K návšteve pápeža Františka

Bratislava 14. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)

 

Keď sa po zmene spoločenských pomerov v Československu  konala prvá návšteva pápeža  bola to veľká udalosť pre Cirkev aj spoločnosť, prebehla v atmosfére eufórie a nadšenia väčšiny obyvateľov krajiny. Pápež Ján Pavol II. navštívil v 21. a 22. apríla 1990 Prahu, Velehrad a Bratislavu. Prihlásil som sa a zúčastnil sa jej ako usporiadateľ na Bratislavskom letisku vo Vajnoroch

pápež František
Pápež František (vľavo vo vozidle) prechádza pomedzi veriacich v papamobile na Štadióne Lokomotíva, kde sa stretne s mladými. Košice, 14. september 2021

Jeho pamätné slová „Nebojte sa! Kráčajte vždy vo svetle pravdy vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a láske k Bohu a blížnemu“  si  tam priamo vypočulo a na sv. omši zúčastnilo podľa odhadov cca 800.000 návštevníkov. Počas jeho druhej návštevy som sa zúčastnil stretnutia mládeže s pápežom spolu s autobusom mladých pútnikov v Nitre 30. júna 1995 a 1. júla v Šaštíne, kde som sprevádzal 4 autobusy pútnikov a na každom mieste bolo asi 400.000 pútnikov. Vtedy sa na ním slávenej sv. omši v Levoči zúčastnilo 650 000 účastníkov, čo je doteraz najväčšie podujatie počtom účastníkov v dejinách Slovenska. V nedeľu 27. apríla  1997 som bol v Prahe na Letnej, keď navštívil Ján Pavol II. ČR a tam nás bolo vyše 100 000. Tiež som bol v Brne v nedeľu 27. septembra 2009, počas návštevy pápeža Benedikta XVI., kde nás bolo asi 120  000. V roku 2003 pri poslednej návšteve Jána Pavla II. na Slovensku som sa nezúčastnil osobne zo zdravotných dôvodov, ale prenos z Bratislavy, kde bolo odhadom 250 000 ľudí som sledoval v priamom prenose v televízií. Je preto legitímna otázka, ako prišlo k tomu a čo je príčinou, že počet účastníkov verejných stretnutí počas predchádzajúcich pápežských návštev sa rátal v desať tisícoch a sto tisícoch a počas tejto poslednej len v stovkách a v tisíckach, i keď sa koná v zvláštnej dobe proti pandemických opatrení, po opakovaných lockdownoch, zákazoch zhromažďovania a vychádzania a zákazoch konania bohoslužieb? Téme počtu prihlásených účastníkov sa venovala relácia Téma dňa v televízií TA3, v diskusií so štyrmi poslancami NR SR 6. septembra, kedy boli zmenené podmienky prihlasovania a  na verejné stretnutie s pápežom bolo vtedy prihlásených 57.000 účastníkov. Pred uzavretím registrácie asi 107.000.

Pri ohlásení návštevy pápeža Františka  som nepociťoval túžbu byť na  nej osobne prítomný a nebolo to ani možné, pretože nie som zaočkovaný. Neskôr sa táto podmienka zrušila, ale počet účastníkov na verejných stretnutiach  s pápežmi výrazne nestúpol. Myslím si že to svedčí o kríze cirkevných i svetských autorít, ktorá vyplýva aj z hlbokej krízy Cirkvi i spoločnosti, v ktorej sa nachádzajú. Mohlo by mi to byť ľahostajné, ako je to mnohým iným, ale keďže to má vplyv a dosah na náš každodenný osobný, rodinný i spoločenský život, tak o tom uvažujem. A možno by sa nad tým mohli viac zamyslieť aj tí, ktorí sa stretnutí s pápežom zúčastnili a boli z nich nadšení, že akosi pribudlo ľudí skeptických a ľahostajných. Aj na Slovensku pribudlo a pribúda ľudí, ktorí by na stretnutie s pápežom  neprišli, ani keby zavítal do im najbližšieho kostola.  Ale problém nie je len v tom, že niektorí nezdielajú nadšenie s pápežom. Problémov je veľa a až príliš zasahujú do našich životov. Zodpovední by mohli hľadať a  dať odpoveď prečo je tomu tak. Dôvodov je iste viac a aspoň tam kde je to možné, mohli by viesť aj k vyvodeniu dôsledkov a k náprave situácie, ak sa nechceme aktívne spolupodieľať na likvidácií Kristovej Cirkvi a jej života na Slovensku a brániť ľuďom žiť plnohodnotným životom. Cirkev mala možnosť posledných 30 rokov  až doteraz slobodne pôsobiť a vyvíjať svoje aktivity. Pomenovanie príčin a vyvodenie dôsledkov k náprave súčasného zlého stavu a úpadku života Cirkvi nielen kvantitou, ale aj kvalitou života a morálky, ktorý možno budú signalizovať aj výsledky sčítania obyvateľov z tohto roka, by bolo náznakom zrelosti a zodpovednosti a nádeje do budúcnosti.

Z Cirkvi, ktorá stáročia aj na Slovensku žila prirodzene v rodinách a farnostiach aj po nástupe komunistickej moci, ktorá si nedovolila  pri všetkých nezmyselných nariadeniach obmedziť cirkevný a náboženský tak, aby sa celé mesiaci veriaci nemohli stretávať na bohoslužbách a modlitbách v kostoloch, ako to urobila súčasná vláda, ktorá sa netají kresťanským presvedčením, prejavmi a vyhláseniami viacerých jej predstaviteľov včítane najčelnejších. Tieto a mnohé iné proti ľudské a proti kresťanské opatrenia skôr svedčia o jej proti kresťanskom zameraní. Korene možno hľadať aj v rokoch totality, kedy sa akísi  aktivisti postavili do čela veriacich a začali organizovať aktivity, petície, manifestácie, protesty, referendá, pochody… možno v snahe upútať pozornosť a po zmene pomerov sa ujali vedenia mnohých kresťanských i politických iniciatív, ktoré skončili fiaskom. Akoby  zabudli na to čo Cirkev buduje, a tá sa akosi  rýchlo vytunelovala a stratila svoj vplyv. Možno aj  ovplyvnili   výber čelných cirkevných predstaviteľov, ktorý sa urobil možno niekedy bez hlbších analýz,  narýchlo a možno nie celkom zodpovedne. V politike zbabrali čo sa len pokaziť dalo a dnes kresťania, ktorí cítia zodpovednosť za spoločnosť a verejný život nevedia kde a ako sa angažovať, koho voliť, alebo sú priamo vháňaní do stáda voličov liberálnych, ľavicových či amorálnych politických zoskupení, ktorí sa s bojom proti kresťanským a ľudským hodnotám ani neskrývajú. Existuje  relevantné zoskupenie, ktoré by hájilo v spoločnosti kresťanské, národné a rodinné princípy, ktoré by hájilo  morálku a rešpektovalo a bránila Božie prikázania Dekalógu teóriou i praxou? Možno   sa o to aspoň niektorí  pokúšajú, ale bez úspechu a podpory a vplyvu na spoločnosť.

Pokoncilové kresťanstvo zbiera svoje ovocie, ktoré sa mi zdá príliš trpké, ale ja sa môžem aj mýliť. I keď v západných krajinách sú ešte o niečo pred nami, ale prázdne semináre, kostoly a úpadok morálky a nezáujem o Cirkev, jej média, tlač a aktivity vidíme a cítime aj u nás. Cirkev nemá  vplyv na spoločenský, rodinný, osobný život väčšiny obyvateľov Slovenska. Mnoho krát ani na tých, ktorí prichádzajú ešte do chrámov. Neviem či sa nestalo aj na Slovensku to pred čím Ježiš varoval:  Ak soľ stratí svoju chuť čím ju osolia? Už nie je na nič, len  ju vyhodiť von aby ju ľudia pošliapali. /por. Mt. 21,43/ Aj po pápežskej návšteve zostáva ešte viac otáznikov,  čo je treba robiť, ako kresťansky žiť, po  siláckych prognózach o budúcnosti modernej Cirkvi, ktorá prekvasí spoločnosť? Zmieriť sa s teóriou mainstreamu, ktorý sa doteraz aktívnych kresťanov snaží uchopiť pre  liberálne ciele, či veriť prognózam o malých živých spoločenstvách či bunkách? Spoliehať sa na Božie riešenie zázrakom? Každá pyramídová hra vynáša len na začiatku. Ostatným zostávajú oči pre plač a smútok. Je to veľmi podobné tomu, ako šťastie po hriechu je veľmi krátkodobé a tí, ktorí žili  a žijú z rozkladu Cirkvi, už si svoju slávu pozbierali a nás  zrejme čaká ťažká prítomnosť i budúcnosť. Mohli by sme si chrániť a budovať aspoň  radostnú večnú budúcnosť a usilovať sa ju dosiahnuť. Tá pozemská sa nám aj tak rýchlo kráti. Pán Boh si iste nájde riešenie aj pre tento úpadok, ktorý zažívame a ktorý naznačila aj návšteva pápeža, napriek Covidovej dobe, ktorý paradoxne nastal viac v období po 30 ročnej slobode, kedy Cirkev mohla celkom slobodne pôsobiť, ako po rokoch 40 ročnej totality, kedy bola prenasledovaná, obmedzovaná a kontrolovaná.  Iste budú jeho dôsledky bolestné a ťažké pre spoločnosť, národ, i pre farnosti, rodiny aj pre väčšinu jednotlivcov.

Ak je to vôbec možné, chcelo by to život kresťanov stavať na tom, na čom stál do začiatku úpadkovej doby Cirkvi, ktorá sa prispôsobuje svetu, ktorý viac  stavia na populizme, konzume, zdaní, pretvárke, hre, naznačovaní niečoho za čím nestojí život. Treba sa nám vrátiť k osobnej zodpovednej, hlbokej viere, k modlitbe, k liturgií, ktorá človeka smeruje nielen k ľudskému spoločenstvu, ale predovšetkým k Bohu, k službe a obete. Bez tohto ani spoločenstvá vedené, či skôr manipulované populárnymi osobnosťami, či médiami, alebo reklamou nič nedokážu vytvoriť. Všetci sme Ježišom pozvaní k dokonalosti, k láske a službe Bohu a človeku. On  nás nielen učí, ale dal nám príklad a obetoval za nás svoj život a vstal z mŕtvych. Je chybné budovať cirkev podľa predstáv osobností… pred tým varoval už sv. Pavol v prvom liste Korinťanom /por. 1. Kor, 11 -13/.  Treba nám budovať Cirkev Kristovu, ktorá vedie k večnému životu a ktorá má budúcnosť i v protikresťanských dobách vďaka sile a odvahe kresťanov, ktorí majú vyššie ciele ako pracovať pre svoje pohodlie, zdravie, kariéru, peniaze, zisky, majetky…

Cirkevní predstavitelia, ktorí bez náznaku výhrad prijali nekresťanské, až protikresťanské nariadenia predstaviteľov štátu a nezmyselné nariadenia štátnych predstaviteľov počas proti pandemických opatrení, zatvorili kostoly a zrušili bohoslužby, okrem tých v médiách, len prispeli k úpadku kresťanského života a k rozdeleniu a polarizovaniu Cirkvi i spoločnosti, tiež  oslabili  kredit morálnych autorít, ktorý sa od nich právom očakával, pozývali na stretnutie s pápežom. Kristus  ľudí zjednocoval a jedinou prekážkou bol hriech, ktorý je možné pravým pokáním zanechať a napraviť. Zdá sa že my kresťania sme na Slovensku v menšine. Ak chceme prežiť, tak nám treba všetkým prijať zodpovedné riešenia pre osobný, rodinný, pracovný i spoločenský život, aby  o nás neplatili Ježišove slová: Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. /Mt. 21,43/ Ale aby sme boli soľou, kvasom, ktorý prekvasí spoločnosť. Ale najprv je asi treba prekvasiť Cirkev.

Ľudovít Košík

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Poľsku odsúdili za vraždu a kanibalizmus muža na 25 rokov väzenia

0 icon

Varšava 28. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Poľský súd poslal v pondelok do väzenia muža, ktorého uznal vinným z iniciovania vraždy v roku 2002 a účasti na následnom kanibalizme. Muž, ktorého identifikovali ako Roberta M., dostal 25-ročný trest odňatia slobody. Odsúdený sa proti verdiktu plánuje odvolať Telo obete nikdy nenašli a…

Právo na život je prvoradé – Svätý Otec Pápežskej akadémii pre život

0 icon

Vatikán 28. septembra 2021 (HSP/TK KBS/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)   Členovia Pápežskej akadémie pre život sa v pondelok 27. septembra zišli v Ríme na plenárnom zhromaždení a workshope venovanom témam bioetických hodnôt a verejného zdravia vo svetle pandémie. Pápež František ich prijal na audiencii vo Vatikáne „Preskúmanie mnohých závažných problémov, ktoré sa…

Podľa dátových analytikov sme sa opäť dostali do „špirály strašenia, hromadenia mŕtvol, desaťtisícov obetí a smršte delty, ktorá sa preženie Slovenskom.“ Hovoriť o 10-tisícke obetí je podľa nich úplne šialené

0 icon

Bratislava 28. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok, Facebook-Dáta bez pátosu)   Infektológ Peter Sabaka včera odhadol, že na Slovensku v rámci delta vlny koronavírusu môže pribudnúť až okolo 10-tisíc nových obetí. Tento údaj nepokladajú za reálny dátoví analytici z Dát bez pátosu. Tí odporúčajú ešte pred bombastickými vyjadreniami urobiť si radšej…

Prezidentka Čaputová požiadala Fica o rešpekt k deľbe moci a primeranosť v jeho vyjadreniach

0 icon

Bratislava 28. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR- Jaroslav Novák, Pavol Zachar)   Prezidentka Zuzana Čaputová dnes predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica, s ktorým sa rozprávala o dianí v bezpečnostných zložkách a celkovej situácii na Slovensku, požiadala o rešpekt k deľbe moci, primeranosť v jeho vyjadreniach a nepodnecovanie k…

Bukovský po zablokovaní videokanálu: „YouTube cenzuruje bez udania dôvodu a v rozpore s Ústavou SR“

0 icon

Bratislava 28. septembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Včera sme napísali o tom, že doktorovi Igorovi Bukovskému, ktorý sa pravidelne vyjadroval ku pandémii koronavírusu a ktorého videá sledovali desaťtisíce ľudí, služba YouTube zrušila kanál (viac v článku). Pozrite si reakciu samotného odborníka na výživu Bukovského. Bukovský v pondelok popoludní zverejnil oficiálnu…

Poľsko chce predĺžiť výnimočný stav na hranici s Bieloruskom

0 icon

Poľsko 28. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Vadim Ghirda,TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Poľsko chce predĺžiť výnimočný stav na svojich hraniciach s Bieloruskom, pretože podľa Varšavy tam robí Bielorusko nebezpečné provokačné akcie a niektorí migranti zadržaní na hranici sú napojení na teroristickú skupiny. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP Poľský minister vnútra Mariusz…

„Blížime sa k okraju.“ Európe predpovedali katastrofálnu zimu

0 icon

Štokholm 28. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Rusko exportuje do Európy málo plynu. Kvôli tomu je v Európe jeho nedostatok a ceny elektriny sa zvýšili, píše švédsky denník Svenska Dagbladet "Keď bude v Európe studená zima, bude to katastrofa," povedal Arne Österlind zo spoločnosti Shepherd Energy, investičný manažér a poradca pre…

Krajniak avizuje, že chce klepnúť po prstoch exekútorom: „Ľuďom ostane viac, aby mohli slušne žiť a mali dôvod sa opäť zamestnať“

0 icon

Bratislava 28. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak z hnutia Sme rodina chce upraviť legislatívu tak, aby exekútori museli na účtoch ľudí nechávať viac peňazí. Uviedol to v pondelok na sociálnej sieti. Na včerajšom rokovaní tripartity sa na stôl dostal aj návrh na zlepšenie…

Špeciálny prokurátor žiada zatykač na policajta Jána Kaľavského, ktorý nahrával príslušníkov NAKA Čurillu a spol., ktorí sú momentálne vo väzbe

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry žiada vydanie zatykača na bývalého šéfa operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Kaľavského Informáciu televízie Markíza pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková „Potvrdzujem, že na Špecializovaný trestný súd bol z Úradu špeciálnej prokuratúry doručený návrh…

Združenie V7 vyzýva k zmene slovenského vysokého školstva

0 icon

Bratislava 28. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) vyzýva k zmene slovenského vysokého školstva. To, čo vysoké školstvo potrebuje, je akceptovanie toho, že nie všetky vysoké školy plnia a majú plniť rovnaké úlohy. Združenie V7 tvrdí, že bez legislatívne ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl podľa…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Matej Kečkéš

Genocída Slovanov v globálnej eugenike

0icon

Začalo to už dávno, keď slovanské národy začali masívne potlačovať a zotročovať anglosasi, ale nebolo to až tak dávno, čo to vyvrcholilo v masívnu genocídu Slovanov zvanú aj holokaust. Paradoxne dnes sa však od genocídy Slovanov neustále odvádza pozornosť len na holokaust židov. Ktorých však bolo zabitých cca 5 miliónov…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 6. časť: Odpoveď Petrovi Weissovi a podobným

0icon

Františkova návšteva nás mala zjednocovať, takto nám to sľúbili natešení arcipastieri a ich hovorca a najmä Grasalkovičov palác. Nemám taký pocit. A ak zjednotila, tak predovšetkým liberálov a neznabohov vo vynášaní Františka priam do neba. Oslavný text na jezuitu Františka napísal ateista Samuel Marec, aj Magda Vášaryová: „Na niektorých z…

Boris Mesár

Jeden smutný očkovací príbeh z jednej krajiny .

0icon

Anna Shafran sľúbila, že keď začne s programom, porozpráva smutný príbeh o jednej krajine. V tejto krajine bol vytvorený vysokokvalitný systém lekárskej starostlivosti - systém Semashko, podľa ktorého majú všetci občania právo na univerzálnu, rovnakú a bezplatnú pomoc. Plus hygiena . Vďaka systému Semashko občania tejto krajiny napriek ťažkej epidemiologickej…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť II.

0icon

V dokumente GPMB – Globálnej rady pre sledovanie pripravenosti „Svet v ohrození“ vo väčšine zo siedmich bodov, čo je potrebné urobiť, je otázka financií na prvom mieste. Je priam neuveriteľné, že tí, čo v tejto svojej Rade reprezentujú bohatých a mocných, určujú národným predstaviteľom, čo všetko musia urobiť a na…

Marek Brna

Ivermektin do lekární bez predpisu!

0icon

Prihováram sa našim politikom. Pôvodne som chcel v texte začať každú vetu nejakou škaredou nadávkou, ale rozmyslel som si to. Politici, na Ivermektin pri liečbe Covidu som vo svojom okolí počul len chválu. A dokonca aj o tom určenom pre kone či ovce. Politici, Ivermektin je podľa odborných štúdií najbezpečnejší…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP 5 najhorších vlakových nešťastí na svete

0 icon

Môžeme si myslieť, že cestovanie vlakom je bezpečnejšie ako cestovanie lietadlom. Takýto názor je však nesprávny. Podľa štúdie z roku 2013 je cestovanie vlakom druhým najbezpečnejším spôsobom cestovania ihneď po leteckej doprave, kde je nižší index úmrtnosti. To však neznamená, že cestovanie vlakom je nebezpečné. Naopak, ako už bolo spomenuté, cestovanie…

Zvrátenosť, alebo genialita? Ako Rusi počas vojny využívali protitankové psy: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o ruských protitankových psoch. O tom, ako boli vyzbrojené, koľko kilogramov mín dokázali uniesť aj to, akým spôsobom boli cvičené, sme si povedali v prvej časti článku. Z pôvodných 30 psov dokázali splniť svoju úlohu, teda spôsobiť výbuch pod nemeckým tankom, iba 4 z nich. Efektivita…

10 osobností, o ktorých si (pravdepodobne) netušil, že získali Nobelovu cenu za mier

0 icon

Poznáš ich. Sú to mená, pri ktorých sa ti v pamäti hneď vynorí známa tvár. Čo však možno nevieš, je to, že získali jedno z najprestížnejších ocenení sveta. Preto ti prinášame 10 osobností, o ktorých si (pravdepodobne) netušil, že získali Nobelovu cenu za mier. Alfred Nobel bol švédsky inžinier, chemik a…

10 najväčších dizajnových prešľapov v histórii ľudstva

0 icon

Od dvoch homosexuálnych levov na Noemovej arche až po neriešiteľnú detskú hádanku: tieto veselé zlyhania ukazujú, že aj dizajnéri sú len ľudia. Tieto fotky boli zhromaždené z threadu na portáli reddit s názvom "Crappy Design", ktorý obsahuje niektoré z najzábavnejších príkladov práce dizajnérov. Fotografie nižšie dokazujú, že aj každá maličkosť, ako napríklad čiarka, má…

Nebudeš veriť vlastným očiam! Tieto zvieratá sa očividne roztápajú

0 icon

Zima je už definitívne za nami a blížime sa k tým neznesiteľným horúčavám, ktoré nás čakajú v lete. Predstav si ten pocit, že sa roztápaš. Ako čokoláda, ktorú si nechal na slnku dlhšie, ako bolo potrebné. Presne tak sa v lete cíti nejden človek. A nie len ľudia zdieľajú tieto…

Armádny Magazín

Rusko má nový prieskumný dron Merlin-VR

0 icon

Rusko, 28.september 2021 (AM) – V Rusku bol vyvinutý nový prieskumný dron Merlin-VR, ktorého vývojárom je Vedecký výskumný ústav moderných telekomunikačných technológií v Smolensku.   Prieskumný UAV Merlin-VR je schopný prieskumu v automatických a poloautomatických režimoch po dobu 10 hodín vo výške až 5 km. Užitočné zaťaženie dronu je 6,5 kg,…

Luhanská republika informovala že ukrajinský ostreľovač zabil obrancu Donbasu

0 icon

Donbas, 28.september 2021 (AM) – Ukrajina a Luhanská republika informovali o smrti svojich vojakov pri ostreľovaní Donbasu.   Ukrajinské ozbrojené sily naďalej udržiavajú napätie na kontaktnej línii v Donbase. Dnes bolo niekoľko obetí. Zástupcovia Luhanskej ľudovej republiky informovali o ostreľovaní ukrajinskou armádou a smrti príslušníka jej Ľudových

Boeing začal práce na vylepšení gondoly konvertoplánu CV-22

0 icon

Amarillo, Texas (28. september 2021) - Do montážneho strediska spoločnosti Bell v Amarille dorazil 21. septembra prvý konvertoplán CV-22 Osprey amerického letectva, ktorému sa budú upravovať gondoly. Stroj je súčasťou prebiehajúceho spoločného projektu spoločnosti Bell Textron Inc., dcérskej firmy Textron Inc. (NYSE: TXT) a Boeing (NYSE: BA) – „Bell B

Taliban poslal tisíce samovražedných bojovníkov Mansuriho bataliónu do pohraničnej provincie Tadžikistan

0 icon

Afganistan, 28.september 2021 (AM) – Taliban, ktorý po uchopení moci v Afganistane oznámil vytvorenie islamského emirátu Afganistan, poslal vojakov k provincii Takhar "na odstránenie bezpečnostných hrozieb a pre ďalšie potenciálne hrozby, uviedlo Radio Azattyk. Tadžické úrady sa domnievajú, že táto správa je „trochu prehnaná“, uvád

Únos alebo vražda Assangea: Plány tajnej vojny CIA proti WikiLeaks

0 icon

Veľká británia, 27.september 2021 (AM) – CIA údajne plánovala únos Juliana Assangeho a niektorí vyšší úradníci agentúry a Trumpovej administratívy údajne zašli tak ďaleko, že zvažovali aj možnosť, ako zavraždiť zakladateľa WikiLeaks, uviedli

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali