Rusko a slovanstvo ako posledná bašta boja s ríšou zla. Ukrajina ako pole veľkej bitky

Slovanský svet 22. novembra 2017 (HSP/Foto: Slavica)

 

Mnohí veľkí myslitelia si už dávnejšie všimli, že na svete stoja proti sebe dve sily: Rusko a deštruktívna revolúcia

Ilustračné foto

Karl Marx  to povedal jasne: „Žiadna revolúcia v Európe a na celom svete nemôže dosiahnuť konečné víťazstvo, kým jestvuje terajší ruský štát.“  Revolucionári a nenávistníci všetkého kresťanského a národného sa oborili nielen na Rusko, ale i na všetky tie slovanské národy, ktoré sú pripravené stáť na strane pravdy.

Marxov súkmeňovec a podporovateľ Friedrich Engels kolegu doplnil: „Boj, neľútostný boj nie na život, ale na smrť so slovanstvom zrádzajúcim revolúciu, boj na vykynoženie a neľútostný terorizmus nie je  v záujme Nemecka, no je v záujme revolúcie.“  Dodal i takúto myšlienku: „Rakúski Nemci a Maďari sa oslobodia a krvavou pomstou odplatia slovanským národom. Všeobecná vojna, ktorá vtedy prepukne, rozptýli tento zvláštny slovanský spolok a vymaže z tváre zeme dokonca aj meno týchto úporných malých národov. V najbližšej svetovej vojne z povrchu pozemského zmiznú nielen reakčné triedy a dynastie, ale aj celé reakčné národy. A to tiež bude pokrokom.“

Za hlavný „reakčný národ“ na svete sily zla už po stáročia považujú ruský národ. Ak chcú dotiahnuť do konca svoje úsilie o svetovládu na čele s hŕstkou „vyvolených“,  ktorí  túžia zotročovať a duchovne i ekonomicky degenerovať zvyšok sveta, musia si najskôr poradiť s Ruskom. História ich však naučila, že Rusov môžu poraziť len Rusi. I služobník amerických bankárov Adolf Hitler vyhlasoval, že Rusov možno poraziť, ak Ukrajinci a Bielorusi uveria, že nie sú Rusi. Tak pred niečo vyše sto rokmi vznikol ukrajinský projekt a Západ postupne pretláča  i  „litvínsky“ projekt, podľa ktorého vraj Bielorusi nie sú Rusi, ale „Litvíni“, lebo istý čas žili vo Veľkom kniežatstve litovskom, ktoré, mimochodom, bolo zväčša ruské.  Ide o projekt na oddelenie časti jedného národa z celku a výchovu príslušníkov tohto národa k bezhraničnej nenávisti k svojim skutočným dejinám, k svojim predkom, k svojmu vlastnému národu, k svojmu menu, k tým, ktorí ostali menám Rus a Rusko verní.

 

KTO PĽUJE NA HROBY PREDKOV, A KTO NIE

Milióny obyvateľov Ukrajiny bojovaliproti Hitlerovi i jeho banderovským pomocníkom. Premnohí v boji proti nacizmu položili svoje životy a ich deti a vnuci na to zväčša pamätajú. Časť mládeže Ukrajiny, nezriedka ruskojazyčnej, no vychovanej deformujúcim ukrajinským školstvom a médiami v neslovanských rukách po roku 1991, však napľula na hroby vlastných predkov a na ich i svoje ruské meno i pôvod.

Napriek všetkému mnohí obyvatelia Ukrajiny chápu, že ruský národ je najväčší umelo rozdelený národ na svete, že v skutočnosti rodáci z Malej Rusi („Ukrajiny“), Bielej Rusi („Bieloruska“) i Veľkej Rusi (Ruská federácia) – Ukrajinci, Bielorusi i Rusi – sú súčasťou trojjediného ruského národa, ktorý sa Západ po stáročia snaží rozdeliť a jeho časti postaviť proti sebe.

 

UKRAJINSTVO PRIHNOJOVANÉ  SOVIETSKYM  ZVÄZOM

Na čele ZSSR stáli mnohí rodáci z Ukrajiny – Chruščov, Brežnev, Černenko. Brežnev mal v niektorých dokladoch uvedenú ruskú národnosť, v iných ukrajinskú. Keby sa za Sovietskeho zväzu umelo nepodporoval ukrajinský jazyk, keby sa v miliónových nákladoch nevydávali knihy v ukrajinčine, ak by sa ukrajinskí spisovatelia neprekladali do svetových jazykov, nik by o nich nevedel. Projekt ukrajinstva ako plán rozdrobenia a oslabenia Ruska a pravoslávia v 19. storočí rozpracovali Rakúsko-Uhorsko, Poľsko a Nemecko spolu so západnými duchovnými centrami. Umelé krídla dal ukrajinskému projektu komunistický systém, o čom dnes „uvedomelí Ukrajinci“ neradi počujú a o to radšej sa mnohí z nich štylizujú do úlohy veľkých antikomunistov. Ideológia komunizmu dala Ukrajine falošnú, no predsa stabilizáciu. Keďže išlo o stabilizáciu na nohách napadnutých červotočom, bola len dočasná. Končí sa komunizmus a pre Ukrajinu sa začína neznáma budúcnosť.

 

TALENTY  ZAKOPANÉ V ČERNOZEMI

Keď Ukrajina nahuckávaná Západom odchádzala zo Sovietskeho zväzu, zo všetkých 15 zväzových republík mala jednoznačne najlepšiu štartovaciu pozíciu. Bola to najbohatšia republika s najúrodnejšou pôdou, ktorá jej dávala potenciál byť obilnicou Európy. Počas hitlerovskej okupácie si Nemci vozili domov na vagónoch černozem z Ukrajiny. Na Ukrajine bola v rámci ZSSR sústredená najmodernejšia výroba. Mala okolo 60% najefektívnejšieho a najvysokotechnologickejšieho priemyselného potenciálu  ZSSR.  Stala sa druhým najväčším štátom v Európe – po Ruskej federácii – s baníckym Donbasom a priemyselným Novoruskom  ako darčekmi od Lenina, s kúpeľným Krymom ako nemenej svojvoľným darčekom od Chruščova, s černozemou a blahými klimatickými podmienkami ako darom od samotného Hospodina.

No  na prahu domnelej nezávislosti predsa len stál pred Ukrajincami vztýčený varovný prst: napriek všetkým týmto obrovským výhodám patrila Ukrajina vďaka nie veľmi talentovanému hospodáreniu na sklonku ZSSR k dotovaným republikám. Ziskové boli v ZSSR len tri – Ruská federácia, Bielorusko a vďaka rope i Azerbajdžan.

Ideológovia ukrajinskej „nezávislosti“ však mali na veľmi neuspokojivé hospodárske výsledky Ukrajiny v rámci ZSSR naporúdzi jednoduché a každému zrozumiteľné vysvetlenie: „Moskaľ – doslova Moskovčan, no tu v zmysle Rus a Rusko – nám zjedol masť aj klobásu!“

 

„NEZÁVISLOSŤ“ AKO PODRIADENOSŤ WASHINGTONU

„Či sa dočkáme Washingtona s jeho novým a spravodlivým zákonom?“ – pýtal sa v 19. storočí  ukrajinský spisovateľ, ktorý svoj osobný denník písal po rusky,  Taras Ševčenko, v poéme s príznačným názvom Bláznivý.  Tento ctiteľ Georgea Washingtona a jeho kompánie nedočkavo očakával slobodomurársku moc nad Ruskom.

V júli 1991 počas svojej návštevy Moskvy hovoril prezident USA George Bush st. Gorbačovovi, že rozpad ZSSR nie je v záujme USA. Že on pocestuje do Kyjeva, hlavného mesta Ukrajinskej SSR, aby presvedčil Ukrajincov neopúšťať ZSSR. Ukrajina ešte bola republikou ZSSR, Kyjev bol ešte podriadený Moskve a Gorbačov mohol  Bushovi zakázať letieť do Kyjeva. No neurobil to. 1. augusta 1991 Bush starší vystúpil v ukrajinskej Verchovnej rade. Ako sa dalo predpokladať, okamžite zabudol na to, čo sľúbil Gorbačovovi. Nezabudol však Ukrajincom polichotiť a zamávať im pred nosom mrkvičkou slobody, demokracie a americkej podpory: „Pred mnohými storočiami vaši predkovia nazvali túto krajinu Ukrajina – hranica, pretože vaše stepi ležia medzi Európou a Áziou. No teraz sa Ukrajinci stali pohraničníkmi iného typu. Dnes vy strážite hranice línie slobody. My budeme podporovať tých, ktorí sú rozhodnutí ísť cestou demokracie a ekonomickej slobody.“

 

CIRKUSOVÝ PUČ V MOSKVE A DVE REFERENDÁ V JEDNOM ROKU

O niekoľko dní na to, ešte stále v auguste 1991, sa v hlavnom meste ZSSR v Moskve ako na americké zavolanie uskutočnil nevydarený, cirkusový pokus o puč. Komunistickí funkcionári na Ukrajine, ktorí si už chystali demokratické kabáty s banderovskou košeľou dočasne skrytou pod nimi,  pokus o puč privítali ako skvelú zámienku okamžite vypísať  referendum o nezávislosti. A to napriek tomu, že len pár mesiacov predtým, v marci 1991, bolo aj na Ukrajine referendum o zachovaní ZSSR, v ktorom sa jasná väčšina Ukrajincov vyslovila za to, aby Ukrajina ostala súčasťou Sovietskeho zväzu. Z 25 oblastí Ukrajiny v marci 1991 hlasovali proti zachovaniu ZSSR len tri západné, haličské oblasti so silnou banderovskou tradíciou – Ľvovská, Ivano-Frankovská a Ternopoľská.

 

TRAJA NETRIEZVI MUŽI V PRALESE ROBIA GEOPOLITIKU

V referende 1. decembra 1991 hlasovalo okolo 90% Ukrajincov za samostatnosť Ukrajiny a zároveň si zvolili prezidenta Ukrajiny.  Na čele Ukrajiny sa v úlohe prezidenta objavil vysoký komunistický funkcionár  a ideológ strany Leonid Kravčuk, rodák z Poľska. Aby mohla byť domnelá nezávislosť Ukrajiny naozaj dosiahnutá, Leonid Kravčuk sa v decembri 1991 spolu s Rusom Borisom Jeľcinom a Bielorusom Stanislavom Šuškievičom skryli v bieloruskom bielovežskom pralese na hranici s Poľskom, aby bolo ľahšie utiecť, keby to bolo nutné. Tam táto sprisahanecká trojica dohodla koniec tristomiliónového Sovietskeho zväzu. Správu nie celkom triezvy Jeľcin telefonicky oznámil najprv prezidentovi USA ako „krstnému otcovi“ „nezávislej“ Ukrajiny a až potom svojmu prezidentovi Gorbačovovi.

Poľsko a USA „nezávislosť“ Ukrajiny ihneď podporili. „Nezávislá“ Ukrajina teda vznikla až v roku 1991, a to v tých hraniciach, ktoré Malorusku darovali ruskí cári a Ukrajinskej SSR sovietski vodcovia – Lenin, Stalin, Chruščov. Hlavnú úlohu pôrodných báb „nezávislosti“ Ukrajiny zohrali USA a EÚ. Keď druhý ukrajinský prezident Leonid Kučma uvažoval, čo za štát je Ukrajina, jediné, na čo dokázal prísť, bolo, že „Ukrajina nie je Rusko“.

 

PÔRODNÝM DEDOM UKRAJINY LENIN, PÔRODNOU BABOU ZÁPAD

Po celé roky studenej vojny Západ kultivoval a podporoval ukrajinský nacionalizmus. Financoval nacionalistické organizácie v Európe, v USA i v Kanade. Ešte v roku 1979 poradca prezidenta USA Jimmyho Cartera pre otázky národnej bezpečnosti Zbigniew Brzezinski vypracoval ústavu Ukrajiny nezávislej od ZSSR. Napísal: „Ukrajina je nový dôležitý priestor na šachovej doske, je geopolitickým centrom, pretože samotná jej existencia ako nezávislého štátu pomáha transformovať Rusko. Bez Ukrajiny Rusko prestáva byť euroázijským impériom.“

Vhodné je spomenúť aj televízny prejav prezidenta USA Obamu k národu v septembri 2014: „Amerika stojí na čele úsila za zjednotenie celého sveta proti ruskej agresii na Ukrajine. Spolu s našimi spojencami budeme podporovať národ Ukrajiny v rozvoji demokracie a ekonomiky.“

Realita ukázala, že Ukrajinci nemajú  nijaký vplyv  na procesy, ktoré majú  geopolitický charakter. Mätie ich falošná história Ukrajiny, ktorú im vnucujú, ako aj neustále zasahovanie a balamutenie zo strany Západu. Mnohí  jednoducho „deduška Lenina“ vymenili za „strýčka Sama“.  Pionierske zlaté teľa za kokakolové .

 

KLOBÁSA V MODRO-ŽLTOM A DÚHA BEZ KLOBÁSY

Prečo vlastne v priebehu roka 1991 obyvatelia Ukrajiny zmenili svoj postoj a v druhom referende hlasovali ináč než v prvom, hlasovali za „samostatnosť“? Uverili klobásovým prísľubom komunistických aparátčikov i západných propagandistov o nezávislej Ukrajine ako o raji na zemi.Mysleli si tiež, že im zároveň zostanú všetky výhody, ktoré poskytoval veľký štát – ZSSR.  Na druhom mieste v prezidentských voľbách v decembri 1991 skončil predseda nacionalistického Ruchu – Národného hnutia Ukrajiny ViačeslavČornovil s viac ako 23% hlasov a s viac než 7 miliónmi hlasov. Po neúspechu cirkusového puču v Moskve aktivisti Ruchu oblepili všetky stĺpy a podjazdy ukrajinských sídiel  letákmi, v ktorých s presnosťou na kilogramy a litre spočítali, koľko im Rusko údajne berie materiálnych hodnôt. Klobásová téma ovládla kampaň. Vzhľadom na mentalitu mnohých obyvateľov nielen Ukrajiny  bol ťah klobásou bezrizikovým a výherným počinom. Národ sa nechal nachytať. Ani nie tak na ideály ukrajinstva, ktoré boli vtedy v masovom meradle živé iba na banderovskom západe, ale najmä na  sľuby o klobásovej hojnosti, o ktorej sníval po všetky tie roky sovietskej moci. Hlavné heslo propagandy  „svidomych“  – „uvedomelých“ –  bolo:  „Nedaj  Moskaľovi  zjesť tvoju masť a klobásu! Preč od Moskvy! Hlasuj za nezávislosť!“

Na prahu euromajdanu, po takmer štvrťstoročí nezávislosti Ukrajiny, sa však na veľké rozhorčenie občanov Ukrajiny ukázalo, že „samostatná“ Ukrajina je na tom ekonomicky omnoho horšie ako v časoch, keď bola súčasťou agentmi Západu likvidovaného ZSSR. Stará klobásová téma sa obliekla do farieb Európskej únie: „Viac  ako 20 rokov sme samostatní a ešte stále nemáme dosť klobásy! Na vine je to, že sme málo ušli od Moskvy a málo sme sa poklonili strýčkovi Samovi a tete Európe,“ zaspievali ideológovia neobanderizmu, ktorí si nechceli všimnúť, že Ukrajina je na tom ekonomicky biedne napriek tomu, že ju ruská ekonomika celé roky podporovala najmä rodinnými cenami na energie.  „Keď sme sa nedopracovali k vlastnej, nezávislej ukrajinskej klobáse, budeme jesť lahodnú a všetkým dostupnú euroklobásu, ktorú nám dobrí Američania a Európania budú ako ochotní čašníci už od rána roznášať na zlatých podnosoch. A ak nám klobásu zabalia hoci aj do farieb dúhy – pôvodne biblického symbolu nádeje – ktorý rovnakopohlavné hnutie ukradlo kresťanom, nič to. Veď hlavný nie je obal, ale obsah. Plný žalúdok. A ako potrava pre dušu – dobrý pocit, že sme ešte ďalej než dosiaľ od aziatského Moskaľa, že nám aziatský Moskaľ  už naozaj, ale naozaj nič nezje,“ uvažovali mnohí Euroukrajinci.

Keď sa ukrajinský eurohrdina Bandera skrýval istý  čas pred spravodlivosťou, svoju vôľu si cvičil aj tak, že si zavesil na strop klobásu, a hoci bol lačný, niekoľko dní sa na ňu pozeral, no nedotkol sa jej.  Občania Ukrajiny netušili, že ak sa nechajú zlákať na ideály zločinca Banderu, tiež budú neskôr lačne hľadieť do stropu, ale nie na klobásu,  ale  len na jej obrázok, a nie niekoľko dní, ale celé dlhé roky, ak nie desaťročia.

 

21.11.2013: AFGÁNSKE RANDE SO SMRŤOU A KATASTROJKOU

Pred štyrmi rokmi, ráno 21. novembra 2013, sa teda veľká časť Ukrajincov zobudila s euroklobásovou a antimoskaľskou kašou v hlave. V deň, keď prelietavý, údajne „proruský“ prezident Janukovič pokúšajúci sa ako zdanlivo prefíkané teliatko cicať naraz dve kravy, moskovskú i západnú, oznámil, že asociácia s EÚ sa odkladá. V ten istý deň „multikultúrny kozák“, imigrant z Afganistanu vystupujúci pod hlavičkou kyjevský žurnalista, dnešný poslanec ukrajinskej Verchovnej rady a jeden z poslaneckých účastníkov kyjevského LGBTI  pochodu Mustafa Najem cez sociálnu sieť vyzval Ukrajincov, aby prišli na majdan vyjadriť svoj nesúhlas: „Stretneme sa o 22.30 pod Pamätníkom nezávislosti. Oblečte sa teplo, berte si dáždniky, čaj, kávu, dobrú náladu a priateľov.“ Drvivá väčšina  tých Kyjevčanov, ktorých zvábili americké sirény hrajúce na afgánskej píšťale, netušila, že kráča na samovražedné rande so smrťou a katastrojkou.

 

NÁVRAT K SAMÝM SEBE

Na to, aby raz mohla západná Rus vyzdravieť, bude potrebná nielen denacifikácia územia, ktoré sa dnes volá Ukrajina, ale celkový návrat tých jej obyvateľov, ktorí prežijú súčasnú západnú genocídu, k pôvodným a skutočným duchovným i národným koreňom, ktoré sa Západ po stáročia pokúša zameniť za falošné.

Vladimír Mohorita

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Maďarská vláda darovala nemocniciam na juhu Slovenska dýchacie prístroje

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Maďarská vláda darovala na pomoc zahraničnej maďarskej komunite a nemocniciam na južnom Slovensku 17 dýchacích prístrojov. Dar prijali zástupcovia občianskeho združenia (OZ) Kukkonia v pondelok v Dunajskej Strede, kam poputuje prvých šesť z nich. Ostatné prístroje bude združenie distribuovať medzi jednotlivé nemocnice v…

Volko zbiera medaily a stúpa v rebríčku: „Snáď si to niekto všimne“

0 icon

Toruň 7. marca 2021 (TASRHSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Šprintér Ján Volko sa už vo veku 24 rokov stal jedným z najúspešnejších predstaviteľov "kráľovny športu" na Slovensku. Bronzom z Torune doplnil svoju medailovú zbierku z halových majstrovstiev Európy, na šesťdesiatke nechýbal na stupňoch víťazov na troch šampionátoch za sebou. Predtým získal zlato…

Hamšík po podpise zmluvy s Göteborgom: „Rokovania boli rýchle“

0 icon

Göteborg 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík sa stal oficiálne hráčom IFK Göteborg. Informáciu o podpise kontraktu priniesla facebooková stránka Šport v RTVS. Švédsky klub mal Hamšíka ešte v pondelok večer po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky predstaviť ako svoju novú posilu na tlačovej konferencii…

Prezidentka sa rok po konaní parlamentných volieb stretla s exprezidentom Kiskom. On má byť ten nový premiér?

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok v Prezidentskom paláci stretla s exprezidentom Andrejom Kiskom. Stretnutie sa uskutočnilo rok po konaní sa parlamentných volieb a hovoriť mali o tom, čím si Slovensko za toto obdobie prešlo. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu…

Turecký parlament zriadi výbor, ktorý bude skúmať násilie na ženách

0 icon

Ankara 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Presidency)   V tureckom parlamente vznikne nový výbor, ktorý sa bude zaoberať prípadmi násilia na ženách. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien to v pondelok oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, píše agentúra AFP Jeho vyjadrenie v televíznom prejave prišlo po tom, čo sa na sociálnych…

Aktivisti v Londýne žiadali okamžitý návrat Zaghariovej-Ratcliffovej z Iránu

0 icon

Londýn 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Family Handout, SITA/AP/PA-Ian West)   Pred iránskym veľvyslanectvom v Londýne sa v pondelok zišla skupina ľudí, ktorí žiadali okamžitý návrat Britky iránskeho pôvodu zadržiavanej v Teheráne napriek tomu, že jej vypršal trest vymeraný iránskymi súdmi. Informovala o tom agentúra AFP Nazanin Zaghariová-Ratcliffová bola v Iráne odsúdená…

Zaočkovaní ľudia sa podľa amerického CDC môžu stretávať bez rúšok

0 icon

Washington 8. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/The Dallas Morning News-Smiley N. Pool)   Ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 sa podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) môžu bez rúška stretávať s osobami, pre ktoré koronavírus predstavuje malé riziko. Na verejnosti by však naďalej mali mať horné dýchacie cesty zakryté. Dlho…

Minister Ivan Korčok odovzdal rezortné ocenenia piatim mimoriadnym ženám

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) udelil rezortné ocenenia piatim mimoriadnym ženám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj medzinárodnej spolupráce a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Urobil tak pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa žien (MDŽ) a otvorenia série podujatí…

Plán obnovy Slovenska ide do medzirezortného pripomienkovania. Europoslanec Wiezik: Stále má veľa neznámeho a nejasností

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Plán obnovy Slovenska ide do medzirezortného pripomienkovania. Slovenský europoslanec Michal Wiezik upozorňuje, že aj po mesiacoch príprav má plán stále veľa neznámeho a nejasností Zatiaľ poznáme prerozdelenie prostriedkov do hlavných kapitol - 34% pôjde na zelenú ekonomiku, ostatné prostriedky sa sú…

Vláda podľa ZMOSu neraz nedodržiava vlastné programové vyhlásenie

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR–Milan Kapusta)   Vláda neraz nedodržiava vlastné programové vyhlásenie. Pre agentúru SITA to uviedol ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák Nová vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Sulík precitol žiaľ neskoro

0icon

V nedeľnej diskusnej relácii na TA3 sa nechal Richard Sulík, zatiaľ ešte stále vicepremiér vlády a minister hospodárstva počuť, že vládny „laboratórny“ pokus na ľuďoch, teda celoplošné testovanie, boli zbytočne vyhodené peniaze daňových poplatníkov (280 miliónov EUR). Vraj za peniaze, ktoré doteraz vláda minula na celoplošné testovanie by sa dali postaviť 4…

René Pavlík

Reciprocita

0icon

Reciprocita. Cudzie slovo. Jeho význam by sa možno dal prirovnať k významu slova rovnováha. Mnohým, najmä mladým, je význam tohto slova povedomý, ale reálne vzdialený. Je to pochopiteľné. Je tu iná, nová doba a s ňou prišli aj nové časy. Vyžadovať od dcérenky, aby umyla riady a od junáčika vyniesť…

Ladislav Kováčik

Spomienka na kauzu únosu Vietnamca

0icon

Ku kauze únosu Vietnamca. Toto som si napísal do denníka 9. 8. 2018, keď bol brannobezpečnostný výbor NR SR k tejto téme: Predtým, než si prečítam niečo sprostredkované z nejakého média, napíšem svoj vlastný umelecký dojem z "grilovania" ministerky Sakovej (Sme

Gustáv Murín

Lipšicova prvá (špeciálna) porážka

0icon

Archanjelov, ako špeciálnych anjelov, pozná kresťanstvo, islam, judaizmus aj zoroastrizmus. Vyniká medzi nimi archanjel Azrael ako „archanjel smrti“. Komu chce, v ťažkých chvíľach aj pomáha. Archanjel Daniel je špeciálny archanjel, ktorý má pomôcť v smrteľných kŕčoch Matovičovej zločinnej vlády. Daniela Lipšica jeho nežičlivci prezývajú aj Lipstein, či Lipštajn. Ale mýlia sa. On…

Marián Tkáč

Na Slovensku žijú zaručene minimálne dvaja blázni. Matovič a ja.

0icon

Priatelia, ono sa to nezdá, ale keď ide do tuhého, vtedy sa blázni, možno aj pozitívni blázni, začnú naplno prejavovať, spravidla vo svojom najvyššom stupni šialenstva. Nedá sa však vylúčiť, že osvieteného šialenstva ... Ja som spoločensky "nikto", teda nestrácajme čas popisovaním mojej osobnosti. Úvod spolu so súvislosťami by bol…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Michael Jackson: najdivnejšie sochy kráľa popu

0 icon

Michael Jackson, kráľ popu, je uctievaným aj po smrti. Ľudia si ho často pripomínajú hudbou, ale spomienku naňho môžeš oživiť aj návštevou jednej z jeho netradičných sôch. Michael Jackson je osoba, ktorej meno je aj po rokoch od jeho smrti skloňované často v médiách. Pravdou je, že jeho hudba a…

10+ vecí, ktoré vyzerajú ako niečo úplne iné

0 icon

Definícia pareidólie je dosť široká. Je to psychologický jav, ktorý spôsobuje, že ľudia vidia alebo počujú nejasný obraz alebo zvuk a v hlave si ho spoja s niečim úplne iným. Typickým príkladom je "zjavenie" tváre v kresbe dreva. Alebo týchto 10 vecí...  :) Ale bolo by to zločin proti našej zvedavosti, ak…

Kúzelné nápady na dizajn, ktoré budeš chcieť mať doma!

0 icon

Podobné nápady na dizajn domova nás inšpirujú, aby sme konečne zdvihli zadok a zrealizovali niečo aj vo svojom byte. Jednoducho pri prezeraní týchto fotografií zatúžiš mať doma tiež niečo originálne a nápadité. Plusom je, keď je to ešte aj funkčné a nápomocné pri každodenných činnostiach, ktoré si chceme všetci uľahčiť.…

Život je plný prekvapení a prináša nám aj takéto zmeny

0 icon

Človek je tvor, ktorý má rád svoje pohodlie. Aj preto občas lipne na veciach, ktoré mu prináša život. Nasledujúce fotografie ti ukážu, že zmena neprebieha vždy podľa našich predstáv. Občas sú jej výsledky nádherné, až dokonalé, no niekedy so sebou prinášajú iba ticho a smútok. Zmena je život. Túto vetu…

Milióny znamienok či šesť prstov: Aj takto môže vyzerať ľudské telo

0 icon

Sú ľudia, ktorí sa za svoje telo alebo jeho časti, ktoré sa vymykajú všeobecne platným normám, hanbia. Iní, tí odvážnejší, tieto odlišnosti dokážu využiť na to, aby prerazili v rôznych oblastiach, a možno práve vďaka týmto odchýlkam sa stávajú obľúbenými modelmi. Ľudské telo nie je dokonalé. Určite aj ty zastávaš…

Vo svete IT

Xiaomi pripravuje smartfón s 200W rýchlym nabíjaním. Prísť by mohol už o pár mesiacov

0 icon

Čínska spoločnosť Xiaomi patrí už roky medzi popredných výrobcov čo sa týka najmodernejších inovácií v oblasti nabíjania. Posledné roky sa o technológiu najrýchlejšieho nabíjania doťahuje s viacerými čínskymi výrobcami a nie je tomu inak ani v tomto roku. Najnovšie správy zverejnené známym a relevantným leakerom TheDigitalChatStation totižto poukazujú na vývoj…

Takto si v Xiaomi smartfóne môžete zmeniť predvolený typ písma bez ROOT-u zariadenia! Idete do toho?

0 icon

Xiaomi smartfóny patria medzi najpopulárnejšie zariadenia vo viacerých regiónoch sveta. Dôvodom okrem samotného hardwaru, je aj software, ktorý je skvelo optimalizovaný a ponúka viacero dodatočných funkcií. Nie tak dávno sme vám napríklad priniesli článok, v ktorom sme vám ukázali, ako môžete zapnúť tmavý režim aj v aplikáciách, ktoré ho oficiálne…

Čínska misia Tianwen-1 priniesla nové zábery na červenú planétu Mars

0 icon

Čínska misia Tianwen-1 sa momentálne nachádza na obežnej dráhe okolo Marsu. Už na začiatku februára sa ku nám dostali zábery z červenej planéty, avšak nedávno vydala čínska vesmírna agentúra CNSA (pozn. redakcie: Chinese National Space Administration) sériu záberov s vysokým rozlíšením, ktoré nám ukazujú krásy tejto planéty, píše portál IFLScience.…

Pozrite sa, ako môžete naplánovať odoslanie SMS pomocou aplikácie (Google) Správy

0 icon

Ešte v druhej polovici februára, spoločnosť Google pre aplikáciu Správy začala distribuovať funkciu plánovania odoslania správ. Google túto funkciu predstavoval slovami, že týmto spôsobom ponúkne lepšiu možnosť komunikácie naprieč rôznymi časovými pásmami. Ako však táto funkcia funguje v praxi?  Takto môžete naplánovať odoslanie správ Funkcia plánovania správ bola predstavená pre…

Android dostal nové „Spiace API“, ktoré umožňujú lepšie monitorovanie kvality spánku

0 icon

Spánok je nevyhnutnosťou pre všetkých z nás. Dostatok odpočinku vplýva nielen na to, ako sa cítime, ale aj na naše zdravie. V súčasnosti mnohí z nás aktívne monitorujú kvalitu spánku prostredníctvom rôznych zariadení. Najčastejšie sú to napríklad chytré hodinky, či fitness náramky, ktoré nám umožňujú získať dodatočné informácie a o…

Armádny Magazín

Satanovskij: Prečo USA uvalili sankcie na ukrajinského oligarchu Igora Kolomojského

0 icon

USA, 9.marec 2021 (AM) – Uloženie sankcií Spojenými štátmi proti Dnepropetrovskému oligarchovi Igorovi Kolomoiskému a jeho rodinným príslušníkom je veľmi kurióznou, symptomatickou zápletkou a zaslúži si osobitnú pozornosť.   Kolomojskij je jednou z najväčších postáv modernej Ukrajiny, je absolútne bezohľadný, zákerný a neschopný vyjed

Útočiace roje: V Rusku pracujú na nezvyčajnej zbrani

0 icon

Rusko, 8.marec 2021 (AM) – Ďalekonosné, rýchle a miniatúrne. V týchto dňoch bola uverejnená správa, že v Rusku vyvíjajú unikátny útočný systém z prúdových bezpilotných strojov schopných štartovať z paluby lietadla. Na projekte Molnija (Blesk) pracuje z vlastnej iniciatívy spoločnosť Kronštadt, ktorá vyvinula prieskumný út

MDŽ: Venované hrdinkám i obetiam vojen, skrátka spomienka na ženy inak

0 icon

Slovensko, 8.marec 2021 (AM) –  Viete, že...? ...počet zdravotných sestier sa vstupom USA do vojny znásobil 60 krát?

Ruské pozorovacie lietadlo Tu-214ON vykonalo prvý let v novej funkcii

0 icon

Rusko, 8.marec 2021 (AM) – Lietadlo Tu-214ON vykonalo let v novej funkcii a skontrolovalo maskovanie vojenských objektov na pobreží Krymu a Krasnodarského kraja, rovnako ako otestovalo možnosti systému PVO týchto regiónov.   P

Predbehne hypersonické rakety: USA testujú novú útočnú zbraň

0 icon

USA, 8.marec 2021 (AM) – Bezkonkurenčná presnosť, útok rýchlosťou svetla, ničenie rakiet a dronov - v Spojených štátoch bola vyrobená maketa laserového vzdušného dela. Na rozdiel od iných podobných projektov majú byť s

Svetlo sveta

Dovolili by sme Panne Márii nosiť šatku na hlave keby žila dnes?

0 icon

Je moderné v Západnej Európe biť na poplach proti noseniu šatiek. Už menej sa hovorí o tom, že politici, ktorí útočia na to, aby ženy nemohli nosiť šatku sú presne tí istí, ktorí v rovnakom zákone zakazujú nosiť aj iné náboženské symboly, teda krížiky na krku na viditeľnom mieste. Kým…

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali