Branislav Fábry: Beztrestnosť pre Andreja Kisku?

Bratislava 26. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Už niekoľko týždňov sa na Slovensku diskutuje o škandále prezidenta republiky A. Kisku, pri ktorom sa jedna z jeho firiem dopustila krátenia dane. Závažná je pritom aj skutočnosť, že A. Kiska konaním svojej firmy očividne porušil pravidlá o financovaní volebnej kampane.

Na snímke prezident SR Andrej Kiska

 

Krátenie daní však nie je prvým škandálom A. Kiksu a stále jasnejšie sa ukazuje, že jeho kroky treba dôkladne kontrolovať. Žiaľ, ústava má len obmedzené možnosti na kontrolu prezidenta a reálne hrozí, že ešte pred budúcimi voľbami v roku 2019 získa A. Kiska úplnú beztrestnosť.

V nasledujúcom texte sa preto budem venovať týmto témam:

 

Škandály prezidenta A. Kisku

Ako je dobre známe, nedávno sa objavila informácia, že KTAG, jedna z firiem A. Kisku, si v roku 2014 neoprávnene znížila základ dane o sumu 136 337 eur a neodviedla daň z príjmu vo výške 27 114 eur. Zo strany firmy pritom očividne nešlo o omyl, ale o zlý úmysel. Prezidentova firma si do nákladov neoprávnene zarátala výdavky na jeho volebnú kampaň v roku 2014, hoci tie tam nemali čo hľadať. Uvedeným konaním bol očividne prekročený aj maximálny povolený limit výdavkov na prezidentskú volebnú kampaň, hoci A. Kiska pôvodne deklaroval 250 593 eur (limit predstavuje 265 550 eur).

Okrem krátenia dane prezidentovi A. Kiskovi priťažila aj kauza s DPH. Len za apríl 2014 si firma KTAG chcela od štátu uplatniť vratku na DPH vo výške takmer 150 000 eur. Existuje teda podozrenie, že náklady na propagáciu osoby A. Kisku tvorili asi 770 000 eur. Ak by A. Kiska tieto peniaze firme KTAG nezaplatil, vznikol by mu nepeňažný príjem, ktorý by mal uviesť v daňovom priznaní. Ide o závažné podozrenia a žiaľ, A. Kiska doteraz nepredložil relevantné dokumenty.

Každý, kto konanie A. Kisku sleduje dlhšie, musí vidieť, že krátenie daní  nebolo jeho prvým nemorálnym konaním. Nebudem analyzovať všetky Kiskove škandály, niektorým som sa už venoval (napr. v oblasti zahraničnej politiky), avšak doterajšie kroky prezidenta potvrdzujú, že ho nemožno nechať bez kontroly. Osobne ma najviac poburuje agresívny militarizmus A. Kisku: pred voľbami hovoril, že jeho vzorom je M. Gándhí, v súčasnosti však vystupuje ako zbrojársky lobbyista.

Veľmi pochybné bolo aj minulé Kiskove podnikanie v nebankových spoločnostiach. Tie mali v zmluvách neprimerané sankcie, ktoré v prípade neplatenia dlh rýchlo zvyšovali a súdy viaceré zmluvy označili za neplatné. Prezident vo volebnej kampani sľúbil takýmto ľuďom odškodnenie, keď ho ale o to požiadali, svoje sľuby nedodržal. O podnikateľskej činnosti A. Kisku však panuje viacero otáznikov.

Za zmienku stojí aj prax vyvesovania prezidentskej štandardy počas prezidentových dovoleniek. Vyvesená štandarda je totiž pre občana signálom, že prezident pracuje. A. Kiska takýmto spôsobom opakovane dával najavo, že pracuje v Bratislave, fakticky však bol na dovolenke. S informáciami o svojich dovolenkách postupoval veľmi netransparentne a tak vzniklo aj podozrenie, že ich absolvoval neobvykle veľký počet. Prezident svojim konaním s prezidentskou štandardou uviedol do omylu občanov, ktorých má zastupovať a keby podobne klamal zamestnávateľa nejaký zamestnanec, jeho pracovný pomer by zrejme skončil veľmi rýchlo.

Veľkú nespokojnosť verejnosti vyvolali aj prezidentove nákladné lety špeciálom po Slovensku. Dokonca aj Národná rada SR požiadala prezidenta, aby nepoužíval štátne lietadlá na súkromné účely, čo podporila aj časť opozície. Najväčším paradoxom letov A. Kisku však bolo, že hoci takto mrhal štátnymi zdrojmi, svoj prezidentský plat rozdával, aby tým vyvolával dojem politika, ktorý za výkon funkcie nechce od štátu ani len funkčnú odmenu. Neseriózna bola aj snaha A. Kisku preniesť na slovenských lekárov rozhodnutie o jeho hospitácii v Plzni v auguste 2015. Ošetrujúci lekári z Nemocnice sv. Michala v Bratislave však tvrdenia prezidenta popreli.

 

Prezident má najvyššiu imunitu

Priaznivci A. Kisku sa však o svojho prezidenta nemusia obávať – za krátenie daní, podobne ako za väčšinu iných skutkov, mu trest nehrozí. Nejde ani tak o to, že jeho firma vykonala „účinnú ľútosť“, ale o to, že A. Kiska požíva mimoriadne vysokú imunitu pred trestným stíhaním. Tá ho chráni nielen pri daňovej trestnej činnosti, ale aj pri závažnejších trestných činoch. Podľa čl. 107 ústavy totiž platí, že prezidenta možno stíhať len pre vlastizradu alebo pre úmyselné porušenie ústavy. Podobnú imunitu pritom nemá na Slovensku nikto, ani členovia vlády, ani poslanci – iba prezident.

Čl. 107 ústavy kladie na stíhanie prezidenta veľmi prísne obmedzenia. Uvádza: „Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Obžalobu podáva Národná rada Slovenskej republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať.“

Keďže je však prezident vybavený takou mimoriadnou imunitou, každé jeho protiprávne konanie treba posudzovať ako oveľa závažnejšie než v prípade iných osôb. V súčasnosti však hrozí presný opak: prezident A. Kiska môže čoskoro dosiahnuť faktickú beztrestnosť a nebude ho možné stíhať dokonca, ani keby vyhlásil diktatúru. Tento stav by nastal v prípade, ak by sa znefunkčnil ústavný súd, resp. jeho plénum, ktoré ako jediné môže prezidenta odsúdiť. Ak nastane situácia, že sudcov bude menej ako sedem, podľa § 4 ods. 2 zákona o ÚS SR (č. 38/93 Z.z…) nebude plénum ÚS SR uznášania schopné.

Paralýza ÚS SR pritom nie je zďaleka nereálna. Zo šiestich kandidátov, ktorých A. Kiskovi navrhla Národná rada SR ešte v roku 2014, mal povinnosť vymenovať troch, on však vymenoval iba jednu sudkyňu. Po skončení funkčného obdobia ďalšieho sudcu opäť odmietol menovať nových sudcov a tak chýbajú na ÚS SR dokonca až traja z 13 sudcov. Závažný moment nastane vo februári 2019, keď skončí funkčné obdobie ďalším deviatim sudcom. Vzhľadom na doterajší postoj A. Kisku hrozí, že v roku 2019 opäť nevymenuje sudcov, ktorí mu nebudú vyhovovať. Ak A. Kiska nevymenuje aspoň šesť z deviatich sudcov, plénum ÚS SR nebude uznášaniaschopné – a prezident nestíhateľný…

 

Kiska proti ústavnému súdu a Benátskej komisii

Doterajšie protiústavné konanie A. Kisku vo vzťahu k ÚS SR je alarmujúce. Je jasné, že najneskôr po rozhodnutí senátu ÚS SR (III. ÚS 571/2014) sa ukázalo, že prezident porušil práva kandidátov na funkciu sudcov ÚS SR. A. Kiska však výrok ÚS SR odignoroval a začal so zdržovacou taktikou. Miesto neodkladného vymenovania sudcov sa obrátil sa na ÚS SR, aby urobili výklad vo veci, ktorú však oni považovali za jasnú. Je však zrejmé, že A. Kiska by akýkoľvek nevyhovujúci výklad ÚS SR odignoroval, tak ako odignoroval Benátsku komisiu, ktorú pôvodne sám oslovil.

Benátska komisia sa k otázke menovania sudcov ÚS SR vyjadrila už v roku 2014 a to veľmi jasne v prospech menovania. A. Kiska ju oslovil však opäť, avšak Benátska komisia aj v roku 2017 potvrdila svoje stanovisko. Hoci prezident sám o názor Benátsku komisiu požiadal, odmietol sa jej názorom riadiť. A. Kiska tak dodnes z rozpore s postojom ústavného súdu i Benátskej komisie odmieta troch chýbajúcich ústavných sudcov vymenovať.

Veľmi nepresvedčivé sú aj dôvody, ktoré A. Kiska uvádza pre nevymenovanie ústavných sudcov. A. Kiska tvrdí, že sudcovia by sa mali zaoberať ústavným právom a že na ústavný súd by sa mali dostať iba najlepší. Lenže vzhľadom na to, kto sa stal ústavným sudcom v minulosti, sú dôvody prezidenta pre nevymenovanie pochybné. O Kiskových výhradách voči politizácii ÚS možno mať tiež pochybnosti, najmä keď si uvedomíme minulosť Kiskovho poradcu Mazáka, ktorý v minulosti nastúpil do funkcie na ÚS SR z pozície podpredsedu politickej strany.

Prezidentovo hodnotenie viacerých kandidátov bolo nepresné. A. Kiska uvádzal, že kandidáti, ktorých odmietol, nemali skúsenosti s ústavným právom. Hoci ústava nič také nepožaduje, prezident sa aj tu zásadne mýlil. Stačí spomenúť kandidáta M. Mamojku, ktorý bol dlhoročným predsedom Ústavno-právneho výboru Národnej rady SR a tam tvorí ústavné právo základnú náplň práce. Skúsenosti s ústavným právom teda určite mal… Veľmi nepresvedčivo vyznievalo, keď Kiska vyčítal niektorým kandidátom, že ako poslanci hlasovali v NR SR inak, než nakoniec rozhodol ÚS SR. Pri spôsobe, ako sa A. Kiska a jeho poradcovia stavajú k rozhodnutiam ÚS SR, vyznieva tento postoj pochybne.

Niekedy sa pri nevymenovaní ústavných sudcov zo strany A. Kisku argumentuje nevymenovaním J. Čentéša zo strany I. Gašparoviča v minulosti. Nejde však o porovnateľné situácie, pretože nemenovaním ústavných sudcov prezident odstraňuje hlavnú ústavnú brzdu voči sebe samému. Hoci ani postup prezidenta I. Gašparoviča v prípade J. Čentéša neschvaľujem, generálny prokurátor nemôže prezidenta stíhať ani zbaviť funkcie a I. Gašparovič sa teda nezbavoval ústavnej brzdy voči sebe. Taktiež platí, že zatiaľ čo chýbajúceho generálneho prokurátora vo funkcii nahradil zastupujúci prokurátor a práca prokuratúry tým nebola znemožnená, ústavný súd bez vymenovaných ústavných sudcov fungovať nemôže.

 

Ústavná kríza v roku 2019?

Hoci si to mnohí neuvedomujú, v roku 2019 môže kvôli paralýze ÚS SR nastať závažná ústavná kríza. Samozrejme neviem, aký bude vývoj v roku 2019 a nechcem ani špekulovať o tom, čo urobí A. Kiska. Musím však uviesť, že podľa čl. 129 ods. 2 ústavy práve ÚS SR skúma ústavnosť a zákonnosť volieb prezidenta a bez neho tu nebude orgán, ktorý by mohol na prípadné porušovanie volebných pravidiel zo strany A. Kisku dostatočne reagovať. Keďže A. Kiska porušoval volebné pravidlá aj v minulých voľbách (výdavky na kampaň), nie je možné vylúčiť, že bude porušovať volebné zákony aj v nasledujúcich voľbách.

V prípade akéhokoľvek politika musí byť ústavný poriadok pripravený aj na najhoršie možné situácie a preto sa treba zamyslieť, čo by pri prezidentských voľbách v roku 2019 mohlo aspoň teoreticky nastať: skúsme si napr. predstaviť, že by Volebná komisia vyhlásila A. Kisku za tesného víťaza v druhom kole volieb, ale potom by sa objavila nahrávka, že členovia volebnej komisie za odmenu od firmy KTAG nezapočítali niekoľko hlasov protikandidáta. Alebo si skúsme predstaviť, že by v prípade porážky prezident A. Kiska vyhlásil protikandidáta za „agenta Moskvy“ a kvôli „zasahovaniu Kremľa“ odmietol uznať výsledok volieb.

Vzhľadom na to, ako niektoré médiá a podporovatelia prezidenta zľahčujú jeho protiprávne konanie v otázke daní (niektorí nekritickí obdivovatelia dokonca pripravujú aj demonštráciu na podporu prezidenta), nemožno vylúčiť, že by tieto subjekty boli ochotné zľahčovať i prípadné Kiskovo odmietnutie výsledku prezidentských volieb, napr. kvôli „zasahovaniu Kremľa“. Obavy vzbudzuje i to, sa k daňovej kauze A. Kisku vyjadrujú ľudia, ktorí organizujú „protikorupčné protesty“. Netreba pripomínať, že organizátori protikorupčného pochodu ani len netušili, o čo v nimi kritizovanej kauze Bašternák ide. Pri takejto informovanosti nemožno vylúčiť, že niektorí ľudia by A. Kisku podporili, aj keby vyhlásil absolutistickú monarchiu…

 

Prezident potrebuje kontrolu!

Práve preto, že A. Kiska disponuje mimoriadne širokou imunitou, mal by sa k súčasnej kríze postaviť čelom, verejnosti sa za protiprávne konanie firmy KTAG ospravedlniť a krátenie daní čo najtransparentnejšie zdokumentovať. Pri kauze krátenia daní sa opäť ukazuje, že A. Kiska potrebuje kontrolu zo strany iných štátnych orgánov, zvlášť, keď jeho škandály mainstreamové médiá až príliš často zľahčujú. Do budúcna treba zabezpečiť, aby nebol znemožnený jediný ústavný postup, pri ktorom možno prezidenta stíhať – je dôležité, aby ústavný súd zostal funkčný i po roku 2019.

Branislav Fábry

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Babišovo ANO pokračuje v povolebných rokovaniach

Praha 22. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Rokovania sú skutočné náročné, líder TO9 sa odmietol stretnúť s Babišom Víťazná strana českých parlamentných volieb - hnutie ANO - pokračuje v nedeľu popoludní v rokovaniach s ďalšími subjektmi, ktoré sa dostali do Poslaneckej snemovne parlamentu ČR, informuje spravodajská televízia ČT24. Na stretnutí…

Konašenkov: USA bombardujú sýrsku Rakku ako kedysi nemecké Drážďany

Moskva 22. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ivan Sekretarev)   Podľa Konašenkova si Rakka  zopakovala osud nemeckých Drážďan z roku 1945 Vojenská koalícia pod velením USA bombardovala sýrske mesto Rakka obdobným spôsobom, akým bolo počas druhej svetovej vojny zničené nemecké mesto Drážďany. Vyhlásil to v nedeľu hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, ktorého…

VideoV Británii ozbrojený muž drží rukojemníkov

Nuneaton 22. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:Twitter)   Muž s brokovnicou drží rukojemníkov v zábavnom centre v britskom meste Nuneaton, uvádza denník Mirror s odkazom na očitých svedkov. Miestna polícia incident potvrdila, ale podrobnosti zatiaľ neuviedla. "Policajti sa zaoberajú incidentom v Bermuda parku v Nuneaton. Prosíme, aby ste sa vyhli tejto lokalite,"…

Paška: Česká politická scéna sa mení zásadným spôsobom

Bratislava 22. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   V Česku sa v súčasnosti podľa Pašku špecifikujú strany s istými výhradami voči fungovaniu Česka v Európskej únii Politická scéna v Českej republike sa po parlamentných voľbách mení zásadným spôsobom. Ukazuje sa, že politické spektrum je pestrejšie a do rozhodovania o budúcnosti Česka…

ANO v Českej republike drvivo zvíťazilo. Nie je možné bez neho zostaviť vládu. Rokovania o zostavení vlády sa začali

Praha 22. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Víťazom parlamentných volieb je so ziskom 29,64 percenta hnutie ANO  Víťazom volieb do Poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky sa v sobotu stalo hnutie ANO so ziskom 29,64 percenta odovzdaných hlasov. Po spracovaní údajov z 99,99 percenta volebných obvodov o tom na svojej…

Rybáriková novou slovenskou jednotkou, Cibulková klesne na 26. miesto

New York 22. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Rybáriková sa posunie na 22. miesto Magdaléna Rybáriková sa v pondelok stane novou slovenskou tenisovou jednotkou. Wimbledonská semifinalistka sa vo svetovom rebríčku WTA posunie na 22. miesto, čo bude jej nové kariérne maximum a predstihne Dominiku Cibulkovú. Jej krajanka príde o body…

Zala: V4 nenadobudla stredoeurópsky integračný rozmer

Bratislava 22. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Podľa Zalu každý štát vo V4 hrá svoju geopolitickú hru a sleduje vlastné záujmy Vyšehradská štvorka (V4) nenadobudla žiaden stredoeurópsky integračný rozmer. Je to jednoducho len stretávanie sa premiérov a občas prezidentov, kde sa hľadajú spoločné kroky a keď sa nájdu, tak vtedy…

Ľubomír Huďo: Chcem skoncovať s korupciou a klientelizmom na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava 22. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Kraj je tu pre ľudí, nie pre straníckych lobistov, developerov a biznismenov, ktorým ide len a len o vlastný zisk. V rozhovore pre TASR to povedal nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), novinár na voľnej nohe Ľubomír Huďo, ktorý v tejto…

Technológie prispievajú k neverám. Miera je pre spoločnosť katastrofálna

Londýn 22. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP Photo/Luca Bruno)   Vďaka rozvoju technológií sú si manželia stále častejšie neverní nie s jedným, ale hneď s niekoľkými partnermi, píše The Telegraph. Denník píše, že skôr išlo v podobných prípadoch o niekoho jedného. Teraz, podľa štatistických údajov právnických firiem, dosahuje počet tajných partnerov piatich.…

V posledných hodinách sa situácia v Katalánsku začala radikalizovať

Barcelona 22. októbra 2017 (HSP/Rusvesna/Foto:TASR/AP/Paul White,Francisco Seco)   Portál rusvesna v pomerne krátkej dobe niekoľkých hodín publikoval sériu článkov, ktoré reagujú na postupné zvyšovanie napätia vo vývoji vzťahov medzi Barcelonou a Madridom. Ak je potrebné zvýšiť napätie v spoločnosti, najvhodnejší začiatok predstavuje víkend, keď väčšina ľudí ostáva doma a ich…

Svätý Gregor Veľký – pápež, ktorý žil ako ponížený sluha sluhov Božích.

Svet 22. októbra 2017 (HSP/Foto: wikipedia)   Svätý Rehor pápež, pre jeho obdivovanú svätosť a učenosť, ako i pre iné slávne skutky nazývaný „Veľkým“ , narodil sa v Ríme okolo roku 540. Otec jeho, Gordian, vážený senátor rímsky, vstúpil po Rehorovom narodení do stavu duchovného a zomrel ako jáhen. Jáhni ,mali…

Majdan 3, alebo opice s granátmi a čo môže nasledovať

Kyjev 22. októbra 2017 (HSP/Rusvesna/Foto:TASR/AP/Efrem Lukatsky)   Portál rusvesna  publikoval zaujímavý materiál Alexeja Gumiljova o momentálnom Majdane číslo 3 v Kyjeve, ktorý sa uskutočňuje pod vedením Michala Saakašviliho, smiešnej pôvodom gruzínskej figúrky v amerických rukách. Vždy keď Ukrajinci zhromaždia úrodu, začne sa u nich prejavovať akútny zmysel pre spravodlivosť a…

Vybrali sme z blogu

Kto nevolí, nemá právo kritizovať!

O dva týždne od dnes už budeme s najväčšou pravdepodobnosťou niekoľko hodín vedieť, ktorí z kandidátov sa stanú predsedami a poslancami v samosprávnych krajoch na funkčné obdobie 2017-2022. Je veľmi pravdepodobné, že účasť neprekročí 50 percent, čo je veľmi smutné, keďže VÚCky majú k dispozícii okrem iného veľký finančný kapitál.…

Potulky I - Belanská dolina na Turci

...aj na Turiec sme sa museli ísť rozlúčiť s letom, aj tam sme museli pohladiť stromy, len tak pred sebou posúvať kôpky zlata a tak trošku so smútkom zanechávať za sebou rozosiatu úchvatnú čarovnosť. Všade aspoň na chvíľu nahliadnuť, aspoň sa dotknúť a uchovať si v depozitoch spomienok. Nádherná, trochu kľukatá a trochu kopcovitá cesta…

Viac, než len pár poznámok k „Vysoká úradníčka MPSVaR opakovane závažne porušuje zákon“

A dodávam, že pod záštitou a z poverenia MPSVaR, s jeho vedomím, aj Ústavu Slovenskej republiky. Vo svojom článku reagujem na tento článok: http://www.hlavnespravy.sk/nadacia-slovakia-christiana-vysoka-uradnicka-ministerstva-prace-olga-pietruchova-opakovane-zavazne-porusuje-zakon/1179122

Komentár: Špinavá hra okolo kandidáta Bačinského

Doteraz bolo okolo kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja Róberta Bačinského z pohľadu zapredaných médií podozrivé ticho. Čím sa blížia voľby, začali sa okolo tohto kandidáta robiť špinavé ťahy, ktoré sú pod morálnou hranicou každého normálneho človeka. Je jasné, že štandardní politici a politickí nominanti sa Róberta a jeho programu…

Dvojí metr Evropy

Je chvályhodné, kolik úsilí vynaložily evropské státy při vyrovnávání se s minulostí. Čímž mám na mysli především druhou světovou válku. Od které už sice uplynulo učiněné moře času, ale přesto je dosud známo, jak se s nacistickými pohlaváry zatočilo třeba v Norimberku a jak se jiní i druhořadí provinilci z jejich řad trestali i…

CIGÁNSKA KARTA VO VOĽBÁCH DO VÚC

CIGÁNSKA KARTA     Cigánska karta sa zdá byť opäť veľmi nápomocná a určite pomôže rozhodnúť voľby do VÚC 2017, hlavne v Prešovskom samosprávnom kraji. Na mušku som si zobral kandidátov na predsedu PSK, ktorí majú najväčšiu šancu zvíťaziť. NOVÁ ENERGIA PRE NÁŠ KRAJ   Začnem u demokratov, pravicových, keďže svedomie…

TopSpeed

Ponuka jazdeniek na Slovensku: stále mladšie a s nižším nájazdom

0

Ponuka jazdeniek na slovenskom trhu má priaznivejší charakter. Predávané autá sú mladšie a majú menej najazdených kilometrov. Z porovnania údajov za prvé tri kvartály tohto roka s rovnakým obdobím vlaňajšku vyplýva, že ich vek klesol o 9,6 mesiaca a nájazd o 11 038 km. Tieto parametre sú  najnižšie z krajín celej…

Test jazdenky Mercedes-Benz ML W164 (2005-2011)

1

Mercedes-Benz ML pred časom oslávil okrúhlych 20 rokov. Práve tento typ odštartoval éru masového nadšenia pre veľké luxusné SUV. Z Nemcov nasledovalo BMW X5, Porsche Cayenne. Dnes si predstavíme druhú generáciu tohto priekopníka, známym pod interným označením W164, ktorý vyrábali od r2005 až do r2011. Toto elegantné SUV do testu zapožičala spoločnosť…

Slovenský Okruhový Pohár ukončil sezónu na Slovakia Ringu

0

Slovenský Okruhový Pohár uzavrel sezónu 2017 12. októbra na Slovakia Ringu pod názvom Jopi Day. Hoci predpoveď počasia sľubovala krásny jesenný deň, všetko sa začalo ináč. Pretekárov ráno privítala hustá hmla, kvôli ktorej museli odložiť voľné tréningy i prvé preteky. Hmla sa držala tak dlho, že organizátor musel pristúpiť k zmene časového…

8 najdivnejších pravidiel, aké kedy boli v motoršporte

0

Určite ste už počuli o šialených zákonoch, ktoré platia v rôznych kútoch sveta. Ale nie len politici občas na niečom fičia. Youtube kanál WTF1 vytvoril video, kde je zahrnutých 8 najdivnejších pravidiel aké kedy svet motoršportu videl. Od dvojnásobných bodov za finálové preteky, cez povinné penalizácie až po erotické nosy monopostov F1.

V Británii bude po novom hroziť vodičom doživotný trest!

6

Vodičom v Británii po novom riadne zakúria. Uvažujú nad mimoriadnym sprísnením - vodičom doživotný trest, ak spôsobia dopravnú nehodu s tragickými následkami. Myslíte si, že najvyššie trestné sadzby pozitívne ovplyvnia nehodovosť? Ako by to dopadlo u nás? Názor vyjadrite v ankete. 

Nové Audi A7 má nové označovanie

1

Prvá generácia Audi A7 tu je od roku 2010. Po 7 rokoch prichádza nová generácia, ktorá prináša ešte širšiu prednú masku a 48 voltový palubný systém. Nové Audi A7 má rovnaké označovanie motorických verzií ako nedávno predstavené Audi A8. Ide o dvojčíselné označenie výkonového rozpätia motorov.

KAMzaKRÁSOU

Aká je životnosť podprsenky? Budeš prekvapená!

1

Premýšľali ste niekedy o tom, aká je životnosť podprsenky? Myslíte si, že je potrebné ju vymieňať alebo stačí, že ju raz za čas vyperieme? Budete prekvapení, no odborníci tvrdia, že práve podprsenka patrí k tým kúskom, ktoré je potrebné vymieňať skutočne častejšie. Nie je to len z hygienických dôvodov ale…

Vedela si, že existuje čierny cesnak? Zisti, prečo si ho dopriať každý deň!

1

O výhodách cesnaku sa už všade popísalo toho dosť veľa. Preto nepochybujeme, že viete o tom, že by ste si mali dopriať strúčik cesnaku každé ráno, aby ste podporili svoj imunitný systém a zlepšili tak svoje zdravie. No úprimne, zbaviť sa zápachu z úst, po zjedení cesnaku, nie je jednoduché. Máme pre vás skvelú…

Vyskúšajte recept na čiernu zlupovaciu masku a čierne bodky zmiznú!

1

Vyskúšajte tento recept na čiernu zlupovaciu masku, ktorá pomôže pleti zbaviť sa čiernych bodiek. Príprava masky je jednoduchá a potrebné ingrediencie má azda každý doma. Tento domáci recept je efektívny, nakoľko po zlúpnutí masky z tváre ostávajú čierne bodky prilepené na maske.

Sú éčka v potravinách škodlivé či nie? Čítaj a dozvieš sa!

1

Jesť či nejesť éčka v potravinách? Tieto prídavné látky patria dnes k nežiaducim zložkám mnohých potravín. Ktoré patria k prírodným látkam? Ktoré sú toxické? Pozrite sa spolu s nami na tie najznámejšie éčka, s ktorými  dennodenne prichádzame do kontaktu. 

Vyhrajte balíček prípravkov pre starostlivosť o vlasy od Bioruza.sk

1

Súhlasíte s nami, ak povieme, že vlasy prispievajú k nášmu sebavedomiu. V prípade, že sú naše vlasy silné a lesklé, tak sa cítime atraktívne a trošku aj sexy. Avšak, jedným z aspektov, vďaka ktorým dokážeme získať vlasy ako zo salónu, je správna starostlivosť a životný štýl. Nedostatok správnej a premyslenej starostlivosti zabezpečuje to, že väčšina z nás trpí vypadávaním…

Prečo používať denný a nočný krém namiesto jedného univerzálneho?

1

Každý týždeň, a vlastne každý deň sa na našom trhu objaví množstvo nových produktov, ktorých funkčnosť môže byť niekedy ťažšie pochopiteľná. Potrebujeme viac ako jeden krém na to, aby sme si udržali pokožku žiarivú a zdravú? Patria nočné krémy len medzi marketingové ťahy alebo si zaslúžia priestor na poličke vo vašej kúpeľni?…

TopDesat

30+ najpodivnejších tradícií a zvyklostí, ktoré na nás číhajú v zahraničí

0

Každá krajina je plná svojich vlastných tradícií a zvyklostí , ktoré niekedy možno chápať iba domorodci. Preto je dôležité aspoň ako-tak si naštudovať cudziu krajinu, ak do nej smeruješ po prvýkrát. Prinášame ti tie najzvláštnejšie zvyky, ktoré ti pomôžu znížiť riziko náhodného urazenia ľudí v zahraničí. :)   1. India

10 najdrahších kvapalín sveta

0

Každý z nás rozumie pod pojmom drahé niečo iné. Týchto 10 najdrahších kvapalín sveta však na prvý pohľad nerozoznáme a preto ťa určite ceny za niektoré kvapaliny prekvapia. Nehovoríme tu o žiadnom zlate ani diamantoch. Na mušku sme si tentokrát vzali kvapaliny. Ktorá z cien ťa šokovala najviac? 10. Lak…

Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

0

Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa…

Ak dokážeš vyriešiť tento test do pár sekúnd, máš perfektný zrak

0

Ak dokážeš vyriešiť tento test do pár sekúnd, tak máš s určitosťou perfektný zrak. Dokážeš si všimnúť aj ten najmenší detail. Dôkladne sa pozri na nasledujúce fotografie a nájdi malý detail, ktorý už na prvý pohľad nezapasuje do zbytku fotografie. Správne odpovede nájdeš na konci článku. TEST: 1.

10 skutočných ľudí, ktorí majú superschopnosti

0

Väčšina z nás zbožňuje  filmy a komixy o superhrdinoch. Malí chlapci túžili  mať superschopnosti Spidermana, alebo byť silný ako Hulk, alebo sa stať Ľudskou pochodňou či pánom Fantastickým. Bohužiaľ (alebo našťastie) sme všetci bežní ľudia: chodíme do školy, neskôr do práce a náš život je nudný a monotónny. Napriek tomu sú (respektíve boli) medzi nami ľudia s…

Architekt a pečenie dezertov. Smrteľne dobrá kombinácia

0

Architekt a pečenie dezertov? Výsledok je naozaj úžasný. Dezerty môžu byť nielen chutné, ale aj esteticky krásne. Opäť nás o tom presvedčil Dinar Kasko, šéfkuchár, ktorý pečie nádherné algoritmické dezerty a koláče. Tentokrát sa snažil prezentovať novú čokoládu. Šéfkuchár sa inšpiroval Matthewom Shlianom. Dezert navrhol z 81 jedinečných tvarov z ktorých…