Rusko a slovanstvo ako posledná bašta boja s ríšou zla. Ukrajina ako pole veľkej bitky

Slovanský svet 22. novembra 2017 (HSP/Foto: Slavica)

 

Mnohí veľkí myslitelia si už dávnejšie všimli, že na svete stoja proti sebe dve sily: Rusko a deštruktívna revolúcia

Ilustračné foto

Karl Marx  to povedal jasne: „Žiadna revolúcia v Európe a na celom svete nemôže dosiahnuť konečné víťazstvo, kým jestvuje terajší ruský štát.“  Revolucionári a nenávistníci všetkého kresťanského a národného sa oborili nielen na Rusko, ale i na všetky tie slovanské národy, ktoré sú pripravené stáť na strane pravdy.

Marxov súkmeňovec a podporovateľ Friedrich Engels kolegu doplnil: „Boj, neľútostný boj nie na život, ale na smrť so slovanstvom zrádzajúcim revolúciu, boj na vykynoženie a neľútostný terorizmus nie je  v záujme Nemecka, no je v záujme revolúcie.“  Dodal i takúto myšlienku: „Rakúski Nemci a Maďari sa oslobodia a krvavou pomstou odplatia slovanským národom. Všeobecná vojna, ktorá vtedy prepukne, rozptýli tento zvláštny slovanský spolok a vymaže z tváre zeme dokonca aj meno týchto úporných malých národov. V najbližšej svetovej vojne z povrchu pozemského zmiznú nielen reakčné triedy a dynastie, ale aj celé reakčné národy. A to tiež bude pokrokom.“

Za hlavný „reakčný národ“ na svete sily zla už po stáročia považujú ruský národ. Ak chcú dotiahnuť do konca svoje úsilie o svetovládu na čele s hŕstkou „vyvolených“,  ktorí  túžia zotročovať a duchovne i ekonomicky degenerovať zvyšok sveta, musia si najskôr poradiť s Ruskom. História ich však naučila, že Rusov môžu poraziť len Rusi. I služobník amerických bankárov Adolf Hitler vyhlasoval, že Rusov možno poraziť, ak Ukrajinci a Bielorusi uveria, že nie sú Rusi. Tak pred niečo vyše sto rokmi vznikol ukrajinský projekt a Západ postupne pretláča  i  „litvínsky“ projekt, podľa ktorého vraj Bielorusi nie sú Rusi, ale „Litvíni“, lebo istý čas žili vo Veľkom kniežatstve litovskom, ktoré, mimochodom, bolo zväčša ruské.  Ide o projekt na oddelenie časti jedného národa z celku a výchovu príslušníkov tohto národa k bezhraničnej nenávisti k svojim skutočným dejinám, k svojim predkom, k svojmu vlastnému národu, k svojmu menu, k tým, ktorí ostali menám Rus a Rusko verní.

 

KTO PĽUJE NA HROBY PREDKOV, A KTO NIE

Milióny obyvateľov Ukrajiny bojovaliproti Hitlerovi i jeho banderovským pomocníkom. Premnohí v boji proti nacizmu položili svoje životy a ich deti a vnuci na to zväčša pamätajú. Časť mládeže Ukrajiny, nezriedka ruskojazyčnej, no vychovanej deformujúcim ukrajinským školstvom a médiami v neslovanských rukách po roku 1991, však napľula na hroby vlastných predkov a na ich i svoje ruské meno i pôvod.

Napriek všetkému mnohí obyvatelia Ukrajiny chápu, že ruský národ je najväčší umelo rozdelený národ na svete, že v skutočnosti rodáci z Malej Rusi („Ukrajiny“), Bielej Rusi („Bieloruska“) i Veľkej Rusi (Ruská federácia) – Ukrajinci, Bielorusi i Rusi – sú súčasťou trojjediného ruského národa, ktorý sa Západ po stáročia snaží rozdeliť a jeho časti postaviť proti sebe.

 

UKRAJINSTVO PRIHNOJOVANÉ  SOVIETSKYM  ZVÄZOM

Na čele ZSSR stáli mnohí rodáci z Ukrajiny – Chruščov, Brežnev, Černenko. Brežnev mal v niektorých dokladoch uvedenú ruskú národnosť, v iných ukrajinskú. Keby sa za Sovietskeho zväzu umelo nepodporoval ukrajinský jazyk, keby sa v miliónových nákladoch nevydávali knihy v ukrajinčine, ak by sa ukrajinskí spisovatelia neprekladali do svetových jazykov, nik by o nich nevedel. Projekt ukrajinstva ako plán rozdrobenia a oslabenia Ruska a pravoslávia v 19. storočí rozpracovali Rakúsko-Uhorsko, Poľsko a Nemecko spolu so západnými duchovnými centrami. Umelé krídla dal ukrajinskému projektu komunistický systém, o čom dnes „uvedomelí Ukrajinci“ neradi počujú a o to radšej sa mnohí z nich štylizujú do úlohy veľkých antikomunistov. Ideológia komunizmu dala Ukrajine falošnú, no predsa stabilizáciu. Keďže išlo o stabilizáciu na nohách napadnutých červotočom, bola len dočasná. Končí sa komunizmus a pre Ukrajinu sa začína neznáma budúcnosť.

 

TALENTY  ZAKOPANÉ V ČERNOZEMI

Keď Ukrajina nahuckávaná Západom odchádzala zo Sovietskeho zväzu, zo všetkých 15 zväzových republík mala jednoznačne najlepšiu štartovaciu pozíciu. Bola to najbohatšia republika s najúrodnejšou pôdou, ktorá jej dávala potenciál byť obilnicou Európy. Počas hitlerovskej okupácie si Nemci vozili domov na vagónoch černozem z Ukrajiny. Na Ukrajine bola v rámci ZSSR sústredená najmodernejšia výroba. Mala okolo 60% najefektívnejšieho a najvysokotechnologickejšieho priemyselného potenciálu  ZSSR.  Stala sa druhým najväčším štátom v Európe – po Ruskej federácii – s baníckym Donbasom a priemyselným Novoruskom  ako darčekmi od Lenina, s kúpeľným Krymom ako nemenej svojvoľným darčekom od Chruščova, s černozemou a blahými klimatickými podmienkami ako darom od samotného Hospodina.

No  na prahu domnelej nezávislosti predsa len stál pred Ukrajincami vztýčený varovný prst: napriek všetkým týmto obrovským výhodám patrila Ukrajina vďaka nie veľmi talentovanému hospodáreniu na sklonku ZSSR k dotovaným republikám. Ziskové boli v ZSSR len tri – Ruská federácia, Bielorusko a vďaka rope i Azerbajdžan.

Ideológovia ukrajinskej „nezávislosti“ však mali na veľmi neuspokojivé hospodárske výsledky Ukrajiny v rámci ZSSR naporúdzi jednoduché a každému zrozumiteľné vysvetlenie: „Moskaľ – doslova Moskovčan, no tu v zmysle Rus a Rusko – nám zjedol masť aj klobásu!“

 

„NEZÁVISLOSŤ“ AKO PODRIADENOSŤ WASHINGTONU

„Či sa dočkáme Washingtona s jeho novým a spravodlivým zákonom?“ – pýtal sa v 19. storočí  ukrajinský spisovateľ, ktorý svoj osobný denník písal po rusky,  Taras Ševčenko, v poéme s príznačným názvom Bláznivý.  Tento ctiteľ Georgea Washingtona a jeho kompánie nedočkavo očakával slobodomurársku moc nad Ruskom.

V júli 1991 počas svojej návštevy Moskvy hovoril prezident USA George Bush st. Gorbačovovi, že rozpad ZSSR nie je v záujme USA. Že on pocestuje do Kyjeva, hlavného mesta Ukrajinskej SSR, aby presvedčil Ukrajincov neopúšťať ZSSR. Ukrajina ešte bola republikou ZSSR, Kyjev bol ešte podriadený Moskve a Gorbačov mohol  Bushovi zakázať letieť do Kyjeva. No neurobil to. 1. augusta 1991 Bush starší vystúpil v ukrajinskej Verchovnej rade. Ako sa dalo predpokladať, okamžite zabudol na to, čo sľúbil Gorbačovovi. Nezabudol však Ukrajincom polichotiť a zamávať im pred nosom mrkvičkou slobody, demokracie a americkej podpory: „Pred mnohými storočiami vaši predkovia nazvali túto krajinu Ukrajina – hranica, pretože vaše stepi ležia medzi Európou a Áziou. No teraz sa Ukrajinci stali pohraničníkmi iného typu. Dnes vy strážite hranice línie slobody. My budeme podporovať tých, ktorí sú rozhodnutí ísť cestou demokracie a ekonomickej slobody.“

 

CIRKUSOVÝ PUČ V MOSKVE A DVE REFERENDÁ V JEDNOM ROKU

O niekoľko dní na to, ešte stále v auguste 1991, sa v hlavnom meste ZSSR v Moskve ako na americké zavolanie uskutočnil nevydarený, cirkusový pokus o puč. Komunistickí funkcionári na Ukrajine, ktorí si už chystali demokratické kabáty s banderovskou košeľou dočasne skrytou pod nimi,  pokus o puč privítali ako skvelú zámienku okamžite vypísať  referendum o nezávislosti. A to napriek tomu, že len pár mesiacov predtým, v marci 1991, bolo aj na Ukrajine referendum o zachovaní ZSSR, v ktorom sa jasná väčšina Ukrajincov vyslovila za to, aby Ukrajina ostala súčasťou Sovietskeho zväzu. Z 25 oblastí Ukrajiny v marci 1991 hlasovali proti zachovaniu ZSSR len tri západné, haličské oblasti so silnou banderovskou tradíciou – Ľvovská, Ivano-Frankovská a Ternopoľská.

 

TRAJA NETRIEZVI MUŽI V PRALESE ROBIA GEOPOLITIKU

V referende 1. decembra 1991 hlasovalo okolo 90% Ukrajincov za samostatnosť Ukrajiny a zároveň si zvolili prezidenta Ukrajiny.  Na čele Ukrajiny sa v úlohe prezidenta objavil vysoký komunistický funkcionár  a ideológ strany Leonid Kravčuk, rodák z Poľska. Aby mohla byť domnelá nezávislosť Ukrajiny naozaj dosiahnutá, Leonid Kravčuk sa v decembri 1991 spolu s Rusom Borisom Jeľcinom a Bielorusom Stanislavom Šuškievičom skryli v bieloruskom bielovežskom pralese na hranici s Poľskom, aby bolo ľahšie utiecť, keby to bolo nutné. Tam táto sprisahanecká trojica dohodla koniec tristomiliónového Sovietskeho zväzu. Správu nie celkom triezvy Jeľcin telefonicky oznámil najprv prezidentovi USA ako „krstnému otcovi“ „nezávislej“ Ukrajiny a až potom svojmu prezidentovi Gorbačovovi.

Poľsko a USA „nezávislosť“ Ukrajiny ihneď podporili. „Nezávislá“ Ukrajina teda vznikla až v roku 1991, a to v tých hraniciach, ktoré Malorusku darovali ruskí cári a Ukrajinskej SSR sovietski vodcovia – Lenin, Stalin, Chruščov. Hlavnú úlohu pôrodných báb „nezávislosti“ Ukrajiny zohrali USA a EÚ. Keď druhý ukrajinský prezident Leonid Kučma uvažoval, čo za štát je Ukrajina, jediné, na čo dokázal prísť, bolo, že „Ukrajina nie je Rusko“.

 

PÔRODNÝM DEDOM UKRAJINY LENIN, PÔRODNOU BABOU ZÁPAD

Po celé roky studenej vojny Západ kultivoval a podporoval ukrajinský nacionalizmus. Financoval nacionalistické organizácie v Európe, v USA i v Kanade. Ešte v roku 1979 poradca prezidenta USA Jimmyho Cartera pre otázky národnej bezpečnosti Zbigniew Brzezinski vypracoval ústavu Ukrajiny nezávislej od ZSSR. Napísal: „Ukrajina je nový dôležitý priestor na šachovej doske, je geopolitickým centrom, pretože samotná jej existencia ako nezávislého štátu pomáha transformovať Rusko. Bez Ukrajiny Rusko prestáva byť euroázijským impériom.“

Vhodné je spomenúť aj televízny prejav prezidenta USA Obamu k národu v septembri 2014: „Amerika stojí na čele úsila za zjednotenie celého sveta proti ruskej agresii na Ukrajine. Spolu s našimi spojencami budeme podporovať národ Ukrajiny v rozvoji demokracie a ekonomiky.“

Realita ukázala, že Ukrajinci nemajú  nijaký vplyv  na procesy, ktoré majú  geopolitický charakter. Mätie ich falošná história Ukrajiny, ktorú im vnucujú, ako aj neustále zasahovanie a balamutenie zo strany Západu. Mnohí  jednoducho „deduška Lenina“ vymenili za „strýčka Sama“.  Pionierske zlaté teľa za kokakolové .

 

KLOBÁSA V MODRO-ŽLTOM A DÚHA BEZ KLOBÁSY

Prečo vlastne v priebehu roka 1991 obyvatelia Ukrajiny zmenili svoj postoj a v druhom referende hlasovali ináč než v prvom, hlasovali za „samostatnosť“? Uverili klobásovým prísľubom komunistických aparátčikov i západných propagandistov o nezávislej Ukrajine ako o raji na zemi.Mysleli si tiež, že im zároveň zostanú všetky výhody, ktoré poskytoval veľký štát – ZSSR.  Na druhom mieste v prezidentských voľbách v decembri 1991 skončil predseda nacionalistického Ruchu – Národného hnutia Ukrajiny ViačeslavČornovil s viac ako 23% hlasov a s viac než 7 miliónmi hlasov. Po neúspechu cirkusového puču v Moskve aktivisti Ruchu oblepili všetky stĺpy a podjazdy ukrajinských sídiel  letákmi, v ktorých s presnosťou na kilogramy a litre spočítali, koľko im Rusko údajne berie materiálnych hodnôt. Klobásová téma ovládla kampaň. Vzhľadom na mentalitu mnohých obyvateľov nielen Ukrajiny  bol ťah klobásou bezrizikovým a výherným počinom. Národ sa nechal nachytať. Ani nie tak na ideály ukrajinstva, ktoré boli vtedy v masovom meradle živé iba na banderovskom západe, ale najmä na  sľuby o klobásovej hojnosti, o ktorej sníval po všetky tie roky sovietskej moci. Hlavné heslo propagandy  „svidomych“  – „uvedomelých“ –  bolo:  „Nedaj  Moskaľovi  zjesť tvoju masť a klobásu! Preč od Moskvy! Hlasuj za nezávislosť!“

Na prahu euromajdanu, po takmer štvrťstoročí nezávislosti Ukrajiny, sa však na veľké rozhorčenie občanov Ukrajiny ukázalo, že „samostatná“ Ukrajina je na tom ekonomicky omnoho horšie ako v časoch, keď bola súčasťou agentmi Západu likvidovaného ZSSR. Stará klobásová téma sa obliekla do farieb Európskej únie: „Viac  ako 20 rokov sme samostatní a ešte stále nemáme dosť klobásy! Na vine je to, že sme málo ušli od Moskvy a málo sme sa poklonili strýčkovi Samovi a tete Európe,“ zaspievali ideológovia neobanderizmu, ktorí si nechceli všimnúť, že Ukrajina je na tom ekonomicky biedne napriek tomu, že ju ruská ekonomika celé roky podporovala najmä rodinnými cenami na energie.  „Keď sme sa nedopracovali k vlastnej, nezávislej ukrajinskej klobáse, budeme jesť lahodnú a všetkým dostupnú euroklobásu, ktorú nám dobrí Američania a Európania budú ako ochotní čašníci už od rána roznášať na zlatých podnosoch. A ak nám klobásu zabalia hoci aj do farieb dúhy – pôvodne biblického symbolu nádeje – ktorý rovnakopohlavné hnutie ukradlo kresťanom, nič to. Veď hlavný nie je obal, ale obsah. Plný žalúdok. A ako potrava pre dušu – dobrý pocit, že sme ešte ďalej než dosiaľ od aziatského Moskaľa, že nám aziatský Moskaľ  už naozaj, ale naozaj nič nezje,“ uvažovali mnohí Euroukrajinci.

Keď sa ukrajinský eurohrdina Bandera skrýval istý  čas pred spravodlivosťou, svoju vôľu si cvičil aj tak, že si zavesil na strop klobásu, a hoci bol lačný, niekoľko dní sa na ňu pozeral, no nedotkol sa jej.  Občania Ukrajiny netušili, že ak sa nechajú zlákať na ideály zločinca Banderu, tiež budú neskôr lačne hľadieť do stropu, ale nie na klobásu,  ale  len na jej obrázok, a nie niekoľko dní, ale celé dlhé roky, ak nie desaťročia.

 

21.11.2013: AFGÁNSKE RANDE SO SMRŤOU A KATASTROJKOU

Pred štyrmi rokmi, ráno 21. novembra 2013, sa teda veľká časť Ukrajincov zobudila s euroklobásovou a antimoskaľskou kašou v hlave. V deň, keď prelietavý, údajne „proruský“ prezident Janukovič pokúšajúci sa ako zdanlivo prefíkané teliatko cicať naraz dve kravy, moskovskú i západnú, oznámil, že asociácia s EÚ sa odkladá. V ten istý deň „multikultúrny kozák“, imigrant z Afganistanu vystupujúci pod hlavičkou kyjevský žurnalista, dnešný poslanec ukrajinskej Verchovnej rady a jeden z poslaneckých účastníkov kyjevského LGBTI  pochodu Mustafa Najem cez sociálnu sieť vyzval Ukrajincov, aby prišli na majdan vyjadriť svoj nesúhlas: „Stretneme sa o 22.30 pod Pamätníkom nezávislosti. Oblečte sa teplo, berte si dáždniky, čaj, kávu, dobrú náladu a priateľov.“ Drvivá väčšina  tých Kyjevčanov, ktorých zvábili americké sirény hrajúce na afgánskej píšťale, netušila, že kráča na samovražedné rande so smrťou a katastrojkou.

 

NÁVRAT K SAMÝM SEBE

Na to, aby raz mohla západná Rus vyzdravieť, bude potrebná nielen denacifikácia územia, ktoré sa dnes volá Ukrajina, ale celkový návrat tých jej obyvateľov, ktorí prežijú súčasnú západnú genocídu, k pôvodným a skutočným duchovným i národným koreňom, ktoré sa Západ po stáročia pokúša zameniť za falošné.

Vladimír Mohorita

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Moldavská vláda sa rozhodla premenovať štátny jazyk z moldavského na rumunský. Prezident je proti, odborníci sú v rozpakoch

Kišiňov, 15. decembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Vadim Ghirda)   Moldavská vláda schválila návrh zákona o tom, že sa v ústave zmení názov oficiálneho štátneho jazyka. Navrhuje, aby oficiálnym jazykom Moldavska namiesto moldavského sa stal rumunský jazyk. Pre niektorých čitateľov to bude asi ohromujúca správa, ale pre iných, ktorí trochu ovládajú moldavské a rumunské reálie, veľké…

Kiska miesto sudcov vymenoval politikov. Z dvojice Laššáková-Mamojka mal vybrať jedného a vymenoval oboch. Znovu konal protiústavne

Bratislava 15. decembra 2017 (HSP/Foto:PrintScreen)   Prezidentovi Kiskovi uložil Ústavný súd povinnosť vymenovať troch ústavných sudcov z parlamentom navrhnutých kandidátov. V prvej várke mal vybrať z piatich sudcovských kandidátov dvoch a v druhej várke mal vybrať z dvojice Laššáková-Mamojka jedného. Miesto toho vymenoval aj Laššákovú aj Mamojku a z prvej…

Česká komisia pridelila čísla prezidentským kandidátom, jednotku má Topolánek

Praha 15. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Deviatim zaregistrovaným kandidátom na českého prezidenta pridelili v piatok volebné čísla, s ktorými pôjdu do januárových volieb. Vylosovala ich štátna volebná komisia. Jednotku má expremiér Mirek Topolánek, úradujúci prezident Českej republiky Miloš Zeman dostal číslo sedem, informoval spravodajský server Novinky.cz. Bývalý predseda…

Fyzický kontakt rodičov s bábätkom je podľa vedcov kľúčový pre jeho vývin

Londýn 15. decembra 2017 (HSP/Foto:Pixabay)   Bábätká a malé deti milujú dotyk so svojimi blízkymi a často sa ho tiež dožadujú. Občas sa vyskytnú názory, že prílišným nosením môžete bábätko rozmaznať, ale nenechajte sa nimi ovplyvniť. Dostatok blízkeho kontaktu je pre deti veľmi prospešný po mnohých stránkach, ako uvádzajú odborníci. …

Sociálni partneri v rezorte dopravy vyhodnotili rok 2017

Bratislava 15. decembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hodnotenie spolupráce a bilancovanie roka 2017 boli témami každoročnej Generálnej porady ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka so zástupcami rezortných sociálnych partnerov a zamestnávateľov. Sociálni partneri rokovali o najpálčivejších témach rezortu a hodnotili plnenie strategických a legislatívnych zámeroch ministerstva v tomto roku.  „Som presvedčený o tom, že konštruktívny sociálny…

Čiastočka staroruského národa na Slovensku – Prjaševská Rus

Prjaševská Rus 15. decembra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Málokto vie o malej časti staroruského národa, žijúcej na zemi pod poetickým názvom Prjaševská Rus. Dnes je to súčasť súčasného Východného Slovenska. Samotný termín Prjaševská Rus sa objavil po prvej svetovej vojne, kedy sa Rusíni, žijúci na južných svahoch Karpatských hôr, stali…

Belgická nadmerná spotreba elektriny odhaľuje zložité vládne štruktúry napojené na energetickú spoločnosť

Brusel 15. december 2017 (HSP/NYT/Foto:Pexels)   Keď boli v tomto roku zverejnené snímky svetelného znečistenia Zeme z Medzinárodnej vesmírnej stanice v noci, jedna krajina vyčnievala nad ostatnými: Belgicko Je to jediná krajina v Európe, ktorá v noci udržiava takmer všetkých 2,2 miliónov svetiel, čím sa stáva svetovým lídrom v oblasti svetelného…

Za posledné tri roky sa zvýšila kvalita ponúkaných jazdeniek

Bratislava 15. decembra 2017 (HSP/Foto:Pixabay)   Zlepšujúca sa ekonomická situácia Slovákov sa odráža aj na trhu s ojazdenými automobilmi. Každý rok sa zvyšuje kvalita jazdených áut, ktoré u nás predávajúci ponúkajú. S nárastom kvality automobilov ide samozrejme ruka v ruke aj cena. Na Slovensku vzrástla cena inzerovaných jazdeniek v priemere o 4 200 eur oproti roku 2015.…

Rada federácie potvrdila v Rusku termín prezidentských volieb

Moskva 15. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Rada federácie, horná komora ruského parlamentu, oficiálne potvrdila 18. marec 2018 ako termín konania prezidentských volieb, v ktorých bude opäť kandidovať súčasný šéf Kremľa Vladimir Putin. Členovia Rady federácie schválili v piatok príslušnú rezolúciu jednohlasne. Jej text bude zverejnený v priebehu nasledujúcich piatich…

Mladí Poliaci absolvujú plavbu okolo sveta, zavítajú aj na SDM v Paname

Poľsko 15. decembra 2017 (HSP/TK KBS/Foto:Wikimedia)   Loď „Dar Mládeže” sa s mladými Poliakmi vydá v budúcom roku na plavbu okolo sveta. Plavba začne 3. mája 2018. Vyvrcholením morskej plavby, pripomínajúcej tiež sté výročie získania nezávislosti Poľska, bude zastávka v prístave v Paname v januári 2019, blízko pred začiatkom, v…

FAFCE: Správa EÚ o ľudských právach je “pokus o ideologickú kolonizáciu”

Brusel 15. decembra 2017 (HSP/TK KBS/RV/Foto:Pixabay)   Európsky parlament pred dvoma dňami schválil Výročnú správu o stave ľudských práv a demokracie vo svete a o politike Európskej únie v tomto smere. Podľa Európskej federácie katolíckych prorodinných združení (FAFCE) však tento dokument „obsahuje etické aspekty, ktoré sú veľmi problematické“. Dokument hodnotiaci situáciu za rok 2016 obsahuje…

Polícia pri zásahu v obci Opoj postrelila dvoch mužov, jeden zraneniam podľahol

Bratislava/Opoj 15. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Trnavskí policajti pri zásahu v obci Opoj v okrese Trnava v noci na piatok použili služobnú zbraň a postrelili podozrivých z krádeže auta. Jeden z postrelených mužov zraneniam na mieste podľahol, druhý je v nemocnici. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.…

Vybrali sme z blogu

Šéfovia organizovaného zločinu, mafie GORILA a takzvanej „opozície“ sú úplne spokojní. Ich lokaj a poskok FICO poslušne plní ich príkazy. Prečítajte si prečo, ako, kedy a kde...

Mafia chráni mafiu a zlodeji si pomáhajú navzájom, kauza GORILA nerušene pokračuje ďalej. Preto sú ľudia okrádaní, zotročovaní, zdieraní, vykorisťovaní. FICO schvaľuje bezprávie, mafiu, korupciu. FICO ospravedlňuje organizovaný zločin. Kto popiera túto skutočnosť, je prisluhovačom FICA a tohto pr

Vianoce! Výzva k pravým hodnotám v bahne sveta bez hodnôt

Ľudia sa točia stále iba dookola, slepo upriamení iba na hmotné. Ich zásadný hodnotový omyl sa všade okolo nich prejavuje hromadiacim sa bahnom nemorálnosti, bezcharakternosti a bezohľadnosti. Ale oni sú slepí a hluchí! Nechcú vidieť hlbokú mravnú a ľudskú devastáciu spoločnosti, ku ktorej prispievajú aj oni sami svojou vlastnou honbou…

Zopár poznámok k pápežovým výhradám k zneniu modlitby „Otče náš...“

Najznámejšia modlitba, teda modlitba Pána, má rôzne preklady. Nachádza sa v Mt 6,9-13) a tiež Lukáš, kapitola 11, verše 2 až 4 (L 11,2-4). Najrozšírenejším je ekumenický preklad: http://www.christianos.sk/uvod/otcenas/ Preklady pôvodných originálov (prototext) z jazyka do jazyka, pričom vzniká výsledok prekladu, teda, nový text v cieľovom jazyku (metatext) bývajú často problematické, dôvod:…

Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť VII.

EÚ má byť organizáciou ( Spoločenstvom ) národných členských štátov, ktorá pomáha lepšie zvládnuť kompetencie každého z nich na kvalitatívnej vyššej úrovni, pretože vytvára dostatočne veľký priestor pre súčinnosť, spoluprácu a spolurozhodovanie v ich jednotlivých politikách. EÚ aj so svojimi inštitúciami a organizáciami má mať za úlohu posilňovať autoritu každého členského štátu a aj iných…

Hrdinové

Ještě jsme ani nestačili zapomenout mediálně rozvířené kauzy LIDL, týkající se toho, jak tento obchodní řetězec z důvodu pochybné tolerance umazával třeba z řeckých kostelů vyobrazených na svých výrobcích kříže (přičemž se jaksi zapomnělo zmínit to, že nemají-li na jejich produktech být žádné náboženské symboly, je divné, že tam nechali ony retušované…

Kiska opäť zbytočne rozdúchava vášne a rozdeľuje slovenskú spoločnosť! Za celé svoje pôsobenie ale nerobí v podstate nič iné

Slovenský prezident Andrej Kiska prijal pri príležitosti nedeľného Medzinárodného dňa ľudských práv zástupcov iniciatívy Inakosť a okrem iného vyhlásil, že je v našom záujme, aby sme odstránili zbytočné prekážky a problémy, ktorým musia čeliť páry rovnakého pohlavia v každodennom živote a tiež vyzval na zahájenie debaty o právach párov rovnakého…

TopSpeed

Podľa Mazdy až 2/3 vodičov chcú šoférovať autá v budúcnosti

3

Každú chvíľu sú tu novinky o autonómnych autách. Budúcnosť sa blíži, avšak aký je názor väčšiny vodičov? Chcú naďalej šoférovať autá v budúcnosti alebo budú radšej len sedieť a užívať si bezstarostnú cestu do/z práce? Mazda nedávno publikovala prieskum, v ktorom na vzorke viac ako 11 000 respondentov prezentovala voľbu…

Fiat Punto s 0 hviezdami?! Je to až tak zlé?

8

V posledných dňoch svetom automédií obletela správa o katastrofálnom výsledku Fiat Punto v nárazovom teste Euro NCAP. Konkrétne malého Taliana ohodnotili na 0 hviezd! Má sa Punto za výsledok hanbiť alebo je to inak? Samozrejme, nechcem znevažovať výsledky Euro NCAP, to vôbec nie. Posledné hodnotenie však z Fiatu Punto nerobí rakvu na kolesách...

Jazdenky na Slovensku v inzerátoch sú mladšie ako EU priemer

2

Vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky klesla v minulom mesiaci ponuka inzerovaných jazdeniek, na Slovensku a Maďarsku o 3 000 vozidiel, v Čechách a Poľsku o 12 000. Jazdenky na Slovensku sú mladšie. Priemerný vek jazdeniek ponúkaných na Slovensku klesol oproti septembru a októbru na 9,1 a je pod európskym priemerom,…

Volvo vyvíja autonómne auto spolu so švédskymi rodinami

2

Švédi to s autonómnymi autami myslia vážne. Akoby aj nie, keďže boli jedným z prvých pionierov tejto technológie. Volvo teraz dáva priestor švédskym rodinám. Dodal im špeciálne upravené prototypy XC90 s pokročilým systémom samostatnej jazdy. Každé autonómne auto vybavili „mozgom“, ktorý zachytáva a vyhodnocuje správanie rodín za volantom. Následné dáta…

V Nemecku možno zvýšia daň za naftu

6

Už roky sú na svete, ale aj v Európe krajiny, kde je nafta podstatne drahšia, ako benzín. Okrem iného za to môže aj napr. vyššia daň za naftu. Nie len v strednej Európe, ale globálne, sa tešia naftové autá veľkej obľube. Málo žerú, nafta stojí menej, ale produkujú viac škodlivých látok pre…

Vianočné tipy na darčeky! Na ponožky a trenky zabudnite (súťaž!)

19

Prichádzajú pre mnohých najkrajšie sviatky v roku. Počas Štedrého dňa obdarujeme svojich najbližších, pretože im chceme spraviť radosť. Pocit „dobre vykonanej práce“ pri pohľade na niekoho, koho ste fakt potešili a prekvapili výberom darčeku, je na nezaplatenie. Na ponožky, trenky a obligátne tielko zabudnite. Najmä pre motoristov existujú oveľa vhodnejšie riešenia!…

KAMzaKRÁSOU

Badián nie je obyčajná korenina. Priprav si z neho tento úžasný čaj!

4

Badián, známy aj pod pojmom hviezdicový alebo čínsky aníz, je aromatický plod anízovca pravého. Tento strom dorastajúci do výšky 7 až 11 metrov pochádza z Ázie a do Európy sa dostal pravdepodobne v 16. alebo 17. storočí. Jeho plody už vtedy využívali do džemov či ovocných sirupov. Anízovec pravý obľubuje priemernú teplotu okolo…

Láskavý dotyk: Prečo je nesmierne dôležitý? A ako na nás vplýva?

5

Ako sa cítite, keď vás ráno po prebudení manžel objíme? Nežne, láskavo a najmä úprimne. Ako sa cíti dieťa, ktoré objíme jeho maminka, keď odchádza do škôlky? A čo pocity bábätka, ktoré si maminka privinie k sebe a nežne ho pohladí? Každý dotyk je pre nás ľudí veľmi dôležitý. Je to zmysel, ktorý…

Behanie v zime: Ukážeme ti, prečo je to lepšie než v lete!

4

Mnohých prichádzajúce chladné dni od behanie odradili. Tma, zima a k tomu ešte sneh, nevytvárajú vhodné podmienky pre bezstarostný beh. Omyl! Behanie v zime je oveľa lepšie a telu prospešnejšie.Garantujeme vám, že po tomto okamžite vyrazíte do ulíc!  V našom článku sa dočítate nielen o dôvodoch, prečo by ste si už…

Vyhrajte 4x Allga San ošetrujúce prípravky s hrejivým účinkom

1

No nezabúdajme na to, že Vianoce sú predzvesťou Nového roka, do ktorého vchádzame s rôznymi predsavzatiami. Robievate to aj vy? Aj vy si stále dáte predsavzatie, že schudnete – po všetkých tých maškrtách asi áno. Ak sa teda rozhodnete začať cvičiť, tak začínajte postupne. No ak to preženiete a doľahne na vás svalová…

Chudni s rozumom: Vyskúšaj 4 ľahké recepty na spálenie tukov

6

Ako dosiahnuť ideálnu postavu rýchlo a jednoducho? Odpoveď znie nijako! Schudnúť sa nedá zo dňa na deň, pretože ide o dlhodobejší proces. Práve preto žiadne diéty, ktoré sľubujú bez pohybu dokonalú postavu neexistujú, alebo keď existujú, ide len o jeden veľký podvod. Pozrite sa našich 4 ľahké recepty na spálenie tukov,…

Účinky ústnej vody - o týchto si určite nevedela. Pozri, čo dokáže!

15

Všetci dobre vieme, aké sú účinky ústnej vody. Je to doplnkový krok pri starostlivosti o ústnu dutinu, ktorý zabezpečuje pocit sviežosti v ústach. Avšak len málokto vie, že dokáže oveľa viac. Pôvodne bola ústna voda vyrobená ako dezinfekčný prostriedok využívaný hlavne pri operáciách. No čo sa zmenilo? Účinky ústnej vody - ako ju…

TopDesat

Tieto čarovné 3D tetovania ti vyrazia dych!

0

Niektorí ľudia veria, že tetovanie vedie k zmene života, prípadne, že človeku pridá nejaké dobré vlastnosti alebo v živote dokáže zohrať aj ochrannú úlohu. Ostatní však tetovanie odcudzujú a spájajú si ho s niečim zlým. Áno, aj v dnešnom modernom a vyspelom svete nájdeme ľudí, ktorí dokážu človeka odcudziť na…

Autobus ho pripravil o exkluzívne zábery z demolácie štadióna

0

The Georgia Dome - štadión v Atlante, ktorý bol dlhé roky domovom pre klub Atlanta Falcons. Rovnako hostil v rokoch 1994 a 2000 veľkolepé finále amerického futbalu - Super Bowl. Štadión sa majitelia rozhodli vyhodiť do vzduchu, keďže v jeho blízkosti stojí nový domovský stánok Atlanty Falcons. Autor videa, James…

6 jedinečných vínnych oblastí, ktoré na Slovensku máme

0

Vianoce sú za rohom a za každým druhým rohom sú vianočné trhy. Voňavé, nezdravé a pre každý kraj svojské a typické. V Bratislave rozvoniavajú bratislavské rožky, v Nitre podpecníky. Košický med lepí zuby a v Poprade si ľudia pochutnávajú na domácich lokšiach. Vo všetkých našich mestách je plno a ľudia stoja…

Filmové zručnosti, ktoré sa ti môžu zísť

0

Žijeme v čase, keď je všetko možné, kde sa jedného dňa ocitneme v scenári z nejakého akčného filmu. Najlepšia a zároveň aj najhoršia vec je tá, že nikdy nevieme, kedy nás takéto nečakané situácie zastihnú. V takom prípade sa ti určite zídu filmové zručnosti, ktoré ťa dnes naučíme. Obľúbená webová…

Zábavné momentky z ranného vstávania

0

Ako často sa okolo seba rozhliadneš a sleduješ, čo sa deje? Niektorí ľudia si nevšimnú žiadnu zvláštnosť, ktorá ich obklopuje. Pozrime sa teda na to, čo sa môže stať ihneď ráno po tom, čo otvoríš svoje oči. Niektoré veci autorov fotografií naozaj prekvapili, iné zasa pobavili a podobne. Skús aj…

10 šokujúcich lekárskych experimentov, ktoré boli vykonané na ľuďoch

0

Dejiny skrývajú veľa faktov týkajúcich sa hrôzostrašných a tajných experimentov na ľuďoch, ktoré sa konali "v mene" medicíny. O niektorých z nich sa verejnosť predsa len dozvedela.   1. Spôsoby, ako "vliezť" človeku do hlavy