Pápež k demografickej kríze: Nie žena, ale spoločnosť by sa mala hanbiť

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/vaticannews/Foto:TK KBS-SpC-Vatican, SITA/AP-Guglielmo Mangiapane, Pixabay)

 

„Spoločnosť, ktorá neprijíma život, prestáva žiť“ – to sú slová pápeža Františka, ktoré vyslovil v piatok 14. mája počas stretnutia na tému demografickej krízy v Taliansku. Stretnutie sa uskutočnilo v bezprostrednej blízkosti Medzinárodného dňa rodiny, ktorý OSN vyhlásilo na 15. mája

Pápež František
Na snímke pápež František

Podujatie s názvom „Všeobecný stav pôrodnosti“ (Stati generali di natalità), organizované talianskym Fórom združení zameraných na rodinu, sa konalo neďaleko Vatikánu, v Auditóriu na Via della Conciliazione. Okrem pápeža na ňom vystúpil i taliansky premiér Mario Draghi a ďalšie osobnosti.

Podujatie malo za cieľ vyslať apel na spoluzodpovednosť, aby sa krajina po pandémii oživila naliehavo potrebným zvýšením pôrodnosti. Taliansko podľa posledných štatistík v roku 2020 dosiahlo 30-percentný pokles pôrodnosti, zatiaľ historicky najnižší vo svojej histórii. Na jednu ženu pripadá v prepočte 1,24 detí, čo je hlboko pod minimálnou hranicou 2,1 pri ktorej ešte funguje zabezpečenie výmeny generácií.

Medzi relátormi vystúpili viacerí talianski politici – okrem premiéra Draghiho to bola ministerka rodiny Elena Bonettiová, minister školstva Patrizio Bianchi či predseda Regiónu Lácio Nicola Zingaretti. Predseda talianskeho Národného štatistického úradu predstavil neradostné údaje a prognózy o pôrodnosti v Taliansku pre nasledujúce desaťročia.

Mario Draghi
Na snímke taliansky premiér Mario Draghi

Program bol tematicky rozdelený do troch častí: jedna bola zameraná na svet podnikania, ďalšia na  svet bánk a poisťovní a tretia na svet médií, športu a šoubiznisu.

 

V Talianku pôrodnosť za minulý rok klesla o 30%

Taliansko bez detí je odsúdené na postupné starnutie a zánik, uviedol taliansky premiér Draghi. Nedávne uzákonenie jednotného príspevku na dieťa v Taliansku, o ktoré sa pričinilo práve Fórum združení za rodinu, označil  za „jednu z epochálnych transformácii“. Do platnosti vstúpi v júli, no zatiaľ len pre živnostníkov a nezamestnaných, ktorí v súčasnosti nemajú prístup k rodinným prídavkom. Od roku 2022 sa príspevok rozšíri aj na všetkých ďalších pracovníkov, ktorým sa rozšíria už existujúce prídavky. Nové opatrenia pripravené vládou na podporu rodín sa budú týkať aj oblasti zamestnania.

Premiér Draghi poukázal na škodlivú mentalitu, keď sa v minulosti „na ženy, ktoré sa rozhodli mať deti hľadelo ako na zlyhanie a naopak, individualizmus sa považoval za víťazstvo“. „Uvedomovanie si dôležitosti mať deti je výsledkom zlepšovania podmienok ženy, a nie protikladom k jej emancipácii“, avšak štát musí sprevádzať toto nové vedomie, uviedol Draghi.

 

Pápež: Ako je možné, že sa žena musí hanbiť za ten najkrajší dar, ktorý život môže ponúknuť?

Svätý Otec citoval talianske štatistiky, podľa ktorých až 80% Talianov túži po najmenej dvoch deťoch. Realita je však iná.

tehotenstvo
Ilustračná snímka

„Údaje hovoria, že väčšia časť mladých túži mať deti. Avšak ich sny o života, zárodky znovuzrodenia krajiny sa zrážajú s ešte stále chladnou a tmavou demografickou zimou: len polovica mladých verí, že dokáže mať v priebehu života dve deti.“

Taliansko je v rámci Európy krajinou s najnižšou pôrodnosťou a v roku 2020 dosiahlo zatiaľ najnižšie číslo, smutne skonštatoval Svätý Otec. Ako zdôraznil, je to akoby každý rok zmizlo jedno celé 200-tisícové mesto. Ide o čoraz tvrdšiu zimu -o progresívnu tendenciu znižovania pôrodnosti.

„A predsa, toto všetko zdá sa, ešte stále nepritiahlo všeobecnú pozornosť, ktorá je zameraná na prítomnosť a na bezprostrednú chvíľu.“

„Preto, aby bola budúcnosť dobrá, je treba starať sa o rodiny, osobitne o tie mladé, zasiahnuté obavami, ktoré môžu ochromiť životné plány. Myslím na zmätok kvôli neistote práce, myslím na strachy vyvolávané čoraz menej udržateľnými nákladmi na výchovu detí: sú to strachy, ktoré môžu pohltiť budúcnosť. Sú to pohyblivé piesky, do ktorých sa môže prepadnúť spoločnosť.

So smútkom myslím aj na ženy, ktoré sú v práci odrádzané od toho, aby mali deti alebo musia ukrývať tehotenské bruško. Ako je možné, že sa žena musí hanbiť za ten najkrajší dar, ktorý život môže ponúknuť? Nie žena, ale spoločnosť by sa mala hanbiť, pretože spoločnosť, ktorá neprijíma život, prestáva žiť. Deti sú nádejou, ktorá dáva národu znovuzrodenie!

Konečne sa v Taliansku rozhodlo, uzákoniť príspevok na každé narodené dieťa, definovaný ako jednotný a univerzálny. Vyjadrujem ocenenie autoritám a verím, že táto podpora vyjde v ústrety konkrétnym potrebám rodín, ktoré urobili a robia množstvo sebazaprení a že je znamením začiatku sociálnych reforiem, ktoré by do centra postavili deti a rodinu. Ak rodiny nie sú v centre súčasnosti, nebude budúcnosti, no ak sa rodiny znovu naštartujú, všetko sa naštartuje.“

 

Zabudli sme na primát daru. Čo nás priťahuje – rodina, či tržby?

Pápež ponúkol tri myšlienky, ako uskutočniť spomínané naštartovanie. Prvým kľúčovým slovom je dar. Nový život je prijatým darom, ktorý má prednosť pred všetkým, vysvetlil Svätý Otec:

rodina
Ilustračné foto

„Tak ako je každé dieťa očakávané a milované ešte pred tým, než príde na svetlo, tak musíme dať deťom prednosť pred všetkým, ak chceme znovu vidieť svetlo po dlhej zime. Naopak, «nedostatok detí zapríčiňujúci starnutie populácie i odkázanosť starých ľudí na bolestnú samotu implicitne vyjadruje, že všetko sa končí nami, že sa rátajú len naše individuálne záujmy» (Enc. Fratelli tutti, 19).

Zabudli sme na primát daru, na zdrojový kód spoločného života. Došlo k tomu najmä v tých najzámožnejších, najkonzumistickejších spoločnostiach. Vidíme, že tam, kde je viac vecí, je častokrát viac ľahostajnosti a menej solidarity, viac uzavretosti a menej veľkodušnosti. Pomôžme si nestratiť sa vo veciach života, aby sme znovuobjavili život ako zmysel vecí.“

Pápež vyzval prítomných k odvahe rozhodnúť sa pre život. A ako pomôcku odhaľujúcu smerovanie osobných i spoločných rozhodnutí všetkým ponúkol známu evanjeliovú zásadu:

„Ježiš hovorí: «Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce» (Mt 6,21). Kde je náš poklad, poklad našich spoločností? V deťoch, či vo financiách? Čo nás priťahuje – rodina, či tržby? Musí tu byť odvaha zvoliť si, čo je prvoradé, pretože na to sa upne srdce.“

 

Reštart spoločnosti cez zvýšenie pôrodnosti

Druhým slovom, ktoré ponúkol Svätý Otec pre naštartovanie spoločnosti prostredníctvom zvýšenia pôrodnosti, je udržateľnosť – „kľúčové slovo pre lepší svet“:

„Častokrát sa hovorí o ekonomickej, technologickej a ekologickej udržateľnosti. Treba však hovoriť aj o generačnej udržateľnosti. Nebudeme schopní živiť produkciu a chrániť životné prostredie, ak nebudeme pozorní na rodiny a deti. Udržateľný rast prechádza tadiaľto. Učia to dejiny. Počas obnovných fáz po vojnách, ktoré v predošlých storočiach zdevastovali Európu a svet, neexistovalo znovunaštartovanie bez explózie pôrodnosti, bez schopnosti vlievať dôveru a nádej mladým generáciám.

Aj dnes sa nachádzame v situácii reštartu, tak ťažkej, ako aj plnej očakávaní: nemôžeme sa dať viesť krátkozrakými modelmi rastu, akoby na prípravu zajtrajška bolo treba iba nejakú unáhlenú úpravu. Nie, dramatické cifry pôrodnosti a desivé čísla pandémie si vyžadujú zmenu a zodpovednosť.“

Udržateľnosť ide ruka v ruke so zodpovednosťou, skonštatoval pápež a poukázal nielen na primárnu dôležitosť rodiny, ale aj na podstatnú rolu školy ako času ľudského rastu:

„Pre mladých je nevyhnutné prísť do kontaktu s vysokými vzormi, ktoré by okrem myslí formovali srdcia. Pri vzdelávaní robí veľa príklad, myslím na oblasti šoubiznisu a športu. Je smutné vidieť vzory, ktorým záleží len na vzhľade, aby boli vždy pekní, mladí a vo forme.“

Mladí dozrievajú, ak sú priťahovaní tými, čo majú „odvahu nasledovať veľké sny, obetovať sa pre druhých, konať dobro“, zdôraznil pápež a dodal, že udržať sa mladými znamená „môcť sa raz zrkadliť v očiach vlastných detí“. V súčasnosti akoby panoval názor, že deti rozptyľujú od sebarealizácie, za ktorú sa považuje zarábanie peňazí a úspech. „Takáto mentalita je skazou pre spoločnosť a robí budúcnosť neudržateľnou“, skonštatoval Svätý Otec.

 

Dušou udržateľnosti je solidarita

„Udržateľnosť potrebuje dušu a touto dušou – tretím slovom, ktoré vám ponúkam – je solidarita. Aj k nej pripájam jedno prídavné meno: tak ako je treba generačnú udržateľnosť, tak je treba štrukturálnu solidaritu. Spontánna a veľkodušná solidarita mnohých dovolila mnohým rodinám v tomto tvrdom období ísť vpred a čeliť vzrastajúcej chudobe.

Nie je však možné zostávať v urgentnosti a dočasnosti, je nevyhnutné zabezpečiť stabilitu štruktúr podporujúcich rodiny a pôrodnosť. Nevyhnutná je taká politika, ekonómia, oblasť informovania a kultúra, ktoré by odvážne šírili pôrodnosť.“

 

Politika, svet informácií, kultúra i šport v službe rodinám

Pápež vyzval k vytváraniu ďalekozrakých rodinných politík so širokým záberom:

„Tu spočíva rozdiel medzi tým, čo znamená spravovať verejné veci a byť dobrými politikmi. Vyzýva nás ponúknuť mladým garancie dostatočne stabilného zamestnania, istoty pre bývanie, príťažlivosť pre to, aby neopustili krajinu. … Je to výzva nielen pre Taliansko, ale pre mnoho krajín, častokrát bohatých na zdroje, no chudobných na nádej.“

Svätý Otec sa pristavil aj pri svete informovania. Ako povedal, „kritériom pre formáciu prostredníctvom informovania nie je publicita, nie je to polemika, ale ľudský rast“:

„Je treba informovanie v rodinnom formáte, kde by sa hovorilo o druhých s úctou a jemnocitom, akoby to boli vlastní príbuzní. A zároveň také, ktoré by vynášalo na svetlo záujmy a intrigy, ktoré poškodzujú spoločné dobro, manévre, ktoré sa točia okolo peňazí, obetujúc rodiny a osoby.“

Aj šport a šoubiznis majú doceňovať pôrodnosť, zdôraznil pápež a dodal: „Je urgentná kultúra, ktorá by pestovala „chémiu“ celku, krásu daru, hodnotu sebazaprenia.“

Svätý Otec sa napokon poďakoval všetkým, ktorí „veria v život a v budúcnosť“ a povzbudil ich nasledujúcimi slovami:

„Niekedy sa vám bude zdať, akoby ste kričali v púšti, akoby ste bojovali proti veterným mlynom. Choďte však vpred, nevzdávajte sa, pretože je krásne snívať o dobre a budovať budúcnosť. A bez pôrodnosti niet budúcnosti.“

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Za nelegálny dovoz prípravkov na ochranu rastlín Ukrajinca zo SR vyhostili

0 icon

Vyšné Nemecké 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Colný úrad Michalovce)   Príslušníci finančnej správy (FS) z pobočky Colného úradu Vyšné Nemecké odhalili ďalší pokus o nezákonný dovoz chemických prípravkov na ochranu rastlín. V šiestich plastových kanistroch bez označenia sa nachádzalo 30 litrov neznámej tekutiny so zápachom po chemikáliách   Ukrajinca, ktorý sa…

Peter Kovařík: O anarchii v Policajnom zbore nemôže byť ani reč

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Prezident Policajného zboru Peter Kovařík sa ohradil voči vyjadreniam politikov, ktorí dehonestujú prácu polície. Všetky zložky polície si podľa neho plnia svoje úlohy. Hovorí, že o anarchii v policajnom zbore nemôže byť ani reč. Jeho stanovisko TASR poskytla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru…

Putin a Biden sa dohodli na návrate veľvyslancov do USA a Ruska

0 icon

Ženeva 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexander Zemlianichenko, Pool)   Americký prezident Joe Biden a šéf Kremľa Vladimir Putin sa na stredajšom summite v Ženeve dohodli, že veľvyslanci ich krajín sa vrátia na svoje pôsobiská a budú pokračovať v plnení svojich diplomatických povinností. Ruský prezident to uviedol na tlačovej konferencii po skončení…

Pekarík bude fit, Švédov označil za ťažšieho súpera ako Poľsko

0 icon

Petrohrad 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pre narazený sval nedohral víťazný duel s Poľskom, ale proti Švédom bude fit. Pravý obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Peter Pekarík očakáva od druhého súpera SR v E-skupine EURO 2020 ešte náročnejšiu prekážku akou boli Poliaci Zadák Herthy Berlín hral v prvom súboji do…

Ukrajinská polícia odhalila hackerov, ktorí útočili v USA a Južnej Kórei

0 icon

Kyjev 16. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Polícia na Ukrajine odhalila sieť hackerov, ktorí útočili na počítače univerzít v USA a súkromné firmy v Južnej Kórei. Vyšetrovatelia v stredu informovali, že útoky spôsobili škodu rádovo za pol miliardu dolárov Podľa ukrajinskej polície v roku 2019 útoky smerovali na štyri juhokórejské spoločnosti,…

Pribudnúť by malo päť nových inovatívnych liekov

0 icon

Bratislava 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V kategorizačnom zozname by malo pribudnúť päť nových inovatívnych liekov. V stredu to oznámila štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Jana Ježíková V dvoch prípadoch ide o lieky na cystickú fibrózu a po jednom by mali pribudnúť lieky na reumatoidnú artritídu, ďalej na…

Polícia čelí náporu dovolenkárov, cestovný pas odporúča vybaviť si včas

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Polícia v týchto týždňoch čelí náporu dovolenkárov, ktorí si vybavujú cestovné doklady. Verejnosti preto radí nenechávať si vybavenie cestovného pasu na poslednú chvíľu "Za jediný deň, a to 9. júna, bolo vydaných expresne 750 pasov. Tým bol prekonaný šesťročný rekord," priblížila polícia na sociálnej…

Ministerstvo zdravotníctva vyzýva návštevníkov futbalového zápasu v Budapešti na registráciu na eHranica

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Ministerstvo zdravotníctva SR vyzýva návštevníkov utorkového (15. 6.) futbalového zápasu medzi Maďarskom a Portugalskom v Budapešti, aby sa zaregistrovali na eHranica. Všetci účastníci zo Slovenska, ktorí sa zúčastnili športového podujatia, budú pozvaní na bezplatný PCR test na zistenie ochorenia COVID-19 "Maďarsko je síce…

Premiér: Zaočkovanosť musí stúpnuť na vyššie čísla. Očkovanie je sloboda. Človek, ktorý sa nechce očkovať, nemá dobré informácie, alebo ich nemá dostatok

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   S pandémiou Slovensko ešte neskončilo, zaočkovanosť proti novému koronavírusu musí stúpnuť na vyššie čísla. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že zaočkovanosť sa musí zvýšiť aj celosvetovo Záujem občanov o očkovanie zatiaľ je, treba ho podľa…

Ústredný krízový štáb má vo štvrtok hovoriť o kontrolách na hraniciach

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústredný krízový štáb má vo štvrtok (17. 6.) hovoriť o kontrole na hraniciach v súvislosti s novým koronavírusom a jeho variantmi. Po rokovaní vlády o tom v stredu informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) Dôležité je podľa šéfa rezortu zdravotníctva to, aby…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Medzinárodný rovnaký meter

0icon

SPRAVODLIVOSŤ NA MEDZINÁRODNOM POLI Rovnaký meter absentuje všade. Nielen na Slovensku, aj keď našu otčinu môžeme z mnohých dôvodov považovať za lídra vo všeobecnom vzťahu k občanom. Dnes prebehla zahraničnými médiami správa o tom, že Saudská Arábia popravila mladíka po 6tich rokoch väzenia za účasť na protištátnom proteste, ktorého sa…

Dominik Liška

Poľské peniaze pre bieloruský rozhlas

0icon

Fotky google drive Učet Piotr Dzik Poslanec poľského mesta Gdansk zverejnil príspevok na Facebooku, kde hovorí, že štátne peniaze utrácajú na protesty v zahraničí, a nie na blahobyt mesta. Nejednoznačné vyhlásenie pre úradníka… Myslím si, že tu sú čitatelia, ktorým osud naši

Štefan Harabin

Biden poslušne pricupkal do Európy za Putinom

0icon

Nie Putin, prezident Ruskej federácie odišiel do Ameriky za Bidenom, ale Biden, prezident rozdelených a rozpadajúcich sa Spojených štátov amerických prichádza do Európy za Putinom 16. júna 2021. Vo vzťahoch veľmoci, resp. superveľmoci vždy cestuje slabší za silnejším. O dva týždne na to odlietajú „dve marionety, Mekelová a Zelenskyj“, každý samostatne, do USA…

Pavel Jacz

Aké hodinky, taký minister! Pán Mikulec, myslíte si to isté? Väčšina určite áno.

0icon

Problémy ministra vnútra sa začínajú kopiť. Lapá ho jeho zaujímavá minulosť. Jeho vysvetlenia oficiálnych záznamov komentuje slovami vykonštruované a Fico je klamár, chrapúň a gauner. To nám všeličo vysvetľuje, nie však podstatu problému. Oháňa sa rozsudkami súdov, na ktoré v iných reakciách haní a odsudzuje a to podľa toho, ako…

Ivan Štubňa

Diktátor Netanjahu v kresle premiéra Izraela končí ...

0icon

Netanjahua  poslalo do politického dôchodku rôznorodé zoskupenie izraelských politických strán. Svedčí to o tom, že Izraelčanom sa už prejedla politika násilia Netanjahua slúžiaceho americkým záujmom. Spojili sa proti nemu pravicové, ľavicové, ale aj proarabské sily. A to je v pomeroch Blízkeho východu niečo nevídané. Netanjahu, ktorý vládol 12 rokov železnou päsťou policajného strážneho…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 3. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí treťou časťou článku z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Každý pokus vyzistiť informácie skončil rovnakou výhovorkou, že „všetky zariadenia a písomnosti“ sú zničené. Briti nedokázali z českých robotníkov zo Škodovky dostať žiadne informácie, zatiaľ čo Američania mali čiastočný úspech. Podarilo sa im zaistiť dve rakety a určité vedecké údaje. Ďalšími…

Nebaví ťa beh, ale chceš sa hýbať? Chôdza je tvoja cesta

0 icon

Chôdza má viac výhod ako beh. Je to najlepšie fyzické cvičenie bez ohľadu na vek. Je prospešné pre ľudí, ktorí trpia srdcovými chorobami, cukrovkou alebo inými chronickými chorobami. Možno si rozmýšľal nad tým, že začneš behať, ale nebaví ťa to. Prechádzka je vhodná naozaj pre každého. Obézni ľudia teda nemôžu…

Najfascinujúcejšie fotografie z celej planéty

0 icon

Svet nás nikdy neprestane fascinovať - ​​a my o tom máme dôkaz! Možno sa vydáš na prechádzku do lesa a potuluješ sa po stopách dinosaura starých asi 150 miliónov rokov alebo po dúhovom bazéne. Toto sú dôvody, prečo vždy potrebujeme vidieť a zažiť viac z našej planéty, ktorá je, samozrejme, vzácna, úžasná…

TOP10+: Frajerskí rodičia minulosti, za ktorých by si sa nehanbil ani teraz (možno)

0 icon

Možno aj ty si niekedy rozmýšľal nad tým, aké to bolo vyrastať v dobe našich rodičov. Niektorí frajerskí jedinci oprášili staré fotky a je sa na čo pozerať. "Keď sme my boli mladí, tak sme nemali toľko vecí ako máš ty","Nemali sme toľko možností", "Telefóny neboli" a podobné reči si…

Aké je tajomstvo šťastia? Kupujte zážitky, nie materiálne veci

0 icon

Žijeme v materialistickej ére a naučili sme sa milovať a vážiť si veci, ktoré si môžme kúpiť. Prečo ale tieto veci staviame na piedestál, podľa ktorého posudzujeme, kam sme to v živote dotiahli? To predsa nie je ukazovateľ šťastia! Aké tajomstvo sa teda schováva za šťastím? Všetci máme občas pocit, že…

Vo svete IT

Vedci zachytili vzácny prípad: Trojica galaxií na kolíznom kurze môže viesť k zrážke dvoch supermasívnych čiernych dier

0 icon

Vedci z University of Maryland objavili skupinu troch galaxií, ktoré sa zlučujú dokopy. Zaujímavosťou v tomto prípade je, že v skupine galaxií by sa mohli nachádzať až dve aktívne supermasívne čierne diery, píše portál Universe Today. Udalosť, ktorá bola zaznamenaná najmenej 5 observatóriami umožní vedcom zistiť, čo sa bude diať v prípade, že do…

Aplikácia Fotky od Google dostala novú funkciu „Kôš“. Ako funguje a kde ju nájdete?

0 icon

Aplikácia Fotky od Google vo všeobecnosti patrí medzi populárnych správcov fotografií a videí, prípadne ďalšie multimediálneho obsahu v smartfóne. Začiatkom tohto mesiaca sa jej dostalo extra negatívnej pozornosti. Dôvodom je, že Google obmedzil bezplatný taríf pre ukladania fotografií a videí na 15GB, pričom doposiaľ mali používateľa k dispozícii neobmedzený ukladací…

Xiaomi rozširuje spojenectvo so Samsungom: Komunikácia medzi smartfónmi bude jednoduchšia!

0 icon

Spolupráca dvoch veľkých výrobcov na trhu Androidu bude čoskoro rozšírená. I keď na trhu sa čínske Xiaomi a juhokórejský Samsung zdajú ako rivali, v skutočnosti usilovne pracujú na prepojenosti smartfónov. Práve juhokórejský gigant by sa mal čoskoro pridať medzi podporované smartfóny aplikácie Mi Share, ktorá je prostriedkom pre zdieľanie súborov…

RECENZIA: Huawei P Smart 2021 je cenovo dostupný smartfón, ktorý zaujme špecifickú skupinu používateľov

0 icon

Nedávno mi prešiel rukami smartfón Samsung Galaxy A52 5G, s ktorým som sa mal možnosť bližšie zoznámiť. Ide o zariadenie, ktoré pri pohľade na cenovku patrí medzi drahšie smartfóny a bolo to na skúsenostiach so zariadením skutočne aj poznať. Najnovšie by som vám rád sprostredkoval skúsenosti so zariadením Huawei P…

MIUI 12.5 príde i do starších zariadení: Xiaomi rozširuje zoznam podporovaných smartfónov!

0 icon

Zatiaľ čo sa Xiaomi v poslednej dobe s aktualizáciami celkom ponáhľa, nezabúda ani na rozširovanie svojho zoznamu s podporovanými smartfónmi pre MIUI 12.5. Zoznam zatiaľ neaktualizovaných smartfónov v druhej vlne sa pomaly kráti a najnovšie na ňom môžeme nájsť ďalšie modely. Potešíme najmä majiteľov takmer už veteránov medzi smartfónmi, pretože…

Armádny Magazín

"Dnes sa začína v Bratislave najväčší sabat militaristov" Chmelár o konferencii Globsec

0 icon

Slovensko, 16. júna 2021 (AM) – Slovenský politický analytik Eduard Chmelár pri príležitosti bratislavského fóra Globsec zverejnil na sociálnej sieti svoj pohľad na celú vec. Akciu napríklad označil za "najväčší sabat militaristov".   Chmelár v prísp

V USA vyhlásili prípravu na prvú arktickú vojnu

0 icon

USA, 16. júna 2021 (AM) – Dňa 29. mája americký list National Interest napísal, že Spojené štáty americké sa spolu s mnohými štátmi sveta aktívne pripravujú na vojenský konflikt v arktickom regióne.   Autor článku Chris Osborne poznamenal, že Pentagon je znepokojený topením ľadovcov v Arktíde, čo otvára nové vodné trasy a teda aj príležito

Ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu. Vo svete stúpa počet jadrových zbraní

0 icon

Švédsko, 16. júna 2021 (AM) –Jadrové mocnosti zvýšili v roku 2020 počet rozmiestnených bojových hlavíc, hovorí sa v novej správe Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) o súčasnom stave výzbroje, odzbrojenia a svetovej bezpečnosti.   "Podľa odhadu stúpol počet jadrových bojových hlavíc rozmiestnených v

Pred 150 rokmi sa narodil Fedor Tokarev konštruktér ručných zbraní, tvorca legendárnej pištole TT

0 icon

Rusko, 16. júna 2021 (AM) – 14. júna si pripomíname 150. výročie narodenia sovietskeho dizajnéra, ktorý vytvoril asi 150 modelov ručných zbraní Fedor Vasilievič  Tokarev sa narodil 14. júna 1871 v dedine Jegorlyskskaja (oblasť Donskej armády, Ruská ríša, teraz na území okresu Jegorlyk v Rostovskej oblasti Ruskej federácie) v kozáckej rodine.…

Turecká rozviedka chytila obzvlášť nebezpečného teroristu - finančníka Islamského štátu pre Európu

0 icon

Turecko, 16. jún 2021 (AM) – Turecké špeciálne služby zaistili a priviezli zo Sýrie do Turecka jedného z vodcov teroristickej organizácie Islamský štát (ISIS) Kasima Gulera, hľadaného „červeným obežníkom“ Interpolu. Informovala o tom dnes 15. júna štátna tlačová agentúra Anadolu.   Podľa zdrojov v bezpečnostných štruktúrach bola úspešná operácia v

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali