sily, ktoré sa stavajú proti Nemu, no poraziť Ho nemôžu.

A toto je tá duchovná bitka, posledná bitka, ktorá sa k nám rýchlo približuje. Patriarcha jednoducho pripomína: za čo bojujete, čo obhajujete, s čím máte problém? Tu vyvstáva celkom aktuálny, veľmi korektný obraz nepriateľa, ktorý nám predostrel Patriarcha. V podstate, ak sa na to pozrieme trochu hlbšie, uvidíme tvár diabla na obraze nepriateľa,  ktorého nám vykreslil Patriarcha.

 

Západ ponúka lož

Skúste  vy na Západe hlásať to, čo nezodpovedá normám politickej korektnosti, alebo liberálno-demokratickým princípom. Skúsiť môže každý. Hneď na začiatku sa ocitne mimo spoločnosti, bude ostrakizovaný a obvinený z najhorších hriechov. Politických, ideologických, ocitne sa jednoducho za mrežami.

Tá sloboda, ktorú nám Západ daruje, je čistá fikcia. Je to absolútne totalitárna ideológia, ktorá je tolerantná a trpezlivá len k tým, čo rešpektujú jej zásady. Ak myslime ako liberáli, dovolia nám žiť. Keď tak nemyslíme, potom nedovolia.

 

Nemôžeme ísť za hranice ľudskosti

Svet, v ktorom žijeme, to sme my sami. Aj to, čo je v nás, aj to, čo je okolo nás, to je to isté. Čo sa deje v našom srdci, to sa deje v inom meradle v medzinárodných vzťahoch a v spoločnosti. Nemôžeme ísť za ľudské hranice, nad rámec človeka. A zrážka civilizácií je zrážkou ľudí. Aj to, čo sa odohráva v našom srdci, keď sa rozhodujeme medzi Bohom a diablom, keď vyberáme medzi egoizmom a láskou a pomocou blížnemu. Toto isté sa odohráva na úrovni civilizácií, na úrovni národov aj na úrovni historických procesov. My ľudia, aj všetky udalosti ľudského sveta sú medzi sebou tesne spojené. Veď sa hovorí, že kráľovstvo Božie je v nás. Ak ho nájdeme v sebe, tak aj v nás bude raj. Ale keď ho utratíme v svojom srdci, potom akýkoľvek raj rýchle premeníme na peklo. Preto je samozrejmé, že duchovné zmierenie civilizačného protirečenia v ktorom sa teraz nachádzame, sa ukazuje ako najhlavnejšie. Aj veľké spočítavanie rakiet, vojsk, diplomatických dohôd, plynovodov, ropovodov, infraštruktúry – nie je nič iné, ako materiálne orámovanie veľmi jednoduchých, ale dôležitých vecí, ktoré sa dejú v našom srdci, v našej duši. Tamto sú len atribúty, bez ktorých sa zaobídeme.

 

Patriarcha predstavil Ruskú stratégiu

Pozoruhodné je, že sa vrátil k antológii ruského filozofického myslenia. Spomenul filozofa Danilevského. Pripomenul, že máme všetko, toto všetko sme už vymysleli, nie je nutné znovu objavovať koleso, netreba nových demokracií, nie sú potrebné nové štruktúry spoločnosti. Všetko je dávno vymyslené. Stačí pokračovať podľa toho, čo nám zanechali naši velikáni z minulosti. Hoci už pochybujem o tom, či niektorí sú vôbec schopní chápať nejaké elementárne pravdy.

Keď prezident pozdravil otvorenie tohto snemu, zdôraznil, nakoľko vážne sú dnešné udalosti. Nakoľko vážna je menovite táto téma dnes a ako to súvisí s tým, čo hovorí Patriarcha. Všetky Putinove odkazy a posolstvá západnému spoločenstvu predstavujú ohnivká tvoriace jednu súvislú reťaz. Z nej sa môžeme dozvedieť to podstatné, teda kam smerujeme a čím žijeme.

Chápem to tak, že prezident premieňa a zavádza do života túto absolútne identickú ruskú národnú stratégiu. Prejavuje sa inak. Za neho hovoria skutky. Je to človek, ktorý sa viac vyjadruje pomocou skutkov ako slov. A tieto skutky odrážajú tú hlbokú ruskú ideológiu, o ktorej hovoril Patriarcha.

Alexander Dugin

Preklad z ruského jazyka: PhDr. Jozef Mižák, Tibor Korečko

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Za ľudí: Návrh Gyimesiho o znížení kvóra pre národnostné strany je nevykonateľný

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Návrh poslanca Györgya Gyimesiho (OĽANO) o znížení kvóra na vstup do parlamentu na tri percentá pre národnostné strany je nevykonateľný. Myslí si to strana Za ľudí. Znižovať kvórum len pre národnostné strany považuje za diskriminačné. SaS vyhlásila, že v koalícii sa o znižovaní…

Potravinári: Daňové úľavy na potraviny prijaté okolitými krajinami by slovenská vláda nemala podceniť

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Potravinárska komora Slovenska (PKS) reaguje na aktuálnu diskusiu ohľadom rastúcich cien potravín a opatrení, ktoré by mal štát prijať v reakcií na situáciu v okolitých krajinách. V Poľsku znižuje vláda od 1. februára 2022 DPH na vybrané potraviny na nulu a zlacňuje aj…

Pred americkou ambasádou v Bratislave sa konal protest proti dohode s USA. Polícia predviedla jednu osobu

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Po sobotnom proteste na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave predviedli policajti jednu osobu. Má vysvetliť svoje správanie, ktoré mohlo súvisieť s extrémizmom. Na zhromaždení sa zišli odporcovia obrannej dohody s USA, prišli naň aj predstavitelia ĽSNS. Iné narušenie verejného poriadku polícia na proteste nezaznamenala…

Aké esá má Rusko v rukáve v pokri proti Západu

0 icon

Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak sa rokovania nakoniec zrútia? Aké budú ďalšie vojensko-politické kroky Ruska, ak sa USA odmietnu stretnúť na polceste? Uviedol Vzgľad Moskva naďalej čaká na písomné odpovede…

Podozrivé načasovanie obranného cvičenia Saber Strike na Slovensku. “Náhoda? Verte, že nie,“ upozorňuje generál Viktorín

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Ministerstvo obrany minulý týždeň oznámilo, že v čase od 1. do 14. marca 2022 sa na Slovensku uskutoční vojenské cvičenie Saber Strike. Slovenskí vojaci tam budú po boku svojich partnerov z NATO precvičovať obranné spôsobilosti a spoluprácu v medzinárodnom zoskupení. Údajne to nemá mať nič…

Progresívne Slovensko má na sneme koncom jari voliť šéfa, Bihariovej končí funkčné obdobie

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) má mať na prelome mája a júna snem, na ktorom si bude voliť predsedu. Súčasnú šéfku PS Irenu Bihariovú totiž zvolili v júni 2020 na dvojročné funkčné obdobie. Ohlasovanie kandidatúr sa očakáva na jar, zatiaľ ju nikto z vedenia…

Zázrak? Remišová pripustila, že koronavírus tu bude prítomný ešte dlhý čas a že nemôžeme žiť v neustálom cykle opakujúcich sa lockdownov a obmedzení

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   O mesiac by sa mal na Slovensku skončiť núdzový stav, ktorý vyhlásila vláda koncom novembra na 90 dní. Koaličné strany Za ľudí a SaS nie sú za to, aby sa predĺžil. Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová tvrdí, že nemôžeme žiť v…

Slováci v sčítaní zvíťazili!

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Slovenskú národnosť si v sčítaní obyvateľstva 2021 uviedlo o takmer 4 % viac obyvateľov ako spred desiatich rokov. Vtedy dramaticky klesol počet Slovákov najvýraznejšie, až o 5 % oproti iným národnostiam. Pre zaujímavosť – pribudlo toľko Slovákov (takmer 214 tisíc), že ak by boli…

Európania nariekajú nad drakonickým obmedzením dodávok dreva z Ruska, Putin ich pred rokmi varoval, nepočúvali ho

0 icon

Brusel 22. januára 21022 (HSP/Foto:Pixabay)   V čase, kedy si USA zvýšeným tempom pripravujú v Európe bojisko pre svoju novú vojnu cudzími rukami, Európanov nepríjemne zaskočilo drastické obmedzenie vývozu dreva z Ruska do Európy. Došlo tak na slová ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý už pred viac ako desiatimi rokmi dobrosrdečne…

Valné zhromaždenie OSN prijalo nemecko-izraelský návrh proti popieraniu holokaustu. Rezolúcia vyzýva k aktívnym krokom aj spoločnosti sociálnych médií

0 icon

New York 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-John Angelillo/Pool via AP)   Valné zhromaždenie OSN vo štvrtok prijalo rezolúciu, ktorá odmieta a odsudzuje akékoľvek popieranie holokaustu, ktoré navrhli izraelskí a nemeckí veľvyslanci Veľvyslanci Izraela a Nemecka tvrdia, že popieranie holokaustu ohrozuje mierové spolužitie na celom svete.  Ich výzva prichádza 80 rokov po…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

Peter Lipták

Matovič pochválen blud „USA je chaos“

0icon

Igor Matovič 27.2.2019 na tlačovke v NRSR odprezentoval svoj osobný názor na USA: "USA už d&aa

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Za ľudí: Návrh Gyimesiho o znížení kvóra pre národnostné strany je nevykonateľný

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Návrh poslanca Györgya Gyimesiho (OĽANO) o znížení kvóra na vstup do parlamentu na tri percentá pre národnostné strany je nevykonateľný. Myslí si to strana Za ľudí. Znižovať kvórum len pre národnostné strany považuje za diskriminačné. SaS vyhlásila, že v koalícii sa o znižovaní…

Potravinári: Daňové úľavy na potraviny prijaté okolitými krajinami by slovenská vláda nemala podceniť

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Potravinárska komora Slovenska (PKS) reaguje na aktuálnu diskusiu ohľadom rastúcich cien potravín a opatrení, ktoré by mal štát prijať v reakcií na situáciu v okolitých krajinách. V Poľsku znižuje vláda od 1. februára 2022 DPH na vybrané potraviny na nulu a zlacňuje aj…

Pred americkou ambasádou v Bratislave sa konal protest proti dohode s USA. Polícia predviedla jednu osobu

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Po sobotnom proteste na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave predviedli policajti jednu osobu. Má vysvetliť svoje správanie, ktoré mohlo súvisieť s extrémizmom. Na zhromaždení sa zišli odporcovia obrannej dohody s USA, prišli naň aj predstavitelia ĽSNS. Iné narušenie verejného poriadku polícia na proteste nezaznamenala…

Aké esá má Rusko v rukáve v pokri proti Západu

0 icon

Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak sa rokovania nakoniec zrútia? Aké budú ďalšie vojensko-politické kroky Ruska, ak sa USA odmietnu stretnúť na polceste? Uviedol Vzgľad Moskva naďalej čaká na písomné odpovede…

Podozrivé načasovanie obranného cvičenia Saber Strike na Slovensku. “Náhoda? Verte, že nie,“ upozorňuje generál Viktorín

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Ministerstvo obrany minulý týždeň oznámilo, že v čase od 1. do 14. marca 2022 sa na Slovensku uskutoční vojenské cvičenie Saber Strike. Slovenskí vojaci tam budú po boku svojich partnerov z NATO precvičovať obranné spôsobilosti a spoluprácu v medzinárodnom zoskupení. Údajne to nemá mať nič…

Progresívne Slovensko má na sneme koncom jari voliť šéfa, Bihariovej končí funkčné obdobie

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) má mať na prelome mája a júna snem, na ktorom si bude voliť predsedu. Súčasnú šéfku PS Irenu Bihariovú totiž zvolili v júni 2020 na dvojročné funkčné obdobie. Ohlasovanie kandidatúr sa očakáva na jar, zatiaľ ju nikto z vedenia…

Zázrak? Remišová pripustila, že koronavírus tu bude prítomný ešte dlhý čas a že nemôžeme žiť v neustálom cykle opakujúcich sa lockdownov a obmedzení

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   O mesiac by sa mal na Slovensku skončiť núdzový stav, ktorý vyhlásila vláda koncom novembra na 90 dní. Koaličné strany Za ľudí a SaS nie sú za to, aby sa predĺžil. Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová tvrdí, že nemôžeme žiť v…

Slováci v sčítaní zvíťazili!

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Slovenskú národnosť si v sčítaní obyvateľstva 2021 uviedlo o takmer 4 % viac obyvateľov ako spred desiatich rokov. Vtedy dramaticky klesol počet Slovákov najvýraznejšie, až o 5 % oproti iným národnostiam. Pre zaujímavosť – pribudlo toľko Slovákov (takmer 214 tisíc), že ak by boli…

Európania nariekajú nad drakonickým obmedzením dodávok dreva z Ruska, Putin ich pred rokmi varoval, nepočúvali ho

0 icon

Brusel 22. januára 21022 (HSP/Foto:Pixabay)   V čase, kedy si USA zvýšeným tempom pripravujú v Európe bojisko pre svoju novú vojnu cudzími rukami, Európanov nepríjemne zaskočilo drastické obmedzenie vývozu dreva z Ruska do Európy. Došlo tak na slová ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý už pred viac ako desiatimi rokmi dobrosrdečne…

Valné zhromaždenie OSN prijalo nemecko-izraelský návrh proti popieraniu holokaustu. Rezolúcia vyzýva k aktívnym krokom aj spoločnosti sociálnych médií

0 icon

New York 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-John Angelillo/Pool via AP)   Valné zhromaždenie OSN vo štvrtok prijalo rezolúciu, ktorá odmieta a odsudzuje akékoľvek popieranie holokaustu, ktoré navrhli izraelskí a nemeckí veľvyslanci Veľvyslanci Izraela a Nemecka tvrdia, že popieranie holokaustu ohrozuje mierové spolužitie na celom svete.  Ich výzva prichádza 80 rokov po…

Podkasty

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

Peter Lipták

Matovič pochválen blud „USA je chaos“

0icon

Igor Matovič 27.2.2019 na tlačovke v NRSR odprezentoval svoj osobný názor na USA: "USA už d&aa

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

TopDesať

Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

Neobvyklé spôsoby, ako dokážeš rýchlejšie zaspať

0 icon

Ak trpíš nespavosťou, máme niekoľko neznámych, šikovných tipov, ktoré ti pomôžu „oklamať“ mozog a rýchlejšie zaspať. Skús napríklad na chvíľu stlačiť prsty na nohách a potom ich uvoľniť. Toto cvičenie uvoľní napätie v tvojom tele. Ďalšou metódou je prehranie celého tvojho dňa v hlave. Podľa odborníkov ti to pomôže zabudnúť na všetky starosti a uvoľnená myseľ…

Kde je najchladnejšie miesto v chladničke?

0 icon

Popri televízore a počítači je práve chladnička všeobecne považovaná za jeden z troch najvýznamnejších vynálezov 20. storočia - aspoň tak to tvrdia prieskumy verejnej mienky. Čo všetko máš v chladničke ty? Celé tisícročia si ľudstvo v snahe chladiť potraviny a nápoje pomáhalo prirodzene chladnými priestormi, ako boli jaskyne či pivnice. Už…

TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel

0 icon

Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

Staroveké mesto Tachte Sulejman: 3. časť

0 icon

Prinášame tretie pokračovanie článku o starovekom meste tachte Sulejman, zoroastrovcoch a ich náboženstve, ktoré sa po nástupe na trón Ardašíra I z kňazskej triedy - respektíve dynastie Sásánovcov, stalo v Iráne štátnym náboženstvom. Pokračujme tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Niektoré ohne planuli pod šírym nebom na vrcholkoch…

Armádny Magazín

Nemci o tom, prečo nemali síl zvíťaziť nad Rusmi

0 icon

Nemecko, 22. januára 2022 (AM) - „Krach nemeckého plánu obkľúčenia a dobytia Moskvy.“ Takúto správu Sovinformbyra vyslal 13. 12. 1941 do sveta svetoznámy rozhlasový hlásateľ a podľa nemeckých zdrojov osobný nepriateľ Adolfa Hitlera Jurij B. Levitan. Čiže týždeň po začiatku protiútoku Červenej armády.   Pravdou je, že dátum

„Budú si chrániť prístav Odesa“: vojenskí experti vyjadrili verzie o účele presunu 30 britských špecialistov

0 icon

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Na konci pracovného týždňa Británia vyslala na Ukrajinu 30 svojich vojakov. Ide o vojakov elitných špeciálnych jednotiek, takzvaných rangerov. Na Ukrajinu prileteli na jednom z vojenských dopravných lietadiel, ktoré do Kyjeva okrem iného dodalo protitankové raketové systémy švédskej konštrukcie.   https://twitter.com/i

Alexander Rogers: Kto potrebuje, aby Rusko „útočilo“?

0 icon

Rusko, 22. januára 2022 (AM) – Opäť v televízii niektoré nervózne postavy kričia "Rusko musí naliehavo zaútočiť!". Ako sangvinik (teda pokojný psychologický typ) neznesiem kričiacich ľudí, neviem si v tomto smere pomôcť. A ako logik/analytik nemám rád, keď sa snažia vyvíjať tlak na emócie.   Mal som takého priateľa, keď som…

Objavil sa ukrajinský „Buk“, ktorý zostrelil malajzijské lietadlo nad Donbasom. Video

0 icon

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Pred pár hodinami pri bieloruských hraniciach objavili ukrajinský protilietadlový raketový systém „Buk-M1“, ktorý podľa svedkov odpálil protilietadlovú raketu na malajzijské osobné dopravné lietadlo Boeing 777 nad Donbasom. Svedčí o tom aj taktické číslo na bojovom vozidle – „312“.   https://twitter.com/i/status/148453292676

Česko ako vojnový štváč? Vláda chce predať Ukrajine zbrane a muníciu

0 icon

Česko, 22. januára 2022 (AM, Sputnik) – Česká vláda hazarduje s vojnou na Ukrajine. Po vojakoch chce Fialov kabinet poslať do vojnovej krajiny zbrane a muníciu. K

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali