Biogerontológia tvrdí: Ľudia sa budú dožívať až 1000 rokov

Bratislava 17. júna 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:Pixabay)

 

Renomovný biogerontológ Aubrey de Grey je presvedčený, že ľudia sa môžu dožívať aj tisíc rokov. De Grey pritom vyštudoval informatiku a nie medicínu, či biológiu. Svoje vedomosti o biologickom procese starnutia nadobudol autodidakticky

Ilustračné foto

Keď sa v St. Gallene konalo 44. sympózium tamojšej univerzity, tak zaznela nečakaná otázka moderátora: “Kto z vás by sa chcel dožiť napríklad takých 650 rokov?”

Medzi niekoľko stovkami študentov, profesorov, docentov a asistentov boli mnohí, ktorí zdvihli ruku. Moderátor sa potom obrátil na svojho vedľa neho sediaceho partnera: “Čo hovoríte Aubrey, má vôbec zmysel váš výskum, keď sotva polovica prejavila záujem o superdlhý život?”

De Grey vecne poznamenal: “Hm, tu sedia takmer len mladí ľudia, ktorí sú ešte len na začiatku života, a preto sa im vlastná smrť zdá byť ešte takmer v nedohľadne a vôbec na ňu nemyslia. Ak by tu ale sedeli len ľudia, ktorí sú starší ako sedemdesiat, tak si môžete byť istý, že by skoro všetci zdvihli ruky.”

Angličan de Grey potom vystrieda moderátora pri mikrofóne a náruživo začne prednášať – ako to robil už na nespočetných kongresoch a sympóziách predtým – o tom, že každý zdravý človek, ktorého genetika nie je narušená, by sa v podstate mohol dožiť niekoľko sto až tisíc rokov. Po niekoľkých minútach, keď už zjavne upútal pozornosť poslucháčov, položí nečakanú provokačnú otázku: “Priatelia, v akom veku by ste chceli ochorieť na Alzheimera, Parkinsona alebo na cukrovku? To sú totiž najčastejšie choroby staroby.” V sále je ticho – žiadna reakcia. Napokon sa ozve moderátor:

“Pred nedávnom som oslávil päťdesiatku, moje vlasy nie sú už také husté ako zamlada, ale cítim sa telesne ešte dobre, hoci ani to už nie je celkom tak ako, keď som mal tridsiatku. Ale aj tak príde skôr alebo neskôr čas, keď sa začne blížiť neodvratný koniec a jedného dňa už pre mňa nepríde žiadny ďalší deň.”

Obaja muži – tak moderátor, ako aj de Grey – však dobre vedia, že veľa ľudí nemá jednoduchú a ľahkú smrť a že pre mnohých je ich koniec veľmi ťažký.

V našej západnej spoločnosti zomierajú až dve tretiny ľudí na choroby pokročilého veku. A to je takmer vždy veľmi strastiplné a neraz aj nedôstojné zomieranie.

De Grey tvrdí, že je nezodpovedné čakať pasívne  na to, že lekárska veda jedného dňa – nevedno však kedy – bude v stave tieto choroby staroby nejakým spôsobom zmierniť. Základom jeho osobnej filozofie je presvedčenie, že je potrebné poraziť proces starnutia.

Je presvedčený, že niečo take je možné, musíme ale porozumieť a dostať pod kontrolu molekulárne procesy starnutia.

Je nesporné, že de Grey je veľmi excentrickým a neortodoxným vedcom a je sporným aj v radoch vedcov. Na druhej strane je ale faktom, že žiadnemu z jeho vedeckých kolegov sa jeho tvrdenia nepodarilo argumentatívne vyvrátiť.

De Grey sa narodil  v Londýne ako syn umelkyne. Na otca nemá žiadne spomienky, lebo rok po jeho narodení ich opustil. Už ako dieťa bol presvedčený, že starnutie musí byť niečim hrôzostrašným a že tento stav je potrebné “korigovať”. Po maturite išiel študovať informatiku na Trinity College v Cambridge. Tam spoznal svoju neskoršiu manželku, americkú biologičku a odborníčku na genetiku, Adelaide Carpenterovú. Bola od neho o 19 rokov staršia a znamenala rozhodujúci obrat v jeho živote, v mnohých jeho názoroch, ako i v jeho kariére. Zosobášili sa v roku 1991.

Viedol s ňou nekonečne dlhé odborné rozhovory a dlhé diskusie, neskôr aj s jej vedeckými kolegami. Nedokázal pochopiť , že biológovia dosiaľ neprejavili takmer nijaký záujem o problematiku straty vitálnych funkcií pri procese starnutia vo vyššom veku. Popri svojej práci na čiastočný úväzok, keď sa venoval genetickému výskumu určitých časti organizmu muchy s latinským názvom Drosofilidae, sa intenzívne venoval súkromnému štúdiu biogerontológie.

V priebehu len štyroch rokov sa de Grey stal uznávaným odborníkom v tejto vede.

V roku 1995 publikoval niečo, čo dovtedy bolo v biológii neznámym fenoménom: Išlo o neznáme dôsledky, ktoré spôsobujú mutácie v mitochondriách. Mitochondrie sú metabolicko-energetické centrály našich buniek  – písal som o nich podrobne v inom článku. V roku 1999 zhrnul svoje poznatky o bunkových a biomolekulárnych procesoch starnutia v publikácii The Mitochondrial Free Radical Theory of Aging. V roku 2000 mu bol za ňu udelený titul doktora Univerzity Cambridge.

To súčasne znamenalo pre neho prelom na poli biogerontológie. V celej sérii ďalších vedeckých publikácií rozvíjal ďalej svoje odvážne a revolučné tézy, v ktorých postuloval, že starnutie nemusí byť žiadnym ireverzibilným procesom, ale že jeho súčasťou sú viaceré čiastkové procesy, ktoré je možné zastaviť a dokonca aj zvrátiť a teda vrátiť naspäť.

Mnohí jeho kolegovia odporovali jeho tvrdeniam a robili všetko pre to, aby ho diskreditovali. V roku 2005 americký Institut of Technology  v Massachusetts vypísal odmenu 20 000 dolárov pre toho, kto presvedčivo dokáže, že jeho tézy sú nesprávne. Až dosiaľ nikto z jeho renomovaných kolegov, ktorí to skúšali, túto odmenu nedostal.

Tézy de Greya sú obsiahnuté  vo vedeckom programe SENS. 

Je programom na vypracovanie stratégií, ktoré proces starnutia eliminujú, respektíve extrémne spomalia. V programe vypracoval de Grey také stratégie, ktoré sú zacielené proti siedmym hlavným nepriateľom života, proti ktorým by mali začať viesť boj najlepší vedci planéty.

 

Týmito smrteľnými nepriateľmi sú:

1. rakovina

Mutácie DNK bunkového jadra. Mnohé z nich spôsobujú rakovinu. Postihnuté bunky sa začnú nekontrolovane rozmnožovať (deliť), lebo takzvané teloméry – ochranné čiapočky na chromozómových koncoch, sa časom neskracujú, na rozdiel od zdravých buniek a preto delenie buniek pokračuje a pokračuje. To je princíp rakoviny.

Riešenie: Kmeňové bunky každého človeka každých desať rokov nahradiť takými, ktoré sú bez génu príslušného pre produkciu telomér.

2. Osteoporóza

Mutácie DNK v mitochondriách. To sú energetické motory buniek a 13 z ich génov sú náchylné  na zmeny, ktoré následne spravidla spôsobia osteoporózu.

Riešenie: Tieto gény “prekopírovať” do DNK v  jadre buniek, kde sú podstatne viac chránené pred takými zmenami.

3. Parkinson

Odumieranie buniek v organizme starnúceho človeka. Ak len pomaly dorastajú, prípadne už vôbec, tak to škodí predovšetkým mozgu a srdcu. Následne prichádza k strate neurónov v areáli Substantia nigra v strednom mozgu. To vedie k ochoreniu nervového systému – k Parkinsonovi.

Riešenie: Pravidelné transfúzie kmeňových buniek, ktoré však treba ešte vyvinúť.

4. Arterioskleróza

Bunkový odpad v lyzozómoch (organely v bunkách, v ktorých sa rozkladajú veľké molekuly, ktoré obsahuje naša potrava). Zmes z mikro častíc, ktoré sa nestrávia, spôsobuje okrem iného aj artériosklerózu – stvrdnutie artérií. Následky tohto procesu sú častou príčinou smrti.

Riešenie: Špeciálne gény istých baktérii, ktoré sú v pôde, zasadiť do lyzozómov, a tak zabezpečiť dodatočné enzýmy, potrebné pre dokonalé trávenie.

5. Cukrovka

Jej východiskovým bodom je nakopenie sa starnúcich buniek. Tým sú mienené také, ktoré stratili schopnosť delenia sa, ale existujú ďalej a sčasti ako tukové bunky  zapríčiňujú cukrovku, alebo vo forme bunkových usadenín v kĺboch obmedzujú pohybovú schopnosť a spôsobujú v nich bolesti.

Riešenie:  Vyvinutie istého druhu imunitných buniek , ktoré budú v stave prilnúť na povrchové receptory zmienených škodlivých buniek a ich eliminovať.

6. Alzheimerova nemoc

Jej zárodkom sú odpadové látky, ktoré sa nachádzajú v tekutine, v ktorej sú bunky.  V tejto mimobunkovej substancii sa vytvárajú extrémne zdeformované proteínové agregáty, ktoré nie sú viac odbúrateľné. Tak okrem iného vzniká amyloid. To je látka, ktorá spôsobuje prerezávanie dendritov, prepojení, ktoré spájajú v mozgu jednotlivé neuróny medzi sebou.

Riešenie:  Výroba očkovacích látok, ktoré dokážu mobilizovať imunitný systém proti takýmto látkam, ktoré ničia mozgové funkcie.

7. Vysoký krvný tlak

Niečo čo je dobré, sa niekedy môže zvrhnúť na niečo veľmi zlé a nebezpečné. Čosi také sa veľmi často odohráva aj v našom organizme. Proteínové molekuly, ktoré sa nachádzajú medzi bunkami v našom tele, vytvárajú vzájomné priečne prepojenia. Tieto molekuly sa starajú o elasticitu nášho tkaniva, pričom sa časom môže stať, že sa v dôsledku istých chemických zmien tak pospájajú, že krvné cievy stratia schopnosť sa elasticky rozšíriť a krvný tlak stúpa.

Riešenie:  Produkcia molekulárnych liekov, ktoré odstránia rušivé spojenia medzi molekulami.

De Grey považuje telo za stroj a jeho problémy starnutia za vyslovene “inžinierske” problémy.

Každý z uvedených siedmych problémov, ktorý bude “inžinierskymi” metódami odstránený, znamená predĺženie života. Prorok “večnej mladosti” prijal už veľa vedcov a žurnalistov, ktorí prišli, aby ho “vyspovedali” a kriticky preverili jeho tézy. De Grey nemá auto a nemá ani vodičský preukaz. Na stretnutia so svojimi návštevníkmi chodieva na bicykli do toho istého pubu, v ktorom sa pred viac ako 60 rokmi stretávali a diskutovali aj nositelia Nobelovej ceny za objavenie molekulárnej štruktúry DNK, James Watson a Francis Crick.

Takmer všetci ho kritizujú, ale keď pozýva na kongres, tak tam prídu najväčšie kapacity z celého sveta.

Celkom otvorene priznáva, že sa od svojich kolegov extrémne odlišuje a sebavedome, ale bez pátosu dôležitosti dodá, že ak niekto chce v tom, čo on hlása a tvrdí, dosiahnuť úspech, tak musí mať o sebe veľmi vysokú mienku.

De Grey vie, že na uskutočnenie jeho cieľov je potrebné veľa miliónov dolárov a okrem toho, že všetko závisí aj od najnovšieho vývoja výskumu.

Veľkým problémom, ktorým sa ale de Grey vôbec nezaoberá, je však niečo, čo rozhodne nemožno vyriešiť “inžinierskymi metódami”, ktoré chce nasadiť na dosiahnutie matuzalemského veku ľudí.

Ako sa dá a či sa vôbec dá odstrániť opotrebovanie našej psychiky, ktoré je neraz oveľa dramatickejšie a neporovnateľne horšie, ako opotrebovanie tela.

Len vtedy, ak by to bolo možné – o čom ja osobne pochybujem – môže mať človek chuť žiť veľmi dlho a dožiť sa veku biblického Matuzalema.

Roman Bednár

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ankara zváži nákup ďalšieho ruského systému protivzdušnej obrany, tvrdí Erdogan

0 icon

Istanbul 26. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mustafa Kamaci/Presidential Press Service Pool via AP)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že napriek silným námietkam Spojených štátov zváži nákup druhého systému protivzdušnej obrany ruskej výroby. V rozhovore pre americkú spravodajskú televíziu CBS News uviedol, že Ankara sa sama rozhodne, aké obranné systémy nakúpi…

V Ríme sa potulujú húfy diviakov, hľadajú jedlo pri odpadkových košoch i terasách reštaurácií

0 icon

Rím 26. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Gregorio Borgia)   V talianskom Ríme majú problém s vysokým počtom diviakov. Tie sa vyskytujú predovšetkým v mestských parkoch, v blízkosti obchodov, detských ihrísk či odpadkových košov, častokrát dokonca v početnejších skupinkách 10 - 30 kusov Odhaduje sa, že v mestských parkoch regióna Lazio, ktorého centrom…

Halák sa teší na sezónu vo Vancouveri, začne ako dvojka. Kľúčová bude vyrovnanosť výkonov, tvrdí

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)   Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák čoskoro začne svoju šestnástu sezónu v NHL a po 11 rokoch sa vracia do Kanady. Jeho v poradí šiestym pôsobiskom v elitnej profilige a po Montreale druhým kanadským bude tím Vancouver Canucks Tridsaťšesťročný skúsený…

Slafkovský má striebro z C1, Škáchová bola len sekundu od medaily

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský vybojoval striebornú medailu v kategórii C1 na záver finálových bojov na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove. Ďalší Slovák Matej Beňuš skončil vo finále desiaty, keď chytil 50-sekundovú penalizáciu. Zlato si vybojoval Čech Václav Chaloupka a bronz…

Hamilton dosiahol na VC Ruska 100. víťazstvo: “Dnes som bol odhodlaný”

0 icon

Soči 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)   Brit Lewis Hamilton z Mercedesu dosiahol na nedeľňajšej Veľkej cene Ruska jubilejné sté víťazstvo v motoristickom seriáli MS F1. Na druhom mieste finišoval Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, tretí prišiel do cieľa Španiel Carlos Sainz z Ferrari Sedemnásobný majster…

Voľby v Nemecku: Prvé výsledky exit pollov boli tesné. SPD tvrdí, že získala mandát na vládnutie, CDU je z výsledkov sklamaná. Scholz sa vidí ako budúci kancelár

0 icon

Berlín 26. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber,Peter Kneffel/DPA via AP)   Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) má jasný "mandát na vládnutie". Vyhlásil to v nedeľu po uzavretí volebných miestností a zverejnení výsledkov z exit pollov generálny tajomník SPD Lars Klingbeil, informuje agentúra AFP SPD podľa televízie ZDF predbehla úniu CDU/CSU so…

Do Taiwanu dorazili vakcíny proti covidu, ktoré krajine darovalo Slovensko. Na ikonickom mrakodrape sa včera rozsvietilo poďakovanie

0 icon

Tchaj-pej 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí)   Do Taiwanu v nedeľu dorazilo 160.000 dávok vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, ktoré krajine darovalo Slovensko. Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen poďakovala Slovensku za tento dar na sociálnej sieti Facebook, informovala taiwanská štátna tlačová agentúra CNA Taiwan tieto vakcíny…

Lengvarský pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Na zavedenie povinného očkovania zatiaľ nie je politická vôľa, za otázny minister označil spôsob jeho vynucovania

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Naznačil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike Tvrdí, že zatiaľ nie je politická vôľa na zavedenie povinného očkovania, pričom za otázny vidí spôsob jeho vynucovania. "Nechceme ľudí obmedzovať ani zavádzať…

Víťazné sólo a obhajoba Alaphilippa, Sagan až v tretej desiatke

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe obhájil titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom. Na svetovom šampionáte v belgickom Leuvene predviedol v záverečných 16 km suverénnu sólojazdu, ktorú dotiahol do víťazného konca Alaphilippe obhájil víťazstvo spred roka z talianskej Monzy a vybojoval desiaty dúhový…

Prezidentka sa stretne s premiérom, hovoriť budú o situácii v bezpečnostných zložkách

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok (27. 9.) v Prezidentskom paláci stretne s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).  Diskutovať majú o situácii v bezpečnostných zložkách. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. Čaputová toto stretnutie avizovala ešte 14. septembra. Vtedy zároveň vyzvala…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Kapitalistický štát – smetisko, právnych objektov, subjektov a názorov.

0icon

Ak má niečo v prírode či spoločnosti sa vyvíjať evolučným spôsobom, potom to musí mať „hlavu aj pätu“, teda musí mať pevne stanovené protipóly, ktoré pracujú podľa zákona „o jednote a boji protikladov“. Ak tomu tak nie je, potom procesy podliehajú entropii- neusporiadanosti (náhodnosť, neporiadok, mieru neurčitosti) systému. Takýto systém…

Marek Brna

Žiadna zjednotená Európa nie je

0icon

S odstupom takmer 18 rokov možno konštatovať, že rozšírenie Európskej únie skončilo pre postsocialistické krajiny fiaskom. Dlho predlho možno polemizovať o tom, či východoeurópske štáty pristúpením viac získali ako stratili. Západ k nim bez akýchkoľvek zábran pristupuje po celý čas ako ku kolóniám. Vyciciava ich ekonomické aj ľudské zdroje. Priemerná…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0icon

Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

10 vtipných ilustrácií z bežného života, v ktorých sa nájde každý z nás

0 icon

Premýšľal si niekedy nad tým, ako vyzerá náš celý život? Ako si robíme domáce úlohy, ako sa snažíme byť romantickí a podobne? Nie? Nevadí. Dnes ti ukážeme 10 týchto vtipných ilustrácií, ktoré ti ukážu, ako prebieha náš život troška z tej vtipnejšej stránky. Autorom je Sanesparza. Tento komický umelec vo…

Zvrátenosť, alebo genialita? Ako Rusi počas vojny využívali protitankové psy: 1. časť

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny. Inak, vedeli ste, že druhá svetová vojna je najpodrobnejšie zachyteným vojnovým konfliktom na svete? Napriek tomu ostáva mnoho vecí nejasných a nie vždy, ako už naši pravidelní čitatelia určite vedia, sa nám podarí vypátrať všetko dopodrobna. No o tajnej protitankovej zbrani Ruska…

TOP 10 najzvláštnejších povolaní na svete. Toto by si robiť naozaj nechcel

0 icon

Pamätáš si, keď si bol dieťa a uvažoval si nad svojou vysnenou prácou, ktorá bola taká úžasná, že si si myslel, že vlastne ani nebudeš musieť pracovať? Potom si sa dostal na strednú a vysokú školu a život ti dal takú facku, že sa všetky tvoje detské sny okamžite rozplynuli? Nuž,…

Sú prírodné potraviny a prírodná strava pre ľudské telo prospešné?

0 icon

Popularita hnutia za prírodné potraviny, ktoré vzniklo v 40. rokoch 20. storočia, stúpa aj naďalej. Ak sa sústredíme na konzumáciu nespracovaných potravín, zvýšime príjem vlákniny a mikroživín, čím si podporíme zdravie. No ak to budeme s podobným prístupom preháňať, nemusí nám to prospievať. Prinášame ďalší článok z oblasti živín a…

Armádny Magazín

Podpora operácií vo vzdialených a drsných prostrediach. Pentagon začal vyvíjať mobilné jadrové reaktory

0 icon

USA, 26.september 2021 (AM) – Program na výrobu mobilných jadrových reaktorov pre armádu, ktorý bol spustený v USA, naberá na obrátkach. Podľa Miltary.com bude väčšina prác vykonaná v jadrovom laboratóriu v Idahu.  

Model 437 – bezpilotné stíhacie lietadlo od spoločnosti Northrop Grumman

0 icon

USA, 26. septembra 2021 (AM) – Pre potreby amerického vojenského letectva (USAF) bol vyvinutý ďalší model navádzaného bezpilotného lietadla, tzv. „verná dvojička“ či „verný navádzaný“ (angl. loyal wingman). Napriek tomu,

Izraelský expert Kedmi o atentáte: "Kým na seba strieľajú, nestrieľajú na Donbasanov"

0 icon

Izrael, 26.september 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi prehovoril o pokuse o zabitie prvého asistenta prezidenta Ukrajiny Serhija Šefira. Podľa bývalého šéfa špeciálnej služby Nativ nie je na incidente nič prekvapujúce.   Neidentifikované osoby spustili v stredu paľbu na auto Serhija Šefira, prvého poradcu ukrajinského prezidenta. Vodič utrpel

"Nepotrebujeme Wagnerovcov". Francúzsky minister reaguje na zosilnený tlak ruskej bezpečnostnej agentúry

0 icon

Mali, 26.september 2021 (AM) – Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že nepotrebuje vyslať PMC Wagner do Mali. Takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí tejto africkej krajiny hrozí „vážnymi následkami“. Správu zverejnilo tlač

Prečo Rusi odtajňujú dokumenty o konaní japonských militaristov pred i počas 2. sv. vojny?

0 icon

Rusko, 25. septembra 2021 (AM) – Predseda vedeckej rady Ruskej vojensko-historickej spoločnosti, jeden z popredných japonológov Ruska Anatolij Arkadievič Koškin, tvrdí, že odtajnenie týchto dokumentov preukáže pokrytectvo súčasných japonských radikálov, požadujúcich od Ruska vrátenie Kurilských ostrovov.   Podľa Koškina Japo

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali