OTS: Vstup Coca-Cola a Green Mountain Coffee Roasters do globálneho partnerstva

Spoločnosti Coca-Cola a Green Mountain Coffee Roasters, Inc. vstúpili do dlhodobého globálneho strategického partnerstva

Coca-Cola sa stane partnerom spoločnosti Green Mountain Coffee Roasters, Inc. pri zavedení novej platformy studených nápojov výrobcu Keurig.Coca-Cola kúpi 10 % minoritný podiel v spoločnosti Green Mountain Coffee Roasters, Inc. za 1,25 miliardy amerických dolárov

ATLANTA a WATERBURY, Vt. 5. februára 2014 (TASR-OTS) –(BUSINESS WIRE)– Spoločnosti Coca-Cola (NYSE: KO) a Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (GMCR) (NASDAQ: GMCR) dnes oznámili, že podpísali 10-ročnú dohodu o spolupráci na vývoji a zavedení globálneho portfólia značky Coca-Cola na účely jeho využitia v rámci chystaného nápojového systému Keurig Cold™ v spoločnosti GMCR. V rámci globálnej strategickej dohody budú spoločnosti GMCR a Coca-Cola spolupracovať, aby priniesli nápojový systém Keurig Cold™ spotrebiteľom na celom svete. V snahe zladiť dlhodobé záujmy spoločnosti tiež uzavreli kúpnu zmluvu na kmeňové akcie, v rámci ktorej spoločnosť Coca-Cola kúpi 10% minoritnú kapitálovú pozíciu v GMCR.

Podľa podmienok zmluvy o kmeňových akciách Coca-Cola získa 16.684.139 novo vydaných akcií v GMCR za približne 1,25 miliardy dolárov, čo predstavuje približne 10 % podiel vlastníctva v spoločnosti GMCR (po uvedení do platnosti na základe vydania). Cena novo vydaných akcií bola stanovená na 74,98 USD, čo predstavuje váženú priemernú cenu 50. dňa obchodovania (VWAP) k dnešnému uzavretiu trhu.

GMCR bude, ako súčasť strategickej spolupráce, výhradným partnerom spoločnosti Coca-Cola na účely výroby a predaja studených jednorazovo podávaných nápojov značky Coca-Cola. Obe spoločnosti budú taktiež skúmať ďalšie budúce príležitosti na spoluprácu v rámci platformy Keurig®.

"So spoločnosťou Coca-Cola ako globálnym strategickým partnerom pre náš domáci nápojový systém Keurig Cold na báze viacerých značiek veríme, že existuje významná možnosť prémiovať a urýchliť rast kategórie studených nápojov tým, že spotrebiteľom umožníme, aby si inovatívnym a pohodlným spôsobom mohli pripraviť svoj obľúbený čerstvý chladený nápoj jediným stlačením tlačidla," povedal Brian P. Kelley, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti GMCR. "Toto globálne partnerstvo je spojením jedinečnej značky, silných stránok v oblasti distribúcie a marketingu spoločnosti Coca-Cola s inovatívnymi technológiami a odbornými znalosťami GMCR v oblasti nápojov."

"Naša Vízia 2020 vyzýva k rozhodným a včasným opatreniam na neustále zlepšovanie a vyvíjanie nášho globálneho systému s cieľom čo najlepšie slúžiť našim zákazníkom a spotrebiteľom na celom svete," povedal Muhtar Kent, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Coca-Cola. "Táto dohoda demonštruje náš kreatívny prístup k partnerstvu a schopnosť identifikovať a zostať v čele spotrebiteľských trendov ovplyvňujúcich odvetvie. Spojením vedúcej pozície a globálnej stopy značky Coca-Cola s inovatívnou technológiou spoločnosti GMCR budeme schopní spoločne využiť mnoho zaujímavých príležitostí k rastu segmentu jednorazovo podávaných nápojov v rámci odvetvia výroby studených nápojov. Dôležité je, že toto partnerstvo poskytuje našim zákazníkom pohodlný spôsob, ako si vychutnať nápoje obľúbených značiek prostredníctvom domácej prípravy."

Investícia, ktorá podlieha obvyklým podmienkam splnenia štandardných podmienok uzatvárania podobných transakcií vrátane potrebného schválenia regulačnými orgánmi, by sa mala dokončiť v marci 2014.

Systém jednorazovo podávaných nápojov z automatických prístrojov Keurig Cold™ spoločnosti GMCR je v súčasnosti v štádiu vývoja a jeho dostupnosť sa očakáva vo fiškálnom roku 2015. Keurig Cold™ bude využívať jednorazové porciované vrecúška s presným zložením na prípravu čerstvo vyrobených studených nápojov vrátane sýtených nápojov, obohatených vôd, ovocných nápojov, nápojov pre športovcov a čajov v domácnostiach spotrebiteľov, a to len jediným stlačeným tlačidla. Jednoduchosť, kvalita a rozmanitosť – to je to, čo spotrebitelia Severnej Ameriky obľubujú na platforme systému podávania horúcich nápojov značky Keurig®. Systém poskytovania studených nápojov by mal byť podobnou platformou s otvorenou architektúrou ako „hot systém“ Keurig®.

Využitie výnosov GMCR

GMCR má v úmysle realizovať zmysluplný program spätného odkúpenia akcií na zníženie rozriedenia v dôsledku transakcie. To sa uskutoční v rámci existujúceho povolenia na spätné odkúpenie akcií v hodnote 1,1 miliardy dolárov. GMCR okrem toho plánuje v priebehu niekoľkých najbližších rokov použiť časť výnosov z novej emisie akcií na financovanie predpokladaných kapitálových výdavkov na svoj nápojový systém Keurig Cold™.

Firma BofA Merrill Lynch plnila úlohu finančného poradcu spoločnosti GMCR a Baker & McKenzie LLP pôsobí ako právny poradca.

O spoločnosti Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (GMCR) (NASDAQ: GMCR), líder v oblasti kávovarov a kávy, si získala uznávanú pozíciu vďaka oceneniam na poli prípravy kávy, inovatívnej technológii Keurig® Single Cup, a spoločensky zodpovedným obchodným postupom. GMCR podporuje miestne aj globálne komunity investovaním do kávy pestovanej trvalo udržateľným spôsobom a venovaním časti svojho zisku pred zdanením na sociálne a ekologické projekty. Ďalšie informácie získate tu: www.gmcr.com. Ak si chcete zakúpiť výrobky Keurig® a Green Mountain Coffee®, navštívte webové stránky: www.Keurig.com, www.greenmountaincoffee.com alebowww.keurig.ca.

GMCR bežne zverejňuje informácie, ktoré by mohli zaujímať investorov, v sekcii Investor Relations na svojich webových stránkach www.GMCR.com vrátane tlačových správ a kompletných účtovných uzávierok tak, ako ich predkladá SEC. Spoločnosť odporúča investorom, ktorí majú záujem o dôležité informácie a novinky, aby pravidelne navštevovali túto sekciu na jej webových stránkach. Navyše tým, že sa jednotlivci prihlásia na automatic email news release delivery (odber e-mailových tlačových správ spoločnosti), môžu dostávať novinky priamo od spoločnosti GMCR hneď po ich vydaní.

Výhľadové vyhlásenia spoločnosti GMCR

Niektoré informácie v tomto dokumente predstavujú "Výhľadové vyhlásenia". Výhľadové vyhlásenia sa dajú identifikovať podľa toho, že sa nevzťahujú výlučne na minulé ani súčasné skutočnosti. Často obsahujú slová ako "verí", "očakáva", "predpokladá", "odhaduje", "zamýšľa", "plánuje", "pokúša sa" alebo slová podobného významu či slovesá v budúcom alebo podmienenom tvare, ako "bude", "mal by", "mohol by", "môže", "má za cieľ", "zamýšľa" alebo "plánuje". Avšak absencia týchto slov alebo podobných výrazov neznamená, že vyhlásenie nie je výhľadové. Tieto vyhlásenia sa môžu vzťahovať na: očakávaný vplyv nákladov na suroviny a naše cenové opatrenia, na naše výsledky hospodárenia a hrubú maržu, očakávané trendy v oblasti čistých tržieb a hospodárskych výsledkov a ďalších finančných opatrení, očakávanú produktivitu a ďalšie zlepšenie riadenia pracovného kapitálu, úspech zavádzania a vytvárania nových produktových ponúk, vplyv kolísania výmenných kurzov, primeranosť interne vytvorených fondov a existujúcich zdrojov likvidity, ako je dostupnosť bankového financovania, očakávané výsledky hospodárenia podnikov, ktoré sme získali, naša schopnosť vydávať dlhové alebo ďalšie majetkové cenné papiere, naše očakávania týkajúce sa nákupu akcií nášho kmeňového akciového kapitálu v rámci existujúcich povolení, plánovanie výplaty dividend a vplyv vyšetrovania, ktoré spustila SEC, a akýkoľvek súvisiaci súdny spor alebo ďalšie vládne vyšetrovanie či konania týkajúce sa výkonu rozhodnutia. Výhľadové vyhlásenie nie je ani predpoveďou ani zárukou budúcich udalostí alebo okolností a k takýmto budúcim udalostiam alebo okolnostiam nesmie dôjsť. Vedenie spoločnosti je presvedčené, že tieto výhľadové vyhlásenia sú primerané vzhľadom na spôsob a čas ich vykonania. Avšak je potrebná opatrnosť, aby nedošlo k prílišnému spoliehaniu sa na tieto výhľadové vyhlásenia, pretože tieto vyhlásenia sa vykonali len k dátumu, kedy k nim došlo. Výslovne sa zriekame akejkoľvek povinnosti aktualizovať alebo revidovať tieto výhľadové vyhlásenia, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo z iného hľadiska. Okrem toho výhľadové vyhlásenia podliehajú určitým rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú líšiť od minulých skúseností našej spoločnosti a našich súčasných očakávaní alebo predstáv. Tieto riziká a neistoty zahŕňajú napríklad riziká a neistoty uvedené v časti I, "Bod 1A. Rizikové faktory" a časti II "Bod 7. Vedenie diskusie a analýza finančných podmienok a výsledkov operácií" v našej fiškálnej výročnej správe za rok 2013 podanej na formulári 10-K, v znení neskorších predpisov, a na inom mieste v tejto správe a tie, ktoré sa z času na čas uvedú v našich budúcich správach predložených Komisii pre burzy a cenné papiere.

Skutočné výsledky sa môžu od výsledkov uvedených v týchto výhľadových vyhláseniach podstatne líšiť. Výslovne sa zriekame akejkoľvek povinnosti aktualizovať alebo revidovať tieto výhľadové vyhlásenia, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo z iného hľadiska.

O spoločnosti Coca-Cola

Spoločnosť Coca-Cola (NYSE: KO) je najväčším výrobcom nealkoholických nápojov na svete a osviežuje zákazníkov viac ako 500 značkami perlivých a neperlivých nápojov. Spolu s najznámejšou značkou Coca-Cola, jednou z najcennejších a najuznávanejších značiek na svete, patria do portfólia našej spoločnosti s hodnotou 16 miliárd dolárov také značky ako Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Georgia a Del Valle. V celosvetovom meradle sme najväčším dodávateľom perlivých nápojov, džúsov, džúsových nápojov a rôznych druhov kávy určených na okamžitú spotrebu. Prostredníctvom najväčšieho systému distribúcie nápojov na svete si spotrebitelia vo viac ako 200 krajinách vychutnávajú naše nealkoholické nápoje v množstve 1,9 miliardy porcií denne. Naša spoločnosť, ktorá sa trvalo angažuje v budovaní trvalo udržateľných spoločenstiev, sa zameriava na iniciatívy, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia, šetreniu prírodných zdrojov, podpore aktívneho, zdravého životného štýlu, vytváraniu bezpečného, začleňujúceho pracovného prostredia pre našich spolupracovníkov a zvyšovaniu hospodárskeho rozvoja komunít, v rámci ktorých pôsobíme. Spoločne s našimi partnerskými závodmi na plnenie fliaš sa radíme medzi 10 najlepších súkromných zamestnávateľov na svete s viac ako 700.000 systémovými spolupracovníkmi. Ak chcete získať viac informácií, navštívte Coca-Cola Journey na webovej adrese www.coca-colacompany.com, sledujte nás na Twitteri na twitter.com/CocaColaCo, navštívte náš blog Coca-Cola Unbottled na webovej adrese www.coca-colablog.com alebo si nás nájdite na LinkedIn na webovej adrese www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.

Výhľadové vyhlásenia spoločnosti Coca-Cola

Táto tlačová správa môže obsahovať vyhlásenia, odhady alebo predstavy, ktoré tvoria "výhľadové vyhlásenia" definované vo federálnych zákonoch USA o cenných papieroch. Všeobecne platí, že slová "veriť", "očakávať", "zamýšľať", "odhadovať", "predpokladať", "plánovať", "chcieť" a podobné výrazy označujú výhľadové vyhlásenia, ktoré obvykle nie sú historickej povahy. Výhľadové vyhlásenia podliehajú určitým rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od minulých skúseností spoločnosti Coca-Cola a našich skutočných očakávaní a predstáv. Medzi tieto riziká patrí napríklad obezita a iné zdravotné problémy; zlá kvalita a nedostatok vody; zmeny v maloobchodných podmienkach a prostredí podnikania s nealkoholickými nápojmi; zvýšená konkurencia; zvýšený dopyt po potravinárskych výrobkoch a znížená poľnohospodárska produktivita v dôsledku meniacich sa poveternostných podmienok; konsolidácia v maloobchodných kanáloch alebo strata kľúčových maloobchodných zákazníkov alebo zákazníkov v oblasti zásobovania; neschopnosť rozšíriť operácie na rozvojové a rozvíjajúce sa trhy; výkyvy výmenných kurzov; zvýšenie úrokových sadzieb; neschopnosť udržiavať dobré vzťahy s partnerskými podnikmi na plnenie fliaš; zhoršenie finančnej situácie našich partnerských podnikov na plnenie fliaš; zvýšenie sadzieb dane z príjmu, zmeny daňových zákonov alebo nepriaznivé riešenie daňových záležitostí; zvýšenie daní alebo nové nepriame dane v Spojených štátoch alebo na iných veľkých trhoch; zvýšenie nákladov, prerušenie dodávok alebo nedostatok energie a palív; zvýšenie nákladov, narušenie dodávok alebo nedostatok prísad, ostatných surovín alebo obalových materiálov; zmeny zákonov a predpisov vzťahujúcich sa na nápojové nádoby a obaly; významné dodatočné označovanie alebo varovné požiadavky alebo obmedzenia týkajúce sa dostupnosti našich výrobkov; neschopnosť chrániť naše informačné systémy pred prerušením služieb, zneužitím údajov či narušením bezpečnosti; nepriaznivé všeobecné ekonomické podmienky v Spojených štátoch; nepriaznivé ekonomické a politické podmienky na medzinárodných trhoch; súdne spory alebo súdne konania; nepriaznivé poveternostné podmienky; zmeny klímy; poškodenie imidžu našej značky a firemnej povesti vyplývajúce z bezpečnosti výrobkov alebo kvality, ľudských práv alebo práv na pracovisku, obezity alebo iných problémov, a to aj v prípade ich neopodstatnenosti; zmeny alebo nedodržanie právnych a správnych opatrení vzťahujúcich sa na naše výrobky alebo obchodné operácie; zmeny účtovných štandardov; neschopnosť dosiahnuť svoje celkové dlhodobé ciele; pokračujúca neistota na globálnych úverových trhoch; jedna alebo viac finančných inštitúcií našich zmluvných strán si neplatí svoje finančné záväzky alebo skrachuje; neschopnosť realizovať ďalšie cielené výhody prostredníctvom nášho programu produktivity a reinvestícií; neschopnosť obnoviť kolektívnu zmluvu za uspokojivých podmienok alebo nás alebo naše partnerské podniky na plnenie fliaš postihne štrajk, prerušenie práce alebo pracovné nepokoje; budúce poplatky zo zníženia hodnoty vrátane poplatkov účtovaných metódou vlastného investovateľného imania; odstúpenie od plánu viacerých zamestnávateľov týkajúceho sa záväzkov v budúcnosti; neschopnosť úspešne integrovať a spravovať operácie plnenia fliaš riadené alebo vlastnené našou spoločnosťou; globálne alebo regionálne katastrofické udalosti; a ďalšie riziká uvedené v správach našej spoločnosti predkladaných Komisii pre burzy a cenné papiere (SEC) vrátane našej výročnej správy na tlačive10-K za rok končiaci 31. decembra2012a našich následne podaných štvrťročných správach na tlačive 10-Q, ktoré sú k dispozícii od SEC. Nemali by ste sa prehnane spoliehať na výhľadové vyhlásenia, ktoré sa vyjadrili len k dátumu ich vytvorenia. Spoločnosť Coca-Cola nemá žiadnu povinnosť aktualizovať ani revidovať tieto výhľadové vyhlásenia.

Kontakty pre investorov a analytikov:

Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

Suzanne DuLong, 802-488-2600

Investor.Services@GMCR.com

alebo

spoločnosť Coca-Cola

Jackson Kelly, 404-676-7563

alebo

pre médiá:

ICR pre Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

Jessica Liddell, 203-682-8208

alebo

spoločnosť Coca-Cola

Ben Deutsch, 404-676-2683

Zdroj: Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

Túto tlačovú správu si môžete pozrieť na internetovej adrese: http://www.businesswire.com/news/home/20140205006471/en

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

„Okupácia sovietskymi vojskami priniesla veľké hospodárske škody.“ Korčok zdôraznil, že garantom bezpečnosti a suverenity Slovenska sú Európska únia a NATO

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Okupácia sovietskymi vojskami priniesla veľké hospodárske škody, zničené budovy, cesty, ale aj významné ekologické znečistenie. Pri príležitosti 30. výročia odchodu sovietskych vojsk z územia Československa to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Posledný transport so sovietskymi vojakmi a technikou opustil…

Erdogan: Prvé rokovanie s Bidenom otvorilo „novú éru“

0 icon

Ankara 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Presidency, Patrick Semansky)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok uviedol, že jeho prvé stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom otvorilo "novú éru" konštruktívnych väzieb. Informuje o tom agentúra AFP Erdogan a Biden sa ako hlavy štátov stretli minulý týždeň v rámci summitu NATO…

Pokuta, ktorú udelil Úrad pre verejné obstarávanie, je dôsledkom nečinnosti bývalého vedenia

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pokuta, ktorú udelil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) Ministerstvu vnútra (MV) SR, je dôsledkom nečinnosti predchádzajúceho vedenia. Služby spojené s realizáciou letov neobstaralo v súlade so zákonom a neuskutočnilo ani žiadne kroky pri príprave verejného obstarávania. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Kancelácie…

Úrad vlády: Smer-SD chce klamstvami pomýliť občanov a vytvoriť si podmienky na návrat

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Opozičná strana Smer-SD je politické krídlo organizovaného zločinu. Svojimi klamstvami chce pomýliť občanov a vytvoriť si podmienky na opätovný návrat k moci a starým poriadkom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu vlády (ÚV) SR Ľubica Janíková Reagovala tak na Smer-SD, ktorý tvrdí, že…

Krištáľové krídlo si prevzal aj úspešný olympionik Michal Martikán

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Dvojnásobný olympijský šampión Michal Martikán po boku vedcov Borisa Klempu a Pavla Čekana sa stali laureátmi 24. ročníka cien Krištáľové krídlo. Spolu s ďalšími desiatimi osobnosťami ich ocenili na galavečeri v priestoroch historického Šimák Zámku Pezinok Osobnosti spoločenského, kultúrneho, športového, hospodárskeho a verejného…

Prezidentka a Leyenová sa na jednom zhodli: Popri hospodárskej obnove sa treba zamerať na demokratické hodnoty

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Európska únia potrebuje popri hospodárskej obnove zamerať svoju pozornosť aj na demokratické hodnoty. Tie európske spoločenstvo spájajú a ostávajú predpokladom spolupráce. Zhodli sa na tom prezidentka SR Zuzana Čaputová a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na stretnutí v Prezidentskom paláci v…

Veľvyslanec USA sa údajne do konca týždňa vráti do Moskvy

0 icon

Washington 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Veľvyslanec Spojených štátov v Rusku John Sullivan sa údajne do konca týždňa vráti do Moskvy. V pondelok o tom informovala agentúra Interfax s odvolaním sa nemenovaný zdroj Sullivan odišiel z Moskvy koncom apríla po tom, ako Rusko vypovedalo desať zamestnancov americkej ambasády…

Advokát Šabík prevzal neznámy predmet, dopustil sa disciplinárneho previnenia

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Advokát Andrej Šabík sa dopustil disciplinárneho previnenia v súvislosti s tým, že prevzal od klienta neznámy predmet. Informovala o tom Slovenská advokátska komora (SAK), ktorá odmietla, že by šlo o "motáky" Ako opisuje komora, Šabík mal od svojho klienta prevziať neznámy predmet tak,…

Cestovanie mimo hraníc Slovenska sa zatiaľ obmedzovať nebude, tvrdí Lengvarský: „Vstupenkou bude očkovanie, alebo…“ Tak bude, či nebude?! A tí, čo chorobu prekonali, majú smolu

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Cestovanie mimo hraníc Slovenskej republiky sa zatiaľ obmedzovať nebude. Povedal to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) po rokovaní Ústredného krízového štábu a v zápätí informoval o obmedzeniach doterajšieho cestovania. Možno si vôbec nevšimnúť protirečivosť týchto tvrdení?  Hovoria, že sa nebude obmedzovať,…

Aj Slováci žijúci v zahraničí sa môžu dať zaočkovať v SR

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí, sa môžu dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku. Ak sú poistení v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ), náklad na očkovanie slovenskej zdravotnej poisťovni, ktorá očkovanie uhradila na Slovensku, vráti zdravotná poisťovňa štátu, v ktorom sú poistení.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Pôvodne Igor Matovič chcel, aby sa vysťahoval z domu Fico. Dnes sa chce vysťahovať on sám. Dokonca zo Slovenskej republiky

0icon

Igor Matovič, v prípade že prejde referendum reálne uvažuje nad tým, že sa vystahuje zo Slovenska kvôli Róbertovi Ficovi a jeho ďalšiemu pôsobeniu v politike. Povedal to aktuálne v interview pre korporátne médium “Dostal som tip na doplnenie programu vlády: “Obchody otvárať, smerákov zatvárať.” Dokelu, škoda, že už je programko…

Ivan Lehotský st.

Niečo tu nesedí

0icon

Z oficiálnych celoeurópskych štatistík sa možno dozvedieť, že ku dňu 8. 6. 2021 došlo v Európskej únii po očkovaní proti Covidu-19 k 13 867 úmrtiam a ťažkým poškodeniam zdravia. Menované sú tam všetky štyri západné druhy očkovania. Z celkového počtu 448 miliónov obyvateľov EÚ je to 0,0031 %. Štatistika Slovenskej…

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Zrod atómovej bomby: Keď výnalezcov desí ich vlastný výtvor

0 icon

Keď prvýkrát vyskúšali tvorcovia atómovej bomby jej silu v praxi – v púšti, zostali zhrození. Výbuch bol oveľa mocnejší, ako predpokladali. Ale poďme pekne po poriadku. Vedci, ktorí za druhej svetovej vojny v supertajnom americkom výskumnom centre, sedeli na pušnom prachu. Pušnom prachu... teda to je iba zlomok pravdy, na čom skutočne sedeli. A to…

6 výchovných tajomstiev, ktoré vaše dieťa v budúcnosti ocení

0 icon

Starostliví rodičia chcú, aby z ich deti vyrástli úspešné, šťastné a bohaté osobnosti. Na to nie je vôbec potrebné nútiť dieťa, aby študovalo od rána do večera, a cez víkendy, aby ho vzali do všetkých krúžkov v meste. Od detstva je oveľa dôležitejšie vštepovať dieťaťu správne finančné a životné návyky a…

Rúška na tvár a latexové rukavice sú novým environmentálnym problémom

0 icon

Pandémia Covid-19 dala našej planéte dočasnú možnosť dýchať, keďže sa počas tejto doby znížili emisie skleníkových plynov. Rovnako sme ale vytvorili novú environmentálnu pohromu - pláže plné latexových rukavíc a kanály upchaté rúškami na tvár. Niekoľko organizácií vyjadrilo obavy, že oceány, rieky a kanalizácie sú čoraz viac zaplavené jednorázovými rúškami…

Záhada nacistických pokladov: Kde je zlato? 5. časť

0 icon

Všetko, čo sa vykopalo, bolo poslané do Frankfurtu a tam uložené v budove ríšskej banky, ale i behom ukladania sa niečo niekde „mimovoľne“ ukradlo. Stráže v budove evidentne neboli tak dôsledné, ako byť mali. Nikto ani nespísal všetko, čo sa tam ukladá. Vitajte pri v poradí piatej časti série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov. Úlohu…

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Vo svete IT

Študent „pomocou origami“ vyriešil jeden z najväčších problémov laparoskopickej chirurgie

0 icon

Laparoskopia je operačná metóda, pri ktorej je do tela zavedený tenký nástroj, ktorý má na svojom konci kameru. Tá umožňuje lekárom nahliadnuť do ľudského tela počas operácie. Zároveň je to metóda, ktorá uľahčuje priebeh operácie nielen pre doktorov, ale aj pre samotných pacientov, píše portál BYU. Laparoskopia má ale jednu…

Xiaomi pracuje na zaujímavej technológii, ktorá by umožnila nabíjať smartfón s nabíjačkou, ktorá nie je pripojená k zdroju energie

0 icon

Xiaomi v priebehu posledných mesiacov viackrát pútalo pozornosť médií v súvislosti s technológiou nabíjania zariadení. Jednou z najviac inovatívnych technológií, ktorú spoločnosť v nedávnej minulosti ukázala svetu, je Xiaomi Mi Air Charge. Ide o technológiu, ktorá umožňuje bezdrôtové nabíjanie zariadenia na väčšie vzdialenosti niekoľko metrov (zatiaľ) pri výkone 5W. Neskôr…

Mi 10T Lite dostáva MIUI 12.5 nadstavbu. Ktoré ďalšie Xiaomi smartfóny sú teraz na rade?

0 icon

O aktualizácii na MIUI 12.5 sme už pár dní nepočuli. Xiaomi sa však znovu ozýva s aktualizáciou pre ďalší smartfón, ktorý bol predstavený necelý rok dozadu. Mi 10T Lite ako dostupný 5G smartfón na trhu so 120Hz displejom tak získava aktualizáciu krátko potom, ako Xiaomi začalo distribuovať aktualizáciu pre zariadenia…

Nová metóda recyklácie batérií z elektromobilov by mohla byť nielen účinnejšou, ale hlavne ekologickejšou. O čo presne ide?

0 icon

Elektromobilita je v súčasnosti jednou z najhorúcejších tém. Má ísť o jeden z hlavných nástrojov, ako môžeme znížiť emisie produkované spaľovaním fosílnych palív. Podľa odhadov analytikov zo začiatku mesiaca, už v roku 2024 až 2025 by elektromobily mohli byť cenovo porovnateľné s konvenčnými vozidlami. Analytici tvrdia, že to umožňuje hlavne…

AKTUÁLNE: Telekom rozširuje pokrytie 5G signálom už aj mimo Bratislavy. Ste v pokrytí aj vy?

0 icon

Len pár dní dozadu mobilný operátor Telekom oznamoval, že rozširuje pokrytie 5G signálom o ďalšie lokality naprieč Bratislavou. Išlo konkrétne o oblasť Dúbravky a Lamaču. Najnovšie spoločnosť oznamuje, že rozširuje pokrytie už aj mimo Bratislavy, kde aktuálne pokrýva 17 oblastí. 5G už nie je „exkluzivitou“ hlavného mesta Slovak Telekom najnovšie…

Armádny Magazín

Video: Výbuchy vedľa lietadlovej lode - americké námorníctvo uskutočnilo nárazové testy USS Gerald Ford

0 icon

USA, 21. júna 2021 (AM) – V USA sa uskutočnili ďalšie testy lietadlovej lode Gerald R. Ford (CVN-78) prvej lietadlovej lode novej triedy v americkom námorníctve. Pentagón uvádza, že testy boli spojené s kontrolou stability lode v prípade silných morských vĺn v dôsledku pravdepodobného nepriateľského útoku. Za týmto účelom došlo v blízkosti lietadlovej l

Čím chcú v Rusku nahradiť medzikontinentálne rakety Topol?

0 icon

Rusko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský jadrový potenciál má byť zrejme vážne obnovený. Budeme sa o tom môcť dozvedieť už v druhej polovici roka 2021, kedy sa začnú letové skúšky novej rakety. Hlavná otázka spočíva v tom, či nahradí Jarsy, alebo sa bude používať spolu s nimi ...   V…

Putin napísal článok pre nemecký denník k 80. výročiu útoku nacistov na Sovietsky zväz

0 icon

Nemecko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin pripravil špeciálny článok pri príležitosti 80. výročia od útoku nacistického Nemecka na Sovietsky zväz, čo znamenalo začiatok Veľkej vlasteneckej vojny. Článok bude publikovaný v jednom z veľkých nemeckých vydaní, informovali v programe Moskva. Kremeľ.

Mäsiar z Teheránu: Izrael kritizuje nového Iránskeho vodcu

0 icon

Izrael, 21. júna 2021 (AM) – Predstaviteľ izraelského ministerstva zahraničia  Lior Hayat označil Ibrahima Raisiho, ktorý bol 19. júna zvolený za prezidenta Iránu, za „mäsiara z Teheránu“. O iránskom vodcovi to napísal na svojej stránke na Twitteri. Poznamenal, že

The Guardian: Čína nepredstavuje tú najväčšiu hrozbu pre USA

0 icon

Veľká Británia, 21. júna 2021 (AM) –Počas povojnovej histórie Spojených štátov sa Washington snažil obviňovať ostatných za svoje problémy a démonizovať súperiace krajiny, uviedol v článku pre denník The Guardian politický komentátor profesor Robert Reich.   Reich pripomenul, že pred viac ako 60 rokmi viedli obavy USA o to, že Soviets

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali