Predstavenie módnej kolekcie značky Most, ktorá vychádza z módy. Revízia s nejasným obsahom

Bratislava 15. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Bez veľkých fanfár predstavil predseda Béla Bugár a Ábel Ravasz na tlačovej besede volebný program strany Most-Híd, ktorá sa v túžbe po moci spojila v minulosti v podstate s hocikým, kto im zabezpečil funkcie a splnenie protislovenských požiadaviek, ktoré nemajú obdobu minimálne v strednej Európe

Na snímke zľava predseda strany Most Híd Béla Bugár a podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz

Asi si uvedomoval, že volebné preferencie posielajú tohto protislovenského politika, ktorý celú svoju kariéru vytváral o sebe obraz umiernenosti, konečne preč zo slovenskej politiky. Čo sa však skrýva za rafinovaným a potencionálne nebezpečným názvom „reVizia“ sa novinári a slovenská verejnosť nedozvedeli. Preto je potrebné zanalyzovať akú revíziu a revíziu čoho chcú zrealizovať?

Dvojica sa snažila pred novinármi pomocou fráz obhájiť doterajšie kroky tejto strany po voľbách v roku 2016.  Teraz však deklarujú, aspoň podľa Ravasza, jasné nie. To, že Most a najmä Bugár o sebe ideologicky vytváral obraz zmierenia medzi maďarskou a slovenskou národnosťou v SR, bolo vždy len ilúziou pre slovenských voličov.

Program Mostu je dôkazom toho, že nič iné, okrem bôžika maďarskej menšiny, ich vlastne nezaujíma, aj keď majú v programe povinnú jazdu napr. o školstve, zdravotníctve a sociálnom systéme. Bugár konštatoval, že ich program nie obsiahly, keďže jeho rozsah neprekročil 25 strán, čo je v istom zmysle v jeho prípade výhodou, lebo obsahuje menej protirodinných a protislovenských programových bodov.

Pri predstavovaní programu Ravasz uviedol, že chce riešiť otázku slovenského občianstva, bez čoho nevstúpia do budúcej vlády. Okrem iných fráz povedal, že  chce vládnuť ďalej, pričom zdôraznil, že robia vraj prácu, ktorá je záslužná. Bugár sa pred novinármi pochválil, že z matematiky mal vždy jedničku, čo potvrdzuje fakt, ako on sám v politike neuveriteľne zbohatol. Počítať teda určite vie, len sú tu aj niektorí občania SR, ktorí tiež vedia počítať ale nevedia to Mostu a najmä Bugárovi spočítať.

Obhajoval to, že nevystúpili z koalície po vražde novinára a jeho priateľky, čo bolo podľa neho správne rozhodnutie, ktoré zabránilo viacerým negatívnym možnostiam. Odôvodnil to,  Kočnerovými fabuláciámi v slávnej aplikácii v jeho mobile o vláde Smeru s tichou podporou ĽSNS. Ktovie, kedy sa k tomuto Bugárovmu tvrdeniu konečne vyjadrí vedenie ĽSNS?

Školstvo, je oblasť, o ktorú sa politici maďarskej národnosti vždy prioritne zaujímali, pričom im vždy išlo len o presadenie nadštandardných požiadaviek pre maďarskú menšinu, bez komplexných návrhov riešenia problémov v tejto oblasti. Dnes navrhujú  optimalizáciu študijných odborov na VŠ, čo je iste potrebné.

Menšinové školstvo je podľa Bugára priorita, lebo každý príslušník národnostnej menšiny mal by zabezpečené miesto na strednej škole vo svojom materinskom jazyku. Či takéto miesto bude mať príslušník slovenského národa ich nezaujíma, čo ale neprekvapuje. Dôkazom je, že právo slovenských detí na vzdelávanie v ich (slovenskom) jazyku nie je v súčasnosti rešpektované vo viacerých obciach na etnicky zmiešaných územiach ani na ZŠ. Politikom z Mosta a najmä Bugárovi toto nikdy nevadilo, ani to nikdy nechceli reálne riešiť, čo len dokazuje aké zvrátené je ich ponímanie ľudských práv a povinností z nich vyplývajúcich. Paradoxom je, že ich koaličný partner (SNS) a veľký „slovenský“ bojovník za národ, JUDr. Danko, ktorý sa bil do pŕs, že „z maďarmi nikdy“, za celé volebné obdobie nedokázal zabezpečiť, aby slovenskí žiaci na zmiešaných územiach, mohli absolvovať vzdelávanie vo vlastnom materinskom jazyku – slovenčine.

Most sa samozrejme pridal ku politickým stranám, ktoré chcú podporovať rodinu, čo v prípade Ravasza, ale najmä Bugára vyznieva arogantne a cynicky, najmä ak sa vezme do úvahy Bugárova politická činnosť za posledných 25 rokov. Po prvé: Bugára nikdy problematika rodiny nezaujímala  keďže celé svoje politické úsilie zameral na nespravodlivé národnostné požiadavky maďarskej menšiny. Po druhé:  tomuto maďarskému protekcionizmu výborne sekundoval jeho politický podiel zodpovednosti na  procese rozkradnutia (eufemisticky nazvaného privatizáciou) národného hospodárstva, spolu s štbákmi, socialistami, (post)komunistami, pravičiarmi a chameleónskymi demokratmi, medzi ktorými nechýbali tzv. kresťanskí politici. Katastrofálne sociálnoekonomické dôsledky týchto vlastizradných procesov na slovenské rodiny Bugára a spol. nikdy nezaujímali. Po tretie: Bugár sa za posledných 30 rokov staval k Slovensku (SR) a k slovenskému národu vždy odmietavo, ale rafinovanou zákulisnou politikou oslaboval všetko, čo spadá pod termín slovenskej národnej a kultúrnej identity. To mu, ale nebránilo skupovať slovenskú zem.  Takže na základe týchto jeho dlhoročných postojov a skutkov Bugára je nevyhnutné posudzovať deklarovanú podporu rodiny v programe Mosta.

Čo je však pozoruhodné, že „V súdnictve navrhujeme vrátiť sa k myšlienke tzv. rodinných súdov, t. j. k zavedeniu špecializácie súdov a sudcov zameraných na rodinnoprávnu agendu tak, aby sa konkrétny sudca venoval všetkým sporom rodinnoprávneho charakteru týkajúcich sa jednej rodiny. Rýchlosť konania, ktorá je v týchto prípadoch osobitne dôležitá, ako aj efektívny výkon rozhodnutia musia byť podporené vytvorením osobitných podmienok a manažérskych postupov“. (Str. 16) Týmto programovým cieľom sa Most pridáva k stranám ktoré chcú, aby sa deti dostali z prirodzeného rodinného prostredia o rok skôr, a to zavedením ďalšieho roka povinného predškolského vzdelávania. Samozrejme z tých istých šľachetných dôvodov, ktoré prezentovali i ostatné politické strany, majúce v programoch tieto skryté základy špecializovaných súdnych pracovísk, ktoré rafinovane otvárajú dvere juvenilnej justícii. Čiže kopírovaním západných štrukturálnych a inštitucionálnych prvkov juvenilnej justície si v Moste predstavujú podporu rodiny.

Ak by im záležalo na osude zanedbaných detí v SR, tak by sa podľa súčasnej legislatívy primárne riešili osudy zanedbaných rómskych detí v osadách, pričom by podľa súčasnej platnej legislatívy (ak by sa zo strany splnomocnenca a úradov dodržiavala) boli tieto deti rodičom pravdepodobne odobraté a umiestnené do ústavnej starostlivosti pre ich vlastné dobro. Systémový expert Mosta Ravasz, ale evidentne roky ignoruje realitu, presne tak isto, ako úrady sociálnych vecí a rodiny, ktoré majú tieto problémy riešiť. Podľa programu chcú, aby sa „zriadil inštitút ombudsmana zodpovedného za oblasť mládežníckej politiky, v ideálnom prípade rozšírením právomocí pripravovaného inštitútu detského ombudsmana, ktorý by poskytoval bezplatné poradenstvo mladým ľuďom vo finančných otázkach a v rovine založenia rodiny“, čo je len vytvorením ďalšej byrokratickej trafiky pre vyvolených straníckych parazitov, priživujúcich sa na téme rodina, bez akejkoľvek reálnej prorodinnej koncepcie štátu.

Zaujímavé by bolo vedieť, aký je dnešný a najmä budúci postoj Bugára a Mosta k Istanbulskému dohovoru a k životným partnerstvám? Totiž odôvodnene možno predpokladať, že ak by Slovensko opäť postihlo nešťastie v podobe toho, že sa zázrakom počítania hlasov dostane do parlamentu, tak jeho politickými koaličnými partnermi by opäť boli tí správne ideologicky orientovaní (nielen politicky ale teraz i sexuálne). Prípad ideologičky Žitňanskej a jej podpis pod Istabulským dohovorom si voliči hádam budú pamätať, ako aj to odkiaľ vyšla a kto ju nominoval (Most).

Aj Most sa v programe nevyhol ideologickej fráze o spravodlivosti pre všetkých. Konštatovanie, že „Absencia právnych istôt je dlhodobou výzvou pre spoločnosť. Právna neistota je často spôsobená nezrozumiteľnosťou práva pre občanov a nejasnosťou až príliš často sa meniacej právnej úpravy. Právne prostredie sa vytvára kvalitným legislatívnym procesom. Právnu istotu chceme zabezpečiť dosiahnutím menej častých zmien právnych predpisov. Preto budeme presadzovať, aby každý návrh zákona (aj poslaneckého) vo svojej dôvodovej správe obsahoval dôkladnú analýzu, že danú situáciu nemožno riešiť inak, než prijatím nového zákona alebo zmenou už existujúceho. Naďalej sa budeme usilovať o to, aby všetky zmeny zákonov podliehali pripomienkovému konaniu a obmedzil sa počet skrátených legislatívnych konaní“(str. 18), len dokazuje, že stav, ktorý existuje v SR, je dielom mnohých politikov z tejto strany, ktorí sa aktívne podieľali na vytvorení toho, čo sami vo svojom programe kritizujú. A teraz, keď týchto politikov zodpovedných za súčasný stav, posielajú voliči preč zo slovenskej politiky, chcú zrazu spravodlivosť pre všetkých. Naivita alebo presnejšie arogancia politikov v Moste zrejme nemá hranice, najmä ak ide o Bugára, ktorý je v súčasnosti najdokonalejším zosobnením morálneho zla na politickej scéne po roku 1989. Jeden z posledných mohykánov ponovembrového divadla demokracie, ktorý sa ako chameleón, či skôr ako politická prostitútka premiestňoval z jednej politickej postele do druhej, len aby sa osobne  a najmä nenápadne podieľal na legislatívnej podpore (v parlamente) všetkých zločinov namierených proti Slovensku a slovenskému národu, má odvahu sľubovať spravodlivosť  pre všetkých? Voliči však nechcú spravodlivosť podľa Bugára a Mosta, ale chcú spravodlivosť v jej podstate – každý má dostať len to, čo mu spravodlivo náleží. Čo si spravodlivo zaslúži Most a Bugár? Len vytúžený odchod na smetisko dejín alebo aj viac?

Starostlivosť o seniorov zo strany Mosta je na prvý pohľad dojímavá ale v skutočnosti je výrazom Bugárovho cynizmu a arogancie, lebo bol to Bugár, ktorý sa aktívne podieľal na vývoji v SR po roku 1989, čiže na sociálnej eutanázii slovenského národa (privatizácia), ako aj na potratovej genocíde slovenského národa (nehlasoval proti potratom, čiže systematickému vyvražďovaniu nenarodených detí). A takýto morálny chameleón a cynik sa chce zrazu starať o seniorov pomocou „konceptu medzigeneračných aktivít a aktívneho starnutia. To pomôže zvýšiť vzájomný rešpekt medzi generáciami. Harmonické a rovnocenné medzigeneračné vzťahy sú našou prioritou. Vytvoríme fond pre financovanie programov, ktoré majú za cieľ posilniť edukačný systém a obohatiť život ľudí na dôchodku“ (str. 16).

Ako chce tento arogantný politik, nazývaný pozemkovým kráľom, podporovať „reformu dôchodkového systému, aby si zamestnanci sporili sami na dôchodok a neboli úplne závislí od štátu. Je úlohou štátu, aby informoval občanov, že súčasný dôchodkový systém bez zmeny nastavenia nedokáže dostatočne pokrývať potreby poberateľov dôchodku v budúcnosti. Realitou budúcich rokov bude rastúci počet dôchodcov a klesajúci počet pracujúcich ľudí“ (str.16), keď nechce odstrániť základnú príčinu postupného kolapsu dôchodkového systému? V programe Most deklaruje, že „ trváme na posilnení druhého piliera. Výška odvodov, ktoré smerujú do druhého piliera, musí byť podobná ako pred jeho výrazným znížením v roku 2012 (musí zodpovedať 9% odvodov v starom systéme). Odporúčame zaviesť automatický vstup mladých, ktorí vstupujú na trh práce, do druhého piliera, pokiaľ sa nerozhodnú inak. Navrhujeme zavedenie regulačných mechanizmov, ktoré majú viesť k zlepšeniu manažmentu sporiteľov vo fondoch zo strany dôchodkových správcovských spoločností, čím by sme dosiahli vyššie zhodnotenie dôchodkových úspor“, čo je dôkazom ignorancie záujmov dôchodcov, lebo existencia dôchodkového systému v akejkoľvek súčasnej podobe, je nevyhnutne odsúdená na kolaps. Bugárove dlhoročné podporovanie sociálnej eutanázie národa cez neľudské antisociálne reformy, ako aj podpora potratovej genocídy slovenského národa, nemôže mať iné logické dôsledky, ako sociálnu deštrukciu medzigeneračných vzťahov v rodinách ako aj absenciu ľudských zdrojov v hospodárstve. Výsledkom je postupný kolaps dôchodkového systému.

Predstavený program Mosta je síce rozsahom menší, ale rovnako ako u iných politických strán obsahuje ideologické  frázy a nič neriešiace sľuby, ktorých realizáciou, by sa len upevnil dnešný antirodinný a antisociálny systém riadenia štátu, ktorý slúži len ako štrukturálny a procedurálny prostriedok legalizovaného presunu peňazí daňových poplatníkov, na kontá vyvolených finančných a ekonomických subjektov. Program Mosta obsahuje často i ciele, ktoré sú nebezpečné pre SR, pre slovenský národ, ako aj pre slovenské rodiny. Preto je dôležité aby sa voliči  riadili biblickým heslom: po ovocí ich poznáte.

René Balák

 

Pošlite nám tip

icon NAJČÍTANEJŠIE

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Polícia zadržala dvoch mužov, pravdepodobne migrantov z Maroka

0 icon

Bratislava 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Polícia SR)   Bratislavská polícia zadržala v utorok v Mlynskej doline dvoch mužov, pravdepodobne migrantov z Maroka. Informovala o tom na sociálnej sieti Muži mali podľa oznámenia na moste Lafranconi vyskočiť z návesu nákladného vozidla a ďalej pokračovať v ceste pešo. Zadržaných majú následne odovzdať cudzineckej…

Všetci členovia sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu odmietajú Mazákove slová o falošnej kolegialite vo veci Trubana

0 icon

Bratislava 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Všetci členovia sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sú presvedčení o tom, že v prípade nerozhodovania o možnej zaujatosti sudcu Michala Trubana nejde o falošnú kolegialitu. Sudcovská rada ŠTS nevidí dôvod na zmenu svojho stanoviska, že možné previnenie v prípade rozhodovania o väzbe…

NAKA pri akcii Šašovia súvisiacej s extrémizmom zadržala aj hudobníka z Horkýže Slíže

0 icon

Bratislava 11. augusta 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Horkýže Slíže Facebook)   Od utorkového skorého rána na viacerých miestach celého Slovenska zasahovala Národná kriminálna agentúra (NAKA) proti extrémizmu. Informovala o tom Polícia SR na sociálnej sieti Ide o akciu s krycím názvom "Šašovia", ktorá podľa polície prebieha aj v susednej krajine. Policajti nešpecifikovali,…

Intoxikácia alkoholom je veľkou hrozbou u detí a mládeže

0 icon

Levoča 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP)   Alkohol sa môže stať obrovskou hrozbou pre všetkých, ktorí sa s ním stretnú prvýkrát, popíjajú ho v nadmernom množstve, alebo podľahnú davu či nátlaku skupiny. Lekári z levočskej nemocnice bežne zachraňujú opité deti či tínedžerov. Uviedol to primár detského oddelenia levočskej nemocnice Martin Tkáč…

Eurokomisia schválila slovenskú schému financovania vo výške 25 mil. eur na podporu inovačných spoločností

0 icon

Bratislava/Brusel 11. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Európska komisia schválila slovenskú schému financovania v hodnote 25 miliónov eur na podporu inovačných spoločností s obmedzeným prístupom k úverovým nástrojom v súvislosti s prepuknutím pandémie ochorenia COVID-19 Verejná podpora bude mať formu konvertibilných úverov so splatnosťou od 18 do 36 mesiacov a bude…

Rezort obrany navrhuje, aby na Slovensku mohli pôsobiť štyria americkí vojaci

0 icon

Bratislava 11. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ministerstvo obrany SR navrhuje, aby mohli na Slovensku pôsobiť štyria príslušníci ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková, ministerstvo tento návrh predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Účelom prítomnosti amerických vojakov má byť poskytovanie poradenstva a výcviku…

Súd schválil dohodu, Mikuláš Černák trest nedostal, Miloš Kaštan si odsedí viac rokov

0 icon

Banská Bystrica 11. augusta 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Okresný súd v Banskej Bystrici schválil v utorok dohodu o vine a treste, ktorú bývalý bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák uzatvoril na Okresnej prokuratúre (OP) v Martine koncom vlaňajšieho roka. Priznal vinu v 16 starších skutkoch, z toho v 14 vraždách.…

Šéf americkej diplomacie Pompeo začal v ČR cestu po krajinách strednej Európy

0 icon

Praha 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v utorok do Česka, kde začal svoju päťdňovú cestu po krajinách strednej Európy. Pompeo strávi v Česku dva dni, informuje tlačová agentúra AFP Šéf diplomacie USA absolvuje v utorok so svojím českým náprotivkom Tomášom Petříčkom…

Lavrov žiada prepustiť novinárov zadržaných počas protestov v Bielorusku

0 icon

Minsk 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Russian Foreign Ministry Press Service)   Niekoľko ruských novinárov, ktorí sa spravodajsky venovali povolebným protestným akciám v bieloruskej metropole Minsk, už niekoľko hodín nepodalo o sebe žiadne správy. Informoval o tom spravodajský portál Meduza.io Najmenej 20 hodín sa nedá spojiť so spravodajcom ruského portálu Znak.com. Od…

Ján Čarnogurský dúfa, že SNS nenazbiera dostatok hlasov na referendum o predčasných voľbách: „Keby sa do vlády dostalo PS, bola by to katastrofa“

0 icon

Bratislava 11. augusta 2020 (HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Tento týždeň sme priniesli správu, že mimoparlamentná SNS spustila zber podpisov pre vypísanie referenda za predčasné parlamentné voľby. Uviedol to predseda strany Andrej Danko na sociálnej sieti. Podľa bývalého predsedu vlády a viacnásobného ministra Jána Čarnogurského takéto voľby nie sú dobrý nápad... Čarnogurský…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Oneskorený plač R. Fica nad "rozliatym mliekom".

0icon

Reálny politický vývoj už neraz potvrdil starú pravdu, podľa ktorej sa politici z opozičných lavíc pozerajú na problémy spoločenského a politického vývoja inak, než ich kolegovia v laviciach koaličných. A v plnej miere to platí aj opačne. Politické subjekty nám permanentne dokazujú platnosť tejto pravdy. Neraz sme svedkami, že aj tie najlepšie, najracionálnejšie  a najpotrebnejšie riešenia,…

Avantgarda ...

0icon

V minulom režime sa často hovorilo o komunistickej strane, že je avantgardou robotníckej triedy v boji proti prehnitému kapitalizmu a buržoázii ako takej. Verili tomu vtedy státisíce ľudí, ktorí boli vtedy presvedčení, že nie je nič dokonalejšie ako neustále KSČ pripomínajúci triedny princíp, ktorý poznal iba tri triedy : robotníkov,…

Matovičovo-Korčokovske lokajské vyhostenie ruských diplomatov nezmenilo postoj Pompea, aby sa stretol s našimi sorošovskými relikviami.

0icon

Americký minister zahraničia Mike Pompeo začal dnes návštevu Prahy, Plzne, Ľubľane, Viedne a Varšavy. Diplomatická misia potrvá do 15. augusta. Bratislavu zrejme nie náhodou vynechal. O stretnutia s našimi sorošovskými sluhami neprejavil záujem. Nemožno sa diviť. Pompeo  je podporovateľ tradičnej, normálnej rodiny a nie LGBTI, sexuálnych zvrátenosti a globalizácie likvidujúcej národné štáty, ako naši…

Zmena ducha armády znamená radikálne zlepšenie kvality formovania dôstojníkov. 7. časť.

0icon

Reforma vojenského vzdelávania a výcviku dôstojníkov mala byť procesom, ktorý sa reálne začal na začiatku tisícročia prvými serióznymi analýzami stavu a neskončí sa prakticky nikdy. Za formálne míľniky procesu reformy vzdelávania a výcviku dôstojníkov bolo možné považovať: a) prijatie zákona o zriadení Národnej akadémie obrany, b) zriadenie Národnej akadémie obrany spolu so vznikom…

Dianie v Libanone v kontexte udalostí

0icon

Zahranično-politický komentár V poslednom článku som priniesol informáciu o požiadavkách, ktoré predložil Macron prezidentovi Libanonu Aounovi. Kvôli nedostatku času som ju nevsadil do kontextu udalostí.  Teraz sa o to pokúsim. Za normálnych okolností  by po vznesení spomínaných požiadaviek Macrona z Bejrútu rýchlo vypoklonkovali. Okolnosti  však nie sú normálne. Po nešťastí v Bejrúte sa objavila správa,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Vegetariánstvo a prekvapivé fakty o ňom 1. časť

0 icon

Pravdepodobne si v posledných rokoch počul, že vegetariánska strava je oveľa zdravší spôsob, ako sa nakŕmiť, a že konzumácia nadmerného množstva mäsa je dosť zlá pre srdce, krvné cievy a celkové zdravie. Z etického hľadiska si pravdepodobne počul, že konzumácia mäsa spôsobuje, že si zodpovedný za všetku krutosť a zabíjanie zvierat,…

TOP10: Netopiere a neuveriteľné fakty o nich

0 icon

Podľa mnohých paleontológov a vedcov žijú netopiere už milióny rokov, ešte predtým, ako ľudia obývali planétu, a patria medzi najúžasnejšie tvory na svete. Aj keď netopiere nemajú dobrú povesť, pokiaľ ide o vnímanie verejnosti, v skutočnosti sú skvelými tvormi. Zaujíma vás, čo ich robí tak úžasnými? Napríklad aj tieto neuveriteľné fakty. 1. V…

Čo má spoločné vŕbová kôra a aspirín? (4. časť)

0 icon

Príbeh Edwarda Stonea z 18. storočia je veľkým míľnikom v histórii aspirínu. Jeho práca je jedným z prvých opisov klinického skúšania liečivého prípravku v histórii. Je však aj príkladom, že aj nesprávny predpoklad môže niekedy viesť k pozitívnemu výsledku. Prinášame záverečnú časť článku o naoko dvoch odlišných veciach, ktorými sú aspirín a vŕbová kôra. Keďže Edward Stone…

Príroda nám znova ukázala svoju obrovskú silu

0 icon

Príroda nám vie niekedy dať poriadne zabrať. Tieto fotografie nám ukážu, aká silná je príroda a čo všetko dokáže napáchať. Svoju silu nám môže ukázať rôznymi spôsobmi. Či už je to búrka alebo hurikán, prípadne rastlina, ktorá dokáže vyrásť aj cez betón, príroda nás dokáže vždy prekvapiť. Tak ako nám dokáže…

TOP10: Najneuveriteľnejšie školské tresty 1. časť

0 icon

Školy na celom svete zaviedli rôzne pravidlá, aby pomohli svojim študentom dodržiavať poriadok. Je to dosť podobné tomu, prečo vlády schvaľujú zákony. Majú zavedené určité pravidlá a zákony, ktoré udržujú spoločnosť v civilizácii a zároveň udržiavajú organizovanú komunitu. Štúdie ukázali, že ak ľuďom hrozia tresty, je menej pravdepodobné, že porušia pravidlá. Niektoré tresty udelené v…

Vo svete IT

Huawei chce posunúť technológiu snímača odtlačkov prstov v displeji na novú úroveň

0 icon

Čínsky technologický a telekomunikačný gigant Huawei si nechal patentovať naozaj zaujímavé technické riešenie biometrickej autentifikácie, ktorá bude možno už o pár rokov realitou. Reč je o nedávno podanom patente o snímači odtlačkov prstov v celej ploche displeja, informuje o tomztom portál AndroidAuthority. Spoločnosť čaká na schválenie patentov Spoločnosť Huawei údajne podala…

Máte plné zuby služieb Google, ktoré vás sledujú na každom kroku? Čo tak skúsiť tieto alternatívy

0 icon

Spoločnosť Google je už roky dominantným hráčom v online priestore. Veľká časť z nás služby tohto amerického giganta využíva, no nie každý si možno uvedomuje, aké množstvo informácií o sebe tejto spoločnosti poskytuje. Niektorým sa zozbieravanie naozaj obrovského množstva informácií nemusí zdať príjemné, keďže ide o značný zásah do súkromia…

Unikli ďalšie informácie o smartfóne Huawei Mate 40, ktoré prezrádzajú bližšie detaily

0 icon

Predstavenie nových vlajkových smartfónov zo série Mate 40 od spoločnosti Huawei sa nezadržateľne blíži, čo sa odráža aj na frekvencií zverejňovania nových informácií a bližších detailov o očakávaných smartfónoch. Po nedávnom úniku údajných rendrov zariadení Huawei Mate 40 prichádzajú na scénu prvé detailné informácie o hardvérovej výbave v útrobách nadchádzajúcich…

Gravitačné vlny môžu byť spôsobom, akým vedci odhalia planéty mimo našej galaxie

0 icon

Vedci predpokladajú, že budú môcť jedného dňa odhaliť planéty mimo našej galaxie pomocou gravitačných vĺn, čo sú narušenia v časopriestore. Za posledných 30 rokov sa vedcom podarilo identifikovať takmer 4 200 svetov, ktoré sa nachádzajú mimo Slnečnej sústavy. Tieto planéty vedci odhalili pomocou analýzy svetla, či už samotnej planéty, alebo hviezdy, popred…

Astronómovia upozorňujú na narastajúci problém, ktorý im zhoršuje podmienky na prácu

0 icon

Dnes je doba satelitových megakonštelácií, ktoré sa v nasledujúcich rokoch rozrastú o stovky, možno tisíce kusov. Astronómovia sa obávajú, že veľké množstvo satelitov na obežnej dráhe Zeme, ovplyvní vývoj vesmírneho priemyslu. Píše o tom portál New York Times. Najväčšiu pozornosť mala donedávna spoločnosť SpaceX, so svojimi satelitmi Starlink. Teraz je…

Armádny Magazín

Donecký veterán - poradca Abcházskeho prezidenta prerazil autom ruskú hranicu a utiekol naspäť do vlasti. Video

0 icon

Abcházsko, 11. august 2020 (AM ) - Poradca Abcházskeho prezidenta Akhra Avidzba vrazil do ruskej hraničnej brány po tom, čo mu bolo povedané, že nemôže opustiť Rusko z dôvodu dlhov za služby. Vo videu, ktoré sa objavilo na sociálnych médiách 8. augusta, obrnený Land Cruiser s dagestanskými poznávacími značkami prelomil bariéry na…

Vyhostenie ruských diplomatov môže súvisieť s vraždou gruzínskeho teroristu v Berlíne

0 icon

Slovensko, 11. august 2020 (AM, MO SR) - "Nemôžem uviesť mená pracovníkov ruskej diplomatickej misie, zároveň však potvrdzujem, že bolo prijaté rozhodnutie o vyhostení troch pracovníkov zastupiteľského úradu Ruskej federácie na slovenský," 

Minister Naď: O využití 50 miliónov dolárov od Spojených štátov amerických rozhodnú potreby vojakov a najlepšia komplexná ponuka

0 icon

Slovensko, 11. august 2020 (AM, MO SR) - O využití 50 miliónov dolárov z fondu Spojených štátov amerických rozhodnú predložené požiadavky Ozbrojených síl SR a najlepšia a najvýhodnejšia komplexná ponuka. V rámci ponuky môže rezort obrany použiť tieto prostriedky na nákup techniky, ktorá nahradí vybavenie bývalej Varšavskej zmluvy. Podmienkou je financ

Líbya: Ruský systém protivzdušnej obrany S-300/400 v blízkosti prístavu Ras Lanouf

0 icon

Líbya, 11. august 2020 (AM) - Fotografie šírené prostredníctvom sociálnych sietí v posledných dňoch naznačujú, že ruský vojenský systém S-300 alebo S-400 bol nasadený v blízkosti ropného prístavu Ras Lanouf, ktorý sa nachádza východne od mesta Syrte, ktorý v súčasnosti kontroluje líbyjská národná armáda maršála Khalifa Haftara. Jednotky

Rusi nepotrebujú 300, stačí jeden: Vojnový hrdina z augusta 2008

0 icon

Rusko, 11. august 2020 (AM) - V roku 2019 sa v tlačovom stredisku Južného Osetska uskutočnila tlačová konferencia a slávnostné odovzdávanie ceny bývalému vojakovi ruskej 58. armády Tasbolatovi Ibraševovi, ktorý pred 11 rokmi stál v ceste pred celou kolónou gruzínskej armády.  

Svetlo sveta

Arcibiskup Orosch zakázal používať knihu pre deti: “Láske sa treba učiť.”

0 icon

V posledných mesiacoch sa na slovenský knižný trh dostala kniha s názvom “Láske sa treba učiť”, ktorá údajne veľmi citlivým a chápavým spôsobom informuje deti o troch základných prvkoch toho, že sme boli stvorení ako ľudia, ako muž a žena. Malým čitateľom sa v knihe predstavuje telo, emócie a biologická…

Taliansko chce zvýšiť počet chemických potratov

0 icon

Talianský minister zdravotníctva podporuje uvoľnenie podávania potratových tabletiek v krajine. Podľa súčasne platnej legislatívy musí každá žena, ktorá podstúpi chemický potrat, kedy je dieťa zavraždené použitím chemikálií, zostať v nemocnici tri dni. Podľa advokátov zabíjania počatých detí, je práve táto lehota a potreba zostania v nemocnici prekážkou, ktorá spôsobuje, že…

Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

0 icon

Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

0 icon

Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

0 icon

Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

icon FOTO DŇA