Predstavenie módnej kolekcie značky Most, ktorá vychádza z módy. Revízia s nejasným obsahom

Bratislava 15. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Bez veľkých fanfár predstavil predseda Béla Bugár a Ábel Ravasz na tlačovej besede volebný program strany Most-Híd, ktorá sa v túžbe po moci spojila v minulosti v podstate s hocikým, kto im zabezpečil funkcie a splnenie protislovenských požiadaviek, ktoré nemajú obdobu minimálne v strednej Európe

Na snímke zľava predseda strany Most Híd Béla Bugár a podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz

Asi si uvedomoval, že volebné preferencie posielajú tohto protislovenského politika, ktorý celú svoju kariéru vytváral o sebe obraz umiernenosti, konečne preč zo slovenskej politiky. Čo sa však skrýva za rafinovaným a potencionálne nebezpečným názvom „reVizia“ sa novinári a slovenská verejnosť nedozvedeli. Preto je potrebné zanalyzovať akú revíziu a revíziu čoho chcú zrealizovať?

Dvojica sa snažila pred novinármi pomocou fráz obhájiť doterajšie kroky tejto strany po voľbách v roku 2016.  Teraz však deklarujú, aspoň podľa Ravasza, jasné nie. To, že Most a najmä Bugár o sebe ideologicky vytváral obraz zmierenia medzi maďarskou a slovenskou národnosťou v SR, bolo vždy len ilúziou pre slovenských voličov.

Program Mostu je dôkazom toho, že nič iné, okrem bôžika maďarskej menšiny, ich vlastne nezaujíma, aj keď majú v programe povinnú jazdu napr. o školstve, zdravotníctve a sociálnom systéme. Bugár konštatoval, že ich program nie obsiahly, keďže jeho rozsah neprekročil 25 strán, čo je v istom zmysle v jeho prípade výhodou, lebo obsahuje menej protirodinných a protislovenských programových bodov.

Pri predstavovaní programu Ravasz uviedol, že chce riešiť otázku slovenského občianstva, bez čoho nevstúpia do budúcej vlády. Okrem iných fráz povedal, že  chce vládnuť ďalej, pričom zdôraznil, že robia vraj prácu, ktorá je záslužná. Bugár sa pred novinármi pochválil, že z matematiky mal vždy jedničku, čo potvrdzuje fakt, ako on sám v politike neuveriteľne zbohatol. Počítať teda určite vie, len sú tu aj niektorí občania SR, ktorí tiež vedia počítať ale nevedia to Mostu a najmä Bugárovi spočítať.

Obhajoval to, že nevystúpili z koalície po vražde novinára a jeho priateľky, čo bolo podľa neho správne rozhodnutie, ktoré zabránilo viacerým negatívnym možnostiam. Odôvodnil to,  Kočnerovými fabuláciámi v slávnej aplikácii v jeho mobile o vláde Smeru s tichou podporou ĽSNS. Ktovie, kedy sa k tomuto Bugárovmu tvrdeniu konečne vyjadrí vedenie ĽSNS?

Školstvo, je oblasť, o ktorú sa politici maďarskej národnosti vždy prioritne zaujímali, pričom im vždy išlo len o presadenie nadštandardných požiadaviek pre maďarskú menšinu, bez komplexných návrhov riešenia problémov v tejto oblasti. Dnes navrhujú  optimalizáciu študijných odborov na VŠ, čo je iste potrebné.

Menšinové školstvo je podľa Bugára priorita, lebo každý príslušník národnostnej menšiny mal by zabezpečené miesto na strednej škole vo svojom materinskom jazyku. Či takéto miesto bude mať príslušník slovenského národa ich nezaujíma, čo ale neprekvapuje. Dôkazom je, že právo slovenských detí na vzdelávanie v ich (slovenskom) jazyku nie je v súčasnosti rešpektované vo viacerých obciach na etnicky zmiešaných územiach ani na ZŠ. Politikom z Mosta a najmä Bugárovi toto nikdy nevadilo, ani to nikdy nechceli reálne riešiť, čo len dokazuje aké zvrátené je ich ponímanie ľudských práv a povinností z nich vyplývajúcich. Paradoxom je, že ich koaličný partner (SNS) a veľký „slovenský“ bojovník za národ, JUDr. Danko, ktorý sa bil do pŕs, že „z maďarmi nikdy“, za celé volebné obdobie nedokázal zabezpečiť, aby slovenskí žiaci na zmiešaných územiach, mohli absolvovať vzdelávanie vo vlastnom materinskom jazyku – slovenčine.

Most sa samozrejme pridal ku politickým stranám, ktoré chcú podporovať rodinu, čo v prípade Ravasza, ale najmä Bugára vyznieva arogantne a cynicky, najmä ak sa vezme do úvahy Bugárova politická činnosť za posledných 25 rokov. Po prvé: Bugára nikdy problematika rodiny nezaujímala  keďže celé svoje politické úsilie zameral na nespravodlivé národnostné požiadavky maďarskej menšiny. Po druhé:  tomuto maďarskému protekcionizmu výborne sekundoval jeho politický podiel zodpovednosti na  procese rozkradnutia (eufemisticky nazvaného privatizáciou) národného hospodárstva, spolu s štbákmi, socialistami, (post)komunistami, pravičiarmi a chameleónskymi demokratmi, medzi ktorými nechýbali tzv. kresťanskí politici. Katastrofálne sociálnoekonomické dôsledky týchto vlastizradných procesov na slovenské rodiny Bugára a spol. nikdy nezaujímali. Po tretie: Bugár sa za posledných 30 rokov staval k Slovensku (SR) a k slovenskému národu vždy odmietavo, ale rafinovanou zákulisnou politikou oslaboval všetko, čo spadá pod termín slovenskej národnej a kultúrnej identity. To mu, ale nebránilo skupovať slovenskú zem.  Takže na základe týchto jeho dlhoročných postojov a skutkov Bugára je nevyhnutné posudzovať deklarovanú podporu rodiny v programe Mosta.

Čo je však pozoruhodné, že „V súdnictve navrhujeme vrátiť sa k myšlienke tzv. rodinných súdov, t. j. k zavedeniu špecializácie súdov a sudcov zameraných na rodinnoprávnu agendu tak, aby sa konkrétny sudca venoval všetkým sporom rodinnoprávneho charakteru týkajúcich sa jednej rodiny. Rýchlosť konania, ktorá je v týchto prípadoch osobitne dôležitá, ako aj efektívny výkon rozhodnutia musia byť podporené vytvorením osobitných podmienok a manažérskych postupov“. (Str. 16) Týmto programovým cieľom sa Most pridáva k stranám ktoré chcú, aby sa deti dostali z prirodzeného rodinného prostredia o rok skôr, a to zavedením ďalšieho roka povinného predškolského vzdelávania. Samozrejme z tých istých šľachetných dôvodov, ktoré prezentovali i ostatné politické strany, majúce v programoch tieto skryté základy špecializovaných súdnych pracovísk, ktoré rafinovane otvárajú dvere juvenilnej justícii. Čiže kopírovaním západných štrukturálnych a inštitucionálnych prvkov juvenilnej justície si v Moste predstavujú podporu rodiny.

Ak by im záležalo na osude zanedbaných detí v SR, tak by sa podľa súčasnej legislatívy primárne riešili osudy zanedbaných rómskych detí v osadách, pričom by podľa súčasnej platnej legislatívy (ak by sa zo strany splnomocnenca a úradov dodržiavala) boli tieto deti rodičom pravdepodobne odobraté a umiestnené do ústavnej starostlivosti pre ich vlastné dobro. Systémový expert Mosta Ravasz, ale evidentne roky ignoruje realitu, presne tak isto, ako úrady sociálnych vecí a rodiny, ktoré majú tieto problémy riešiť. Podľa programu chcú, aby sa „zriadil inštitút ombudsmana zodpovedného za oblasť mládežníckej politiky, v ideálnom prípade rozšírením právomocí pripravovaného inštitútu detského ombudsmana, ktorý by poskytoval bezplatné poradenstvo mladým ľuďom vo finančných otázkach a v rovine založenia rodiny“, čo je len vytvorením ďalšej byrokratickej trafiky pre vyvolených straníckych parazitov, priživujúcich sa na téme rodina, bez akejkoľvek reálnej prorodinnej koncepcie štátu.

Zaujímavé by bolo vedieť, aký je dnešný a najmä budúci postoj Bugára a Mosta k Istanbulskému dohovoru a k životným partnerstvám? Totiž odôvodnene možno predpokladať, že ak by Slovensko opäť postihlo nešťastie v podobe toho, že sa zázrakom počítania hlasov dostane do parlamentu, tak jeho politickými koaličnými partnermi by opäť boli tí správne ideologicky orientovaní (nielen politicky ale teraz i sexuálne). Prípad ideologičky Žitňanskej a jej podpis pod Istabulským dohovorom si voliči hádam budú pamätať, ako aj to odkiaľ vyšla a kto ju nominoval (Most).

Aj Most sa v programe nevyhol ideologickej fráze o spravodlivosti pre všetkých. Konštatovanie, že „Absencia právnych istôt je dlhodobou výzvou pre spoločnosť. Právna neistota je často spôsobená nezrozumiteľnosťou práva pre občanov a nejasnosťou až príliš často sa meniacej právnej úpravy. Právne prostredie sa vytvára kvalitným legislatívnym procesom. Právnu istotu chceme zabezpečiť dosiahnutím menej častých zmien právnych predpisov. Preto budeme presadzovať, aby každý návrh zákona (aj poslaneckého) vo svojej dôvodovej správe obsahoval dôkladnú analýzu, že danú situáciu nemožno riešiť inak, než prijatím nového zákona alebo zmenou už existujúceho. Naďalej sa budeme usilovať o to, aby všetky zmeny zákonov podliehali pripomienkovému konaniu a obmedzil sa počet skrátených legislatívnych konaní“(str. 18), len dokazuje, že stav, ktorý existuje v SR, je dielom mnohých politikov z tejto strany, ktorí sa aktívne podieľali na vytvorení toho, čo sami vo svojom programe kritizujú. A teraz, keď týchto politikov zodpovedných za súčasný stav, posielajú voliči preč zo slovenskej politiky, chcú zrazu spravodlivosť pre všetkých. Naivita alebo presnejšie arogancia politikov v Moste zrejme nemá hranice, najmä ak ide o Bugára, ktorý je v súčasnosti najdokonalejším zosobnením morálneho zla na politickej scéne po roku 1989. Jeden z posledných mohykánov ponovembrového divadla demokracie, ktorý sa ako chameleón, či skôr ako politická prostitútka premiestňoval z jednej politickej postele do druhej, len aby sa osobne  a najmä nenápadne podieľal na legislatívnej podpore (v parlamente) všetkých zločinov namierených proti Slovensku a slovenskému národu, má odvahu sľubovať spravodlivosť  pre všetkých? Voliči však nechcú spravodlivosť podľa Bugára a Mosta, ale chcú spravodlivosť v jej podstate – každý má dostať len to, čo mu spravodlivo náleží. Čo si spravodlivo zaslúži Most a Bugár? Len vytúžený odchod na smetisko dejín alebo aj viac?

Starostlivosť o seniorov zo strany Mosta je na prvý pohľad dojímavá ale v skutočnosti je výrazom Bugárovho cynizmu a arogancie, lebo bol to Bugár, ktorý sa aktívne podieľal na vývoji v SR po roku 1989, čiže na sociálnej eutanázii slovenského národa (privatizácia), ako aj na potratovej genocíde slovenského národa (nehlasoval proti potratom, čiže systematickému vyvražďovaniu nenarodených detí). A takýto morálny chameleón a cynik sa chce zrazu starať o seniorov pomocou „konceptu medzigeneračných aktivít a aktívneho starnutia. To pomôže zvýšiť vzájomný rešpekt medzi generáciami. Harmonické a rovnocenné medzigeneračné vzťahy sú našou prioritou. Vytvoríme fond pre financovanie programov, ktoré majú za cieľ posilniť edukačný systém a obohatiť život ľudí na dôchodku“ (str. 16).

Ako chce tento arogantný politik, nazývaný pozemkovým kráľom, podporovať „reformu dôchodkového systému, aby si zamestnanci sporili sami na dôchodok a neboli úplne závislí od štátu. Je úlohou štátu, aby informoval občanov, že súčasný dôchodkový systém bez zmeny nastavenia nedokáže dostatočne pokrývať potreby poberateľov dôchodku v budúcnosti. Realitou budúcich rokov bude rastúci počet dôchodcov a klesajúci počet pracujúcich ľudí“ (str.16), keď nechce odstrániť základnú príčinu postupného kolapsu dôchodkového systému? V programe Most deklaruje, že „ trváme na posilnení druhého piliera. Výška odvodov, ktoré smerujú do druhého piliera, musí byť podobná ako pred jeho výrazným znížením v roku 2012 (musí zodpovedať 9% odvodov v starom systéme). Odporúčame zaviesť automatický vstup mladých, ktorí vstupujú na trh práce, do druhého piliera, pokiaľ sa nerozhodnú inak. Navrhujeme zavedenie regulačných mechanizmov, ktoré majú viesť k zlepšeniu manažmentu sporiteľov vo fondoch zo strany dôchodkových správcovských spoločností, čím by sme dosiahli vyššie zhodnotenie dôchodkových úspor“, čo je dôkazom ignorancie záujmov dôchodcov, lebo existencia dôchodkového systému v akejkoľvek súčasnej podobe, je nevyhnutne odsúdená na kolaps. Bugárove dlhoročné podporovanie sociálnej eutanázie národa cez neľudské antisociálne reformy, ako aj podpora potratovej genocídy slovenského národa, nemôže mať iné logické dôsledky, ako sociálnu deštrukciu medzigeneračných vzťahov v rodinách ako aj absenciu ľudských zdrojov v hospodárstve. Výsledkom je postupný kolaps dôchodkového systému.

Predstavený program Mosta je síce rozsahom menší, ale rovnako ako u iných politických strán obsahuje ideologické  frázy a nič neriešiace sľuby, ktorých realizáciou, by sa len upevnil dnešný antirodinný a antisociálny systém riadenia štátu, ktorý slúži len ako štrukturálny a procedurálny prostriedok legalizovaného presunu peňazí daňových poplatníkov, na kontá vyvolených finančných a ekonomických subjektov. Program Mosta obsahuje často i ciele, ktoré sú nebezpečné pre SR, pre slovenský národ, ako aj pre slovenské rodiny. Preto je dôležité aby sa voliči  riadili biblickým heslom: po ovocí ich poznáte.

René Balák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Špeciálny prokurátor Dušan K. bude stíhaný väzobne

0 icon

Bratislava 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Obvinený špeciálny prokurátor Dušan K. a bývalý vysoký policajný funkcionár Norbert P. budú väzobne stíhaní. Rozhodla o tom v nedeľu neskoro večer sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS). TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. "Sudkyňa pre prípravné konanie…

Sociológ Hampl: Všetky krajiny, ktoré sa dostanú do americkej sféry vplyvu, sú na tom rovnako

0 icon

Praha/Varšava 25. októbra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Vladimír Franta)   Český sociológ Petr Hampl sa na sociálnej sieti venuje informáciám o tom, že v susednom Poľsku bola nájdená cínová a strieborná rudu v množstve skoro miliardy ton "Skvelá správa. Pre nadnárodnú korporáciu Lumina Capital so sídlom v Kanade. Poliaci z toho budú mať…

Súd začal rozhodovať o väzbe pre Dušana Kováčika a vysokého policajného funkcionára Norberta P., ktorý sa rozhodol spolupracovať. Podľa Galka je čas rozpútať nie búrku, ale rovno uragán

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v nedeľu o 09.00 h rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať vysokého policajného funkcionára Norberta P Norberta P. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno (22.10.)…

Brit Geoghegan Hart nečakaným víťazom Giro d’Italia. Záverečná časovka pre Gannu, Sagan na 52. mieste

0 icon

Miláno 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Britský cyklista Tao Geoghegan Hart sa stal nečakaným víťazom 103. ročníka pretekov Giro d'Italia. Dvadsaťpäťročnému jazdcovi tímu Ineos Grenadiers stačila na celkový triumf aj trinásta priečka v cieli záverečnej 21. etapy, ktorou bola individuálna časovka na 15,7 km s dojazdom v Miláne Hart…

Rusko prekročilo hranicu 1,5 milióna potvrdených prípadov

0 icon

Moskva 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Počet potvrdených prípadov koronavírusu v Rusku v nedeľu prekročil hranicu 1,5 milióna po tom, ako úrady nahlásili 16 710 nových infekcií. Celkový počet nákaz v krajine je štvrtý najvyšší na svete Od začiatku pandémie v Rusku na ochorenie COVID-19 zomrelo viac ako 26…

Veľvyslanectvo USA svojim občanom v Bielorusku odporučilo, aby sa zásobili potravinami

0 icon

Minsk 25. októbra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP)   Veľvyslanectvo Spojených štátov Amerických v Minsku s ohľadom na "ultimátum" vyhlásené bývalou kandidátkou na prezidenta Sviatlanou Cichanovskou bieloruským úradom odporučilo svojim občanom, aby sa vyhli masovým akciám a zabezpečili si zásoby jedla, vody a liekov aspoň na tri dni V nedeľu vyprší termín "národného…

Podľa Čarnogurského st. sa Šeliga posledným hlasovaním pri Záborskej zákone o potratoch ukázal ako „najväčší podvodník v slovenskej politike“

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Bývalý predseda vlády a minister Ján Čarnogurský st. na svojich osobných internetových stránkach publikoval komentár ku nedávno v NR SR prerokúvanému návrhu zákona o interupciách, ktorý predkladala skupina vládnych poslancov okolo Anny Záborskej. Čarnogurský konštatuje, že návrh poslankyne Záborskej na "kozmetickú"…

Hamilton 92. víťazstvom prekonal Schumachera: „Skvelé a ďakujem“

0 icon

Portimao 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jorge Guerrero, Pool via AP)   Britský automobilový jazdec Lewis Hamilton na Mercedese dosiahol na Veľkej cene Portugalska rekordné 92. víťazstvo v seriáli F1. Prekonal tým doterajší zápis Michaela Schumachera z Nemecka. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Fín Vallteri Bottas, tretí skončil…

Nedôvera voči Matovičovi sa podľa prieskumu vyšplhala na 67%. Z vlády verí najviac ľudí Sulíkovi

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Televízia Markíza v rámci diskusnej relácie Na telo publikovala prieskum agentúry Focus, ktorý sa zameral na dôveryhodnosť popredných politikov z vlády počas vrcholiacej druhej vlny pandémie koronavírusu. Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom…

Kmotrík ml. na lavičke prežíval aj vyvolal emócie

0 icon

Dunajská Streda 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik)   Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. prežíval stretnutie futbalistov bratislavského Slovana v Dunajskej Strede priamo na lavičke. V zápise figuroval ako vedúci mužstva, hosťujúcich hráčov počas celého duelu burcoval pri postrannej čiare. Skúsenosť, ku ktorej "belasých" donútilo rozšírenie koronavírusu v ich tábore,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Aj Matovičovi ponúkli úplatok 940 milión dolárov, tí istí, ktorí ho ponúkli Lukašenkovi za koróna opatrenia?

0icon

Ľudia spamätajte sa! Veď ide o Vaše zdravie. Nenechajte zo seba pre grázla Matoviča robiť pokusných králikov. Ani každý deň minimálne jeden test nemusí podľa Matoviča stačiť, aby naďalej podvodne zarábal na kúpe stále nových a nových testov. Ako môžete veriť daňovému kriminálnikovi a korupčno-podvodnému plagiátorovi?

Boris Mesár

Prejav prezidenta Putina na Valdajskom klube 2020

0icon

Valdajský klub v roku 2020 sa uskutočnil v pozadí s ,,pandémiou" COVID-19. V Rusku sme postavili na prvé miesto život a bezpečnosť ľudí . Pamätáme si katastrofickú situáciu v 90. rokoch čo sa týka demografie .( Tá bola horšia ako počas 2 SV ,zaslúžili sa o to liberálni neomarxisti )…

Ivan Štubňa

Opatrenia vlády Igora Matoviča sú chaotické...

0icon

Opatrenia vlády Igora Matoviča sú chaotické a sú výrazným znakom činnosti celej chaotickej vlády. Premiér označil tých občanov, ktorí sa dajú otestovať za zodpovedných. Tých, čo nemajú v úmysle sa dať otestovať, označil za nezodpovedných. Dovolím si tvrdiť, že v prvom rade je nezodpovedná celá vláda aj s Matovičom. Matovič totiž pozabudol na to,…

Ladislav Kováčik

Odpoveď na mediálne zavádzanie v prípade demonštrácií

0icon

Myslím si, že by sa už mali skončiť tendenčné praktiky v médiách o prezentovaní rôznych protestných akcií či demonštrácií. Keď demonštrujú "naši", tak tam dáme krásne, pozitívne fotky, korektne a detailne napíšeme o zámeroch toho zhromaždenia a hnutia, poskytneme rozhovor s jeho predstaviteľom bez útočných otázok.

Peter Švec

Stratég ohrozí zopár hrdinov za záchranu národa, tupoň ohrozí milióny za svoju chiméru. Koncepčná prevaha. Pôsobenie proti prevahe. 6. časť.

0icon

Nasledujúcu časť venujem tomu najdôležitejšiemu typu prevahy, ktorým je koncepčná prevaha. Táto využíva tvorivosť nejakým spôsobom mysliaceho tvora. A vonkoncom sa netýka len ľudí. V nasledujúcom blogu sa budem venovať výlučne aktuálnym súvislostiam potvrdzujúcim tieto teoretické poznatky. Aby sme pochopili, či môže fungovať stratégia úplnej paralyzácie štátu namiesto cieleného prístupu a aké…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Zlyhania, ktoré zaboleli a rozosmiali. Títo ľudia mali smolu

0 icon

Každý z nás má občas svoj zlý deň. Niektoré tieto dni sú horšie a niektoré sú zasa len vtipné. Všetky zlyhania v našom živote však majú nejaký dôvod. Či už je to našou chybou, alebo iba zhoda náhod, ľudia sú  takýchto dní nešťastní. My ti dneska ukážeme, že takéto zlyhania…

Zimné pneumatiky: Otázka bezpečnosti, ak jazdíme pri teplotách pod 7°C

0 icon

Či chceme či nie, postupne sa blíži časť roka, kedy začnú v ranných a nočných hodinách pribúdať na teplomeroch mínusové teploty. Už vopred by sme mali dbať o to, aby naše vozidlo bolo prispôsobené aj na horšie podmienky na vozovke. Ideálnym začiatkom sú práve zimné pneumatiky. Pneumatiky sú pre niekoho možno nie príliš…

Neznámy lietajúci objekt v Rendleshamskom lese (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o afére, ktorá sa odohrala v Rendleshamskom lese. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo sa dialo hneď na druhý deň po tom, čo príslušníci letectva zvestovali to, čo videli, svojim nadriadeným. Rozbehli sa forénzne testy. Tie priniesli zaujímavé výsledky. Po prvé, na zemi sa mali…

Kresťanská viera ako terč konšpiračných teórií (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o kresťanskej viere ako terči konšpiračných teórií – a že ich bolo neúrekom. V rámci druhej časti sa pozrieme na Máriu Magdalénu a Priorstvo Siona. Podľa tejto teórie mal Ježiš dve deti, plody utajovaného manželstva s Máriou Magdalénou. Tieto deti potom mali byť práve Máriou Magdalénou…

Bielenie zubov nie je práve tou najšťastnejšou voľbou

0 icon

Zuby sú pre mnohých ľudí dôležitou súčasťou fyzického vzhľadu. Kto z nás by nechcel mať žiarivo biely úsmev? Bielenie a veľa prípravkov však zuby poškodzuje viac, ako by sa zdalo. Štúdie ukázali, že väčšina zubov nemá nikdy perlovo bielu farbu. V skutočnosti môže mať každý zub iný odtieň a pritom majú…

Vo svete IT

Slúchadlá Tronsmart Onyx Free so zabudovaným UV sterilizátorom v nabíjacom boxe aktuálne kúpiš za skvelú cenu

0 icon

Spoločnosť Tronsmart je vo svete dostupných bezdrôtových slúchadiel už notoricky známa. Jej modely sa radia medzi najdostupnejšie na trhu, pričom takmer vždy ponúkajú technológie, ktoré by sme očakávali u násobne drahších konkurentov. Týka sa to aj slúchadiel Tronsmart Onyx Free, ktoré prišli na trh len na jar tohto roka. Unikátne…

Bude mimozemský život pripomínať život u nás na Zemi?

0 icon

Avi Loeb, vedec z Harvard’s Center for Astrophysics tvrdí, že ak objavíme mimozemský život, ten sa bude skladať z rovnakých atómov ako my. Vyjadril sa tak na základe nového objavu, ktorý zachytil biologické stopy v oblakoch Venuše. Možnosť, že sa na tejto planéte nachádza, alebo mohol nachádzať, život, vyvoláva mnoho…

Ako pomohol Mesiac ešte sa formujúcej Zemi?

0 icon

Pred 4.5-miliardami rokov Zem vyzerala úplne inak ako dnes. Naša planéta bola horúcim zlepencom s nepredstaviteľnými teplotami a toxickým vzduchom. Navyše Slnko bombardovalo našu Zem dávkami radiácie, prostredníctvom výronov hmoty. Tie ohrozovali našu atmosféru, píše NASA. Mali sme však pomoc, akýsi ochranný štít. Vďaka nemu sa mohla na našej planéte…

Dni inovácií EIT Health 2020 – Ste pripravení zmeniť budúcnosť? Mladí inovátori zo Slovenska sa teraz môžu prihlásiť na podujatie EIT Health i-Days!

0 icon

Zúčastnite sa tohtoročných Dní inovácií, ktorých cieľom je zlepšiť zručnosti mladých študentov v oblasti zdravotnej starostlivosti a inovácií zo Slovenska a z 21 ďalších krajín. Na 1- až 2-dňových podujatiach Dní inovácií študenti dostanú skutočné výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré budú riešiť v multidisciplinárnych tímoch. Tieto podujatia prinášajú školenia…

Mi Band náramky by mohli dostať novú a veľmi užitočnú funkciu, ktorú ocenia mnohí z nás

0 icon

Niekoľko týždňov dozadu sa objavili v aplikácii Mi Fit známky po kóde, ktorý naznačoval, že Xiaomi pracuje na prinesení funkcie merania telesnej teploty. Najnovšie portál androidtr.es poukazuje na prvé náhľady z rozhrania aplikácie, ktoré sa podarilo „vytiahnuť“ z aplikácie. Mi Band budú schopné odmerať telesnú teplotu Ako môžete vidieť nižšie,…

Armádny Magazín

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

0 icon

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí

Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

0 icon

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

0 icon

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?     [caption id="" align="alignnone"…

Svetlo sveta

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

icon FOTO DŇA