Bagatelizovanie škandálu s kajúcnikmi?

Bratislava 17. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

 

Na Slovensku v súčasnosti zažívame veľký škandál s podozreniami o porušovaní princípov právneho štátu orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK). Existuje vážna hrozba, že sa vytvorila organizovaná skupina, ktorá manipulovala a koordinovala tzv. kajúcnikov proti obvineným v spoločensky závažných kauzách

eskorta
Ilustračné foto

Ide o tak vážny škandál, že práve od jeho vyriešenia závisí, či bude na Slovensku možné obnoviť niektoré princípy právneho štátu. Napriek nevyváženej komunikácií mainstreamových médií o tomto probléme sa zneužívanie trestného práva stalo aj príčinou znepokojenia verejnosti a preto treba zabrániť zameteniu problému pod koberec a začať všetko vyšetrovať verejne a transparentne.

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

 

Rozviazané ruky a očista justície?

Keďže sa škandál so zneužívaním kajúcnikov rozrastá, obhajcovia súčasných praktík v trestnom práve prešli do protiofenzívy. Začali šíriť tvrdenie, že niekomu tu vadí, keď majú OČTK „rozviazané ruky“ a že kritika porušovania princípov právneho štátu je vlastne komplotom tých, ktorí si neželajú očistu justície. Preto vraj rozvinuli kampaň na diskreditáciu bojovníkov za túto očistu. Pochopiteľne, exitujú ľudia, ktorým by subjektívne vyhovovalo, ak by sa niektoré trestné konania zastavili, lenže súčasné porušovanie princípov právneho štátu už niekoľko mesiacov kritizujú stovky právnikov, ktorí vystúpili aj verejne a spísali niekoľko petícií proti tomuto javu, napr. tu. Išlo o predstaviteľov rôznych právnických profesií a pri väčšine z nich neexistujú ani len indície, že by mohli mať záujem na nejakom marení očisty justície alebo „rozviazaných rúk“ pre vyšetrovateľov. Keďže však problematike právneho štátu rozumejú, včas si uvedomili riziká, spojené so zneužívaním trestného práva a upozornili na to ešte pred spomínanou správou SIS.

Téza o komplote proti očiste justície je veľmi nebezpečná i preto, lebo likvidácia princípov právneho štátu sa deje vždy pod zástavou spravodlivosti a tí, ktorí aj v minulosti totalitné praktiky odsudzovali, boli osočovaní ako nepriatelia očisty v spoločnosti. Napr. nacisti v Nemecku organizovali čistky v justícii v mene „obnovy práva“ (Rechtserneuerung). Mnohí Nemci sa tejto „očisty“ zúčastňovali z úprimného presvedčenia, verili v nápravu korupcie z obdobia Weimarskej republiky a preto nepostrehli, čo sa naozaj deje. Podobne v 50-tych rokoch hovorili komunisti o zľudovení súdnictva a nastolení triednej spravodlivosti, pričom toto ich úsilie pozitívne vnímalo mnoho ľudí, ktorí len postupne precitali. Samozrejme, že porušovanie princípov právneho štátu v súčasnosti ešte nedosahuje excesy z 50-tych rokov, ak sa však nezastaví včas, má potenciál prepuknúť do niečoho obdobného.

 

Koordinácia kajúcnikov proti Lučanskému?

Znepokojivé je aj to, že jednou z tém, na ktorú médiá zabudli, je podozrenie z koordinácie a manipulácie výpovedí kajúcnikov proti konkrétnym ľuďom, ktorí na podmienky vo väzbe doplatili. Jedným z nich bol generál M. Lučanský. V uniknutej správe SIS sa výslovne hovorí o koordinácii kajúcnikov pri štyroch akciách, vrátane akcie Judáš, kvôli ktorej putoval do väzby aj tento bývalý policajný prezident. Tajná služba podľa uniknutej správy tvrdí, že má dôkazy o zneužívaní kajúcnikov, ktoré sú použiteľné v trestnom konaní. SIS síce dôkazy drží v režime utajenia, avšak treba sa verejne spýtať, či existujú dôkazy o koordinácii kajúcnikov práve proti M. Lučanskému. Treba sa pýtať i na ďalšie veci: ovplyvnila azda koordinácia kajúcnikov a ich zmanipulované výpovede psychický stav M. Lučanského, resp. okolnosti jeho smrti vo väzbe? Existovala snaha urobiť s M. Lučanským „obchod“, pri ktorom by vymenil udania iných ľudí za nízky trest?

Na problém koordinácie výpovedí kajúcnikov zo strany OČTK nereagovala ani komisia ministerky M. Kolíkovej, ktorú zriadila pre vyšetrovanie okolností úmrtia M. Lučanského. Je zrejmé, že informácie o koordinácii kajúcnikov v kauze Judáš získala SIS ešte v čase, keď Kolíkovej komisia pracovala, tá sa však s nimi zjavne neoboznámila. Samozrejme, komisia mala od samotného začiatku problém s dôveryhodnosťou, veď celé jej zloženie a štatút určovala ministerka, ktorá mohla mať na určitom vyznení správy záujem. Neprekvapuje, že väčšinu členov tvorili osoby z orgánov výkonnej moci, ktoré boli pod kontrolou vládnej koalície, dokonca aj traja Kolíkovej priami podriadení z ministerstva spravodlivosti. Najväčším problémom však bolo to, ako ministerka odignorovala príbuzných zosnulého a ich právneho zástupcu pri kreovaní komisie. Cieľ bol jasný: nesúhlas právneho zástupcu pozostalých mohol mať pre výsledok správy veľkú váhu. Na rozdiel od zástupcov opozície, ktorí tam mali vytvárať ilúziu objektivity, avšak ich nesúhlas sa dal ľahko interpretovať ako politicky motivovaný. Pre porovnanie si skúsme predstaviť, čo by sa dialo, keby sa objavil podobný prístup voči právnym zástupcom príbuzných v prípade vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej, napr. voči D. Lipšicovi.

 

Kampaň za „očistu“ v médiách

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že čím viac sa téma zneužívania kajúcnikov diskutuje, tým viac rastie snaha tento škandál zametať pod koberec. Apologeti kritizovaných postupov sa snažia aktívne vystupovať v médiách, aby vytvorili dojem, že sa nič vážne nedeje. Použili už aj svoju mediálne najsilnejšiu zbraň, prezidentku Z. Čaputovú. Nebudem analyzovať jej vystúpenie v RTVS z 13. júna ako celok, ale za nebezpečnú považujem jej snahu bagatelizovať to, čo sa deje v rámci OČTK. Vo svojom vystúpení ostentatívne podporila súčasnú „očistu“ justície, povedala, že sa nerozlišuje rovina faktov a rovina interpretácií a kritizovala mieru „trúfalosti“ s akou sa budujú rôzne interpretácie. Všetku kritiku pritom odbila frázou: „…jediné čo k tomu treba povedať, je, že ak sa takéto niečo udialo, tak to treba vyšetriť.“ Pritom obišla zásadnú otázku, či sa zneužívanie kajúcnikov dá vyšetriť v rámci súčasnej štruktúry OČTK. Existuje podozrenie, že práve ľudia zo špecializovaných orgánov, ktorí získali monopol pre vyšetrovanie organizovanej kriminality, si vytvorili vlastnú organizovanú skupinu. Toto podozrenie sa veľmi posilnilo po perzekúcii tých, ktorí na problém poukázali (Zurian, Káľavský). Žiaľ, v prípade prezidentky možno sledovať trvalú snahu o marginalizáciu škandálov, spojených so zneužívaním trestného práva. V tomto duchu sa niesol už jej novoročný príhovor dva dni po smrti generála M. Lučanského. Hoci táto udalosť otriasla Slovenskom, Z. Čaputová ju nielen že vôbec nespomenula, ale podporila M. Kolíkovú chválospevom na oblasť spravodlivosti (písal som tu).

Kriticky treba vnímať aj mediálnu prezentáciu D. Lipšica. Tradične nevyvážený bol rozhovor v Denníku N pre M. Tódovú“, v ktorom šíril politickú tézu, že „pokiaľ ideme stále vyššie a vyššie… tak tie protitlaky na nás sa budú zosilňovať…“. D. Lipšic však získal dokonca aj to privilégium, že sa stal prvým mužom v exkluzívne ženskej diskusnej relácii „Silná zostava“ v RTVS. Veľmi problematickým bolo i jeho sólové vystúpenie v TA3 zo 6. júna, pri ktorom sa vyjadroval tak, ako by prokurátor vôbec nemal. Vyjadril sa, že informácie spravodajského charakteru „nie sú nijako dôkazne podložené.“ Nebudem rozoberať dôkazy, ktoré predložil R. Fico, ale aj SIS vo svojej uniknutej správe tvrdila, že má dôkazy, použiteľné v trestnom konaní. Na odhalenie dôkazov by možno stačilo zmeniť režim utajenia a zbaviť niektorých príslušníkov mlčanlivosti. Neprimerané však bolo tvrdenie D. Lipšica o hlavnom pojednávaní: „Je dôležité, aby tam prišli médiá na to hlavné pojednávanie. Ak budú chcieť, nech prídu na hlavné pojednávanie aj politici, ktorí spochybňujú vedené trestné stíhania, aby sa mohli oboznámiť na verejnom pojednávaní s dôkaznou situáciou“. Problém však spočíva v tom, že pokiaľ prišlo k manipulácii a koordinácii svedkov v predošlých štádiách trestného konania, tak môžu do seba dôkazy presvedčivo zapadať aj na hlavnom pojednávaní. Presne ako v 50-tych rokoch 20. storočia, keď bolo hlavné pojednávanie taktiež verejné a prenášalo sa aj rozhlasom. Len málokto však vedel, čo sa dialo predtým.

Na celej mediálnej prezentácii je veľmi nebezpečná jednostranná preferencia médií pre určitú verziu v trestnom konaní. So znepokojením treba sledovať široký priestor pre špeciálneho prokurátora v mainstreamových médiách, zatiaľ čo osoby v kolúznej väzbe majú len veľmi obmedzenú možnosť prezentovať svoj názor. V súčasnosti pritom mediálna percepcia trestných konaní zohráva dôležitú úlohu. Samozrejme, v teórii trestného práva by nemala hrať žiadnu úlohu, to však nereflektuje realitu 21. storočia. V západnej Európe sa často diskutuje, že mediá dokážu ovplyvniť nielen verejnosť, ale aj priamo OČTK (písal som o tom ešte minulý rok). Osobne nemôžem posúdiť dôkaznú situáciu jednotlivých káuz, napr. kauzu D. Kováčika a nemám ani prístup do spisu, ale nemožno si nevšimnúť, ako D. Lipšic vo svojom sólovom vystúpení v TA3 šíril tézu o silných dôkazoch voči nemu. Tu by sa mali médiá správať zodpovednejšie a uvedomiť si, ako sú osoby vo väzbe mediálne zraniteľné – dlhá kolúzna väzba im znemožňuje reagovať vlastnými videami či statusmi na Facebooku. Preto keď dajú priestor špeciálnemu prokurátorovi, aby v sólo diskusii hovoril o silných dôkazoch proti osobe vo väzbe, mal by aspoň moderátor reagovať inak.

 

Potreba verejného vyšetrenia

Na prípadnej koordinácii kajúcnikov je nebezpečné aj to, že dôkazy o tejto manipulácii nie je jednoduché získať – je to podobne zložité ako pri klasickej korupcii. Aj tu platí, že ak vyšetrovatelia alebo prokurátori inštruujú kajúcnikov, čo majú hovoriť alebo koordinujú ich výpovede za účelom manipulácie, nerobia to verejne, ale v úzkom okruhu osôb, najlepšie medzi štyrmi očami. Nechcem tu podrobne rozoberať problém korupcie ako taký, avšak aj pri „obchodovaní“ s výškou trestu výmenou za krivé svedectvo sú splnené niektoré znaky korupcie. Podozrenia z koordinácie výpovedí kajúcnikov sú však oveľa vážnejšie než klasická korupcia. Príslušný vyšetrovateľ alebo prokurátor môže takto získať obrovskú moc voči iným osobám, zvlášť voči iným osobám v orgánoch verejnej moci a tým získať postavenie, ktoré mu ústava nepriznáva. Dovedené do dôsledkov to môže spôsobiť až zmenu štátneho režimu.

Zásadná otázka spočíva v tom, ako na podozrenia z koordinácie kajúcnikov reagovať. Určite nemožno zotrvať pri predstave, že sa to podarí vyšetriť obvyklými postupmi v rámci trestného práva. Zastrašovanie ľudí, ktorí sa na problém pokúšali poukazovať, to potvrdzuje. Dnes čelíme problému, ktorý poznali už klasickí filozofi: kto bude strážiť strážcov? Na Slovensku sme si vytvorili špeciálne orgány, ktoré skoncentrovali právomoc strážiť krajinu proti organizovanému zločinu, teraz však čelia podozreniu, že organizovanú zločineckú skupinu vytvorili sami. Ako teda postupovať? Určite netreba opakovať chyby, ktoré sa už stali. To čo teraz potrebujeme, je verejné a transparentné vyšetrenie všetkých podozrení a to tak, aby sa nedali zametať pod koberec odvolávkou na utajené skutočnosti. Nemožno vylúčiť, že pri takomto postupe budú ohrozené niektoré konania proti podozrivým z korupcie a tomu treba predchádzať. Ak však príde ku konfliktu medzi záujmom o odsúdenie páchateľov korupcie a záujmom o vyšetrenie podozrení z manipulácií v trestnom konaní, tak prednosť musí mať verejné vyšetrovanie zneužívania trestného práva. Verejné vyšetrovanie je jediná cesta ako zachrániť aspoň zvyšky právneho štátu na Slovensku.

Branislav Fábry

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Novinári pokrývajúci návštevu pápeža na Slovensku musia byť zaočkovaní

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Novinári, ktorí budú chcieť spravodajsky pokrývať návštevu pápeža Františka na Slovensku v septembri, musia byť zaočkovaní. Na svojom webe o tom informuje Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS). Akreditácia domácich aj zahraničných novinárov je možná do nedele 5. septembra Akreditovať sa pre domácich…

Modernizácia IT systémov pre lepšiu komunikáciu polície s Europolom má vyjsť na 1,5 milióna eur

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo vnútra obstaráva IT vybavenie v rámci projektu na rozšírenie a modernizáciu komunikačného kanálu Europolu SIENA na vybrané slovenské policajné útvary. Ako sa ďalej uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, celkové náklady na zabezpečenie potrebného vybavenia sa odhadujú na 1…

Dnes bude prevažne polooblačno, s teplotami do 28 stupňov

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dnes bude na Slovensku prevažne polooblačno, k večeru na západe až zamračené. Ojedinele sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Ráno môže byť miestami nízka oblačnosť alebo hmla. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od…

Saková: „S údivom sledujem, ako mnohí politici z „demokratických“ strán na Slovensku hovoria o nasadení polície a obuškov na protestujúcich občanov“

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalá ministerka vnútra Denis Saková, ktorá je poslankyňou NR SR za stranu Hlas-SD, zdôraznila, že pokojné protesty sú v demokratickej spoločnosti jej prirodzenou súčasťou. Denisa Saková v pondelok večer na sociálnej sieti uviedla, že sme svedkami doby, ktorá ukazuje charaktery mnohých z nás -…

Blinken: Jednanie Bieloruska s olympioničkou Cimanovskou nemožno tolerovať

0 icon

Washington 3. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Brendan Smialowski)   Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken označil pokus Bieloruska poslať svoju atlétku z letných olympijských hier v Tokiu proti jej vôli domov za "nadnárodnú represiu", ktorú nemožno tolerovať. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters "Lukašenkov režim sa snažil spáchať ďalší akt nadnárodnej…

Matovič naznačil, že možno žiadna daňová reforma nebude. Za všetko vraj môžu liberáli zo SaS: „S ničím nesúhlasia!“

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Jakub Kotian)   V médiách sa tento rok veľa popísalo o zvyšovaní dane z nehnuteľnosti či o možnom zvýšení DPH. Tieto aj rôzne ďalšie návrhy mali byť súčasťou mixu, ktorý pripravovalo duo exminister financií a dnešný premiér Eduard Heger a dnešný minister financií a…

Warholm vyhral 400 m prek. vo skvelom svetovom rekorde 45,94 s. O tomto ani nesníval

0 icon

Tokio 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Atletické súťaže na olympijských hrách v Tokiu priniesli už dva úžasné svetové rekordy. Po rekordne dlhom trojskoku v podaní Venezuelčanky Yulimar Rojasovej (15,67 m) z nedele sa v utorkovom finálovom bloku zrodil najlepší mužský čas histórie na 400 m prekážky. Nórsky fenomén Karsten…

Macron: Francúzsko chce získať pre Libanon 357 miliónov dolárov

0 icon

Paríž 3. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard)   Francúzsko v pondelok vyhlásilo, že na nadchádzajúcej darcovskej konferencii o Libanone je potrebné vyzbierať 357 miliónov dolárov na pomoc pri riešení najnutnejších problémov, ktoré sužujú tamojšie obyvateľstvo Stredajšia konferencia, ktorej hostiteľmi budú francúzsky prezident Emmanuel Macron a generálny tajomník OSN António Guterres, sa…

Na nového člena súdnej rady kandiduje sudca Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunay

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Súdna rada SR eviduje jeden návrh na člena súdnej rady, a to predsedu senátu Krajského súdu v Košiciach Luboša Kunaya. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa kancelárie súdnej rady Veronika Müller. Oprávnení navrhovatelia mohli predkladať návrhy do včerajšieho dňa do 15:00 Predseda Súdnej…

Väčšina materských škôl v minulom školskom roku nevyužila pri dištančnom vzdelávaní pomoc a podporu ministerstva

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Väčšina materských škôl (MŠ) v školskom roku 2020/2021 nevyužila pri dištančnom vzdelávaní pomoc a podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. O pomoc pri riešení problémov spojených s dištančným vzdelávaním požiadalo 27 riaditeľov. Ich priemerná známka za jednoznačnosť informácií a inštruktáží ministerstva bola…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Budú mať nezaočkovaní voliči ešte volebné právo?

0icon

BUDÚ MAŤ NEZAOČKOVANÍ VOLIČI EŠTE VOLEBNÉ PRÁVO? 👉 Znie to ako vtip, či pokus o vybičovanie napätia a rozhorčenia polarizovanej spoločnosti očkovaním a iných súvislostí s infekciou COVID-19. Poďme sa však na to pozrieť bližšie, či je možné považovať takúto hrozbu za rýdzu utópiu. 👉 V súvislosti s novelou zákona…

Viliam Oberhauser

Rozlúčka s Júliusom Binderom, jednou z najväčších osobností Slovenska

0icon

V utorok 3.augusta o 11,45 hodine v Bratislavskom krematóriu bude rozlúčka s Júliusom Binderom, Rytierom rádu sv. Gregora Veľkého. Hoci smútime vieme, že Slovensko vo večnosti získava ďalšieho patróna, ktorý tak ako tu na zemi bude slúžiť Bohu a národu. S Julkom Binderom som sa prvý raz stretol niekedy na jar roku 1990 v sídle Kresťanského demokratického…

Ivan Štubňa

Šakali v Bruseli pripravovali vakcinačné pasy dvadsať mesiacov pred vypuknutím pandémie!!!

0icon

V týchto plánoch sa hovorí nielen o nejakom dokumente, ktorý by obmedzil váš vstup alebo pohyb na určité miesta. Predstavuje sa celý systém COVID, budúcnosť, v ktorej sú všetky aspekty vášho života monitorované a regulované podľa rozmarov a fantázie farmaceutických vládcov. Prvý návrh na „vakcinačné pasy“ Európska komisia zverejnila 26. apríla…

Marek Tencer

15 rokov bez liekov a zákrokov lekárov - ako som riešil zdravotné problémy ktoré ma postretli?

0icon

      Ako som si vyriešil upchatý nos, bolavé hrdlo, nachladnutie, kašel, chrípku, bolesť chrbtice, problém z krížami, bolesť zuba, suché oči, cievy bez liekov a lekárov? Všetko čo je tu napísané s

Pavel Jacz

Diktátorská zúfalosť Biháriovej z témovo chudobného Progresívneho Slovenska.

0icon

To, že predsedníčka PS Biháriová nemá témy, dokázala organizáciou protestu či skôr stretnutím najfanatitckejších priaznivcov očkovania. Na štvrtkové stretnutie na Námestí Slobody v Bratislave vpúšťali iba s covid pasom zaočkovaných a iba s rúškami na tvári!!! Ešte dobre, že nemali ovečkárske angažované transparenty: Nech žije PS!, Nech žije Bihárióva!, S…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 3. časť

0 icon

Ak by Gibraltár padol, malo by to katastrofálne následky pre Britániu. Mocnosti Osy by ovládli Stredomorie a Británia by nedokázala ubrániť Maltu alebo Egypt. Zásobovanie Rommelovho vojska by bolo jednoduchšie a celý Blízky východ by padol do rúk Nemcom alebo by ho aspoň ovládali. Vitajte pri pokračovaní článku o rozporuplnej osobnosti admirála…

TOP10+: Fakty o parfumoch, ktoré prekvapia každého milovníka vôní

0 icon

Ľudstvo obľubuje pekné vône od nepamäti. Môžeš ich dostať priamo z prírody - z kvetov a iných materiálov, no časom sa začali vyrábať zmesi vôní, ktoré sa v prírode nenájdu. Čo je na parfumoch také očarujúce? Parfum je vlastne roztok vonných syntetických alebo prírodných látok a ich kombinácií. Slovo parfum v užšom…

TOP10 vecí, o ktorých ste nevedeli, že sa dajú tiež recyklovať

0 icon

Všetci vieme, že by sme mali recyklovať plastové fľaše, papier, kartóny, kovy, sklo, plastové vrecká a ďalšie veci. Existuje však veľa vecí, o ktorých ste pravdepodobne ani netušili, že by sa mohli recyklovať, vrátane niektorých potrieb pre domácnosť a odevy, ktoré už nepotrebujete. Bežecké topánky Po určitom počte nabehaných kilometrov sa obuv opotrebuje…

Bežné jedlá, ktoré môžu uškodiť tvojmu domácemu miláčikovi

0 icon

Považujeme našich domácich miláčikov za členov rodiny, ale nemôžeme zabudnúť, že ich telá sú iné ako naše a potrebujú inú škálu živín. Skutočná otázka však znie: pomáhame alebo ubližujeme našim obľúbeným našuchoreným miláčikom, keď im dávame naše jedlá? 1. Jedlá pre domáce zvieratá, ktoré sa neodporúčajú pre tento dr

10+ zvierat, ktoré nedokážu ukrývať svoje emócie

0 icon

Myslíš si, že sa zvieratá nedokážu vyjadrovať svoje pocity? Ak veríš evolučnej teórii Charlesa Darwina, potom áno, zvieratá majú emócie a majú schopnosť vyjadriť ich. Darwin dokonca tvrdil, že ľudské emócie vznikli na základe podobného mechanizmu, ako ten, ktorý viedol k existencii emócií u zvierat. A aby si si nemyslel, že hovoríme (píšeme)…

Armádny Magazín

Šéf ruskej rozviedky Sergej Naryškin: Bellingcat je plný bývalých špiónov

0 icon

Rusko, 3.August 2021 (AM) – Šéf ruskej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin obvinil investigatívny portál Bellingcat z toho, že pre neho pracujú bývalí spravodajcovia západných krajín. Cieľom tohto projektu je podľa neho vyvíjať tlak na štáty a konkrétne osoby.   Hoci sa Bellingcat tvári ako nezávislý

USA eskalujú napätie. Admirál zabudol na mapu a obvinil Rusko z provokácií v Čiernom mori

0 icon

Rusko, 3.August 2021 (AM) –  Admirál Robert Burke, veliteľ amerického námorníctva v Európe a Afrike, obvinil Rusko z provokácií v Čiernom mori. Podľa neho Moskva robí všetko pre to, aby Spojené štáty zasiahli ruské sily v oblasti Čierneho mora. Washington sa takto pokúša presunúť

Bývalý šéf CIA predpovedá budúcnosť Afganistanu po odchode USA: "Bude to len horšie"

0 icon

Afganistan, 3.August 2021 (AM) – Bývalý šéf CIA David Petraeus vysvetlil, čo čaká Afganistan po stiahnutí armády z USA. Je presvedčený, že situácia v krajine sa „len zhorší“. Petraeus poznamenal, že krajinu čaká nová „krvavá občianska vojna“.   Bývalý šéf CIA David Petraeus pre Times povedal, ako vidí budúcnosť Afganistanu po st

Viete, že 1. svetová vojna sa teoreticky rozpútala kvôli jednej Srbmi nesplnenej podmienke? a ďalšie zaujímavosti...

0 icon

Slovensko, 3.August 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...rýdzo teoreticky sa dalo 1. sv. vojne akože vyhnúť? Dňa 28. 6. 1914 bol v hlavnom meste Bosny a Hercegoviny spáchaný atentát na Františka Ferdinanda d'Este, arcivojvodu a následníka rakúsko-uhorského trónu. O necelý mesiac na to 23. 7. 1914 Rakúsko-Uhorsko predkla

Izraelský expert Kedmi: Nová stíhačka Su-75 dokazuje, že Rusko obnovilo svoj letecký priemysel

0 icon

Rusko, 3.August 2021 (AM) – Predstavenie nového lietadla piatej generácie Su-75 ukazuje, že Rusku sa podarilo obnoviť svoj zničený letecký priemysel, povedal na kanáli ITON bývalý šéf izraelskej špeciálnej služby „Nativ“ Jakov Kedmi.  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali