Na Gymnáziu L. Novomeského pôsobili za 52 rokov iba dvaja riaditelia

Bratislava 24. októbra 2016 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Gymnázium Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove sa od začiatku svojho fungovania vymyká z tradičnej predstavy klasickej strednej školy.

Gymnázium síce vzniklo v roku 1964, pôvodne ako všeobecnovzdelávacia škola a prvé štyri roky sídlila v budove na Mlynských Luhách, no už od roku 1968 po presťahovaní sa do nových, súčasných priestorov, nastolila škola trend modernizácie.

Na snímke budova Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove
Na snímke budova Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove

“Bola to periféria Bratislavy, nebolo tu nič. Bolo tu pár domov, neboli tu cesty. Máme niekoľko fotografií z toho obdobia, bola to akoby osamotená škola na púšti alebo na lúke. Veľmi rýchlo si ale získala dobré meno,” uviedol pre TASR riaditeľ školy Norbert Kyndl. Sám bol pritom jedným z prvých žiakov školy, ktorá aj keď ihneď nastolila prísny režim a vysoké nároky, veľmi rýchlo sa dostala medzi najlepšie školy nielen v Bratislave, ale v rámci celého Slovenska.

Od prvotného vstupu na pomyselný školský trh si škola nastolila trend modernizácie a v porovnaní s ostatnými školskými zariadeniami zaviedla úplne iný systém. “Nie sú tu, ani neboli, napríklad kmeňové triedy, žiaci sa každú vyučovaciu hodinu presúvajú do modernej odbornej učebne, ktorú má učiteľ pri svojom kabinete. Bolo to ústretové voči učiteľovi a zároveň to predstavovalo vyššiu kvalitu vzdelávania pre žiaka,” približuje Kyndl s tým, že moderné laboratóriá boli na to obdobie veľmi dobre vybavené. Ďalším inovatívnym faktorom, ktorým sa gymnázium zapísalo do povedomia verejnosti, bol fakt, že bolo jednou z prvých škôl, ktorá mala vlastný školský bazén. Hodina plávania jedenkrát do týždňa bola vtedy povinná. “V tom čase nebola plavecká gramotnosť až na takej úrovni, takže pre mnohých bolo vzácne, že sa tu naučili plávať,” spomína riaditeľ.

Na snímke Norbert Kyndl, riaditeľ Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove
Na snímke Norbert Kyndl, riaditeľ Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove

Pre gymnázium bola podľa neho od začiatku na prvom mieste inovatívnosť, modernizácia a odbornosť. Tak sa postupne dostávala medzi popredné školy. Začala organizovať rôzne súťaže, jednou z nich bola aj literárna súťaž, podľa ktorej nesie aj súčasné pomenovanie Gymnázium Ladislava Novomeského. Rozbehla spoluprácu s mnohými zahraničnými školami, napríklad Humbolt Schule v Berlíne, čím sa položili základy spolupráce vo vedecko-technickej tvorivosti mládeže. “Naša škola bola zakladateľom stredoškolskej odbornej činnosti v Československu,” hrdo hovorí Kyndl.

Na krízové obdobie školy si jej súčasný riaditeľ, ktorý tu najprv študoval a predtým, ako sa stal riaditeľom, aj učil, nespomína. Akurát ťažšie obdobie nastalo, nielen však pre túto školu, po zmene spoločensko-politickej situácie v rokoch 1988 – 1989, ktorá priniesla aj zmeny v školstve. Strácali sa dovtedajšie stranícke kontakty a vedenie školy tak zostalo na bedrách riaditeľov, učiteľského kolektívu a rodičov.

“Na druhej strane na to spomínam veľmi dobre, lebo to bolo obdobie, keď sa riaditeľ školy mohol naozaj cítiť, že je zodpovedný za tú školu. Že má nejaké práva, právomoc niečo presadiť. Bolo to nadšenie riaditeľov ťahať školy svojím žiadaným smerom,” spomína Kyndl. Škola si však podľa neho dokázala udržať rovnako vysokú úroveň a kvalitu ako na začiatku, tak aj po politických zmenách. “Na Slovensku možno neexistuje škola, kde za 52 rokov by boli len dvaja riaditelia,” upozorňuje Kyndl. Prvý riaditeľ Jozef Filan pôsobil na poste 27 rokov, jej súčasný riaditeľ túto funkciu vykonáva 25 rokov.

 

Gymnázium Ladislava Novomeského ponúka rodinnú atmosféru

Na Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove žijú žiaci a učitelia ako jedna veľká rodia. V súčasnosti umožňuje štvorročné a osemročné štúdium. V dvadsiatich triedach študuje momentálne približne 620 žiakov. Tí pritom nemajú kmeňové triedy, ale hodiny absolvujú v odborných učebniach. Ich špecifikom je tiež malé okienko na dverách, podľa vzoru niektorých zahraničných škôl.

Na snímke telocvičňa v priestoroch Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove
Na snímke telocvičňa v priestoroch Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove

“Vždy bolo mojím veľkým cieľom, aby starší žiak nešikanoval, nepodceňoval alebo sa nenadraďoval nad mladšieho,” povedal pre TASR riaditeľ gymnázia Norbert Kyndl. Škola si preto okrem iného zakladá na budovaní správnej atmosféry a vytváraní a upevňovaní školských tímov, v ktorých majú svoje zastúpenie ako starší a skúsenejší žiaci, tak mladšie ročníky. Dopomáhajú tomu aj pravidelné letné “ozdravovacie” pobyty v Chorvátsku či zimné lyžovačky v Rakúsku. “Spoločné trápenia i radosti kolektív stužujú,” vysvetlil Kyndl s tým, že podobných podujatí na upevnenie školskej komunity a posilnenie kolektívu je omnoho viac.

Neopakovateľnú atmosféru v škole vytvárajú podľa jej riaditeľa aj projekty, do ktorých sa gymnázium zapája a ktoré ponúka. Obsiahnuté je v nich vraj skoro celé vzdelávanie. “Od športu, cez jazyky či prírodovedné predmety až po veci, ktoré sa v školách neučia, ale pre život sú potrebné,” priblížil riaditeľ. Škola je napríklad jedinou na Slovensku, v ktorej sa vyučuje predmet predlekárska prvá pomoc s oprávnením udeľovať certifikáty. “To sa neučíte pre učiteľa, to sa učíte pre seba, pre život. Lebo popoludní sa môže stať, že sa niekto dostane do takej situácie, že budete bezradne, ako vzdelaný gymnazista, stáť plný vedomostí o hviezdnej sústave a fyzikálnych zákonoch pozerať na dotyčného, že ako mu pomôcť,” zvykne vraj žiakom hovorievať.

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu venuje škola pozornosť aj ekológii a ochrane životného prostredia. Od roku 2000 realizuje napríklad environmentálnu výchovu a má učebňu v prírode, v areáli školy žiaci vysádzajú stromčeky, ale taktiež separujú odpad a zbierajú papier, PET fľaše a baterky. Gymnázium je tiež pilotnou školou projektu Zelená škola pre SR, zapojené je to projektov Modrá škola a Zdravá škola, vedie tiež onkologickú výchovu.

V rámci spoločenskej výchovy ponúka tanečnú výchovu, v rámci nej každý záujemca absolvuje svetový tanečný program. Má však tiež možnosť absolvovať aj teoretickú spoločenskú výchovu, teda obliekanie, stolovanie, pozdravy či písanie pozvánok. “Myslím si, že absolvent gymnázia by toto všetko mal ovládať,” konštatoval riaditeľ, pričom za ďalšie špecifikum školy označil plávanie ako normálny predmet, mimo telesnej výchovy, z ktorého sú žiaci známkovaní. Neopomul ani modelársky krúžok, v ktorom sa žiaci cez vláčiky učia elektrotechniku. Škola tiež ponúka možnosť bezplatného získania nemeckých jazykových certifikátov postačujúcich pre prijatie na univerzitné štúdium v Nemecku i vysoké školy v nemecky hovoriacich krajinách.

Na otázku, aké sú plány školy v oblasti ďalších inovácií, riaditeľ uviedol, že je maximálne spokojný, aj keď sa vždy nájde niečo na skvalitnenie výučby, čo treba vylepšiť. “Povedal by som ale, že momentálne sme špičkovo vybavená škola,” konštatoval. Škola má 11 interaktívnych tabúľ, každá trieda má počítač, dataprojektor s premietacím plátnom. Fungujú elektronické triedne knihy, teda žiadne papiere a všetko sa zapisuje do počítača. Učitelia chodia na hodiny s USB kľúčom, kde majú pripravené učivo, prednášky či písomky. Prírodovedné projekty sú vybavené modernými pomôckami.

“Poteší ma, že mnohí, keď odchádzajú, tak sa pýtajú, či sme súkromná škola. Lebo obyčajné štátne školy vyzerajú často inakšie,” hovorí riaditeľ. Je to však podľa neho vďaka financiám, ktoré sa im podarilo mimorozpočtovo za posledných 20 rokov získať. Ak by vraj pristavili kamión a naložili doň všetko, čo škola získala svojou prácou, čiže čo nie je štátne, zostali by takmer holé steny. “Je to všetko o vzťahu ku škole,” myslí si Kyndl, ktorý zároveň za akúsi raritu považuje stále funkčný bazén v nepretržitej prevádzke od roku 1968.

 

Gymnázium Ladislava Novomeského vychovalo množstvo osobností

Gymnázium Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove vychovalo počas svojej 52-ročnej histórie stovky odborníkov – lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učiteľov, politikov, podnikateľov, spisovateľov, novinárov, hercov, športovcov či spevákov.

Na snímke vitrína s cenami žiakov  Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove
Na snímke vitrína s cenami žiakov Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove

Štyridsať rokov od úspešného ukončenia štúdia si tento rok pripomenul exminister školstva a bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, ktorý školu navštevoval v rokoch 1972 až 1976. “Ja som nebol úplne kockatý, takže ma to neťahalo na Novohradskú,” spomína Ftáčnik na výber gymnázia. Hľadal síce sprvu len kvalitnú školu s dobrým menom, na ktorej by mohol po základnej škole pokračovať v angličtine, nakoniec však našiel omnoho viac.

“Škola mi dala veľmi dobrú odbornú prípravu z matematiky a fyziky, ktoré som mal veľmi rád. Jazykové znalosti, z ktorých žijem dodnes, a to nielen z angličtiny, ale aj ruštiny. A dala mi možnosť dospieť v prostredí, ktoré bolo prajné k študentským aktivitám,” povedal pre TASR Ftáčnik. Za kuriózne považuje, že celé desaťročia mala škola iba dvoch riaditeľov, pričom každý jej vtisol svoju pečať. Od Jozefa Filana je to dôraz na kvalitu vyučovania, súčasný riaditeľ zasa priniesol všetko to, čo ju robí výnimočnou. Špecialitou školy je podľa neho tiež bazén a aula.

“Rok po mne tam prišli študovať moji bratia, takže sme boli traja Ftáčnikovci na škole. My sme takto absolvovali základnú školu, strednú školu a aj vysokú školu. Nebola to náhoda, bratia vedeli, že idú na dobrú školu,” dodal Ftáčnik.

Najlepšie ako sa len dá, spomína na svoje gymnaziálne časy aj moderátorka Iveta Malachovská, ktorá na škole študovala v rokoch 1978 až 1983. Pri výbere školy to vraj pritom mala jednoduché. Bývala vtedy na Schiffelovej ulici, kde chodila na základnú školu. Tri zástavky trolejbusom vpravo bola Novohradská, vychýrené matematické gymnázium a presne tri zástavky vľavo bola Tomášikova, o ktorej vedela, že je náročná, ale super. “A pozor, jediná škola široko-ďaleko mala bazén, aulu, krásny areál. Jednoducho, škola, o akej sa sníva,” spomína Malachovská.

Ako zdôraznila, škola jej dala obrovské vedomosti vo všetkom. Nie nadarmo sa podľa nej hovorilo, že trojka na Tomášičke by bola na iných gymnáziách jednotkou. “Život ma presvedčil, že to, čo tu do mňa vložili, sa mi tisícnásobne vrátilo,” povedala pre TASR. Zároveň ale podotýka, že to nie sú len vedomosti, vďaka ktorým rozvíja svoju kariéru, ale je to aj ľudskosť, spolupatričnosť, chápanie a skvelí priatelia na celý život.

Na gymnázium, kde si človek vytvára vzťahy na celý život a ktoré navštevoval v rokoch 1982 až 1986, veľmi rád spomína aj podnikateľ a zakladateľ firmy Tempest Peter Kotuliak. Škola bola podľa neho jedna z mála, ktorá sa orientovala ako prírodovedným smerom, čiže kvalitná matematika, fyzika, chémia a prírodoveda, tak aj jazykovým smerom, čiže angličtina, nemčina a francúzština. Sám skôr inklinoval k matematike, neskôr k výpočtovej technike, ale zároveň mal rád históriu.

Gymnázium malo ako jedna z prvých stredných škôl minipočítač SMEP SM4-20, ktorý mládež obdivovala a nenechala si vraj ujsť jedinú príležitosť vymýšľať rôzne programy a skúmať, čo dokáže. Nezabúda ale ani na športové podujatia, branné cvičenia či zemiakové brigády plné “nezbedností”, ale ani na bazén. “Takže si spomínam na “pekelné” hodiny v bazéne, na “jednoduchú” matematiku a na hodiny dejepisu, ktoré mi dali pocit, že často viem viac, ako bolo v knihe,” zaspomínal pre TASR Kotuliak. Škola mu dala veľa. Po osobnej stránke veľa známych a kamarátov, ktorých stretáva dodnes, z profesionálneho hľadiska hlavne jeho prácu. “Láska k IT sa určite formovala u mňa na gymnáziu. Okrem toho som si odniesol kvalitné vzdelanie,” dodal. Pekné časy a nezabudnuteľné chvíle zažila na gymnáziu aj herečka a moderátorka Katarína Brychtová, ktorá ho navštevovala v rokoch 1981 až 1985. Tá si ho vybrala aj preto, aby mohla pokračovať po základnej škole vo francúzskom jazyku. “Škola mi dala dobrý základ. Napríklad výbornú kondičku, ktorú som mohla neskôr využiť pri herectve,” zaspomínala Brychtová, pričom nezabudla ani na hodiny plávania, vďaka ktorým vie veľmi dobre plávať takmer všetky štýly, okrem motýlika. Škola podľa nej pomáhala vnímať svet a formovať názory a našla v nej množstvo úžasných priateľov. Dodnes sa vraj niekoľko spolužiačok stretáva na rôznych oslavách alebo spolu niekam cestujú.

Gymnázium si vybrala aj bývalá premiérka Iveta Radičová, politik a právnik Radoslav Procházka, politik a podnikateľ Andrej Babiš, sociológ Michal Vašečka, spisovateľka Denisa Fulmeková, herečka Elena Podzámska, herečka a moderátorka Karin Majtánová či fitneska Zora Czoborová. Silné zastúpenie majú aj športovci, napríklad dvojnásobný majster Európy v krasokorčuľovaní Jozef Sabovčík, tenista, olympijský víťaz z roku 1988 Miroslav Mečíř či tréner Novaka Djokoviča Marián Vajda.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Zachrípnutý Biden ubezpečuje, že je len prechladnutý a nakazil sa od vnuka

0 icon

Washington 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Joe Biden v piatok na tlačovej konferencii v Bielom dome novinárov ubezpečoval, že jeho chrapľavý hlas a pokašliavanie nie sú prejavmi covidu, ale prechladnutia. Podľa vlastných slov sa nakazil od svojho poldruharočného vnuka, ktorý "svojmu dedkovi veľmi rád dáva bozky" Biden…

Pri variante omikron je vyššia pravdepodobnosť opätovnej infekcie, naznačuje štúdia

0 icon

Haag 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Pravdepodobnosť opätovnej nákazy u osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, je podľa juhoafrických vedcov v prípade nového variantu koronavírusu omikron vyššia ako u skorších variantov Výskumná skupina, ktorá sleduje opätovné nákazy v Juhoafrickej republike, hlási s príchodom omikronu skok v takýchto prípadoch, ktorý u predošlých…

Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom. V rámci PPA vznikla nová sekcia riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti.  Sekcia bude úzko spolupracovať s Európskou prokuratúrou, Európskym úradom pre boj proti korupcii, Generálnou prokuratúrou SR a s Orgánmi…

Rodičov strelca zo strednej školy v Michigane obvinili z neúmyselného zabitia

0 icon

Oxford Township 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Oakland County Sheriff's Office)   Prokurátorka v americkom štáte Michigan vzniesla obvinenia aj voči rodičom tínedžera obvineného zo zabitia štyroch študentov a zranenia ďalších siedmich ľudí na strednej škole. James a Jennifer Crumbleyovci čelia obvineniam z neúmyselnej vraždy, každý v štyroch bodoch obžaloby Úrady uviedli,…

Do zoznamu slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva sa dostal skalický trdelník aj goralská kultúra

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa dostal Skalický trdelník aj goralská kultúra. Hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Zuzana Viciaňová doplnila, že okrem nich pribudli k existujúcim 26 prvkom ďalšie štyri. Šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO) dnes oficiálne zapísala aj Jánošíkovskú tradíciu,…

Washington v súčasnosti žiadnu krajinu nepovažuje za menového manipulátora

0 icon

Washington 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   Žiadna z krajín sveta v súčasnosti nie je podľa Spojených štátov menovým manipulátorom. Viaceré štáty vrátane Číny, Vietnamu a Taiwanu však neplnia globálne dohody, na základe ktorých sa majú zdržať používania svojich mien ako nástroja na získanie neférových výhod v medzinárodnom obchode…

„Absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov.“ Žilinka kritizuje Kolíkovej návrh na zavedenie trestného činu šírenia nepravdivej informácie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský, Jakub Kotian)   Nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie je podľa generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti. Dôvodom je jej „absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov“. Zhodnotil to vo svojom profile na…

V Maďarsku opozičné zoskupenie v prieskume tesne vedie pred vládnym Fideszom

0 icon

Budapešť 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Laszlo Balogh)   Zoskupenie šiestich maďarských opozičných strán zaznamenalo v novembri nárast podpory zo strany voličov, pričom z októbrových 39 percent si v tomto smere polepšilo na 41 percent. Opozičné subjekty tak stále mierne vedú nad blokom vládnych strán Fidesz-KDNP, ktorému oproti októbru stúpla podpora voličov…

Remišová: Krajiny EÚ sa zhodujú na prísnejšej regulácii digitálnych platforiem

0 icon

Brusel 3. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vanihe)   Zástupcovia členských krajín EÚ sa v piatok v Bruseli zhodli na potrebe regulácie digitálnych platforiem a sociálnych sietí. Uviedla to vicepremiérka SR a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) po skončení Rady EÚ pre telekomunikácie zameranej na kybernetické hrozby a umelú…

Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi policajnej inšpekcie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi úradu inšpekčnej služby Podľa zatiaľ oficiálne nepotvrdených informácii mal byť dnes prepustený z väzby univerzálny svedok Peter Petrov alias Tiger. Hneď po prepustení na bráne väznice mal…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

Andrej Danko

Čaputová perfektne klame, ale pravdu nezamlčí.

0icon

Čaputová v najťažších časoch Slovenska povedala, že nerozumie svojej krajine. Asi nevie, že je prezident

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zachrípnutý Biden ubezpečuje, že je len prechladnutý a nakazil sa od vnuka

0 icon

Washington 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Joe Biden v piatok na tlačovej konferencii v Bielom dome novinárov ubezpečoval, že jeho chrapľavý hlas a pokašliavanie nie sú prejavmi covidu, ale prechladnutia. Podľa vlastných slov sa nakazil od svojho poldruharočného vnuka, ktorý "svojmu dedkovi veľmi rád dáva bozky" Biden…

Pri variante omikron je vyššia pravdepodobnosť opätovnej infekcie, naznačuje štúdia

0 icon

Haag 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Pravdepodobnosť opätovnej nákazy u osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, je podľa juhoafrických vedcov v prípade nového variantu koronavírusu omikron vyššia ako u skorších variantov Výskumná skupina, ktorá sleduje opätovné nákazy v Juhoafrickej republike, hlási s príchodom omikronu skok v takýchto prípadoch, ktorý u predošlých…

Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom. V rámci PPA vznikla nová sekcia riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti.  Sekcia bude úzko spolupracovať s Európskou prokuratúrou, Európskym úradom pre boj proti korupcii, Generálnou prokuratúrou SR a s Orgánmi…

Rodičov strelca zo strednej školy v Michigane obvinili z neúmyselného zabitia

0 icon

Oxford Township 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Oakland County Sheriff's Office)   Prokurátorka v americkom štáte Michigan vzniesla obvinenia aj voči rodičom tínedžera obvineného zo zabitia štyroch študentov a zranenia ďalších siedmich ľudí na strednej škole. James a Jennifer Crumbleyovci čelia obvineniam z neúmyselnej vraždy, každý v štyroch bodoch obžaloby Úrady uviedli,…

Do zoznamu slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva sa dostal skalický trdelník aj goralská kultúra

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa dostal Skalický trdelník aj goralská kultúra. Hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Zuzana Viciaňová doplnila, že okrem nich pribudli k existujúcim 26 prvkom ďalšie štyri. Šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO) dnes oficiálne zapísala aj Jánošíkovskú tradíciu,…

Washington v súčasnosti žiadnu krajinu nepovažuje za menového manipulátora

0 icon

Washington 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   Žiadna z krajín sveta v súčasnosti nie je podľa Spojených štátov menovým manipulátorom. Viaceré štáty vrátane Číny, Vietnamu a Taiwanu však neplnia globálne dohody, na základe ktorých sa majú zdržať používania svojich mien ako nástroja na získanie neférových výhod v medzinárodnom obchode…

„Absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov.“ Žilinka kritizuje Kolíkovej návrh na zavedenie trestného činu šírenia nepravdivej informácie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský, Jakub Kotian)   Nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie je podľa generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti. Dôvodom je jej „absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov“. Zhodnotil to vo svojom profile na…

V Maďarsku opozičné zoskupenie v prieskume tesne vedie pred vládnym Fideszom

0 icon

Budapešť 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Laszlo Balogh)   Zoskupenie šiestich maďarských opozičných strán zaznamenalo v novembri nárast podpory zo strany voličov, pričom z októbrových 39 percent si v tomto smere polepšilo na 41 percent. Opozičné subjekty tak stále mierne vedú nad blokom vládnych strán Fidesz-KDNP, ktorému oproti októbru stúpla podpora voličov…

Remišová: Krajiny EÚ sa zhodujú na prísnejšej regulácii digitálnych platforiem

0 icon

Brusel 3. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vanihe)   Zástupcovia členských krajín EÚ sa v piatok v Bruseli zhodli na potrebe regulácie digitálnych platforiem a sociálnych sietí. Uviedla to vicepremiérka SR a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) po skončení Rady EÚ pre telekomunikácie zameranej na kybernetické hrozby a umelú…

Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi policajnej inšpekcie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi úradu inšpekčnej služby Podľa zatiaľ oficiálne nepotvrdených informácii mal byť dnes prepustený z väzby univerzálny svedok Peter Petrov alias Tiger. Hneď po prepustení na bráne väznice mal…

Podkasty

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

Andrej Danko

Čaputová perfektne klame, ale pravdu nezamlčí.

0icon

Čaputová v najťažších časoch Slovenska povedala, že nerozumie svojej krajine. Asi nevie, že je prezident

TopDesať

Čo sa stane s tvojím telom, ak budeš chodiť spať o 22:00?

0 icon

Kim Kardashian , Anna Wintour a Oprah Winfrey majú jednu spoločnú vec: všetky idú spať okolo 22:00. Zdá sa, že tieto ženy vedia, prečo to robia, pretože chodiť tak skoro spať môže mať veľa pozitívnych účinkov na telo a myseľ. Možno potom nie je prekvapením, že niektoré z najúspešnejších žien súčasnosti končia svoj deň tak skoro,…

Mysleli si, že majú svoj deň, no osud to zariadil inak

0 icon

Každý z nás ma občas "svoj deň", kedy sa mu darí a vraví si, že dnes ho nič nerozhádže. Na veľkú škodu je to jasný signál pre náš osud, ktorý si to občas už zariadi po svojom. V tomto prípade by si mal pamätať na jednu vec: Všetko zlé sa…

Slnečné brány: Knowth. 5. časť

0 icon

Zaujíma vás história? Fascinuje minulosť a archeologické výskumy? Vždy si radi prečítate článok o záhadách? V tom prípade ste tu viac než správne. Prinášame piate pokračovanie článku s názvom Slnečné brány, kde spoločne skúmame záhadné objekty vo Veľkej Británii a Írsku. Napriek určitým odhadom archeológov, sú veci častokrát inak. Archeológ…

Čo je šetrnejšie? Sprchovanie alebo kúpanie vo vani?

0 icon

Mnohí z nás určite dlhú dobu verili, že na sprchovanie sa spotrebuje menej vody ako na napúšťanie vane. Pozor, všetko závisí od toho, ako dlho sa sprchuješ! Starostlivosť o čistotu tela sa behom histórie už stala tradíciou, ktorá je bežnou súčasťou života. V súčasnosti si na kúpeľ vo vani najviac potrpia Brazílčania a Kolumbijčania,…

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0 icon

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

Armádny Magazín

Americká armáda vyrobila prvú sériovú modernizovanú atómovú bombu B61-12

0 icon

USA, 3. december 2021 (AM, Sputnik) – Americký vojensko-priemyselný komplex odovzdal ministerstvu obrany prvú sériovú vzorku modernizovanej atómovej bomby B61-12, ktorou sú už niečo málo cez

Ukrajinská armáda zverejnila video z hromadnej popravy migrantov na hraniciach s Bieloruskom

0 icon

Bielorusko, 3.december 2021 (AM) – Utečenci z Blízkeho východu sa pokúšali dostať na územie Ukrajiny cez černobyľskú zónu. Príslušník Ozbrojených síl Ukrajiny Vasyl Rumak zverejnil video popr

Ruské ozbrojené sily vytvorili prvú rotu bojových vozidiel Terminator

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Prvá jednotka ozbrojených síl RF vybavená bojovým vozidlom na podporu tankov (BMPT) "Terminátor", je vytvorená v Centrálnom vojenskom okruhu, povedal  generálplukovník Alexander Lapin.   „V súlade s rozhodnutím ministra obrany a pokynom náčelníka Generálneho š

Ruské národné letectvo stojí pred veľkou zmenou. Bola ohlásená fúzia spoločností Suchoj, MiG a OAK

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Rozhodnutím vedenia Spojenej leteckej korporácie (OAK) sa v Rusku zlúčia tri veľké letecké spoločnosti. O podrobnostiach reorganizácie zlúčením dvoch veľkých spoločností sa bude rokovať na valnom zhromaždení v januári budúceho roka. Informovala o tom oficiálna stránka OAK.   Blížiace sa spojenie OAK, Suchoj a RSK Mi

Na zabezpečovaní obrany Slovenska sa podieľa čoraz viac žien

0 icon

Slovensko, 3. december 2021 (AM, MOSR) – Dáta z personálnych oddelení rezortu obrany ukazujú, že uplatnenie pri zabezpečovaní obrany Slovenska nachádza čoraz viac žien. V rámci rezortu aktuálne pracuje celkovo 4 889 žien, čo predstavuje 22,9 percent zo všetkých zamestnancov MO SR a príslušníkov OS SR.   „Aj keď vojenské prostredie…

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali