Tvrdé a logické pravdy – o slovensko-ruských vzťahoch a o sýrskom Aleppe

Bratislava 23. decembra 2016 (HSP/Foto:srspol.sk)

 

Dňa 14. decembra sa na pôde Únie slovenských novinárov preberali dve históriou dokázané pravdy. Prvou bola aktuálna otázka Slovensko-ruských vzťahov a druhou pozadie zdrojov víťazstva regulárnej sýrskej armády v sýrskom Aleppe.

Seminár o tvrdých a logických pravdách
Seminár o tvrdých a logických pravdách

Okrem členov novinárskej obce sme medzi sebou privítali aj členov Slovensko-ruskej spoločnosti a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zo základnej organizácie SZPB z Petržalky.

Referát k prvej téme mal predseda Slovensko-ruskej spoločnosti a člen Valdajského klubu JUDr. Ján Čarnogurský.

Podpredseda ÚSN Dušan Kerný túto tému označil za veľmi závažnú, „pretože dochádza k zlomu v hodnotení politického systému… JUDr. Čarnogurský dlhodobo sleduje oblasť rusko-slovenských vzťahov v širších súvislostiach“.

Ján Čarnogurský uchopil tému tak originálne, že pri jeho slovách by bolo počuť ihlu na zem spadnúť. Opýtal sa prítomných, vraj provokujúco, že či sme niekedy mali na našich stretnutiach tému vzťahu Slovenska k nejakej inej veľmoci? Slovensko-nemecké, Slovensko-americké… Druhá otázka bola – „a prečo máte tému Slovensko-ruských vzťahov?“

A pokračoval, že keď sa začne posudzovať táto téma, tak začneme napríklad už s Kollárovou Slávy dcérou (opri sa o mocné dubisko…). Potom si položil tretiu otázku, že prečo Kollár, básnik, napísal práve toto?

„Chcem tým povedať, že Slovensko a Rusko spájajú isté väzby… aj geopolitické a preto téma Ruska vždy na Slovensku opakovane vyvstane! V takej alebo onakej forme.“

Štúr so Slovanstvom a svetom budúcnosti išiel ešte ďalej, pretože tam písal v tom zmysle, že „Slovensko by sa malo vliať do ruskej ríše, že by sa malo stať nezávislým kniežatstvom…

Husák ešte v lete 1944 niesol do Moskvy dokument, v ktorom napísal asi to, že Slováci by radšej dali prednosť, aby sa stali zväzovou republikou ZSSR, než aby sa stali anonymnou súčasťou Československa….“

Ďalej J. Čarnogurský pripomenul spisovateľa Erenburga a jeho návštevu Slovenska v 30-tych rokoch minulého storočia, z čoho vyšli Reportáže zo Slovenska. „Uvádza sa tam, že Slováci sú najpodobnejší Rusom.“

„Jednoducho vidíme, že v dejinách sa stále opakujú momenty, ktoré hovoria o tom, že Slovensko a Rusko niečo spája, ako napríklad aj táto schôdza. Je to preto jasné, že bez ohľadu na ideologickú, či politickú orientáciu, medzi Slovenskom a Ruskom objektívne existujú také väzby, aké nie sú medzi Slovenskom a nejakým iným národom.“

„Keď takéto vzťahy existujú, ak sa zhodneme, že takéto vzťahy objektívne sú… tak potom je už doslova povinnosťou nás všetkých ich analyzovať a vyvodzovať z nich dôsledky“ povedal J. Čarnogurský.

Ďalej dodal, že trochu akoby chúlostivou otázkou je obdobie komunizmu. „Ja nie som prívrženec… ale keď skúmame javy, ktoré sa stali, tak Sovietsky zväz so svojím víťazstvom vo vojne sa hlavným spôsobom zaslúžil o obnovu hraníc Československa!… A nebyť sovietskeho víťazstva v 2. sv. vojne…  keď v Nemecku hovoríte o vojne, tak tam sa ňou myslí len Nemecko-sovietska alebo Nemecko-východná vojna a dokonca, keď si prečítate zostručnené nemecké dejiny, tak tam sa hovorí, že smerom na západ Wehrmacht kráčal ako nôž po masle, tam neboli žiadne závažne boje. Ani vo Francúzsku!…

Jednoducho povedané, odboj bol v slovanských krajinách (SNP, partizánska vojna v Poľsku, Juhoslávia…). Na Západe nič také nebolo! Sem, tam nejaká sabotážna akcia, ale žiadny vážny odpor proti Nemecku nebol.

To znamená, že len Sovietsky zväz bol zárukou toho, že naša republika obnovila… a že Nemecko je na hranici Odra-Nisa. Viete si predstaviť, žeby Nemecko po roku 1990 bolo v predvojnových hraniciach? Po Ostravu…

Trochu pateticky poviem, že máme byť za čo vďační a aby som to povedal vecne, opäť sa tu prejavuje reálny geopolitický záujem, aj ruský…“

Potom J. Čarnogurský prešiel k februáru 1948. „Čítal som spomienky „buržoáznych ministrov“, ako sa im kedysi hovorilo, ktorí podali demisiu. No keď ju Ján Masaryk nepodal, tak išli za Benešom, aby demisiu neprijal…

Prokop Drtina to popisuje, že Beneš ich prijal chladne, hoci tam boli aj jeho ministri… No Beneš im nepovedal, ako rozhodne a nakoniec ich demisiu prijal…

Viackrát som napísal, že Beneš bol najväčší politik v strednej Európe, pretože vedel odhadnúť geopolitické pomery a teda ako jediný odhadol, aký je geopolitický záujem Československa. A rozhodol asi správne!“

Poďme k roku 1968, ktorý dosť rozdielne prebiehal v Česku a na Slovensku. „Povedal by som, že v Čechách tak radikálnejšie protisovietsky a na Slovensku tak „soft“.

„Čiže vidíte, nakoniec, povedal to aj Bismarck, že jediná stabilita v politike je zemepis. Ako aj u nás, Čechy sú viac na západ a Slovensko na východ. Toto sa v historických okolnostiach prejavuje, rôzne prejavuje, ale sa prejavuje“, povedal Ján Čarnogurský a prešiel ku súčasnosti.

„Aké sú teraz dôvody, že niekto na Slovensku stále prorusky rozmýšľa a prejavuje sa?

Tak, ako sa v ekonomike hovorí, že má neviditeľnú ruku trhu, tak geopolitika má neviditeľnú, resp. pre odborníkov viditeľnú pozíciu národa, štátu. Niekde je zemepisne položený a z toho vyplýva, že s jedným štátom ma čosi spája viac, s iným menej, na tohto si musím dať pozor… Čiže tieto geopolitické väzby medzi Slovenskom a Ruskom naďalej existujú a treba im venovať pozornosť.“

Prvou otázkou pri vzniku medzinárodnej krízy je, „akého máme spojenca? Mohli by sme sa spoľahnúť na EÚ? Zatiaľ áno. Mnohí však upozorňujú, že EÚ by sa mohla rozpadnúť, no v Rusku o tom píšu ako o hotovej veci. Preto sa Rusi orientujú skôr na národné štáty, ktoré sa historicky ukazujú ako pevnejšie. Vidia v nich istotu a vypočítateľnosť.

Dejiny to zohrali tak, že minimálne v ostatných sto rokoch boli najväčšie problémy medzi Slovákmi a Maďarmi. Pre Maďarov sú historickým spojencom Nemci… A ako písal pred rokmi maďarský historik, že Maďari by chceli byť Nemcami karpatskej kotliny.

Čo z toho vyplýva? Poviem to tak, že nám nezostáva nič iné, než pestovať svoj vzťah k Rusku!!!

Pestovať však neznamená, že ich berieme „aj s chlpmi“, ale pestovať. No a to je problém, s ktorým sa často stretávame. Veľakrát počúvam postoj, že však my sme dosť proruskí, prečo nám tí Rusi neposkytujú väčšie výhody?

Lenže takto to nefunguje. Pestovať vzťah znamená na základe, povedal by som, vzájomných výhod.“

Na záver Ján Čarnogurský dodal: Slovensko-ruský vzťah nemôže byť len vzťahom Kollára, Štúra…, ale musí to byť náš súčasný vzťah. Pričom taký, s ktorým sa vážne zaoberáme. S tým, že sme pripravení aj na nejaké ústupky. (Viď cyklotrónové centrum, ktoré len vďaka Slovensku minimálne päť rokov zaťažovalo Slovensko-ruské vzťahy. Fico chodil roky do Moskvy a nikdy sa nevedel dohodnúť.) Tak také nie!“

Poznámka z Valdajského klubu: „Západ vníma Trumpa ako niekoho, kto je utrhnutý z reťaze, ktorý vraj ani nevie čo robí… Na Valdajskom klube Trumpovu pozíciu najjasnejšie sformuloval jeden americký profesor (J. Mearsheimer): Že v súčasnosti sú vo svete tri superveľmoci. USA, Čína a Rusko. A teraz vraj ide o to, aká bude medzi nimi konštelácia? „Hlavný (politický, mocenský…) vzťah v 21. storočí nebude USA – Rusko, ale USA – Čína. Preto je v záujme Spojených štátov aby pritiahli Rusko na svoju stranu“, povedal americký profesor.

Čo teda dnes robí Trump? Veď je to priťahovanie Ruska na svoju stranu! Čiže to, čo robí Trump, vôbec nemusí byť bláznovstvo!“, dokončil svoje rozprávanie predseda Slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský. 

Druhý referát predniesol arabský orientalista, prekladateľ, tlmočník, analytik a podpredseda KSS Ing. Jalal Sulejman, PhD.

„Musím povedať, že existujú nadčasové hodnoty“, začal J. Sulejman, „do ktorých obyčajná politika nemá čo zasahovať. Otázky, súvisiace s oslobodením, patria medzi nadčasové hodnoty“.

Napriek tomu, že Jalal sa narodil na okraji sýrskej púšte, nazdáva sa, že on a Slováci majú aj niečo spoločné. „Sú to Rusi, ktorí oslobodili moju novú vlasť a dnes participujú na oslobodení mojej starej vlasti.“

„Dňa 16. mája 1916 bola podpísaná ministrami zahraničia V. Británie a Francúzska Sykes-Picotova dohoda, na základe ktorej bola rozdelená Osmanská ríša a vznikli Irak, Jordánsko, Sýria, Libanon… Ministri chceli do toho zatiahnuť aj Rusko (neskôr ZSSR), ale Lenin to odmietol a prikázal Trockému, aby túto dohodu zverejnil. Práve na základe tejto dohody Blízky východ vyzerá tak, ako vyzerá.

Zdá sa, že po sto rokoch má niekto túžbu zmeniť tieto podmienky a Blízky východ nanovo podeliť. Ak sa pozrieme na situáciu posledných 5-6 rokov, od začiatku tzv. Arabskej jari, tak zistíme, že máme k dispozícii tri vízie:

  1. je čisto koloniálna vízia. O jej realizáciu sa usilujú USA s výdatnou podporou kľúčových hráčov EÚ, medzi ktorými je aj Nemecko.

Ropa určite časom skončí a jej náhradou je plyn. Preto treba štáty rozdeliť na tie, ktoré majú zásoby a na tie, cez ktoré sa má prepravovať.

  1. vízia odporu. Ak máme koloniálnu, tak logicky musí existovať aj vízia odporu.

Táto vízia je vedená Sýrskou arabskou republikou a niektorými libanonskými a palestínskymi národno-osloboditeľskými hnutiami. Vstúpil do toho odpor voči Američanom v Iraku v roku 2010 a táto vízia má výdatnú podporu a sympatie štátov BRICS. Sympatizuje s touto víziou aj Irán.

  1. vízia má náboženský charakter. Znamená to teda, že kľúčoví hráči tejto vízie chcú deliť arabský svet na základe nových etnických a náboženských kľúčov. Vízia je vedená Saudskou Arábiou, Katarom, Tureckom…

Aby sme pochopili to, čo sa naozaj v arabskom svete naozaj deje, netreba vnímať, že medzi týmito víziami existuje nejaký čínsky múr. Keď sa stretávajú záujmy, tak spolupracujú.

V súčasnosti na území SAR spolupracujú predstavitelia 1. vízie – koloniálnej s 3. víziou – náboženskou. S čistým svedomím sa dá povedať, že sa tu stretol transatlantický fašizmus s náboženským fašizmom. To, čo sa deje na území SAR je výsledok tohto spojenectva. Dokonca sa dá povedať, že tam už tieto vízie splynuli.

V čase dekadencie, úpadku, akonáhle poukážete na pár udalostí, ktoré sa dejú vo svete, v Rusku, Amerike, v Sýrii… a dáte ich dohromady, hneď vás obvinia z konšpiračných praktík. Analyzovať si ich…? Jednoducho, nesmiete to robiť! Máte konať len nalinkovane!

Lenže my nemôžeme takto žiť. Musíme si dávať veci dohromady.

Ak sa pozrieme dnes, reálny stav je nasledovný. Frontová línia sa tiahne na juhu v Jemene až po Krym. Na tejto línii stoja dve sily. Na jednej strane stojí sýrska armáda, Jemenčania, ľudový odpor s podporou Ruska. Na druhej strane stoja nábožensko-fašistické a transatlantické sily. To nie je hra, to znamená, že sme v totálnej vojne!

Posledný týždeň na území SAR došlo k prelomu. Tým, že oslobodené bolo druhé najväčšie a prvé ekonomicky najdôležitejšie mesto Aleppo. Na začiatku týždňa sýrsky prezident B. Assad povedal: „Američania prosia o prímerie! To prímerie nedostanú. Prehrali v Damašku. Prehrali v Homse a ich sen skončil v Aleppe… Skrátka, nevedia ani spracovať svoju prehru.

Predstavte si situáciu, že Brazília vyhrá nad Slovenskom vo futbale. Aké je to nadšenie? Predstavte si však, že tento zápas vyhrá Slovensko!

No a podobné je to aj v Sýrii. Sýrska armáda, s výdatnou pomocou ruských síl, porazila Američanov. To je nadšenie! Porazila ich tým, že USA sa päť rokov snažili zmeniť vládu v Sýrii a nedokázali to. Predtým hravo zmenili päťdesiat iných vlád.

Čo to znamená? Znamená to, že veľmoc, zvaná Spojené štáty americké nedokáže presadiť to čo chce!

Svedčí to aj o tom, že Ruská federácia sa nedala kúpiť. Saudská Arábia drzo ponúkala Putinovi peniaze. Mysleli si, že ešte existujú časy Borisa Jeľcina!

Rusko sa postavilo za svoju požiadavku a presadilo ju. Čo to znamená? Že Rusko je veľmoc!

Ešte raz sa opýtajme čo to znamená? Najsilnejšou krajinou v oblasti, ktorá má záujem o rozdelenie Sýrie, je Turecko. A Aleppo je hraničným mestom s Tureckom. Turecko vie, že akonáhle sa do Aleppa vráti normálny život, tak sýrska ekonomika začne napredovať. A režim Bašara Asada dostane od obyvateľstva ešte väčšiu podporu.“

„Na záver chcem povedať, že Európska únia, do ktorej sme vstupovali, bola úplne iná, ako tá, ktorá je tu dnes. Vtedy sme naozaj mohli povedať, že tu bola Európska únia, no dnes s čistým svedomím môžem hovoriť, že tu je „nemecká únia“, dodal Jalal Sulejman.

Zaznamenal Vladimír Mikunda

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Opatrenia OSN na izoláciu Ruska po takmer šiestich mesiacoch vojny s Ukrajinou slabnú

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Opatrenia OSN na izoláciu Ruska po takmer šiestich mesiacoch vojny s Ukrajinou slabnú, píše agentúra Reuters. Západní diplomati pripúšťajú, že OSN teraz môže urobiť len málo, okrem organizovania stretnutí "S pokračujúcou vojnou je čoraz ťažšie nájsť rozumné spôsoby, ako potrestať Rusko," povedal Richard Gowan,…

Nespokojnosť s vládnymi opatreniami na úsporu energie v Španielsku rastie

0 icon

Madrid 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Nespokojnosť s vládnymi opatreniami na úsporu energie v Španielsku rastie. Ústredná vláda nedávno nariadila zaujímavé opatrenia: - Nechladiť vzduch pod 27 stupňov v inštitúciách a prefektúrach; - Neochladzovať vzduch v hoteloch pod 25 stupňov; - V zime by teplota nemala byť vyššia ako 19…

Nathan J. Robinson a Noam Chomsky: Ak chceme, aby ľudstvo prežilo, musíme spolupracovať s Čínou

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay, TASR/AP-Michael Reynolds/Pool via AP, TASR/AP - LM Otero)   Vojna medzi mocnosťami s jadrovými zbraňami by mala byť nemysliteľná. Zhoršenie vzťahov medzi USA a Čínou ohrozuje celý svet a považovať Čínu za nepriateľa je samovražedne pomýlené, upozorňuje denník Currentaffairs.org "Čína je náš nepriateľ," vyhlásil Donald…

V Očovej usmrtili problémovú medvedicu, pohybovala sa v blízkosti domov

0 icon

Očová 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v utorok (16. 8.) usmrtil problémovú medvedicu, ktorá sa vyskytovala v lokalite Kalinovec v obci Očová v okrese Detva. Medvedica oblasť pravidelne navštevovala a pohybovala sa v blízkosti rodinných domov, čím predstavovala nebezpečenstvo pre…

Putin hovorí, že USA využívajú Ukrajincov ako “potravu pre delá” a snažia sa predĺžiť vojnu

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/kremlin/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Vladimir Putin v prejave, v ktorom obvinil Washington zo snahy predĺžiť konflikt na Ukrajine, opätovne kritizoval USA a odsúdil nedávnu návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane Na moskovskej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii si ruský líder vzal na mušku “západné globalistické…

Partizán “Svarog” porozprával, ako operuje ukrajinské podzemie v Melitopole

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Defense Ministry Press Service)   Partizán "Svarog" porozprával denníku The New York Times, ako operuje ukrajinské podzemie v Melitopole. Rozhovor sa uskutočnil v Záporoží, "asi 65 míľ od okupovaného Melitopolu, kde pracuje" "Svarog" povedal, že po ruskej invázii ho nasmerovali do skrýše v sklade neďaleko…

Sucho v Číne zastavuje prvé továrne

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Agentúra Bloomberg uvádza, že nebývalé horúčavy a sucho v jednej z najľudnatejších čínskych provincií S'-čchuan začali ovplyvňovať hospodárstvo regiónu Počasie má negatívny vplyv na kapacitu výroby vodnej energie, čo čoraz viac ohrozuje dodávky elektriny pre podniky a hospodársky rast. Niektoré továrne už obmedzujú výrobu,…

Ronaldo sa ohradil voči mediálnym dohadom o jeho budúcnosti

0 icon

Londýn 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo popiera mediálne správy o jeho budúcnosti v Manchestri United. Tvrdí, že médiá o ňom šíria klamstvá Ronaldo počas leta nevycestoval s tímom na predsezónnu prípravu do Thajska a Austrálie, čo v médiách vyvolalo špekulácie o jeho budúcnosti na…

NKÚ: Posudzovanie liekov je netransparentné, Ministerstvo zdravotníctva nezverejňuje mená hodnotiteľov

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:/Pixabay)   Posudzovanie liekov je netransparentné. Skonštatovali to analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Kritizujú, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prestalo k odborným stanoviskám zverejňovať mená hodnotiteľov. Navrhujú preto zmenu vyhlášky. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková "Od apríla tohto roku sú zverejňované…

“Odpoveď môže byť iba jedna”: Moskva reaguje na vyhlásenia Zelenského úradu o zničení krymského mosta

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:wikimedia)   Kyjev by mal pochopiť, že akýkoľvek útok na Krymský most je pre Moskvu červenou čiarou, odpoveďou môže byť úplné odstránenie ukrajinskej vlády, uviedla Rada federácie. Odborníci tiež poznamenali, že civilná infraštruktúra Krymského polostrova je spoľahlivo chránená ruskou armádou. Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Marek Brna

Vojna Slovanov

0icon

Američania v pohodlí svojich obývačiek s popcornom sedia pri televíznych správach a s údivom sledujú ako sa dva najväčšie slovanské národy kántria, obetí je údajne už pomaly 100 000. Američania vedia, že ich firma Pfizer sa nabalila na covide a teraz sa nabaľuje zbrojársky priemysel. Američania vedia, že všetky členské…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snímka z otvorenia výstavy Necuke v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Opatrenia OSN na izoláciu Ruska po takmer šiestich mesiacoch vojny s Ukrajinou slabnú

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Opatrenia OSN na izoláciu Ruska po takmer šiestich mesiacoch vojny s Ukrajinou slabnú, píše agentúra Reuters. Západní diplomati pripúšťajú, že OSN teraz môže urobiť len málo, okrem organizovania stretnutí "S pokračujúcou vojnou je čoraz ťažšie nájsť rozumné spôsoby, ako potrestať Rusko," povedal Richard Gowan,…

Nespokojnosť s vládnymi opatreniami na úsporu energie v Španielsku rastie

0 icon

Madrid 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Nespokojnosť s vládnymi opatreniami na úsporu energie v Španielsku rastie. Ústredná vláda nedávno nariadila zaujímavé opatrenia: - Nechladiť vzduch pod 27 stupňov v inštitúciách a prefektúrach; - Neochladzovať vzduch v hoteloch pod 25 stupňov; - V zime by teplota nemala byť vyššia ako 19…

Nathan J. Robinson a Noam Chomsky: Ak chceme, aby ľudstvo prežilo, musíme spolupracovať s Čínou

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay, TASR/AP-Michael Reynolds/Pool via AP, TASR/AP - LM Otero)   Vojna medzi mocnosťami s jadrovými zbraňami by mala byť nemysliteľná. Zhoršenie vzťahov medzi USA a Čínou ohrozuje celý svet a považovať Čínu za nepriateľa je samovražedne pomýlené, upozorňuje denník Currentaffairs.org "Čína je náš nepriateľ," vyhlásil Donald…

V Očovej usmrtili problémovú medvedicu, pohybovala sa v blízkosti domov

0 icon

Očová 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v utorok (16. 8.) usmrtil problémovú medvedicu, ktorá sa vyskytovala v lokalite Kalinovec v obci Očová v okrese Detva. Medvedica oblasť pravidelne navštevovala a pohybovala sa v blízkosti rodinných domov, čím predstavovala nebezpečenstvo pre…

Putin hovorí, že USA využívajú Ukrajincov ako “potravu pre delá” a snažia sa predĺžiť vojnu

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/kremlin/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Vladimir Putin v prejave, v ktorom obvinil Washington zo snahy predĺžiť konflikt na Ukrajine, opätovne kritizoval USA a odsúdil nedávnu návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane Na moskovskej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii si ruský líder vzal na mušku “západné globalistické…

Partizán “Svarog” porozprával, ako operuje ukrajinské podzemie v Melitopole

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Defense Ministry Press Service)   Partizán "Svarog" porozprával denníku The New York Times, ako operuje ukrajinské podzemie v Melitopole. Rozhovor sa uskutočnil v Záporoží, "asi 65 míľ od okupovaného Melitopolu, kde pracuje" "Svarog" povedal, že po ruskej invázii ho nasmerovali do skrýše v sklade neďaleko…

Sucho v Číne zastavuje prvé továrne

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Agentúra Bloomberg uvádza, že nebývalé horúčavy a sucho v jednej z najľudnatejších čínskych provincií S'-čchuan začali ovplyvňovať hospodárstvo regiónu Počasie má negatívny vplyv na kapacitu výroby vodnej energie, čo čoraz viac ohrozuje dodávky elektriny pre podniky a hospodársky rast. Niektoré továrne už obmedzujú výrobu,…

Ronaldo sa ohradil voči mediálnym dohadom o jeho budúcnosti

0 icon

Londýn 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo popiera mediálne správy o jeho budúcnosti v Manchestri United. Tvrdí, že médiá o ňom šíria klamstvá Ronaldo počas leta nevycestoval s tímom na predsezónnu prípravu do Thajska a Austrálie, čo v médiách vyvolalo špekulácie o jeho budúcnosti na…

NKÚ: Posudzovanie liekov je netransparentné, Ministerstvo zdravotníctva nezverejňuje mená hodnotiteľov

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:/Pixabay)   Posudzovanie liekov je netransparentné. Skonštatovali to analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Kritizujú, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prestalo k odborným stanoviskám zverejňovať mená hodnotiteľov. Navrhujú preto zmenu vyhlášky. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková "Od apríla tohto roku sú zverejňované…

“Odpoveď môže byť iba jedna”: Moskva reaguje na vyhlásenia Zelenského úradu o zničení krymského mosta

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:wikimedia)   Kyjev by mal pochopiť, že akýkoľvek útok na Krymský most je pre Moskvu červenou čiarou, odpoveďou môže byť úplné odstránenie ukrajinskej vlády, uviedla Rada federácie. Odborníci tiež poznamenali, že civilná infraštruktúra Krymského polostrova je spoľahlivo chránená ruskou armádou. Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Marek Brna

Vojna Slovanov

0icon

Američania v pohodlí svojich obývačiek s popcornom sedia pri televíznych správach a s údivom sledujú ako sa dva najväčšie slovanské národy kántria, obetí je údajne už pomaly 100 000. Američania vedia, že ich firma Pfizer sa nabalila na covide a teraz sa nabaľuje zbrojársky priemysel. Američania vedia, že všetky členské…

Armádny Magazín

Rusko zničilo letisko pri Žitomyre a ukrajinské pozície pri Nikolajeve a v Zátoke pri Odese

0 icon

Ukrajina, 17.august 2022 (AM) – V noci sa uskutočnili údery na rôzne vojenské objekty na Ukrajine. Ruské jednotky pokračujú vo vyraďovaní síl a prostriedkov Ozbrojených síl Ukrajiny v Nikolajevskej oblasti a samotného Nikolajeva. V Nikolajeve a regióne sa počas noci siréna náletu nezastavila. Podľa najnovších údajov bolo niekoľko rakiet

Izraelský expert Jakov Kedmi vysvetlil prečo ruské ozbrojené sily neničia ukrajinské mosty

0 icon

Izrael, 17.august 2022 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi odpovedal na množstvo otázok od divákov kanála v relácii Neutrálna zóna Alexandra Waldmana. Jedna z tém sa týkala účinnosti západných zbraní na Ukrajine.  

Na Kryme môže pôsobiť Britmi riadená diverzná skupina

0 icon

Krym, 17.august 2022 (AM) – Vojenský expert Alexej Leonkov objavil "britský štýl" v sérii výbuchov na Kryme. Na polostrove môže podľa neho fungovať sabotážna a prieskumná skupina.   Alexej Leonkov v rozhovore povedal, že na Kryme by mohla pôsobiť profesionálna sabotážna skupina, ktorá zariaďuje výbuchy rôznych zariadení na polostrove. Zároveň, ako…

Turecko definitívne vsadilo na ruské obranné systémy S-400

0 icon

Turecko, 17.august 2022 (AM) – Niektoré prvky protilietadlových raketových systémov S-400 sa budú vyrábať v Turecku. Šéf Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSMTC) Ruska Dmitrij Šugajev hovoril o pokračovaní spolupráce s Tureckom na systémoch S-400. Povedal, že Ankara podpísala zmluvu na dodávku druhého pluku protilietadlových

Likvidoval najhorlivejších nepriateľov. Akú úlohu zohral Pavel Sudoplatov v histórii sovietskej spravodajskej služby

0 icon

Rusko, 17.august 2022 (AM) – 20. júla 1907 sa narodil Pavel Sudoplatov - legendárny sovietsky spravodajský dôstojník a sabotér, ktorý sa podieľal na likvidácii množstva nepriateľov ZSSR, vrátane Jevgenija Konovalca, vodcu Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN), ktorý spolupracoval s nacistami. Počas Veľkej vlasteneckej vojny viedol Sudoplatov prieskumné a s

FOTO DŇA

Snímka z otvorenia výstavy Necuke v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali