Blahoslavenia Anny Kolesárovej v Košiciach sa zúčastnilo 30-tisíc veriacich. Kardinál Becciu: “Bola zavraždená pre vytrvalosť pri obrane svojej telesnej integrity a čnosti čistoty”

Košice 1. septembra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:TKKBS)

 

Slovenku Annu Kolesárovú dnes v Košiciach vyhlásili za blahoslavenú ako mučeníčku. Počas svätej omše ju za blahoslavenú vyhlásil prefekt Kongregácie pre kauzy svätých Giovanni Angelo Becciu, ktorý práve v dnešný deň začína svoju službu. Na Slovensko ho ako svojho vyslanca poslal pápež František.

Veriaci si prezerá informažnú brožúru – životopis blahorečenej mučeníčky Anny Kolesárovej s jej vyobrazením pred slávnostnou sv. omšou spojenou s obradom blahorečenia Anny Kolesárovej na Štadióne TJ Lokomotíva Košice.

Dekrét o mučeníctve Anny Kolesárovej, ktorá bola počas vojny zastrelená sovietskym vojakom v roku 1944, schválil pápež František na jar tohto roku. „Na základe našej apoštolskej právomoci a po porade s Kongregáciou pre kauzy svätých sme sa rozhodli splniť prianie nášho brata Bernarda Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu, ako aj viacerých ďalších bratov v biskupskej službe a mnohých veriacich. Nech sa teda ctihodná Božia služobnica Anna Kolesárová, laička, mučeníčka, ktorá z lásky ku Kristovi statočne bránila svoju ženskú dôstojnosť až po vyliatie svojej krvi, nazýva odteraz blahoslavenou. Dňom jej oslavy nech je každoročne na miestach a formami, ktoré stanovuje právo, 20. november. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. V Ríme u svätého Petra dňa 22. augusta v roku Pána 2018, v šiestom roku nášho pontifikátu. František,“ prečítal kardinál vôľu Svätého Otca.

Na slávnosti sú prítomní aj apoštolský nuncius v Slovenskej republike Giacomo Guido Ottonello, ako aj emeritný apoštolský nuncius Henryk Jozef Nowacky. Na svätej omši sú slovenskí katolícki biskupi na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Zvolenským. Okrem nich prišlo viacero arcibiskupov a biskupov západného i východného obradu zo Slovenska i zo zahraničia.

V závere druhej svetovej vojny vtedy 16-ročné dievča zastrelil sovietsky vojak. Podľa Arcidiecézy Košice mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Na slávnostný obrad blahorečenia príde odhadom 25.000 ľudí, registrovaných je tisíc kňazov a rehoľníkov. TASR o tom informoval Jaroslav Fabian, hovorca Arcibiskupského úradu – Košická arcidiecéza.

Na snímke záber z blahorečenia Anny Kolesárovej v Košiciach

K blahorečeniu prispeli aj vtedajšie zápisy vo farských matrikách, kronikách, úmrtnom liste, svedectvá ľudí či účastníci pútí ako svedkovia obrátení a vnútorných uzdravení. “Dňa 22. novembra 1944 sa skončil mladý život dievčaťa – mučenice, ktoré si volilo radšej smrť ako stratu panenstva. Vo farskej kronike v Pavlovciach nad Uhom sa o tom nachádza záznam z roku 1944, ktorý urobil miestny farár Anton Lukáč, generálny vikár pre Užhorodský dekanát. Túto skutočnosť dosvedčilo svojím podpisom päť očitých svedkov,” povedal Fabian.

Ako informoval, proces blahorečenia sa začal 3. júla 2004 na podnet mladých ľudí zaujímajúcich sa o príbeh Anny Kolesárovej. Pápež František schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej 6. marca 2018.

“Blahorečenie má posilniť vieru. Vďaka Anke Kolesárovej máme mladých ľudí, ktorí sú ochotní obetovať sa z lásky a sú schopní vytvoriť pekné čisté vzťahy. Vytvoriť čistotu nie ako niečo samoúčelné, ale ako požehnanie, ako slobodu pre lásku. Aby vznikali pravdivé vzťahy a aby boli požehnané a vznikalo požehnanie aj pre nové generácie,” uviedol pre TASR Pavol Hudák, rektor Domu Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce.

Trojdňový program, takzvaný Víkend blahorečenia, sa začal v piatok (31.8.) večernou vigíliou v Dóme sv. Alžbety v Košiciach a vyvrcholí v sobotu slávnosťou na Štadióne TJ Lokomotíva Košice. Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia je naplánované na 10.00 h a celebrovať ho bude J. Em. kardinál Giovanni Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, legát pápeža Františka.

Ďakovné eucharistické slávenie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude spojené s uložením relikvií blahoslavenej Anny Kolesárovej v nedeľu (2.9.) o 10.30 h, celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

Na snímke Anna Kolesárová

Blahorečenie je v rímskokatolíckej cirkvi jedným z prvých stupňov v procese k svätorečeniu. Slovensko zažije slávnosť blahorečenia po roku. V Bratislave bol vlani v septembri blahorečený salezián kňaz Titus Zeman. Predtým boli u nás v roku 2003 blahorečení ako mučeníci z obdobia komunizmu rehoľná sestra Zdenka Schelingová a gréckokatolícky biskup Vasiľ Hopko na tom istom mieste v Petržalke.

Beatifikácia znamená vyhlásiť toho, kto bol doteraz nazývaný Boží služobník alebo ctihodný, za blahoslaveného. Je to akt, ktorým – po uskutočnení predpísaného procesu – pápež dovolí, aby sa Božiemu služobníkovi preukazoval verejný cirkevný kult, na istom území a predpísanými spôsobmi, napr. v diecéze, ktorá proces viedla, alebo aj v celom národe, do ktorého Boží služobník patril, alebo v určitej skupine veriacich, napr. v reholi.

Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce. Jej život poznačilo rozhodnutie, ktoré si sama zvolila – radšej smrť než stratu panenstva. V závere druhej svetovej vojny ju zastrelil sovietsky vojak, ktorému sa odmietla podvoliť. Zomrela 22. novembra 1944 vo svojej rodnej obci, kde je aj pochovaná. Vo farskej kronike v Pavlovciach nad Uhom sa o jej smrti nachádza zápis z roku 1944, ktorý urobil tamojší farár – dekan Anton Lukáč. Svedectvo podpísalo päť svedkov. Pri tomto hrdinskom čine ju podľa zápisu posilňoval eucharistický Kristus, lebo predtým pristúpila k svätej spovedi a k svätému prijímaniu. Jej hrob je dodnes cieľom pútnikov z celého Slovenska, najmä z radov mládeže.

 

Desiatky tisíc veriacich

Približne 30 000 ľudí prilákalo do Košíc blahorečenie slovenskej mučeníčky Anny Kolesárovej. Na hlavnej sobotnej slávnosti, na ktorej bola Kolesárová vyhlásená za blahoslavenú, bolo približne 30 biskupov zo Slovenska i zahraničia, viac ako 600 kňazov, približne 650 rehoľníkov. Podujatie zabezpečovalo 630 dobrovoľníkov. Na oltári bolo 10 000 ruží.

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober na záver slávnosti poďakoval Bohu, že doprial veriacim povzbudenie a silu svedectva, že naša kresťanská viera chce vyznávať a žiť hodnoty Evanjelia aj v ťažkých okolnostiach. “Po Bohu dnes ďakujeme nášmu Svätému Otcovi Františkovi za dar novej blahoslavenej Anky Kolesárovej. Cez osobu pána kardinála Becciu chceme vyjadriť poďakovanie a poslať pozdrav Kristovmu Námestníkovi priamo do Večného mesta. Eminenza, grazie per la Sua presenza e per il Suo servizi,“ uviedol Bober, ktorý vyzdvihol kňaza Pavla Hudáka, ktorý nielen rozhýbal proces blahorečenia, ale pričinil sa o živú úctu a šírenie odkazu Anny Kolesárovej. „Vo Vysokej nad Uhom začal púte radosti, ktoré sa plynúcim časom rozšírili o púť zrelosti, púte rodín a rôzne duchovné obnovy. V Domčeku Anny Kolesárovej pôsobí viac ako 20 rokov, a toto miesto navštívilo za ten čas cez 30-tisíc mladých ľudí,“ pripomenul arcibiskup.

Blahorečenie Anny Kolesárovej v Košiciach na štadióne Lokomotívy 1. septembra 2018

Kolesárová bola podľa kardinála Giovanni Angela Becciu zavraždená, pretože kládla odpor, a pre vytrvalosť pri obrane svojej telesnej integrity a čnosti čistoty

Anna Kolesárová bola podľa prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Giovanni Angela Becciu zavraždená, pretože kládla odpor, a pre vytrvalosť pri obrane svojej telesnej integrity a čnosti čistoty. Ako uviedol v homílii počas blahorečenia, životopisný profil Anny Kolesárovej vyvoláva pocity pohnutia a obdivu. „ Ako šestnásťročná sa nachádzala pred tragickou dilemou: zostať nažive alebo zomrieť. Zostať nažive znamenalo poddať sa násilným inštinktom vojaka sovietskej armády a zradiť vlastné svedomie. Smrť by ju, naopak, priniesla čistú do náručia Boha, ktorého sa naučila nadovšetko milovať. Pred očami otca ju smrť zastihla večer 22. novembra 1944,“ pripomenul kardinál s tým, že byť hrdinom, a o to viac stať sa svätým, sa nedá dosiahnuť improvizovaním. „Anna Kolesárová dospela k mučeníctvu vďaka silnému duchovnému životu, ktorý sa v nej upevňoval každodennou modlitbou a prijímaním sviatostí. Jej viera ju urobila silnou a odvážnou, aby bez váhania prijala mučeníctvo. Cirkev na Slovensku môže byť hrdá na túto svoju dcéru, ktorá sa dnes ponúka ako model života veriacim, a zvlášť mladým, aby objavili krásu autentickej lásky, ako aj hodnotu čistoty,“ zdôraznil. Blahorečenie Anny Kolesárovej podľa neho znovu potvrdzuje hodnotu čistoty ako životného ideálu, ktorý keď sa prežíva ako radostné darovanie sa Pánovi a bratom, “spôsobuje neodolateľné a sľubné čaro”.

V histórii Cirkvi nie je podľa kardinála mladá Anna Kolesárová jediná, ktorá dosiahla úctu na oltári preto, lebo mučeníctvom bránila svoju čistotu. Pripomenul Máriu Goretti. „Aj ona bola obeťou slepej žiadostivosti muža. Už v prvých kresťanských časoch nachádzame dvanásťročnú svätú Agnesu, ktorá sa stala obrazom panny mučeníčky. Mohli by sme spomenúť mnohé rovesníčky blahoslavenej Anny, ako napríklad dvanásťročnú Albertinu Berkenbrock, zavraždenú 15. júna 1931 v Brazílii, alebo dievčatá z Talianska ako blahoslavenú Antoniu Mesina zo Sardínie, zavraždenú 17. mája 1935? blahoslavenú Pierinu Morosini z Bergama, zavraždenú v roku 1957, či Božiu služobnicu Santu Scorese z Bari, zavraždenú ako 23-ročnú. Mučeníctvo panenstva takto i naďalej svedčí o sile lásky Boha a lásky k Bohu, tej lásky, ktorá vždy prevyšuje zlobu človeka,“ uviedol prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Giovanni Angelo Becciu.

Kardinál pripomenul, že k mučeníctvu Anny Kolesárovej došlo v násilnom kontexte druhej svetovej vojny. „Dnes sme od vojny dosť časovo vzdialení. Európa prežíva pokoj viac ako 70 rokov. Nemôžeme však zabudnúť ani na to, že jednota Európy bola budovaná aj vďaka mnohým verným Kristovým učeníkom, ktorí trpeli a zaplatili životom za vernosť ideálom Evanjelia. Je veľa príbehov viery, ktoré podobne ako príbeh dievčaťa Anny ukrývajú bolestné osudy mnohých neobyčajných postojov. Tie nie sú zapísané v historických knihách, ale majú byť príkladom pre tých, ktorí považujú Európu iba za abstraktnú realitu, ktorú netvoria osoby, čo verili a veria v hodnoty, ktorých sa nemožno zrieknuť,“ povedal kardinál, podľa ktorého mladá Anna svojím mučeníctvom dosvedčila, že proti zlu, násiliu a nespravodlivosti je možné postaviť dobro. Anna podľa neho zlo premohla dobrom ukrytým vo svojom vnútri ako vzácny poklad. Upozornil, že v ten osudný večer, plný bolesti a plaču otca, svedka vraždy svojej jedinej dcéry, vyhrala vzácna perla nazývaná čistota.

Podľa kardinála aj keď žijeme v mieri, nemôžeme zabúdať, že mnohé krajiny sú zmietané vojnou a poznajú zverstvá zažité v minulosti v našej Európe. „Koľké deti a ženy sú aj dnes objektom násilia! Dokonca znásilnenie považované za vojnovú zbraň ostáva nepotrestané a nie je uznané ako zločin proti ľudskosti. Koľko násilia sa koná na ženách aj v dnešnej civilizovanej Európe, kde sa rozmáha vraždenie žien a telo ženy je často objektom nedôstojného obchodovania s ľudskou bytosťou,“ vyhlásil Giovanni Angelo Becciu. Týmto blahorečením Cirkev podľa neho prehlasuje, že čistota si aj v tejto dobe zachováva svoju príťažlivosť.

Prefekt vatikánskej kongregácie pripomenul, že Anna sa nebála darovať Kristovi vlastný život, aby chránila vzácny poklad svojej čistoty a stala sa tak, ako dosvedčuje jej vtedajší farár: hostia sanctae castitatis – obeť svätej čistoty. „Blahoslavená Anna našla poklad a aby ho získala, odovzdala všetko, čo mala: vlastný život,“ konštatoval. Tým, že si volila smrť, a nie zradu skutočnej lásky, sa podľa neho v Anne naplnili Kristove slová vyslovené na hore Blahoslavenstiev: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“. Všetci sme si podľa neho vedomí toho, ako je nevyhnutné chrániť to, čo je stvorené, pracovať pre čistotu ovzdušia, vody či jedla. „Podobne, a zrejme ešte aj viac, je potrebné chrániť čistotu toho, čo máme, a je to omnoho vzácnejšie: naše srdcia a medziľudské vzťahy,“ zdôraznil.

Kardinál si želá, aby sa svedectvo blahoslavenej Anny stalo silne atraktívne po duchovnej aj ľudskej stránke. „Zvlášť sa obraciam na vás, drahí mladí, aby som vám pripomenul, že Cirkev má vo Vás veľkú dôveru, do Vás vkladá nádej, že sa rozvinie nanovo kresťanská komunita a obnoví sa spoločnosť. Kvôli Vám bola pápežom Františkom zvolaná Synoda, aby sa dala odpoveď na Vaše očakávania Cirkvi, ktorá by mala byť viac autentická a evanjeliová. Potrebujeme to! Podľa príkladu a na príhovor blahoslavenej Anny usilujte sa žiť Evanjelium každý deň, tak v ľahkých, ako aj náročných situáciách. Blahoslavená Anna nás učí, že sa oplatí všetko znášať pre Krista, a to vždy bez kompromisov s vlastným svedomím,“ uviedol.

„Drahí bratia a sestry, najväčšie dobro, ktoré v živote môžeme mať, je náš vzťah s Bohom. Hľadiac na mučeníctvo mladej Anny, dcéry tejto milovanej zeme a miestnej Cirkvi, prosme, aby naše srdcia boli priľnuté ku skutočným pokladom kresťanských čností. Aby sme každý deň hľadali najvzácnejšiu perlu, ktorou je Boh. Strážme si čistotu našich sŕdc, aby sme sa stali blahoslavenými a mohli jedného dňa vidieť Boha. Spoločne volajme: Blahoslavená Anna, oroduj za nás,“ dodal na záver homílie prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Giovanni Angelo Becciu.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V prípade Kollárovej autonehody obvinili jednu osobu, nie je to jeho vodič

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V prípade autonehody predsedu parlamentu Borisa Kollára z roku 2020 vzniesla polícia obvinenie voči konkrétnej osobe pre ublíženie na zdraví. Ako ďalej informuje portál televízie Joj noviny.sk, obvineným nie je vodič šéfa parlamentu Portál pripomína, že k nehode minulý rok došlo na križovatke…

Investičný dlh Slovenského národného divadla v Bratislave bez rekonštrukcie historickej budovy je 21,8 milióna eur, uviedol Matej Bošňák

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Investičný dlh Slovenského národného divadla (SND) bez rekonštrukcie historickej budovy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave je 21,8 milióna eur. Uviedol to ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák na tlačovej besede k predstaveniu 102. sezóny Slovenského národného divadla (SND), na ktorej priblížili aj ozdravný plán…

Exekutíva EÚ má aj po predĺžení licencie pre TVN24 obavy o stav médií v Poľsku

0 icon

Brusel 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Hrozby pre slobodu médií v Poľsku pretrvávajú aj po rozhodnutí národného regulátora predĺžiť vysielaciu licenciu pre najsledovanejší poľský spravodajský kanál TVN24, kritický voči poľskej vláde, ktorý vlastní americká spoločnosť Discovery. Uviedol to vo štvrtok na brífingu v Bruseli hovorca Európskej komisie pre oblasť…

Europoslankyňa Sophie In ´t Veld, holandská liberálnej politička: „Brusel nemá žiadnu moc nad členskými štátmi, členské štáty majú nad Bruselom príliš veľkú moc, za čo by parlament mal „veľmi rýchlo postaviť Európsku komisiu pred súd“

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Sú to slová vedúcej delegácie Európskeho parlamentu, členky predsedníctva Skupiny Aliancie Európskych parlamentov, liberálov a demokratov za Európu, ktorá prišla na Slovensko posúdiť stav nášho právneho štátu výlučne iba s vládnou koalíciou – teda medzi svojich V súčasnej dobe sa zintenzívňuje  konflikt medzi Európskym…

Kolíková informovala eurokomisára Didiera Reyndersa o stave reforiem v justícii

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vo štvrtok absolvovala videohovor s eurokomisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom a informovala ho o stave reforiem v oblasti justície na Slovensku. Témou rozhovoru boli aj hlavné zmeny v súdnej mape. Informoval o tom hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter…

V okresoch v II. stupni epidemického ohrozenia neexistuje žiadny právny základ pre nariadenie zákazu vychádzania, uviedla Patakyová

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová je presvedčená, že v aktuálnej situácii neexistuje v okresoch v II. stupni epidemického ohrozenia žiadny právny základ pre nariadenie zákazu vychádzania, a to až do momentu, kým bude opätovne zavedený núdzový stav. Skonštatovala to v tlačovej správe, ktorú…

Súdna rada SR odložila rokovanie k stanovisku rady o zrušení obvinenia Vladimírovi Pčolinskému

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Jakub Kotian)   Súdna rada SR odložila rokovanie k stanovisku rady o zrušení obvinenia Vladimírovi Pčolinskému. To námestník generálneho prokurátora SR Jozef Kandera, zastupujúci generálneho prokurátora Maroša Žilinku, zrušil 31. augusta prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku Súdna rada v návrhu stanovisku, ktoré predložil predseda…

EÚ a USA sa dohodli na partnerstve s cieľom zvýšiť zaočkovanosť vo svete

0 icon

Brusel/New York 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Christian Hartmannn, Pool, Andrew Harnik)   Európska komisia vo štvrtok informovala, že jej predsedníčka Ursula von der Leyenová a americký prezident Joe Biden v stredu v New Yorku oznámili nové partnerstvo medzi EÚ a Spojenými štátmi, zamerané na urýchlenie očkovania proti ochoreniu COVID-19 s cieľom…

National Interest upozornil na strach Ukrajiny zo spolupráce Ruska a Francúzska po tom, čo ho novo vytvorený anglosaský zväz vyhodil z klubu

0 icon

Washington 23. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Gonzalo Fuentes)   Francúzsko sa môže pustiť do zbližovania s Ruskom, ako to urobilo vždy, keď bolo vytesnené svojimi západnými spojencami na vedľajšiu koľaj, čo sa stalo aj teraz po vytvorení nového obranného partnerstva AUKUS a zrušení veľkej zmluvy na dodanie francúzskych ponoriek Austrálii, v článku…

Povinné očkovanie v koalícii zrejme neprejde. Cigániková z SaS je proti. “Prinieslo by to viac problémov ako úžitku”

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Okrem zmien v Trestnom poriadku a v kompetenciách prokuratúry bude zrejme v najbližších dňoch vládnu koalíciu trápiť aj spor okolo dilemy, či zaviesť aspoň pre určité skupiny povinné očkovanie proti koronavírusu. Doteraz sa zdalo, že v koalícii prevláda skôr pozitívny názor, no poslankyňa…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 4. časť: Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja...

0icon

... a ja ti poviem, kto si. Riešenie tejto výzvy ešte na chvíľku odložíme. Tretie zamyslenie „na okraj“ sme ukončili otázkou, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: –…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0 icon

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

Ako by to vyzeralo, ak by známe značky začali vyrábať neočakávané výrobky

0 icon

Ruský návrhár predstavil sériu obrázkov, na ktorých zobrazuje ako by to asi vyzeralo, ak by sa niektoré známe značky rozhodli vyrábať veci z úplne iného odvetvia, akému sa venujú. Ilya Kalimulin sa rozhodol vyjadriť svoje myšlienky v sérii obrázkov, ktoré zverejnil na tejto webovej adrese. Výsledky sú naozaj zábavné a niekedy až prekvapujúce. Rozhodli…

Alpská bašta a posledný odpor nacistov

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny, ktorej udalosti nenechávajú chladnými ľudí ani do dnešných dní. Generál Omar Bradley si bol istý, že si spojeneckí velitelia robili veľké starosti kvôli tomu, ako sa Nemci pripravujú k „poslednému odporu“ v „alpskej bašte“, v pásme pevností v juhozápadnom Nemecku a Rakúsku.…

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0 icon

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

Armádny Magazín

Kalašnikov testuje nový ľahký guľomet RPL-20

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Nový ľahký guľomet RPL-20, ktorý vyvinul koncern Kalašnikov, vstúpil do testovacej fázy. Hovoril o tom hlavný konštruktér koncernu Sergej Urzhumcev. Podľa generálneho projektanta guľomet k dnešnému dňu dosiahol štádium testovania prototypov, aby sa potvrdil jeho súlad s požiadavkami zákazníka. V rozhovore pre RIA Novosti Urzhumcev nehovori

Náčelníci generálnych štábov ruských a amerických ozbrojených síl sa stretli vo Fínsku

0 icon

Fínsko, 23.september 2021 (AM) – Vo Fínsku sa uskutočnilo stretnutie medzi náčelníkmi generálneho štábu armád Ruska a USA. Podľa tlačovej služby ruského ministerstva obrany generál armády Valerij Gerasimov rokoval so svojim americkým náprotivkom generálom Markom Millim.   Stretnutie rusk

„Zradiť znamená predvídať včas.“ Politológ o tureckom prezidentovi

0 icon

Turecko, 23.september 2021 (AM) – Hlava Turecka Recep Tayyip Erdogan na pôde OSN opäť obvinil Rusko z anexie Krymu a porušovania práv krymských Tatárov. Politický analytik Aleksey Anpilogov vysvetlil pozíc

V nasledujúcich troch rokoch Rusko vynaloží na obranu takmer 11 biliónov rubľov

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Ruské výdavky na národnú obranu v roku 2022 budú predstavovať viac ako tri a pol bilióna rubľov, čo je o 400 miliárd viac ako v aktuálnom roku, vyplýva z vysvetliviek k návrhu federálneho rozpočtu.   V projekte sa tiež uvádza, že v roku 2024 sa suma…

V Škótsku budú postavené malé bojové lode pre Ukrajinu

0 icon

Škótsko, 23.september 2021 (AM) – Ako súčasť dohody o programe vylepšenia ukrajinských námorných spôsobilostí (UNCEP) podpísanej s britskou vládou v októbri 2020 spoločnosť Babcock postaví vo svojom zariadení Rosyth pre Ukrajinu najmenej jeden, pravdepodobne dva rýchle námorné útočné člny (FIAC).   P50-U bude vzhľadom na svoju veľkosť silne vyzbrojená, aby posk

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali