Mižák o diele “Slovanstvo a svet súčasnosti”, podstate aktuálnych útokov na rodinu i o mládeži, ktorá je inštinktívne národne cítiaca

Slovensko 26. apríla 2017 (HSP/Foto: HSP, TASR – Radovan Stoklasa)

 

Dielo Ľudovíta Štúra “Slovanstvo a svet budúcnosti” niektorí ešte aj dnes považujú za kontroverzné a tvrdia, že nikdy nebude prijaté vo svojej myšlienkovej celistvosti celou slovenskou spoločnosťou. Členovia Spoločnosti slovenská inteligencia Korene a Stálej konferencie slovenskej inteligencie si to ale nemyslia, a preto ešte v decembri 2015 usporiadali konferenciu s názvom “Slovanstvo a svet súčasnosti”. Príspevky, ktoré na konferencii odzneli, boli vydané v zborníku, ktorého obsah nám ozrejmil člen Krajskej rady Matice slovenskej Jozef Mižák.

Na snímke Jozef Mižák

 

Čo bolo podnetom pre vznik zborníka Slovanstvo a svet súčasnosti?

Podnetom pre vydanie zborníka bola medzinárodná konferencia Spoločnosti slovenská inteligencia  Korene a Stálej konferencie slovenskej inteligencie, ktorá sa konala na konci roka 2015 v Bratislave. Keďže prednášky, ktoré tam odzneli, boli veľmi hodnotné a bola by škoda, aby sa nedostali medzi širšiu verejnosť, preto sa vydal zborník, ktorý je prístupný všetkým ľuďom.

 

Čo podnietilo usporiadanie konferencie?

Dôvodom bol fakt, že Európa sa zmieta v hodnotovej kríze, v ktorej sa siaha na identitu, zvlášť slovanských národov. Tento globalizačný tlak, ktorý preferuje multikulturalizmus voči Slovanom, núti k tomu, aby sme sa bránili. Potvrdil to aj desiaty Slovanský snem v Kyjeve v roku 2010 s účasťou 14 slovanských štátov, na ktorom som mal možnosť zúčastniť sa. Jednoznačne sa tu volalo po užšej spolupráci a nikto z prítomných nepopieral fakt, že my Slovania nie sme odkázaní len každý štát sám na seba. Pretože, keď sa spojíme, sme veľkou polovicou Európy a dokážeme sa ubrániť, aj si navzájom pomôcť. Preto sa volá po zjednotení vzájomnej pomoci slovanských národov. Keďže máme viaceré spoločné problémy, iste by sme boli úspešnejší, keby sme našli spoločnú reč a pomáhali si – práve to bol aj hlavný zámer našej konferencie, ktorú chceme transformovať na stálu konferenciu slovanskej inteligencie, ktorá bude každoročne v inom slovanskom štáte.

 

Kto sa podieľal na jeho tvorbe?

V zborníku dominujú prednášky predstaviteľov a osobností z nášho verejného i národného života, ako aj predstavitelia inteligencie, kultúry, hospodárskej sféry, historici.

Hlavnú zásluhu na publikácii zborníka má Viliam Hornáček, predseda Stálej konferencie slovenskej inteligencie. V zborníka sa nachádzajú príspevky historika Viktora Timuru, Petra Staneka, Pavla Mičianika, Andreja Janca, politológa Romana Michelka, a mnohých ďalších.

 

Aké témy sú obsahom zborníka?

Témy publikované v zborníku boli zaujímavé a hlavne aktuálne, napríklad „Pôvod a začiatky Slovanov, Štúr – tvorca slovanskej politiky“ či „Identita Slovanov“. Medzi ďalšie témy patrila „Magnacharta slovanských národov“, „List účastníkov všeslovanského zjazdu v Prahe“ a mnohé ďalšie.

Pri prednáške historik Timura uviedol, že je všeobecne známe,  že teória sťahovania národov v 4. storočí je výmyslom germánskej politiky. Nemci to aj priznávajú, ale nechcú to zmeniť. Zároveň existujú písomné dôkazy, že Slovania boli na našom území už 5000 rokov pred n. l., DNA hovorí o 20-tisícoch rokov.

Je vedecky dokázané, že v rámci staro európskych civilizácií dlhodobo prosperoval celý rád spoločenstiev,  dnes ich nazývame podľa archeologických kultúr. Z toho obdobia nič také nenájdete nikde inde vo svete, ani v Mezopotámii ani na Strednom východe.  Len západná historiografia to stále nechce vziať na vedomie, aj keď sú jej odborné kruhy s týmito poznatkami dobre oboznámené.  Zaujímavé, že oficiálna historiografia to však zatiaľ nezobrala na vedomie a nie je nám ani nič známe o tom, že by uvažovala vyrovnať sa s pretrvávajúcim falošným obrazom o európskej minulosti.  Zdá sa, že starý model sa viacej hodí aj do súčasných mocenský politických zámerov Európskej únie, ktorá prevzala západoeurópsky princíp života a pokračuje v jeho intenciách. Je to Faustovsky princíp založený na expanzií, výbojoch a parazitovaní na bohatstve porazených a podmanených národov.

Západná civilizácia sa ním riadi od čias Rímskej ríše a očividne sa nezmenil ani v súčasnosti v krokoch a záujmoch EÚ, do ktorých východoeurópske štáty nalákala a pripravila pascu na ich suverenitu.  Podľa toho sa k nám aj správa, ako k porazeným. Pripravila nás o celé národne bohatstvo, určila nerovné podmienky ako napríklad pri stanovení dotácii pre poľnohospodárstvo a napriek sľubom sa nevyrovnávajú tieto dotácie ani v súčasnosti.  To však nie je jediná oblasť, ktorá potvrdzuje tento prístup voči slovanským národom. Aj táto anomália nás núti brániť sa, pretože hoci to Nemci vedecky uznávajú, ale de facto neuznávajú, pretože sa nič nemení.

 

Zborník vyšiel len v slovenčine?

Mnoho články sú preložené do ruštiny, preto je zborník možné využívať aj medzinárodne. Zborník bude v Moskve prezentovať profesor Stanislav Vaclavovič Morozov, ktorý pôsobí v Košiciach a zaoberá slovenskou históriu v rokoch 1935 až 1940.

 

Prečo si tvorcovia zvolili za ústredné práve myšlienky Ľudovíta Štúra?

Hlavným dôvodom bolo, že rok 2015 bol rokom Ľudovíta Štúra, keďže uplynulo 200 rokov od jeho narodenia a zároveň jeho myšlienku slovanstva považujeme za životaschopnú a príťažlivú aj v súčasnom období. Zvlášť jeho myšlienka začína akcelerovať, pretože Západ potiera samostatnosť národných štátov a tým chce vytvoriť určitú hegemóniu.

Portrét Ľudovíta Štúra

Zároveň pre nás nie je príťažlivé, že na Západe sa žije konzumným spôsobom – existuje tu jediný cieľ, ktorým je „zlaté teľa“, povedané v dnešnej rečí biznis a peniaze. A ľudské hodnoty, ako priateľstvo, rodinné a susedské vzťahy, neexistujú.

Slovanstvo je nám teda bližšie. Je aktívnejšie a atraktívnejšie aj preto, že v súčasnosti je jeho idea vplyvom globalizácie a neoliberalizmu potláčaná. Preto vzniká odpor voči západnému štýlu života. Chceme si zachovať svoju tradičnú kultúru, ktorá pomohla mnohým národom prežiť bez svojej štátnosti, vždy pod iným jarmom. Teda vďaka tomu sme prežili, že sme si dokázali zachovať kultúru a vieru. Viera to umocňovala. A toho by sme sa v pude sebazáchovy mali držať i do budúcnosti.

Preto je potrebné o tejto téme diskutovať. Na to slúži aj uvedená konferencia, na ktorej sa diskutovalo aj o otázkach:  Čo môže dať svetu Slovanstvo? Ako vnímať jeho úlohu v medzinárodných vzťahoch a medzinárodných súvislostiach?

 

Ovplyvnili postoje Štúra aj iné slovanské národy?

Dielo Ľudovíta Štúra ovplyvnilo celý slovanský svet. Rusi, ktorí prví vydali jeho dielo v roku 1867, ocenili jeho emancipačný prístup. Zápas Slovanov otvoril oči všetkým. Vydavateľ na adresu Štúra uviedol: „Je potrebné vzdať úctu synovi slovenského národa a byť vďačný národu, že takéhoto syna vychoval, ktorý Rusom otvoril oči, ako sa majú chovať a správať.“ Dokonca Puškin na jeho počesť vytvoril báseň, v ktorej hovorí: „chvála, on otvoril národu oči a vznešený údel Rusom ukázal.“ Vďaka teda musí prejsť zo strany Rusov aj k národu slovenskému, lebo oni si sami neuvedomovali svoju povinnosť.

 

Akej téme sa v zborníku venujete vy?

Téma nesie názov “Podstata súčasných útokov na rodinu”. Spracovali sme ju dvaja, spolu s docentom Dušanom Šlosárom. Jej závažnosť spočíva v tom, že existuje pravidlo, že rodina je základom spoločnosti, základom štátu. Avšak tí, ktorí chcú zmeniť zaužívaný poriadok – neoliberalisti alebo globalisti – musia najprv narušiť a rozložiť rodinu, jej vzťahy. Ako vidíme, to sa v posledných desaťročiach darí.

V spoločnosti začínajú žiť ľudia na základe dohody, rodiny sa zmenšujú, stúpa počet neúplných rodín, rozpadá sa až takmer 60% rodín, samozrejmou vecou je voľná dostupnosť prerušenia tehotenstva, a to všetko nám prináša zníženie počtu obyvateľstva, aj keď sa stále deklaruje, že je potrebné zvýšiť počet obyvateľstva.

Mladí ľudia sa boja založiť si rodinu, majú strach či dokážu vychovať deti. Štát v tomto smere veľa nepomáha, pretože niekedy boli bezúročné pôžičky na výstavbu, prideľovali sa byty, zamestnanie bolo isté – neexistovalo totiž, aby človek bol nezamestnaný. Dnes sa tieto istoty stratili, a preto je tu aj väčší strach založiť si rodinu. Na pevnosť rodín negatívne pôsobí aj strach z chudoby a neistej budúcnosti.

Ďalším negatívnym trendom je, že človek si musí v mladosti vybudovať kariéru. Ženy dnes rodia v neskoršom veku, až vo veku 35 rokov. To už je rizikom, a následne je tých detí menej. U detí dochádza k ťažšiemu začleňovaniu sa do spoločnosti, pretože má starších rodičov a nemá vzor rodičov, ako to robili oni, keď boli mladí. Dieťa ich už vidí začlenených.

Poukázali sme aj na ďalší nepriaznivý jav, a to že v celej Európe klesá počet manželstiev až o 40% a zároveň v posledných rokoch narástol počet nemanželských detí až o 500%.

 

Navrhli ste aj riešenia aktuálnej nepriaznivej situácie?

Za vzor k náprave sme uviedli opatrenia ruskej vlády, ktorá progresívne zvyšuje prídavky do tretieho dieťaťa, existuje možnosť pridelenia bytu, zákaz výpovede rodičom. Ale v únii sa uvedené opatrenia neprijímajú. Globalizácia síce spája národy a kultúry, ale zároveň sa ukazuje jeden zvláštny moment – človek, napriek tomu, že dochádza k určitému spájaniu, zostáva sám, aj so svojou morálkou.

Tradičná rodina bola u Slovanov vždy základom a chceme, aby aj naše národy v tomto smere ďalej pokračovali. Svoju požiadavku sme deklarovali vo výzve vládam, aby pomáhali rodinám a prijali príslušné legislatívne opatrenia.

 

S ktorou ideou Štúra sa stotožňujete najviac?

O jeho politickom testamente sa napísalo veľa, najmä zo strany tých, ktorým nevoňala jeho kritika západného sveta. V jeho spise Slovanstvo a svet budúcnosti západnej spoločnosti venuje kritické slová: „Niet tu pokoja, ani stálosti. Všetko sa rúti vpred. Všetci tu vidia šťastie v záhube. Jedna revolúcia bude nasledovať za druhou a po každej bude horšie, lebo tým duchom je poznačená aj výchova. Jej duch je ochabnutý, vzdal sa prísnosti. Je zmäkčilý, pôžitkársky, konzumný. Tvorivá činnosť sa vytláča zo spoločnosti. Od Západu sme sa naučili veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa oni sami privádzajú k úpadku.“ Preto v porevolučnom nadšení nová moc, ktorá prichádzala k vláde, odsudzovala štúrovské myšlienky a považovala ich za spiatočnícke, nesúhlasila s nimi. Dôvodom nesúhlasu bola skutočnosť, že Štúr odhalil, že sa Západ rúti do priepasti, z ktorej niet východisko. Štúr teda poukázal na to, že Západ nie je pre Slovanstvo vzorom, pretože nás priviedol ku konzumizmu, v ktorom teraz žijeme.

Ďalšou zaujímavou myšlienkou je jeho vysvetlenie, prečo sa obetovali: „Dali sme sa do služieb ducha, a preto cesta naša životom bude tŕnistá.“  Aj z vďaky tomu, že svoj osobný pôžitok, oddych, rodinné šťastie obetovali pre spoločnosť máme určitú povinnosť  pokračovať v ich intenciách.

 

Nebojíte sa toho, že postoje uvedené v zborníku budú označené za spiatočnícke, rovnako ako tomu bolo v prípade diela Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti?

Boli takéto označenia, a aj budú. Veď na to tu platí Západ svoju piatu kolónu, tzv. Sorosove deti, ktorí majú strach zo spájania sa Slovanov. Veď aj ponovembrový minister školstva Ladislav Kováč obdivoval Košuta ako revolucionára a odporúčal, aby Slovensko vychádzalo z histórie Uhorska, a nie zo svojej vlastnej. Takže už v tej dobe porevolučnej, kedy sme ešte o Slovanstve nehovorili, sa už našiel takýto kritik. Keď je niekto obdivovateľom cudzej mocnosti a pracuje v slovenských orgánoch ako minister, už to je na uváženie, kto ho tam dostal.

Už pred piatimi rokmi nás na Všeslovanskom zjazde upozorňovali, že budú vznikať falošné slovanské spolky, ktoré budú zakladané z nadácií tretieho sektora preto, aby nás rozdelili. Kým doteraz v slovanskom svete každý štát mal jednu organizáciu slovanskej vzájomnosti, teraz už sú tri, štyri. A tak nevieme, ktorá je odkiaľ platená. Ale také pôvodné, ktoré boli od vojny, tie fungujú, vydávajú svoje časopisy a stretávajú sa, ale napríklad Kyjev nám už odpadol, lebo tam už bola myšlienka Slovanstva potlačená.

Ale my musíme chrániť svoj národ. Preto na Slovensku vyvíja svoju činnosť aj iná inteligencia, ako tá, ktorú predstavoval Kováč, čiže tá, ktorá je národne orientovaná a tá ma svoju povinnosť spolu s Maticou a ďalšími organizáciami chrániť predovšetkým národné záujmy, nie internacionálne. My budeme radi spolupracovať aj s úniou, ale nie na úkor nášho štátu.

 

Čo si myslíte, ako je v súčasnosti na Slovensku vnímaná idea slovanstva?

Idea je vplyvom doterajších globalizačných snách vnímaná ako nepriateľská. Nie je jej venovaná pozornosť a publicita.

Na Všeslovanskom zjazde som si uvedomil, že máme veľkú rodinu, ktorú si uvedomujú aj mladí ľudia. Krv nie je voda a naša krv je slovanská. Bližšie máme k okolitým Slovanom, preto Štúr ovládal všetky slovanské jazyky. Preto budeme pokračovať v každoročnom stretávaní sa inteligencie všetkých slovanských národov. Počas zjazdu zaznela aj požiadavka poľského profesora Tajkovského z krakovskej univerzity, ktorý pod heslom „Mať Slavia, večne živá“ žiadal založiť ekonomické spoločenstvo slovanských národov, ktoré by bolo silnejšie a otvorenejšie ako byrokratická Európska únia. K uvedenej myšlienke sa prihlásili všetci zúčastnení, ale vlády daných štátov sa k nej prihlásiť nemôžu, pretože to nie sú vlády národne, ale vlády, ktoré slúžia iným záujmom.

 

Je podľa vás dnešná mládež národne cítiaca?

Záleží to od prejavu. Keď sme my boli mladí, spievali sme „Slováci, ešte naša slovenská reč žije“. Dnešná mládež už takéto piesne nespieva, ale že je národne uvedomelá, že má strach o svoju vlasť a bude z nej musieť utekať v prípade krízy, to je pravda. Každý chce zostať doma, v tom „hniezdočku, kde sa vyliahol“.

Dnešná mládež vidí, že nás západný partner vykúpil – zbavil nás majetku, fabrík, chce našu pôdu, kultúrne bohatstvo a iné. Na jednej z našich konferencií vystúpil pán profesor Kráľ a povedal: prvýkrát v živote sa v prieskume verejnej mienky stalo, že väčšia polovica nášho národa neverí novinám. Západné štáty to už pocítili skôr. Väčšina nášho národa teda prišla na to, že ho klamú, ovplyvňujú.

Ešte za Rakúsko-Uhorska, ak niekto hovoril rečou svojho národa, dostal prezývku „panslav“, ktorý bol prenasledovaný ako „škodná“. A táto doba sa začína opakovať aj teraz, pretože ak hovoríme o slovanskej vzájomnosti, tak to pôsobí, ako keby to niekomu škodilo. Možno, že to naozaj niekomu škodí, ale nám nie. Nášmu národu to neškodí. Ak si Slovania sami pomôžu, tak budú nepremožiteľní. Veď vo všetkých štátoch je takmer pol miliardy Slovanov. Tí, ktorí sa spájali prežili. Ale západní Slovania – polabskí – v častiach Nemecka alebo Rakúska, tí už neexistujú.

Ďalším príkladom sú Slovania v Maďarsku. Slovákom je už minimum – bolo ich takmer 100 tisíc, dnes je to len 10 tisíc. Národ, ktorý sa hrá na demokratov nedáva národnú slobodu tým menšinám, ktoré tam sú. U nás majú menšiny možno väčšie právo, ako štátotvorný národ. My sa otvárame celému svetu, ale nevracia sa nám to.

Naša mládež teda je inštinktívne národne cítiaca. Vníma potrebu Slovanstva, aj keď prejavy nie sú také, ako by sme možno čakali. Príkladom je aj relácia „Zem spieva“. Pozerá to každý Slovák, či mladý, alebo starý a sú až prekvapení, že sme našimi piesňami, tancom či rozprávkami až veľmocou vo svete. Aj náš kolorit, naše ľudové maľby, sú na prvom mieste. Naša kultúra je v národe vrodená. Naše ľudové kroje a chalúpky sú umeleckým skvostom, ktorý iné národy nedokážu vytvoriť.  Preto som presvedčený, že v nás ostalo dedičstvo kresťanskej cyrilo-metodskej kultúry.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Prezidentka: Je povinnosťou konať tak, aby sa neopakovala dráma z 1968

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko dnes o svojej budúcnosti rozhoduje slobodne a samo. Je možnosťou i povinnosťou konať tak, aby sa viac neopakovala dráma z augusta 1968. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla počas piatkovej pietnej spomienky pri príležitosti 54. výročia okupácie pred Univerzitou Komenského v Bratislave…

Rokovania nepomohli. Visolajský: Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje. Po rokovaní na Úrade vlády SR to skonštatoval šéf lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský "Chcem vyzvať všetkých lekárov v slovenských nemocniciach, aby sa pridali k tlaku na vládu svojou výpoveďou, lebo inú cestu nemáme,"…

Slovenský štvorkajak na 1000 m siedmy, zlato pre Nemcov

0 icon

Mníchov 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sven Hoppe/dpa-Bildfunk, Facebook/Slovenská kanoistika - Sprint Team)   Slovenský štvorkajak v zložení Peter Gelle, Ákos Gacsal, Tomáš Holka, Martin Rybanský obsadil vo finále na 1000 m na ME v Mníchove siedme miesto. Za víťaznou domácou nemeckou loďou v zostave Tobias Schultz, Tom Liebscher, Martin Hiller, Frank…

Gazprom na niekoľko dni úplne zastaví dodávky cez plynovod Nord Stream 1. Toto je dôvod

0 icon

Moskva 19. augusta 2022 (HSP/Foto:Sputnik-Ilya Pitalev)   Ruský koncern Gazprom ohlásil úplnú trojdňovú odstávku plynovodu Nord Stream 1. Začať by sa mala 31. augusta a trvať by mala do 2. septembra. Informuje Reuters Ruský koncern Gazprom ohlásil úplnú trojdňovú odstávku plynovodu Nord Stream 1. Začať by sa mala 31. augusta…

Galtier označil spor medzi Mbappem a Neymarom len za “sprievodný jav”

0 icon

Paríž 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko, TASR/AP-Francois Mori)   Tréner Christophe Galtier odmieta, že spor medzi Kylianom Mbappem a Neymarom vo francúzskom futbalovom klube Paríž St. Germain by bol vážnejšieho charakteru. Nezhody medzi hviezdnymi útočníkmi po minulotýždňovom ligovom zápase proti Montpellieru (5:2) považuje iba za "sprievodný jav", hoci v pondelok…

Fico: Sadizmus! To je asi najvýstižnejšie slovo na konci tohto týždňa

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Predseda strany Smer-SD Robert Fico vo videu na sociálnej sieti zhrnul najdôležitejšie udalosti posledného týždňa. Zdôraznil pri tom, že slovo, ktoré to najlepšie vystihuje, je "sadizmus" Ako prvé Fico poukázal na pojednávanie Moniky Jankovskej. V tomto prípade sa predsedovi Smer nepáči prístup Denníka N,…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Putin a Macron žiadajú inšpekciu v Záporožskej elektrárni

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko, Telegram, Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:25 - Situácia na Ukrajine a na Donbase do tejto hodiny, z ruskej strany:…

Počasie začal ovplyvňovať zvlnený studený front

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)   Počasie na Slovensku začal ovplyvňovať zvlnený studený front. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti Na západe a v tatranskej oblasti sa vyskytujú prehánky a búrky. "V tejto časti Slovenska je v piatok popoludní aj dostatočný strih vetra na tvorbu…

Zelenskyj čelí vlne kritiky za to, že nevaroval pred vojnou

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Až do tohto týždňa sa zdalo, že Ukrajinci považujú prezidenta Volodymyra Zelenského za bezúhonného národného hrdinu, ktorý zostal v Kyjeve napriek ohrozeniu svojej osobnej bezpečnosti, aby viedol svoju krajinu proti invázii ruských vojsk, píše denník Washington Post Jeho komentáre pre denník The Washington…

Žuravko: NATO spustilo na Ukrajine plán B

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Ženský vojenský personál na Ukrajine sa bude musieť od 1. októbra registrovať na vojenskú službu. Bývalý poslanec Oleksij Žuravko sa vyjadril k nádeji Ukrajiny, že na úkor žien dokáže čeliť Rusku Prišiel rad aj na nežnejšiu polovicu populácie Ukrajiny, ktorá bude vrhnutá do mlynčeka…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Tkáč

Tri zavádzajúce vety kardinála Duku pri rozlúčke s kardinálom Tomkom

0icon

„Po vzniku nového štátu po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podieľal pápežský legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 (už som len čakal kedy takmer na oltár vyzdvihne aj meno tohto ministra, neblaho zapísané do slovenských dejín, totiž Edvarda Beneša!) napísať svojmu…

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Profilová výstava Štefan Kubík: Sochy - Kresby v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava

Autor: TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prezidentka: Je povinnosťou konať tak, aby sa neopakovala dráma z 1968

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko dnes o svojej budúcnosti rozhoduje slobodne a samo. Je možnosťou i povinnosťou konať tak, aby sa viac neopakovala dráma z augusta 1968. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla počas piatkovej pietnej spomienky pri príležitosti 54. výročia okupácie pred Univerzitou Komenského v Bratislave…

Rokovania nepomohli. Visolajský: Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje. Po rokovaní na Úrade vlády SR to skonštatoval šéf lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský "Chcem vyzvať všetkých lekárov v slovenských nemocniciach, aby sa pridali k tlaku na vládu svojou výpoveďou, lebo inú cestu nemáme,"…

Slovenský štvorkajak na 1000 m siedmy, zlato pre Nemcov

0 icon

Mníchov 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sven Hoppe/dpa-Bildfunk, Facebook/Slovenská kanoistika - Sprint Team)   Slovenský štvorkajak v zložení Peter Gelle, Ákos Gacsal, Tomáš Holka, Martin Rybanský obsadil vo finále na 1000 m na ME v Mníchove siedme miesto. Za víťaznou domácou nemeckou loďou v zostave Tobias Schultz, Tom Liebscher, Martin Hiller, Frank…

Gazprom na niekoľko dni úplne zastaví dodávky cez plynovod Nord Stream 1. Toto je dôvod

0 icon

Moskva 19. augusta 2022 (HSP/Foto:Sputnik-Ilya Pitalev)   Ruský koncern Gazprom ohlásil úplnú trojdňovú odstávku plynovodu Nord Stream 1. Začať by sa mala 31. augusta a trvať by mala do 2. septembra. Informuje Reuters Ruský koncern Gazprom ohlásil úplnú trojdňovú odstávku plynovodu Nord Stream 1. Začať by sa mala 31. augusta…

Galtier označil spor medzi Mbappem a Neymarom len za “sprievodný jav”

0 icon

Paríž 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko, TASR/AP-Francois Mori)   Tréner Christophe Galtier odmieta, že spor medzi Kylianom Mbappem a Neymarom vo francúzskom futbalovom klube Paríž St. Germain by bol vážnejšieho charakteru. Nezhody medzi hviezdnymi útočníkmi po minulotýždňovom ligovom zápase proti Montpellieru (5:2) považuje iba za "sprievodný jav", hoci v pondelok…

Fico: Sadizmus! To je asi najvýstižnejšie slovo na konci tohto týždňa

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Predseda strany Smer-SD Robert Fico vo videu na sociálnej sieti zhrnul najdôležitejšie udalosti posledného týždňa. Zdôraznil pri tom, že slovo, ktoré to najlepšie vystihuje, je "sadizmus" Ako prvé Fico poukázal na pojednávanie Moniky Jankovskej. V tomto prípade sa predsedovi Smer nepáči prístup Denníka N,…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Putin a Macron žiadajú inšpekciu v Záporožskej elektrárni

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko, Telegram, Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:25 - Situácia na Ukrajine a na Donbase do tejto hodiny, z ruskej strany:…

Počasie začal ovplyvňovať zvlnený studený front

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)   Počasie na Slovensku začal ovplyvňovať zvlnený studený front. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti Na západe a v tatranskej oblasti sa vyskytujú prehánky a búrky. "V tejto časti Slovenska je v piatok popoludní aj dostatočný strih vetra na tvorbu…

Zelenskyj čelí vlne kritiky za to, že nevaroval pred vojnou

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Až do tohto týždňa sa zdalo, že Ukrajinci považujú prezidenta Volodymyra Zelenského za bezúhonného národného hrdinu, ktorý zostal v Kyjeve napriek ohrozeniu svojej osobnej bezpečnosti, aby viedol svoju krajinu proti invázii ruských vojsk, píše denník Washington Post Jeho komentáre pre denník The Washington…

Žuravko: NATO spustilo na Ukrajine plán B

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Ženský vojenský personál na Ukrajine sa bude musieť od 1. októbra registrovať na vojenskú službu. Bývalý poslanec Oleksij Žuravko sa vyjadril k nádeji Ukrajiny, že na úkor žien dokáže čeliť Rusku Prišiel rad aj na nežnejšiu polovicu populácie Ukrajiny, ktorá bude vrhnutá do mlynčeka…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Tri zavádzajúce vety kardinála Duku pri rozlúčke s kardinálom Tomkom

0icon

„Po vzniku nového štátu po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podieľal pápežský legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 (už som len čakal kedy takmer na oltár vyzdvihne aj meno tohto ministra, neblaho zapísané do slovenských dejín, totiž Edvarda Beneša!) napísať svojmu…

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Armádny Magazín

Ukrajinské sily sa pokúsili zaútočiť bezpilotným lietadlom na Krymský most. Video

0 icon

Rusko, 19.august 2022 (AM) –  Poradca šéfa Krymu Oleg Krjučkov večer 18. augusta v telegrame uviedol , že v Kerči zafungoval systém protivzdušnej obrany. Na sociálnych sieťach koluje video niečoho, čo vyzerá ako protilietadlová raketa, video bolo natočené v meste vo štvrtok večer. Kerč sa nachádza na východe polostrova, pár kilometrov od…

Najnovší vojenský plán Kyjeva: Ukrajina podkope zásobovacie línie ruskej armády

0 icon

Ukrajina, 19.august 2022 (AM) – Ukrajinské spravodajské služby majú v úmysle v najbližších mesiacoch zaútočiť na zásobovacie línie ruskej armády – muničné sklady, vojenské základne, železničné trate a energetické siete, ako tento týždeň na Kryme. Michail Podoljak, poradca vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny, o tom prehovoril v rozhovore pr

Aké ohrozenie predstavuje pre ruské sily presun afganského vybavenia na Ukrajinu

0 icon

USA, 19.august 2022 (AM) – Po skutočnom úteku Američanov a ich spojencov z Afganistanu v auguste 2021 priletelo na územie Uzbekistanu a Tadžikistanu značné množstvo lietadiel a vrtuľníkov afganskej armády. Desiatky bojových lietadiel Cessna AC-208B Combat Caravan a Embraer EMB 314 Super Tucano / A-29, prieskumné lietadlá Pilatus PC-1

Myšlienka svetovej hegemónie USA bola ukončená v americkom vnútrozemí

0 icon

USA, 19.august 2022 (AM) – V hlboko provinčnom štáte Wyoming sa odohrala udalosť symbolická pre celú medzinárodnú politiku. Voliči doslova vyhnali z Kongresu Liz Cheneyovú, líderku antitrumpistov, dcéru niekdajšieho všemocného viceprezidenta a pokračovateľky neoconov. Neoconi sú najhoršia vec v politike USA z pohľadu Ruska a sveta.   Stranícky systém v S

August vo vojnových dejinách

0 icon

Slovensko, 19.august 2022 (AM) – Pri tomto mesiaci máme aj výrazné prepojenie vojenských dejín staroveku so súčasnosťou. Dôkazom toho je bitka Kartágincov s Rimanmi pri Cannes z 2. augusta 216 pred naším letopočtom (víťaznú Hanibalovu taktiku dodnes učia na všetkých slušných vojenských školách) a jej využitie americkým generálom Normanom Schwarzkopfom v op

FOTO DŇA

Profilová výstava Štefan Kubík: Sochy - Kresby v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava

Autor: TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali