158. časť Neznámych slovenských dejín: Viete, že Čechom stvoril gramatiku Slovák Vavrinec Benedikt z Nedožier?

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)

 

Vo všeobecnosti sa nám ponúkajú, ba vnucujú „fakty“ o vplyve češtiny na slovenčinu a Čechov na slovenský vývoj. Akoby išlo o jednostranné „doplácanie staršieho brata“ na mladšieho – no starším bratom Čechov sme v skutočnosti už od veľkonitravských čias my, Slováci. Veď Borivoja pokrstil sv. Metod, Slovák im kodifikoval to najčeskejšie, čo dodnes užívajú, ich reč. Iný Slovák im – v Plzni – tlačil prvé knihy. Rovnako tak nás ženú „do kúta“– a my sa dáme – pokiaľ ide o náš vplyv, v istých obdobiach dokonca výlučný, na beh uhorských, teda väčšmi našich, ako maďarských dejín. A pokiaľ ide o Poliakov, ktorí nám sem-tam „dali“ kráľov a pred sto rokmi vzali niekoľko desiatok našich obcí, netreba zabúdať, že poľským kráľom bol aj Štefan Bátori, príbuzný krvavej Bátoričky, a že prvú poľskú centrálu banku, „Bank Narodowy“, navrhol Slovák Andrej Kapustáš z Hlohovca. Je zrejme najvyšší čas, aby sme aj do týchto historických faktov vniesli náš, slovenský pohľad

Vavrinec Benedikt Nedožerský
Vavrinec Benedikt Nedožerský

U Jána Tibenského čítame o rozkvete slovenskej literatúry na konci 16. storočia. Jej najkrajším plodom sú tzv. historické piesne. Používala sa v nich nekodifikovaná slovenčina, resp. slovakizovaná čeština, „niektoré písomností sú vlastne slovenské,“ píše Tibenský a dodáva, že v starších časoch sa čeština väčšmi ponášala na slovenčinu, ako dnes. Preto nebolo nič neobvyklé, že jazyk na východ a na západ od rieky Moravy bol podobný, čo umožnilo Slovákovi z Nedožier „vynájsť“ českú gramatiku, a zároveň podnecovať Slovákov k pestovaniu materinského jazyka. Lebo všimnime si, čo napísal v roku 1591 zvolenský evanjelický farár: „Lidé obecní mezi našimi Slováky hlubokým českým slovúm nerozumějí a z té příčiny mnohí Slováci raději čtú latinsky, nežli česky.“

Kto bol teda Vavrinec Benedikt z Nedožier,ktorého meno malo aj podobu Laurentius Benedicti Nudozerinus či Benedikt Nudožerský. Narodil sa pred 466 rokmi, 10. august1555 v Nedožeroch-Brezanoch, neďaleko „hniezda slovenskosti,“ Svätoplukovho sídla Veľkej Nitravy, Nitry, 661rokov po jeho smrti. V čase jeho narodenia, rok predtým a rok potom, vyšli diela dvoch významných Nemcov: Aveventinusa a Agricolu, o ktorých sme už písali s tým, že my ich na svoju škodu prehliadame.

Nedožerský ako desaťročný navštevoval školu v Prievidzi. Píše, že ju viedol mimoriadne vzdelaný rektor Hussel a pod jeho vedením sa táto škola stala na našom území najslávnejšou: „Interea Prividiensischola, cuipraefuitdoctissimusvir Husselius, in nostra Slavoniatumceleberrimafacta.“ Školy vtedy boli (a dnes by mali byť) miestami, kde sa formovalo národné povedomie. Vavrinec sa po otcovej smrti ocitol v Jihlave pri strýkovi Samuelovi, a tu sa ďalej vzdelával. V roku 1587 študoval v Prahe filozofiuteológiu. Medzitým prijal miesto učiteľa v Moravských Budejoviciach a ďalšie dva roky bol rektorom na škole v Uherskom Brode. Potom sa vrátil do Prahy, aby ukončil štúdium na Karlovej univerzite, čo sa mu podarilo 16. septembra 1597.

Benedikt nerobil kariéru doma, lebo „sa nedalo“ – nemáte pocit, že dejiny sa opakujú? Po osudovom roku 907 Slovensko nemalo jedno centrum, svoje hlavné mesto, kde by sa dal rozvíjať talent a robiť kariéra. A tomu môžu ďakovať najmä Česi, ale nielen oni, lebo slovenskí rodáci ukázali svoje schopnosti, sily a možnosti najmä tam. Hovoríme v množnom čísle, lebo nedožerský rodák Vavrinec nebol sám. Český duchovný život v tých časoch významne obohacovali básnici Ján Silván, humanista Martin Rakovský, skladatelia náboženských drám Pavol Kyrmezer a Pavol Tešlák a aj iní Slováci. Z väčšieho počtu Slovákov pomáhajúcich vedeckému rozletu v Čechách a na Morave stačí spomenúť učiteľa Petra Fradeliusa (1580-1621) a lekára Jána Jesenia (1566-1621), ktorý prvý verejne pitval v Prahe.

V 16. a 17. storočí na Slovensku zúrili boje s moslimskými Turkami (nedajbože, aby sa aj tu dejiny zopakovali) a navyše pravidelne prepukali ešte aj takzvané stavovské povstania. To, že Benedikt často myslel na svoju vlasť – rodné Slovensko, dokladá aj jeho „Píseň nová“, v ktorej sa zamýšľa nad nebezpečenstvom hroziacom svetu od Turkov. V nej žalostí nad vraždením svojich krajanov, plienením slovenských dedín a miest a vyzýva svojich spolurodákov, aby zanechali vzájomné spory a vrhli sa na nepriateľa. Ako vidieť, storočia hore-dolu, slovenská sporovitosť pretrváva. Až si človek pomyslí, či nás náhodou neudržuje pri živote.

Najvýznamnejším činom tohto muža bolo vytvorenie a latinské vydanie vynikajúcej českej gramatiky. Po dlhej prípravnej práci stalo sa tak v roku 1603 a jeho dielo má názov „Grammaticae Bohemicae ad leges naturalis methodiconformatae et notis numerisque illustratae ac distinctae libri duo / Dve knihy českej gramatiky zostavenej podľa zásad prirodzenej metódy a osvetlenej poznámkami aj rozdelenej číslami.“ Táto práca bola najlepším gramatickým dielom v Česku aj počas ďalších dvoch storočí – v tomto duchu ju hodnotili všetci významní českí lingvisti, Josef Dobrovský či Jozef Jungmann, ale aj slovenský jazykovedec Martin Hattala, ktorý, zdá sa, čerpal z nej pri „slovenskej mluvnici.“ Súčasní Česi (ale aj Slováci) však o tom nevedia takmer nič.

Je určite zaujímavé, že svoju gramatiku venoval Vavrinec z Nedožier aj českej a aj slovenskej mládeži. V latinskom úvode vysvetľuje, že jeho slovenský pôvod mu nebráni napísať gramatiku češtiny. Všíma si rozdiely medzi spisovným a ľudovým jazykom a medzi českými, slovenskými a moravskými nárečiami, ale aj ich spoločné znaky. A nielen to, rozlišoval medzi pojmami Bohemus – Čech, Moravus – Moravan a Slavus – Slovák.

V úvode píše: „Osobitne musím pokarhať svojich krajanov Slovákov, ktorí o povýšenie svojej vlastnej reči nedbajú, takže niektorí (okrem tých, čo o nich nehovorím) nielenže nečítajú české knihy, ale sa i pýšia tým, že také ani nemajú vo svojej knižnici. A tak sa stáva, že keď sa hovorí o ich veciach domácim jazykom, oni pololatinsky musia hovoriť… Ale ani ja ich nenútim, aby prijali českú reč, len ich napomínam, aby pestovali svoju vlastnú najmä preto, že majú množstvo škôl nielen v mestách a mestečkách, ale i po dedinách.“

Zaiste najmä za zásluhy o češtinu ho prijali medzi členov profesorského zboru pražskej Karlovej univerzity, kde bol napokon profesorom až do svojej smrti. Na vrchole kariéry bol dekanom Filozofickej fakultyprorektorom univerzity. Prednášal klasickú filológiu, jazyky,antických klasikov, ale aj matematiku fyziku. Napísal aj jedinú vtedajšiu českú učebnicu logiky, tá sa však nezachovala. Viaceré jeho diela sa stratili, medzi nimi aj knihy, v ktorých zhrnul svoje astronomické pozorovania. Upozorňoval na potrebu „zvedečtenia“ výučby reálnymi predmetmi, medzi nimi aj matematikou, ktorú nechápal len ako súbor praktických poznatkov nevyhnutných pre kupcov a remeselníkov, ale ako exaktný základ vedeckých štúdií. Vypracoval návrh na rozsiahlu reformu Karlovej univerzity, zomrel však skôr, ako sa mu ho podarilo zrealizovať.

O jeho spoločenskom postavení svedčí aj fakt, že 28. júna 1611 – ako prorektora univerzity – prijal ho na audiencii vtedy nový uhorský a český kráľ Matej II. Pri príležitosti jeho korunovácie za českého kráľa napísal oslavnú báseň, a tú mu odovzdal osobne už predtým, 23. mája 1611 na Pražskom hrade v sprievode Petra Fradeliusa, humanistu z Banskej Štiavnice, ktorý tiež pôsobil ako učiteľ na Karlovej univerzite a Mikuláša Troila. Tu je krátky úryvok z básne:

„Tebou sú v pokoji spojení Panónci (Slováci) s Čechmi, v oboch národoch vzájomná je z toho láska. Odváž sa potom niekto odtrhnúť Panóncov od Čechov, odváž sa výhražne pohnúť Aganippiným sídlom!“

Vavrinec Benedikt umrel ako slobodný muž 4. júna 1615 na pravé poludnie po dlhej chorobe, tuberkulóze, a celý svoj majetok venoval Karlovej univerzite. Pochovali ho v Kostole Božieho tela na dnešnom Karlovom námestí v Prahe, hrob mu ozdobili nákladnou mramorovou tabuľou. Ale ani kostol, a teda ani Nedožerského hrob tam už dnes nie je. Jeho pamiatku uctievajú v rodisku. V Nedožeroch – Brezanoch má pamätnú tabuľu, sochu a jeho meno nesie aj tamojšia základná škola.

Pri hodnotení Nedožerského diela odborníci vyzdvihujú predovšetkým jeho humanistické vlastenectvo a význam pri normovaní českého spisovného jazyka a upevňovaní českého povedomia, povedzme širšie, českej kultúry. Pravda je teda taká, že Slováci boli (a aj sú) pre Čechov veľmi dôležití, často využití, a len málokedy ocenení.

Z nášho slovenského pohľadu treba si všimnúť Nedožerského jedinečný karhavý prejav o pestovaní a kultivovaní vlastného, slovenského jazyka, lebo Slováci „o povýšenie svojej vlastnej reči nedbajú, a tak sa stáva, keď sa hovorí o ich veciach domácim jazykom, oni po latinsky musia hovoriť.“ Tým je nedožerský rodák nielen prvým podnecovateľom formovania zanedbanej spisovnej slovenčiny, ale je aktuálny aj dnes. Len namiesto latinčiny teraz nadúživame angličtinu. Už nemáme krčmy, ale puby, nepijeme, ale drinkujeme, nemáme vodcov, ale lídrov… ani sa to nedá všetko vymenovať. Veľa vecí sa zmenilo od Nedožerského čias, ale gény ostávajú: aj dnes, vo vlastnom (?) štáte slovenčina slúži v ústach verejne vystupujúcich „osobnosti“, ale aj v médiách často ako znásilňovaná slúžka.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kandidát za ANO Novotný žaluje rezort vnútra za stiahnutie z kandidátky

0 icon

Praha 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Bývalý český majster sveta v krasokorčuľovaní a súčasný brniansky komunálny politik René Novotný podal pre svoje stiahnutie z kandidátky hnutia ANO na južnej Morave žalobu. Informoval o tom server Novinky.cz Novotný bol na 20. mieste kandidátky, z ktorého ho mohlo dostať v nedávnych…

Komentované udalosti týždňa: Kontroverzný projekt MOVIR – o čom svedčí hysterická reakcia Naďa? Česi sa nepoučili z vládnej katastrofy na Slovensku. Transparentnosť po Matovičovsky – novým generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu bude exposlanec OĽaNO

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Foto:Screenshot,TASR/AP-Darko Bandic,TASR - Jakub Kotian)   Prinášame vám top udalosti týždňa nielen zo Slovenska    Kontroverzný projekt MOVIR - o čom svedčí hysterická reakcia Naďa? V posledných dňoch vyvolal vášne tzv. MOVIR - Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových…

186. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   No a moje meno Dreňa mi dali moji noví rodičia, a to preto, lebo po tom strašnom desivom zážitku v našej osade, som zabudla rozprávať a jediné slovo, keď sa ma na niečo pýtali, alebo, keď chceli vedieť, ako sa volám, ktoré…

V Bratislave takmer zlikvidovali kuciakovské pietne miesto. Znamená to, že Kuciak už svoju úlohu splnil a pripravuje sa scéna pre niečo nové?

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Foto:screenshot)   Tri a pol roka sa na bratislavskom Námestí SNP nachádzal symbolický pamätník venovaný pamiatke zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pred niekoľkými dňami bolo toto miesto vyčistené a takmer zlikvidované Chodník pod pamätníkom tzv. Nežnej revolúcie na Námestí SNP v Bratislave bol tri a…

Poľsko zmenilo proti vôli Bruselu svoj cudzinecký zákon

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Roman Bednar/Foto:Pixabay)   Poľský parlament odhlasoval vo štvrtok 14. októbra dôležitú zmenu poľského cudzineckého zákona. Zmenený zákon umožňuje a legalizuje zamietnutie žiadosti o azyl osoby, ktorá prekročila ilegálne poľské hranice V jeho zmysle si Poľsko vyhradzuje každému na hranici zadržanému cudzincovi zakázať vstup do krajiny, ako aj…

Kollár: Čurillovi sa ospravedlním, keď bude zbavený obvinenia. Vyšetrovateľ zrejme nemá rovnaký meter

0 icon

Bratislava 15. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) sa ospravedlní vyšetrovateľovi Jánovi Čurillovi, až keď bude úplne zbavený obvinenia. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii v reakcii na žalobu, ktorú mal naňho vyšetrovateľ podať pre výroky o "čurillovskej mafii" "Pán vyšetrovateľ Čurilla…

Juraj Hrabko: Českí komunisti už asi spievajú labutiu pieseň

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video-Youtube)   Parlamentné voľby v Českej republike priniesli voličom nádej na zmenu doterajšej vládnej politiky a zároveň znamenali ťažkú prehru pre tamojšie ľavicové strany. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko Päť percent potrebných na vstup do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky…

Atentát na mešitu v Kandaháre si vyžiadal najmenej 47 mŕtvych. K útoku sa prihlásila afganská odnož Islamského štátu

0 icon

Kábul 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sidiqullah Khan)   Najmenej 47 obetí na životoch a 70 zranených si vyžiadal samovražedný bombový útok, ku ktorému došlo v šiitskej mešite v juhoafganskom meste Kandahár počas piatkových modlitieb, uviedli zdroje islamistického hnutia Taliban. Informuje o tom agentúra AFP Atentát sa odohral týždeň po samovražednom bombovom…

Vážne nezhody v odhadoch odborníkov pri covide. Koľko bude skutočne mŕtvych?

0 icon

Bratislava 15. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Sme uprostred tretej vlny koronavírusu, pribudlo nám niekoľko čiernych okresov. Kým lekár Juraj Mesík predpovedá „likvidáciu malého biznisu a starých ľudí“, dátoví analytici z Dát bez pátosu sú stále optimistickí. Ľuďom odkazujú, že to zvládame. Aký zvyšok jesene a začiatok zimy nás teda…

Rozhovor s MUDr. Petrom Liptákom, priekopníkom včasnej liečby Covid-19 a teraz terčom útokov MZ SR: Lengvarský sa vyhráža lekárom novelou trestného zákona

0 icon

Bratislava 15. októbra 2021 (HSP/Foto:Facebook-Peter Lipták,TASR-Jakub Kotian)   MUDr. Peter Lipták je bratislavský všeobecný lekár, ktorý ako prvý kritizoval zanedbanie včasnej liečby covidu tým, že ministerstvo ju fakticky pred rokom zrušilo. To viedlo podľa neho k ohromnej záťaži nemocníc a vysokej úmrtnosti, prečo sme mali aj lockdowny, obmedzené ľudské práva…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Holek

Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

0icon

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

Marián Moravčík

Ako médiá modelujú myšlienkové automatizmy

0icon

Lebo Fico Vari každý si všimol, že médiá hlavného prúdu majú svoje obľúbené záporné postavičky, s ktorými sa spájajú len samé negatívne veci. Jednou z takých je aj Robert Fico. Je možné, že keby sme podrobne prehľadali ich internetové archívy, nenašli by sme o Robertovi Ficovi ani jednu pozitívnu zmienku.

René Pavlík

Konferencia

0icon

Trianon Viacej ako storočná téma je opäť na palete. Teraz sa priam varí a pečie v Košiciach. Ráno som v pošte Program jednej konferencie. Tému „ 100 rokov Trianonskej mierovej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí“ na pôde UPJŠ v Košiciach dva dni rozoberá suita slovenských a…

Pavel Jacz

„Doneste mi Fica, roztrhám ho v zuboch!“ povedal včera v JOJ-ke Maťák Kameňákovi.

0icon

Včerajšia relácia Na hrane sľubovala, ako vždy, keď sedí v štúdiu Matovič a SMER-ák burlivú debatu. Kamenický je však pokojnejší a realistickejší typ politika so zásobou argumentov, ktorý sa vyhýba ostrému slovnému pingpongu. Na úvod povedal, že očakáva vecnú diskusiu. Nemôžeme povedať, že by nebola celkom vecná, ale diváci sa…

Ivan Štubňa

Nasledovníkom zločineckej vlády Mikuláša Dzurindu je Hegmatova vláda...

0icon

Na začiatok len vysvetlenie. Hegmatova vláda znamená schizofrenický dvojzáprah Hegera a Matoviča. A teraz k meritu veci. Hegmatova covidová vláda je vinná z plánovania jednotlivých kôl pandémie, z neschopnosti prijať vhodné opatrenia na liečenie ľudí, zo zámernej segregácie osôb na očkovaných a neočkovaných, z vyvíjania nátlaku na neočkovaných, aby sa nechali zaočkovať látkou, ktorá je riziková a nesprávne…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Konzervovanie: 8 spôsobov, ako to robiť správne

0 icon

To, vďaka čomu sú potraviny výživné, ich zároveň robí náchylnými na kontamináciu a rozklad. Konzervovanie preto vždy predstavovalo hlavnú oblasť záujmu náuky o jedle a kultúr už od staroveku. V rámci článku sa pozrieme na niekoľko zaujímavostí, ktoré ste o konzervovaní pravdepodobne ešte nevedeli. Prírodné procesy vrátane rozmnožovania mikroorganizmov, oxidácie,…

Československo 1938, nemecký ovčiak Hitlera a Einstein: Fotky, ktoré zmenia tvoj pohľad na históriu

0 icon

Niekedy môže jedna emocionálna fotografia vypovedať o histórii oveľa viac než nekonečné fakty. Ako vyzeralo Československo v roku 1938 alebo aký bol deň po vražde Kennedyho?    Československo: Občania nútene vítajú nemecké vojská, október 1938.

10+ najhorších pokusov o tuning alebo keď sa z auta stane Frankenstein

0 icon

Hovorí sa, že proti gustu žiadny dišputát. Určite sa s týmto tvrdením do istej miery stotožňujeme, no všetko má svoje hranice. Platí to aj pri úpravách áut, z ktorých sa jednoducho môže stať otrasný gýč, na ktorý sa naozaj ťažko pozerá. To je prípad aj týchto 15-tich pokusov o tuning.…

30+ najpodivnejších tradícií a zvyklostí, ktoré na nás číhajú v zahraničí

0 icon

Každá krajina je plná svojich vlastných tradícií a zvyklostí, ktoré niekedy možno chápu iba domorodci. Preto je dôležité aspoň ako-tak si naštudovať cudziu krajinu, ak do nej smeruješ po prvýkrát. Prinášame ti tie najzvláštnejšie zvyky, ktoré ti pomôžu znížiť riziko náhodného urazenia ľudí v zahraničí. :) 1. India

TOP10 potravín, vďaka ktorým sa zvýši tvoja imunita

0 icon

Podľa WHO viac ako 23 miliónov ľudí ročne ochorie len na konzumáciu kontaminovaných potravín. A podľa ďalších informácií existuje toľko rôznych vírusov, koľko je hviezd na oblohe. Aby sme zabránili chorobe nášho tela, najlepším riešením je vybudovať si imunitu zvnútra. Našťastie sa imunita dá posilňovať celkom jednoduchými spôsobmi.

Armádny Magazín

Lode bez orientácie. Pri vchode do Kerčského prielivu sa objavil „Bermudský trojuholník“

0 icon

Rusko, 16. október 2021 (AM) – Letecká navigácia v oblasti Kerčského prielivu a časti Čierneho mora, ktorá sa nachádza na juhu, sa ukázala ako prakticky nemožná. Neznámy systém elektronického boja ruší všetky elektronické signály v tomto regióne.   Pravidelné lety amerických prieskumných lietadiel k ruským hraniciam umožnili zistiť, že v oblasti…

Alijev: Arménsko a Irán využívali územie Azerbajdžanu na obchodovanie s drogami

0 icon

Azerbajdžan, 16. október 2021 (AM) – Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev obvinil Arménsko a Irán z obchodovania s drogami do Európy cez územie svojej krajiny. "V minulom roku, Azerbajdžan opäť získal kontrolu nad 130 kilometrov dlhým úsekom štátnej hranice s Iránom, ktorý bol pod kontrolou Arménska asi 30 rokov, a tým zablokoval…

Video: Výcvik čečenskej špeciálnej jednotky rýchlej reakcie

0 icon

Špeciálne jednotky rýchlej reakcie alebo SOBR vďaka svojmu vojenskému vybaveniu, uniformám a výcviku predstavujú účinnú silu pre boj s organizovaným zločinom vrátane boja proti terorizmu v Rusku, Čečensku a aj v ďalších postsovietskych krajinách - napríklad v Kazachstane a Kirgizsku. Prinášame video z čečenského cvičenia jednotky SOBR:

Rheinmetall predstavil novú verziu kolesového obrneného transportéra Fuchs

0 icon

Nemecko, 16. október 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall vyvinula novú verziu kolesového obrneného transportéra Fuchs/Fox. Nový variant tohto osvedčeného vozidla 6x6 s vysokou strechou ponúka širokú škálu funkcií, ktoré pokrývajú celé operačné spektrum. Vylepšená konštrukcia vozidla, ktoré je navrhnuté pre maximálnu mobilitu

Spoluvinník medzinárodného zločinu: Taliansky kapitán lode dostal rok väzenia za vrátenie 101 migrantov do Líbye

0 icon

Taliansko, 15. október 2021 (AM) – Súd v talianskom Neapole poslal na rok do väzenia kapitána obchodnej lode, ktorý v roku 2018 odovzdal líbyjskej pobrežnej stráži stovku migrantov zachránených neďaleko afrických brehov.   Stredajší verdikt, o ktorom vo štvrtok informovala agentúra AP a ktorý zatiaľ nie je právoplatný, je prvý svojho…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali