Mižák o diele “Slovanstvo a svet súčasnosti”, podstate aktuálnych útokov na rodinu i o mládeži, ktorá je inštinktívne národne cítiaca

Slovensko 26. apríla 2017 (HSP/Foto: HSP, TASR – Radovan Stoklasa)

 

Dielo Ľudovíta Štúra “Slovanstvo a svet budúcnosti” niektorí ešte aj dnes považujú za kontroverzné a tvrdia, že nikdy nebude prijaté vo svojej myšlienkovej celistvosti celou slovenskou spoločnosťou. Členovia Spoločnosti slovenská inteligencia Korene a Stálej konferencie slovenskej inteligencie si to ale nemyslia, a preto ešte v decembri 2015 usporiadali konferenciu s názvom “Slovanstvo a svet súčasnosti”. Príspevky, ktoré na konferencii odzneli, boli vydané v zborníku, ktorého obsah nám ozrejmil člen Krajskej rady Matice slovenskej Jozef Mižák.

Na snímke Jozef Mižák

 

Čo bolo podnetom pre vznik zborníka Slovanstvo a svet súčasnosti?

Podnetom pre vydanie zborníka bola medzinárodná konferencia Spoločnosti slovenská inteligencia  Korene a Stálej konferencie slovenskej inteligencie, ktorá sa konala na konci roka 2015 v Bratislave. Keďže prednášky, ktoré tam odzneli, boli veľmi hodnotné a bola by škoda, aby sa nedostali medzi širšiu verejnosť, preto sa vydal zborník, ktorý je prístupný všetkým ľuďom.

 

Čo podnietilo usporiadanie konferencie?

Dôvodom bol fakt, že Európa sa zmieta v hodnotovej kríze, v ktorej sa siaha na identitu, zvlášť slovanských národov. Tento globalizačný tlak, ktorý preferuje multikulturalizmus voči Slovanom, núti k tomu, aby sme sa bránili. Potvrdil to aj desiaty Slovanský snem v Kyjeve v roku 2010 s účasťou 14 slovanských štátov, na ktorom som mal možnosť zúčastniť sa. Jednoznačne sa tu volalo po užšej spolupráci a nikto z prítomných nepopieral fakt, že my Slovania nie sme odkázaní len každý štát sám na seba. Pretože, keď sa spojíme, sme veľkou polovicou Európy a dokážeme sa ubrániť, aj si navzájom pomôcť. Preto sa volá po zjednotení vzájomnej pomoci slovanských národov. Keďže máme viaceré spoločné problémy, iste by sme boli úspešnejší, keby sme našli spoločnú reč a pomáhali si – práve to bol aj hlavný zámer našej konferencie, ktorú chceme transformovať na stálu konferenciu slovanskej inteligencie, ktorá bude každoročne v inom slovanskom štáte.

 

Kto sa podieľal na jeho tvorbe?

V zborníku dominujú prednášky predstaviteľov a osobností z nášho verejného i národného života, ako aj predstavitelia inteligencie, kultúry, hospodárskej sféry, historici.

Hlavnú zásluhu na publikácii zborníka má Viliam Hornáček, predseda Stálej konferencie slovenskej inteligencie. V zborníka sa nachádzajú príspevky historika Viktora Timuru, Petra Staneka, Pavla Mičianika, Andreja Janca, politológa Romana Michelka, a mnohých ďalších.

 

Aké témy sú obsahom zborníka?

Témy publikované v zborníku boli zaujímavé a hlavne aktuálne, napríklad „Pôvod a začiatky Slovanov, Štúr – tvorca slovanskej politiky“ či „Identita Slovanov“. Medzi ďalšie témy patrila „Magnacharta slovanských národov“, „List účastníkov všeslovanského zjazdu v Prahe“ a mnohé ďalšie.

Pri prednáške historik Timura uviedol, že je všeobecne známe,  že teória sťahovania národov v 4. storočí je výmyslom germánskej politiky. Nemci to aj priznávajú, ale nechcú to zmeniť. Zároveň existujú písomné dôkazy, že Slovania boli na našom území už 5000 rokov pred n. l., DNA hovorí o 20-tisícoch rokov.

Je vedecky dokázané, že v rámci staro európskych civilizácií dlhodobo prosperoval celý rád spoločenstiev,  dnes ich nazývame podľa archeologických kultúr. Z toho obdobia nič také nenájdete nikde inde vo svete, ani v Mezopotámii ani na Strednom východe.  Len západná historiografia to stále nechce vziať na vedomie, aj keď sú jej odborné kruhy s týmito poznatkami dobre oboznámené.  Zaujímavé, že oficiálna historiografia to však zatiaľ nezobrala na vedomie a nie je nám ani nič známe o tom, že by uvažovala vyrovnať sa s pretrvávajúcim falošným obrazom o európskej minulosti.  Zdá sa, že starý model sa viacej hodí aj do súčasných mocenský politických zámerov Európskej únie, ktorá prevzala západoeurópsky princíp života a pokračuje v jeho intenciách. Je to Faustovsky princíp založený na expanzií, výbojoch a parazitovaní na bohatstve porazených a podmanených národov.

Západná civilizácia sa ním riadi od čias Rímskej ríše a očividne sa nezmenil ani v súčasnosti v krokoch a záujmoch EÚ, do ktorých východoeurópske štáty nalákala a pripravila pascu na ich suverenitu.  Podľa toho sa k nám aj správa, ako k porazeným. Pripravila nás o celé národne bohatstvo, určila nerovné podmienky ako napríklad pri stanovení dotácii pre poľnohospodárstvo a napriek sľubom sa nevyrovnávajú tieto dotácie ani v súčasnosti.  To však nie je jediná oblasť, ktorá potvrdzuje tento prístup voči slovanským národom. Aj táto anomália nás núti brániť sa, pretože hoci to Nemci vedecky uznávajú, ale de facto neuznávajú, pretože sa nič nemení.

 

Zborník vyšiel len v slovenčine?

Mnoho články sú preložené do ruštiny, preto je zborník možné využívať aj medzinárodne. Zborník bude v Moskve prezentovať profesor Stanislav Vaclavovič Morozov, ktorý pôsobí v Košiciach a zaoberá slovenskou históriu v rokoch 1935 až 1940.

 

Prečo si tvorcovia zvolili za ústredné práve myšlienky Ľudovíta Štúra?

Hlavným dôvodom bolo, že rok 2015 bol rokom Ľudovíta Štúra, keďže uplynulo 200 rokov od jeho narodenia a zároveň jeho myšlienku slovanstva považujeme za životaschopnú a príťažlivú aj v súčasnom období. Zvlášť jeho myšlienka začína akcelerovať, pretože Západ potiera samostatnosť národných štátov a tým chce vytvoriť určitú hegemóniu.

Portrét Ľudovíta Štúra

Zároveň pre nás nie je príťažlivé, že na Západe sa žije konzumným spôsobom – existuje tu jediný cieľ, ktorým je „zlaté teľa“, povedané v dnešnej rečí biznis a peniaze. A ľudské hodnoty, ako priateľstvo, rodinné a susedské vzťahy, neexistujú.

Slovanstvo je nám teda bližšie. Je aktívnejšie a atraktívnejšie aj preto, že v súčasnosti je jeho idea vplyvom globalizácie a neoliberalizmu potláčaná. Preto vzniká odpor voči západnému štýlu života. Chceme si zachovať svoju tradičnú kultúru, ktorá pomohla mnohým národom prežiť bez svojej štátnosti, vždy pod iným jarmom. Teda vďaka tomu sme prežili, že sme si dokázali zachovať kultúru a vieru. Viera to umocňovala. A toho by sme sa v pude sebazáchovy mali držať i do budúcnosti.

Preto je potrebné o tejto téme diskutovať. Na to slúži aj uvedená konferencia, na ktorej sa diskutovalo aj o otázkach:  Čo môže dať svetu Slovanstvo? Ako vnímať jeho úlohu v medzinárodných vzťahoch a medzinárodných súvislostiach?

 

Ovplyvnili postoje Štúra aj iné slovanské národy?

Dielo Ľudovíta Štúra ovplyvnilo celý slovanský svet. Rusi, ktorí prví vydali jeho dielo v roku 1867, ocenili jeho emancipačný prístup. Zápas Slovanov otvoril oči všetkým. Vydavateľ na adresu Štúra uviedol: „Je potrebné vzdať úctu synovi slovenského národa a byť vďačný národu, že takéhoto syna vychoval, ktorý Rusom otvoril oči, ako sa majú chovať a správať.“ Dokonca Puškin na jeho počesť vytvoril báseň, v ktorej hovorí: „chvála, on otvoril národu oči a vznešený údel Rusom ukázal.“ Vďaka teda musí prejsť zo strany Rusov aj k národu slovenskému, lebo oni si sami neuvedomovali svoju povinnosť.

 

Akej téme sa v zborníku venujete vy?

Téma nesie názov “Podstata súčasných útokov na rodinu”. Spracovali sme ju dvaja, spolu s docentom Dušanom Šlosárom. Jej závažnosť spočíva v tom, že existuje pravidlo, že rodina je základom spoločnosti, základom štátu. Avšak tí, ktorí chcú zmeniť zaužívaný poriadok – neoliberalisti alebo globalisti – musia najprv narušiť a rozložiť rodinu, jej vzťahy. Ako vidíme, to sa v posledných desaťročiach darí.

V spoločnosti začínajú žiť ľudia na základe dohody, rodiny sa zmenšujú, stúpa počet neúplných rodín, rozpadá sa až takmer 60% rodín, samozrejmou vecou je voľná dostupnosť prerušenia tehotenstva, a to všetko nám prináša zníženie počtu obyvateľstva, aj keď sa stále deklaruje, že je potrebné zvýšiť počet obyvateľstva.

Mladí ľudia sa boja založiť si rodinu, majú strach či dokážu vychovať deti. Štát v tomto smere veľa nepomáha, pretože niekedy boli bezúročné pôžičky na výstavbu, prideľovali sa byty, zamestnanie bolo isté – neexistovalo totiž, aby človek bol nezamestnaný. Dnes sa tieto istoty stratili, a preto je tu aj väčší strach založiť si rodinu. Na pevnosť rodín negatívne pôsobí aj strach z chudoby a neistej budúcnosti.

Ďalším negatívnym trendom je, že človek si musí v mladosti vybudovať kariéru. Ženy dnes rodia v neskoršom veku, až vo veku 35 rokov. To už je rizikom, a následne je tých detí menej. U detí dochádza k ťažšiemu začleňovaniu sa do spoločnosti, pretože má starších rodičov a nemá vzor rodičov, ako to robili oni, keď boli mladí. Dieťa ich už vidí začlenených.

Poukázali sme aj na ďalší nepriaznivý jav, a to že v celej Európe klesá počet manželstiev až o 40% a zároveň v posledných rokoch narástol počet nemanželských detí až o 500%.

 

Navrhli ste aj riešenia aktuálnej nepriaznivej situácie?

Za vzor k náprave sme uviedli opatrenia ruskej vlády, ktorá progresívne zvyšuje prídavky do tretieho dieťaťa, existuje možnosť pridelenia bytu, zákaz výpovede rodičom. Ale v únii sa uvedené opatrenia neprijímajú. Globalizácia síce spája národy a kultúry, ale zároveň sa ukazuje jeden zvláštny moment – človek, napriek tomu, že dochádza k určitému spájaniu, zostáva sám, aj so svojou morálkou.

Tradičná rodina bola u Slovanov vždy základom a chceme, aby aj naše národy v tomto smere ďalej pokračovali. Svoju požiadavku sme deklarovali vo výzve vládam, aby pomáhali rodinám a prijali príslušné legislatívne opatrenia.

 

S ktorou ideou Štúra sa stotožňujete najviac?

O jeho politickom testamente sa napísalo veľa, najmä zo strany tých, ktorým nevoňala jeho kritika západného sveta. V jeho spise Slovanstvo a svet budúcnosti západnej spoločnosti venuje kritické slová: „Niet tu pokoja, ani stálosti. Všetko sa rúti vpred. Všetci tu vidia šťastie v záhube. Jedna revolúcia bude nasledovať za druhou a po každej bude horšie, lebo tým duchom je poznačená aj výchova. Jej duch je ochabnutý, vzdal sa prísnosti. Je zmäkčilý, pôžitkársky, konzumný. Tvorivá činnosť sa vytláča zo spoločnosti. Od Západu sme sa naučili veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa oni sami privádzajú k úpadku.“ Preto v porevolučnom nadšení nová moc, ktorá prichádzala k vláde, odsudzovala štúrovské myšlienky a považovala ich za spiatočnícke, nesúhlasila s nimi. Dôvodom nesúhlasu bola skutočnosť, že Štúr odhalil, že sa Západ rúti do priepasti, z ktorej niet východisko. Štúr teda poukázal na to, že Západ nie je pre Slovanstvo vzorom, pretože nás priviedol ku konzumizmu, v ktorom teraz žijeme.

Ďalšou zaujímavou myšlienkou je jeho vysvetlenie, prečo sa obetovali: „Dali sme sa do služieb ducha, a preto cesta naša životom bude tŕnistá.“  Aj z vďaky tomu, že svoj osobný pôžitok, oddych, rodinné šťastie obetovali pre spoločnosť máme určitú povinnosť  pokračovať v ich intenciách.

 

Nebojíte sa toho, že postoje uvedené v zborníku budú označené za spiatočnícke, rovnako ako tomu bolo v prípade diela Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti?

Boli takéto označenia, a aj budú. Veď na to tu platí Západ svoju piatu kolónu, tzv. Sorosove deti, ktorí majú strach zo spájania sa Slovanov. Veď aj ponovembrový minister školstva Ladislav Kováč obdivoval Košuta ako revolucionára a odporúčal, aby Slovensko vychádzalo z histórie Uhorska, a nie zo svojej vlastnej. Takže už v tej dobe porevolučnej, kedy sme ešte o Slovanstve nehovorili, sa už našiel takýto kritik. Keď je niekto obdivovateľom cudzej mocnosti a pracuje v slovenských orgánoch ako minister, už to je na uváženie, kto ho tam dostal.

Už pred piatimi rokmi nás na Všeslovanskom zjazde upozorňovali, že budú vznikať falošné slovanské spolky, ktoré budú zakladané z nadácií tretieho sektora preto, aby nás rozdelili. Kým doteraz v slovanskom svete každý štát mal jednu organizáciu slovanskej vzájomnosti, teraz už sú tri, štyri. A tak nevieme, ktorá je odkiaľ platená. Ale také pôvodné, ktoré boli od vojny, tie fungujú, vydávajú svoje časopisy a stretávajú sa, ale napríklad Kyjev nám už odpadol, lebo tam už bola myšlienka Slovanstva potlačená.

Ale my musíme chrániť svoj národ. Preto na Slovensku vyvíja svoju činnosť aj iná inteligencia, ako tá, ktorú predstavoval Kováč, čiže tá, ktorá je národne orientovaná a tá ma svoju povinnosť spolu s Maticou a ďalšími organizáciami chrániť predovšetkým národné záujmy, nie internacionálne. My budeme radi spolupracovať aj s úniou, ale nie na úkor nášho štátu.

 

Čo si myslíte, ako je v súčasnosti na Slovensku vnímaná idea slovanstva?

Idea je vplyvom doterajších globalizačných snách vnímaná ako nepriateľská. Nie je jej venovaná pozornosť a publicita.

Na Všeslovanskom zjazde som si uvedomil, že máme veľkú rodinu, ktorú si uvedomujú aj mladí ľudia. Krv nie je voda a naša krv je slovanská. Bližšie máme k okolitým Slovanom, preto Štúr ovládal všetky slovanské jazyky. Preto budeme pokračovať v každoročnom stretávaní sa inteligencie všetkých slovanských národov. Počas zjazdu zaznela aj požiadavka poľského profesora Tajkovského z krakovskej univerzity, ktorý pod heslom „Mať Slavia, večne živá“ žiadal založiť ekonomické spoločenstvo slovanských národov, ktoré by bolo silnejšie a otvorenejšie ako byrokratická Európska únia. K uvedenej myšlienke sa prihlásili všetci zúčastnení, ale vlády daných štátov sa k nej prihlásiť nemôžu, pretože to nie sú vlády národne, ale vlády, ktoré slúžia iným záujmom.

 

Je podľa vás dnešná mládež národne cítiaca?

Záleží to od prejavu. Keď sme my boli mladí, spievali sme „Slováci, ešte naša slovenská reč žije“. Dnešná mládež už takéto piesne nespieva, ale že je národne uvedomelá, že má strach o svoju vlasť a bude z nej musieť utekať v prípade krízy, to je pravda. Každý chce zostať doma, v tom „hniezdočku, kde sa vyliahol“.

Dnešná mládež vidí, že nás západný partner vykúpil – zbavil nás majetku, fabrík, chce našu pôdu, kultúrne bohatstvo a iné. Na jednej z našich konferencií vystúpil pán profesor Kráľ a povedal: prvýkrát v živote sa v prieskume verejnej mienky stalo, že väčšia polovica nášho národa neverí novinám. Západné štáty to už pocítili skôr. Väčšina nášho národa teda prišla na to, že ho klamú, ovplyvňujú.

Ešte za Rakúsko-Uhorska, ak niekto hovoril rečou svojho národa, dostal prezývku „panslav“, ktorý bol prenasledovaný ako „škodná“. A táto doba sa začína opakovať aj teraz, pretože ak hovoríme o slovanskej vzájomnosti, tak to pôsobí, ako keby to niekomu škodilo. Možno, že to naozaj niekomu škodí, ale nám nie. Nášmu národu to neškodí. Ak si Slovania sami pomôžu, tak budú nepremožiteľní. Veď vo všetkých štátoch je takmer pol miliardy Slovanov. Tí, ktorí sa spájali prežili. Ale západní Slovania – polabskí – v častiach Nemecka alebo Rakúska, tí už neexistujú.

Ďalším príkladom sú Slovania v Maďarsku. Slovákom je už minimum – bolo ich takmer 100 tisíc, dnes je to len 10 tisíc. Národ, ktorý sa hrá na demokratov nedáva národnú slobodu tým menšinám, ktoré tam sú. U nás majú menšiny možno väčšie právo, ako štátotvorný národ. My sa otvárame celému svetu, ale nevracia sa nám to.

Naša mládež teda je inštinktívne národne cítiaca. Vníma potrebu Slovanstva, aj keď prejavy nie sú také, ako by sme možno čakali. Príkladom je aj relácia „Zem spieva“. Pozerá to každý Slovák, či mladý, alebo starý a sú až prekvapení, že sme našimi piesňami, tancom či rozprávkami až veľmocou vo svete. Aj náš kolorit, naše ľudové maľby, sú na prvom mieste. Naša kultúra je v národe vrodená. Naše ľudové kroje a chalúpky sú umeleckým skvostom, ktorý iné národy nedokážu vytvoriť.  Preto som presvedčený, že v nás ostalo dedičstvo kresťanskej cyrilo-metodskej kultúry.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Českej republike prebehla historicky prvá transplantácia pľúc poškodených covidom. Pacientom je šesťdesiatročný muž

0 icon

Praha 23. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Kyoto University Hospital via AP)   Koronavírus vie poriadne potrápiť. S chorobou potom súvisia aj následky, ako sú napríklad poškodené pľúca. Tento prípad sa nevyhol ani šesťdesiatročnému pacientovi z Česka, ktorému pľúca covid-19 poškodil natoľko, že bola nutná transplantácia. A tá teraz prebehla v…

Koalícia PirSTAN napadla výsledky českých volieb, žiada o jeden mandát viac

0 icon

Praha 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa)   Česká štátna volebná komisia nesprávne spočítala výsledky volieb do Poslaneckej snemovne, tvrdí koalícia PirSTAN, ktorá výsledný počet mandátov napadla na súde a požaduje o jedno kreslo viac. V piatok večer o tom informoval spravodajský portál Seznam Zprávy "Podali sme návrh na…

Prieskum: Ak by sa voľby konali v októbri, vyhrala by ich strana Hlas-SD, na druhom mieste Smer-SD. Sme rodina pred OĽaNO

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia Ak by sa voľby konali v októbri vyhrala by ich strana Hlas-SD s 21 percentami. Na druhom mieste…

Čo je také nebezpečné na poslednom odkaze Kaddáfího, že ho nesmú vidieť deti, hoci Kaddáfího popravu vidieť smú?

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP - Amr Nabil, Screenshot)   Desať rokov po zavraždení Kaddáfího a zničení Líbye bolo zverejnené video s Kaddáfího posledným odkazom rodine. Globálny internetový monopolista video zamkol pre mládež pod 18 rokov. Naopak, zábery Kaddáfího vraždy si deti pozerať môžu Je to desať rokov od zavraždenia…

Čaputovej obhajoba čurillovcov potvrdila, že prezidentka stojí jednoznačne na strane vlády

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Médiá v priebehu včerajšieho dňa do značnej miery riešili uznesenie bratislavského krajského súdu, na základe ktorého tri sudkyne prepustili z väzby štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) – Jána Čurillu, Milana Sabotu, Štefana Mašina a Pavla Ďurka Títo vyšetrovatelia sú obvinení zo zneužitia právomoci…

Kolaps EÚ sa blíži! Vodca srbských radikálov prirovnal Západ k Rímskej ríši

0 icon

Belehrad 22. októbra 2021 (HSP/RIA Novosti/Foto:Pixabay)   „Západ upadol do dekadencie. Európska únia sa blíži ku kolapsu, ale zdravé národy si zachovali morálne hodnoty,“ povedal líder Srbskej radikálnej strany Vojislav Šešelj v reakcii na myšlienku „umierneného konzervativizmu“, ktorú predložil ruský prezident Vladimír Putin. Uviedla agentúra RIA Novosti. Putin povedal, že…

Pozitívnej pacientke natiahli na hlavu igelitové vrece

0 icon

Odessa 23. októbra 2021 (HSP/Foto:Facebook Odessa´s Project Accountability)   Sedemnásťročná pacientka pozitívna na Covid sa do nemocnice v texaskej Odesse dostala pre problémy s dýchaním. Ošetrujúci personál postupoval podľa „nemocničného protokolu“ – natiahol jej na hlavu igelit Poburujúcu fotografiu mladej ženy na invalidnom vozíku, „zabalenej“ do igelitového vreca na svojej…

Ukrajincom predpovedajú energetickú katastrofu

0 icon

Kyjev 23. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Sergei Chuzavkov)   Bývalý ukrajinský minister energetiky a ochrany životného prostredia Oleksij Orzeł predpovedal v blízkej budúcnosti postupné výpadky prúdu v krajine "Ak hovoríme o dostupnosti zemného plynu v plynových skladovacích zariadeniach, hovoríme o energetickej bilancii, dnes sme prekročili kritickú hranicu. V uhoľných skladoch v tepelných…

Zverejnili záznamy, ktoré popisujú tragédiu počas natáčania filmu Rust. Asistent režiséra nevedel, že Baldwinovi podáva zbraň s ostrými nábojmi

0 icon

Washington 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP)   Americký herec Alec Baldwin, ktorý vo štvrtok nešťastnou náhodou smrteľne zranil kameramanku Halynu Hutchinsovú a postrelil režiséra Joela Souzu pri natáčaní filmu, dostal nabitú zbraň od asistenta režiséra. Ten mu naznačil, že rekvizitu môže bezpečne použiť.…

Nemocnica informovala o zdravotnom stave Zemana

0 icon

Praha 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek,TASR-Pavel Neubauer)   Zdravotný stav českého prezidenta Miloša Zemana sa mierne zlepšil. S odvolaním sa na Ústrednú vojenskú nemocnicu (ÚVN), v ktorej je prezident takmer dva týždne hospitalizovaný, o tom v piatok informoval spravodajský portál iDNES.cz "So súhlasom prezidenta republiky, pána Miloša Zemana, s…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Lipták

Podliehajú ilúzii: Väčšina očkovaných si myslí, že sa nenakazí

0icon

Dajte sa zaočkovať. Dvakrát aj trikrát, hovorí nám reklama aj predstavitelia vlády a podporuje to aj Matovičova lotériová kampaň. Vraj je to jediná záchrana, hovoria takí lekári ako laureát Sabaka, profesor Krčméri aj pediatrička Prokopová. Hovoria,  že toto očkovanie chráni aj pred tým, aby sme iných neinfikovali kovidom. Ale v…

René Pavlík

Parlament

0icon

Hlasovanie Ak aspoň občas sledujete rokovanie v parlamente NRSR musíte plakať od nemohúcnosti. Nie len že nie sú peniaze pre matky, deti, platy, dôchodky, cesty, mosty, železnice, nemocnice, učiteľov, sestričky, lekárov, ani na všetko čo si spomeniete , ale najmä nie sú peniaze na dovzdelanie našich volených „reprezentantov“ v najvyššom zastupiteľskom orgáne.…

Pavel Jacz

Včerajší rozsudok pezinského ŠTS v prípade Judáš - teda 200 tisícového úplatku exšéfovi kontrarozviedky SIS a expolicajtovi nám vraví, že justičná spravodlivosť u nás stále kríva!!!

0icon

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Sabová včera odsúdila v kauze Judáš bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Gašparoviča a bývalého policajta Vlčana za prijatie úplatku vo výške 200 000 Euro na 11 a 10 rokov väzenia a pokuty 50 000 a v druhom prípade 40 000 Euro a zhabanie automobilu. Prokurátor…

Juraj Tušš

Úroveň politiky a psychika ľudí na Slovensku

0icon

Vedeli ste, že medzi černošskými obyvateľmi v USA existuje výraz House Negro (domáci negri)? Je to veľmi zaujímavý výraz, môžeme ho uplatniť aj v našej spoločnosti? . Pre pochopenie je potrebné poznať históriu tohto výrazu. Pôvod siaha do otrokárskych čias v USA. Absolútnu väčšinu otrokov v tej dobe tvorili černosi,…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VII.

0icon

Ako sa dá odpovedať na diktatúru triedy kapitalistov, ktorá sa presadzuje cez štátnu moc ako nedemokratickú autoritu ? Obyvateľstvo národných štátov sa razom ocitlo v akomsi novodobom postavení niekdajšieho proletariátu ako námedzných robotníkov, ktorí nevlastnia ži

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 2. časť

0 icon

„Tak som zavolal svojich synov Matuzalema, Regima a Gaidada a povedal som im tú úžasnú novinu,“ napísal o tom Enoch. Chlapci si najprv museli pomyslieť, že sa foter definitívne zbláznil, ale nahlas nepovedali nič, pretože v oných časoch sa odporovať otcovi nepatrilo. Pokračujeme druhou časťou článku o Enochovi, ktorému bolo…

Hra s tieňmi: Na chodníky maľuje falošné tiene, ktoré vyzerajú fantasticky

0 icon

Ak by si sa niekedy prechádzal ulicami mesta Redwood City v Kalifornii, môžeš mať pocit, že niečo nie je v úplnom poriadku. Svoju pozornosť by si mal obzvlášť venovať tieňom. Všimol si si, že na nich niečo nesedí? Z koša je zrazu kvetina, poštové schránky sa menia na príšerky a…

Deti a svadba: 10 zábavných fotografií

0 icon

Buďme na chvíľku úprimní: svadby nás môžu poriadne unaviť. Najmä vtedy, ak sa staráme o množstvo vecí pred, či počas samotného obradu. Rozdielne to nie je ani počas svadobnej hostiny. Dnes sa však budeme baviť o inej únave (nie, nemám na mysli ani tú spoločenskú :D). Ukážeme si zbierku fotografií…

Vizuálne porovnanie života v Severnej a Južnej Kórei

0 icon

Autor fotografií približne pred rokom absolvoval prísne vedený 7 dňový pobyt v Severnej Kórei. Jednoducho mu vzali pas a nedovolili mu vidieť niečo, čo nechceli. Severná Kórea bola určite najdivoejšia krajina, akú kedy navštívil. Počas celého pobytu sa sám seba pýtal, aký je asi život vo vedľajšej Južnej Kórei, ktorá…

Muži v žiarivých brneniach: biblické bytosti alebo mimozemšťania? 3. časť

0 icon

Zvláštne na svetelných démonoch - okrem iného - je to, akým spôsobom sa vymykajú bežnej náboženskej viere svojej doby. „Pýtal som sa ich na nesmrteľnosť duše a oni povedali, že neprežije nič. Povedali, že svet sa tvorí každým okamihom, a ak by Boh stratil odvahu, svet by okamžite zahynul,“ poznamenal…

Armádny Magazín

Veľká Británia začala tajnú špeciálnu operáciu proti Rusku a Číne

0 icon

Veľká Británia, 23. október 2021 (AM, Sputnik) – Tajné "bankové" oddelenie britského ministerstva obrany, vytvorené za účelom obmedzenia finančných aktivít teroristickej skupiny Islamský štát, teraz nasmerovalo svoje úsilie na boj

USA poľujú na hlavné tajomstvo rakety „Avangard“

0 icon

USA, 23. október 2021 (AM) – Územie USA je ohrozené. Od kedy? Minimálne odvtedy, ako sa zjavili hypersonické hlavice rakety „Avangard“. Aby si americkí vojaci zabezpečili bezpečnosť svojho štátu, potrebujú skonštruovať raketu, ktorej vytvorenie sa donedávna považovalo za nemožné.   Americkí vojaci po prvýkrát predsta

Päť európskych krajín vytvorí ozbrojené sily rýchlej reakcie

0 icon

Nemecko, 23. október 2021 (AM) – Päť krajín EÚ vrátane Nemecka sa rozhodlo vytvoriť polovojenské sily rýchlej reakcie v prípade kríz a bezpečnostných hrozieb. Budú zahŕňať špeciálne, letecké a kybernetické jednotky.   Okrem Nemecka sa na iniciatíve podieľajú Holandsko, Portugalsko, Fínsko a Slovinsko. Nie je vylúčené, že sa k nej neskôr…

Izraelský analytik Kedmi vysvetlil Satanovskému, aký je rozdiel medzi Šojgum a šéfom Pentagonu

0 icon

Izrael, 23. október 2021 (AM) – "Medzi ministrami obrany Ruska a USA je veľký rozdiel a šéf Pentagonu nikdy nedosiahne úroveň šéfa ministerstva obrany RF." Toto vyhlásenie urobil izraelský politológ a vojenský expert Jakov Kedmi vo vysielaní rozhlasového programu Jevgenija Satanovské

300. výročie Ruského impéria prebehlo úplne bez povšimnutia

0 icon

Rusko, 22. október 2021 (AM, Vzglyad) – 2. október v starom kalendári (2. novembra, nový) si pripomína 300. výročie Ruskej ríše. Práve v tento deň, po víťazstve nad Švédskom v Severnej vojne a po konsolidácii Ruska v Baltskom mori, bol cár Peter vyhlásený za cisára celého Ruska a za

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali