Výzvy pre vládu Eduarda Hegera

Bratislava 7. apríla 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)

 

Zdá sa, že po roku vlády I. Matoviča dostane takmer rovnaká zostava ministrov novú šancu, len pod vedením E . Hegera. Aj keď treba uznať, že vláda mala veľmi sťaženú úlohu kvôli pandémii, avšak i tak stihla urobiť alarmujúce množstvo chýb

Eduard Heger
Na snímke predseda vlády SR Eduard Heger

To všetko už ďalej nebolo možné tolerovať, preto vládne strany si na začiatku roku 2021 uvedomovali pod hrozbou predčasných volieb, že treba nájsť vinníka ich spoločných zlyhaní. Objavila sa snaha hľadať vinníkov priamo vo vláde, potrestať ich a vládnuť ďalej v existujúcej vládnej koalícii. Aj mainstreamové médiá a analytici sa pokúšali zachrániť vládnu koalíciu tým, že označili za vinníkov I. Matoviča a M. Krajčiho, zatiaľ čo vytvárali dojem, že zvyšok vlády funguje dobre. Menej úspešných ministrov však bolo oveľa viac. Nemožno ešte predpovedať, či vláda E. Hegera bude konať lepšie než vláda I. Matoviča, ak by však chcela zmeniť viac než len meno premiéra, mala by sa vážne zamyslieť nad doterajšími zlyhaniami.

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

 

Riešenie pandémie

Základným problémom vlády I. Matoviča bolo to, že nezvládla situáciu s pandémiou koronavírusu COVID-19. Pandémiu podcenili v podstate všetci členovia vlády, zvlášť v letných mesiacoch roku 2020. Vo všeobecnosti bola ich hlavným problémom neschopnosť vecnej diskusie a systematického plánovania. Všetky zásadné opatrenia sa pripravovali živelne a bez koordinácie medzi jednotlivými rezortami, čo vyvrcholilo chaosom pri celoplošnom testovaní. Tam však nezlyhali iba premiér a minister zdravotníctva, ale aj ďalší ministri, najmä obrany a vnútra. Nekoordinovane pôsobili aj protipandemické opatrenia vo väčšine ďalších rezortov, od nedostatočnej pomoci podnikateľom až po chaos v školstve. Väčšina ministrov nevhodne vykonávala personálne či štrukturálne zmeny, pričom noví ľudia sa s problematikou často iba oboznamovali a zvyšovali chaos v rozhodovacích procesoch. Od staro-nových ministrov Hegerovej vlády sa nedá čakať, že by dokázali pandémiu v roku 2021 presvedčivejšie zvládnuť. Z neúspechov by sa mali poučiť a tiež by ich to malo viesť k tomu (ako často hovoria), aby boli pokornejší, neopájali sa mocou, konali uvážlivejšie a viac počúvali než hovorili. Už to by bolo veľkým prínosom!

Vláda E. Hegera by práve kvôli skúsenostiam z minulého roku mala ukázať väčšiu opatrnosť aj pri jednotlivých politických zmenách a zásadné reformy odložiť na obdobie po núdzovom stave. Samozrejme, že vláda má právo realizovať svoj program, avšak skúsenosť učí, že veľké zmeny v rezortoch prinášajú aj veľkú mieru chaosu. V lepších časoch sa tento problém dá ako-tak zvládnuť, v situácii pandémie s núdzovým stavom však aj menší chaos (napr. v školstve) môže skončiť katastrofou. Okrem rizika zmätkov v jednotlivých rezortoch je tiež dôležité, aby každá reforma prešla otvorenou verejnou diskusiou. Taká diskusia sa pritom dá uskutočniť len vtedy, keď existuje možnosť verejnosti vyjadriť svoj nesúhlas s novou právnou úpravou. V núdzovom stave sa však podstatne obmedzili práva občanov a tí nemôžu svoju nespokojnosť s vládnymi návrhmi prejaviť otvorene protestnými zhromaždeniami. Kvôli neustálym skráteným legislatívnym konaniam zasa nie je dostatok času na pripomienky k návrhom zákonov. Problémom je aj to, že kvôli koncentrácii na otázky pandémie mnohé reformy zostávajú mimo záujmu verejnosti, hoci budú mať zásadné dopady.

 

Vakcinácia a Sputnik V

Kľúčovou výzvou pre staro-novú vládu bude téma očkovania, ktorá sa považuje za hlavný nástroj boja proti pandémii. Treba si uvedomiť, že vláda E. Hegera prišla k moci v dôsledku krízy, ktorá vyvrcholila ako následok nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. Niektorí ministri síce neskôr tvrdili, že problémom je štýl vlády I. Matoviča, ale faktom zostáva, že vládnu krízu nevyvolal žiadny zo skutočne negatívnych krokov bývalého premiéra. Naopak, pri akvizícii ruskej vakcíny išlo o jedno z mála rozumných rozhodnutí štátnej moci v období pandémie. Dodávky vakcín registrovaných EMA viaznu v celej Európe bez ohľadu na počet objednaných kusov a dôvera v už registrovanú vakcínu AstraZeneca klesá. Práve v tejto situácii sa ako jedno z riešení ukazuje očkovanie vakcínou Sputnik V. Niektorým subjektom však toto riešenie zjavne nevyhovuje, keďže ruská vakcína komplikuje ich rétoriku o zaostalom Rusku. Nie je náhoda, že aj slovenskí politici, ktorí majú k americkej ambasáde najbližšie, označujú Sputnik V za „zbraň v hybridnej vojne“. Do postupu proti Sputniku V sa zapojila i prezidentka Z. Čaputová a už 3. marca sa stretla so Z. Baťovou zo ŠÚKL, pričom sa zrejme dohodli na zdržovacej taktike proti vakcíne Sputnik V. Vedia, že nemôžu danú vakcínu zhadzovať príliš otvorene a preto sa radšej odvolávajú na byrokratov z EMA, ktorí tiež zjavne nepatria k zástancom tejto vakcíny a niektorí v nej vidia dokonca „ruskú ruletu“.

Fakt, že vláda I. Matoviča prežila celý rok bez výmeny ministra a padla až kvôli téme Sputnik V, sa ukazuje ako zaujímavý aj v širšom kontexte. Obzvlášť závažnou informáciou bolo, že americká veľvyslankyňa navštívila prezidentský palác v čase, keď tam rokovali štyri koaličné strany. Keďže vládna kríza vznikla kvôli nákupu vakcíny Sputnik V a USA vo svete vystupujú proti jej používaniu (napr. v Brazílii), nemožno sa domnievať, že by slovenským politikom podobný nákup prepáčili. Prítomnosť veľvyslankyne v prezidentskom paláci v čase rokovaní o vládnej kríze bol jasný signál a aj neskúsený diplomat musel vedieť, čo podobná návšteva demonštruje. Americká veľvyslankyňa síce oficiálne poprela, že by zasahovala do rokovaní o vládnej kríze, ale to jej uverí len málokto. Výhovorka, že tam prišla, aby rokovala so zamestnankyňou prezidentskej kancelárie, neobstojí, navyše, práve daná zamestnankyňa je zástankyňa proamerických postojov v prezidentskom paláci. Keďže však aj nový premiér E. Heger čelí obvineniu z príliš úzkych vzťahov na USA, bude zaujímavé sledovať jeho postoje k Sputniku V.

 

Problémy právneho štátu

Okrem pandémie bolo najväčším problémom vládnutia v minulom roku ignorovanie princípov právneho štátu a masívne porušovanie ľudských práv. Základnou výzvou v tejto oblasti pre vládu E. Hegera bude, aby prejavovala väčšiu úctu voči ústavným normám. Po tom, čo NR SR v decembri znemožnila ústavným sudcom posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou, veľmi vzrástla ústavodarná moc vládnej koalície. Keďže E. Heger a spol. ešte stále disponujú viac ako 90 hlasmi v NR SR, nesú zodpovednosť za to, ako sa bude vyvíjať situácia s ústavnosťou. Absurdity ako „fóliovník v NR SR“ síce vládnej koalícii nakoniec vyšiel, ale ak sa o niečo podobné bude pokúšať opakovane, môže verejnosť stratiť rešpekt k ústavným normám. Slovenská spoločnosť je dnes hlboko rozdelená a pandémia toto rozdelenie iba umocňuje. V tejto situácii je ústava dokumentom, ktorý vytvára politickú jednotu Slovenska. Ak si z nej však Hegerova vláda (podobne ako Matovičova) urobí „trhací kalendár“, môže spôsobiť rozvrat ústavnej a politickej jednoty Slovenska.

Takisto doterajší spôsob tvorby zákonov zo strany vládnej koalície je nanajvýš pochybný. Veľkým problémom je, že zo skráteného legislatívneho konania (SLK), ktoré sa má používať iba výnimočne, sa počas vlády I. Matoviča stala „normalita“. V roku 2020 vládna koalícia takto schválila vyše 60 zákonov, pričom mnohé z nich nebolo nutné schvaľovať kvôli pandémii. Poslanci sa však zrejme chceli vyhnúť serióznej parlamentnej diskusii. Aj minulé vlády síce SLK využívali, z tohto neštandardného postupu sa však nikdy nestalo pravidlo. Zmenou faktických štandardov legislatívneho procesu vytvára vládna koalícia nebezpečný vzor pre budúce vlády, ktoré by tiež chceli riadny legislatívny proces obchádzať. Uvedené konanie je aj jednou z hlavných prekážok pre tzv. otvorené vládnutie a to vyhovuje záujmovým skupinám, ktoré chcú do zákonov pretlačiť svoje nekalé zámery. Nejde však len o to, že otvorené vládnutie bolo hlavným predvolebným sľubom OĽANO, ale SR sa zaviazala princípy otvoreného vládnutia rešpektovať aj na medzinárodnej úrovni a od roku 2011 je členom Partnerstva pre otvorené vládnutie. A keďže SLK môže iniciovať iba vláda, je prvou výzvou pre E. Hegera a spol. obnoviť štandardný proces prijímania zákonov.

Rovnako pochybná je tvorba práva cez právne akty Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Vládna moc týmto spôsobom často neprimerane zasahovala do práv a slobôd občanov, pričom takýto postup je ústavne prinajmenšom sporný a vytvára právnu neistotu. Rovnako vážnym problémom sú rôzne výnimky, ktoré porušujú princíp rovnosti pred zákonom. Hlavný hygienik už zásobil členov vládnej koalície množstvom výnimiek a je preto možné, že ich nebude musieť ďalej rozširovať. Pre dôveryhodnosť vlády by však bolo potrebné zrušiť aspoň tie neospravedlniteľné výnimky, ktoré sa v priebehu posledného roku prijali. Práve ÚVZ je príkladom odborného orgánu, ktorý pod zámienkou odbornosti prijímal politicky najspornejšie kroky. To viedlo k tomu, že časť verejnosti prestala dôverovať odborníkom v oblasti zdravotníctva. Vláda E. Hegera by mala tento trend zmeniť a nepretláčať politicky sporné opatrenia cez odborné orgány.

 

Lepšie než za Matoviča?

Nová vláda E. Hegera chce zrejme čerpať z očakávaného zlepšenia situácie pri rastúcom počte zaočkovaných a tak dokázať, že na všeobecné zlepšenie stačilo odsunúť I. Matoviča z postu premiéra. Byť lepším premiérom po I. Matovičovi nie je príliš ťažké, navyše, keď E. Heger môže počítať s blahovôľou mainstreamových médií, ktorú jeho predchodca v roku 2021 stratil. Výsledky ani vývoj pandémie však nemusia byť také, ako vládni politici očakávajú. Je tiež zrejmé, že staro-nová vláda sa nechystá tak skoro odstrániť ani núdzový stav ani reštrikcie, ktoré doteraz zaviedla a tým si veľa občanov opäť popudí. E. Heger a spol. zatiaľ tiež neodstránili ani vnútorné napätia v koalícii a viacerí sprofanovaní ministri zostanú vo svojich funkciách. Pre R. Sulíka zasa vznikne problém, že byť v „opozícii“ voči vláde E. Hegera je oveľa ťažšie než vo vláde I. Matoviča. Pseudodemisie ministrov nemožno ako prostriedok nátlaku používať do nekonečna. Aj keď novému premiérovi treba zaželať veľa úspechov, nedá sa vyhnúť dojmu, že budeme mať staro-novú vládu so starými problémami.

Branislav Fábry

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ruské MZV: Ak Česko bude ďalej ničiť vzťahy, odpovieme

0 icon

Moskva 20. apríla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Foreign Ministry of the Russian Federation, SITA-Marko Erd)   Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že Rusko nenechá ďalšie rokovania Českej republiky bez odozvy. Zacharovová v rozhovore pre ruskú televíziu RBK uviedla, že Česká republika si musí uvedomovať, že Rusko bude aj naďalej reagovať na ďalšie…

Biden o procese so Chauvinom: Modlím sa, aby bol vynesený ten správny verdikt

0 icon

Washington 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Americký prezident Joe Biden v utorok vyjadril nádej, že v súdnom procese s bývalým policajtom obvineným z vraždy Afroameričana Georgea Floyda bude vynesený "ten správny verdikt". Celý prípad je podľa Bidenovho názoru úplne jasný, informovali agentúry AP a AFP "Dôkazy sú podľa mňa…

Fico obvinil Kolíkovú z kšeftovania. Jej firemná spoločníčka bola vlani odsúdená za spreneveru. Okamžitá reakcia ministerky: „Toto nie je náhoda!“

0 icon

Bratislava 20. apríla 2021 TASR AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák, TASR - Martin Baumann)   Konateľka firmy, ktorej spoločníčkou je údajne aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), bola v januári 2020 odsúdená za spreneveru. Na tlačovej besede o tom informoval predseda strany Smer-SD Robert Fico Kolíková reagovala, že podiel…

Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho vyčerpali v štandardnom čase iba tretinu eurofondov, tvrdí Heger

0 icon

Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, TASR – Jakub Kotian)   Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho z balíka eurofondov v hodnote 15 miliárd eur stihli za roky 2014 až 2020 v štandardnom čase vyčerpať iba 4,8 mld. eur. Upozornil na to v utorok na tlačovej konferencii premiér Eduard Heger.…

Česko žiada partnerov v EÚ a NATO, aby tiež vyhostili ruských diplomatov

0 icon

Praha 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Česko žiada členské štáty Európskej únie a partnerské krajiny NATO, aby prejavili solidaritu s Prahou a takisto vyhostili ruských diplomatov. Povedal to na utorňajšej tlačovej konferencii český vicepremiér Jan Hamáček, informovala agentúra AFP i české médiá "Budeme vyzývať na kolektívnu akciu…

Kotleba mal vycestovať do Egypta po svojho syna. Matka plánuje podať trestné oznámenie

0 icon

Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Médiá začiatkom týždňa priniesli informáciu, že poslanec NR SR a líder opozičnej strany ĽSNS Marian Kotleba vycestoval do Egypta údajne za účelom priniesť na Slovensko svojho 5-ročného syna, s ktorým jeho matka žije v tejto severoafrickej krajine. Kotleba sa podľa médií nachádza v…

Blaha sa pýta, či ho budú špehovať, alebo ho rovno zatvoria, keďže podľa ministra Naďa predstavuje „bezpečnostné riziko“

0 icon

Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Poslanec Ľuboš Blaha zo Smeru-SD zverejnil na sociálnej sieti reakciu na vyjadrenia ministra obrany Jaroslava Naď z OĽaNO o tom, že Blaha má predstavovať "bezpečnostné riziko" Minister Naď v rozhovore pre Denník N označil politického oponenta Ľuboša Blahu ako "bezpečnostné riziko". Blaha to v…

Klus: „Zavedenie Covid-19 certifikátov neznamená obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach EÚ. Očkovanie nebude podmienkou vycestovania.“ V čom teda bude rozdiel?

0 icon

Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa (SaS) platí, že digitálne zelené covid pasy by sa mali používať "len dovtedy, kým sa nákaza nevytratí z našich každodenných životov". Klus v pondelok v blogu, pre portál hnonline.sk skonštatoval, že príchod jari a…

Sociálnymi sieťami sa šíri video, ako policajt tvrdo zakročil voči bezdomovcovi. Ľudia sú pobúrení. Policajný prezident reaguje

0 icon

Bratislava 20. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot)   Prezident Policajného zboru Peter Kovařík sa na sociálnej sieti vyjadril k incidentu zo Starej Turej, ktorý obletel sociálne siete. Podľa záberov, ktoré medzičasom zdieľali stovky ľudí, policajt zakročil tvrdo voči mužovi ležiacemu na parkovisku. Kovařík vysvetľuje Zábery, ktoré sa objavili na sociálnej sieti,…

Pri zrážke vlakov s traktorom zomrel v Maďarsku jeden človek, sú aj zranení

0 icon

Budapešť 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Jeden človek zomrel a viaceré osoby utrpeli ťažké zranenia v utorok popoludní pri maďarskej obci Újfehértó v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe, kde na železničnom priecestí narazili do traktora dva osobné vlaky. Jeden z nich sa po náraze vykoľajil a viaceré jeho vozne sa prevrátili, informovali na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Štrba

Ateizmus vs náboženstvo, Sam Harris vs Jordan Peterson (1/4)

0icon

Prinášam vám otitulkovanú prvú zo štyroch diskusií medzi dvoma významnými intelektuálmi, v ktorej sa konečne začalo rozprávať o otázke, ktorá je kľúčová pre prežitie západnej civilizácie: Má náboženstvo nejaký význam? Diskusia číslo 1 sa uskutočnila 23. júna 2018 v kanadskom Vancouveri v Orpheum Theatre a naživo ju sledovalo 3 000…

Matej Kečkéš

Klamstvá mainstreamu

0icon

Existuje veľa lží a poloprávd, ktoré šíri mainstream. Veľa z nich má za účel zničiť ľudského ducha a spiritualitu v ľuďoch. Napr. mainstream dokáže propagovať laserové operácie zraku, ktoré sú pomerne drahé, oproti takej očnej joge, ktorá je úplne zadarmo, akurát treba mať pri nej viac trpezlivosti. Totižto laserová operácia…

Gabriel Dragon

Rusi len chcú mať zdravé bandurky...

0icon

Ako si Rusi mohli dovoliť tak drzo zhromažďovať vojská na svojom vlastnom území, zatiaľ čo na opačnej strane hranice zoskupuje ťažkú techniku Ukrajinská armáda a NATO pod záštitou vojenských cvičení? Čoho sa Rusi tak nepochopiteľne boja? Veď po poslednom veľkom „brúsení šablí“ na západe od Ruska ich padlo len 26 miliónov.…

Marián Tkáč

Slováci proti Rusom?

0icon

Jednou z najväčších chýb Slovenskej republiky z rokov 1939-1945 bol vstup do vojny proti Sovietskemu zväzu. Kto pozná dejiny vie, že vojnu ZSSR vyhlásil predseda vlády Tuka sám, „lebo vedel, že vyhlásenie vojny by snem nebol schválil.“ Tragika veci bola v tom, že túto protiústavne a protiprávne, a proti vôli národa vyhlásenú vojnu…

Radovan Hrádek

Martin Koller a jeho pohľad na Vrbětice

0icon

Stojí za prečítanie. Objektívne a pravdivé. ______________________________________________________________ NOVAREP 19 4 21 Vrbětice 2021 Jako Goebels před Mnichovem K tragické explozi, či explozím ve Vrběticích jsem psal článek krátce, po tragickém výbuchu. Vyšel tehdy ještě na Parlamentních listech, což v současnosti určitě nehrozí. Při pohledu na komedii, kterou prezentují česká média,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 1. časť

0 icon

Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

0 icon

Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

Záhadná vražda ryšavky 1. časť

0 icon

Počas druhej svetovej vojny Nemci okupovali väčšinu Európy. Neutrálne krajiny - Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko a Švédsko - slúžili ako liahne intríg a špionáže. Obzvlášť významné bolo Švédsko, pretože vďaka jeho strategickej polohe tam mali nemeckí, sovietski a britskí agenti de facto voľné ruky. V rámci trojdielneho článku sa spoločne pozrieme na vraždu záhadnej ryšavky.…

TOP10+: Fakty o vesmíre, ktoré znejú ako falošné, ale sú pravdivé

0 icon

Dokonca aj tí, ktorých vesmír nijako nezaujíma, sú veľakrát prekvapení správami o vesmíre, galaxiách a našej planéte. Moderní vedci sa pritom vôbec nebránia generovať stále nové a nové fakty a dávať ich na svoje informačné kanály. Ich objavy stále dokazujú všetkým na našej planéte, ako málo toho vieme o tejto…

Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

0 icon

Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

Vo svete IT

Sonda americkej NASA, New Horizons nedávno prekročila dôležitý míľnik. Kde sa práve nachádza?

0 icon

Sonda americkej vesmírnej agentúry NASA, New Horizons, práve prekročila vzácny vesmírny míľnik, píše portál IFLScience. 17. apríla prekročila hranicu 50 astronomických jednotiek. Znamená to, že je sonda od nás 50-krát ďalej, než sme my od Slnka. Sonda odštartovala v roku 2006 a ak s ňou chceli vedci komunikovať, trvalo to…

Android 12 automaticky uspí nepoužívané aplikácie, aby uvoľnil miesto

0 icon

Uvedenie Androidu 12, hoci v BETA verzii, sa pomaly, ale isto blíži. Spolu so skracujúcim sa termínom, postupne sa dostávajú na povrch nové a nové informácie okolo pripravovaných funkcií. Je to možné hlavne vďaka dostupnosti skorého náhľadu Androidu. Najnovšie na jednu z funkcií upozorňujú vývojári známeho xda-developers.com fóra, ktorí objavili…

Od smartfónov k elektromobilom: Huawei predstavuje Alpha S a Alpha S HI

0 icon

O automobile Huawei sme mohli počuť prvýkrát už vo februári tohto roka a neskôr približne týždeň dozadu. To, čo sa dlhšiu dobu špekulovalo, sa stalo realitou. Spoločnosť v spolupráci s partnermi, predstavila svoj prvý elektromobil. Na tému upozorňuje portál autoevolution. Prvý elektromobil z kuchyne Huawei je na svete: Alpha S…

Pozor na tento nenápadný odkaz, ktorý sa šíri službou WhatsApp. Neklikajte na neho, ide o malware!

0 icon

Platforma WhatsApp v posledných týždňoch dostáva skutočne zobrať. Len niekoľko dní dozadu obehla technologickú komunitu správa okolo možnosti sledovania aktivity používateľov tretími stranami, či o bezpečnostnej medzere, ktorá umožňuje viac menej hocikomu zablokovať účet obete. Všetko, čo k tomu je potrebné, je poznať mobilné číslo používateľa. Pozor na malware šíriaci sa WhatsAppom…

Redmi K40 Game Enhanced Edition: poznáme dizajn i dátum predstavenia hernej novinky!

0 icon

Redmi K40 Game Enhanced Edition je úplný názov smartfónu, ktorý si doteraz držal väčšinu informácií v tajnosti. V posledných dňoch však začali na povrch pomaly vyplávať informácie o pripravovanom smartfóne a dozvedeli sme sa napríklad o použitom displeji, či dokonca čipsete. Teraz však už vieme naisto, kedy bude smartfón predstavený.…

Armádny Magazín

Ukrajina s tým nesúvisí: USA vysvetlili presun desiatok vojakov do Poľska

0 icon

USA, 20.apríl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vysvetlilo, prečo presunuli niekoľko desiatok bojovníkov do Poľska. Pentagón rýchlo ubezpečil, že Ukrajina s tým nemá nič spoločné. Vyhlásil to hovorca vojenského oddelenia John Kirby na brífingu. Poznamenal, že hovoríme o bežných cvičeniach, ktoré nemajú nič spoločné so zhor

Asymetrická odpoveď: Veľvyslanectvá Českej republiky a USA dostali zákaz najímania ruských občanov

0 icon

Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že veľvyslanectvá Českej republiky a Spojených štátov amerických v Rusku už nebudú môcť najímať ruských občanov. Predtým sa im podarilo získať „veľmi veľké množstvo ľudí“ z radov Rusov. V éteri programu „60 minút“ na televíznom kanáli „Rusko-1“ Zacharovová

Ruské letectvo zasiahlo teroristickú základňu pri Palmyre. Zabili až 200 militantov

0 icon

Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Rusko pred prezidentskými voľbami zasiahlo teroristov, ktorí plánovali teroristické útoky a útoky na štátne inštitúcie vo veľkých mestách v Sýrii.   https://twitter.com/ferozwala/status/1384230763839643650   Ruské vzdušné sily zaútočili na teroristov v Sýrii. Je zr

USA stupňujú napätie. Torpédoborce smerujú do Čierneho mora

0 icon

USA, 20.apríl 2021 (AM) – Dva americké torpédoborce Donald Cook a Roosevelt opäť opustili základňu na gréckom ostrove Kréta a smerujú do Čierneho mora. Oznámil to šéfredaktor portálu BlackSeaNews“ Andrey Klimenko.   Americké ministerstvo obrany sa pred týždňom rozhodlo nevyslať raketové torpédoborce do Čierneho mora, aby zabránili „ďa

Analytik Štefec: Základný problém je načasovanie kauzy Vrbětice a jej otvorenie práve teraz

0 icon

Česko, 20. apríl 2021 (AM, Sputnik) – S vojenským analytikom a bývalým riaditeľom výzbrojnej služby ministerstva obrany Jaroslavom Štefcom sa vraciame k výbuchu muničného skladu vo Vrběticích. Expert považuje kauzu za spravodajskú hru a tiež upozorňuje na z jeho hľadiska problematické načasovanie. Ako uvádza

Svetlo sveta

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali