Pred 22 rokmi vytvorilo dzurindovské vedenie STV “koncentračný tábor” pre nepohodlných zamestnancov

Bratislava 1. februára 2021 (HSP/Napalete/Foto:napalete archív)

 

V januári uplynulo 22 rokov od vytvorenia „Strediska na vyrovnanie pracovnoprávnych vzťahov“ v Slovenskej televízii. To bolo v roku 1999 zriadené novým vedením verejnoprávneho média po nástupe Dzurindovej vlády na 28. poschodí výškovej budovy STV v bratislavskej Mlynskej doline s cieľom izolovať redaktorov spravodajstva a ďalších zamestancov STV názorovo nepohodlných novej politickej moci

Časť internovaných redaktorov STV
Časť internovaných redaktorov STV

Ich previnením bolo to, že v televízii pôsobili za bývalej vlády a nevysielali v štýle TV Markíza a ďalších médií, ktoré otvorene bojovali proti dovtedajšej demokraticky zvolenej vládnej moci. Do plánovanej politickej zmeny na Slovensku v roku 1998 investoval americký miliradár George Soros 20 miliónov dolárov, pričom značná časť z tejto sumy sa ušla aj spomenutým médiám.

Mnohí spomenuté stredisko pre paralely s metódami nacistov nazývali koncentračným táborom. V nevykurovaných priestoroch bývalej kaviarne takto držali vlastných zamestnancov niekoľko mesiacov s cieľom zabrániť im vykonávať svoju prácu, izolovať ich od ostatných kolegov a znechutiť ich, aby sami podali výpovede.

Proti bezprecedentnému internovaniu novinárov protestoval aj Výbor na ochranu novinárov so sídlom v New Yorku a ďalšie medzinárodné organizácie. Vedenie STV napriek tomu v amorálnom a ľudsky ponižujúcom postupe proti vlastným zamestnancom pokračovalo.

 

Segregácia po príchode nového riaditeľa

“Pozhasínaný televízny mrakodrap v Mlynskej doline pomaly zahaľovala tma novembrového večera. Svietili len okná na treťom a šiestom poschodí. Zatiaľ čo sa vo svojej novej kancelárii udomácňoval čerstvý ústredný riaditeľ, na redakčnej chodbe sa zhromaždili redaktori spravodajstva a vzrušene medzi sebou diskutovali.

‘Visí to dolu vo videotéke. Aj v strižniach a v UTD-čku,’  prináša od rána očakávanú ‘jóbovku’ Andrea. Je tam pätnásť mien. Máme zákaz vstupu na všetky televízne pracoviská a nesmieme preberať nijaké videokazety.

Boli sme pripravení na všeličo, ale toto bola silná káva. Nečakali sme primitívnu segregáciu na úrovni stredoveku, akoby sme mali lepru. Počiatočný údiv vzápätí vystriedalo pobúrenie Človek by chcel vstúpiť pred kameru a oznámiť túto nehoráznosť divákom. V tej chvíli však prichádza uvedomenie si bezmocnosti.

Vysielaciu smenu, štúdiá a ópečko strážia tí ‘ich’ televíziu už majú v rukách ,demokrati’. Odteraz sa z éteru budú šíriť klamstvá, nenávisť a tupá propaganda v štýle ‘Zachráňte Markízu!’. Až teraz v skutočnosti začne to, z čoho demagogicky obviňovali nás.

Nevdojak mi prichádzajú na um spomienky bývalej moderátorky štúdia Československého rozhlasu v Banskej Bystrici, ktorá v auguste 1968 vysielala až do chvíle, kým budovu rozhlasu neobkľúčili tanky a priamo do štúdia nevtrhli vojaci Varšavskej zmluvy so samopalmi.

‘Demokrati’ si o tridsať rokov neskôr zvolili mierumilovnejšie metódy, ale efekt bol v konečnom dôsledku rovnaký: umlčali nás pár minút po svojom príchode. Ako odsúdenci na smrť sme čakali, čo s nami urobia“.

Takto si v rukopise zatiaľ nevydanej knihy s názvom Deratizácia spomína na situáciu v Hlavnej redakcii spravodajstva Slovenskej televízie bezprostredne po zvolení nového ústredného riaditeľa Milana Materáka v novembri 1998 vtedajší redaktor a komentátor spravodajstva STV Pavel Kapusta.

budova stv
Výšková budova Slovenskej televízie v bratislavskej Mlynskej doline. Na najvyššom poschodí zriadilo vedenie televízie v roku 1999 „koncentračný tábor“ pre nepohodlných zamestnancov.
Deratizácia v réžii krýs

Práve pojem „deratizácia“ (do verejného slovníka ho zaviedli jej aktéri) sa krátko predtým stal synonymom likvidácie politickej garnitúry z čias tretej Mečiarovej vlády a všetkého, čo s ňou malo niečo spoločné.

Aj redaktorov a ďalších zamestnancov verejnoprávnej televízie, ktorí si „dovolili“ prejaviť odlišné politické postoje ako nastupujúca moc. Tých, čo sa odvážili divákov informovať inak, ako bolo v súlade s doktrínou totálneho vymývania mozgov na spôsob predvolebného spravodajstva Markízy či Rádia Twist – paradoxne vydávaných za objektívne médiá.

Povolebná deratizácia v réžii Dzurindovej vlády predstavovala výrazné obmedzenie mediálnej plurality a koniec suverénnej slovenskej cesty. Hoci deratizácia býva namierená proti hlodavcom, práve dzurindovskí deratizátori vrátane nového vedenia STV pripomínali vyhladované krysy, ktoré sa už nevedia dočkať, ako sa svojim obetiam zahryznú do šije. A keď tá chvíľa prišla, patrične si ju vychutnali.

Ešte v auguste 1998 uzrel svetlo sveta sedemstranový dokument „Návrh základnej stratégie návratu verejnoprávneho charakteru Slovenskej televízie a chronológie okamžitých krokov v STV po parlamentných voľbách“.

Jej autormi boli Ľubomír Fifík, Ľuboš Jariabka, Miroslav Končok a Ladislav Bariak, reprezentujúci Úniu slovenských televíznych tvorcov a Odbory audiovizuálnych tvorcov. Išlo o stavovské organizácie, ktorých vedenia sa však vo vidine prudkého kariérneho vzostupu po voľbách spreneverili svojmu poslaniu a bezostyšne spolupracovali s vtedajšou opozíciou.

Nebolo náhodné, že zverejnenie dokumentu načasovali tesne pred voľbami. Politické pohnútky jeho vypracovania (nie profesionálne, ako by sa od stavovských združení očakávalo) prezrádzajú úvodné slová.

„Nazdávame sa, že ak strany opozície dostatočne rýchlo nepripravia konkrétny harmonogram krokov pre radikálnu zmenu vo vedení STV, je súčasné vedenie a obsadenie STV schopné po prípadnom víťazstve opozície v parlamentných voľbách mobilizovať potenciál HZDS na zvrátenie politickej situácie v SR (napríklad spochybňovaním legitimity a spôsobilosti parlamentu a vlády a vytváraním podmienok na predčasné voľby),” písalo sa v dokumente.

Ďalej sa v materiáli uvádzala potreba riešenia údajných anomálií v Slovenskej televízii a „návrate k jej verejnoprávnemu charakteru“, ktorý mal mať tri etapy: deratizáciu (3 – 6 mesiacov), revitalizáciu (3 – 6 mesiacov) a transformáciu (2 – 4 roky).

Pochybnú odbornú úroveň dokumentu ilustruje okrem iného zámer bezprostredne po parlamentných voľbách vyhlásiť stav reorganizácie STV (tzv. nulový variant) a poveriť parlamentného splnomocnenca výkonom jeho realizácie, ktorý mal v praxi znamenať zrušenie pracovných zmlúv so všetkými zamestnancami televízie.

stv
Prázdne priestory bývalej kaviarne Kamera na 28. poschodí budovy STV. Tu boli internovaní a strážení SBS službou redaktori spravodajstva a ďalší zamestnanci verejnoprávnej televízie.
Normalizácia a izolácia

Na predpokladané budovanie novej STV na „zelenej lúke“ však nakoniec nový Materákov manažment nenašiel odvahu. Prílišný dôraz na politické súvislosti plánovaných povolebných zmien prezrádzal, o čo predovšetkým išlo autorom návrhu stratégie.

Skutočné zámery deratizátorov nezamaskovalo ani neustále opakovanie lži, že STV „stratila verejnoprávnosť“. Jeho autori správne predpokladali, že politicky servilné tézy (v podstate návody na mocenské ovládnutie jedného z najvplyvnejších médií v SR) môžu byť pre nich vstupenkou na obsadenie vysokých funkcií v budúcom manažmente STV, prípadne iných lukratívnych postov.

Dokument sa objavil na stoloch straníckych centrál SDK, SDĽ, SMK i SOP a dvom najhorlivejším deratizátorom v krátkom čase priniesol profit: Jariabka sa krátko po voľbách stal obchodno-organizačným riaditeľom STV, Fifík zasa mediálnym poradcom ministra kultúry Milana Kňažka.

V čase, keď sa stal verejne známym spomínaný návrh stratégie, v týždenníku Domino fórum sa objavil článok publicistu Petra Schutza, v ktorom nezávisle od deratizačnej štvorice vyzýval na „odvšivenie STV“.

Už na druhý deň sa vraj začalo po televíznych chodbách a výťahoch špásovať, že budúcim ústredným riaditeľom STV bude odvšivovací prípravok Orthosan. V polovici novembra Orthosan skutočne prišiel – volal sa Milan Materák. Bývalý šéf okruhu Devín verejnoprávneho rozhlasu sa do riaditeľského kresla STV dostal tak trochu náhodou.

Podľa vlastných slov mal pôvodne záujem o kreslo ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu. S týmto zámerom sa vraj nakontaktoval na isté osoby z veľkej politiky. Jaroslav Rezník ml. sa však vďaka podpore SDĽ nečakane udržal vo funkcii.

Materák zostal v hre ako možný kompromis medzi rozhádanými koaličnými stranami, z ktorých si každá presadzovala vlastného kandidáta. Koaličná väčšina NR SR ho nakoniec 19. novembra 1998 zvolila za ústredného riaditeľa STV – pár hodín po tom, ako o tom rozhodla koaličná rada.

 

Damoklov meč politického revanšu

Deratizácia začala už niekoľko minút po zvolení nového riaditeľa. V Novinách STV bolo zakázané odvysielanie šotu z rokovania NR SR, v ktorom parlamentná spravodajkyňa dala priestor aj názorom opozičných poslancov kritizujúcich nedemokratický spôsob odvolania Rady STV a predchádzajúceho vedenia STV.

Súbežne sa na stole službukonajúcej pracovníčky videotéky objavilo Materákom osobne podpísané nariadenie, ktoré presne vybraným redaktorom zakazovalo prístup k videokazetám a do obrazových strižní. Skupina redaktorov ešte v ten večer požiadala o stretnutie s novým riaditeľom, aby im celú záležitosť vysvetlil.

Materák ich prijal a opatrenie ospravedlňoval informáciami o vymazávaní a odcudzovaní archívnych materiálov. Samozrejme, bol to absolútny nezmysel. Išlo len o zámienku, aby redaktorov okamžite odstavili a aby tak vlastne splnili svoju hlavnú úlohu po nástupe do funkcií.

Materák nám na spomínanom večernom stretnutí tiež povedal, že naše tváre sa vraj stali symbolom mečiarizmu a nemáme preto právo ďalej pracovať v STV. Ďalšie dni sa už niesli v hektickej a nervóznej atmosfére.

Vo vzduchu visel Damoklov meč politického revanšu nad redaktormi a ďalšími pracovníkmi, ktorí v minulosti na obrazovke či dokonca mimo nej prejavovali odlišné názory, ako noví mocipáni. Postihnutí nesmeli robiť svoju prácu – napriek ohrozeniu spravodajskej výroby neboli zaraďovaní do denných plánov.

List internovaných zamestnancov STV americkým kongresmanom.
List internovaných zamestnancov STV americkým kongresmanom.

Pracovný čas prežívali zavretí v kanceláriách alebo na nekonečných pohovoroch s novým šéfredaktorom Tiborom Búzom, ktorý sa nežiaducich snažil čo najviac znechutiť, aby sami podali výpovede. Bolo komické a skľučujúce zároveň sledovať niektorých kolegov, ktorí podľahli strachu zo straty zamestnania a s „indexovými“ sa radšej vôbec nezhovárali, ba ani nezdravili.

Mohlo to totiž vyvolal dojem, že sa s nimi stotožňujú. S „nadbytočnými“ komunikovali len kolegovia s rovnakým osudom a zamestnanci televízneho bufetu. Zámerom tejto dokonalej izolácie bolo nežiaducich psychicky zlomiť a vyštvať ich z televízie. To však ešte nebolo všetko.

 

V šľapajach nacistov?

Druhého januára 1999 ráno sa situácia prudko zradikalizovala – za asistencie bezpečnostnej služby boli nežiaduci zamestnanci bez predchádzajúceho varovania vyhodení z kancelárií a so svojimi osobnými vecami sa museli presunúť na 28. poschodie výškovej budovy STV. Tam totiž nové vedenie zriadilo „Stredisko na vyrovnanie pracovnoprávnych vzťahov.“ Šokujúcu udalosť sprevádzali nevyberané slová, urážky, krik i ženský plač.

„Do tej chvíle sme neverili, že to môže zájsť až tak ďaleko. Napriek vážnosti situácie to celé bolo v istých okamihoch také úbohé, až mi to pripadalo smiešne,“ spomína si na momenty spred piatich rokov jedna z internovaných redaktoriek spravodajstva Blanka Dóková, ktorá neskôr vo veci vyhrala s televíziou súdny spor.

V priestoroch bývalej kaviarne Kamera na samom vrchu mrakodrapu v Mlynskej doline sa v tom čase nekúrilo, hoci vonku boli mínusové teploty. Priestory, strážené pracovníkMI CBS-ky, nesmeli s výnimkou obeda a návštevy WC zhromaždení opustiť.

Túto zvrátenosť manažment televízie vysvetľoval ako snahu, aby „nadbytoční“ pracovníci, ktorým STV od začiatku roka zrušila pracovné pozície, „nemohli svojimi názormi ovplyvňovať ostatných kolegov”. Bezprecedentné sústredenie nepohodlných ľudí, pripomínajúce pogromy na židov počas 2. svetovej vojny (chýbali už len žlté hviezdy), bolo prvým z vrcholov deratizácie STV.

Krok, ktorý nemal nič spoločné s humánnosťou, zostal bez povšimnutia novozvolenej Rady STV, vlády a všetkých „puncovaných“ demokratov. Aj médiá, najmä elektronické, internáciu takmer tridsiatich zamestnancov STV pred verejnosťou skôr zatajovali (samotná STV či TV Markíza), a ak o nej informovali, ich situáciu zámerne zľahčovali alebo dokonca voči nim útočili.

Podľa fifíkovsko-jariabkovskej stratégie mala byť etapa deratizácie skončená do šiestich mesiacov. V skutočnosti však ticho pokračovala ďalej. Napriek protestom medzinárodných organizácií v súvislosti s kauzou 28. poschodie neskôr manažment STV rozhodol o zachovaní a rozšírení „Strediska na vyrovnanie pracovnoprávnych vzťahov“, čiže koncentračného tábora pre nepohodlných, ktorých bolo v Mlynskej doline ešte stále dosť.

Všetkých internovaných po niekoľkomesačnom ponižujúcom väzení napokon prepustili – po tom, ako zrušili ich pracovné miesta. Väčšina z nich bola dlhšie obdobie nezamestnaná. Mnohí viedli s televíziou súdny spor, viacerí úspešne. A ako skončili krstní otcovia televíznej deratizácie?

Situácia v STV sa od jesene 1998 do leta 2002, keď riaditeľa Materáka odvolal parlament, vyznačovala nebývalým chaosom, keď podľa svedectiev zainteresovaných vo vedení tejo inštitúcie chcel každý dominovať a nik nikoho nerešpektoval.

Bývalý prvý námestník ústredného riaditeľa STV Štefan Dlugolinský, jeden z terčov deratizačnej úderky, to zhrnul nasledovne: „Ukázalo sa, že politicky dosadený manažment televízie spôsobil stratu vo výške takmer dvoch miliárd korún, neinvestoval do technológií a spôsobili prudký pokles sledovanostiť. A dnes už nebohý pán Jariabka? Toho z STV vyhodil neskorší generálny riaditeľ Richard Rybníček pre opilstvo…”

 

Zvučka a úvod Novín STV, september 1998:

 

Článok pôvodne vyšiel na napalete.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 19:47

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie diskusiou k novele zákona o integrovanom záchrannom systéme. Vo štvrtok (2. 2.) bude 83. schôdza pokračovať od 9.00 h.

Včera 19:23

Ruské úrady zadržali a pokutovali Američanku, ktorá na moskovské Červené námestie priviedla teľa. Alicia Dayová (34) dostala pokutu 20.000 rubľov (približne 170,65 eur) za obmedzenie chodcov prostredníctvom nepovoleného protestu. Na základe iného obvinenia ju odsúdili na 13 dní „administratívneho zadržania“ za neuposlúchnutie príkazov polície, píše The Guardian.

Včera 18:44

Útočné jednotky PMC „Wagner“ úplne oslobodili dedinu Sacco a Vanzetti.

Útočné jednotky PMC „Wagner“ úplne oslobodili dedinu Sacco a Vanzetti
Útočné jednotky PMC „Wagner“ úplne oslobodili dedinu Sacco a Vanzetti

Včera 18:39

Bidenovo odmietnutie poskytnúť Ukrajine stíhačky F-16 vyvolalo nespokojnosť v Pentagóne.

Včera 18:22

Ukázalo sa, že trosky rakiet, ktoré sa 14. januára našli na moldavskom území, sú súčasťou ukrajinských S-300.

Uviedla to šéfka moldavského ministerstva vnútra Anna Revencová, informovala tlačová agentúra IPN.

Včera 18:17

Britský hardrockový spevák Ozzy Osbourne v stredu oznámil, že vzhľadom na svoje podlomené zdravie ukončuje koncertné vystupovanie. Spresnil, že na takéto aktivity je už „príliš slabý“.

Včera 17:50

Bosnianski policajti zrejme zadržali obžalovaného expolicajta Mariána Kučerku. Ten už sa mal niekoľkokrát postaviť pred najvyšší súd. Jedno pojednávanie bolo pôvodne určené aj na zajtra.

Marián Kučerka
Na snímke Marián Kučerka

Včera 17:24

V Krasnej Gore čistia útočné jednotky „Wagnerovcov“ strednú a východnú časť obce a postupujú aj v Paraskovievke.

Včera 17:13

Grécki záchranári v stredu našli telo druhého pilota stíhačky F-4, ktorá sa v pondelok zrútila do Iónskeho mora západne od pobrežia Grécka.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Káčer v Ríme: Taliansko je ochotné posilniť našu bezpečnosť

0 icon

Káčer v Ríme: Taliansko stojí pri Slovensku, je ochotné posilniť našu bezpečnosť

Ve stínu války

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Vidlakovykydy/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky) Článok z kategórie Česky Ano, i o tom byly prezidentské volby. Válka a mír se celkem podrobně propíraly. Koneckonců jsou to už dva měsíce, co nám náčelík štábu Řehka řekl, že je třeba se připravovat na válku velkého rozsahu, protože v případě konfliktu NATO…

Ruskí vojaci zvyšujú tlak. Postupujú vo viacerých smeroch. „Muzikanti“ zvádzajú urputné boje

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Ruskí vojaci postúpia ešte niekoľko kilometrov, aby uzavreli obkľúčenie Artemovska - Bachmutu, povedal pre „Pervyj kanal“ vojenský expert LĽR Andrej Maročko „Naše sily zobrali mesto do „podkovy“. Aby zatvorili túto „podkovu“, musia prejsť ešte desať kilometrov,“ povedal dôstojník. Plánované stiahnutie jednotiek Ozbrojených síl Ukrajiny…

Mikloš, Demeš či Stanke ministrami? Čaputovej kancelária sa vyjadrila k údajnému zoznamu členov úradníckej vlády

0 icon

Bratislava 1. januára 2023 (HSP/TASR/Foto: TASR - Pavol Zachar)   Na internete sa aktuálne šíri informácia o zozname kandidátov na ministrov úradníckej vlády, ktorý oficiálne dementoval prezidentský palác. Kto sú teda tí údajní horúci kandidáti ? Na internete sa uvádza, že premiérom by mal byť bývalý minister financií za SDKÚ…

Advokát: Aktuálne prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána Kučerku na Slovensko

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Screenshot)   V Bosne a Hercegovine v súčasnosti prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána K. na základe medzinárodného zatykača na Slovensko. TASR o tom informoval jeho advokát Martin Bezák s tým, že sa na políciu dostavil dobrovoľne "Náš klient sa dostavil pred policajné orgány Bosny a…

„Ukázal sa ako hyena!“ Kotleba opísal, čo sa dialo po kolapse Beluského, či bol zaočkovaný a ako sa zachoval Naď

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Ako sme už skôr informovali, dnes priamo v pléne (rokovacej miestnosti) Národnej rady Slovenskej republiky skolaboval poslanec, predseda poslaneckého klubu a podpredseda strany ĽSNS, Martin Beluský. O incidente informoval na sociálnej sieti šéf ĽSNS Marian Kotleba, ktorého zarazilo správanie ministra v demisii…

Jemné zvonenie piesne, ktorú Ukrajina nechce počuť

0 icon

Kyjev 1. februára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Roman Chop)   Aj keď sa o tom nehovorí nahlas ani sa to v médiách nešíri, v niektorých kľúčových otázkach týkajúcich sa ukončenia vojny na Ukrajine možno vzniká tichý a neistý konsenzus, píše Ted Snider pre Respomsible Statecraft Predseda Zboru náčelníkov štábov generál Mark Milley 21.…

Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť, píše agentúra Bloomberg Publikácia píše, že výroba hotových kovových výrobkov vrátane zbraní, bômb a munície vzrástla v Rusku v roku 2022 o 7 %. Počítače, elektronika a optické výrobky, ktoré podľa ekonómov môžu zahŕňať súčiastky pre letecké a…

Meteorológovia varujú pred závejmi na severnom a strednom Slovensku

0 icon

Na východnom a strednom Slovensku má v stredu večer a vo štvrtok (2. 2.) snežiť. Môžu sa tiež tvoriť snehové jazyky a záveje. V niektorých okresoch sa očakáva aj silný vietor.

Vyjde puč s Hegerom? Je to dosť možné

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niekoľko mesiacov pred voľbami sa začala pripravovať nová strana Eduarda Hegera. K téme sa na sociálnej sieti vyjadril exminister Juraj Draxler Prieskumy Hegerovi zatiaľ ukazujú vysoký potenciál, vraj až dvadsať percent. To je zrejme značne prehnané, ale napriek tomu celý projekt podľa Draxlera…

NAJNOVŠIE

BLOG

Pavel Jacz

Moderátor TA 3 Iliev nám káže, čo si máme myslieť a čomu neveriť! Začína to byť, ako v socializme!

0icon

Relácia TA3 V politike úvodným predslovom moderátorov pred rozhovormi začala politicky ovplyvňovať názor diváka. Pokiaľ ostrieľaný Dírer sa snaží trafiť klinec po hlavičke, neskúsený Iliev si myslí, že jeho komentáre, v ktorých ako samozvaný hovorca homosexuálov (Nikdy nezabudne aspoň slovíčkom spomenúť tú jeho „veľmi utl&aac

Erik Majercak

V Rusku bude Červený projekt v spolupráci s pravoslávnou cirkvou po páde liberalizmu

0icon

Práca ako zdroj bohatstva bude opäť považovaná za hodnotu a tí, ktorí túto prácu vykonávajú budú v spoločnosti opäť vážení. Bude zavedená plánovaná ekonomika a množstvo nakradnutého majetku z privatizácie bude znárodnené. To už nie je či, ale kedy a ako Ak ste boli v Rusku, tak viete, že pamätn&iacut

Milan Šupa

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

0icon

Sily vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakom Božieho Svetla, začínajú vynucovať a vyžadovať zvýšený duchovný pohyb aj na zemi. Nič už nebude také, aké bolo predtým. Už teraz je viditeľné, a viditeľné bude stále viac a viac, ako sa všetko, čo nie je v súlade s Vôľou Stvoriteľa kolíše a…

Ivan Štubňa

Výzva na všeobecné odmietnutie vojenskej mobilizácie. A celonárodný odpor proti vláde v demisii!!!

0icon

Nedávno predstavitelia nedôveryhodnej vlády v demisii vyhlásili, že žiadna mobilizácia sa nechystá. Vláde zapredancov Slovenska sa veriť nedá. Tri roky ich bašovania zjazvili Slovensko v každom sektore života spoločnosti. Tliachanie predstaviteľov vlády,

Gustáv Murín

Skládková Zuzanka obhajuje politické procesy á la Psychopatovič

0icon

Táto Sörösova Barbie a kobercová modelka nám robí hanbu už aj v zahraničí. Proaktívne išla gratulovať ešte NEzvolenému kandidátovi na českého prezidenta, čím len vyvolala dohady, či tie voľby neboli vopred zmanipulované. Hrubo tým urazila stále ešte funkčného prezidenta Zemana a neprípustne zasiahla do samotných volieb, kedy bez ná&

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Nová vonkajšia expozícia drevených plastík v Botanickej záhrade v Košiciach

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Káčer v Ríme: Taliansko je ochotné posilniť našu bezpečnosť

0 icon

Káčer v Ríme: Taliansko stojí pri Slovensku, je ochotné posilniť našu bezpečnosť

Ve stínu války

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Vidlakovykydy/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky) Článok z kategórie Česky Ano, i o tom byly prezidentské volby. Válka a mír se celkem podrobně propíraly. Koneckonců jsou to už dva měsíce, co nám náčelík štábu Řehka řekl, že je třeba se připravovat na válku velkého rozsahu, protože v případě konfliktu NATO…

Ruskí vojaci zvyšujú tlak. Postupujú vo viacerých smeroch. „Muzikanti“ zvádzajú urputné boje

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Ruskí vojaci postúpia ešte niekoľko kilometrov, aby uzavreli obkľúčenie Artemovska - Bachmutu, povedal pre „Pervyj kanal“ vojenský expert LĽR Andrej Maročko „Naše sily zobrali mesto do „podkovy“. Aby zatvorili túto „podkovu“, musia prejsť ešte desať kilometrov,“ povedal dôstojník. Plánované stiahnutie jednotiek Ozbrojených síl Ukrajiny…

Mikloš, Demeš či Stanke ministrami? Čaputovej kancelária sa vyjadrila k údajnému zoznamu členov úradníckej vlády

0 icon

Bratislava 1. januára 2023 (HSP/TASR/Foto: TASR - Pavol Zachar)   Na internete sa aktuálne šíri informácia o zozname kandidátov na ministrov úradníckej vlády, ktorý oficiálne dementoval prezidentský palác. Kto sú teda tí údajní horúci kandidáti ? Na internete sa uvádza, že premiérom by mal byť bývalý minister financií za SDKÚ…

Advokát: Aktuálne prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána Kučerku na Slovensko

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Screenshot)   V Bosne a Hercegovine v súčasnosti prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána K. na základe medzinárodného zatykača na Slovensko. TASR o tom informoval jeho advokát Martin Bezák s tým, že sa na políciu dostavil dobrovoľne "Náš klient sa dostavil pred policajné orgány Bosny a…

„Ukázal sa ako hyena!“ Kotleba opísal, čo sa dialo po kolapse Beluského, či bol zaočkovaný a ako sa zachoval Naď

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Ako sme už skôr informovali, dnes priamo v pléne (rokovacej miestnosti) Národnej rady Slovenskej republiky skolaboval poslanec, predseda poslaneckého klubu a podpredseda strany ĽSNS, Martin Beluský. O incidente informoval na sociálnej sieti šéf ĽSNS Marian Kotleba, ktorého zarazilo správanie ministra v demisii…

Jemné zvonenie piesne, ktorú Ukrajina nechce počuť

0 icon

Kyjev 1. februára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Roman Chop)   Aj keď sa o tom nehovorí nahlas ani sa to v médiách nešíri, v niektorých kľúčových otázkach týkajúcich sa ukončenia vojny na Ukrajine možno vzniká tichý a neistý konsenzus, píše Ted Snider pre Respomsible Statecraft Predseda Zboru náčelníkov štábov generál Mark Milley 21.…

Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť, píše agentúra Bloomberg Publikácia píše, že výroba hotových kovových výrobkov vrátane zbraní, bômb a munície vzrástla v Rusku v roku 2022 o 7 %. Počítače, elektronika a optické výrobky, ktoré podľa ekonómov môžu zahŕňať súčiastky pre letecké a…

Meteorológovia varujú pred závejmi na severnom a strednom Slovensku

0 icon

Na východnom a strednom Slovensku má v stredu večer a vo štvrtok (2. 2.) snežiť. Môžu sa tiež tvoriť snehové jazyky a záveje. V niektorých okresoch sa očakáva aj silný vietor.

Vyjde puč s Hegerom? Je to dosť možné

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niekoľko mesiacov pred voľbami sa začala pripravovať nová strana Eduarda Hegera. K téme sa na sociálnej sieti vyjadril exminister Juraj Draxler Prieskumy Hegerovi zatiaľ ukazujú vysoký potenciál, vraj až dvadsať percent. To je zrejme značne prehnané, ale napriek tomu celý projekt podľa Draxlera…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Moderátor TA 3 Iliev nám káže, čo si máme myslieť a čomu neveriť! Začína to byť, ako v socializme!

0icon

Relácia TA3 V politike úvodným predslovom moderátorov pred rozhovormi začala politicky ovplyvňovať názor diváka. Pokiaľ ostrieľaný Dírer sa snaží trafiť klinec po hlavičke, neskúsený Iliev si myslí, že jeho komentáre, v ktorých ako samozvaný hovorca homosexuálov (Nikdy nezabudne aspoň slovíčkom spomenúť tú jeho „veľmi utl&aac

Erik Majercak

V Rusku bude Červený projekt v spolupráci s pravoslávnou cirkvou po páde liberalizmu

0icon

Práca ako zdroj bohatstva bude opäť považovaná za hodnotu a tí, ktorí túto prácu vykonávajú budú v spoločnosti opäť vážení. Bude zavedená plánovaná ekonomika a množstvo nakradnutého majetku z privatizácie bude znárodnené. To už nie je či, ale kedy a ako Ak ste boli v Rusku, tak viete, že pamätn&iacut

Milan Šupa

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

0icon

Sily vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakom Božieho Svetla, začínajú vynucovať a vyžadovať zvýšený duchovný pohyb aj na zemi. Nič už nebude také, aké bolo predtým. Už teraz je viditeľné, a viditeľné bude stále viac a viac, ako sa všetko, čo nie je v súlade s Vôľou Stvoriteľa kolíše a…

Ivan Štubňa

Výzva na všeobecné odmietnutie vojenskej mobilizácie. A celonárodný odpor proti vláde v demisii!!!

0icon

Nedávno predstavitelia nedôveryhodnej vlády v demisii vyhlásili, že žiadna mobilizácia sa nechystá. Vláde zapredancov Slovenska sa veriť nedá. Tri roky ich bašovania zjazvili Slovensko v každom sektore života spoločnosti. Tliachanie predstaviteľov vlády,

Gustáv Murín

Skládková Zuzanka obhajuje politické procesy á la Psychopatovič

0icon

Táto Sörösova Barbie a kobercová modelka nám robí hanbu už aj v zahraničí. Proaktívne išla gratulovať ešte NEzvolenému kandidátovi na českého prezidenta, čím len vyvolala dohady, či tie voľby neboli vopred zmanipulované. Hrubo tým urazila stále ešte funkčného prezidenta Zemana a neprípustne zasiahla do samotných volieb, kedy bez ná&

Vášeň v Tebe

Požiadal Kate Middleton o selfie. „Som v strese,“ priznal. Takúto odpoveď určite nečakal

0 icon

Kate Middleton v utorok navštívila britské mesto Leeds. Jeden z fanúšikov nabral odvahu a požiadal princeznú z Walesu o selfie. Priznal však, že je nervózny. Takúto odpoveď asi nečakal. Princezná z Walesu je známa tým, že sa rada fotografuje s fanúšikmi kráľovskej rodiny. Takže, keď jeden z fanúšikov nabral odvahu a požiadal ju, či by si…

Jedzte dúhu, radí známy slovenský gastroenterológ. Prečo?

0 icon

Medzi súčasť črevnej mikroflóry patria prospešné i škodlivé baktérie. Zloženie mikróbiómu môže ovplyvniť vaše zdravie. Ako dosiahnuť, aby vaše črevá boli zdravé? Päť jednoduchých rád poskytol na sociálnej sieti uznávaný slovenský gastroenterológ Ladislav Kužela. Jedzte minimálne 30 rastlín za týždeň „Výskum v rámci American Gut Project uká

Pri akom hosťovi sa skúsený Karel Šíp poriadne zapotí?

0 icon

Český zabávač Karel Šíp rozosmieva ľudí už približne 18 rokov. Vo svojej relácii Všechnopárty však zažil aj momenty, pri ktorých sa poriadne zapotil. Čo mu spôsobilo stres? Bol to alkohol. „Príde vám hosť na javisko, podá vám ruku a dýchne na vás. A vy cítite, ktorá bije. Ale už nemôžete…

Ako krájať cibuľu bez sĺz? Tento trik je skvelý, aj keď budete vyzerať smiešne

0 icon

Mnohí ľudia radi varia a považujú to za mimoriadne príjemnú činnosť. A súčasťou mnohých jedál je aj cibuľa. Práve krájanie cibule sa nepovažuje za veľmi obľúbenú činnosť, keďže po jej prerezaní sa začnú uvoľňovať plyny, ktoré spôsobujú pálenie a svrbenie očí. Ako teda krájať cibuľu, aby vám oči neslzili?

Chcete sa stať milionárkou? Mali by ste sa vzdať týchto 11 vecí

0 icon

Finančný expert a autor viacerých kníh Steve Siebold tvrdí, že takmer každý má na to, aby sa stal milionárom. Podľa autora knihy Ako myslia bohatí, ak sa chcete stať milionárkou, mali by ste vo svojom živote urobiť určité zmeny. Týchto 11 vecí sa totiž bohatí ľudia vzdali, píše

Armádny Magazín

Ukrajinské sily za týždeň stratili stovky vojakov. Kyjev potvrdzuje postup ruských jednotiek k mestu Krasnyj Liman

0 icon

Ukrajina, 1. februára 2023 (AM) – Ukrajinský generálny štáb vo svojej rannej správe potvrdzuje informáciu, že ruské jednotky útočia západne od línie Svatovo-Kremennaja. Ozbrojené sily RF vo večerných a nočných hodinách postupovali v niekoľkých sektoroch frontu. Jednou z týchto oblastí bol smer na obec Jampolovka, ktorá je severovýchodne od

Odhalenia Scotta Rittera

0 icon

USA, 1. februára 2023 (AM) – V rozhovore pre Daily Planet sa tento bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA a zbrojný inšpektor OSN vyjadril, že sa stotožňuje s názorom ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova, vysloveným v JAR, že na Ukrajine už neprebieha proxy vojna, ale skutočná a reálna vojna. (V proxy vojne na seba bojujúce strany

Andrej Fursov: Zlovestná intelektuálna nadradenosť. Ako vyhral Západ v 20. storočí

0 icon

Slovensko, 1. februára 2023 (AM) – Víťazstvo nad ZSSR si vybojoval jediný, už globalizujúci sa Západ, jediné jadro kapitálového systému, kde vojenskú a ekonomickú moc USA opakovane posilňovala technická, ekonomická a finančná sila ich bývalých protektorátov – Japonska a Nemecka, ktoré sa začiatkom 70. rokov stali nezávislými centrami moci svetového kapitál

Dve zbrojovky sa spoja pre americký program taktického armádneho nákladného vozidla

0 icon

Nemecko, 1. februára 2023 (AM) – American Rheinmetall Vehicles (Sterling Heights, MI) a GM Defense LLC (Washington, DC) získali kontrakt na prvú fázu U.S. Program armádneho spoločného taktického nákladného vozidla (CTT). Cieľom viacfázového programu je nahradiť armádu ťažkých taktických nákladných vozidiel s výrobou

V Poľsku sa snažia zastaviť lavínu prepúšťania z armády

0 icon

Poľsko, 1. februára 2023 (AM) – Plán na vytvorenie 300-tisícovej armády je prioritou poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka. Pri jeho realizácii však nastali problémy, píše poľské vydanie Niezalezny Dziennik Polityczny. Podľa dostupných informácií v roku 2023 opustí poľskú armádu (Wojsko Polskie) až 12-tisíc profe

TopDesať

Práčka naozaj kradne tvoje ponožky! Ako to robí?

0 icon

Opäť sa to stalo! Vyložil si práčku, vyberieš čistú bielizeň a ponožku nenájdeš, hoci si pamätáš, že si ju dával dovnútra. Na tvojej pamäti nie je nič zlé, iba práčka ti... kradne ponožky. Ako sa ukázalo, ponožky a iné drobné predmety sa môžu jednoducho zaseknúť v častiach práčky a nie je to…

Zavádzajúce fotografie, ktoré potrápia tvoj zrak

0 icon

Svet je plný zvláštností. Niektoré veci, ktoré sa dejú v našich životoch sú neuveriteľné. V dnešnom článku ti ukážeme zopár netradičných vecí, ktoré však nie sú skutočné. Tieto zavádzajúce fotografie poriadne potrápia tvoj zrak. Ak sa už bavíme o zvláštnostiach, tak sa určite zhodneme, ak ti povieme, že mnohé zvláštnosti…

10 divných faktov o jedle, o ktorých si doteraz pravdepodobne netušil

0 icon

Jedlo. Jeme ho každý deň, no koľko o ňom v skutočnosti vieme? A práve to sa teraz pokúsime napraviť. Existuje veľa zaujíamvostí o jedle, o ktorých sme doteraz ani my v redakcii nevedeli! Pokúsili sme sa to trochu zamiešať. Niektoré fakty, ktoré sme uviedli, sú zaujímavé, niektoré sú divné a niektoré sa…

Táto zábavná zbierka fotografií ti ukáže vtipné príbehy z ciest

0 icon

Možno si vodič a možno nie. Určite si však spomínaš na vtipné a zábavné príbehy z ciest, ktoré si zažil ako vodič alebo ako spolujazdec. Nezáleží na tom, či si držiteľom vodičského preukazu alebo nie. Každý z nás sa pomerne často presúva z bodu A do bodu B pomocou rôznych…

Trápi ťa vypadávanie vlasov? Tieto triky by ti mohli pomôcť

0 icon

Trápi ťa vypadávanie vlasov? Tieto prírodné triky ti pomôžu tento problém vyriešiť. Vypadávanie vlasov je väčšinou spájané s mužmi, no v skutočnosti sa s týmto problémom počas života stretne viac ako 55% žien. V skutočnosti asi 40% žien zažije trvalú stratu vlasov počas svojho života. A hoci v tom môže…

FOTO DŇA

Nová vonkajšia expozícia drevených plastík v Botanickej záhrade v Košiciach

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali