Počas Petrohradského ekonomického fóra sa podpísalo 475 investičných a iných dohôd v hodnote takmer 30 miliónov eur – prezradíme, ktoré to boli

Petrohrad, 11. júna 2017 (HSP/Foto: PEF)

 

Na programe fóra sa zúčastnilo 500 popredných expertov z Ruska, Európy, USA, Austrálie a krajín Ázie, na jeho príprave sa podieľali predstavitelia rozličných ekonomických škôl, inštitútov rozvoja, obchodných kruhov z celého sveta

Globálna ekonomika sa pokúša nájsť novú rovnováhu. Práve tejto témy sa týkala diskusia o globálnom smerovaní v rámci pracovného programu Fóra. Ďalšou dôležitou témou bol prechod svetovej ekonomiky na nový priemyselný systém. Vláda Ruska pripravila špeciálny program digitalizácie. Boli vybrané tri sektory, kde sa štát podieľa na týchto procesoch a poskytuje im čo najväčšiu podporu: štátna správa, „inteligentné mesto“, a zdravotníctvo.

Hlavným predmetom diskusií v časti venovanej ruskej ekonomike bola stratégia Ruska v nových podmienkach. Obdobie dominancie surovinovej ekonomiky a vysokého tempa ekonomického rastu vystrieda chápanie nevyhnutnosti zabezpečiť „kvalitu rastu“. Ekonomické sankcie voči našej krajine dali podstatný impulz procesu substitúcie tovarov.

Zlepšenie investičnej klímy a podmienok obchodovania v Rusku, to je ďalší problém, ktorý ide celým programom Fóra. Znižovanie tlaku kontrolných orgánov na podnikateľskú sféru, práca, ktorú v tomto smere vykonávajú kontrolné a dozorné orgány a Generálna prokuratúra Ruskej federácie, veľmi pozitívne ovplyvnili podnikateľskú klímu krajiny.

Vyše 900 moderátorov a hostí vystúpilo v diskusii o sociálno-ekonomickom rozvoji, energetike a doprave, ekológii a zdravotníctve, kultúre a turizme, vzdelávaní a vede. Prakticky dvojnásobne, v porovnaní s minulým rokom, sa zvýšil počet podujatí podnikateľského programu Fóra. Stodvadsaťsedem podujatí prebehlo vo formáte panelových diskusií, okrúhlych stolov, televíznych diskusií, pracovných raňajok a biznis-dialógov. Prvýkrát po trojročnej prestávke sa v rámci Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra uskutočnil biznis-dialóg Rusko-USA, na ktorom sa zúčastnil prezident Ruskej federácie Vladimír Vladimírovič Putin. V priestoroch Fóra sa konalo: zasadnutie „Business 20“(G-20), konferencie BRICS a ŠOS, špeciálne zasadnutie, venované nadchádzajúcemu XIX. Svetovému festivalu mládeže a študentov, ktorý prebehne v októbri v Soči. Petrohradské fórum si zvolili za miesto svojich tradičných stretnutí laureáti Nobelovej ceny, ktorí tu spoločne s Ruskou akadémiou vied zorganizovali špeciálne zasadnutie pod názvom „Veda – pohľad do budúcnosti“.

Veľká pozornosť bola venovaná tematike národnej značky „Made in Russia“. Podľa výsledkov zasadnutia Agentúra strategických iniciatív a Fond „Roskongress“ vystúpili s návrhom vytvoriť Národnú komunikačnú stratégiu s cieľom presadzovať výrobný, exportný, kultúrny, turistický a ľudský kapitál Ruskej federácie na základe projektu Fondu „Roskongress“, „Národná značka ‘Made in Russia’“.

Táto stratégia by mala zosúladiť prístupy k uvádzaniu na trh krajiny, koncepcie a stratégie, ako aj unifikovať obraz národnej značky „Made in Russia“ so zreteľom na záujmy všetkých profilových Federálnych orgánov výkonnej moci (FOIV), inštitútov rozvoja a podnikania. Táto stratégia sa má realizovať ako prioritný národný projekt.

Predstavitelia mnohých krajín a zahraničných spoločností si vyberajú Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum ako efektívny nástroj podpory svojich vlastných investičných projektov. Tohto roku takúto možnosť využila Indická republika (hosť) a tiež Srbská republika, ktoré v priestoroch Fóra predstavili svoje vlastné výstavné expozície.

Napríklad, konkrétne, India oznámila, že má v úmysle modernizovať svoje ozbrojené sily v celkovej sume 150 miliárd USD. Indický premiér Narendra Modi sa na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre osobne stretol s vedúcimi predstaviteľmi subjektov Ruskej federácie.

Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum po prvý raz zhromaždilo rekordný počet účastníkov, vyše 14 000 podnikateľov, čelných predstaviteľov medzinárodných organizácií, oficiálnych predstaviteľov, expertov, vedcov a novinárov z viac ako 143 krajín sveta. Medzi nimi boli šéfovia 700 spoločností z Ruska a 400 zahraničných spoločností. Veľké zastúpenie mali spoločnosti z USA, Nemecka, Číny, Japonska a ďalších štátov.

Na Fóre sa zúčastnili aj vysokopostavení zahraniční politici: António Guterres, generálny tajomník OSN; Mohammad Sanusi Barkindo, generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC); predseda vlády republiky Gabon Emmanuel Issoze-Ngondet; predseda vlády Mongolska Žargaltulgyn Erdenebat, Roosevelt Skerrit, predseda vlády Dominického spoločenstva; Ivica Dačič, poverený funkciou predsedu vlády a minister zahraničných vecí Srbskej republiky; viceprezident Zimbabwe Felekezela Mpoko; druhý viceprezident Republiky Burundi Joseph Butore; prezident Južnej Osetie Anatolij Bibilov; prezident Republiky srbskej Milorad Dodik a ďalší oficiálni predstavitelia.

Organizátori vydali menovky 45 ministrom z 30 krajín. Medzi ruskými oficiálnymi osobnosťami, ktoré sa zúčastnili na fóre, bolo 6 námestníkov predsedu vlády Ruskej federácie, 19 ministrov, 30 vedúcich federálnych služieb a agentúr. Účastníci Fóra navštívili SPIEF Investment & Business Expo – výstavu ruských a zahraničných investičných projektov, vystavených na 25 výstavných plochách. V tomto roku o práci Fóra písalo viac ako 3000 novinárov, ktorí zastupovali 800 médií zo 45 krajín.

Ústredným podujatím Fóra bolo plenárne zasadnutie za účasti prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina, predsedu vlády Indickej republiky Narendu Modiho, rakúskeho kancelára Christiana Kerna a tiež moldavského prezidenta Igora Dodona. Povolenie na prenos plenárneho zasadnutia Petrohradského ekonomického medzinárodného fóra získalo 83 televíznych kanálov, ktoré, ako členovia Európskeho vysielacej únie (EBU), pokrývajú celú Európu a krajiny Afriky. Osobitne prenášal plenárne zasadnutie indický štátny kanál Doordarshan (21 národných a 11 družicových kanálov). Prostredníctvom kanálov NBC mali možnosť plenárne zasadnutie sledovať na území USA. V Číne vysielali z priestorov Fóra reportáže. Z Petrohradu vysielali naživo spravodajské štáby popredných televíznych kanálov z 28 krajín.

Fóra sa zúčastnili vysokí predstavitelia medzinárodných organizácií ako sú Organizácia Spojených národov, MAAE, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), Fórum krajín vyvážajúcich plyn, Svetová energetická rada, Medzinárodný výbor Červeného kríža a Svetová banka.

Tento rok na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (PIEF) bolo podpísaných 475 investičných dohôd, memoránd a dohôd o zámere v celkovej hodnote 1,8179 biliónov rubľov (zmluvy, hodnota ktorých nie je obchodným tajomstvom).

Najvýznamnejšie z nich:

  • dohoda nemeckej chemickej spoločnosti Linde Group s ruskou skupinou „TAIF“ o výstavbe nového výrobného etylénového komplexu na báze „Nižnekamskneftechim“ v sume 600 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi štátnou korporáciou GK „Rosatom“ a Korporáciou pre atómovú energiu Indie o výstavbe 5. a 6. energetických blokov AE „Kudankulam“ v sume 239,4 miliárd rubľov (4,2 miliardy USD);
  • dohovor o zámere mesta Petrohradu a Eurázijskej rozvojovej banky v súčinnosti s VTB Bankou (PJSC) podieľať sa na realizácii projektu výstavby rýchlostnej magistrály s mostom cez rieku Nevu v profile ulíc Fajansová a Zoľná – Východná rýchlostná dráha v sume 150 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi štátnou korporáciou GK „Rosavtodor“ a  „Juho-východná magistrála OAS“ o financovaní, výstavbe a prevádzkovaní spoplatnenej CKAD Moskovskej oblasti v sume 78,5 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi Štátnym unitárnym podnikom GUP „Vodokanál Petrohradu“ a Eurázijskou rozvojovou bankou o spolupráci pri realizácii a financovaní investičného programu GUP „Vodokanál Petrohradu“ v sume 60 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi Ministerstvom priemyslu a obchodu, Ltd. „Tulačermet-Oceľ“ a Tulským regiónom o spoluúčasti na investičnom projekte výstavby komplexu zlievarenského valcovania v sume 43,7 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi VEB a „Transholdinglizing“ o obstaraní 770. vagónov pre moskovské metro v sume 38,6 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi JSC „MChK „EuroChem“ a čínskou korporáciou ChemChina o zriadení spoločnej priemyselnej výroby v Rusku v sume 28,5 miliárd rubľov.

Pre porovnanie: v roku 2015 v rámci PIEF sa podpísalo 205 zmlúv, v roku 2016 – 356.

S cieľom rozvoja nových medzinárodných komunikačných platforiem Fond „Roskongress“ podpísal sériu dohôd. Sú to najmä dohody o strategickom partnerstve s agentúrou Invest India, Rakúskou spolkovou hospodárskou komorou (podpis dohody sa konal za prítomnosti Spolkového kancelára Rakúska Christiana Kerna a poradcu Prezidenta Ruskej federácie Antona Kobjakova), so Svetovým ekonomickým fórom, Obchodnými komorami Srbska, Bieloruska, Ústavom propagácie exportu a investícií Ekvádoru, Kanadskou obchodnou asociáciou v Rusku a Eurázii (CERBA), podnikateľskými asociáciami Fínska a Švédska (East Office of Finnish Industries, Business Sweden), Fondom rozvoj a podpory Medzinárodného diskusného klubu „Valdaj“.

V súlade s nariadením Prezidenta Ruskej federácie počnúc týmto rokom bude na trvalom základe v rámci Fóra organizovaná sekcia mládežníckeho fóra. Fórum je tradične platformou, na ktorej sú široko prezentované investičné možnosti ruských regiónov. Tohto roku sa podujatí usporiadaných v rámci pracovného programu Fóra zúčastnili zástupcovia všetkých 85 subjektov Ruskej federácie, z toho 76 subjektov bolo zastúpených na úrovni vrcholového vedenia.

Na Fóre bola podpísaná dôležitá dohoda o vytvorení a uvedení do života spoločnej platformy na agregovanie a analytickú selekciu opatrení štátnej pomoci s ohľadom na konkrétneho prijímateľa, teda niečoho ako svojrázny “intelektuálny navigátor štátnej podpory”, za účasti fondu Roskongress a Ruskej informačnej agentúry TASS a s podporou hlavných rozvojových inštitúcií: Agentúry strategických iniciatív, banky Vnešekonombank, Korporácie pre rozvoj malého a stredného podnikania, Fondu rozvoja priemyslu a Ruského fondu priamych investícií.

Okrem toho bola na Fóre nastolená téma vybudovanie Národného kongresového úradu Ruska. Hlavným cieľom pôsobenia Národného kongresového úradu Ruska bude vytváranie a šírenie pozitívneho imidžu Ruskej federácie ako krajiny s priaznivou obchodnou a investičnou klímou, a to prostredníctvom rozvoja a podpory národnej eventovej industrie. Národný kongresový úrad sa bude venovať realizácii niekoľkých kľúčových úloh, napríklad vypracovaniu marketingovej stratégie štátu a propagovaniu jednotlivých území (destinácií) na medzinárodnej úrovni; vytvoreniu “jednotného prístupového bodu” pre potenciálnych medzinárodných organizátorov stretnutí alebo kongresových a výstavných podujatí za účelom usporiadania a realizácie takých podujatí v Ruskej federácii; presadzovaniu národnej reputácie Ruska ako vhodného a priaznivého miesta na uskutočňovanie medzinárodných kongresových a výstavných podujatí; realizácii vzdelávacích projektov zameraných na zástupcov eventovej industrie; atď.

Národný kongresový úrad Ruska súčasne plánuje, že bude mať účasť na rozličných profilových medzinárodných podujatiach a asociáciách, kde bude predstavovať na jednom výstavnom mieste pod hlavičkou Ruska rozličné destinácie a infraštruktúrne možnosti regiónov, ale aj celej krajiny. Pre zahraničných nákupcov a organizátorov kongresových a výstavných podujatí sa tiež budú usporadúvať poznávacie zájazdy.

Národný kongresový úrad Ruska bude mať právnu formu asociácie a práca v ňom umožní každému účastníkovi eventového trhu, aby bol bezprostredne zaangažovaný na vytváraní aktuálnej agendy.

Okrem rozsiahleho pracovného programu Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum sprevádzalo 88 kultúrnych športových podujatí. Taký pestrý program umožnil účastníkom Fóra pracovať na dôvernejšej a produktívnejšej úrovni a vytvoril priaznivú atmosféru pre neoficiálny dialóg. Pritom treba poznamenať, že tento ročník fóra bol špecifický tým, že bohatý športový program a športová tematika vôbec sa dostali do samotnej pracovnej agendy Fóra. Vznikol tak nový priestor dôvery pre efektívne vzájomné spolupôsobenie ruských a svetových vedúcich športových činiteľov, šéfov medzinárodných firiem, organizačných výborov a regiónov, ktoré sa bezprostredne zúčastňujú na realizácii najväčších športových projektov.

Tohtoročné Fórum sa stalo efektívnym nástrojom na prediskutovanie, hľadanie odpovedí a nachádzanie riešení aktuálnych otázok v najrozmanitejších sférach. Nadchádzajúce Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum sa má konať 24. – 26. mája 2018.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Dosiahla Čína vrchol svojich síl?

0 icon

Peking 29. novembra 2022 (HSP/economist/Foto:TASR/DPA-Maurizio Gambarini)   Si Ťin-pching si pripravil ťažký rok, píše britský liberálny týždenník The Economist Aj vo chvíli svojho triumfu Si Ťin-pching priznal, že nad Čínou visia temné mraky. Na päťročnom zjazde komunistickej strany v októbri 2022 si Si zabezpečil precedentné tretie funkčné obdobie na čele…

Rastislav Káčer sa stretol s Antonym Blinkenom, potvrdili strategické partnerstvo SR a USA

0 icon

Bratislava/Bukurešť 29. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer sa v utorok stretol na okraj ministerskej schôdzky členských krajín NATO so svojím americkým náprotivkom Antonym Blinkenom. Obaja potvrdili strategické partnerstvo Slovenska a USA, odsúdili útoky Ruska na ukrajinskú civilnú infraštruktúru a zhodli sa…

Andrej Stančík: S Francúzskom nás spájajú rovnaké hodnoty

0 icon

Bratislava 29. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Podpis Akčného plánu na roky 2023 - 2027, situácia na Ukrajine, energetika, migrácia či boj z dezinformáciami boli hlavnými témami rokovania medzi štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Andrejom Stančíkom a tajomníčkou francúzskeho rezortu diplomacie Laurence Booneovou. To sa…

Poslanci v závere dňa hovorili o HZS, ráno ich čakajú platy lekárov

0 icon

Bratislava 29. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili prvý rokovací deň 78. schôdze diskusiou o návrhu na zefektívnenie činnosti Horskej záchrannej služby (HZS). Novela je v druhom čítaní, v prípade schválenia by mohla horským záchranárom umožniť využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni,…

FIFA začala disciplinárne konanie voči chorvátskym fanúšikom

0 icon

Dauha 29. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nathan Denette)   Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) začala v utorok disciplinárne konanie voči Chorvátsku za nevhodné správanie jeho fanúšikov v zápase MS proti Kanade. Chorvátski priaznivci počas neho urážali kanadského brankára Milana Borjana, ktorý má srbské korene Počas nedeľného duelu druhého kola F-skupiny rozprestreli na tribúne…

Prelety dronov nad vojenskými objektmi sa zakážu

0 icon

Bratislava 29. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Prelety bezpilotných lietadiel, tzv. dronov, nad vojenskými objektmi a priestormi, ako aj vojenskými konvojmi a transportmi sa zakážu. V prípade porušenia budú môcť zakročiť profesionálni vojaci a vojenskí policajti. Za priestupok má hroziť pokuta do 500 eur, v blokovom konaní a rozkaznom konaní do…

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek: Štát glorifikoval lekárov a zvyšných zdravotníkov hodil cez palubu

0 icon

Bratislava 29. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štát glorifikoval lekárov a zvyšných zdravotníkov hodil cez palubu. Pre TASR to uviedla Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Reagovala tak na dohodu medzi lekárskymi odborármi a vládou, ktorá podľa nej nevyriešila odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek. Vládu a príslušné ministerstvá žiada, aby…

Finančná správa potvrdila pokutu 3 milióny eur pre Dôveru, tá hovorí o šikane štátu

0 icon

Bratislava 29. novembra (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Finančná správa (FS) SR potvrdila pokutu tri milióny eur pre súkromnú zdravotnú poisťovňu Dôvera. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Dôvera hovorí o stupňujúcej sa šikane zo strany štátu a plánuje podať voči rozhodnutiu súdnu žalobu. Podala tiež trestné oznámenie v…

Medvedev reaguje na Stoltenberga: Ak to urobia, stanú sa našim legitímnym cieľom. Dúfam, že to atlantickí impotenti pochopia

0 icon

Moskva 29. novembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   Generálny tajomník NATO trepol, že Ukrajina zvíťazí ako suverénny nezávislý štát. Nepovedal však nič o jej územnej celistvosti, konštatuje vo svojom komentári na Telegrame Dmitrij Medvedev "Na spôsob zvíťazí, ale zrejme v nových, výrazne zmenšených hraniciach svojej nezávislosti, a…

Barcelona: Cudzinci tvoria viac ako 75 % zatknutí v prvej polovici roka 2022

0 icon

Madrid 29. novembra 2022 (HSP/europeanconservative/Foto:Pixabay)   V Barcelone, druhom najväčšom španielskom meste, polícia priznala, že viac ako tri štvrtiny zatknutí, ku ktorým došlo v prvej polovici tohto roka, boli cudzinci, hoci tvoria 17,6 % obyvateľstva. Prevažná väčšina trestných činov súvisí s krádežami, obchodovaním s drogami, násilnými lúpežami a domácim násilím,…

NAJNOVŠIE

BLOG

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

Marián Tkáč

Čo chcú Nemci v Katare? Hrať futbal alebo propagovať LGBTI?

0icon

Myslel som si, že Nemci prišli hrať do Kataru futbal a možno aj získať titul majstra sveta. Ale keď si pred prvým zápasom so Saudskou Arábiou dali na skupinovej fotografii do jedného ruky na ústa na znak toho, že nemôžu hovoriť, ale musia mlčať, bolo zrejmé, že im vlastne nejde…

Boris Mesár

Prečo dal Zelenskyj príkaz na masovú popravu

0icon

Jurij Selivanov: Vražda podľa plánuHromadná streľba do ruských zajatcov zo strany bojovníkov kyjevského režimu v žiadnom prípade nebola spontánnym, emotívnym činom radových vojakov, ale má všetky znaky a predpoklady starostlivo naplánovaného vojnového zločinu kyjevským vedením a jeho americkými patrónmi Predseda ruskej &Sca

Peter Lipták

Čo sa stalo Jurajovi Krajčíkovi?

0icon

1. Tento 19 ročný mladý muž na svojom Twitteri 15.8.2022 uviedol, že je homosexuálny Žid. Jeho vyhlásenie z Twittera, kde je to Jurajom Krajčikom napísané, reprodukovala vo svojej reportáži aj televízia JOJ (noviny.sk)https://www.noviny.sk/krimi/711690-o-tom-co-sa-odohrav

Marek Brna

Rusko a my

0icon

Pred pár rokmi som zhliadol úryvok videa, kde sa ukrajinské deti v tábore učili strieľať zo samopalu a ako terč im slúžila maketa s hlavou Putina. Pomyslel som si: To je niečo mimoriadne choré. Pýtam sa, existuje alebo existovalo niečo podobné v Rusku, strieľali tam deti na trebárs Obamu?   …

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke ghanskí fanúšikovia počas zápasu základnej H-skupiny Južná Kórea - Ghana na majstrovstvách sveta vo futbale v katarskom meste Al Raján

Autor: TASR/AP-Ebrahim Noroozi)

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Dosiahla Čína vrchol svojich síl?

0 icon

Peking 29. novembra 2022 (HSP/economist/Foto:TASR/DPA-Maurizio Gambarini)   Si Ťin-pching si pripravil ťažký rok, píše britský liberálny týždenník The Economist Aj vo chvíli svojho triumfu Si Ťin-pching priznal, že nad Čínou visia temné mraky. Na päťročnom zjazde komunistickej strany v októbri 2022 si Si zabezpečil precedentné tretie funkčné obdobie na čele…

Rastislav Káčer sa stretol s Antonym Blinkenom, potvrdili strategické partnerstvo SR a USA

0 icon

Bratislava/Bukurešť 29. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer sa v utorok stretol na okraj ministerskej schôdzky členských krajín NATO so svojím americkým náprotivkom Antonym Blinkenom. Obaja potvrdili strategické partnerstvo Slovenska a USA, odsúdili útoky Ruska na ukrajinskú civilnú infraštruktúru a zhodli sa…

Andrej Stančík: S Francúzskom nás spájajú rovnaké hodnoty

0 icon

Bratislava 29. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Podpis Akčného plánu na roky 2023 - 2027, situácia na Ukrajine, energetika, migrácia či boj z dezinformáciami boli hlavnými témami rokovania medzi štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Andrejom Stančíkom a tajomníčkou francúzskeho rezortu diplomacie Laurence Booneovou. To sa…

Poslanci v závere dňa hovorili o HZS, ráno ich čakajú platy lekárov

0 icon

Bratislava 29. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili prvý rokovací deň 78. schôdze diskusiou o návrhu na zefektívnenie činnosti Horskej záchrannej služby (HZS). Novela je v druhom čítaní, v prípade schválenia by mohla horským záchranárom umožniť využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni,…

FIFA začala disciplinárne konanie voči chorvátskym fanúšikom

0 icon

Dauha 29. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nathan Denette)   Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) začala v utorok disciplinárne konanie voči Chorvátsku za nevhodné správanie jeho fanúšikov v zápase MS proti Kanade. Chorvátski priaznivci počas neho urážali kanadského brankára Milana Borjana, ktorý má srbské korene Počas nedeľného duelu druhého kola F-skupiny rozprestreli na tribúne…

Prelety dronov nad vojenskými objektmi sa zakážu

0 icon

Bratislava 29. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Prelety bezpilotných lietadiel, tzv. dronov, nad vojenskými objektmi a priestormi, ako aj vojenskými konvojmi a transportmi sa zakážu. V prípade porušenia budú môcť zakročiť profesionálni vojaci a vojenskí policajti. Za priestupok má hroziť pokuta do 500 eur, v blokovom konaní a rozkaznom konaní do…

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek: Štát glorifikoval lekárov a zvyšných zdravotníkov hodil cez palubu

0 icon

Bratislava 29. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štát glorifikoval lekárov a zvyšných zdravotníkov hodil cez palubu. Pre TASR to uviedla Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Reagovala tak na dohodu medzi lekárskymi odborármi a vládou, ktorá podľa nej nevyriešila odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek. Vládu a príslušné ministerstvá žiada, aby…

Finančná správa potvrdila pokutu 3 milióny eur pre Dôveru, tá hovorí o šikane štátu

0 icon

Bratislava 29. novembra (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Finančná správa (FS) SR potvrdila pokutu tri milióny eur pre súkromnú zdravotnú poisťovňu Dôvera. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Dôvera hovorí o stupňujúcej sa šikane zo strany štátu a plánuje podať voči rozhodnutiu súdnu žalobu. Podala tiež trestné oznámenie v…

Medvedev reaguje na Stoltenberga: Ak to urobia, stanú sa našim legitímnym cieľom. Dúfam, že to atlantickí impotenti pochopia

0 icon

Moskva 29. novembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   Generálny tajomník NATO trepol, že Ukrajina zvíťazí ako suverénny nezávislý štát. Nepovedal však nič o jej územnej celistvosti, konštatuje vo svojom komentári na Telegrame Dmitrij Medvedev "Na spôsob zvíťazí, ale zrejme v nových, výrazne zmenšených hraniciach svojej nezávislosti, a…

Barcelona: Cudzinci tvoria viac ako 75 % zatknutí v prvej polovici roka 2022

0 icon

Madrid 29. novembra 2022 (HSP/europeanconservative/Foto:Pixabay)   V Barcelone, druhom najväčšom španielskom meste, polícia priznala, že viac ako tri štvrtiny zatknutí, ku ktorým došlo v prvej polovici tohto roka, boli cudzinci, hoci tvoria 17,6 % obyvateľstva. Prevažná väčšina trestných činov súvisí s krádežami, obchodovaním s drogami, násilnými lúpežami a domácim násilím,…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

Marián Tkáč

Čo chcú Nemci v Katare? Hrať futbal alebo propagovať LGBTI?

0icon

Myslel som si, že Nemci prišli hrať do Kataru futbal a možno aj získať titul majstra sveta. Ale keď si pred prvým zápasom so Saudskou Arábiou dali na skupinovej fotografii do jedného ruky na ústa na znak toho, že nemôžu hovoriť, ale musia mlčať, bolo zrejmé, že im vlastne nejde…

Boris Mesár

Prečo dal Zelenskyj príkaz na masovú popravu

0icon

Jurij Selivanov: Vražda podľa plánuHromadná streľba do ruských zajatcov zo strany bojovníkov kyjevského režimu v žiadnom prípade nebola spontánnym, emotívnym činom radových vojakov, ale má všetky znaky a predpoklady starostlivo naplánovaného vojnového zločinu kyjevským vedením a jeho americkými patrónmi Predseda ruskej &Sca

Peter Lipták

Čo sa stalo Jurajovi Krajčíkovi?

0icon

1. Tento 19 ročný mladý muž na svojom Twitteri 15.8.2022 uviedol, že je homosexuálny Žid. Jeho vyhlásenie z Twittera, kde je to Jurajom Krajčikom napísané, reprodukovala vo svojej reportáži aj televízia JOJ (noviny.sk)https://www.noviny.sk/krimi/711690-o-tom-co-sa-odohrav

Marek Brna

Rusko a my

0icon

Pred pár rokmi som zhliadol úryvok videa, kde sa ukrajinské deti v tábore učili strieľať zo samopalu a ako terč im slúžila maketa s hlavou Putina. Pomyslel som si: To je niečo mimoriadne choré. Pýtam sa, existuje alebo existovalo niečo podobné v Rusku, strieľali tam deti na trebárs Obamu?   …

Vášeň v Tebe

Najstaršia korytnačka na svete. Jonathan dostane za svoj neuveriteľný vek 3-dňovú párty

0 icon

Korytnačka Jonathan, najstaršia korytnačka na svete, sa tento rok dožíva 190 rokov. Oslavovať bude vo veľkom štýle. V jej domovine na ostrove Svätá Helena v južnej časti Atlantického oceánu čaká korytnačku až 3-dňová párty. Informuje portál BBC. K Jonathanovi a jeho korytnačím priateľom do

Zomrel dvorný spisovateľ Karla Gotta. Prezradil mu však príliš, a to Ivanu ako matku hnevalo

0 icon

České médiá v pondelok informovali, že vo veku 63 rokov zomrel dvorný spisovateľ Karla Gotta a novinár Rastislav Sarvaš. Oznámil to jeho syn Oliver. Uviedol, že jeho otec dlho trpel a zápasil s rakovinou, aby tu pre nich mohol byť. „Dnes buďme radi za neho a doprajme mu oslobodenie od všetkej…

Ada Straková odkryla 13. komnatu? Prezradila, prečo skončila v televízii zo dňa na deň i to, čo jej nebolo umožnené

0 icon

Meno Ada Straková je skutočným pojmom medzi televíznymi hlásateľkami. Nebola jej však dopriata dôstojná rozlúčka so svojimi kolegami. Čo bolo dôvodom? „Jedného májového večera som odmietla prečítať text, ktorý bol nevhodný, aby išiel von, pretože sa v ňom akoby hanobil vtedajší prezident Michal Kováč. Bolo to nedôstojné a nemohla by…

Vedeli ste, že vianočná ruža nesmie byť pri ovocí? Čo by ste mali ešte vedieť, aby vám robila radosť čo najdlhšie?

0 icon

Už vám zdobí domácnosť vianočná ruža? Na čo si máte dávať pozor pri výbere a preprave ruže sme vás informovali v článku - Viete, akú vianočnú ružu nikdy nekupovať? Dajte si pozor, inak vám hneď zvädne. Tiež už viete, že ruža potrebuje vhodné miesto pre svoje umiestnenie. Kvet uprednostňuje sv

Len pár kvapiek na šál a čiapku. A váš problém so statickými vlasmi zmizne

0 icon

Je tu zima a súčasťou nášho outfitu sa stali teplé čiapky a šály. Asi každá z vás už zažila statickú elektrinu, keď ste si dávali dole čiapku i šál a vaše vlasy elektrizovali. Nič príjemné, že? Existuje však jednoduchý trik, vďaka ktorému problém so statickými vlasmi zmizne. Materiály, ako napríklad akryl, polyester, polyamid či…

Armádny Magazín

Kto riadi ukrajinský front v Pentagone

0 icon

USA, 29. november 2022 (AM) – Senior Integration Group - Ukrajina (SIG-Ukraine) bola založená v apríli 2022 v Pentagone. Úlohou SIG-Ukraine je promptne poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc, organizovať dodávky zbraní, zadávať objednávky do obranných závodov, dopĺňať zásoby v skladoch a koordinovať interakciu. s NATO bez súhlasu ministerstva za

Keď je krajina v marazme, majú ju zachrániť jej obyvatelia. Kniha "Rozhovory o živote"

0 icon

Slovensko, 29.november 2022 (AM) – V prepise autorových rozhovorov nájdete odpovede na otázky o chápaní sveta, formovaní svetonázoru, o typoch psychiky, o dôsledkoch zákonov dialektiky, o rozume, etike, umení, o návykoch ľudí, o cieľoch, metódach riadenia, o kolektívnom vplyve, o výchove kádrov hlavne v Rusku, o ekonomickej bezpečnosti. Je to nebezpečné, keď je vedecký…

Čo sa deje v Kazachstane?

0 icon

Kazachstan, 29.november 2022 (AM) – Predvčerom večer, po inaugurácii prezidenta Kazachstanu Kasyma Žomarta Tokajeva, sa v Astane konalo spontánne zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnilo vyše 300 ľudí. Kazašské bezpečnostné sily na to, čo sa dialo, zareagovali veľmi rýchlo, obmedzili prístup na internet a demonštrantom tak pripravili o možnosť pri

SAKO TRG - nové odstreľovacie pušky Slovenskej vojenskej polície

0 icon

Slovensko, 29.november 2022 (AM, BW Arms) – Vojenská polícia si v uplynulých dňoch prevzala nové odstreľovacie pušky SAKO TRG 42 A1 kaliber 338 Lapua Magnum spolu s optický

Šéf skupiny Wagner: "Našou úlohou nie je samotný Bachmut, ale zničenie ukrajinskej armády“

0 icon

Ukrajina, 29. november 2022 (AM) – Na frontoch Ukrajiny vládne relatívny pokoj, aktívne boje prebiehajú len v určitých sektoroch doneckého a charkovského frontu. Je to spôsobené tak poveternostnými podmienkami, ako aj tým, že obe strany hromadia sily na budúce údery. Na pozadí pozičných bojov dochádza k preskupovaniu síl Ozbrojených síl Ukrajiny v…

TopDesať

Mali iba jednu úlohu, aj napriek tomu z ich strany nastalo zlyhanie

0 icon

Zažil si už niekedy situáciu, kedy si mal iba jednu jedinú úlohu no aj tak nastalo z tvojej strany zlyhanie?  Mýliť sa je ľudské. To však neznamená, že sa takýmto omylom nemôžeme zasmiať! Na stránke reddit vo vlákne /onejob sa nachádza online komunita založená na smiešnych pracovných zlyhaniach - ako…

7 jedál, s ktorými by sa nikdy nemala mikrovlnná rúra stretnúť

0 icon

Mikrovlnná rúra, ktorá bola prvýkrát vynájdená v 40. rokoch 20. storočia (odkaz na samostatný článok), je dnes jedným z hlavných kuchynských spotrebičov v každej domácnosti. Aj keď táto mašinka znamená pohodlie pri varení a ohrievaní, existujú určité druhy jedál, ktoré by si do mikrovlnnej rúry nik

TOP10: Prekvapujúce fakty o týchto bežných veciach, ktoré vidíme každý deň

0 icon

Mnoho vecí vnímame stereotypne a nezamýšľame sa nad detailmi týchto vecí. Preto pre teba budú nasledujúce prekvapujúce fakty o týchto bežných veciach naozaj prekvapivé. Je ľahké brať veci v našom svete ako samozrejmosť. Prechádzame okolo nich denne a veľmi o nich nepremýšľame. Ale niekedy, keď sa na niečo pozrieme sviežimi…

Architekt sa inšpiruje každodennými predmetmi a vytvára fascinujúce vizualizácie

0 icon

Architekt môže hľadať inšpiráciu naozaj kdekoľvek. Ten dnešný ju dokáže nájsť jednoducho všade, pretože sa zameriava na každodenný život a veci okolo neho. Len ten najnekreatívnejší človek môže povedať, že nájsť inšpiráciu v každodennom živote je nemožné. Bez ohľadu na to, aký nudný môže byť náš každodenný život, veci, ktoré zažívame…

10 trikov pre motoristov, vďaka ktorým bude šoférovanie pohodlnejšie

0 icon

V dnešnom svete používa auto takmer každý z nás. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho živote a šoférovanie sa tak stalo našou každodennou aktivitou pri bežných činnostiach, ako je nakupovanie alebo cesta do práce. Keď si človek kúpi nové auto, zo začiatku sa oň veľmi dobre stará, no po pár jazdách so…

FOTO DŇA

Na snímke ghanskí fanúšikovia počas zápasu základnej H-skupiny Južná Kórea - Ghana na majstrovstvách sveta vo futbale v katarskom meste Al Raján

Autor: TASR/AP-Ebrahim Noroozi)

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali