13. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 26. mája 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot:YouTube)

 

Jedna plť už bola hotová a pripravená na brehu, keď sa pred Daguzom objavili dvaja z jeho mužov, vlečúc k nemu malé uslzené a divoko sa vzpierajúce slovanské chlapča. Veliteľ na nich udivene skríkol:

Ilustračné foto

„Čo to má znamenať? Kde ste tu ešte objavili živého tohto slovanského chlapca? Z tejto osady predsa nemôže byť! Tam sme nenechali nikoho na živote, všetko sme pozabíjali.“

„A predsa je odtiaľ, veliteľ,“ odpovedal jeden z mužov a váhavo dodal:

„Objavili sme ho v jednom z domov, kam sme sa ešte raz vrátili, lebo sme tam zabudli niekoľko bronzových kalichov. Keď sme vošli dnu,tak sme ho našli sedieť pri stole, ako dojedal zvyšky našej včerajšej hostiny. Musel tam byť schovaný celú noc, niekde hore pod strechou domu. Keď spozoroval, že sme už odišli, tak sa spustil dole zo svojej skrýše, mysliac si, že sme už preč a sa nevrátime. Keďže ho trápil hlad, tak sa pustil raňajkovať a strachom zmeravel, keď nás odrazu nečakane uvidel vo dverách.“

Fúzatý zavalitý Avar sa pri tých slovách drsne rozrehotal a potom pokračoval:

„V nasledujúcom momente ale vyskočil od stola a začal na nás niečo nenávistne a zúrivo vykrikovať. Už sme ho chceli prebodnúť, ale potom som si spomenul na tvoje slová, že ak by sme niekde objavili niekoho podozrivého, aby sme ho najprv priviedli k tebe. Preto sme ho dovliekli sem, pred teba, aj keď to asi nemalo žiadny zmysel, veď je to len malý slovansky pankhart a mali sme ho predsa len zabiť hneď tam v dome, kde sme ho našli. Ale každý Avar počúva na slovo svojho veliteľa.“

Daguz pozeral bez slov chvíľu na muža, potom zas na chlapča a nechal svoj zrak niekoľkokrát putovať medzi nimi. Muž zneistel, lebo zo skamenelo pôsobiacej tváre veliteľa nevedel nič vyčítať a už sa obával, že ho nahneval, keď ho omŕzal s takou hlúposťou ako bolo toto bezvýznamné slovanské nedôchodča. Preto sa pokorne a úlisne opýtal:

„Veliteľ, mám ho teraz hneď prebodnúť?“

Pritom svojou ostrou dýkou viackrát zašermoval tesne nad hlavou chlapca. Ten sa neuhol ani milimeter a so zvrašteným čelom zlostne pozeral na muža, ktorý ho chcel zabiť.

Daguz neodpovedal a Avar sa už začal obávať o vlastný život, lebo vedel, že ak ho naozaj týmto činom rozhneval, tak už v nasledovnej chvíli mohol nasledovať svojich v boji zabitých kamarátov. A tak len znova spýtavo pozrel na svojho veliteľa. Ten však premýšľal o niečom celkom inom. Myslel na to, prečo sa mu tvár chlapčaťa zdala nejako známa. Veď ho predsa predtým nemohol nikde vidieť. Vzápäti sa mu to však v hlave rozjasnilo a uvedomil si, že sa veľmi ponáša na krásnu Slovanku, ktorú v noci znásilňovali a ktorá sa za svoje zneuctenie kruto pomstila ich veliteľovi a ho zabila prv, ako sama bola zavraždená.

A jej syn – lebo istotne to bol jej syn, čo teraz stál pred ním, lebo ich podobnosť bola nápadná – zrejme ako jediný unikol ich zabíjaniu. Daguza odrazu napadla myšlienka, že jeho záchrana bola znamením sily slovanských bohov. A proti bohom sa nechcel prehrešiť, aj keď to boli cudzí bohovia. Okrem toho sa mu to slovanské chlapča medzičasom aj zapáčilo.

Zaumienil si, že ho vezme so sebou a dá z neho doma vychovať Avara a potom z neho vycvičí odvážneho a neohrozeného avarského bojovníka. A ten celkom zabudne, že bol voľakedy Slovanom a že v jeho žilách koluje krv jeho slovanského plemena. Potom bude spolu s Avarmi, ako jeden z nich prepadávať Slovanov a ich mečom zabíjať, rabovať ich majetok a s rozkošou znásilňovať ich krásne devy a ženy.

Mužom, ktorí ho k nemu dovliekli, už nevenoval žiadnu pozornosť, len im kývnutím ruky naznačil, aby odišli k ostatným a im pomáhali v práci. Keď odchádzali, tak len počudovane krútili hlavami a nevedeli si vysvetliť Daguzovo počínanie, ktoré bolo na Avara nezvyklé.

Daguz sa medzitým obrátil na chlapca a položil mu tichým hlasom, aký len zriedkavo používal, otázku:

„Ako volat tvoj mama?“

Chlapča neodpovedalo. Z očí sa mu odrazu začali kotúlať slzy. Hneď si ich však horlivo utieral rukou a po chvíli povedal len jedno slovo:

„Velena.“

Daguz vedel, že to bolo meno krásnej ženy, ktorú v noci znásilňoval a ktorá teraz bola mŕtva. To meno si zapamätal, lebo začul ako jedna zo žien, keď večer stáli pred nimi v rade, týmto menom vystrašene oslovila svoju susedu a jej čosi povedala.

Teraz, keď sa rozhodol chlapca ponechať na živote a vziať ho so sebou do ich avarského sídla, tak vedel, že to musí vysvetliť svojím bojovníkom. Vzal ho za ruku a prišiel s ním medzi nich.

„Všetci ma dobre počúvajte. Tento slovanský chlapec zvláštnym spôsobom prežil naše včerajšie vraždenie, ušiel našej pozornosti. Bola to vôľa našich bohov Tembela a Boguza. A tí mi teraz dali svoje znamenie, že si neželajú jeho smrť. Preto sa mu nesmie skriviť ani jediný vlas na hlave. Ja len plním takto príkaz našich bohov. Preto ho vezmeme so sebou a vychováme z neho udatného avarského muža.“

***

V spustošenej vypálenej Drevni napĺňal vzduch zápach vyparujúcej sa krve a na mŕtvych telách zabitých sa popásali roje veľkých hladných múch. Život z tiel sa už celkom vytratil. A predsa len nie zo všetkých. Jedna iskrička z neho ešte slabo tlela v jednom malom dievčenskom telíčku. Život v ňom sa držal ako na tenkej slabučkej nitke.

Mal však ešte nijaký zmysel, keď nablízku nebolo nikoho, kto by ho bol mohol zachrániť? Mohol úbohému malému dievčatku ešte nejako osožiť a pomôcť maličký amulet, s podobizňou boha Perúna, ktorý bol zavesený na zakrvavenom hrdielku, z ktorého sa občas predierali slabučké stony?

V tej chvíli to z ľudí nemohol nikto vedieť. Vedel to len mocný Perún.

***

Čas ubiehal rýchlo. Rednúcou clonou tmavých mrakov sa pomaly predieral von zlatistý kotúč slnka. K poludniu ešte bolo ďaleko, ale Avari už dokončievali prácu s plťami. Mali veľmi naponáhlo. Chceli čo najskôr odniesť korisť i seba do bezpečia.

Keď napokon dokončili prácu, tak Daguz prikázal svojim mužom, aby korisť rozdelili na rovnaké časti a aby ju spolu s ranenými uložili vyvážene a rovnomerne na plte. Po tom, ako to náhlivo vykonali, tak vybral šiestich chlapov a poslal ich na jednu plť a dal im do opatery aj malého chlapca. Na druhú plť sa pobral s piatimi mužmi on.

Ostatní Avari sa vyšvihli na kone, aby na nich preplávali cez rieku a tam počkali na ostatných, ktorí pôjdu na pltiach na druhý breh. Potom sa celá tlupa vydá do svojho jurtového sídlišťa, vzdialeného niekoľko desiatok kilometrov na východ, kde Avarov už netrpezlivo očakávali ženy a deti.

***

Územia smerom od Tisy na východ a na juhovýchod boli v tých časoch osídlené takmer prevažne len menšími avarskými klanmi, ktoré ostali ako zvyšky potom ako Frankovia zlomili ich moc v Európe. Niektoré z nich ale robili ešte lúpežné výpady až do okolia dnešnej Viedne.

V uplynulých storočiach, keď Avari predstavovali pre Európu, najmä pre jej západnú časť, veľké nebezpečenstvo, tak vytvorili veľký, relatívne kompaktný útvar, ktorý mal istú voľnú štátnu formu.
Tvorili ho jednotlivé chanáty, na čele ktorých stál chán. V tom čase spôsob života Avarov už bol len čiastočne nomádsky. Žili v dedinách, ktoré mali tvar kruhu. Steny ich neveľkých domov boli zhotovované z rastlinného úpletu, ohádzaného vlhkou hlinou a strechy robili z trstiny. Spravidla mal dom len jednu miestnosť. Oproti vchodu bolo umiestnené ohnisko. Do domu sa vchádzalo dvoma schodmi, ktoré viedli nadol. Spôsob života Avarov zahrňoval aj obrábanie pôdy, teda siatie i žatvu. Chovali aj dobytok a veľmi náruživo aj poľovali. Usporadúvali veľké poľovačky, ktoré boli perfektne a dômyseľne organizované.

Zároveň si tak aj ustavične trénovali obratnosť a zručnosť v zabíjaní. Na dvoroch avarskej šľachty a aj v mnohých ich osadách pracovali aj početní cudzí, veľmi zruční remeselníci, najmä kováči, ktorí zhotovovali množstvo zbraní. V časoch najväčšej avarskej expanzie na západ Európy Frankovia prísne zakázali vývoz zbraní do avarských chanátov.

***

Keď Daguz videl, že jeho bojovníci na koňoch, pod vedením Timura, jeho zástupcu, už vošli na koňoch do rieky, aby ju preplávali, vydal príkaz odraziť plte od brehu. Preplaviť sa na druhý breh s naplno zaťaženými plťami, bolo veľmi riskantné a nebezpečné. O to viac, že rieka bola po dlhotrvajúcich dažďoch ešte stále dravá a rozvírená. Hoci muži na pltiach usilovne veslovali dlhými plochými latami, tak sa len pomaly blížili k druhej strane. Silný prúd ich veľmi unášal a plte sa od seba značne vzdialili. Plť, na ktorej bol aj malý Svätoň, sa k druhému brehu blížila rýchlejšie ako plť s Daguzom.

Odrazu sa v blízkosti zaostávajúceho plavidla objavil veľký kmeň, unášaný prúdom rieky. Plti hrozila kolízia s ním. Daguz, ktorý ho prvý zbadal, zareval na mužov, aby zrýchlili veslovanie a unikli z jeho nebezpečného dosahu. Aj sám uchopil dlhu tyč a jej pomocou chcel odtlačiť plť od kmeňa. V týchto veciach ale nebol ani zďaleka taký šikovný a obratný ako na svojom koni. Príliš sa vyklonil, stratil rovnováhu a zošmykol sa do spenených vôd Tisy. Padal tak nešťastne, že si hlavu narazil na okraj plte a napoly omráčený zmizol vo vodách rieky. Po chvíli sa jeho telo pred očami zdesených mužov na plti, ešte krátko vynorilo. Muži boli v panike. Ani jeden z nich nevedel plávať. Daguz tiež nie – Avari boli ľudia zo stepy a nevedeli plávať.

Po pár sekundách ich veliteľ zmizol pod vodou a už sa viac nevynoril.

Pokračovanie nasleduje

Roman Bednár

 

1. časť si môžete prečítať TU

….

11. časť si môžete prečítať TU

12. časť si môžete prečítať TU

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Poľsko: Kňazi figurujú takmer v tretine vyšetrovaných prípadov zneužívania detí

0 icon

Varšava 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ina Fassbender/Pool via AP)   Takmer v tretine z 345 prípadov sexuálneho zneužívania detí, ku ktorým došlo v rokoch 2017-2020 a ktoré prešetrovala poľská štátna komisia, boli za páchateľov označení kňazi. S odvolaním sa na utorňajšie vyjadrenie samotnej komisie o tom informuje agentúra AFP "Štátna komisia…

ÚS SR pozastavil účinnosť časti vyhlášky ÚVZ SR o režime na hraniciach

0 icon

Bratislava/Košice 27. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Róbert Fritz)   Ústavný súd (ÚS) SR pozastavil účinnosť časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa upravuje aktuálny režim na hraniciach. Rozhodlo o tom v utorok plénum ÚS SR na neverejnom zasadnutí. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚS…

Muža obvineného zo streľby v masážnych salónoch v Georgii odsúdili na doživotie

0 icon

Canton 27. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mike Stewart)   Muž obvinený zo streľby v troch masážnych salónoch v Georgii, ktorá si vyžiadala osem mŕtvych a jedného zraneného, sa priznal k štyrom vraždám. Dostal za to štyri doživotné tresty odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia Dvadsaťdvaročný Robert Aaron Long sa priznal k zabitiu…

Na nechránenom železničnom priecestí v Trnavskom kraji zahynula žena i jej pes

0 icon

Bratislava/Skalica 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)   Na nechránenom železničnom priecestí neďaleko Skalických rybníkov v Trnavskom kraji vyhasol v utorok popoludní ľudský život. Dopravnú nehodu po zrážke s vlakom neprežila 40-ročná žena, o život prišiel aj jej pes. Na sociálnej sieti o tom informuje polícia "Vodička išla…

Británia ako vzor. Podľa Viskupiča sa táto krajina s covidom naučila žiť: „My ostatní by sme mali študovať britský prístup a všetko dobré aplikovať aj u nás“

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   V Británii po uvoľnení opatrení začal pribúdať počet nakazených. Za posledných šesť dní počet infikovaných ale začal klesať. Poslanec Marián Viskupič (SaS) je presvedčený, že krajina urobila niekoľko dôležitých krokov, a my ostatní by sme mali študovať britský prístup a všetko dobré aplikovať…

Rumunsko uvažuje o zaočkovaní zdravotníkov a zraniteľných ľudí treťou dávkou vakcíny

0 icon

Bukurešť 27. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)   V Rumunsku pravdepodobne budú očkovať zraniteľných ľudí a zdravotníkov treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Zväčšujú sa totiž obavy z rastúceho počtu infekcií delta variantom vírusu Šéf národného vakcinačného výboru Valeriu Gheorghita informoval, že sa v krajine diskutuje o možnej posilňujúcej dávke vakcíny…

Bieloruské úrady zakázali televíznu stanicu Belsat

0 icon

Minsk 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Bieloruské úrady zakázali v utorok opozičnú televíznu stanicu Belsat, ktorú označili za "extrémistickú". Informovala o tom agentúra DPA Zástupca riaditeľa televízie Belsat Aľaxej Dzikavicki v tejto súvislosti obvinil režim autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka zo snahy zamedziť bieloruským občanom prístup k "necenzurovaným informáciám". "Toto rozhodnutie…

Ako oklamať testy na koronavírus? Rus ponúkol návod, neskôr sa za žart ospravedlnil

0 icon

Bratislava 26. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Ruský plavec Kirill Prigoda sa na olympijských hrách v Tokiu nemiestnym žartom postaral o škandál. Prostredníctvom sociálnej siete Instagram zverejnil video, v ktorom ukázal, ako možno oklamať testy na prítomnosť ochorenia COVID-19. Upozornil na to poľský web sport.pl OH v japonskej metropole…

Obrovský úspech obyčajného človeka, ktorý (ako aj ostatní) jednoducho nemohol v respirátore dobre dýchať: Na jeho podnet súd v Českej republike zrušil povinné respirátory v budovách a MHD

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Najvyšší správny súd v Českej republike v utorok zrušil opatrenie ministerstva zdravotníctva o nosení respirátorov v budovách a vo verejnej doprave. Opatrenie označil za nedostatočne odôvodnené Rozhodnutie nadobudne platnosť až o tri dni, ministerstvo tak má čas reagovať, informuje portál iDNES.cz. Súd varoval, že…

Rusko schválilo testy kombinácie vakcíny od AstraZeneca a Sputnika Light

0 icon

Moskva 27. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Ruské zdravotnícke orgány schválili testovanie kombinácie vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca a ruskej jednodávkovej očkovacej látky Sputnik Light. Vyplýva to z ruského registera schválených klinických testov Malá štúdia, ktorá mala odštartovať 26. júla a skončiť sa v marci 2022, by mala mať…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Nenávistné kampane valcujú Slovensko:  Nakoľko je Mazák mazaný?

0icon

Prológ “Skupina právnicky erudovaných ľudí horliacich proti očkovaniu zabúda na to, že niektoré ich výklady ústavných noriem a európskych štandardov platia v normálnych podmienkach. Za tie sa však nedá považovať boj o holé prežitie”, napísal v svojom článku JUDr. Ján Mazák, PhD., Predseda Súdnej rady SR. Ďalej svoj výrok v…

Boris Mesár

VALENTIN KATASONOV : Prečo sa Američania boja očkovania? VALENTIN KATASONOV : Rockefellerova nadácia a výzva na všeobecné očkovanie

0icon

1. Takmer polovica Američanov je tvrdými odporcami očkovania Predošlý článok som zakončil informáciou, že na amerických súdoch existujú žaloby proti trom americkým farmaceutickým gigantom Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca v celkovej hodnote 8,6 miliárd dolárov. Tri spoločnosti sú zodpovedné za smrť a poškodenie zdravia občanov. Toto sú iba požiadavky…

Jozef Slávik

600.000 ...

0icon

Referendum po odmietnutí ÚS akoby upadol do zabudnutia. Všetko to odštartovala Čaputová, keď si dala nadprácu a posunula otázku konania referenda na posúdenie jeho ústavnosti na ÚS. A  ÚS si do bodky splnil svoju neblahú úlohu a rozhodol ako rozhodol. Všetko by to bolo akoby v poriadku, ale ÚS napriek…

Marek Danko

Ako sa Ukrajina stala problémom pre všetkých

0icon

Všetko, čo sa na Ukrajine deje v posledných rokoch, pripomína anekdotu. Nie vždy je zábavná, ale vždy absurdná. Logickým vyvrcholením toho, čo sa v skutočnosti deje, bolo zvolenie komika Volodymyra Zelenského za prezidenta krajiny. A ak pred voľbami Zelensky hral rolu „človeka z ľudu“, ktorý bol unavený z politiky ukrajinských…

Gustáv Murín

Delta-strašiak, či ozajstná hrozba?

0icon

Vláda plagiátorov sa rozhodla doraziť turistický priemysel na Slovensku odradením cudzincov pred dovolenkou u nás a občanom Slovenska zhnusiť zahraničné dovolenky. Dôvod je prostý – neposlušnosť. Áno, sme neposlušní a to koalícia zla vedená Psychopatovičom jednoducho neznáša. Preto nezmyselne „tlačia na pílu“ a opäť raz sme jediní široko-ďaleko s extrémnymi opatreniami.  

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Spálenie od slnka? Toto by si nemal robiť!

0 icon

Existuje mnoho spôsobov, ako prírodne spálenú pokožku ošetriť , napríklad nanesením surovej zemiakovej pasty alebo medu na tvár. Niektoré zdanlivo nevinné rituály však môžu spálenie ešte zhoršiť. Ako sa ukázalo, aj potraviny, ktoré ješ, alebo oblečenie, ktoré nosíš, by ti mohli poškodiť pri popáleninách od slnka. 1. Používanie aloe vera s prísadami na spálenie

Obrovské lode, ktoré zažili hrozné nehody

0 icon

Lode poskytujú skvelý spôsob prepravy, ktorý je však spojený s určitým rizikom. Silné prúdy, nepredvídateľné počasie či chyby človeka, môžu spôsobiť nehodu, ktorá ukončí plavbu aj toho najväčšieho plavidla. Lode umožnili človeku neskutočnú vec. Vďaka nim sa mohol plaviť po mori, nachádzať neobývané územia či objavovať to, čo sa ukrýva pod…

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší viac než zaujímavý článok z obdobia druhej svetovej vojny. Tentoraz sa pozrieme na to, či admirál Canaris bol alebo nebol dvojitým agentom. Poďme však pekne po poriadku. Začíname prvou časťou článku. Komplex budov Bendlerblock v Berlíne stojí na ulici, ktorá sa premenovala na počesť Clausa von Stauffenberga, jedného zo strojcov…

Ako vyzerajú ikonické miesta z vtáčej perspektívy?

0 icon

Väčšina z nás videla tieto ikonické miesta z mnohých uhlov, či už na obrázku alebo v skutočnosti, keď ich sme ich navštívili. Mnoho architektov strávilo stovky hodín zdokonaľovaním týchto pamiatok, aby si návštevníci ako my mohli vychutnať ich vzhľad bez ohľadu na okolnosti. Ale koľkí z nás vlastne videli , ako v…

Komunizmus aj vo vesmíre? Žiaden problém! Takto si ho predstavovali súdruhovia

0 icon

Je všeobecne známe, že v 50. a 60. rokoch minulého storočia prebiehali takzvané kozmické preteky medzi dvoma najväčšími mocnosťami sveta: Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. Prvú etapu vyhrali sovietski kozmonauti, ktorým sa ako prvým podarilo dostať človeka na obežnú dráhu: bol ním Jurij Gagarin 12. apríla 1961. Druhú etapu však…

Armádny Magazín

V Rusku vyvíjajú nové lietadlo pre velenie vojskám pre prípad jadrovej vojny

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Vo Voroneži bola zahájená výroba lietadla pre velenie vojskám v prípade jadrovej vojny, oznámil zdroj z obranného priemyslu. "Ruské letecké a kozmické sily dostanú dve letecké veliteľské stanovištia na základe Il-96-400M . Jeden sa už vyrába, "povedal. Podľa zdroja nie je vylúčen

Elektrické pedále a tlačidlo "manéver". Na internete sa objavili fotografie z kokpitu Su-75 Checkmate

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Na internete sa objavili podrobné fotografie kokpitu nového ruského stíhacieho lietadla Checkmate / Su-75 spolu s komentármi o jeho odlišnosti od kokpitov iných ruských stíhačiek.   Na snímkach je vidieť, že informácie pre pilota sa zobrazujú na jednom veľkom monitore a po jeho obvode nie sú k…

Americké letectvo pokračuje v náletoch na Taliban

0 icon

Afganistan, 27.júl 2021 (AM) – Čínsky minister zahraničia Wang Yi sa v Čcheng-tu stretol so svojím pakistanským náprotivkom Shahom Mahmúdom Qureshim, uviedla 25. júla tlačová služba čínskeho ministerstva zahraničia. V sobotu sa uskutočnili rozhovory medzi ministrami zahraničných vecí oboch krajín. Podľa informá

Ruský elektronický komplex úspešne zaútočil na vojenský prieskumný satelit NATO

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Pokus NATO uskutočniť prieskumnú operáciu v okolí Rostova na Done zlyhal po tom, čo ruský komplex elektronických protiopatrení úspešne zaútočil na vojenské prieskumné systémy kozmických zariadení. Podľa amerického núdzového výstražného systému bola 22. júla z oblasti Rostova na Done prerušená prevádzka sa

Izraelský vojenský expert Jakov Kedmi vysvetlil prečo je NATO absolútne zbytočné

0 icon

Izrael, 27.júl 2021 (AM) – Podľa experta Spojené štáty tak dlho pretvárali krajiny NATO na bezmocný a slabý prívesok svojej vojenskej sily, až sa vo výsledku ukázalo, že sa nemajú na koho spoliehať proti Rusku a Číne.   Vojensko-politický expert Jakov Kedmi je presvedčený, že nový americký vodca sa snaží vrátiť svetovú…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali