OTS: Spoločnosť Volcano predstaví dva nové produkty

Navádzací drôt Verrata™ Pressure Guide Wire a softvérový doplnok iFR® (Instant Wave-Free Ratio™) budú predstavené na konferencii EuroPCR 2013[1]

— Spoločnosť Volcano vyzdvihuje dva produkty určené na rozšírenie úlohy fyziológie v katetrizačnom laboratóriu

SAN DIEGO, 21. máj 2013 (TASR-OTS) /PRNewswire/ — Spoločnosť Volcano Corporation (burzový index NASDAQ: VOLC) vedúca firma v oblasti vývoja a výroby presných riadených terapeutických nástrojov navrhnutých na zlepšenie diagnostiky a liečbu koronárnych a periférnych cievnych ochorení, dnes oznámila, že v týždni, kedy sa bude konať kongres EuroPCR 2013 v Paríži, vo Francúzsku, predstaví navádzací drôt Verrata™ Pressure Guide Wire a softvérový doplnok iFR® (Instant wave-Free Ratio™). Tieto dva intervenčné nástroje sú určené na pomoc lekárom zvládať viac procesov a robiť viac rozhodnutí podľa aktuálneho stavu srdca, skôr než spoliehať sa na samotný angiogram.

"Napriek všetkým otázkam, ktoré súvisia s metódami perkutánnej koronárnej intervencie (PCI) dnes dochádza k vzrušujúcemu vývoju formou presnejšieho zavádzania stentov, rozhodovania a navádzania pomocou fyziologických nástrojov ako je frakčná prietoková rezerva (Fractional Flow Reserve (FFR))," komentoval Joe Burnett, výkonný viceprezident a generálny riaditeľ obchodnej divízie funkčného manažmentu v spoločnosti Volcano. "Výsledky klinických štúdií DEFER, FAME a FAME II opakovane dokázali, že FFR je najlepším a najdôkaznejším diagnostickým nástrojom na stanovenie príslušnej diagnózy ciev pacienta alebo dokonca určitej blokády. Päť rokov po ukončení FAME je naďalej neobvyklé, aby sa lekár rozhodoval na základe samotnej angiografie bez vykonania určitého posúdenia funkčnosti. Veríme, že FFR je najdôkaznejšou dostupnou hodnotiacou metódou stavu ciev."

"Fyziológia sa bude naďalej vyvíjať," dodal Burnett. "Aj keď FFR sa bežne používa pri rozhodovaní, či pacient potrebuje liečbu, denná prax sa často vracia späť k základnému angiogramu, aby sa stanovilo, ktorá lézia sa bude liečiť a aby sa potvrdila úspešnosť liečby. Existuje ohromné množstvo informácií, ktoré môže fyziológia poskytnúť a ktoré neboli zatiaľ v dennej praxi odhalené. Drôt Verrata a aplikácia iFR by mali pokračovať v evolúcii a umožniť tak lekárom rýchle a jednoduché získanie hodnotných cenných informácií pri zavádzaní stenu."

Verrata™ Pressure Guide Wire bude piatym novým navádzacím drôtom od spoločnosti Volcano za posledných päť rokov. Predstavuje drôt s novým dizajnom a priebeh práce umožňujúci uľahčenie rýchlych a jednoduchých spojení a opakovaných spojení počas procedúry. "Navrhovaný priebeh práce s novým drôtom je ideálny, lebo sa najviac podobá štandardnému navádzaciemu drôtu používanému v každodennej praxi," komentoval Bruce Samuels, lekár v nemocnici Cedars-Sinai Hospital v Los Angeles, Kalifornia. "Najväčším rozdielom medzi bežným intervenčným drôtom a navádzacím drôtom je veľký ťažký konektor na konci. Dizajn nového drôtu Verrata mi umožní veľmi rýchle a jednoduché odpojenie a opätovné spojenie drôtu bez prerušenia práce. Opätovné spojenie navádzacieho drôtu je teraz rýchlejšie než opätovné spojenie indeflátora so systémom zavádzania stentu, ktorý mi umožní navádzanie drôtu Verrata rovnako ako štandardného intervenčného drôtu bez konektora a jeho jednoduché odpojenie kedykoľvek, keď chcem urobiť meranie. Toto je ideálna podmienka pre zavádzanie zariadení ako sú balóniky a stenty pomocou drôtu a pre následné cenné fyziologické meranie po každom kroku. Môžem predvídať funkčné zlepšenie mojej liečby pre pacienta a nie som nútený spoliehať sa len na angiogram."

Náš nový softvérový doplnok iFR® bol vyvinutý v spolupráci s Imperial College London. Pomocou rovnakého navádzacieho drôtu a vybavenia, ktoré sa aktuálne používa pre FFR, iFR® rozširuje fyziologické merania pacienta počas pokojového stavu pred zaťažením jeho srdca bežne používaným liekom na rozšírenie ciev, ako je Adenosín.

"Stále ma prekvapuje, aký nepresný môže byť angiogram," povedal Matthias Gotberg, intervenčný kardiológ oddelenia koronárnych srdečných chorôb fakultnej nemocnice Skane University Hospital vo švédskom meste Lund. "Fyziológia odhaľuje veľmi dôležité informácie o funkčnosti, ktoré nesúhlasia s angiogramom a nemali by sa ignorovať. Vykonávanie tohto cenného merania po sekundách umožní lekárom získať fyziologické údaje v prostredí, ktoré je takmer identické s podmienkami, za ktorých sa v súčasnosti vykonáva angiografická PCI. V podstate môžete opakovane skontrolovať angiogram s aktuálnou funkciou srdca a vaša procedúra sa tým len o trošku predĺži. Už viac než tri mesiace mám prístup k tomuto živému softvéru. V súčasnosti dosť jednoducho vykonávam funkčné merania s iFR, pričom predtým by som vykonával iba samotnú angiografiu."

"Metódy iFR a FFR sledujú rovnakú léziu, ale z dvoch rôznych uhlov pohľadu," povedal Justin Davies, MBBS, člen Kráľovskej lekárskej spoločnosti (MRCP), PhD, z londýnskej nemocnice Imperial College London. "FFR bude pre nás vždy dôležitým laboratórnym nástrojom. Vytvára ten ‚najhorší‘ scenár na vylúčenie ischémie a pacienti s negatívnym testom FFR reagujú veľmi dobre na liečbu, pri ktorej sa používajú iba lieky. Súčasne retrospektívne laboratórne analýzy iFR u viac než 1500 pacientov ukazujú, že viac než polovica našich pacientov by sa mohla vyhnúť hyperemických liekom, pričom stále by využívali dokázaný prínos týchto fyziologických hodnotení. Štúdia ADVISE II bude úplne prvou perspektívnou viacstrediskovou nezávislou štúdiou, ktorá využíva momentálne dostupný algoritmus Volcano/Imperial iFR na potvrdenie tejto hypotézy."

Výsledky prvých 300 pacientov v štúdii ADVISE II budú prezentované na kongrese EuroPCR ako súčasť sekcie najnovších klinických štúdií vo štvrtok, 23. mája o 10:09 v miestnosti č. 351.

Ako navádzací drôt Verrata™ Pressure Wire, tak aj softvérový doplnok iFR® budú kompatibilné s viacúčelovými zobrazovacími systémami Volcano vrátane najnovšieho integrovaného systému CORE™, ktorý bude tiež prezentovaný na kongrese EuroPCR 2013. iFR® sa v súčasnosti aktívne využíva vo viac než 20 centrách na celom svete. Nemocnice v Londýne, Rotterdame a Johannesburgu budú počas tohto týždňa prezentovať živé prípady iFR® na PCR. "Tieto dva nové nástroje umožnia lepší prístup k fyziológii a jej väčšie využívanie, čo je dobré pre nemocnice i pacientov," pokračoval Burnett. "Čím jednoduchšie môže lekár dvakrát skontrolovať angiogram, tým lepšie. Využívanie oboch metód iFR a FFR na rovnakom systéme iba pomocou jedného kliknutia navyše len rozširuje možnosti. Fyziologický program v spoločnosti Volcano zažíva veľmi vzrušujúce obdobie, keďže realizujeme našu víziu prvolíniových intervenčných drôtov schopných rýchlo a jednoducho poskytnúť fyziologické informácie nad rámec angiografie."

O spoločnosti Volcano Corporation

Spoločnosť Volcano Corporation mení priemysel zdravotných prístrojov revolučným spôsobom prostredníctvom širokého portfólia technológií, ktoré zjednodušujú zobrazovanie i liečbu, pričom tieto sú informatívnejšie a menej invazívne. Jej produkty si získavajú lekárov na celom svete novou generáciou analytických nástrojov, ktoré umožňujú zmysluplnejšie informácie – s využitím zvuku a svetla ako vodiacich prvkov. Spoločnosť Volcano, ako odborník na kardiovaskulárne choroby a na základe svojej snahy obsiahnuť aj iné špecializácie, mení predstavy o tom, čo je možné pri zlepšovaní výsledkov pacientov kombináciou zobrazovacích metód a liečby ako takej

Výhľadové vyhlásenia

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia v zmysle novely Zákona o vedení sporov pri obchodovaní s cennými papiermi USA z roku 1995. Akékoľvek vyhlásenia v tejto správe, ktoré nie sú historickými faktami, sa môžu považovať za "výhľadové vyhlásenia" vrátane vyhlásení týkajúcich sa vývoja fyziológie, predpokladaných uvedení nových produktov, vrátane navádzacieho drôtu Verrata™ Pressure Guide Wire a softvérového doplnku iFR®, používaní a potenciálnych výhod týchto nových produktov a potenciálnych nových produktov a pracovných postupov. Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych očakávaní manažmentu a podliehajú rizikám a neistotám, ktoré môžu viesť k podstatným a nepriaznivým rozdielom vo výsledkoch spoločnosti Volcano v porovnaní s vyhláseniami uvedenými v tejto správe. Niektoré z potenciálnych rizík a neistôt, ktoré by mohli spôsobiť rozdielnosť aktuálnych výsledkov, zahŕňajú tempo a rozsah, v akom trh prijme produkty a technológie spoločnosti, neočakávané výsledky klinických testov vrátane neočakávaných nových klinických údajov a neočakávanej dodatočnej analýzy existujúcich klinických údajov, neočakávané regulačné opatrenia alebo omeškania, alebo zásahy štátnych orgánov vo všeobecnosti, schopnosť spoločnosti získať alebo udržať si patentovú ochranu alebo iné spôsoby ochrany svojho duševného vlastníctva, konkurenciu vo všeobecnosti, cenové tlaky zo strany štátu, priemyslu a širokej verejnosti, neočakávané problémy vo výrobe, stratégie rastu, načasovanie a dosahovanie jednotlivých fáz vývoja produktov, výsledky prebiehajúcich sporov, dopad a výhody vývoja trhu, uvedenia produktov na trh, neočakávané nové údaje, otázky bezpečnosti a technické problémy, trhové podmienky a ostatné riziká, ktoré ovplyvňujú vývoj a predaj zdravotníckych produktov. Tieto a dodatočné riziká a neistoty sú podrobnejšie opísané v správach, ktoré spoločnosť Volcano predkladá Komisii pre cenné papiere (SEC) vrátane našej poslednej štvrťročnej správy na formulári 10-Q. Neodporúča sa spoliehať sa na výhľadové vyhlásenia, lebo sa týkajú iba aktuálnej situácie k dátumu ich vyhlásenia. Spoločnosť Volcano nie je povinná vykonávať žiadnu aktualizáciu žiadnych výhľadových vyhlásení, ktoré by zohľadňovali nové informácie, udalosti alebo okolnosti po dátume ich vyhlásenia alebo odrážali výskyt nepredpokladaných udalostí.

[1] Tlakový navádzací drôt Verrata™ Pressure Guide Wire je v súčasnosti predmetom prebiehajúceho schvaľovacieho konania podľa predpisov 510(k) a čaká na schválenie označenia CE, preto ešte nie je v súčasnosti v predaji. Náš softvérový doplnok iFR® je schválený v štátoch, kde platí označenie CE.

[2] Technológia Verrata™ Pressure Guide Wire je v súčasnosti predmetom prebiehajúceho schvaľovacieho konania podľa predpisov 510(k) a čaká na schválenie označenia CE, preto ešte nie je v súčasnosti v predaji.

KONTAKT: Edrienne Brandon, Volcano Corporation, ebrandon@volcanocorp.com, +1-858-720-4136; Kontakt pre investorov: Neal Rosen, nrosen@volcanocorp.com, +1-650-458-3014

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Právny štát na Slovensku v roku 2021? Alebo skôr 1984? Po roku vlády Matovičovej junty je čas bilancovať

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Nezvládnutá a arogantná komunikácia vlády, personálne čistky, účelové zmeny legislatívy, politicky motivovaná reforma justície vrátane pochybnej zmeny súdnej mapy, zneužívanie inštitútu kajúcnika, dlhodobé väznenie obvinených bez súdu... To je len malá ukážka z bohatej ponuky Prešľapov a dôvodov na protesty je už príliš dlhý…

Pročko z OĽaNO sa opäť posťažoval. Súčasná vláda to vraj nemá ťažké len s covidom, ale aj so „z reťaze odrhnutým“ Pellegrinim, „nenažraným a diktátorským“ Ficom a „populisitckým“ Kotlebom

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Bývalý známy televízny zabávač a aktuálne poslanec NR SR za hnutie OĽaNO Jozef Pročko v súčasnosti baví najmä svojimi vyjadreniami v pléne parlamentu a v statusoch na sociálnych sieťach. Najnovšie skonštatoval, že vláda na čele s jeho stranou OĽaNO má problémy s vládnutím…

Erbilský arcibiskup dúfa v pozitívnu odozvu pápežovej návštevy aj u šítov

0 icon

Irak 27. februára 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)   Arcibiskup Erbilu Mons. Bashar Warda v rozhovore pre Pápežskú nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi hovorí o ďalšom aspekte pápežovej návštevy, ktorá sa uskutoční už o týždeň 5. – 8. marca. Vďaka nej sa na kresťanskú menšinu upriami pozornosť nielen celého sveta,…

Odveta za sankcie? Amerických diplomatov v Číne testovali análnym výterom. „Je to nedôstojné,“ tvrdí USA. „Stalo sa to omylom,“ bráni sa Čína

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong,TASR-Jakub Kotian)   Čína okrem štandardných covidových testov, používa aj tzv. análne testy, ktoré sú vraj presnejšie. Testovanie análnym výterom na vlastnej koži zažili aj niektorí americkí diplomati. USA kritizuje Čínu a tvrdí, že je to nedôstojné. Čína tvrdí, že sa to stalo „omylom.“ Alebo žeby…

Poslanci odsúhlasili predĺženie núdzového stavu. Politici reagujú

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Kancelária Národnej rady SR, Branislav Bibel, TASR-Jaroslav Novák, Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady SR (NR SR) dnes 83 hlasmi odsúhlasili predĺženie núdzového stavu. V predloženom materiáli sa uvádza, že epidemická situácia na Slovensku dáva poznať, že rozhodnutie vlády SR o opätovnom predĺžení núdzového stavu…

Piják: Niekoľko mienkotvorcov, ktorých umelo vytvorili mainstreamové médiá za finančnej pomoci farmafiriem, sa stále snažia bagatelizovať potenciálny prínos ivermektínu u pacientov s covidom

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Už niekoľko týždňov sa vedú debaty o tom, či by v boji s koronavírusom mohol pomôcť liek ivermektín (IVM). Mnoho lekárov a odborníkov hovorí, že áno. Iní sú o niečo skeptickejší. Odborník na chronické vírusové hepatitídy, či autoimunitné choroby pečene, MUDr. Michal Piják sa…

Juraj Draxler vystavil účet vládnemu kabinetu Igora Matoviča: „Nie je pravda, že vláda nezvláda len čisto epidemiologické opatrenia. Zlyháva na všetkých frontoch“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Exminister školstva Juraj Draxler, ktorý v posledných mesiacoch začal s organizovaním protestných akcií proti vláde na čele s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), vo svojom piatkovom komentári zhrnul body, v ktorých podľa jeho názoru súčasná vláda zlyháva. Juraj Draxler vo svojom texte hovorí o…

Podľa názoru Melichera zo Smeru koalícia pri núdzovom stave „znásilňuje ústavu“. “ Parlament, ako zástupca ľudu, má dnes len rolu štatistu“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Člen vedenia Smeru-SD Igor Melicher poukázal na diktátorské metódy vlády Igora Matoviča v súvislosti s predlžovaním núdzového stavu kvôli pandémii koronavírusu. Melicher sa o spôsobe predlžovania núdzového stavu na Slovensku rozpísal začiatkom tohto týždňa, keď prirovnal vládu Igora Matoviča ku režimu čilského vodcu…

Česká vláda napokon vyhlásila nový núdzový stav od 28. februára, platiť bude mesiac

0 icon

Praha 26. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká vláda vyhlásila v piatok pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v krajine nový núdzový stav. Platiť bude od 28. februára do 28. marca, informoval spravodajský portál iDNES.cz Stalo sa tak bezprostredne po tom, ako dolná komora parlamentu, Poslanecká snemovňa, zamietla žiadosť…

Pavlína Matovičová okomentovala údajné „techtle-mechtle“ premiéra s lekárkou Kalavskou. Rozvod podľa nej nehrozí. Prezradila dôvod

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   V zákulisí slovenskej politiky sa už dlho šušká o vzťahu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej, ktorú na začiatku pandémie Matovič predstavil ako členku svojho pandemického tímu. Zvesti o tom, že Matovič a Kalavská mohli mať aj bližší ako…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Je NAKA poplatná totalitnej vláde diktátora Matoviča?

0icon

Vyzerá to tak, že áno. Inak by konala... Zamyslenie sa nad článkom pána Petra Weisa z advokátskej kancelárie Weis and Partners, ktorý uverejňujem v plnom znení z dôvodu závažnosti a so súhlasom autora pod názvom: Núdzový stav ako podklad pre biznis? Náš aktuálny minister zdravotníctva na prelome rokov na TA3…

Peter Švec

Poznaj nepriateľa a poznaj seba, tvoje víťazstvo nikdy nebude ohrozené: Sun-Tzu. 10.

0icon

Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Boris Mesár

Svetová banka signalizovala začiatok „pandémie“ 3. marca 2020, predstaviteľ WHO navrhol „pandémiu“ 11. marca ... ROTHSCHILDOVIA PATENTOVALI BIOMETRICKÉ TESTY COVID-19 V ROKOCH 2015 a 2017

0icon

Čím viac sa ponoríme do príbehu „pandémie COVID-19“, tým viac sa dozvedáme zaujímavé veci. 18. októbra 2019 sa uskutočnilo „pandemické cvičenie“ podujatie 201, ktoré usporiadala Univerzita Johnsa Hopkinsa za účasti Nadácie Billa a Melindy Gatesových a Svetového ekonomického fóra (WEF). V januári 2020 sa na summite WEF v Davose diskutovalo…

Marek Brna

Zlatý Smer, zlatý Fico!

0icon

Táto vláda ma doháňa k schizofrénii. Viackrát som na tomto fóre v ostatnom čase kritizoval Smer SD. No dnes je to už inak, dnes na nich spomínam v dobrom. To boli časy! To tu bol ešte aký taký poriadok, aký taký systém. Aký bol Robert Fico, taký bol, ale táto…

Radovan Hrádek

License to kill

0icon

Určite všetci poznáte filmy z J. Bondom, agentom 007, ktorý má udelenú tzv. licence to kill. Inými slovami môže v rámci svojho poslania na nejakej akcii aj zabíjať a nič sa mu nesmie stať. Takéto licencie nie sú ničím výnimočným. Aj v minulosti, za kráľa Ľudovíta XIV., sa takéto licencie…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aká tenká je hranica medzi pravdou a podvodom?

0 icon

Už mnohokrát sa ukázalo, že takzvané „záhady“ boli len obyčajnými podvodmi. Motiváciou ich vzniku sú väčšinou sláva, finančné obohatenie sa alebo pôžitok z balamutenia vedcov a nadšencov. Pokiaľ ide o zvláštne, netradičné alebo dokonca magické javy, ľudská vynaliezavosť nepozná hraníc, a preto je ľahké chytiť sa do pasce lží. Nepopierateľné dôkazy konšpiračných teórií spochybňujú…

Protokoly sionských mudrcov a antisemitský magnát

0 icon

Protokoly sionských mudrcov vznikli údajne počas tajných stretnutí významných židovských osobností. Išlo o antisemitskú klamlivú publikáciu, ktorú preložili do viac než 20 jazykov. Všetko sa začalo v roku 1903, keď sa v ruskom denníku Vlajka (znamja) objavili úryvky zo známeho diela. O dva roky neskôr vyšli ako príloha knihy Veľké v malom: Príchod Antikrista a vláda…

Toto je Rusko! Tieto divné veci zažiješ iba tu

0 icon

Legendy hovoria, že pod hrubou vrstvou ruského snehu žijú vážni ľudia, ktorí sa nikdy neusmievajú, spávajú s medveďmi a nosia ťažké kožušinové kabáty. No legendy nikdy nie sú pravdivé. Realita v týchto studených krajinách je oveľa zaujímavejšia a zahŕňa kúpanie v ľadovej vode či stavanie snehuliakov na diaľniciach. Chceš sa pozrieť, ako…

10 dôvodov, prečo je prilba naozaj dôležitým ochranným prvkom

0 icon

Je viac ako jasné, že prilby majú svoje opodstatnenie, či už v športe alebo na stavbe. Napriek tomu si dovolíme opäť zdôrazniť, že nasadiť si prilbu na hlavu je to najlepšie, čo môžeš urobiť! Neboj sa, momentálne ti nič nehrozí, keďže sedíš doma za počítačom (keď to čítaš z mobilu,…

Záhadná krajina Vinland a mapa Vikingov

0 icon

Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z dielne našej redakcie, kde sa spoločne pozrieme na záhadnú krajinu Vinlad, ktorá je označená na pergamene popri Islande a Grónsku. Po objavení v roku 1957 mapu získal magnát Paul Mellon (žil a pôsobil v rokoch 1907 až 1999), ktorý ju následne daroval Yalovej univerzite v USA. Odborníci o dôveryhodnosti mapy…

Vo svete IT

Čo mohlo prispieť k vyhynutiu neandertálcov? Nový výskum nachádza prepojenie s globálnou katastrofou

0 icon

Nová štúdia predpokladá, že pred 42-tisíc rokmi, keď došlo na Zemi k výmene magnetických pólov, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k vyhynutiu neandertálcov, píše portál IFLScience. Táto zmena viedla k dočasnému kolapsu magnetického poľa Zeme a mohla mať naozaj drastické následky. V tom čase mohli byť polárne žiary vidieť po…

Takto môžete pridať do panelu s upozorneniami v Androide skratky, ktoré ste doposiaľ nemohli

0 icon

Pravidelne u nás nájdete tipy na rôzne aplikácie, či nástroje pomocou ktorých môžete zefektívniť prácu so svojim zariadením. V priebehu včerajšieho dňa sme upozorňovali na aplikáciu Shakte It, ktorá slúži na zapnutie baterky, či kamery, pomocou zatrasenia smartfónu. Prípadne sme vám dávali v nedávnej minulosti do pozornosti aplikáciu, pomocou ktorej môžete…

Pozrite si aktuálny prehľad zliav na Windows 10 a Office kľúče. Vyberiete si dačo?

0 icon

Pomaly, ale isto sa nám blíži obdobie, kedy mnohí z nás upgradujú svoje zariadenia vrátane počítačov. Mnohokrát však zabúdame na software, ktorý vo veľkej miere určuje to, ako sa nám pracuje s našimi zariadeniami. V súčasnosti väčšina počítačov beží na platforme Windows, pričom mnoho zariadení využíva ešte starý a už…

Pred viac ako 50 rokmi sa z Mesiaca stalo „golfové ihrisko“: Kto urobil prvý odpal?

0 icon

Väčšina golfistov vie, že je najlepšie vyhnúť sa piesočným pasciam na ihrisku. Astronaut americkej NASA, Alan Shepard však nemal veľmi na výber, keď sa rozhodol zahrať si golf na povrchu Mesiaca, našej prirodzenej družice, píše portál Space. Táto historická udalosť sa odohrala pred 50 rokmi, 6. februára 1971, krátko po…

Ako vznikajú nové planéty? Voda pravdepodobne zohrala väčšiu rolu, ako sme si doposiaľ mysleli

0 icon

Vedci z University of Copenhagen nedávno potvrdili teóriu o tom, ako vznikajú nové planéty. Počítačové simulácie im ukázali, že planéty v našej sústave vznikli nabaľovaním drobných čiastočiek prachu a ľadu, píše portál EarthSky. Vedci zároveň tvrdia, že voda bola bežným komponentom pri vzniku planéty. Voda je základom pre život a…

Armádny Magazín

Zahraniční agenti budú od marca napĺňať ruský rozpočet. Poďakovať za to môžu Spojeným štátom

0 icon

Slovensko, 26. február 2021 (AM) - V správnom poriadku Ruska sa uskutočnili zmeny, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby zahraniční agenti v Rusku aktívne dopĺňali ruský rozpočet, píše Alexander Travnikov. Predpokladá sa, že teraz vo federálnom rozpočte bude dokonca samostatná položka príjmu.  

Zelenskyj žiada viac prítomnosti NATO v Čiernom mori. Do oblasti vplávali dve lode aliancie

0 icon

Ukrajina, 27. februára 2021 (AM) - Do Čierneho mora vplávali dve lode určené na hľadanie min - loď Tahoe španielskeho námorníctva a loď Europa gréckeho námorníctva. Informovalo o tom Národné centrum riadenia obrany Ruskej federácie. Čo to znamená?   Dané centrum následne obja

Vojenský analytik: Izraelský SPYDER je výborný pre ťaženie na východ, ale nie na obranu Českej republiky

0 icon

Česko, 27. februára 2021 (AM) - Prečo nakoniec české ministerstvo obrany pre modernizáciu protivzdušnej obrany krajiny vybralo izraelský mobilný protilietadlový raketový systém SPYDER na nákladnom kolesovom podvozku? Systém navyše používa dva typy pre AČR nových striel Derby a Python.  

Nedajú sa objaviť. Rusko vyvíja nové a skryté nosiče raketových zbraní

0 icon

Rusko, 27. február 2021 (AM) - Perspektívne zbrojné systémy, nehlučnosť a vysoká skrytosť. Prvé sériové dieselové elektrické ponorky projektu 677 Lada ruské námorníctvo dostane v roku 2022. Vývoj trv

Bývalý šéf CIA obvinil Chruščova zo zavraždenia Kennedyho

0 icon

USA, 27. februára 2021 (AM) - Bývalý riaditeľ americkej spravodajskej služby CIA James Woolsey obvinil 1. tajomníka ÚV KSSZ Nikitu Chruščova zo smrti 35. prezidenta USA Johna Kennedyho. Napísali o tom The New York Times s odvolávkou sa na spoločnú knihu Woolseyho a utečeného genporučíka zahraničnej rozviedky rumunskej Securitate Iona M

Svetlo sveta

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali