Tvrdé a logické pravdy – o slovensko-ruských vzťahoch a o sýrskom Aleppe

Bratislava 23. decembra 2016 (HSP/Foto:srspol.sk)

 

Dňa 14. decembra sa na pôde Únie slovenských novinárov preberali dve históriou dokázané pravdy. Prvou bola aktuálna otázka Slovensko-ruských vzťahov a druhou pozadie zdrojov víťazstva regulárnej sýrskej armády v sýrskom Aleppe.

Seminár o tvrdých a logických pravdách
Seminár o tvrdých a logických pravdách

Okrem členov novinárskej obce sme medzi sebou privítali aj členov Slovensko-ruskej spoločnosti a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zo základnej organizácie SZPB z Petržalky.

Referát k prvej téme mal predseda Slovensko-ruskej spoločnosti a člen Valdajského klubu JUDr. Ján Čarnogurský.

Podpredseda ÚSN Dušan Kerný túto tému označil za veľmi závažnú, „pretože dochádza k zlomu v hodnotení politického systému… JUDr. Čarnogurský dlhodobo sleduje oblasť rusko-slovenských vzťahov v širších súvislostiach“.

Ján Čarnogurský uchopil tému tak originálne, že pri jeho slovách by bolo počuť ihlu na zem spadnúť. Opýtal sa prítomných, vraj provokujúco, že či sme niekedy mali na našich stretnutiach tému vzťahu Slovenska k nejakej inej veľmoci? Slovensko-nemecké, Slovensko-americké… Druhá otázka bola – „a prečo máte tému Slovensko-ruských vzťahov?“

A pokračoval, že keď sa začne posudzovať táto téma, tak začneme napríklad už s Kollárovou Slávy dcérou (opri sa o mocné dubisko…). Potom si položil tretiu otázku, že prečo Kollár, básnik, napísal práve toto?

„Chcem tým povedať, že Slovensko a Rusko spájajú isté väzby… aj geopolitické a preto téma Ruska vždy na Slovensku opakovane vyvstane! V takej alebo onakej forme.“

Štúr so Slovanstvom a svetom budúcnosti išiel ešte ďalej, pretože tam písal v tom zmysle, že „Slovensko by sa malo vliať do ruskej ríše, že by sa malo stať nezávislým kniežatstvom…

Husák ešte v lete 1944 niesol do Moskvy dokument, v ktorom napísal asi to, že Slováci by radšej dali prednosť, aby sa stali zväzovou republikou ZSSR, než aby sa stali anonymnou súčasťou Československa….“

Ďalej J. Čarnogurský pripomenul spisovateľa Erenburga a jeho návštevu Slovenska v 30-tych rokoch minulého storočia, z čoho vyšli Reportáže zo Slovenska. „Uvádza sa tam, že Slováci sú najpodobnejší Rusom.“

„Jednoducho vidíme, že v dejinách sa stále opakujú momenty, ktoré hovoria o tom, že Slovensko a Rusko niečo spája, ako napríklad aj táto schôdza. Je to preto jasné, že bez ohľadu na ideologickú, či politickú orientáciu, medzi Slovenskom a Ruskom objektívne existujú také väzby, aké nie sú medzi Slovenskom a nejakým iným národom.“

„Keď takéto vzťahy existujú, ak sa zhodneme, že takéto vzťahy objektívne sú… tak potom je už doslova povinnosťou nás všetkých ich analyzovať a vyvodzovať z nich dôsledky“ povedal J. Čarnogurský.

Ďalej dodal, že trochu akoby chúlostivou otázkou je obdobie komunizmu. „Ja nie som prívrženec… ale keď skúmame javy, ktoré sa stali, tak Sovietsky zväz so svojím víťazstvom vo vojne sa hlavným spôsobom zaslúžil o obnovu hraníc Československa!… A nebyť sovietskeho víťazstva v 2. sv. vojne…  keď v Nemecku hovoríte o vojne, tak tam sa ňou myslí len Nemecko-sovietska alebo Nemecko-východná vojna a dokonca, keď si prečítate zostručnené nemecké dejiny, tak tam sa hovorí, že smerom na západ Wehrmacht kráčal ako nôž po masle, tam neboli žiadne závažne boje. Ani vo Francúzsku!…

Jednoducho povedané, odboj bol v slovanských krajinách (SNP, partizánska vojna v Poľsku, Juhoslávia…). Na Západe nič také nebolo! Sem, tam nejaká sabotážna akcia, ale žiadny vážny odpor proti Nemecku nebol.

To znamená, že len Sovietsky zväz bol zárukou toho, že naša republika obnovila… a že Nemecko je na hranici Odra-Nisa. Viete si predstaviť, žeby Nemecko po roku 1990 bolo v predvojnových hraniciach? Po Ostravu…

Trochu pateticky poviem, že máme byť za čo vďační a aby som to povedal vecne, opäť sa tu prejavuje reálny geopolitický záujem, aj ruský…“

Potom J. Čarnogurský prešiel k februáru 1948. „Čítal som spomienky „buržoáznych ministrov“, ako sa im kedysi hovorilo, ktorí podali demisiu. No keď ju Ján Masaryk nepodal, tak išli za Benešom, aby demisiu neprijal…

Prokop Drtina to popisuje, že Beneš ich prijal chladne, hoci tam boli aj jeho ministri… No Beneš im nepovedal, ako rozhodne a nakoniec ich demisiu prijal…

Viackrát som napísal, že Beneš bol najväčší politik v strednej Európe, pretože vedel odhadnúť geopolitické pomery a teda ako jediný odhadol, aký je geopolitický záujem Československa. A rozhodol asi správne!“

Poďme k roku 1968, ktorý dosť rozdielne prebiehal v Česku a na Slovensku. „Povedal by som, že v Čechách tak radikálnejšie protisovietsky a na Slovensku tak „soft“.

„Čiže vidíte, nakoniec, povedal to aj Bismarck, že jediná stabilita v politike je zemepis. Ako aj u nás, Čechy sú viac na západ a Slovensko na východ. Toto sa v historických okolnostiach prejavuje, rôzne prejavuje, ale sa prejavuje“, povedal Ján Čarnogurský a prešiel ku súčasnosti.

„Aké sú teraz dôvody, že niekto na Slovensku stále prorusky rozmýšľa a prejavuje sa?

Tak, ako sa v ekonomike hovorí, že má neviditeľnú ruku trhu, tak geopolitika má neviditeľnú, resp. pre odborníkov viditeľnú pozíciu národa, štátu. Niekde je zemepisne položený a z toho vyplýva, že s jedným štátom ma čosi spája viac, s iným menej, na tohto si musím dať pozor… Čiže tieto geopolitické väzby medzi Slovenskom a Ruskom naďalej existujú a treba im venovať pozornosť.“

Prvou otázkou pri vzniku medzinárodnej krízy je, „akého máme spojenca? Mohli by sme sa spoľahnúť na EÚ? Zatiaľ áno. Mnohí však upozorňujú, že EÚ by sa mohla rozpadnúť, no v Rusku o tom píšu ako o hotovej veci. Preto sa Rusi orientujú skôr na národné štáty, ktoré sa historicky ukazujú ako pevnejšie. Vidia v nich istotu a vypočítateľnosť.

Dejiny to zohrali tak, že minimálne v ostatných sto rokoch boli najväčšie problémy medzi Slovákmi a Maďarmi. Pre Maďarov sú historickým spojencom Nemci… A ako písal pred rokmi maďarský historik, že Maďari by chceli byť Nemcami karpatskej kotliny.

Čo z toho vyplýva? Poviem to tak, že nám nezostáva nič iné, než pestovať svoj vzťah k Rusku!!!

Pestovať však neznamená, že ich berieme „aj s chlpmi“, ale pestovať. No a to je problém, s ktorým sa často stretávame. Veľakrát počúvam postoj, že však my sme dosť proruskí, prečo nám tí Rusi neposkytujú väčšie výhody?

Lenže takto to nefunguje. Pestovať vzťah znamená na základe, povedal by som, vzájomných výhod.“

Na záver Ján Čarnogurský dodal: Slovensko-ruský vzťah nemôže byť len vzťahom Kollára, Štúra…, ale musí to byť náš súčasný vzťah. Pričom taký, s ktorým sa vážne zaoberáme. S tým, že sme pripravení aj na nejaké ústupky. (Viď cyklotrónové centrum, ktoré len vďaka Slovensku minimálne päť rokov zaťažovalo Slovensko-ruské vzťahy. Fico chodil roky do Moskvy a nikdy sa nevedel dohodnúť.) Tak také nie!“

Poznámka z Valdajského klubu: „Západ vníma Trumpa ako niekoho, kto je utrhnutý z reťaze, ktorý vraj ani nevie čo robí… Na Valdajskom klube Trumpovu pozíciu najjasnejšie sformuloval jeden americký profesor (J. Mearsheimer): Že v súčasnosti sú vo svete tri superveľmoci. USA, Čína a Rusko. A teraz vraj ide o to, aká bude medzi nimi konštelácia? „Hlavný (politický, mocenský…) vzťah v 21. storočí nebude USA – Rusko, ale USA – Čína. Preto je v záujme Spojených štátov aby pritiahli Rusko na svoju stranu“, povedal americký profesor.

Čo teda dnes robí Trump? Veď je to priťahovanie Ruska na svoju stranu! Čiže to, čo robí Trump, vôbec nemusí byť bláznovstvo!“, dokončil svoje rozprávanie predseda Slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský. 

Druhý referát predniesol arabský orientalista, prekladateľ, tlmočník, analytik a podpredseda KSS Ing. Jalal Sulejman, PhD.

„Musím povedať, že existujú nadčasové hodnoty“, začal J. Sulejman, „do ktorých obyčajná politika nemá čo zasahovať. Otázky, súvisiace s oslobodením, patria medzi nadčasové hodnoty“.

Napriek tomu, že Jalal sa narodil na okraji sýrskej púšte, nazdáva sa, že on a Slováci majú aj niečo spoločné. „Sú to Rusi, ktorí oslobodili moju novú vlasť a dnes participujú na oslobodení mojej starej vlasti.“

„Dňa 16. mája 1916 bola podpísaná ministrami zahraničia V. Británie a Francúzska Sykes-Picotova dohoda, na základe ktorej bola rozdelená Osmanská ríša a vznikli Irak, Jordánsko, Sýria, Libanon… Ministri chceli do toho zatiahnuť aj Rusko (neskôr ZSSR), ale Lenin to odmietol a prikázal Trockému, aby túto dohodu zverejnil. Práve na základe tejto dohody Blízky východ vyzerá tak, ako vyzerá.

Zdá sa, že po sto rokoch má niekto túžbu zmeniť tieto podmienky a Blízky východ nanovo podeliť. Ak sa pozrieme na situáciu posledných 5-6 rokov, od začiatku tzv. Arabskej jari, tak zistíme, že máme k dispozícii tri vízie:

  1. je čisto koloniálna vízia. O jej realizáciu sa usilujú USA s výdatnou podporou kľúčových hráčov EÚ, medzi ktorými je aj Nemecko.

Ropa určite časom skončí a jej náhradou je plyn. Preto treba štáty rozdeliť na tie, ktoré majú zásoby a na tie, cez ktoré sa má prepravovať.

  1. vízia odporu. Ak máme koloniálnu, tak logicky musí existovať aj vízia odporu.

Táto vízia je vedená Sýrskou arabskou republikou a niektorými libanonskými a palestínskymi národno-osloboditeľskými hnutiami. Vstúpil do toho odpor voči Američanom v Iraku v roku 2010 a táto vízia má výdatnú podporu a sympatie štátov BRICS. Sympatizuje s touto víziou aj Irán.

  1. vízia má náboženský charakter. Znamená to teda, že kľúčoví hráči tejto vízie chcú deliť arabský svet na základe nových etnických a náboženských kľúčov. Vízia je vedená Saudskou Arábiou, Katarom, Tureckom…

Aby sme pochopili to, čo sa naozaj v arabskom svete naozaj deje, netreba vnímať, že medzi týmito víziami existuje nejaký čínsky múr. Keď sa stretávajú záujmy, tak spolupracujú.

V súčasnosti na území SAR spolupracujú predstavitelia 1. vízie – koloniálnej s 3. víziou – náboženskou. S čistým svedomím sa dá povedať, že sa tu stretol transatlantický fašizmus s náboženským fašizmom. To, čo sa deje na území SAR je výsledok tohto spojenectva. Dokonca sa dá povedať, že tam už tieto vízie splynuli.

V čase dekadencie, úpadku, akonáhle poukážete na pár udalostí, ktoré sa dejú vo svete, v Rusku, Amerike, v Sýrii… a dáte ich dohromady, hneď vás obvinia z konšpiračných praktík. Analyzovať si ich…? Jednoducho, nesmiete to robiť! Máte konať len nalinkovane!

Lenže my nemôžeme takto žiť. Musíme si dávať veci dohromady.

Ak sa pozrieme dnes, reálny stav je nasledovný. Frontová línia sa tiahne na juhu v Jemene až po Krym. Na tejto línii stoja dve sily. Na jednej strane stojí sýrska armáda, Jemenčania, ľudový odpor s podporou Ruska. Na druhej strane stoja nábožensko-fašistické a transatlantické sily. To nie je hra, to znamená, že sme v totálnej vojne!

Posledný týždeň na území SAR došlo k prelomu. Tým, že oslobodené bolo druhé najväčšie a prvé ekonomicky najdôležitejšie mesto Aleppo. Na začiatku týždňa sýrsky prezident B. Assad povedal: „Američania prosia o prímerie! To prímerie nedostanú. Prehrali v Damašku. Prehrali v Homse a ich sen skončil v Aleppe… Skrátka, nevedia ani spracovať svoju prehru.

Predstavte si situáciu, že Brazília vyhrá nad Slovenskom vo futbale. Aké je to nadšenie? Predstavte si však, že tento zápas vyhrá Slovensko!

No a podobné je to aj v Sýrii. Sýrska armáda, s výdatnou pomocou ruských síl, porazila Američanov. To je nadšenie! Porazila ich tým, že USA sa päť rokov snažili zmeniť vládu v Sýrii a nedokázali to. Predtým hravo zmenili päťdesiat iných vlád.

Čo to znamená? Znamená to, že veľmoc, zvaná Spojené štáty americké nedokáže presadiť to čo chce!

Svedčí to aj o tom, že Ruská federácia sa nedala kúpiť. Saudská Arábia drzo ponúkala Putinovi peniaze. Mysleli si, že ešte existujú časy Borisa Jeľcina!

Rusko sa postavilo za svoju požiadavku a presadilo ju. Čo to znamená? Že Rusko je veľmoc!

Ešte raz sa opýtajme čo to znamená? Najsilnejšou krajinou v oblasti, ktorá má záujem o rozdelenie Sýrie, je Turecko. A Aleppo je hraničným mestom s Tureckom. Turecko vie, že akonáhle sa do Aleppa vráti normálny život, tak sýrska ekonomika začne napredovať. A režim Bašara Asada dostane od obyvateľstva ešte väčšiu podporu.“

„Na záver chcem povedať, že Európska únia, do ktorej sme vstupovali, bola úplne iná, ako tá, ktorá je tu dnes. Vtedy sme naozaj mohli povedať, že tu bola Európska únia, no dnes s čistým svedomím môžem hovoriť, že tu je „nemecká únia“, dodal Jalal Sulejman.

Zaznamenal Vladimír Mikunda

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Predpoveď počasia na pondelok

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V pondelok (26.9.) má byť polooblačno až oblačno, na východe prehánky. Teploty 14 až 19 stupňov Celzia Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné teploty 16 až 19 stupňov C. Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné…

Chmelár v súvislosťou s reakciami na protesty varuje: Spôsob, akým sa u nás postupne obmedzujú občianske práva a slobody, je alarmujúci

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   V plnom znení vám prinášame komentár komentátora a analytika Eduarda Chmlelára. Pôvodne ho uverejnil vo svojom profile na sociálnej sieti „Mám jedno veľké želanie, aby dejiny slovenského národa prestali byť dejinami pomsty,“ zapísal si počas Nežnej revolúcie do pripravovaného prejavu na Námestí SNP v…

Prezidentka si želá, aby nepočujúci mali na Slovensku podmienky sa realizovať

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová si želá, aby Slovensko bolo pre nepočujúcich miestom, v ktorom majú podmienky sa realizovať. Pri príležitosti septembrového Medzinárodného týždňa nepočujúcich to uviedla na sociálnej sieti Hlava štátu pritom poukázala, že nepočujúci sa stretávajú s bariérami, ktoré si mnohí neuvedomujú.…

Fico: Jeden z najznámejších udavačov hovorí, že časť výpalného mala ísť vtedajšiemu ministrovi financií Hegerovi

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Jeden z najznámejších udavačov Michal Suchoba hovorí, že ho vypaľoval súčasný prezident Finančnej správy Žežulka a že časť výpalného mala ísť vtedajšiemu ministrovi financií Eduardovi Hegerovi, na sociálnej sieti to uviedol líder strany Smer-SD Robert Fico Fico sa odvoláva na uniknutú komunikáciu Suchobu, ktorý…

Pellegriniho Hlas sa podľa Matoviča spriahol so Sulíkovou SaS. Po relácii začali obviňovania z klamstiev

0 icon

Bratislava 25. september 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto: screenshot/RTVS, TASR-Martin Baumann)   Minister financií a líder najsilnejšej koaličnej strany OĽaNO Igor Matovič v nedeľňajšej relácii O 5 minút 12 vyhlásil, že disponuje informáciami, podľa ktorých predseda liberálnej strany Sas Richard Suík aj proti vôli polovice svojho poslaneckého klubu sľúbil Petrovi Pellegrinimu predčasné…

Brit, ktorého prepustili z ruského zajatia, hovorí o pekle na zemi. 24 hodín ABBA a zásah elektrickým prúdom

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/thesun/Foto:screenshot)   "Posledných šesť mesiacov boli najhoršie dni môjho života. Na fronte bolo toľko mŕtvol, že to vyzeralo ako v zombie apokalypse," priznal v rozhovore pre denník The Sun Brit Sean Pinner, ktorého tento týždeň prepustili z ruského zajatia Podľa Pinnera sa vzdal, pretože ho obkľúčili…

Djokovič uspel aj vo štvorhre, Tím Európy viedol 8:4

0 icon

Londýn 25. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kin Cheung)   Tenisti Tímu Európy viedli po sobotných stretnutiach na Laver Cupe v Londýne nad Tímom sveta 8:4. Misky váh na stranu Európanov opäť naklonil Srb Novak Djokovič, ktorý vo večernom singli zdolal Američana Francesa Tiafoa 6:1, 6:3 a potom pomohol k úspechu aj…

Moderátor TA3 naložil politikom: Môžete sa hanbiť

0 icon

Bratislava 25. september 2022 (Foto: screenshot/TA3)   Kontroverzný moderátor televízneho kanála TA3 Richard Dírer, ktorý pred časom zdvihol tlak mnohým divákom, sa najnovšie sťažuje na politikov. Nepáči sa mu, že politici rozoštvávajú „túto krajinu“ a myslí si, že by sa preto mali hanbiť Richard Dírer z TA3 sa rýchlo otriasol z…

Kolíkova, travička studní

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V čase, keď sa už zdalo, že aj Sulík začína chápať, že predčasné voľby sú jediným riešením, elegantné riešene súčasnej politickej mizérie podlo skomplikovala jeho poslankyňa Kolíková Ústavný zákon, ktorý umožňuje predčasné voľby, na tejto schôdzi prešiel do druhého čítania. Vzápätí na to…

Tabák po obvineniach z fyzického napadnutia vyrozprávala vlastnú verziu. Cigánikovej odporúča test na drogy

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:FB)   Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková podáva trestné oznámenie na Romanu Tabák (Sme rodina). Tvrdí, že ju fyzicky napadla v bratislavskom podniku. Teraz prehovorila Tabák Aj keď sa Tabák sprvu oficiálne nevyjadrila, na sociálnej sieti zdieľa záhadné odkaz krátko potom, ako Cigániková zverejnila status…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Pomajdanová excelencia predčasné voľby asi nedovolí

0icon

Dnes (25.9.2022) sa konajú v Taliansku predčasné parlamentné voľby. Nejdem sa teraz zaoberať tým, čo vyvolalo v Taliansku predčasné parlamentné voľby, ale chcem len poukázať na to, že predčasné voľby sú vo vyspelých demokraciách úplne štandardné (teda, ak Taliansko spĺňa túto euroatlantickú definíciu). U nás sme už tiež mali dočinenia…

Pavel Pakoš

Moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“ ?

0icon

Kardinál Gerhard Ludwig Müller v novom rozhovore prezradil , že počas diskusií na nedávnom stretnutí kolégia kardinálov v Ríme, ktoré sa konalo 29. – 30. augusta, novovymenovaný kardinál a kľúčový pápežský poradca naznačil, že moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“. Müller uviedol, že kardinál Gianfranco Ghirlanda, SJ, kanonick&yacut

Patrik Spišiak

Rast cien prekvapil väčšinu ekonómov napriek tomu, že bol ľahko predpovedateľný

0icon

Tento článok som publikoval už v apríli, ale dnes je ešte aktuálnejší.  

Marek Brna

Pred 1989 a po

0icon

Súčasná situácia je vyslovene chaotická. Už pekných pár rokov krysy mútia vodu. Takto lovia. Zmätok a napätie. O čo ide? Vážení, zorientujme sa. Stručne k podstate veci. Z nášho pohľadu mali pred 89.rokom USA vplyv (profit) po východnú hranicu Rakúska a Západného Nemecka. Teraz majú už cca 3 desaťročia vplyv…

Erik Majercak

Ideme prvou fázou deindustrializácie. Ciele špeciálnej operácie sa nedosahujú?

0icon

Máme na výber. Likvidácia slniečkárstva a slniečkárov v EU, zrušenie sankcií voči Rusku a nákup dostupných a lacných energií v Rusku, alebo deindustrializáciu SR. Môžeme ísť aj samostatnou cestou a nerešpektovať niektoré nariadenia EU a nakúpiť v Rusku bez toho, aby sme likvidovali slniečkárov v EU. To bude mať možno…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke hríby nazbierané v Malej Fatre v obci Strečno, okres Žilina

Autor: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Predpoveď počasia na pondelok

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V pondelok (26.9.) má byť polooblačno až oblačno, na východe prehánky. Teploty 14 až 19 stupňov Celzia Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné teploty 16 až 19 stupňov C. Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné…

Chmelár v súvislosťou s reakciami na protesty varuje: Spôsob, akým sa u nás postupne obmedzujú občianske práva a slobody, je alarmujúci

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   V plnom znení vám prinášame komentár komentátora a analytika Eduarda Chmlelára. Pôvodne ho uverejnil vo svojom profile na sociálnej sieti „Mám jedno veľké želanie, aby dejiny slovenského národa prestali byť dejinami pomsty,“ zapísal si počas Nežnej revolúcie do pripravovaného prejavu na Námestí SNP v…

Prezidentka si želá, aby nepočujúci mali na Slovensku podmienky sa realizovať

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová si želá, aby Slovensko bolo pre nepočujúcich miestom, v ktorom majú podmienky sa realizovať. Pri príležitosti septembrového Medzinárodného týždňa nepočujúcich to uviedla na sociálnej sieti Hlava štátu pritom poukázala, že nepočujúci sa stretávajú s bariérami, ktoré si mnohí neuvedomujú.…

Fico: Jeden z najznámejších udavačov hovorí, že časť výpalného mala ísť vtedajšiemu ministrovi financií Hegerovi

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Jeden z najznámejších udavačov Michal Suchoba hovorí, že ho vypaľoval súčasný prezident Finančnej správy Žežulka a že časť výpalného mala ísť vtedajšiemu ministrovi financií Eduardovi Hegerovi, na sociálnej sieti to uviedol líder strany Smer-SD Robert Fico Fico sa odvoláva na uniknutú komunikáciu Suchobu, ktorý…

Pellegriniho Hlas sa podľa Matoviča spriahol so Sulíkovou SaS. Po relácii začali obviňovania z klamstiev

0 icon

Bratislava 25. september 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto: screenshot/RTVS, TASR-Martin Baumann)   Minister financií a líder najsilnejšej koaličnej strany OĽaNO Igor Matovič v nedeľňajšej relácii O 5 minút 12 vyhlásil, že disponuje informáciami, podľa ktorých predseda liberálnej strany Sas Richard Suík aj proti vôli polovice svojho poslaneckého klubu sľúbil Petrovi Pellegrinimu predčasné…

Brit, ktorého prepustili z ruského zajatia, hovorí o pekle na zemi. 24 hodín ABBA a zásah elektrickým prúdom

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/thesun/Foto:screenshot)   "Posledných šesť mesiacov boli najhoršie dni môjho života. Na fronte bolo toľko mŕtvol, že to vyzeralo ako v zombie apokalypse," priznal v rozhovore pre denník The Sun Brit Sean Pinner, ktorého tento týždeň prepustili z ruského zajatia Podľa Pinnera sa vzdal, pretože ho obkľúčili…

Djokovič uspel aj vo štvorhre, Tím Európy viedol 8:4

0 icon

Londýn 25. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kin Cheung)   Tenisti Tímu Európy viedli po sobotných stretnutiach na Laver Cupe v Londýne nad Tímom sveta 8:4. Misky váh na stranu Európanov opäť naklonil Srb Novak Djokovič, ktorý vo večernom singli zdolal Američana Francesa Tiafoa 6:1, 6:3 a potom pomohol k úspechu aj…

Moderátor TA3 naložil politikom: Môžete sa hanbiť

0 icon

Bratislava 25. september 2022 (Foto: screenshot/TA3)   Kontroverzný moderátor televízneho kanála TA3 Richard Dírer, ktorý pred časom zdvihol tlak mnohým divákom, sa najnovšie sťažuje na politikov. Nepáči sa mu, že politici rozoštvávajú „túto krajinu“ a myslí si, že by sa preto mali hanbiť Richard Dírer z TA3 sa rýchlo otriasol z…

Kolíkova, travička studní

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V čase, keď sa už zdalo, že aj Sulík začína chápať, že predčasné voľby sú jediným riešením, elegantné riešene súčasnej politickej mizérie podlo skomplikovala jeho poslankyňa Kolíková Ústavný zákon, ktorý umožňuje predčasné voľby, na tejto schôdzi prešiel do druhého čítania. Vzápätí na to…

Tabák po obvineniach z fyzického napadnutia vyrozprávala vlastnú verziu. Cigánikovej odporúča test na drogy

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:FB)   Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková podáva trestné oznámenie na Romanu Tabák (Sme rodina). Tvrdí, že ju fyzicky napadla v bratislavskom podniku. Teraz prehovorila Tabák Aj keď sa Tabák sprvu oficiálne nevyjadrila, na sociálnej sieti zdieľa záhadné odkaz krátko potom, ako Cigániková zverejnila status…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Pomajdanová excelencia predčasné voľby asi nedovolí

0icon

Dnes (25.9.2022) sa konajú v Taliansku predčasné parlamentné voľby. Nejdem sa teraz zaoberať tým, čo vyvolalo v Taliansku predčasné parlamentné voľby, ale chcem len poukázať na to, že predčasné voľby sú vo vyspelých demokraciách úplne štandardné (teda, ak Taliansko spĺňa túto euroatlantickú definíciu). U nás sme už tiež mali dočinenia…

Pavel Pakoš

Moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“ ?

0icon

Kardinál Gerhard Ludwig Müller v novom rozhovore prezradil , že počas diskusií na nedávnom stretnutí kolégia kardinálov v Ríme, ktoré sa konalo 29. – 30. augusta, novovymenovaný kardinál a kľúčový pápežský poradca naznačil, že moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“. Müller uviedol, že kardinál Gianfranco Ghirlanda, SJ, kanonick&yacut

Patrik Spišiak

Rast cien prekvapil väčšinu ekonómov napriek tomu, že bol ľahko predpovedateľný

0icon

Tento článok som publikoval už v apríli, ale dnes je ešte aktuálnejší.  

Marek Brna

Pred 1989 a po

0icon

Súčasná situácia je vyslovene chaotická. Už pekných pár rokov krysy mútia vodu. Takto lovia. Zmätok a napätie. O čo ide? Vážení, zorientujme sa. Stručne k podstate veci. Z nášho pohľadu mali pred 89.rokom USA vplyv (profit) po východnú hranicu Rakúska a Západného Nemecka. Teraz majú už cca 3 desaťročia vplyv…

Erik Majercak

Ideme prvou fázou deindustrializácie. Ciele špeciálnej operácie sa nedosahujú?

0icon

Máme na výber. Likvidácia slniečkárstva a slniečkárov v EU, zrušenie sankcií voči Rusku a nákup dostupných a lacných energií v Rusku, alebo deindustrializáciu SR. Môžeme ísť aj samostatnou cestou a nerešpektovať niektoré nariadenia EU a nakúpiť v Rusku bez toho, aby sme likvidovali slniečkárov v EU. To bude mať možno…

Armádny Magazín

Ukrajina spustila raketový útok na hotel v centre Chersonu. Zelenského kritik bol zabitý

0 icon

Ukrajina, 25.september 2022 (AM) – Kyjev spustil raketový útok na Cherson, cieľom bol hotel Play v centre mesta, kde boli novinári RT, ako aj bývalý poslanec Najvyššej rady Alexej Žuravko, ktorý bol horlivým odporcom Zelenského režimu a post-Majdanského vedenia Ukrajiny.  

Ďalšia ofenzíva? Napriek obrovským stratám sa ozbrojené sily Ukrajiny sa rozhodli pre protiútok na Svatovo z viacerých smerov

0 icon

Ukrajina, 25.september 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú vo vedení špeciálnej vojenskej operácie, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   V dôsledku rozsiahleho ostreľovania 14. a 92. mechanizovanej brigády pri meste Kupjansk v Charkovskej oblasti, ako aj 66. mechanizovanej brigády v obci Ščurovo v D

Je Európa zodpovedná za rozpútanie druhej svetovej vojny? Stará predvojnová Európa urobila obrovskú a v mnohom trestuhodnú chybu!

0 icon

Slovensko, 25.september 2022 (AM) – 1. Na základe versailleskej zmluvy v podstate spôsobila nástup Hitlera k moci. 2. Doviedla ho na prah vojny a obrátila jeho pozornosť na východ.   Nová, už povojnová Európa akoby prekonala staré chyby, hitlerovské zlo, nacizmus, vystavala európsky bezpečnostný systém, ktorý má predísť obrodeniu

September vo vojnových dejinách

0 icon

Slovensko, 24.september 2022 (AM) – Aj september patrí k mesiacom, ktoré sa veľakrát zapísali do dejín vojenstva. Napríklad z hľadiska jeho techniky tu výrazne prehovorila už bitka na Kulikovom poli medzi Rusmi a Mongolmi 21. 9. 1380, keď Rusi ako prví na svete použili prvok záložného pluku. Alebo hneď

Bitka pri Kadeši

0 icon

Egypt, 25.september 2022 (AM) – Bitka pri Kadeši bola jednou z najvýznamnejších bitiek staroveku. V bitke sa stretli vojská Egypta a Chetitov, oba národy bojovali medzi sebou o ovládnutie Blízkeho východu. Egyptské vojská viedol významný faraón Ramzes II. a chetitské vojská viedol chetitský pan

FOTO DŇA

Na snímke hríby nazbierané v Malej Fatre v obci Strečno, okres Žilina

Autor: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali