Záborská: Nesúdime, pomáhame!

Bratislava 22. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Pod Výzvu poslancom NR SR na podporu opatrení pre pomoc tehotným ženám sa podpísalo viac ako 160 organizácií z celého sveta

Anna Záborská, pomoc, ženy, tehotenstvo
Na snímke Anna Záborská

Skupina 13-tich poslancov poslaneckého klubu OĽANO a Kresťanskej únie – predkladatelia návrhu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – oslovili poslancov Národnej rady SR s výzvou o podporu predkladaného zákona, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť tehotným ženám, nachádzajúcim sa v nepriaznivej životnej situácii a uvažujúcich nad interrupciou, viac času a komplexné informácie, aby zvážili nezvratné rozhodnutie a rozhodli sa pre život.

„S našou výzvou pre slovenský parlament a podrobnými informáciami o zákone samotnom sme oslovili medzinárodné organizácie na celom svete, aby nás v našom úsilí podporili. Som rada, že za zmeny, ktoré navrhujeme sa postavilo viac ako 160 platforiem a organizácií z celého sveta aj zo Slovenska,“ uviedla poslankyňa NR SR Anna Záborská.

„Našim návrhom nikoho nesúdime, naopak pomáhame, pričom napĺňame preambulu Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorá hovorí, že dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom. Zároveň napĺňame PVV, v ktorom sa uvádza, že Vláda SR sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami,“ dodala Anna Záborská.

Predkladatelia návrhu zákona: Anna Záborská, Lucia Drábiková, Katarína Hatráková, Milan Kuriak, Radovan Marcinčin, Marcel Mihálik, Ján Szőllős, Marek Šefčík, Michal Šipoš, Richard Vašečka, Milan Vetrák, Peter Vons, Peter Kremský.

 

Celé znenie výzvy

Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

ako zástupcovia nižšie podpísaných organizácii si Vás žiadame o podporu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.[1]

Špeciálna ochrana žien pred a po pôrode je súčasťou mnohých medzinárodných a európskych zmlúv.

Ochrana života, zdravia a ľudskej dôstojnosti, ktorú má za cieľ tento zákon – je princíp zakorenený v medzinárodných zákonoch o ľudských právach, ako aj viacerých medzinárodných a regionálnych zmluvách.

Slovensko ratifikovalo Dohovor OSN o právach dieťaťa v roku 1990, preambula ktorého hovorí, že „dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom.“

Nenarodené dieťa je živou ľudskou bytosťou od momentu počatia. Ako bolo uvedené Európskym súdom pre ľudské práva v prípade Vo vs. France, nenarodené dieťa „patrí do ľudskej rasy.”[2]  Z tohto pohľadu je nenarodené dieťa nositeľom všetkých ľudských práv tak ako ostatní členovia ľudskej rodiny.

Zatiaľ čo právo na život je najzákladnejšie ľudské právo, v medzinárodnom práve neexistuje právo na potrat. V Európe to pri viacerých príležitostiach potvrdila Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva. Ďalej, čo sa týka úpravy prístupu k potratu, Európsky súd pre ľudské práva zaujal stanovisko, že „právo ženy na rešpektovanie jej súkromného života musí byť vyvážené ostatnými konkurenčnými právami a slobodami, ktoré sú dotknuté, vrátane práv nenarodeného dieťaťa.”[3] Tento prístup bol aplikovaný v množstve podobných prípadov.[4]

Zachovanie a posilnenie týchto podporných opatrení, ako napríklad čakacia lehota či zákaz reklamy na potrat sú plne v súlade s tým, čo je legálne z pohľadu domáceho aj medzinárodného práva. Predĺženie čakacej lehoty umožňuje žene dobre zvážiť fakty a priznáva jej rešpekt. Neponižuje ženy, ktoré sú kompetentné urobiť rozhodnutie, ale poskytuje im nevyhnutný čas a informácie, aby dokázali dobre zvážiť toto závažné a rozhodnutie.

Pre všetky tieto dôvody Vás, poslancov NR SR, povzbudzujeme hlasovať v prospech tohto legislatívneho návrhu a podporiť tak dôstojnosť a právo nenarodených detí na život, ako aj právo žien na dobre informovanú voľbu.

 

Zoznam zahraničných signatárov:

1.         40 Days for Life (Sweden)

2.         Abogados por la vida Argentina (Argentina)

3.         Actie voor het gezin (België)

4.         AES Vida (Spain)

5.         Alianza Civica Juvenil y Colectivo por la Vida (United States)

6.         Alianza Latinoamericano para la familia  (Chile)

7.         Ama la Vida (Mexico) ‘

8.         Asociación a favor de lo Mejor A.C. (Mexico)

9.         Associazione papa Giovanni XXIII (Italy)

10.      Asociación de Bioetica Universidad Católica de Valencia (spain)

11.      Asociación de Mujeres Emprendedoras de Durango (Mexico)

12.      Asociación Nacional de objeción de Conciencia (Spain)

13.      The American Family Association of New York (United States)

14.      The American Organization of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists (USA)

15.      Association Society and Values (Bulgaria)

16.      Bonus Societas (Mexico)

17.      Bundesverleben (Germany)

18.      C-Fam (United States)

19.      The Catholic Family Association ‘Vladimir Ghika’ (Romania)

20.      Cefim Cozumel (Mexico)

21.      Center for Law, Faith and Family (United States)

22.      Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO (France)

23.      Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer (Mexico)

24.      Christelijk Gereformeerde Vrouwenbond (Netherlands)

25.      The Clapham Institute (Sweden)

26.      Cidevida (spain)

27.      Ciencia vida y cultura-civica (Spain)

28.      Civil Rights for the Unborn (United States)

29.      Comisión Mexicana de Deberes Humanos (Mexico)

30.      Comité Pro Vida de Honduras (Honduras)

31.      Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques francaises – CNAFC (France)

32.      Crossroads Pro-Life (United States)

33.      Culture of Life Africa (Nigeria)

34.      Diaconia (Romania)

35.      Diffendere la vita con Maria (Italy)

36.      Dilo Bien Zacatecas (Mexico)

37.      Enraizados (Spain)

38.      European Center for Law and Justice (France)

39.      Federation of Catholic Family Associations in Europe -FAFCE (Belgium)

40.      FairÄndern (Austria)

41.      Faith and Future (Bulgaria)

42.      FamilienAllianz Österreich (Austria)

43.      Familia siempre familia (Mexico)

44.      Family Solidarity (Ireland)

45.      Federação Portuguesa pela Vida (Portugal)

46.      Federación Espanol de la Familia (Spain)

47.      Femina Europa (France)

48.      Fondation Jéróme Lejeune (France)

49.      Foro de la Familia de Beleares (Spain)

50.      Foro Espanol de la Familia (Spain)

51.      Foro Universitario Synthesis (Spain)

52.      Forum Vitae (Luxembourg)

53.      Freedom for ALL (Bulgaria)

54.      Frente Nacional por la Familia San Miguel Allende Guanajuato (Mexico)

55.      Frente Nacional Profamilia Tijuana (Mexico)

56.      Frente Nacional por la Vida (Mexico)

57.      Fundación CitizenGo (Spain)

58.      Fundación Si a la Vida (El Salvador)

59.      Foro de la Familia (Spain)

60.      Fundación Internacional Granito de Arena (Mexico)

61.      Fundación Más Vida (Spain)

62.      Fundación Red Madre (Spain)

63.      Hazteoir (Spain)

64.      Heartbeat International (United States)

65.      Hersteld Hervormde Vrouwenbond (Netherlands)

66.      Hervormde Vrouwenbond (Netherlands)

67.      Generación con Rumbo/ Generation with Direction (Mexico)

68.      Hart voor het gezin (Netherlands)

69.      Hnutí Pro Zivot CR (Czech Republic)

70.      Human Dignity Center (Hungary)

71.      Human Life Alliance (United States)

72.      Human Life Review (United States)

73.      In the name of the Family (Croatia)

74.      Instituto de Gestión para el desarrello A.C. (Mexico)

75.      Instituto Panameño Educación Familiar (Panama)

76.      International Right to Life Federation (United States)

77.      International Solidarity and Human Rights Institute (United States)

78.      Izbor za zhivot (Bulgaria)

79.      Jeden z nas (Poland)

80.      The Justice Foundation (United States)

81.      Kenya Catholic Doctors Association -KCDA (Kenya)

82.      KCA School (South Africa)

83.      Le Jeune Espana (Spain)

84.      Life Matters TV (United States)

85.      Life Network Foundation Malta (Malta)

86.      Magna Coalición de Lideres Provida (Mexico)

87.      Människovärde (Sweden)

88.      March for Life Brussels (Belgium)

89.      Moimento Italiano per la vita (Italy)

90.      Movimiento Salvemos las 2 vidas (Argentina)

91.      De Nederlandse Patiëntenvereniging, Zorg voor het Leven (Netherlands)

92.      Oevre pour la protection de la vie naissante (Luxembourg)

93.      One of Us Federation (Spain)

94.      Ordo Juris (Poland)

95.      Parliamentary Network for Critical Issues (United States)

96.      Plataforma Ciudadana Unidos por la Vida Colombia (Colombia)

97.      Platforma civica “Impreuna” (Romania)

98.      Precious Life (Ireland)

99.      Priests for Life (United States)

100.  Profesionales por la Etica (Spain)

101.  Pro Vida (Honduras)

102.  Provida asociación civil Senora Julieta Athie Flores

103.  Pro Vita & Famiglia (Italy)

104.  Pro vita Bucharest (Romania)

105.  Rachel’s Vineyard (United States)

106.  Rally for life (Ireland)

107.  REAL Women of Canada (Canada)

108.  Red de Apoyo a la Familia (Mexico)

109.  Red Mujares desarrollo, justiciar y Paz AC (Mexico)

110.  Respekt-Catholic Movement for Life (Sweden)

111.  Right to Life (United Kingdom)

112.  Retten til liv (Denmark)

113.  Rod International (Bulgaria)

114.  Ser Familia Mx (Mexico)

115.  Ser Familia Coahuila (Mexico)

116.  Service Central Education á la vie (Democratic Republic of Congo)

117.  Si a la Vida (Mexico)

118.  Si a la Vida, Communidad de Alianza Jn 17,21 (Mexico)

119.  Sociedad Mexicana de Bioética A.C. (Mexico)

120.  Somos Más por la vida y la familia (Mexico)

121.  Stichting voor Recht zonder Onderscheid, Stirezo (Netherlands)

122.  Stichting Katholieke Gezinsweekenden (Netherlands)

123.  Stiftung ja zum leben (Germany)

124.  Stichting Guido de Bres (Netherlands)

125.  Stichting Schreeuw om Leven (Netherlands)

126.  Stowarzyszenie obroncow zycia czlowieka (Poland)

127.  Trans-Atlantic Christian Council (Netherlands)

128.  Unidas por la Vida Colombia (Colombia)

129.  United Families International (United States)

130.  Valores y Sociedad (Spain)

131.  Vereniging Protestant Nederland (Netherlands)

132.  Voz en Acción (Mexico)

133.  Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten (Netherlands)

134.  World Youth Alliance Europe (Belgium)

135.  Za Voda za Pravivo do Zivljenja (Slovenia)

 

Zoznam slovenských signatárov:

Aliancia za život, o.z.
Áno pre život, n.o.
Asociácia za život a rodinu
CitizenGO Slovensko
Centrum pre Rodinu Trenčín
ELEP – občianske združenie pre prirodzené plánovanie rodičovstva
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Fórum kresťanských inštitúcií
Fórum života
Gianna
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku
Inštitút rodiny
Katolícka jednota Slovenska
Klub mnohodetných rodín
Kvalita života, FMK
Liga pár páru v Slovenskej republike
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
OZ Centrum pre rodinu – Nitra
OZ S láskou k človeku
Pastor bonus o.z.
Plodar o.z.
Poradňa Alexis, n.o.
Pro-Life Action
Sakro o.z.
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus
Slovenské misijné hnutie
Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
Spoločenstvo života
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Záujmové združenie RODINA
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Ženy ženám

[1] Návrh zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Parlamentná tlač 154. Dátum doručenia: 19.6.2020
[2] Vo v. France, Application No. 53924/00, European Court of Human Rights Judgment of 08/07/2004 at § 84.
[3] Tysiąc v. Poland, Application No. 5410/03, Judgment, 20 March 2007 at § 106 and Vo v France,  at §§ 76- 80 and § 82.
[4] Brüggemann and Scheuten v. Germany, Application No. 6959/75, Commission decision 12 July 1977 at §§ 59,  61. See, A, B and C v. Ireland, Application No. 25579/05, Grand Chamber judgment of 16 December 2010 at §§  222, 227

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

„Bolo správne nasadiť lockdown,“ tvrdí premiér Matovič po tom, čo za sobotu pribudlo viac ako 3-tisíc infikovaných identifikovaných cez PCR testy

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Miroslava Mlynárová)   Premiér Igor Matovič v nedeľu na sociálnej sieti informoval o počte pozitívne testovaných formou PCR testov za uplynulý deň. Ide o ďalší negatívny rekord. Igor Matovič napísal, že za sobotu pribudlo 3 042 pozitívnych ľudí identifikovaných klasickou cestou pomocou PCR testov. "Je to…

Na Ukrajine sa konajú komunálne voľby

0 icon

Kyjev 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office via AP)   Komunálne voľby sa v nedeľu konajú na väčšine územia Ukrajiny. Pozornosť miestnych politických pozorovateľov sa sústreďuje najmä na snahu Vitalija Klyčka o znovuzvolenie za starostu hlavného mesta Kyjev Bývalý boxer Klyčko, niekdajší majster sveta v ťažkej váhe, sa netají…

Pri škole v Kábule sa odpálil samovrah. Vyše dve desiatky mŕtvych

0 icon

Kábul 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Dvadsaťštyri ľudí zahynulo a ďalších 57 utrpelo zranenia pri samovražednom bombovom útoku v blízkosti vzdelávacieho strediska v afganskom hlavnom meste Kábul. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie afganského ministerstva vnútra K útoku došlo v sobotu, keď zo…

Poslanci sa majú zísť opäť od utorka, čaká ich viacero vládnych návrhov

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vládne novely zákonov z dielne rezortu financií, hospodárstva, zdravotníctva či školstva, ale aj poslanecké návrhy by mali poslanci prebrať na 16. schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá má pokračovať od utorka (27. 10.). Poslanci v uplynulom týždni stihli prerokovať takmer polovicu bodov schváleného programu…

Premiér: V sobotu pribudlo 3042 nakazených, je to rekord s mimoriadnou dynamikou

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na Slovensku v sobotu (24. 10.) pribudlo 3042 nakazených novým koronavírusom. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti s tým, že boli identifikovaní klasickou cestou pomocou PCR testov "Je to slovenský absolútny rekord s mimoriadnou dynamikou rastu 94 percent voči…

Predseda parlamentu Kollár je po nehode v stabilizovanom stave, zlomený má druhý krčný stavec. Podľa médií s ním v limuzíne sedela aj známa modelka

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič informoval, že predseda parlamentu Boris Kollár mal vážnu autonehodu Zranený je Kollár, jeho ochrankár, ako aj vodič auta. Po nehode bol predseda parlamentu spolu s ďalšou posádkou auta prevezený do Nemonice sv. Michala v Bratislave. Podľa dostupných informácií má…

Ženu pred pôrodom údajne odmietali prijať do košickej nemocnice, keďže nechcela podstúpiť test na covid. Mali padnúť aj vyhrážky o odobratí dieťaťa. Mamička už prestávala cítiť pohyby dieťaťa. Situáciu riešili policajti ako priestupok matky

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR- Oliver Ondráš)   Mnohí upozorňovali, že aktuálny núdzový stav, prísne epidemické opatrenia a nátlak na občanov, aby sa dali testovať na koronavírus, môžu spôsobiť viaceré komplikácie aj v oblasti zásahu do ľudských práv. V týchto dňoch sa objavil prípad, keď najskôr ženu pred pôrodom odmietali…

Súd začal rozhodovať o väzbe pre Dušana Kováčika a vysokého policajného funkcionára Norberta P., ktorý sa rozhodol spolupracovať. Podľa Galka je čas rozpútať nie búrku, ale rovno uragán

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v nedeľu o 09.00 h rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať vysokého policajného funkcionára Norberta P Norberta P. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno (22.10.)…

Podľa Čarnogurského st. sa Šeliga posledným hlasovaním pri Záborskej zákone o potratoch ukázal ako „najväčší podvodník v slovenskej politike“

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Bývalý predseda vlády a minister Ján Čarnogurský st. na svojich osobných internetových stránkach publikoval komentár ku nedávno v NR SR prerokúvanému návrhu zákona o interupciách, ktorý predkladala skupina vládnych poslancov okolo Anny Záborskej. Čarnogurský konštatuje, že návrh poslankyne Záborskej na "kozmetickú"…

Ozbrojené sily: Zdieľanie nepravdivých informácií na internete môže mať vážne následky

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jenny Kane)   Zdieľanie nepravdivých informácií na internete môže mať vážne následky. Dôležité je preto vždy si najprv overiť dôveryhodnosť zdroja, čítať nielen titulok, ale celý článok a všímať si prípadné chyby či nezrovnalosti. Ozbrojené sily (OS) SR na to upozornili na sociálnej sieti v súvislosti…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Roman Huťa

Kde je vaša viera?

0icon

Kde je Vaša viera ľudia malomyseľní? Necháte sa viesť ako ovce na porážku. Dnes ma úplne dostala na kolená správa, v ktorej slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní. Ľudí, ktorí by mali niesť vlajku pravdy a viery, opanoval strach. Vidím to takmer v celom mojom okolí. Vo svojom živote som…

Marián Servátka

Cesnaková voda proti COVIDU 19

0icon

  V pošte som dostal zaujímavý  text a recept  na zvyšenie imunity a ochrany pred Covidom 19. Autora nepoznám, pravdepodobne ide o uzbeckého vedca z Taškentu.  Rád zverejňujem jeho pracovný preklad, nech nám pomôže. Shukhrat Khalilov, kandidát lekárskych vied: Hlavným nebezpečenstvom vírusu COVID-19 je, že predovšetkým ovplyvňuje IMUNITNÝ SYSTÉM. A až na…

Štefan Harabin

Žiadam príslušné orgány, aby mi okamžite uložili pokutu, že som nemal vo štvrtok v električke rúško, ak som takú právnu povinnosť mal.

0icon

Pokiaľ nie sú Mikasove opatrenia právne nulitné, resp. neúčinné,   čo napokon rôznymi formami tvrdili a tvrdia Čaputová, Kollár, Matovič, Kovačiková, Mikulec, Kovařík, ale aj Mikas,   verejne ich vyzývam, aby nekryli dole Eugenom Kordom na  jeho FB profil danú odfotografovanú údajnú „priestupkovú činnosť“  mojej osoby   a aby iniciovali u…

Peter Švec

Masový zločin všeobecného ohrozenia vládcami infekciou. Ochráňme sa podaním preventívneho trestného oznámenia.

0icon

Nikomu z nás určite nemôže byť jedno, že premiér sa prebiehajúcou „vojenskou“ operáciou modroknižkárov dopúšťa viacerých trestných činov, napríklad šírením poplašnej správy. Ani to, že jednoznačne porušuje zákon už celoplošným vyhlásením núdzového stavu na celé územie Slovenska, čo zákon nepovoľuje. Ani to, že podľa zákona o núdzovom stave nás môže vládny orgán…

Branislav Boba

Najvyššou hodnotou nie je ľudský život !

0icon

Keby tým, ktorí nám vládnu šlo o ľudské životy, neboli by tu vojny. Keby im išlo o ľudské životy, neboli by tu bezdomovci. Neboli by milióny ľudí každoročne umierajúcich na triviálne choroby a podvýživu. Tým, ktorí nám vládnu nejde o nás a naše životy! Ide im len o tie ich životy…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Bielenie zubov nie je práve tou najšťastnejšou voľbou

0 icon

Zuby sú pre mnohých ľudí dôležitou súčasťou fyzického vzhľadu. Kto z nás by nechcel mať žiarivo biely úsmev? Bielenie a veľa prípravkov však zuby poškodzuje viac, ako by sa zdalo. Štúdie ukázali, že väčšina zubov nemá nikdy perlovo bielu farbu. V skutočnosti môže mať každý zub iný odtieň a pritom majú…

TOP10: Toto si rodičia od svojich detí naozaj nezaslúžia

0 icon

Nikdy nie je neskoro na pomoc starším ľuďom, najmä tým, ktorí sú blízko nás. Aj chvíľa pozornosti môže uľahčiť život našich rodičov. A práve rodičia sú tými, ktorí si to najviac zaslúžia. Tu je 10 vecí, ktoré by si svojim rodičom nemal robiť, pretože ich naozaj rania. 1. Zanedbávanie rodiča

Rozprávanie zo sna: Prečo to robíme a ako to kontrolovať?

0 icon

Rozprávanie zo sna bez toho, aby si si toho bol vedomý, je celkom bežné. Štúdie zistili, že až  66% ľudí zažilo niekedy v živote epizódy spánku, počas ktorých rozprávali. A hoci je spánkové rozprávanie zvyčajne neškodné a nevyžaduje žiadne lekárske ošetrenie, môže vyrušiť tvojho partnera a zabrániť mu v potrebnom spánku.  

Kruhy v obilí a mimozemšťania (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku trojdielnej série s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Ako už názov napovedá, venujeme sa a budeme sa venovať záhadným kruhom v obilí, ktoré boli v podstate od 70. rokov minulého storočia ohlasované z rôznych kútov sveta. Objavili sa v obilí, v lesoch ale aj v…

Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

0 icon

Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

Vo svete IT

Vývojár priniesol aplikáciu, ktorá nainštaluje Mobilné služby Google aj do nepodporovaných zariadení Huawei

0 icon

Bez ohľadu na to, čo si myslíme o sankciách zo strany USA voči spoločnosti Huawei, tak mnohým používateľom tieto obmedzenia znepríjemňujú život. Hlavne v prípade nových zariadení, kde chýba množstvo aplikácií, a to aj napriek tomu, že existuje mnoho alternatívnych obchodov s aplikáciami. Aplikácia Googlefier vám vyrieši problémy Známy portál xda-developers.com poukazuje na…

Šéf Huaweiu sľubuje ďalšie inovácie a to aj napriek nepriaznivej situácii

0 icon

Pár dní dozadu sme mohli byť svedkami predstavenia novej produktovej rady smartfónov Mate 40, ktorá v pozitívnom slova zmysle prekvapila vo viacerých oblastiach. Od procesora Kirin 9000, ktorý je vyrobený 5nm výrobným procesom, až po kameru zariadenia, ktorá aktuálne nemá konkurenciu. Spoločnosti Huawei sa podarilo predstaviť zariadenia, ktoré majú vo…

Xiaomi uvoľnilo funkciu „Screen Combo“ pre prvý smartfón. Ide o funkciu, ktorá prináša desktopový režim

0 icon

Zrkadlenie smartfónu je jednou zo žiadaných funkcií, ktorou v súčasnosti disponuje viacero modelov zariadení. Aktuálne je dostupnou pre väčšinu zariadení pomocou externých aplikácií, avšak bez možnosti širších interakcií. V súčasnosti touto funkciou s rozšírenými možnosťami interakcií disponujú hlavne telefóny spoločností Huawei a Samsung. Spoločnosť Huawei túto funkciu predstavila spolu s…

Čierna diera ako urýchľovač častíc? Táto teória v sebe ukrýva niekoľko háčikov

0 icon

Čierne diery patria medzi čistú gravitačnú silu, ktorá pritiahne všetky okolité objekty k sebe a už im nedovolí uniknúť preč. Keď sa priblížia k horizontu udalostí (pozn. redakcie: hranica, za ktorou úniková rýchlosť prekračuje rýchlosť svetla), objekty zrýchlia na závratné rýchlosti. Preto niektorí fyzici tvrdia, že z čiernych dier by boli dokonalí kandidáti na…

Vesmír expanduje: Znamená to, že sa zväčšujeme aj my?

0 icon

K najzakladanejším vesmírnym poznatkom patrí vesmírna expanzia. Znamená to, že aj my expandujeme spolu s ním? Ak by to tak bolo, zrejme by si to nikto nevšimol, pretože všetko by sa zväčšovalo v rovnakom pomere, tvrdí YouTube kanál minutephysics. Odpoveď na otázku je nie. Vesmír síce expanduje, ale to neznamená,…

Armádny Magazín

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

0 icon

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí

Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

0 icon

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

0 icon

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?     [caption id="" align="alignnone"…

Svetlo sveta

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

icon FOTO DŇA