K návšteve pápeža Františka

Bratislava 14. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)

 

Keď sa po zmene spoločenských pomerov v Československu  konala prvá návšteva pápeža  bola to veľká udalosť pre Cirkev aj spoločnosť, prebehla v atmosfére eufórie a nadšenia väčšiny obyvateľov krajiny. Pápež Ján Pavol II. navštívil v 21. a 22. apríla 1990 Prahu, Velehrad a Bratislavu. Prihlásil som sa a zúčastnil sa jej ako usporiadateľ na Bratislavskom letisku vo Vajnoroch

pápež František
Pápež František (vľavo vo vozidle) prechádza pomedzi veriacich v papamobile na Štadióne Lokomotíva, kde sa stretne s mladými. Košice, 14. september 2021

Jeho pamätné slová “Nebojte sa! Kráčajte vždy vo svetle pravdy vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a láske k Bohu a blížnemu”  si  tam priamo vypočulo a na sv. omši zúčastnilo podľa odhadov cca 800.000 návštevníkov. Počas jeho druhej návštevy som sa zúčastnil stretnutia mládeže s pápežom spolu s autobusom mladých pútnikov v Nitre 30. júna 1995 a 1. júla v Šaštíne, kde som sprevádzal 4 autobusy pútnikov a na každom mieste bolo asi 400.000 pútnikov. Vtedy sa na ním slávenej sv. omši v Levoči zúčastnilo 650 000 účastníkov, čo je doteraz najväčšie podujatie počtom účastníkov v dejinách Slovenska. V nedeľu 27. apríla  1997 som bol v Prahe na Letnej, keď navštívil Ján Pavol II. ČR a tam nás bolo vyše 100 000. Tiež som bol v Brne v nedeľu 27. septembra 2009, počas návštevy pápeža Benedikta XVI., kde nás bolo asi 120  000. V roku 2003 pri poslednej návšteve Jána Pavla II. na Slovensku som sa nezúčastnil osobne zo zdravotných dôvodov, ale prenos z Bratislavy, kde bolo odhadom 250 000 ľudí som sledoval v priamom prenose v televízií. Je preto legitímna otázka, ako prišlo k tomu a čo je príčinou, že počet účastníkov verejných stretnutí počas predchádzajúcich pápežských návštev sa rátal v desať tisícoch a sto tisícoch a počas tejto poslednej len v stovkách a v tisíckach, i keď sa koná v zvláštnej dobe proti pandemických opatrení, po opakovaných lockdownoch, zákazoch zhromažďovania a vychádzania a zákazoch konania bohoslužieb? Téme počtu prihlásených účastníkov sa venovala relácia Téma dňa v televízií TA3, v diskusií so štyrmi poslancami NR SR 6. septembra, kedy boli zmenené podmienky prihlasovania a  na verejné stretnutie s pápežom bolo vtedy prihlásených 57.000 účastníkov. Pred uzavretím registrácie asi 107.000.

Pri ohlásení návštevy pápeža Františka  som nepociťoval túžbu byť na  nej osobne prítomný a nebolo to ani možné, pretože nie som zaočkovaný. Neskôr sa táto podmienka zrušila, ale počet účastníkov na verejných stretnutiach  s pápežmi výrazne nestúpol. Myslím si že to svedčí o kríze cirkevných i svetských autorít, ktorá vyplýva aj z hlbokej krízy Cirkvi i spoločnosti, v ktorej sa nachádzajú. Mohlo by mi to byť ľahostajné, ako je to mnohým iným, ale keďže to má vplyv a dosah na náš každodenný osobný, rodinný i spoločenský život, tak o tom uvažujem. A možno by sa nad tým mohli viac zamyslieť aj tí, ktorí sa stretnutí s pápežom zúčastnili a boli z nich nadšení, že akosi pribudlo ľudí skeptických a ľahostajných. Aj na Slovensku pribudlo a pribúda ľudí, ktorí by na stretnutie s pápežom  neprišli, ani keby zavítal do im najbližšieho kostola.  Ale problém nie je len v tom, že niektorí nezdielajú nadšenie s pápežom. Problémov je veľa a až príliš zasahujú do našich životov. Zodpovední by mohli hľadať a  dať odpoveď prečo je tomu tak. Dôvodov je iste viac a aspoň tam kde je to možné, mohli by viesť aj k vyvodeniu dôsledkov a k náprave situácie, ak sa nechceme aktívne spolupodieľať na likvidácií Kristovej Cirkvi a jej života na Slovensku a brániť ľuďom žiť plnohodnotným životom. Cirkev mala možnosť posledných 30 rokov  až doteraz slobodne pôsobiť a vyvíjať svoje aktivity. Pomenovanie príčin a vyvodenie dôsledkov k náprave súčasného zlého stavu a úpadku života Cirkvi nielen kvantitou, ale aj kvalitou života a morálky, ktorý možno budú signalizovať aj výsledky sčítania obyvateľov z tohto roka, by bolo náznakom zrelosti a zodpovednosti a nádeje do budúcnosti.

Z Cirkvi, ktorá stáročia aj na Slovensku žila prirodzene v rodinách a farnostiach aj po nástupe komunistickej moci, ktorá si nedovolila  pri všetkých nezmyselných nariadeniach obmedziť cirkevný a náboženský tak, aby sa celé mesiaci veriaci nemohli stretávať na bohoslužbách a modlitbách v kostoloch, ako to urobila súčasná vláda, ktorá sa netají kresťanským presvedčením, prejavmi a vyhláseniami viacerých jej predstaviteľov včítane najčelnejších. Tieto a mnohé iné proti ľudské a proti kresťanské opatrenia skôr svedčia o jej proti kresťanskom zameraní. Korene možno hľadať aj v rokoch totality, kedy sa akísi  aktivisti postavili do čela veriacich a začali organizovať aktivity, petície, manifestácie, protesty, referendá, pochody… možno v snahe upútať pozornosť a po zmene pomerov sa ujali vedenia mnohých kresťanských i politických iniciatív, ktoré skončili fiaskom. Akoby  zabudli na to čo Cirkev buduje, a tá sa akosi  rýchlo vytunelovala a stratila svoj vplyv. Možno aj  ovplyvnili   výber čelných cirkevných predstaviteľov, ktorý sa urobil možno niekedy bez hlbších analýz,  narýchlo a možno nie celkom zodpovedne. V politike zbabrali čo sa len pokaziť dalo a dnes kresťania, ktorí cítia zodpovednosť za spoločnosť a verejný život nevedia kde a ako sa angažovať, koho voliť, alebo sú priamo vháňaní do stáda voličov liberálnych, ľavicových či amorálnych politických zoskupení, ktorí sa s bojom proti kresťanským a ľudským hodnotám ani neskrývajú. Existuje  relevantné zoskupenie, ktoré by hájilo v spoločnosti kresťanské, národné a rodinné princípy, ktoré by hájilo  morálku a rešpektovalo a bránila Božie prikázania Dekalógu teóriou i praxou? Možno   sa o to aspoň niektorí  pokúšajú, ale bez úspechu a podpory a vplyvu na spoločnosť.

Pokoncilové kresťanstvo zbiera svoje ovocie, ktoré sa mi zdá príliš trpké, ale ja sa môžem aj mýliť. I keď v západných krajinách sú ešte o niečo pred nami, ale prázdne semináre, kostoly a úpadok morálky a nezáujem o Cirkev, jej média, tlač a aktivity vidíme a cítime aj u nás. Cirkev nemá  vplyv na spoločenský, rodinný, osobný život väčšiny obyvateľov Slovenska. Mnoho krát ani na tých, ktorí prichádzajú ešte do chrámov. Neviem či sa nestalo aj na Slovensku to pred čím Ježiš varoval:  Ak soľ stratí svoju chuť čím ju osolia? Už nie je na nič, len  ju vyhodiť von aby ju ľudia pošliapali. /por. Mt. 21,43/ Aj po pápežskej návšteve zostáva ešte viac otáznikov,  čo je treba robiť, ako kresťansky žiť, po  siláckych prognózach o budúcnosti modernej Cirkvi, ktorá prekvasí spoločnosť? Zmieriť sa s teóriou mainstreamu, ktorý sa doteraz aktívnych kresťanov snaží uchopiť pre  liberálne ciele, či veriť prognózam o malých živých spoločenstvách či bunkách? Spoliehať sa na Božie riešenie zázrakom? Každá pyramídová hra vynáša len na začiatku. Ostatným zostávajú oči pre plač a smútok. Je to veľmi podobné tomu, ako šťastie po hriechu je veľmi krátkodobé a tí, ktorí žili  a žijú z rozkladu Cirkvi, už si svoju slávu pozbierali a nás  zrejme čaká ťažká prítomnosť i budúcnosť. Mohli by sme si chrániť a budovať aspoň  radostnú večnú budúcnosť a usilovať sa ju dosiahnuť. Tá pozemská sa nám aj tak rýchlo kráti. Pán Boh si iste nájde riešenie aj pre tento úpadok, ktorý zažívame a ktorý naznačila aj návšteva pápeža, napriek Covidovej dobe, ktorý paradoxne nastal viac v období po 30 ročnej slobode, kedy Cirkev mohla celkom slobodne pôsobiť, ako po rokoch 40 ročnej totality, kedy bola prenasledovaná, obmedzovaná a kontrolovaná.  Iste budú jeho dôsledky bolestné a ťažké pre spoločnosť, národ, i pre farnosti, rodiny aj pre väčšinu jednotlivcov.

Ak je to vôbec možné, chcelo by to život kresťanov stavať na tom, na čom stál do začiatku úpadkovej doby Cirkvi, ktorá sa prispôsobuje svetu, ktorý viac  stavia na populizme, konzume, zdaní, pretvárke, hre, naznačovaní niečoho za čím nestojí život. Treba sa nám vrátiť k osobnej zodpovednej, hlbokej viere, k modlitbe, k liturgií, ktorá človeka smeruje nielen k ľudskému spoločenstvu, ale predovšetkým k Bohu, k službe a obete. Bez tohto ani spoločenstvá vedené, či skôr manipulované populárnymi osobnosťami, či médiami, alebo reklamou nič nedokážu vytvoriť. Všetci sme Ježišom pozvaní k dokonalosti, k láske a službe Bohu a človeku. On  nás nielen učí, ale dal nám príklad a obetoval za nás svoj život a vstal z mŕtvych. Je chybné budovať cirkev podľa predstáv osobností… pred tým varoval už sv. Pavol v prvom liste Korinťanom /por. 1. Kor, 11 -13/.  Treba nám budovať Cirkev Kristovu, ktorá vedie k večnému životu a ktorá má budúcnosť i v protikresťanských dobách vďaka sile a odvahe kresťanov, ktorí majú vyššie ciele ako pracovať pre svoje pohodlie, zdravie, kariéru, peniaze, zisky, majetky…

Cirkevní predstavitelia, ktorí bez náznaku výhrad prijali nekresťanské, až protikresťanské nariadenia predstaviteľov štátu a nezmyselné nariadenia štátnych predstaviteľov počas proti pandemických opatrení, zatvorili kostoly a zrušili bohoslužby, okrem tých v médiách, len prispeli k úpadku kresťanského života a k rozdeleniu a polarizovaniu Cirkvi i spoločnosti, tiež  oslabili  kredit morálnych autorít, ktorý sa od nich právom očakával, pozývali na stretnutie s pápežom. Kristus  ľudí zjednocoval a jedinou prekážkou bol hriech, ktorý je možné pravým pokáním zanechať a napraviť. Zdá sa že my kresťania sme na Slovensku v menšine. Ak chceme prežiť, tak nám treba všetkým prijať zodpovedné riešenia pre osobný, rodinný, pracovný i spoločenský život, aby  o nás neplatili Ježišove slová: Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. /Mt. 21,43/ Ale aby sme boli soľou, kvasom, ktorý prekvasí spoločnosť. Ale najprv je asi treba prekvasiť Cirkev.

Ľudovít Košík

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Bývalú šéfku Slovenského pozemkového fondu Adrianu Škĺbovú prepustili z väzby

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Bývalú šéfku Slovenského pozemkového fondu (SPF) Adrianu Š. prepustil prokurátor 3. septembra z väzby na slobodu. Vyplýva to zo stanoviska Generálnej prokuratúry (GP) SR. Informoval o tom Denník N "O prepustení obvinenej A. Š. rozhodol na základe žiadosti o prepustenie z väzby a stanoviska…

Pence a konzervatívni lídri diskutujú na fóre o “rodinných hodnotách”

0 icon

Budapešť 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Laszlo Balogh)   Bývalý americký viceprezident Mike Pence a ďalší konzervatívni lídri sa od štvrtka zúčastňujú na dvojdňovom fóre v Budapešti, kde diskutujú o demografii a rodinných hodnotách. Táto akcia ešte viac upevní povesť Maďarska ako bašty konzervativizmu v Európskej únii, domnieva sa tlačová agentúra AFP…

Na Floride predložili návrh zákona obmedzujúceho interrupciu

0 icon

Florida 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Republikáni v americkom štáte Florida predložili v stredu návrh zákona, ktorý by zakázal interrupciu po šiestom až ôsmom mesiaci tehotenstva a umožnil by občanom žalovať lekárov za vykonanie tohto zákroku. Ide o prvý pokus o napodobenie kontroverzného texaského zákona o interrupciách, píše agentúra Reuters…

Vo vyšetrovaní kauzy Čapí hnízdo podľa Vrchného štátneho zastupiteľstva nastali pochybenia

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Dozorujúci štátny zástupca v kauze Čapí hnízdo pochybil. Podľa prieskumu Vrchného štátneho zastupiteľstva v Prahe bezodkladne nereagoval na nové informácie týkajúce sa možného výsluchu svedkov, čo spôsobilo prieťahy v trestnom konaní. Informoval o tom vo štvrtok portál iROZHLAS.cz. Pražská vrchná štátna zástupkyňa…

Vitaj Slovenský časopis historický

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Archív)   Demokratické médiá nás každým dňom kŕmia zmesou negatívnych až depresívnych informácií. Osobitne v posledných mesiacoch nastalo doslovné vymývanie mozgov (brainwashing) covidovo-vakcinačnou propagandou. Nečudo teda, že bežný občan sa nedozvie prakticky nič podstatné z kultúry, nič o nových archeologických či historických poznatkoch. Ani to, že…

KDH získalo nového konkurenta. Bude to zaujímavý zápas o kresťanského voliča

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook-KDH)   Zmenilo sa KDH od čias Hlinu, ktorý z neho chce otvorene urobiť CDU? Dá sa povedať, že áno ale asi nie tak, ako očakávali voliči, ktorí s týmto Hlinovým nápadom boli nespokojní Nevýrazný Milan Majerský na pozícii predsedu ovládaný svojou dnes už manželkou Miriam…

Na covid ochoreli dvaja plne zaočkovaní rakúski biskupi, ktorí boli na omši s pápežom

0 icon

Viedeň 23. septembra 2021 (TASR/HSP/teraz/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Dvaja rakúski biskupi, ktorí sa 12. septembra v Budapešti zúčastnili na omši pápeža Františka, sa nakazili koronavírusom. Obaja sú pritom plne zaočkovaní, informoval v stredu rakúsky denník Der Kurie Eisenstadtský biskup Ägidius Zsifkovics (58) bol na ochorenie COVID-19 pozitívne testovaný v pondelok, uviedol…

Havlíček: ČR začína čerpať národný plán obnovy

0 icon

Praha 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Michal Pavelka)   Česká republika začína čerpať prostriedky z národného plánu obnovy a odolnosti (NPO). Oznámil to vo štvrtok na Twitteri český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček "Po mojom podpise z minulého týždňa práve dorazila zmluva podpísaná komisárom P. (Paolom) Gentilonim. Budúci týždeň očakávame prvých…

Šofranko z OĽaNO odmieta, že ustanovenie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na školách má súvis s očkovaním detí. Novela zákona “v nijakom prípade nedáva nikomu právo očkovať žiakov na školách,” vysvetlila

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Školy a školské zariadenia by mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom. Predpokladá to novela školského zákona, ktorú v utorok poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Autori návrhu hovoria o riešení problémov z praxe, keď žiakom nemal kto v škole…

Dušan Kováčik bol podľa obhajcu odsúdený za podporu zločineckej skupiny, ktorej existencia nebola ešte preukázaná

0 icon

Bratislava 23. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. dol odsúdený za podporu zločineckej skupiny takáčovcov, aj keď jej existencia nebola doteraz preukázaná súdom. Ako na tlačovej besede uviedol jeho obhajca Erik Magál, vo veci údajnej zločineckej skupiny zatiaľ nepadol právoplatný rozsudok. Kritizoval pritom sudkyňu Špecializovaného…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 4. časť: Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja...

0icon

... a ja ti poviem, kto si. Riešenie tejto výzvy ešte na chvíľku odložíme. Tretie zamyslenie „na okraj“ sme ukončili otázkou, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: –…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0 icon

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

Ako by to vyzeralo, ak by známe značky začali vyrábať neočakávané výrobky

0 icon

Ruský návrhár predstavil sériu obrázkov, na ktorých zobrazuje ako by to asi vyzeralo, ak by sa niektoré známe značky rozhodli vyrábať veci z úplne iného odvetvia, akému sa venujú. Ilya Kalimulin sa rozhodol vyjadriť svoje myšlienky v sérii obrázkov, ktoré zverejnil na tejto webovej adrese. Výsledky sú naozaj zábavné a niekedy až prekvapujúce. Rozhodli…

Alpská bašta a posledný odpor nacistov

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny, ktorej udalosti nenechávajú chladnými ľudí ani do dnešných dní. Generál Omar Bradley si bol istý, že si spojeneckí velitelia robili veľké starosti kvôli tomu, ako sa Nemci pripravujú k „poslednému odporu“ v „alpskej bašte“, v pásme pevností v juhozápadnom Nemecku a Rakúsku.…

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0 icon

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

Armádny Magazín

Kalašnikov testuje nový ľahký guľomet RPL-20

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Nový ľahký guľomet RPL-20, ktorý vyvinul koncern Kalašnikov, vstúpil do testovacej fázy. Hovoril o tom hlavný konštruktér koncernu Sergej Urzhumcev. Podľa generálneho projektanta guľomet k dnešnému dňu dosiahol štádium testovania prototypov, aby sa potvrdil jeho súlad s požiadavkami zákazníka. V rozhovore pre RIA Novosti Urzhumcev nehovori

Náčelníci generálnych štábov ruských a amerických ozbrojených síl sa stretli vo Fínsku

0 icon

Fínsko, 23.september 2021 (AM) – Vo Fínsku sa uskutočnilo stretnutie medzi náčelníkmi generálneho štábu armád Ruska a USA. Podľa tlačovej služby ruského ministerstva obrany generál armády Valerij Gerasimov rokoval so svojim americkým náprotivkom generálom Markom Millim.   Stretnutie rusk

„Zradiť znamená predvídať včas.“ Politológ o tureckom prezidentovi

0 icon

Turecko, 23.september 2021 (AM) – Hlava Turecka Recep Tayyip Erdogan na pôde OSN opäť obvinil Rusko z anexie Krymu a porušovania práv krymských Tatárov. Politický analytik Aleksey Anpilogov vysvetlil pozíc

V nasledujúcich troch rokoch Rusko vynaloží na obranu takmer 11 biliónov rubľov

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Ruské výdavky na národnú obranu v roku 2022 budú predstavovať viac ako tri a pol bilióna rubľov, čo je o 400 miliárd viac ako v aktuálnom roku, vyplýva z vysvetliviek k návrhu federálneho rozpočtu.   V projekte sa tiež uvádza, že v roku 2024 sa suma…

V Škótsku budú postavené malé bojové lode pre Ukrajinu

0 icon

Škótsko, 23.september 2021 (AM) – Ako súčasť dohody o programe vylepšenia ukrajinských námorných spôsobilostí (UNCEP) podpísanej s britskou vládou v októbri 2020 spoločnosť Babcock postaví vo svojom zariadení Rosyth pre Ukrajinu najmenej jeden, pravdepodobne dva rýchle námorné útočné člny (FIAC).   P50-U bude vzhľadom na svoju veľkosť silne vyzbrojená, aby posk

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali