Počas Petrohradského ekonomického fóra sa podpísalo 475 investičných a iných dohôd v hodnote takmer 30 miliónov eur – prezradíme, ktoré to boli

Petrohrad, 11. júna 2017 (HSP/Foto: PEF)

 

Na programe fóra sa zúčastnilo 500 popredných expertov z Ruska, Európy, USA, Austrálie a krajín Ázie, na jeho príprave sa podieľali predstavitelia rozličných ekonomických škôl, inštitútov rozvoja, obchodných kruhov z celého sveta

Globálna ekonomika sa pokúša nájsť novú rovnováhu. Práve tejto témy sa týkala diskusia o globálnom smerovaní v rámci pracovného programu Fóra. Ďalšou dôležitou témou bol prechod svetovej ekonomiky na nový priemyselný systém. Vláda Ruska pripravila špeciálny program digitalizácie. Boli vybrané tri sektory, kde sa štát podieľa na týchto procesoch a poskytuje im čo najväčšiu podporu: štátna správa, „inteligentné mesto“, a zdravotníctvo.

Hlavným predmetom diskusií v časti venovanej ruskej ekonomike bola stratégia Ruska v nových podmienkach. Obdobie dominancie surovinovej ekonomiky a vysokého tempa ekonomického rastu vystrieda chápanie nevyhnutnosti zabezpečiť „kvalitu rastu“. Ekonomické sankcie voči našej krajine dali podstatný impulz procesu substitúcie tovarov.

Zlepšenie investičnej klímy a podmienok obchodovania v Rusku, to je ďalší problém, ktorý ide celým programom Fóra. Znižovanie tlaku kontrolných orgánov na podnikateľskú sféru, práca, ktorú v tomto smere vykonávajú kontrolné a dozorné orgány a Generálna prokuratúra Ruskej federácie, veľmi pozitívne ovplyvnili podnikateľskú klímu krajiny.

Vyše 900 moderátorov a hostí vystúpilo v diskusii o sociálno-ekonomickom rozvoji, energetike a doprave, ekológii a zdravotníctve, kultúre a turizme, vzdelávaní a vede. Prakticky dvojnásobne, v porovnaní s minulým rokom, sa zvýšil počet podujatí podnikateľského programu Fóra. Stodvadsaťsedem podujatí prebehlo vo formáte panelových diskusií, okrúhlych stolov, televíznych diskusií, pracovných raňajok a biznis-dialógov. Prvýkrát po trojročnej prestávke sa v rámci Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra uskutočnil biznis-dialóg Rusko-USA, na ktorom sa zúčastnil prezident Ruskej federácie Vladimír Vladimírovič Putin. V priestoroch Fóra sa konalo: zasadnutie „Business 20“(G-20), konferencie BRICS a ŠOS, špeciálne zasadnutie, venované nadchádzajúcemu XIX. Svetovému festivalu mládeže a študentov, ktorý prebehne v októbri v Soči. Petrohradské fórum si zvolili za miesto svojich tradičných stretnutí laureáti Nobelovej ceny, ktorí tu spoločne s Ruskou akadémiou vied zorganizovali špeciálne zasadnutie pod názvom „Veda – pohľad do budúcnosti“.

Veľká pozornosť bola venovaná tematike národnej značky „Made in Russia“. Podľa výsledkov zasadnutia Agentúra strategických iniciatív a Fond „Roskongress“ vystúpili s návrhom vytvoriť Národnú komunikačnú stratégiu s cieľom presadzovať výrobný, exportný, kultúrny, turistický a ľudský kapitál Ruskej federácie na základe projektu Fondu „Roskongress“, „Národná značka ‘Made in Russia’“.

Táto stratégia by mala zosúladiť prístupy k uvádzaniu na trh krajiny, koncepcie a stratégie, ako aj unifikovať obraz národnej značky „Made in Russia“ so zreteľom na záujmy všetkých profilových Federálnych orgánov výkonnej moci (FOIV), inštitútov rozvoja a podnikania. Táto stratégia sa má realizovať ako prioritný národný projekt.

Predstavitelia mnohých krajín a zahraničných spoločností si vyberajú Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum ako efektívny nástroj podpory svojich vlastných investičných projektov. Tohto roku takúto možnosť využila Indická republika (hosť) a tiež Srbská republika, ktoré v priestoroch Fóra predstavili svoje vlastné výstavné expozície.

Napríklad, konkrétne, India oznámila, že má v úmysle modernizovať svoje ozbrojené sily v celkovej sume 150 miliárd USD. Indický premiér Narendra Modi sa na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre osobne stretol s vedúcimi predstaviteľmi subjektov Ruskej federácie.

Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum po prvý raz zhromaždilo rekordný počet účastníkov, vyše 14 000 podnikateľov, čelných predstaviteľov medzinárodných organizácií, oficiálnych predstaviteľov, expertov, vedcov a novinárov z viac ako 143 krajín sveta. Medzi nimi boli šéfovia 700 spoločností z Ruska a 400 zahraničných spoločností. Veľké zastúpenie mali spoločnosti z USA, Nemecka, Číny, Japonska a ďalších štátov.

Na Fóre sa zúčastnili aj vysokopostavení zahraniční politici: António Guterres, generálny tajomník OSN; Mohammad Sanusi Barkindo, generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC); predseda vlády republiky Gabon Emmanuel Issoze-Ngondet; predseda vlády Mongolska Žargaltulgyn Erdenebat, Roosevelt Skerrit, predseda vlády Dominického spoločenstva; Ivica Dačič, poverený funkciou predsedu vlády a minister zahraničných vecí Srbskej republiky; viceprezident Zimbabwe Felekezela Mpoko; druhý viceprezident Republiky Burundi Joseph Butore; prezident Južnej Osetie Anatolij Bibilov; prezident Republiky srbskej Milorad Dodik a ďalší oficiálni predstavitelia.

Organizátori vydali menovky 45 ministrom z 30 krajín. Medzi ruskými oficiálnymi osobnosťami, ktoré sa zúčastnili na fóre, bolo 6 námestníkov predsedu vlády Ruskej federácie, 19 ministrov, 30 vedúcich federálnych služieb a agentúr. Účastníci Fóra navštívili SPIEF Investment & Business Expo – výstavu ruských a zahraničných investičných projektov, vystavených na 25 výstavných plochách. V tomto roku o práci Fóra písalo viac ako 3000 novinárov, ktorí zastupovali 800 médií zo 45 krajín.

Ústredným podujatím Fóra bolo plenárne zasadnutie za účasti prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina, predsedu vlády Indickej republiky Narendu Modiho, rakúskeho kancelára Christiana Kerna a tiež moldavského prezidenta Igora Dodona. Povolenie na prenos plenárneho zasadnutia Petrohradského ekonomického medzinárodného fóra získalo 83 televíznych kanálov, ktoré, ako členovia Európskeho vysielacej únie (EBU), pokrývajú celú Európu a krajiny Afriky. Osobitne prenášal plenárne zasadnutie indický štátny kanál Doordarshan (21 národných a 11 družicových kanálov). Prostredníctvom kanálov NBC mali možnosť plenárne zasadnutie sledovať na území USA. V Číne vysielali z priestorov Fóra reportáže. Z Petrohradu vysielali naživo spravodajské štáby popredných televíznych kanálov z 28 krajín.

Fóra sa zúčastnili vysokí predstavitelia medzinárodných organizácií ako sú Organizácia Spojených národov, MAAE, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), Fórum krajín vyvážajúcich plyn, Svetová energetická rada, Medzinárodný výbor Červeného kríža a Svetová banka.

Tento rok na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (PIEF) bolo podpísaných 475 investičných dohôd, memoránd a dohôd o zámere v celkovej hodnote 1,8179 biliónov rubľov (zmluvy, hodnota ktorých nie je obchodným tajomstvom).

Najvýznamnejšie z nich:

  • dohoda nemeckej chemickej spoločnosti Linde Group s ruskou skupinou „TAIF“ o výstavbe nového výrobného etylénového komplexu na báze „Nižnekamskneftechim“ v sume 600 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi štátnou korporáciou GK „Rosatom“ a Korporáciou pre atómovú energiu Indie o výstavbe 5. a 6. energetických blokov AE „Kudankulam“ v sume 239,4 miliárd rubľov (4,2 miliardy USD);
  • dohovor o zámere mesta Petrohradu a Eurázijskej rozvojovej banky v súčinnosti s VTB Bankou (PJSC) podieľať sa na realizácii projektu výstavby rýchlostnej magistrály s mostom cez rieku Nevu v profile ulíc Fajansová a Zoľná – Východná rýchlostná dráha v sume 150 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi štátnou korporáciou GK „Rosavtodor“ a  „Juho-východná magistrála OAS“ o financovaní, výstavbe a prevádzkovaní spoplatnenej CKAD Moskovskej oblasti v sume 78,5 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi Štátnym unitárnym podnikom GUP „Vodokanál Petrohradu“ a Eurázijskou rozvojovou bankou o spolupráci pri realizácii a financovaní investičného programu GUP „Vodokanál Petrohradu“ v sume 60 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi Ministerstvom priemyslu a obchodu, Ltd. „Tulačermet-Oceľ“ a Tulským regiónom o spoluúčasti na investičnom projekte výstavby komplexu zlievarenského valcovania v sume 43,7 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi VEB a „Transholdinglizing“ o obstaraní 770. vagónov pre moskovské metro v sume 38,6 miliárd rubľov;
  • dohoda medzi JSC „MChK „EuroChem“ a čínskou korporáciou ChemChina o zriadení spoločnej priemyselnej výroby v Rusku v sume 28,5 miliárd rubľov.

Pre porovnanie: v roku 2015 v rámci PIEF sa podpísalo 205 zmlúv, v roku 2016 – 356.

S cieľom rozvoja nových medzinárodných komunikačných platforiem Fond „Roskongress“ podpísal sériu dohôd. Sú to najmä dohody o strategickom partnerstve s agentúrou Invest India, Rakúskou spolkovou hospodárskou komorou (podpis dohody sa konal za prítomnosti Spolkového kancelára Rakúska Christiana Kerna a poradcu Prezidenta Ruskej federácie Antona Kobjakova), so Svetovým ekonomickým fórom, Obchodnými komorami Srbska, Bieloruska, Ústavom propagácie exportu a investícií Ekvádoru, Kanadskou obchodnou asociáciou v Rusku a Eurázii (CERBA), podnikateľskými asociáciami Fínska a Švédska (East Office of Finnish Industries, Business Sweden), Fondom rozvoj a podpory Medzinárodného diskusného klubu „Valdaj“.

V súlade s nariadením Prezidenta Ruskej federácie počnúc týmto rokom bude na trvalom základe v rámci Fóra organizovaná sekcia mládežníckeho fóra. Fórum je tradične platformou, na ktorej sú široko prezentované investičné možnosti ruských regiónov. Tohto roku sa podujatí usporiadaných v rámci pracovného programu Fóra zúčastnili zástupcovia všetkých 85 subjektov Ruskej federácie, z toho 76 subjektov bolo zastúpených na úrovni vrcholového vedenia.

Na Fóre bola podpísaná dôležitá dohoda o vytvorení a uvedení do života spoločnej platformy na agregovanie a analytickú selekciu opatrení štátnej pomoci s ohľadom na konkrétneho prijímateľa, teda niečoho ako svojrázny “intelektuálny navigátor štátnej podpory”, za účasti fondu Roskongress a Ruskej informačnej agentúry TASS a s podporou hlavných rozvojových inštitúcií: Agentúry strategických iniciatív, banky Vnešekonombank, Korporácie pre rozvoj malého a stredného podnikania, Fondu rozvoja priemyslu a Ruského fondu priamych investícií.

Okrem toho bola na Fóre nastolená téma vybudovanie Národného kongresového úradu Ruska. Hlavným cieľom pôsobenia Národného kongresového úradu Ruska bude vytváranie a šírenie pozitívneho imidžu Ruskej federácie ako krajiny s priaznivou obchodnou a investičnou klímou, a to prostredníctvom rozvoja a podpory národnej eventovej industrie. Národný kongresový úrad sa bude venovať realizácii niekoľkých kľúčových úloh, napríklad vypracovaniu marketingovej stratégie štátu a propagovaniu jednotlivých území (destinácií) na medzinárodnej úrovni; vytvoreniu “jednotného prístupového bodu” pre potenciálnych medzinárodných organizátorov stretnutí alebo kongresových a výstavných podujatí za účelom usporiadania a realizácie takých podujatí v Ruskej federácii; presadzovaniu národnej reputácie Ruska ako vhodného a priaznivého miesta na uskutočňovanie medzinárodných kongresových a výstavných podujatí; realizácii vzdelávacích projektov zameraných na zástupcov eventovej industrie; atď.

Národný kongresový úrad Ruska súčasne plánuje, že bude mať účasť na rozličných profilových medzinárodných podujatiach a asociáciách, kde bude predstavovať na jednom výstavnom mieste pod hlavičkou Ruska rozličné destinácie a infraštruktúrne možnosti regiónov, ale aj celej krajiny. Pre zahraničných nákupcov a organizátorov kongresových a výstavných podujatí sa tiež budú usporadúvať poznávacie zájazdy.

Národný kongresový úrad Ruska bude mať právnu formu asociácie a práca v ňom umožní každému účastníkovi eventového trhu, aby bol bezprostredne zaangažovaný na vytváraní aktuálnej agendy.

Okrem rozsiahleho pracovného programu Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum sprevádzalo 88 kultúrnych športových podujatí. Taký pestrý program umožnil účastníkom Fóra pracovať na dôvernejšej a produktívnejšej úrovni a vytvoril priaznivú atmosféru pre neoficiálny dialóg. Pritom treba poznamenať, že tento ročník fóra bol špecifický tým, že bohatý športový program a športová tematika vôbec sa dostali do samotnej pracovnej agendy Fóra. Vznikol tak nový priestor dôvery pre efektívne vzájomné spolupôsobenie ruských a svetových vedúcich športových činiteľov, šéfov medzinárodných firiem, organizačných výborov a regiónov, ktoré sa bezprostredne zúčastňujú na realizácii najväčších športových projektov.

Tohtoročné Fórum sa stalo efektívnym nástrojom na prediskutovanie, hľadanie odpovedí a nachádzanie riešení aktuálnych otázok v najrozmanitejších sférach. Nadchádzajúce Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum sa má konať 24. – 26. mája 2018.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Číňania oslavujú Národný deň veľkolepo a s hrdosťou

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Twitter/Zhang Hequing, TASR/AP-Yuki Iwamura)   Číňania v sobotu začali oslavy 73. narodenín Čínskej ľudovej republiky, ktoré sú zároveň prvým dňom týždenných sviatkov Národného dňa, a viac ako 200 tisíc ľudí sa zhromaždilo na námestí Tian'anmen v Pekingu na slávnostnom vztýčení štátnej vlajky plnom nadšenia a hrdosti…

Káčer: Readmisné dohody neplníme vzorne, ale ich systém je zastaraný

0 icon

Praha/Bratislava 3. októbra 2022  (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Readmisné dohody neplníme úplne vzorne, ale ich systém je zastaraný. Uviedol to v pondelok slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer po stretnutí s českým rezortným partnerom Janom Lipavským v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe "Áno, tu si…

Od vzniku SR takú tragickú dopravnú nehodu neevidujeme: Opitý vodič zabil najmenej štyroch ľudí, ďalší sú vo vážnom stave. Má ísť o známeho športového funkcionára

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Na bratislavskej Zochovej ulici narazilo krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Nehoda si podľa doterajších informácií vyžiadala štyroch mŕtvych a sedem zranených. Polícia a hasiči o tom informovali na sociálnej sieti Podľa doterajších informácii vodič osobného motorového…

SHMÚ varuje pred nárazovým vetrom na juhozápade SR i na horách

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Na juhozápadnom Slovensku je v priebehu popoludnia a večera potrebné rátať s nárazovým vetrom. "Môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe s platnosťou od 12.00 do 22.00 h Meteorológovia takisto varujú pred víchricou na…

Vo Fínsku prestali fungovať čínske karty UnionPay po tom, ako Rusi začali príliš rýchlo vyprázdňovať bankomaty

0 icon

Helsinki 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Vo Fínsku prestali fungovať čínske karty UnionPay po tom, ako Rusi začali príliš rýchlo vyprázdňovať bankomaty, informovali ruské médiá Jediná spoločnosť vo Fínsku, ktorá spolupracuje s UnionPay, uviedla, že spoločnosť nemá čas na dopĺňanie bankomatov, pretože Rusi ich v pohraničných oblastiach vyprázdňujú príliš rýchlo.…

Politici reagujú na tragické nešťastie. Taraba: “Ten idiot dostane nižší trest akoby ukradol kabelku.” Matovič volá po prísnych trestoch

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: YouTube)   Tragédia, ktorá sa odohrala na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave v nedeľu večer dvadsať minút po dvadsiatej druhej hodine otriasla Slovenskom. Na mieste konštatoval lekár smrť štyroch ľudí a šiesti boli zranení, dvaja z nich boli s polytraumou uvedení do…

V Chersonskej oblasti je napätá situácia. Zopakuje sa Liman?

0 icon

Kyjev 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Telegram)   Smer Cherson prielom ukrajinskej armády v Dudčanoch. Vývoj je nepredvídateľný Včera ukrajinská armáda silným úderom prelomila obranu našich vojsk na severe Chersonskej oblasti a vo veľkých kolónach (vyše 100 obrnených vozidiel) sa rútila na juh. Po prekonaní viac ako 20 km po ceste do…

Za predčasné voľby sú najviac voliči Republiky a Smeru. Prekvapujúci postoj majú SaS

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto: Screenshot Markíza)   V relácii Na telo TV Markíza zverejnila výsledky prieskumu agentúry Focus. Otázka k respondentom znela: Ako by ste riešili súčasnú vládnu krízu? Možné odpovede boli štyri: rýchlymi predčasnými voľbami, dovládnutím súčasnej menšinovej vlády, úradníckou vládou, neviem. Výsledky nikoho neprekvapili Z prieskumu vyplýva,…

Kolíková ma problém. Kuffa i Taraba chcú podať trestné oznámenie

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   Mária Kolíková (SaS) v diskusnej relácii O päť minút dvanásť pohla žlčou Tarabovcov a asi nielen ich. Na otázku moderátora o stabilite vlády povedala: "Momentálne je stabilita udržateľná na troch fašistoch." Reakcie sa dočkala okamžite od G. Gyimesiho (SaS): "Každý, kto nie…

Ak Putin odpáli jadrovú bombu na Ukrajine, Rusko môže vyhrať vojnu

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Twitter/ANI)   Ak sa situácia medzi Ruskom, Ukrajinou a Západom bude naďalej vyhrocovať, Putin odpovie tým, pred čím opakovane varoval: použije jadrové zbrane, píše o tejto téme Dan Goure pre americký The National interest Po neúspechu v počiatočnej snahe o prevrat na Ukrajine a následnej kampani…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Gustáv Murín

Dystópia: Odpáli Zelenský atómovú bombu?

0icon

Už niekoľko týždňov hlásne trúby washingtonskej svetovládnej kliky „varujú“ Rusov pred použitím taktických jadrových zbraní. Tie „varovania“ sa st

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Boris Mesár

Je Krasnyj Liman pripravená ruská pasca ? + dobré správy z bojov 

0icon

Americká rozviedka varovala Kyjev, že tvrdohlavá obrana Krasného Limanu by sa mohla ukázať ako diverzná taktika na zakrytie smeru hlavnej ofenzívy spojeneckých síl.Zatiaľ čo Zelenského generáli presúvajú posledné rezervy pri Limane, znižujú počet vojakov v Donbase a dokonca aj pri Kyjeve, Rusko pripravuje Ukrajine nepríjemné a dosť možno zdrvujúce prekvapenie.

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke dobový kostýmový sprievod cez Staré mesto Bratislavy pri príležitosti rekonštrukcie historického boja Bitka o Bratislavu - Prešporok 1620. V Bratislave 1. októbra 2022

Autor: TASR-Martin Baumann

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Číňania oslavujú Národný deň veľkolepo a s hrdosťou

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Twitter/Zhang Hequing, TASR/AP-Yuki Iwamura)   Číňania v sobotu začali oslavy 73. narodenín Čínskej ľudovej republiky, ktoré sú zároveň prvým dňom týždenných sviatkov Národného dňa, a viac ako 200 tisíc ľudí sa zhromaždilo na námestí Tian'anmen v Pekingu na slávnostnom vztýčení štátnej vlajky plnom nadšenia a hrdosti…

Káčer: Readmisné dohody neplníme vzorne, ale ich systém je zastaraný

0 icon

Praha/Bratislava 3. októbra 2022  (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Readmisné dohody neplníme úplne vzorne, ale ich systém je zastaraný. Uviedol to v pondelok slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer po stretnutí s českým rezortným partnerom Janom Lipavským v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe "Áno, tu si…

Od vzniku SR takú tragickú dopravnú nehodu neevidujeme: Opitý vodič zabil najmenej štyroch ľudí, ďalší sú vo vážnom stave. Má ísť o známeho športového funkcionára

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Na bratislavskej Zochovej ulici narazilo krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Nehoda si podľa doterajších informácií vyžiadala štyroch mŕtvych a sedem zranených. Polícia a hasiči o tom informovali na sociálnej sieti Podľa doterajších informácii vodič osobného motorového…

SHMÚ varuje pred nárazovým vetrom na juhozápade SR i na horách

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Na juhozápadnom Slovensku je v priebehu popoludnia a večera potrebné rátať s nárazovým vetrom. "Môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe s platnosťou od 12.00 do 22.00 h Meteorológovia takisto varujú pred víchricou na…

Vo Fínsku prestali fungovať čínske karty UnionPay po tom, ako Rusi začali príliš rýchlo vyprázdňovať bankomaty

0 icon

Helsinki 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Vo Fínsku prestali fungovať čínske karty UnionPay po tom, ako Rusi začali príliš rýchlo vyprázdňovať bankomaty, informovali ruské médiá Jediná spoločnosť vo Fínsku, ktorá spolupracuje s UnionPay, uviedla, že spoločnosť nemá čas na dopĺňanie bankomatov, pretože Rusi ich v pohraničných oblastiach vyprázdňujú príliš rýchlo.…

Politici reagujú na tragické nešťastie. Taraba: “Ten idiot dostane nižší trest akoby ukradol kabelku.” Matovič volá po prísnych trestoch

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: YouTube)   Tragédia, ktorá sa odohrala na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave v nedeľu večer dvadsať minút po dvadsiatej druhej hodine otriasla Slovenskom. Na mieste konštatoval lekár smrť štyroch ľudí a šiesti boli zranení, dvaja z nich boli s polytraumou uvedení do…

V Chersonskej oblasti je napätá situácia. Zopakuje sa Liman?

0 icon

Kyjev 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Telegram)   Smer Cherson prielom ukrajinskej armády v Dudčanoch. Vývoj je nepredvídateľný Včera ukrajinská armáda silným úderom prelomila obranu našich vojsk na severe Chersonskej oblasti a vo veľkých kolónach (vyše 100 obrnených vozidiel) sa rútila na juh. Po prekonaní viac ako 20 km po ceste do…

Za predčasné voľby sú najviac voliči Republiky a Smeru. Prekvapujúci postoj majú SaS

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto: Screenshot Markíza)   V relácii Na telo TV Markíza zverejnila výsledky prieskumu agentúry Focus. Otázka k respondentom znela: Ako by ste riešili súčasnú vládnu krízu? Možné odpovede boli štyri: rýchlymi predčasnými voľbami, dovládnutím súčasnej menšinovej vlády, úradníckou vládou, neviem. Výsledky nikoho neprekvapili Z prieskumu vyplýva,…

Kolíková ma problém. Kuffa i Taraba chcú podať trestné oznámenie

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   Mária Kolíková (SaS) v diskusnej relácii O päť minút dvanásť pohla žlčou Tarabovcov a asi nielen ich. Na otázku moderátora o stabilite vlády povedala: "Momentálne je stabilita udržateľná na troch fašistoch." Reakcie sa dočkala okamžite od G. Gyimesiho (SaS): "Každý, kto nie…

Ak Putin odpáli jadrovú bombu na Ukrajine, Rusko môže vyhrať vojnu

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Twitter/ANI)   Ak sa situácia medzi Ruskom, Ukrajinou a Západom bude naďalej vyhrocovať, Putin odpovie tým, pred čím opakovane varoval: použije jadrové zbrane, píše o tejto téme Dan Goure pre americký The National interest Po neúspechu v počiatočnej snahe o prevrat na Ukrajine a následnej kampani…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Gustáv Murín

Dystópia: Odpáli Zelenský atómovú bombu?

0icon

Už niekoľko týždňov hlásne trúby washingtonskej svetovládnej kliky „varujú“ Rusov pred použitím taktických jadrových zbraní. Tie „varovania“ sa st

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Boris Mesár

Je Krasnyj Liman pripravená ruská pasca ? + dobré správy z bojov 

0icon

Americká rozviedka varovala Kyjev, že tvrdohlavá obrana Krasného Limanu by sa mohla ukázať ako diverzná taktika na zakrytie smeru hlavnej ofenzívy spojeneckých síl.Zatiaľ čo Zelenského generáli presúvajú posledné rezervy pri Limane, znižujú počet vojakov v Donbase a dokonca aj pri Kyjeve, Rusko pripravuje Ukrajine nepríjemné a dosť možno zdrvujúce prekvapenie.

Vášeň v Tebe

Česi ocenili Pavla Haberu. Po dvoch rokoch sa odovzdania medaily mohla zúčastniť aj Daniela Peštová

0 icon

Slovenský spevák Pavol Habera dostal v roku 2020 od predsedu Senátu Českej republiky striebornú medailu. Odovzdávanie však vzhľadom na ochorenie Covid-19 prebehlo v komornej atmosfére. Dnes je už situácia iná. Opätovného odovzdania ocenení sa mohli zúčastniť už aj rodinní príslušníci či priatelia. „Obyčajný pesničkár“

5 jednoduchých spôsobov ako byť (oveľa) lepším otcom

0 icon

18-ročná úloha vychovávať dieťa od narodenia až po dospelosť je najušľachtilejšou cestou človeka, ale zároveň aj najväčšou výzvou. V jednom momente skladáte postieľku a v inom už hovoríte o nástrahách alkoholu. Dobrý otec musí byť čiastočne tréner a policajt, kazateľ a učiteľ, priateľ aj nepriateľ, aby dosiahol vzťah, ktorý bude trvať oveľa dlhšie ako…

Kanye West šokoval fanúšikov. Na profilovku si dal foto ex-svokry Kris Jenner. Prečo muž toto urobí?

0 icon

Viac ako 17,8 milióna sledovateľov Kanyeho Westa čakalo prekvapenie. Rapper, bývalý manžel Kim Kardashian, totiž na profilovú fotografiu svojho instagramového účtu umiestnil fotografiu svojej bývalej svokry Kris Jenner.

Daniel Hevier dal deťom úžasný darček: Škola pre tvoju budúcnosť

0 icon

Začiatok školského roka som považovala sa výbornú príležitosť kúpiť deťom knihu od básnika, prozaika, dramatika, scenáristu, textára, výtvarníka a autora literatúry pre deti a mládež Daniela Heviera. Daniel Hevier dal totiž deťom úžasný darček v podobe knihy Škola pre tvoju budúcnosť – Nauč sa učiť sa pre seba. Prv ako zakotvila na…

Čo môžete urobiť pre mozog vašich detí? Povedzte im o troch návykoch pri učení

0 icon

„,Nemusím si robiť poznámky na hodine, pretože to všetko mám v knihe. Na písomku sa naučím deň vopred,“ aj takto argumentujú žiaci v súvislosti s učením. Niektorí vysokoškoláci môžu ešte dodať: „Nemusím ísť na prednášku, pretože si ju môžem pozrieť cez sociálne siete, alebo si nahrávku prednášky pozriem neskôr.“ Každý…

Armádny Magazín

USA nenápadne vytvárajú útočné letecké jednotky v Európe. Ich sila bude kolosálna

0 icon

USA, 3.október 2022 (AM) – Američania pokračujú v posilňovaní svojej vojenskej prítomnosti v Európe. Dnes sa očakáva príchod 12 stíhacích bombardérov amerického letectva F-15E Strike Eagle do Anglicka.   V súčasnosti sú tieto lietadlá 38

Ruské vzdušné sily premiestnili k severným hraniciam šesť strategických bombardérov

0 icon

Rusko, 3.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.  

Generálny konštruktér Degťjar: „Sarmat“ anuluje vývoj NATO

0 icon

Rusko, 3.október 2022 (AM) – Najnovšia medzikontinentálna balistická raketa RS-28 „Sarmat“, odpaľovaná z podzemných síl, anuluje všetky vývojové úspechy oponentov v oblasti výzbroje, povedal generálny riaditeľ a generálny konštruktér Makejevovho štátneho raketového centra akademik RAV Vladimir Degťjar.

Henry Kissinger nalieha na ozbrojené sily, aby reagovali na prípadné ruské použitie jadrových zbraní. Video

0 icon

USA, 3.október 2022 (AM) – Na Západe prebieha diskusia o reakcii, ktorú by bolo potrebné poskytnúť, ak by Rusko náhle použilo taktické jadrové zbrane na Ukrajine. Svoj názor na túto vec vyjadril aj bývalý šéf ministerstva zahraničia, exasistent prezidenta Spojených štátov amerických, 99-ročný Henry Kissinger. Poznamenal, že ak sa tak stane, Spojené…

Hunt Group sa posúva míľovými krokmi a predstavil samonabíjaciu brokovnicu MX4

0 icon

Slovensko, 3.október 2022 (AM) – Hunt Group posunul svojou novou brokovnicou M13 MX4 svoju produkciu o 2 triedy vyššie. Systém obťahovania je na brokovnici M13 MX4 inertný a teda podobný, ako používa legendárna Benelli M4 alebo niektoré brokovnice ďalšej prestížnej talianskej značky - Franchi.  

FOTO DŇA

Na snímke dobový kostýmový sprievod cez Staré mesto Bratislavy pri príležitosti rekonštrukcie historického boja Bitka o Bratislavu - Prešporok 1620. V Bratislave 1. októbra 2022

Autor: TASR-Martin Baumann

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali