KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Roman Stopka: Slovensko je pod tlakom propagandy

Bratislava 15. novembra 2019 (HSP/Extra plus/Foto:Jana Birošová)

 

Tieto voľby určia mieru škôd, ktorú bude musieť znášať občan SR za chyby či zlomyseľnosti napáchané ním volenými politikmi

Roman Stopka: Uverte vo svoj zdravý úsudok, pretože viete, kde je pravda. Váš rozum je viac ako televízia, bilbordy či noviny. Nedajte sa ovplyvňovať. Na starom nič nové nepostavíte, a preto svojím rozhodnutím dajte šancu PSN, aby sme vybudovali a uchránili to, na čo čakáme už 30 rokov. Spolu s vami to dokážeme.

Ste predsedom národnej, kresťanskej i sociálnej strany, ktorá päť rokov poukazuje na negatívny stav v štáte navrhujúc riešenia. Napriek tomu vznikajú nové politické strany, ktoré o sebe tvrdia, že sú národné, kresťanské i sociálne. Čo tým podľa vás sledujú?

Nie každý, kto volá po jednote pronárodných a proštátnych síl, ju naozaj chce dosiahnuť. Mnohí ju chcú vlastniť a využiť na svoj osobný záujem, zaváňajúci prospechárstvom. Iní sa dostali pod cudziu kuratelu a pronárodné hlasy voličov nezužitkovali, ale ich nečinnosťou paralyzovali. Volebné kampane dokazujú, že aj mnohí už známi politici sa pred voľbami oháňajú záujmami slovenského národa ako posvätnou samozrejmosťou. Na mámenie dôverčivých ľudí to funguje. Keď sa však dostanú do parlamentu, ich kroky v uplatňovaní zverenej moci dokazujú, že im je ľahostajný nielen osud štátotvorného národa, ale všetkých občanov SR. Národ intuitívne cíti, že niečo nie je v poriadku a propaganda je priehľadná. Preto vzniká dopyt po nových, dôveryhodnejších politikoch, ktorí by mali rovný charakter a boli spôsobilí naplniť vôľu občanov mať svoj, naozaj svoj štát. Štát, s ktorým by sa občan naplno stotožnil a dôvera v čestnosť a postup politikov by sa stali samozrejmosťou. Dnes je dôvera ľudí voči nositeľom štátnej moci veľmi spochybnená, až otrasená, a to práve ich dvojtvárnosťou a ako sa ukazuje, aj neschopnosťou riadiť štát. Sústreďujú sa len na riešenie udalostí zámerne vyvolávaných manipulátormi. Situácia je však rovnaká aj v priestore opozičných strán. Nepochopili, že riadenie nie sú len príkazy a zákazy otravujúce atmosféru spoločnosti. Treba vytvárať systémové podmienky tvoriace základy samostatného rozvoja štátu. Oni však robia opak a denne riešia nežiaduce javy, ktoré sami vyvolali. Jediný oporný stĺp je im lavírujúca politika zahraničných mecenášov, ktorým sú ľahostajní. Pričom bratislavský profesor Husár či jeho žiaci by boli určite prospešnejší.

 

Mnoho predstaviteľov novovzniknutých strán o sebe tvrdí, že sú novými tvárami, pritom v politických vodách plávajú niekoľko rokov. Je možné stavať na starých základoch novú politiku?

Nežijeme v politickom vákuu, ani sme sa neobjavili na pustom ostrove, kde by sa dalo začínať od nuly. Celá naša civilizácia stojí na základoch myslenia a práce našich predkov, a to v celosvetovom meradle. Tie sa tvorivou prácou prispôsobujú novým výzvam a podmienkam prinášaným chodom času. Názov našej politickej strany Práca slovenského národa aj túto podstatu v sebe zahŕňa a náš cieľový program ju rozvíja v potrebnej inšpiračnej miere. Rozhodujúca hodnota nášho vzťahu k osobnostiam je ochota pracovať a pôsobiť na prospech SR. Vo všeobecnosti aj už známa tvár môže svojimi postojmi prospešne podporiť rozvoj republiky. Za všetkým stojí ochota úprimne pracovať pre spoločnosť a vidieť viac než len svoj prospech. Na rozpoznanie pravdy, kto kam naozaj smeruje, nám poslúži charakter daného jednotlivca potvrdený skutkami. Každý realista, obzvlášť v riadiacej funkcii, však musí zvažovať riziko, ktoré dôvera vkladaná do takých rúk vyvolá. Jeden, možno dva omyly odpúšťa aj príroda, ale priveľa omylov sa aj v prírode ťažko trestá. Tak funguje evolúcia. Aj matka príroda má svoje intervaly prípustnosti a neraz krutejšie než my ľudia. Veľkorysosť je krásna vlastnosť, ale ak ju ten naproti považuje za slabosť, je lepšie dať mu po prstoch. V takýchto prípadoch obzvlášť platí: Dvakrát meraj a raz rež. Prečo by spoločnosť, ktorej záleží na vlastnom osude, mala dávať svoj osud do rúk ľudí, ktorých najvyššou kvalitou je opakovane zlyhávať a slúžiť proti záujmom svojho štátu? Tobôž pri dnešných technologických možnostiach. Nemáme nazvyš schopných ľudí a plytvanie v personálnej politike je pre náš štát nemiestny luxus. Pravda, nadmerný pozitivizmus vždy naráža na egoistickú ziskuchtivosť určitých ľudí, ktorí, ak majú k dispozícii prostriedky, vidia len svoj prospech. Vďačnosť a prajnosť je v našom štáte teraz z ľudských vzťahov už od školských rokov programovo vytesňovaná, a to je tá najväčšia škoda, aká sa na našej spoločnosti pácha.

 

Opozícia sa viackrát pokúsila o prevrat v štáte, keď neváhala zneužiť vo svoj prospech smrť dvoch mladých ľudí. Myslíte si, že pokus o prevrat stále trvá?

Áno, trvá. Celá k nám importovaná politika liberalizmu, ako hlavný hybný nástroj týchto síl, je celosvetovo odsúdená na zánik. Len naši domáci nohsledi to jednoducho ešte nepostrehli, či lepšie povedané, nemal im to kto povedať z radov autorít, ktoré uznávajú. Sami problém rozlúsknuť nedokážu. Konajú podľa inovácie starých plánov na dosiahnutie pôvodného cieľa. Čoskoro im dôjdu prostriedky a ako sa hovorí, keď sa kapsa vyprázdni, aj blázon sa doblázni, vypadnú zo scény pozornosti verejnej mienky. Čím skôr sa pominú, tým lepšie pre našich občanov, lebo napáchaných škôd bude menej a budú menšie, než je zámer, ktorý napĺňajú. Aj v takom informačnom tlaku a rozsahu manipulácie s ľudským vedomím, akým sa vyznačuje politická scéna na Slovensku, môže sama verejnosť škodám zabrániť. Na rozpoznanie stačí dobrý ľudský úsudok a konanie podľa dávnej otázky kriminalistov. Kto má z ich postupov prospech?

 

EÚ sa snaží odoberať suverenitu a zvrchovanosť národných štátov. Prečo?

Zámer úsilia každého mysliaceho jedinca má svoju príčinu a svoj cieľ. Čo niekde vezme, presunie tam, kde to chce mať. Tak je to aj s organizáciami so skupinovým riadením. Najzraniteľnejšou zložkou štruktúry EÚ sú ekonomicky slabšie národné štáty, s nižším počtom obyvateľov, obzvlášť ak je z nejakých príčin oslabené ich národné cítenie. Tí ostatní môžu mať z vykonávaného experimentu len prospech, pretože škody, ktoré im vzniknú, si pri svojej revitalizácii po získanom praktickom poučení z vykonaného experimentu, alebo tiež sofistikovanej lúpeže, z pozostatkov najslabších, ľahko nahradia. EÚ sa z nedočkavosti svojho vedenia koncentrovaného v bankách Nemecka, Francúzska a utekajúcej Británie príliš ponáhľala. Práve táto nedočkavosť ukázala aj nadšeným romantikom, kam sú vedení, a dostala úniu do závozu, z ktorého ju bude ľahšie vyberať po častiach. Takže lúpežnícky zamerané programy a napokon aj ciele sa zrútia. Prílišné sústredenie ekonomickej a finančnej moci v súkromných rukách nadštátnych organizácií vedie opäť k toľko kritizovanej diktatúre. Darmo bude ktokoľvek vychvaľovať princípy a výhody fungovania demokracie, keď tá je pod diktátom vlastníkov ekonomickej moci. Aj v našom malom meradle je ukázaná diktátorská moc riadiacich prvkov takých štruktúr, ako je U. S. Steel, a jej vplyv na tvorbu a smerovanie politiky napríklad aj prostredníctvom prepúšťania zamestnancov. A to nespomínam moc obchodných reťazcov, atómové elektrárne, Slovnaft, kontrolu a distribúciu informácií… Čo myslíte, ako pôsobí taká moc na „demokratickú“ tvorbu zákonov a ako ovplyvňujú takto prijímané zákony „demokraciu“ v našej republike?

 

Európska únia zaviedla sankcie proti Ruskej federácii, čo bol priamy zásah do mnohých ekonomík národných štátov. Považujete to za správne?

Nech hľadám, ako chcem, z pozície občana SR ani príslušníka EÚ nenachádzam jediný logický dôvod na takýto postup a nepovažujem ho ani za perspektívne prospešný pre žiadny jej členský štát. Obzvlášť ak vedľa tejto politiky postavíme, ako kontrolný maják, princípy demokracie, mierumilovnosti, ľudských práv a odpolitizovania obchodu, ktorými sa všade tak veľmi oháňajú práve nositelia a realizátori tohto hlúpeho a deštruktívneho nápadu. Ide o surové presadzovanie cieľov, koristnícky nastolených mocipánmi amerického veľkokapitálu, usilujúcich sa o svetovládu pod ich diktátom. Politika protiruských sankcií je, skôr či neskôr, odsúdená na zánik. Škodu budú znášať jej iniciátori a ich nahlúpli vykonávatelia, ktorí odmietajú hľadať cesty prospechu pre vlastný štát. Východiská minimalizujúce škody sankčnej politiky proti Rusku má každý národný štát. Stačí, aby jeho politikom záležalo na prospechu vlastných občanov a podnikov. Chce to len trocha jasnej mysle a pevný charakter, aby sa vhodná cesta nielen našla, ale aj využila. Váhavci a tradiční oportunisti vyčkávaním, ako to všetko dopadne, okrádajú svoj národ. Prinajmenšom je však na podivenie, že napriek všetkým sankciám iniciovaným proti Rusku mocenskými kruhmi USA obrat vzájomného obchodu medzi oboma týmito štátmi rastie.

 

Slovensko je zároveň členom NATO, ktoré okliešťuje hranice Ruskej federácie. Znamená to, že predstavitelia aliancie pripravujú konflikt s RF?

Ruské hranice okliešťovať nemôžu, na to dnes už nemajú silu. Vojenský zásah Ruska, na pozvanie vlády Sýrie, počnúc rokom 2015, podporovaný primeranou informačnou kampaňou, veľmi jasne ukázal, ako sa zmenili ekonomické i vojenské možnosti Ruska. Nárast jeho autority sa prejavuje v aktuálnej svetovej politike i jej príprave v samotnej Bezpečnostnej rade OSN.  NATO sa v tejto situácii môže len snažiť narúšať zvrchovanosť Ruska prostredníctvom tlaku deformovanej verejnej mienky, podnecovaním šovinistických sklonov s nimi kompatibilných politikov bývalých republík Sovietskeho zväzu, podnecovaním medzištátnych sporov napríklad o Kurily či Sachalin, o predaj ropy a podobne. Môže vytvárať nátlak hrozbou ozbrojeného konfliktu prípravou nástupného teritória, nárastom síl a prostriedkov, kam patrí aj vypovedanie zmlúv o protiraketovej obrane a raketách so stredným a menším dosahom. Nebezpečné je získavanie bezduchých spojencov mimo i vnútri ruských hraníc. Veď vnútorná nejednota je najhorší nepriateľ Ruska. Samozrejme, že druhá strana nebude stáť a pozerať sa na chod udalostí s vyvalenými očami a rukami za chrbtom. Iste nie náhodou Rusko pomáha Číne budovať komplexný systém protiraketovej obrany. Tým sa od základov mení celá architektúra svetovej bezpečnosti a možnosti celého NATO úmerne padajú. Musím vám však dať za pravdu, celé toto dianie vo svete sa Slovenskej republiky živo dotýka.

 

Ekonomický chod republiky poznáte zdola, pretože tridsať rokov pôsobíte v podnikateľskom prostredí. V akom stave sa teda štát nachádza z hľadiska práce, pracovnej sily a odmien pracujúcich?

Náš pôvodný socialistický školský systém vychovával a poskytoval zamestnaneckej sfére kvalitne pripravených ľudí, pričom plnohodnotne využíval biologické danosti celej populácie. Navyše, ak v priebehu vzdelávania jednotlivca vznikla nespokojnosť, existovala reálne využiteľná cesta nápravy. Dnes nám chýbajú odborníci a profesionálne zdatní a spôsobilí pracovníci. Spoločnosť nie je schopná pokryť dopyt po kvalitnej pracovnej sile, ale ani poskytnúť úmerne ohodnotené pracovné príležitosti. Klesla morálka pracovníkov a v sebaobrane narastá hrubosť a bezohľadnosť zamestnávateľov. Mesačné príjmy obyvateľstva vyznievajú na posmech tých, ktorí pracovali a pracujú. Pri rovnakej kvalite výkonu máme v republike jednu z najnižších cien za hodinu práce v EÚ. Našincova práca je v priemere až trikrát nižšia ako v Nemecku. Popri tom sa všetci naši vedúci štátnici vehementne oháňajú pojmami ako robotizácia a automatizácia výroby či dokonca kybernetizácia spoločnosti. Potreba skutočného realizačného opracovania týchto procesov vrátane školstva a príležitostí na využitie voľného času, ktoré sú ich sprievodným javom, sa však zanedbávajú, alebo vôbec neriešia. Je namieste otázka, či volení nositelia štátnej moci chcú mať moderný štát, alebo či vôbec chcú mať svoj štát.

Predseda PSN Roman Stopka s 1. podpredsedom SNS Jaroslavom Paškom sa dokážu programovo zhodnúť na myšlienke zvrchovanosti, nezávislosti, suverenity, územnej celistvosti Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.

PSN je jediná strana, ktorá si dovolila nahlas hovoriť o pevnom zakotvení štvordňového pracovného týždňa. Z akého dôvodu a aké dôsledky by to malo na ekonomiku štátu a občanov? Je Slovenská republika na to pripravená?

To nie je opatrenie na realizáciu z večera do rána. Podmienky na nahradenie úmerného množstva ľudskej pracovnej sily a jej efektívnejšie využívanie pomocou kybernetizácie spoločnosti sú vo všeobecnosti už dostatočné. Je len potrebné nabrať odvahu, dôsledne a všestranne prekalkulovať a vykonať realizačné prípravy tak, aby to nepostihlo spoločnosť chaosom, škodami, nesúladom. Napokon dnes už nie sme v úvahách osamotení. Už aj v Rusku, ktoré dnes hrá v zahraničnej politike prvé husle, napriek tomu, že najprv schválili reformu dôchodkového systému s predĺžením hornej vekovej hranice, sa začínajú zaoberať možnosťou prechodu na štvordňový pracovný týždeň. Táto možnosť bude čoskoro zvažovaná vo všetkých priemyselne vyspelých štátoch. Najväčšou, ale nie neprekonateľnou prekážkou v SR budú nadnárodné spoločnosti, ktoré sa u nás usadili v mocenských časoch Mikuláša Dzurindu.

 

PSN vo svojom programe ponúka liek nielen na ekonomickú, vzdelanostnú, bezpečnostnú, ale aj politickú neurózu. Je alternatívou pre Slovensko?

Áno, náš štát trpí dobovou neurózou z nefunkčnosti, vyvolanou nespôsobilosťou či neochotou zodpovedných riadiť štát a predchádzať problémom skôr, než vzniknú. Ale čo je horšie, jej pretrvávanie môže spôsobiť zánik samostatnej Slovenskej republiky. Naša strana však liek vo svojom programe naozaj len ponúka. Sme alternatívou, ktorá napokon aj tak nahradí chorľavejúci liberalistický ošiaľ. Naša civilizácia stojí na kresťanských základoch, a tak by sa medziľudské vzťahy mali rozvíjať smerom k bratstvu a solidarite, nie k hyenizmu. Ako som už neraz povedal, štátnik má politickú neurózu liečiť a nie vyvolávať, ako je u nás bežné. Základy potrebnej zmeny spočívajú v práci politického vedenia štátu na prospech zvrchovanosti, suverenity, nezávislosti, územnej celistvosti SR s nedotknuteľnými hranicami. Na prospech občana a jeho štátnej ochrany ako najvýznamnejšieho štátotvorného subjektu.

 

Nedávno ste uviedli, že zjednocovanie politických síl s pronárodnou orientáciou nebudú schopní urobiť mocibažní ľudia. Ako sa teda dá vyviesť SR zo súčasného marazmu?

Predsa prácou na prospech nášho samostatného štátu s atribútmi, ktoré som už na adresu SR aj tomto rozhovore vyslovil. Prácou, z ktorej pôjdu vytvorené hodnoty na prospech našich občanov, na posilnenie pozície štátotvorného národa, ako všade v normálnom svete. Prácou bez pokrytectva, bez úslužných ústupkov cudzine. Naplnením všetkých štátnych funkcií na základoch pravdy, schopností obyvateľstva a spolupráci so zahraničím na princípoch vzájomnej výhody. Možno pár skeptikov a inak orientovaných politikov namietne, že to je nerealizovateľná utópia, ale to len chcú zakamuflovať svoju donedávnu činnosť a zapredanosť. Každá u nás vytvorená hodnota má svoju cenu a proštátne ladenými zamestnancami i súkromníkmi je zobchodovateľná tak, aby prinášala úžitok do domu, a štát to musí využiť vytváraním vhodných podmienok. To, čo zákonnými normami nastvárali doterajšie vlády, popresúvalo tisíce našich šikovných podnikateľov aj so sídlami ich firiem do zahraničia, napríklad do Česka či Maďarska. Ak má byť náš štát financovaný z daní, kde tu vidíte štátotvornú logiku, keď štátne štruktúry svojimi nezmyselnými opatreniami vyháňajú svojich živiteľov a zbavujú sa prílivu zdrojov do štátnej pokladnice. Isteže, neprajníci a skrytí stúpenci našej kolonizácie nám budú hádzať pod nohy polená. Ale to je bežná prax, s ktorou treba rátať a úmerne jej čeliť, veď sme ju už neraz zažili.

 

O štyri mesiace čakajú SR parlamentné voľby. Slovenská politická scéna ešte nikdy nebola taká nečitateľná a roztrieštená. O čom teda budú tie nasledujúce voľby?

Tieto voľby určia mieru škôd, ktorú bude musieť znášať občan SR za chyby či zlomyseľnosti napáchané ním volenými politikmi. Bude to zas len občan, ak podľahne tlaku propagandy zo zahraničím ovládaných médií, kto zverí politickú moc nad sebou samým aj existenciou nášho samostatného štátu. Preto by mal pozorne hodnotiť vzťah slov a činov už aj z minulosti u každého predstaviteľa do volieb vstupujúcej politickej strany. Slová politika môžu byť viaczmyselné, to závisí od aktuálnej situácie, lebo na zajace sa s bubnom nechodí. Ale jeho skutkami sledované ciele musia byť jednoznačne pronárodné a proštátne. Tieto hodnoty sa musia prejaviť v náplni zákonov, ktoré sám navrhuje či schvaľuje. Ak bude úmerná masa voličov, napriek snahám redaktorov masmédií, už dostatočne poučená doterajšími skúsenosťami a stotožní sa s potrebou mať a rozvíjať svoj štát, príležitosť dostane naša politická strana a bude ju mať aj celá naša občianska, takto orientovaná spoločnosť. Jedinou našou slabinou je absencia prázdneho tárania a nedostatok finančných prostriedkov, aby naše myšlienky prenikli systémom peniazmi podmienenej reklamy do vedomia ľudí. Nezavrhujeme žiadnu proštátnu stranu, ktorá ctí pravdu a kresťanské hodnoty. Mnohí predstavitelia dnešných, ale aj samonádejných parlamentných strán otvorene vyjadrujú strach pred rétorikou a akčnosťou Harabina a jeho potenciálnych, programovo príbuzných strán. Tu môžem ľudí len povzbudiť k podpore, keď sa budú spájať programovo kompatibilné strany, a nie za mocou sa pachtiaci politici.

 

Dokáže sa PSN myšlienkovo i predvolebne zjednotiť s inými politickými subjektmi, aby spoločne zabránili nástupu k moci liberálnym silám?

Politická strana Práca slovenského národa je pripravená na nesebeckú, až krajnú spoluprácu s každým politickým subjektom, ktorý programovo ctí zvrchovanosť, nezávislosť, suverenitu, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. So subjektom, ktorý bude chrániť práva, slobodu a legálne nadobudnutý majetok štátotvorných občanov SR v každej situácii, a to aj prostredníctvom autority štátu. Ktorý bude podporovať prijímanie zákonov predovšetkým na prospech a ochranu vlastného obyvateľstva. Vzťahy s ostatnými štátmi treba riešiť na princípe reciprocity. Štát nesmie okliešťovať svojich občanov, ale musí im vytvárať plnohodnotné príležitosti tak, aby mohli doma využiť svoje biologické danosti a podporovať ich prínosné zahraničné aktivity. Iný prístup je len maskovaná deštrukcia štátu.

Lenka Mayerová, šéfredaktorka mesačníka Extra plus, www.extraplus.sk

 

Článok pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus č. 11/2019

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Nemecko pošle Libanonu núdzovú pomoc v hodnote 10 miliónov eur

Berlín 9. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Michael Sohn)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas oznámil, že Nemecko pošle Libanonu núdzovú pomoc v hodnote 10 miliónov eur. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA "Ľudia v Bejrúte potrebujú našu pomoc a nádej," uviedol Maas pre nedeľník Bild am Sonntag. Obrovská explózia v…

Francúzsko žiada od Británie 30 miliónov libier na posilnenie pobrežných hliadok

Londýn 9. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hannah Wallace Bowman/MSF/Sos Mediterranee)   Francúzsko žiada od Veľkej Británie sumu 30 miliónov libier (približne 33 miliónov eur), ktoré chce krajina použiť na zastavenie toku migrantov cez Lamanšský prieliv. Iba za posledných 24 hodín ich v Británii pristálo 151. Informoval o tom v sobotu britský denník…

Škriniar už nie je nepredajný, jeho zotrvanie v Interi Miláno zavisí od budúcnosti kouča Conteho

Bratislava 8. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Pozícia slovenské futbalového obrancu Milana Škriniara v talianskom klube Inter Miláno už nie je tak neotrasiteľná ako v minulosti. Ako upozornil taliansky web tuttosport.com, stopér slovenskej reprezentácie v ostatných piatich dueloch Interu nastúpil v základnej zostave len raz a ani vtedy neabsolvoval celý…

V Bielorusku manažérku kampane hlavnej opozičnej kandidátky opäť zadržali

Minsk 8. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   V Bielorusku v sobotu - v predvečer prezidentských volieb - zadržali manažérku kampane hlavnej opozičnej kandidátky na prezidentku Svitlany Cichanovskej. Agentúru AFP o tom informovala Cichanovskej hovorkyňa Manažérku Maryju Marozovú z väzby pravdepodobne neprepustia skôr než v pondelok. Za čo konkrétne ju zadržali,…

Ukrajina v rámci boja s koronavírusom zatvorila hraničné priechody s Krymom

Kyjev 8. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Ukrajinská vláda v sobotu oznámila, že v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nového druhu koronavírusu rozhodla o dočasnom uzavretí hraničných priechodov na polostrove Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko. Informovala o tom agentúra Reuters Všetky tri prechody medzi Ukrajinou a Krymským polostrovom, ktorý…

Požiar paneláku v českom meste Bohumín si vyžiadal 11 mŕtvych vrátane 3 detí

Praha 8. augusta 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   Najmenej 11 ľudí prišlo o život pri požiari panelového domu, ktorý v sobotu podvečer začal horieť v meste Bohumín v Moravskosliezskom kraji. Na mieste zasahuje niekoľko jednotiek hasičov, informoval spravodajský server Novinky.cz "Pri požiari bytu na 11. podlaží zahynulo šesť osôb, tri deti…

Stranu Za ľudí povedie Veronika Remišová, zvolili ju za predsedníčku

Bratislava 8. augusta 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa,SITA-Martin Medňanský)   Delegáti strany Za ľudí budú na sobotňajšom sneme voliť nového predsedu a vedenie strany. Na tento post kandidujú podpredsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová a člen predsedníctva a poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Kollár. Súčasný predseda a zakladateľ strany Andrej…

Gröhling: Teleškola v podobe, v akej ju pôvodne ministerstvo školstva plánovalo zaviesť, nebude

Bratislava 8. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Teleškola v podobe, v akej ju pôvodne ministerstvo školstva plánovalo zaviesť, nebude. Ako pre agentúru SITA povedal šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS), momentálne však pracujú na obdobnom projekte Spustenie tzv. teleškoly vo forme internetového vysielania na webovej platforme Youtube pre žiakov základných škôl…

NCSC: Čína, Rusko a Irán sa snažia ovplyvniť výsledok amerických prezidentských volieb

Bratislava 8. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP)   Americké Národné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC) potvrdilo, že medzi krajinami, ktoré sa snažia ovplyvniť výsledok amerických prezidentských volieb, sú Čína, Rusko a Irán. Používajú na to "skryté a vplyvné opatrenia" Čína nechce, aby sa prezidentom stal Donald Trump, Rusko sa zase snaží uškodiť…

V Českej republike za jeden deň potvrdili ďalších 323 nakazených koronavírusom

Bratislava 8. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká republika zaevidovala za uplynulých 24 hodín ďalších 323 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom. Je to najvyšší denný nárast v krajine od 3. apríla. Ochorenie COVID-19 potvrdili od začiatku pandémie 18 060 osobám, pričom 12 749 sa už vyliečilo a 389 zomrelo.…

V Poľsku zatknutie LGBT aktivistu vyvolalo protesty, policajti zadržali 48 ľudí

Varšava 8. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Czarek Sokolowski)   Poľská polícia zadržala desiatky ľudí, ktorí vo Varšave protestovali proti zatknutiu aktivistu za práva sexuálnych menšín. Na okamžité prepustenie aktivistu vyzvala komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová. Informovali o tom v sobotu agentúry AFP a DPA Aktivistu zaistili v piatok vo…

Iba injekcia, všetko ostatné „Ako mŕtvemu zimník.“ Riaditeľ ruského vedeckého centra poradil infikovaným koronavírom

Moskva 8. augusta 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Ramil Sitdikov)   V súčasnosti môžu zlepšiť stav človeka, ktorý je nakazený koronavírusom, len protilátky, ktoré sú podávané iba intravenózne. Všetko ostatné je platné ako mŕtvemu zimník, uviedol pre Sputnik riaditeľ Národného výskumného centra N. F. Gamalejе Alexander Ginzburg Predtým sa v médiách totiž objavili správy…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

chamtivost

jedna je dosť dva je príliš málo

Nakradnuté majetky v privatizácii po 89 bude možné získať počas krátkeho okna príležitosti v nasledujúcich rokoch krízy aspoň čiastočne. Využijeme to?

V súčasnej spoločnosti náboženstva Zlatého teľaťa o presadení získania nakradnutého majetku v privatizácii sa nedá ani rozmýšľať. Riadenie je ešte príliš zošnorované liberálmi a vo vláde máme najväčšieho ekonomického diletanta a demagóga, Dzurindovho pohrobka zodpovedného za ekonomiku – Sulíka, ktorý zastupuje iba záujmy zahraničného finančného kapitálu a sleduje svojimi aktivitami rozvrat všetkých sociálnych princípov, ktoré máme.…

Čo vyjadruje hodnosť? Formovanie dôstojníkov 6. časť

Predtým, ako budeme pokračovať v ďalších konštatovaniach treba aj menej zorientovaným čitateľom poskytnúť zopár informácií. Na rozdiel od našej zdedenej tradície, vo väčšine štátov je podplukovník veliteľská aj štábna hodnosť. Plukovník je najmä v menších ozbrojených silách skôr štábna a vysoká manažérska hodnosť, ale s predpokladom predchádzajúceho absolvovania veliteľskej praxe. Výnimku tvoria vzdušné…

Macronovo "ultimátum"

Zahranično-politická udalosť.   Po nešťastnej udalosti v Bejrúte sa objavilo toľko spasiteľov, že tento svet už bude naveky žiť v šťastnej blaženosti. Okrem hmatateľnej pomoci konkrétnych štátov, ktoré posielajú pátracie,  lekárske tímy a materiálnu humanitárnu pomoc sa objavili skutočné perly hodné spomenutia. Je zarážajúce, že také nešťastie môže byť zneužité na presadzovanie…

Korupčno-podvodno-plagiátorsko-spravodajská banda reprezentovaná Čaputovou, Matovičom, Kollárom a Kolíkovou dosadila Hrubalu, ako super alkoholika, dokladovaného v dvoch štátnych spisoch, za predsedu „elitného“ Špecializovaného súdu.

Po 15 rokoch, čo Hrubala už druhýkrát jazdil pod vplyvom omamných látok a spôsobil dopravnú nehodu, odmietol skúšku na alkohol, ale aj odber krvi u lekára, sa dočkal vytúženej odmeny za svoje konanie vo forme vymenovania za predsedu Špecializovaného trestného súdu (ďalej len ŠTS)   Prečo? Lebo je ľahko vydierateľný korupčno-podvodn

Vietor! Stojí za ním neznáma inteligencia, zabezpečujúca fungovanie sveta!

Žijeme vo svete, ktorý je oveľa fascinujúcejší, než sa nazdávame. Za jeho normálnym, prostým a nenápadným chodom sa pre nás doposiaľ skrývajú neuveriteľné a nepoznané záhady. Skrývajú sa za tým, čo nazývame prírodou a prirodzenosťou. Ale pretože ľudia čoraz viacej strácajú spojenie s prírodou a prirodzenosťou, a orientujú sa iba…

TopDesat

Tieto historické fotografie zrejme uvidíš po prvýkrát

0

Mnoho z nás fascinujú staré historické fotografie. Snažíme sa tak vidieť a pochopiť, že život ktorý žijeme bol niekedy úplne iný a to čo je dnes samozrejmosťou v minulosti ani neexistovalo. Historické fotografie z predchádzajúcich desaťročí nás spájajú s minulosťou a dávajú nám tak príležitosť vidieť veci, ktoré pre nás…

Kaspar Hauser: Zaujímavosti o mužovi bez totožnosti

0

Kaspar Hauser – alebo ak chcete, muž bez totožnosti. Práve na túto záhadnú osobnosť sa pozrieme v rámci nášho trojdielneho článku trochu bližšie. Osoba Kaspara Hausera je rozporuplná z viacerých dôvodov. Známym v Nemecku sa v roku 1828 stal nielen preto, akým bol, ale aj pre jeho vraždu a jej údajné príčiny. Nikdy sa nepríde…

Umývanie vlasov: 8 chýb, ktoré nemáš robiť

0

Na prvý pohľad sa zdá, že umývanie vlasov je dosť jednoduché. Existujú však niektoré chyby, ktoré si si možno nikdy neuvedomila a ktoré môžu viesť k dehydratácii vlasov, lámaniu alebo dokonca infekcii pokožky hlavy. A sú tu aj niektoré triky, ktoré môžu všetko zmeniť hraa dodajú ti vzhľad ako zo salónu.  

Miniatúrne bývanie v Južnej Kórei - prečo tu ľudia žijú?

0

Kórea je všeobecne známa svojou rozmanitou kultúrou, veľkolepými mrakodrapmi, chutným jedlom a vysoko rozvinutou technológiou. Ale juhokórejský fotograf Sim Kyu-Dong nám ukazuje druhú stranu mince - „Goshiwon“ - malé, stiesnené a lacné bytové jednotky, v ktorých žijú najchudobnejší obyvatelia Južnej Kórey. Ukázalo sa, že slúžia aj ako domov pre ľudí, ktorí žili na ulici…

Potraviny, ktoré do chladničky nikdy nedávaj – 2. časť

0

Chladnička je jedným z najlepších vynálezov všetkých čias. Udržiava potraviny v čerstvom stave, no vieš čo do nej nepatrí? Ušetril si pri poslednom nákupe v hypermakete desiatky eur a teraz sa tešíš z preplnenej chladničky? Neteš sa predčasne! Ak sa do chladničky dostane niečo, čo tam nepatrí, ani najmodernejšie technológie neuchránia tieto potraviny pred skazením…

TOP10: Prekvapivé miesta, kde si spokojne žijú baktérie

0

Baktérie nájdeš všade. V skutočnosti je na Zemi viac baktérií ako hviezd vo vesmíre. Rozdelenie baktérií na dve (ak sú priaznivé podmienky) trvá 20 minút. To znamená, že za približne osem hodín sa môže jedna baktéria rozmnožiť na 16 777 216 baktérií. Nachádzajú sa na skalách, v oceánoch, v pôde a dokonca aj v arktickom…

Vo svete IT

Hypotéza „zimného spánku“ je ďalším vysvetlením, prečo sme ešte neobjavili mimozemšťanov

0

Teória „zimného spánku“ je teóriou, ktorá poskytuje teoretické riešenia na fermiho paradox. Ten vznikol v roku 1950, keď sa intenzívne skúmal mimozemský život. Americko-taliansky fyzik, Enrico Fermi, sa pozastavil nad tým, že sa nám nepodarilo objaviť žiadnu mimozemskú civilizáciu aj napriek vysokej pravdepodobnosti jej existencie. Píše o tom portál Universe…

Vedci zachytili signál, 6-násobne väčší než predpokladali a dodnes nevedia jeho pôvod

0

V roku 2006 sa vedcom podarilo počas hľadania vzdialených vesmírnych signálov naraziť na neuveriteľne hlasný „hukot.“ Zvuky vesmíru sa vedci pokúšali zaznamenať špeciálnym nástrojom, ktorý bol pripevnený o veľký balón. Vo výške 37 km zariadenie načúvalo zvukom vesmíru. Podarilo sa mu zachytiť niečo, čo bolo až 6-krát hlasnejšie, než kozmológovia očakávali.…

Ako vyriešiť 100 percent vyťaženie disku vo Windows 10 a tým zvýšiť rýchlosť a výkon vášho PC?

0

Vlastníte staršie zariadenie s operačným systémom Windows 10 a častokrát vás trápi pomalé načítavanie aplikácií, systému, či dlhé zapínanie vášho zariadenia? Pri starších a menej výkonných zariadeniach je častým javom 100% vyťaženie disku, na ktoré väčšina používateľov narazí pri otvorení Správcu úloh. Takýto stav však rozhodne nie je žiadúci a…

Novú generáciu vlajkových procesorov Kirin už v budúcom roku neuvidíme, potvrdzuje Huawei

0

Obchodná vojna medzi Čínou a USA, ktorá trvá už niekoľko mesiacov, si už čoskoro vyžiada obrovskú daň, ktorá určite ovplyvní trh so smartfónmi v budúcom roku. Reč je o zákaze akýchkoľvek dodávok spoločnosti Huawei zo strany amerických spoločností poprípade od spoločností, ktoré využívajú americké technológie. Pomerne nedávno podpísaný zákaz nadobudne…

Huawei Mate X2 – dozvedáme sa prvé zásadné informácie o treťom skladacom smartfóne od Huawei

0

Čínska technologická spoločnosť Huawei je jednou z mála spoločností, ktorým sa podarilo vytvoriť a uviesť do predaja naozaj funkčný a použiteľný skladací smartfón. Ešte začiatkom minulého roka spoločnosť predstavila svoj prvý skladací smartfón Huawei Mate X, ktorý však mal niekoľko nedostatkov. O rok neskôr sa teda čínsky výrobca rozhodol rozšíriť…

Microsoft odstraňuje možnosť vymazania prehliadača Microsoft Edge z Windows 10

0

Nový a od základov prekopaný internetový prehliadač Microsoft Edge bol oficiálne spustený iba v januári tohto roka, pričom v priebehu iba niekoľkých mesiacov sa dostal na milióny Windows 10 zariadení po celom svete. Keďže je prehliadač postavený na jadre Chromium, ktoré využíva ja prehliadač ako Google Chrome, jeho používanie by…

Svetlo sveta

Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

0

Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

0

Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

0

Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

Dnes si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej

0

Dnes 16. júla si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie sviatku sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo “karmel” znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy…

Lurdy privítajú dnes 16. júla prvú medzinárodnú „e-púť“

0

Dnes 16. júla sa koná v Mariánskej svätyni v Lurdoch medzinárodná „e-púť“ s názvom „Lourdes United“. Pre tohtoročné sťažené podmienky z dôvodu zdravotnej prevencie bude mať osobitný charakter bez priamej masovej účasti pútnikov, ale v spojení prostredníctvom médií a internetu. Dátum e-púte 16. júl je dňom výročia posledného zo zjavení…

Turecko rozhodlo, že Hagia Sofia bude mešitou

0

Konštantínopolská Bazilika Božej Múdrosti – Hagia Sofia – sa stane mešitou. Rozhodol o tom v piatok 10. júla dekrétom prezident Turecka po tom, ako Štátna rada zrušila rozhodnutie z roku 1934 o premene miesta kultu na múzeum. Prezident Erdogan oznámil, že 24. júla sa v Hagii Sofii uskutoční prvá moslimská…

Armádny Magazín

Americké letectvo poverilo Hermeus štúdiom koncepcie nadzvukových lietadiel

0

USA, 9.august 2020 ( AM ) - Zjavne v oneskorení v porovnaní s Ruskom a Čínou čo sa týka vývoja nadzvukových zbraní sa aj Američania dočkajú tých svojich. Spojené štáty začali v tejto oblasti niekoľko projektov a v marci minulého roku Pentagon oznámil úspešnú skúšku \"Comment Hypersonic Glide Body\"[C-HGB] (nadzvukový klzák),…

Lukašenkovi na Kryme vysvetlili, prečo Kyjev nebojoval o polostrov

0

Krym, 9. august 2020 (AM) - Kyjevské úrady nebojovali o Krym, pretože polostrov nebol nikdy ukrajinským územím a ani jeho obyvatelia neboli Ukrajinci. V rozhovore pre Sputnik to povedal vedúci pracovnej skupiny pre medzinárodne právne otázky pri stálom zastupiteľstve Krymu pri prezidentovi Ruskej Federácie, Alexan

Ruský zbrojársky gigant sa pripravuje na predstavenie svojich systémov budúcnosti

0

Rusko, 9.august 2020 ( AM ) - Tlačová služba zbrojárskeho konzorcia Almaz-Anteï oznámila, že predstaví na Medzinárodnom vojensko-technickom fóre Armáda-2020 niekoľko nových vojenských výrobkov.   Podujatie sa uskutoční od 23. do 29. augusta vo Vlasteneckom výstavisku v Kubinke (oblasť Moskvy). Fóra sa zúčast

Druhé odchytenie amerického vojenského lietadla za 24 hodín neďaleko ruského územia

0

Rusko, 8.august 2020 ( AM ) – Ruská obrana oznámila druhý prípad zachytenia amerického vojenského lietadla neďaleko ruských hraníc za jeden deň. Tentoraz to bol strategický bombardér, ktorý sa priblížil k ruskému územiu, keď lietal nad Ochotským morom.   [caption id="attachment_22440" align="alignnone

Na obzore sa črtá konkurent pre stíhač tankov 2S25 Sprut-SD – v Indii sa zamýšľajú nad vývojom vlastného ľahkého tanku

0

India, 8. august 2020 (AM) – Indická Organizácia pre výskum a vývoj obrany ponúkla podľa portálu IADN (Indian Aerospace Defence News) Ministerstvu obrany Indie dve verzie ľahkého tanku. Uvedená správa je aktuálnym odrazom reakcie domáceho zbrojného priemyslu na informác

Grécko-turecké námorné spory: Bude Stredozemné more ako sud s pušným prachom?

0

Grécko, 8.august 2020 ( AM ) - Turecko oznámilo, že pozastavuje prieskum morskej oblasti, na ktorú si nárokuje Grécko. Ide o oblasť bohatú na uhľovodíky. Podľa Christiana Fleury, experta na námorné záležitosti, by sa Stredozemie mohlo stať miestom mnohých konfliktov.   Blíži sa 100. výročie konca grécko-turec