Štrnásť statočných sudcov sa obrátilo na vedenie štátu s otvorenou výzvou za zachovanie demokracie a právneho štátu. Exkluzívna výpoveď jedného z nich

Bratislava 16. decembra 2020 (HSP/Foto:Archív Patrik Števík)

 

Kto chce ovládnuť súdnu moc, bude najprv tvrdiť, že je nefunkčná a skorumpovaná. A keď dôvera verejnosti v justíciu padne na minimum, zahryzne sa do nej, tvrdí sudca Patrik Števík, jeden zo signatárov výzvy predstaviteľom moci

Patrik Števík
JUDr. Patrik Števík

V dnešnej dobe, keď sa niektorí sudcovia za podivných okolností zatvárajú a iní môžu v procese reformy justície byť čoskoro „nadbytoční“, verejne kritizovať pomery a vyzvať predstaviteľov moci na Slovensku k dodržiavaniu princípov právneho štátu, to si od sudcu vyžaduje určitú dávku statočnosti.

Napriek tomu sa našlo štrnásť odvážnych sudcov, ktorí sa podpísali pod výzvu adresovanú prezidentke, vláde, parlamentu a predsedovi Súdnej rady, aby nepošliapavali odkaz demokracie, a aby sa vrátili k rešpektovaniu myšlienok právneho štátu. Boli to sudcovia Dagmar Buchalová, Patrik Števík, Eva Bieliková, Ayše Pružinec Eren, Roman Benedikovič, Tibor Gál, Michaela Králová, Zita Matyóová, Milina Jánošková, Ivan Ďalak, Ivan Antal, Júlia Weiserová, Iveta Slebodníková a Branislav Harabin.

Výzvu sudcov na zachovanie demokracie a právneho štátu v plnom znení, spolu s petíciou občanov, ktorí sa s týmto nepolitickým vyhlásením sudcov stotožňujú, nájdete TU.

V tejto súvislosti sme sa obrátili na jedného zo signatárov Výzvy JUDr. Patrika Števíka, aby nám o dôvodoch a ideových východiskách jej vzniku povedal niečo viac.

 

Hlavné správy: Prečo ste sa rozhodli napísať výzvu popredným predstaviteľom všetkých zložiek štátnej moci? Na základe čoho sa štrnásť sudcov spojilo, aby urobili takýto vážny krok?

Števík: K tomuto kroku nás viedla láska k našej krajine a zodpovednosť za to, v akej spoločnosti budú žiť naše deti. Sloboda, demokracia a právny štát sú veľmi krehké hodnoty, s ktorými by sme sa nemali zahrávať. Zdedili sme starogrécke poňatie slobody. To znamená, že sloboda musí byť rozumná a zodpovedná. Tak sa o to snažíme. Ozvali sme sa aj preto, lebo sme nestratili zmysel pre celok a nezáleží nám iba na tom, že nám každý mesiac cinkne na účte odmena za prácu.

 

Hlavné správy: Vo výzve spomínate snahu narušiť a likvidovať základnú paradigmu demokracie a právneho štátu, ktorou je trojdelenie moci na súdnu, výkonnú a zákonodarnú. V čom táto deštrukcia spočíva a ktorým kľúčovým mechanizmom by sa mala spoločnosť zabezpečiť, aby takéto snahy nemohli byť úspešné?

Števík: Táto deštrukcia spočíva v snahe výkonnej a zákonodarnej moci ovládnuť súdnu moc. Základná funkcia súdnej moci v demokratickej spoločnosti spočíva v kontrole moci výkonnej a zákonodarnej, aby pri svojej snahe vládnuť nezabúdali na dodržiavanie ústavy a zákonov. Nezávislá súdna moc môže odmietať nerešpektovanie zákonov priamo v súdnom konaní alebo ako občan sudca. Druhá možnosť je aktuálna práve dnes. Sudcovia z titulu svojho vzdelania a funkcie spolu s ostatnými právnickými profesiami, ako sú advokáti, prokurátori či akademická obec, sú povinní sa postaviť na čelo, ak prichádza k demolácii právneho štátu porušovaním ústavy a zákonov. To nemôžu pochopiteľne urobiť lekári, učitelia alebo gastroprevádzkovatelia. Sudcovia majú mať zvýšenú citlivosť na porušovanie zákonov ako iné profesie. Sudcovia a všetky právne sektory musia na túto skutočnosť poukázať a vyviňovať sa majú tí, ktorí zákony porušujú.

Aby som bol spravodlivý, snaha ovládať súdnu moc nie je iba súčasný jav. S týmto fenoménom sa stretávajú všetky spoločnosti, viac či menej demokratické. Je to akýsi test demokracie. Čím má demokracia a právny štát slabšiu pozíciu, tým je snaha o ovládanie justície väčšia, lebo je prekážkou totalitných praktík. V dnešnej dobe sa zhodou rôznych okolností snahy o ovládnutie súdnej moci maximalizovali. Pod zámienkou očisty justície alebo zmeny súdnej mapy.

Na túto tému bolo toho povedané a napísané dosť. Nech by sa aj preukázalo, že sa niektorí sudcovia spreneverili sľubu a svojej funkcii, stále je v našej krajine okolo 1400 sudcov. Prepáčte, to už sme skutočne takí malomyseľní, že uveríme rozprávke o skorumpovanej celej súdnej moci, na základe zopár zatknutých sudcov? Áno, treba justíciu zbaviť všetkých tých, ktorí sa nechali skorumpovať. Ale rovnako treba začať pracovať na tom, aby politikmi a novinármi neboli porušované základné zásady právneho štátu ako prezumpcia neviny a nezávislosť justície.

Chceme, aby politici alebo novinári podľa svojich preferencií určovali vinníkov, ukladali im tresty a sudca bude iba štatista? Alebo chceme mať nezávislú súdnu moc, ktorá každý prípad spravodlivo posúdi a rozsúdi?

 

Hlavné správy: Ktoré praktiky súčasného režimu považujete za najnebezpečnejšie a prečo?

Števík: Absencia úcty k človeku a vulgarizácia spoločnosti. Lebo úcta k človeku znamená viac ako štatistiky alebo peniaze. Ak ospravedlníme porušovanie ľudských práv preto, aby vládna moc ušetrila finančné prostriedky a nariadi preto povinné testovanie, stávame sa spolupáchateľmi zániku demokracie a právneho štátu. Rovnako aj vtedy, ak sa mlčky prizeráme. Chápem, že nie každý sa narodil ako hrdina. Ale odvaha nie je predsa absencia strachu, ale jeho prekonanie. Ja mám tiež strach. Ale strach z toho, že nič neurobím sa stal väčším, ako strach z toho čo sa mi stane, keď sa ozvem. A myslím, že v spoločnosti, v ktorej panuje zmätok, nekultúra, zosmiešňovanie, ponižovanie a pomsta, je strach namieste.

Treba si uvedomiť, že Európa stojí na postulátoch, ktoré nám tu zanechala Rímska ríša: republika, právo, poriadok, mier, bezpečnosť, grécka kultúra, kresťanstvo, moderná infraštruktúra. Rimanom vďačíme za povolanie právnika a rímske právo sa stalo základom európskeho práva a vyučuje sa na všetkých právnických fakultách. Ideu demokracie ani zásady právneho štátu sme nevymysleli my a sme povinní ich dodržiavať aj keď nám to nevyhovuje.

Chrániť demokraciu nedemokratickými prostriedkami znamená likvidovať ju. Obmedzovanie slobody slova tým, že slobodu po prejave majú iba prisluhovači, nie je nič demokratické. V tom sa práve odlišuje demokracia a právny štát od totality, že slobodu slova bez ponižovania, zosmiešňovania a šikanovania majú aj odporcovia. Kto nerešpektuje slobodu slova u svojho nepriateľa, nerešpektuje slobodu vôbec.

 

Hlavné správy: Je možné za určitých okolností ospravedlňovať porušovanie ľudských práv a zákonov?

Števík: V zmysle zásady fiat iustitia, pereat mundus (voľne preložené: „nech sa stane spravodlivosť, aj keby mal zahynúť svet“, pozn. red.), má zákon z dôvodu zachovania právnej istoty prednosť pred všetkým. Iba v prípade hroziacej najhoršej nespravodlivosti môže byť táto zásada korigovaná inou zásadou summum ius, summa iniuria („najväčšia spravodlivosť býva najväčším bezprávím“, pozn. red.). To znamená, ak striktná aplikácia zákona môže viesť k najhoršej nespravodlivosti. Jedná sa o takzvanú Radbruchovu formulu.

Iba skutočnosť, že sa štát ocitol v kríze, alebo že v mene verejného blaha vedie boj s korupciou, nedáva štátnym orgánom právo porušovať ľudské práva, ústavu a zákony.

 

Hlavné správy: Aký máte názor na situáciu v Poľsku, kde vyšli do ulíc sudcovia a advokáti?

Števík: Aj keď do detailov nepoznám situáciu v Poľsku, súhlasím s tým, že právny stav má nielen právo, ale aj povinnosť zasiahnuť, ak je ohrozená demokracia a právny štát alebo sú porušované ľudské práva. Ak právnik chápe rozdiel medzi právom a zákonom (ius et lex), nemal by mať vnútorný problém ozvať sa. Vyplýva to už z názvu nášho povolania. Sme právnici. Teda vždy, ak zákon obsahujúci právo niekto nedodržiava, právnik sa musí ozvať. Ak vládna moc schváli zákon, ktorého obsahom je naopak bezprávie, právnici musia nájsť spôsob ako ho odmietnuť. Zvlášť, ak takéto bezprávie je v rozpore s prirodzeným právom, ktorého produktom sú ľudské práva, demokracia a právny štát.

Sudca je v prvom rade občan a tieto dve pozície nie je možné od seba oddeliť. Ak konám ako sudca, konám zároveň ako občan. Naopak, ak konám ako občan, konám aj ako sudca. Občan sudca by preto nemal nikdy zabúdať, že je aj sudcom. Občan sudca má povinnosť sa aj v súkromnom živote správať tak, aby nenarušil dôveru vo svoju osobu ako sudcu. Z toho vyplývajú pre občana sudcu určité obmedzenia v súkromnom živote. Medzi ne patrí aj určitá obmedzená miera politického angažovania sa. Občan sudca by nemal verejne hodnotiť politické strany alebo politickú súťaž. Mal by byť zdržanlivý ohľadne verejného vyjadrovania svojich politických preferencií.

Podľa článku 32 Ústavy SR majú občania právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok a ľudské práva, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Degradovať právny štát iba na voľby a referendum, a medzitým nič, je veľmi nebezpečné.

 

Hlavné správy: Predseda Súdnej rady Ján Mazák na vašu výzvu reagoval veľmi ostro, prirovnal ju svojou nebezpečnosťou ku koronavírusu. A pýta sa, či sa nehanbíte za nedostatok pokory, pochopenia a sebaspytovania. Čo by ste mu na takéto slová odpovedali?

Števík: Z reakcie pána Mazáka mám pocit, že našu výzvu vôbec nečítal. Od predsedu Súdnej rady SR sa určite očakáva viac, ako len povrchné vyjadrenie plné zloby a osočovania. Sudcov, ktorí sa podpísali pod výzvu, prirovnal ku koronavírusu. Je zarážajúce, že taký vzdelaný človek vo veku mudrca, používa ponižujúce totalitné praktiky. Pán Mazák sa pravdepodobne stále nevysporiadal so svojou komunistickou minulosťou a minulosťou totalitného sudcu. Inak si neviem vysvetliť jeho vyjadrenia, ktoré likvidujú dôveryhodnosť justície a obhajujú porušovanie ústavy a zákonov.

 

Hlavné správy: Parlament prijal v uplynulom období veľa právnych predpisov v skrátenom legislatívnom konaní, čiže bez riadnej verejnej diskusie. Len málo z nich pritom súviselo s koronakrízou, teda iba v niektorých z týchto prípadov môžeme považovať skrátené legislatívne konanie za odôvodnené. Je to v poriadku? Je to v súlade s ústavou, štandardnými právnymi princípmi, dobrými mravmi?

Števík: Tejto problematike sa venujeme aj v našej výzve. Zo strany výkonnej a zákonodarnej moci ide samozrejme o demonštráciu sily a jasné porušovanie princípov právneho štátu. Nie náhodou má proces schvaľovania zákonov svoj štandardný priebeh.

 

Hlavné správy: Hovoríte, že justícia je médiami a výkonnou mocou znevažovaná, niektorí politici hovoria o tom, že justícia celá je skorumpovaná. Je to tak?

Števík: Nadviažem na moju predošlú argumentáciu ohľadne snahy o ovládnutie justície. Ak má niekto snahu ovládnuť súdnu moc a chce vyzerať demokraticky, musí pochopiteľne, dostať na svoju stranu verejnosť. Ako to urobí? Tak, že sa dlhodobo snaží vytvoriť dojem nefunkčnosti a skorumpovanosti justície. A keď dôvera padne na minimum, tak sa do nej zahryzne. Nič zložité na pochopenie. Aby som bol opäť spravodlivý, tieto praktiky sme tu mali aj predtým, ale mám pocit, že v dnešnej dobe to zašlo najďalej.

 

Hlavné správy: V uplynulom období bolo zatvorené takmer celé bývalé vedenie polície a viacerí sudcovia, často na základe výpovedí rôznych „kajúcnikov“, ktorí mohli mať záujem takéto výpovede poskytnúť, aby sa dostali na slobodu. Nie je tu odôvodnená obava, či náhodou nejde o politické procesy, podobné tým, ktoré sa diali v časoch, ktoré označujeme ako totalitné?

Števík: Nespájal by som výpovede kajúcnikov s politickou objednávkou. Sudca pracuje s dôkazmi. Nemusím byť trestný sudca, aby som chápal, že výpoveď kajúcnika je nevyhnutné verifikovať inými dôkazmi a až potom vykonať zásah do ľudských práv konkrétneho človeka. A ak je takýto zásah nevyhnutný, má sa vykonať v súlade so zákonom, s rešpektovaním práva na ľudskú dôstojnosť.

V právnom štáte má aj kriminálnik právo na spravodlivý proces a zachovanie ľudskej dôstojnosti. Veľmi často na to v našej zvulgarizovanej spoločnosti zabúdame. Ak takúto ochranu nebude mať darebák, je len otázkou času, kedy ju stratí aj slušný človek.

 

Hlavné správy: Za horúca, bez verejnej diskusie, sa v krátkom čase udiali veci ako zmena ústavy a reforma justície. Prečo myslíte, že koalícia tak rýchlo presadila tieto veci? Aký je váš názor na tieto zmeny? Boli to zmeny k lepšiemu?

Števík: Spôsob, akým boli tieto zmeny urobené len potvrdzuje, že v skutočnosti nejde výkonnej a zákonodarnej moci o ozdravenie justície, ale o jej ovládnutie. Myslím, že snaha o odstránenie rozhodovacej imunity sudcu je toho dôkazom. Na zabránenie ohýbania práva sudcom tu máme predsa viacinštančný systém a systém opravných prostriedkov, ktoré takýto prípad vychytajú. Autori tejto novely priznávajú, že ide o ojedinelé prípady. Moja otázka potom znie, prečo kvôli aj tak vychytaným ojedinelým prípadom ohrozujeme nezávislosť všetkých sudcov? Odpoveď je stále tá istá. Podľa prijatej novely sa už ústavný súd nebude môcť vyjadrovať k prijatým ústavným zákonom. To znamená, že ktokoľvek bude mať v parlamente ústavnú väčšinu, môže meniť základný zákon štátu ako sa mu zachce. Čiže aj zmeniť demokraciu a právny štát na totalitu. Tento dôsledok je schopný pochopiť aj laik.

 

Hlavné správy: Čo si myslíte o myšlienke v teórii štátu k trojdeleniu moci počítať aj štvrtý pilier: moc mediálnu, ktorá výrazne ovplyvňuje spoločenské a politické dianie v krajine?

Števík: Mediálna moc je v každom režime veľmi dôležitá. V demokratickej spoločnosti je nevyhnutné, aby sa novinári nespreneverovali pravde. Mali by byť medzi prvými, kto bude dodržiavať prezumpciu neviny a nezavádzať. Mali by túžiť po objektivite. Osobne si myslím, že v súčasnej dobe, pri rozhodovaní veľkých káuz, sudca musí mať veľmi silnú osobnostnú výbavu na to, aby rozhodol v rozpore s verejnou mienkou a tlakom médií, ak to považuje za spravodlivé.

 

Hlavné správy: Na záver by ste mohli čitateľom skúsiť vysvetliť, ako uvažuje sudca pri svojom rozhodovaní. Ak sa to vôbec dá.

Števík: Pokúsim sa o to. Sudca je človek ako každý iný. Každý človek disponuje určitou schopnosťou, ktorú vkladá do služieb spoločnosti, v ktorej žije. Pekár pomáha ľuďom tým, že pečie, lekár lieči a sudca rozhoduje spor. V tomto smere sú si všetky povolania rovné. Od sudcu sa vyžaduje, aby spravodlivo hodnotil jednotlivé skutky ľudí (a dôkazy), ktoré sú predmetom sporu. Na súdenie človeka ako takého sudca nemá oprávnenie, to môže iba Boh. Aj náš procesný poriadok definuje, čo je povinnosť sudcu v čl. 2 základných princípov Civilného sporového poriadku. A síce, že ochrana práv musí byť spravodlivá a účinná.

Čo je to teda spravodlivosť? Veľký rímsky právnik Domitius Ulpianus vystihol podstatu spravodlivosti v slovách suum cuique tribuere – dať každému, čo mu patrí. Lenže aby sa sudca skutočne mohol pokúsiť dať každému čo mu patrí, potrebuje poznať pravdu, čiže skutočnosť. Teda to, ako sa to stalo. Civilný sudca síce už nemôže navrhnúť vykonanie dôkazov, ale nikdy by nemal rezignovať zo snahy poukázať na to, čo mu chýba, aby rozhodol čo najspravodlivejšie. Ak mu to strany nedodajú alebo nenavrhnú, rozhodne sudca aj bez týchto dôkazov v súlade so zákonom.

To, že ochrana práv má byť aj účinná znamená, že súdne konania majú byť čo najrýchlejšie. A toto napätie, pôsobiace medzi spravodlivosťou a účinnosťou, koriguje sudca svojou činnosťou. Opäť zdôrazňujem, že sudca je človek ako každý iný a môže sa pomýliť. Právny poriadok s tým ale počíta, a preto poskytuje stranám sporu sústavu opravných prostriedkov. Sudca by sa však nemal mýliť príliš často a nikdy by sa nemal pomýliť úmyselne. Takýto sudca z teleologického hľadiska neplní svoj účel a poškodzuje tých, ktorým má spravodlivo pomáhať.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 20:25

Spojené štáty v stredu oznámili, že umožnia občanom Izraela bezvízový styk a splnia tak dlhoročné želanie svojho spojenca. Washington dospel k záveru, že Izrael zmiernil diskrimináciu amerických Arabov. Toto hodnotenie však odmietajú niektorí zákonodarcovia a aktivisti.

Včera 20:21

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v dohrávke 5. kola na ihrisku Ružomberka 2:1. V 58. minúte ho poslal do vedenia Aleksandar Čavrič, o šesť minút neskôr vyrovnal Martin Chrien. Triumf hostí zabezpečil v 74. minúte striedajúci David Strelec.

Včera 20:05

Ekonomiky Strednej Ázie od Mongolska po Kazachstan a Uzbekistan by mali tento aj budúci rok zaznamenať výrazný hospodársky rast. Predpokladá to Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorá poukázala na rastúci objem obchodu a remitencií z Ruska.

Včera 20:00

Iránske samovražedné drony použité pri viac ako 600 útokoch Ruska proti Ukrajine obsahujú súčiastky vyrobené v Európe. Vyplýva to z tajného dokumentu, ktorý Kyjev poslal svojim spojencom so žiadosťou o útok ďalekonosnými raketami, ktoré by zničili zariadenia na ich výrobu v Rusku, Iráne a Sýrii.

Včera 20:00

Česká vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024. Počíta v ňom so schodkom 252 miliárd českých korún (viac ako 10 miliárd eur). Medziročne tak dôjde k poklesu deficitu o 43 miliárd korún. Po rokovaní vlády to v stredu oznámil český minister financií Zbyněk Stanjura.

Včera 19:51

V Spojenom kráľovstve zadržali v stredu 21-ročného muža v súvislosti s utorkovým nálezom mŕtvej migrantky na francúzskom pobreží. Národná kriminálna agentúra Spojeného kráľovstva uviedla, že štátny príslušník Sudánu je podozrivý z nelegálneho vstupu a napomáhania nelegálnej imigrácii v prístavnom meste Dover na juhu Anglicka. Zadržaný mal riadiť loď, ktorá v utorok preplávala do vôd Spojeného kráľovstva.

Včera 19:45

Päť ľudí prišlo v stredu o život pri streľbe na severe Izraela, oznámila miestna polícia. Troch mužov a dve ženy zastrelili v beduínskom meste Basmat Tabun severozápadne od prevažne arabmi obývaného mesta Nazaret. Polícia po útočníkoch pátra a bližšie podrobnosti o streľbe neposkytla.

Včera 19:29

Christian Thielemann nahradí vo funkcii generálneho hudobného riaditeľa Berlínskej štátnej opery svetoznámeho dirigenta a klaviristu Daniela Barenboima.

Včera 19:21

V národnom parku České Švajčiarsko vypukol v stredu popoludní požiar. V ťažko dostupnom teréne na vrchole skaly horí lesný porast na ploche asi 50 krát 50 metrov. Na mieste zasahuje aj vrtuľník s bambi vakom. Na sociálnej sieti X to uviedli hasiči Úsťanského kraj.

Včera 19:01

Ceny ropy vzrástli v stredu o viac než 3 %, pričom cena Brentu nakrátko prekonala hranicu 97 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na omnoho výraznejší pokles ropných zásob v Spojených štátoch, než sa čakalo. To ešte zvýšilo obavy z vývoja situácie na trhu s ropou po tom, ako Rusko a Saudská Arábia predĺžili dobrovoľné produkčné škrty do konca roka.

Včera 18:27

Maďarská polícia naháňala v stredu nadránom prevádzača s migrantami od obce Kiskunmajsa v Báčsko-malokumánskej stolici až do mesta Szentendre v Peštianskej župe. Po 176 km vodiča zastavili až tri presne cielené výstrely.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Polárna žiara osvetľuje rannú oblohu nad mestom Anchorage na Aljaške

Autor: AP/Mark Thiessen

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vášeň v Tebe

Čo robiť, keď sú zemiaky zelené? Predtým, ako ich uvaríte, nezabudnite urobiť jednu vec

0 icon

28.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Zemiaky môžu mať rôzne farby: žltú, béžovú, hnedú. Ich farba závisí od odrody, takže sa nemusíte obávať, ak ste tentoraz kúpili tmavšiu zeleninu ako naposledy. Znepokojovať by vás však malo niečo iné. Keď si na nich všimnete zelené škvrny.

Ako pripraviť hroznovú šťavu na zimu? Nepotrebujete odšťavovač - pripravte si ju metódou našich babičiek

0 icon

28.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Čo pripraviť z hrozna na zimu? Najlepšie lahodnú, zdravú, domácu šťavu, ktorá by mala byť v každej špajze. Ako ju pripraviť? Odšťavovač ani nevyťahujte zo skrine, hľadajte však husté sito - najlepšie sa vám bude hodiť starý spôsob, ktorý používali naše babičky.

Jednoduchý trik, ktorý zaručuje veľkolepé výsledky. Nemusíte liezť na strechu, aby bol váš komín žiarivo čistý

0 icon

28.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Účinný a zriedkavo poruchový vykurovací systém závisí do veľkej miery od úrovne čistoty komína. Odstránenie nahromadených zvyškov spaľovania z komína umožňuje majiteľom domov pokojný spánok bez toho, aby museli žiť s neustálym pocitom ohrozenia života a zdravia. Je na odstránenie nežiaducich látok potrebný kominár?…

Manželka Hugha Jackmana prelomila mlčanie. Prijala telefonát od novinárov

0 icon

28.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Hugh Jackman a Deborra-Lee Furness sa po 27 rokoch manželstva rozvádzajú. Austrálsku herečku kontaktovali dvaja rozhlasoví moderátori. Na ich prekvapenie zdvihla telefón.

Klasický recept na cheesecake vyhoďte do koša. Táto verzia je chutnejšia a hlavná zložka je teraz v sezóne

0 icon

27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Cheesecake je obľúbeným koláčom mnohých ľudí. Pripravuje sa pri mnohých príležitostiach a na mnoho spôsobov. Každý má však svoj osvedčený recept, ktorý používa už roky. Tentoraz to však nebude potrebné, pretože máme oveľa lepší recept. To, čo sa k nemu pridáva, je sezónny hit.

Armádny Magazín

Nemeckí vyšetrovatelia už takmer všetko vysvetlili

0 icon

USA, 27.september 2023 - Máme výročie teroristických útokov na Nord Stream: verzie médií sa líšia, páchatelia sa stále nenašli. V noci 26. septembra 2022 došlo k teroristickým útokom na dva plynovody na vývoz plynu - Nord Stream a Nord Stream 2. Rusko nebolo prizvané k účasti na vyšetrovaní. Médiá sa vo…

Horúca správa z Pentagonu: protiútok Ukrajiny nedokáže vrátiť stratené územia

0 icon

USA, 27.september 2023 - Konkrétne to pre televíziu CNN uviedol generál Mark Milley: "Útok, aj keď značný, má obmedzené operačné a taktické ciele. (...) Dokonca aj v prípade, že by boli dosiahnuté, neumožní to úplne vyradiť Rusov, čo je omnoho širš

Prečo sa NATO opäť chystá bombardovať Belehrad

0 icon

USA, 27.september 2023 - Prečo predstavitelia NATO hrozia Belehradu novým bombardovaním a prečo ho severoatlantický blok môže zopakovať.   Čo sa deje v Srbsku Predseda Európskeho výboru pre rozšírenie NATO Günther Fehlinger vystúpil s rezonujúcim vyhlásením, v ktorom na pozadí útoku neznámych ozbrojencov na kosovských policajtov vyzval alianc

Koľko ukrajinských vojakov od leta už využilo otvorenú ruskú frekvenciu a vzdalo sa

0 icon

Ukrajina, 27. september 2023 - Počet vojakov Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorí sa dobrovoľne vzdali, neustále rastie, čo sa stalo obzvlášť viditeľným po spustení otvorenej frekvencie 149, 200 "Volga". Okrem toho mnohí Ukrajinci, ktorí sa chystajú vzdať, si so sebou berú zbrane a strelivo. Naposledy v smere Svatove-Kreminna skupina bojovníkov Ozbrojených…

Poľsko - 1981: skúška odolnosti socialistického tábora

0 icon

Rusko, 27.september 2023 - Pred niečo vyše 41 rokmi, v decembri 1981, na pozadí hospodárskych otrasov a ideologickej expanzie zo strany Západu a Vatikánu viedla akútna vnútropolitická kríza v Poľskej ľudovej republike k zavedeniu stanného práva v tejto krajine. V historickej literatúre je rozšírený názor, že rozhodujúci krok predsedu vl

TopDesať

10 skrytých dôvodov, prečo je váš internet pomalý

0 icon

Stalo sa vám niekedy, že ste sa ocitli uprostred schôdzky v službe Zoom a zúfalo sa snažíte zachovať pokoj, zatiaľ čo sa váš internet plazí rýchlosťou, pri ktorej by sa aj slimák zdal byť rýchly? Verte nám, vieme, akú daň si to môže vybrať na vašej trpezlivosti a produktivite. Už…

Porovnávanie týchto rôznych vecí vám zmení pohľad na svet

0 icon

Porovnávanie môže byť zábava. Nasledujúce fotografie vám ukážu zaujímavé porovnávanie rôznych vecí. Tieto fotografie s veľkou pravdepodobnosťou zmenia váš pohľad na svet. Fotografia je mocná forma umenia, ktorá nám umožňuje zachytiť momenty, miesta a predmety z rôznych perspektív. Niektorí fotografi to posúvajú o krok ďalej a vytvárajú podmanivé porovnávacie fotografie,…

Demencia bola malému dievčatku diagnostikovaná po bežnom vyšetrení očí

0 icon

Demencia je stav, ktorý sa často spája s pokročilejším vekom. Jedna šokovaná žena však prezradila, ako vzala svoju 7-ročnú dcéru na obvyklé očné vyšetrenie. V ten deň dievčatku diagnostikovali zriedkavú formu demencie. Teraz mama šíri povedomie o stave svojej dcéry a chce, aby každý rodič dával pozor na stav svojich…

Ľudia, ktorí si neumývajú nohy v sprche, robia veľkú chybu!

0 icon

Naše nohy produkujú až neuveriteľné 2 litre potu za deň, pretože majú asi 250 000 potných žliaz! V kombinácii s baktériami, ktoré na nich žijú to vytvára zápach. Umývanie a namáčanie nôh pomáha nielen odstraňovať zápach, ale prospieva aj krvi, nechtom na nohách a dokonca aj kĺbom. Umývanie nôh pomáha odstrániť zápach

Parkovanie nie je pre každého. Títo ľudia to pohnojili

0 icon

Parkovanie nie je pre každého! Títo ľudia to naozaj pohnojili a svojim úžasným parkovaním dokázali rozčúliť svoje okolie. Určite však dokázali aj mnohých pobaviť a preto sa s vami podelíme o tieto fotografie. Hovorí sa, že veľa ľudí by nemalo mať dovolené šoférovať a tieto zlé parkovacie fotografie ilustrujú toto…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali