Emil Vestenický: Vojenské hrozby Washingtonu, budeme v prichádzajúcich voľbách vyberať poslancov Národnej rady SR do mierových časov?

Bratislava 9. februára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Russian Defense Ministry Press Service, Erfan Kouchari, Jose Luis Magana, Jana Birošová, Extra plus)

 

Koncom decembra 2019 roka prebehla v Rusku mimoriadna udalosť, ktorá demonštrovala koniec prevahy USA v oblasti strategických jadrových zbraní. Išlo o zaradenie raketového klzáka Avangard do hotovostného systému ruských strategických síl. Keďže veľkú časť svetovej verejnosti masmédiá dlhodobo tendenčne presviedčali o ruskej technologickej neschopnosti čeliť vojenskej prevahe USA, zaradenie Avangardu bolo spojené, na ruské pomery, s neobvyklým propagandistickým výstupom

Na nedatovanej fotografii odpálenie medzikontinentálnej balistickej strely niekde v Rusku. Ruské ministerstvo obrany v piatok 27. decembra 2019 oficiálne zaradilo do výzbroje svojich ozbrojených síl prvý hypernadzvukový raketový komplex Avangard

Jeho súčasťou bola aj ukážka ďalších bojových prostriedkov pre amerických vojenských reprezentantov s úmerným výsledkom. Následkom je, v rozpore s americkou propagandou, stupňovanie rešpektu voči vojenskej spôsobilosti Ruska, a nielen v Pentagóne. Niekto môže namietať, že udalosť nemá vplyv na Slovenskú republiku a týka sa len USA. Samozrejme, to by platilo, keby nebolo keby a my sme nemuseli brať vážne naše členstvo v NATO, ani následky z toho plynúce v podobe zraniteľnosti nášho územia v prípade ozbrojeného konfliktu. Udalosť má pre SR varovnú a veľmi významnú hodnotu. Pripomeniem ju v závere článku.

 

Odolný proti PRO

Ako ukazujú denné udalosti ostatných rokov, konfliktná situácia môže vzniknúť z najrozmanitejších príčin a zámienok, veľmi prekvapivo. Napokon, nedávna vražda iránskeho generála je toho ďalším dôkazom. Ostatne, masmédiá na ňu verejnosť pripravujú priebežne. V tejto súvislosti môžem hĺbavému čitateľovi odporučiť knihu amerického matematika Hermana Kahna Premýšľanie o nemysliteľnom, ktorý sa svojho času významne podieľal na tvorbe stratégie ministerstva obrany USA.

Tisíce ľudí zaplavili 7. januára 2020 ulice iránskeho mesta Kermán na juhovýchode Iránu, aby sa zúčastnili na pohrebe generála Kásema Solejmáního, zabitého v noci na 3. januára v Bagdade pri útoku amerického dronu

Čo vlastne komplex Avangard sám osebe predstavuje? Je to raketový klzák nesúci variabilnú jadrovú hlavicu s mohutnosťou až 2 Mt TNT (Tritolový ekvivalent vyjadrujúci energetickú mohutnosť atómového výbuchu v Mt – megatonách, čiže miliónoch, alebo kt – kilotonách, čiže tisícoch ton klasickej trhaviny TNT – trinitrotoluénu. Len pre zaujímavosť, už 200-gramová nálož TNT prerazí koľajnicu). Avangard je schopný aj v hustých vrstvách atmosféry, v rýchlosti 5-7 kilometrov za sekundu, mimoriadne ostro manévrovať. Do oblasti pred dosah nepriateľskej protiraketovej obrany (PRO) ho dopravuje medzikontinentálna balistická raketa na tuhé pohonné hmoty, odpaľovaná z podzemnej šachty, odolnej proti opakovaným atómovým výbuchom. Vďaka schopnosti cieľavedome sa vyhýbať priestorom možného zásahu antiraketou a nepredvídateľným prudkým zmenám smeru pohybu je odolný proti všetkým dnes existujúcim prostriedkom americkej PRO. To ho z hľadiska taktiky predurčuje na prielom protiraketovej obrany protivníka a vytvorenie podmienok na vykonanie odvetného jadrového úderu.

 

Význam kompromisu

Aj keď sú technické parametre Avangardu iste mimoriadne, nie sú neobmedzené a dajú sa čiastočne predpokladať aj vtedy, keď obídeme odborníčenie. Jeho hlavné manévrovacie schopnosti sa prejavia až vstupom do atmosféry. Napriek tlaku prostredia a vysokým teplotám vznikajúcim trením o vzduch je schopný udržať si rýchlosť a meniť svoju polohu v priestore ostrejšie než k nemu smerované antirakety. To mu umožňuje vyhnúť sa nielen priamej zrážke, ale aj črepinovému priestoru, ktorý antiraketa vytvorí výbuchom. Najvýhodnejšia príležitosť na jeho likvidáciu sa javí úsek dráhy pred oddelením sa od nosiča a prípadne pred vstupom do atmosféry. Potom sa už možnosti zničenia minimalizujú a nepomôže ani salva antirakiet na súbežných dráhach. Systémové použitie jadrovej hlavice v antirakete na zvýšenie okruhu účinnosti bude riskantné, pretože v prízemných výškach spôsobí priveľké škody na vlastnom území a úspech je neistý. Vlastnosti už len Avangardu samotného veľmi výrazne dokazujú spôsobilosť ruských jadrových síl zasiahnuť ľubovoľný cieľ aj na území USA, bez ohľadu na úrovne jeho protiraketovej obrany. Na odvrátenie tejto hrozby budú musieť USA vyvinúť nové systémy PRO, alebo revidovať svoju politiku voči Rusku i Číne a v rámci nej zrejme aj doktrínu použitia jadrových zbraní a znova si pripomenúť význam pojmu kompromis. Vychádzajúc z týchto možností budú sa v Pentagóne musieť na určitý čas vzdať navyknutých postupov a veľmi starostlivo zvažovať i rozlišovať, čo si môžu dovoliť proti Rusku, a tam, kde ruského vplyvu niet.

 

Vojská vo vesmíre

Dá sa očakávať, že vyvolaný šok, samozrejme, nielen z Avangardu, ale z celej plejády zbraní, ktoré prezentoval Putin už 1. marca 2018, ich na kolená nezrazí a budú sa pokúšať, úmerne dostupným zdrojom, stav zvrátiť. Celá americká protiraketová obrana sa však bude musieť prebudovať. Doterajšia prax väčšej či menšej protibežnosti dráhy rakety a antirakety bude musieť byť opustená. Keďže stíhanie Avangardu v atmosfére je dnes pre USA technicky nemysliteľné, antiraketa by musela prekračovať prvú kozmickú rýchlosť, presunie sa boj proti nim zrejme do výšok nad 80 kilometrov a do vzdialeností, v ktorých ešte budú mimo atmosféry. Príležitosť dostanú zbraňové systémy schopné smerovať elektromagnetickú energiu, povedzme lasery či masery a zrejme aj malé jadrové hlavice antirakiet s vystupňovaným žiarením. V najbližších 3-4 rokoch môžeme očakávať narastanie počtu vojenských satelitov na obežných dráhach súbežných s predpokladaným smerom letu nepriateľských jadrových hlavíc. Aj v tejto súvislosti možno chápať Trumpovo úsilie z augusta 2019 okolo amerického veliteľstva pre vojenské operácie vo vesmíre, i prísľub čoskorého vzniku samostatných vesmírnych bojových síl. Blízky kozmický priestor sa tak stane oblasťou predpokladanej bojovej činnosti. Zdalo by sa, že máme dôvod na pesimizmus, ale nemusí to byť celkom tak. Ak sa pozrieme na dlhodobý vývoj počtov jadrových zbraní(JZ) vo svete, uvedený v tabuľke č. 1. a zvýraznený na grafe č. 1, máme dôvod na optimizmus. Celosvetový pomer počtov JZ od roku 1987 po rok 2018 klesol takmer sedemnásobne. A nebyť nešikovného amerického nátlaku na KĽDR a Irán, vystupňovaného likvidáciou iránskeho generála Kásema Solejmáního, mohli sme zaznamenať aj pokles záujemcov o vlastníctvo JZ.

Vydieračská pozícia

Môžeme konštatovať, že vo svetovej politike nastupuje racionálnejší postoj nielen k vlastneniu, ale aj k prípadnému použitiu tejto nezmyselnej zbrane. Nezmyselnej preto, lebo pri masovom použití natoľko zmení charakter vojny, že znemožňuje naplnenie jej politických cieľov, a teda je zbytočná. Veď totálne zničí cieľový objekt vojny i všetko živé v okolí a navyše rádioaktívnym zamorením znemožní aj využitie širokého priestoru na desiatky rokov. Iste svoju úlohu zohrali aj matematické modely vplyvu nadmerného použitia JZ na životné prostredie. Ako všade, aj tu sa hlási o slovo kritické množstvo výbuchov uskutočnených v krátkom čase a ich energetická mohutnosť. Ako vidno, ľudia a nimi vyberaní politici pochopili pochybnosť významu nadmerného hromadenia týchto zbraní. Stalo sa tak prevažne kvôli nárastu dôkazov o hrozbe životnému prostrediu a faktu, že sami pôvodní vlastníci JZ a iniciátori zákazu ich šírenia nerešpektovali základný cieľ zmluvy o nešírení JZ. Ten do budúcnosti predpokladal ich celkovú likvidáciu, nie posilnenie diktátorskej či vydieračskej pozície ich vlastníkov.

Takže, od konca osemdesiatych rokov sa znižuje nielen počet hlavíc, ako ukazuje graf, ale rapídne klesá aj ich energetická mohutnosť.

Tá pôvodne v ZSSR dosahovala, pri skúškach vodíkovej bomby, 60 Mt (ale pripravená na použitie mala až 100 Mt). USA mali pripravené 20-megatonové bomby. Postupne klesla mohutnosť výbuchu na dnes už zriedkavé 2 Mt a väčšinou sa u strategických nosičov pohybuje od 150 do 750 kiloton. Aj keď je to v mnohých prípadoch podmienené najmä zvýšením presnosti zásahu cieľa, predsa to dokazuje trend zmenšovať nadmerné výboje energie. Nezanedbateľný, mimoriadne pozitívny význam dnešnej existencie JZ spočíva v odrádzaní ich vlastníkov od priamej vojny medzi sebou, čím v podstate chránia mier.

 

Na čele propagandy

Technológie však natoľko pokročili, že samotné vlastníctvo JZ už nepostačuje. Rozhoduje spôsobilosť dopraviť JZ na cieľ. Preto USA, cítiac svoju technologickú prevahu po rozpade Sovietskeho zväzu, v roku 2001 odstúpili od zmluvy o obmedzení protiraketových systémov s komentárom, aby sa Rusi zariadili podľa svojho. Stalo sa, a vojenské hrozby USA boli zatrhnuté. Napriek utrpeným ekonomickým stratám sa Rusko po roku 2001 prekvapivo pozviechalo. Svedčí o tom nielen výrazný nárast životnej úrovne obyvateľstva, ale i schopnosť vyvinúť výnimočné zbraňové systémy typu Avangard, Kinžal, Peresvet, Poseidón, Sarmat atď., prezentované prezidentom Putinom 1. marca 2018 v Štátnej dume. Pravda, boli rôzne politologické, aj odborne sa tváriace polemiky okolo skutočnej existencie týchto zbraňových systémov. Jedni ich považovali za propagandistický ťah a označovali za nedosiahnuteľný ruský sen. Iní, veci znalejší, opatrne pripomínali neraz opakovanú skúsenosť, že ak Rusi niečo oznamujú v skúške, už to majú zavedené do výzbroje. Dnes možno urobiť podložený záver, že zbrane zmienené Putinom má Rusko minimálne v hotovostnej výzbroji a nejde o jediné novinky. Pravdepodobne existujú aj mnohé iné, s ešte prekvapivejšími možnosťami. Tento názor podporuje aj samotný fakt, že samotní Američania, hoci stáli na čele propagandy spochybňujúcej ruskú spôsobilosť vyvinúť také zbraňové systémy, pustili sa do prípravy vlastných opatrení na paralýzu zbraní práve tej kvality.

 

 

Blúznenie Západu

Zaradením nových ruských nosičov JZ sa búra celá predstava Američanov o nedotknuteľnosti ich územia a redukuje sa iba na naivnú autosugestívnu fikciu. Samoľúba americká predstava, vnucovaná verejnosti masmédiami, že dnešné Rusko je papierový tiger, je účelovo formovaná prinajmenšom 20 rokov. Je však veľmi podobná hitlerovskej propagande z roku 1941. Bola by možno smiešna, keby nebola tragicky osudná nielen pre tých, čo jej podľahnú. Nimi ponúkaný protiraketový štít je deravý a počet dier v ňom je rovný počtu nosičov JZ, o ktorých otvorene hovoril Putin začiatkom marca 2018 a v niekoľkých prejavoch, na striedačku s ministrom obrany Šojgu, aj neskôr. Každý súdny človek iste chápe, že nebolo povedané všetko, ale iba toľko, aby zastavili agitačné blúznenie Západu o možnosti vyhrať jadrovú vojnu a ovládnuť zdroje sveta. Boli tiež vykonávané demonštrácie použitia niektorých zbraní v Sýrii už od roku 2015, s hlavicami naplnenými klasickou trhavinou. Dnes slúžiace zbraňové a prieskumné systémy, v spojení s lojálnosťou obyvateľstva voči svojim štátnym predstaviteľom, odhodlanosťou vojsk a veliteľského zboru, Rusku zaručujú nespornú prevahu aj v prípadnom priamom ozbrojenom konflikte so Spojenými štátmi. Aj pri významnejšej stagnácii rozvoja technologických možností, ktorá je však už nepravdepodobná, majú k dispozícii nasledujúcich 10-12 rokov na ďalšiu inováciu svojich možností. Určite vynaložia úmerné úsilie, aby si zachovali spôsobilosť ovplyvňovať dianie vo svete a nestali sa len využívaným nástrojom cudzej vôle, ako sme toho svedkami v mase iných štátov vrátane nás. Stávame sa svedkami návratu Ruska k imperiálnej politike. Podobné sily sa aktivovali v Číne a tým sa podstatne mení architektúra celosvetovej bezpečnosti. Tu nejde o žiadnu tendenčnú náklonnosť, ale o fakty.

Keďže Rusko nemá dôvod vyvolať jadrový konflikt, pretože v ňom nemá čo získať, bude Avangard predstavovať stabilizátor mieru brzdiaci snahy použiť JZ. Navyše, podľa doktríny použitia JZ, Rusko použije JZ, len ak bude zahnané do situácie ohrozujúcej jeho existenciu. Vtedy príde odveta a ani najmodernejšie obranné systémy útočníka nebudú schopné ubrániť vlastné územie pred ruským úderom. Nuž, skončila sa poľovačka na medveďa a racionálne uvažujúci politik by mal dobre zvážiť, či s ňou nadobro neprestať a hrozbu jadrovej vojny z medzištátnych vzťahov vylúčiť úplne.

 

Presadenie záujmu voliča

Aký význam to všetko má pre Slovenskú republiku a jej budúcnosť? Nuž, pozrime si súvislosti, ktoré sú pre zachovanie existencie SR významné. Všetko závisí od cesty, na ktorú sa vydá SR v zahraničnej politike po voľbách. Či to bude zotrvanie v spojenectve s tými silami v USA a NATO, ktoré chcú ovládnuť svet aj za cenu vojny, veď sa im darilo až do porážky v amerických prezidentských voľbách v roku 2016, alebo sa dáme cestou presadzovania zvrchovanosti, suverenity a nezávislosti nášho štátu a úmerne rešpektu k tomuto cieľu si budeme vyberať svojich spojencov. Ak si vo voľbách vyberieme reprezentantov podľa navyknutej pohodlnosti a neuplatníme skúsenosti s praxou minulých vlád, ťažkým následkom sa nevyhneme. Pár mesiacov po voľbách budeme opäť nadávať na tých, ktorých sme si vyvolili, a organizovať petície na presadenie záujmu voliča. Praktický výsledok bude, samozrejme, nulový a pronárodná energia sa vybije a stroskotá na klamúcom čičíkaní vládnych hovorcov. Bude neskoro pripomínať si porekadlo: Čo zaseješ, to budeš žať. Každý vie, čo znamená, len náš romanticky založený volič sa spolieha na zázrak. Nedivme sa, ak po celom juhu Slovenska šíria od ucha k uchu sugestívne podávanú vetu, že Slováci si nevedia vládnuť. Keby vedeli, určite by vyberali vlády, ktoré uprednostnia potreby a záujmy nášho štátu, a nie tie zahraničné. Práve výsledkami volieb budeme tvoriť našu zahraničnú politiku a potvrdzovať aj starých, či vyberať nových spojencov. V rovnocennom vzťahu spojenci konajú na vzájomný prospech a vzťahy sú založené na pravde. Ak vzťah nie je rovnoprávny, ktosi vo vzťahu má navrch, a my to zatiaľ nie sme.

Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo víta slovenského ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka na súkromnom stretnutí vo Washingtone 22. októbra 2019

Zavádzanie verejnosti

V našich spojeneckých vzťahoch chýba rovnoprávnosť rovnako, ako aj pravdivé informovanie verejnosti o reálnej situácii v nich. Dôkazom je napríklad hrozivý ťah štvrtého subjektu pôvodnej trojkoalície BuDaFi, ministra Lajčáka, s americkou modernizáciou letiska Sliač, alebo predražený nákup výbehových zbraní. Jedno i druhé predstavuje pre naše obyvateľstvo mimoriadnu hrozbu, vzhľadom na zárodky cudzích vojenských základní na našom území a rôzne ďalšie obmedzenia. Naši prozápadní „odborníci“ tvrdia, že USA nám zabezpečujú ochranu prostredníctvom už svojej prítomnosti a treba im za to poskytnúť protihodnotu. Napríklad aj nákupom nimi vyraďovanej bojovej techniky. Časť verejnosti túto výhovorku akceptuje. Toto tvrdenie je však zavádzajúce a staviam proti nemu iné. To my sa podieľame na ochrane USA poskytovaním územia SR na rozmiestnenie ich prostriedkov, lebo tým ich operačne zvýhodňujeme. Navyše, odčerpávame časť prieskumných a úderných kapacít smerovaných proti USA a presúvame ich na seba. To všetko spôsobujú politické strany vyberané vo voľbách a ich nominanti. Ešte si niekto myslí, že Avangard je pre nás bezvýznamný?

Emil Vestenický: Výsledkami parlamentných volieb, ktoré nás čakajú 29. februára budeme tvoriť našu zahraničnú politiku a potvrdzovať aj starých, či vyberať nových spojencov

Aby sme tak ľahko nepodliehali masmediálnemu tlaku, skúsenosti nás učia, že propaganda nikdy nie je odtrhnutá od reality. Len sa vždy pokúša zmeniť našu predstavu o nej. Prinajmenšom mätie tých, na ktorých mienke záleží, a voči ktorým je určená. Cieľov propagandy je toľko, koľko je smerov pôsobenia súperiacich subjektov. Spomeňte si pri výbere svojich volebných favoritov.

Emil Vestenický, podpredseda politickej strany Práca slovenského národa (PSN)

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Mjanmarská junta zrušila výsledok volieb, ktoré vyhrala Su Ťij

0 icon

Rangún 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fred Dufour)   Mjanmarská junta v pondelok zrušila výsledky parlamentných volieb z roku 2020, ktoré vyhrala Národná liga za demokraciu (NDL) vedená Aun Schan Su Ťij. Takmer šesť mesiacov po zosadení Su Ťij vládnuca junta v pondelok deklarovala, že voľby z novembra 2020 neboli "slobodné ani…

Slovensko aj po treťom dni bez medaily, ďaleko od nej nebol vo vodnom slalome Matej Beňuš

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Michal Svítok,TASR/AP-Petr David Josek)   Slovenskí športovci sa ani počas tretieho dňa olympijských hier v japonskom Tokiu nedočkali žiadnej medaily. Ďaleko od nej nebol vo vodnom slalome kanoista Matej Beňuš, ktorý sa prebojoval do desaťčlenného finále, v ňom však obsadil 6. priečku Prispel k tomu…

Ruské úrady zablokovali desiatky webstránok spojených s Navaľným

0 icon

Moskva 27. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ruské úrady zablokovali prístup na webstránku uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného a desiatky webov jeho blízkych spojencov. V pondelok o tom informoval Navaľného tím Stalo sa tak v čase rastúceho vládneho tlaku na podporovateľov opozície, nezávislých novinárov a ľudskoprávnych aktivistov pred parlamentnými voľbami…

V pondelok odoslali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prezidentke SR návrh na vymenovanie rektora Slovenskej technickej univerzity

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   V pondelok odoslali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR prezidentke SR Zuzane Čaputovej návrh na vymenovanie rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu školstva Návrh na vymenovanie nového rektora STU podpísal minister školstva Branislav…

Žilinka sa narýchlo stretol s hlavou štátu Zuzanou Čaputovou. Čomu sa venovali?

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o stretnutie v súvislosti s údajným ovplyvňovaním svedkov pri vyšetrovaní známych korupčných káuz. Čaputová so schôdzkou súhlasila a so Žilinkom sa stretla uplynulý týždeň. Informovala o tom v pondelok večer televízia Joj…

Severná a Južná Kórea obnovili cezhraničnú komunikáciu

0 icon

Soul 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Korean Central News Agency/Korea News Service)   Severná a Južná Kórea oznámili, že v utorok ráno obnovili cezhraničnú komunikáciu, a to viac ako rok po tom, čo Pchjongjang prerušil všetky oficiálne horúce linky so Soulom. Informovala o tom agentúra AFP Sever jednostranne prerušil všetky oficiálne vojenské…

Tuniský prezident odvolal aj ministra obrany a ministerku spravodlivosti

0 icon

Tunis 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Slim Abid)   Tuniský prezident Kajs Saíd odvolal v pondelok z funkcií ministra obrany a úradujúcu ministerku spravodlivosti. Urobil tak deň po tom, ako odvolal z funkcie premiéra Hišáma Mašíšího a pozastavil činnosť parlamentu na 30 dní. Podľa agentúry AFP tým uvrhol krajinu do ústavnej krízy…

Biden: Bojová misia USA v Iraku sa skončí do konca roka

0 icon

Washington 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   Vzťahy s Bagdadom vstupujú do novej fázy. Americká bojová misia v Iraku sa skončí do konca roka. Oznámil to v pondelok prezident USA Joe Biden po rokovaní s irackým premiérom Mustafom Kázimím v Bielom dome. Informovali o tom agentúry AP a AFP "Spojené…

Británia ako vzor. Podľa Viskupiča sa táto krajina s covidom naučila žiť: „My ostatní by sme mali študovať britský prístup a všetko dobré aplikovať aj u nás“

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   V Británii po uvoľnení opatrení začal pribúdať počet nakazených. Za posledných šesť dní počet infikovaných ale začal klesať. Poslanec Marián Viskupič (SaS) je presvedčený, že krajina urobila niekoľko dôležitých krokov, a my ostatní by sme mali študovať britský prístup a všetko dobré aplikovať…

Rakúsko posilní ochranu hraníc kvôli zlyhaniu azylovej politiky EÚ. Tamojší Zelení sa začali búriť

0 icon

Viedeň 27. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer (ÖVP) a jeho vládna aj stranícka kolegyňa, ministerka obrany Klaudia Tannerová v sobotu 24. 7. 2021 na viedenskej tlačovej konferencii oznámili, že rakúske hranice vyžadujú posilnenie ochrany kvôli alarmujúcemu nárastu ilegálnych prechodov migrantov. Podrobnosti na svojom Facebooku uviedol český…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Danko

Ako sa Ukrajina stala problémom pre všetkých

0icon

Všetko, čo sa na Ukrajine deje v posledných rokoch, pripomína anekdotu. Nie vždy je zábavná, ale vždy absurdná. Logickým vyvrcholením toho, čo sa v skutočnosti deje, bolo zvolenie komika Volodymyra Zelenského za prezidenta krajiny. A ak pred voľbami Zelensky hral rolu „človeka z ľudu“, ktorý bol unavený z politiky ukrajinských…

Gustáv Murín

Delta-strašiak, či ozajstná hrozba?

0icon

Vláda plagiátorov sa rozhodla doraziť turistický priemysel na Slovensku odradením cudzincov pred dovolenkou u nás a občanom Slovenska zhnusiť zahraničné dovolenky. Dôvod je prostý – neposlušnosť. Áno, sme neposlušní a to koalícia zla vedená Psychopatovičom jednoducho neznáša. Preto nezmyselne „tlačia na pílu“ a opäť raz sme jediní široko-ďaleko s extrémnymi opatreniami. Rovnako nás

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť III.

0icon

V tejto časti si dovolím uviesť jednu z rôznych možných hypotéz, prečo môže byť „pandémia“ koronavírusu globálnym podvodom. Zároveň naznačím, že podľa politického liberalizmu sa politické konanie globálnej a národnej moci úplne vzdialilo od konania klasického obdobia kapitalizmu. Boj proti „pandémii“ koronavírusu je dostatočným príkladom toho, ako sa spoločnosť nemá…

Marián Tkáč

Komu slúži cirkev rímska i grécka? Kristovi či štátu, riadenému vakcínatormi?

0icon

Aj dnes – je nedeľa 25. júla – odzneli spoza ambón (to sú tie „kecpulty“ v kostoloch) výzvy, aby sa veriace ovečky ešte stihli zavakcínovať, aby neprepásli šancu byť blízko Františka. (Už dlhšie som nebol v bratislavskej Katedrále sv. Martina, a tak neviem, či na tamojšej ambone ešte stále svieti niečo na spôsob…

Boris Mesár

Tieto fašistické curvy hlasovali za APARTHEID

0icon

Mgr. Anna Andrejuvová Ing. Martin Fecko Ján Kerekréti Mgr. Peter

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Spálenie od slnka? Toto by si nemal robiť!

0 icon

Existuje mnoho spôsobov, ako prírodne spálenú pokožku ošetriť , napríklad nanesením surovej zemiakovej pasty alebo medu na tvár. Niektoré zdanlivo nevinné rituály však môžu spálenie ešte zhoršiť. Ako sa ukázalo, aj potraviny, ktoré ješ, alebo oblečenie, ktoré nosíš, by ti mohli poškodiť pri popáleninách od slnka. 1. Používanie aloe vera s prísadami na spálenie

Obrovské lode, ktoré zažili hrozné nehody

0 icon

Lode poskytujú skvelý spôsob prepravy, ktorý je však spojený s určitým rizikom. Silné prúdy, nepredvídateľné počasie či chyby človeka, môžu spôsobiť nehodu, ktorá ukončí plavbu aj toho najväčšieho plavidla. Lode umožnili človeku neskutočnú vec. Vďaka nim sa mohol plaviť po mori, nachádzať neobývané územia či objavovať to, čo sa ukrýva pod…

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší viac než zaujímavý článok z obdobia druhej svetovej vojny. Tentoraz sa pozrieme na to, či admirál Canaris bol alebo nebol dvojitým agentom. Poďme však pekne po poriadku. Začíname prvou časťou článku. Komplex budov Bendlerblock v Berlíne stojí na ulici, ktorá sa premenovala na počesť Clausa von Stauffenberga, jedného zo strojcov…

Ako vyzerajú ikonické miesta z vtáčej perspektívy?

0 icon

Väčšina z nás videla tieto ikonické miesta z mnohých uhlov, či už na obrázku alebo v skutočnosti, keď ich sme ich navštívili. Mnoho architektov strávilo stovky hodín zdokonaľovaním týchto pamiatok, aby si návštevníci ako my mohli vychutnať ich vzhľad bez ohľadu na okolnosti. Ale koľkí z nás vlastne videli , ako v…

Komunizmus aj vo vesmíre? Žiaden problém! Takto si ho predstavovali súdruhovia

0 icon

Je všeobecne známe, že v 50. a 60. rokoch minulého storočia prebiehali takzvané kozmické preteky medzi dvoma najväčšími mocnosťami sveta: Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. Prvú etapu vyhrali sovietski kozmonauti, ktorým sa ako prvým podarilo dostať človeka na obežnú dráhu: bol ním Jurij Gagarin 12. apríla 1961. Druhú etapu však…

Armádny Magazín

Elektrické pedále a tlačidlo "manéver". Na internete sa objavili fotografie z kokpitu Su-75 Checkmate

0 icon

Na internete sa objavili podrobné fotografie kokpitu nového ruského stíhacieho lietadla Checkmate / Su-75 spolu s komentármi o jeho odlišnosti od kokpitov iných ruských stíhačiek. Na snímkach je vidieť, že informácie pre pilota sa zobrazujú na jednom veľkom monitore a po jeho obvode nie sú k dispozícii žiadne mechanické tlačidlá pre…

Americké letectvo pokračuje v náletoch na Taliban

0 icon

Afganistan, 27.júl 2021 (AM) – Čínsky minister zahraničia Wang Yi sa v Čcheng-tu stretol so svojím pakistanským náprotivkom Shahom Mahmúdom Qureshim, uviedla 25. júla tlačová služba čínskeho ministerstva zahraničia. V sobotu sa uskutočnili rozhovory medzi ministrami zahraničných vecí oboch krajín. Podľa informácií bola jednou z

Ruský elektronický komplex úspešne zaútočil na vojenský prieskumný satelit NATO

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Pokus NATO uskutočniť prieskumnú operáciu v okolí Rostova na Done zlyhal po tom, čo ruský komplex elektronických protiopatrení úspešne zaútočil na vojenské prieskumné systémy kozmických zariadení. Podľa amerického núdzového výstražného systému bola 22. júla z oblasti Rostova na Done prerušená prevádzka sa

Izraelský vojenský expert Jakov Kedmi vysvetlil prečo je NATO absolútne zbytočné

0 icon

Izrael, 27.júl 2021 (AM) – Podľa experta Spojené štáty tak dlho pretvárali krajiny NATO na bezmocný a slabý prívesok svojej vojenskej sily, až sa vo výsledku ukázalo, že sa nemajú na koho spoliehať proti Rusku a Číne.   Vojensko-politický expert Jakov Kedmi je presvedčený, že nový americký vodca sa snaží vrátiť svetovú…

The Saker: Zaujímavý vývoj udalostí v Rusku za posledný týždeň

0 icon

Rusko, 26.júl 2021 (AM) – Uplynulý týždeň bol v Rusku, čo sa týka vývoja viacerých udalostí, vcelku intenzívny a dnes by som sa chcel zmieniť o troch z nich: 1) Putin napísal veľmi zaujímavý

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali