Čo napísal historik Vnuk o Sorosovi a prečo z neho urobila neomarxistická úderka v systémových médiách „fašistu“?

Bratislava 18. apríla 2021 (HSP/Foto:Archív František Vnuk)

 

Pred niekoľkými dňami oslávil životné jubileum 95 rokov významný slovenský historik František Vnuk. Pri tejto príležitosti mu udelili predstavitelia mesta Ružomberok ocenenie, čo dobiela rozpálilo slniečkových fanatikov. Čím im Vnuk tak veľmi prekáža? Odpoveďou môže byť aj jeho článok z roku 1997, ktorý v týchto dňoch oprášilo na svojich stránkach Združenie slovenskej inteligencie Korene

František Vnuk
Na snímke František Vnuk

Originálny Vnukov článok s názvom „Sorošove doláre – trójsky kôň“

Prestížny americký časopis Forbes vo svojom vydaní zo 7. apríla 1997 prináša pozoruhodný článok „Beware billionaires bearing gifts“ (Varujte sa miliardárov, ktorí prinášajú dary, s. 83-87). Predmetom článku je u nás dobre známy George Soros, ktorého profil vykresľuje autor Richard C. Morais takto:

„V roku 1944 viedol George Soros v Budapešti dvojitý život. Jeho otec, advokát a vydavateľ esperantistického časopisu, vyhotovil falošné dokumenty, aby zakryl židovský pôvod svojej rodiny. Tieto dokumenty zachránili rodinu a počas nemeckej okupácie, keď nemeckí a maďarskí fašisti sústredili 300 tisíc židov, mladý Soros sa vydával za krstného syna istého vládneho úradníka. Takto sa 14-ročný Soros občas ocitol v spoločnosti svojho údajného krstného otca pri konfiškáciách majetkov židovských rodín určených na jatky.

Bolo to hrdinské? Iste nie, ale koľko ľudí sa správa hrdinsky, keď ide o prežitie, a keď každý odpor je zbytočný? U Sorosa je však typické, že spomienku na tieto časy neoznačuje za strašný zážitok, ale za dobrodružstvo. Hovorí, že to bol ,najšťastnejší rok môjho života‘.

Keď človek číta prostoreké výroky G. Sorosa, a keď sa s ním stretne v jeho elegantnom, ale trošku zanedbanom londýnskom dome (kde zo stien vypadávajú elektrické zástrčky a v kúpeľni leží na podlahe hromada špinavého prádla), nevdojak si obľúbi tohto chlapíka. Ale tá jeho prostorekosť sa zdá byť trochu falošná.

Napríklad v roku 1992 Soros napadol mechanizmus, ktorým sa riadil európsky valutový kurz (Exchange Rate Mechanism) a takmer sa mu podarilo zbankrotovať Anglickú štátnu banku. A keď sa už takto stal pravdepodobne prvým špekulantom, ktorý za mesiac ,utŕžil‘ jednu miliardu dolárov, poučoval: ,Je povinnosťou ľudí pri moci, aby vypracovali taký systém, z ktorého nebudú môcť ťažiť špekulanti. Áno, ja som to urobil, ale prečo ste mi to umožnili? To je vina systému‘.

Soros je teda kapitalista, ktorý sa voči možnému riziku poisťuje tým, že podporuje socialistické tézy.

 

Človek – šialenec

Kľúčom k pochopeniu Sorosovej osobnosti je skutočnosť, že – podľa vlastného priznania – sa pohybuje na okrajoch šialenstva. V tom je jeho sila i slabosť. Britským televíznym divákom povedal: ,Mávam fantázie, že som bohom a hneď popri tom aj veľmi intenzívne fantázie, že sa ma chytá šialenstvo. Veď môj starý otec bol paranoikom a v mojej rodine bolo viacero prípadov šialenstva. Mne sa to však zatiaľ neprihodilo.‘

 

Ale len-len…

Jeden taký záchvat mal začiatkom 80. rokov, keď z ničoho nič zanechal svojho spoločníka, svoju manželku i rodinu. Vysvetľuje: ,Bol to veľmi silný emocionálny proces pri náprave omylov na finančnom trhu. Čím väčší úspech, tým viac trápenia s väčšími obnosmi peňazí na špekuláciu…‘

V nasledujúcich piatich rokoch sa Soros venoval intelektuálom a dobročinným záujmom, znova sa oženil a napokon dosiahol svoj najväčší finančný úspech v stávke proti britskej libre.

Soros nevedel odolávať zvodom vlastnej samoľúbosti, ani pokušeniam oslniť iných svojimi vedomosťami, a preto napísal niekoľko kníh. Tie sú však nezrozumiteľné do takej miery, že niektorí ľudia si myslia, že Soros si z nich robí bláznov. Nedávno uverejnil príspevok ,Hrozba kapitalizmu‘ v časopise Atlantic Monthly. Článok je súhrnom nafúkaných a nezrozumiteľných úvah o kapitalizme. Naznačuje sa v ňom, že škodcami kapitalizmu boli Reagan a Thatcherová (i keď sa ich mená tam výslovne nespomínajú). Soros potom povedal, že niektorí ľudia neporozumeli jeho myšlienkam: ,To nebol útok na kapitalistický systém. Napadol som iba výstrednosti kapitalistického systému‘.

 

Jáj, či tak?

Na otázku, či premieta svoje osobné obavy a neistoty na kapitalizmus a burzový trh, Soros odpovedal: ,Možno. Neistota, ktorú preciťujem, zodpovedá podmienkam finančného trhu oveľa lepšie, než rovnováha, s ktorou sa zaoberajú profesori ekonomiky.‘

Zahľadený do seba Soros vidí svet, pozerajúc na svet, vidí G. Sorosa. Šialenstvo má blízko ku genialite.“ (Koniec textu R. C. Moraisa)

 

Budovanie zázemia v Európe

Nie je to lichotivý portrét človeka, ktorý nedávno navštívil Slovensko, aby tu prijal poctu a úctu svojich vďačných ctiteľov. Majú mu byť za čo vďační, veď vlani ich podporil pozornosťou vo výške 5 miliónov dolárov a tohto roku im sľúbil ešte viac. Ale i tak to bude iba zlomok toho, čo od Sorosa dostávajú maďarské nadácie (medzi ktorými je aj Stredoeurópska univerzita, ktorá ma vychovávať ,administratívnu‘ elitu). Tie (podľa vlastného priznania) dostávajú ,okolo 60 miliónov dolárov ročne‘.

Bolo by naivné domnievať sa, že tieto podpory sa dávajú veľkodušne, nezištne a bez záväzkov. R. C. Morais poukazuje, že od prijímateľov Sorosových miliónov (či sú to už noviny a časopisy, inštitúcie, politici alebo pedagógovia v Európe a inde) sa očakáva aj určitá činnosť v duchu Sorosových politických koncepcií. Uvádza takýto príklad:

„Ak je vám nejasnou záhadou, čo sa deje v Albánsku, môžeme vám to vysvetliť krátkou vetou: Sorosovi chlapci zbierajú plody svojej práce. Koncom februára ozbrojené bandy vedené gangstermi a exkomunistami (z ktorých mnohí sú veteránmi bývalého policajného štátneho aparátu) len-len že nezvrhli zvolenú liberálnu vládu a prinútili prezidenta, aby za ministerského predsedu vymenoval neo-komunistu. Kým sa toto dialo, George Soros, 67-ročný, v Maďarsku narodený americký občan, sedel vo svojom londýnskom domčeku a pokojne vysvetľoval korešpondentovi časopisu Forbes, že jeho albánska nadácia je ,vynikajúca organizácia, ktorá má situáciu pevne v rukách‘.

Má pravdu, že ju majú pevne v rukách. Soros financoval časopis Koha Jone, ktorý burcoval pučistov plamennou protivládnou propagandou. Keď sa zrútila investičná finančná schéma, pri ktorej mnohí ľudia prišli o životné úspory, Sorosom financovaný časopis prakticky vyzýval k ozbrojenému povstaniu. Najvyšší funkcionár Sorosovej nadácie v Tirane sa chvastal pred prekvapenými pozorovateľmi: ,Toto je koniec (prezidenta) Berišu. Držíme ho v hrsti.‘“

Teda, keď slovenskí „Sorosovi chlapci“ (a dievčatá) nás strašia Albánskom, nemožno to brať naľahko. Vedia o čom hovoria a vedia, ako na to.

 

Mýtus o filantropovi

V Maďarsku je predsedom Sorosovej nadácie 80-ročný Miklos Vasarhelyi, vedúca postava ľavicovo-liberálnej skupiny Aliancia slobodných demokratov. Cez neho môže Soros ovplyvňovať maďarskú vládnu politiku, pretože ako píše Forbes, „mnohé vedúce osobnosti koalično-liberálnej strany Aliancia slobodných demokratov sú na Sorosovej výplatnej listine.“

Sorosovi sa podarilo vytvoriť o sebe legendu veľkého filantropa, ktorý ročne rozdá asi 300 miliónov dolárov. Jeho nadácie sa nachádzajú v 30 krajinách od Haiti po Mongolsko a zamestnávajú úradnícky aparát pozostávajúci z tisíc zamestnancov. Občas prekvapí svet gestami ostentatívnej štedrosti. Napríklad keď ruská vláda nemala z čoho vyplácať svojich vedeckých pracovníkov, Soros im veľkoryso poskytol výpomoc vo výške ročného platu.

Ale jeho štedrosť má aj politickú stránku. Všetky nadácie vydržiavané Sorosovými dolármi sú orientované na filozofiu Karla Poppera a hlásajú „tolerantnú otvorenú spoločnosť“ – Open Society Institutes.

 

Liberálny extrémizmus

Soros sám priznal, že v jeho nadáciách je výrazná politická predpojatosť („Yes, clearly there is a political bias in the foundation“). Predsedom Open Society Institute v USA je Aryeh Neier, známy nielen ako advokát ľudských práv, ale aj ako exponent extrémnych liberálnych názorov. Ďalšou hviezdičkou na nebi Sorosovej otvorenej spoločnosti je profesorka práva Lani Guinierová, ktorú svojho času chcel prezident Clinton vymenovať za vedúcu oddelenia občianskych práv na Ministerstve spravodlivosti. To však vyvolalo takú búrku protestu, že Clinton musel od svojho úmyslu odstúpiť. Ale v Sorosovej otvorenej spoločnosti jej radikálne ľavičiarske názory nikomu neprekážajú. ba zdá sa, že Soros sa najradšej obklopuje práve takýmito ľuďmi.

Na snímke George Soros

Profesor Mark Arnold z Oxfordskej univerzity o ňom povedal: „Soros najíma do svojich služieb ľudí, ktorí sú známi svojimi proti-thatcherovskými názormi. V jeho nadáciách by bolo ťažko nájsť náboženského disidenta alebo tvrdého antikomunistu.“ Podobne sa vyjadril aj Jonathan Sunleym, predseda organizácie The Windsor Group: „Soros sa venuje jednostrannému ideologickému premývaniu starých komunistických nomenklatúrnych kádrov, namiesto takých, ktorým komunisti zamietali cesty do zahraničia.“

Jeho vplyv na politický vývoj v krajinách bývalého „socialistického tábora“ je nepopierateľný. Péter Bod, bývalý minister a guvernér Centrálnej banky v Maďarsku o ňom vyhlásil, že je „najvplyvnejším nezvoleným politikom na východ od Álp“. Jeho moc nepochádza však z volebnej urny, ale z jeho bankových účtov.

 

Bratríčkovanie s ľavičiarmi

C. Morais o ňom napísal: „Soros by chcel nahradiť staré ľavicové diktatúry nie voľnotrhovými demokraciami, ale ľavicovými demokraciami.“

Svoje bratríčkovanie sa s bývalými komunistami Soros vysvetľuje takto: „Exkomunisti vedia lepšie, čo je demokracia, ako snáď aj tí, čo odporovali komunistickému režimu.“ R. C. Morais to nazýva „urážkou tých skutočných demokratov, ktorí za svoje demokratické presvedčenie museli platiť niekedy aj životom.“

Najpevnejšiu bázu má G. Soros vo svojom rodnom Maďarsku, kde zasahuje do domácej politiky rozličnými „finančnými podporami“ už trinásť rokov. Od polovice 80. rokov začal štedro podporovať aj disidentské skupiny v iných socialistických krajinách. Boli medzi nimi aj českí chartisti a cez nich sa nejaké omrvinky utrúsili aj našim slovenským disidentom.

Ako sa ukázalo, bola to dobrá investícia. Pre multimilionára, ktorý špekuláciou na burze „zarábal“ niekedy sto (a v jednom prípade až tisíc) miliónov dolárov mesačne, to nebola nijaká citeľná odmena. Pre disidentov, ktorí museli pracovať ako murári, údržbári, kuriči a pod. aj sto dolárov bola veľká suma, a samozrejme, boli svojmu dobrodincovi vďační. Nepýtali sa pritom, či tu išlo o poctivo zarobené peniaze, či tie milióny, ktoré tiekli do Sorosovho mešca, niekomu nechýbali, či niekoho neochudobnili.

 

Podkupno-predajná inteligencia

Medzi podujatiami žijúcimi zo Sorosových dolárov sú nielen noviny, časopisy, výskumné inštitúty, ale aj Stredoeurópska univerzita v Budapešti, ktorej prvoradým cieľom je výchova „administratívnej elity“.

Taká univerzita sa plánovala aj u nás. Ale nebolo to treba, pretože Sorosovi ľudia už prenikli na slovenské vysoké školy. Pokus založiť Stredoeurópsku univerzitu v Prahe prekazil Václav Klaus, ktorý včas prehliadol Sorosove úmysly. Ako poznamenáva R. C. Morais, „Klaus sa nebál Sorosových názorov, ale jednoducho nechcel, aby mu niekto za Sorosove peniaze vykupoval českých intelektuálov.“

Ani Chorváti sa nebáli povedať Sorosovi, že u nich nie je vítaný ani on, ani jeho doláre. Zatiaľ však na Slovensku jeho chlapci bez strachu, bez hanby, bez ohľadu na dôsledky pripravujú pôdu pre „ľavicovú demokraciu“ podľa predstáv svojho majstra a zamestnávateľa.

 

Z čoho má Soroš strach

Sorosov priateľ Byron Wien vyzradil, čoho sa Soros obáva najviac. Vraj pravicového nacionalizmu („Soros is terrified of right-wing nationalism“). A pretože strach má veľké oči, Soros vidí pravicový nacionalizmus i tam, kde by ho obyčajný smrteľník ani drobnohľadom nenašiel. Odtiaľ tie donkichotské ťaženia proti Slovákom, Chorvátom a iným malým národom strednej i východnej Európy, ktoré sa usilujú zaistiť si dôstojné postavenie v spoločnosti ostatných národov sveta.

Soros nie je iba rozmarný finančný magnát, ktorý „kupuje politikov a intelektuálov, ako kedysi novozbohatlíci kupovali kaštiele a obrazy starých majstrov“. Je to človek, ktorého peniaze môžu narobiť veľa zla, najmä v malých chudobných krajinách. Nebolo by múdre podceňovať štrngot jeho mešca a predpokladať nepodkupnosť, statočnosť a rodolásku našich marxizmom poznačených intelektuálov, politikov a publicistov.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Dvaja muži kradli naftu zo zaparkovaných autobusov

0 icon

Trenčín 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Obvineniu z prečinu krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci čelia dvaja muži vo veku 34 a 27 rokov z okresu Nové Mesto nad Váhom. Polícia ich viní z viacerých krádeží nafty zo zaparkovaných autobusov vo viacerých obciach okresu Trenčín. Informovala o tom…

V hliadkach dve zlaté medaily pre Slovensko, konkurenciu nenašli kanoistky ani kanoisti

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovensko získalo v piatkových tímových súťažiach na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivrei dve zlaté medaily. O prvú sa postarala hliadka kanoistiek Simona Glejteková, Monika Škáchová a Zuzana Paňková, druhú vyjazdili kanoisti Matej Beňuš, Michal Martikán a Alexander Slafkovský Z predchádzajúcich…

Rokovania o návrate USA k jadrovej dohode s Iránom sa zintenzívňujú

0 icon

Viedeň 7. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Svetové mocnosti v piatok usporiadali v rakúskej Viedni štvrté kolo rozhovorov, ktorých cieľom je opätovné pristúpenie Spojených štátov k jadrovej dohode s Iránom. Obe strany signalizujú ochotu vyriešiť hlavné „kamene úrazu“ Rokovania vo Viedni sa začali ešte začiatkom apríla. Ruský zástupca Michail Uľanov…

USA a Mexiko sa zaviazali k spolupráci pri riešení príčin migrácie

0 icon

Washington/Mexiko 7. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manuel Balce Ceneta)   Americká viceprezidentka Kamala Harrisová a mexický prezident Andrés Manuel López Obrador sa v piatok zaviazali k spolupráci pri riešení základných príčin nelegálnej migrácie do Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP "Je v spoločnom záujme našich krajín poskytnúť okamžitú pomoc krajinám (tzv.)…

Maďarsko a Poľsko sa na sociálnom summite krajín EÚ dôrazne ohradili proti gender ideológii v záverečnom dokumente. Prečo ostalo Slovensko ticho?

0 icon

Brusel/Porto 7. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Premiéri Poľska a Maďarska sa v piatok v rámci dvojdňového sociálneho summitu EÚ v meste Porto ohradili proti začleneniu výrazu "rodová rovnosť" do záverečného vyhlásenia, ktoré v sobotu na záver podujatia prijmú lídri EÚ. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Reuters Text…

Minister Lengvarský ocenil aktívny prístup banskobystrickej župy k zriaďovaniu mobilných očkovacích tímov

0 icon

Banská Bystrica 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák   Zriadenie vakcinačných centier a aktívny prístup k zriaďovaniu mobilných očkovacích tímov Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) ocenil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ako ďalej uviedol šéf rezortu na brífingu po návšteve krajského vakcinačného centra v Banskej Bystrici a po rokovaní s vedením BBSK, toto…

Superliga: Deväť klubov sa s UEFA dohodlo, ďalším trom hrozia sankcie

0 icon

Nyon 7. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   Deväť z dvanástich futbalových klubov sa už aj formálne vzdalo svojej účasti v neúspešnom projekte európskej Superligy. Zároveň uzavreli s Európskou futbalovou úniou (UEFA) dohodu o finančnom postihu za ich pôvodný plán vytvoriť nezávislú elitnú súťaž Dohodu odmietli Real Madrid, FC Barcelona i…

Volkov: Amnesty International vráti Navaľnému štatút väzňa svedomia

0 icon

Londýn 7. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) má na budúci týždeň oznámiť, že sa rozhodla väznenému ruskému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému vrátiť štatút "väzňa svedomia", ktorý mu koncom februára odobrala. Povedal to popredný Navaľného spolupracovník Leonid Volkov, ktorého v piatok citovala agentúra Reuters Amnesty…

Rusko žiada od Slovenska ospravedlnenie za „klamstvo o vakcíne Sputnik V“

0 icon

Moskva 7. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Ruský fond priamych investícií (RFPI) očakáva od slovenského liekového regulátora ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) verejné ospravedlnenie za šírenie nepravdivých informácií o ruskej vakcíne Sputnik V, informoval portál „lenta.ru“ s odvolaním na tlačovú agentúru „Interfax“ RFPI pripomenul, že slovenské ministerstvo zdravotníctva potvrdilo…

Od 10. mája nastávajú zmeny vo vyhláške k činnosti prevádzok

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Činnosť maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb a organizáciu hromadných podujatí počas pandémie doteraz upravovala jedna vyhláška. Pre prehľadnosť budú po novom dve vyhlášky – jedna pre prevádzky, druhá pre hromadné podujatia. Účinnosť vyhlášok, ktoré obsahujú aj viaceré zmeny pravidiel, je stanovená na 10. mája…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Matej Kečkéš

Moje výroky

0icon

"Jedine život pre lepšiu budúcnosť vytvorí budúcnosť pre lepší život." "Každý človek je vyvolený, vyvolený svojou dušou." "Najvyššia forma viery a jej najvyšší praideál je viera v seba samého!" "Jadro múdrosti spočíva v správnosti rozhodovania sa." "Vnútorná rovnováha je najvyššia múdrosť, pretože vychádza z najväčších hlbín vnútra ľudskej duše." "Meditácia…

Peter Štrba

Black Lives Matter na slovenský spôsob alebo ako nám už horí cigánska otázka

0icon

Je už takmer skalopevným pravidlom, že všetky zvrátenosti, ktoré sa objavia na západe, sa s nejakým časovým odstupom objavia aj u nás. Ako človek, ktorý dlhodobo sleduje dianie za morom, som nadobudol dojem, že rasizmus v USA je prítomný len v absolútne minimálnej miere, a aj to len u niektorých…

Pavel Jacz

Zábavné odstúpenie Šeligu a Žitňanskej z funkcií je na hurónsky smiech. Droba však vyložil vyššie eso!

0icon

Nebudem spomínať Šeligove silné slová o SMER-áckej mafii, o zločincoch z tejto partie a dodržiavaní predpisov, nariadení a zákonov. To všetci poznajú. Tento politický zelenáč dostal hneď na úvod vysokú politickú funkciu a má len sebavedomé silné plamenné reči o morálke, ktoré si doniesol z tribún. A po tom, čo…

Radovan Hrádek

Kto to so Slovenskom myslí naozaj vážne

0icon

Včera, t.j. 06.05.2021 sa v NRSR hlasovalo o 4 návrhov zmeny zákonov predložených politickou stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Jednalo sa o nasledovné návrhy zmien zákonov: zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších…

Ivan Holek

O čo ide farmaceutickému priemyslu v prvom rade?

0icon

Môžete trikrát hádať! Predsa o zisky tak, ako každému priemyslu. Ide mu o „o peniaze až v prvom rade“, ako sa zvykne ironicky hovoriť. A pretože je to úplne rovnaké ako v každom inom druhu priemyslu, porovnajme si to napríklad so zbrojárskym priemyslom, ktorý generuje obrovské zisky podobne, ako priemysel…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako si mäsožravé rastliny vyvinuli chuť na mäso?

0 icon

Ako si rastlina môže vyvinúť chuť na mäso? V živote to trvá omnoho dlhšie, než by sme si mohli myslieť. Štúdia troch úzko príbuzných mäsožravých rastlín teraz naznačuje, že obratné genetické miešanie im pomohlo vyvinúť si schopnosť ochutnávať a stráviť jedlo bohaté na bielkoviny - medzi ktoré patrí aj mäso.…

TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 1. časť

0 icon

Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

Smrť herca menom Leslie Howard: 3. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie - v poradí už tretej časti článku s názvom Smrť herca menom Leslie Howard. V druhej časti spomínaní iní pasažieri, ako Howard či britský ministerský predseda, však nie sú jediní, kto mohol byť nacistickým terčom. Ďalší možný cieľ nacistov predstavoval Ivan Sharp, priemyselník poverený britskou vládou skúpiť za premrštené ceny volfrám,…

Prečo by si nemala nechať vlasy počas spánku rozpustené?

0 icon

Vlasy potrebujú spánok rovnako ako tvoja pokožka. A hoci investujeme veľa času a úsilia do správnej starostlivosti o pokožku pred spaním, naše vlasy si zaslúžia rovnakú pozornosť. Možno si si to nikdy neuvedomila, ale spánok s rozpustenými vlasmi môže spôsobiť viac škody, ako len ranný chaotický vzhľad. 1. Môžeš sa zobudiť so…

Cintoríny lietadiel: Čo sa stane, keď sú už lietadlá zastarané?

0 icon

Množstvo peňazí, ktoré letecké spoločnosti investujú do svojich lietadiel, je ohromujúce. Čo sa ale s nimi stane, ak prestanú slúžiť danému účelu? Ceny lietadiel nie sú vôbec zanedbateľné. Napríklad Boeing 787-9 Dreamliner sa predáva za 265 miliónov dolárov, Airbus A38 stojí zasa 432,6 milióna dolárov. Takže aby sa leteckej spoločnosti…

Vo svete IT

Takto môžete vymazať staré príspevky z vašej nástenky na Facebooku pomocou pár klikov

0 icon

Sociálna sieť Facebook je bohatým zdrojom informácií a to nielen pre samotnú spoločnosť, ale aj pre naše okolie. V priebehu rokov sa tam väčšine z nás nakopili desiatky, ak nie stovky fotografií, statusov a ďalšieho obsahu. V priebehu času, ako sa naše názory vyvíjajú, tak mnohé veci by sme povedali…

Neprehliadnite ponuku na Windows 10 kľúče, či Office. Môžete ich získať v atraktívnej cene vďaka kupónu VS20!

0 icon

Už viac ako rok nepodporovaný Windows 7 je stále „vareným pečeným“ medzi používateľmi. Naprieč našim regiónom, ho aktuálne nájdeme približne v 13 počítačoch zo 100. Ďalších približne 5% používateľov má iný Windows, ako je 10. Ukazujú to štatistiky spoločnosti Statcounter. Windows 7, ako sme už vyššie spomínali, hoci aj naďalej…

Xiaomi WalkingPad R1 Pro – jeden z najdostupnejších bežeckých pásov s aktuálne s ešte nižšou cenou!

0 icon

Výrobcu WalkingPad sme už na našom portáli spomínali už pri viacerých príležitostiach. Spoločnosť, za ktorou stojí čínsky gigant Xiaomi, sa už niekoľko rokov venuje vývoju a výrobe špičkových pásov na beh a chôdzu, ktoré sa pýšia nie len už tradične nízkou cenou oproti konkurencii, ale aj náramne kompaktnými rozmermi. V minulosti sme vám…

Sopečná aktivita na Marse by mohla vytvoriť vhodné podmienky pre špecifický druh života

0 icon

Objavujú sa stále nové dôkazy, ktoré poukazujú na to, že Mars môže byť geologicky, ale aj sopečne aktívnou planétou, píše portál Science Alert. Nová štúdia objavila stopy sopečnej aktivity v oblasti Elysium Planitia, ktoré nebudú staršie ako 50-tisíc rokov. Možno sa to na prvý pohľad zdá ako veľa, no z…

Google v obchode Play pridá žiadanú funkciu. Inšpiráciu našiel v konkurenčnom App Store od Apple

0 icon

V mnohých prípadoch môžeme aplikácie z obchodu Google Play stiahnuť kompletne zadarmo. Rovnako aj ich funkcionalita, nie je častokrát obmedzené. Mohlo by sa zdať, že vývojári to robia bez nároku na odmenu, ale opak je pravdou. V tomto prípade najčastejšie platí, ak je niečo zadarmo, tak pravdepodobne ste produktom vy.…

Armádny Magazín

Bilancia Euromajdanu: Za 7 rokov boja s oligarchami stratila Ukrajina 7 rokov

0 icon

Ukrajina, 8.máj 2021 (AM) – Šéf amerického ministerstva zahraničia Anthony Blinken na návšteve Ukrajiny uviedol, že hlavnými problémami Ukrajiny sú Rusko, korupcia a oligarchovia: „Ukrajinské úrady sa musia zamerať na boj proti korupcii a oligarchom, ktoré sú vnútornou hrozbou pre rozvoj krajiny. Vnútornou hrozbou pre Ukrajinu je korupcia a oligar

Minister obrany Naď navštívil v Granade slovensko-španielsku muničnú fabriku

0 icon

Dubnica nad Váhom, 7. mája 2021 – Španielsku spoločnosť FM Granada, ktorá je súčasťou slovenskej skupiny MSM GROUP, koncom apríla navštívil Minister obrany SR Jaroslav Naď pri príležitosti spustenia významnej spolupráce v oblasti obranného priemyslu. MSM GROUP v Španielsku komplet

Postrach NATO: Ďalšia jadrová ponorka sa stala súčasťou ruského námorníctva. Video

0 icon

Rusko, 8.máj 2021 (AM) – Kazaň - raketová ponorka s jadrovým pohonom (typu Jaseň-M) sa stala súčasťou ruskej flotily. Loď mala byť odovzdaná flotile v roku 2019, ale vzhľadom na zistené konštrukčné chyby, ako z dôvodu potreby opätovného dovybavenia plavidla o možnosť vystreľovania rakiet Zirkon, sa proces sa natiahol do mája

Kto dokáže mínovať vzdušný priestor?

0 icon

Rusko, 8.máj 2021 (AM) – Hlavný konštruktér skupiny spoločností ZALA Aero (patrí do skupiny spoločností „Kalašnikov“ ruskej štátnej spoločnosti „Rostech“) Alexander Zacharov oznámil, že ruskí špecialisti ako prví na svete vytvorili proti dronom systém „vzdušného mínovania“. Základom tohto systému sa stanú drony-kamikadze „Lancet“: sú dvakrát rýchlejšie ako drony potenciálny

Londýn poslal dva krížniky do Lamanšského prielivu kvôli francúzskym hrozbám

0 icon

Francúzsko, 7.máj 2021 (AM) – Veľká Británia vyslala k ostrovu Jersey (korunný majetok Veľkej Británie v Lamanšskom prielive) dve hliadkové lode potom, čo Francúzsko pohrozilo vypnutím elektriny na ostrove na znak protestu proti zmenám pravidiel rybolovu po brexite, povedal hovorca kancelárie premiéra Spojeného kráľovstva. Britský

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali