OTS: Vstup Coca-Cola a Green Mountain Coffee Roasters do globálneho partnerstva

Spoločnosti Coca-Cola a Green Mountain Coffee Roasters, Inc. vstúpili do dlhodobého globálneho strategického partnerstva

Coca-Cola sa stane partnerom spoločnosti Green Mountain Coffee Roasters, Inc. pri zavedení novej platformy studených nápojov výrobcu Keurig.Coca-Cola kúpi 10 % minoritný podiel v spoločnosti Green Mountain Coffee Roasters, Inc. za 1,25 miliardy amerických dolárov

ATLANTA a WATERBURY, Vt. 5. februára 2014 (TASR-OTS) –(BUSINESS WIRE)– Spoločnosti Coca-Cola (NYSE: KO) a Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (GMCR) (NASDAQ: GMCR) dnes oznámili, že podpísali 10-ročnú dohodu o spolupráci na vývoji a zavedení globálneho portfólia značky Coca-Cola na účely jeho využitia v rámci chystaného nápojového systému Keurig Cold™ v spoločnosti GMCR. V rámci globálnej strategickej dohody budú spoločnosti GMCR a Coca-Cola spolupracovať, aby priniesli nápojový systém Keurig Cold™ spotrebiteľom na celom svete. V snahe zladiť dlhodobé záujmy spoločnosti tiež uzavreli kúpnu zmluvu na kmeňové akcie, v rámci ktorej spoločnosť Coca-Cola kúpi 10% minoritnú kapitálovú pozíciu v GMCR.

Podľa podmienok zmluvy o kmeňových akciách Coca-Cola získa 16.684.139 novo vydaných akcií v GMCR za približne 1,25 miliardy dolárov, čo predstavuje približne 10 % podiel vlastníctva v spoločnosti GMCR (po uvedení do platnosti na základe vydania). Cena novo vydaných akcií bola stanovená na 74,98 USD, čo predstavuje váženú priemernú cenu 50. dňa obchodovania (VWAP) k dnešnému uzavretiu trhu.

GMCR bude, ako súčasť strategickej spolupráce, výhradným partnerom spoločnosti Coca-Cola na účely výroby a predaja studených jednorazovo podávaných nápojov značky Coca-Cola. Obe spoločnosti budú taktiež skúmať ďalšie budúce príležitosti na spoluprácu v rámci platformy Keurig®.

"So spoločnosťou Coca-Cola ako globálnym strategickým partnerom pre náš domáci nápojový systém Keurig Cold na báze viacerých značiek veríme, že existuje významná možnosť prémiovať a urýchliť rast kategórie studených nápojov tým, že spotrebiteľom umožníme, aby si inovatívnym a pohodlným spôsobom mohli pripraviť svoj obľúbený čerstvý chladený nápoj jediným stlačením tlačidla," povedal Brian P. Kelley, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti GMCR. "Toto globálne partnerstvo je spojením jedinečnej značky, silných stránok v oblasti distribúcie a marketingu spoločnosti Coca-Cola s inovatívnymi technológiami a odbornými znalosťami GMCR v oblasti nápojov."

"Naša Vízia 2020 vyzýva k rozhodným a včasným opatreniam na neustále zlepšovanie a vyvíjanie nášho globálneho systému s cieľom čo najlepšie slúžiť našim zákazníkom a spotrebiteľom na celom svete," povedal Muhtar Kent, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Coca-Cola. "Táto dohoda demonštruje náš kreatívny prístup k partnerstvu a schopnosť identifikovať a zostať v čele spotrebiteľských trendov ovplyvňujúcich odvetvie. Spojením vedúcej pozície a globálnej stopy značky Coca-Cola s inovatívnou technológiou spoločnosti GMCR budeme schopní spoločne využiť mnoho zaujímavých príležitostí k rastu segmentu jednorazovo podávaných nápojov v rámci odvetvia výroby studených nápojov. Dôležité je, že toto partnerstvo poskytuje našim zákazníkom pohodlný spôsob, ako si vychutnať nápoje obľúbených značiek prostredníctvom domácej prípravy."

Investícia, ktorá podlieha obvyklým podmienkam splnenia štandardných podmienok uzatvárania podobných transakcií vrátane potrebného schválenia regulačnými orgánmi, by sa mala dokončiť v marci 2014.

Systém jednorazovo podávaných nápojov z automatických prístrojov Keurig Cold™ spoločnosti GMCR je v súčasnosti v štádiu vývoja a jeho dostupnosť sa očakáva vo fiškálnom roku 2015. Keurig Cold™ bude využívať jednorazové porciované vrecúška s presným zložením na prípravu čerstvo vyrobených studených nápojov vrátane sýtených nápojov, obohatených vôd, ovocných nápojov, nápojov pre športovcov a čajov v domácnostiach spotrebiteľov, a to len jediným stlačeným tlačidla. Jednoduchosť, kvalita a rozmanitosť – to je to, čo spotrebitelia Severnej Ameriky obľubujú na platforme systému podávania horúcich nápojov značky Keurig®. Systém poskytovania studených nápojov by mal byť podobnou platformou s otvorenou architektúrou ako „hot systém“ Keurig®.

Využitie výnosov GMCR

GMCR má v úmysle realizovať zmysluplný program spätného odkúpenia akcií na zníženie rozriedenia v dôsledku transakcie. To sa uskutoční v rámci existujúceho povolenia na spätné odkúpenie akcií v hodnote 1,1 miliardy dolárov. GMCR okrem toho plánuje v priebehu niekoľkých najbližších rokov použiť časť výnosov z novej emisie akcií na financovanie predpokladaných kapitálových výdavkov na svoj nápojový systém Keurig Cold™.

Firma BofA Merrill Lynch plnila úlohu finančného poradcu spoločnosti GMCR a Baker & McKenzie LLP pôsobí ako právny poradca.

O spoločnosti Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (GMCR) (NASDAQ: GMCR), líder v oblasti kávovarov a kávy, si získala uznávanú pozíciu vďaka oceneniam na poli prípravy kávy, inovatívnej technológii Keurig® Single Cup, a spoločensky zodpovedným obchodným postupom. GMCR podporuje miestne aj globálne komunity investovaním do kávy pestovanej trvalo udržateľným spôsobom a venovaním časti svojho zisku pred zdanením na sociálne a ekologické projekty. Ďalšie informácie získate tu: www.gmcr.com. Ak si chcete zakúpiť výrobky Keurig® a Green Mountain Coffee®, navštívte webové stránky: www.Keurig.com, www.greenmountaincoffee.com alebowww.keurig.ca.

GMCR bežne zverejňuje informácie, ktoré by mohli zaujímať investorov, v sekcii Investor Relations na svojich webových stránkach www.GMCR.com vrátane tlačových správ a kompletných účtovných uzávierok tak, ako ich predkladá SEC. Spoločnosť odporúča investorom, ktorí majú záujem o dôležité informácie a novinky, aby pravidelne navštevovali túto sekciu na jej webových stránkach. Navyše tým, že sa jednotlivci prihlásia na automatic email news release delivery (odber e-mailových tlačových správ spoločnosti), môžu dostávať novinky priamo od spoločnosti GMCR hneď po ich vydaní.

Výhľadové vyhlásenia spoločnosti GMCR

Niektoré informácie v tomto dokumente predstavujú "Výhľadové vyhlásenia". Výhľadové vyhlásenia sa dajú identifikovať podľa toho, že sa nevzťahujú výlučne na minulé ani súčasné skutočnosti. Často obsahujú slová ako "verí", "očakáva", "predpokladá", "odhaduje", "zamýšľa", "plánuje", "pokúša sa" alebo slová podobného významu či slovesá v budúcom alebo podmienenom tvare, ako "bude", "mal by", "mohol by", "môže", "má za cieľ", "zamýšľa" alebo "plánuje". Avšak absencia týchto slov alebo podobných výrazov neznamená, že vyhlásenie nie je výhľadové. Tieto vyhlásenia sa môžu vzťahovať na: očakávaný vplyv nákladov na suroviny a naše cenové opatrenia, na naše výsledky hospodárenia a hrubú maržu, očakávané trendy v oblasti čistých tržieb a hospodárskych výsledkov a ďalších finančných opatrení, očakávanú produktivitu a ďalšie zlepšenie riadenia pracovného kapitálu, úspech zavádzania a vytvárania nových produktových ponúk, vplyv kolísania výmenných kurzov, primeranosť interne vytvorených fondov a existujúcich zdrojov likvidity, ako je dostupnosť bankového financovania, očakávané výsledky hospodárenia podnikov, ktoré sme získali, naša schopnosť vydávať dlhové alebo ďalšie majetkové cenné papiere, naše očakávania týkajúce sa nákupu akcií nášho kmeňového akciového kapitálu v rámci existujúcich povolení, plánovanie výplaty dividend a vplyv vyšetrovania, ktoré spustila SEC, a akýkoľvek súvisiaci súdny spor alebo ďalšie vládne vyšetrovanie či konania týkajúce sa výkonu rozhodnutia. Výhľadové vyhlásenie nie je ani predpoveďou ani zárukou budúcich udalostí alebo okolností a k takýmto budúcim udalostiam alebo okolnostiam nesmie dôjsť. Vedenie spoločnosti je presvedčené, že tieto výhľadové vyhlásenia sú primerané vzhľadom na spôsob a čas ich vykonania. Avšak je potrebná opatrnosť, aby nedošlo k prílišnému spoliehaniu sa na tieto výhľadové vyhlásenia, pretože tieto vyhlásenia sa vykonali len k dátumu, kedy k nim došlo. Výslovne sa zriekame akejkoľvek povinnosti aktualizovať alebo revidovať tieto výhľadové vyhlásenia, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo z iného hľadiska. Okrem toho výhľadové vyhlásenia podliehajú určitým rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú líšiť od minulých skúseností našej spoločnosti a našich súčasných očakávaní alebo predstáv. Tieto riziká a neistoty zahŕňajú napríklad riziká a neistoty uvedené v časti I, "Bod 1A. Rizikové faktory" a časti II "Bod 7. Vedenie diskusie a analýza finančných podmienok a výsledkov operácií" v našej fiškálnej výročnej správe za rok 2013 podanej na formulári 10-K, v znení neskorších predpisov, a na inom mieste v tejto správe a tie, ktoré sa z času na čas uvedú v našich budúcich správach predložených Komisii pre burzy a cenné papiere.

Skutočné výsledky sa môžu od výsledkov uvedených v týchto výhľadových vyhláseniach podstatne líšiť. Výslovne sa zriekame akejkoľvek povinnosti aktualizovať alebo revidovať tieto výhľadové vyhlásenia, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo z iného hľadiska.

O spoločnosti Coca-Cola

Spoločnosť Coca-Cola (NYSE: KO) je najväčším výrobcom nealkoholických nápojov na svete a osviežuje zákazníkov viac ako 500 značkami perlivých a neperlivých nápojov. Spolu s najznámejšou značkou Coca-Cola, jednou z najcennejších a najuznávanejších značiek na svete, patria do portfólia našej spoločnosti s hodnotou 16 miliárd dolárov také značky ako Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Georgia a Del Valle. V celosvetovom meradle sme najväčším dodávateľom perlivých nápojov, džúsov, džúsových nápojov a rôznych druhov kávy určených na okamžitú spotrebu. Prostredníctvom najväčšieho systému distribúcie nápojov na svete si spotrebitelia vo viac ako 200 krajinách vychutnávajú naše nealkoholické nápoje v množstve 1,9 miliardy porcií denne. Naša spoločnosť, ktorá sa trvalo angažuje v budovaní trvalo udržateľných spoločenstiev, sa zameriava na iniciatívy, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia, šetreniu prírodných zdrojov, podpore aktívneho, zdravého životného štýlu, vytváraniu bezpečného, začleňujúceho pracovného prostredia pre našich spolupracovníkov a zvyšovaniu hospodárskeho rozvoja komunít, v rámci ktorých pôsobíme. Spoločne s našimi partnerskými závodmi na plnenie fliaš sa radíme medzi 10 najlepších súkromných zamestnávateľov na svete s viac ako 700.000 systémovými spolupracovníkmi. Ak chcete získať viac informácií, navštívte Coca-Cola Journey na webovej adrese www.coca-colacompany.com, sledujte nás na Twitteri na twitter.com/CocaColaCo, navštívte náš blog Coca-Cola Unbottled na webovej adrese www.coca-colablog.com alebo si nás nájdite na LinkedIn na webovej adrese www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.

Výhľadové vyhlásenia spoločnosti Coca-Cola

Táto tlačová správa môže obsahovať vyhlásenia, odhady alebo predstavy, ktoré tvoria "výhľadové vyhlásenia" definované vo federálnych zákonoch USA o cenných papieroch. Všeobecne platí, že slová "veriť", "očakávať", "zamýšľať", "odhadovať", "predpokladať", "plánovať", "chcieť" a podobné výrazy označujú výhľadové vyhlásenia, ktoré obvykle nie sú historickej povahy. Výhľadové vyhlásenia podliehajú určitým rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od minulých skúseností spoločnosti Coca-Cola a našich skutočných očakávaní a predstáv. Medzi tieto riziká patrí napríklad obezita a iné zdravotné problémy; zlá kvalita a nedostatok vody; zmeny v maloobchodných podmienkach a prostredí podnikania s nealkoholickými nápojmi; zvýšená konkurencia; zvýšený dopyt po potravinárskych výrobkoch a znížená poľnohospodárska produktivita v dôsledku meniacich sa poveternostných podmienok; konsolidácia v maloobchodných kanáloch alebo strata kľúčových maloobchodných zákazníkov alebo zákazníkov v oblasti zásobovania; neschopnosť rozšíriť operácie na rozvojové a rozvíjajúce sa trhy; výkyvy výmenných kurzov; zvýšenie úrokových sadzieb; neschopnosť udržiavať dobré vzťahy s partnerskými podnikmi na plnenie fliaš; zhoršenie finančnej situácie našich partnerských podnikov na plnenie fliaš; zvýšenie sadzieb dane z príjmu, zmeny daňových zákonov alebo nepriaznivé riešenie daňových záležitostí; zvýšenie daní alebo nové nepriame dane v Spojených štátoch alebo na iných veľkých trhoch; zvýšenie nákladov, prerušenie dodávok alebo nedostatok energie a palív; zvýšenie nákladov, narušenie dodávok alebo nedostatok prísad, ostatných surovín alebo obalových materiálov; zmeny zákonov a predpisov vzťahujúcich sa na nápojové nádoby a obaly; významné dodatočné označovanie alebo varovné požiadavky alebo obmedzenia týkajúce sa dostupnosti našich výrobkov; neschopnosť chrániť naše informačné systémy pred prerušením služieb, zneužitím údajov či narušením bezpečnosti; nepriaznivé všeobecné ekonomické podmienky v Spojených štátoch; nepriaznivé ekonomické a politické podmienky na medzinárodných trhoch; súdne spory alebo súdne konania; nepriaznivé poveternostné podmienky; zmeny klímy; poškodenie imidžu našej značky a firemnej povesti vyplývajúce z bezpečnosti výrobkov alebo kvality, ľudských práv alebo práv na pracovisku, obezity alebo iných problémov, a to aj v prípade ich neopodstatnenosti; zmeny alebo nedodržanie právnych a správnych opatrení vzťahujúcich sa na naše výrobky alebo obchodné operácie; zmeny účtovných štandardov; neschopnosť dosiahnuť svoje celkové dlhodobé ciele; pokračujúca neistota na globálnych úverových trhoch; jedna alebo viac finančných inštitúcií našich zmluvných strán si neplatí svoje finančné záväzky alebo skrachuje; neschopnosť realizovať ďalšie cielené výhody prostredníctvom nášho programu produktivity a reinvestícií; neschopnosť obnoviť kolektívnu zmluvu za uspokojivých podmienok alebo nás alebo naše partnerské podniky na plnenie fliaš postihne štrajk, prerušenie práce alebo pracovné nepokoje; budúce poplatky zo zníženia hodnoty vrátane poplatkov účtovaných metódou vlastného investovateľného imania; odstúpenie od plánu viacerých zamestnávateľov týkajúceho sa záväzkov v budúcnosti; neschopnosť úspešne integrovať a spravovať operácie plnenia fliaš riadené alebo vlastnené našou spoločnosťou; globálne alebo regionálne katastrofické udalosti; a ďalšie riziká uvedené v správach našej spoločnosti predkladaných Komisii pre burzy a cenné papiere (SEC) vrátane našej výročnej správy na tlačive10-K za rok končiaci 31. decembra2012a našich následne podaných štvrťročných správach na tlačive 10-Q, ktoré sú k dispozícii od SEC. Nemali by ste sa prehnane spoliehať na výhľadové vyhlásenia, ktoré sa vyjadrili len k dátumu ich vytvorenia. Spoločnosť Coca-Cola nemá žiadnu povinnosť aktualizovať ani revidovať tieto výhľadové vyhlásenia.

Kontakty pre investorov a analytikov:

Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

Suzanne DuLong, 802-488-2600

Investor.Services@GMCR.com

alebo

spoločnosť Coca-Cola

Jackson Kelly, 404-676-7563

alebo

pre médiá:

ICR pre Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

Jessica Liddell, 203-682-8208

alebo

spoločnosť Coca-Cola

Ben Deutsch, 404-676-2683

Zdroj: Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

Túto tlačovú správu si môžete pozrieť na internetovej adrese: http://www.businesswire.com/news/home/20140205006471/en

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kommersant: Putin a Biden sa môžu stretnúť vo Švajčiarsku

0 icon

Moskva 18. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Stretnutie prezidentov Ruska a Spojených štátov Vladimira Putina a Joea Bidena, ktoré sa predpokladá v júni, sa môže uskutočniť vo Švajčiarsku, informoval v pondelok ruský denník Kommersant s odvolaním sa na svoje zdroje Podľa denníka Kremeľ odmietol komentovať informácie o možnom mieste konania…

Prezidentka vymenuje v utorok prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR

0 icon

Bratislava 18. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok (18. 5.) ráno vymenuje za prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Pavla Naďa. TASR o tom informoval Lukáš Laczko z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Naďa zvolila za kandidáta Súdna rada SR. Vznik NSS SR priniesla minuloročná…

Parlamentná schôdza bude v utorok 18. mája prerušená do budúceho týždňa. Dôvodom je Matovičov návrh

0 icon

Bratislava 18. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Rokovanie 28. schôdze Národnej rady SR (NR SR) bude v utorok 18. mája prerušené do budúceho týždňa. Agentúre SITA to potvrdila predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová. Ako prvý o tom informoval spravodajský portál Aktuality.sk Dôvodom má byť podľa…

Nedajú s tým pokoj: 12 veľvyslancov vyzvalo Slovensko na prijatie Istanbulského dohovoru. Západ voči nám vedie kultúrnu vojnu

0 icon

Bratislava 18. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Aj keď Slovensko jednoznačne odmietlo zvrátený Istanbulský dohovor, niektoré krajiny sa nám ho snažia pretlačiť za každú cenu. 12 prevažne západných veľvyslancov pôsobiacich v Bratislave vyzvalo Slovensko, aby prijalo Istanbulský dohovor. Začnime už otvorene hovoriť o kultúrnej vojne, ktorú voči nám vedú západné krajiny…

Do španielskej enklávy Ceuta dorazilo v pondelok najmenej 5000 migrantov

0 icon

Madrid 18. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Antonio Sempere/Europa Press)   Najmenej 5000 migrantov dorazilo v pondelok do oblasti španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike. Podľa španielskych úradov ide o rekordný počet migrantov, ktorí vstúpili za jediný deň do tejto enklávy, informovala v utorok agentúra AFP Migranti podľa španielskych úradov vstúpili na územie…

Americký prezident vyjadril podporu prímeriu medzi Izraelom a Hamasom

0 icon

Washington 18. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Joe Biden počas pondelňajšieho telefonátu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom vyjadril podporu prímeriu v konflikte medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, uviedol Biely dom "Prezident vyjadril podporu prímeriu a prediskutoval angažovanosť USA s Egyptom a ďalšími partnermi v tomto smere," citovala…

USA zablokovali tretí návrh vyhlásenia BR OSN ku kríze na Blízkom východe

0 icon

New York/Ramalláh 17. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Heidi Levine)   Spojené štáty v pondelok - už tretíkrát v priebehu týždňa - zablokovali prijatie spoločného vyhlásenia Bezpečnostnej rady (BR) OSN požadujúceho zastavenie izraelsko-palestínskych násilností a ochranu civilistov. Podľa agentúry AFP o tom informovali diplomatické zdroje Text, ktorý vypracovali Čína, Tunisko a Nórsko, bol  predložený…

Registrácie nových osobných automobilov v apríli medziročne stúpli takmer o 100 %

0 icon

Bratislava 17. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Na Slovensku sa v apríli tohto roka zaregistrovalo 6 787 nových osobných automobilov. V medziročnom porovnaní je to nárast o 98,22 %, pričom v absolútnom počte predaných osobných vozidiel zaostávame za päťročným priemerom o 11,6 %. O registrácii vozidiel informuje v tlačovej správe Zväz…

V ČR letné scény sa otvárajú, na budúci týždeň môžu začať premietať i kiná

0 icon

Praha 17. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   V Česku sa od pondelka môžu konať kultúrne podujatia pod holým nebom s účasťou 700 sediacich ľudí. Od 24. mája pritom bude podľa českého ministra kultúry Lubomíra Zaorálka už pravdepodobne možné organizovať tieto akcie vonku až pre 1000 ľudí a vnútri pre…

Stoltenberg: NATO chce budovať silné partnerstvo so Srbskom

0 icon

Brusel 17. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-John Thys, Pool via AP)   NATO je odhodlané budovať silné partnerstvo so Srbskom. Uviedol to v pondelok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom, ktoré sa uskutočnilo v bruselskom sídle Severoatlantickej aliancie "Srbsko je dlhoročným partnerom našej Aliancie a chcem…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Radovan Hrádek

Krátka úvaha nad podaním návrhu o súlade referendovej otázky s Ústavou SR podanej Čaputovou

0icon

Aby to bolo čitateľom jasné, vrelo odporúčam, aby si najprv prečítali samotné podanie Prezidentky SR na Ústavný súd SSR. Je na tejto linke: https://www.ustavnysud.sk/povinne-zverejnovane-navrhy-a-staznosti#!suggestionView Číslo konanie pred Ústavným súdom SR je Rvp1048/2021 V prvom rade je potrebné povedať, že sa jedná o veľmi obratne „podsunutý“ návrh na rozhodnutie Ústavného súdu SR aby…

Gustáv Murín

Sex so zvieratami a ich ochrancovia

0icon

Fašizmus, nacizmus, komunizmus a rasizmus boli len rôznymi variantmi zjednodušeného myslenia, ktoré je nám všetkým nebezpečne blízke. Všetky ponúkali výklad sveta, ktorý sa dá zhrnúť do jedinej vety: „Toto je nepriateľ a až ho zničíme, všetci budeme šťastní!“. Vyrovnávať sa každodenne s rôznosťou, premenlivosťou a nejednoznačnosťou sveta je náročné a namáhavé. Vyžaduje to abstraktné myslenie…

Boris Mesár

1. Rodičia zlyhali a nechali a stále nechávajú terorizovať svoje deti . Odpustia Vám to niekedy ? 2. Americký národ v ohrození: Penzionovaní generáli píšu otvorený list

0icon

1. „Nemôže existovať nijaké horšie odhalenie duše spoločnosti,“ vyhlásil Nelson Mandela, „ako spôsob, akým zaobchádza so svojimi deťmi.“ Podľa tohto štandardu má naša spoločnosť teraz dušu týrajúceho rodiča. Pandémia zmenila dospelých alebo prinajmenšom tých, ktorí stanovujú pravidlá, na sebeckých neurotikov, ktorí trestajú nevinné deti už rok . Deti sa nedokážu…

Ján Vydra

Celková analýza kauzy COVID a prečo nás zatvárajú do domácej karantény(5) aneb nie je mi to jedno

0icon

Či som chcel alebo nie, napísanie prvého a ďalšieho článku ku kaze COVID a reakcie naň, spôsobili že som musel reagovať a napísať tento ďalší článok, ako voľné pokračovanie tých predchádzajúcich. V príspevkoch som našiel aj reakciu čitateľa článku, tak trochu sklamaného, že asi očakával niečo úplne iné, ako tam…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Kam zmizla Jantárová komnata? 2. časť

0 icon

Vitajte pri pokračovaní druhej časti článku s názvom Kam zmizla Jantárová komnata? Po tom, čo očití svedkovia videli, že bola Jantárová komnata naložená na loď, ktorá vyplávala z prístavu z mesta Gotenhafen, a ktorá bola následne potopená ruskou ponorkou, všetko nasvedčovalo tomu, že Jantárová komnata leží niekde na dne oceánu. Bolo to skutočne tak?…

Aké výhody a nevýhody prináša pitie pomocou slamky?

0 icon

Ľudia používajú slamky už tisíce rokov, takže sú už tak nejak súčasťou nášho života. Oplatí sa ale klasické pitie z pohára vymeniť za slamky? História tohto pomocného nástroja na pitie siaha až do roku 3000 pre Kristom, keď Sumeri pili pivo cez rúrky zo zlata. V roku 1800 už používali ľudia…

Krvácajú ti ďasná, no nechceš ísť k zubárovi? Dá sa im pomôcť aj podomácky

0 icon

Krvácanie ďasien je jedným z najviac nepríjemných ochorení úst. Mnohí z nás čelia tomuto problému pri umývaní zubov. Dajú sa ďasná nejako posilniť? Gingivitída je počiatočné, mierne štádium ochorenia ďasien. Je nesmierne dôležité spozorovať známky gingivitídy čo najskôr, aby sme mohli rýchlo zasiahnuť a zastaviť vývoj tohto ochorenia skôr, než sa skomplikuje. Ak sa…

Hľadáš najlepší domáci liek proti alergiám? Odpoveďou je kurkuma

0 icon

Kurkuma je najlepšia bylina pri liečbe alergickej nádchy. Je to zároveň jedna z bezpečných bylín, ktoré sa vo veľkej miere používajú pri liečbe kožných porúch. Kurkuma údajne pôsobí proti zápalom, bolestiam kĺbov, baktériám a nadváhe. Urýchľuje odstraňovanie nepotrebných buniek z organizmu, zaceľuje jazvy, podporuje imunitu a činnosť neurónov. Rýchlo a úspešne…

Na čo bol postavený nepoužívaný staroveký sibírsky chrám?

0 icon

Na úpätí malého ostrova uprostred Sibíri leží tajomná zrúcanina starej pevnosti. Podľa vedcov sa ale chrám nikdy nepoužil. Archeológovia sa nedávno pustili do skúmania vzdialenej štruktúry komplexu a využili najmodernejšiu datovaciu technológiu. Najzvláštnejšie zo všetkého je, že sa chrám nikdy nepoužil, čo vedie ku konšpiráciám o jeho účele. Vďaka novej…

Vo svete IT

Astronómovia potvrdili tretiu najbližšiu planétu, podobnú Zemi: Ako ďaleko sa nachádza?

0 icon

Za posledných dvadsať rokov sa astronómom podarilo objaviť planéty, ktoré obiehajú okolo vzdialených hviezd. Problém je, že hoci vedci o ich existencii vedia, stále sú to len akési „bodky na mape“, píše portál SciTech Daily. Astrofyzik z University of Chicago, Jacob Bean tvrdí, že objaviť novú exoplanétu je ako nájsť na mape…

Pozrite sa, ako si môžete zmeniť zvuk upozornenia, keď napríklad začnete nabíjať váš smartfón

0 icon

Operačný systém Android umožňuje prispôsobiť si smartfón od výmyslu sveta. Nedávno sme vám napríklad ukázali, ako si môžete vytvoriť vlastné widgety, zmeniť ikony aplikácií, upraviť vzhľad rozhrania systému a podobne. Dnes by sme vám radi ukázali ďalší nástroj, prostredníctvom ktorého si môžete opäť o čosi viac personalizovať vaše zariadenie. Nastavte…

Na povrchu Marsu bol objavený čerstvý kráter! Ako sa tam dostal?

0 icon

Keď dopadne meteorit na Mars, zasiahne planétu oveľa väčšou silou, než keby dopadol na Zem. Sčasti za to môže redšia atmosféra, ktorá kozmický objekt nedokáže dostatočne spomaliť, píše portál Universe Today. Mars sa zároveň nachádza bližšie pri asteroidovom páse, čiže existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa stretne so zblúdeným asteroidom. Dnes…

Populárna aplikácia Clubhouse oficiálne mieri aj do našich končín. Dostupná by mala byť už v piatok

0 icon

Netradičná sociálna sieť Clubhouse po niekoľko mesačnom čakaní prichádza aj na zariadenia s mobilným operačným systémom. Populárnu diskusnú aplikáciu mohli doposiaľ využívať iba používatelia konkurenčnej mobilnej platformy iOS, kde bola aplikácia pilotne spustená ešte pred niekoľkými mesiacmi. Nedávno bola aplikácia sprístupnená aj na prvých Android zariadeniach, no táto možnosť bola…

Zložiť si vlastný smartfón? Pre Xiaomi žiadny problém, pozrite sa, na čom pracuje!

0 icon

Odvážne prevedenia smartfónov pre Xiaomi nie sú cudzie a výnimkou nie je ani tento model. Xiaomi však na takomto niečom aj reálne pracuje a koncept smarfónu s vymeniteľnými súčiastkami je o to zaujímavejší. Vedeli by ste si predstaviť, že by ste si jednoducho vymieňali kameru smartfónu podľa potreby? Alebo pri…

Armádny Magazín

"Múdra" ruská raketa v Čiernom mori. Prečo sa jej hovorí "zabijak lietadlových lodí"?

0 icon

Rusko, 17.máj 2021 (AM) – Vulkan je raketa, ktorá by možno neexistovala, keby ZSSR vo svojej dobe "nezaspal" trend zvyšovania obranyschopnosti nepriateľských lietadlových lodí. Čí dedič je tento systém, komu sa podobá svojim "mozgom" a komu svojím vzhľadom?   Dňa 13. mája oslávila Čiernomorská flotila RF 238.

Video: Výsadok v Tuve. Minister Šojgu prezradil kto učí špeciálne sily prežiť v Tajge a v horách

0 icon

Rusko, 17.máj 2021 (AM) – Ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že staroverci žijúci v ťažko dostupných oblastiach sa zúčastňujú výcvikového programu špeciálnych síl. Sergej Šojgu prezradil, že staroverci sú prijímaní na pomoc s výcvikom vojakov špeciálnych síl. Ministerstvo vytvorilo špeciálne centrá, do programu ktorých

Ukrajinská vláda využíva na zastrašovanie republík Donbasu nacistov a radikálov. Tí navrhujú koncentračné tábory

0 icon

Ukrajina, 17.máj 2021 (AM) – Okrem nástroja rusofóbie ukrajinská vláda bohato využíva na zastrašovanie republík Donbasu nacistov, tvrdí člen Rady pre ľudské práva pri kancelárii prezidenta Ruskej federácie Alexander Brod.   „Popri zúrivej rusofóbii nová vláda naďalej využíva nacistov na dráždenie obyvateľstva, ako aj nástroj na zastrašovanie No

Eduard Chmelár: Na palestínskych životoch záleží. Video

0 icon

Palestína, 17.máj 2021 (AM) – Má na obranu právo len Izrael, alebo aj utláčaní Palestínčania? Aká je primeraná obrana ľudí, ktorí sú vystavení permanentnému teroru, vyhnaní z ich pôdy, násilne deportovaní? Nad týmto aj nad udalosťami v Palestíne sa zamýšľa politológ Eduard Chmelár vo svojom najnovšom videu:  

Politológ predpovedá konflikt s Izraelom na štyri kroky dopredu. O Palestíne ani zmienka

0 icon

Izrael, 16.máj 2021 (AM) – Známy novinár a politológ Alexander Sosnovskij dokázal vypočítať spôsob riešenia konfliktu s Izraelom na štyri kroky vpred. Zároveň o Palestíne neuviedol ani slovo. Odborník navrhol, aby sa americké orgány pokúsili obrátiť ďalšie zhoršenie arabsko-izraelského konfliktu v ich prospe

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali