Ruský veľvyslanec na Slovensku Alexej Fedotov v exkluzívnom rozhovore pre RIA-Novosti porozprával o rusko-slovenských vzťahoch

Bratislava 24. mája 2019 (HSP/Ria.ru/Foto:Veľvyslanectvo Ruskej federácie)

 

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexej  Fedotov poskytol rozhovor pre ruskú informačnú agentúru RIA-Novosti, v ktorom porozprával o histórii rusko-slovenských vzťahov, súčasnej situácii a prezentoval svoju víziu do budúcnosti

Na snímke veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexej Fedotov

Medzi Ruskom a Slovenskom boli vždy dosť srdečné vzťahy. Zmení sa táto situácia po nástupe do funkcie novej prezidentky Slovenska, je urovnaný konflikt medzi Moskvou a Bratislavou, ktorého dôsledkom bolo vzájomné vypovedanie diplomatov a ako sa teraz v Slovenskej republike stavajú k projektu Severný prúd – 2? V rozhovore pre RIA-Novosti o tom porozprával ruský veľvyslanec Alexej Fedotov.

 

V júni si začne plniť svoje povinnosti nová prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. Môže to mať vplyv na vzťahy medzi našimi krajinami?

Myslím si, že prv než odpoviem na túto otázku, je potrebné opísať celkovú situáciu a súčasný stav vzťahov medzi Ruskom a Slovenskom. Aby sme lepšie pochopili, s čím sa stretne ktorýkoľvek politický činiteľ, ktorý nastupuje do funkcie.

Určitým druhom lakmusového papiera našich vzťahov sú pravidelné kontakty politikov obidvoch krajín. V posledných rokoch Rusko niekoľkokrát navštívil bývalý predseda slovenskej vlády Róbert Fico a predseda parlamentu Andrej Danko. Danko bol pred niekoľkými dňami prítomný na oslavách Dňa víťazstva na Červenom námestí a koncom júna má v úmysle opäť navštíviť Rusko s veľkou skupinou podnikateľov. Prebieha príprava návštevy súčasného premiéra Petra Pellegriniho v našej krajine. Pravidelne sa stretávajú hlavy MZV obidvoch krajín Sergej Lavrov a Miroslav Lajčák. Podľa môjho názoru takýto intenzívny dialóg na vysokej úrovni svedčí o veľkej zainteresovanosti politikov obidvoch krajín na rozvoji vzťahov vo všetkých oblastiach života.

Čo sa týka pani Čaputovej, ktorá bola zvolená za prezidentku Slovenska koncom marca a 15. júna nastúpi do svojej funkcie, ona sa ešte len bude musieť zorientovať v situácii v zahraničnopolitickej oblasti a oznámiť svoje priority. Dúfame, že aj ona prispeje k rozvoju dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Ruskom.

 

V roku 2019 Slovensko predsedá OBSE. Ako hodnotíte z tohto pohľadu činnosť Bratislavy v prvej tretine roka?

Slovensko ako predsednícka krajina OBSE vyhlásilo svoj program a snaží sa ho plniť. Pri tom treba chápať, že dosiahnuť úspech na tomto poli môže len vtedy, ak bude mať podporu takých veľkých hráčov ako je Rusko.

Bratislava označila za jednu z hlavných tém svojej činnosti situáciu na Ukrajine. Všetky krajiny, ktoré sa tak alebo inak podieľajú na upokojení situácie v tejto krajine, majú záujem vyriešiť tento konflikt čo najskôr a čo najcivilizovanejšie. A Slovensko je k tomu ešte aj bezprostredný sused Ukrajiny, preto veľmi pozorne sledujeme prácu terajšieho predsedu OBSE, šéfa MZV republiky M. Lajčáka, ktorý už v tejto funkcii navštívil aj Kyjev, aj priamo východ Ukrajiny, potom sa podelil o svoje dojmy z týchto ciest a aktívne pokračuje v práci v tejto oblasti.

Program slovenského predsedníctva v OBSE zahŕňa celkovo mnoho dôležitých podujatí. V Bratislave sa už konali medzinárodné konferencie na značne vysokej úrovni venované boju s antisemitizmom, s medzinárodným terorizmom, ako aj kybernetickej bezpečnosti. Aktívne sa zúčastňujeme na príprave takýchto akcií a snažíme sa o to, aby boli v programe ich práce bezpodmienečne zohľadnené naše záujmy.

Ale celkove si myslím, že je zatiaľ predčasné hodnotiť činnosť Slovenska ako predsedníckej krajiny OBSE. Do konca roka ešte musí prejsť značnú a do určitej miery hlavnú časť tejto cesty.

 

Na konci minulého roka bol z Bratislavy vypovedaný ruský diplomat, ktorý bol podozrivý zo špionážnej činnosti. Moskva odpovedala recipročne. Môžeme teraz povedať, že tento incident je už urovnaný? Bola nájdená náhrada za vyhosteného pracovníka veľvyslanectva? Objavuje sa teraz táto téma nejakým spôsobom v rozhovoroch so slovenskou stranou?

Po prvé, o kádrových otázkach sa principiálne nediskutuje. Po druhé, to, že došlo k takej výmene, samozrejme nenapomáha, zlepšeniu atmosféry vo vzájomných vzťahoch.

My chápeme, že rôzne udalosti sa môžu udiať z rôznych dôvodov. Ale každý, kto prijíma nejaké rozhodnutie ohľadom Ruska, našich predstaviteľov, musí mať vždy na pamäti, že za tým určite bude nasledovať adekvátna odpoveď. V niektorých prípadoch – symetrická, v iných – asymetrická. To sa týka aj politických rozhodnutí, aj otázok spojených s personálom. V tomto prípade prebehlo konanie takéhoto druhu a nikto viac sa k tomu nevracia, ani my, ani slovenská strana.

 

Slovensko ako člen Európskej únie a NATO, solidárne s inými západnými krajinami podporilo protiruské sankcie. Ako to ovplyvnilo rozvoj jeho obchodno-hospodárskych vzťahov s Ruskom?

Áno, Slovensko bolo v rámci plnenia spojeneckých záväzkov nútené podporiť zavedenie protiruských sankcií. Ale vedúci predstavitelia ich súčasne viackrát označili za nezmyselné. O to viac, že všetci, myslím si, chápu, že z politického hľadiska sú úplne zbytočné a žiadnym spôsobom nemôžu zmeniť rozhodnutia prijaté Ruskom, konkrétne ohľadom Krymu. Všetkým je tiež jasné, že rozhodnutia o sankciách môže prijímať len Bezpečnostná rada OSN. Okrem toho si myslím, že slovenská strana chápe, že Západ využíva sankcie ako nástroj nečestného konkurenčného boja. Nezodpovedajú žiadnym politickým reáliám. Preto miestni podnikatelia spolu so svojimi ruskými partnermi od samého začiatku hľadajú nové cesty rozvoja spolupráce. Tento proces prebieha na úrovni jednotlivých podnikov a regiónov, aktívne ho podporujú rôzne spoločenské a profesijné združenia. A tiež osobitnú, vedúcu úlohu tu zohráva medzivládna komisia na čele s ministrami Ministerstva priemyslu a obchodu Denisom Minturovom na našej strane a Ministerstva hospodárstva Petrom Žigom na strane slovenskej. Po poklese v roku 2014 vyvolanom protiruskými sankciami pozorujeme v súčasnosti určitý rast v rozvoji obchodno-ekonomickej spolupráce medzi našimi krajinami. Napríklad, v roku 2018 vzrástol objem obchodu o 13,7 % a dosiahol okolo šesť miliárd dolárov. Ale je to stále menej ako tomu bolo v roku 2013, keď objem obchodu predstavoval okolo osem miliárd dolárov. Keď hovoríme o hospodárskej spolupráci, zvyčajne pod tým chápeme vzájomnú súčinnosť v prvom rade po linke vlády. Ale chcel by som poukázať aj na ten veľký prínos, ktorý zaznamenávame v tejto, ale aj v iných oblastiach na strane poslancov z obidvoch krajín, počínajúc ich vedúcimi činiteľmi. Len v tomto roku sa na pozvanie predsedu Štátnej dumy Vjačeslava Volodina uskutočnili už tri návštevy jeho kolegu Andreja Danka v Moskve a teraz, ako som už spomenul, sa pripravuje ešte jedna, tento krát spolu so slovenskými podnikateľmi.

V obidvoch snemovniach ruského parlamentu existujú skupiny priateľstva so Slovenskom, ktorých členmi je celkovo 53 osôb. Veľmi aktívne sa prejavuje skupina priateľstva s Ruskom v slovenskom parlamente. Cesty, videomosty a iné formy kontaktov pomáhajú poslancom obidvoch krajín plniť príkazy voličov, vytvárať medzi poslancami a regiónmi nové styky a projekty.

Nedávno sa na Obchodnom zastupiteľstve RF v Bratislave konala prezentácia Uljanovskej oblasti, ktorú osobne viedol jej gubernátor Sergej Morozov, s ktorým sem pricestovalo viac ako 20 krajanov z radov podnikateľov. Po prezentácii sa mi Morozov priznal, že opätovne pre seba objavil Slovensko. Predstavitelia tunajšej podnikateľskej komunity prejavili nefalšovaný záujem o možnosti práce v tejto volžskej gubernii, položili množstvo konkrétnych otázok, prišli s nápadmi a želaniami. Doslova za pochodu sa rodili prvé spoločné projekty.

Môžem porozprávať o mnohých zaujímavých nápadoch na spoluprácu, ktoré sa už realizujú na území obidvoch krajín. Napríklad, slovenský závod na výrobu pneumatík MATADOR otvára výrobu v Nižnom Novgorode, na Lipeckom trhu aktívne pracuje spoločnosť ROKOSAN vyrábajúca organické hnojivá, plodne sa rozvíja spolupráca v oblasti spracovania kovov medzi slovenskou spoločnosťou MASAM a Aerokompozit Uljanovsk. Existuje dohoda o výstavbe v Rusku podniku na obnovu nášho parku obrábacích strojov, na ktorej sa budú podieľať aj českí špecialisti.

Ruskí podnikatelia zase prichádzajú na Slovensko so svojimi nápadmi, zakladajú tu spoločné podniky, napríklad v oblasti výroby softvéru je to spoločnosť Cifra sro a LPG Group, spoločnosť BM Group vyrába senzorové terminály, holografické a projekčné zariadenia, závod Izoľator zasa aktívne spolupracuje so slovenskou spoločnosťou VUJE. Takýchto príkladov je stále viac.

 

Slovensku patrí prvé miesto na svete vo výrobe automobilov na jedného obyvateľa, pracujú tu štyri veľké automobilky, ale vývoz áut do Ruska v poslednom období výrazne poklesol…

Môžem predpokladať, že je to spojené v prvom rade so znížením finančných možností Rusov, prejavuje sa úroveň cien, na základe čoho opäť stúpla popularita áut vyrábaných priamo na území Ruska, v prvom rade v Togliatti.

 

Nedávno sa vo Viedni konal medzinárodný kongres o železničnej doprave, v rámci ktorého sa aktívne diskutovalo o projekte výstavby širokokoľajnej trate, bolo podpísané memorandum o spolupráci Rusko, Slovensko a Rakúsko. Čo sa teraz deje v tejto oblasti?

Pripravuje sa dokumentácia, ktorá umožní posunúť sa ďalej s jasnou predstavou o finančných, technických a iných momentoch realizácie tohto projektu. Všetci účastníci už teraz chápu vzájomnú výhodnosť výstavby, pretože objem nákladov, prevážaných cez tento región z východu, z Ázie do Európy a späť rastie a budeš naďalej rásť.

 

Nie je celkom jasná situácia v slovenskom atómovom priemysle. V elektrárni Mochovce sa stavia 3. a 4. energetický blok podľa ruskej technológie, ale z prostriedkov miestneho podniku Slovenské elektrárne…

Také bolo rozhodnutie väčšinového vlastníka, spoločnosti Enel. Výstavba nových blokov značne mešká, významne zdražela v porovnaní s počiatočným projektom. Ale očakáva sa, že ku koncu tohto roka bude tretí blok nakoniec dostavaný a štvrtý, zdá sa, na budúci rok. Pri výstavbe blokov sa čiastočne používajú aj ruské zariadenia, ktoré dodal podnik NIKIMT – Atomstroj a ktorý je súčasťou štátnej korporácie Rosatom. Voči nim nemá slovenská strana žiadne výhrady.

Ruskí predstavitelia ponúkali Slovákom na všetkých úrovniach vrátane ministra Manturova akúkoľvek pomoc v otázkach výstavby nových blokov atómovej elektrárne Mochovce, vo všetkých etapách realizácie projektu, pri preberaní, pri skúšobnej prevádzke a podobne. Očakávame, že spustenie energoblokov a aj samotná ich prevádzka prebehnú úspešne z hľadiska bezpečnosti, aj reputácie. Myslím si, že pri priamej prevádzke blokov sa všetko ujasní. Nebudeme zabúdať ani na to, že palivo pre všetky slovenské atómové elektrárne dodáva ruská firma TVEL.

 

Vedúci predstavitelia Slovenska v posledných rokoch aktívne vystupovali proti výstavbe plynovodu Nord Stream – 2. Báli sa, že sa tým skončia dodávky plynu cez územie Ukrajiny a Slovenska a tak stratia mnohomiliónové zisky ako tranzitná krajina. Aký je terajší postoj Bratislavy k Nord Stream – 2?

Vyhlásenia sa ešte objavujú, ale celkovo je rétoriky menej, lebo Rusko vyhlásilo na vysokej úrovni, že tranzit plynu cez Ukrajinu do Európy bude zachovaný. V Bratislave chápu, že projekt Nord Stream – 2 bude určite zrealizovaný. Teraz sa diskutuje o tom, ako čo najlepšie využiť túto situáciu, konkrétne, prebehli obchodné rokovania s Gazpromom. Je menej emócii a podozrievania, veci sa stávajú jasnejšími. Experti kalkulujú, kto a na čom bude v týchto podmienkach zarábať.

 

To znamená, že aj vlk bude sýty aj ovca celá?

Jednoducho v tomto prípade nebol obraz taký jednofarebný ako si niektorí na začiatku mysleli, alebo áno, alebo nie, za alebo proti. Vysvetlili sme, že to pre nikoho nebude žiadna tragédia.

 

Slovensko často kladú za príklad v otázke starostlivosti o hroby krasnoarmejcov, ktorí tu padli v rokoch 1944 – 1945. Potvrdila to aj príprava k nedávnym oslavám Dňa víťazstva?

Vojensko-historická téma, v rámci ktorej prebiehajú práce zamerané na zachovanie a rekonštrukciu hrobov našich krasnoarmejcov zohráva vo vzájomných vzťahoch našich dvoch krajín veľmi dôležitú úlohu. Na území Slovenska je pochovaných 63 518 našich vojakov. Nachádza sa tu 160 pohrebísk. O všetky sa veľmi starostlivo starajú ako miestne orgány, tak aj samotní obyvatelia miest a obcí. Bývajú prípady, keď obyvatelia nejakej obce z vlastných prostriedkov cintorín zreštaurujú a potom nás pozvú, aby sme sa zúčastnili na jeho novom otvorení. Hoci aj Rusko vyčleňuje na tieto účely ročne okolo štvrť milióna eur.

Na Slovensku sa práve 9. máj oslavuje ako Deň víťazstva nad fašizmom. V Bratislave táto udalosť prebieha vždy veľkoryso, na vysokej úrovni. K pamätníku Slavín, ktorý sa nachádza neďaleko centra, aj tohto roku už tradične prišli vedúci činitelia krajiny, mnoho miestnych obyvateľov, krajanov, aby tu položili vence.

Tohto roku, koncom augusta bude republika oslavovať pre ňu veľmi dôležité jubileum – 75 výročie vypuknutia Slovenského národného povstania, najväčšieho protifašistického povstania v Európe v rokoch Druhej svetovej vojny. Je potrebné poukázať na to, že toto povstanie vypuklo v krajine, ktorej obyvatelia vo vojnových rokoch žili z každého hľadiska v celkovo dobrých podmienkach. Veď Nemci krajinu neobsadili, vládol v nej klerikálno-fašistický režim, ktorého vedúci činitelia spolupracovali s Hitlerom. Mnohí Slováci vstúpili počas vojny do radov 1. československého armádneho zboru Ludvíka Svobodu, ktorý bol súčasťou Červenej armády a zúčastnil sa bojov za oslobodenie rodného slovenského územia.

Pred poldruha rokom sme pomohli ruským filmárom natočiť veľmi zaujímavý film o činoch Svobodovho zboru pod názvom Útok na Duklu. Film sa pravdepodobne premietal vo všetkých slovenských mestách, aktívne si ho pozreli v školách, v knižniciach, v múzeách.

V tomto roku plánujeme zorganizovať festival dokumentárnych filmov o vojne a dve konferencie s účasťou ruských historikov. V žiadnom prípade to nie sú formálne podujatia, je o ne veľký záujem, dokonca aj medzi mládežou. Mnohí v krajine majú záujem na tom, aby sa rozvíjala vojensko-vlastenecká tematika, vplývala na vedomie dorastajúcej generácie, pomáhala nezabúdať, po prvé, na hrdinstvo dedov a otcov, a po druhé, pomáhala bojovať s prejavmi stúpencov klerikálno-fašistického režimu z vojnového obdobia, ktorí majú svojich predstaviteľov dokonca aj v republikovom parlamente.

 

V porovnaní s niektorými inými krajinami regiónu, v slovenských školách nielen že neklesá, ale neustále stúpa záujem o štúdium ruského jazyka.

Áno, ruský jazyk sa v súčasnosti vyučuje vo viac ako tisícke škôl, študuje ho okolo 60 tisíc žiakov. Pred troma rokmi boli v republike len dva bilingválne gymnáziá, kde sa v ruskom jazyku vyučovalo päť základných predmetov. Dnes je takých gymnázií už päť a ešte tri sa pripravujú na otvorenie.

Bol som na vyučovaní na týchto gymnáziách, zorganizovať v nich prácu nie je vôbec jednoduché. Teraz pripravujeme dohodu medzi ministerstvami školstva obidvoch krajín, ktorá umožní lepšie organizovať spoluprácu v tejto oblasti.

Je pochopiteľné, že výučbu konkrétneho cudzieho jazyka v podstate nevyberajú deti, ale ich rodičia. Ale na Slovensku sú tradície štúdia práve ruského, blízkeho slovanského jazyka dávne a silné. Tu je veľký záujem o ruskú kultúru, literatúru. Vzájomný záujem obidvoch národov pretrváva nejedno storočie.

V sovietskom období existovala tradícia priateľských kontaktov medzi oblasťami, okresmi a mestami. Začiatkom 90. rokov sa v dôsledku známych príčin tieto kontakty pretrhli, nemali sme čas na medzinárodné kontakty, riešili sme vlastné problémy. Ale v priebehu posledných rokov sa táto tradícia obnovuje, pričom nie na príkaz z hlavného mesta, ako kedysi, ale na základe želania miestnych orgánov a obyvateľov samotných miest a obcí.

Teraz už máme 26 spriatelených dvojíc, ktoré zorganizovali dve spoločné stretnutia, prvé v Bratislave, druhé v roku 2018 v podmoskovskom meste Vidnoje, tretie sa bude konať v tomto roku v Bratislave.

Účasť sa takýchto stretnutiach je nesmierne zaujímavá. Majú absolútne neformálny charakter, prebieha nenútený rozhovor na všetky témy – od organizovania miestneho hospodárstva až po spracovanie odpadu a vytvárania „múdrych miest“. Ale veľmi často sa takéto rozhovory končia úplne konkrétnymi dohodami o spolupráci v tých najrozmanitejších oblastiach.

Ani spolupráca vysokých škôl neobsahuje žiadnu politickú zložku. Zúčastňuje sa na nej 90 ruských a 30 slovenských vysokých škôl, pričom niektoré slovenské vysoké školy spolupracujú súčasne s 10 – 12 partnermi. Prebieha rozsiahla výmena medzi vyučujúcimi a študentmi, vznikajú zaujímavé inovatívne projekty.

 

Ani oblasť turizmu sa pravdepodobne nezaobíde bez inovácií?

Prirodzene. Stále viac ľudí prichádza na Slovensko alebo vycestúva odtiaľto do Ruska, ale nie s cestovnou kanceláriou, ale samostatne. Na základe reakcií, fotografií alebo videonahrávok, ktoré uvideli na internete si zvolia zaujímavú trasu. Uvediem jeden zaujímavý príklad. V západnej časti Slovenska je neveľké mestečko Holíč. Na prvý pohľad nie je ničím zaujímavé. Ale práve v ňom prenocovali prvýkrát po prehranej bitke pri Slavkove (teraz sa nachádza v Česku) vojská poľného maršala Kutuzova. A so žiakmi z tohto mesta sa nedávno, ako sa hovorí „skamošili“ deti z mesta Malojaroslavec z Kalužskej oblasti, kde sa v roku 1812, po ústupe Napoleona z Moskvy stretli v bitke jeho vojská s ruskými. Teraz sa obyvatelia dvoch neveľkých miest pravidelne navštevujú, vymieňajú si výstavy, zaujímavé exponáty, podieľajú sa na organizovaní rekonštrukcie dávnych bitiek. Myslím si, že vznik a podpora takýchto neformálnych kontaktov medzi obyvateľmi Ruska a Slovenska, bez ohľadu na ich vek, zamestnanie a bydlisko, najlepším spôsobom napomáha rozvoju priateľstva a spolupráce našich národov.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Sagan dostal prednosť pred Ackermannom. O zelený dres bude bitka, uvedomuje si Denk

0 icon

Bratislava 15. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/LaPresse -Marco Alpozzi)   Najlepší slovenský cyklista Peter Sagan tento rok po Gire d'Italia nebude chýbať ani na Tour de France (26. 6. - 18. 7.). Zatiaľ čo Wilco Kelderman bude lídrom nemeckej stajne Bora-Hansgrohe pre celkové poradie, Sagan by ním mal byť v šprintérskych a…

V Izraeli vlajkový pochod je skúškou novej vlády. Palestínčania vyhlásili Deň hnevu

0 icon

Jeruzalem 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ariel Schalit)   Niekoľko tisíc ľudí s izraelskými vlajkami v rukách sa v utorok v Jeruzaleme vydalo na pochod ulicami Starého mesta v rámci kontroverzného ultranacionalistického vlajkového pochodu. V Izraeli si ním pripomínajú výročie znovuzjednotenia mesta obsadením jeho východnej časti, ku ktorému došlo v roku 1967…

Prvou emisiou dlhopisov v rámci plánu obnovy po pandémii Európa získala 20 miliárd eur

0 icon

Brusel 15. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys)   Európska komisia (EK) v utorok získala 20 miliárd eur emisiou 10-ročných dlhopisov v rámci plánu na financovanie zotavovania 27-členného bloku z koronakrízy Šéfka EK Ursula von der Leyenová uviedla, že dlhopisy sa v úvodnej emisii predali za „veľmi priaznivých podmienok" a EK bude…

USA darovali Mexiku 1,35 milióna dávok vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson

0 icon

Mexiko 15. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-David Zalubowski)   Mexiko v utorok od USA dostalo ako dar 1,35 milióna dávok vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson. Dodávku z USA použijú na vakcináciu všetkých ľudí vo veku nad 18 rokov v mestách Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez a Reynosa, ktoré ležia pri…

Kabinet by mal v stredu odsúhlasiť nárok na dotované obedy aj pre deti dôchodcov a nezamestnaných

0 icon

Bratislava 15. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván, Pixabay)   Nárok na štátom dotované obedy v materských a základných školách majú mať okrem detí rodičov v hmotnej núdzi aj deti rodičov, ktorí sú poberateľmi dôchodku, opatrovateľského príspevku alebo nezamestnaní. Vyplýva to z poslaneckého návrhu novely zákona o dotáciách v pôsobnosti…

Sarkozy popiera previnenie v prípade financovania prezidentskej kampane

0 icon

Paríž 15. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Francúzsky exprezident Nicolas Sarkozy v utorok pred súdom poprel previnenie v prípade nelegálneho financovanie jeho volebnej kampane v roku 2012 Šesťdesiatšesťročný Sarkozy čelí obvineniam, že v kampani pred voľbami, v ktorých napokon podľahol socialistovi Fransoisovi Hollandovi, minul takmer dvojnásobok maximálnej zákonnej sumy 22,5…

Summit zdôraznil spoločné ciele EÚ a USA

0 icon

Brusel 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   EÚ a USA majú zodpovednosť pomáhať ľuďom pri ochrane ich živobytia, udržiavať ich v bezpečí, bojovať proti zmenám klímy a brániť hodnoty demokracie a ľudských práv. Uvádza sa to v záveroch summitu EÚ-USA, ktoré utorok popoludní prijali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der…

O podporu z eurofondov na zníženie dopadov koronakrízy môžu žiadať ďalšie nemocnice

0 icon

Bratislava 15. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Roman Hanc)   Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v boji s ochorením COVID-19 pre ďalšie nemocnice. Zdravotnícke zariadenia sa tak môžu uchádzať o európske peniaze. Rezort zdravotníctva o tom informoval v tlačovej správe „Z prostriedkov výzvy je…

Ľudskoprávne organizácie chcú, aby výbuch v Bejrúte vyšetrila OSN

0 icon

Bejrút 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bilal Hussein)   Desiatky ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International (AI) a Human Rights Watch (HRW) v utorok vyzvali členské krajiny Rady OSN pre ľudské práva, aby  vyšetrili minuloročný výbuch v prístave v libanonskom hlavnom meste Bejrút. Ako píše agentúra AFP, miestnym orgánom sa totiž príčinu tragédie dosiaľ…

Nemecko otvorilo vzdelávací kurz pre imámov

0 icon

Osnabrück 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Lino Mirgeler)   V severonemeckom meste Osnabrück otvorili praktický vzdelávací kurz pre budúcich imámov. Tento program čiastočne financovaný nemeckou vládou má zabezpečiť nezávislé vzdelávanie moslimských duchovných v Nemecku, na ktoré nebudú mať vplyv iné krajiny Kurz prebiehajúci v nemeckom jazyku je otvorený pre absolventov bakalárskeho študijného…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Biden poslušne pricupkal do Európy za Putinom

0icon

Nie Putin, prezident Ruskej federácie odišiel do Ameriky za Bidenom, ale Biden, prezident rozdelených a rozpadajúcich sa Spojených štátov amerických prichádza do Európy za Putinom 16. júna 2021. Vo vzťahoch veľmoci, resp. superveľmoci vždy cestuje slabší za silnejším. O dva týždne na to odlietajú „dve marionety, Mekelová a Zelenskyj“, každý samostatne, do USA…

Pavol Lazar

Podvod s lôžkami v Nemecku potvrdený

0icon

Že ekonomický motív hýbe svetom je snáď zrejmé aj tým najväčším optimistom. 👉 Ani tzv. najvyspelejší ťahúni EÚ nie sú žiadnou výnimkou. 🤷‍♂️ 👉 Denník Bild je síce považovaný za nemecký bulvárny časopis, no upútavka na jeho článok na titulnej strane vzbudila pozornosť po celom Nemecku. 🧐 👉 Píše sa…

Pavel Jacz

Aké hodinky, taký minister! Pán Mikulec, myslíte si to isté? Väčšina určite áno.

0icon

Problémy ministra vnútra sa začínajú kopiť. Lapá ho jeho zaujímavá minulosť. Jeho vysvetlenia oficiálnych záznamov komentuje slovami vykonštruované a Fico je klamár, chrapúň a gauner. To nám všeličo vysvetľuje, nie však podstatu problému. Oháňa sa rozsudkami súdov, na ktoré v iných reakciách haní a odsudzuje a to podľa toho, ako…

Ivan Štubňa

Diktátor Netanjahu v kresle premiéra Izraela končí ...

0icon

Netanjahua  poslalo do politického dôchodku rôznorodé zoskupenie izraelských politických strán. Svedčí to o tom, že Izraelčanom sa už prejedla politika násilia Netanjahua slúžiaceho americkým záujmom. Spojili sa proti nemu pravicové, ľavicové, ale aj proarabské sily. A to je v pomeroch Blízkeho východu niečo nevídané. Netanjahu, ktorý vládol 12 rokov železnou päsťou policajného strážneho…

Boris Mesár

COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch ! (3)

0icon

..UROBILI " SME CHYBU. KANADSKÝ VEDCI BIJÚ NA POPLACH V S/VISLOSTI S VAKCÍNAMI mRNA ,,NA" KORONAVÍRUS „Urobili sme veľkú chybu,“ - tak Bayram Bridle, vírusový imunológ a odborný asistent na univerzite v Guelphe v Ontáriu, opísal výsledky vakcinačných štúdií s novými mRNA vakcínami proti koronavírusu. https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/ Výskum tímu v

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aké je tajomstvo šťastia? Kupujte zážitky, nie materiálne veci

0 icon

Žijeme v materialistickej ére a naučili sme sa milovať a vážiť si veci, ktoré si môžme kúpiť. Prečo ale tieto veci staviame na piedestál, podľa ktorého posudzujeme, kam sme to v živote dotiahli? To predsa nie je ukazovateľ šťastia! Aké tajomstvo sa teda schováva za šťastím? Všetci máme občas pocit, že…

Máte radi morské prasiatka? Vo Švajčiarsku je nezákonné vlastniť iba jedno

0 icon

Zdá sa, že Švajčiarsko je jednou z najviac priateľských krajín na svete. Vo Švajčiarsku musíte mať aspoň dve morské prasiatka, inak porušujete zákon. Zákony o právach zvierat z roku 2008 zakazujú vlastniť iba jedno morčiatko, pretože sa môže cítiť osamelo. Morské prasiatka sú tu veľmi časté domáce zvieratá a Švajčiari ich zbožňujú, považujú…

Ako sa dostávajú nové slová do slovníka? Nie je to až taká záhada...

0 icon

Odkiaľ pochádzajú nové slová a ako sa transformujú z hovorových na oficiálne? Nové slová sa musia šíriť v kultúre, aby sa dostali do slovníka. Musia sa používať a chápať. Nové slová majú oveľa väčšiu šancu na pridanie do slovníka, ak ich uvidíte v tlačenej forme alebo ich budete počuť v…

Záhada: Stroj Hansa Colera. 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Opäť sa spoločne pozrieme na obdobie druhej svetovej vojne. Jednou z najzaujímavejších vedeckých záhad druhej svetovej vojny je stroj na voľnú energiu navrhnutý Hansom Colerom. Začíname prvou časťou dvojdielneho článku. Máme veľké šťastie, že sa o tomto stroji zachovali záznamy vrátane podrobných výkresov, popisov, ako funguje,…

Ako najlepšie zmraziť chlieb, aby bol neskôr ako čerstvý?

0 icon

Ukázalo sa, že najjednoduchší spôsob zmrazenia chleba je zároveň najlepším spôsobom zachovania chuti. Ak teda kupuješ chlieb do zásoby a nie na okamžitú spotrebu. Jedným z najchutnejších pôžitkov života je čerstvo upečený chlieb, ktorý chhrumkavo láka tvoje zmysly. Má to však jeden háčik - bochník remeselníckych kváskov, ktorému v pekárni…

Vo svete IT

Bezior S2 – kolobežka s dvomi elektromotormi a maximálkou až 65 km/h uspokojí aj tých najnáročnejších! Idete do toho?!

0 icon

Elektrických kolobežiek s cenovkou do 1 000 eur nájdeme dnes na trhu naozaj nespočetné množstvo. Väčšinou však ide o mestsky ladené elektrické kolobežky, ktoré nie je možné využiť aj v náročnejšom teréne. To však nie je prípad elektrickej kolobežky Bezior S2, ktorá sa radí do kategórie tých najvýkonnejších kolobežiek na…

Vplyv supermasívnych čiernych dier možno badať aj za hranicou ich domovskej galaxie

0 icon

V srdci každej, dostatočne veľkej, galaxie leží supermasívna čierna diera. Jej gravitačné pole je extrémne silné, no dokáže ovplyvniť len malú časť galaxie, píše portál SciTech Daily. Supermasívne čierne diery sú  v porovnaní s galaxiami, v ktorých sídlia, veľmi malé. Napriek tomu sú kľúčové pre pochopenie vesmíru okolo nás. Bez…

MIUI Pioneer Group má riešiť problémy so Xiaomi: Dočkáme sa stabilného systému?

0 icon

Nie je tomu tak dávno čo sme vás informovali, že Xiaomi plánuje zvýšiť stabilitu svojho systému. Prvým krokom bolo zverejnenie niekoľkých ankiet, kde sme vypĺňali, aké funkcie nám v MIUI chýbajú a čo by sme si priali opraviť. Následne sme sa dočkali i ankety týkajúcej sa proximity senzoru, teda senzoru…

Funkcia end-to-end šifrovania záloh četov v službe WhatsApp vyzerá čoraz reálnejšou

0 icon

Služba WhatsApp vo všeobecnosti patrí medzi najpopulárnejšie komunikačné platformy na svete. Spoločnosť Facebook v súvislosti s touto službou hovorí, že správy sú vždy šifrovanými a dobre schovanými pred zrakmi očí tretích strán. Tieto tvrdenia sú čiastočne pravdivými, minimálne v prípade, ak nevyužívate službu zálohovania správ. V minulosti na to upozorňoval napríklad Telegram, ktorý hovoril o…

Apple v minulosti manipuloval s výsledkami vyhľadávaní v App Store. Uhádnete v koho prospech?

0 icon

Apple má na krku nový škandál, ktorý vrhá na spoločnosť zlé svetlo. Portál theverge.com upozorňuje na to, že Apple mal údajne v minulosti ovplyvňovať výsledky vyhľadávania v obchode App Store. Spoločnosť Apple bola po prvýkrát obvinená z týchto praktík ešte v roku 2019, kedy investigatívni novinári z New Your Times…

Armádny Magazín

Bývalý dôstojník bezpečnostnej služby Ukrajiny prehovoril o výcviku ukrajinských diverzantov na sabotáže v Rusku

0 icon

Ukrajina, 15. júna (AM)  – Bývalý dôstojník protiteroristického centra Bezpečnostnej služby Ukrajiny Vasilij Prozorov v rozhovore pre rádio „Sputnik“ hovoril o príprave ukrajinských diverzantov, ktorí majú „pracovať“ na území Ruskej federácie.

Indické obavy: Čína testuje stealth bombardér Xian H-20 blízko hraníc v Ladaku

0 icon

India, 15. júna (AM)  – "Čínska ľudová oslobodzovacia armáda testovala strategické tajné bombardéry Xian H-20 na leteckej základni Hotan" , vyhlásila indická strana. Prvý materiál publikoval indický publicista Sumit Kumar Singh.   Letecká základňa Hotan sa nachádza na juhu autonómnej oblasti Xinjiang Ujgur. Medzi čínskymi vojenskými le

Kedmi hovoril o nebezpečných ruských plánoch: "Američania zažili skutočný šok“

0 icon

Izrael, 14. júna (AM)  – Americké ministerstvo obrany zažilo skutočný šok po tom, čo sa dozvedelo o plánoch Ruska na návrat na Kubu. Tento názor vyslovil v nedávnom rozhovore Jakov Kedmi.   Podľa izraelského politológa začala Ruská federácia v roku 2020 posilňovať svoju pozíciu na medzinárodnej scéne a aktívne sa zúčastňovať na udalostiach,…

Projekt kolmo štartujúceho obojživelného lietadla VVA-14 konštruktéra Roberta Bartiniho

0 icon

ZSSR/Rusko, 14. júna 2021 (AM) – História skonštruovania tohto úžasného lietajúceho stroja sa začala v roku 1965, čiastočne aj ako reakcia na zavedenie Spojenými štátmi (15. novembra 1960) dvojstupňovej balistickej rakety na tuhý pohon Polaris A-1 určenej na nasadenie z

Vojenský historický ústav pripravil interaktívnu mapu lokalít múzejných exponátov

0 icon

Slovensko, 14.jún 2021 (AM) – Vojenský historický ústav pripravil pre nadšencov vojenskej histórie Slovenska interaktívnu mapu, ktorá znázorňuje rozmiestnenie múzejných exponátov oboch múzejných oddelení Vojenského historického múzea, ktoré boli na základe prejaveného záujmu zapožičané alebo prenajaté múzeám, územne

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali