Branislav Fábry: Beztrestnosť pre Andreja Kisku?

Bratislava 26. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Už niekoľko týždňov sa na Slovensku diskutuje o škandále prezidenta republiky A. Kisku, pri ktorom sa jedna z jeho firiem dopustila krátenia dane. Závažná je pritom aj skutočnosť, že A. Kiska konaním svojej firmy očividne porušil pravidlá o financovaní volebnej kampane.

Na snímke prezident SR Andrej Kiska

 

Krátenie daní však nie je prvým škandálom A. Kiksu a stále jasnejšie sa ukazuje, že jeho kroky treba dôkladne kontrolovať. Žiaľ, ústava má len obmedzené možnosti na kontrolu prezidenta a reálne hrozí, že ešte pred budúcimi voľbami v roku 2019 získa A. Kiska úplnú beztrestnosť.

V nasledujúcom texte sa preto budem venovať týmto témam:

 

Škandály prezidenta A. Kisku

Ako je dobre známe, nedávno sa objavila informácia, že KTAG, jedna z firiem A. Kisku, si v roku 2014 neoprávnene znížila základ dane o sumu 136 337 eur a neodviedla daň z príjmu vo výške 27 114 eur. Zo strany firmy pritom očividne nešlo o omyl, ale o zlý úmysel. Prezidentova firma si do nákladov neoprávnene zarátala výdavky na jeho volebnú kampaň v roku 2014, hoci tie tam nemali čo hľadať. Uvedeným konaním bol očividne prekročený aj maximálny povolený limit výdavkov na prezidentskú volebnú kampaň, hoci A. Kiska pôvodne deklaroval 250 593 eur (limit predstavuje 265 550 eur).

Okrem krátenia dane prezidentovi A. Kiskovi priťažila aj kauza s DPH. Len za apríl 2014 si firma KTAG chcela od štátu uplatniť vratku na DPH vo výške takmer 150 000 eur. Existuje teda podozrenie, že náklady na propagáciu osoby A. Kisku tvorili asi 770 000 eur. Ak by A. Kiska tieto peniaze firme KTAG nezaplatil, vznikol by mu nepeňažný príjem, ktorý by mal uviesť v daňovom priznaní. Ide o závažné podozrenia a žiaľ, A. Kiska doteraz nepredložil relevantné dokumenty.

Každý, kto konanie A. Kisku sleduje dlhšie, musí vidieť, že krátenie daní  nebolo jeho prvým nemorálnym konaním. Nebudem analyzovať všetky Kiskove škandály, niektorým som sa už venoval (napr. v oblasti zahraničnej politiky), avšak doterajšie kroky prezidenta potvrdzujú, že ho nemožno nechať bez kontroly. Osobne ma najviac poburuje agresívny militarizmus A. Kisku: pred voľbami hovoril, že jeho vzorom je M. Gándhí, v súčasnosti však vystupuje ako zbrojársky lobbyista.

Veľmi pochybné bolo aj minulé Kiskove podnikanie v nebankových spoločnostiach. Tie mali v zmluvách neprimerané sankcie, ktoré v prípade neplatenia dlh rýchlo zvyšovali a súdy viaceré zmluvy označili za neplatné. Prezident vo volebnej kampani sľúbil takýmto ľuďom odškodnenie, keď ho ale o to požiadali, svoje sľuby nedodržal. O podnikateľskej činnosti A. Kisku však panuje viacero otáznikov.

Za zmienku stojí aj prax vyvesovania prezidentskej štandardy počas prezidentových dovoleniek. Vyvesená štandarda je totiž pre občana signálom, že prezident pracuje. A. Kiska takýmto spôsobom opakovane dával najavo, že pracuje v Bratislave, fakticky však bol na dovolenke. S informáciami o svojich dovolenkách postupoval veľmi netransparentne a tak vzniklo aj podozrenie, že ich absolvoval neobvykle veľký počet. Prezident svojim konaním s prezidentskou štandardou uviedol do omylu občanov, ktorých má zastupovať a keby podobne klamal zamestnávateľa nejaký zamestnanec, jeho pracovný pomer by zrejme skončil veľmi rýchlo.

Veľkú nespokojnosť verejnosti vyvolali aj prezidentove nákladné lety špeciálom po Slovensku. Dokonca aj Národná rada SR požiadala prezidenta, aby nepoužíval štátne lietadlá na súkromné účely, čo podporila aj časť opozície. Najväčším paradoxom letov A. Kisku však bolo, že hoci takto mrhal štátnymi zdrojmi, svoj prezidentský plat rozdával, aby tým vyvolával dojem politika, ktorý za výkon funkcie nechce od štátu ani len funkčnú odmenu. Neseriózna bola aj snaha A. Kisku preniesť na slovenských lekárov rozhodnutie o jeho hospitácii v Plzni v auguste 2015. Ošetrujúci lekári z Nemocnice sv. Michala v Bratislave však tvrdenia prezidenta popreli.

 

Prezident má najvyššiu imunitu

Priaznivci A. Kisku sa však o svojho prezidenta nemusia obávať – za krátenie daní, podobne ako za väčšinu iných skutkov, mu trest nehrozí. Nejde ani tak o to, že jeho firma vykonala „účinnú ľútosť“, ale o to, že A. Kiska požíva mimoriadne vysokú imunitu pred trestným stíhaním. Tá ho chráni nielen pri daňovej trestnej činnosti, ale aj pri závažnejších trestných činoch. Podľa čl. 107 ústavy totiž platí, že prezidenta možno stíhať len pre vlastizradu alebo pre úmyselné porušenie ústavy. Podobnú imunitu pritom nemá na Slovensku nikto, ani členovia vlády, ani poslanci – iba prezident.

Čl. 107 ústavy kladie na stíhanie prezidenta veľmi prísne obmedzenia. Uvádza: „Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Obžalobu podáva Národná rada Slovenskej republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať.“

Keďže je však prezident vybavený takou mimoriadnou imunitou, každé jeho protiprávne konanie treba posudzovať ako oveľa závažnejšie než v prípade iných osôb. V súčasnosti však hrozí presný opak: prezident A. Kiska môže čoskoro dosiahnuť faktickú beztrestnosť a nebude ho možné stíhať dokonca, ani keby vyhlásil diktatúru. Tento stav by nastal v prípade, ak by sa znefunkčnil ústavný súd, resp. jeho plénum, ktoré ako jediné môže prezidenta odsúdiť. Ak nastane situácia, že sudcov bude menej ako sedem, podľa § 4 ods. 2 zákona o ÚS SR (č. 38/93 Z.z…) nebude plénum ÚS SR uznášania schopné.

Paralýza ÚS SR pritom nie je zďaleka nereálna. Zo šiestich kandidátov, ktorých A. Kiskovi navrhla Národná rada SR ešte v roku 2014, mal povinnosť vymenovať troch, on však vymenoval iba jednu sudkyňu. Po skončení funkčného obdobia ďalšieho sudcu opäť odmietol menovať nových sudcov a tak chýbajú na ÚS SR dokonca až traja z 13 sudcov. Závažný moment nastane vo februári 2019, keď skončí funkčné obdobie ďalším deviatim sudcom. Vzhľadom na doterajší postoj A. Kisku hrozí, že v roku 2019 opäť nevymenuje sudcov, ktorí mu nebudú vyhovovať. Ak A. Kiska nevymenuje aspoň šesť z deviatich sudcov, plénum ÚS SR nebude uznášaniaschopné – a prezident nestíhateľný…

 

Kiska proti ústavnému súdu a Benátskej komisii

Doterajšie protiústavné konanie A. Kisku vo vzťahu k ÚS SR je alarmujúce. Je jasné, že najneskôr po rozhodnutí senátu ÚS SR (III. ÚS 571/2014) sa ukázalo, že prezident porušil práva kandidátov na funkciu sudcov ÚS SR. A. Kiska však výrok ÚS SR odignoroval a začal so zdržovacou taktikou. Miesto neodkladného vymenovania sudcov sa obrátil sa na ÚS SR, aby urobili výklad vo veci, ktorú však oni považovali za jasnú. Je však zrejmé, že A. Kiska by akýkoľvek nevyhovujúci výklad ÚS SR odignoroval, tak ako odignoroval Benátsku komisiu, ktorú pôvodne sám oslovil.

Benátska komisia sa k otázke menovania sudcov ÚS SR vyjadrila už v roku 2014 a to veľmi jasne v prospech menovania. A. Kiska ju oslovil však opäť, avšak Benátska komisia aj v roku 2017 potvrdila svoje stanovisko. Hoci prezident sám o názor Benátsku komisiu požiadal, odmietol sa jej názorom riadiť. A. Kiska tak dodnes z rozpore s postojom ústavného súdu i Benátskej komisie odmieta troch chýbajúcich ústavných sudcov vymenovať.

Veľmi nepresvedčivé sú aj dôvody, ktoré A. Kiska uvádza pre nevymenovanie ústavných sudcov. A. Kiska tvrdí, že sudcovia by sa mali zaoberať ústavným právom a že na ústavný súd by sa mali dostať iba najlepší. Lenže vzhľadom na to, kto sa stal ústavným sudcom v minulosti, sú dôvody prezidenta pre nevymenovanie pochybné. O Kiskových výhradách voči politizácii ÚS možno mať tiež pochybnosti, najmä keď si uvedomíme minulosť Kiskovho poradcu Mazáka, ktorý v minulosti nastúpil do funkcie na ÚS SR z pozície podpredsedu politickej strany.

Prezidentovo hodnotenie viacerých kandidátov bolo nepresné. A. Kiska uvádzal, že kandidáti, ktorých odmietol, nemali skúsenosti s ústavným právom. Hoci ústava nič také nepožaduje, prezident sa aj tu zásadne mýlil. Stačí spomenúť kandidáta M. Mamojku, ktorý bol dlhoročným predsedom Ústavno-právneho výboru Národnej rady SR a tam tvorí ústavné právo základnú náplň práce. Skúsenosti s ústavným právom teda určite mal… Veľmi nepresvedčivo vyznievalo, keď Kiska vyčítal niektorým kandidátom, že ako poslanci hlasovali v NR SR inak, než nakoniec rozhodol ÚS SR. Pri spôsobe, ako sa A. Kiska a jeho poradcovia stavajú k rozhodnutiam ÚS SR, vyznieva tento postoj pochybne.

Niekedy sa pri nevymenovaní ústavných sudcov zo strany A. Kisku argumentuje nevymenovaním J. Čentéša zo strany I. Gašparoviča v minulosti. Nejde však o porovnateľné situácie, pretože nemenovaním ústavných sudcov prezident odstraňuje hlavnú ústavnú brzdu voči sebe samému. Hoci ani postup prezidenta I. Gašparoviča v prípade J. Čentéša neschvaľujem, generálny prokurátor nemôže prezidenta stíhať ani zbaviť funkcie a I. Gašparovič sa teda nezbavoval ústavnej brzdy voči sebe. Taktiež platí, že zatiaľ čo chýbajúceho generálneho prokurátora vo funkcii nahradil zastupujúci prokurátor a práca prokuratúry tým nebola znemožnená, ústavný súd bez vymenovaných ústavných sudcov fungovať nemôže.

 

Ústavná kríza v roku 2019?

Hoci si to mnohí neuvedomujú, v roku 2019 môže kvôli paralýze ÚS SR nastať závažná ústavná kríza. Samozrejme neviem, aký bude vývoj v roku 2019 a nechcem ani špekulovať o tom, čo urobí A. Kiska. Musím však uviesť, že podľa čl. 129 ods. 2 ústavy práve ÚS SR skúma ústavnosť a zákonnosť volieb prezidenta a bez neho tu nebude orgán, ktorý by mohol na prípadné porušovanie volebných pravidiel zo strany A. Kisku dostatočne reagovať. Keďže A. Kiska porušoval volebné pravidlá aj v minulých voľbách (výdavky na kampaň), nie je možné vylúčiť, že bude porušovať volebné zákony aj v nasledujúcich voľbách.

V prípade akéhokoľvek politika musí byť ústavný poriadok pripravený aj na najhoršie možné situácie a preto sa treba zamyslieť, čo by pri prezidentských voľbách v roku 2019 mohlo aspoň teoreticky nastať: skúsme si napr. predstaviť, že by Volebná komisia vyhlásila A. Kisku za tesného víťaza v druhom kole volieb, ale potom by sa objavila nahrávka, že členovia volebnej komisie za odmenu od firmy KTAG nezapočítali niekoľko hlasov protikandidáta. Alebo si skúsme predstaviť, že by v prípade porážky prezident A. Kiska vyhlásil protikandidáta za „agenta Moskvy“ a kvôli „zasahovaniu Kremľa“ odmietol uznať výsledok volieb.

Vzhľadom na to, ako niektoré médiá a podporovatelia prezidenta zľahčujú jeho protiprávne konanie v otázke daní (niektorí nekritickí obdivovatelia dokonca pripravujú aj demonštráciu na podporu prezidenta), nemožno vylúčiť, že by tieto subjekty boli ochotné zľahčovať i prípadné Kiskovo odmietnutie výsledku prezidentských volieb, napr. kvôli „zasahovaniu Kremľa“. Obavy vzbudzuje i to, sa k daňovej kauze A. Kisku vyjadrujú ľudia, ktorí organizujú „protikorupčné protesty“. Netreba pripomínať, že organizátori protikorupčného pochodu ani len netušili, o čo v nimi kritizovanej kauze Bašternák ide. Pri takejto informovanosti nemožno vylúčiť, že niektorí ľudia by A. Kisku podporili, aj keby vyhlásil absolutistickú monarchiu…

 

Prezident potrebuje kontrolu!

Práve preto, že A. Kiska disponuje mimoriadne širokou imunitou, mal by sa k súčasnej kríze postaviť čelom, verejnosti sa za protiprávne konanie firmy KTAG ospravedlniť a krátenie daní čo najtransparentnejšie zdokumentovať. Pri kauze krátenia daní sa opäť ukazuje, že A. Kiska potrebuje kontrolu zo strany iných štátnych orgánov, zvlášť, keď jeho škandály mainstreamové médiá až príliš často zľahčujú. Do budúcna treba zabezpečiť, aby nebol znemožnený jediný ústavný postup, pri ktorom možno prezidenta stíhať – je dôležité, aby ústavný súd zostal funkčný i po roku 2019.

Branislav Fábry

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Veľtrh cestovného ruchu prinesie tipy na spoznávanie krás sveta i Slovenska

Bratislava 23. januára 2018 (HSP/Foto:incheba.sk)   Výstavnú sezónu Incheby pre rok 2018 tradične otvoria veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour spolu s veľtrhom gastronómie Danubius Gastro. Od 25. do 28. januára si vďaka prezentácii rôznych krajín, regiónov, turistických organizácií a cestovných kancelárií prídu na svoje všetci milovníci cestovania a spoznávania sveta, ale aj…

Vo švajčiarskom Davose sa začína Svetové ekonomické fórum, očakáva sa príchod Trumpa, Merkelovej, Macrona i Mayovej

Davos 23. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   V utorok sa začína vo švajčiarskom Davose 48. výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré bude trvať do piatka (26. 1.). Zúčastní sa ho vyše 60 hláv štátov a vlád a stovky podnikateľských lídrov, akademikov, občiansko-právnych aktivistov a celebrít. Na programe výročného zasadnutia…

Dekomunizácia na Ukrajine napreduje: V Kyjeve mienia premenovať ulicu na počesť čečenského teroristu Džochara Dudajeva

Kyjev 23. januára 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Ukrajinské médiá komentujú pozoruhodný objav kyjevských poslancov: dokázali objaviť ulicu, ktorej sa ešte nedotkol proces „dekomunizácie“. Je to Iskrovská ulica v Solomenskej štvrti ukrajinskej metropoly. Túto ulicu kyjevskí poslanci mienia premenovať na počesť čečenského „bojovníka za slobodu“ Džochara Dudajeva. Poslanec kyjevského zastupiteľstva Vadím Vasiľčuk…

Fico: Nechcem, aby o pár rokov vyzeralo Slovensko ako predmestie Bruselu, plné imigrantov z rozvojových krajín

Slovensko 23. januára 2018 (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Premiér Robert Fico (Smer-SD) nechce, aby Slovensko o pár rokov vyzeralo ako predmestie Bruselu, plné imigrantov z rozvojových krajín. Preto deklaruje, že je pripravený v tomto roku prijať zásadné opatrenia týkajúce sa trhu práce. „Slovensku sa darí, čísla nezamestnanosti sú jasné, a problémom…

Európska únia je pre nás nevýhodná: Sme čistými platcami. Zo Slovenska odchádzajú na západ každoročne miliardy eur, tvrdí významný ekonóm Piketty

Bratislava/Paríž 23. januára 2018 (HSP/Foto:pixabay.com)   Významný francúzsky ekonóm Thomas Piketty tvrdí, že krajiny Východnej Európy sú v rámci Európskej únie čistými platcami. Eurofondy sú len omrvinky, aby "zakryli ľuďom oči ". V skutočnosti totiž západné spoločnosti "vyciciavajú" zo Slovenska približne 2 - krát viac peňazí, než Slovensko dostáva formou…

Nicholsonová: Mňa nezaujíma, čo hovorí majorita. Jednoducho, komunitné centrá pre Rómov je dobrá vec

Bratislava 23. januára 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v relácii o 5 minút 12 vyhlásila, že ju nezaujíma čo si myslí majoritná časť obyvateľstva - Slováci. Vysvetľovala tak, prečo je potrebné, aby štát prevzal niektoré kompetencie miest a obcí. Podľa Nicholsonovej sa totiž často…

Bývalý pražský imám je obvinený z terorizmu spolu s dvomi príbuznými

Praha 23. januára 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Al-Nusra Front via AP)   Polícia ČR obvinila z terorizmu prvých troch Čechov. Ide o bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha, o ktorého sa už skôr zaujímali tajné služby, a o jeho brata a švagrinú, obvinených z účasti bojov v Sýrii v sesterskej teroristickej organizácii al-Káidy…

Sopka Mayon naďalej chrlí lávu a popol

Manila 23. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Earl Recamunda)   Najaktívnejšia filipínska sopka Mayon pokračovala aj v utorok chrlení fontán červenej horúcej lávy a popola. Úrady nariadili evakuáciu medzičasom 40.000 ľudí žijúcich v dedinách v okolí vulkánov, informovala agentúra AP. Sopka vyvrhuje lávu do výšky 700 metrov nad svoj kráter. Mohutný stĺp vulkanického…

Vývoz americkej demokracie do Kambodže je zničujúci

Phnom Pénh 23. januára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP/Heng Sinith)   Osudy štátov juhovýchodnej Ázie sa po rozpade socialistického spoločenstva vyvíjali rôzne. Kambodža – na rozdiel od susedného Vietnamu a Laosu – nastúpila cestu, projektovanú v USA. Výsledok po dvadsiatichôsmich rokoch budovania západnej demokracie nie je lichotivý. Novodobá krvavá história Kambodže sa začala písať v r.…

Zamestnankyne švédskeho migračného strediska podali výpoveď kvôli sexu s deťmi. “Deti” možno boli dospelé

Örnsköldsvik 23. januára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP photo/Scanpix Sweden/Claudio Bresciani)   Tri ženy z ubytovne pre utečencov vo švédskom Örnsköldsviku nadviazali intímny vzťah s maloletými utečencami. Románik však skončil, keď na to prišli mestské úrady, ktoré kontaktovali políciu. Ženy nakoniec podali výpoveď a začalo interné vyšetrovanie, uvádzajú noviny Nyheter Idag. Mats Gidlund,…

Blesková svadba pápeža je presne ten nesprávny signál

Vatikán-Santiago de Chile 23. januára 2018 (kath.net/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA/Giorgio Benvenuti)   Sotva nájdeme médium, ktoré by nepísalo o „spontánnej“ svadbe v lietadle pápeža. Pápež sa spontánne opýtal: „Chcete sa zosobášiť? Tak to teraz urobíme.“ No údajná blesková svadba dvoch členov posádky v lietadle pápeža nebola očividne taká spontánna, ako sa zdalo. Svadba Pauly Podestovej…

Nemecká prokuratúra prevzala prípad obrázku naznačujúceho streľbu na Kurza

Berlín 23. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kerstin Joensson)   Nemecká prokuratúra vedie vyšetrovanie voči satirickému časopisu Titanic v súvislosti s jeho príspevkom na sieti Twitter, ktorý zobrazoval víťaza parlamentných volieb v Rakúsku a neskoršieho rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza spôsobom, akoby naňho mierila strelná zbraň. V danom prípade je podozrenie z verejného podnecovania…

Vybrali sme z blogu

Rozhovor s Róbertom Švecom, predsedom Slovenského Hnutia Obrody

Slovenské Hnutie Obrody je činné od roku 2004. Za toto obdobie majú za sebou rôzne pochody, protesty,  vystúpenia v diskusiách či dobročinné akcie. V súčasnosti zbierajú podpisy, aby mohli kandidovať v najbližších parl

Adorátorom vysokej sledovanosti

Keď som bol teeneger, tak som hrával za Prievidzu basketbal. Mal som ho plnú hlavu a túto hru som miloval. Sledovali sme kto koľko dal bodov, kto zvíťazil a kto prehral, kto postupuje vyššie a kto vypadáva, kde je naše mužstvo v tabuľke, kto bol majster SSR a kto už nie je. Také správanie asi…

Rebríček popularity relácií na Slobodnom vysielači

Slobodný vysielač 14. januára 2018 oslávil 5. výročie svojho vzniku a ja som si povedal, že pri tejto príležitosti by bolo zaujímavé pozrieť sa na to, ktoré relácie sa teda po piatich rokoch vysielania stali najpopulárnejšie.  Nebolo jednoznačné, akou cestou sa pri hodnotení vydať, pretože niektoré relácie zanikli, niektoré naopak…

Skorumpovaní politici a iní vlastizradcovia by sa mali mať na pozore. Radikáli oznámili vznikajúcu stranu!

Jeden z najznámejších ,,extrémistov“, ako ho nazývajú médiá, Marián Magát, dnes na svojom profile oznámil, že v najbližšom období sa začnú zbierať podpisy pre vznik novej politickej strany. Bližšie informácie o pripravovanej strane ešte nie sú známe, podrobnosti by mal Magát zverejniť vo februári tohto roku.

MIMORIADNA SPRÁVA: OČTK – orgány činné v trestnom konaní predvolali podávateľa trestného oznámenia na JUDr. Roberta Fica vo věci zneužitie právomoci verejného činiteľa, aby doplnil svoje oznámenie.

OČTK –orgány činné v trestnom konaní odoslali dňa 8.1.2018 PREDVOLANIE osoby v zmysle § 196 ods. 2 veta druhá Trestného poriadku Jána Molnára. Predmetom výsluchu je: doplnenie Vášho trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť JUDr. Robert Fico.

RYTMUS „vychytil“ rytmus a „vezie sa“ na údajnom slovenskom rasizme

Patrik Vrbovský (* 3. január 1977, Kroměříž, Česko), známy najmä pod umeleckým menom Rytmus (používal meno Pa3k Metamorfolord) je slovenský reper, ktorý na hip-hopovej scéne pôsobí od roku 1992. Vezie sa na anti sociálnej proti systémovej mestskej hip hopovej popovej subkultúrnej vlne. Správa o tom, že "Slováci sú skrytí rasisti"…

TopSpeed

Nový multimediálny systém Mercedesu sa naučí vaše príkazy

1

Nový Mercedes-Benz triedy A bude opäť revolúciou. Hlavnou zmenou má byť použitie interiéru, ktorý ponúkne nový multimediálny systém Mercedes. Ten má na dvojici veľkých obrazoviek uľahčiť komunikáciu s palubnou sieťou a podľa značky sa tiež dokáže naučiť niektoré vaše príkazy. Ako to bude fungovať?

Prečo sa Hyundai N nenaháňa za časom na Nürburgringu?

15

Nová divízia kórejskej značky, Hyundai N, nepotrebuje ohurovať časom na okruhu. Tvrdí to boss N divízie, Albert Biermann. Po skúsenostiach z BMW M to najlepšie zo seba dal do ešte stále čerstvého počinu i30 N. Áno, aj skvelý nový hothatch mohol mať viac ako 300 koní. Vydali sa však inou…

Toto sú finalisti ankety Európske auto roka z roku 1970

3

Rok 1970 v ankete Európske auto roka priniesol zásadnú zmenu. Všetky tri miesta obsadili ľudovejšie autá. Dve z nich dokonca zdieľali časť platformy. Posledným z nich bola pre našinca Dacia 1300 v originálnej podobe, čiže Renault 12. Všetky tieto autá boli populárne. Vyrábali ich dlhé roky. Keď sa zastavila originálna výroba,…

Tomu vravím jazda na limite podvozku 2CV

2

Poznáte auto, ktoré sa hodí na rezanie zákrut menej, ako svetoznáma "kačica", navyše v úžitkovej verzii Fourgonnette? Určite by sa nejaké našli, každopádne ani ultramäkký podvozok Citroenu 2CV, ktorý bol na to, aby po ceste z trhu nerozbil vajíčka, nie je konkurentom VW up! GTI. Práve na akcii predstavenia nového malého…

Legendárna história Lamborghini v kocke. Perličky vás dostanú

2

Vedeli ste, že Diablo po facelifte používalo svetlá z Nissanu 300ZX? Alebo že Miura mala spoločnú olejovú náplň pre motor a súčasne prevodovku? Aj takéto perličky sa dozviete z podareného videa kanálu Cars Evolution, ktoré vám priblíži legendárne autá zo Sant'Agaty. Je sa na čo pozerať. Vizuálnu stopu už tradične…

TOP3 jazdenky s najväčšou porciou kilometrov v SR!

18

Nie je to tak dávno, čo som vám prvýkrát priniesol seriál z prostredia najviac vylietaných osobných áut na webe nášho partnera Autobazar.eu. Vtedy to suverénne vyhrala benzínová Toyota Camry. Dnes sa k téme vrátim a pozriem sa na zub slovenským jazdenkám. Kritéria boli nasledovné. Musí to byť osobné auto, žiadna dodávka, a ponuka len od súkromnej osoby.…

KAMzaKRÁSOU

Zmena farby vlasov z blond na hnedú? Naše rady ti pomôžu s výberom!

1

Hovorí sa, že blondínky majú v živote viac zábavy. No častokrát sú práve ony stredobodom posmechov a žartíkov. Niektoré to privedie až k rozhodnutiu zmeniť svoju farbu vlasov na niečo tmavšie, napríklad na hnedú, či čiernu. Zmena farby vlasov z blond na hnedú však nie je jednoduchou záležitosťou. Celá transformácia…

Čo ti prezradí farba menštruačnej krvi? Mala by si spozornieť!

1

Telo každého z nás je nastavené tak, že nám dokáže samo povedať, keď niečo nie je v poriadku. A rovnako to platí aj pri menštruácii. Určite si každá z nás spomenie na ten zlomový deň v živote, keď prvýkrát dostala svoje dni. Najprv sme sa vytešovali, že sme sa konečne stali ženami a že sme dospeli, no…

Buď zdravá ako repa: Povieme ti, prečo jesť cviklu oveľa častejšie

1

Červená repa, alebo ľudovo cvikla, nás pomyselne prenáša do čias detstva, kedy nás možno svojou sýtou červenou farbou desila na tanieroch napríklad v školských jedálňach. Má však obrovské množstvo skvelých zložiek a výživných látok pre ľudský organizmus. Poďte sa s nami pozrieť na to, prečo jesť cviklu!

Sebarozvoj s koučkou: Čo s nevyjadrenými emóciami?

0

Pocity, ktoré nedáte najavo, nezomierajú. V podstate ich iba zaživa pochováte a skôr či neskôr vstanú z mŕtvych a sú z nich príšery.   Ako trefne podotkla psychlogička Oľga Kostelníková: „Nevyjadrené emócie sa nikdy nestratia, a hlavne, nesplnia svoje poslanie. Nemôžu motivovať k zmene a rastu. Takže potom plnia opačnú úlohu. Nevypovedané emócie…

Je pohár vína denne zdravý? Prekvapí ťa, čo na to hovorí veda!

0

Dlhodobé štúdie populácie ukázali, že ľudia, ktorí vedia striedmo piť alkohol žijú o trochu dlhšie. Okrem toho sa potvrdilo, že veľmi veľa ľudí, ktorí prijímajú alkohol s mierou, majú nábeh na zdravý životný štýl a šport. Takže nám z toho vychádza jednoduchá rovnica: Jedno vínko denne + aktivita + zdravé…

Čo sa môže recyklovať a čo nie? Pravdepodobne nevieš o všetkom!

1

Recyklácia je základom budúcnosti! Prečo vlastne recyklovať a zapájať sa do recyklačného zberného programu? Tak hlavne preto, aby sme pomáhali nášmu životnému prostrediu a v konečnom dôsledku aj sebe. No bohužiaľ, na dedinách alebo v menších obciach je možnosť recyklácie obmedzená. Čo sa môže recyklovať a naopak, čo nie?

TopDesat

Photoshop: Toto sú tie najlepšie fotomontáže, aké sa kedy dostali na internet

0

Používatelia svetoznámeho grafického programu od firmy Adobe - Photoshop, neustále navzájom bojujú, využívajúc svoje magické schopnosti, aby zistili, kto dokáže vytvoriť ten najzábavnejší obrázok. A toto sú finalisti. Nechýba americký prezident, ktorý sa v rebríčku nachádza hneď niekoľkokrát, ale aj prírodné výtvory či ostatné náhodné veci. Jedno je ale isté. Level kreativity,…

Zločiny, ktoré sa podarilo zachytiť pomocou Google Street View

0

Aplikácia Google Street View je zábavná, no zároveň aj strašidelná. Google ma jednoducho oči všade. Google Earth používa satelity a spoločne so svojou aplikáciou Street View, vidí naozaj všetko. Je preto celkom normálne, že na toľkých fotografiách, koľko táto aplikácia obsahuje, sa nájde zopár vecí, ktoré sú tak trocha cez čiaru.…

Dizajnérske faily: Keď sa hračky nepodaria tak, ako boli plánované...

0

Dizajnérskym failom sme sa na našom webe venovali už v niekoľkých samostatných článkoch, no vždy je o čom písať. Obchody sú stále plné mnohých predmetov, pri pohľade na ktoré si jednoducho musíš klepnúť rukou na čelo. Výnimkou nie sú ani hračky. Hračky sú obyčajne navrhnuté a vyrobené dospelými, takže je len logické očakávať, že sa ich návrhu…

Napodobňovanie originálu sa nevypláca. Títo ľudia sa o tom presvedčili na vlastnej koži

0

Je veľmi ťažké zopakovať úspech niekoho iného, najmä ak sa jedná iba o obyčajné napodobňovanie. Nikoho tak nedokážeš prekvapiť a väčšinou sa tvoja napodobenina vôbec nepodobá na originál - dokonca je to v mnohých prípadoch hotová katastrofa. Je jedno, či sa jedná o nejaké dielo, pesničku, klip alebo obrázok. Dnes…

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Neuveriteľné veci, ktoré sa udejú v priebehu jednej minúty

0

Možno si ani len netušil, koľko veľa bláznivých vecí sa udialo za posledných 60 sekúnd. V priebehu jednej minúty sa na celom svete dejú naozaj neuveriteľné veci. Celý svet sa za tak krátku dobu zmení. V skutočnosti, kým dočítaš tento článok, svet sa zmení v mnohých veciach. Túto obrovskú zmenu…