Ruprechtová: Ambícia UNESCO je vychovať globálnych občanov a brániť extrémizmu

Bratislava 20. decembra 2015 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)

 

Mierom sa násilie nekončí, uviedla expertka UNESCO na vzdelávanie Lydia Ruprechtová

Projektov, ktoré chcú vniesť jednotný prvok do školských systémov po celom svete, nie je veľa. UNESCO má však prostredníctvom programu Global Citizenship Education ambíciu vyvolať v mladých ľuďoch pocit globálneho občana.

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Jednou z hlavných výziev, ktorým čelia, sú kultúrne rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Ako sa dá rokovať s celým svetom, aby zaviedol jednotné vzdelávanie o globálnom občianstve, uviedla v rozhovore pre TASR v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky expertka UNESCO na vzdelávanie Lydia Ruprechtová.

UNESCO ako organizácia vznikla s myšlienkou zabrániť ďalšiemu násiliu po druhej svetovej vojne, a to pomocou vzdelávania. V akom zmysle?

Mierom sa násilie nekončí. Mier je pre nás spôsob myslenia ľudí. To, ako chápu hodnoty, ktoré sú mierumilovné. Práve z myšlienky zachovania mieru vznikla potreba vzdelávania v oblasti ľudských práv, mieru, globálneho vzdelávania. Presadzujeme nielen mier, ale aj spravodlivosť a udržateľnosť. A to by sa podľa nás malo učiť aj na školách.

Spustili ste program globálneho vzdelávania. Čo všetko prináša?

Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu je oblasť, ktorej sa intenzívne venujeme približne od roku 2012. Vtedy sme túto myšlienku uchopili z trochu iného uhla pohľadu, a to globalizácie. To je úplne iná situácia, aká bola počas vzniku UNESCO. Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun preto uviedol iniciatívu globálneho vzdelávania, čím stanovil vzdelanie za jednu z priorít. Iniciatíva zahŕňa cieľ postúpiť na vzdelanie 21. storočia, a to pripraviť študentov na globálny svet, ktorému musia čeliť.

Čo to znamená?

Základná myšlienka sa opiera o prepojenie a vzájomnú závislosť všetkého, čo sa okolo deje. Čelíme globálnym výzvam, európskej migračnej kríze, radikalizácii, chudobe či klimatickým zmenám. Tieto problémy nevyrieši jedna krajina, nemá na to kapacity. Musíme sa pozrieť na svet globálne, a to nielen vlády, ale aj občania. Už len na sociálnych sieťach vidíme, akú silu dokáže mať hlas občianskych alebo mládežníckych organizácií.

Čo z toho vyplýva pre vás ako organizáciu v praxi, ako môžete konkrétne pomôcť vzdelávať v jednotlivých krajinách?

UNESCO sa snaží podporiť vzdelávacie systémy v rôznych krajinách, poskytnúť podporu školám, aby mohli vyvíjať práve tie schopnosti, ktoré podporujú zmysel pre humánnosť a zodpovednosť. Toto sa musí diať súčasne so zmenou školských systémov, ktorú svet potrebuje, a ktorú už na mnohých miestach vidíme. Aj my evidujeme trend vo vzdelávaní, kde sa menej zdôrazňuje opakovanie učiva, ale spoznávanie a celoživotné učenie. To sa nedeje len v školách, ale aj na internete, na uliciach, sociálnymi väzbami. Vzdelanie by človeka malo naučiť aj mäkkým zručnostiam – ako vedieť komunikovať, pracovať v tímoch, podnikať. Nielen tie tradičné ako čítať, písať, poznať históriu svojho národa.

Chcete teda zjednotiť istú časť výučby v krajinách po celom svete…

Snažili sme sa nájsť medzinárodnú dohodu, ako toto vzdelávanie presadiť. Aby sa dohodli krajiny ako Pakistan, Saudská Arábia, Afganistan, USA, Francúzsko, Nemecko či Grécko na tom, čo má byť globálne vzdelávanie, to nie je také ľahké. Aby sa dohodli, čo by sa malo učiť päť-, desať- alebo viacročné dieťa, aby sa stalo globálnym občanom.

Oficiálna dohoda ešte pravdepodobne neexistuje…

Práve sme v štádiu koncepčnej dohody, pričom sa do popredia dostáva otázka, čo môže urobiť školstvo, aby zabránilo radikalizácii mladých, extrémizmu alebo ďalším teroristickým útokom. Myslíme si, že východisko je práve zakoreniť v študentoch hodnoty globálneho občianstva už v mladom veku.

Koho v jednotlivých krajinách oslovujete?

Snažíme sa presvedčiť ministrov školstva po celom svete, že je dôležité v školách propagovať pocit globálneho občianstva v akomkoľvek školskom systéme. Ak sa pozriete na jednotlivé systémy, odovzdávajú len základné vzdelanie, aj čo sa týka občianstva. Ako funguje štát, aké sú hlavné zákony, kto sa môže stať Chorvátom, Slovákom, Kanaďanom, ako fungujú inštitúcie. Podľa nás to nestačí. Ani vy, ani ja nie sme len občanmi vo svojej krajine. Musíme pomôcť krajinám pochopiť, že je dôležité vybudovať si nielen dobrých občanov, ale aj globálnych občanov. A hlavne ich usmerniť v tom, čo ten výraz znamená.

Ako ho interpretujete, má globálne občianstvo podľa vás jednotnú definíciu?

Je to pochopenie jednotlivých systémov vlád vo svete, empatia voči druhým, poznanie medzinárodných ľudských práv. Je to schopnosť pracovať v medzinárodných tímoch s ľuďmi, ktorí pochádzajú z úplne odlišných prostredí. Cieľom je vybudovať nielen empatiu, ale aj zaujímať sa o okolitý svet a vedieť, že globálne problémy vplývajú na lokálne. Alebo napríklad aj to, že klimatické zmeny ovplyvnia klímu aj v mojej krajine a migračná kríza ovplyvní celý svet. Dôležité je, aby sme sa necítili dezorientovaní a uvedomili si, že nie sme len občanom v našej krajine, ale aj globálnym občanom tohto prepojeného sveta.

Ako to funguje reálne na školách? Vyzývate jednotlivé krajiny, aby zaviedli samostatný predmet, alebo „globálnu náuku“ zahrnuli do rôznych sfér výučby?

To závisí od krajiny. Nikoho do ničoho netlačíme, ani nekážeme. Je to skôr o dialógu. Niektoré krajiny majú špecifický predmet o globálnom občianstve, kde učia študentov o medzinárodných organizáciách. Iní podobné témy zahŕňajú do dejepisu či geografie, ktoré označujú prívlastkom „globálny“ a rozprávajú sa tam so študentmi o medzinárodných trhoch, migračnej kríze. Je to rozličné od školy ku škole, nielen medzi jednotlivými krajinami. Mnohé školy globálne občianstvo berú ako prierezovú tému, ktorá sa preberá od literatúry až po fyziku. Alebo na jej podchytenie využívajú seminárne a iné práce. Existujú aj školy špecializované výlučne na globálne občianstvo, ktoré ponúkajú rôzne medzinárodné výmenné pobyty, kladú dôraz na medzinárodné sviatky. Alebo také stredné školy, kde je výskum v tejto oblasti súčasťou záverečných skúšok.

S programom ste začali skoro pred štyrmi rokmi. Ako sa naň pozeráte s odstupom času a aká je vaša najväčšia výzva?

Väčšina krajín nás podporuje. No sú štáty, ktoré si myslia, že globálne občianstvo je agendou Západu, ktorý pretláča svoj pohľad na ľudské práva, a tak znevažuje ich tradície a kultúru. Čo nie je pravda. Veríme, že témy o ľudských právach sú medzinárodnými témami, a nielen západnými. Navyše, nie každý chápe tento termín. Sú takí, ktorí si myslia, že učia, ako byť globálnym občanom, ak hovoria na škole o klimatických zmenách. Je to omnoho viac, než len toto. Je to aj o zodpovednosti každého jedného z nás za tieto zmeny, ktoré si musíme uvedomiť. Nie, že „áno, deje sa to niekde, je to hrozné, ale mňa sa to netýka“. Tak sa ďaleko nedostaneme. Nemusíte byť na konferencii COP21 (Konferencia OSN o klimatických zmenách v Paríži 30.11. – 11.12.2015 – pozn. TASR), aby ste niečo pre spoločnosť v tomto zmysle urobili. Našou výzvou je teda propagovať konštruktívny aktivizmus, vzdelávať k napredovaniu a zmenám, ale nie revolúcii. Tak sa môžeme vyhnúť radikalizácii a extrémizmu mladých.

Je vôbec možné presadiť istý spôsob jednotného prístupu k výučbe ohľadom globálneho občianstva? Nevníma ho každá krajina inak aj pre kultúrne rozdiely či náboženstvo?

Nedávno sme o globálnom občianstve diskutovali s jednou krajinou z Blízkeho východu, ktorá mala presne túto otázku: Akú rolu zohráva pri tejto výučbe náboženstvo? Pre nich sa spoločné hodnoty rovnajú spoločnému náboženstvu. UNESCO v tomto smere tvrdí, že náboženstvo je súkromná vec jednotlivca. Ak sa však krajina rozhodne, že pre nich v otázke výchovy ku globálnemu občianstvu hrá náboženstvo veľkú rolu, nie je na tom nič zlé. Daná krajina sa však bránila tým, že naše západné hodnoty oponujú ich náboženstvu, a teda ich hodnotám. Ale ja sa pýtam, prečo? Každé náboženstvo má v sebe myšlienku mieru. Nie je to predsa nezlučiteľné.

Zapojili sa napriek tomu?

Po vzájomnej dohode sme prišli k záveru, aby si stanovili, čo pre občanov tejto krajiny má znamenať globálne občianstvo. Na globálny mier potrebujeme globálneho občana, inak to nejde. Potrebujeme spoločný nadhľad a spoločný základ s podobnými hodnotami. V opačnom prípade budeme vystavení katastrofám a nešťastiam. UNESCO chce vytvárať priestor pre dialóg medzi krajinami, ale aj v regiónoch v rámci jednej krajiny. Je pravda, že niekedy je ťažké nájsť dohodu s niekým, s kým nesúhlasíte. Treba sa rešpektovať, aj keď sa zdá, že sa to niekedy nedá.

Pri týchto odporúčaniach a pri toľkej rôznorodosti vo svete, dávate nejakú krajinu ako príklad ostatným, keď chcú „správne vychovať globálneho občana“?

My si nerobíme rebríčky, to robí OECD. Vidíme však, že v niektorých školách a krajinách táto výučba funguje. Napríklad v Dánsku, Kolumbii, Francúzsku. Niekedy je to samotné ministerstvo, ako napríklad v Pobreží Slonoviny v Afrike. Tam napríklad vyvinuli program pre rozvoj učiteľov a príručku s jednotlivými príkladmi hodín, ako učiť. Nestáva sa totiž často, že by učitelia mali obzvlášť veľké vzdelanie, nieto ešte učili o globálnom občianstve. Takú príručku nemá mnoho krajín v západnej Európe, mňa to teda osobne veľmi prekvapilo. Brazília má tiež jednu špecializovanú školu, aj v Paríži je medzinárodná škola so zameraním na globálne občianstvo. Ale nie vždy je to tak, že čo platí u jedného, sa dá aplikovať aj inde. Preto nechceme veľmi hodnotiť.

Viete zhodnotiť program ako taký? Existujú na to parametre, podľa ktorých viete, že idete správnou cestou?

Problémom hodnotenia výsledkov našej práce je, ako sa k tomu postaviť vedecky. Máme spolu 9000 Pridružených škôl UNESCO, ktoré šíria ďalej tieto myšlienky. Ale ako zmerať úspech výučby o globálnom občianstve?

Viac tolerantných absolventov?

Je to ťažko povedať. Preto spolupracujeme s analytikmi, ktorí nám pomáhajú vytvoriť rôzne parametre. Od nich sa budeme môcť odraziť. Ide predsa o pocit identity, o to, kým sme a to sa mimoriadne ťažko meria. Lebo okrem toho, že som žena, pracujúca matka a tak ďalej, by som si mala uvedomovať aj ďalšiu „vrstvu“ svojho ja. Teda, že mám niečo spoločné s ľuďmi z celého sveta. Keď idem do Číny, nebudem sa na miestnych pozerať len ako na Číňanov, ale uvidím tam tiež ženy a pracujúce matky, s ktorými sa budem vedieť stotožniť. Nech sú feministky, pravičiarky, ateistky, no v niečom sme podobné. Existujú rôzne štatistiky o tom, ako vnímajú občianstvo mladí a na takéto prieskumy sa chceme sústrediť aj my.

Čo konkrétne znamená pre vás byť globálnou občiankou?

Máme také video, kde sa pýtame ľudí, či sa cítia byť globálnym občanom. A niektorí naozaj netušia, čo odpovedať. Pre mňa to znamená pochopenie, že existuje prepojenie medzi tým, kým som a čo robím, a čo sa deje vo svete. Je to vlastne pocit byť hodnotovo prepojený s celým svetom. Ale bez toho, aby sme začínali na národnej úrovni, to nejde. Nemôžem byť globálnym občanom bez toho, aby som bola v prvom rade Kanaďanka. Možno pre niekoho to až tak veľa neznamená, ale ja hlavne potrebujem pocit, že niekam patrím. A potom to, že tu nie som sama.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Britská vláda nepredpokladá, že ME sa uskutočnia len v Anglicku a Škótsku

0 icon

Londýn 26. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Britská vláda reagovala zdržanlivo na informácie, podľa ktorých by sa futbalové EURO 2021 mohlo uskutočniť len v Anglicku a Škótsku. "Sú to iba špekulácie," cituje agentúra dpa slová hovorcu premiéra Borisa Johnsona. "Ako bude turnaj vyzerať, je vecou UEFA. Koncentrujeme sa na zápasy, ktoré…

Budaj: Peniaze na obnovu rodinných domov môžu získať tisícky rodín

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Peniaze na komplexnú obnovu rodinných domov z európskeho plánu obnovy budú môcť podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) získať tisícky slovenských rodín. „Moja pôvodná ambícia bola, aby išlo o podporu 100.000 rodinným domom. To by si vyžadovalo miliardu eur. Nakoniec to nebude…

Prominentný právnik Robert Kennedy vyhral spor s mestom New York, ktoré žiadalo PCR testy pre účasť žiakov v škole

0 icon

New York 26. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Keď New York túto zimu zaviedol povinné testovanie ako podmienku účasti detí v škole, Robert F. Kennedy, synovec amerického prezidenta John F. Kennedyho, ho súdne napadol a spor vyhral Robert Kennedy, ktorý donedávna bojoval proti korporáciam poškodzujúcim životné prostredie, pred časom založil…

Česká vláda napokon vyhlásila nový núdzový stav od 28. februára, platiť bude mesiac

0 icon

Praha 26. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká vláda vyhlásila v piatok pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v krajine nový núdzový stav. Platiť bude od 28. februára do 28. marca, informoval spravodajský portál iDNES.cz Stalo sa tak bezprostredne po tom, ako dolná komora parlamentu, Poslanecká snemovňa, zamietla žiadosť…

Premiér ku špekuláciám o tvrdom lockdowne: Fabriky sa napriek aktuálnej epidemickej situácii zatvárať nebudú

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Fabriky na Slovensku sa napriek aktuálnej epidemickej situácii zatvárať nebudú. Na sociálnej sieti to potvrdil premiér Igor Matovič. Ako dodal, žiadne návrhy v súvislosti s niekoľkodňovými rokovaniami s vedcami, síce podľa dohody nemali komunikovať predtým, ako sa s nimi stotožnia všetky koaličné strany,…

Šéf väzenskej služby sa zaručil za bezpečnosť Navaľného

0 icon

Moskva 26. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Moscow City Court)   Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj je v trestaneckej kolónii, kde si odpykáva vyše dvojročný trest, v bezpečí a jeho zdravie a život tam nie sú nijako ohrozené. Tvrdí to šéf ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) Alexandr Kalašnikov "Garantujem, že tu…

Vedci vysvetlili, prečo sú hrozienka škodlivejšie ako čerstvé hrozno

0 icon

Španielsko/Moskva 26. februára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot video/Youtube)   Vedci zo Španielskej federácie výživy poukázali na negatívny dôsledk nadmernej konzumácie hrozienok pre ľudský organizmus Podľa odborníkov sú prospešné vlastnosti hrozienok a čerstvého hrozna podobné, počas procesu sušenia sa však živiny ovocia stávajú koncentrovanejšími. "Počas procesu sušenia strácajú hrozienka niektoré vitamíny, ako je…

Bučková trvá na tom, aby hygienici zohľadňovali zraniteľné postavenie obyvateľov marginalizovaných komunít

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková trvá na tom, aby hygienici pri prijímaní opatrení a postupov maximálne zohľadňovali zraniteľné postavenie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Opatrenia majú byť podľa nej v súlade s dodržiavaním ľudských práv deklarovaných v medzinárodných záväzkoch a…

Kanada schválila vakcínu od firmy AstraZeneca

0 icon

Toronto 26. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Kanadské ministerstvo zdravotníctva v piatok schválilo vakcínu proti koronavírusu od firmy AstraZeneca. Dostupná bude ľuďom vo veku od 18 rokov. V Kanade sa už očkuje vakcínami od spoločností Pfizer a Moderna Niektoré krajiny vrátane Francúzska vakcínou od AstraZeneca očkujú iba ľudí mladších ako 65…

Orwellovčina, ktorú pred 5 rokmi zastavil Danko, sa vracia. Systém na monitorovanie vozidiel a automatické vyberanie pokút za prekročenie rýchlosti chce súčasná vláda do roka zaviesť do praxe

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (HSP/Foto:Screenshot)   Kamery a radary pozdĺž ciest, za každé prekročenie rýchlosti automaticky zaslaná pokuta, takto si predstavuje budúcnosť cestnej premávky na Slovensku policajný prezident nominovaný ešte Pellegrinim, Peter Kovařík. Podporu našiel aj u ministra vnútra Mikulca Už v roku 2016 malo vtedajšie vedenie rezortu vnútra rozbehnutý…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Je NAKA poplatná totalitnej vláde diktátora Matoviča?

0icon

Vyzerá to tak, že áno. Inak by konala... Zamyslenie sa nad článkom pána Petra Weisa z advokátskej kancelárie Weis and Partners, ktorý uverejňujem v plnom znení z dôvodu závažnosti a so súhlasom autora pod názvom: Núdzový stav ako podklad pre biznis? Náš aktuálny minister zdravotníctva na prelome rokov na TA3…

Peter Švec

Poznaj nepriateľa a poznaj seba, tvoje víťazstvo nikdy nebude ohrozené: Sun-Tzu. 10.

0icon

Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Boris Mesár

Svetová banka signalizovala začiatok „pandémie“ 3. marca 2020, predstaviteľ WHO navrhol „pandémiu“ 11. marca ... ROTHSCHILDOVIA PATENTOVALI BIOMETRICKÉ TESTY COVID-19 V ROKOCH 2015 a 2017

0icon

Čím viac sa ponoríme do príbehu „pandémie COVID-19“, tým viac sa dozvedáme zaujímavé veci. 18. októbra 2019 sa uskutočnilo „pandemické cvičenie“ podujatie 201, ktoré usporiadala Univerzita Johnsa Hopkinsa za účasti Nadácie Billa a Melindy Gatesových a Svetového ekonomického fóra (WEF). V januári 2020 sa na summite WEF v Davose diskutovalo…

Marek Brna

Zlatý Smer, zlatý Fico!

0icon

Táto vláda ma doháňa k schizofrénii. Viackrát som na tomto fóre v ostatnom čase kritizoval Smer SD. No dnes je to už inak, dnes na nich spomínam v dobrom. To boli časy! To tu bol ešte aký taký poriadok, aký taký systém. Aký bol Robert Fico, taký bol, ale táto…

Radovan Hrádek

License to kill

0icon

Určite všetci poznáte filmy z J. Bondom, agentom 007, ktorý má udelenú tzv. licence to kill. Inými slovami môže v rámci svojho poslania na nejakej akcii aj zabíjať a nič sa mu nesmie stať. Takéto licencie nie sú ničím výnimočným. Aj v minulosti, za kráľa Ľudovíta XIV., sa takéto licencie…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 dôvodov, prečo je prilba naozaj dôležitým ochranným prvkom

0 icon

Je viac ako jasné, že prilby majú svoje opodstatnenie, či už v športe alebo na stavbe. Napriek tomu si dovolíme opäť zdôrazniť, že nasadiť si prilbu na hlavu je to najlepšie, čo môžeš urobiť! Neboj sa, momentálne ti nič nehrozí, keďže sedíš doma za počítačom (keď to čítaš z mobilu,…

Záhadná krajina Vinland a mapa Vikingov

0 icon

Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z dielne našej redakcie, kde sa spoločne pozrieme na záhadnú krajinu Vinlad, ktorá je označená na pergamene popri Islande a Grónsku. Po objavení v roku 1957 mapu získal magnát Paul Mellon (žil a pôsobil v rokoch 1907 až 1999), ktorý ju následne daroval Yalovej univerzite v USA. Odborníci o dôveryhodnosti mapy…

Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 1. časť

0 icon

Bola Anneliese Michelová posadnutá alebo usmrtená z nedbanlivosti? Zvláštny prípad mladej Nemky zo 70. rokov minulého storočia otriasol verejnosťou. O niekoľko desaťročí neskôr sa jej príbeh stal námetom pre film V moci diabla. Prinášame dvojdielnu sériu článkov o Anneliese. Na oficiálnej webovej stránke Vatikánu (www.vatican.va) sa píše: „Keď cirkev ako inštitúcia verejne požiada v mene…

10 dôvodov, prečo by si nemal psa nechávať hrať sa v blate

0 icon

Pes je najlepším priateľom človeka, ale zdá sa, že tieto šteniatka tak trocha podlomili dôveru svojich pánov. Pýtaš sa prečo? Nasledujúcich 10 veselých fotografií zo stránky Bored Panda ťa presvedčí o tom, že najlepším priateľom psa nie je človek ale blato! Tieto smiešne fotografie ti určite na tvári vyvolajú úsmev.…

10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

0 icon

Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

Vo svete IT

Pozrite si aktuálny prehľad zliav na Windows 10 a Office kľúče. Vyberiete si dačo?

0 icon

Pomaly, ale isto sa nám blíži obdobie, kedy mnohí z nás upgradujú svoje zariadenia vrátane počítačov. Mnohokrát však zabúdame na software, ktorý vo veľkej miere určuje to, ako sa nám pracuje s našimi zariadeniami. V súčasnosti väčšina počítačov beží na platforme Windows, pričom mnoho zariadení využíva ešte starý a už…

Pred viac ako 50 rokmi sa z Mesiaca stalo „golfové ihrisko“: Kto urobil prvý odpal?

0 icon

Väčšina golfistov vie, že je najlepšie vyhnúť sa piesočným pasciam na ihrisku. Astronaut americkej NASA, Alan Shepard však nemal veľmi na výber, keď sa rozhodol zahrať si golf na povrchu Mesiaca, našej prirodzenej družice, píše portál Space. Táto historická udalosť sa odohrala pred 50 rokmi, 6. februára 1971, krátko po…

Ako vznikajú nové planéty? Voda pravdepodobne zohrala väčšiu rolu, ako sme si doposiaľ mysleli

0 icon

Vedci z University of Copenhagen nedávno potvrdili teóriu o tom, ako vznikajú nové planéty. Počítačové simulácie im ukázali, že planéty v našej sústave vznikli nabaľovaním drobných čiastočiek prachu a ľadu, píše portál EarthSky. Vedci zároveň tvrdia, že voda bola bežným komponentom pri vzniku planéty. Voda je základom pre život a…

Príde nový Redmi K40 aj do Európy?

0 icon

Spoločnosť Redmi, patriaca pod krídla čínskeho giganta Xiaomi, len nedávno predstavila svetu nových „zabijakov“ vlajkových lodí od prémiových výrobcov. Nová séria Redmi K40, ktorá prináša najmodernejšie a najvýkonnejšie technológie na trhu za neuveriteľne nízku cenu, sa takmer nepochybne stane veľkým hitom a to najmä v domácej Číne. Vývoz zariadení do…

Neprehliadajte možnosť synchronizácie Chromu medzi počítačom a smartfónom. Pozrite sa, ako túto funkciu nastavíte!

0 icon

V prípade, ak používate viacero zariadení súčasne, tak jednou zo skvelých funkcií je synchronizácia údajov naprieč nimi. Hoci nie každá aplikácia ponúka túto možnosť, tak to nie je prípad internetových prehliadačov. Aktuálne jedným z tých vôbec najrozšírenejších prehliadačov je Chrome, a práve preto vám prinášame nižšie postup, krok za krokom,…

Armádny Magazín

Generál má byť pokojný, nevyspytateľný, nestranný a musí sa vedieť ovládať

0 icon

Slovensko, 26. február 2021 (AM) - Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín  a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slov

Bude rýchlejší ako Armata. Aký nový tank vyvíjajú v Rusku

0 icon

Rusko, 26. februára 2021 (AM) – Na základe unifikovanej pancierovanej platformy Bumerang sa plánuje vyvinúť prvý ruský kolesový tank. Charakteristiky perspektívneho podvozku na ňom umožňujú montovať komplex zbraní s rovnakým kanónom s hladkým vývrtom hlavne, aký má samohybné delo Sprut-SD, v

Turecký admirál: USA tlačia Turecko do akcií proti Rusku

0 icon

Turecko, 26. februára 2021 (AM) - USA podnecujú Turecko, aby podniklo kroky proti Ruskej federácii, a logika tureckých úradov, ktoré sú k tomu ochotné, je nepochopiteľná, povedal agentúre RIA Novosti Cem Gürdeniz, turecký námorný admirál vo výslužbe, v rámci komentáru k rea

Ruský Su-57 Felon vzlietol s nadzvukovou zbraňou

0 icon

Rusko, 26. februára 2021 (AM) - Už je zjavné, že Rusi prebrali "leadership" vo vývoji a výrobe zbraní (nehovoríme o množstve predaných zbraní kde suverénne vedie USA). Spočiatku brali Putinove deklarácie ako len vytváranie ilúzie pre západných analytikov. Avšak zverejnené testovanie v realných podmienkach posadilo tých istých analytikov na zadok a…

Divoký západ: Nové modely revolverov Uberti pre zbojníkov aj pre mužov zákona

0 icon

USA, 26. februára 2021 (AM) - Modely revolverov Uberti Hardin a Teddy sú výrobkom severoamerickej pobočky talianskej spoločnosti Uberti USA, ktorá rozširuje slávnu sériu replík revolverov Uberti Outlaws & Lawmen.   Dejiny starého Západu postavili proti sebe hrdinov a strelcov v boji o kontrolu nad rozširujúcimi sa hranicami. Uberti U

Svetlo sveta

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali