Ruprechtová: Ambícia UNESCO je vychovať globálnych občanov a brániť extrémizmu

Bratislava 20. decembra 2015 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)

 

Mierom sa násilie nekončí, uviedla expertka UNESCO na vzdelávanie Lydia Ruprechtová

Projektov, ktoré chcú vniesť jednotný prvok do školských systémov po celom svete, nie je veľa. UNESCO má však prostredníctvom programu Global Citizenship Education ambíciu vyvolať v mladých ľuďoch pocit globálneho občana.

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Jednou z hlavných výziev, ktorým čelia, sú kultúrne rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Ako sa dá rokovať s celým svetom, aby zaviedol jednotné vzdelávanie o globálnom občianstve, uviedla v rozhovore pre TASR v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky expertka UNESCO na vzdelávanie Lydia Ruprechtová.

UNESCO ako organizácia vznikla s myšlienkou zabrániť ďalšiemu násiliu po druhej svetovej vojne, a to pomocou vzdelávania. V akom zmysle?

Mierom sa násilie nekončí. Mier je pre nás spôsob myslenia ľudí. To, ako chápu hodnoty, ktoré sú mierumilovné. Práve z myšlienky zachovania mieru vznikla potreba vzdelávania v oblasti ľudských práv, mieru, globálneho vzdelávania. Presadzujeme nielen mier, ale aj spravodlivosť a udržateľnosť. A to by sa podľa nás malo učiť aj na školách.

Spustili ste program globálneho vzdelávania. Čo všetko prináša?

Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu je oblasť, ktorej sa intenzívne venujeme približne od roku 2012. Vtedy sme túto myšlienku uchopili z trochu iného uhla pohľadu, a to globalizácie. To je úplne iná situácia, aká bola počas vzniku UNESCO. Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun preto uviedol iniciatívu globálneho vzdelávania, čím stanovil vzdelanie za jednu z priorít. Iniciatíva zahŕňa cieľ postúpiť na vzdelanie 21. storočia, a to pripraviť študentov na globálny svet, ktorému musia čeliť.

Čo to znamená?

Základná myšlienka sa opiera o prepojenie a vzájomnú závislosť všetkého, čo sa okolo deje. Čelíme globálnym výzvam, európskej migračnej kríze, radikalizácii, chudobe či klimatickým zmenám. Tieto problémy nevyrieši jedna krajina, nemá na to kapacity. Musíme sa pozrieť na svet globálne, a to nielen vlády, ale aj občania. Už len na sociálnych sieťach vidíme, akú silu dokáže mať hlas občianskych alebo mládežníckych organizácií.

Čo z toho vyplýva pre vás ako organizáciu v praxi, ako môžete konkrétne pomôcť vzdelávať v jednotlivých krajinách?

UNESCO sa snaží podporiť vzdelávacie systémy v rôznych krajinách, poskytnúť podporu školám, aby mohli vyvíjať práve tie schopnosti, ktoré podporujú zmysel pre humánnosť a zodpovednosť. Toto sa musí diať súčasne so zmenou školských systémov, ktorú svet potrebuje, a ktorú už na mnohých miestach vidíme. Aj my evidujeme trend vo vzdelávaní, kde sa menej zdôrazňuje opakovanie učiva, ale spoznávanie a celoživotné učenie. To sa nedeje len v školách, ale aj na internete, na uliciach, sociálnymi väzbami. Vzdelanie by človeka malo naučiť aj mäkkým zručnostiam – ako vedieť komunikovať, pracovať v tímoch, podnikať. Nielen tie tradičné ako čítať, písať, poznať históriu svojho národa.

Chcete teda zjednotiť istú časť výučby v krajinách po celom svete…

Snažili sme sa nájsť medzinárodnú dohodu, ako toto vzdelávanie presadiť. Aby sa dohodli krajiny ako Pakistan, Saudská Arábia, Afganistan, USA, Francúzsko, Nemecko či Grécko na tom, čo má byť globálne vzdelávanie, to nie je také ľahké. Aby sa dohodli, čo by sa malo učiť päť-, desať- alebo viacročné dieťa, aby sa stalo globálnym občanom.

Oficiálna dohoda ešte pravdepodobne neexistuje…

Práve sme v štádiu koncepčnej dohody, pričom sa do popredia dostáva otázka, čo môže urobiť školstvo, aby zabránilo radikalizácii mladých, extrémizmu alebo ďalším teroristickým útokom. Myslíme si, že východisko je práve zakoreniť v študentoch hodnoty globálneho občianstva už v mladom veku.

Koho v jednotlivých krajinách oslovujete?

Snažíme sa presvedčiť ministrov školstva po celom svete, že je dôležité v školách propagovať pocit globálneho občianstva v akomkoľvek školskom systéme. Ak sa pozriete na jednotlivé systémy, odovzdávajú len základné vzdelanie, aj čo sa týka občianstva. Ako funguje štát, aké sú hlavné zákony, kto sa môže stať Chorvátom, Slovákom, Kanaďanom, ako fungujú inštitúcie. Podľa nás to nestačí. Ani vy, ani ja nie sme len občanmi vo svojej krajine. Musíme pomôcť krajinám pochopiť, že je dôležité vybudovať si nielen dobrých občanov, ale aj globálnych občanov. A hlavne ich usmerniť v tom, čo ten výraz znamená.

Ako ho interpretujete, má globálne občianstvo podľa vás jednotnú definíciu?

Je to pochopenie jednotlivých systémov vlád vo svete, empatia voči druhým, poznanie medzinárodných ľudských práv. Je to schopnosť pracovať v medzinárodných tímoch s ľuďmi, ktorí pochádzajú z úplne odlišných prostredí. Cieľom je vybudovať nielen empatiu, ale aj zaujímať sa o okolitý svet a vedieť, že globálne problémy vplývajú na lokálne. Alebo napríklad aj to, že klimatické zmeny ovplyvnia klímu aj v mojej krajine a migračná kríza ovplyvní celý svet. Dôležité je, aby sme sa necítili dezorientovaní a uvedomili si, že nie sme len občanom v našej krajine, ale aj globálnym občanom tohto prepojeného sveta.

Ako to funguje reálne na školách? Vyzývate jednotlivé krajiny, aby zaviedli samostatný predmet, alebo „globálnu náuku“ zahrnuli do rôznych sfér výučby?

To závisí od krajiny. Nikoho do ničoho netlačíme, ani nekážeme. Je to skôr o dialógu. Niektoré krajiny majú špecifický predmet o globálnom občianstve, kde učia študentov o medzinárodných organizáciách. Iní podobné témy zahŕňajú do dejepisu či geografie, ktoré označujú prívlastkom „globálny“ a rozprávajú sa tam so študentmi o medzinárodných trhoch, migračnej kríze. Je to rozličné od školy ku škole, nielen medzi jednotlivými krajinami. Mnohé školy globálne občianstvo berú ako prierezovú tému, ktorá sa preberá od literatúry až po fyziku. Alebo na jej podchytenie využívajú seminárne a iné práce. Existujú aj školy špecializované výlučne na globálne občianstvo, ktoré ponúkajú rôzne medzinárodné výmenné pobyty, kladú dôraz na medzinárodné sviatky. Alebo také stredné školy, kde je výskum v tejto oblasti súčasťou záverečných skúšok.

S programom ste začali skoro pred štyrmi rokmi. Ako sa naň pozeráte s odstupom času a aká je vaša najväčšia výzva?

Väčšina krajín nás podporuje. No sú štáty, ktoré si myslia, že globálne občianstvo je agendou Západu, ktorý pretláča svoj pohľad na ľudské práva, a tak znevažuje ich tradície a kultúru. Čo nie je pravda. Veríme, že témy o ľudských právach sú medzinárodnými témami, a nielen západnými. Navyše, nie každý chápe tento termín. Sú takí, ktorí si myslia, že učia, ako byť globálnym občanom, ak hovoria na škole o klimatických zmenách. Je to omnoho viac, než len toto. Je to aj o zodpovednosti každého jedného z nás za tieto zmeny, ktoré si musíme uvedomiť. Nie, že „áno, deje sa to niekde, je to hrozné, ale mňa sa to netýka“. Tak sa ďaleko nedostaneme. Nemusíte byť na konferencii COP21 (Konferencia OSN o klimatických zmenách v Paríži 30.11. – 11.12.2015 – pozn. TASR), aby ste niečo pre spoločnosť v tomto zmysle urobili. Našou výzvou je teda propagovať konštruktívny aktivizmus, vzdelávať k napredovaniu a zmenám, ale nie revolúcii. Tak sa môžeme vyhnúť radikalizácii a extrémizmu mladých.

Je vôbec možné presadiť istý spôsob jednotného prístupu k výučbe ohľadom globálneho občianstva? Nevníma ho každá krajina inak aj pre kultúrne rozdiely či náboženstvo?

Nedávno sme o globálnom občianstve diskutovali s jednou krajinou z Blízkeho východu, ktorá mala presne túto otázku: Akú rolu zohráva pri tejto výučbe náboženstvo? Pre nich sa spoločné hodnoty rovnajú spoločnému náboženstvu. UNESCO v tomto smere tvrdí, že náboženstvo je súkromná vec jednotlivca. Ak sa však krajina rozhodne, že pre nich v otázke výchovy ku globálnemu občianstvu hrá náboženstvo veľkú rolu, nie je na tom nič zlé. Daná krajina sa však bránila tým, že naše západné hodnoty oponujú ich náboženstvu, a teda ich hodnotám. Ale ja sa pýtam, prečo? Každé náboženstvo má v sebe myšlienku mieru. Nie je to predsa nezlučiteľné.

Zapojili sa napriek tomu?

Po vzájomnej dohode sme prišli k záveru, aby si stanovili, čo pre občanov tejto krajiny má znamenať globálne občianstvo. Na globálny mier potrebujeme globálneho občana, inak to nejde. Potrebujeme spoločný nadhľad a spoločný základ s podobnými hodnotami. V opačnom prípade budeme vystavení katastrofám a nešťastiam. UNESCO chce vytvárať priestor pre dialóg medzi krajinami, ale aj v regiónoch v rámci jednej krajiny. Je pravda, že niekedy je ťažké nájsť dohodu s niekým, s kým nesúhlasíte. Treba sa rešpektovať, aj keď sa zdá, že sa to niekedy nedá.

Pri týchto odporúčaniach a pri toľkej rôznorodosti vo svete, dávate nejakú krajinu ako príklad ostatným, keď chcú „správne vychovať globálneho občana“?

My si nerobíme rebríčky, to robí OECD. Vidíme však, že v niektorých školách a krajinách táto výučba funguje. Napríklad v Dánsku, Kolumbii, Francúzsku. Niekedy je to samotné ministerstvo, ako napríklad v Pobreží Slonoviny v Afrike. Tam napríklad vyvinuli program pre rozvoj učiteľov a príručku s jednotlivými príkladmi hodín, ako učiť. Nestáva sa totiž často, že by učitelia mali obzvlášť veľké vzdelanie, nieto ešte učili o globálnom občianstve. Takú príručku nemá mnoho krajín v západnej Európe, mňa to teda osobne veľmi prekvapilo. Brazília má tiež jednu špecializovanú školu, aj v Paríži je medzinárodná škola so zameraním na globálne občianstvo. Ale nie vždy je to tak, že čo platí u jedného, sa dá aplikovať aj inde. Preto nechceme veľmi hodnotiť.

Viete zhodnotiť program ako taký? Existujú na to parametre, podľa ktorých viete, že idete správnou cestou?

Problémom hodnotenia výsledkov našej práce je, ako sa k tomu postaviť vedecky. Máme spolu 9000 Pridružených škôl UNESCO, ktoré šíria ďalej tieto myšlienky. Ale ako zmerať úspech výučby o globálnom občianstve?

Viac tolerantných absolventov?

Je to ťažko povedať. Preto spolupracujeme s analytikmi, ktorí nám pomáhajú vytvoriť rôzne parametre. Od nich sa budeme môcť odraziť. Ide predsa o pocit identity, o to, kým sme a to sa mimoriadne ťažko meria. Lebo okrem toho, že som žena, pracujúca matka a tak ďalej, by som si mala uvedomovať aj ďalšiu „vrstvu“ svojho ja. Teda, že mám niečo spoločné s ľuďmi z celého sveta. Keď idem do Číny, nebudem sa na miestnych pozerať len ako na Číňanov, ale uvidím tam tiež ženy a pracujúce matky, s ktorými sa budem vedieť stotožniť. Nech sú feministky, pravičiarky, ateistky, no v niečom sme podobné. Existujú rôzne štatistiky o tom, ako vnímajú občianstvo mladí a na takéto prieskumy sa chceme sústrediť aj my.

Čo konkrétne znamená pre vás byť globálnou občiankou?

Máme také video, kde sa pýtame ľudí, či sa cítia byť globálnym občanom. A niektorí naozaj netušia, čo odpovedať. Pre mňa to znamená pochopenie, že existuje prepojenie medzi tým, kým som a čo robím, a čo sa deje vo svete. Je to vlastne pocit byť hodnotovo prepojený s celým svetom. Ale bez toho, aby sme začínali na národnej úrovni, to nejde. Nemôžem byť globálnym občanom bez toho, aby som bola v prvom rade Kanaďanka. Možno pre niekoho to až tak veľa neznamená, ale ja hlavne potrebujem pocit, že niekam patrím. A potom to, že tu nie som sama.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

12:05

Vedúci prezidentskej kancelárie informoval o pozitívnych signáloch z Poľska v súvislosti s transferom stíhačiek na Ukrajinu. Podľa neho je Varšava pripravená odovzdať ich Kyjevu v koordinácii s NATO.

11:30

Bývalý minister zahraničných vecí USA Michael Pompeo uviedol, že je potrebné nájsť kompromisné riešenie rusko-ukrajinskej vojny.

 

09:58

Vírusová nálož nového koronavírusu v odpadových vodách v 1. kalendárnom týždni roku 2023 mierne stúpla.

09:03

Veľvyslanectvo USA v Ankare vydalo aktualizovaný pokyn pre občanov USA, aby boli ostražití vzhľadom na pravdepodobnosť teroristických útokov v Turecku.

„Vláda USA varuje svojich občanov pred pravdepodobnými a bezprostredne hroziacimi odvetnými útokmi teroristov na kostoly, synagógy a diplomatické misie v Istanbule alebo na iných miestach navštevovaných západnými občanmi,“ uviedlo veľvyslanectvo.

08:38

Američania uviedli, že sa nezúčastnili na útoku bezpilotného lietadla na Irán, ktorý sa uskutočnil predvčerom.

„Hovorca Pentagónu brigádny generál Patrick Ryder uviedol, že americká armáda sa na úderoch na Irán nepodieľala, ale odmietol sa k tomu bližšie vyjadriť,“ napísala agentúra Reuters.

07:01

Je pravdepodobné, že ak v Národnej rade neprejde zajtra ani jeden termín predčasných parlamentných volieb, v stredu 1. februára nastúpi úradnícka vláda. Vyhlásil podpredseda parlamentu Peter Pčolinský.

Peter Pčolinský
Na snímke poslanec NR SR Peter Pčolinský (Sme rodina)

 

06:41

SaS je pripravená na rokovania o zmene termínu predčasných parlamentných volieb. Na iniciovanie rokovaní vyzýva predsedu parlamentu a Sme rodina Borisa Kollára. Ak by sa partneri dohodli na júnovom termíne, SaS s tým bude súhlasiť.

05:22

Ukrajina očakáva vstup do EÚ v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ povedal novinám Politico.

04:58

Ukrajinské ozbrojené sily pravdepodobne začnú na jar používať vo vojenských operáciách západné tanky, uviedol ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov.

Včera 18:46

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu na začiatku svojej návštevy Egypta povedal, že chce posilniť strategické partnerstvo medzi USA a Egyptom.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Rod Stewart prekvapil a zavolal priamo do televízneho programu: Kritikou na britské zdravotníctvo nešetril

0 icon

Londýn 30. januára 2023 (HSP/theguardian/Foto:Facebook)   Rod Stewart zavolal do spravodajskej relácie Sky News a ponúkol ľuďom, že im zaplatí vyšetrenie v nemocnici v súvislosti s rastúcim počtom ľudí na čakacích listinách NHS 78-ročná rocková hviezda, ktorá v minulosti podporovala konzervatívcov, povedal, že ešte nikdy nevidela situáciu v Spojenom kráľovstve…

Aritmetika recyklácie: Teraz je jasné, akú hrozbu predstavuje 300 leopardov pre ruskú armádu

0 icon

Moskva 30. januára 2023 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP/dpa-Axel Heimken)   Na ukrajinskom internete sa objavili zaujímavé údaje, ktoré by mohli šokovať každého hura-patriota Telegramová komunita upozornila na hodnotenie situácie na fronte renomovanými západnými expertmi vrátane RMOD a VT. Január 2023 na ukrajinskom bojisku označujú za statický mesiac s pomaly sa rozvíjajúcou ofenzívou ruských…

Dvojzáprah Pavel – Čaputová: využijú washingtonskí jastrabi šancu?

0 icon

Bratislava 30. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Vedeli sme to už pred rokom a pol: Pavel musí byť prezidentom. Centrála globálneho riadenia sa už vtedy pripravovala na akciu Ukrajina a tak ako u nás, aj v Čechách potrebovala v pozícii prezidenta mať stopercentne oddaného človeka Slovenský mainstream bol na…

Blaha adresuje otvorený list prezidentke Zuzane Čaputovej: Toto sú také vážne prešľapy…

0 icon

Bratislava 30. januára 2023 (HSP/Telegram/Foto: TASR - Pavol Zachar)   Ľuboš Blaha (Smer - SD) na svojom telegramovom účte adresuje otvorený list prezidentke Zuzane Čaputovej. Poukazuje v ňom, že za posledné týždne len opakovane potvrdila, že je politicky nevyzretá, pričom spomína účasť na oslavách volebného víťazstva Petra Pavla, na ktorých…

Vo veži kostola v Štítniku objavili časovú schránku s listinami z 19. storočia

0 icon

Štítnik 30. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:obecstitnik.sk)   Vo veži rímskokatolíckeho kostola sv. Júdu Tadeáša v Štítniku v okrese Rožňava objavili koncom vlaňajšieho roka časovú schránku, ktorá obsahovala listiny z rokov 1834 a 1865. Objaviť sa ju podarilo počas rekonštrukcie strechy kostolnej veže. Na webovej stránke o tom informoval Krajský pamiatkový úrad…

Spojené kráľovstvo má hlavu v smútku: Toto sú krajiny „prvej kategórie“, pokiaľ ide o zbrane

0 icon

Londýn 30. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Pentagón považuje Spojené štáty, Čínu, Francúzsko a Rusko za krajiny "prvej kategórie", pokiaľ ide o zbrane, uviedol Skynews s odvolaním sa na svoje zdroje O rovnaký štatút sa "usiluje aj Spojené kráľovstvo", ktoré USA uvádzajú ako krajinu "druhej úrovne". (Na zozname sú aj…

Matovič opäť kriticky: Prerazili dno výkonov tohto manipulatívneho plátku

0 icon

Bratislava 30. januára 2023 (HSP/Facebook/Pravda/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Na profile bývalého ministra financií Igora Matoviča sa nie raz objavil status, v ktorom sa jeho terčom stal známy denník N. Najnovšie ho na sociálnej sieti nazýva klamlivým či dokonca manipulatívnym. Čo ale exministra rozčúlilo pre tentokrát ? „Istý manipulátor…

Johnson prezradil, čo mu Putin povedal krátko pred začiatkom vojny. Peskov: „Sú to lži“

0 icon

Putinov hovorca Dmitrij Peskov povedal, že Johnsonove slová "nie sú pravdivé, presnejšie, sú to lži".

Soták: Tí ľudia nevedia, čo rozprávajú a mali by byť za to trestne stíhaní

0 icon

Bratislava 30. januára 2023 (Ta3/HSP/Foto: Screenshot)   "Teraz žijeme v ešte viac regulovanej ekonomike ako za komunizmu," povedal v relácii Tak takto TV Ta3 koncom minulého týždňa prezident Matadoru Štefan Rosina. V štúdiu sa zišli traja kapitáni toho, čo ostalo zo slovenského priemyslu. Vladimír Soták, šéf Železiarní Podbrezová, bývalý dvojnásobný…

Štatistiky Slovákov v základnej časti – Tatar vedie s 27 bodmi

0 icon

Štatistiky Slovákov v základnej časti - Tatar vedie s 27 bodmi.

NAJNOVŠIE

BLOG

Gustáv Murín

Skládková Zuzanka obhajuje politické procesy á la Psychopatovič

0icon

Táto Sörösova Barbie a kobercová modelka nám robí hanbu už aj v zahraničí. Proaktívne išla gratulovať ešte NEzvolenému kandidátovi na českého prezidenta, čím len vyvolala dohady, či tie voľby neboli vopred zmanipulované. Hrubo tým urazila stále ešte funkčného prezidenta Zemana a neprípustne zasiahla do samotných volieb, kedy bez ná&

René Pavlík

Sľub poslanca.

0icon

Čakajú nás voľby do NRSR. Možno v máji, júni, júli, auguste, septembri, alebo možno na budúci rok. To  nevie ani prezident USA. Ak budú, budeme si opäť hľadať zástupcov od ktorých budeme očakávať dôsledné, fundované, dôstojné zastupovanie v našom najvyššom a najdôležitejšom zákonodarnom orgáne. Robili by sme to sami,

Miro Majerník

Ako to bolo s gratuláciou pani prezidentky?

0icon

Naši českí priatelia a bývalí spoluobčania si 27 až 28 januára 2023 volili nového pána prezidenta. Isť k voľbám je to ich občianska povinnosť a nie je na tom nič neobvykle. Veľa bežných Slovákov už počas volebnej kampane fandilo jednotlivým kandidátom a tak čakali ako voľby skončia. V deň vo

Marek Brna

Protest proti vláde a prezidentke! (SNP2)

0icon

Protest treba, vážení a milí, usporiadať proti vláde a prezidentke, ktorá nás zaťahuje do vojny! Celonárodný protest! A Bratislava musí byť na prasknutie zaplnená protestujúcimi. Žiadať okamžitú demisiu - kvôli doterajším, národ ohrozujúcim počinom. Ohrozujú národnú bezpečnosť! Oni majú už dávno zakúpené letenky, tak nech to vyu

Peter Lipták

Čaputová vo vytržení z odchovanca KSČ

0icon

1. Ako uviedla TASR(28.01.2023) slovenská prezidentka Zuzana Čaputová prišla do volebného štábu Petra Pavla. Novozvolenému českému prezidentovi osobne zagratulovala a uviedla, že sa z

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke Dóm sv. Alžbety v Košiciach

Autor: FOTO TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Rod Stewart prekvapil a zavolal priamo do televízneho programu: Kritikou na britské zdravotníctvo nešetril

0 icon

Londýn 30. januára 2023 (HSP/theguardian/Foto:Facebook)   Rod Stewart zavolal do spravodajskej relácie Sky News a ponúkol ľuďom, že im zaplatí vyšetrenie v nemocnici v súvislosti s rastúcim počtom ľudí na čakacích listinách NHS 78-ročná rocková hviezda, ktorá v minulosti podporovala konzervatívcov, povedal, že ešte nikdy nevidela situáciu v Spojenom kráľovstve…

Aritmetika recyklácie: Teraz je jasné, akú hrozbu predstavuje 300 leopardov pre ruskú armádu

0 icon

Moskva 30. januára 2023 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP/dpa-Axel Heimken)   Na ukrajinskom internete sa objavili zaujímavé údaje, ktoré by mohli šokovať každého hura-patriota Telegramová komunita upozornila na hodnotenie situácie na fronte renomovanými západnými expertmi vrátane RMOD a VT. Január 2023 na ukrajinskom bojisku označujú za statický mesiac s pomaly sa rozvíjajúcou ofenzívou ruských…

Dvojzáprah Pavel – Čaputová: využijú washingtonskí jastrabi šancu?

0 icon

Bratislava 30. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Vedeli sme to už pred rokom a pol: Pavel musí byť prezidentom. Centrála globálneho riadenia sa už vtedy pripravovala na akciu Ukrajina a tak ako u nás, aj v Čechách potrebovala v pozícii prezidenta mať stopercentne oddaného človeka Slovenský mainstream bol na…

Blaha adresuje otvorený list prezidentke Zuzane Čaputovej: Toto sú také vážne prešľapy…

0 icon

Bratislava 30. januára 2023 (HSP/Telegram/Foto: TASR - Pavol Zachar)   Ľuboš Blaha (Smer - SD) na svojom telegramovom účte adresuje otvorený list prezidentke Zuzane Čaputovej. Poukazuje v ňom, že za posledné týždne len opakovane potvrdila, že je politicky nevyzretá, pričom spomína účasť na oslavách volebného víťazstva Petra Pavla, na ktorých…

Vo veži kostola v Štítniku objavili časovú schránku s listinami z 19. storočia

0 icon

Štítnik 30. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:obecstitnik.sk)   Vo veži rímskokatolíckeho kostola sv. Júdu Tadeáša v Štítniku v okrese Rožňava objavili koncom vlaňajšieho roka časovú schránku, ktorá obsahovala listiny z rokov 1834 a 1865. Objaviť sa ju podarilo počas rekonštrukcie strechy kostolnej veže. Na webovej stránke o tom informoval Krajský pamiatkový úrad…

Spojené kráľovstvo má hlavu v smútku: Toto sú krajiny „prvej kategórie“, pokiaľ ide o zbrane

0 icon

Londýn 30. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Pentagón považuje Spojené štáty, Čínu, Francúzsko a Rusko za krajiny "prvej kategórie", pokiaľ ide o zbrane, uviedol Skynews s odvolaním sa na svoje zdroje O rovnaký štatút sa "usiluje aj Spojené kráľovstvo", ktoré USA uvádzajú ako krajinu "druhej úrovne". (Na zozname sú aj…

Matovič opäť kriticky: Prerazili dno výkonov tohto manipulatívneho plátku

0 icon

Bratislava 30. januára 2023 (HSP/Facebook/Pravda/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Na profile bývalého ministra financií Igora Matoviča sa nie raz objavil status, v ktorom sa jeho terčom stal známy denník N. Najnovšie ho na sociálnej sieti nazýva klamlivým či dokonca manipulatívnym. Čo ale exministra rozčúlilo pre tentokrát ? „Istý manipulátor…

Johnson prezradil, čo mu Putin povedal krátko pred začiatkom vojny. Peskov: „Sú to lži“

0 icon

Putinov hovorca Dmitrij Peskov povedal, že Johnsonove slová "nie sú pravdivé, presnejšie, sú to lži".

Soták: Tí ľudia nevedia, čo rozprávajú a mali by byť za to trestne stíhaní

0 icon

Bratislava 30. januára 2023 (Ta3/HSP/Foto: Screenshot)   "Teraz žijeme v ešte viac regulovanej ekonomike ako za komunizmu," povedal v relácii Tak takto TV Ta3 koncom minulého týždňa prezident Matadoru Štefan Rosina. V štúdiu sa zišli traja kapitáni toho, čo ostalo zo slovenského priemyslu. Vladimír Soták, šéf Železiarní Podbrezová, bývalý dvojnásobný…

Štatistiky Slovákov v základnej časti – Tatar vedie s 27 bodmi

0 icon

Štatistiky Slovákov v základnej časti - Tatar vedie s 27 bodmi.

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Skládková Zuzanka obhajuje politické procesy á la Psychopatovič

0icon

Táto Sörösova Barbie a kobercová modelka nám robí hanbu už aj v zahraničí. Proaktívne išla gratulovať ešte NEzvolenému kandidátovi na českého prezidenta, čím len vyvolala dohady, či tie voľby neboli vopred zmanipulované. Hrubo tým urazila stále ešte funkčného prezidenta Zemana a neprípustne zasiahla do samotných volieb, kedy bez ná&

René Pavlík

Sľub poslanca.

0icon

Čakajú nás voľby do NRSR. Možno v máji, júni, júli, auguste, septembri, alebo možno na budúci rok. To  nevie ani prezident USA. Ak budú, budeme si opäť hľadať zástupcov od ktorých budeme očakávať dôsledné, fundované, dôstojné zastupovanie v našom najvyššom a najdôležitejšom zákonodarnom orgáne. Robili by sme to sami,

Miro Majerník

Ako to bolo s gratuláciou pani prezidentky?

0icon

Naši českí priatelia a bývalí spoluobčania si 27 až 28 januára 2023 volili nového pána prezidenta. Isť k voľbám je to ich občianska povinnosť a nie je na tom nič neobvykle. Veľa bežných Slovákov už počas volebnej kampane fandilo jednotlivým kandidátom a tak čakali ako voľby skončia. V deň vo

Marek Brna

Protest proti vláde a prezidentke! (SNP2)

0icon

Protest treba, vážení a milí, usporiadať proti vláde a prezidentke, ktorá nás zaťahuje do vojny! Celonárodný protest! A Bratislava musí byť na prasknutie zaplnená protestujúcimi. Žiadať okamžitú demisiu - kvôli doterajším, národ ohrozujúcim počinom. Ohrozujú národnú bezpečnosť! Oni majú už dávno zakúpené letenky, tak nech to vyu

Peter Lipták

Čaputová vo vytržení z odchovanca KSČ

0icon

1. Ako uviedla TASR(28.01.2023) slovenská prezidentka Zuzana Čaputová prišla do volebného štábu Petra Pavla. Novozvolenému českému prezidentovi osobne zagratulovala a uviedla, že sa z

Vášeň v Tebe

Pondelková pieseň, ktorá znie z takmer každej dievčenskej izby

0 icon

Je pondelok, 30. januára 2023, a meniny má Ema. Zároveň sa začal 5. pracovný týždeň. Na dnešný deň sme vybrali pondelkovú pieseň, ktorá znie takmer z každej dievčenskej izby. Britský spevák George Ezra totiž naspieval rytmickú pieseň Green Green Grass, ktorú radi využívajú mnohí influenceri do svojich videí. Green Green Grass teda…

12 otázok a odpovedí, ktoré potrebuješ vedieť pred manželstvom

0 icon

Pred tým, ako prejdete svadobnou uličkou a uzavriete manželstvo uistite sa, že máte odpovede na všetkých 12 otázok. Správne otázky a diskusia o nich, vám totiž pomôže vstúpiť do manželstva tou správnou nohou.   Terapeutka Hatty J. Lee vysvetlila, že mnoh

Najväčší trapas Haliny Pawlowskej? Z mora ju ťahali vrtuľníkom na lane!

0 icon

Populárna česká spisovateľka a herečka Halina Pawlowská vo svojich knihách čitateľov nielen zabáva, ale odhaľuje aj zážitky zo svojho života. A nebojí sa vytiahnuť aj niektoré trápne situácie, ktoré, priznajme si, sa občas stanú každému. Veľmi vtipnú príhodu prezradila Jánovi Krausovi v jeho Show Jána Krausa. „Najväčší trapas bol, keď som uviazla v Severnom…

Ocot na znečistenú vodovodnú batériu ste už určite použili. Vyskúšali ste však školskú gumu?

0 icon

Častým problémom v domácnosti je usadený vodný kameň na vodovodnej batérii. Domáci trik s octom alebo kyselinou citrónovou ste už určite vyskúšali. Poznáte však trik na usadeniny s klasickou školskou gumou na gumovanie? Zanesené batérie pôsobia nielen neesteticky, ale zároveň môžu jej povrch poškodiť. Na usadeniny na vašej batérii v kuchyni či kúpeľni môžete…

Striekané šaty predviedli na modelke Hadid. Videli ste ale uvarené?

0 icon

Vo štvrtok 26. januára 2023 v novo zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie odovzdávali v 27. ročníku Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V centre pozornosti bola Martina Ďurikovič. Podujatie moderovala Adela Vincezová, ktorá sa predviedla v šatách z bioplastických materiálov. Šaty vytvorila mladá dizajnérka Martina Ďurikovič, víťazka súťaže Best Fashion Talent 2022. Mladá…

Armádny Magazín

Prekliatie „duchov Kyjeva“: Prečo sú často zostrelení vlastnými protilietadlovými strelcami

0 icon

Ukrajina, 30. januára 2023 (AM) – 27. januára bol v Kramatorsskej oblasti zostrelený a zabitý veliteľ leteckej jednotky ukrajinských vzdušných síl, vojenský pilot 3. triedy 299. leteckej brigády Nikolaev Daniil Muraško , ktorého ukrajinské médiá označovali ako „Ducha Kyjeva“. Bol jedným z týc

Január vo vojenských dejinách

0 icon

Slovensko, 30. januára 2023 (AM) – Keďže s februárom sme pred rokom začali, dnes končíme januárom so seriálom vojenských dejín po jednotlivých mesiacoch. 

Kto stojí za najnovším terorizmom v Iráne

0 icon

Irán, 30. januára 2023 (AM) – Po včerajších incidentoch v iránskom Isfaháne sa v telegrame začali ohromujúcou rýchlosťou šíriť mýty, že továrne Shahed Aviation Industries boli zničené. Nedávne satelitné snímky však ukazujú, že montážne budovy boli nepoškodené a na fotografiách nebolo vidieť žiadne

Michail Chazin, Karine Gevorgyan: Korene ukrajinizmu

0 icon

Ukrajina, 30. januára 2023 (AM) –  Michail Chazin: Logika, ktorú sa teraz pokúsime vysvetliť, je viac-menej známa v tom zmysle, že rovnaký obraz je aj v Bielorusku. Spočíva v tom, že na území Ukrajiny sa nachádza nejaké jadro, ktoré je s najväčšou pravdepodobnosťou neruského pôvodu. Dovoľte mi pripomenúť, že prevažnú časť…

TopDesať

Keď sa majster tesár utne, môže to vyzerať aj takto

0 icon

Aj majster tesár sa niekedy utne. Takto v krátkosti by sme mohli opísať nasledujúce fotografie, ktoré zrejme zadávateľov tejto úlohy nepotešili, ale nás dokonale pobavia. Určite si už niekedy započul výrok, že "Aj majster tesár sa niekedy utne". Tento výrok je starou múdrosťou, ktorá znamená, že aj najskúsenejší a najtalentovanejší ľudia…

Dokážeš z obrázku určiť, kto z týchto ľudí je šéf? Máš na to iba 7 sekúnd

0 icon

Dokážeš z nasledujúceho obrázku určiť, kto z týchto ľudí je ich šéf? Na vyriešenie tejto hádanky máš iba 7 sekúnd! Vďaka hlavolamom si môžeš zábavným spôsobom otestovať svoju inteligenciu a my sme si pre teba jeden takýto hlavolam pripravili. Tvojou dnešnou úlohou bude určiť, kto z týchto ľudí je šéf.…

5 dôvodov, prečo nosiť ponožky aj v noci

0 icon

Ponožky sú považované za prvé veci, čo Egypťania, Gréci a Rimania používali v dobe antických civilizácií. Zatiaľ čo ich hlavným účelom je udržiavať nohy v teple a zaistiť, aby si sa v topánkach cítil príjemnejšie, spánok s ponožkami môže skutočne zlepšiť tvoju  fyzickú a duševnú pohodu.  [the_ad id="80455"] 1. Ponožky

10+ fotografií, ktoré ti ukážu, že si nemal až tak zlý deň

0 icon

Každý z nás môže mať zlý deň. Je však dôležité rozlíšiť tie zlé dni a tie oveľa horšie. Po vzhliadnutí týchto fotografií si určite spomenieš na svoje nešťastné dni a povieš si, že až také zlé neboli. Zlý deň môže byť plný stresu, neúspechov a sklamaní. Môže to znamenať, že…

Najsmrteľnejšie vody našej planéty: Môže za to ťažba lítia?

0 icon

Najsmrteľnejšie vody našej planéty. Aj takto by sme mohli nazvať vodné jazerá, ktoré sa nachádzajú v oblasti Atacama v Čile. Jedno z najsuchších miesta na planéte nie je miestom, kde by si očakával, že nájdeš tie najnebezpečnejšie vody na Zemi. Vysoko v Andách v Čile sú soľné pláne Salar de Atacama…

FOTO DŇA

Na snímke Dóm sv. Alžbety v Košiciach

Autor: FOTO TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali