13. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 26. mája 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot:YouTube)

 

Jedna plť už bola hotová a pripravená na brehu, keď sa pred Daguzom objavili dvaja z jeho mužov, vlečúc k nemu malé uslzené a divoko sa vzpierajúce slovanské chlapča. Veliteľ na nich udivene skríkol:

Ilustračné foto

„Čo to má znamenať? Kde ste tu ešte objavili živého tohto slovanského chlapca? Z tejto osady predsa nemôže byť! Tam sme nenechali nikoho na živote, všetko sme pozabíjali.“

„A predsa je odtiaľ, veliteľ,“ odpovedal jeden z mužov a váhavo dodal:

„Objavili sme ho v jednom z domov, kam sme sa ešte raz vrátili, lebo sme tam zabudli niekoľko bronzových kalichov. Keď sme vošli dnu,tak sme ho našli sedieť pri stole, ako dojedal zvyšky našej včerajšej hostiny. Musel tam byť schovaný celú noc, niekde hore pod strechou domu. Keď spozoroval, že sme už odišli, tak sa spustil dole zo svojej skrýše, mysliac si, že sme už preč a sa nevrátime. Keďže ho trápil hlad, tak sa pustil raňajkovať a strachom zmeravel, keď nás odrazu nečakane uvidel vo dverách.“

Fúzatý zavalitý Avar sa pri tých slovách drsne rozrehotal a potom pokračoval:

„V nasledujúcom momente ale vyskočil od stola a začal na nás niečo nenávistne a zúrivo vykrikovať. Už sme ho chceli prebodnúť, ale potom som si spomenul na tvoje slová, že ak by sme niekde objavili niekoho podozrivého, aby sme ho najprv priviedli k tebe. Preto sme ho dovliekli sem, pred teba, aj keď to asi nemalo žiadny zmysel, veď je to len malý slovansky pankhart a mali sme ho predsa len zabiť hneď tam v dome, kde sme ho našli. Ale každý Avar počúva na slovo svojho veliteľa.“

Daguz pozeral bez slov chvíľu na muža, potom zas na chlapča a nechal svoj zrak niekoľkokrát putovať medzi nimi. Muž zneistel, lebo zo skamenelo pôsobiacej tváre veliteľa nevedel nič vyčítať a už sa obával, že ho nahneval, keď ho omŕzal s takou hlúposťou ako bolo toto bezvýznamné slovanské nedôchodča. Preto sa pokorne a úlisne opýtal:

„Veliteľ, mám ho teraz hneď prebodnúť?“

Pritom svojou ostrou dýkou viackrát zašermoval tesne nad hlavou chlapca. Ten sa neuhol ani milimeter a so zvrašteným čelom zlostne pozeral na muža, ktorý ho chcel zabiť.

Daguz neodpovedal a Avar sa už začal obávať o vlastný život, lebo vedel, že ak ho naozaj týmto činom rozhneval, tak už v nasledovnej chvíli mohol nasledovať svojich v boji zabitých kamarátov. A tak len znova spýtavo pozrel na svojho veliteľa. Ten však premýšľal o niečom celkom inom. Myslel na to, prečo sa mu tvár chlapčaťa zdala nejako známa. Veď ho predsa predtým nemohol nikde vidieť. Vzápäti sa mu to však v hlave rozjasnilo a uvedomil si, že sa veľmi ponáša na krásnu Slovanku, ktorú v noci znásilňovali a ktorá sa za svoje zneuctenie kruto pomstila ich veliteľovi a ho zabila prv, ako sama bola zavraždená.

A jej syn – lebo istotne to bol jej syn, čo teraz stál pred ním, lebo ich podobnosť bola nápadná – zrejme ako jediný unikol ich zabíjaniu. Daguza odrazu napadla myšlienka, že jeho záchrana bola znamením sily slovanských bohov. A proti bohom sa nechcel prehrešiť, aj keď to boli cudzí bohovia. Okrem toho sa mu to slovanské chlapča medzičasom aj zapáčilo.

Zaumienil si, že ho vezme so sebou a dá z neho doma vychovať Avara a potom z neho vycvičí odvážneho a neohrozeného avarského bojovníka. A ten celkom zabudne, že bol voľakedy Slovanom a že v jeho žilách koluje krv jeho slovanského plemena. Potom bude spolu s Avarmi, ako jeden z nich prepadávať Slovanov a ich mečom zabíjať, rabovať ich majetok a s rozkošou znásilňovať ich krásne devy a ženy.

Mužom, ktorí ho k nemu dovliekli, už nevenoval žiadnu pozornosť, len im kývnutím ruky naznačil, aby odišli k ostatným a im pomáhali v práci. Keď odchádzali, tak len počudovane krútili hlavami a nevedeli si vysvetliť Daguzovo počínanie, ktoré bolo na Avara nezvyklé.

Daguz sa medzitým obrátil na chlapca a položil mu tichým hlasom, aký len zriedkavo používal, otázku:

„Ako volat tvoj mama?“

Chlapča neodpovedalo. Z očí sa mu odrazu začali kotúlať slzy. Hneď si ich však horlivo utieral rukou a po chvíli povedal len jedno slovo:

„Velena.“

Daguz vedel, že to bolo meno krásnej ženy, ktorú v noci znásilňoval a ktorá teraz bola mŕtva. To meno si zapamätal, lebo začul ako jedna zo žien, keď večer stáli pred nimi v rade, týmto menom vystrašene oslovila svoju susedu a jej čosi povedala.

Teraz, keď sa rozhodol chlapca ponechať na živote a vziať ho so sebou do ich avarského sídla, tak vedel, že to musí vysvetliť svojím bojovníkom. Vzal ho za ruku a prišiel s ním medzi nich.

„Všetci ma dobre počúvajte. Tento slovanský chlapec zvláštnym spôsobom prežil naše včerajšie vraždenie, ušiel našej pozornosti. Bola to vôľa našich bohov Tembela a Boguza. A tí mi teraz dali svoje znamenie, že si neželajú jeho smrť. Preto sa mu nesmie skriviť ani jediný vlas na hlave. Ja len plním takto príkaz našich bohov. Preto ho vezmeme so sebou a vychováme z neho udatného avarského muža.“

***

V spustošenej vypálenej Drevni napĺňal vzduch zápach vyparujúcej sa krve a na mŕtvych telách zabitých sa popásali roje veľkých hladných múch. Život z tiel sa už celkom vytratil. A predsa len nie zo všetkých. Jedna iskrička z neho ešte slabo tlela v jednom malom dievčenskom telíčku. Život v ňom sa držal ako na tenkej slabučkej nitke.

Mal však ešte nijaký zmysel, keď nablízku nebolo nikoho, kto by ho bol mohol zachrániť? Mohol úbohému malému dievčatku ešte nejako osožiť a pomôcť maličký amulet, s podobizňou boha Perúna, ktorý bol zavesený na zakrvavenom hrdielku, z ktorého sa občas predierali slabučké stony?

V tej chvíli to z ľudí nemohol nikto vedieť. Vedel to len mocný Perún.

***

Čas ubiehal rýchlo. Rednúcou clonou tmavých mrakov sa pomaly predieral von zlatistý kotúč slnka. K poludniu ešte bolo ďaleko, ale Avari už dokončievali prácu s plťami. Mali veľmi naponáhlo. Chceli čo najskôr odniesť korisť i seba do bezpečia.

Keď napokon dokončili prácu, tak Daguz prikázal svojim mužom, aby korisť rozdelili na rovnaké časti a aby ju spolu s ranenými uložili vyvážene a rovnomerne na plte. Po tom, ako to náhlivo vykonali, tak vybral šiestich chlapov a poslal ich na jednu plť a dal im do opatery aj malého chlapca. Na druhú plť sa pobral s piatimi mužmi on.

Ostatní Avari sa vyšvihli na kone, aby na nich preplávali cez rieku a tam počkali na ostatných, ktorí pôjdu na pltiach na druhý breh. Potom sa celá tlupa vydá do svojho jurtového sídlišťa, vzdialeného niekoľko desiatok kilometrov na východ, kde Avarov už netrpezlivo očakávali ženy a deti.

***

Územia smerom od Tisy na východ a na juhovýchod boli v tých časoch osídlené takmer prevažne len menšími avarskými klanmi, ktoré ostali ako zvyšky potom ako Frankovia zlomili ich moc v Európe. Niektoré z nich ale robili ešte lúpežné výpady až do okolia dnešnej Viedne.

V uplynulých storočiach, keď Avari predstavovali pre Európu, najmä pre jej západnú časť, veľké nebezpečenstvo, tak vytvorili veľký, relatívne kompaktný útvar, ktorý mal istú voľnú štátnu formu.
Tvorili ho jednotlivé chanáty, na čele ktorých stál chán. V tom čase spôsob života Avarov už bol len čiastočne nomádsky. Žili v dedinách, ktoré mali tvar kruhu. Steny ich neveľkých domov boli zhotovované z rastlinného úpletu, ohádzaného vlhkou hlinou a strechy robili z trstiny. Spravidla mal dom len jednu miestnosť. Oproti vchodu bolo umiestnené ohnisko. Do domu sa vchádzalo dvoma schodmi, ktoré viedli nadol. Spôsob života Avarov zahrňoval aj obrábanie pôdy, teda siatie i žatvu. Chovali aj dobytok a veľmi náruživo aj poľovali. Usporadúvali veľké poľovačky, ktoré boli perfektne a dômyseľne organizované.

Zároveň si tak aj ustavične trénovali obratnosť a zručnosť v zabíjaní. Na dvoroch avarskej šľachty a aj v mnohých ich osadách pracovali aj početní cudzí, veľmi zruční remeselníci, najmä kováči, ktorí zhotovovali množstvo zbraní. V časoch najväčšej avarskej expanzie na západ Európy Frankovia prísne zakázali vývoz zbraní do avarských chanátov.

***

Keď Daguz videl, že jeho bojovníci na koňoch, pod vedením Timura, jeho zástupcu, už vošli na koňoch do rieky, aby ju preplávali, vydal príkaz odraziť plte od brehu. Preplaviť sa na druhý breh s naplno zaťaženými plťami, bolo veľmi riskantné a nebezpečné. O to viac, že rieka bola po dlhotrvajúcich dažďoch ešte stále dravá a rozvírená. Hoci muži na pltiach usilovne veslovali dlhými plochými latami, tak sa len pomaly blížili k druhej strane. Silný prúd ich veľmi unášal a plte sa od seba značne vzdialili. Plť, na ktorej bol aj malý Svätoň, sa k druhému brehu blížila rýchlejšie ako plť s Daguzom.

Odrazu sa v blízkosti zaostávajúceho plavidla objavil veľký kmeň, unášaný prúdom rieky. Plti hrozila kolízia s ním. Daguz, ktorý ho prvý zbadal, zareval na mužov, aby zrýchlili veslovanie a unikli z jeho nebezpečného dosahu. Aj sám uchopil dlhu tyč a jej pomocou chcel odtlačiť plť od kmeňa. V týchto veciach ale nebol ani zďaleka taký šikovný a obratný ako na svojom koni. Príliš sa vyklonil, stratil rovnováhu a zošmykol sa do spenených vôd Tisy. Padal tak nešťastne, že si hlavu narazil na okraj plte a napoly omráčený zmizol vo vodách rieky. Po chvíli sa jeho telo pred očami zdesených mužov na plti, ešte krátko vynorilo. Muži boli v panike. Ani jeden z nich nevedel plávať. Daguz tiež nie – Avari boli ľudia zo stepy a nevedeli plávať.

Po pár sekundách ich veliteľ zmizol pod vodou a už sa viac nevynoril.

Pokračovanie nasleduje

Roman Bednár

 

1. časť si môžete prečítať TU

….

11. časť si môžete prečítať TU

12. časť si môžete prečítať TU

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Po streľbe v nákupnom centre v Ľubľane zostali traja zranení

0 icon

Ľubľana 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/STA-Nik Jevsnik)   Streľba v nákupnom centre v slovinskom hlavnom meste Ľubľana si vyžiadala troch zranených. V piatok o tom informovala agentúra STA, ktorá sa odvolala na informácie miestnej polície Incident sa odohral na terase baru, ktorý je súčasťou rozsiahleho nákupného centra BTC City. Tri osoby…

Osoby prichádzajúce zo zahraničia budú naďalej povinné dodržiavať karanténne povinnosti

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Napriek zníženiu rozsahu kontrol sú osoby prichádzajúce zo zahraničia povinné dodržiavať karanténne povinnosti. Pripomenula to polícia v súvislosti s prechodom z II. na I. stupeň v rámci Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenska. V súvislosti s touto zmenou sa na…

Molčan po neúspešnom debute: “Garin výborne servoval”

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenskí tenisti prehrávajú po úvodnej dvojhre duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára v bratislavskom NTC s Čile 0:1. O prvý bod pre hostí sa postaral líder juhoamerického tímu Cristian Garin, ktorý zdolal daviscupového debutanta Alexa Molčana ž:2, 6:4. V druhom singli si…

V Dolnom Kubíne Sagan opäť útočil na víťazstvo, ale zdolal ho obhajca Steimle

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi aj v 2. etape pretekov Okolo Slovenska tesne ušlo víťazstvo. Po druhom mieste v Košiciach líder tímu Bora-Hansgrohe finišoval na rovnakej priečke aj v piatok v Dolnom Kubíne. Sagana v záverečnom špurte predstihol Nemec Jannik Steimle z tímu Deceuninck…

Korunný kajúcnik manipuloval v kauze Dobytkár výpovede. “Disponujeme o tom dôkazmi,” tvrdí advokát Juraja Kožucha

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Korunný kajúcnik v kauze Dobytkár Marek K., svedčiaci ako jediný svedok proti Jurajovi K., bývalému generálnemu riaditeľovi PPA, počas kľúčovej časti prebiehajúceho vyšetrovania manipuloval svoje výpovede. Konštatoval to v piatok advokát Juraja K. Roman Balco. Nezrovnalosti, chyby a protirečenia svojej výpovede mal kajúcnik…

Blinken vyzval ďalšie arabské krajiny, aby znormalizovali vzťahy s Izraelom

0 icon

Washington 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik, Pool)   Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval v piatok ďalšie arabské krajiny, aby uznali Izrael. Uviedol to na virtuálnom stretnutí so svojimi náprotivkami z Izraela, Spojených arabských emirátov (SAE), Bahrajnu a Maroka pri príležitosti prvého výročia normalizácie vzťahov arabských krajín s Izraelom…

Britská vláda od októbra zjednodušuje pravidlá pre cestovanie

0 icon

Londýn 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alberto Pezzali)   Britský minister dopravy Grant Shapps oznámil zjednodušenie pravidiel pre medzinárodné cestovanie počas pandémie koronavírusu Cestovateľský semafor, ktorý v súčasnosti pozostáva z troch úrovní, od 4. októbra nahradí jeden „červený zoznam“ rizikových krajín, informuje spravodajský portál BBC. Zmeny sa týkajú Anglicka, keďže Škótsko, Wales…

Lengvarský: Na diskusiu o akútnych lôžkach bude ešte dostatok času

0 icon

Bardejov 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na diskusiu o akútnych lôžkach v nemocniciach v súvislosti s plánovanou optimalizáciou siete nemocníc bude ešte dostatok času. Tvrdí to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Rezort sa bude podľa jeho slov zaoberať petíciami, ktoré spustili v jednotlivých mestách s cieľom zachovať nemocnice…

Maďarská vláda neplánuje sprísnenie pandemických opatrení, tvrdí Orbán

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys, Pool Photo via AP)   Maďarská vláda neplánuje prísnejšie opatrenia proti pandémii koronavírusu. Uviedol to v piatok premiér Viktor Orbán vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Radio Rúška by podľa neho mali nosiť iba ľudia, ktorí sú infekční. „Izolácia, karanténa, rúška a tak ďalej náš problém…

Poslanecký klub OĽANO sa zastal zadržaných vyšetrovateľov z NAKA. NBÚ nemôže uviesť, či obvinení vyšetrovatelia NAKA stratia bezpečnostnú previerku

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) podporuje vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí vyšetrovali najväčšie kauzy, ale po zásahu policajnej inšpekcie skončili za mrežami. Na tlačovej besede klubu OĽaNO to povedal poslanec hnutia Peter Kremský s tým, že sú v…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Vystúpiť z NATO má byť priorita

0icon

Skončením takzvanej studenej vojny mal zaniknúť aj význam aliancie NATO. Lenže sa vymyslelo nové opodstatnenie, aby sa udržal stabilný odbyt amerických výrobkov, štáty aliancie majú vydávať 2% svojho ročného HDP na obranu. Aj za cenu, že majú dlhodobo deficitné hospodárenie, prostriedky na nákup americkej vojenskej techniky je potrebné nájsť. Za…

Peter Lipták

Ako sa proti kovidu profesionálne chránime v našej ambulancii prvého kontaktu

0icon

Jednak čístíme a dekovidizujeme vzduch a to kontinuálne tromi spôsobmi súčasne, vo všetkých priestoroch našej ambulancie od čakárne, cez jej jednotlivé ordinácie, až po vrátane aj WC. 1. V každej miestnosti, vrátane vstupnej čakárne, máme filter TherapyAir- päťvrstvový veľkokapacitný s hepa zložkou a ionizáciou vzduchu. 2. Všade kontinuálne bežia

Boris Mesár

Ďalší ťažký podvod ,,matovičových" fašistov pri covid semafore !

0icon

BM : dnes som už nechcel písať blog ,ale keď som si prečítal tento článok musel som tak urobiť ! Na pochybnosti ohľadne PCR testov upozorňujú rôzni experti už od samotného začiatku pandémie. Ich hlavným nedostatkom je to, že ak sú nastavené na príliš vysoký cyklus amplifikácie, tak ukazujú extrémne veľa „falošne…

Andrej Sablič

Otvorený list p. Marte a spoločnosti!

0icon

P. Marta mi zaželala ŠŤASTLIVÝ NOVÝ ROK 7530 , vysvetlila o čom to je, ale zároveň sa ma spýtala či jej r

Gustáv Murín

Trestné oznámenie na Matoviča, Hegera, Mikulca a Naďa

0icon

Priatelia, sme svedkami takého rozkladu právneho štátu, aký sme ešte nezažili. A neverte, že sa vás to osobne netýka, lebo infekcia svojvoľných obvinení na základe manipulovaných „svedectiev“ tu už bola za vlády komunistov a doplatili na to státisíce nevinných. Nezabúdajme, že ako v prípade komunistov, aj táto „koalícia zmeny k…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Dunkerque a 2. svetová vojna 2. časť

0 icon

Spojenci si boli až príliš istý tým, že Nemci povedú útok po nevydarenom vzore z prvej svetovej vojny. Akoby ani nezvážili, že bude útok vedený inou cestou. Boli vydané rozkazy vyslať prevažnú časť francúzskej armády do Belgicka a tam zahájiť útok na nemecké pozície. Pokračujeme druhou časťou článku s názvom…

10 najväčších architektonických zlyhaní, ktoré si kedy videl

0 icon

Správnym architektonickým návrhom môže architekt zožať obrovský úspech a vyraziť dych zopár ľudom. Ale keď sa architekt vyberie zlým smerom, vyznie to ako škvrna od kečupu na krásnom novom bielom tričku. Dnes ti ukážeme rôzne úkazy od škaredých hotelov po zle navrhnuté budovy. Do rebríčka sa dokonca dostala aj budova, ktorú…

10 ľudí, ktorí majú zaručene horší deň ako ty

0 icon

Každý z nás zažil naozaj otrasný deň, na ktorý by najradšej ihneď zabudol. Možno si sa prebudil na nesprávnej strane postele. Možno si zmeškal  autobus a musel si ísť do školy či do práce pešo. Možno si sa počas tejto nechcenej prechádzky potkol a rozlial celú kávu, ktorú si mal pripravenú na…

TOP 10 tajomstiev najznámejších značiek. Čo skrývajú vo svojich logách?

0 icon

Všade kam sa pohneme, nás prenasledujú známe logá značiek. Môžeme ich vidieť v televíznych reklamách, na ceste do práce, na tričkách a na internete. V 90% prípadoch však nemáme ani len tušenie, aký skrytý význam sa v týchto zdanlivo abstraktných obrázkoch nachádza. Dnes ti preto ukážeme, význam týchto desiatich známych…

Armádny Magazín

Česko: Od Francúzska dostaneme kanóny za miliardy. Bez munície? Delá si čiastočne aj sami vyrobíme ...

0 icon

Česko, 17.september 2021 (AM, Sputnik) – Česká republika má značný schodok štátneho rozpočtu. Napriek tomu kúpi francúzske kanóny, trochu sa nerozmyslelo, kto dodá muníciu. Nie sú cudzie húfnice polenom našim zbrojný

Rheinmetall predstavili vôbec prvý obrnený Boxer s mínometným modulom

0 icon

Nemecko, 17.september 2021 (AM) – Na veľtrhu DSEI predstavil nemecký technologický koncern Rheinmetall so spoločným podnikom Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) demonštrátor Boxer s 81 mm mínometom. Cieľom je predviesť širšie schopnosti a možnosti rozšírenia obrnených vozidiel Boxer 8x8.  

Moderný tank pre NATO – novinky v programe Challenger 3

0 icon

Nemecko, 17.september 2021 (AM) – Dlho očakávaný demonštrátor tanku Challenger 3 je vystavený v stánku spoločností Rheinmetall a Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) na veľtrhu DSEI 2021. Je to najmodernejšie digitálne vozidlo so sieťovou podporou, vysokou bojovou účinnosťou, zvýšenou schopnosťou prežitia a prvotriednymi schopnosťami sledovania a vyhľ

Francúzom horí pod zadkom: Mali vyjednáva podporu s ruskou bojovou skupinou WAGNER

0 icon

Mali, 17.september 2021 (AM) –Francúzsko zachvátila panika z perspektívy zmluvy medzi Mali a súkromnou ruskou spoločnosťou.   Francúzska vláda vyjadrila znepokojenie nad možnou dohodou medzi Bamakom a ruskou súkr

Vrtuľník AH-1Z: Bell dodal už sto týchto strojov Námornej pechote Spojených štátov

0 icon

Amarillo, Texas (17. septembra 2021) – Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc (NYSE: TXT), úspešne realizovala 100. za sebou nasledujúcu včasnú dodávku stroja AH-1Z pre americkú námornú pechotu. Tá je súčasťou sériového programu, ktorý beží už štvrtý rok. Spoločnosti Bell sa podarilo dosiahnuť tento míľnik predovšetkým vďaka úzke

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali