Analýza novoročného prejavu bez ideologických fráz

Bratislava 1. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot)

 

Zuzana Čaputová na nový rok predniesla prejav, ktorý vyznieva na prvý pohľad prijateľne, keďže sa nesie v starostlivom tóne o osud Slovenska. Politológovia a politici, spolu s tretím sektorom, sa budú určite rozplývať, a pomocou hodnotiacich adjektív ideologicky vytvoria z prejavu symbol štátnického a nadstraníckeho skvostu, aký sme tu dosiaľ nevideli. Čaputová dokonca spomenula štátnosť, ktorú na prvý deň roka vždy oslavujeme, čo je možno trochu prekvapivé. Podľa jej vyjadrenia chce, aby novoročný príhovor bol posolstvom nádeje. Nuž ako pre koho

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas novoročného prejavu

Podľa jej slov „naberá na sile hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo verejnej debate. (…) osobný konflikt je legitímnou pracovnou metódou. (…) so slovom sa často narába účelovo, bez zodpovednosti za následky a s umlčaním vlastného svedomia“.  Ako to teda je s tou hrubosťou, konfliktom a svedomím v prípade Čaputovej, ktorá by nemenila potratovú legislatívu? Nie je hrubosťou, konfliktom a umlčaním svedomia zabíjanie nenarodených, ktoré nechce meniť? Tu treba Čaputovej položiť otázku: Prečo s nenarodenými nebudeme všetci na Slovensku žiť spoločne ale naďalej povoľujeme ich zabíjanie, keď ich niekto nechce?

Takto si Čaputová predstavuje prajnosť a úctivosť? Takto si predstavuje svoju víziu, že spolu tvoríme Slovensko? Čiže podľa nej „každý, kto má skutočný záujem o to, aby sa našej republike darilo, musí vidieť v tom druhom aj brata, sestru, občana, človeka (…), len tí nenarodení už nie sú podľa nej, ani bratmi, ani sestrami. Kde je teda jej proklamovaná prajnosť, solidarita a spolupatričnosť?

Čaputová v prejave spomenula „dodržiavanie pravidiel všetkými rovnako a povinnosť niesť zodpovednosť v prípade ich porušenia – alebo jednoducho povedané zabezpečenie poriadku a férovosti v reálnom živote – je naším najväčším dlhom po novembri 1989“, čo však nekorešponduje s jej podivnou koncipientskou praxou a jej advokátskym statusom či volebnou kampaňou. Ukazuje sa, že jej „odhaľovanie reality, ktorá nám chvíľami vyrážala dych“ nemusí byť vždy príjemné. Istanbulský dohovor po parlamentných a vládnych tancoch tiež nerieši podobne ako ministra v demisii, tak ako je to s tými pravidlami? Skutočne pravidlá pre všetkých?

Čaputová, ako mnoho politikov za posledných 30 tridsať rokov pred ňou, tiež použila doslova otrepanú floskulu, že „(…) vymožiteľnosť práva, právna istota, rovnosť pred zákonom – namiesto korupcie, formalizmu a zneužívania spravodlivosti“. Ale už len prezidentské voľby a podané sťažnosti jedným z kandidátov, ktoré dodnes kompetentné súdne orgány nevyriešili, robia z tohto jej tvrdenia bezobsažný ideologický slogan. O vymožiteľnosti práva by vedeli rozprávať okradnutí vlastníci pôdy, pacienti, čo sa nemajú báť umierať spolu s nenarodenými deťmi, podnikatelia, ktorým nezaplatili za prácu na diaľniciach, poľnohospodári, ktorí nemajú rovnaké dotácie ako v západnej EU, či bezbranní ľudia na súdoch nemajúci na právnikov, alebo Kiskova DPH, bytovky a pozemky…atď.

Čaputovej solidarita „so ženami, ktoré roky zažívali násilie a nevedeli sa dovolať pomoci“ by sa mohla skôr zamerať na spravodlivosť a jej vyžadovanie od orgánov štátnej moci, ktoré neustále zlyhávajú pri riešení týchto obludných tragédiách. Že by išlo zneužitie právomocí verejného činiteľa, ak polícia a súd nekoná? Alebo len dôvod na presadzovanie Istanbulského dohovoru?

Čaputová sa vraj rozprávala “ ľuďmi, ktorí od malička žijú s pocitmi menejcennosti len kvôli príslušnosti k národnostnej menšine či farbe pokožky.“.  To je rasový, etnický a kultúrny paradox, lebo reálna prax na Slovensku ukazuje, že je skôr problémom, že ak nejaký člen slovenského národa vyjadrí národnú hrdosť, tak liberálne médiá a multikulturálni politici  okamžite dehonestujú tieto postoje ako xenofóbiu, zápecníctvo, extrémizmus a nenávisť. Treba upozorniť, že práve to, čo je slovenské je neustále kritizované a marginalizované, ale to, čo nie je slovenské, je supremované a glorifikované.  Jednoducho svet Čaputovej je odlišný od reality, ktorú prežívajú Slováci a Slovenky.

Čaputová žije asi paralelnej realite, lebo sa rozprávala „s ľuďmi, pre ktorých je tečúca voda a istota bývania nedosiahnuteľným snom“. Možno ju bude vhodné informovať, že ak chcú pracujúci  Slováci a Slovenky dosiahnuť sen o bývaní a tečúcej vode, tak musia celý život pracovať, vložiť hlavu do slučky smrteľného zovretia hypotékového otroctva. Nikto im zadarmo nestavia byty a domy. Vraj sa rozprávala „ s mnohými ďalšími, ktorí sú vylučovaní nie pre svoje skutky, ale pre atribúty, ktoré nevedia ovplyvniť, lebo im ich nadelil život sám“. Nuž z hľadiska kauzality je zrejmé, že každý, kto sa nechce vzdelávať, civilizovať, socializovať a denne tvrdo pracovať, logicky seba samého vylúči z civilizovanej spoločnosti na jej okraj. Následne sa nechá nespravodlivo živiť z plodov práce iných vo forme sociálnych dávok, čo odporuje  biblickej múdrosti: kto nechce pracovať nech ani neje. Ak teda nemá atribúty ako eštebácki, komunistickí a privatizérski rodičia. Takí pracovať určite nemusia.

Je zrejmé, na ktorej strane Čaputová stojí, lebo ona sa vraj rozprávala „s ľuďmi, ktorí sú objektom nenávisti pre ich inakosť, či túžbu žiť rodinným životom tak ako ostatní. A s mnohými ďalšími, ktorí sú vylučovaní nie pre svoje skutky, ale pre atribúty, ktoré nevedia ovplyvniť, lebo im ich nadelil život sám“.

Zdá sa, že v ideologickom genderovom, antropologickom a právnom svete Čaputovej žijú na Slovensku muži a ženy, ktorí sú vraj nenávidení a vraj nemôžu žiť rodinným životom ako ostatní, hoci po ňom túžia. Netušil som, že právny systém na Slovensku bráni niekomu, kto spĺňa zákonom stanovené predpoklady, slobodne a zodpovedne uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu. Stretol na Slovensku niekto muža, ktorému bolo legislatívne bránené oženiť sa zo ženou? Alebo ženu, ktorej by niekto legislatívne bránil vydať sa za muža? A tak si založiť rodinu? Isteže sú určité legislatívne obmedzenia ako napr. incest a vek. Je nejaká žena alebo muž na Slovensku nenávidený pre takúto túžbu? V Čaputovej svete vraj áno.

Možno Čaputovej pomôže, ak jej kompetentný odborník vysvetlí, čo znamenajú pojmy muž, žena a rodina, či rodinný život. Aspoň nebude musieť (ak má svedomie a biblické poznanie) čítať lži a nezmysly v novoročných prejavoch, ktorých autorom je…? Je paradox, že ju trápi neexistujúca nenávisť v dobe, kde niekto, kto spĺňa legislatívne kritéria pre uzavretie manželstva a pre rodinný, sa tých legislatívnych možností a „formalít“ dobrovoľne zrieka (žije nadivoko lebo sám s dieťaťom), pričom tí, ktorí z antropologických a iných vedeckých dôvodov nemôžu uzavrieť manželstvo a žiť rodinným životom, potrebujú tieto legislatívne možnosti a „formality“.

Podľa Čaputovej „všetci máme na Slovensku svoje miesto, svoj domov, právo na kvalitné služby od štátu, právo sa začleniť a žiť dôstojne. Dať šancu prežiť dôstojný život iným  nijako neznižuje šancu prežiť dôstojný život nám“, čo je v rozpore s realitou slovenských rodín, ohrozených chudobou (napriek tomu, že rodičia pracujú), so zabíjaním nenarodených a s legislatívou, ktorá to umožňuje, a ktorú ona sama roky obhajuje. To je jej veľmi zvláštna právna predstava “zabezpečenia spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti“, ktorú považuje za výzvu v tomto roku.

Je chvályhodné tvrdenie a túžba, dotiahnuť „zmeny v zdravotníctve tak, aby sme znížili počet odvrátiteľných úmrtí. Aby sme zabezpečili dostatok lekárov, zdravotných sestier a podmienky, ktorým budú pacienti dôverovať“, len je otázkou či táto glorifikovaná zmena v zdravotníctve kauzálne spôsobí zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí a či zabezpečí dostatok lekárov…atď. V dojemnej legislatívnej spolupráci štátu (vlády SR, zdravotné poisťovne a parlament) s finančnými skupinami toto určite dosiahneme. Ale len pre finančne bonitných klientov, lebo chorí pacienti už asi neexistujú, sú len klienti a zdravotnícke služby (Zajacove a pentliarikove cynické reformy). Ostatným musí stačiť tzv. základ.

Čaputovej slová „Vybudujme pevný systém dlhodobej starostlivosti o seniorov, keďže sme najrýchlejšie starnúca krajina v Európskej únii a máme nedostatok zariadení a personálu na počet obyvateľov“ vyznievajú cynicky v kontexte jej skorších vyjadrení o tom, že SR má byť krajinou, v ktorej sa ľudia nebudú báť umierať. Ešte cynickejšie jej slová vyznievajú v kontexte toho, čo povedala o potratovej legislatíve, ktorú nechce meniť, ale zachovať. Asi ešte neprišla na to, že národ, ktorý zabíja vlastné deti nemá budúcnosť a súčasne zabudla na svoje predchádzajúce tvrdenie: „Biblická múdrosť hovorí, že keď pravdu spoznáme, tak nás oslobodí. Kiežby toto naše poznanie bolo základom budúceho roku, roku príležitostí“.  Nuž biblická múdrosť hovorí aj Nezabiješ! a možno toto imperatívne sformulované biblické poznanie raz dorazí aj k Čaputovej najmä v tomto roku príležitostí. Hádam bude aj príležitosťou pre niekoľko tisíc nenarodených narodiť sa a žiť.

Čaputovej klimatický apel „postarajme sa o ochranu našich lesov, o čistotu ovzdušia a o ochranu druhov, ktoré svojou činnosťou ničíme“ tiež vyznieva tragikomicky, ak si občania spomenú na (i jej – podľa nej) presunutie istej skládky odpadu z jedného slovenského mesta do iného slovenského mesta. Asi takto si Čaputová predstavuje „silu nápadov, inovácií, ktorými môžeme konkurovať svetu“: presunúť problém z jedného teritória na iné, dobre na tom zarobiť, a ešte sa tváriť ako klimatická princezná.  Toto je svetový štandard, ktorý asi bude SR kopírovať.

Každý, kto dokáže konceptuálne myslieť, vie že „riešenie generačnej chudoby a nedostatku bývania“ bez zásadnej štrukturálnej zmeny celého daňového, pracovnoprávneho legislatívneho, sociálneho a dôchodkového systému, ktorý nielen ekonomicky demoluje rodinu v kontexte generácií, je nemožné. Takže, ak tento „sociálny“ štát rodinu oberá o viac ako 70% jej príjmov vo forme daňového, odvodového a poistného zaťaženia, tak potom po pár dekádach  nie je možný iný výsledok, ako ten, ktorý chce zrazu riešiť.  Ako chce myslieť na generáciu mladých ľudí, ktorých potrebujeme na Slovensku udržať, keď im takto usporiadaná spoločnosť neponúka nič okrem doživotného dlhového otroctva? Asi si neuvedomuje, že iba niektorí sa narodili do rodiny vyvolených privatizérov a bývalých komunistov či eštebákov, ktorí sa po roku 1989 nemorálne zmocnili majetku vytváraného viacerými generáciami. Deti tohto druhu ľudí sú už zabezpečené. Nájomné byty nepotrebujú.

Dojemne vyznieva aj jej starosť  o „(…)  našu kultúru a naše kultúrne dedičstvo“, ktoré chce asi zveriť spolu s inými liberálnymi a sociálnymi, či tzv. probruselskými politikmi multikulturalistom a migrantom z cudzích kultúr a civilizácií z iných kontinentov. To občanom Slovenska iste pomôže objať krásu protekcionistických menšín najrôznejšieho druhu, ale spodobniť aj budúci civilizačný a náboženský konflikt dobra a zla, oživiť kolektívnu  pamäť o pohnutých chvíľach našej minulosti, z ktorých sme sa očividne nepoučili.  Je zvláštne, že chce otvárať otázky o mravnosti vo verejnom priestore a o zmysle života, najmä ak sa občan pozrie na jej slová a skutky v minulosti.

Jej volanie po dôvere v podivné ciele, ktoré si vraj my sami stanovíme (30 ročnú skúsenosť so stanovovaním cieľov tu už máme: napr. privatizácia národného majetku vyvoleným domácim či zahraničným dobrodincom), ale aj po dôvere v štátne inštitúcie (súdy, prokuratúra, polícia), ba dokonca k politikom, je až tragicky infantilné. Vari nestačia ťaživé zistenia o zlyhaní jednotlivcov, či skôr celého riadiaceho byrokratického, justičného, vzdelávacieho a zdravotníckeho systému v posledných dekádach? Podľa Čaputovej mnohí z nich odviedli v minulom roku kus dobrej práce, keďže istý daňový, dpháčkový a pozemkový expert, či súčasný aj bývalý generálny prokurátor, alebo všetci „noví“  gorilí politici, ktorí chcú nové a slušné zmeny, všetci dnešní privatizéri pôdy a rozkrádači eurofondov (našich daní) sú stále na slobode. To sú tí skvelí ľudia –  najväčší potenciál našej krajiny. To sú skutočne  naši ľudia, ktorí dosahujú skvelé výsledky na svetovej úrovni, len všetci v praxi vidíme, čo znamená slovo „naši“. Lebo to nie sme my občania. Požehnaný Nový rok všetkým, nielen tým „našim“.

René Balák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Je rozhodnuté: Ľudia nad 15 rokov bez modrého certifikátu ani do prírody. Lockdown sa spojí s jednorazovým celoslovenským „nepovinným“ testovaním. Proti bola len Remišová

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto: screenshot video) AKTUALIZOVANÉ   Zákaz vychádzania sa predlžuje do 7. februára a bude spojený s jednorazovým celoslovenským testovaním. To bude prebiehať od zajtra, 18. januára, do 26. januára. Po tomto termíne budú môcť ľudia ísť do práce len s certifikátom o testovaní  Po mimoriadnom nedeľňajšom…

Designovaný personálny šéf Bieleho domu očakáva v USA v najbližších 5 týždňoch ďalších 100-tisíc úmrtí

0 icon

Washington 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Revolution)   Designovaný personálny šéf Bieleho domu Ron Klain uviedol, že pandémia koronavírusu sa ešte zhorší pred tým, ako nastane zlepšenie. Prognózuje pritom, že počas prvých piatich týždňov funkčného obdobia nového amerického prezidenta Joea Bidena si pandémia ochorenia COVID-19 v USA vyžiada ďalších 100-tisíc ľudských životov…

Južné Tirolsko ignoruje rozhodnutie Ríma o čiastočnom lockdowne v regióne

0 icon

Rím 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Taliansky autonómny región Južné Tirolsko, v ktorom žije nemecká menšina, ignoruje rozhodnutie Ríma o tom, že v oblasti sa od nedele má uplatňovať čiastočný lockdown. Guvernér Južného Tirolska Arno Kompatshcer uviedol, že označenie regiónu za červenú zónu ho prekvapilo. Podal preto sťažnosť ministrovi…

Zamestnanosť ľudí z marginalizovaných komunít výrazne zaostáva za majoritnou populáciou

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Zamestnanosť ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) výrazne a dlhodobo zaostáva za majoritnou populáciou. Tiež sa výraznejšie prejavujú rodové rozdiely. Vyplýva to z Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Útvarom hodnoty…

Pellegrini pripúšťa referendovú kampaň pri testovaní, Kolíková namieta: Bude to hrubé podkopávanie! Podľa nej tiež opakovane zneužívajú Lučanského, ktorému vo väzbe neboli odopierané práva

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:screenshot video)   Ak vláda spraví celoplošné testovanie na nový koronavírus naraz na celom Slovensku počas jedného víkendu, expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) a jeho strana zrejme budú počas toho zbierať podpisy na referendum za predčasné voľby. Hovorí, že ak vláda spraví testovanie takýmto spôsobom, majú právo…

Čaputová: Posun k lepšiemu nenastal. „Keď som počula premiéra hovoriť o tom, ako budú zdravotníci, samosprávy, dobrovoľníci potiť krv, bolo to pre mňa mrazivé.“

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že v komunikácii a manažovaní pandémie zo strany vlády neprišlo k pozitívnemu posunu. Priznala to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 Čaputová zdôraznila, že vláda urobila aj dobré kroky, ukazuje sa však, že v niektorých…

Krčméry: Viem si predstaviť, že by boli seniori zaočkovaní do Veľkej noci

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko potrebuje v boji proti pandémii pokračovať v prísnom lockdowne. Ďalej by sa malo komunitne testovať v ohniskách. Tretím úspechom na zvládnutie pandémie je vakcinácia. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol dátový analytik z občianskej platformy Dáta bez pátosu…

Voľby by v januári vyhrala strana Hlas-SD s obrovským skokom nad OĽANO. Za ľudí mimo parlamentu, nahradili by ich Progresívci

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na začiatku januára by voľby vyhrala strana Hlas-SD s 21,7 percenta hlasov Druhé by skončilo hnutie OĽANO so 14,9 percenta. SaS by skončila tretia so ziskom 11,8 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre televíziu RTVS na vzorke 1001 respondentov. Prieskum…

K Slovensku sa približuje arktický vzduch

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jane Barlow/PA)   K Slovensku sa približuje kontinentálny arktický vzduch. Čiastočne k nám prenikne z Bieloruska, kde je teplota pod mínus 20 stupňami Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti "Už večer teplota v dolinách a kotlinách pri vyjasnení a na snehovej…

Bude aj „nepovinne povinné“ očkovanie? Von der Leyenová hovorí, že očkovací preukaz je „zo zdravotného hľadiska potrebný“

0 icon

Brusel 17. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)   Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok 14. januára privítala iniciatívu gréckej vlády, ktorá by umožnila očkovaným osobám slobodne cestovať. Tak isto požaduje, aby boli očkovacie preukazy vo všetkých krajinách Európskej únie vzájomne uznávané "Je to zo zdravotného hľadiska potrebné, aby…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 8.)

0icon

  FOCUS   Focus (lat. ohnisko) je v modernom time manažmente pojem používaný pre pomenovanie spôsobu na výrazné zvýšenie efektivity a produktivity práce. Jeho podstatou je zameranie sa – sústredenie sa vždy len na jednu úlohu až do doby, pokiaľ nie je úplne dokončená. V princípe to znamená celkové vypustenie…

Marek Brna

Akvaristika je super

0icon

Dôležitý je najmä výber nádrže. Pre začiatočníkov odporúčam zakúpiť minimálne 60 litrovú nádrž. V menších nádržiach sa omnoho ťažšie dosahuje biologická a chemická rovnováha. Veľmi dôležité je dodržiavanie pravidelných intervalov výmeny časti vody. Odporúča sa raz za 7 dní výmena štvrtiny vody. Dôležitou súčasťou údržby je aj pravidelná kontrola filtrácie.…

Boris Mesár

Slovenské mamičky ,dokedy necháte Matovičovu fašistickú chuntu ,aby terorizovala a poškodzovala Vaše deti ( aj Vás) ?

0icon

Masky poškodzujú fyzické a duševné zdravie detí Nie sú k dispozícii žiadne spoľahlivé údaje, ktoré by poukazovali na výhody používania masiek na prevenciu chorôb prenášaných vzduchom, skôr naopak. Existuje však dostatočný dôvodov domnievať sa, že poškodenie zdravia  nosením masiek , najmä u starších ľudí, osôb trpiacich kardiovaskulárnymi chorobami a c

Štefan Paulov

My nič, my muzikanti

0icon

  My nič, my muzikanti.   Dostali sme odpoveď z Úradu pre dohľad na náš podnet, ktorý si môžete prečítať: https://blog.hlavnespravy.sk/24817/podnet-na-presetrenie-opakovaneho-porusenia-zakonov-medicinskych-postupov-a-zasad-

Robo Bačinský

Boli ste účastníkom celoplošného testovania? Ste pravidelne testovaný? Máte nárok na finančnú odmenu. Výšku Vám určí znalec.

0icon

Už sa teším na to kvílenie médiami ohlúpnutých ovečiek, na to škrípanie zubami zástancov domnelej pandémie, na zaťaté päste záchrancov tých ,,najohrozenejších“ a na vytreštené oči všetkých, ktorí rozprávku o nutnosti testovania a samozrejme celosvetového očkovania spapali nie len s navijákom, ale aj s rybárom.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Halley a záhady vesmírnych telies: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku našej trojdielnej série s názvom Halley a záhady vesmírnych telies. O E. Halleymu sme si povedali v rámci prvej časti a v druhej časti sa budeme venovať predovšetkým počiatkom kozmológie. Nezabudneme sa však pozrieť aj na racionálny prístup. Poďme na to. V staroveku existovalo presvedčenie, že na základe vzájomnej polohy Slnka, Mesiaca, planét…

Chudnutie: Osvoj si tieto návyky a bude to hračka!

0 icon

Účastníci štúdie o dôležitosti stravovacích návykov stratili po 12 týždňoch v priemere 3,1 kg svojej váhy. Najdôležitejšie však je, že znížili riziko cukrovky a srdcových chorôb, chudnutie je len príjemný bonus. Všetci môžeme dodržiavať zdravé stravovacie návyky bez toho, aby sme sa obmedzovali na konkrétny druh jedla. Ako na to? Vypi 9 pohárov vody…

Chutia ti mušle a morské plody? Pravdepodobne konzumuješ mikroplasty

0 icon

Mikroplasty plávajú všade navôkol - aj v našich oceánoch, a stále viac a viac si razia svoju cestu do zvierat, ktoré hovoria oceánu svoj domov. Vedci dokonca nedávno objavili v ľade z Antarktídy mikroplasty , ktoré naznačujú, že ani najodľahlejšie oblasti Zeme nie sú imúnne voči ich znečisteniu. Toto neustále sa rozširovanie mikroplastov si pomaly…

Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

0 icon

Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

Vo svete IT

Z obchodu Google Play bolo odstránených ďalších 164 nebezpečných aplikácií. Odstráňte ich čo najskôr!

0 icon

Obchod s aplikáciami pre zariadenia s operačným systémom Android, Google Play, prechádza ďalšími veľkými čistkami. Z obchodu bolo len nedávno odstránených ďalších 164 potencionálne nebezpečných aplikácií, ktoré môžu spôsobovať zobrazovanie nechcených reklám, môžu monitorovať používateľov, či zberať citlivé údaje. Na novo objavenú hrozbu upozornil známy tím Satori Threat Intelligence. Rozmach…

Astronómovia objavili doteraz najstarší kvazar a tvrdia, že by nemal existovať

0 icon

Astronómovia odhalili viac ako 750-tisíc kvazarov (pozn. redakcie: Kvazar je extrémne jasné jadro galaxie, ktoré v sebe ukrýva čiernu dieru). Spomedzi obrovského množstva týchto jasných objektov však jeden vynikal. Ide o kvazar J0313-1806 a vedci tvrdia, že by mohlo ísť o najstarší kvazar vo vesmíre, píše portál ExtremeTech. Podľa výskumu je supermasívna čierna diera,…

3 známe osobnosti, ktoré si v minulosti vymazali Facebook. Prečo tak spravili?

0 icon

Mnohí z nás používajú Facebook na dennej báze. Dôvodom je, že nám ponúka zábavu – videá, námety na čítanie, tipy na rôzne produkty, interakcie s inými ľuďmi a podobne. Najlepšie na tom je, že je zadarmo. Teda, je vlastne zadarmo? Vskutku tomu tak nie je a je to len ilúzia, že je zadarmo.…

Nielen Galaxy S21, ale aj ďalšie modely smartfónov od Samsungu budú dodávané bez nabíjacieho adaptéra

0 icon

Zatiaľ čo po predstavení nových iPhone 12 zariadení ešte v októbri minulého roka, sa mnoho technologických gigantov, vrátane Xiaomi, či Samsungu, spoločnosti vysmievali a odsudzovali, že nové smartfóny sú dodávane bez nabíjacieho adaptéra, tak dnes sa karta obracia. Výrobcovia smartfónov postupne odstraňujú nabíjací adaptér z balení nových zariadení. V minulosti sme mohli vidieť…

Z YouTubu sa môže čoskoro stať nákupná platforma. Spoločnosť začala testovať novú funkciu

0 icon

YouTube platforma, ktorá je aktuálne najväčším video serverom na svete, by mohla v budúcnosti ponúknuť novú službu, ktorá by ju čiastočne premenila na nákupnú platformu. Spoločnosť totiž začala aktívne testovať novú funkciu, ktorá umožňuje pomocou videí realizovať nákupy. Spoločnosť na svojom blogu oznámila, že začala s testovaním novej možnosti nakupovania. „Testujeme…

Armádny Magazín

V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

0 icon

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho cent

Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

0 icon

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriest

Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

0 icon

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí americké

Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

0 icon

[caption id="attachment_30343" align="alignnone" width="640"] Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštro

Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

0 icon

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali