Pred 22 rokmi vytvorilo dzurindovské vedenie STV “koncentračný tábor” pre nepohodlných zamestnancov

Bratislava 1. februára 2021 (HSP/Napalete/Foto:napalete archív)

 

V januári uplynulo 22 rokov od vytvorenia „Strediska na vyrovnanie pracovnoprávnych vzťahov“ v Slovenskej televízii. To bolo v roku 1999 zriadené novým vedením verejnoprávneho média po nástupe Dzurindovej vlády na 28. poschodí výškovej budovy STV v bratislavskej Mlynskej doline s cieľom izolovať redaktorov spravodajstva a ďalších zamestancov STV názorovo nepohodlných novej politickej moci

Časť internovaných redaktorov STV
Časť internovaných redaktorov STV

Ich previnením bolo to, že v televízii pôsobili za bývalej vlády a nevysielali v štýle TV Markíza a ďalších médií, ktoré otvorene bojovali proti dovtedajšej demokraticky zvolenej vládnej moci. Do plánovanej politickej zmeny na Slovensku v roku 1998 investoval americký miliradár George Soros 20 miliónov dolárov, pričom značná časť z tejto sumy sa ušla aj spomenutým médiám.

Mnohí spomenuté stredisko pre paralely s metódami nacistov nazývali koncentračným táborom. V nevykurovaných priestoroch bývalej kaviarne takto držali vlastných zamestnancov niekoľko mesiacov s cieľom zabrániť im vykonávať svoju prácu, izolovať ich od ostatných kolegov a znechutiť ich, aby sami podali výpovede.

Proti bezprecedentnému internovaniu novinárov protestoval aj Výbor na ochranu novinárov so sídlom v New Yorku a ďalšie medzinárodné organizácie. Vedenie STV napriek tomu v amorálnom a ľudsky ponižujúcom postupe proti vlastným zamestnancom pokračovalo.

 

Segregácia po príchode nového riaditeľa

“Pozhasínaný televízny mrakodrap v Mlynskej doline pomaly zahaľovala tma novembrového večera. Svietili len okná na treťom a šiestom poschodí. Zatiaľ čo sa vo svojej novej kancelárii udomácňoval čerstvý ústredný riaditeľ, na redakčnej chodbe sa zhromaždili redaktori spravodajstva a vzrušene medzi sebou diskutovali.

‘Visí to dolu vo videotéke. Aj v strižniach a v UTD-čku,’  prináša od rána očakávanú ‘jóbovku’ Andrea. Je tam pätnásť mien. Máme zákaz vstupu na všetky televízne pracoviská a nesmieme preberať nijaké videokazety.

Boli sme pripravení na všeličo, ale toto bola silná káva. Nečakali sme primitívnu segregáciu na úrovni stredoveku, akoby sme mali lepru. Počiatočný údiv vzápätí vystriedalo pobúrenie Človek by chcel vstúpiť pred kameru a oznámiť túto nehoráznosť divákom. V tej chvíli však prichádza uvedomenie si bezmocnosti.

Vysielaciu smenu, štúdiá a ópečko strážia tí ‘ich’ televíziu už majú v rukách ,demokrati’. Odteraz sa z éteru budú šíriť klamstvá, nenávisť a tupá propaganda v štýle ‘Zachráňte Markízu!’. Až teraz v skutočnosti začne to, z čoho demagogicky obviňovali nás.

Nevdojak mi prichádzajú na um spomienky bývalej moderátorky štúdia Československého rozhlasu v Banskej Bystrici, ktorá v auguste 1968 vysielala až do chvíle, kým budovu rozhlasu neobkľúčili tanky a priamo do štúdia nevtrhli vojaci Varšavskej zmluvy so samopalmi.

‘Demokrati’ si o tridsať rokov neskôr zvolili mierumilovnejšie metódy, ale efekt bol v konečnom dôsledku rovnaký: umlčali nás pár minút po svojom príchode. Ako odsúdenci na smrť sme čakali, čo s nami urobia“.

Takto si v rukopise zatiaľ nevydanej knihy s názvom Deratizácia spomína na situáciu v Hlavnej redakcii spravodajstva Slovenskej televízie bezprostredne po zvolení nového ústredného riaditeľa Milana Materáka v novembri 1998 vtedajší redaktor a komentátor spravodajstva STV Pavel Kapusta.

budova stv
Výšková budova Slovenskej televízie v bratislavskej Mlynskej doline. Na najvyššom poschodí zriadilo vedenie televízie v roku 1999 „koncentračný tábor“ pre nepohodlných zamestnancov.
Deratizácia v réžii krýs

Práve pojem „deratizácia“ (do verejného slovníka ho zaviedli jej aktéri) sa krátko predtým stal synonymom likvidácie politickej garnitúry z čias tretej Mečiarovej vlády a všetkého, čo s ňou malo niečo spoločné.

Aj redaktorov a ďalších zamestnancov verejnoprávnej televízie, ktorí si „dovolili“ prejaviť odlišné politické postoje ako nastupujúca moc. Tých, čo sa odvážili divákov informovať inak, ako bolo v súlade s doktrínou totálneho vymývania mozgov na spôsob predvolebného spravodajstva Markízy či Rádia Twist – paradoxne vydávaných za objektívne médiá.

Povolebná deratizácia v réžii Dzurindovej vlády predstavovala výrazné obmedzenie mediálnej plurality a koniec suverénnej slovenskej cesty. Hoci deratizácia býva namierená proti hlodavcom, práve dzurindovskí deratizátori vrátane nového vedenia STV pripomínali vyhladované krysy, ktoré sa už nevedia dočkať, ako sa svojim obetiam zahryznú do šije. A keď tá chvíľa prišla, patrične si ju vychutnali.

Ešte v auguste 1998 uzrel svetlo sveta sedemstranový dokument „Návrh základnej stratégie návratu verejnoprávneho charakteru Slovenskej televízie a chronológie okamžitých krokov v STV po parlamentných voľbách“.

Jej autormi boli Ľubomír Fifík, Ľuboš Jariabka, Miroslav Končok a Ladislav Bariak, reprezentujúci Úniu slovenských televíznych tvorcov a Odbory audiovizuálnych tvorcov. Išlo o stavovské organizácie, ktorých vedenia sa však vo vidine prudkého kariérneho vzostupu po voľbách spreneverili svojmu poslaniu a bezostyšne spolupracovali s vtedajšou opozíciou.

Nebolo náhodné, že zverejnenie dokumentu načasovali tesne pred voľbami. Politické pohnútky jeho vypracovania (nie profesionálne, ako by sa od stavovských združení očakávalo) prezrádzajú úvodné slová.

„Nazdávame sa, že ak strany opozície dostatočne rýchlo nepripravia konkrétny harmonogram krokov pre radikálnu zmenu vo vedení STV, je súčasné vedenie a obsadenie STV schopné po prípadnom víťazstve opozície v parlamentných voľbách mobilizovať potenciál HZDS na zvrátenie politickej situácie v SR (napríklad spochybňovaním legitimity a spôsobilosti parlamentu a vlády a vytváraním podmienok na predčasné voľby),” písalo sa v dokumente.

Ďalej sa v materiáli uvádzala potreba riešenia údajných anomálií v Slovenskej televízii a „návrate k jej verejnoprávnemu charakteru“, ktorý mal mať tri etapy: deratizáciu (3 – 6 mesiacov), revitalizáciu (3 – 6 mesiacov) a transformáciu (2 – 4 roky).

Pochybnú odbornú úroveň dokumentu ilustruje okrem iného zámer bezprostredne po parlamentných voľbách vyhlásiť stav reorganizácie STV (tzv. nulový variant) a poveriť parlamentného splnomocnenca výkonom jeho realizácie, ktorý mal v praxi znamenať zrušenie pracovných zmlúv so všetkými zamestnancami televízie.

stv
Prázdne priestory bývalej kaviarne Kamera na 28. poschodí budovy STV. Tu boli internovaní a strážení SBS službou redaktori spravodajstva a ďalší zamestnanci verejnoprávnej televízie.
Normalizácia a izolácia

Na predpokladané budovanie novej STV na „zelenej lúke“ však nakoniec nový Materákov manažment nenašiel odvahu. Prílišný dôraz na politické súvislosti plánovaných povolebných zmien prezrádzal, o čo predovšetkým išlo autorom návrhu stratégie.

Skutočné zámery deratizátorov nezamaskovalo ani neustále opakovanie lži, že STV „stratila verejnoprávnosť“. Jeho autori správne predpokladali, že politicky servilné tézy (v podstate návody na mocenské ovládnutie jedného z najvplyvnejších médií v SR) môžu byť pre nich vstupenkou na obsadenie vysokých funkcií v budúcom manažmente STV, prípadne iných lukratívnych postov.

Dokument sa objavil na stoloch straníckych centrál SDK, SDĽ, SMK i SOP a dvom najhorlivejším deratizátorom v krátkom čase priniesol profit: Jariabka sa krátko po voľbách stal obchodno-organizačným riaditeľom STV, Fifík zasa mediálnym poradcom ministra kultúry Milana Kňažka.

V čase, keď sa stal verejne známym spomínaný návrh stratégie, v týždenníku Domino fórum sa objavil článok publicistu Petra Schutza, v ktorom nezávisle od deratizačnej štvorice vyzýval na „odvšivenie STV“.

Už na druhý deň sa vraj začalo po televíznych chodbách a výťahoch špásovať, že budúcim ústredným riaditeľom STV bude odvšivovací prípravok Orthosan. V polovici novembra Orthosan skutočne prišiel – volal sa Milan Materák. Bývalý šéf okruhu Devín verejnoprávneho rozhlasu sa do riaditeľského kresla STV dostal tak trochu náhodou.

Podľa vlastných slov mal pôvodne záujem o kreslo ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu. S týmto zámerom sa vraj nakontaktoval na isté osoby z veľkej politiky. Jaroslav Rezník ml. sa však vďaka podpore SDĽ nečakane udržal vo funkcii.

Materák zostal v hre ako možný kompromis medzi rozhádanými koaličnými stranami, z ktorých si každá presadzovala vlastného kandidáta. Koaličná väčšina NR SR ho nakoniec 19. novembra 1998 zvolila za ústredného riaditeľa STV – pár hodín po tom, ako o tom rozhodla koaličná rada.

 

Damoklov meč politického revanšu

Deratizácia začala už niekoľko minút po zvolení nového riaditeľa. V Novinách STV bolo zakázané odvysielanie šotu z rokovania NR SR, v ktorom parlamentná spravodajkyňa dala priestor aj názorom opozičných poslancov kritizujúcich nedemokratický spôsob odvolania Rady STV a predchádzajúceho vedenia STV.

Súbežne sa na stole službukonajúcej pracovníčky videotéky objavilo Materákom osobne podpísané nariadenie, ktoré presne vybraným redaktorom zakazovalo prístup k videokazetám a do obrazových strižní. Skupina redaktorov ešte v ten večer požiadala o stretnutie s novým riaditeľom, aby im celú záležitosť vysvetlil.

Materák ich prijal a opatrenie ospravedlňoval informáciami o vymazávaní a odcudzovaní archívnych materiálov. Samozrejme, bol to absolútny nezmysel. Išlo len o zámienku, aby redaktorov okamžite odstavili a aby tak vlastne splnili svoju hlavnú úlohu po nástupe do funkcií.

Materák nám na spomínanom večernom stretnutí tiež povedal, že naše tváre sa vraj stali symbolom mečiarizmu a nemáme preto právo ďalej pracovať v STV. Ďalšie dni sa už niesli v hektickej a nervóznej atmosfére.

Vo vzduchu visel Damoklov meč politického revanšu nad redaktormi a ďalšími pracovníkmi, ktorí v minulosti na obrazovke či dokonca mimo nej prejavovali odlišné názory, ako noví mocipáni. Postihnutí nesmeli robiť svoju prácu – napriek ohrozeniu spravodajskej výroby neboli zaraďovaní do denných plánov.

List internovaných zamestnancov STV americkým kongresmanom.
List internovaných zamestnancov STV americkým kongresmanom.

Pracovný čas prežívali zavretí v kanceláriách alebo na nekonečných pohovoroch s novým šéfredaktorom Tiborom Búzom, ktorý sa nežiaducich snažil čo najviac znechutiť, aby sami podali výpovede. Bolo komické a skľučujúce zároveň sledovať niektorých kolegov, ktorí podľahli strachu zo straty zamestnania a s „indexovými“ sa radšej vôbec nezhovárali, ba ani nezdravili.

Mohlo to totiž vyvolal dojem, že sa s nimi stotožňujú. S „nadbytočnými“ komunikovali len kolegovia s rovnakým osudom a zamestnanci televízneho bufetu. Zámerom tejto dokonalej izolácie bolo nežiaducich psychicky zlomiť a vyštvať ich z televízie. To však ešte nebolo všetko.

 

V šľapajach nacistov?

Druhého januára 1999 ráno sa situácia prudko zradikalizovala – za asistencie bezpečnostnej služby boli nežiaduci zamestnanci bez predchádzajúceho varovania vyhodení z kancelárií a so svojimi osobnými vecami sa museli presunúť na 28. poschodie výškovej budovy STV. Tam totiž nové vedenie zriadilo „Stredisko na vyrovnanie pracovnoprávnych vzťahov.“ Šokujúcu udalosť sprevádzali nevyberané slová, urážky, krik i ženský plač.

„Do tej chvíle sme neverili, že to môže zájsť až tak ďaleko. Napriek vážnosti situácie to celé bolo v istých okamihoch také úbohé, až mi to pripadalo smiešne,“ spomína si na momenty spred piatich rokov jedna z internovaných redaktoriek spravodajstva Blanka Dóková, ktorá neskôr vo veci vyhrala s televíziou súdny spor.

V priestoroch bývalej kaviarne Kamera na samom vrchu mrakodrapu v Mlynskej doline sa v tom čase nekúrilo, hoci vonku boli mínusové teploty. Priestory, strážené pracovníkMI CBS-ky, nesmeli s výnimkou obeda a návštevy WC zhromaždení opustiť.

Túto zvrátenosť manažment televízie vysvetľoval ako snahu, aby „nadbytoční“ pracovníci, ktorým STV od začiatku roka zrušila pracovné pozície, „nemohli svojimi názormi ovplyvňovať ostatných kolegov”. Bezprecedentné sústredenie nepohodlných ľudí, pripomínajúce pogromy na židov počas 2. svetovej vojny (chýbali už len žlté hviezdy), bolo prvým z vrcholov deratizácie STV.

Krok, ktorý nemal nič spoločné s humánnosťou, zostal bez povšimnutia novozvolenej Rady STV, vlády a všetkých „puncovaných“ demokratov. Aj médiá, najmä elektronické, internáciu takmer tridsiatich zamestnancov STV pred verejnosťou skôr zatajovali (samotná STV či TV Markíza), a ak o nej informovali, ich situáciu zámerne zľahčovali alebo dokonca voči nim útočili.

Podľa fifíkovsko-jariabkovskej stratégie mala byť etapa deratizácie skončená do šiestich mesiacov. V skutočnosti však ticho pokračovala ďalej. Napriek protestom medzinárodných organizácií v súvislosti s kauzou 28. poschodie neskôr manažment STV rozhodol o zachovaní a rozšírení „Strediska na vyrovnanie pracovnoprávnych vzťahov“, čiže koncentračného tábora pre nepohodlných, ktorých bolo v Mlynskej doline ešte stále dosť.

Všetkých internovaných po niekoľkomesačnom ponižujúcom väzení napokon prepustili – po tom, ako zrušili ich pracovné miesta. Väčšina z nich bola dlhšie obdobie nezamestnaná. Mnohí viedli s televíziou súdny spor, viacerí úspešne. A ako skončili krstní otcovia televíznej deratizácie?

Situácia v STV sa od jesene 1998 do leta 2002, keď riaditeľa Materáka odvolal parlament, vyznačovala nebývalým chaosom, keď podľa svedectiev zainteresovaných vo vedení tejo inštitúcie chcel každý dominovať a nik nikoho nerešpektoval.

Bývalý prvý námestník ústredného riaditeľa STV Štefan Dlugolinský, jeden z terčov deratizačnej úderky, to zhrnul nasledovne: „Ukázalo sa, že politicky dosadený manažment televízie spôsobil stratu vo výške takmer dvoch miliárd korún, neinvestoval do technológií a spôsobili prudký pokles sledovanostiť. A dnes už nebohý pán Jariabka? Toho z STV vyhodil neskorší generálny riaditeľ Richard Rybníček pre opilstvo…”

 

Zvučka a úvod Novín STV, september 1998:

 

Článok pôvodne vyšiel na napalete.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Slováci sa vo futsale premiérovo v histórii kvalifikovali na majstrovstvá Európy

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenská mužská reprezentácia vo futsale si premiérovo v histórii vybojovala postup na majstrovstvá Európy. Slováci spečatili zisk miestenky na kontinentálny šampionát v utorkovom súboji v moldavskom meste Ciorescu, v ktorom zdolali domáci výber 4:0 a v tabuľke 3. skupiny obsadili druhú priečku. Prvý…

Biden chce stiahnuť amerických vojakov z Afganistanu do 11. septembra

0 icon

Washington 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Joe Biden určil 11. september za nový termín, dokedy USA stiahnu všetkých svojich vojakov z Afganistanu. Novinárom to v utorok povedal nemenovaný predstaviteľ americkej vlády, informovala agentúra AFP Biely dom medzitým oznámil, že Biden predstaví svoje plány vo veci sťahovania amerických…

Jozef Viskupič sa stretol s novým ministrom, hovorili o zefektívnení očkovania

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   O zefektívnení očkovania proti COVID-19, ktoré od polovice februára koordinujú samosprávne kraje, hovoril v utorok šéf združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič s novým ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO). Samosprávne kraje vidia medzery v systéme registrácie na…

Nabudúce možno už len s vakcínou: „Sprístupnenie bohoslužieb pre veriacich je dobrý krok,“ reaguje Konferencia biskupov Slovenska. Hoci len pre otestovaných

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Róbert Fritz)   Slovenskí biskupi vnímajú opätovné sprístupnenie verejných bohoslužieb ako dobrý krok. "Teší nás, že situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, a tak sa budeme môcť stretnúť, hoci s obmedzeniami, pri slávení svätých omší v kostoloch," reagoval na avizované uvoľňovanie protipandemických…

Premiér vycestuje do Českej republiky, stretne sa s Milošom Zemanom i Andrejom Babišom

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) vycestuje vo štvrtok (15. 4.) na prvú zahraničnú návštevu v pozícii predsedu vlády SR do Českej republiky. V rámci oficiálnej návštevy sa najprv stretne s prezidentom ČR Milošom Zemanom na zámku v Lánoch. Následne sa v Kramářovej…

„Knihy sú naše všetko“: Navaľnyj žaluje väznicu, nemôže čítať Korán

0 icon

Moskva 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Kritik Kremľa Alexej Navaľnyj žaluje vedenie väzenského zariadenia č. 2 v meste Pokrov, lebo mu odopierajú možnosť čítať posvätnú knihu moslimov Korán. Podľa spravodajského portálu Meduza.io sa to uvádza v príspevku, ktorý bol v Navaľného mene zverejnený na jeho konte na sociálnej sieti…

Japonsko a Nemecko posilnia svoje bezpečnostné vzťahy na pozadí aktivít Číny

0 icon

Tokio 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Robichon/Pool Photo via AP)   Ministri zahraničných vecí a obrany Japonska a Nemecka sa v utorok dohodli na posilnení bezpečnostnej spolupráce v súvislosti s narastajúcou námornou a vojenskou aktivitou Číny Obe krajiny v tomto roku po prvý raz usporiadali rokovanie vo formáte "dva plus dva".…

Biden varoval Putina po telefóne a navrhol mu stretnutie

0 icon

Washington 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci, TASR/AP-Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Americký prezident Joe Biden vyzval v utorok ruského prezidenta Vladimira Putina na deeskaláciu narastajúceho napätia v súvislosti s Ukrajinou. Navrhol tiež summit medzi ním a Putinom, ktorý by sa uskutočnil v najbližších mesiacoch v tretej…

Úrady skonfiškovali nákladnú loď, ktorá zablokovala Suezský prieplav

0 icon

Káhira 13. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-©Maxar Technologies via AP)   Egyptské úrady skonfiškovali obrovskú nákladnú loď Ever Given, ktorá minulý mesiac zablokovala Suezský kanál. Sporia sa totiž s jej vlastníkom o finančné odškodenie. Šéf úradu pre správu Suezského prieplavu Usáma Rabií uviedol, že lodi nedovolia vyplávať z krajiny, kým sa s…

Francúzsko pozastavuje všetky brazílske lety

0 icon

Paríž 13. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Michel Euler)   Francúzsko pozastavuje všetky lety medzi krajinou a Brazíliou v dôsledku obáv z nákazlivejšieho variantu koronavírusu. Premiér Jean Castex to oznámil v utorok v parlamente. Opatrenie bude platiť do odvolania Hoci vo Francúzsku zaznamenali málo prípadov nákazy variantom P.1, ktorý po prvý raz identifikovali…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Milan Marko

Riešenie pre Slovensko: Vznik 6-mesačnej politickej strany, s cieľom zmeniť systém

0icon

Ľudia sú mentálne unavení a to nie len z opatrení proti korone, zákazov a lockdownov, ale hlavne z našich neschopných politikov a stratou nádeje na lepšiu budúcnosť. Na Slovensku sa ľudia o politiku nikdy nejako zvlášť nezaujímali, lebo neverili, že by mohli niečo zmeniť. Preto raz za 4 roky volili…

Ivan Malý

PROKREMEĽSKÉ NARATÍVY

0icon

Konflikt na Donbase je dlhé roky predmetom záujmu verejnosti a aktívne sa tejto téme venujú aj mnohí pro-ruskí aktéri na Slovensku.

René Pavlík

Komentár

0icon

Úbohosť. Iba niekoľko dní uplynulo od úctyhodného jubilea. Historik našej, najmä národnej a štátnej  minulosti oslávil 95. narodeniny. Musím priznať, že keď som si dovolil jeho osobu spomenúť verejne, očakával som aj negatívne reakcie. Sud fekálií, ktoré  nazbierali vyberaní  "demokrati" ma však zaskočil. Keď nečušali, mali právo vyjadriť pochybnosti o…

Boris Mesár

1. USA sa rozhodli privlastniť si čin Jurija Gagarina: provokácia ministerstva zahraničia USA 2. „Nová normálnosť“ praská vo švíkoch: lekári objavili šokujúce fakty o vakcínach proti GMO, právnici pripravujú pre architektov projektu „koronavírusu“ nový Norimberg

0icon

1. Na oficiálnej stránke amerického ministerstva zahraničia v ruskom jazyku na sociálnej sieti Facebook bol zverejnený príspevok venovaný 60. výročiu prvého letu človeka do vesmíru. „Dnes je Medzinárodný deň letov človeka do vesmíru -. V tento deň oslavujeme 60. výročie pobytu človeka vo vesmíre, ako aj technický pokrok a medzinárodnú…

Ivan Štubňa

Správa z uniknutého sledovacieho spisu– výber štvrtá časť

0icon

Dňa 30. 06. 2017 bol tesne po 20.00 h. spozorovaný na Panenskej ulici v Bratislave príchod účastníkov na pravidelné piatkové stretnutie v bare Next Apache. Tentoraz sa ho zúčastnili Stanislav Janota (prišiel opäť prvý), muž prichádzajúci na BMW s nemeckým EČV, Peter Zajac, Egon Gál, Štefan Hríb, Martin Mojžiš a…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Otec prekresľuje maľby svojho syna do reálnych stvorení

0 icon

Deti majú rôzne oblasti záujmu. Niektoré rady spievajú a iné zasa tvoria maľby a umelecké diela. Každá činnosť detí rozvíja ich motoriku. Jemnú motoriku si deti môžu rozvíjať pri varení a pečení, napríklad vaľkaním a miesením cesta, vykrajovaním koláčikov, osievaním múky, prisypávaním surovín, šúpaním vajíčka či krájaním banánu. Deti tiež môžu osoliť polievku štipkou soli a naberať jedlo pomocou lyžice alebo naberačky.…

Ochrnutý muž čistil rieku od plastov. Jeho príbeh je senzáciou

0 icon

Starostlivosť o naše životné prostredie sa javí ako nemožná úloha, pre pána menom Rajappan to však nikdy nebol problém. Napriek tomu, že bol ochrnutý od pása dole, už roky čistí rieku v rodnom meste. Pri tejto aktivite bol vyfotený fotografom a fotka sa dostala do on-line priestoru. Vďaka tomu je muž inšpiráciou pre ďalších ľudí,…

Hoaxy a ich účinky - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Účinky hoaxov. O tom, čo je hoax, čo je spam, už viete z prvej časti článku. Vedeli ste však, ako odhaliť hoax? Aj o tom sa dočítate v texte nižšie. Španielska mimovládna nezisková organizácia s názvom Asociácia používateľov internetu (www.internautas.org) uvádza niekoľko rád, ako odhaliť klamné poplašné správy, ktoré kolujú…

TOP10: Najväčšie stroje na svete - od bagra až po urýchľovač častíc

0 icon

Niekedy ani nezáleží tak na veľkosti, ako na účinnosti a fyzickej zdatnosti týchto strojov. Aké sú tie najväčšie mašiny na našej planéte? Nájdeš tu kombináciu vedeckých prístrojov, stavebných a ťažobných vozidiel. Tie najväčšie stroje planéty plnia svoj účel na 100 percent a veľakrát ťa zrejme prekvapí, na čo vlastne slúžia…

Prečo sa v luxusných reštauráciách podávajú malé porcie?

0 icon

Ak si niekedy išiel do reštaurácie a dostal si dizajnovo naloženú malú porciu jedla, mohol si ostať ohromení. Nakoniec to bolo asi nákladné a veľkosť porcie asi vyzerala trochu ... neúmerne cene. Prečo je to vlastne tak?  1. Každé jedlo má drahé suroviny

Vo svete IT

Ceny kryptomien idú opäť raketovo nahor. Populárny Bitcoin láme svoje doterajšie maximá

0 icon

Najpopulárnejšia kryptomena na svete Bitcoin zažíva opäť masívny nárast hodnoty. Už tradične ju však nasleduje drvivá väčšina veľkých kryptomien a tzv. altcoinov, čiže menších alternatívnych mien. Ako vyplýva z informácií populárnej burzy Coinbase, trh s kryptomenami v priebehu posledných 24 hodín narástol o viac ako 4,5%. Samotný rast cien väčšiny…

Unikla voda na Marse do vesmíru, alebo ju môžeme nájsť niekde inde? Nový výskum prináša odpovede

0 icon

Predpokladá sa, že pred niekoľkými miliardami rokov Mars vyzeral úplne inak. Dôkazy naznačujú, že v tom období sa na jeho povrchu nachádzali jazerá, rieky a aj oceány, píše portál SciTech Daily. Dnes je Mars úplne inou, suchou planétou a vedci sa pýtajú, kam sa všetka voda podela. Podľa nového výskumu vedcov z Caltech a NASA’s…

Čo je to režim Dôverných správ v službe Gmail a ako funguje? Túto funkciu neprehliadajte!

0 icon

Téma súkromia, či bezpečnosti dát je stále frekventovanejšou. Dôvodom sú čoraz častejšie úniky dát z rôznych služieb, s ktorými sa môžeme pravidelne stretávať. Týka sa to, ako sociálnych sietí, tak aj komunikačných platforiem, či rôznych ďalších služieb, kde sú ukladané osobné údaje používateľov. Správy vo všeobecnosti patria medzi dôverný obsah,…

NASA hovorí, že všetko ide zatiaľ ako má. Dron Ingenuity v atmosfére Marsu vzlietne 14. apríla. Tu to môžete sledovať!

0 icon

Dron Ingenuity v posledných dňoch zapĺňa plátky viacerých médií. Dôvodom je, že ide o lietajúci objekt, s ktorým sa pokúsime, ako ľudia, o prvý kontrolovaný let v atmosfére inej planéty, ako je Zem. Pôvodne sa mal konať 12. apríla, nakoniec však NASA ohlásila problémy, ktoré odsunuli tento let na 14.…

Čoskoro končí podpora pre Windows 10 1909. V počítači ju má takmer každý 5 používateľ! Patríte medzi nich?

0 icon

Windows 10 vo všeobecnosti patrí medzi najrozšírenejšie verzie operačného systému na počítačoch. V súčasnosti je však dostupných viacero jeho mutácií. Napríklad 20H2, 2004, 1909, 1903, a ďalšie. Spoločnosť AdDubplex najnovšie zverejnila štatistiky ohľadne distribúcie jednotlivých verzií Windows 10. Ako môžete nižšie vidieť, tak najrozšírenejšou verziou operačného systému je 2004, ktorá…

Armádny Magazín

Viac zbraní, peňazí a NATO — ukrajinský prezident Zelenskij dal Bidenovi ultimátum

0 icon

USA, 13. apríl 2021 (AM) - Vladimir Zelenskij požaduje, aby jeho americký kolega Joe Biden preukázal, do akej miery sú USA pre Ukrajinu priateľom. Takáto výzva zaznela v komentári pre novinárov CNN počas prezidentovej návštevy v časti Donbasu, okupovanom ukrajinskými jednotkami.   „USA sú dobrým priateľom Ukrajiny, ale prezident Biden

"Toto je prvýkrát!" : Rusko masívne presúva obojživelné lode z Kaspického mora do Čierneho mora

0 icon

Rusko, 13. apríl 2021 (AM) – Ruské námorníctvo začalo presúvať viac ako 10 obojživelných a delostreleckých lodí a plavidiel kaspickej flotily do Čierneho mora na cvičenia "ako súčasť kontrolných previerok počas zimného výcvikového obdobia

Ukrajinci hromadne utekajú do zahraničia pred povolávacím rozkazom. Z armády masovo utekajú vojaci

0 icon

Ukrajina, 13.apríl 2021 (AM) – Politický komentátor Sergej Markov tvrdí, že Ministerstvo obrany Ukrajiny zaznamenáva nárast prípadov dezercie z radov Ozbrojených síl Ukrajiny na pozadí zhoršujúcej sa situácie na Donbase.Podľa Markova z 36. samostatnej námornej brigády, ktorá je dislokovaná blízko M

"Na niečo také sa nedá zabudnúť": Ako sovietske esá spôsobili katastrofu v U.S. Air Force

0 icon

Kórea, 13. apríl 2021 (AM) - Desiatky zostrelených lietadiel, stovky zajatých pilotov a týždenný smútok - presne pred 70 rokmi, 12. Americké letectvo zaútočilo na sovietske esá, ktoré v priebehu niekoľkých minút porazili vzdušné sily bombardérov Superfortress B-

Pribudli technické systémy: Bombardéry Su-34 budú mať zvýšenú bojovú kapacitu

0 icon

Rusko, 13. apríl 2021 (AM) – Bojové kapacity ruských frontových bojových bombardérov Su-34 boli zvýšené vďaka inštalácii nových univerzálnych prieskumných systémov, oznámil zdroj z leteckého odvetvia. Niekoľko lietadiel bolo podľa zdroja vybavených univerzálnymi prieskumnými kontajnermi (UKR), vrátane UKR-OE pre

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali