Roman Stopka: Slovensko je pod tlakom propagandy

Bratislava 15. novembra 2019 (HSP/Extra plus/Foto:Jana Birošová)

 

Tieto voľby určia mieru škôd, ktorú bude musieť znášať občan SR za chyby či zlomyseľnosti napáchané ním volenými politikmi

Roman Stopka: Uverte vo svoj zdravý úsudok, pretože viete, kde je pravda. Váš rozum je viac ako televízia, bilbordy či noviny. Nedajte sa ovplyvňovať. Na starom nič nové nepostavíte, a preto svojím rozhodnutím dajte šancu PSN, aby sme vybudovali a uchránili to, na čo čakáme už 30 rokov. Spolu s vami to dokážeme.

Ste predsedom národnej, kresťanskej i sociálnej strany, ktorá päť rokov poukazuje na negatívny stav v štáte navrhujúc riešenia. Napriek tomu vznikajú nové politické strany, ktoré o sebe tvrdia, že sú národné, kresťanské i sociálne. Čo tým podľa vás sledujú?

Nie každý, kto volá po jednote pronárodných a proštátnych síl, ju naozaj chce dosiahnuť. Mnohí ju chcú vlastniť a využiť na svoj osobný záujem, zaváňajúci prospechárstvom. Iní sa dostali pod cudziu kuratelu a pronárodné hlasy voličov nezužitkovali, ale ich nečinnosťou paralyzovali. Volebné kampane dokazujú, že aj mnohí už známi politici sa pred voľbami oháňajú záujmami slovenského národa ako posvätnou samozrejmosťou. Na mámenie dôverčivých ľudí to funguje. Keď sa však dostanú do parlamentu, ich kroky v uplatňovaní zverenej moci dokazujú, že im je ľahostajný nielen osud štátotvorného národa, ale všetkých občanov SR. Národ intuitívne cíti, že niečo nie je v poriadku a propaganda je priehľadná. Preto vzniká dopyt po nových, dôveryhodnejších politikoch, ktorí by mali rovný charakter a boli spôsobilí naplniť vôľu občanov mať svoj, naozaj svoj štát. Štát, s ktorým by sa občan naplno stotožnil a dôvera v čestnosť a postup politikov by sa stali samozrejmosťou. Dnes je dôvera ľudí voči nositeľom štátnej moci veľmi spochybnená, až otrasená, a to práve ich dvojtvárnosťou a ako sa ukazuje, aj neschopnosťou riadiť štát. Sústreďujú sa len na riešenie udalostí zámerne vyvolávaných manipulátormi. Situácia je však rovnaká aj v priestore opozičných strán. Nepochopili, že riadenie nie sú len príkazy a zákazy otravujúce atmosféru spoločnosti. Treba vytvárať systémové podmienky tvoriace základy samostatného rozvoja štátu. Oni však robia opak a denne riešia nežiaduce javy, ktoré sami vyvolali. Jediný oporný stĺp je im lavírujúca politika zahraničných mecenášov, ktorým sú ľahostajní. Pričom bratislavský profesor Husár či jeho žiaci by boli určite prospešnejší.

 

Mnoho predstaviteľov novovzniknutých strán o sebe tvrdí, že sú novými tvárami, pritom v politických vodách plávajú niekoľko rokov. Je možné stavať na starých základoch novú politiku?

Nežijeme v politickom vákuu, ani sme sa neobjavili na pustom ostrove, kde by sa dalo začínať od nuly. Celá naša civilizácia stojí na základoch myslenia a práce našich predkov, a to v celosvetovom meradle. Tie sa tvorivou prácou prispôsobujú novým výzvam a podmienkam prinášaným chodom času. Názov našej politickej strany Práca slovenského národa aj túto podstatu v sebe zahŕňa a náš cieľový program ju rozvíja v potrebnej inšpiračnej miere. Rozhodujúca hodnota nášho vzťahu k osobnostiam je ochota pracovať a pôsobiť na prospech SR. Vo všeobecnosti aj už známa tvár môže svojimi postojmi prospešne podporiť rozvoj republiky. Za všetkým stojí ochota úprimne pracovať pre spoločnosť a vidieť viac než len svoj prospech. Na rozpoznanie pravdy, kto kam naozaj smeruje, nám poslúži charakter daného jednotlivca potvrdený skutkami. Každý realista, obzvlášť v riadiacej funkcii, však musí zvažovať riziko, ktoré dôvera vkladaná do takých rúk vyvolá. Jeden, možno dva omyly odpúšťa aj príroda, ale priveľa omylov sa aj v prírode ťažko trestá. Tak funguje evolúcia. Aj matka príroda má svoje intervaly prípustnosti a neraz krutejšie než my ľudia. Veľkorysosť je krásna vlastnosť, ale ak ju ten naproti považuje za slabosť, je lepšie dať mu po prstoch. V takýchto prípadoch obzvlášť platí: Dvakrát meraj a raz rež. Prečo by spoločnosť, ktorej záleží na vlastnom osude, mala dávať svoj osud do rúk ľudí, ktorých najvyššou kvalitou je opakovane zlyhávať a slúžiť proti záujmom svojho štátu? Tobôž pri dnešných technologických možnostiach. Nemáme nazvyš schopných ľudí a plytvanie v personálnej politike je pre náš štát nemiestny luxus. Pravda, nadmerný pozitivizmus vždy naráža na egoistickú ziskuchtivosť určitých ľudí, ktorí, ak majú k dispozícii prostriedky, vidia len svoj prospech. Vďačnosť a prajnosť je v našom štáte teraz z ľudských vzťahov už od školských rokov programovo vytesňovaná, a to je tá najväčšia škoda, aká sa na našej spoločnosti pácha.

 

Opozícia sa viackrát pokúsila o prevrat v štáte, keď neváhala zneužiť vo svoj prospech smrť dvoch mladých ľudí. Myslíte si, že pokus o prevrat stále trvá?

Áno, trvá. Celá k nám importovaná politika liberalizmu, ako hlavný hybný nástroj týchto síl, je celosvetovo odsúdená na zánik. Len naši domáci nohsledi to jednoducho ešte nepostrehli, či lepšie povedané, nemal im to kto povedať z radov autorít, ktoré uznávajú. Sami problém rozlúsknuť nedokážu. Konajú podľa inovácie starých plánov na dosiahnutie pôvodného cieľa. Čoskoro im dôjdu prostriedky a ako sa hovorí, keď sa kapsa vyprázdni, aj blázon sa doblázni, vypadnú zo scény pozornosti verejnej mienky. Čím skôr sa pominú, tým lepšie pre našich občanov, lebo napáchaných škôd bude menej a budú menšie, než je zámer, ktorý napĺňajú. Aj v takom informačnom tlaku a rozsahu manipulácie s ľudským vedomím, akým sa vyznačuje politická scéna na Slovensku, môže sama verejnosť škodám zabrániť. Na rozpoznanie stačí dobrý ľudský úsudok a konanie podľa dávnej otázky kriminalistov. Kto má z ich postupov prospech?

 

EÚ sa snaží odoberať suverenitu a zvrchovanosť národných štátov. Prečo?

Zámer úsilia každého mysliaceho jedinca má svoju príčinu a svoj cieľ. Čo niekde vezme, presunie tam, kde to chce mať. Tak je to aj s organizáciami so skupinovým riadením. Najzraniteľnejšou zložkou štruktúry EÚ sú ekonomicky slabšie národné štáty, s nižším počtom obyvateľov, obzvlášť ak je z nejakých príčin oslabené ich národné cítenie. Tí ostatní môžu mať z vykonávaného experimentu len prospech, pretože škody, ktoré im vzniknú, si pri svojej revitalizácii po získanom praktickom poučení z vykonaného experimentu, alebo tiež sofistikovanej lúpeže, z pozostatkov najslabších, ľahko nahradia. EÚ sa z nedočkavosti svojho vedenia koncentrovaného v bankách Nemecka, Francúzska a utekajúcej Británie príliš ponáhľala. Práve táto nedočkavosť ukázala aj nadšeným romantikom, kam sú vedení, a dostala úniu do závozu, z ktorého ju bude ľahšie vyberať po častiach. Takže lúpežnícky zamerané programy a napokon aj ciele sa zrútia. Prílišné sústredenie ekonomickej a finančnej moci v súkromných rukách nadštátnych organizácií vedie opäť k toľko kritizovanej diktatúre. Darmo bude ktokoľvek vychvaľovať princípy a výhody fungovania demokracie, keď tá je pod diktátom vlastníkov ekonomickej moci. Aj v našom malom meradle je ukázaná diktátorská moc riadiacich prvkov takých štruktúr, ako je U. S. Steel, a jej vplyv na tvorbu a smerovanie politiky napríklad aj prostredníctvom prepúšťania zamestnancov. A to nespomínam moc obchodných reťazcov, atómové elektrárne, Slovnaft, kontrolu a distribúciu informácií… Čo myslíte, ako pôsobí taká moc na „demokratickú“ tvorbu zákonov a ako ovplyvňujú takto prijímané zákony „demokraciu“ v našej republike?

 

Európska únia zaviedla sankcie proti Ruskej federácii, čo bol priamy zásah do mnohých ekonomík národných štátov. Považujete to za správne?

Nech hľadám, ako chcem, z pozície občana SR ani príslušníka EÚ nenachádzam jediný logický dôvod na takýto postup a nepovažujem ho ani za perspektívne prospešný pre žiadny jej členský štát. Obzvlášť ak vedľa tejto politiky postavíme, ako kontrolný maják, princípy demokracie, mierumilovnosti, ľudských práv a odpolitizovania obchodu, ktorými sa všade tak veľmi oháňajú práve nositelia a realizátori tohto hlúpeho a deštruktívneho nápadu. Ide o surové presadzovanie cieľov, koristnícky nastolených mocipánmi amerického veľkokapitálu, usilujúcich sa o svetovládu pod ich diktátom. Politika protiruských sankcií je, skôr či neskôr, odsúdená na zánik. Škodu budú znášať jej iniciátori a ich nahlúpli vykonávatelia, ktorí odmietajú hľadať cesty prospechu pre vlastný štát. Východiská minimalizujúce škody sankčnej politiky proti Rusku má každý národný štát. Stačí, aby jeho politikom záležalo na prospechu vlastných občanov a podnikov. Chce to len trocha jasnej mysle a pevný charakter, aby sa vhodná cesta nielen našla, ale aj využila. Váhavci a tradiční oportunisti vyčkávaním, ako to všetko dopadne, okrádajú svoj národ. Prinajmenšom je však na podivenie, že napriek všetkým sankciám iniciovaným proti Rusku mocenskými kruhmi USA obrat vzájomného obchodu medzi oboma týmito štátmi rastie.

 

Slovensko je zároveň členom NATO, ktoré okliešťuje hranice Ruskej federácie. Znamená to, že predstavitelia aliancie pripravujú konflikt s RF?

Ruské hranice okliešťovať nemôžu, na to dnes už nemajú silu. Vojenský zásah Ruska, na pozvanie vlády Sýrie, počnúc rokom 2015, podporovaný primeranou informačnou kampaňou, veľmi jasne ukázal, ako sa zmenili ekonomické i vojenské možnosti Ruska. Nárast jeho autority sa prejavuje v aktuálnej svetovej politike i jej príprave v samotnej Bezpečnostnej rade OSN.  NATO sa v tejto situácii môže len snažiť narúšať zvrchovanosť Ruska prostredníctvom tlaku deformovanej verejnej mienky, podnecovaním šovinistických sklonov s nimi kompatibilných politikov bývalých republík Sovietskeho zväzu, podnecovaním medzištátnych sporov napríklad o Kurily či Sachalin, o predaj ropy a podobne. Môže vytvárať nátlak hrozbou ozbrojeného konfliktu prípravou nástupného teritória, nárastom síl a prostriedkov, kam patrí aj vypovedanie zmlúv o protiraketovej obrane a raketách so stredným a menším dosahom. Nebezpečné je získavanie bezduchých spojencov mimo i vnútri ruských hraníc. Veď vnútorná nejednota je najhorší nepriateľ Ruska. Samozrejme, že druhá strana nebude stáť a pozerať sa na chod udalostí s vyvalenými očami a rukami za chrbtom. Iste nie náhodou Rusko pomáha Číne budovať komplexný systém protiraketovej obrany. Tým sa od základov mení celá architektúra svetovej bezpečnosti a možnosti celého NATO úmerne padajú. Musím vám však dať za pravdu, celé toto dianie vo svete sa Slovenskej republiky živo dotýka.

 

Ekonomický chod republiky poznáte zdola, pretože tridsať rokov pôsobíte v podnikateľskom prostredí. V akom stave sa teda štát nachádza z hľadiska práce, pracovnej sily a odmien pracujúcich?

Náš pôvodný socialistický školský systém vychovával a poskytoval zamestnaneckej sfére kvalitne pripravených ľudí, pričom plnohodnotne využíval biologické danosti celej populácie. Navyše, ak v priebehu vzdelávania jednotlivca vznikla nespokojnosť, existovala reálne využiteľná cesta nápravy. Dnes nám chýbajú odborníci a profesionálne zdatní a spôsobilí pracovníci. Spoločnosť nie je schopná pokryť dopyt po kvalitnej pracovnej sile, ale ani poskytnúť úmerne ohodnotené pracovné príležitosti. Klesla morálka pracovníkov a v sebaobrane narastá hrubosť a bezohľadnosť zamestnávateľov. Mesačné príjmy obyvateľstva vyznievajú na posmech tých, ktorí pracovali a pracujú. Pri rovnakej kvalite výkonu máme v republike jednu z najnižších cien za hodinu práce v EÚ. Našincova práca je v priemere až trikrát nižšia ako v Nemecku. Popri tom sa všetci naši vedúci štátnici vehementne oháňajú pojmami ako robotizácia a automatizácia výroby či dokonca kybernetizácia spoločnosti. Potreba skutočného realizačného opracovania týchto procesov vrátane školstva a príležitostí na využitie voľného času, ktoré sú ich sprievodným javom, sa však zanedbávajú, alebo vôbec neriešia. Je namieste otázka, či volení nositelia štátnej moci chcú mať moderný štát, alebo či vôbec chcú mať svoj štát.

Predseda PSN Roman Stopka s 1. podpredsedom SNS Jaroslavom Paškom sa dokážu programovo zhodnúť na myšlienke zvrchovanosti, nezávislosti, suverenity, územnej celistvosti Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.

PSN je jediná strana, ktorá si dovolila nahlas hovoriť o pevnom zakotvení štvordňového pracovného týždňa. Z akého dôvodu a aké dôsledky by to malo na ekonomiku štátu a občanov? Je Slovenská republika na to pripravená?

To nie je opatrenie na realizáciu z večera do rána. Podmienky na nahradenie úmerného množstva ľudskej pracovnej sily a jej efektívnejšie využívanie pomocou kybernetizácie spoločnosti sú vo všeobecnosti už dostatočné. Je len potrebné nabrať odvahu, dôsledne a všestranne prekalkulovať a vykonať realizačné prípravy tak, aby to nepostihlo spoločnosť chaosom, škodami, nesúladom. Napokon dnes už nie sme v úvahách osamotení. Už aj v Rusku, ktoré dnes hrá v zahraničnej politike prvé husle, napriek tomu, že najprv schválili reformu dôchodkového systému s predĺžením hornej vekovej hranice, sa začínajú zaoberať možnosťou prechodu na štvordňový pracovný týždeň. Táto možnosť bude čoskoro zvažovaná vo všetkých priemyselne vyspelých štátoch. Najväčšou, ale nie neprekonateľnou prekážkou v SR budú nadnárodné spoločnosti, ktoré sa u nás usadili v mocenských časoch Mikuláša Dzurindu.

 

PSN vo svojom programe ponúka liek nielen na ekonomickú, vzdelanostnú, bezpečnostnú, ale aj politickú neurózu. Je alternatívou pre Slovensko?

Áno, náš štát trpí dobovou neurózou z nefunkčnosti, vyvolanou nespôsobilosťou či neochotou zodpovedných riadiť štát a predchádzať problémom skôr, než vzniknú. Ale čo je horšie, jej pretrvávanie môže spôsobiť zánik samostatnej Slovenskej republiky. Naša strana však liek vo svojom programe naozaj len ponúka. Sme alternatívou, ktorá napokon aj tak nahradí chorľavejúci liberalistický ošiaľ. Naša civilizácia stojí na kresťanských základoch, a tak by sa medziľudské vzťahy mali rozvíjať smerom k bratstvu a solidarite, nie k hyenizmu. Ako som už neraz povedal, štátnik má politickú neurózu liečiť a nie vyvolávať, ako je u nás bežné. Základy potrebnej zmeny spočívajú v práci politického vedenia štátu na prospech zvrchovanosti, suverenity, nezávislosti, územnej celistvosti SR s nedotknuteľnými hranicami. Na prospech občana a jeho štátnej ochrany ako najvýznamnejšieho štátotvorného subjektu.

 

Nedávno ste uviedli, že zjednocovanie politických síl s pronárodnou orientáciou nebudú schopní urobiť mocibažní ľudia. Ako sa teda dá vyviesť SR zo súčasného marazmu?

Predsa prácou na prospech nášho samostatného štátu s atribútmi, ktoré som už na adresu SR aj tomto rozhovore vyslovil. Prácou, z ktorej pôjdu vytvorené hodnoty na prospech našich občanov, na posilnenie pozície štátotvorného národa, ako všade v normálnom svete. Prácou bez pokrytectva, bez úslužných ústupkov cudzine. Naplnením všetkých štátnych funkcií na základoch pravdy, schopností obyvateľstva a spolupráci so zahraničím na princípoch vzájomnej výhody. Možno pár skeptikov a inak orientovaných politikov namietne, že to je nerealizovateľná utópia, ale to len chcú zakamuflovať svoju donedávnu činnosť a zapredanosť. Každá u nás vytvorená hodnota má svoju cenu a proštátne ladenými zamestnancami i súkromníkmi je zobchodovateľná tak, aby prinášala úžitok do domu, a štát to musí využiť vytváraním vhodných podmienok. To, čo zákonnými normami nastvárali doterajšie vlády, popresúvalo tisíce našich šikovných podnikateľov aj so sídlami ich firiem do zahraničia, napríklad do Česka či Maďarska. Ak má byť náš štát financovaný z daní, kde tu vidíte štátotvornú logiku, keď štátne štruktúry svojimi nezmyselnými opatreniami vyháňajú svojich živiteľov a zbavujú sa prílivu zdrojov do štátnej pokladnice. Isteže, neprajníci a skrytí stúpenci našej kolonizácie nám budú hádzať pod nohy polená. Ale to je bežná prax, s ktorou treba rátať a úmerne jej čeliť, veď sme ju už neraz zažili.

 

O štyri mesiace čakajú SR parlamentné voľby. Slovenská politická scéna ešte nikdy nebola taká nečitateľná a roztrieštená. O čom teda budú tie nasledujúce voľby?

Tieto voľby určia mieru škôd, ktorú bude musieť znášať občan SR za chyby či zlomyseľnosti napáchané ním volenými politikmi. Bude to zas len občan, ak podľahne tlaku propagandy zo zahraničím ovládaných médií, kto zverí politickú moc nad sebou samým aj existenciou nášho samostatného štátu. Preto by mal pozorne hodnotiť vzťah slov a činov už aj z minulosti u každého predstaviteľa do volieb vstupujúcej politickej strany. Slová politika môžu byť viaczmyselné, to závisí od aktuálnej situácie, lebo na zajace sa s bubnom nechodí. Ale jeho skutkami sledované ciele musia byť jednoznačne pronárodné a proštátne. Tieto hodnoty sa musia prejaviť v náplni zákonov, ktoré sám navrhuje či schvaľuje. Ak bude úmerná masa voličov, napriek snahám redaktorov masmédií, už dostatočne poučená doterajšími skúsenosťami a stotožní sa s potrebou mať a rozvíjať svoj štát, príležitosť dostane naša politická strana a bude ju mať aj celá naša občianska, takto orientovaná spoločnosť. Jedinou našou slabinou je absencia prázdneho tárania a nedostatok finančných prostriedkov, aby naše myšlienky prenikli systémom peniazmi podmienenej reklamy do vedomia ľudí. Nezavrhujeme žiadnu proštátnu stranu, ktorá ctí pravdu a kresťanské hodnoty. Mnohí predstavitelia dnešných, ale aj samonádejných parlamentných strán otvorene vyjadrujú strach pred rétorikou a akčnosťou Harabina a jeho potenciálnych, programovo príbuzných strán. Tu môžem ľudí len povzbudiť k podpore, keď sa budú spájať programovo kompatibilné strany, a nie za mocou sa pachtiaci politici.

 

Dokáže sa PSN myšlienkovo i predvolebne zjednotiť s inými politickými subjektmi, aby spoločne zabránili nástupu k moci liberálnym silám?

Politická strana Práca slovenského národa je pripravená na nesebeckú, až krajnú spoluprácu s každým politickým subjektom, ktorý programovo ctí zvrchovanosť, nezávislosť, suverenitu, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. So subjektom, ktorý bude chrániť práva, slobodu a legálne nadobudnutý majetok štátotvorných občanov SR v každej situácii, a to aj prostredníctvom autority štátu. Ktorý bude podporovať prijímanie zákonov predovšetkým na prospech a ochranu vlastného obyvateľstva. Vzťahy s ostatnými štátmi treba riešiť na princípe reciprocity. Štát nesmie okliešťovať svojich občanov, ale musí im vytvárať plnohodnotné príležitosti tak, aby mohli doma využiť svoje biologické danosti a podporovať ich prínosné zahraničné aktivity. Iný prístup je len maskovaná deštrukcia štátu.

Lenka Mayerová, šéfredaktorka mesačníka Extra plus, www.extraplus.sk

 

Článok pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus č. 11/2019

 

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Kosovský prezident nominoval za nového premiéra Albina Kurtiho

Priština 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Visar Kryeziu)   Kosovský prezident Hashim Thaci nominoval v pondelok za nového premiéra Albina Kurtiho. Urobil tak viac ako tri mesiace po parlamentných voľbách v krajine, v ktorých žiadna z politických strán nezískala absolútnu väčšinu. Informovala o tom agentúra AP Kurti je lídrom ľavicovej nacionalistickej strany…

Prezidentka odvolala z funkcie piatich sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov

Bratislava 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová na návrh Súdnej rady SR odvolala z funkcie sudcu päť sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec Funkcia sudcu zanikla 19. decembra 2019 Viere Šebestovej, 23. decembra 2019 Valérii Mihalčínovej, 3. januára…

Zmeny v mýtnom systéme navrhované rezortom dopravy je ČESMAD pripravený akceptovať, UNAS nie

Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) na stretnutí s autodopravcami v pondelok predložilo dva návrhy na úpravu zliav zo sadzieb mýta. Zástupcovia Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia súhlasili s jedným návrhom. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) odmietla obe navrhnuté alternatívy. Ministerstvo dopravy a…

Svedok z Veľkej Mače videl Tomáša Szabóa tri dni pred vraždou, obžalovaný to odmieta tvrdiac, že mu ide o odmenu, ktorú sľúbil Fico

Pezinok 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Svedok René Nyitrai, ktorý vypovedal pred senátom Špecializovaného trestného súdu vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, videl obžalovaného Tomáša Szabóa na benzínovej pumpe a pri Veľkej Mači tri dni pred vraždou novinára Obžalovaný to odmieta a tvrdí, že…

Unesenú tínedžerku v USA našli s pomocou Snapchatu

Capitola 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Americká polícia našla unesenú tínedžerku po tom, čo na svoj únos upozornila kamarátov prostredníctvom aplikácie Snapchat. Prípad sa stal minulý týždeň v utorok v severnej Kalifornii. Troch mužov, ktorí dievča uniesli, polícia zatkla, uviedla televízia CNN Štrnásťročné dievča sa v meste Capitola stretlo s…

Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR o mýte má vyšetriť Národná kriminálna agentúra

Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nedávne zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) pri kontrole prevádzky elektronického výberu mýta na Slovensku bude vyšetrovať Národná kriminálna agentúra (NAKA). O tom, že jej túto vec postúpili na vyšetrovanie, informoval prezident Policajného zboru Milan Lučanský predsedu NKÚ Karola Mitríka na bilaterálnom rokovaní…

Sociálna poisťovňa prepočíta predčasné penzie matkám narodeným v rokoch 1958 a 1959

Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR- Radovan Stoklasa)   Sociálna poisťovňa v tomto roku prepočíta dôchodok poistenkám narodeným v roku 1958 a 1959, ak vychovali jedno alebo dve deti a bol im priznaný predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2020. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder Poisťovňa tým reaguje…

Pobyt v opozícii by Smeru priniesol odliv ľudí, hovorí Marušiak

Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Milo Fabian)   Snaha Smeru - sociálnej demokracie (Smer - SD) udržať sa aj po parlamentných voľbách vo vláde môže súvisieť s obavami, aby dlhší pobyt v opozícii nespôsobil v strane nestabilitu a postupný rozklad. Politológ Juraj Marušiak tak pre agentúru SITA reagoval na slová šéfa…

Šéf Googlu vyzval na vyváženú reguláciu umelej inteligencie

Brusel 20. januára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Na vyvážený prístup pri regulácii umelej inteligencie vyzval v prejave v Bruseli generálny riaditeľ Googlu Sundar Pichai, pričom uviedol, že táto technológia prináša pozitíva ale tiež "negatívne následky" "Nepochybujem o tom, že umelá inteligencia musí byť regulovaná. Otázkou je, ako k tomu čo najlepšie…

Radičová ku zadržaniu a prepusteniu Trnku: „Kríza právneho štátu má rozsah požiaru v Austrálii. Pomôže len poriadna búrka“

Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Ku situácii okolo zadržania a neskoršieho prepustenia bývalého šéfa Generálnej prokuratúry SR Dobroslava Trnku sa v pondelok vyjadrila bývalá premiéra Iveta Radičová, ktorá sa v minulosti viackrát postavila proti nominácii Trnku na post generálneho prokurátora. Dobroslava Trnku na post generálneho prokurátora inštalovali v roku…

Generálny prokurátor Čižnár k veci prepustenia Dobroslava Trnku

Bratislava 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Generálny prokurátor Jaromír Čižnár si vyžiadal stanovisko od špeciálneho prokurátora v súvislosti s prepustením bývalého šéfa prokuratúry Dobroslava Trnku. V súčasnosti sa oboznamuje s postupom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Ústavných činiteľov vyzval, aby eliminovali svoje neadekvátne politické aktivity. TASR o tom informovala…

Walesa vyčítal Dudovi výrok o justičných reformách a boji proti komunizmu

Varšava 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alik Keplicz)   Niekdajší líder poľského protikomunistického hnutia a neskorší prezident Lech Walesa skritizoval v pondelok súčasnú hlavu štátu Andrzeja Dudu za to, že prirovnal snahu vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) presadiť reformy súdnictva k boju proti komunizmu Walesa odkázal Dudovi prostredníctvom Twitteru, že ako…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Oni to vedia: školy formujú národ. A my čo na to?

Oni, konkrétne Truban a spol. to dobre vedia. Školy formujú národ. Po predpríprave, počas ktorej budúci predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban, individuálne(?) propagoval užívanie drog medzi školákmi – čo je zrejme beztrestná činnosť, lebo z liberálneho pohľadu škodí deťom údajne menej, ako napríklad citáty z diela Ľudovíta Štúra – vydal signál do frontálneho…

SOM PROTI FAŠIZMU! Aj Vy ste naleteli?!

Samozvaní bojovníci proti fašizmu, ktorí pritom sami javia prvky fašizmu, sa oficiálne vzhľadom k rastúcim preferenciám zjednotených pronárodných kresťanských strán na spoločnej kandidátnej listine Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko rozhodli, že je najvyšší čas obohatiť svoju bezzubú marketingovú stratégiu o nový prvok guerilla (záškodníckeho) marketingu, a to narúšanie pokojných…

Pošlime nemúdrych manipulátorov na smetisko dejín: Obnovenie vyšetrovania katastrofy An-24 sa môže ukázať prvou lastovičkou návratu politickej normálnosti.

Od najväčšej leteckej katastrofy v histórii moderného samostatného Slovenska uplynulo práve včera 14 rokov. Obetované životy 42 spoluobčanov pre extrémnu nemúdrosť, zbabelosť a evidentne aj skorumpovanosť politikov nepriniesli to, čo mohli. Keby sa vyšetrovanie urobilo zodpovedne. Alebo keby sa po zistení závažných nezmyslov v záveroch obnovilo vyšetrovanie. Tak ako neraz v iných štátoch. V letecky vyspelom…

Najnovšia správa Oxfamu: 1% superbohatých vlastní dvakrát viac majetku ako 6,9 miliárd ľudí na planéte Zem!

Podľa najnovšej správy neziskovej organizácie Oxfam nazhromaždilo jedno percento svetovej populácie dvakrát toľko bohatstva ako zvyšných 90% ľudí žijúcich na planéte Zem! Ako správa doslova uvádza, na svete je iba 2 153 miliardárov, no ich bohatstvo sa zhoduje s bohatstvom vyše 4,6 miliardy ľudí, čo je cca 62% svetovej populácie.…

Čo nám občanom chce pani prezidentka predvolaním povedať

      „Čaputová si pre prípad Trnka predvolá Lučenského a Čižmára.“ Tento oficiálny nadpis v našich komunikačných prostriedkoch informuje nás občanov Slovenskej republiky že, pani prezidentka pre podozrenie zo zatiaľ iba domnelého trestného činu bývalého prokurátora Dobroslava Trnku na základe indícii z kriminálneho hľadiska z nie celkom serióznych zdrojov bude zasahovať do…

Prípad Trnka: papalášske zneužívanie práva, Ficove klamstvá a Čaputovej neznalosť kompetencií v úrade prezidenta.

Prípad Trnka: papalášske zneužívanie práva, Ficove klamstvá a Čaputovej neznalosť svojich kompetencií.  Nevzatie Trnku do väzby preto, lebo jeho skutok sa podľa prokuratúry údajne nestal, považujem za škan-da-ló-zne. Je to ďalší príklad papalášskeho zneužívania práva v našej vlasti. Normálni ľudia bývajú aj väzobne šikanovaní, ale prominentní gauneri ako napr. práve…

TopDesat

TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

0

Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

Brahanský veštec: Bájna škótska osobnosť

0

Hlboko z hmlou zahaleného vidieku škótskej vysočiny pochádza postava Coinneacha Odhara nazývaného – či známejšieho skôr pod označením Brahanský veštec. Neobyčajne presná moc jeho predpovedí, následne jeho obvinenie a súd kvôli obvineniu z čarodejníctva ho preslávili po šírom okolí, no hádankou ostáva dodnes. Nakoľko bolo o tomto veštcov len minimum písomných prameňov, nie je…

TOP 10: Neuveriteľné veci, ktoré ľudia naozaj zjedli

0

Ukázalo sa, že niektorí ľudia majú fakt divné závislosti, alebo sa jednoducho stali obeťami naozaj kurióznych nehôd. Asi takto vznikol aj tento zoznam, na ktorom nájdete neuveriteľné veci, ktoré ľudia zjedli. Ešte malé upozornenie, odlož si čítanie tohto príspevku na čas, kedy nebudeš nič jesť :). Inak hrozí, že ťa…

Máš zlý deň? Tieto fotografie ti dokážu, že to nie je až také strašné

0

Občas sa ti môže zdať, že celý svet je proti tebe. Takýto zlý deň sme mali už všetci. A to bez rozdielu pohlavia alebo veku. Máš však zlý deň aj v skutočnosti, alebo sa ti to iba zdá? Zrejme to niekedy nie je až také strašné, ako sa na prvý…

Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni 2. časť

0

V prvej časti článku Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni, sme sa spoločne pozreli na japonský ostrov, ktorého pobrežie skrýva záhadný objekt, o ktorom sa americkí vedci domnievajú, že je prírodným úkazom. Ich japonskí kolegovia však poukazujú na miesta, ktoré sú podľa nich bez pochýb opracované rukou človeka. Pozrime sa spoločne na ďalšie…

Tiger vo svojej najväčšej majestátnosti na úchvatných fotkách

0

Nitish Madan - indický fotograf divočiny - má pre tigrov slabosť. „Mám s nimi podivné spojenie,“ povedal v jednom rozhovore. „Keď sa predo mnou objaví tiger, jednoducho z neho nemôžem spustiť oči. Je to tak mocné , magnetizujúce a úchvatne vidieť ich vo voľnej prírode. Vyžarujú pocit neohrozenosti a majestátnosti. Sú tak sústredení a nezastaviteľní.“ Prirodzene, jeho láska k…

Vo svete IT

Potrebuje Samsung nový vietor do plachiet? Novým šéfom mobilnej divízie je Roh Tae-moon

0

Keď príde reč na mobilné telefóny, obzvlášť v prípade vlajkových lodí, tak mnohých ako prvá napadne spoločnosť Samsung. Pritom v minulosti súčasná pozícia spoločnosti nebola samozrejmosťou. V oveľa väčšej miere ako je tomu v dnes sme sa stretávali s výrobcami smartfónov ako sú HTC, Motorola, Sony a podobne. To však…

Xiaomi Mi 10 Pro sa objavil na ďalších reálnych fotografiách. Očakávať môžme staro-nový dizajn

0

Pripravovaná vlajková loď Mi 10 Pro od spoločnosti Xiaomi sa objavila na ďalších reálnych fotografiách. Najnovšie zverejnené fotografie však odhaľujú výrazne odlišný dizajn, aký sme doteraz očakávali. Odhalené však boli aj ďalšie detaily zariadenia. Povedomý dizajn zadného fotoaparátu Fotografie, ktoré zverejnil zahraničný portál Gizmochina.com, odhaľujú najmä dizajn zadného fotoaparátu pripravovaného…

Európska komisia zvažuje dočasný zákaz technológie rozpoznávanie tváre na verejných priestranstvách

0

Technológia rozpoznávanie tváre je kontroverznou. Zatiaľ čo mnohí ju vychvaľujú, tak veľká skupina ľudí ju odsudzuje. Dôvodom sú obavy o súkromie a strojová kategorizácia obyvateľov. Zahraničná agentúra Reuters.com prišla so správami, ktorá hovoria o tom, že Európska komisia uvažuje nad obmedzením tejto technológie na verejných priestranstvách. Portál píše, že Európska komisia…

Prázdny priestor nemusí byť vôbec prázdny. Vedci vytvorili prístroj na detekciu odporu vo vákuu

0

Vedci vytvorili najrýchlejšie rotujúci objekt na svete, aby lepšie pochopili mechanikám kvantovej fyziky, ktoré sa odohrávajú v prázdnom priestore. Jedná sa o drobný kúsok kremeňa, ktorý sa krúti rýchlosťou niekoľkých miliárd za sekundu. Vďaka rýchlej rotácií získal citlivosť, umožňujúcu zachytiť malé dávky trenia vo vákuu. Študovanie „ničoho“ sa vo fyzike…

Poco F2 Lite: Zverejnené fotografie naznačujú, že sa dočkáme odľahčenej verzie zariadenia Poco F2

0

Len pár dní dozadu sme Vám priniesli informácie o tom, že spoločnosť Poco si dala registrovať ochrannú známku na novú generáciu zariadení F2, ako aj o tom, že spoločnosť bude fungovať nezávislé od Xiaomi. Najnovšie portál Gizmochina.com prišiel so správami, v ktorých je údajne zachytený smartfón Poco F2 v Lite…

Samsung Galaxy S20 Ultra zrejme ponúkne až 100-násobný digitálny zoom. Technológia ponesie označenie Space Zoom

0

Predstavenie smartfónov zo série Galaxy S20 od spoločnosti Samsung sa pomaly ale isto blíži a s postupom času sa na internete objavujú aj bližšie informácie, o ktorých doposiaľ spoločnosť Samsung neinformovala. Najnovšie novinky sa týkajú vrcholného modelu Galaxy S20 Ultra, respektíve schopností jeho zadného fotoaparátu, informoval zahraničný technologický portál SamMobile.com.…

TopSpeed

VW je neefektívny, musí zmeniť kurz, tvrdí jeho šéf Herbert Diess

6

Šéf koncernu Volkswagen sa opäť rozrozprával a hneď sa stal hviezdou mediálneho sveta. Otvorene priznal, že VW je neefektívny a keď chce prežiť revolúciu v automobilovom svete, musí sa rýchlo preorientovať z producenta áut na technologický gigant. Nehodlá čakať so založenými rukami, fabrika musí obmedziť aj aktivity zamerané na zdieľanie vozidiel a vývoj vodíkových…

Šok, výroba áut v Nemecku klesla na úroveň z roku 1996. Bieda začína

17

Nemecký automobilový priemysel má veľký problém, výroba áut v Nemecku klesla na katastrofálne nízku úroveň. Počtom vyrobených áut sa dokonca vrátila späť do roku 1996. Vyplynulo to z výsledkov a analýz roka 2019. Politici volajú na poplach, nepremyslený tlak na ekológiu si totiž začína vyberať reálnu daň v podobe klesajúcich predajov, drahej výroby a hromadného…

Elektrický Renault Twingo ZE ja za dverami. Zaútočí na Citigo iV

2

V segmente najmenších mestských áut začína byť pekne teplo. Kým ešte nedávno sa v súvislosti s ich budúcnosťou príliš optimisticky nehovorilo, dnes je situácia iná. Autá zostávajú na scéne, rozdiel je len v pohone. Svoje elektrické želiezka v ohni už má viac veľkých hráčov. Elektrický Renault Twingo ZE bude čoskoro ďalším z nich. Vojna najmenších môže…

To naj z Euro NCAP 2019. Ktoré sú najbezpečnejšie autá r2019?

1

Na konci roku vždy Euro NCAP rekapituluje celý rok, ktoré autá obstáli najlepšie vo svojich kategóriách. Avšak pozor, Euro NCAP nerozdeľuje autá presne podľa zaužívaných hodnôt, ako strendá trieda, vyššia stredná trieda, malý automobil a podobne. Preto berte aj výsledky jednotlivých kategórii s rezervou. Tak teda kto je v Euro NCAP 2019 tým…

Video Test Lexus RX 450h - tu bude ticho!

6

Lexus RX je najväčší a jeden z najvýznamnejších typov značky, ktorá rada zdôrazňuje, že RXko stálo pri zrode nového trhového segmentu. Ten odvtedy poriadne nabral na obrátkach a už sa zdalo, že bude akcelerovať donekonečna. Kategória SUV v súčasnosti kulminuje, no medzitým vzniklo viacero odvodenín – veď aj RX má v podtitule „luxusný…

Opäť unikli pripravované novinky Volkswagenu. Máme prvé fotky!

2

Volkswagenu sa príliš nedarí skrývať jeho novinky pred zrakmi verejnosti. Netýka sa to iba materskej značky, no aj všetkých ostatných vrámci koncernu. Spomeňme si len na Škodu Octaviu, ktorej nový obrázok unikol hádam aj každý mesiac. Tento krát sa VW nepodarilo uchrániť dve jeho pripravované novinky. Konkrétne nafotili faceliftovaný Volkswagen…

KAMzaKRÁSOU

Bolesť v pravom boku pod rebrami: Príčiny môžu byť vážne!

4

Bolesť v pravom boku v tom lepšom prípade nemusí signalizovať vôbec nič. No v tom horšom prípade môže poukazovať na rôzne zdravotné problémy. Zistite, aké!

Je predškolská dochádzka potrebná? Toto o nej hovoria najnovšie štúdie

3

Vyzerá to tak, že čoskoro bude predškolská dochádzka od 5 rokov povinná aj na Slovensku. Aké výhody deťom poskytuje na základe zistení nedávnych štúdií?

3 recepty na hrnčekové raňajky: Rýchle, jednoduché a hlavne chutné!

3

Raňajky nemusia zákonite pozostávať z pečiva a šunky alebo suchej salámy. Raňajky môžu byť pestré, chutné a hlavne jednoduché na prípravu! Skúste preto tieto recepty na hrnčekové raňajky!

Agresívne a zriedkavé nádorové ochorenie: Kedy vzniká mezotelióm?

1

Viete, čo je mezotelióm? Prezradíme, že ide o zriedkavé nádorové ochorenie, ktoré je zároveň veľmi agresívne. Zistite, aké sú jeho príčiny a aká je liečba!

Čo vyvoláva migrénu? Pozor na týchto 7 najčastejších spúšťačov!

5

Aj vy z času na čas bojujete s neznesiteľnou bolesťou hlavy, na ktorú pomáha len ticho a tma? Čo vyvoláva migrénu, ktorá môže trvať aj tri dni?

Šéfkuchári prezradili triky, ktoré ťa naučí LEN škola varenia!

6

Chcete svoje kulinárske umenie posunúť na ďalší level? Naučte sa triky, ktoré by vás naučí len škola varenia a ktoré používajú šéfkuchári po celom svete.

Svetlo sveta

Najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne končí

0

Svätý Otec František menoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu J. Ex. Mons. Cyrila Vasiľa, SJ, titulárneho arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi, doteraz arcibiskupa – sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Menovanie dnes zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice Apoštolský administrátor sede plena je správca diecézy alebo eparchie. Vladyka…

Biskup Lach: Spravodlivosť nemá byť túžbou po pomste

0

Milí priatelia, niektorí z vás mi pred každými voľbami kladú rovnakú otázku: „Vladyka Milan, komu máme dať vo voľbách hlas?“ Myslím, že to neznamená, že sa neviete rozhodnúť. Je to skôr prejav neistoty a pocitu zmätku v duši. Nuž, situácia na Slovensku, ale aj tu v USA a nakoniec, ako…

V Ríme sa začal bohatý program Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

0

Dnešným dňom sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí na Sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára. Vo Večnom meste sa ekumenické podujatia konajú najmä v Bazilike sv. Pavla za hradbami, ale aj na iných miestach. Duchovné a liturgické podnety na tento rok pripravili kresťanské cirkvi na Malte. Téma…

Zázračná modlitba malomocného: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“

0

Pán je nablízku, „jeho súcit vezme na seba naše problémy, naše hriechy, naše vnútorné choroby“. O tomto kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty vo štvrtok 16. januára. Ako strelnú modlitbu kajúcnosti, ktorá koná zázraky, odporúčal veriacim slová prosby malomocného, ktorá mu priniesla uzdravenie. Svätý Otec…

Modlitbové úmysly Svätého Otca na rok 2020 – rozhovor s P. Frédéricom Fornosom

0

Diakoni, Cirkev v Číne, pokoj a spravodlivosť vo svete, migranti, rodiny, námorníci a rybári, trpiaci a ľudia spútaní závislosťami, ženy i laici v Cirkvi, životné prostredie, zdravá robotizácia a rozvoj osobného vzťahu k Bohu – to sú oblasti modlitbových úmyslov Apoštolátu modlitby na rok 2020. V rozhovore pre denník L´Osservatore…

Odvolanie arcibiskupa Jána Babjaka

0

Pred Vianocami na týždenníku Týždeň 51-52/2019 bola zverejnená závažná informácia, ktorá sa dá zhrnúť do jednej vety: arcibiskup gréckokatolíckej Cirkvi, vladyka Ján Babjak bude odvolaný. Ján Krupa na Postoji hneď na úvod Nového roka premostil útok na arcibiskupa Babjaka z týždenníka Týždeň. Už pri mediálnom lynčovaní Mariána Kuffu sa premosťovanie…

Armádny Magazín

Ako pôsobiť proti presile? Manéver a história. Piata časť.

0

Predchádzajúce štyri pokračovania našej analýzy pôsobenia proti presile vysvetlením manévrových prístupov vychádzali z článku, ktorý som ako autor publikoval

Mountain Winter po tretí raz na Lešti

0

V priestoroch Centra výcviku Lešť sa v tretí januárový týždeň uskutočnil už po tretí raz kurz Mountain Winter. Kurz je podľa jeho riadiaceho, majora Igora Lišaníka, ktorý je vedúci oddelenia taktického výcviku CV Lešť zameraný na získanie informácií nevyhnutných k pohybu a pobytu v horách v zimných podmienkach. V priebehu kurzu sa jeho účastníci z celých ozbrojených

Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

0

Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámerom. Podstatou „velenia zámerom“ je uzatvorenie akejsi dohody (kontraktu) medzi nadriadenými a podriadenými. Jednou je

Irán môže už čoskoro (opäť) spustiť streľbu na svoju maketu americkej lietadlovej lode

0

Irán má svoju „lietadlovú loď"! Táto veta určite mnohých prekvapila, tých so slabším srdcom možno aj vydesila...

Formovanie dôstojníkov: Exkurzia do histórie vojenskej reformy (6. časť)

0

Teraz vzniká legitímna otázka. Ak teda poskytovanie vysokoškolského vzdelania na pôde rezortu nie je nevyhnutnosťou v mnohých štátoch, čo bolo príčinou, že sme ho chceli zachovať? Jednoduchá odpoveď by znela: nostalgia. Ale reformou sa presadila výrazná racionalizácia a opti

Izrael vytvoril novú letku stíhačiek F-35i

0

Izraelské letectvo vo štvrtok slávnostne uviedlo svoju druhú letku lietadiel piatej generácie F-35, známej ako „Levy juhu“, oživujúc historickú 116. peruť. Táto eskadra bola založená v roku 1956, používala lietadlá P-51 Mustang a zúčastnila sa viacerých izraelských vojen. Od roku 2003 do roku

Tvoja Svadba

Pozvať deti na svadbu alebo ju radšej zorganizovať bez nich?

0

Pozvať deti na svadbu alebo radšej nie? Dilema viacerých budúcich mladomanželov, ktorí začínajú s plánovaním svadby. Ako sa teda rozhodnúť?

Svadobné trendy na rok 2020: Pusť sa do štýlového plánovania

0

Svadobné trendy na rok 2020 sú bohaté a plné inšpirácii. Ak začínate s plánovaním svadby na tento rok, tak sa nechajte inšpirovať najnovšími trendmi!

Svadba v stodole: Najkrajšie miesta na Slovensku ideálne na hostinu!

0

Svadba v stodole môže byť romantickou a nezabudnuteľnou spomienkou na svadobný deň nielen pre mladomanželský pár, ale i pre v svadobných hostí.

Svadobná tiara a korunka: K čomu sa hodia a sú vôbec ešte IN?

0

Svadobná tiara a korunka sú dominantou kráľovien či vojvodkýň, no ani nevesty sa im nevyhýbajú. Nie sú však už mimo trendu? S čím alebo ako ich kombinovať?

Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Zostavte si ho!

0

Koľko bude stáť svadba, a na čom sa dá ušetriť? Skôr ako začnete panikáriť, zamyslite sa, čo všetko bude treba obstarať. Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Pripravili sme pre vás praktický orientačný zoznam.

Prší nám šťastie! Svadba v daždi nemusí byť katastrofa

0

Svadba v daždi nemusí byť úplnou katastrofou - veď vám bude pršať pre šťastie. Ako sa však na takúto svadbu pripraviť? Čo mať pre istotu v zálohe?

Tvoje Zdravie

Ako sa prejavuje nedostatok kyseliny listovej? Toto sú časté príznaky!

0

Na nedostatok kyseliny listovej človeka upozornia rôzne príznaky. Môže to spôsobiť napríklad i vstrebávanie živín v tráviacom trakte. Aké sú ďalšie prejavy?

Poznáte účinky wasabi? Nie je to len štipľavá pochúťka, ale aj liek!

0

Wasabi asi väčšina z nás pozná ako zelenú pastu, respektíve krém, ktorý je podávaný v ázijských reštauráciách k sushi. Toto tradičné japonské jedlo z ryže má dozaista aj v našich kútoch obrovské množstvo fanúšikov. Rovnako i veľmi štipľavá chuť wasabi je mnohými milovaná. Samozrejme, chuť je veľmi subjektívnou záležitosťou a nejedna…

Keď je alergia na zvuky chorobou: Ako zistíte, že máte problém?

0

Keď je alergia na zvuky chorobou, hovoríme o nej ako o mizofónii. Ide pomerne o novodobé ochorenie. Zistite, čo ju spúšťa, aké sú jej príznaky a ako na ňu!

Najlepšie bylinky pre lepší spánok: Zbavte sa nespavosti bez liekov!

0

Nespavosť, dlhé zaspávanie, prebúdzanie sa cez noc, nedostatočné oddýchnutie si počas spánku – s tým všetkým sa pravdepodobne každý musí raz za čas popasovať. Ak ste sa tým ešte nikdy nestretli, máte obrovské šťastie. Kvalitný a dostatočne dlhý spánok je totiž nevyhnutný pre správnu funkciu celého tela. Zabezpečuje nám potrebnú…

Poznáte tieto liečivé účinky citrónov? Takto sú prínosné pre telo!

0

Citróny rozhodne nepatria medzi klasické ovocie, ktoré si niekam zoberieme so sebou a keď nás zastihne hlad, tak ho jednoducho ošúpeme a zjeme. Nuž, konzumácia celých citrónov je pravdepodobne len pre milovníkov veľmi kyslej chuti. Oveľa častejšie sa však využíva práve citrónová šťava, ktorá našla uplatnenie napríklad ako dochucovadlo pokrmov…

Aký je význam mikroelementov pre zdravie? Nesmú nám chýbať!

0

Niektoré minerálne látky potrebujeme vo väčšom množstve, iné v menšom. To ale neznamená, že ich nepotrebujeme. Aký je teda význam mikroelementov pre zdravie?