J. ŠIMKO: Mnohí otcovia nevidiacich detí "zdupkajú"

Bratislava 1. decembra (TASR) – Škola na Svrčej ulici v Bratislave je trochu iná než tie ostatné. Učia sa tu nevidiace a slabozraké deti, mnohé tu bývajú a niektoré sú s rodičmi len cez prázdniny. O tom, ako to prežívajú, kde študujú po základnej škole, ale aj o tom, že mnoho otcov od rodiny so zrakovo postihnutým dieťaťom odíde, rozpráva riaditeľ školy Jozef Šimko, ktorý tu pracuje celý život.

-Váš pracovný život je spätý s touto školou. Odkedy tu pracujete?-

To je patologické (smiech), od roku 1968. Riaditeľom som od roku 1992. Predtým, od roku 1988 som bol zástupcom, dovtedy som pôsobil ako vychovávateľ. Prešiel som si viacerými funkciami. Je dobré, aby riaditeľ vedel, ako to v škole funguje.

-V škole dlhé roky pracuje aj váš brat – dvojča, s ktorým ste navlas rovnakí. Čo vás oboch priviedlo k tejto práci?-

Učila tu naša teta, ktorá bola vynikajúca učiteľka. Chodili sme sem za ňou. Chvíľu sme tu pracovali ako vychovávatelia a chytilo nás to za srdce. Vyštudovali sme vysokú pedagogickú školu, tyflopédiu, čo je pedagogika pre zrakovo postihnutých, a tak pracujeme s postihnutými deťmi až dodnes.

-Koľko detí študuje na vašej škole?-

Máme 80 detí v základnej škole a 12 detí v materskej škole (MŠ), čo je maximum, lebo v MŠ môžeme mať šesť detí v jednej triede. Okrem toho máme osem stredoškolákov, o ktorých sa staráme v popoludňajších hodinách.

-Keď prídem do vašej školy, zaujme ma, že všetky deti poznáte po mene a človek má pocit, aj keď to znie ako klišé, že ste ako jedna rodina. Je to naozaj tak?-

Keby sme hrali divadlo, tak to určite praskne (smiech). Zamestnanci, ktorí nemajú vzťah k deťom, tu nevydržia. My ich berieme ako vlastné. Niekedy o deťoch vieme viac, ako ich vlastní rodičia. Musíme ich poznať, lebo keď to dieťa nepoznám, neviem, čo od neho môžem žiadať.

-Ste internátna škola. Koľko detí býva vo vašom internáte?-

Ubytovaných je 51 detí a 37 je v starostlivosti školského klubu detí, kde zabezpečujeme starostlivosť do 18.00 h.

-Ako často sa vidia deti so svojimi rodičmi?-

Máme tu deti v dennej aj v týždennej starostlivosti, a potom podľa toho, ako to rodičom vyhovuje. Niektoré deti chodia domov len na povinné odchody pred prázdninami. Viac ako polovica detí žije iba s jedným rodičom, väčšinou to muži vzdali. Potom, keď mama robí v dvoch zmenách, dieťa je ubytované na internáte, chodí domov len na sobotu, nedeľu, alebo raz za dva týždne. Máme deti, ktoré bývajú u starých rodičov, v pestúnskej starostlivosti a v ojedinelých prípadoch v domove. Situácia v mnohých rodinách je veľmi komplikovaná, deti to nemajú jednoduché.

-Ako to vnímajú, že sú s rodičmi tak málo?-

Nie je rozhodujúce, ako dlho je dieťa so svojím rodičom, ale aký intenzívny majú vzťah. Keď je to dobre fungujúca rodina, tak mu to viac-menej neprekáža. Citové väzby sú normálne, aj keď sú spolu len cez víkendy. Na jednej strane sú deti vytrhnuté z rodiny, ale na druhej tu majú kamarátov, majú tu prostredie, kde sa cítia dobre. Mnohé deti tu majú takú náplň, že doma by to rodič nemohol pri najlepšej vôli stíhať. Majú sa počas týždňa možnosť realizovať v športových, spoločenských, kultúrnych a rôznych iných aktivitách.

-Ak tieto slabozraké či nevidiace deti žijú od útleho veku na internáte, musia byť skutočne samostatné.-

To vidíte, keď sa niekam cestuje. Deti z internátu sa vedia zbaliť, vedia sa osprchovať, poskladať si veci. A príde dieťa z Bratislavy v tom istom veku a vidíte, že mamička zaňho robí všetko doma.

-Aké sú nevidiace, slabozraké deti? Sú rovnako živé ako zdravé deti?-

Sú to prosto deti ako každé iné, určite však o niečo vďačnejšie. Aj povyvádzajú, ako každé dieťa. Ale na druhej strane, myslím, že majú svoje kvality, ktoré by im mohli aj mnohí závidieť.

Naše deti majú tendenciu k pokojnejšiemu a sedavejšiemu spôsobu života, čo predurčuje ich diagnóza. Zväčša majú hlavne nevidiace deti obavy z pohybu, čo je prirodzené. Potom sú také, ktoré majú prísne obmedzený pohyb. Je to preto, že by prudší náraz mohol spôsobiť odlúpnutie sietnice. A často sa stáva práve to, že takéto dieťa je vyslovene živé, behá po chodbách, chce skákať po schodoch. Aj v tom spočíva naša práca, že im musíme sústavne vysvetľovať, aký druh pohybu je pre ne vhodný. S deťmi chodíme pravidelne plávať, prechádzajú plaveckým výcvikom ako tretiaci, chodia na bežky aj zjazdovky, trénujú ľahkú atletiku, hrajú show down – aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich, florball, goalball, torball.

-Máte aj žiakov, ktorí sa športom venujú profesionálne?-

Viacerí naši absolventi sa stali kvalitnými športovcami a získali medaily na svetových šampionátoch. Jakub Krako má štyri paralympijské medaily v zjazdovom lyžovaní, Karina Petrikovičová pláva, bola na dvoch paralympiádach v Soule, ako najmladšia účastníčka našej výpravy. Hanka Koníková je dobrá v atletike, bola na dvoch paralympiádach. Keď mala 14 rokov, podala výkon, ktorý by ju v Aténach postavil na šiestu priečku. Robia nám radosť.

-Zmenili sa tieto deti za desiatky rokov, čo tu pracujete?-

Keby som porovnával, vývoj našej klientely, kedysi, keď som tu nastúpil a dneškom, väčšinou sa u nás vzdelávali len slabozraké deti. Po roku 1992 sme začali vzdelávať aj nevidiacich, ale veľmi pribudlo viacnásobne postihnutých detí, ktorých máme skoro 80 percent a pribúdajú ťažšie stupne postihnutia. Pred 20 rokmi sme ani nevedeli, čo je onkologické ochorenie u detí, alebo autizmus, čo sa dnes vyskytuje pomerne často.

-Čo to podľa vás môže spôsobovať?-

Ťažko povedať, možno je to aj Černobyľom. Môže to byť emulgátormi v potravinách, celkovým životným prostredím.

-Hovorili ste, že viac ako polovica žien ostane s deťmi sama. Prečo podľa vás toľkí otcovia "zdupkajú", keď sa v rodine narodí zrakovo postihnuté dieťa?-

Nie každý rodič akceptuje postihnutie svojho dieťaťa. A oni sa s tým nevedeli naučiť žiť. Prakticky to prináša strašne veľa každodenných problémov. Je to veľká finančná záťaž na rodinu, ale ide aj o spoločenskú akceptáciu.

-Ako to potom mamy samy zvládajú?-

Zvládajú to aj s našou pomocou. Samy by to asi nezvládali. Máme chalana, ktorý je na vozíčku, vyzerá to s ním z hľadiska prognózy veľmi zle. Do školy chodí dvakrát v týždni. Zohnali sme mu invalidný vozík a snažíme sa mu pomôcť cez naše kontakty všetkými možnými spôsobmi. Dôležité je, aby sme s hendikepom naučili žiť deti a samozrejme aj rodičov. Aby to akceptovali. Nie každému rodičovi sa podarí naučiť s tým žiť. A potom je s takýmito rodičmi veľmi ťažká práca. Tí, ktorí to nedokážu prijať, "tlačia na pílu" a vyžadujú od detí výkony, akoby boli zdravé. Sú rodičia, ktorí sa hanbia, že by ich dieťa malo chodiť s bielou palicou. Aj také sme mali. To dieťa to potrebuje, ale keď ho rodič k tomu nevedie, ťažko to taký chalan v puberte začne robiť. Niektorí sú zas veľmi úzkostliví a deti nevedú vôbec k samostatnosti. Najlepšie je nájsť v tomto prípade rozumný stred, aby si dieťa vybudovalo zdravé sebavedomie.

-Kde väčšinou pokračujú absolventi vašej základnej školy?-

Vyše 70 percent ide do škôl s maturitou, aj ich dokončí, 25 percent ide na gymnáziá. Najlepšiu spoluprácu máme s bratislavským Gymnáziom Jána Papánka na Vazovovej. Tam sa nebránia prijať aj nevidiacich, čo každá škola nechce. Študenti sú integrovaní do intaktnej populácie. Každý má notebook so špeciálnym softvérom, takže nie je problém so spätnou väzbou. Vyučujúci dostane na kontrolu bežnú čiernotlač. Slabozrakí využívajú okrem notebookov špeciálne čítacie lupy. Tieto pomôcky veľmi uľahčili život zrakovo postihnutým deťom. Máme veľmi dobré kontakty s Gymnáziom na Ulici L. Sáru, so Strednou zdravotníckou školou na Záhradníckej.

-Z gymnázií potom deti pokračujú na vysoké školy?-

Áno, mnohí. Máme žiaka na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky STU, niektorí končia sociálnu prácu…

-Ako je to potom s uplatnením? Sú firmy ochotné zamestnávať ich?-

Je to ťažké, viete, že momentálne má s prácou problémy aj zdravý človek.

-Čo sa týka ich súkromného života, zakladá si väčšina z nich rodinu?-

O mnohých už potom nemáme informácie. Ale viacerí sa oženia, máme veľa párov, ktoré sa stretli práve na našej škole.

-Keď sa oženia, berú si skôr nevidiacich partnerov?-

Nie, nie je to pravidlo, ale stáva sa aj to.

-Ľudia si ťažko vedia predstaviť, ako sa dvaja zrakovo postihnutí starajú o dieťa.-

Myslím si, že keď takýto zrakovo postihnutý človek dokáže mimo rodiny vyštudovať vysokú školu, bývať na internáte, kde sa musí dokázať sám o seba postarať, uvedomuje si, do čoho ide.

-Zlepšilo sa v ostatných rokoch na Slovensku technické prispôsobenie budov, priestorov pre nevidiacich? Zaostávame stále veľmi za okolitými krajinami?-

Zaostávame. Pred 10 rokmi tu bol nevidiaci, ktorý robil zvukové signály na semaforoch, a on hovoril, že v dohľadnej dobe bude mať nevidiaci diaľkové ovládanie, a keď príde električka, nevidiaci zablokuje dvere, aby ho náhodou šofér nezavrel a električka mu povie, aké je jej číslo. Dodnes to neexistuje, inde je to úplne bežná vec. Česi sú v tomto oveľa lepší, majú firmu, ktorá zabezpečuje lepšiu orientáciu v poliklinikách, v úradoch. Už robia biele palice so zabudovanou vysielačkou, ktorá mu povie, pred akou kanceláriou sa nachádza.

Nové budovy, ktoré sa dnes stavajú, však musia byť bezbariérové. Na architektúre sú dve asistentky, ktoré sa tým zaoberajú. Je to aj v učebnom pláne pre nových architektov, aby to vedeli.

-Ako vašu školu podporuje štát. Dostávate dosť peňazí na svoj chod?-

Problémy majú všetky školy a my zvlášť, pretože zabezpečujeme starostlivosť 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Súčasné normatívy sú nepostačujúce a musíme byť dofinancovávaní. Veľmi nám pomáha naše občianske združenie. Keby toho nebolo, vybavenosť školy by bola veľmi zlá. Pomáhajú nám sponzori, ľudia cez dve percentá z dane. Bez nich by to nešlo. Sme veľmi tlačení šetriť. Zatiaľ sa to, chvalabohu, neodrazilo na kvalite. Učitelia a vychovávatelia si odvádzajú svoje povinnosti.

-Máte aj nevidiacich učiteľov?-

Máme dvoch, jeden učí hudobnú a druhý dejepis a špeciálne predmety – Braillovo písmo. Mali sme viacerých, tí však už išli do dôchodku.

Tento rok vám hrozilo, že pre novelu zákona o miestnych daniach budete musieť zaplatiť vysoké dane. Ako sa to napokon vyriešilo?

Dostali sme zaplatiť daň 10.890 eur, s tým, že iné školy dostali pôvodné dane. Našťastie nariadenie sa zmení a nebudeme musieť zaplatiť. To by bolo diskriminačné, lebo to dostali zaplatiť len tri alebo štyri školy.

-Napokon ste teda túto vysokú daň neplatili?-

Mali sme to platiť na tretiny, zaplatili sme zatiaľ len časť.

Rozhovor s Jozefom Šimkom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

UPOZORNENIE: TASR vydáva k správe zvukový záznam a fotografie.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

V noci platia viaceré výstrahy, v nedeľu bude silno fúkať na horách, varuje SHMÚ

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Počas noci zo soboty na nedeľu (23. 1.) si treba dávať pozor pred mrazom, na východnom Slovensku sa môžu tvoriť snehové jazyky. Počas nedele platí výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe Výstraha…

Pred americkou ambasádou v Bratislave sa konal protest proti dohode s USA. Polícia predviedla jednu osobu

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Po sobotnom proteste na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave predviedli policajti jednu osobu. Má vysvetliť svoje správanie, ktoré mohlo súvisieť s extrémizmom. Na zhromaždení sa zišli odporcovia obrannej dohody s USA, prišli naň aj predstavitelia ĽSNS. Iné narušenie verejného poriadku polícia na proteste nezaznamenala…

Japonsko hlási prvýkrát vyše 50.000 nových prípadov nákazy, rekord má aj Tokio a Rusko

0 icon

Tokio 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko,Dmitri Lovetsky)   V Japonsku zaznamenali za posledný deň prvýkrát viac ako 50.000 nových prípadov nákazy koronavírusom. Rekord v tomto smere zaevidovali aj v hlavnom meste Tokio, kde po prvý raz pribudlo vyše 10.000 prípadov nákazy. Prudký nárast nakazených spôsobuje rýchlo sa šíriaci koronavírusový variant…

Nemecko pošle Ukrajine poľnú nemocnicu, do Kyjeva dorazila vojenská dodávka z USA

0 icon

Berlín/Kyjev 22. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, pool)   Nemecko nebude dodávať Ukrajine zbrane, vo februári tam však pošle kompletnú poľnú nemocnicu a zabezpečí školenie personálu. Táto operácia si vyžiada náklady 5,3 milióna eur, uviedla spolková ministerka obrany Christine Lambrechtová v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag "Rozumiem želaniu podporiť…

Francúzi opäť protestovali proti sprísneniu pravidiel pre neočkovaných. Proti obmedzeniam protestovali tisíce ľudí aj v Nemecku

0 icon

Paríž 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Adrienne Surprenant)   Vo Francúzsku sa v sobotu opäť konali protesty proti sprísneniu opatrení pre obyvateľov, ktorí nie sú zaočkovaní voči covidu. Demonštrácie menšieho rozsahu, na ktorých sa zúčastnili stovky ľudí, sa uskutočnili v Paríži, Bordeaux a vo viacerých ďalších mestách, informovala agentúra AFP Vo Francúzsku…

Za ľudí: Návrh Gyimesiho o znížení kvóra pre národnostné strany je nevykonateľný

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Návrh poslanca Györgya Gyimesiho (OĽANO) o znížení kvóra na vstup do parlamentu na tri percentá pre národnostné strany je nevykonateľný. Myslí si to strana Za ľudí. Znižovať kvórum len pre národnostné strany považuje za diskriminačné. SaS vyhlásila, že v koalícii sa o znižovaní…

Aké esá má Rusko v rukáve v pokri proti Západu

0 icon

Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak sa rokovania nakoniec zrútia? Aké budú ďalšie vojensko-politické kroky Ruska, ak sa USA odmietnu stretnúť na polceste? Uviedol Vzgľad Moskva naďalej čaká na písomné odpovede…

Potravinári: Daňové úľavy na potraviny prijaté okolitými krajinami by slovenská vláda nemala podceniť

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Potravinárska komora Slovenska (PKS) reaguje na aktuálnu diskusiu ohľadom rastúcich cien potravín a opatrení, ktoré by mal štát prijať v reakcií na situáciu v okolitých krajinách. V Poľsku znižuje vláda od 1. februára 2022 DPH na vybrané potraviny na nulu a zlacňuje aj…

Rukojemnícka dráma pri Bratislave. Muž násilne zadržiava v aute svoju vlastnú matku

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Hrôza ako z amerického filmu už aj na Slovensku. V obci neďaleko rakúskych hraníc práve prebieha rukojemnícka dráma. Dospelý muž násilne zadržiava v aute svoju vlastnú matku Podľa dostupných informácií sa na Mandlovej ulici v obci Jarovce zamkol v aute dospelý muž a zadržiava v ňom aj svoju matku.…

Podozrivé načasovanie obranného cvičenia Saber Strike na Slovensku. “Náhoda? Verte, že nie,“ upozorňuje generál Viktorín

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Ministerstvo obrany minulý týždeň oznámilo, že v čase od 1. do 14. marca 2022 sa na Slovensku uskutoční vojenské cvičenie Saber Strike. Slovenskí vojaci tam budú po boku svojich partnerov z NATO precvičovať obranné spôsobilosti a spoluprácu v medzinárodnom zoskupení. Údajne to nemá mať nič…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

Peter Lipták

Matovič pochválen blud „USA je chaos“

0icon

Igor Matovič 27.2.2019 na tlačovke v NRSR odprezentoval svoj osobný názor na USA: "USA už d&aa

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V noci platia viaceré výstrahy, v nedeľu bude silno fúkať na horách, varuje SHMÚ

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Počas noci zo soboty na nedeľu (23. 1.) si treba dávať pozor pred mrazom, na východnom Slovensku sa môžu tvoriť snehové jazyky. Počas nedele platí výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe Výstraha…

Pred americkou ambasádou v Bratislave sa konal protest proti dohode s USA. Polícia predviedla jednu osobu

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Po sobotnom proteste na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave predviedli policajti jednu osobu. Má vysvetliť svoje správanie, ktoré mohlo súvisieť s extrémizmom. Na zhromaždení sa zišli odporcovia obrannej dohody s USA, prišli naň aj predstavitelia ĽSNS. Iné narušenie verejného poriadku polícia na proteste nezaznamenala…

Japonsko hlási prvýkrát vyše 50.000 nových prípadov nákazy, rekord má aj Tokio a Rusko

0 icon

Tokio 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko,Dmitri Lovetsky)   V Japonsku zaznamenali za posledný deň prvýkrát viac ako 50.000 nových prípadov nákazy koronavírusom. Rekord v tomto smere zaevidovali aj v hlavnom meste Tokio, kde po prvý raz pribudlo vyše 10.000 prípadov nákazy. Prudký nárast nakazených spôsobuje rýchlo sa šíriaci koronavírusový variant…

Nemecko pošle Ukrajine poľnú nemocnicu, do Kyjeva dorazila vojenská dodávka z USA

0 icon

Berlín/Kyjev 22. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, pool)   Nemecko nebude dodávať Ukrajine zbrane, vo februári tam však pošle kompletnú poľnú nemocnicu a zabezpečí školenie personálu. Táto operácia si vyžiada náklady 5,3 milióna eur, uviedla spolková ministerka obrany Christine Lambrechtová v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag "Rozumiem želaniu podporiť…

Francúzi opäť protestovali proti sprísneniu pravidiel pre neočkovaných. Proti obmedzeniam protestovali tisíce ľudí aj v Nemecku

0 icon

Paríž 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Adrienne Surprenant)   Vo Francúzsku sa v sobotu opäť konali protesty proti sprísneniu opatrení pre obyvateľov, ktorí nie sú zaočkovaní voči covidu. Demonštrácie menšieho rozsahu, na ktorých sa zúčastnili stovky ľudí, sa uskutočnili v Paríži, Bordeaux a vo viacerých ďalších mestách, informovala agentúra AFP Vo Francúzsku…

Za ľudí: Návrh Gyimesiho o znížení kvóra pre národnostné strany je nevykonateľný

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Návrh poslanca Györgya Gyimesiho (OĽANO) o znížení kvóra na vstup do parlamentu na tri percentá pre národnostné strany je nevykonateľný. Myslí si to strana Za ľudí. Znižovať kvórum len pre národnostné strany považuje za diskriminačné. SaS vyhlásila, že v koalícii sa o znižovaní…

Aké esá má Rusko v rukáve v pokri proti Západu

0 icon

Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak sa rokovania nakoniec zrútia? Aké budú ďalšie vojensko-politické kroky Ruska, ak sa USA odmietnu stretnúť na polceste? Uviedol Vzgľad Moskva naďalej čaká na písomné odpovede…

Potravinári: Daňové úľavy na potraviny prijaté okolitými krajinami by slovenská vláda nemala podceniť

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Potravinárska komora Slovenska (PKS) reaguje na aktuálnu diskusiu ohľadom rastúcich cien potravín a opatrení, ktoré by mal štát prijať v reakcií na situáciu v okolitých krajinách. V Poľsku znižuje vláda od 1. februára 2022 DPH na vybrané potraviny na nulu a zlacňuje aj…

Rukojemnícka dráma pri Bratislave. Muž násilne zadržiava v aute svoju vlastnú matku

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Hrôza ako z amerického filmu už aj na Slovensku. V obci neďaleko rakúskych hraníc práve prebieha rukojemnícka dráma. Dospelý muž násilne zadržiava v aute svoju vlastnú matku Podľa dostupných informácií sa na Mandlovej ulici v obci Jarovce zamkol v aute dospelý muž a zadržiava v ňom aj svoju matku.…

Podozrivé načasovanie obranného cvičenia Saber Strike na Slovensku. “Náhoda? Verte, že nie,“ upozorňuje generál Viktorín

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Ministerstvo obrany minulý týždeň oznámilo, že v čase od 1. do 14. marca 2022 sa na Slovensku uskutoční vojenské cvičenie Saber Strike. Slovenskí vojaci tam budú po boku svojich partnerov z NATO precvičovať obranné spôsobilosti a spoluprácu v medzinárodnom zoskupení. Údajne to nemá mať nič…

Podkasty

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

Peter Lipták

Matovič pochválen blud „USA je chaos“

0icon

Igor Matovič 27.2.2019 na tlačovke v NRSR odprezentoval svoj osobný názor na USA: "USA už d&aa

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

TopDesať

Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

Neobvyklé spôsoby, ako dokážeš rýchlejšie zaspať

0 icon

Ak trpíš nespavosťou, máme niekoľko neznámych, šikovných tipov, ktoré ti pomôžu „oklamať“ mozog a rýchlejšie zaspať. Skús napríklad na chvíľu stlačiť prsty na nohách a potom ich uvoľniť. Toto cvičenie uvoľní napätie v tvojom tele. Ďalšou metódou je prehranie celého tvojho dňa v hlave. Podľa odborníkov ti to pomôže zabudnúť na všetky starosti a uvoľnená myseľ…

Kde je najchladnejšie miesto v chladničke?

0 icon

Popri televízore a počítači je práve chladnička všeobecne považovaná za jeden z troch najvýznamnejších vynálezov 20. storočia - aspoň tak to tvrdia prieskumy verejnej mienky. Čo všetko máš v chladničke ty? Celé tisícročia si ľudstvo v snahe chladiť potraviny a nápoje pomáhalo prirodzene chladnými priestormi, ako boli jaskyne či pivnice. Už…

TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel

0 icon

Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

Staroveké mesto Tachte Sulejman: 3. časť

0 icon

Prinášame tretie pokračovanie článku o starovekom meste tachte Sulejman, zoroastrovcoch a ich náboženstve, ktoré sa po nástupe na trón Ardašíra I z kňazskej triedy - respektíve dynastie Sásánovcov, stalo v Iráne štátnym náboženstvom. Pokračujme tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Niektoré ohne planuli pod šírym nebom na vrcholkoch…

Armádny Magazín

Nemci o tom, prečo nemali síl zvíťaziť nad Rusmi

0 icon

Nemecko, 22. januára 2022 (AM) - „Krach nemeckého plánu obkľúčenia a dobytia Moskvy.“ Takúto správu Sovinformbyra vyslal 13. 12. 1941 do sveta svetoznámy rozhlasový hlásateľ a podľa nemeckých zdrojov osobný nepriateľ Adolfa Hitlera Jurij B. Levitan. Čiže týždeň po začiatku protiútoku Červenej armády.   Pravdou je, že dátum

„Budú si chrániť prístav Odesa“: vojenskí experti vyjadrili verzie o účele presunu 30 britských špecialistov

0 icon

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Na konci pracovného týždňa Británia vyslala na Ukrajinu 30 svojich vojakov. Ide o vojakov elitných špeciálnych jednotiek, takzvaných rangerov. Na Ukrajinu prileteli na jednom z vojenských dopravných lietadiel, ktoré do Kyjeva okrem iného dodalo protitankové raketové systémy švédskej konštrukcie.   https://twitter.com/i

Alexander Rogers: Kto potrebuje, aby Rusko „útočilo“?

0 icon

Rusko, 22. januára 2022 (AM) – Opäť v televízii niektoré nervózne postavy kričia "Rusko musí naliehavo zaútočiť!". Ako sangvinik (teda pokojný psychologický typ) neznesiem kričiacich ľudí, neviem si v tomto smere pomôcť. A ako logik/analytik nemám rád, keď sa snažia vyvíjať tlak na emócie.   Mal som takého priateľa, keď som…

Objavil sa ukrajinský „Buk“, ktorý zostrelil malajzijské lietadlo nad Donbasom. Video

0 icon

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Pred pár hodinami pri bieloruských hraniciach objavili ukrajinský protilietadlový raketový systém „Buk-M1“, ktorý podľa svedkov odpálil protilietadlovú raketu na malajzijské osobné dopravné lietadlo Boeing 777 nad Donbasom. Svedčí o tom aj taktické číslo na bojovom vozidle – „312“.   https://twitter.com/i/status/148453292676

Česko ako vojnový štváč? Vláda chce predať Ukrajine zbrane a muníciu

0 icon

Česko, 22. januára 2022 (AM, Sputnik) – Česká vláda hazarduje s vojnou na Ukrajine. Po vojakoch chce Fialov kabinet poslať do vojnovej krajiny zbrane a muníciu. K

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali