Tvrdé a logické pravdy – o slovensko-ruských vzťahoch a o sýrskom Aleppe

Bratislava 23. decembra 2016 (HSP/Foto:srspol.sk)

 

Dňa 14. decembra sa na pôde Únie slovenských novinárov preberali dve históriou dokázané pravdy. Prvou bola aktuálna otázka Slovensko-ruských vzťahov a druhou pozadie zdrojov víťazstva regulárnej sýrskej armády v sýrskom Aleppe.

Seminár o tvrdých a logických pravdách
Seminár o tvrdých a logických pravdách

Okrem členov novinárskej obce sme medzi sebou privítali aj členov Slovensko-ruskej spoločnosti a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zo základnej organizácie SZPB z Petržalky.

Referát k prvej téme mal predseda Slovensko-ruskej spoločnosti a člen Valdajského klubu JUDr. Ján Čarnogurský.

Podpredseda ÚSN Dušan Kerný túto tému označil za veľmi závažnú, „pretože dochádza k zlomu v hodnotení politického systému… JUDr. Čarnogurský dlhodobo sleduje oblasť rusko-slovenských vzťahov v širších súvislostiach“.

Ján Čarnogurský uchopil tému tak originálne, že pri jeho slovách by bolo počuť ihlu na zem spadnúť. Opýtal sa prítomných, vraj provokujúco, že či sme niekedy mali na našich stretnutiach tému vzťahu Slovenska k nejakej inej veľmoci? Slovensko-nemecké, Slovensko-americké… Druhá otázka bola – „a prečo máte tému Slovensko-ruských vzťahov?“

A pokračoval, že keď sa začne posudzovať táto téma, tak začneme napríklad už s Kollárovou Slávy dcérou (opri sa o mocné dubisko…). Potom si položil tretiu otázku, že prečo Kollár, básnik, napísal práve toto?

„Chcem tým povedať, že Slovensko a Rusko spájajú isté väzby… aj geopolitické a preto téma Ruska vždy na Slovensku opakovane vyvstane! V takej alebo onakej forme.“

Štúr so Slovanstvom a svetom budúcnosti išiel ešte ďalej, pretože tam písal v tom zmysle, že „Slovensko by sa malo vliať do ruskej ríše, že by sa malo stať nezávislým kniežatstvom…

Husák ešte v lete 1944 niesol do Moskvy dokument, v ktorom napísal asi to, že Slováci by radšej dali prednosť, aby sa stali zväzovou republikou ZSSR, než aby sa stali anonymnou súčasťou Československa….“

Ďalej J. Čarnogurský pripomenul spisovateľa Erenburga a jeho návštevu Slovenska v 30-tych rokoch minulého storočia, z čoho vyšli Reportáže zo Slovenska. „Uvádza sa tam, že Slováci sú najpodobnejší Rusom.“

„Jednoducho vidíme, že v dejinách sa stále opakujú momenty, ktoré hovoria o tom, že Slovensko a Rusko niečo spája, ako napríklad aj táto schôdza. Je to preto jasné, že bez ohľadu na ideologickú, či politickú orientáciu, medzi Slovenskom a Ruskom objektívne existujú také väzby, aké nie sú medzi Slovenskom a nejakým iným národom.“

„Keď takéto vzťahy existujú, ak sa zhodneme, že takéto vzťahy objektívne sú… tak potom je už doslova povinnosťou nás všetkých ich analyzovať a vyvodzovať z nich dôsledky“ povedal J. Čarnogurský.

Ďalej dodal, že trochu akoby chúlostivou otázkou je obdobie komunizmu. „Ja nie som prívrženec… ale keď skúmame javy, ktoré sa stali, tak Sovietsky zväz so svojím víťazstvom vo vojne sa hlavným spôsobom zaslúžil o obnovu hraníc Československa!… A nebyť sovietskeho víťazstva v 2. sv. vojne…  keď v Nemecku hovoríte o vojne, tak tam sa ňou myslí len Nemecko-sovietska alebo Nemecko-východná vojna a dokonca, keď si prečítate zostručnené nemecké dejiny, tak tam sa hovorí, že smerom na západ Wehrmacht kráčal ako nôž po masle, tam neboli žiadne závažne boje. Ani vo Francúzsku!…

Jednoducho povedané, odboj bol v slovanských krajinách (SNP, partizánska vojna v Poľsku, Juhoslávia…). Na Západe nič také nebolo! Sem, tam nejaká sabotážna akcia, ale žiadny vážny odpor proti Nemecku nebol.

To znamená, že len Sovietsky zväz bol zárukou toho, že naša republika obnovila… a že Nemecko je na hranici Odra-Nisa. Viete si predstaviť, žeby Nemecko po roku 1990 bolo v predvojnových hraniciach? Po Ostravu…

Trochu pateticky poviem, že máme byť za čo vďační a aby som to povedal vecne, opäť sa tu prejavuje reálny geopolitický záujem, aj ruský…“

Potom J. Čarnogurský prešiel k februáru 1948. „Čítal som spomienky „buržoáznych ministrov“, ako sa im kedysi hovorilo, ktorí podali demisiu. No keď ju Ján Masaryk nepodal, tak išli za Benešom, aby demisiu neprijal…

Prokop Drtina to popisuje, že Beneš ich prijal chladne, hoci tam boli aj jeho ministri… No Beneš im nepovedal, ako rozhodne a nakoniec ich demisiu prijal…

Viackrát som napísal, že Beneš bol najväčší politik v strednej Európe, pretože vedel odhadnúť geopolitické pomery a teda ako jediný odhadol, aký je geopolitický záujem Československa. A rozhodol asi správne!“

Poďme k roku 1968, ktorý dosť rozdielne prebiehal v Česku a na Slovensku. „Povedal by som, že v Čechách tak radikálnejšie protisovietsky a na Slovensku tak „soft“.

„Čiže vidíte, nakoniec, povedal to aj Bismarck, že jediná stabilita v politike je zemepis. Ako aj u nás, Čechy sú viac na západ a Slovensko na východ. Toto sa v historických okolnostiach prejavuje, rôzne prejavuje, ale sa prejavuje“, povedal Ján Čarnogurský a prešiel ku súčasnosti.

„Aké sú teraz dôvody, že niekto na Slovensku stále prorusky rozmýšľa a prejavuje sa?

Tak, ako sa v ekonomike hovorí, že má neviditeľnú ruku trhu, tak geopolitika má neviditeľnú, resp. pre odborníkov viditeľnú pozíciu národa, štátu. Niekde je zemepisne položený a z toho vyplýva, že s jedným štátom ma čosi spája viac, s iným menej, na tohto si musím dať pozor… Čiže tieto geopolitické väzby medzi Slovenskom a Ruskom naďalej existujú a treba im venovať pozornosť.“

Prvou otázkou pri vzniku medzinárodnej krízy je, „akého máme spojenca? Mohli by sme sa spoľahnúť na EÚ? Zatiaľ áno. Mnohí však upozorňujú, že EÚ by sa mohla rozpadnúť, no v Rusku o tom píšu ako o hotovej veci. Preto sa Rusi orientujú skôr na národné štáty, ktoré sa historicky ukazujú ako pevnejšie. Vidia v nich istotu a vypočítateľnosť.

Dejiny to zohrali tak, že minimálne v ostatných sto rokoch boli najväčšie problémy medzi Slovákmi a Maďarmi. Pre Maďarov sú historickým spojencom Nemci… A ako písal pred rokmi maďarský historik, že Maďari by chceli byť Nemcami karpatskej kotliny.

Čo z toho vyplýva? Poviem to tak, že nám nezostáva nič iné, než pestovať svoj vzťah k Rusku!!!

Pestovať však neznamená, že ich berieme „aj s chlpmi“, ale pestovať. No a to je problém, s ktorým sa často stretávame. Veľakrát počúvam postoj, že však my sme dosť proruskí, prečo nám tí Rusi neposkytujú väčšie výhody?

Lenže takto to nefunguje. Pestovať vzťah znamená na základe, povedal by som, vzájomných výhod.“

Na záver Ján Čarnogurský dodal: Slovensko-ruský vzťah nemôže byť len vzťahom Kollára, Štúra…, ale musí to byť náš súčasný vzťah. Pričom taký, s ktorým sa vážne zaoberáme. S tým, že sme pripravení aj na nejaké ústupky. (Viď cyklotrónové centrum, ktoré len vďaka Slovensku minimálne päť rokov zaťažovalo Slovensko-ruské vzťahy. Fico chodil roky do Moskvy a nikdy sa nevedel dohodnúť.) Tak také nie!“

Poznámka z Valdajského klubu: „Západ vníma Trumpa ako niekoho, kto je utrhnutý z reťaze, ktorý vraj ani nevie čo robí… Na Valdajskom klube Trumpovu pozíciu najjasnejšie sformuloval jeden americký profesor (J. Mearsheimer): Že v súčasnosti sú vo svete tri superveľmoci. USA, Čína a Rusko. A teraz vraj ide o to, aká bude medzi nimi konštelácia? „Hlavný (politický, mocenský…) vzťah v 21. storočí nebude USA – Rusko, ale USA – Čína. Preto je v záujme Spojených štátov aby pritiahli Rusko na svoju stranu“, povedal americký profesor.

Čo teda dnes robí Trump? Veď je to priťahovanie Ruska na svoju stranu! Čiže to, čo robí Trump, vôbec nemusí byť bláznovstvo!“, dokončil svoje rozprávanie predseda Slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský. 

Druhý referát predniesol arabský orientalista, prekladateľ, tlmočník, analytik a podpredseda KSS Ing. Jalal Sulejman, PhD.

„Musím povedať, že existujú nadčasové hodnoty“, začal J. Sulejman, „do ktorých obyčajná politika nemá čo zasahovať. Otázky, súvisiace s oslobodením, patria medzi nadčasové hodnoty“.

Napriek tomu, že Jalal sa narodil na okraji sýrskej púšte, nazdáva sa, že on a Slováci majú aj niečo spoločné. „Sú to Rusi, ktorí oslobodili moju novú vlasť a dnes participujú na oslobodení mojej starej vlasti.“

„Dňa 16. mája 1916 bola podpísaná ministrami zahraničia V. Británie a Francúzska Sykes-Picotova dohoda, na základe ktorej bola rozdelená Osmanská ríša a vznikli Irak, Jordánsko, Sýria, Libanon… Ministri chceli do toho zatiahnuť aj Rusko (neskôr ZSSR), ale Lenin to odmietol a prikázal Trockému, aby túto dohodu zverejnil. Práve na základe tejto dohody Blízky východ vyzerá tak, ako vyzerá.

Zdá sa, že po sto rokoch má niekto túžbu zmeniť tieto podmienky a Blízky východ nanovo podeliť. Ak sa pozrieme na situáciu posledných 5-6 rokov, od začiatku tzv. Arabskej jari, tak zistíme, že máme k dispozícii tri vízie:

  1. je čisto koloniálna vízia. O jej realizáciu sa usilujú USA s výdatnou podporou kľúčových hráčov EÚ, medzi ktorými je aj Nemecko.

Ropa určite časom skončí a jej náhradou je plyn. Preto treba štáty rozdeliť na tie, ktoré majú zásoby a na tie, cez ktoré sa má prepravovať.

  1. vízia odporu. Ak máme koloniálnu, tak logicky musí existovať aj vízia odporu.

Táto vízia je vedená Sýrskou arabskou republikou a niektorými libanonskými a palestínskymi národno-osloboditeľskými hnutiami. Vstúpil do toho odpor voči Američanom v Iraku v roku 2010 a táto vízia má výdatnú podporu a sympatie štátov BRICS. Sympatizuje s touto víziou aj Irán.

  1. vízia má náboženský charakter. Znamená to teda, že kľúčoví hráči tejto vízie chcú deliť arabský svet na základe nových etnických a náboženských kľúčov. Vízia je vedená Saudskou Arábiou, Katarom, Tureckom…

Aby sme pochopili to, čo sa naozaj v arabskom svete naozaj deje, netreba vnímať, že medzi týmito víziami existuje nejaký čínsky múr. Keď sa stretávajú záujmy, tak spolupracujú.

V súčasnosti na území SAR spolupracujú predstavitelia 1. vízie – koloniálnej s 3. víziou – náboženskou. S čistým svedomím sa dá povedať, že sa tu stretol transatlantický fašizmus s náboženským fašizmom. To, čo sa deje na území SAR je výsledok tohto spojenectva. Dokonca sa dá povedať, že tam už tieto vízie splynuli.

V čase dekadencie, úpadku, akonáhle poukážete na pár udalostí, ktoré sa dejú vo svete, v Rusku, Amerike, v Sýrii… a dáte ich dohromady, hneď vás obvinia z konšpiračných praktík. Analyzovať si ich…? Jednoducho, nesmiete to robiť! Máte konať len nalinkovane!

Lenže my nemôžeme takto žiť. Musíme si dávať veci dohromady.

Ak sa pozrieme dnes, reálny stav je nasledovný. Frontová línia sa tiahne na juhu v Jemene až po Krym. Na tejto línii stoja dve sily. Na jednej strane stojí sýrska armáda, Jemenčania, ľudový odpor s podporou Ruska. Na druhej strane stoja nábožensko-fašistické a transatlantické sily. To nie je hra, to znamená, že sme v totálnej vojne!

Posledný týždeň na území SAR došlo k prelomu. Tým, že oslobodené bolo druhé najväčšie a prvé ekonomicky najdôležitejšie mesto Aleppo. Na začiatku týždňa sýrsky prezident B. Assad povedal: „Američania prosia o prímerie! To prímerie nedostanú. Prehrali v Damašku. Prehrali v Homse a ich sen skončil v Aleppe… Skrátka, nevedia ani spracovať svoju prehru.

Predstavte si situáciu, že Brazília vyhrá nad Slovenskom vo futbale. Aké je to nadšenie? Predstavte si však, že tento zápas vyhrá Slovensko!

No a podobné je to aj v Sýrii. Sýrska armáda, s výdatnou pomocou ruských síl, porazila Američanov. To je nadšenie! Porazila ich tým, že USA sa päť rokov snažili zmeniť vládu v Sýrii a nedokázali to. Predtým hravo zmenili päťdesiat iných vlád.

Čo to znamená? Znamená to, že veľmoc, zvaná Spojené štáty americké nedokáže presadiť to čo chce!

Svedčí to aj o tom, že Ruská federácia sa nedala kúpiť. Saudská Arábia drzo ponúkala Putinovi peniaze. Mysleli si, že ešte existujú časy Borisa Jeľcina!

Rusko sa postavilo za svoju požiadavku a presadilo ju. Čo to znamená? Že Rusko je veľmoc!

Ešte raz sa opýtajme čo to znamená? Najsilnejšou krajinou v oblasti, ktorá má záujem o rozdelenie Sýrie, je Turecko. A Aleppo je hraničným mestom s Tureckom. Turecko vie, že akonáhle sa do Aleppa vráti normálny život, tak sýrska ekonomika začne napredovať. A režim Bašara Asada dostane od obyvateľstva ešte väčšiu podporu.“

„Na záver chcem povedať, že Európska únia, do ktorej sme vstupovali, bola úplne iná, ako tá, ktorá je tu dnes. Vtedy sme naozaj mohli povedať, že tu bola Európska únia, no dnes s čistým svedomím môžem hovoriť, že tu je „nemecká únia“, dodal Jalal Sulejman.

Zaznamenal Vladimír Mikunda

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Babiš a ďalší šéfovia vlád žiadajú EÚ o rýchle schvaľovanie nových vakcín

0 icon

Praha/Viedeň/Kodaň/Atény 20. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet)   Šéfovia vlád Českej republiky, Dánska, Grécka a Rakúska zaslali spoločný list predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi, v ktorom žiadajú o čo najrýchlejšie schvaľovanie nových vakcín proti koronavírusu Štvorica politikov - český premiér Andrej Babiš, rakúsky kancelár Sebastian Kurz a predsedovia vlád Dánska a…

EÚ pracuje na vytvorení certifikátu s QR kódom na zjednotenie pravidiel cestovania v Únii

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V Európskej únii (EÚ) pracujú na vytvorení certifikátu s QR kódom, ktorý zjednotí pravidlá cestovania v členských štátoch EU. Dnes počas rokovania vlády to povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). Spresnil, že v EÚ sa zhodli na tom, že by certifikát…

Demeš: Po „útoku na kapitol“ bude potrebné prijať regulácie sociálnych sietí. Trump môže skončiť za mrežami. To, že Twitter zrušil Trumpovi účet, je správne rozhodnutie

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   "Otec mimovládok" na Slovensku Pavol Demeš tvrdo skritizoval de facto už bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa za to, že je vraj zodpovedný za to, čo sa udialo 6. januára v americkom kapitole a volá po tom, aby boli sociálne siete štátmi regulované. Demeš…

Zaočkovanie tretiny Slovenska by podľa vedcov zabránilo 98 percentám úmrtí na COVID-19

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Zaočkovanie tretiny obyvateľov Slovenska vakcínou proti novému koronavírusu by zabránilo približne 98 percentám úmrtí na ochorenie COVID-19. Išlo by najmä o obyvateľov Slovenska nad 50 rokov, ktorí túto skupinu tvoria. V utorkovej online diskusii iniciatívy Veda pomáha to uviedli slovenskí vedci a odborníci…

Nedostatok certifikátov či problémy v logistike? Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje: Na potvrdenie o testovaní nie je výlučne určený modrý certifikát

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Na potvrdenie o testovaní nie je výlučne určený "modrý" certifikát. Na mobilnom odberovom mieste (MOM) si môžu dať občania potvrdiť aj dokument stiahnutý zo stránky ministerstva zdravotníctva. Nájdu ho pod názvom Potvrdenie o vykonaní testu. TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva…

Pozor na formuláre na podávanie daňového priznania k DPH

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/FinancnaSprava)   V pondelok, 25. januára 2021, je posledný termín na podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH za december 2020, resp. za 4. štvrťrok 2020. Pozor si však klienti finančnej správy musia dať na eFormulár, ktorý použijú. Upozorňujeme, že daňové priznanie je…

Srbi proti NATO: Podarí sa im získať kompenzácie za onkologické „vedľajšie účinky“ bombardovania ochudobneným uránom?

0 icon

Moskva 20. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Prvá žaloba v Srbsku proti NATO s požiadavkou náhrady škôd za onkologické ochorenia po bombardovaní Juhoslovanskej zväzovej republiky (JZR) muníciou s ochudobneným uránom v roku 1999 bude podaná na Belehradský Najvyšší súd k dnešnému dňu Podľa slov advokáta, ktorý materiály pripravuje, rozhodujúci význam bude…

Matovič sa bojí Sulíka. Má sľúbenú polovicu klubu Za ľudí. Ak bude chcieť položí vládu

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (HSP/Foto-Dano Veselský)   Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) vyhlásil, že SaS by mohla rozbiť koalíciu prostredníctvom vnútornej nejednotnosti strany Za ľudí. Priznal tiež, že minister hospodárstva Richard Sulík nakúpil antigénové testy od "dopredu vybranej firmy". Premiér Matovič 9. januára v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil,…

Podmanický: „Výzvy Naďa a Krajčího, aby policajti zasahovali proti zberu podpisov je tak bezbrehý hyenizmus a hulvátstvo, že ma zdvihlo zo stoličky“

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Starosta kysuckej obce Stará Bystrica a nezaradený poslanec parlamentu Ján Podmanický je aj napriek tomu, že niektorí občania žiadajú samosprávy o testovanie, osobne proti týmto "manévrom", ktoré sú podľa neho skôr rizikom pre zdravie, ako prínosom. Konzervatívec Ján Podmanický na sociálnej sieti priznal, že…

Administratívna záťaž pri odosielaní údajov za koncesionárske poplatky sa má podnikateľom odbúrať

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Povinnosť pre podnikateľské subjekty preukazovať vyberateľovi koncesionárskych poplatkov počet zamestnancov by sa mohla zrušiť. Po novom sa má zaviesť automatické pravidelné mesačné zasielanie údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti Sociálnou poisťovňou priamo vyberateľovi, ktorým je Rozhlas a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Fungujú lockdowny (okrem plánu na zničenie ekonomík) ? Publikované dokumenty

0icon

Ďalej uvádzame niekoľko publikovaných prác, ktoré zisťujú, že lockdowny  mali malú alebo žiadnu účinnosť (napriek neuveriteľným škodám), spolu s kľúčovým citátom alebo dvoma od každého: 1. „Neexistujú dôkazy o tom, že by reštriktívnejšie nefarmaceutické intervencie („ výluky “) významne prispeli k ohnutiu krivky nových prípadov v Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Iráne, Taliansku,…

Jozef Slávik

Sme takí, akí sme ....

0icon

Je to aj názov jednej populárnej pesničky od skupiny Elán, ktorá vypovedá o tom, akí v skutočnosti mladí ľudia sú. Môj blog je však určení všetkým nám, mladým, dospelým aj tým skôr narodeným. Málokto má odvahu postaviť sa pravde čelom, postaviť sa s neskrivenou chrbticou pred zrkadlo pravdy a vidieť…

Gustáv Murín

Je čas odísť - odkaz generálnemu riaditeľovi RTVS

0icon

Jaro, poznáme sa už viac ako 30 rokov a nebolo by tomu tak, keby som Ťa nepoznal, ako špičkového profesionála, čo najmä Rozhlas postavil na žiadúcu úroveň. V týchto dňoch Ťa opäť nepoznávam, ale z tej najhoršej stránky. V Slovenskej televízii som začínal ešte ako vysokoškolák na pozícii asistenta produkcie. Hneď na to som…

Patrik Spišiak

Je v súčasnej dobe politika zadlžovania nerozumná?

0icon

Mnoho ľudí, ktorí používajú zdravý rozum a sú proti zadlžovaniu si nevšimli, že doba sa zmenila a Slovensko má v súčasnosti menu Euro. To znamená, že naše ekonomické pôsobenie už nie je iba Slovensko, ale zasahuje všade, kde sa Euro používa. Čo to, teda pre bežného človeka znamená? Napríklad to,…

Robo Bačinský

Toto platím zo svojich daní? Čaputovej ,,uhlíkové“ farizejstvo, a Mikulca s Naďom, ako prototyp papalášstva???

0icon

V dobe, keď sa priamo pred očami Čaputovej rúca chod štátu, keď západu otrocky oddaní politickí diletanti demontujú demokraciu a z vlastnej krajiny si urobili s.r.o – čku, keď dochádza k úmrtiu nevinného generála v Kolíkovej base a tá sa z toho rehoce, keď reprezentanti štátu ignorujú vlastné nariadenia, keď…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Fakty o Čile, ktoré zmenia tvoj pohľad na túto krajinu!

0 icon

Mnoho ľudí si spája Čile s korením rovnakého mena a vznešenými horami, ktoré zaberajú široké územia tejto krajiny. Ako každý iný človek, aj obyvatelia tejto krajiny majú kultúrne zvláštnosti, ktorým cudzinci len ťažko porozumejú. Niektoré z ich zvykov sú ale také neobvyklé, že by mohli šokovať nepripraveného turistu. 1. Miestni obyvatelia majú…

Historické fotografie, ktoré ťa uchvátia!

0 icon

Historické fotografie nám môžu povedať veľa o minulosti. Fotografi sú obrovskou pomocou pre historikov, dokázali zachytiť najdôležitejšie udalosti a najzaujímavejšie fakty. Historické fotografie vedia jedným obrazom vysvetliť atmosféru celej éry. Bohužiaľ, najúchvatnejšie zábery sa do školských učebníc nedostali. Preto sa mohlo ľahko stať, že si nasledujúce historické fotografie nikdy nevidel,…

Tajomná správa z vesmíru - 2.časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o neznámom signáli, ktorý zachytil v roku 1977 istý astronóm Jerry R. Ehman a ktorý trval 72 sekúnd. Ba čo viac, vyzeralo to, akoby niekto signál s kódom 6EQUJ5, vysielal zámerne. Systém Big Ear neumožňuje prehľadávať vesmír. Funguje tak, že sa zameria na jedno miesto na oblohe a využije rotáciu Zeme.…

Mount Everest, najvyššia hora sveta, je o dva metre vyššia

0 icon

Presná výška najvyššej hory sveta, Mount Everest, je predmetom diskusií už viac ako 170 rokov, ale po tom, čo geológovia nazývajú doposiaľ najdôkladnejším prieskumom Mount Everestu, bolo dohodnuté konečné meranie. Rast Mount Everest, ktorý vyrastá asi dve metre od svojich predchádzajúcich oficiálnych meraní, údajne odzrkadľuje hrdosť Nepálčanov, ktorí zdieľajú horu so…

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Vo svete IT

Nahrajte si do ľubovoľného Xiaomi smartfónu ovládanie hlasitosti z MIUI 12.5

0 icon

Xiaomi koncom minulého roka predstavilo nadstavbu MIUI 12.5, ktorá priniesla viacero vylepšení. Odhliadnuc od nových funkcií vrátane desktopového režimu Semi-desktop, ktorý podporuje hŕstka zariadení, tak spoločnosť zároveň predstavila aj niekoľko dizajnových úprav rozhrania. Jednou zo zmien je aj nové grafické rozhranie ovládania hlasitosti zariadenia, kde okrem iného pribudla aj nová…

Qualcomm nečakane predstavil procesor Snapdragon 870. Pre aký typ zákazníka bude primárne určeným?

0 icon

Spoločnosť Qualcomm v prvej polovici decembra minulého roka predstavila mobilný procesor Snapdragon 888. Hoci sa špekulovalo, že po jeho boku bude predstavená aj Lite verzia procesora, tak sa tak nakoniec nestalo. Najnovšie však spoločnosť predstavila nový procesor. Rovnako však nejde o Lite verziu, ale o úplne nový model procesora Snapdragon 870. Snapdragon…

Vo Windows 10 sa objavila závažná chyba! Pomocou otvorenia tejto adresy, vám padne celý systém!

0 icon

Len niekoľko dní dozadu bezpečnostný analytik, Jonas Lyke, objavil vo Windows 10 závažnú chybu v NTFS, ktorá je schopnou znefunkčniť disk počítača. Dnes sa opäť dostáva Lykovi extra pozornosti, dôvodom je, že objavil ďalšiu väčšiu chybu v systéme Windows. Na tému upozorňuje portál bleepingcomputer. Závažná chyba, ktorú vyvoláte otvorením URL…

Nové Honor smartfóny s podporou mobilných služieb Google by mali prísť už o pár mesiacov

0 icon

Uvalenie sankcií na spoločnosť Huawei zo strany administratívy USA znamenalo pre čínskeho telekomunikačného giganta množstvo problémov, s ktorými sa potýka doteraz. Čínsky výrobca elektroniky musel siahnuť po úplne nových dodávateľoch, ako aj po vlastnom softvérovom riešení pre zariadenia Huawei a Honor, keďže nemohol využívať služby americkej spoločnosti Google. Situácia sa…

Zaujímavá diskusia: Dokáže arašidová chrumka zničiť Medzinárodnú vesmírnu stanicu?

0 icon

Vo vesmíre platí, že aj malý objekt, ktorý cestuje vysokými rýchlosťami, môže pre astronautov, ale aj vesmírnu stanicu, znamenať obrovský problém. Internetom sa však nedávno rozbehla diskusia, či by aj obyčajná chrumka mohla predstavovať vo vesmíre problém. Odpoveď priniesol portál IFL Science. V septembri minulého roka bola Medzinárodná vesmírna stanica donútená…

Armádny Magazín

Satanovskij o zatknutí Navaľného: Návrat bez triumfu

0 icon

Rusko, 20. január 2021 (AM) - Navaľnyj sa vrátil do Ruska z Nemecka. Dôvody nie sú také dôležité. Možno dostal príkaz - je čas stať sa posvätnou obeťou. Možno si naozaj chce vyskúšať kráľovskú korunu na hlave. Alebo sa rozhodli pokúsiť sa pod ním rozpútať masové nepokoje. Prečo je horší ako Tichanovská, Saakašvili alebo Pašinjan?

Japonsko plánuje vypustenie dreveného satelitu

0 icon

Japonsko, 20. január 2021 (AM) - Drevené satelity, ktoré by po dokončení svojej misie horeli bez toho, aby znečisťovali atmosféru sa pravdpodobne už o pár rokov budú vznášať nad našimi hlavami.   Ľudia ovládajú orbitálny vesmírny let niečo vyše 60 rokov a do vesmíru už bolo vyslaných asi 5 500

Kam chce namieriť svoje zbrane vojenské námorníctvo USA v najbližšom desaťročí

0 icon

USA, 20. január 2021 (AM) - "Zadržovať a víťaziť." Náčelník štábu Vojenského námorníctva USA admirál Michael Giday prezentoval Navigačný plán na najbližšie desaťročie. Hlavné v ňom je, že americké loďstvo má dominovať vo svetovom oceáne. Cieom globálnej kontroly je p

Izraelský analytik Kedmi: Kvôli Rusku nemôžu už Spojené štáty s nikým viesť vojnu

0 icon

Izrael, 20. január 2021 (AM) - Washington už nebude môcť odvrátiť pozornosť Američanov od vnútorných problémov pomocou nekonečných vojen kvôli vážnemu posilneniu ruskej vojenskej sily. Občiansky konflikt v USA dosiahol takú intenzitu, že už nie je možné „vypustiť paru“ pomocou ďalšej „malej víťaznej vojny“ v zámorí. Vyjadruje to s presved

Minister obrany Naď: „Rektorka im nepredĺžila zmluvu. Čo k tomu dodať, je to obrovská strata pre ľudstvo…“

0 icon

Slovensko, 19. január 2021 (AM) Na Akadémii policajného zboru v roku 2021 už ako pedagógovia nebudú pôsobiť poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a politológ Eduard Chmelár. Obaja známi akademici sa ako jedni z mála pravidelne kriticky vyjadrujú na adresu politikov súčasnej vládnej koalície.

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali