Ondrej Krajňák: Na Slovensku sa bagatelizujú obete komunizmu

Bratislava 23. septembra 2018 (HSP/Svetlo Sveta/Foto: TASR-Pavel Neubauer)

 

Ondrej Krajňák (55) pracoval v televízii LUX a od roku 2005 na ÚPN, ktorému od roku 2013 predsedal. Po novelizácii zákona dobrovoľne odstúpil na znak protestu proti politizácii tejto inštitúcie. V rozhovore sa dočítate, prečo nad ÚPN chcú mať kontrolu politici, o „náhubkových zákonoch“ na interpretáciu dejín, prečo na Slovensku obete totalitných režimov musia prispievať na dôchodky tým, čo ich prenasledovali; o súde s A. Babišom a agentmi ŠtB; ako sa Slovensko má vysporiadať s dejinam. Rozhovor priniesol portál Svetlo Sveta

Na snímke bývalý predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Slovenskej republiky Ondrej Krajòák

Pán Krajňák, boli ste na čele ÚPN a rezignovali ste po prijatí novely zákona. Bolo to potrebné?

 

Ondrej Krajňák: Pred rokom, po prijatí novely zákona som dobrovoľne odstúpil z funkcie predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN), nakoľko zmena zákona výrazne oklieštila právomoci predsedu, nedovoľuje mu zodpovedne a nestranne riadiť ústav a robí ho závislým na politickej moci. To som odmietol. Dnes je na čele človek, ktorý je zároveň aj hovorcom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. To nepotrebuje komentár.

 

Údajne dôvodom vášho odvolania malo byť pretrvávajúce napätie medzi Vami a Správnou radou.

Na prijatie zákona, ktorý z predsedu ÚPN urobí bábku politikov, bolo treba vytvoriť vhodnú atmosféru, že treba nový zákon. Ak poviem extrém, napätie a zlé vzťahy existujú aj v Národnej rade a tam je to v poriadku. Takáto dezinformácia mala slúžiť na odpútanie pozornosti od skutočných dôvodov, ktoré viedli k novele zákona.

 

Dá sa novela zákona vnímať Lex Krajňák?

Do funkcie predsedu Správnej rady ÚPN som bol zvolený na obdobie šiestich rokov a odvolaný som mohol byť iba z dôvodu, že by som bol pravoplatne odsúdený za trestný čin, alebo ak po dobu najmenej šiestich mesiacov by som nevykonáva svoju funkciu. Teda zákonné dôvody na moje odvolanie neboli splnené. Skrátenie funkčného obdobia predsedu Správnej rady nad rámec zákonom stanovených dôvodov, je zásahom do ústavou chráneného práva na nerušený výkon verejnej funkcie počas trvania funkčného obdobia.

 

Interpretácia dejín je vždy však aj v politickom kontexte. Dá sa nestranne dejiny hodnotiť?

Ak hodnotíte zločiny, je to oveľa jednoduchšie, ako keď sa zamýšľate, či Napoleon mal alebo nemal vtrhnúť do Egypta. Zločiny hodnotiť je porovnávať slobodu a integritu slobodného človeka s osudom, ktorý ho postretol. Ak identifikujete krivdu, viete zisťovať, kto ju spáchal. Som presvedčený, že sa to dá. Urobil som aj personálne zmeny. Moja osoba sa následne začala stávať centrom politických atakov a prenášalo sa to do Správnej rady. ÚPN však riadne fungoval a nemalo to žiadny vplyv na jeho činnosť.

 

Takže za zmenou zákona bolo, že ste sa ako predseda Správnej rady ÚPN stali politicky nekontrolovateľný?

Napriek politickým tlakom som konal na “vlastnú päsť” a asi to politici pochopili, že ÚPN sa stal na slovenské pomery príliš nezávislou inštitúciou, na ktorú nemajú dosah.

 

Po roku od prijatia novely, ako hodnotíte skutočné zmeny od sľubovaných?

Poslanci sľubovali pre ÚPN vyššiu transparentnosť , efektivitu práce a zachovávanie demokratických princípov. Opak je dnes pravdou. Inštitúcia postupne stratila vlastnú tvár. Je nestabilná a neefektívna. Za posledných 11 mesiacov sa na poste vedenia ústavu vystriedali traja šéfovia. Viac ako desatina odborných a riadiacich zamestnancov opustilo ÚPN. Týždenné pracovné porady zanikli.

 

Ak odišla desatina zamestnancov, musí to byť cítiť na činnosti úradu.

Časopis Pamäť národa bol vydaný s polročným oneskorením. Pôvodná štruktúra ústavu už dávno nereflektuje personálne, organizačné ani aktuálne potreby inštitúcie. Za posledný rok nijaký zo zastupujúcich predsedov správnej rady nebol schopný predložiť na schválenie fungujúci organizačný ani mzdový poriadok, alebo štruktúru ústavu. To, čo funguje, sú odmeny pre predsedu, podpredsedu a riadiacich pracovníkov SpR ÚPN.

 

Kto podľa Vás pociťoval najväčší strach z Vás?

Každá inštitúcia, ktorá spravuje citlivé dokumenty komunistickej štátnej bezpečnosti a zaoberá sa minulosťou, je vystavená atakom, ak si chce plniť svoje úlohy. Otvorenými nepriateľmi ústavu boli bývalí príslušníci ŠtB, komunistickí sudcovia, vyšetrovatelia a prokurátori, Andrej Babiš, pán Hudzovič a niektorí poslanci Národnej rady, ako pán poslanec Anton Hrnko a Martin Glváč. Veľa politikom naháňalo strach, že chcem idem len za pravdou.

 

ÚPN ľudia niekedy vnímajú ako policajnú organizáciu na trestanie minulosti. Je hlavná činnosť len niekoho « naháňať » ?

Pod mojím vedením sa činnosť zamerala na poslanie zo zákona, teda odhaľovať zločiny páchané totalitnými režimami a venovali sme sa aj šíreniu vedomostí a poznania, cez aktivity ako dní otvorených dverí, Festival slobody, budovanie Múzea zločinov komunizmu, medzinárodná konferencia o trestnoprávnej zodpovednosti, verejné diskusie, výchovno-vzdelávacie aktivity.

 

Je Vaše odvolanie dôkazom, že sa s dejinami robí politika?

Hovorí sa, že víťazi prepisujú dejiny. Je na tom kus pravdy. Mrzí ma, že aj 29 rokov po nežnej revolúcií hodnotenie totalitných režimov závisí od politickej moci. Víťazmi v demokracii majú byť občania.  Zastúpenie v Správnej, či v Dozornej rady ústavu závisí od politickej moci. Napríklad jeden zo súčasných členov správnej rady ÚPN na YouTube sa neúctivo vyjadruje o zákone, ktorý sa týka Jáchymovskej lži.

 

V Nemecku sa ľudia hanbia priznať, ak boli súčasťou nacizmu. Cítiť na Slovensku, že tí, čo ničili ľudí si uvedomujú, čo robili? 

Nedávno som bol prizvaný na okresný súd do Pezinka ako svedok súdneho sporu, v ktorom istý komunistický sudca žaloval týždenník Plus 7 dní za to, že zverejnili jeho meno ako sudcu, ktorý v čase komunistického režimu posielal svoje obete za mreže pre trestný čin nedovoleného opustenia štátnej hranice. Obhajobu opieral o skutočnosť, že ak doteraz za komunistické zločiny nebol nikto potrestaný, teda zločiny ani neexistovali a on konal len v súlade s vtedy platnými zákonmi. Od vydavateľa požaduje vysoké odškodné. Práca ÚPN sa týka ľudských zločinov a faktom je, že nikto z tých, čo zločiny páchali, nebol doteraz za to potrestaný. Takže toto sa so situáciou v Nemecku nedá ani len porovnať.

 

Nevysiela štát svojím prístupom k agentom ŠtB signál, že slúžiť komunizmu nebolo zle? 

Uvedomme si, že Slovensko vypláca výsluhové dôchodky ŠtB príslušníkom aj za obdobie, kedy škodili ľuďom. Obete žijú v chudobe a platia svojich prenasledovateľov. NRSR toto odmietla trikrát zmeniť. Bývalí príslušníci ŠtB v súčasnosti poberajú vysoké výsluhové dôchodky, zatiaľ čo mnohí bývalí politickí väzni žijú na hranici chudoby. Ústavu pamäti národa bolo zamietnutých 45 trestných podaní na generálnu prokuratúru, ktoré sa týkali zločinov na hraniciach spáchaných v čase komunistického režimu.
Ešte donedávna sudcovia svedecké výpovede príslušníkov ŠtB uprednostňovali listinnými dôkazmi, ktoré títo príslušníci sami vytvorili. Takto vypadá vzťah politikov k totalitnému komunizmu v praxi.

 

Príslušníci ŠtB sú pre súdnictvo dôveryhodní svedkovia?

V roku 2017 Okresný súd v Leviciach na základe svedeckej výpovede bývalých príslušníkov ŠtB prisúdili advokátovi, evidovanému v zoznamoch ŠtB ako „agent“ odškodné vo výške spolu 450 000 €. Zatiaľ čo pozostalí po Hartmutovi Tautzovi, ktorý zomrel v dôsledku početných zranení, ktoré mu spôsobili psi pohraničnej stráže, majú nárok na odškodné od štátu vo výške cca 3 000 €. Pozrime sa na kultúrnu oblasť. Pred pár rokmi boli na Východnom Slovensku odhalené pamätníky bývalému ideológovi KSČ, Vasiľovi Biľakovi a tiež bývalému generálnemu prokurátorovi, Jánovi Pješčákovi, zodpovedným za zločiny páchané v čase komunistického režimu.Bez zachovaných archívov by sme dnes iba s námahou dokazovali, kto je vinník a kto je obeť bývalého režimu.

 

Ako sme mali pristúpiť ako krajina k vlastnej minulosti po páde komunizmu?

Na začiatku bolo potrebné odhaliť celú pravdu o zločineckých režimoch. Pozornosť sústrediť na tvorbu dokumentárnych filmov o zločineckej minulosti, organizovať pietne spomienky, stavať pamätníky. Zákon o Pamäti národa vznikol až 14 rokov po nežnej revolúcií a je treba povedať, že aj vďaka výraznej podpore vtedajšej ľavice. Obávam sa, že v tom čase ekonomické reformy doslova prevalcovali akýkoľvek záujem o morálnu očistu národa. Slovensko sa malo vybrať cestou očisty národa a to aspoň formálnym odsúdením čelných predstaviteľov komunistickej moci. Nasledovať mala reforma súdnictva a justície. Sami sme svedkami prekrúcania faktov o minulosti. Bagatelizujú, či relativizujú pravdy o zločinoch bývalého komunistického režimu. Dokonca im stavajú pamätníky.

 

Mali ste prístup k zväzkom ŠTB. Do akej miery sú hodnoverné?

Táto otázka je legitímna, nakoľko Štátna bezpečnosť bola represívnou zložkou štátu, ktorá slúžila totalitnému režimu a komunistický režim si umelo vyrábal svojich nepriateľov. V tomto prípade je potrebné odlíšiť dve veci. Po prvé, či obsah spisov je pravdivý a po druhé, či samotná evidencia príslušníka ŠtB bola oprávnená.

 

Práve Andrej Babiš ÚPN napadol, že je neopravnene vedený.

Áno tvrdil, že je neoprávnene vedený vo zväzkoch ŠtB. Že nič z toho, čo je tam uvedené, nie je pravda. Obhajoba ÚPN v tomto prípade sa nezaoberala obsahom spisov, ale oprávnenou evidenciou ŠtB. Obsah nemusí byť pravdivý, ale samotná evidencia v zoznamoch ŠtB je nepopierateľným faktom, že bol príslušníkom ŠtB evidovaný. Ak by takáto evidencia nebola spoľahlivá, nebola by spoľahlivá ani sieť agentov a teda by nebola spoľahlivá ani spravodajská služba. A vieme, že Československé spravodajské služby sa tešili dobrému menu doma aj v zahraničí.

 

Tvrdiť ale, že je to pravdivé, lebo sa predpokladá, že ŠtB konala profesionálne a pravdivo, nemusí byť uspokojujúce.

V prípade Andreja Babiša bolo zistených ďalších 12 spisov na 5 rôznych miestach a v spisoch sa nachádza spolu viac ako 40 kontrolných podpisov. Či sú spisy hodnoverné, závisí od toho, či je možné ich overiť. Rekonštrukciou zväzku je možné spisy porovnať a bádateľ ľahko zistí, či sa dopĺňajú. V Archíve ÚPN zachované spisy o sledovaných osobach obsahujú veľké množstvo informácií, hlásení, záznamov alebo hodnotení od spolupracovníkov, či príslušníkov Štátnej bezpečnosti. Spisy sú označené ako prísne tajné, a podľa toho bolo možné s nimi aj nakladať. Každý spis je na konci podpísaný konkrétnym príslušníkom ŠtB. Úlohou týchto správ bolo čo najpresnejšie opísať osobu, či situáciu, v ktorej sa daná osoba nachádzala.

 

Aký prístup mali politici po 1989 do týchto zväzkov?

Z politikov, ktorí sa po novembri 89 odrazu ocitli vo vysokej politike, málokto poznal fungovanie štátnej bezpečnosti a bezpečnostných zložiek štátu. Fedor Gál to v jednej verejnej diskusii vystihol slovami: „Vtedy o ŠtB sme vedeli menej, ako dnes o nej vie ktorýkoľvek z vás študentov.“ Je známe, že Alojz Lorenc, vtedy ešte náčelník ŠtB už v čase novembra 89´ nariadil skartácie zachovaných spisov ŠtB. Konečne až po nástupe nového vedenia boli skartácie zastavené. Vieme o prípadoch, kedy príslušníci ŠtB dokumenty likvidovali aj napriek zákazu. Medzitým sa ŠtB transformovala na SIS a v rukách novej politickej garnitúry sa ocitol nebezpečný arzenál informácií, vhodný na vydieranie a politické popravy. Posledný bývalý príslušník ŠtB odišiel zo SIS až v roku 2004, a to zásluhou Ladislava Pittnera, nového šéfa SIS.

 

Ako sa vlastne vytvoril archív ÚPN?

V zmysle zákona o Pamäti národa postupne prebral od štátnych orgánov a tiež od fyzických osôb archívny materiál v množstve približne 2 100 bežných metrov (bm), čo predstavuje 10.500 krabíc. Operatívne a vyšetrovacie spisy ŠtB tvoria najrozsiahlejší súbor archívnych dokumentov (cca 62000 súborov). Okrem papierových dokumentov, existuje v archíve 70.961 kusov mikrofišov, ktoré sa týkajú predovšetkým I. správy zahraničnej rozviedky. Niektoré orgány napriek zákonnej povinnosti naďalej prechovávajú spisy, či dokumenty, ktoré majú byť súčasťou archívu ÚPN. Rovnako po rozdelení ČSSR časť archívov bývalých bezpečnostných služieb, najmä VKR ostala na území ČR a delimitačný proces spojený s naplnením už podpísaných medzinárodných dohovorov bol predčasne ukončený.

 

Sú slovenské dejiny tak vyriešené, že je správne zabrániť diskusii cez tzv. náhubkové zákony?

Na mysli máte zréjme Zákon 262/2011, § 422d o popieraní holokaustu, alebo zákon o Jáchymovskej lži. Tzv. náhubkové zákony pre jedných znamenajú koniec diskusie o niečom, čo je nad slnko jasnejšie a netreba o tom viesť diskusiu. Pre iných koniec diskusie na tému, ktorá nedovolí odhaliť celú pravdu o našej minulosti. Je dôležité, aby sme sa zaoberali témami, ktoré oslobodzujú naše vedomie tým, že nás posúvajú bližšie k pravde. „Poznáte pravdu a pravda Vás oslobodí“ (Ján 8.32).

 

Akú politiku by Slovensko malo presadzovať, aby spoznalo svoje dejiny?

Neexistuje pravda o Slovensku a tá druhá pravda o iných. Pravda je, že zo Slovenska bolo vyvezených do koncentračných táborov okolo 65 000 židov plus ďalší občania, viac ako 7 000 slovenských občanov do Sovietskeho zväzu. Na Slovensku evidujeme 71 000 bývalých politických väzňov. Boli to ľudia, ktorí aj za cenu straty slobody sa postavili proti bezpráviu totalitnej moci a zaslúžili sa o pád komunistického režimu. Slovensko vzhľadom na počet obyvateľov spomedzi všetkých krajín na svete má najväčšie zastúpenie tých, ktorí získali ocenenie z rúk zástupcu štátu Izrael s názvom „Spravodliví medzi národmi“. Veľkosť národa sa neposudzuje podľa jeho štvorcových kilometrov, ale podľa toho, či je schopný urobiť veľké rozhodnutia.

 

Čo by ste si priali, aby Slovensko dosiahlo v tejto oblasti? 

Slovensko by malo svoju pozornosť sústrediť predovšetkým na formovanie historického povedomia mladej generácie. Nie nacionalizmus, ale zdravý patriotizmus ponúka vzory hodné nasledovania. To, že máme slobodu je za cenu životov tých, ktorí ich obetovali. To, čo robia politici s dejinami, nie je dôstojné obety tohto národa. Mali by sme sa vyvarovať rovnakým chybám, aké sme zažívali v čase neslobody. Kedy fungovala iba selektívna pamäť a historické ústavy diktovali to, čo si musíme zapamätať.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

WTO odložila plánovanú konferenciu kvôli novému koronavírusovému variantu

0 icon

Ženeva 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fabrice Coffrini/Pool/Keystone)   Svetová obchodná organizácia (WTO) odložila svoju konferenciu, pôvodne naplánovanú na utorok v Ženeve, po tom čo Švajčiarsko zaviedlo nové cestovné obmedzenia kvôli novoobjavenému koronavírusovému variantu omikron. Uviedla to v sobotu agentúra AP Na konferencii MC12 v sídle WTO v Ženeve sa očakávalo uzavretie…

192. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   „Drahá Svetlana, si nielen prekrásna žena, akej niet páru, ale nosíš v sebe aj neuhasiteľný smäd po dosiahnutí múdrosti a poznania, a to ťa robí naozaj neobyčajnou a výnimočnou ženou. Veď v tvojej domovine, ktorá sa už opäť stala aj mojou -…

Komentované udalosti týždňa: Mengele by mal radosť – povinné očkovanie experimentálnymi vakcínami je zločin. Juhoafrický variant môže vakcíny totálne znemožniť. Lockdown je blbosť, ale momentálne je potrebný kvôli neschopnosti vlády zabezpečiť chod nemocníc

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/FotoTASR/AP-Cecilia Faboiano/LaPresse via AP,TASR-František Iván)   Prinášame vám najdôležitejšie udalosti týždňa   Mengele by mal radosť - povinné očkovanie experimentálnymi vakcínami je zločin Kým ešte donedávna vládni politici sľubovali, že očkovanie proti Covidu bude výlučne na dobrovoľnej báze, v súčasnosti už začínajú otáčať. "Odkukali" to od…

Debata zeleného „politruka“ s českým profesorom ukázala, akou katastrofou je pripravovaná legislatíva Európskej komisie pre elektromobilitu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot RTVS, Pixabay)   V relácií RTVS s názvom Do kríža, sa o zelených cieľoch navrhnutých Európskou komisiou rozprávali, profesor Ján Macek z ČVUT Praha, prezident Slovenského zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek a štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča Progresívny štátny tajomník, okrem fráz o…

Krajiny majú právo postaviť sa proti zasahovaniu do vnútorných záležitostí: Čína, Rusko a India varujú pred „pascou demokracie“

0 icon

USA 27. novembra 2021 (HSP/globaltimes/Foto:globaltimes)   Na piatkovom 18. stretnutí ministrov zahraničných vecí Číny, Ruska a Indie ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie povedal čínsky štátny radca a minister zahraničných vecí Wang Yi, že Čína, Rusko a India sa vydali na cesty rozvoja prispôsobené ich vlastným národným podmienkam a majú zodpovednosť…

Očkovanie: Fantázie, ilúzie, utópie, sebaklam, peniaze a trochu pravdy

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Bednár/Foto:Pixabay)   Očkovanie pokladá väčšina lekárov a laikov za najväčší pokrok medicíny. Veľký pokles úmrtnosti následkom chorôb v 20. storočí sa zdôvodňoval ako zásluha vakcín. Zlepšovanie sociálnych a životných podmienok sa pritom vôbec nezohľadňovalo – veď to nie je lekárstvo, vakcíny áno Taký postoj bol ale…

Aj krajiny s vyššou zaočkovanosťou v Európe sú v problémoch a musia sprísňovať opatrenia

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Omar Marques/ourworldindata)   S jeseňou prišla aj ďalšia vlna koronavírusu. Problém má kvôli delta variantu azda každá jedna krajina. Počty nových prípadov pritom rapídne rastú aj v krajinách s vyššou mierou zaočkovanosti, ktoré ministerstvo zdravotníctva dávalo za vzor Česká republika, Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko…

Premiér vydal pokyn na prijatie opatrení v súvislosti s novou mutáciou

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) vydal pokyn na prijatie opatrení v súvislosti s novým koronavírusovým variantom B.1.1.529 potvrdeným aj v Európe. O stanovisko k mutácii požiadal aj konzílium odborníkov. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR Heger v piatok ráno hovoril o šírení…

Vučič po stretnutí s Putinom: „Vďaka priateľstvu“ alebo, už teraz takmer neuveriteľná cena plynu pre Srbsko zostane v nasledujúcich šiestich mesiacoch rovnaká

0 icon

Moskva 27. novembra 2021 (HSP/euractiv/Foto:SITA/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool)   Ruský prezident Vladimír Putin a jeho srbský náprotivok Aleksandar Vučič sa 25. novembra 2021 zúčastnili na stretnutí v čiernomorskom letovisku Soči v Rusku Po stretnutí s Putinom srbský prezident oznámil, že cena ruského plynu zostane pre Belehrad v nasledujúcich šiestich…

Poľsko v Izraeli definitívne veľvyslanca mať nebude! Nahnevaná Varšava znižuje úroveň misie v Izraeli

0 icon

Varšava 27. novembra 2021 (HSP/apnews/dailysabah/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Poľské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyhlásilo, že krajina Európskej únie nebude mať zatiaľ v Izraeli žiadneho veľvyslanca. Úroveň misie sa tak znížila na úroveň izraelskej misie v Poľsku Tradične už aj tak citlivé bilaterálne vzťahy sa zhoršili v lete po tom, čo…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ivan Lehotský st.

Tliachanie

0icon

Z Prezidentského paláca sme počuli tliachanie o tliachaní. Viem, že v Pravidlách slovenského pravopisu slovo tliachanie neexistuje, možno pochádza z pezinského nárečia pri riešení problematiky skládky. Ale dajme prednosť normálnemu pohľadu na Covid-19, teda z druhej strany. Ako by riešil boj s touto „hnusobou“ Jano z búdy so zdravým sedliackym…

Ivan Štubňa

Besnie vláda a jej spolupáchatelia preto lebo sa boja odhalenia, že všetko je inak?

0icon

Vládna štatistika k 24.11 2021 Na začiatok treba uviesť, že štatistika si všíma iba údaje týkajúce sa počtu a zvyšovania očkovania a ponúka informácie súvisiace s presadzovaním očkovania. Také informácie, ktoré zhodnotia príčiny stavu, iné formy liečenia alebo zmierňovania choroby, podrobnejšie štatistiky regionálneho charakteru, napr. počet pendlerov, migrácia dovolenkárov, hlavné…

Jozef Slávik

Keď by mala nádej zomierať posledná ...

0icon

Vo štvrtok nás vláda opäť uzatvára. Či sa dá oficiálnym číslam veriť alebo nie, nie je podstatné, podstatné je iba to, aká je reálna skutočnosť chorobnosti a úmrtnosti na koronavírus. Dodnes nie je verejnosť napriek mnohým sľubom vládnych činiteľov pravdivo informovaná o reálnom stave v chorobnosti a úmrtnosti. Dodnes nevieme,…

Boris Mesár

1. Ukrajina sa zapája do ofenzívnych akcií v Donbase - ruské ministerstvo zahraničných vecí 2. Ukrajina pomenovala podmienku pre zavedenie stanného práva 

0icon

1.  Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová uviedla, že ukrajinské ozbrojené sily vedú v niektorých oblastiach Donbasu útočné operácie. Situácia na Ukrajine podľa nej naďalej vyvoláva vážne obavy. "Horúce hlavy kyjevského režimu, ktoré sa zrejme cítia úplne beztrestné, presadzujú silové riešenie vnútornej ukrajinskej krízy. Situácia v oblasti konfliktu sa…

Pavol Lazar

Podvedená Konferencia biskupov Slovenska žiada čo najrýchlejšie zrušenie Lockdownu

0icon

KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA sa cíti podvedená. Podľa všetkého to vypadá tak, že došlo k prísľubu zo strany vlády, že pokiaľ budú zodpovedne dodržiavať všetky obmedzenia a otvorene podporovať cestu k zodpovednosti (k vakcinácii), budú môcť nerušene verejne slúžiť omše v kostoloch. „Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Koniec zápasu medzi FK Senica a MŠK Žilina kvôli hustému sneženiu

Autor: TASR-Lukáš Grinaj

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

WTO odložila plánovanú konferenciu kvôli novému koronavírusovému variantu

0 icon

Ženeva 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fabrice Coffrini/Pool/Keystone)   Svetová obchodná organizácia (WTO) odložila svoju konferenciu, pôvodne naplánovanú na utorok v Ženeve, po tom čo Švajčiarsko zaviedlo nové cestovné obmedzenia kvôli novoobjavenému koronavírusovému variantu omikron. Uviedla to v sobotu agentúra AP Na konferencii MC12 v sídle WTO v Ženeve sa očakávalo uzavretie…

192. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   „Drahá Svetlana, si nielen prekrásna žena, akej niet páru, ale nosíš v sebe aj neuhasiteľný smäd po dosiahnutí múdrosti a poznania, a to ťa robí naozaj neobyčajnou a výnimočnou ženou. Veď v tvojej domovine, ktorá sa už opäť stala aj mojou -…

Komentované udalosti týždňa: Mengele by mal radosť – povinné očkovanie experimentálnymi vakcínami je zločin. Juhoafrický variant môže vakcíny totálne znemožniť. Lockdown je blbosť, ale momentálne je potrebný kvôli neschopnosti vlády zabezpečiť chod nemocníc

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/FotoTASR/AP-Cecilia Faboiano/LaPresse via AP,TASR-František Iván)   Prinášame vám najdôležitejšie udalosti týždňa   Mengele by mal radosť - povinné očkovanie experimentálnymi vakcínami je zločin Kým ešte donedávna vládni politici sľubovali, že očkovanie proti Covidu bude výlučne na dobrovoľnej báze, v súčasnosti už začínajú otáčať. "Odkukali" to od…

Debata zeleného „politruka“ s českým profesorom ukázala, akou katastrofou je pripravovaná legislatíva Európskej komisie pre elektromobilitu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot RTVS, Pixabay)   V relácií RTVS s názvom Do kríža, sa o zelených cieľoch navrhnutých Európskou komisiou rozprávali, profesor Ján Macek z ČVUT Praha, prezident Slovenského zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek a štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča Progresívny štátny tajomník, okrem fráz o…

Krajiny majú právo postaviť sa proti zasahovaniu do vnútorných záležitostí: Čína, Rusko a India varujú pred „pascou demokracie“

0 icon

USA 27. novembra 2021 (HSP/globaltimes/Foto:globaltimes)   Na piatkovom 18. stretnutí ministrov zahraničných vecí Číny, Ruska a Indie ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie povedal čínsky štátny radca a minister zahraničných vecí Wang Yi, že Čína, Rusko a India sa vydali na cesty rozvoja prispôsobené ich vlastným národným podmienkam a majú zodpovednosť…

Očkovanie: Fantázie, ilúzie, utópie, sebaklam, peniaze a trochu pravdy

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Bednár/Foto:Pixabay)   Očkovanie pokladá väčšina lekárov a laikov za najväčší pokrok medicíny. Veľký pokles úmrtnosti následkom chorôb v 20. storočí sa zdôvodňoval ako zásluha vakcín. Zlepšovanie sociálnych a životných podmienok sa pritom vôbec nezohľadňovalo – veď to nie je lekárstvo, vakcíny áno Taký postoj bol ale…

Aj krajiny s vyššou zaočkovanosťou v Európe sú v problémoch a musia sprísňovať opatrenia

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Omar Marques/ourworldindata)   S jeseňou prišla aj ďalšia vlna koronavírusu. Problém má kvôli delta variantu azda každá jedna krajina. Počty nových prípadov pritom rapídne rastú aj v krajinách s vyššou mierou zaočkovanosti, ktoré ministerstvo zdravotníctva dávalo za vzor Česká republika, Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko…

Premiér vydal pokyn na prijatie opatrení v súvislosti s novou mutáciou

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) vydal pokyn na prijatie opatrení v súvislosti s novým koronavírusovým variantom B.1.1.529 potvrdeným aj v Európe. O stanovisko k mutácii požiadal aj konzílium odborníkov. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR Heger v piatok ráno hovoril o šírení…

Vučič po stretnutí s Putinom: „Vďaka priateľstvu“ alebo, už teraz takmer neuveriteľná cena plynu pre Srbsko zostane v nasledujúcich šiestich mesiacoch rovnaká

0 icon

Moskva 27. novembra 2021 (HSP/euractiv/Foto:SITA/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool)   Ruský prezident Vladimír Putin a jeho srbský náprotivok Aleksandar Vučič sa 25. novembra 2021 zúčastnili na stretnutí v čiernomorskom letovisku Soči v Rusku Po stretnutí s Putinom srbský prezident oznámil, že cena ruského plynu zostane pre Belehrad v nasledujúcich šiestich…

Poľsko v Izraeli definitívne veľvyslanca mať nebude! Nahnevaná Varšava znižuje úroveň misie v Izraeli

0 icon

Varšava 27. novembra 2021 (HSP/apnews/dailysabah/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Poľské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyhlásilo, že krajina Európskej únie nebude mať zatiaľ v Izraeli žiadneho veľvyslanca. Úroveň misie sa tak znížila na úroveň izraelskej misie v Poľsku Tradične už aj tak citlivé bilaterálne vzťahy sa zhoršili v lete po tom, čo…

Podkasty

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Môže byť aj zdravotníctvo choré?

icon

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Zuzana Čaputová, sa priznala, že po návšteve ružinovskej nemocnice už vie, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením covid-19 je naozaj veľmi vážna, preto treba zmeniť prístup. A dodala, že súhlasí s návrhom epidemiológov, že potrebujeme sprísniť lockdown. A stalo sa. Zrejme je naša pani z Grasalkovičovho...

Prečo píšu Slovenskí katolíci svojim biskupom? Pýtame sa predsedu Správnej rady OZ Slovenskí katolíci Miroslava Vetríka

icon

Bratislava 24. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Katolíci píšu list svojim biskupom. Zaznievajú v ňom vážne výčitky, týkajúce sa výzvy, aby sa veriaci dali zaočkovať proti Covidu 19. Naliehajú na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania, lebo to je „v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha.“ V...

Osobné vyšetrenie a Ivermektín, odporúča MUDr. Janeková pri liečbe Covidu 19

icon

Bratislava 23. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR/DPA-Andreas Gebert) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú desiatky nových infikovaných, v nemocniciach leží s covidom viac ako 3000 pacientov. Pri ľahkom priebehu choroby domáca liečba stačí. Ako však predísť alebo zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, napojeniu na pľúcnu ventiláciu? Nebolo by efektívnejšie nasadiť od začiatku účinnú liečbu všeobecným...

Vybuchne v justícii bomba?

icon

Bratislava 22. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Žijeme v časoch niekedy až chaotických zmien, ktoré sa zvyknú nazývať reformy. Jednou z nich je reorganizácia súdov, ktorej sa hovorí „nová súdna mapa“. Celé to začalo ešte vlani v novembri, keď na základe odporúčaní Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva, známej pod skratkou CEPEJ, pripravila ministerka Kolíková zámer radikálne...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

Tliachanie

0icon

Z Prezidentského paláca sme počuli tliachanie o tliachaní. Viem, že v Pravidlách slovenského pravopisu slovo tliachanie neexistuje, možno pochádza z pezinského nárečia pri riešení problematiky skládky. Ale dajme prednosť normálnemu pohľadu na Covid-19, teda z druhej strany. Ako by riešil boj s touto „hnusobou“ Jano z búdy so zdravým sedliackym…

Ivan Štubňa

Besnie vláda a jej spolupáchatelia preto lebo sa boja odhalenia, že všetko je inak?

0icon

Vládna štatistika k 24.11 2021 Na začiatok treba uviesť, že štatistika si všíma iba údaje týkajúce sa počtu a zvyšovania očkovania a ponúka informácie súvisiace s presadzovaním očkovania. Také informácie, ktoré zhodnotia príčiny stavu, iné formy liečenia alebo zmierňovania choroby, podrobnejšie štatistiky regionálneho charakteru, napr. počet pendlerov, migrácia dovolenkárov, hlavné…

Jozef Slávik

Keď by mala nádej zomierať posledná ...

0icon

Vo štvrtok nás vláda opäť uzatvára. Či sa dá oficiálnym číslam veriť alebo nie, nie je podstatné, podstatné je iba to, aká je reálna skutočnosť chorobnosti a úmrtnosti na koronavírus. Dodnes nie je verejnosť napriek mnohým sľubom vládnych činiteľov pravdivo informovaná o reálnom stave v chorobnosti a úmrtnosti. Dodnes nevieme,…

Boris Mesár

1. Ukrajina sa zapája do ofenzívnych akcií v Donbase - ruské ministerstvo zahraničných vecí 2. Ukrajina pomenovala podmienku pre zavedenie stanného práva 

0icon

1.  Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová uviedla, že ukrajinské ozbrojené sily vedú v niektorých oblastiach Donbasu útočné operácie. Situácia na Ukrajine podľa nej naďalej vyvoláva vážne obavy. "Horúce hlavy kyjevského režimu, ktoré sa zrejme cítia úplne beztrestné, presadzujú silové riešenie vnútornej ukrajinskej krízy. Situácia v oblasti konfliktu sa…

Pavol Lazar

Podvedená Konferencia biskupov Slovenska žiada čo najrýchlejšie zrušenie Lockdownu

0icon

KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA sa cíti podvedená. Podľa všetkého to vypadá tak, že došlo k prísľubu zo strany vlády, že pokiaľ budú zodpovedne dodržiavať všetky obmedzenia a otvorene podporovať cestu k zodpovednosti (k vakcinácii), budú môcť nerušene verejne slúžiť omše v kostoloch. „Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od…

TopDesať

TOP10: Netopiere a neuveriteľné fakty o nich

0 icon

Podľa mnohých paleontológov a vedcov žijú netopiere už milióny rokov, ešte predtým, ako ľudia obývali planétu, a patria medzi najúžasnejšie tvory na svete. Aj keď netopiere nemajú dobrú povesť, pokiaľ ide o vnímanie verejnosti, v skutočnosti sú skvelými tvormi. Zaujíma vás, čo ich robí tak úžasnými? Napríklad aj tieto neuveriteľné fakty. 1. V…

Zlom San Andreas ako časovaná bomba? 2. časť

0 icon

O pohybe litosferických dosiek ste už zrejme počuli. Ide o niekoľko kilometrov dlhé a niekoľko kilometrov hrubé dosky, ktoré sa pohybujú na tuhotekutom vonkajšom plášti Zeme. Dve z nich sa stretávajú v pásme Severnej Ameriky- vzniká zlom San Andreas. Je časovanou bombou? Ako dve zle do seba zapadajúce ozubené kolesá…

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0 icon

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

0 icon

Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

Fotografie, ktoré ti zaručene zlepšia tvoj deň

0 icon

Posaď sa na zadok, pretože dnes ti ukážeme tieto zábavné fotografie, ktoré zaručene zlepšia tvoj deň. Zvykne sa vravievať, že škodoradosť je tá najlepšia radosť na svete. Musíš si však dávať pozor, aby si sa nesmial príliš hlasno, pretože sa môže veľmi ľahko stať, že sa ti všetko vráti -…

Armádny Magazín

Bukureštská deviatka rokovala o významnej úlohe odstrašenia a obrany

0 icon

Bulharsko, 27. november 2021 (AM) – Ministri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) počas dvojdňového zasadnutia rokovali o záveroch samitu NATO 2021 a tiež o spolupráci NATO a Európskej únie. Slovenský rezort obrany na rokovaniach zastupoval štátny tajomník MO SR Marian Majer.   „Rokovania poskytli príležitosť zhodnotiť ak

Vrtuľníky Bell a ich úlohy pri hasení požiarov

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM) – Potreba leteckého hasenia požiarov celosvetovo rastie a vrtuľníky Bell zohrávajú v tejto oblasti dôležitú úlohu. Vzhľadom na to, že počet lesných požiarov sa z roka na rok zvyšuje a ich vypuknutie je čoraz ťažšie predvídať, je nevyhnutné zabezpečiť flotilu strojov, ktoré dokážu tieto

Prečo sú USA koloniálnou ríšou?

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM) – Novinár britského listu The Guardian Daniel Immerwahr uvažuje nad tým, prečo sa občanom USA páči, keď je ich štát predstavovaný ako republika, kým krajina bola mnoho desaťročí impériom so svojimi kolóniami.   Immerwahr upriamil pozornosť na „Veľké spojené štáty“, ako sa nazývali

V USA vysvetlili, ako jeden nejadrový úder môže zraziť krajinu na kolená

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM, Sputnik) – Americká infraštruktúra nemusí odolať útokom s použitím elektromagnetických zbraní zo strany Ruska a Číny, píše The Washington T

Rusko a Čína ignorujúc tlak USA pristúpili k vytvoreniu vojenskej aliancie

0 icon

Rusko, 27. november 2021 (AM, EADaily) – Zahraniční experti sú jednotní v názore, že stretnutie ministrov obrany Ruska a Číny Sergeja Šoigu a Wei Fe

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Koniec zápasu medzi FK Senica a MŠK Žilina kvôli hustému sneženiu

Autor: TASR-Lukáš Grinaj

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali