Počas Petrohradského ekonomického fóra sa podpísalo 475 investičných a iných dohôd v hodnote takmer 30 miliónov eur – prezradíme, ktoré to boli

Petrohrad, 11. júna 2017 (HSP/Foto: PEF)

 

Na programe fóra sa zúčastnilo 500 popredných expertov z Ruska, Európy, USA, Austrálie a krajín Ázie, na jeho príprave sa podieľali predstavitelia rozličných ekonomických škôl, inštitútov rozvoja, obchodných kruhov z celého sveta

Globálna ekonomika sa pokúša nájsť novú rovnováhu. Práve tejto témy sa týkala diskusia o globálnom smerovaní v rámci pracovného programu Fóra. Ďalšou dôležitou témou bol prechod svetovej ekonomiky na nový priemyselný systém. Vláda Ruska pripravila špeciálny program digitalizácie. Boli vybrané tri sektory, kde sa štát podieľa na týchto procesoch a poskytuje im čo najväčšiu podporu: štátna správa, „inteligentné mesto“, a zdravotníctvo.

Hlavným predmetom diskusií v časti venovanej ruskej ekonomike bola stratégia Ruska v nových podmienkach. Obdobie dominancie surovinovej ekonomiky a vysokého tempa ekonomického rastu vystrieda chápanie nevyhnutnosti zabezpečiť „kvalitu rastu“. Ekonomické sankcie voči našej krajine dali podstatný impulz procesu substitúcie tovarov.

Zlepšenie investičnej klímy a podmienok obchodovania v Rusku, to je ďalší problém, ktorý ide celým programom Fóra. Znižovanie tlaku kontrolných orgánov na podnikateľskú sféru, práca, ktorú v tomto smere vykonávajú kontrolné a dozorné orgány a Generálna prokuratúra Ruskej federácie, veľmi pozitívne ovplyvnili podnikateľskú klímu krajiny.

Vyše 900 moderátorov a hostí vystúpilo v diskusii o sociálno-ekonomickom rozvoji, energetike a doprave, ekológii a zdravotníctve, kultúre a turizme, vzdelávaní a vede. Prakticky dvojnásobne, v porovnaní s minulým rokom, sa zvýšil počet podujatí podnikateľského programu Fóra. Stodvadsaťsedem podujatí prebehlo vo formáte panelových diskusií, okrúhlych stolov, televíznych diskusií, pracovných raňajok a biznis-dialógov. Prvýkrát po trojročnej prestávke sa v rámci Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra uskutočnil biznis-dialóg Rusko-USA, na ktorom sa zúčastnil prezident Ruskej federácie Vladimír Vladimírovič Putin. V priestoroch Fóra sa konalo: zasadnutie „Business 20“(G-20), konferencie BRICS a ŠOS, špeciálne zasadnutie, venované nadchádzajúcemu XIX. Svetovému festivalu mládeže a študentov, ktorý prebehne v októbri v Soči. Petrohradské fórum si zvolili za miesto svojich tradičných stretnutí laureáti Nobelovej ceny, ktorí tu spoločne s Ruskou akadémiou vied zorganizovali špeciálne zasadnutie pod názvom „Veda – pohľad do budúcnosti“.

Veľká pozornosť bola venovaná tematike národnej značky „Made in Russia“. Podľa výsledkov zasadnutia Agentúra strategických iniciatív a Fond „Roskongress“ vystúpili s návrhom vytvoriť Národnú komunikačnú stratégiu s cieľom presadzovať výrobný, exportný, kultúrny, turistický a ľudský kapitál Ruskej federácie na základe projektu Fondu „Roskongress“, „Národná značka ‚Made in Russia’“.

Táto stratégia by mala zosúladiť prístupy k uvádzaniu na trh krajiny, koncepcie a stratégie, ako aj unifikovať obraz národnej značky „Made in Russia“ so zreteľom na záujmy všetkých profilových Federálnych orgánov výkonnej moci (FOIV), inštitútov rozvoja a podnikania. Táto stratégia sa má realizovať ako prioritný národný projekt.

Predstavitelia mnohých krajín a zahraničných spoločností si vyberajú Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum ako efektívny nástroj podpory svojich vlastných investičných projektov. Tohto roku takúto možnosť využila Indická republika (hosť) a tiež Srbská republika, ktoré v priestoroch Fóra predstavili svoje vlastné výstavné expozície.

Napríklad, konkrétne, India oznámila, že má v úmysle modernizovať svoje ozbrojené sily v celkovej sume 150 miliárd USD. Indický premiér Narendra Modi sa na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre osobne stretol s vedúcimi predstaviteľmi subjektov Ruskej federácie.

Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum po prvý raz zhromaždilo rekordný počet účastníkov, vyše 14 000 podnikateľov, čelných predstaviteľov medzinárodných organizácií, oficiálnych predstaviteľov, expertov, vedcov a novinárov z viac ako 143 krajín sveta. Medzi nimi boli šéfovia 700 spoločností z Ruska a 400 zahraničných spoločností. Veľké zastúpenie mali spoločnosti z USA, Nemecka, Číny, Japonska a ďalších štátov.

Na Fóre sa zúčastnili aj vysokopostavení zahraniční politici: António Guterres, generálny tajomník OSN; Mohammad Sanusi Barkindo, generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC); predseda vlády republiky Gabon Emmanuel Issoze-Ngondet; predseda vlády Mongolska Žargaltulgyn Erdenebat, Roosevelt Skerrit, predseda vlády Dominického spoločenstva; Ivica Dačič, poverený funkciou predsedu vlády a minister zahraničných vecí Srbskej republiky; viceprezident Zimbabwe Felekezela Mpoko; druhý viceprezident Republiky Burundi Joseph Butore; prezident Južnej Osetie Anatolij Bibilov; prezident Republiky srbskej Milorad Dodik a ďalší oficiálni predstavitelia.

Organizátori vydali menovky 45 ministrom z 30 krajín. Medzi ruskými oficiálnymi osobnosťami, ktoré sa zúčastnili na fóre, bolo 6 námestníkov predsedu vlády Ruskej federácie, 19 ministrov, 30 vedúcich federálnych služieb a agentúr. Účastníci Fóra navštívili SPIEF Investment & Business Expo – výstavu ruských a zahraničných investičných projektov, vystavených na 25 výstavných plochách. V tomto roku o práci Fóra písalo viac ako 3000 novinárov, ktorí zastupovali 800 médií zo 45 krajín.

Ústredným podujatím Fóra bolo plenárne zasadnutie za účasti prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina, predsedu vlády Indickej republiky Narendu Modiho, rakúskeho kancelára Christiana Kerna a tiež moldavského prezidenta Igora Dodona. Povolenie na prenos plenárneho zasadnutia Petrohradského ekonomického medzinárodného fóra získalo 83 televíznych kanálov, ktoré, ako členovia Európskeho vysielacej únie (EBU), pokrývajú celú Európu a krajiny Afriky. Osobitne prenášal plenárne zasadnutie indický štátny kanál Doordarshan (21 národných a 11 družicových kanálov). Prostredníctvom kanálov NBC mali možnosť plenárne zasadnutie sledovať na území USA. V Číne vysielali z priestorov Fóra reportáže. Z Petrohradu vysielali naživo spravodajské štáby popredných televíznych kanálov z 28 krajín.

Fóra sa zúčastnili vysokí predstavitelia medzinárodných organizácií ako sú Organizácia Spojených národov, MAAE, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), Fórum krajín vyvážajúcich plyn, Svetová energetická rada, Medzinárodný výbor Červeného kríža a Svetová banka.

Tento rok na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (PIEF) bolo podpísaných 475 investičných dohôd, memoránd a dohôd o zámere v celkovej hodnote 1,8179 biliónov rubľov (zmluvy, hodnota ktorých nie je obchodným tajomstvom).

Najvýznamnejšie z nich:

  • dohoda nemeckej chemickej spoločnosti Linde Group s ruskou skupinou „TAIF“ o výstavbe nového výrobného etylénového komplexu na báze „Nižnekamskneftechim“ v sume 600 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi štátnou korporáciou GK „Rosatom“ a Korporáciou pre atómovú energiu Indie o výstavbe 5. a 6. energetických blokov AE „Kudankulam“ v sume 239,4 miliárd rubľov (4,2 miliardy USD);
  • dohovor o zámere mesta Petrohradu a Eurázijskej rozvojovej banky v súčinnosti s VTB Bankou (PJSC) podieľať sa na realizácii projektu výstavby rýchlostnej magistrály s mostom cez rieku Nevu v profile ulíc Fajansová a Zoľná – Východná rýchlostná dráha v sume 150 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi štátnou korporáciou GK „Rosavtodor“ a  „Juho-východná magistrála OAS“ o financovaní, výstavbe a prevádzkovaní spoplatnenej CKAD Moskovskej oblasti v sume 78,5 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi Štátnym unitárnym podnikom GUP „Vodokanál Petrohradu“ a Eurázijskou rozvojovou bankou o spolupráci pri realizácii a financovaní investičného programu GUP „Vodokanál Petrohradu“ v sume 60 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi Ministerstvom priemyslu a obchodu, Ltd. „Tulačermet-Oceľ“ a Tulským regiónom o spoluúčasti na investičnom projekte výstavby komplexu zlievarenského valcovania v sume 43,7 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi VEB a „Transholdinglizing“ o obstaraní 770. vagónov pre moskovské metro v sume 38,6 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi JSC „MChK „EuroChem“ a čínskou korporáciou ChemChina o zriadení spoločnej priemyselnej výroby v Rusku v sume 28,5 miliárd rubľov.

Pre porovnanie: v roku 2015 v rámci PIEF sa podpísalo 205 zmlúv, v roku 2016 – 356.

S cieľom rozvoja nových medzinárodných komunikačných platforiem Fond „Roskongress“ podpísal sériu dohôd. Sú to najmä dohody o strategickom partnerstve s agentúrou Invest India, Rakúskou spolkovou hospodárskou komorou (podpis dohody sa konal za prítomnosti Spolkového kancelára Rakúska Christiana Kerna a poradcu Prezidenta Ruskej federácie Antona Kobjakova), so Svetovým ekonomickým fórom, Obchodnými komorami Srbska, Bieloruska, Ústavom propagácie exportu a investícií Ekvádoru, Kanadskou obchodnou asociáciou v Rusku a Eurázii (CERBA), podnikateľskými asociáciami Fínska a Švédska (East Office of Finnish Industries, Business Sweden), Fondom rozvoj a podpory Medzinárodného diskusného klubu „Valdaj“.

V súlade s nariadením Prezidenta Ruskej federácie počnúc týmto rokom bude na trvalom základe v rámci Fóra organizovaná sekcia mládežníckeho fóra. Fórum je tradične platformou, na ktorej sú široko prezentované investičné možnosti ruských regiónov. Tohto roku sa podujatí usporiadaných v rámci pracovného programu Fóra zúčastnili zástupcovia všetkých 85 subjektov Ruskej federácie, z toho 76 subjektov bolo zastúpených na úrovni vrcholového vedenia.

Na Fóre bola podpísaná dôležitá dohoda o vytvorení a uvedení do života spoločnej platformy na agregovanie a analytickú selekciu opatrení štátnej pomoci s ohľadom na konkrétneho prijímateľa, teda niečoho ako svojrázny „intelektuálny navigátor štátnej podpory“, za účasti fondu Roskongress a Ruskej informačnej agentúry TASS a s podporou hlavných rozvojových inštitúcií: Agentúry strategických iniciatív, banky Vnešekonombank, Korporácie pre rozvoj malého a stredného podnikania, Fondu rozvoja priemyslu a Ruského fondu priamych investícií.

Okrem toho bola na Fóre nastolená téma vybudovanie Národného kongresového úradu Ruska. Hlavným cieľom pôsobenia Národného kongresového úradu Ruska bude vytváranie a šírenie pozitívneho imidžu Ruskej federácie ako krajiny s priaznivou obchodnou a investičnou klímou, a to prostredníctvom rozvoja a podpory národnej eventovej industrie. Národný kongresový úrad sa bude venovať realizácii niekoľkých kľúčových úloh, napríklad vypracovaniu marketingovej stratégie štátu a propagovaniu jednotlivých území (destinácií) na medzinárodnej úrovni; vytvoreniu „jednotného prístupového bodu“ pre potenciálnych medzinárodných organizátorov stretnutí alebo kongresových a výstavných podujatí za účelom usporiadania a realizácie takých podujatí v Ruskej federácii; presadzovaniu národnej reputácie Ruska ako vhodného a priaznivého miesta na uskutočňovanie medzinárodných kongresových a výstavných podujatí; realizácii vzdelávacích projektov zameraných na zástupcov eventovej industrie; atď.

Národný kongresový úrad Ruska súčasne plánuje, že bude mať účasť na rozličných profilových medzinárodných podujatiach a asociáciách, kde bude predstavovať na jednom výstavnom mieste pod hlavičkou Ruska rozličné destinácie a infraštruktúrne možnosti regiónov, ale aj celej krajiny. Pre zahraničných nákupcov a organizátorov kongresových a výstavných podujatí sa tiež budú usporadúvať poznávacie zájazdy.

Národný kongresový úrad Ruska bude mať právnu formu asociácie a práca v ňom umožní každému účastníkovi eventového trhu, aby bol bezprostredne zaangažovaný na vytváraní aktuálnej agendy.

Okrem rozsiahleho pracovného programu Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum sprevádzalo 88 kultúrnych športových podujatí. Taký pestrý program umožnil účastníkom Fóra pracovať na dôvernejšej a produktívnejšej úrovni a vytvoril priaznivú atmosféru pre neoficiálny dialóg. Pritom treba poznamenať, že tento ročník fóra bol špecifický tým, že bohatý športový program a športová tematika vôbec sa dostali do samotnej pracovnej agendy Fóra. Vznikol tak nový priestor dôvery pre efektívne vzájomné spolupôsobenie ruských a svetových vedúcich športových činiteľov, šéfov medzinárodných firiem, organizačných výborov a regiónov, ktoré sa bezprostredne zúčastňujú na realizácii najväčších športových projektov.

Tohtoročné Fórum sa stalo efektívnym nástrojom na prediskutovanie, hľadanie odpovedí a nachádzanie riešení aktuálnych otázok v najrozmanitejších sférach. Nadchádzajúce Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum sa má konať 24. – 26. mája 2018.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Súťaže v piatich športoch budú naďalej pokračovať pri zachovaní testovania hráčov

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Od soboty 24. októbra bude najbližší týždeň na Slovensku platiť čiastočný zákaz vychádzania, ale športové súťaže v piatich najväčších kolektívnych športoch by mali pokračovať v nezmenenom režime. Znamená to, že všetci aktuálne pretestovaní športovci s negatívnym výsledkom na COVID-19 budú môcť naďalej vykonávať…

Krajčí: Denne zomrie na Slovensku asi 18 ľudí na nový koronavírus

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Denne zomrie v slovenských nemocniciach na nový koronavírus priemerne 18 ľudí. Ako uviedol vo štvrtok po rokovaní vlády SR minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), situácia na Slovensku je vážna a nie je pod kontrolou. Predpokladá, že toto číslo sa bude ešte zvyšovať Krivka…

NAŽIVO: Na Orave a v Bardejove prebieha testovanie na COVID-19. Niekde ráno chýbali certifikáty, inde administratívni pracovníci. Hovorca Ozbrojených síl hlása niečo iné

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR/SITA/Facebook)   V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov sa od piatka do nedele (25. 10.) realizuje testovanie na ochorenie COVID-19. Odberné miesta budú otvorené v čase 8.00 až 12.00 h a 13.00 až 20.00 h. Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom, deti…

V Maďarsku sa začali oslavy výročia revolúcie 1956; väčšinu podujatí však zrušili

0 icon

Budapešť 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-John Thys)   V Maďarsku sa v piatok začali ústredné oslavy štátneho sviatku 64. výročia vypuknutia revolúcie proti diktatúre a sovietskej okupácii z roku 1956 Na budapeštianskom Kossuthovom námestí za účasti predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra vztýčili s vojenskou poctou maďarskú štátnu vlajku, informovala agentúra MTI. Väčšina…

USA sa znovu zaviazali zachovať vojenskú dominanciu Izraela na Blízkom východe

0 icon

Washington 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sebastian Scheiner, Evan Vucci)   Spojené štáty sa vo štvrtok znovu zaviazali zachovať vojenskú dominanciu Izraela na Blízkom východe. Stalo sa tak počas návštevy izraelského ministra obrany Bennyho Ganca v Pentagóne, informovala v piatok agentúra AFP Agentúra poznamenala, že v čase, keď sa Washington pripravuje predať…

Potvrdili pozastavenie funkcie obvinenému Dušanovi Kováčikovi

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Generálna prokuratúra SR potvrdila pozastavenie funkcie prokurátora obvinenému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. „Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora JUDr. D. K. dňom 22. októbra,“ uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová Dušana K. zadržala Národná…

Kotleba mal pozitívny test na nový koronavírus. „Určite sme sa nakazili na tom gestapáckom súde!“ Premiér musel reagovať

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Poslanec Národnej rady (NR) SR Marian Kotleba (ĽSNS) mal pozitívny test na nový koronavírus. Informoval o tom na sociálnej sieti. Ako uviedol, upovedomil o tom aj predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) Do karantény by podľa jeho názoru mal ísť celý parlament.…

Hamšík nekomentoval výmenu Hapala za Tarkoviča. Som hráč a mojou úlohou je reprezentovať na ihrisku, vraví

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Marek Hamšík po októbrovom reprezentačnom zraze neodcestoval späť do svojho klubového pôsobisku v Číne, ale zostal s rodinou na Slovensku. Najlepší hráč slovenského národného tímu v barážovom zápase o postup na ME proti Írsku aj vo dvoch nevydarených súbojoch Ligy národov v Škótsku…

Škandál v ČR: Český minister zdravotníctva „kašle“ na opatrenia, ktoré sám nariadil, žiadajú jeho rezignáciu

0 icon

Praha 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Facebook)   Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD) vyzval v piatok ministra zdravotníctva ČR Romana Prymulu (ANO), aby odstúpil z funkcie Reagoval na správy, že Prymula v noci na štvrtok v pražskej reštaurácii porušil pandemické opatrenia. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.…

Organizačné usmernenie k priebehu testovania obyvateľov Oravy a Bardejova na prítomnosť ochorenia COVID-19

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Miroslava Mlynárová)   Ministerstvo obrany SR v súvislosti s testovaním obyvateľov Oravy a Bardejova oznamuje, že v prípade, že bude na odbernom mieste viacero ľudí, je odporúčané vrátiť sa neskôr, aby nedošlo k zhromažďovaniu a čakaniu Rezort obrany v tejto súvislosti odporúča reguláciu príchodu obyvateľov do…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Kto zastaví blázna?

0icon

Je symptomatické, že nemusím písať, akého blázna mám na mysli. O korona-panike som toho tu napísal už naozaj dosť. A ako červená niť sa tým nesie zjav v slovenskej politike nevídaný. V schopnosti rozdeľovať a traumatizovať túto spoločnosť už zjavne predčil aj Mečiara. A to teda nie je malý, ani…

Peter Lipták

Prečo nezachránime aj týchto?

0icon

[caption id="attachment_1662" align="alignleft" width="630"] Na chrípku zomieralo každoročne v období 2007-2017 v priemere 1503 ľudí. Prečo sme tento rok nezabezpečili ani očkovanie proti chrípke? Potrebuje totálne neschopná vláda odlákať pozor

Boris Mesár

Nemecko - Nemecký kalifát naberá výrazné obrysy . Ako mohol nemecký národ padnúť tak hlboko ?

0icon

Veľké orientálne svadby: vláda, že sa pozerá opačným smerom ! Sú známe ako rozbuška pre korona  vírus: turecké a arabské veľké svadby a rodinné oslavy. Či už v Berlíne, Šlezvicku-Holštajnsku (Flensburg), Severnom Porýní-Vestfálsku (Hamm), Brémach, Hesensku (Kassel) alebo Bádensku-Württembersku (Lahr): Kedykoľvek sa v posledných mesiacoch konali  veľké rodinné oslavy hlavne…

Andrej Biras

Boh netrestá, On ľudstvo varoval včas, dnes prebieha žatva sejby celých generácii..

0icon

Keďže naša  globálna spoločnosť stojí pred obrovskými zmenami, chcem sa touto cestou podeliť o svoje poznanie. Uvedomujem si, že to vyvolá rôzne reakcie, ale napriek tomu to chcem uverejniť. Boh hovoril po celé tisícročia k ľudstvu a ani v dnešnej dobe nás nenechal  a nenecháva bez pomoci. Náš milujúci Otec…

Peter Švec

Za veľa peňazí môže byť málo muziky. Technologická prevaha. Pôsobenie proti prevahe. 4. časť.

0icon

Pokračujem v sérii blogov, ktorá tým osvietenejším z nás má dodať sebadôveru a odhodlanie. Aj v tomto čase krízy, v skutočnosti vojny so zákerným a nevyspytateľným vírusom a ešte zákernejším a nevyspytateľnejším vládcom. Na konci tejto teoretickej úvahy poskytnem zopár praktických aplikácií. Technologickú prevahu môžeme považovať za druhú najnižšiu v poradí a vo svojej podstate je buď lineárna…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane, ak sa z tvojho života vytratí spodná bielizeň?

0 icon

Pre mnohých z nás je nosenie spodnej bielizne rutinou, ktorá je takmer ako dýchanie, a predstava, že by ju nenosil a chodil si po svete "na ostro", by sa mohla zdať zvláštna. V skutočnosti by si mohol skutočne vyťažiť výhody, keď sa rozhodneš prestať nosiť túto časť oblečenia. O aké výhody ide a…

Neznámy lietajúci objekt v Rendleshamskom lese (1. časť)

0 icon

Na Štefana v roku 1980 sa v Rendleshamskom lese v grófstve Suffolk v ranných hodinách stala zvláštna vec. V blízkosti borovicového lesa sa nachádzala základňa amerického letectva, ktorá znenazdajky zachytila na svojom radare neznáme lietadlo. Celá základňa okamžite prešla do stavu pohotovosti, ale po tom, čo sa došlo k záveru,…

Tajná uzavretá skupina Bilderberg (1. časť)

0 icon

Muži a ženy, ale predovšetkým muži naprieč históriou zakladali rôzne spoločenstvá, aby mohli spoločne prosperovať, aby mohli zdieľať svoje záujmy alebo sa jednoducho stretnúť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. To, že niektoré z týchto spoločenstiev boli tajné, sa poprieť nedá. Ale ako veľmi podozrievaví by sme o týchto záhadných skupinách mali…

Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o azda najväčšej možnej konšpiračnej teórii zástancov – o Iluminátoch. Nebudeme však zdržiavať, a vráťme sa rovno do deja. Tam, kde sme v rámci prvej časti skončili. Počas niekoľko málo rokov sa im podarilo založiť svoje odnože vo väčšine európskych štátov. Mnoho vplyvných a pokrokových mysliteľov…

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Vo svete IT

Aké platené aplikácie a hry stiahnete z Google Play aktuálne zadarmo? Tu je ich veľký zoznam!

0 icon

Pracovný týždeň sa pomaly, ale isto schyľuje ku koncu a spolu s pomalým príchodom víkendu, vám prinášame nádielky platených aplikácií a hier, ktoré stiahnete z obchodu Google Play dočasne  zadarmo. Na zozname nižšie celkovo nájdete 13 aplikácií, z ktorých vám dávame extra do pozornosti SUI File Explorer PRO. Ide o…

Pozrite sa na najzvláštnejšiu binárnu sústavu, akú poznáme

0 icon

Medzi každým vesmírnym objektom je neskutočná vzdialenosť a preto je nepredstaviteľné, že by sa dva veľké objekty, ako napríklad hviezdy, mohli zraziť. Vesmír nám ale prináša veľa fascinujúcich fenoménov a hviezda MY Camelopardalis je jedným z nich. Téme sa venuje aj YouTube kanál Kosmo. Ide o najjasnejší objekt v našej…

Pridajte si ľubovoľnú lokalitu ako dôveryhodnú do vášho Androidu, kde nebudete musieť zadávať heslo pri odomykaní smartfónu

0 icon

Android je operačný systém, ktorý je bohatý na funkcie, avšak mnohé z nich sú dobre schovanými, či už v nastaveniach smartfónu alebo vo vstavaných aplikáciách. V priebehu včerajšieho dňa sme vám ukázali, ako je možné v prípade prijímaného hovoru odhaliť, kto vám volá, ak nemáte číslo uložené v zariadení. Dnes…

3D tlačiareň TWO TREES BLUER PLUS – veľkosť tlače až 300 x 300 x 400 mm za cenu bežnej skladačky

0 icon

3D tlačiarne sú už zopár rokov skvelou zábavkou pre milovníkov stavebníc, skladačiek, či moderných technológií. Táto „zábavka“ bola dlhé roky naozaj drahou záležitosťou, no príchod veľkej konkurencie na trh zrazil cenovku aj kvalitných výrobcov na historické minimá. Podobná situácia momentálne nastala u overeného kvalitného výrobcu TWO TREES, ktorý svoj aktuálne…

Prečo sa Sovietsky zväz nedostal na povrch Mesiaca?

0 icon

Vesmírny závod je pravdepodobne najznámejší mierový konflikt medzi Spojenými štátmi a bývalým Sovietskym zväzom. Spojené štáty nakoniec tento závod vyhrali tým, že sa ako prví dostali na povrch Mesiaca, v roku 1969. Veľa ľudí, ktorí sledovali priebeh od polovice 50. do 60. rokov verilo, že Sovietsky zväz má pomerne veľkú…

Armádny Magazín

Indonézia : Americké špionážne lietadlá nad nami nebudú lietať - chceme si zachovať neutralitu aj napriek sporu s Čínou

0 icon

Indonézia, 23. október 2020 (AM) - Indonézska vláda odmietla návrh vlády USA nasadiť na svoje územie špionážne lietadlá Poseidon P-8 s cieľom monitorovať čínske vojenské pohyby vo vodách v regióne. Podľa agentúry Reuters niekoľko zdrojov oboznámených s touto záležitosťou v indonézskej vláde uvied

Irán odpovedal na obvinenia zo zasahovania do prezidentských volieb v USA

0 icon

Irán, 23. október 2020 (AM) - Irán nemá záujem o zásah do prezidentských volieb USA a neuprednostňuje žiadneho z kandidátov, oznámil pre ABC News tlačový hovorca stáleho zastupiteľstva Iránu pri OSN Alireza Mirusefi. "Na rozdiel od USA Irán nezasahuje do volieb v iných štát

Francúzska pýcha : Jadrová ponorka Suffren odpálila svoju prvú riadenú strelu

0 icon

Francúzsko, 22. október 2020 (AM) - Koncom júla začala Suffren, prvá zo šiestich útočných jadrových ponoriek triedy Barracuda, začala testovať svoje bojové systémy a výzbroj v Stredozemnom mori. Bola to ďalšia fáza testovania tejto novej perly francúzského námorníctva po tom, ako úspešne preb

Samovražedný dron izraelskej výroby spadol na území Iránu. Video

0 icon

Irán, 22. október 2020 (AM) – Na severozápade Iránu sa 20. októbra zrútilo cudzie bezpilotné lietadlo (dron). Ako sa uvádza v správe portálu Al Masdar News, do vzdušného priestoru Iránu vstúpil dron z územia susedného Azerbajdžanu.  

Pentagon nepoľavuje v tlaku, chce vytvoriť stálu mechanizovanú brigádu pri hraniciach Ruska

0 icon

USA,  22. októbra (AM) - Washington skúma možnosť prítomnosti mechanizovanej brigády pri hraniciach Ruska nie na rotačnom, ale na stálom základe, vyhlásil minister obrany USA Mark Esper. Východiskovým bodom sa stalo podpísanie dohody o obrannej spolupráci s Poľskom a tiež nedávne stretnutia s

Svetlo sveta

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

0 icon

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

icon FOTO DŇA