Emil Vestenický: Vojenské hrozby Washingtonu, budeme v prichádzajúcich voľbách vyberať poslancov Národnej rady SR do mierových časov?

Bratislava 9. februára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Russian Defense Ministry Press Service, Erfan Kouchari, Jose Luis Magana, Jana Birošová, Extra plus)

 

Koncom decembra 2019 roka prebehla v Rusku mimoriadna udalosť, ktorá demonštrovala koniec prevahy USA v oblasti strategických jadrových zbraní. Išlo o zaradenie raketového klzáka Avangard do hotovostného systému ruských strategických síl. Keďže veľkú časť svetovej verejnosti masmédiá dlhodobo tendenčne presviedčali o ruskej technologickej neschopnosti čeliť vojenskej prevahe USA, zaradenie Avangardu bolo spojené, na ruské pomery, s neobvyklým propagandistickým výstupom

Na nedatovanej fotografii odpálenie medzikontinentálnej balistickej strely niekde v Rusku. Ruské ministerstvo obrany v piatok 27. decembra 2019 oficiálne zaradilo do výzbroje svojich ozbrojených síl prvý hypernadzvukový raketový komplex Avangard

Jeho súčasťou bola aj ukážka ďalších bojových prostriedkov pre amerických vojenských reprezentantov s úmerným výsledkom. Následkom je, v rozpore s americkou propagandou, stupňovanie rešpektu voči vojenskej spôsobilosti Ruska, a nielen v Pentagóne. Niekto môže namietať, že udalosť nemá vplyv na Slovenskú republiku a týka sa len USA. Samozrejme, to by platilo, keby nebolo keby a my sme nemuseli brať vážne naše členstvo v NATO, ani následky z toho plynúce v podobe zraniteľnosti nášho územia v prípade ozbrojeného konfliktu. Udalosť má pre SR varovnú a veľmi významnú hodnotu. Pripomeniem ju v závere článku.

 

Odolný proti PRO

Ako ukazujú denné udalosti ostatných rokov, konfliktná situácia môže vzniknúť z najrozmanitejších príčin a zámienok, veľmi prekvapivo. Napokon, nedávna vražda iránskeho generála je toho ďalším dôkazom. Ostatne, masmédiá na ňu verejnosť pripravujú priebežne. V tejto súvislosti môžem hĺbavému čitateľovi odporučiť knihu amerického matematika Hermana Kahna Premýšľanie o nemysliteľnom, ktorý sa svojho času významne podieľal na tvorbe stratégie ministerstva obrany USA.

Tisíce ľudí zaplavili 7. januára 2020 ulice iránskeho mesta Kermán na juhovýchode Iránu, aby sa zúčastnili na pohrebe generála Kásema Solejmáního, zabitého v noci na 3. januára v Bagdade pri útoku amerického dronu

Čo vlastne komplex Avangard sám osebe predstavuje? Je to raketový klzák nesúci variabilnú jadrovú hlavicu s mohutnosťou až 2 Mt TNT (Tritolový ekvivalent vyjadrujúci energetickú mohutnosť atómového výbuchu v Mt – megatonách, čiže miliónoch, alebo kt – kilotonách, čiže tisícoch ton klasickej trhaviny TNT – trinitrotoluénu. Len pre zaujímavosť, už 200-gramová nálož TNT prerazí koľajnicu). Avangard je schopný aj v hustých vrstvách atmosféry, v rýchlosti 5-7 kilometrov za sekundu, mimoriadne ostro manévrovať. Do oblasti pred dosah nepriateľskej protiraketovej obrany (PRO) ho dopravuje medzikontinentálna balistická raketa na tuhé pohonné hmoty, odpaľovaná z podzemnej šachty, odolnej proti opakovaným atómovým výbuchom. Vďaka schopnosti cieľavedome sa vyhýbať priestorom možného zásahu antiraketou a nepredvídateľným prudkým zmenám smeru pohybu je odolný proti všetkým dnes existujúcim prostriedkom americkej PRO. To ho z hľadiska taktiky predurčuje na prielom protiraketovej obrany protivníka a vytvorenie podmienok na vykonanie odvetného jadrového úderu.

 

Význam kompromisu

Aj keď sú technické parametre Avangardu iste mimoriadne, nie sú neobmedzené a dajú sa čiastočne predpokladať aj vtedy, keď obídeme odborníčenie. Jeho hlavné manévrovacie schopnosti sa prejavia až vstupom do atmosféry. Napriek tlaku prostredia a vysokým teplotám vznikajúcim trením o vzduch je schopný udržať si rýchlosť a meniť svoju polohu v priestore ostrejšie než k nemu smerované antirakety. To mu umožňuje vyhnúť sa nielen priamej zrážke, ale aj črepinovému priestoru, ktorý antiraketa vytvorí výbuchom. Najvýhodnejšia príležitosť na jeho likvidáciu sa javí úsek dráhy pred oddelením sa od nosiča a prípadne pred vstupom do atmosféry. Potom sa už možnosti zničenia minimalizujú a nepomôže ani salva antirakiet na súbežných dráhach. Systémové použitie jadrovej hlavice v antirakete na zvýšenie okruhu účinnosti bude riskantné, pretože v prízemných výškach spôsobí priveľké škody na vlastnom území a úspech je neistý. Vlastnosti už len Avangardu samotného veľmi výrazne dokazujú spôsobilosť ruských jadrových síl zasiahnuť ľubovoľný cieľ aj na území USA, bez ohľadu na úrovne jeho protiraketovej obrany. Na odvrátenie tejto hrozby budú musieť USA vyvinúť nové systémy PRO, alebo revidovať svoju politiku voči Rusku i Číne a v rámci nej zrejme aj doktrínu použitia jadrových zbraní a znova si pripomenúť význam pojmu kompromis. Vychádzajúc z týchto možností budú sa v Pentagóne musieť na určitý čas vzdať navyknutých postupov a veľmi starostlivo zvažovať i rozlišovať, čo si môžu dovoliť proti Rusku, a tam, kde ruského vplyvu niet.

 

Vojská vo vesmíre

Dá sa očakávať, že vyvolaný šok, samozrejme, nielen z Avangardu, ale z celej plejády zbraní, ktoré prezentoval Putin už 1. marca 2018, ich na kolená nezrazí a budú sa pokúšať, úmerne dostupným zdrojom, stav zvrátiť. Celá americká protiraketová obrana sa však bude musieť prebudovať. Doterajšia prax väčšej či menšej protibežnosti dráhy rakety a antirakety bude musieť byť opustená. Keďže stíhanie Avangardu v atmosfére je dnes pre USA technicky nemysliteľné, antiraketa by musela prekračovať prvú kozmickú rýchlosť, presunie sa boj proti nim zrejme do výšok nad 80 kilometrov a do vzdialeností, v ktorých ešte budú mimo atmosféry. Príležitosť dostanú zbraňové systémy schopné smerovať elektromagnetickú energiu, povedzme lasery či masery a zrejme aj malé jadrové hlavice antirakiet s vystupňovaným žiarením. V najbližších 3-4 rokoch môžeme očakávať narastanie počtu vojenských satelitov na obežných dráhach súbežných s predpokladaným smerom letu nepriateľských jadrových hlavíc. Aj v tejto súvislosti možno chápať Trumpovo úsilie z augusta 2019 okolo amerického veliteľstva pre vojenské operácie vo vesmíre, i prísľub čoskorého vzniku samostatných vesmírnych bojových síl. Blízky kozmický priestor sa tak stane oblasťou predpokladanej bojovej činnosti. Zdalo by sa, že máme dôvod na pesimizmus, ale nemusí to byť celkom tak. Ak sa pozrieme na dlhodobý vývoj počtov jadrových zbraní(JZ) vo svete, uvedený v tabuľke č. 1. a zvýraznený na grafe č. 1, máme dôvod na optimizmus. Celosvetový pomer počtov JZ od roku 1987 po rok 2018 klesol takmer sedemnásobne. A nebyť nešikovného amerického nátlaku na KĽDR a Irán, vystupňovaného likvidáciou iránskeho generála Kásema Solejmáního, mohli sme zaznamenať aj pokles záujemcov o vlastníctvo JZ.

Vydieračská pozícia

Môžeme konštatovať, že vo svetovej politike nastupuje racionálnejší postoj nielen k vlastneniu, ale aj k prípadnému použitiu tejto nezmyselnej zbrane. Nezmyselnej preto, lebo pri masovom použití natoľko zmení charakter vojny, že znemožňuje naplnenie jej politických cieľov, a teda je zbytočná. Veď totálne zničí cieľový objekt vojny i všetko živé v okolí a navyše rádioaktívnym zamorením znemožní aj využitie širokého priestoru na desiatky rokov. Iste svoju úlohu zohrali aj matematické modely vplyvu nadmerného použitia JZ na životné prostredie. Ako všade, aj tu sa hlási o slovo kritické množstvo výbuchov uskutočnených v krátkom čase a ich energetická mohutnosť. Ako vidno, ľudia a nimi vyberaní politici pochopili pochybnosť významu nadmerného hromadenia týchto zbraní. Stalo sa tak prevažne kvôli nárastu dôkazov o hrozbe životnému prostrediu a faktu, že sami pôvodní vlastníci JZ a iniciátori zákazu ich šírenia nerešpektovali základný cieľ zmluvy o nešírení JZ. Ten do budúcnosti predpokladal ich celkovú likvidáciu, nie posilnenie diktátorskej či vydieračskej pozície ich vlastníkov.

Takže, od konca osemdesiatych rokov sa znižuje nielen počet hlavíc, ako ukazuje graf, ale rapídne klesá aj ich energetická mohutnosť.

Tá pôvodne v ZSSR dosahovala, pri skúškach vodíkovej bomby, 60 Mt (ale pripravená na použitie mala až 100 Mt). USA mali pripravené 20-megatonové bomby. Postupne klesla mohutnosť výbuchu na dnes už zriedkavé 2 Mt a väčšinou sa u strategických nosičov pohybuje od 150 do 750 kiloton. Aj keď je to v mnohých prípadoch podmienené najmä zvýšením presnosti zásahu cieľa, predsa to dokazuje trend zmenšovať nadmerné výboje energie. Nezanedbateľný, mimoriadne pozitívny význam dnešnej existencie JZ spočíva v odrádzaní ich vlastníkov od priamej vojny medzi sebou, čím v podstate chránia mier.

 

Na čele propagandy

Technológie však natoľko pokročili, že samotné vlastníctvo JZ už nepostačuje. Rozhoduje spôsobilosť dopraviť JZ na cieľ. Preto USA, cítiac svoju technologickú prevahu po rozpade Sovietskeho zväzu, v roku 2001 odstúpili od zmluvy o obmedzení protiraketových systémov s komentárom, aby sa Rusi zariadili podľa svojho. Stalo sa, a vojenské hrozby USA boli zatrhnuté. Napriek utrpeným ekonomickým stratám sa Rusko po roku 2001 prekvapivo pozviechalo. Svedčí o tom nielen výrazný nárast životnej úrovne obyvateľstva, ale i schopnosť vyvinúť výnimočné zbraňové systémy typu Avangard, Kinžal, Peresvet, Poseidón, Sarmat atď., prezentované prezidentom Putinom 1. marca 2018 v Štátnej dume. Pravda, boli rôzne politologické, aj odborne sa tváriace polemiky okolo skutočnej existencie týchto zbraňových systémov. Jedni ich považovali za propagandistický ťah a označovali za nedosiahnuteľný ruský sen. Iní, veci znalejší, opatrne pripomínali neraz opakovanú skúsenosť, že ak Rusi niečo oznamujú v skúške, už to majú zavedené do výzbroje. Dnes možno urobiť podložený záver, že zbrane zmienené Putinom má Rusko minimálne v hotovostnej výzbroji a nejde o jediné novinky. Pravdepodobne existujú aj mnohé iné, s ešte prekvapivejšími možnosťami. Tento názor podporuje aj samotný fakt, že samotní Američania, hoci stáli na čele propagandy spochybňujúcej ruskú spôsobilosť vyvinúť také zbraňové systémy, pustili sa do prípravy vlastných opatrení na paralýzu zbraní práve tej kvality.

 

 

Blúznenie Západu

Zaradením nových ruských nosičov JZ sa búra celá predstava Američanov o nedotknuteľnosti ich územia a redukuje sa iba na naivnú autosugestívnu fikciu. Samoľúba americká predstava, vnucovaná verejnosti masmédiami, že dnešné Rusko je papierový tiger, je účelovo formovaná prinajmenšom 20 rokov. Je však veľmi podobná hitlerovskej propagande z roku 1941. Bola by možno smiešna, keby nebola tragicky osudná nielen pre tých, čo jej podľahnú. Nimi ponúkaný protiraketový štít je deravý a počet dier v ňom je rovný počtu nosičov JZ, o ktorých otvorene hovoril Putin začiatkom marca 2018 a v niekoľkých prejavoch, na striedačku s ministrom obrany Šojgu, aj neskôr. Každý súdny človek iste chápe, že nebolo povedané všetko, ale iba toľko, aby zastavili agitačné blúznenie Západu o možnosti vyhrať jadrovú vojnu a ovládnuť zdroje sveta. Boli tiež vykonávané demonštrácie použitia niektorých zbraní v Sýrii už od roku 2015, s hlavicami naplnenými klasickou trhavinou. Dnes slúžiace zbraňové a prieskumné systémy, v spojení s lojálnosťou obyvateľstva voči svojim štátnym predstaviteľom, odhodlanosťou vojsk a veliteľského zboru, Rusku zaručujú nespornú prevahu aj v prípadnom priamom ozbrojenom konflikte so Spojenými štátmi. Aj pri významnejšej stagnácii rozvoja technologických možností, ktorá je však už nepravdepodobná, majú k dispozícii nasledujúcich 10-12 rokov na ďalšiu inováciu svojich možností. Určite vynaložia úmerné úsilie, aby si zachovali spôsobilosť ovplyvňovať dianie vo svete a nestali sa len využívaným nástrojom cudzej vôle, ako sme toho svedkami v mase iných štátov vrátane nás. Stávame sa svedkami návratu Ruska k imperiálnej politike. Podobné sily sa aktivovali v Číne a tým sa podstatne mení architektúra celosvetovej bezpečnosti. Tu nejde o žiadnu tendenčnú náklonnosť, ale o fakty.

Keďže Rusko nemá dôvod vyvolať jadrový konflikt, pretože v ňom nemá čo získať, bude Avangard predstavovať stabilizátor mieru brzdiaci snahy použiť JZ. Navyše, podľa doktríny použitia JZ, Rusko použije JZ, len ak bude zahnané do situácie ohrozujúcej jeho existenciu. Vtedy príde odveta a ani najmodernejšie obranné systémy útočníka nebudú schopné ubrániť vlastné územie pred ruským úderom. Nuž, skončila sa poľovačka na medveďa a racionálne uvažujúci politik by mal dobre zvážiť, či s ňou nadobro neprestať a hrozbu jadrovej vojny z medzištátnych vzťahov vylúčiť úplne.

 

Presadenie záujmu voliča

Aký význam to všetko má pre Slovenskú republiku a jej budúcnosť? Nuž, pozrime si súvislosti, ktoré sú pre zachovanie existencie SR významné. Všetko závisí od cesty, na ktorú sa vydá SR v zahraničnej politike po voľbách. Či to bude zotrvanie v spojenectve s tými silami v USA a NATO, ktoré chcú ovládnuť svet aj za cenu vojny, veď sa im darilo až do porážky v amerických prezidentských voľbách v roku 2016, alebo sa dáme cestou presadzovania zvrchovanosti, suverenity a nezávislosti nášho štátu a úmerne rešpektu k tomuto cieľu si budeme vyberať svojich spojencov. Ak si vo voľbách vyberieme reprezentantov podľa navyknutej pohodlnosti a neuplatníme skúsenosti s praxou minulých vlád, ťažkým následkom sa nevyhneme. Pár mesiacov po voľbách budeme opäť nadávať na tých, ktorých sme si vyvolili, a organizovať petície na presadenie záujmu voliča. Praktický výsledok bude, samozrejme, nulový a pronárodná energia sa vybije a stroskotá na klamúcom čičíkaní vládnych hovorcov. Bude neskoro pripomínať si porekadlo: Čo zaseješ, to budeš žať. Každý vie, čo znamená, len náš romanticky založený volič sa spolieha na zázrak. Nedivme sa, ak po celom juhu Slovenska šíria od ucha k uchu sugestívne podávanú vetu, že Slováci si nevedia vládnuť. Keby vedeli, určite by vyberali vlády, ktoré uprednostnia potreby a záujmy nášho štátu, a nie tie zahraničné. Práve výsledkami volieb budeme tvoriť našu zahraničnú politiku a potvrdzovať aj starých, či vyberať nových spojencov. V rovnocennom vzťahu spojenci konajú na vzájomný prospech a vzťahy sú založené na pravde. Ak vzťah nie je rovnoprávny, ktosi vo vzťahu má navrch, a my to zatiaľ nie sme.

Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo víta slovenského ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka na súkromnom stretnutí vo Washingtone 22. októbra 2019

Zavádzanie verejnosti

V našich spojeneckých vzťahoch chýba rovnoprávnosť rovnako, ako aj pravdivé informovanie verejnosti o reálnej situácii v nich. Dôkazom je napríklad hrozivý ťah štvrtého subjektu pôvodnej trojkoalície BuDaFi, ministra Lajčáka, s americkou modernizáciou letiska Sliač, alebo predražený nákup výbehových zbraní. Jedno i druhé predstavuje pre naše obyvateľstvo mimoriadnu hrozbu, vzhľadom na zárodky cudzích vojenských základní na našom území a rôzne ďalšie obmedzenia. Naši prozápadní „odborníci“ tvrdia, že USA nám zabezpečujú ochranu prostredníctvom už svojej prítomnosti a treba im za to poskytnúť protihodnotu. Napríklad aj nákupom nimi vyraďovanej bojovej techniky. Časť verejnosti túto výhovorku akceptuje. Toto tvrdenie je však zavádzajúce a staviam proti nemu iné. To my sa podieľame na ochrane USA poskytovaním územia SR na rozmiestnenie ich prostriedkov, lebo tým ich operačne zvýhodňujeme. Navyše, odčerpávame časť prieskumných a úderných kapacít smerovaných proti USA a presúvame ich na seba. To všetko spôsobujú politické strany vyberané vo voľbách a ich nominanti. Ešte si niekto myslí, že Avangard je pre nás bezvýznamný?

Emil Vestenický: Výsledkami parlamentných volieb, ktoré nás čakajú 29. februára budeme tvoriť našu zahraničnú politiku a potvrdzovať aj starých, či vyberať nových spojencov

Aby sme tak ľahko nepodliehali masmediálnemu tlaku, skúsenosti nás učia, že propaganda nikdy nie je odtrhnutá od reality. Len sa vždy pokúša zmeniť našu predstavu o nej. Prinajmenšom mätie tých, na ktorých mienke záleží, a voči ktorým je určená. Cieľov propagandy je toľko, koľko je smerov pôsobenia súperiacich subjektov. Spomeňte si pri výbere svojich volebných favoritov.

Emil Vestenický, podpredseda politickej strany Práca slovenského národa (PSN)

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Holandsku po prvý raz vystavili dosiaľ neznáme dielo od Vincenta van Gogha

0 icon

Amsterdam 18. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Peter Dejong)   Novoobjavenú kresbu od holandského majstra Vincenta van Gogha sprístupnili v piatok po prvý raz v jednom z amsterdamských múzeí, ktoré sa špecializuje na tvorbu tohto umelca Dielo, ktoré zobrazuje vyčerpaného sediaceho muža, sa vyše storočie nachádzalo v súkromnej zbierke istej holandskej rodiny. Jeho…

Komentované udalosti týždňa: Odposluchy vyšetrovateľov NAKA odhaľujú obludný manipulátorský systém Hegeromatovičovej vlády. (Ne)spravodlivý súdny proces s Dušanom Kováčikom sa chýli ku koncu – rozhoduje Tódovej kamoška? Pápež František na Slovensku. Nicholsonová odkazuje nezaočkovaným: Ak nemáte covid-pas, nepatríte do spoločnosti

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar,Jakub Kotian,Martin Baumann,Pavol Zachar)   Prinášame vám top udalosti týždňa   Odposluchy vyšetrovateľov NAKA odhaľujú obludný manipulátorský systém Hegeromatovičovej vlády Igor Matovič a jeho hnutie OĽaNO dostalo vo voľbách silný mandát na boj proti korupcii - zákonným spôsobom. Matovič si však svoj mandát vysvetlil po…

Austrálska senátorka odkazuje nezaočkovaným: Ešte vám bude horúco!

0 icon

Canberra 18. septembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Austrália, ktorú „preslávili“ prísne lockdowny i masívna výstavba karanténnych centier, má ďalšiu hviezdu „covidového neba“ – tentoraz sa ňou stala senátorka za Tasmániu Jacqui Lambie, ktorá vyhlásila vojnu nezaočkovaným Austrálčanom Vlnu pobúrenia len nedávno vyvolala premiérka Nového Južného Walesu Gladys Berejiklian, ktorá občanom…

Ukrajina uvalila sankcie na organizátorov ruských parlamentných volieb na Kryme

0 icon

Kyjev 18. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Rada národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBO) uvalila sankcie na organizátorov ruských parlamentných volieb na Kryme a v samozvaných republikách v Donbase. Oznámil to v piatok tajomník RNBO Olexij Danilov, informuje tlačová agentúra TASS "Väčšina týchto sankcií sa vzťahuje na jednotlivcov zainteresovaných v…

Krúpa po výbore oznámil poslanecký prieskum na ÚIS, od Mikulca žiada zmeny. Šeliga chce indície o sledovaní Lipšica SIS riešiť na mimoriadnom výbore

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský, Jakub Kotian)   Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť zrealizujú v stredu 22. septembra na Úrade inšpekčnej služby (ÚIS) poslanecký prieskum. Predseda výboru Juraj Krúpa (OĽANO) o tom informoval po piatkovom mimoriadnom zasadnutí k situácii v bezpečnostných zložkách. Záverom…

Posolstvo kapitána, ktorý sa búri proti povinnému očkovaniu: Austrália, zobuď sa!

0 icon

Canberra 18. septembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Po kapitánovi hasičov Cristianovi Granuccim, ktorý sa verejne vzoprel nariadeniu, zavádzajúcemu povinné očkovanie zamestnancov mesta Los Angeles, pozná svet meno ďalšieho rebela. Je ním kapitán najväčšej austrálskej leteckej spoločnosti Qantas Graham Hood. Vo videu, ktoré obletelo planétu, striktne odmietol povinnú vakcináciu - svojmu…

Dušan Kováčik tvrdí, že 11 mesiacov nemal možnosť brániť sa voči nezmyslom. V záverečnej reči uviedol, že “sa hanbí za to, čo sa v súčasnosti deje na prokuratúre”

0 icon

Pezinok 17. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je v kolúznej väzbe už takmer 11 mesiacov a za ten čas sa podľa vlastných slov nemal možnosť brániť proti nezmyslom. Uviedol to dnes na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v rámci svojej záverečnej reči. Zároveň…

Fico: Prepisy odposluchov vyšetrovateľov NAKA sú otrasným čítaním usvedčujúcim Mikulca, že ich priamo riadil

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Pre stranu SMER – sociálna demokracia je neakceptovateľné, aby Národná rada (NR) SR úmyselne odmietala dlhodobo rokovať o situácii v rezorte ministerstva vnútra. V tlačovej správe informoval Ján Mažgút, vedúci tlačového oddelenia Smer–SD Podľa predsedu strany Roberta Fica nejde o vojnu medzi policajnými…

182. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   „Som zvedavá veľmi, a či lepšie povedané priam zmieram zvedavosťou dozvedieť sa kto si, odkiaľ pochádzaš, ale predovšetkým chcem vedieť, odkiaľ máš ten neobyčajne zvláštny amulet, čo ti visí na krku, lebo musíš vedieť, že tento amulet je...“ Prv však ako mohla…

Prieskum: Voľby by vyhral Hlas-SD pred SaS a Smerom-SD, Za ľudí na chvoste

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:HSP) Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia. Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v septembri, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 18,8 percenta hlasov. Na druhom…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Vystúpiť z NATO má byť priorita

0icon

Skončením takzvanej studenej vojny mal zaniknúť aj význam aliancie NATO. Lenže sa vymyslelo nové opodstatnenie, aby sa udržal stabilný odbyt amerických výrobkov, štáty aliancie majú vydávať 2% svojho ročného HDP na obranu. Aj za cenu, že majú dlhodobo deficitné hospodárenie, prostriedky na nákup americkej vojenskej techniky je potrebné nájsť. Za…

Peter Lipták

Ako sa proti kovidu profesionálne chránime v našej ambulancii prvého kontaktu

0icon

Jednak čístíme a dekovidizujeme vzduch a to kontinuálne tromi spôsobmi súčasne, vo všetkých priestoroch našej ambulancie od čakárne, cez jej jednotlivé ordinácie, až po vrátane aj WC. 1. V každej miestnosti, vrátane vstupnej čakárne, máme filter TherapyAir- päťvrstvový veľkokapacitný s hepa zložkou a ionizáciou vzduchu. 2. Všade kontinuálne bežia

Boris Mesár

Ďalší ťažký podvod ,,matovičových" fašistov pri covid semafore !

0icon

BM : dnes som už nechcel písať blog ,ale keď som si prečítal tento článok musel som tak urobiť ! Na pochybnosti ohľadne PCR testov upozorňujú rôzni experti už od samotného začiatku pandémie. Ich hlavným nedostatkom je to, že ak sú nastavené na príliš vysoký cyklus amplifikácie, tak ukazujú extrémne veľa „falošne…

Andrej Sablič

Otvorený list p. Marte a spoločnosti!

0icon

P. Marta mi zaželala ŠŤASTLIVÝ NOVÝ ROK 7530 , vysvetlila o čom to je, ale zároveň sa ma spýtala či jej r

Gustáv Murín

Trestné oznámenie na Matoviča, Hegera, Mikulca a Naďa

0icon

Priatelia, sme svedkami takého rozkladu právneho štátu, aký sme ešte nezažili. A neverte, že sa vás to osobne netýka, lebo infekcia svojvoľných obvinení na základe manipulovaných „svedectiev“ tu už bola za vlády komunistov a doplatili na to státisíce nevinných. Nezabúdajme, že ako v prípade komunistov, aj táto „koalícia zmeny k…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Dunkerque a 2. svetová vojna 2. časť

0 icon

Spojenci si boli až príliš istý tým, že Nemci povedú útok po nevydarenom vzore z prvej svetovej vojny. Akoby ani nezvážili, že bude útok vedený inou cestou. Boli vydané rozkazy vyslať prevažnú časť francúzskej armády do Belgicka a tam zahájiť útok na nemecké pozície. Pokračujeme druhou časťou článku s názvom…

10 najväčších architektonických zlyhaní, ktoré si kedy videl

0 icon

Správnym architektonickým návrhom môže architekt zožať obrovský úspech a vyraziť dych zopár ľudom. Ale keď sa architekt vyberie zlým smerom, vyznie to ako škvrna od kečupu na krásnom novom bielom tričku. Dnes ti ukážeme rôzne úkazy od škaredých hotelov po zle navrhnuté budovy. Do rebríčka sa dokonca dostala aj budova, ktorú…

10 ľudí, ktorí majú zaručene horší deň ako ty

0 icon

Každý z nás zažil naozaj otrasný deň, na ktorý by najradšej ihneď zabudol. Možno si sa prebudil na nesprávnej strane postele. Možno si zmeškal  autobus a musel si ísť do školy či do práce pešo. Možno si sa počas tejto nechcenej prechádzky potkol a rozlial celú kávu, ktorú si mal pripravenú na…

TOP 10 tajomstiev najznámejších značiek. Čo skrývajú vo svojich logách?

0 icon

Všade kam sa pohneme, nás prenasledujú známe logá značiek. Môžeme ich vidieť v televíznych reklamách, na ceste do práce, na tričkách a na internete. V 90% prípadoch však nemáme ani len tušenie, aký skrytý význam sa v týchto zdanlivo abstraktných obrázkoch nachádza. Dnes ti preto ukážeme, význam týchto desiatich známych…

Armádny Magazín

AUKUS - najnovšia vojenská aliancia USA, Veľkej Británie a Austrálie. Francúzsko zúri. EÚ chce svoju armádu

0 icon

USA, 18.september 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden s austrálskym a britským premiérom Scottom Morrisonom a Borisom Johnsonom oznámili vytvorenie nového trojstranného bezpečnostného partnerstva — AUKUS, uvádza agentúra „Interfax“.   „Partnerstvo Austrálie, Veľkej Británie a USA — AUKUS – znie síce pri všetkých týchto skratkách zvláštne, ale j

Objektívne o 17. septembri 1939

0 icon

Poľsko, 18.september 2021 (AM) – Červená armáda prekročila 17. septembra 1939 východnú hranicu vtedajšieho Poľska a oslobodila takmer rovnaké územia bývalého cárskeho Ruska, ktoré Sovietskemu zväzu odobral okrem iných aj poľský revolucionár a zakladateľ poľskej armá

Dva smery amerického útoku: Izraelský analytik Kedmi komentuje najnovšiu západnú vojenskú alianciu

0 icon

Izrael, 18.september 2021 (AM) – Bývalý vedúci izraelskej tajnej služby Nativ - Jakov Kedmi vysvetlil, prečo Spojené štáty vlastne potrebujú novú vojensko-politickú alianciu.   Americký prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson a austrálsky premiér Scott Morrison oznámili vytvorenie novej vojenskej aliancie. Alia

Česko: Od Francúzska dostaneme kanóny za miliardy. Bez munície? Delá si čiastočne aj sami vyrobíme ...

0 icon

Česko, 17.september 2021 (AM, Sputnik) – Česká republika má značný schodok štátneho rozpočtu. Napriek tomu kúpi francúzske kanóny, trochu sa nerozmyslelo, kto dodá muníciu. Nie sú cudzie húfnice polenom našim zbrojný

Rheinmetall predstavili vôbec prvý obrnený Boxer s mínometným modulom

0 icon

Nemecko, 17.september 2021 (AM) – Na veľtrhu DSEI predstavil nemecký technologický koncern Rheinmetall so spoločným podnikom Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) demonštrátor Boxer s 81 mm mínometom. Cieľom je predviesť širšie schopnosti a možnosti rozšírenia obrnených vozidiel Boxer 8x8.  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali