Život Krista sa musí zračiť aj vo vašom živote. Rozhovor s emeritným arcibiskupom Jánom Sokolom

Bratislava 10. januára 2019 (HSP/SNN/Foto:SITA-Pavol Machovič)

 

Emeritný arcibiskup Ján Sokol so želaním vernosti Bohu, Cirkvi a národu. Vari do žiadneho zo súčasných hierarchov Cirkvi tak nebúšia liberálne médiá ako do emeritného arcibiskupa Jána Sokola

Na snímke emeritný arcibiskup Ján Sokol

Dôvod je viac než jasný – je zástancom prísnej morálky v Cirkvi, kresťanských hodnôt a národného sebavedomia. Životné jubileum osemdesiatpäť rokov oslávil 9. októbra a 12. mája uplynulo tridsať rokov od jeho biskupskej vysviacky. Je prvým a jediným rímskokatolíckym arcibiskupom ‒ metropolitom na Slovensku. Bol v parlamente počas hlasovania o Deklarácii o zvrchovanosti Slovenskej republiky i hlavným celebrantom na svätej omši v Dóme sv. Martina prvého januára 1993. Svoju česť po nástupe Róberta Bezáka za trnavského arcibiskupa musel obhajovať pred súdom, ktorý vyhral. Ako kaplán v bratislavskom kostole Blumentál sa stal podozrivou osobou pre ŠtB. Spolupracoval s biskupom Pavlom Hnilicom v emigrácii, ktorý o ňom povedal, že v čase totality bol najodvážnejší, najúčinnejší i najobetavejší z jeho kontaktných ľudí. O svoje spomienky na prežité roky sa podelil s našou redakciou.

 

Po maturite v roku 1953 ste sa hlásili do kňazského seminára. V tom roku prejavilo záujem o kňazské povolanie tridsať uchádzačov, prijatých mohlo byť dvanásť. Hlásili ste sa teda o štúdium za kňaza v období, keď režim tvrdo prenasledoval Cirkev. Čo vás viedlo k tomuto rozhodnutiu?

Každé povolanie, aj kňazské, má iný motív. Mňa nikto nenabádal, aby som sa stal kňazom. Prišlo to akosi spontánne. Dokonca po tom, ako mi prišla myšlienka založiť si rodinu. Miništroval som v rodných Jacovciach, chodil som na májové i októbrové pobožnosti a osem rokov som dochádzal do gymnázia v Topoľčanoch. Už v treťom ročníku gymnázia som pochopil, že kňazstvo je zrejme moja cesta. Zaumienil som si prihlásiť sa do malého seminára, ibaže som si neuvedomil, že tam sa musí platiť. Moji rodičia by to nezvládli.

 

V tom čase ste mali iba pätnásť rokov. Ako to dopadlo?

Mal som spolužiaka, volal sa Jozef Kocúr, pochádzal z Rybian, ktorý mi povedal, že mal spolužiaka, ktorý odišiel do malého seminára v Trnave. Ja som potom napísal list na vymyslené meno do malého seminára v Trnave. O niekoľko dní mi prišla odpoveď, že také meno sa u nich nenachádza a z listu nie je jasné, o čo mi vlastne ide. Odporučili mi, že ak chcem byť prijatý, aby som si napísal žiadosť. Hneď som tak urobil. Žiadosť som poslal a nikomu som o tom nepovedal ‒ ani rodičom, ani pánu dekanovi, ani pánu kaplánovi. O niekoľko týždňov som išiel popoludní ako každú nedeľu na litánie a pán kaplán mi v sakristii povedal, že pán dekan sa chce so mnou rozprávať po litániách. Povedal mi: „Podal si si žiadosť do malého seminára, ale tajní zobrali všetkých rehoľníkov, teda aj saleziánov, ktorí spravovali diecézny malý seminár v Trnave. Zrušili ho. Je možné, že Pán Boh ti to chce splniť neskôr.“ To si pamätám, akoby to bolo dnes.

 

Napokon ste sa predsa dostali na štúdium teológie.

Ale vôbec to nebolo jednoduché. Predstavte si, že nebolo možné napísať, že chcete ísť študovať teológiu. Automaticky by vás nepripustili k maturite. Keďže na teologickej fakulte sa štyri semestre prednáša filozofia, do prihlášky na vysokú školu som napísal, že idem študovať filozofiu.

 

To vám niekto poradil?

Nikto, Pán Boh to riadil. Keď som zmaturoval, išiel som na pohovory. Bolo nás asi tridsať plus deviati kurzisti. V tom čase boli na mnohých stredných školách ročné kurzy zamerané na to štúdium, na ktoré ste sa hlásili. A tí uchádzači mali prednosť. Ale len na tú školu, na akú bol kurz zameraný. Pohovory som urobil, čas letel a papier neprichádzal. Okolo 15. septembra 1953 som sa vybral do Trnavy na biskupský úrad zistiť, či som prijatý. Povedali mi, že nedostali zoznam prijatých študentov. Tak som sa vybral do Bratislavy. Na dvore teologickej fakulty sa prechádzali traja kňazi a jeden laik. Opýtal som sa ich, či som bol prijatý. Išli sme do kancelárie a tam som sa dozvedel, že som nebol prijatý. Skoro som odpadol. Vzápätí mi však povedali, že keby niekto neprišiel, mám šancu. Vrátil som sa domov, ale o týždeň som sa bol znova na fakulte pýtať, či si to niekto nerozmyslel. Poradili mi, aby som išiel do  Slovenského úradu pre veci cirkevné za pani Málkovou. Ani tam som nepochodil. Že už tak či tak pošlú mi oznámenie. V pondelok idem na poštu, nič. V utorok mi poštárka hovorí, už vás tu niečo čaká. Otvorím obálku: Nastúpiť ihneď a bolo to 25. októbra 1953.  Nastupoval som teda dodatočne a bolo to dosť komplikované, lebo vtedy sme si museli do seminára doniesť všetko svoje: periny, posteľnú bielizeň…

 

Sen sa vám teda splnil, už vám nič nestálo v ceste za kňazstvom?

Zdanlivo nie. V poslednom ročníku  som sa stal hlavným ceremoniárom a z toho mi vyplývala povinnosť na Mikuláša robiť úlohu sv. Mikuláša. Vo svojom mikulášskom príhovore som povzbudzoval mladších bohoslovcov, aby si brali príklad od starších.  Krátko pred odchodom na vianočné prázdniny mi oznámili, že pán tajomník Kvasnička sa chce so mnou rozprávať. Išiel som za ním a on začal, že keď som mal príhovor na Mikuláša a povedal som, že si majú mladší bohoslovci brať príklad od starších, či si myslím, že je to tak. Ja som odpovedal, že aspoň tak by to malo byť. Potom ešte na niečo narážal a povedal mi: „Pán Sokol, ešte nemusíte skončiť, keď skončíte nemusíte byť vysvätený, a keď budete vysvätený, nemusíte dostať súhlas.“ Vtedy som pochopil, že tak ako sa sťažovali na Ľuba, sťažovali sa aj na mňa. Neviem, kde som nabral tú silu, keď som mu povedal: „Pán tajomník, ja sa vášho vyhrážania nebojím, som robotnícky káder.“ A keď som vychádzal z miestnosti, vyšmykli sa mi dvere z rúk a pribuchli sa. Čakal som, čo bude. Mal som smutné Vianoce, ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Naša farnosť dostala oznámenie, že k 1. júlu 1957 nastupujem do Šurian.

 

V Šuranoch ste sa dlho neohriali, nasledovali Levice a bratislavský Blumentál, kde ste prišli v decembri 1959. Ako si spomínate na tie roky?

Pre kňazstvo som žil telom i dušou. Nikdy som nemal krízu, problémy áno, bez toho to nejde, nebol by som normálny. Ale nikdy som si nepomyslel, že som sa vo výbere povolania pomýlil. V Šuranoch jeden z predchádzajúcich kaplánov Boris Travenec, ktorý bol apoštolsky zanietený, vytvoril na filiálke Nitriansky Hrádok spoločenstvo mladých, ktorí sa stretávali.  Tiež som chodil medzi nich. Jedného z nich v septembri zatvorili, neviem prečo, a robili u neho domovú prehliadku. Jeho manželku vyšetrovali skoro celú noc. Po návrate domov mi povedala, že najväčší záujem mali o mňa. Že sa jej pýtali, kto ma vedie. Takže bol som tam jeden a pol mesiaca a už sa o mňa zaujímali. 

 

V Leviciach to už bolo bezproblémové?

Tam som pomáhal zvoniť, keď zomrel  pápež Pius XII., hoci to štát zakázal. Ale nič z toho nebolo. Bol som tam dvadsať mesiacov a v decembri 1959 ma poslali do bratislavského Blumentálu. A ja som Bratislavu nepoznal.

 

Ako to, veď ste v Bratislave študovali?

Ale my sme nemohli vonku voľne chodiť.

 

To bolo štátom nariadené?

Nie, zo strany Cirkvi. My sme mali prísnu disciplínu. Mohli sme chodiť len na určité miesta. V Blumentále som sa stal obľúbeným spovedníkom, zrejme preto, že som sa veriacim venoval. Chodili za mnou vysokoškolsky vzdelaní i jednoduchí ľudia…

 

A nechali vás na pokoji?

Ako sa to vezme. Učil som štrnásť hodín týždenne náboženstvo. Ale len do roka 1962, potom ho zrušili. V Bratislave sa mohlo vyučovať iba na troch školách. Mal som šťastie, že si ma obľúbil môj šéf Ladislav Mogyoróssy. Bol mierny, ale mal cirkevného ducha. Na duchovných cvičeniach v Piešťanoch som sa dozvedel, že ma majú preložiť. Povedal som mu to a zariadil, že som zostal. Bol som rád, lebo som získal skupinu mladých ľudí, ktorých som sa usiloval usmerňovať v živote. Keď mali chlapci okolo dvadsaťsedem až dvadsaťosem rokov, povedal som im, že očakávame od nich katolícke manželstvá a rodiny.

 

Kde ste sa s nimi takto zhovárali?

Keď prišli na faru. Raz mi jeden z nich povedal, no hej, vy nám stále zdôrazňujete, že sa máme zoznamovať s našimi dievčatami, ale kde? V PKO? A toto mi vnuklo myšlienku, dať mladých dokopy.  Keď som mal narodeniny, meniny pripravil som pohostenie a zišlo sa nás sedemnásť. Potom sme takto spolu oslavovali i promócie a naša skupina sa rozrástla na dvesto-tristo ľudí.

 

To určite neuniklo pozornosti ŠtB?

Ajaj, strašne nás sledovali. Vyšetrovali viacerých z našej skupiny. Odovzdávali sme si informácie, radil som im nehovoriť nijaké mená, tvrdiť: neviem, nepamätám… Aj mňa ikskrát predvolávali na Februárku. Mons. Formánek mi raz povedal, že kvôli mne má problémy, lebo mu referovali, že chodím do baru. Náš spolok sa totiž volal Kačabar a niekto si to vysvetlil po svojom. V roku 1964 prišiel prípis, že už je možné deti prihlásiť na náboženstvo, ale nesmie sa to oznámiť na nástenkách. No a my sme si povedali, že to zamotáme do kázne. Aj sme to takto urobili, ale o tri či štyri dni ma volal tajomník: „Pán Sokol, budeme žiadať najprísnejší trest. A ja mu na to: „Ale pán tajomník, v oznamoch predsa nič nebolo.“ A hovoril som pravdu. 

 

Ale napokon vás predsa z Blumentálu preložili.

Lebo strana sa neuspokojila s tým, že nikto nebol postihnutý  a silou-mocou chceli získať priznanie. Skúsili to po cirkevnej  linke, ale znova som hovoril len to, čo predtým. Aby ma naši ochránili pred väzením, rozhodli sa, že ma preložia. Ibaže  biskup Ambróz Lazík bol v Ríme na koncile, takže príkaz nemal kto podpísať. Stalo sa tak až v marci 1966, keď sa vrátil domov. Potom  vo veľkonočnom týždni navštívil našu faru v Štúrove a pýtal sa ma, či som sa odhlásil, keď som odchádzal z Bratislavy. Prikývol som že áno a on sa ma ďalej vypytoval, čo mi povedali. Vravím ‒ nič, len ako sa mám a či som spokojný. A biskup ‒ nič viac? Veď vás chceli zavrieť.

 

Prišiel rok 1968 a vy ste sa stali na dva roky prefektom v bratislavskom kňazskom seminári. Prečo len tak krátko?

Na jeseň ’68 už mohol biskup vymeniť predstavených v seminári, ale prišla konsolidácia,  museli sme všetci štyria odísť. Mohli sme ostať, ale iba ak podpíšeme. Stretnúť sme sa mali v pasáži za Manderlákom. Ja som nešiel. Tak ma dali za kaplána do Serede. Na farára som nedostal súhlas. Až neskôr, podmienečne, vraj podľa toho, ako sa budem správať. V roku 1983 ma chcel biskup Július Gábriš do Trnavy. Nedostal som súhlas. Neskôr biskup Gábriš aj bez súhlasu vymenoval konzultorov. Bolo nás sedem, keď v roku 1987 zomrel a mňa zvolili v druhom kole. Pre štát som nebol vyhovujúci, ale pápež Ján Pavol II. mi  poslal  telegram a uznal ma za zvoleného administrátora diecézy.

 

V období normalizácie sa začala vaša spolupráca s otcom biskupom Pavlom Hnilicom, ktorý pôsobil v Ríme v emigrácii. Ten na vás spomínal, že ste boli tým kňazom, „ktorý bol z mojich kontaktných ľudí v čase totality najodvážnejší, najúčinnejší i najobetavejší“. Spomenul miesta v zahraničí, kde ste sa stretávali, aby prevzal od vás diskrétne správy a naopak aby mohol poslať domov odkazy i pomoc. Aká to bola doba?

Bola to doba  programovo ateistická. A to sa prejavovalo vo všetkých oblastiach pastorácie kňaza. Obmedzovali výkon kňazov tým, že nedávali súhlas na pastoráciu, sám som to pocítil.

 

Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič práve vás pozvali na akt vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky. Prvého januára 1993 ste v Dóme sv. Martina Božím požehnaním vystrojili druhú Slovenskú republiku do života a na tom istom mieste ste požehnali aj jej prezidenta Michala Kováča. Fakticky ste prijali úlohu duchovného otca Slovenskej republiky v značne nežičlivom prostredí. Nebáli ste sa?

To je jedno moje veľké plus, že nemám pocit strachu. Ale niektorí mladí to tak neberú. Hovorím im, čo máte strach? Život Krista sa musí zračiť aj vo vašom živote.

Na snímke vpravo emeritný arcibiskup Ján Sokol a Vladimír Mečiar

 

Ale nikomu sa nechce na kríž.

No áno, nie je to nič príjemné. Bol som v parlamente, aj keď sa hlasovalo o deklarácii. Keď prvý z poslancov za KDH vstal a povedal: „Som proti deklarácii,“ ja som tam sedel a neveril vlastným ušiam. Hlboko som si vzdychol: „Pane Bože, to hádam nie je pravda.“ Raz prišiel František Mikloško k Dominikovi Tóthovi a ten mu  vyčítal, že čo ste to porobili? A Mikloško mu povedal, my sme sa báli, aby sme po troch mesiacoch nemuseli ísť s prosíkom do Prahy. Kde je tu logika?

 

Po vymenovaní vášho nástupcu arcibiskupa Róberta Bezáka sa opäť začalo obdobie prenasledovania. Prišli útoky zo strany médií a svoju česť ste si museli brániť pred súdom. Súdny proces trvá už desať rokov a ešte stále nie je definitívne uzavretý. Ústavný súd SR uznal vaše právo na ochranu cti a dobrého mena a vrátil prípad na Okresný súd do Trnavy. Veríte v spravodlivosť?

Súdny proces, ktorý inicioval bývalý arcibiskup Róbert Bezák, je právoplatne ukončený v môj prospech. Ja som podal žalobu na Štefana Hríba a vydavateľstvo W Press, ale mám obavu, že to budú ťahať dostratena. Napriek tomu, že ÚS SR uznal moje námietky. Modlím sa za to, aby sudca čím skôr vytýčil pojednávanie a aby zvíťazila pravda.

 

Počas svojho života ste boli svedkom rozličných útokov na Cirkev. Čo ju v súčasnosti najviac ohrozuje?

Momentálne liberalizmus a určitá nedisciplinovanosť niektorých hierarchov aj kňazov. Ešte si mnohí pamätajú z minulého režimu, koho pozývali do rozhlasu? Kňazov z Pacem in terris. A dnes? Len si všímajte, kto je dnes v médiách.

 

Čo zaželáte čitateľom SNN do nového roka?

Modlím sa, aby prežili Vianoce s vierou, aby sa malý Ježiš zrodil v ich srdciach pri svätom prijímaní. Tiež v dobrom zdraví a optimizme, s pokojom v duši a s pokojom v rodinách, aby ich Božie požehnanie sprevádzalo v novom roku pod ochranou Panny Márie, ženy viery. Aby vytrvali a zostali verní Bohu, Cirkvi a národu.

Zhovárala sa Eva Zelenayová

 

Článok pôvodne vyšiel na portáli snn.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V britskom parlamente si minútou ticha uctili zavraždeného poslanca Amessa

0 icon

Londýn 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jessica Taylor/UK Parliament via AP)   Minútou ticha si v pondelok britský parlament uctil pamiatku dlhoročného poslanca Konzervatívnej strany Davida Amessa, ktorého počas stretnutia s občanmi v sobotu dobodal Brit somálskeho pôvodu Ali Harbi Ali. Polícia vyšetruje možný islamistický motív činu "Nikdy nedovolíme, aby páchatelia skutkov…

Šípky sú hodnotné pre množstvo vitamínov či minerálnych látok

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Šípky sú hodnotné pre množstvo vitamínov, minerálnych látok a flavonoidov. Pravidelnou konzumáciou extraktu zo šípok je možné znížiť hladinu cholesterolu v krvi, krvný tlak a tiež udržať optimálnu hladinu glukózy. Na sociálnej sieti to pripomenul Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto…

Borrell: EÚ je pripravená prijať ďalšie sankcie voči Bielorusku

0 icon

Brusel 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Bandic)   Európska únia je pripravená uvaliť sankcie na bieloruskú štátnu leteckú spoločnosť Belavia s cieľom zastaviť nelegálnu migráciu do EÚ. Oznámil to v pondelok šéf európskej diplomacie Josep Borrell, píše agentúra AFP "Sme pripravení implementovať sankcie voči štátnej (leteckej) spoločnosti Bieloruska," povedal Borrell po…

Slovinský premiér viní z nárastu infekcií demonštrantov

0 icon

Ľubľana 18. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovinský premiér pripísal nárast prípadov nákazy ochorením COVID-19 v krajine protestom zo začiatku mesiaca, ktoré sprevádzali strety polície a oponentov očkovania a pandemických obmedzení Janez Janša sa tak vyjadril, keď v parlamente odpovedal na kritiku opozície za to, že polícia použila na demonštrantov…

Víťaz primárok Márki-Zay chce posilniť jednotu opozície

0 icon

Budapešť 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Kandidát opozície na post predsedu maďarskej vlády pre budúcoročné parlamentné voľby Péter Márki-Zay označil v pondelok za najdôležitejšiu úlohu nadchádzajúcich týždňov vybudovať jednotu opozície V rozhovore pre komerčnú spravodajskú stanicu Inforádió Márki-Zay priznal, že v priebehu primárok mal konflikty s viacerými opozičnými politikmi,…

Muž chcel podpáliť ženu, obvinili ho z pokusu o vraždu

0 icon

Trenčín 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)   Obvineniu z pokusu o vraždu čelí 47-ročný Myjavčan. V piatok (15.10.) ráno mal pod vplyvom alkoholu poliať benzínom 28-ročnú ženu a zapáliť ju. Po vzniku požiaru z miesta ušiel. Polícia ho v krátkej dobe vypátrala a zadržala. Súd akceptoval návrh trenčianskeho…

Stovky ľudí pochodovali za bezpečnú a legálnu interrupciu

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Stovky ľudí sa v pondelok podvečer zhromaždili v Bratislave, aby podporili bezpečnú a legálnu interrupciu. Reagovali tak na návrh zákona o pomoci tehotným ženám, o ktorom by mal parlament definitívne rozhodnúť na nadchádzajúcej schôdzi Pochod za reprodukčnú spravodlivosť organizovala iniciatíva Nebudeme ticho vo…

Novým primátorom Ríma bude Roberto Gualtieri, vyplýva z exit pollov

0 icon

Rím 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Gregorio Borgia)   Za nového primátora si obyvatelia talianskej metropoly Rím zvolili bývalého ministra financií hospodárstva Roberta Gualtieriho. Vyplýva to z výsledkov exit pollov zverejnených v pondelok, informuje agentúra AFP Gualtieri, ktorý kandidoval za stredoľavú Demokratickú stranu, v druhom kole volieb s veľkým náskokom porazil kandidáta…

Bielorusko zastavuje bežnú starostlivosť v štátnych klinikách, aby sa viac zdrojov sústredilo na infikovaných

0 icon

Minsk 18. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Bielorusko v pondelok prikázalo zastavenie bežnej medicínskej starostlivosti v štátnych klinikách s cieľom venovať viac zdrojov pre pacientov infikovaných koronavírusom Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že k službám, ktoré pozastavujú, patria vyšetrenia a skríningy, fyzioterapia a stomatológia. Bielorusko zasiahla silnejúca vlna nákaz koronavírusom a denne…

EÚ predĺžila sankcie voči Islamskému štátu a al-Káide

0 icon

Brusel/Luxemburg 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ibaa News Agency, via AP)   Rada ministrov zahraničných vecí EÚ predĺžila na svojom pondelňajšom zasadnutí v Luxemburgu o ďalších 12 mesiacov sankcie voči Islamskému štátu (IS), organizácii al-Káida a osobám, skupinám či podnikom, ktoré sú na nich napojené Sankcie tak aktuálne platia do 31. októbra…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Trianon a historik

0icon

Trianon a historik. Trianon predstavuje sto rokov hnisajúci vred v hlave každého Maďara. Chrastičku zmierenia vždy 4. júna rozožerie celoštátny plač a škrípanie zubov na panychíde za veľkým Uhorskom. Krutovládu Maďarov nad porobenými národmi ukončila prvá svetová vojna.  Oni sa s tým nevedia zmieriť. Stále kujú pikle a hľadajú spôsob, aby…

Gustáv Murín

Umelo škandalizovaný Kažimír zažíva vlastnú "medicínu"

0icon

Rozhľadenejším je dávno jasné, že sa tu k moci dostala politická zberba na čele s Psychopatovičom, ktorá nemá zábrany porušovať nielen všetko čo nasľubovali, ale prekračovať aj elementárne hranice politickej etiky a zásad demokracie. Takže tu máme už nimi osvedčené divadielko, kedy potrebujú dostať „svojho človeka“ na vyhliadnuté miesto a tak to miesto „vyčistia“. Technológia…

Marek Tencer

Cenzúra už zasiahla aj mňa a to za posledný mesiac až dvakrát.

0icon

Ako to celé začalo? Dňa 26.4.2020 som na Sme napísal článok "Prečo moje rúško neochráni teba a tvoje mňa." V diskusii pod článkom bolo 100 percent negatívnych reakcii a tak môj blog po niekoľkých hodinách od napísania presunuli na vedlajšiu stránku Sme čo sa rovnalo cca pätinovej čítanosti oproti čítanosti…

Peter Štrba

Jordan Peterson a ďalšia tvrdá feministka

0icon

Prinášam vám ďalší výborný rozhovor, v ktorom sa kanadský profesor psychológie Jordan Peterson rozpráva tentoraz s redaktorkou magazínu GQ Helen Lewisovou. O zaujímavosti tejto diskusie svedčí aj fakt, že v počte pozretí na YouTube (42 miliónov) prekonala ešte aj tú známejšiu s Kathy Newmanovou z Channel 4 (33 miliónov). Témami…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0icon

Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Perfektne načasované fotografie, ktoré dajú zabrať tvojmu mozgu

0 icon

Možno nie si najlepším fotografom sveta, ale niekedy sa všetko vo vesmíre uloží do jedného obrovského celku a jediné čo musíš urobiť, je stlačiť spúšť na svojom fotoaparáte. Jednoducho povedané, si v tej správny čas na správnom mieste. Z času na čas práve dokonalé načasovanie robí z obyčajnej fotografie unikát.…

Muži v žiarivých brneniach: biblické bytosti alebo mimozemšťania? 2. časť

0 icon

„Zjavilo sa sedem mužov v hodvábnych odevoch, ktoré sa podobali gréckym tógam, a v žiarivých topánkach. Rovnako stavali na obdiv brnenie a pod týmto brnením bolo vidieť honosnú purpurovú bielizeň mimoriadnej krásy. Zdalo sa, že dvaja z nich majú vyššie postavenie než ostatní. Ten, ktorý vyzeral na veliteľa, mal tvár…

Prečo hranolky chutia tak zle, keď už sú studené?

0 icon

Hranolky rozhodne nie sú pre naše telo a trávenie najzdravšie, no raz za čas padne dobre aj zhrešiť. Tenké, chrumkavé a dozlatista upražené – presne také patria k najobľúbenejším pokrmom nielen medzi deťmi na celom svete. Hranolky patria podľa prieskumov k najobľúbenejším prílohám na všetkých kontinentoch. Hodia sa k mäsu,…

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

0 icon

V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

Armádny Magazín

Zomrel bývalý minister zahraničných vecí USA a vojenský vodca Colin Powell

0 icon

USA, 18. október 2021 (AM) – Colin Powell, bývalý americký minister zahraničných vecí a vojenský vodca, vedúci zboru náčelníkov štábov , zomrel vo veku 84 rokov . Príčinou smrti boli komplikácie koronavírusovej infekcie, informovala jeho rodina na Facebooku. Zdôrazňuje sa, že napriek očkovaniu ochorel.   Generál Colin Powell urobil kariéru ako prof

Signum laudis, najvyššie vojenské vyznamenanie Rakúsko-Uhorska

0 icon

Slovensko, 18. október 2021 (AM) –  Signum laudis je najvýznamnejším vojenským vyznamenaním Rakúsko-Uhorska. Tvorcom tohto vysokého vojenského vyznamenania bol v roku 1890 rakúsky cisár František Jozef I. a vyznamenanie predstavovalo formu cisárskeho uznania za obzvlášť hrdinský vojenský čin. Existov

Politológ Satanovskij varuje pred rizikom 3.svetovej vojny v dôsledku japonského revanšizmu

0 icon

Rusko, 18. október 2021 (AM) – Politológ sa vyjadril k vyhláseniam japonského premiéra Fumia Kišidu, ktorý považoval za potrebné v blízkej budúcnosti zrevidovať obrannú stratégiu krajiny, pričom v nej položil možnosť preventívneho úderu na nepriateľské vojenské ciele.   Najnovšie vyhlásenia japonských úradov naznačujú, že sa krajin

Odpoveď amerického herca Deana Reeda na Solženicynove klamstvá o ZSSR

0 icon

USA, 18. október 2021 (AM) – Pred 50 rokmi dal populárny americký spevák a herec Dean Reed slušnú odpoveď na ohováranie Sovietskeho zväzu disidentovi Alexandrovi Solženicynovi. Hercove slová po polstoročí nestratili na aktuálnosti.   Myslím si, že mnohí budú súhlasiť, že nikto zo spisovateľov sovietskej éry nespôsobil tak obrovské škody na…

Ukrajina sa stáva kolóniou Veľkej Británie

0 icon

Ukrajina, 17. október 2021 (AM) – Londýn má v úmysle podporovať ukrajinské námorníctvo dodávkami rakiet a vojnových lodí. Podľa veľvyslanca Ukrajiny vo Veľkej Británii Vadima Prystajka budú na Ukrajine čoskoro ďalšie dve operačné vojnové lode. Pôjde o dve mínolovky na boj proti pri pobreží krajiny. Potom sa začne výstavba ďalších dvoch lodí: jednej…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali