Rastislav Trnka: Chcem, aby stredné školy v KSK boli jedny z najkvalitnejších

Košice 30. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:Rastislav Trnka)

 

Vo funkcii predsedu VÚC sa chce inšpirovať skúsenými ľuďmi z rôznych oblastí. Odpolitizovanie školstva, pestovanie bioplodín, sfunkčnenie Integrovaného dopravného systému, či opravy ciest vo vlastnej réžii sú oblasti, ktorým sa chce v spolupráci s odborníkmi nezávislý kandidát na funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka venovať. V nadchádzajúcich voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) kandiduje s podporou politických strán OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a Šanca.

Na snímke kandidát na funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu KSK?

Na funkciu predsedu KSK som sa rozhodol kandidovať, pretože som sa tohto roku oženil. Chcem si tu založiť rodinu, chcem tu vychovávať svoje deti a samozrejme, chcem pre nich všetko čo najlepšie a zároveň sa nemôžem dívať, ako kraj zatuchol, zaspal. Vidím, ako sa rodiny rozdeľujú, ako jednotliví členovia rodín odchádzajú do Bratislavy alebo do zahraničia a tento trend chcem zvrátiť.

 

Čo považujete sa vaše prednosti?

Myslím si, že mám dostatočne veľa energie na to, aby som rozhýbal náš kraj. Mám skúsenosti aj z komunálnej sféry, to znamená chcem využiť tieto skúsenosti a energiu, ktorú už mám, v spolupráci s mojím odborným tímom, ktorý som predstavil na tlačovej konferencii. Napríklad Jozefom Ondášom, ktorý založil T-Systems Slovakia, IT Valley a vytvoril tak priestor pre 11.000 pracovných miest, ktoré momentálne v Košiciach sú, alebo Jánom Šlinským, ktorý vynašiel agrokruhy – pestovanie bioplodín na kruhových políčkach. Ďalšou oblasťou je riešenie sociálne odkázaných, kde spolupracujem s Vladimírom Ledeckým, starostom Spišského Hrhova a podľa jeho vzoru zakladania obecných podnikov chcem, aby sa týmto spôsobom riešili sociálne odkázaní ľudia po celom kraji a pomohlo sa im tak integrovať do spoločnosti. No a v neposlednom rade je to aj spolupráca s Otom Žarnayom, s ktorým spolupracujeme na odpolitizovaní školstva a môžem povedať, že už dlhodobo, a chceme, aby stredné školy sa stali modernými a jednými z najkvalitnejších v rámci Slovenska. Taktiež je tu aj oblasť dopravy, v ktorej sa snažím o urýchlené alebo efektívne a kvalitné rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy.

 

Každý z kandidátov na post predsedu poukazuje vo svojom programe na určité priority. Ktoré zo svojho programu považujete za nosné a prečo?

Ako som už spomínal, je to určite oblasť zvyšovania zamestnanosti, teda vytvárania pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, tam napríklad komunikujem okrem môjho člena odborného tímu Jozefa Ondáša aj s ďalšími investormi zo zahraničia. Urobím všetko pre to, aby som vytvoril priestor pre tieto firmy, aby mohli umiestniť investície u nás, v našom kraji na východe a zvýšili tak zamestnanosť. Ďalšou oblasťou je riešenie sociálne odkázaných, ako som spomínal, podľa vzoru Vlada Ledeckého v rámci celého kraja. Je to veľký problém v mnohých obciach v našom kraji. Oblasť dopravy je tiež veľmi podstatná, kvalitnejšie cesty v našom kraji by opäť pomohli rozhýbať množstvo vecí, či už v oblasti turizmu, zamestnanosti a zvyšovania kvality života, čiže to sú také hlavné oblasti, v ktorých sa snažím rozhýbať náš kraj.

 

Čo považujete za najväčší problém v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí? V prípade, že uspejete vo voľbách, ako by ste ich riešili?

V oblasti školstva, ako som už spomínal, je potrebné odpolitizovať školstvo. To znamená, je treba uvoľniť ruky riaditeľom stredným škôl, aby mohli vykonávať kvalitne svoju prácu, zároveň je potrebné prehodnotiť a zrušiť niektoré nevýhodné a neefektívne zmluvy.

Čo sa týka sociálnej oblasti, ide o to, že dajú sa niektoré veci robiť efektívnejšie, napríklad zavedením vyhodnocovacieho systému jednotlivých sociálnych zariadení, pretože máme sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú integrovať niektorých občanov na úrovni 30 percent a máme sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú integrovať občanov na 90 percent. Pritom do všetkých zariadení idú rovnako veľké finančné prostriedky. Máme tu aj, samozrejme, nevyužité príležitosti, ako je rozvoj striebornej ekonomiky Je to trend už aj v zahraničí, v západnej Európe.

Čo sa týka zdravotníctva, keď to mám tak povedať, karty sú do veľkej miery rozdané. To znamená, predchádzajúce vedenie alebo ešte stále súčasné vedenie kraja prenajalo štyri regionálne nemocnice súkromnej spoločnosti Svet zdravia. To je skupina Penta. Súčasné vedenie kraja v spolupráci s väčšinou v zastupiteľstve umožňuje tejto spoločnosti znižovať príjem z prenájmu, ktorý by mala platiť vyššiemu územnému celku. To je priestor na zvýšenie príjmu kraja. Sú tam samozrejme aj také momenty, ako rekonštrukcie polikliník, ktoré by sa momentálne mali realizovať prostredníctvom eurofondov, avšak dajú sa realizovať aj z energetických úspor. V neposlednom rade tu máme aj také momenty, ako je umiestňovanie jednotlivých lekárov v mikroregiónoch. Myslím si, že dá sa to robiť systémovejšie, efektívnejšie, aby lekári boli bližšie pri ľuďoch. Taktiež, čo sa týka zdravotníctva, sú tu aj projekty, ktoré boli predložené v minulosti, či už na Košický samosprávny kraj, alebo mesto Košice, boli dlhodobo udržateľné a verejnú kasu by nestáli nič, avšak zo záhadných dôvodov neboli podporené. Napríklad, čo sa týka komatózneho centra, aj s postkomatickou starostlivosťou. Je to projekt, ktorý sa vie veľmi rýchlo zrealizovať, ak Košický samosprávny kraj dá „zelenú“ na tento projekt a nejaký súkromný investor by vedel zafinancovať vybudovanie takéhoto centra. Sú tu aj ďalšie centrá, napríklad čo sa týka starostlivosti o zdravotne postihnuté deti.

 

Ako by ste chceli prispieť k zníženiu nezamestnanosti, ktorá je jedným z problémov Košického kraja?

Ako som spomínal, spolupracujem okrem Jozefa Ondáša aj s Jánom Šlinským. Ide o projekt takzvaných agrokruhov. Je to pestovanie bioplodín na kruhových políčkach patentovanou technológiou. S Jánom Šlinským som sa dohodol, že v prípade môjho zvolenia poskytne túto technológiu bezplatne a prostredníctvom stredných škôl budeme jednak školiť ľudí v našom kraji, aby si mohli pestovať takéto bioplodiny pre seba a zároveň nadprodukciu predávať pre iných obyvateľov prostredníctvom distribučných kanálov, ktoré máme pripravené. Prostredníctvom jednej takej technológie, jedného takého otočného ramena si vie človek vypestovať 30- až 35-násobok ročnej produkcie biozeleniny a iných plodín. Je tu ešte oblasť IT technológií. Zameral som sa na túto oblasť hlavne z dôvodu, že IT firmy nepotrebujú do takej miery dopravnú infraštruktúru, ktorú momentálne máme vo veľmi zlom stave. Tieto firmy potrebujú vytvoriť priestor tak, ako ho pre T-Systems Slovakia vytvoril Jozef Ondáš pred niekoľkými rokmi. Mám ambíciu rozhýbať spoluprácu medzi sektormi v rámci nášho kraja so sektorom IT technológií. Myslím si, že vieme týmto spôsobom pritiahnuť do nášho kraja veľa pracovných pozícií.

 

Ako by ste chceli využívať eurofondy a čo by ste chceli zmeniť v oblasti cezhraničnej spolupráce?

Myslím, že za posledné roky ako poslanec krajského zastupiteľstva KSK som sa spolupodieľal a zároveň hlasoval za veľa projektov, čo sa týka cezhraničnej spolupráce. Komunikoval som s rôznymi ľuďmi z Bruselu a zároveň aj profesijne spolupracujem s inštitúciami, ktoré pripravujú a predkladajú projekty priamo do Bruselu. To znamená, nejde to z grantovej schémy SR. Projekty predkladané do Bruselu musia mať oveľa vyššiu kvalitu ako projekty predkladané na slovenské ministerstvá a zároveň je tam oveľa menší priestor na isté, povedal by som, „všimné“ a to hovorím veľmi slušne a diplomaticky. Urobím všetko pre to, aby sme rozhýbali aj tento regionálny rozvoj prostredníctvom všetkých možností, ktoré sú dostupné, ale momentálne sa nevyužívajú. Podľa vzoru Vlada Ledeckého by som si vedel predstaviť, že by sa zakladali obecné podniky v jednotlivých obciach a krajoch, kde by sociálne odkázaní mohli pracovať. Viem si predstaviť, že keď rozhýbeme oblasť turizmu, napríklad na Zemplíne, Vihorlate, Tokaji, v Slovenskom krase, na Gemeri, Spiši, v Slovenskom raji, tak rozhýbeme týmto spôsobom aj zamestnanosť.

 

Doprava je jednou z oblastí, ktorým sa KSK venuje. V čom vidíte najväčší problém a ako by ste ho chceli riešiť?

Sú to dva hlavné problémy, prvým je nedobudovaná infraštruktúra, čo sa týka diaľnic a rýchlostných ciest. Je potrebné ísť do Bratislavy za ministrom dopravy a financií a nielen sa s nimi stretnúť, ale im aj predložiť plán, akým spôsobom sa dá urýchliť výstavba týchto diaľnic a rýchlostných ciest, hlavne čo sa týka znižovania cien výstavby jednotlivých diaľničných úsekov. Ako najväčší problém vnímam pri budovaní diaľnic a rýchlostných ciest to, že sa stavajú veľmi predražene. Myslím si, že sú slovenské lokálne firmy, aj firmy z východu, ktoré vedia stavať tieto diaľnice lacnejšie za rovnakej kvality. Druhou oblasťou sú cesty druhej a tretej triedy, ktoré patria priamo pod správu KSK a tam sú dva momenty. Nezadávať externým firmám zákazky takého charakteru, ktoré vedia realizovať aj zamestnanci Správy ciest KSK. Druhým momentom je rekonštruovať cesty inou technológiou – technológiou suchého asfaltu – všade tam, kde je to možné. Je to technológia rovnako finančne nákladná ako klasický asfalt, avšak záruky sú päťročné, pričom pri klasickom asfalte sú záruky jednoročné. Treba tiež spustiť Integrovaný dopravný systém, ktorý momentálne nefunguje. Ide o integrátora dopravy – mal by monitorovať to, kde je najpotrebnejšie, aby sa realizovali linky, respektíve v akej frekvencii jazdili jednotlivé autobusy, vlaky, a na to aby boli napojené ďalšie časti dopravy. Integrovaný dopravný systém súvisí, samozrejme, aj so záchytnými parkoviskami po obvode Košíc. Budem tlačiť na to, aby sa tieto záchytné parkoviská vybudovali, boli napojené na hromadnú dopravu, či už v rámci mesta, alebo diaľkových liniek, a tak sa znížil počet automobilov v meste.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Chceli si len nájsť prácu: Polícia obvinila mužov z Plaveckého Štvrtku, ktorí útočili mačetou

0 icon

Bratislava/Piešťany 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Trnavský kraj)   Po utorkovom vyčíňaní v obci Sokolovce obvinila polícia skupinku mužov z Plaveckého Štvrtku. Súrodenci a ďalší dvaja muži si údajne prišli do dediny hľadať prácu Po roztržke s domácimi na jedného zaútočili a spôsobili mu ťažšie zranenia. Ako informovala trnavská krajská polícia,…

Danko: „Amatérske video ozbrojených síl odradí ešte aj tých posledných, ktorí rozmýšľajú o testovaní“

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Včera sme dali do pozornosti novú vládnu internetovú stránku a inštruktážne metodické video Ministerstva obrany SR, na ktorom ilustruje, ako bude vyzerať celý priebeh testu na koronavírus. Toto video však podľa bývalého predsedu Národnej rady Andreja Danka (SNS) nebolo spracované profesionálne a v…

Biden viní Trumpa zo zodpovednosti za obete COVID-19, Trump Bidena z korupcie

0 icon

Nashville 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Kandidát Demokratickej strany na prezidenta USA Joe Biden vo štvrtok tamojšieho času povedal, že súčasný prezident Donald Trump by nemal naďalej zotrvať vo funkcii, pretože je "zodpovedný" za viac ako 200.000 úmrtí v dôsledku pandémie koronavírusu Vyjadril sa tak počas druhej a poslednej…

Trump odovzdá svoj hlas v prezidentských voľbách v sobotu na Floride

0 icon

Washington 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump odovzdá svoj hlas v prezidentských voľbách v predstihu v sobotu na Floride v meste West Palm Beach, kde vlastní rezort Mar-a-Lago Oznámil to vo štvrtok Biely dom, píše agentúra AFP. "Prezident Trump plánuje voliť v predstihu v sobotu vo…

Draxler do konca roka spustí nátlakové akcie na zvrhnutie premiéra a k tomu platformu na facebooku. Vyzýva ľudí, aby sa pridali. „Nebojte sa, budete so mnou v bezpečí“

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Exminister Juraj Draxler upozorňuje na to, že vláda včerajším rozhodnutím ponechala otvorené mnohé prevádzky, no tie pravdepodobne nebudú mať komu poskytovať svoje tovary a služby, keďže pre mnohé skupiny obyvateľstva bude platiť zákaz vychádzania. "Ako nazvete vládu, ktorá oznámi, že obyvatelia nesmú chodiť…

MZV podporí slovenskú firmu, ktorá vstupuje do poslednej fázy testovania vakcíny proti COVID-19

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Hans Pennink)   Slovenská biotechnologická spoločnosť Axon Neuroscience vstupuje do poslednej fázy testovania vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Len nedávno potvrdila účinnosť experimentálnej vakcíny ACvac1 na živom víruse SARS-CoV-2 v predklinickej štúdii. Ešte tento rok pristúpi ku klinickému testovaniu. Informoval o tom Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí…

USA uvalilo sankcie na iránske skupiny pre údajné ovplyvňovanie volieb

0 icon

Washington 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ross D. Franklin)   Spojené štáty vo štvrtok uvalili sankcie na päť iránskych skupín pre údajné zasahovanie do nadchádzajúcich prezidentských volieb v USA, ktoré budú 3. novembra Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na americké ministerstvo financií. Medzi skupinami sa nachádza aj Zväz islamských…

Štátny tajomník Majer na videokonferencii ministrov obrany členských krajín NATO zdôraznil nevyhnutnosť vzájomnej jednoty a podpory

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Úlohy NATO a ozbrojených síl členských krajín Aliancie pri zvládaní pandémie COVID-19, plnenie medzinárodných záväzkov vrátane obranných výdavkov, ako aj aktuálne výzvy bezpečnosti a obrany v rámci medzinárodného prostredia. Aj to boli témy, o ktorých dnes počas prvého dňa videokonferencie ministrov obrany členských…

Na Slovensku pribudlo 19 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na Slovensku pribudlo 19 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Celkovo tak v krajine podľahlo ochoreniu 134 ľudí. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová Priblížila, že v nemocnici v Humennom zomreli muži vo veku 66, 70 a…

Poslanci sa idú húfne testovať na koronavírus, dôvodom je Kotleba

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V súvislosti s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 predsedu strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu sa v piatok 23. októbra o 9:00 bude hlasovať o prerušení 16. schôdze Národnej rady SR do utorka 27. októbra Vo svojom profile na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Lipták

Prečo nezachránime aj týchto?

0icon

Na Slovensku v období 2007-2017 zomieralo ročne na chrípku od 210 do 3 703 pacientov (viď tabulka), v priemere zomieralo na chrípku viac ako 1500 ľudí ročne. [caption id="attachment_1654" align="alignlef

Boris Mesár

Nemecko - Nemecký kalifát naberá výrazné obrysy . Ako mohol nemecký národ padnúť tak hlboko ?

0icon

Veľké orientálne svadby: vláda, že sa pozerá opačným smerom ! Sú známe ako rozbuška pre korona  vírus: turecké a arabské veľké svadby a rodinné oslavy. Či už v Berlíne, Šlezvicku-Holštajnsku (Flensburg), Severnom Porýní-Vestfálsku (Hamm), Brémach, Hesensku (Kassel) alebo Bádensku-Württembersku (Lahr): Kedykoľvek sa v posledných mesiacoch konali  veľké rodinné oslavy hlavne…

Andrej Biras

Boh netrestá, On ľudstvo varoval včas, dnes prebieha žatva sejby celých generácii..

0icon

Keďže naša  globálna spoločnosť stojí pred obrovskými zmenami, chcem sa touto cestou podeliť o svoje poznanie. Uvedomujem si, že to vyvolá rôzne reakcie, ale napriek tomu to chcem uverejniť. Boh hovoril po celé tisícročia k ľudstvu a ani v dnešnej dobe nás nenechal  a nenecháva bez pomoci. Náš milujúci Otec…

Peter Švec

Za veľa peňazí môže byť málo muziky. Technologická prevaha. Pôsobenie proti prevahe. 4. časť.

0icon

Pokračujem v sérii blogov, ktorá tým osvietenejším z nás má dodať sebadôveru a odhodlanie. Aj v tomto čase krízy, v skutočnosti vojny so zákerným a nevyspytateľným vírusom a ešte zákernejším a nevyspytateľnejším vládcom. Na konci tejto teoretickej úvahy poskytnem zopár praktických aplikácií. Technologickú prevahu môžeme považovať za druhú najnižšiu v poradí a vo svojej podstate je buď lineárna…

Ivan Holek

Koronavírus! Problém oveľa zásadnejší, než sme predpokladali!

0icon

Tento článok by nevznikol, keby som náhodou nezachytil názor na súčasnú koronavírusou krízu, ktorý sa začína čoraz viacej rozširovať medzi obyčajnými ľuďmi. A prostí ľudia hovoria, že je to trest Boží. Že nás to Boh trestá.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane, ak sa z tvojho života vytratí spodná bielizeň?

0 icon

Pre mnohých z nás je nosenie spodnej bielizne rutinou, ktorá je takmer ako dýchanie, a predstava, že by ju nenosil a chodil si po svete "na ostro", by sa mohla zdať zvláštna. V skutočnosti by si mohol skutočne vyťažiť výhody, keď sa rozhodneš prestať nosiť túto časť oblečenia. O aké výhody ide a…

Neznámy lietajúci objekt v Rendleshamskom lese (1. časť)

0 icon

Na Štefana v roku 1980 sa v Rendleshamskom lese v grófstve Suffolk v ranných hodinách stala zvláštna vec. V blízkosti borovicového lesa sa nachádzala základňa amerického letectva, ktorá znenazdajky zachytila na svojom radare neznáme lietadlo. Celá základňa okamžite prešla do stavu pohotovosti, ale po tom, čo sa došlo k záveru,…

Tajná uzavretá skupina Bilderberg (1. časť)

0 icon

Muži a ženy, ale predovšetkým muži naprieč históriou zakladali rôzne spoločenstvá, aby mohli spoločne prosperovať, aby mohli zdieľať svoje záujmy alebo sa jednoducho stretnúť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. To, že niektoré z týchto spoločenstiev boli tajné, sa poprieť nedá. Ale ako veľmi podozrievaví by sme o týchto záhadných skupinách mali…

Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o azda najväčšej možnej konšpiračnej teórii zástancov – o Iluminátoch. Nebudeme však zdržiavať, a vráťme sa rovno do deja. Tam, kde sme v rámci prvej časti skončili. Počas niekoľko málo rokov sa im podarilo založiť svoje odnože vo väčšine európskych štátov. Mnoho vplyvných a pokrokových mysliteľov…

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Vo svete IT

3D tlačiareň TWO TREES BLUER PLUS – veľkosť tlače až 300 x 300 x 400 mm za cenu bežnej skladačky

0 icon

3D tlačiarne sú už zopár rokov skvelou zábavkou pre milovníkov stavebníc, skladačiek, či moderných technológií. Táto „zábavka“ bola dlhé roky naozaj drahou záležitosťou, no príchod veľkej konkurencie na trh zrazil cenovku aj kvalitných výrobcov na historické minimá. Podobná situácia momentálne nastala u overeného kvalitného výrobcu TWO TREES, ktorý svoj aktuálne…

Prečo sa Sovietsky zväz nedostal na povrch Mesiaca?

0 icon

Vesmírny závod je pravdepodobne najznámejší mierový konflikt medzi Spojenými štátmi a bývalým Sovietskym zväzom. Spojené štáty nakoniec tento závod vyhrali tým, že sa ako prví dostali na povrch Mesiaca, v roku 1969. Veľa ľudí, ktorí sledovali priebeh od polovice 50. do 60. rokov verilo, že Sovietsky zväz má pomerne veľkú…

Zabudnite na Hviezdne vojny: Takto by mohol vyzerať vesmírny konflikt v najbližších 50 rokoch

0 icon

Ak ste videli Hviezdne vojny, určite si pamätáte množstvo bitiek, kedy sa vesmírne lode premávali vesmírom, ako stíhačky u nás na Zemi. Ide o tróp, ktorý sa nachádza v množstve sci-fi filmov a ukazuje nám o dosť zjednodušenú predstavu vesmírnych konfliktov. Ako by vyzerali naozaj? Rovnakú otázku si položila aj…

Nová internetová „zoznamka“ Facebook Dating je oficiálne dostupnou aj v Európe

0 icon

Facebook ešte pred viac ako rokom predstavil novú funkciu / službu Facebook Dating, ktorá bola pôvodne spustená vo viacerých štátoch USA, ako aj v iných krajinách v Severnej a Južnej Amerike. Do Európy sa mala nová funkcia dostať ešte začiatkom tohto roka, no vývojári spoločnosti Facebook zrejme narazili na problémy,…

NASA zverejnila video, ktoré zachytáva pristátie sondy OSIRIS-REx na vzdialenom asteroide Bennu

0 icon

Včera, 21.10., sa podarilo vedcom z americkej vesmírnej agentúry, NASA, úspešne navigovať sondu OSIRIS-REx na povrch asteroidu Bennu. Pristátie zvládli úspešne a to zo vzdialenosti viac ako 320-miliónov km. Úlohou sondy bolo hladko dosadnúť na povrch asteroidu a zozbierať vzorky, ktoré následne prinesie späť na Zem. OSIRIS-REx mala pristáť na…

Armádny Magazín

Irán odpovedal na obvinenia zo zasahovania do prezidentských volieb v USA

0 icon

Irán, 23. október 2020 (AM) - Irán nemá záujem o zásah do prezidentských volieb USA a neuprednostňuje žiadneho z kandidátov, oznámil pre ABC News tlačový hovorca stáleho zastupiteľstva Iránu pri OSN Alireza Mirusefi. \"Na rozdiel od USA Irán nezasahuje do volieb v iných štát

Francúzska pýcha : Jadrová ponorka Suffren odpálila svoju prvú riadenú strelu

0 icon

Francúzsko, 22. október 2020 (AM) - Koncom júla začala Suffren, prvá zo šiestich útočných jadrových ponoriek triedy Barracuda, začala testovať svoje bojové systémy a výzbroj v Stredozemnom mori. Bola to ďalšia fáza testovania tejto novej perly francúzského námorníctva po tom, ako úspešne preb

Samovražedný dron izraelskej výroby spadol na území Iránu. Video

0 icon

Irán, 22. október 2020 (AM) – Na severozápade Iránu sa 20. októbra zrútilo cudzie bezpilotné lietadlo (dron). Ako sa uvádza v správe portálu Al Masdar News, do vzdušného priestoru Iránu vstúpil dron z územia susedného Azerbajdžanu.  

Pentagon nepoľavuje v tlaku, chce vytvoriť stálu mechanizovanú brigádu pri hraniciach Ruska

0 icon

USA,  22. októbra (AM) - Washington skúma možnosť prítomnosti mechanizovanej brigády pri hraniciach Ruska nie na rotačnom, ale na stálom základe, vyhlásil minister obrany USA Mark Esper. Východiskovým bodom sa stalo podpísanie dohody o obrannej spolupráci s Poľskom a tiež nedávne stretnutia s

Ministerstvo obrany v boji proti dezinformáciám chce založiť skupinu pre podporu zahraničných vojakov na území SR

0 icon

Slovensko, 22. októbra (AM) - Dve muchy jednou ranou, alebo dve zdanlivo nesúvisiace otázky sa pokúša skĺbiť v najnovšom návrhu minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Rezort obrany navrhuje vytvoriť riadiacu skupinu pre poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám, ktorá bu

Svetlo sveta

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

0 icon

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

icon FOTO DŇA