Slavica buduje Slovanský svet. Nezabúdajme na svoje korene, tradície a slávnu históriu – aby na nás boli hrdí aj naši predkovia, aj naši potomkovia

Nitra, 15. decembra 2017 (HSP/Foto: HSP – Eugen Rusnák)

 

Slovanstvo, Slovania, naša história, tradície, zvyky a budúcnosť slovanstva boli témami včerajšieho Valného zhromaždenia občianskeho združenia SLAVICA, ktoré sa večer konalo v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Na snímke členovia Slavice

V úvode k prítomným prihovoril zakladateľ a predseda združenia Miloš Zverina. Porozprával,  čo všetko sa členom združenia podarilo splniť v tomto roku. Pripomenul, že prvou veľkou akciou v tomto roku bol seminár o dejinách slovanstva a kozáctva, kozáckych zvykoch a obradoch, o teórii umenia SPASU „Psychoenergetická príprava Slovanov – SPAS“, ktorý sa uskutočnil 17. februára v priestoroch Slovenskej akadémie vied v Nitre a ktorý vyvolal obrovský záujem verejnosti. Počas seminára boli predvedené aj praktické ukážky kozáckeho bojového umenia.

Potom si všetci prítomní pozreli dokumentárny film o aktivitách občianskeho združenia Slavica v tomto roku. Ďalej Miloš Zverina spomenul na popularizačné prednášky o Slovanoch, ktoré sa uskutočnili v Zlatých Moravciach, Topoľčiankach, Nitre a Zvolene. Ich cieľom bola propagácia Slovanstva. Išlo o zhrnutie tém o Slovanstve vo viacerých oblastiach (písmo, symboly, dejiny, literatúra a pod.).

Porozprával o tom, ako sa členovia početnej slovenskej delegácie zúčastnili na 3. Jubilejnom  všeslovanskom zjazde, ktorý sa konal 26. mája až 3. júna v Moskve, v priestoroch Ruskej štátnej knižnice, potom sa účastníci lodi Kňažná Anastázia presunuli do Petrohradu, kde zjazd pokračoval v historickej budove Lavry Alexandra Nevského. Na Jubilejnom Všeslovanskom zjazde 17-člennú slovenskú delegáciu tvorili zástupcovia o.z. Slavica, Matice Slovenskej, Mladej Matice, Združenia Slovanskej vzájomnosti a Spolku slovenských spisovateľov. Na tomto zjazde vystúpil aj predseda o.z. Slavica Miloš Zverina.

Na snímke Miloš Zverina

Organizátori prezentovali dokumentárny film o tomto zjazde a histórii Slovanstva. Veľmi pozoruhodná záležitosť: tento film nakrútili ruskí dokumentaristi, bol venovaný histórii slovanstva, histórii Ruska a priebehu jubilejného Slovanského zjazdu. Medzitým v reportáži o zjazde ruskí dokumentaristi väčšinu času venovali práce členom slovenskej delegácie /možno ich zaujali slovenské kroje?/ a okrem inej hudby v tomto filme až dva razy znela krásna melódia slovenskej hymny – na začiatku a v závere filmu. Tak melódia slovenskej hymny očarovala ruských filmárov!

Ďalšou významnou akciou Slavice bol kurz Škola slovenského ornamentu, ktorý sa konal 16. júna v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre. Hlavnou prednášajúcou bola  PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD., ktorá účastníkom kurzu previedla základmi umenia od pravekých čias až po dnešnú, tzv. postmodernú dobu.

Potom sa 30. júna v Nitrianskej galérii konala v poradí už druhá konferencia Pôvodná kultúra Slovanov. Tento projekt vznikol ako priestor pre všetkých ľudí, ktorí sa venujú myšlienkam a tematike Slovanstva, či už v oblasti dejín, kultúry, histórie, umenia a podobne.

Na snímke Miloš Zverina

Tradičným najväčším podujatím v roku bol už 9. ročník slovanského Slavica festivalu v Nitre 5. júla. Súčasťou tohtoročného Slavica festivalu bol sprievod krojovaných folklórnych súborov, škola slovenského ornamentu a exteriérová výstava slovenského ornamentu. V rovnakom období 4. – 5. júla sa konalo aj podujatie Svet Slovanov, ktoré je pokračovaním projektu z minulého roku, kedy o.z. Slavica, slovenskí motorkári a ruský Motoklub Noční vlci z Moskvy na svojich zastávkach naprieč slovanskými krajinami kládli vence k pamätným miestam Slovanov, sadili lipy priateľstva, odhaľovali pamätné tabule a upevňovali tak vzťahy medzi Slovanmi. Tento rok Slavica spolu so slovenskými motorkármi pripravila pokračovanie projektu v Alekšinciach a Zlatých Moravciach.

Miloš Zverina porozprával o tom, že členovia združenia zorganizovali viacero tradičných stretnutí na Jankovom vŕšku. V priebehu týchto stretnutí patrioticky a proslovanský naladených ľudí sa riešili otázky staroslovienskej pôvodnej kultúry. Na stretnutiach prijali výzvu z Jankovho vršku. Na týchto stretnutiach sa zúčastnili aj zástupcovia občín zo Slovenska, Moravy, Sliezka a Čiech. Vyvrcholením týchto stretnutí boli Oslavy Slovanstva a štátnosti na Jankovom Vŕšku 29. augusta, kedy účastníci podujatia spojili oslavy Dňa ústavy a výročia Slovenského národného povstania s oslavami slovanstva a štátnosti. Preto sa nie náhodne tieto slávnosti konali práve v rodisku slovenských velikánov – Ludevíta Velislava Štúra a Alexandra Dubčeka.

Členovia Slavice sa zúčastnili aj na Slovanskom sneme Občín na Morave 9. – 10. septembra. Na tomto sneme vystúpil Miloš Zverina, Vladimír Lauber a Ján Kozák. Iba o niekoľko dní neskôr členovia Slavice sa zúčastnili na Druhom Belehradskom Slovanskom kongrese /28. – 30. septembra/, ktorý sa konal pri príležitosti 70. výročia slovanského kongresu, ktorý sa uskutočnil 8. až 11. decembra 1946 na rovnakom mieste za účasti prezidenta Juhoslávie Josipa Broza Tita a predstaviteľov delegácií slovanských krajín. Na týchto stretnutiach sa rozoberali problémy jednotlivých slovanských krajín a hľadali sa riešenia ďalšej spolupráce medzi týmito krajinami.

Členovia Slavice 8. októbra zorganizovali Túr na Velestúr. Tento pochod venovali podpore našej Staroslovienskej Kultúre a vďake našim Predkom. Na vrchu Velestúr pod runovým nápisom tejto významnej kultúrnej pamiatky, ktorá má niekoľko tisíc rokov, prečítali Vyhlásenie staroslovienskych rodov.

Sympatizanti a členovia Slavice zorganizovali akciu Sloboda Slovanom, ktorá sa konala v troch obciach – Šulekovo, Hlboké, Vrbovce a vyvrcholila práve v obci Vrbovce pri pamätníku Štúrovských Dobrovoľníkov. Na slávnostiach sa zúčastnili zástupcovia o.z. Slavica, Mladá Matica Nitra, Občina Nitrava, Občina Jihlava, Občina Javorník, Občiansky Tribunál, vojensky historicky klub Vrbovce, zástupcovia obce Vrbovce, emeritný biskup evanjelickej cirkvi Dr. Július Filo. Slovensku hymnu a pieseň Kopala studienku zaspieval výtvarník, básnik a spevák ľudových piesni Jaroslav Hargaš spolu z účastníkmi slávností.

V polovici októbra členovia Slavice vycestovali na týždeň do Moskvy, kde sa stretávali so záujemcami, ktorí sa mienia pripojiť k akcii Slovanský svet a podieľať sa na rozvoji spolupráce slovanských národov. Zúčastnili sa na veľkolepom šou ukončenia sezóny motoklubu Noční vlci a stretli sa s predsedom klubu Alexandrom Zaldostanovom. Rozprávali sa s nim o spolupráci na projekte Svet Slovanov.

Hneď na to členovia Slavice sa 29. októbra zúčastnili na Oslavách Slovanstva v rodisku Jána Kollára /Mošovce, Turiec/. Uctili si pamiatku tohto velikána našich dejín a slovanskej vzájomnosti. Potom pracovali na Medzinárodnej odbornej konferencii Slovanstvo 2017 na Morave. Na konferencii sa diskutovalo aktuálnych otázkach súčasnosti a úlohe slovanských národov v dnešnej dobe a ich budúcnosti.

Miloš Zverina pripomenul, že v tomto roku členovia Slavice určite nebudú chýbať na dvoch podujatiach, ktoré sa uskutočnia 21. decembra v Dome Matice slovenskej v Nitre: Deň staroslovienskej kultúry /o 10. hod./ a Veča s Vladimírom Laubertom /o 16. hod./ a taktiež už tradične sa zúčastnia na silvestrovskom výstupe na Zobor.

Na snímke Miloš Zverina

Ďalej Miloš Zverina porozprával o aktívnej publikačnej činnosti združenia, pripomenul, že v tomto roku Slavica vydala niekoľko vzácnych kníh: dva diely unikátnej histórie Slovanstva – Bystvor 1 a Bystvor 2, knihu Staroslovienska omaľovánka, Škola slovenského ornamentu, brožúru Starodávna minulosť kozáctva a iné. Nasledoval krátky film – o vydaní knihy Bystvor 1 – novej histórie Slovanov.

Moderátor celého večer hovoril o tom, že sa členovia združenia Slavica zúčastnili na mnohých celoštátnych podujatiach a zorganizovali aj niekoľko významných vlastných podujatí: oslavy Dňa víťazstva na Slavíne, rozhovor na Slobodnom vysielači, akciu u pamätníka Ľ. Štúra v Nitre, Koncert Nikolaja Jemelina, Výstup na Zobor-Novoletie 7526 a pod.

Miloš Zverina porozprával o tom, že aj v budúcom roku združenie zorganizuje všetky svoje tradičné podujatia, bude aj naďalej propagovať slovanstvo, Slovanský svet a priateľstvo a spoluprácu všetkých slovanských národov. K najvýznamnejším podujatiam v budúcom roku budú patriť: výstava kníh v Dome Matice slovenskej v Nitre, Slavica festival 2018, Výstava Čaro slovenského ornamentu /OC centro, 1.7. – 30. júla/, akcie Svet Slovanov a sadenie líp, konferencia 2000 rokov z histórie Slovanov, seminár Védická kultúra, Slovanské fórum 2018 vo Vsetíne, Festival staroslovienskej hudby SLNOVRAT, Oslavy slovanstva v osobe Ľ. Štúra v Uhrovci, Oslavy slovanstva v osobe J. Kollára v Mošovciach a pod. V rámci slovanských a patriotických akcií združenie zorganizuje výstupy na vrch Zobor, Velestúr, Sitno a Devín.

Miloš Zverina prezradil, že v r. 2018 vydavateľstvo Slavica vydá niekoľko mimoriadne zaujímavých a vzácnych kníh: zborník Fórum Slavica 2010 – 2011, zborník Pôvodná kultúra Slovanov 1 – 2, zborník Symbol a ornament v živote Slovanov, históriu Slovanstva – Bystvor 3,4,5,  Rozprávky A. S. Puškina, brožúru Slovenská ornamentika a veľa iných publikácií.

Ďalej členovia Slavice diskutovali o výzve staroslovienskych rodov, udelili diplomy čestného člena o. z. Slavica najaktívnejším spolupracovníkom. O staroslovenskej kultúre a hudbe hovoril podpredseda združenia a známy hudobník Drahoš Dalloš. O svojej činnosti porozprávali členovia Mladej matice a iných národniarskych a slovanských organizácií.

Veľmi zaujímavé skúsenosti z propagácie slovanstva prezradil hosť z poľského Zakopaného Marek Globoczowski, ktorý navrhol vystúpenie poľského divadelného súboru na Slovensku. Vo svojom repertoári totiž má hru o goralských zbojníkoch. Podčiarkol, že táto hra rozpráva o  spoločnej poľskej a slovenskej histórie.

Aj hosť z Moravy Zdeněk Říha hovoril o skúsenostiach českých a moravských kolegov, navrhol spoločné autobusové zájazdy do miest spojených so slovanskou históriou. Na výročnej schôdze vystúpilo takmer 20 účastníkov, ktorí porozprávali o činnosti svojich slovanských spolkov, navrhovali nové podujatia a spoločné akcie na propagáciu slovanstva. Slovanstvo, Slovania, naša história, tradície, zvyky a budúcnosť slovanstva – to sú témy, ktorým sa združenie Slavica bude aj naďalej venovať a propagovať Slovanstvo a rozvíjať spoluprácu medzi slovanskými národmi.

Eugen Rusnák

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Okres Bratislava dosiahol vo vekovej kategórii nad 50 rokov zaočkovanosť 75 percent

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Robert F. Bukaty)   Okres Bratislava dosiahol vo vekovej kategórii nad 50 rokov zaočkovanosť 75 percent. Informovali o tom na sociálnej sieti analytici projektu Dáta bez pátosu. Vďaka dosiahnutiu tejto hranice a na základe COVID automatu by sa mohol podľa matematikov od pondelka 27. septembra celý…

Klus považuje EÚ za rozhodujúceho spojenca v boji s koronavírusom

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Európska únia (EÚ) bola a je pre Slovensko rozhodujúcim spojencom v boji proti koronavírusu a dnes je kľúčovým motorom globálneho zápasu, keď sprostredkúva stovky miliónov vakcín celému svetu. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS)…

Minulý týždeň bolo vykonaných 155.217 samotestov, pozitívnych bolo 730

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Pavel Neubauer)   Od začiatku septembra bolo ministerstvu školstva nahlásených ako vykonaných 195.172 samotestov na COVID-19, o ktoré prejavili pred začiatkom školského roka záujem rodičia žiakov. Vyplýva to z údajov, ktoré vypĺňajú školy prostredníctvom online formulára Týždenné hlásenie škôl podľa školského semaforu. Za uplynulý týždeň…

Šatan sa uchádza o post v Rade IIHF, v sobotu v ruskom Petrohrade zvolia aj nástupcu prezidenta Fasela

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan je jedným z uchádzačov o členstvo v Rade Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Voľby sa uskutočnia v sobotu na Kongrese IIHF v ruskom Petrohrade, kde si zástupcovia členských asociácií zvolia aj nového prezidenta federácie Žezlo…

Bývalú šéfku Slovenského pozemkového fondu Adrianu Šklíbovú prepustili z väzby

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR–Jaroslav Novák)   Bývalú šéfku Slovenského pozemkového fondu (SPF) Adrianu Š. prepustil prokurátor 3. septembra z väzby na slobodu. Vyplýva to zo stanoviska Generálnej prokuratúry (GP) SR. Informoval o tom Denník N "O prepustení obvinenej A. Š. rozhodol na základe žiadosti o prepustenie z väzby a…

Vo vyšetrovaní kauzy Čapí hnízdo podľa Vrchného štátneho zastupiteľstva nastali pochybenia

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Dozorujúci štátny zástupca v kauze Čapí hnízdo pochybil. Podľa prieskumu Vrchného štátneho zastupiteľstva v Prahe bezodkladne nereagoval na nové informácie týkajúce sa možného výsluchu svedkov, čo spôsobilo prieťahy v trestnom konaní. Informoval o tom vo štvrtok portál iROZHLAS.cz. Pražská vrchná štátna zástupkyňa…

Vitaj Slovenský časopis historický

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Archív)   Demokratické médiá nás každým dňom kŕmia zmesou negatívnych až depresívnych informácií. Osobitne v posledných mesiacoch nastalo doslovné vymývanie mozgov (brainwashing) covidovo-vakcinačnou propagandou. Nečudo teda, že bežný občan sa nedozvie prakticky nič podstatné z kultúry, nič o nových archeologických či historických poznatkoch. Ani to, že…

Na covid ochoreli dvaja plne zaočkovaní rakúski biskupi, ktorí boli na omši s pápežom

0 icon

Viedeň 23. septembra 2021 (TASR/HSP/teraz/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Dvaja rakúski biskupi, ktorí sa 12. septembra v Budapešti zúčastnili na omši pápeža Františka, sa nakazili koronavírusom. Obaja sú pritom plne zaočkovaní, informoval v stredu rakúsky denník Der Kurie Eisenstadtský biskup Ägidius Zsifkovics (58) bol na ochorenie COVID-19 pozitívne testovaný v pondelok, uviedol…

KDH získalo nového konkurenta. Bude to zaujímavý zápas o kresťanského voliča

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook-KDH)   Zmenilo sa KDH od čias Hlinu, ktorý z neho chce otvorene urobiť CDU? Dá sa povedať, že áno ale asi nie tak, ako očakávali voliči, ktorí s týmto Hlinovým nápadom boli nespokojní Nevýrazný Milan Majerský na pozícii predsedu ovládaný svojou dnes už manželkou Miriam…

Havlíček: ČR začína čerpať národný plán obnovy

0 icon

Praha 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Michal Pavelka)   Česká republika začína čerpať prostriedky z národného plánu obnovy a odolnosti (NPO). Oznámil to vo štvrtok na Twitteri český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček "Po mojom podpise z minulého týždňa práve dorazila zmluva podpísaná komisárom P. (Paolom) Gentilonim. Budúci týždeň očakávame prvých…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 4. časť: Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja...

0icon

... a ja ti poviem, kto si. Riešenie tejto výzvy ešte na chvíľku odložíme. Tretie zamyslenie „na okraj“ sme ukončili otázkou, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: –…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0 icon

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

Ako by to vyzeralo, ak by známe značky začali vyrábať neočakávané výrobky

0 icon

Ruský návrhár predstavil sériu obrázkov, na ktorých zobrazuje ako by to asi vyzeralo, ak by sa niektoré známe značky rozhodli vyrábať veci z úplne iného odvetvia, akému sa venujú. Ilya Kalimulin sa rozhodol vyjadriť svoje myšlienky v sérii obrázkov, ktoré zverejnil na tejto webovej adrese. Výsledky sú naozaj zábavné a niekedy až prekvapujúce. Rozhodli…

Alpská bašta a posledný odpor nacistov

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny, ktorej udalosti nenechávajú chladnými ľudí ani do dnešných dní. Generál Omar Bradley si bol istý, že si spojeneckí velitelia robili veľké starosti kvôli tomu, ako sa Nemci pripravujú k „poslednému odporu“ v „alpskej bašte“, v pásme pevností v juhozápadnom Nemecku a Rakúsku.…

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0 icon

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

Armádny Magazín

Kalašnikov testuje nový ľahký guľomet RPL-20

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Nový ľahký guľomet RPL-20, ktorý vyvinul koncern Kalašnikov, vstúpil do testovacej fázy. Hovoril o tom hlavný konštruktér koncernu Sergej Urzhumcev. Podľa generálneho projektanta guľomet k dnešnému dňu dosiahol štádium testovania prototypov, aby sa potvrdil jeho súlad s požiadavkami zákazníka. V rozhovore pre RIA Novosti Urzhumcev nehovori

Náčelníci generálnych štábov ruských a amerických ozbrojených síl sa stretli vo Fínsku

0 icon

Fínsko, 23.september 2021 (AM) – Vo Fínsku sa uskutočnilo stretnutie medzi náčelníkmi generálneho štábu armád Ruska a USA. Podľa tlačovej služby ruského ministerstva obrany generál armády Valerij Gerasimov rokoval so svojim americkým náprotivkom generálom Markom Millim.   Stretnutie rusk

„Zradiť znamená predvídať včas.“ Politológ o tureckom prezidentovi

0 icon

Turecko, 23.september 2021 (AM) – Hlava Turecka Recep Tayyip Erdogan na pôde OSN opäť obvinil Rusko z anexie Krymu a porušovania práv krymských Tatárov. Politický analytik Aleksey Anpilogov vysvetlil pozíc

V nasledujúcich troch rokoch Rusko vynaloží na obranu takmer 11 biliónov rubľov

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Ruské výdavky na národnú obranu v roku 2022 budú predstavovať viac ako tri a pol bilióna rubľov, čo je o 400 miliárd viac ako v aktuálnom roku, vyplýva z vysvetliviek k návrhu federálneho rozpočtu.   V projekte sa tiež uvádza, že v roku 2024 sa suma…

V Škótsku budú postavené malé bojové lode pre Ukrajinu

0 icon

Škótsko, 23.september 2021 (AM) – Ako súčasť dohody o programe vylepšenia ukrajinských námorných spôsobilostí (UNCEP) podpísanej s britskou vládou v októbri 2020 spoločnosť Babcock postaví vo svojom zariadení Rosyth pre Ukrajinu najmenej jeden, pravdepodobne dva rýchle námorné útočné člny (FIAC).   P50-U bude vzhľadom na svoju veľkosť silne vyzbrojená, aby posk

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali