P. KUKUMBERG: Lekár by nemal zabúdať na to, že má poskytnúť aj útechu

Bratislava 15. decembra (TASR) – Od roku 1969 je verný neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem svojej viac ako 40-ročnej vedeckej činnosti v oblasti neurológie, v ktorej publikoval vyše 300 odborných textov a trikrát sa stal oceneným za najlepšiu odbornú publikáciu, je na Slovensku aj priekopníkom neuropsychiatrie. Práve obrovské skúsenosti a prax, uznávané doma i v zahraničí, ho však naučili aj to, že aj ten najväčší pokrok v medicíne musí rešpektovať fakt, že niektoré veci ostanú medzi nebom a zemou. Je preto dôležité, aby lekár nezabúdal na pokoru, na to, že pre svojho pacienta musí byť oporou aj vo chvíľach, keď liečiť nestačí. Profesor MUDr. Peter Kukumberg to uviedol v rozhovore, ktorý je súčasťou multimediálneho projektu TASR Osobnosti, tváre, myšlienky.

-Ak má niekto stelesňovať lekára, na ktorého sa ľudia vždy môžu s dôverou obrátiť a ktorý im vždy pomôže, vy ste priam modelový, ideálny typ. Toto ste už určite počuli od viacerých ľudí…-

Je to tak, to musím priznať bez falošnej skromnosti. Ale to je zrejme dané konšteláciou mojich vrodených a pestovaných osobnostných vlastností – charizmy, empatie a skúseností. Zdôrazňujem ale, že ich naozaj nestačí iba mať, je dôležité, aby ste tieto vlastnosti stále zveľaďovali, aby vo vás nezakrneli. Ale poviem vám aj rub tohto celého… Ľudia to vedia zneužiť, empatiu a ústretovosť si niektorí zamieňajú doslova s automatickým poskytovaním služieb. Stáva sa mi a nie zriedka, že dostávam maily, kde ma ľudia ani poriadne neoslovia, len sa ma pýtajú na diagnózu svojich subjektívnych ťažkostí.

-Ako v takýchto prípadoch reagujete?-

Chorému som nikdy neodmietol pomoc, no ak sa cítim zneužívaný, tak to viem dať najavo. V prvom rade odpoviem, že mailom sa o chorobe komunikovať nedá a ani nesmie. Niektorí si možno myslia, že som namyslený, že sa mi nechce, ale ak naozaj mám niekomu pomôcť, musím vidieť jeho zdravotnú dokumentáciu. Takže, ak je jasné, že dotyčný trpí niečím, čo potrebuje lekársku konzultáciu na vyššej úrovni nášho odboru, poradím osobné stretnutie.

-Stáva sa, že vás ako kapacitu takto žiadajú aj o posúdenie správnosti diagnózy iného lekára?-

Áno, a to je presne to, čo považujem za niečo, čo sa začalo zneužívať. Akosi sa u nás začalo považovať za správne a automatické, keď sa vyžaduje tzv. second opinion. To znamená, že ak niekoho úplne korektne a seriózne vyšetrí lekár – kolega, pacient bez toho, aby mal dôvod na akúkoľvek pochybnosť, chce verifikovať diagnózu u druhého lekára. Toto ja zásadne nerobím, nie z falošnej solidarity, ale ja nie som arbiter, sudca, aby som vynášal súdy o diagnóze kolegu, u ktorého nemám pochybnosť, že svoju úlohu si urobil absolútne korektne. Viete, zdá sa mi, že ľudia sú dnes veľmi prefíkaní, mazaní a toto mi je nesympatické. A najväčšou pohromou sú občania nabití informáciami z internetu, ktorí sú schopní lekára poučovať a sami si ordinovať vyšetrenia. Internet však poskytuje suché fakty, aj to nezaručené, a nemôže suplovať postup a umenie lekára v danom prípade.

-Zatiaľ hovoríme zväčša o odvrátenej strane vašej práce. Ale tých pozitívnych je určite viac. Inak by ste svojmu životnému poslaniu neboli oddaní dlhé desaťročia. Chceli ste byť vždy lekárom?-

Nemôžem povedať, že by som bol od mala nejako vyhranený. K medicíne ma priviedla aj literatúra, najmä Croninove Zelené roky a Remarquov Víťazný oblúk. Vďaka týmto knihám som nadobudol práve pocit, že lekár je ten človek, ktorý má svoje poslanie, a že medicína a lekár ľuďom pomáhajú. Musím sa ale priznať, že mojím snom bolo stať sa dirigentom a ešte občas snívam, ako sa postavím s dirigentskou paličkou pred veľký orchester. Iste, v prenesenom význame sa mi to tak trochu splnilo, keďže "dirigujem" kolektív ako prednosta neurologickej kliniky.

-Tej ste verný už 44 rokov. Prečo vás vlastne oslovila neurológia?-

To je veľmi jednoduché, ja som ešte ako študent vypomáhal profesorovi Cigánkovi, uznávanému neurológovi. A keď sa profesor Cigánek stal prednostom tejto kliniky, dal mi ponuku, aby som tu pod jeho vedením pôsobil. Neváhal som a tak som 15. septembra 1969 nastúpil na túto kliniku v nemocnici na Kramároch. A ako ste už povedali, som tu už 44 rokov.

-Vy už tu musíte poznať naozaj každý kút…-

A viete, že nie? Keď sa dostanem na mínus štvrté poschodie, kde sa spája potrubie a je to aj spojovacia chodba medzi jednotlivými klinikami, aj ja mám pocit, že sa tu asi stratím. Ale na druhej strane, je pravda, že už som s touto budovou zžitý.

-Aj v oblasti neurológie ste mohli byť súčasťou pokroku, ktorý medicína za tie roky a desaťročia dosiahla. Dá sa vôbec medicína vtedy a dnes porovnávať?-

Odpoviem v dvoch rovinách, ktoré zároveň poukážu na istý rozpor, do ktorého sa medicína dostala. Na jednej strane sme sa vďaka moderným metódam a technológiám posunuli o obrovský kus dopredu, nie je problém pre nás presne zdiagnostikovať medicínsky problém. Žiaľ, v procese liečby sme už zďaleka takýto pokrok neurobili a vlastne v tomto smere je medicína takmer na rovnakom stupni, ako bola trebárs pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Niektoré choroby jednoducho stále nedokážeme liečiť a stále máme v medicíne trináste komnaty. Preto je dôležité, aby sme aj my, lekári, stále pred týmto faktom cítili pokoru. Aby sme nielen diagnostikovali, liečili, ale vedeli aj poskytnúť útechu. Aj to patrí k umeniu medicíny. Práve v tých bolestných situáciách, kedy liečba a naše úsilie na chorobu nestačí.

-Vychovávate k tomu aj mladých lekárov, ktorí pod vaším vedením pôsobia na klinike?-

Snažím sa to neforsírovať, snažím sa ísť príkladom a naučiť ich, že lekár nemôže pristupovať k pacientovi ako ku "kusu", že nemôže mu venovať len vyhradený čas. Lekár sa musí snažiť pochopiť pacienta, musí si získať jeho dôveru. Rovnaké zranenie, ťažkosť má iné dôvody. Lekár musí byť empatický, musí mať na pacienta čas, musí sa doslova namazať, aby mu pacient dôveroval. Lekárske tajomstvo má podľa mňa obrovskú hodnotu, cennejšiu ako napríklad spovedné tajomstvo. A mladí lekári by si mali uvedomiť, že aj vďaka tomu sa z nich nemôžu stať rutinéri ani alibisti, ktorí svojho pacienta poriadne nepoznajú. Ten, kto je lekárom, nevykonáva profesiu ani povolanie, to je doslova poslanie. Dobrý lekár si toto musí uvedomiť.

-Vy ste neurológ, ale aj neuropsychiater. Je neuropsychiatria akási nadstavba neurológie?-

Nie, kedysi bola len neuropsychiatria, potom sa vďaka rýchlej epoche a pokroku techniky oddelila neurológia, ktorá skúmala poškodenie z tej organickej stránky. A všetky duševné poruchy, deviácie až po vážne psychotické stavy si vytvorili samostatný pilier – psychiatriu. No v osemdesiatych rokoch minulého storočia opäť s technickým a technologickým pokrokom vzniklo akési nové spojenie, neuropsychiatria de novo, skúmanie mozgu, kde sa prelína neurologické s psychiatrickým. Príkladom je napríklad demencia. Psychiater je tu na to, aby preskúmal, otestoval hĺbku a charakter demencie, neurológ, aby zistil, z čoho je a neuropsychiater je tu na to, aby sa na problém mohol pozrieť z oboch týchto pohľadov. Inak povedané, je to človek, ktorý má primerané a moderné znalosti z oboch disciplín a vie integrovať oba pohľady.

-Má neuropsychiatria na Slovensku už svoje pevné miesto?-

Stále musíme hovoriť o tom, že iba začíname a snažíme sa neuropsychiatriu etablovať medzi uznávané vedné odbory. Je ale pravdou, že v roku 2006 sme s docentom Alojzom Rakúsom založili Slovenskú neuropsychiatrickú spoločnosť a od roku 2012 pod hlavičkou Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) existuje neuropsychiatrická klinika v Pinelovej nemocnici v Pezinku. Máme tam oddelenie s 22 lôžkami. Momentálne sa neuropsychiatrii ako postgraduálnemu odboru venuje 22 lekárov. Atestáciu sme zatiaľ získali piati. Takže ešte stále je to v plienkach, ale na druhej strane môžeme povedať, že sme napríklad predbehli Českú republiku, kde podobnú inštitúciu ako Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť nemajú, existuje tam iba akési Fórum neuropsychiatrie, ktoré funguje popri psychiatrickom centre jednej pražskej kliniky.

-Vy sa ako neuropsychiater venujete problémom, pri ktorých je evidentné spojenie organického pôvodu choroby i psychického prežívania. Jednou z nich je panická porucha. Mohli by ste objasniť, o čo presne ide?-

Panickú poruchu charakterizujú panické ataky a to je nesmierne zúfalá situácia trvajúca 15-20 minút. Pacient má počas nich strach, že zomrie, prípadne že zošalie alebo urobí niečo nepredvídateľné a nekontrolované. Takáto situácia sa opakuje a preto ten, kto ju prežije a vie, že príde znova, trpí strachom. Liečenie tohto strachu patrí do kompetencie psychiatra, no vo väčšine prípadov sa na liečbe podieľame aj my, neurológovia, resp. neuropsychiatri, pretože početné ďalšie príznaky ataku majú neurologickú povahu, napr. potenie, tŕpnutie, zrýchlené dýchanie. Momentálne je to jedna z najsledovanejších funkčných chorôb medicíny, pri jej štúdiu zachádzame už tak ďaleko, že markery, ktoré by mohli prezradiť panickú poruchu, študujeme dokonca z ľudského potu, sliny a aj ľudskej slzy.

-Je panická porucha v súčasnosti na vzostupe?-

Skôr je to veľmi podobný problém, ktorý patrí do kompetencie nás neurológov – tetánia, ktorú vyvoláva zvýšená dráždivosť nervových a svalových štruktúr a v tom najhoršom štádiu sa prejavuje silnými kŕčmi všetkých štyroch končatín. Našťastie na rozdiel od panických atakov túto situáciu pacient zvláda psychicky lepšie, neobjavujú sa záchvaty paniky. Tento tetanický syndróm, ktorého spúšťačom je najmä stres, má veľmi pestrú paletu symptómov. A môžem povedať, že patrí do bežnej ambulantnej praxe neurológa i všeobecného lekára. Veľmi časté sú však aj rôzne úzkostné poruchy. Všetko je to znak prepätia. Viete, ja si myslím, že je to akési spustenie ochranných matríc, ktoré máme v našej hlave, akoby nám mozog už chcel povedať – dosť, toto už je príliš.

-Čo teda robiť, aby sme sa do takéhoto stavu nedostali. Dá sa v súčasnosti z nášho života odbúrať stres?-

Ťažko sa na to odpovedá, keď aj ja poznám nezriedkavé prípady ľudí, ktorí nám prídu z istého bratislavského závodu "totálne vyžmýkaní", fyzicky a psychicky úplne vyčerpaní s tetanickým syndrómom či inou poruchou. My následne zistíme, že museli zastupovať kolegu a ťahali štvrtú nočnú zmenu po sebe. A bolo im naznačené, že ak to neurobia, vonku je ďalších sto, ktorí čakajú na svoju šancu zamestnať sa…

Nejde ani tak o to, aby sme nezažili či nepocítili stres. Určite na väčšinu z nás príde, ale keď sa tak stane, tak nech prebehne. Nech nás rozplače, nech nás donúti zanadávať si alebo čokoľvek iné, čo nám pomôže uvoľniť sa. Skôr ide o to, ako byť "mentálne vyzbrojený", ako dať stresu čo najmenšiu šancu. A na to je recept relatívne jednoduchý – nájsť si čas na seba a robiť počas dňa niečo, čo je trochu iné ako naša práca a čo nám robí radosť. Ide o to, aby sa naplnilo to Senecovo heslo Carpe diem – Uži si dňa, ale bez dôrazu na jeho hedonistický zmysel. Aby sme po každom dni mali pocit, že sme ho prežili plnohodnotne, prácou i tým, čo nás teší. Snažím sa to tiež robiť takto, nedávno som sa napríklad začal venovať filatelii. Samozrejme, ostávam v tomto odvetví len zvedavým laikom, no prináša mi to radosť, pomáha mi to "prepnúť" z pracovných starostí.

-Za vašu dlhoročnú radosť a vášeň určite možno označiť vážnu hudbu a operu. Ako ste sa k nej dostali?-

Už ako malému chlapcovi sa mi strašne páčila ária z Figara, o ktorej som sa dozvedel, že pochádza z Rossiniho opery Barbier zo Sevilly. To bol asi ten úvod, ktorý ma priviedol k vážnej hudbe. Klasika dáva človeku neuveriteľné estetické vnemy, len sa na ňu treba pripraviť. Tzv. klasická hudba nie je štafážou – kulisou, vyžaduje ponor. Ak si však k nej nájdete cestu, nesmierne sa vám odvďačí.

-Netreba mať na vážnu hudbu bunky?-

To podľa mňa neplatí. Bunky musíme mať na to, aby sme mohli byť hudobníkom, no nie na to, aby sme mohli vnímať hudbu. Tých, čo to naozaj nedokážu, "amuzikálnych" ľudí, ktorí nerozoznajú tóny, je len jedno pra pra promile. Opakujeme ale, že k vážnej hudbe si je potrebné nájsť cestu. A ja ju ešte stále nachádzam, je ešte veľa skladieb, ktoré sú mi akoby neprístupné, ktorým som doteraz "neprišiel na chuť". Často sa snažím objaviť ich čaro v tichu večera. Viete ale, čo sa mi stáva? Že pri nich zaspím a zobudím sa až na to ticho, ktoré nastane, keď CD dohrá. Nuž, aj ja sa s tým musím ešte popasovať.

-Na Vianoce takisto dostáva prednosť vážna hudba, alebo u vás znejú aj modernejšie koledy či vianočné pesničky?-

Doslovne platí, že kvalitná muzika vás osloví bez ohľadu na šírku žánrov a k Vianocam patrí Tichá noc, rovnako Karel Gott či Verdiho La Traviata.

-Vážna hudba a opera, to samozrejme, nie je len Barbier zo Sevilly, to nie je len Rossini, ale práve tento taliansky skladateľ je pre vás najobľúbenejším. Prečo práve on?-

Zrejme aj preto, že jeho život je veľmi zaujímavý. Málokto vie, že od roku 1810 do roku 1829 napísal 39 opier a nie hocijakých. No a potom už nič neurobil, len dožíval v Paríži, pričom trpel psychickou poruchou a dvakrát si siahol na život. Možno trpel maniodepresívnou chorobou, čo ale, samozrejme, nemôžeme dokázať. Jeho hudba je však mimoriadne príťažlivá a zmyselná. Doslovne životno-potentná. Takže jeho život nezaujíma len muzikológov, ale aj psychiatrov.

-Obdiv k Rossinimu sa prejavuje v tom, že pravidelne chodíte na festival, ktorý je venovaný Rossiniho hudbe.-

Áno, už tam chodím 18 rokov. Festival sa koná v talianskom Pesare, kde sa Gioachino Rossini narodil. Ako Wagnerov Bayreuth, aj toto je festival venovaný jedinému skladateľovi. Trvá dva týždne a väčšinou sa koná v druhej polovici augusta, v tomto roku sa uskutočnil už 34. ročník. Stretávajú sa tu orchestre, dirigenti i speváci. Celá belcantova špička začínala práve na tomto festivale. A o ňom píšem recenzie, i keď, samozrejme, nie ako hudobný kritik, ale skôr z pohľadu estetického zážitku.

-Prežívame advent, blížia sa vianočné sviatky, ktoré venujeme aj spomienkam na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami. Jedna z vašich myšlienok zrejme "zaletí" k Milanovi Zemkovi, historikovi, ktorý nečakane zomrel v polovici septembra tohto roku. Vás okrem príslušnosti k bratislavskému Lamaču spájalo s ním aj priateľstvo i spoločný mediálny projekt…-

Spolupracovali sme tri roky na rozhlasovej relácii Genius tempori a často sme sa spolu rozprávali. Bola s ním radosť diskutovať, on bol detinsky zvedavý, rád sa pýtal na veci, ktoré ho zaujímali, ktoré nepoznal. A ja tiež. A môžem potvrdiť, že vo svojej rozhľadenosti vedel s nadhľadom i kriticky hodnotiť aj veci, ktoré v histórii Slovenska nie sú práve lichotivé. Bol nesporne čestný, neochvejný, mimoriadne múdry a všeľudský – mal som zavše pocit, že cez svoju prizmu chápania a znalostí dejín objímal všetkých statočných ľudí a vystríhal ich pred dotieravým "zlom" – v akejkoľvek podobe a na akejkoľvek úrovni. Je mi ľúto, že už tu nie je.

-Je tu záver roka a pomaly aj príchod roka nového, s ktorým sa spájajú nové plány, nové motivácie. Je niečo, čo vás osobne, a nielen v novom roku, privádza k tomu, aby ste hľadali, objavovali niečo nové?-

Myslím si, že je to citát anglického básnika z 19. storočia Roberta Browninga, ktorý je inšpirujúci pre kohokoľvek z nás: "Človek by sa mal naťahovať ďalej, ako dosiahne. Načo inak by bolo nebo."

Rozhovor s prof. MUDr. Petrom Kukumbergom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, kultúrneho a športového života.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k rozhovoru zvukový záznam.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Horolezec, ktorý na Mont Blancu našiel drahokamy, dostal polovicu nálezu

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Fernando Vergara)   Horolezec, ktorý našiel krabicu plnú smaragdov, rubínov a zafírov, dostal polovicu tohto nálezu. Ako uviedol spravodajský web BBC, poklad desaťročia ležal pod snehom na vrchu Mont Blanc na francúzsko-talianskej hranici Nemenovaný horolezec objavil vzácne drahokamy v roku 2013 a odovzdal krabicu…

Vo veku 98 rokov zomrel bývalý senátor a prezidentský kandidát Bob Dole

0 icon

Washington 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Carolyn Kaster)   Vo veku 98 rokov zomrel v nedeľu Bob Dole, bývalý senátor za americký štát Kansas a prezidentský kandidát za Republikánsku stranu v roku 1996. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica CNN "Senátor Robert Joseph Dole zomrel dnes skoro ráno…

Sopka na ostrove La Palma spôsobila škody za vyše 800 miliónov eur

0 icon

La Palma 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Emilio Morenatti)   Po jedenástich týždňoch erupcie sopky na Španielsku patriacom kanárskom ostrove La Palma odhadla regionálna vláda doterajšie škody na viac ako 842 miliónov eur, informovala v nedeľu štátna televízia RTVE Od "prebudenia" sopky Cumbre Vieja na juhu ostrova z 19. septembra…

Ruské ministerstvo zahraničia sa vyjadrilo k incidentu s lietadlom NATO nad Čiernym morom

0 icon

Moskva 5. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik / Sergey Mamontov)   USA a ich spojenci v NATO nemôžu beztrestne riskovať životy ľudí, uviedla hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí RF Maria Zacharovová k incidentu s lietadlom nad Čiernym morom „Jednanie amerického letectva vytvorilo hrozbu pre civilné letectvo. A keď sa teraz podarilo zabrániť katastrofe…

Pápež v Aténach celebroval svätú omšu; žiadal rešpekt pre malých a prostých

0 icon

Atény 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Alessandra Tarantino)   Pápež František v nedeľu počas svätej omše v Aténach žiadal rešpekt pre "malých a prostých". Informovala o tom agentúra AFP "Náš Pán má najradšej to, čo je malé a prosté. Vykúpenie sa nezačalo v Jeruzaleme, Aténach, či v Ríme, ale na…

„Vážne znepokojenie“ až zdesenie vyvolal Kolíkovej absurdný a totalitný návrh. A tiež negatívnu reakciu Žilinku, ale aj Remišovej

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v uplynulých dňoch predstavila hlavné body návrhu novely Trestného zákona, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predkladá jej rezort. Návrh novely prináša zmeny, ktoré sa týkajú drogovej trestnej činnosti, sexuálnej trestnej činnosti, ale aj šírenia tzv. dezinformácií Remišovej návrh pripomína…

Pápež na Lesbose označil zanedbávanie migrantov za “zlyhanie civilizácie”

0 icon

Mytilini 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Louisa Gouliamaki)   Pápež František v nedeľu navštívil tábor migrantov na gréckom ostrove Lesbos, na ktorý cestoval už v roku 2016. Zanedbávanie migrantov označil za "zlyhanie civilizácie". Informovala o tom tlačová agentúra AFP Pápež chcel návštevou upozorniť na ťažkosti utečencov a vyzval na ich začlenenie do…

Heger: “Cestou z pandémie je povinné očkovanie pre osoby 60+”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda vlády Eduard Heger dnes na sociálnej sieti zverejnil výzvu občanom, aby neprepadávali hnevu. "Kľúčom k zmene nie je búchanie do stola, ale preukazovanie úcty a rozhodnosť," uviedol Heger. Eduard Heger hovorí, že si uvedomil, že ak chceme na Slovensku zvládnuť pandémiu a ak…

Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť lockdown do 16. decembra. Liberáli zo SaS ho podporia, len ak prinesie výhody pre zaočkovaných

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Sebastian Gollnow, SITA-Ľudovít Vaniher)   Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť tzv. lockdown do 16. decembra. Odporúča zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu. Odborníci navrhli aj nové opatrenie, ktorým je zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva…

Polícia obvinila 57-ročného muža z okresu Žilina zo zločinu vraždy

0 icon

Žilina 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Banskobystrický kraj)   Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline obvinil 57-ročného muža z okresu Žilina z obzvlášť závažného zločinu vraždy Podľa hovorkyne KR PZ v Žiline Gabriely Kremeňovej mal obvinený muž vo štvrtok (2. 12.) v rodinnom dome v Lietavskej…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Referendum treba hlavne o vystúpení z EÚ

0icon

Už dávno presakujú kuloárne informácie, že pravdepodobne celý Brusel fičí na kokaíne. Po informáciách, že EÚ plánuje členským štátom nariadiť povinné očkovanie, sa v plnej nahote ukazuje, že to je ozaj diablov spolok. Tak v najzaočkovanejších krajinách už dlhšie zreteľne stúpajú počty infikovaných a úmrtí, čo jasne dokazuje, že

Jozef Slávik

Slovo k všetkým ľuďom dobrej vôle ...

0icon

Ľudstvo žije v súčasnosti vo veľmi hektickej dobe. Nie sú to len lokálne vojnové konfliky, násilné činy  radikálov, ale aj rôzne iné hrozby akou je preľudnateľnosť a obsencia dostatku potravín hlavne v krajinách tretieho sveta, nedostatok vody v niektorých tropických krajinách, radikálne zmeny klímy spôsobené ľudskou nenásitnosťou po pohodlnom živote,…

Marek Bičík

Zásterka pred vojnou, COVID – 19.

0icon

Už v predchádzajúcom blogu som predpokladal, že covid je vlastne tretia svetová vojna. Rád by som to možno poopravil. Covid sám nieje vojna, je to príprava na vojnu.   Zhromažďovanie vojsk na ruských hraniciach nemôže nevidieť len slepec alebo naivný človek. Nemôže to byť nič iné ako príprav

Marián Moravčík

Farebná revolúcia je pomaly minulosťou

0icon

Text kanadského politického analytika o tom, ako sa dá poraziť zvonku riadená a cez mimovládne organizácie režírovaná „farebná revolúcia“. Text, ktorý by počas „kuciakiády“ mohol pomôcť Robertovi Ficovi, ale verím, že e&sca

Boris Mesár

Admin Polície SR , prieskumník mužských ritných otvorov Púchovský ,klame až sa mu z huby práši ! 

0icon

A nie je to prvý krát !Toto nedávno uverejnil .     A toto je stanovisko M

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Advent z inej strany

Autor: Sophia Klissenbauerová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Horolezec, ktorý na Mont Blancu našiel drahokamy, dostal polovicu nálezu

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Fernando Vergara)   Horolezec, ktorý našiel krabicu plnú smaragdov, rubínov a zafírov, dostal polovicu tohto nálezu. Ako uviedol spravodajský web BBC, poklad desaťročia ležal pod snehom na vrchu Mont Blanc na francúzsko-talianskej hranici Nemenovaný horolezec objavil vzácne drahokamy v roku 2013 a odovzdal krabicu…

Vo veku 98 rokov zomrel bývalý senátor a prezidentský kandidát Bob Dole

0 icon

Washington 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Carolyn Kaster)   Vo veku 98 rokov zomrel v nedeľu Bob Dole, bývalý senátor za americký štát Kansas a prezidentský kandidát za Republikánsku stranu v roku 1996. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica CNN "Senátor Robert Joseph Dole zomrel dnes skoro ráno…

Sopka na ostrove La Palma spôsobila škody za vyše 800 miliónov eur

0 icon

La Palma 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Emilio Morenatti)   Po jedenástich týždňoch erupcie sopky na Španielsku patriacom kanárskom ostrove La Palma odhadla regionálna vláda doterajšie škody na viac ako 842 miliónov eur, informovala v nedeľu štátna televízia RTVE Od "prebudenia" sopky Cumbre Vieja na juhu ostrova z 19. septembra…

Ruské ministerstvo zahraničia sa vyjadrilo k incidentu s lietadlom NATO nad Čiernym morom

0 icon

Moskva 5. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik / Sergey Mamontov)   USA a ich spojenci v NATO nemôžu beztrestne riskovať životy ľudí, uviedla hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí RF Maria Zacharovová k incidentu s lietadlom nad Čiernym morom „Jednanie amerického letectva vytvorilo hrozbu pre civilné letectvo. A keď sa teraz podarilo zabrániť katastrofe…

Pápež v Aténach celebroval svätú omšu; žiadal rešpekt pre malých a prostých

0 icon

Atény 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Alessandra Tarantino)   Pápež František v nedeľu počas svätej omše v Aténach žiadal rešpekt pre "malých a prostých". Informovala o tom agentúra AFP "Náš Pán má najradšej to, čo je malé a prosté. Vykúpenie sa nezačalo v Jeruzaleme, Aténach, či v Ríme, ale na…

„Vážne znepokojenie“ až zdesenie vyvolal Kolíkovej absurdný a totalitný návrh. A tiež negatívnu reakciu Žilinku, ale aj Remišovej

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v uplynulých dňoch predstavila hlavné body návrhu novely Trestného zákona, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predkladá jej rezort. Návrh novely prináša zmeny, ktoré sa týkajú drogovej trestnej činnosti, sexuálnej trestnej činnosti, ale aj šírenia tzv. dezinformácií Remišovej návrh pripomína…

Pápež na Lesbose označil zanedbávanie migrantov za “zlyhanie civilizácie”

0 icon

Mytilini 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Louisa Gouliamaki)   Pápež František v nedeľu navštívil tábor migrantov na gréckom ostrove Lesbos, na ktorý cestoval už v roku 2016. Zanedbávanie migrantov označil za "zlyhanie civilizácie". Informovala o tom tlačová agentúra AFP Pápež chcel návštevou upozorniť na ťažkosti utečencov a vyzval na ich začlenenie do…

Heger: “Cestou z pandémie je povinné očkovanie pre osoby 60+”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda vlády Eduard Heger dnes na sociálnej sieti zverejnil výzvu občanom, aby neprepadávali hnevu. "Kľúčom k zmene nie je búchanie do stola, ale preukazovanie úcty a rozhodnosť," uviedol Heger. Eduard Heger hovorí, že si uvedomil, že ak chceme na Slovensku zvládnuť pandémiu a ak…

Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť lockdown do 16. decembra. Liberáli zo SaS ho podporia, len ak prinesie výhody pre zaočkovaných

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Sebastian Gollnow, SITA-Ľudovít Vaniher)   Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť tzv. lockdown do 16. decembra. Odporúča zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu. Odborníci navrhli aj nové opatrenie, ktorým je zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva…

Polícia obvinila 57-ročného muža z okresu Žilina zo zločinu vraždy

0 icon

Žilina 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Banskobystrický kraj)   Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline obvinil 57-ročného muža z okresu Žilina z obzvlášť závažného zločinu vraždy Podľa hovorkyne KR PZ v Žiline Gabriely Kremeňovej mal obvinený muž vo štvrtok (2. 12.) v rodinnom dome v Lietavskej…

Podkasty

„V tejto republike médiá vládnu, majú obrovské kompetencie a žiadnu zodpovednosť.“ Ktoré médiá má na mysli člen výboru NR SR pre kultúru Dušan Jarjabek?

icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:) Na žiadosť Európskej komisie vypracoval rezort Natálie Milanovej súbor zákonov týkajúcich sa mediálneho prostredia, všetkých druhov médií aj autorského zákona. Dva z balíka zákonov sú už v parlamente. Podľa šéfky ministerstva kultúry vyvolá tento balík zákonov v praxi doslova „kultúrnu revolúciu“. Zvuk: Milanová Bývalá ministerka kultúry Jana Laššáková, dnes pod krídlami Hlasu-SD, si...

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Referendum treba hlavne o vystúpení z EÚ

0icon

Už dávno presakujú kuloárne informácie, že pravdepodobne celý Brusel fičí na kokaíne. Po informáciách, že EÚ plánuje členským štátom nariadiť povinné očkovanie, sa v plnej nahote ukazuje, že to je ozaj diablov spolok. Tak v najzaočkovanejších krajinách už dlhšie zreteľne stúpajú počty infikovaných a úmrtí, čo jasne dokazuje, že

Jozef Slávik

Slovo k všetkým ľuďom dobrej vôle ...

0icon

Ľudstvo žije v súčasnosti vo veľmi hektickej dobe. Nie sú to len lokálne vojnové konfliky, násilné činy  radikálov, ale aj rôzne iné hrozby akou je preľudnateľnosť a obsencia dostatku potravín hlavne v krajinách tretieho sveta, nedostatok vody v niektorých tropických krajinách, radikálne zmeny klímy spôsobené ľudskou nenásitnosťou po pohodlnom živote,…

Marek Bičík

Zásterka pred vojnou, COVID – 19.

0icon

Už v predchádzajúcom blogu som predpokladal, že covid je vlastne tretia svetová vojna. Rád by som to možno poopravil. Covid sám nieje vojna, je to príprava na vojnu.   Zhromažďovanie vojsk na ruských hraniciach nemôže nevidieť len slepec alebo naivný človek. Nemôže to byť nič iné ako príprav

Marián Moravčík

Farebná revolúcia je pomaly minulosťou

0icon

Text kanadského politického analytika o tom, ako sa dá poraziť zvonku riadená a cez mimovládne organizácie režírovaná „farebná revolúcia“. Text, ktorý by počas „kuciakiády“ mohol pomôcť Robertovi Ficovi, ale verím, že e&sca

Boris Mesár

Admin Polície SR , prieskumník mužských ritných otvorov Púchovský ,klame až sa mu z huby práši ! 

0icon

A nie je to prvý krát !Toto nedávno uverejnil .     A toto je stanovisko M

TopDesať

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 2. časť

0 icon

Západné vetry vanú nad pariacimi sa dažďovými lesmi v povodí Konga a zbierajú vlahu. Pohorie Ruwenzori ich donúti stúpať vyššie a skondenzovať sa na dážď a kryštáliky ľadu. Výsledkom sú mraky, ktoré takmer ustavične zahaľujú vrcholky Ruwenzori. Ako správne tušíte, práve tento proces má za následok, že rastliny rastú do…

TOP15 dôvodov, prečo sa jednoducho nedá nemilovať Slovensko

0 icon

Veríš v lásku na prvý pohľad? Ak áno, tak potom by si mal čítať ďalej. Možno sa to bude zdať neuveriteľne, no tieto fotografie boli nafotené na Slovensku, v samotnom srdci Európy. Naša krajina má skutočne čo ponúknuť, príroda odhaľuje krásu všade, kam sa pozrieme. Či už si spravíš výlet medzi majestátne…

Pluckley je najstrašidelnejšia dedina v Anglicku, v ktorej sa oficiálne nachádzajú duchovia

0 icon

Malá a krásna dedinka s počtom obyvateľov približne 1000, ktorá sa nachádza v blízkosti Ashford v Kente. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že je to typická anglická dedinka podobná všetkým iným, nedaj sa oklamať. Pluckley je najstrašidelnejšia dedina v celom Anglicku. Samotná obec je naozaj krásna a obklopená je…

Reálna podobizeň historických osobností: Tak vyzerali Bach či Nefertiti!

0 icon

V dobe, keď ešte neexistovali fotoaparáty, sa ľudia nechávali zvečniť maliarom na plátno. Nie každý maliar bol však natoľko talentovaný, aby dokázal človeka zobraziť do detailov presne. Alebo sa len ponáhľal alebo mal radšej abstraktné diela. Možno dostal príkazom obraz trocha vylepšiť. Doteraz sme podobizeň slávnych historických osobností mohli vidieť…

Čo ste nevedeli o jedle? Tepelná úprava jedál na 6 spôsobov

0 icon

Teplo vyvoláva v jedlách chemické a fyzikálne zmeny, vďaka ktorým sa stávajú mäkšími a stráviteľnejšími a zároveň sa z nich ľahšie uvoľňujú živiny. Pri tepelnej úprave potravín sa však niektoré živiny rozkladajú. Viete prečo a akým spôsobom sa jedlá tepelne upravujú? Pozrite sa na na prvý pohľad samozrejmé veci trošku…

Armádny Magazín

Americká rozviedka zistila termíny ruského „vpádu“ na Ukrajinu

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM, Sputnik) – Americké výzvedné služby tvrdia, že Rusko plánuje vpád na územie Ukrajiny začiatkom roku 2022. Oznámila to agentúr

Recenzia na ruský bojový film Turista (2021)

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM) – Tento rok som si v júli na dovolenke pozrel ruský bojový film Turista (2021). Film vo mne zanechal veľmi dobrý dojem a odporúčam ho všetkým, ktorí majú radi ruské bojové filmy.   Film natočila spoločnosť Paritet film, režisérom je Andrej Ščerbinin, scenár napísal Vladimir Izmailov. Premié

Francúzsko dodalo Saudom zbrane s vedomím, že sa použijú v Jemene. Vojna si vyžiadala takmer 377 000 obetí

0 icon

Francúzsko, 5. december 2021 (AM) – Podľa webovej stránky Disclose Francúzsko, ktorému v tom čase predsedal Francois Hollande, dodalo

Rusko podniklo rozsiahly útok na americké vojenské satelity

0 icon

USA, 5. december 2021 (AM) – Velenie americkej armády oznámilo, že ruská armáda podnikla bezprecedentný útok na americké vojenské vesmírne satelity. Útoky boli vykonané pomocou systémov rádio-elektronického boja neznámeho typu, trvali veľmi dlho a takéto útoky majú vážny dopad na prevádzku amerických kozmických objektov. Vo vyhlásení amerického vojenského veleni

Die Welt: „Kým sa nemecké tanky prebíjali k Moskve, Stalin organizoval luxusnú hostinu“

0 icon

Nemecko, 5.december 2021 (AM) – „Na jeseň 1941 bola situácia na východnom fronte čoraz kritickejšia: sovietske vojská trpeli porážky, nemecké hitlerovské vojská sebavedome postupovali k Moskve. V meste vládol chaos, zlodeji vykrádali opustené byty a obchody, no Stalin organizoval v Kremli skutočnú hostinu s ikrami, grilovanými prasiatkami a riek

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Advent z inej strany

Autor: Sophia Klissenbauerová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali