Biogerontológia tvrdí: Ľudia sa budú dožívať až 1000 rokov

Bratislava 17. júna 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:Pixabay)

 

Renomovný biogerontológ Aubrey de Grey je presvedčený, že ľudia sa môžu dožívať aj tisíc rokov. De Grey pritom vyštudoval informatiku a nie medicínu, či biológiu. Svoje vedomosti o biologickom procese starnutia nadobudol autodidakticky

Ilustračné foto

Keď sa v St. Gallene konalo 44. sympózium tamojšej univerzity, tak zaznela nečakaná otázka moderátora: „Kto z vás by sa chcel dožiť napríklad takých 650 rokov?“

Medzi niekoľko stovkami študentov, profesorov, docentov a asistentov boli mnohí, ktorí zdvihli ruku. Moderátor sa potom obrátil na svojho vedľa neho sediaceho partnera: „Čo hovoríte Aubrey, má vôbec zmysel váš výskum, keď sotva polovica prejavila záujem o superdlhý život?“

De Grey vecne poznamenal: „Hm, tu sedia takmer len mladí ľudia, ktorí sú ešte len na začiatku života, a preto sa im vlastná smrť zdá byť ešte takmer v nedohľadne a vôbec na ňu nemyslia. Ak by tu ale sedeli len ľudia, ktorí sú starší ako sedemdesiat, tak si môžete byť istý, že by skoro všetci zdvihli ruky.“

Angličan de Grey potom vystrieda moderátora pri mikrofóne a náruživo začne prednášať – ako to robil už na nespočetných kongresoch a sympóziách predtým – o tom, že každý zdravý človek, ktorého genetika nie je narušená, by sa v podstate mohol dožiť niekoľko sto až tisíc rokov. Po niekoľkých minútach, keď už zjavne upútal pozornosť poslucháčov, položí nečakanú provokačnú otázku: „Priatelia, v akom veku by ste chceli ochorieť na Alzheimera, Parkinsona alebo na cukrovku? To sú totiž najčastejšie choroby staroby.“ V sále je ticho – žiadna reakcia. Napokon sa ozve moderátor:

„Pred nedávnom som oslávil päťdesiatku, moje vlasy nie sú už také husté ako zamlada, ale cítim sa telesne ešte dobre, hoci ani to už nie je celkom tak ako, keď som mal tridsiatku. Ale aj tak príde skôr alebo neskôr čas, keď sa začne blížiť neodvratný koniec a jedného dňa už pre mňa nepríde žiadny ďalší deň.“

Obaja muži – tak moderátor, ako aj de Grey – však dobre vedia, že veľa ľudí nemá jednoduchú a ľahkú smrť a že pre mnohých je ich koniec veľmi ťažký.

V našej západnej spoločnosti zomierajú až dve tretiny ľudí na choroby pokročilého veku. A to je takmer vždy veľmi strastiplné a neraz aj nedôstojné zomieranie.

De Grey tvrdí, že je nezodpovedné čakať pasívne  na to, že lekárska veda jedného dňa – nevedno však kedy – bude v stave tieto choroby staroby nejakým spôsobom zmierniť. Základom jeho osobnej filozofie je presvedčenie, že je potrebné poraziť proces starnutia.

Je presvedčený, že niečo take je možné, musíme ale porozumieť a dostať pod kontrolu molekulárne procesy starnutia.

Je nesporné, že de Grey je veľmi excentrickým a neortodoxným vedcom a je sporným aj v radoch vedcov. Na druhej strane je ale faktom, že žiadnemu z jeho vedeckých kolegov sa jeho tvrdenia nepodarilo argumentatívne vyvrátiť.

De Grey sa narodil  v Londýne ako syn umelkyne. Na otca nemá žiadne spomienky, lebo rok po jeho narodení ich opustil. Už ako dieťa bol presvedčený, že starnutie musí byť niečim hrôzostrašným a že tento stav je potrebné „korigovať“. Po maturite išiel študovať informatiku na Trinity College v Cambridge. Tam spoznal svoju neskoršiu manželku, americkú biologičku a odborníčku na genetiku, Adelaide Carpenterovú. Bola od neho o 19 rokov staršia a znamenala rozhodujúci obrat v jeho živote, v mnohých jeho názoroch, ako i v jeho kariére. Zosobášili sa v roku 1991.

Viedol s ňou nekonečne dlhé odborné rozhovory a dlhé diskusie, neskôr aj s jej vedeckými kolegami. Nedokázal pochopiť , že biológovia dosiaľ neprejavili takmer nijaký záujem o problematiku straty vitálnych funkcií pri procese starnutia vo vyššom veku. Popri svojej práci na čiastočný úväzok, keď sa venoval genetickému výskumu určitých časti organizmu muchy s latinským názvom Drosofilidae, sa intenzívne venoval súkromnému štúdiu biogerontológie.

V priebehu len štyroch rokov sa de Grey stal uznávaným odborníkom v tejto vede.

V roku 1995 publikoval niečo, čo dovtedy bolo v biológii neznámym fenoménom: Išlo o neznáme dôsledky, ktoré spôsobujú mutácie v mitochondriách. Mitochondrie sú metabolicko-energetické centrály našich buniek  – písal som o nich podrobne v inom článku. V roku 1999 zhrnul svoje poznatky o bunkových a biomolekulárnych procesoch starnutia v publikácii The Mitochondrial Free Radical Theory of Aging. V roku 2000 mu bol za ňu udelený titul doktora Univerzity Cambridge.

To súčasne znamenalo pre neho prelom na poli biogerontológie. V celej sérii ďalších vedeckých publikácií rozvíjal ďalej svoje odvážne a revolučné tézy, v ktorých postuloval, že starnutie nemusí byť žiadnym ireverzibilným procesom, ale že jeho súčasťou sú viaceré čiastkové procesy, ktoré je možné zastaviť a dokonca aj zvrátiť a teda vrátiť naspäť.

Mnohí jeho kolegovia odporovali jeho tvrdeniam a robili všetko pre to, aby ho diskreditovali. V roku 2005 americký Institut of Technology  v Massachusetts vypísal odmenu 20 000 dolárov pre toho, kto presvedčivo dokáže, že jeho tézy sú nesprávne. Až dosiaľ nikto z jeho renomovaných kolegov, ktorí to skúšali, túto odmenu nedostal.

Tézy de Greya sú obsiahnuté  vo vedeckom programe SENS. 

Je programom na vypracovanie stratégií, ktoré proces starnutia eliminujú, respektíve extrémne spomalia. V programe vypracoval de Grey také stratégie, ktoré sú zacielené proti siedmym hlavným nepriateľom života, proti ktorým by mali začať viesť boj najlepší vedci planéty.

 

Týmito smrteľnými nepriateľmi sú:

1. rakovina

Mutácie DNK bunkového jadra. Mnohé z nich spôsobujú rakovinu. Postihnuté bunky sa začnú nekontrolovane rozmnožovať (deliť), lebo takzvané teloméry – ochranné čiapočky na chromozómových koncoch, sa časom neskracujú, na rozdiel od zdravých buniek a preto delenie buniek pokračuje a pokračuje. To je princíp rakoviny.

Riešenie: Kmeňové bunky každého človeka každých desať rokov nahradiť takými, ktoré sú bez génu príslušného pre produkciu telomér.

2. Osteoporóza

Mutácie DNK v mitochondriách. To sú energetické motory buniek a 13 z ich génov sú náchylné  na zmeny, ktoré následne spravidla spôsobia osteoporózu.

Riešenie: Tieto gény „prekopírovať“ do DNK v  jadre buniek, kde sú podstatne viac chránené pred takými zmenami.

3. Parkinson

Odumieranie buniek v organizme starnúceho človeka. Ak len pomaly dorastajú, prípadne už vôbec, tak to škodí predovšetkým mozgu a srdcu. Následne prichádza k strate neurónov v areáli Substantia nigra v strednom mozgu. To vedie k ochoreniu nervového systému – k Parkinsonovi.

Riešenie: Pravidelné transfúzie kmeňových buniek, ktoré však treba ešte vyvinúť.

4. Arterioskleróza

Bunkový odpad v lyzozómoch (organely v bunkách, v ktorých sa rozkladajú veľké molekuly, ktoré obsahuje naša potrava). Zmes z mikro častíc, ktoré sa nestrávia, spôsobuje okrem iného aj artériosklerózu – stvrdnutie artérií. Následky tohto procesu sú častou príčinou smrti.

Riešenie: Špeciálne gény istých baktérii, ktoré sú v pôde, zasadiť do lyzozómov, a tak zabezpečiť dodatočné enzýmy, potrebné pre dokonalé trávenie.

5. Cukrovka

Jej východiskovým bodom je nakopenie sa starnúcich buniek. Tým sú mienené také, ktoré stratili schopnosť delenia sa, ale existujú ďalej a sčasti ako tukové bunky  zapríčiňujú cukrovku, alebo vo forme bunkových usadenín v kĺboch obmedzujú pohybovú schopnosť a spôsobujú v nich bolesti.

Riešenie:  Vyvinutie istého druhu imunitných buniek , ktoré budú v stave prilnúť na povrchové receptory zmienených škodlivých buniek a ich eliminovať.

6. Alzheimerova nemoc

Jej zárodkom sú odpadové látky, ktoré sa nachádzajú v tekutine, v ktorej sú bunky.  V tejto mimobunkovej substancii sa vytvárajú extrémne zdeformované proteínové agregáty, ktoré nie sú viac odbúrateľné. Tak okrem iného vzniká amyloid. To je látka, ktorá spôsobuje prerezávanie dendritov, prepojení, ktoré spájajú v mozgu jednotlivé neuróny medzi sebou.

Riešenie:  Výroba očkovacích látok, ktoré dokážu mobilizovať imunitný systém proti takýmto látkam, ktoré ničia mozgové funkcie.

7. Vysoký krvný tlak

Niečo čo je dobré, sa niekedy môže zvrhnúť na niečo veľmi zlé a nebezpečné. Čosi také sa veľmi často odohráva aj v našom organizme. Proteínové molekuly, ktoré sa nachádzajú medzi bunkami v našom tele, vytvárajú vzájomné priečne prepojenia. Tieto molekuly sa starajú o elasticitu nášho tkaniva, pričom sa časom môže stať, že sa v dôsledku istých chemických zmien tak pospájajú, že krvné cievy stratia schopnosť sa elasticky rozšíriť a krvný tlak stúpa.

Riešenie:  Produkcia molekulárnych liekov, ktoré odstránia rušivé spojenia medzi molekulami.

De Grey považuje telo za stroj a jeho problémy starnutia za vyslovene „inžinierske“ problémy.

Každý z uvedených siedmych problémov, ktorý bude „inžinierskymi“ metódami odstránený, znamená predĺženie života. Prorok „večnej mladosti“ prijal už veľa vedcov a žurnalistov, ktorí prišli, aby ho „vyspovedali“ a kriticky preverili jeho tézy. De Grey nemá auto a nemá ani vodičský preukaz. Na stretnutia so svojimi návštevníkmi chodieva na bicykli do toho istého pubu, v ktorom sa pred viac ako 60 rokmi stretávali a diskutovali aj nositelia Nobelovej ceny za objavenie molekulárnej štruktúry DNK, James Watson a Francis Crick.

Takmer všetci ho kritizujú, ale keď pozýva na kongres, tak tam prídu najväčšie kapacity z celého sveta.

Celkom otvorene priznáva, že sa od svojich kolegov extrémne odlišuje a sebavedome, ale bez pátosu dôležitosti dodá, že ak niekto chce v tom, čo on hlása a tvrdí, dosiahnuť úspech, tak musí mať o sebe veľmi vysokú mienku.

De Grey vie, že na uskutočnenie jeho cieľov je potrebné veľa miliónov dolárov a okrem toho, že všetko závisí aj od najnovšieho vývoja výskumu.

Veľkým problémom, ktorým sa ale de Grey vôbec nezaoberá, je však niečo, čo rozhodne nemožno vyriešiť „inžinierskymi metódami“, ktoré chce nasadiť na dosiahnutie matuzalemského veku ľudí.

Ako sa dá a či sa vôbec dá odstrániť opotrebovanie našej psychiky, ktoré je neraz oveľa dramatickejšie a neporovnateľne horšie, ako opotrebovanie tela.

Len vtedy, ak by to bolo možné – o čom ja osobne pochybujem – môže mať človek chuť žiť veľmi dlho a dožiť sa veku biblického Matuzalema.

Roman Bednár

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Budúca sezóna formuly 1 bude mať 23 pretekov, začne i vyvrcholí na Blízkom východe

0 icon

Paríž 16. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Budúca sezóna motoristickej formuly 1 bude pozostávať z 23 pretekov. Odštartuje 20. marca Veľkou cenou Bahrajnu a finiš bude mať taktiež na Blízkom východe - 20. novembra v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch Kalendár pre rok 2022 v piatok schválila Medzinárodná motoristická…

Ukončenie činnosti ohlásil ďalší dodávateľ energií v Česku

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Kritická situácia na trhu s energiami v Česku pokračuje. Už druhá firma tento týždeň oznámila úplný koniec dodávok. K firme Bohemia Energy sa v piatok pridala spoločnosť Kolibřík Energie, ktorá má desaťtisíce klientov. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz „Terajšia energetická kríza v celej…

Atentát na mešitu v Kandaháre si vyžiadal najmenej 47 mŕtvych. K útoku sa prihlásila afganská odnož Islamského štátu

0 icon

Kábul 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sidiqullah Khan)   Najmenej 47 obetí na životoch a 70 zranených si vyžiadal samovražedný bombový útok, ku ktorému došlo v šiitskej mešite v juhoafganskom meste Kandahár počas piatkových modlitieb, uviedli zdroje islamistického hnutia Taliban. Informuje o tom agentúra AFP Atentát sa odohral týždeň po samovražednom bombovom…

V Česku pribudlo 1 781 nakazených, je to najviac od mája

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Pandémia koronavírusu v Českej republike opäť silnie. Laboratória v krajine v piatok odhalili 1 781 nových infekcií, čo je najviac od 6. mája. V porovnaní s rovnakým dňom pred týždňom počet nákaz stúpol o 764. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz V…

Na Slovensku pribudlo 1941 prípadov nákazy novým koronavírusom a 17 obetí

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Prostredníctvom 11.618 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (15. 10.) na Slovensku 1941 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 17 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke covid-19.nczisk.sk Pribudlo 1941 pozitívne testovaných formou PCR testov, z nich takmer 72…

Merkelová bude s Erdoganom diskutovať o eurointegrácii i migrantoch

0 icon

Istanbul 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini, TASR/AP - Mustafa Kamaci)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa má v sobotu v Istanbule na svojej poslednej návšteve Turecka vo funkcii najvyššieho predstaviteľa spolkovej vlády stretnúť s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, píše agentúra DPA Rozhovory oboch činiteľov sa dotknú predovšetkým postoja Berlína i…

Slovinský premiér odhalil zoznam „Sorosových bábok“ v Európskom parlamente

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Foto:screenshot)   Predseda slovinského predsedníctva Európskej únie (EÚ) Janez Janša potvrdil podozrenia o tom, že viacerí poslanci Európskeho parlamentu sú bábkami kontroverzného oligarchu Georgea Sorosa Janez Janša na svojom twitterovom účte zverejnil 13 konkrétnych europoslancov z celkového počtu 226 „Sorosových bábok“ v Europarlamente. Medzi Sorosovými marionetami figuruje aj…

V Bratislave takmer zlikvidovali kuciakovské pietne miesto. Znamená to, že Kuciak už svoju úlohu splnil a pripravuje sa scéna pre niečo nové?

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Foto:screenshot)   Tri a pol roka sa na bratislavskom Námestí SNP nachádzal symbolický pamätník venovaný pamiatke zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pred niekoľkými dňami bolo toto miesto vyčistené a takmer zlikvidované Chodník pod pamätníkom tzv. Nežnej revolúcie na Námestí SNP v Bratislave bol tri a…

Premiér: Ľudia nemusia mať obavy z reformy nemocníc, ale z „nereformy“

0 icon

Bratislavy 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Ľudia nemusia mať obavy z reformy nemocníc, obavy sú na mieste len z "nereformy". Zdôraznil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Na sociálnej sieti apeloval na ľudí, aby sa na zdravotníctvo pozerali optikou kvality, bezpečia a odbornosti. Práve reforma má podľa neho do vývoja…

Poľsko zmenilo proti vôli Bruselu svoj cudzinecký zákon

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Roman Bednar/Foto:Pixabay)   Poľský parlament odhlasoval vo štvrtok 14. októbra dôležitú zmenu poľského cudzineckého zákona. Zmenený zákon umožňuje a legalizuje zamietnutie žiadosti o azyl osoby, ktorá prekročila ilegálne poľské hranice V jeho zmysle si Poľsko vyhradzuje každému na hranici zadržanému cudzincovi zakázať vstup do krajiny, ako aj…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0icon

Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

Ivan Holek

Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

0icon

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

Marián Moravčík

Ako médiá modelujú myšlienkové automatizmy

0icon

Lebo Fico Vari každý si všimol, že médiá hlavného prúdu majú svoje obľúbené záporné postavičky, s ktorými sa spájajú len samé negatívne veci. Jednou z takých je aj Robert Fico. Je možné, že keby sme podrobne prehľadali ich internetové archívy, nenašli by sme o Robertovi Ficovi ani jednu pozitívnu zmienku.

René Pavlík

Konferencia

0icon

Trianon Viacej ako storočná téma je opäť na palete. Teraz sa priam varí a pečie v Košiciach. Ráno som v pošte Program jednej konferencie. Tému „ 100 rokov Trianonskej mierovej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí“ na pôde UPJŠ v Košiciach dva dni rozoberá suita slovenských a…

Pavel Jacz

„Doneste mi Fica, roztrhám ho v zuboch!“ povedal včera v JOJ-ke Maťák Kameňákovi.

0icon

Včerajšia relácia Na hrane sľubovala, ako vždy, keď sedí v štúdiu Matovič a SMER-ák burlivú debatu. Kamenický je však pokojnejší a realistickejší typ politika so zásobou argumentov, ktorý sa vyhýba ostrému slovnému pingpongu. Na úvod povedal, že očakáva vecnú diskusiu. Nemôžeme povedať, že by nebola celkom vecná, ale diváci sa…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Konzervovanie: 8 spôsobov, ako to robiť správne

0 icon

To, vďaka čomu sú potraviny výživné, ich zároveň robí náchylnými na kontamináciu a rozklad. Konzervovanie preto vždy predstavovalo hlavnú oblasť záujmu náuky o jedle a kultúr už od staroveku. V rámci článku sa pozrieme na niekoľko zaujímavostí, ktoré ste o konzervovaní pravdepodobne ešte nevedeli. Prírodné procesy vrátane rozmnožovania mikroorganizmov, oxidácie,…

Československo 1938, nemecký ovčiak Hitlera a Einstein: Fotky, ktoré zmenia tvoj pohľad na históriu

0 icon

Niekedy môže jedna emocionálna fotografia vypovedať o histórii oveľa viac než nekonečné fakty. Ako vyzeralo Československo v roku 1938 alebo aký bol deň po vražde Kennedyho?    Československo: Občania nútene vítajú nemecké vojská, október 1938.

10+ najhorších pokusov o tuning alebo keď sa z auta stane Frankenstein

0 icon

Hovorí sa, že proti gustu žiadny dišputát. Určite sa s týmto tvrdením do istej miery stotožňujeme, no všetko má svoje hranice. Platí to aj pri úpravách áut, z ktorých sa jednoducho môže stať otrasný gýč, na ktorý sa naozaj ťažko pozerá. To je prípad aj týchto 15-tich pokusov o tuning.…

30+ najpodivnejších tradícií a zvyklostí, ktoré na nás číhajú v zahraničí

0 icon

Každá krajina je plná svojich vlastných tradícií a zvyklostí, ktoré niekedy možno chápu iba domorodci. Preto je dôležité aspoň ako-tak si naštudovať cudziu krajinu, ak do nej smeruješ po prvýkrát. Prinášame ti tie najzvláštnejšie zvyky, ktoré ti pomôžu znížiť riziko náhodného urazenia ľudí v zahraničí. :) 1. India

TOP10 potravín, vďaka ktorým sa zvýši tvoja imunita

0 icon

Podľa WHO viac ako 23 miliónov ľudí ročne ochorie len na konzumáciu kontaminovaných potravín. A podľa ďalších informácií existuje toľko rôznych vírusov, koľko je hviezd na oblohe. Aby sme zabránili chorobe nášho tela, najlepším riešením je vybudovať si imunitu zvnútra. Našťastie sa imunita dá posilňovať celkom jednoduchými spôsobmi.

Armádny Magazín

Lode bez orientácie. Pri vchode do Kerčského prielivu sa objavil „Bermudský trojuholník“

0 icon

Rusko, 16. október 2021 (AM) – Letecká navigácia v oblasti Kerčského prielivu a časti Čierneho mora, ktorá sa nachádza na juhu, sa ukázala ako prakticky nemožná. Neznámy systém elektronického boja ruší všetky elektronické signály v tomto regióne.   Pravidelné lety amerických prieskumných lietadiel k ruským hraniciam umožnili zistiť, že v oblasti…

Alijev: Arménsko a Irán využívali územie Azerbajdžanu na obchodovanie s drogami

0 icon

Azerbajdžan, 16. október 2021 (AM) – Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev obvinil Arménsko a Irán z obchodovania s drogami do Európy cez územie svojej krajiny. "V minulom roku, Azerbajdžan opäť získal kontrolu nad 130 kilometrov dlhým úsekom štátnej hranice s Iránom, ktorý bol pod kontrolou Arménska asi 30 rokov, a tým zablokoval…

Video: Výcvik čečenskej špeciálnej jednotky rýchlej reakcie

0 icon

Špeciálne jednotky rýchlej reakcie alebo SOBR vďaka svojmu vojenskému vybaveniu, uniformám a výcviku predstavujú účinnú silu pre boj s organizovaným zločinom vrátane boja proti terorizmu v Rusku, Čečensku a aj v ďalších postsovietskych krajinách - napríklad v Kazachstane a Kirgizsku. Prinášame video z čečenského cvičenia jednotky SOBR:

Rheinmetall predstavil novú verziu kolesového obrneného transportéra Fuchs

0 icon

Nemecko, 16. október 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall vyvinula novú verziu kolesového obrneného transportéra Fuchs/Fox. Nový variant tohto osvedčeného vozidla 6x6 s vysokou strechou ponúka širokú škálu funkcií, ktoré pokrývajú celé operačné spektrum. Vylepšená konštrukcia vozidla, ktoré je navrhnuté pre maximálnu mobilitu

Spoluvinník medzinárodného zločinu: Taliansky kapitán lode dostal rok väzenia za vrátenie 101 migrantov do Líbye

0 icon

Taliansko, 15. október 2021 (AM) – Súd v talianskom Neapole poslal na rok do väzenia kapitána obchodnej lode, ktorý v roku 2018 odovzdal líbyjskej pobrežnej stráži stovku migrantov zachránených neďaleko afrických brehov.   Stredajší verdikt, o ktorom vo štvrtok informovala agentúra AP a ktorý zatiaľ nie je právoplatný, je prvý svojho…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali