Mižák o diele „Slovanstvo a svet súčasnosti“, podstate aktuálnych útokov na rodinu i o mládeži, ktorá je inštinktívne národne cítiaca

Slovensko 26. apríla 2017 (HSP/Foto: HSP, TASR – Radovan Stoklasa)

 

Dielo Ľudovíta Štúra „Slovanstvo a svet budúcnosti“ niektorí ešte aj dnes považujú za kontroverzné a tvrdia, že nikdy nebude prijaté vo svojej myšlienkovej celistvosti celou slovenskou spoločnosťou. Členovia Spoločnosti slovenská inteligencia Korene a Stálej konferencie slovenskej inteligencie si to ale nemyslia, a preto ešte v decembri 2015 usporiadali konferenciu s názvom „Slovanstvo a svet súčasnosti“. Príspevky, ktoré na konferencii odzneli, boli vydané v zborníku, ktorého obsah nám ozrejmil člen Krajskej rady Matice slovenskej Jozef Mižák.

Na snímke Jozef Mižák

 

Čo bolo podnetom pre vznik zborníka Slovanstvo a svet súčasnosti?

Podnetom pre vydanie zborníka bola medzinárodná konferencia Spoločnosti slovenská inteligencia  Korene a Stálej konferencie slovenskej inteligencie, ktorá sa konala na konci roka 2015 v Bratislave. Keďže prednášky, ktoré tam odzneli, boli veľmi hodnotné a bola by škoda, aby sa nedostali medzi širšiu verejnosť, preto sa vydal zborník, ktorý je prístupný všetkým ľuďom.

 

Čo podnietilo usporiadanie konferencie?

Dôvodom bol fakt, že Európa sa zmieta v hodnotovej kríze, v ktorej sa siaha na identitu, zvlášť slovanských národov. Tento globalizačný tlak, ktorý preferuje multikulturalizmus voči Slovanom, núti k tomu, aby sme sa bránili. Potvrdil to aj desiaty Slovanský snem v Kyjeve v roku 2010 s účasťou 14 slovanských štátov, na ktorom som mal možnosť zúčastniť sa. Jednoznačne sa tu volalo po užšej spolupráci a nikto z prítomných nepopieral fakt, že my Slovania nie sme odkázaní len každý štát sám na seba. Pretože, keď sa spojíme, sme veľkou polovicou Európy a dokážeme sa ubrániť, aj si navzájom pomôcť. Preto sa volá po zjednotení vzájomnej pomoci slovanských národov. Keďže máme viaceré spoločné problémy, iste by sme boli úspešnejší, keby sme našli spoločnú reč a pomáhali si – práve to bol aj hlavný zámer našej konferencie, ktorú chceme transformovať na stálu konferenciu slovanskej inteligencie, ktorá bude každoročne v inom slovanskom štáte.

 

Kto sa podieľal na jeho tvorbe?

V zborníku dominujú prednášky predstaviteľov a osobností z nášho verejného i národného života, ako aj predstavitelia inteligencie, kultúry, hospodárskej sféry, historici.

Hlavnú zásluhu na publikácii zborníka má Viliam Hornáček, predseda Stálej konferencie slovenskej inteligencie. V zborníka sa nachádzajú príspevky historika Viktora Timuru, Petra Staneka, Pavla Mičianika, Andreja Janca, politológa Romana Michelka, a mnohých ďalších.

 

Aké témy sú obsahom zborníka?

Témy publikované v zborníku boli zaujímavé a hlavne aktuálne, napríklad „Pôvod a začiatky Slovanov, Štúr – tvorca slovanskej politiky“ či „Identita Slovanov“. Medzi ďalšie témy patrila „Magnacharta slovanských národov“, „List účastníkov všeslovanského zjazdu v Prahe“ a mnohé ďalšie.

Pri prednáške historik Timura uviedol, že je všeobecne známe,  že teória sťahovania národov v 4. storočí je výmyslom germánskej politiky. Nemci to aj priznávajú, ale nechcú to zmeniť. Zároveň existujú písomné dôkazy, že Slovania boli na našom území už 5000 rokov pred n. l., DNA hovorí o 20-tisícoch rokov.

Je vedecky dokázané, že v rámci staro európskych civilizácií dlhodobo prosperoval celý rád spoločenstiev,  dnes ich nazývame podľa archeologických kultúr. Z toho obdobia nič také nenájdete nikde inde vo svete, ani v Mezopotámii ani na Strednom východe.  Len západná historiografia to stále nechce vziať na vedomie, aj keď sú jej odborné kruhy s týmito poznatkami dobre oboznámené.  Zaujímavé, že oficiálna historiografia to však zatiaľ nezobrala na vedomie a nie je nám ani nič známe o tom, že by uvažovala vyrovnať sa s pretrvávajúcim falošným obrazom o európskej minulosti.  Zdá sa, že starý model sa viacej hodí aj do súčasných mocenský politických zámerov Európskej únie, ktorá prevzala západoeurópsky princíp života a pokračuje v jeho intenciách. Je to Faustovsky princíp založený na expanzií, výbojoch a parazitovaní na bohatstve porazených a podmanených národov.

Západná civilizácia sa ním riadi od čias Rímskej ríše a očividne sa nezmenil ani v súčasnosti v krokoch a záujmoch EÚ, do ktorých východoeurópske štáty nalákala a pripravila pascu na ich suverenitu.  Podľa toho sa k nám aj správa, ako k porazeným. Pripravila nás o celé národne bohatstvo, určila nerovné podmienky ako napríklad pri stanovení dotácii pre poľnohospodárstvo a napriek sľubom sa nevyrovnávajú tieto dotácie ani v súčasnosti.  To však nie je jediná oblasť, ktorá potvrdzuje tento prístup voči slovanským národom. Aj táto anomália nás núti brániť sa, pretože hoci to Nemci vedecky uznávajú, ale de facto neuznávajú, pretože sa nič nemení.

 

Zborník vyšiel len v slovenčine?

Mnoho články sú preložené do ruštiny, preto je zborník možné využívať aj medzinárodne. Zborník bude v Moskve prezentovať profesor Stanislav Vaclavovič Morozov, ktorý pôsobí v Košiciach a zaoberá slovenskou históriu v rokoch 1935 až 1940.

 

Prečo si tvorcovia zvolili za ústredné práve myšlienky Ľudovíta Štúra?

Hlavným dôvodom bolo, že rok 2015 bol rokom Ľudovíta Štúra, keďže uplynulo 200 rokov od jeho narodenia a zároveň jeho myšlienku slovanstva považujeme za životaschopnú a príťažlivú aj v súčasnom období. Zvlášť jeho myšlienka začína akcelerovať, pretože Západ potiera samostatnosť národných štátov a tým chce vytvoriť určitú hegemóniu.

Portrét Ľudovíta Štúra

Zároveň pre nás nie je príťažlivé, že na Západe sa žije konzumným spôsobom – existuje tu jediný cieľ, ktorým je „zlaté teľa“, povedané v dnešnej rečí biznis a peniaze. A ľudské hodnoty, ako priateľstvo, rodinné a susedské vzťahy, neexistujú.

Slovanstvo je nám teda bližšie. Je aktívnejšie a atraktívnejšie aj preto, že v súčasnosti je jeho idea vplyvom globalizácie a neoliberalizmu potláčaná. Preto vzniká odpor voči západnému štýlu života. Chceme si zachovať svoju tradičnú kultúru, ktorá pomohla mnohým národom prežiť bez svojej štátnosti, vždy pod iným jarmom. Teda vďaka tomu sme prežili, že sme si dokázali zachovať kultúru a vieru. Viera to umocňovala. A toho by sme sa v pude sebazáchovy mali držať i do budúcnosti.

Preto je potrebné o tejto téme diskutovať. Na to slúži aj uvedená konferencia, na ktorej sa diskutovalo aj o otázkach:  Čo môže dať svetu Slovanstvo? Ako vnímať jeho úlohu v medzinárodných vzťahoch a medzinárodných súvislostiach?

 

Ovplyvnili postoje Štúra aj iné slovanské národy?

Dielo Ľudovíta Štúra ovplyvnilo celý slovanský svet. Rusi, ktorí prví vydali jeho dielo v roku 1867, ocenili jeho emancipačný prístup. Zápas Slovanov otvoril oči všetkým. Vydavateľ na adresu Štúra uviedol: „Je potrebné vzdať úctu synovi slovenského národa a byť vďačný národu, že takéhoto syna vychoval, ktorý Rusom otvoril oči, ako sa majú chovať a správať.“ Dokonca Puškin na jeho počesť vytvoril báseň, v ktorej hovorí: „chvála, on otvoril národu oči a vznešený údel Rusom ukázal.“ Vďaka teda musí prejsť zo strany Rusov aj k národu slovenskému, lebo oni si sami neuvedomovali svoju povinnosť.

 

Akej téme sa v zborníku venujete vy?

Téma nesie názov „Podstata súčasných útokov na rodinu“. Spracovali sme ju dvaja, spolu s docentom Dušanom Šlosárom. Jej závažnosť spočíva v tom, že existuje pravidlo, že rodina je základom spoločnosti, základom štátu. Avšak tí, ktorí chcú zmeniť zaužívaný poriadok – neoliberalisti alebo globalisti – musia najprv narušiť a rozložiť rodinu, jej vzťahy. Ako vidíme, to sa v posledných desaťročiach darí.

V spoločnosti začínajú žiť ľudia na základe dohody, rodiny sa zmenšujú, stúpa počet neúplných rodín, rozpadá sa až takmer 60% rodín, samozrejmou vecou je voľná dostupnosť prerušenia tehotenstva, a to všetko nám prináša zníženie počtu obyvateľstva, aj keď sa stále deklaruje, že je potrebné zvýšiť počet obyvateľstva.

Mladí ľudia sa boja založiť si rodinu, majú strach či dokážu vychovať deti. Štát v tomto smere veľa nepomáha, pretože niekedy boli bezúročné pôžičky na výstavbu, prideľovali sa byty, zamestnanie bolo isté – neexistovalo totiž, aby človek bol nezamestnaný. Dnes sa tieto istoty stratili, a preto je tu aj väčší strach založiť si rodinu. Na pevnosť rodín negatívne pôsobí aj strach z chudoby a neistej budúcnosti.

Ďalším negatívnym trendom je, že človek si musí v mladosti vybudovať kariéru. Ženy dnes rodia v neskoršom veku, až vo veku 35 rokov. To už je rizikom, a následne je tých detí menej. U detí dochádza k ťažšiemu začleňovaniu sa do spoločnosti, pretože má starších rodičov a nemá vzor rodičov, ako to robili oni, keď boli mladí. Dieťa ich už vidí začlenených.

Poukázali sme aj na ďalší nepriaznivý jav, a to že v celej Európe klesá počet manželstiev až o 40% a zároveň v posledných rokoch narástol počet nemanželských detí až o 500%.

 

Navrhli ste aj riešenia aktuálnej nepriaznivej situácie?

Za vzor k náprave sme uviedli opatrenia ruskej vlády, ktorá progresívne zvyšuje prídavky do tretieho dieťaťa, existuje možnosť pridelenia bytu, zákaz výpovede rodičom. Ale v únii sa uvedené opatrenia neprijímajú. Globalizácia síce spája národy a kultúry, ale zároveň sa ukazuje jeden zvláštny moment – človek, napriek tomu, že dochádza k určitému spájaniu, zostáva sám, aj so svojou morálkou.

Tradičná rodina bola u Slovanov vždy základom a chceme, aby aj naše národy v tomto smere ďalej pokračovali. Svoju požiadavku sme deklarovali vo výzve vládam, aby pomáhali rodinám a prijali príslušné legislatívne opatrenia.

 

S ktorou ideou Štúra sa stotožňujete najviac?

O jeho politickom testamente sa napísalo veľa, najmä zo strany tých, ktorým nevoňala jeho kritika západného sveta. V jeho spise Slovanstvo a svet budúcnosti západnej spoločnosti venuje kritické slová: „Niet tu pokoja, ani stálosti. Všetko sa rúti vpred. Všetci tu vidia šťastie v záhube. Jedna revolúcia bude nasledovať za druhou a po každej bude horšie, lebo tým duchom je poznačená aj výchova. Jej duch je ochabnutý, vzdal sa prísnosti. Je zmäkčilý, pôžitkársky, konzumný. Tvorivá činnosť sa vytláča zo spoločnosti. Od Západu sme sa naučili veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa oni sami privádzajú k úpadku.“ Preto v porevolučnom nadšení nová moc, ktorá prichádzala k vláde, odsudzovala štúrovské myšlienky a považovala ich za spiatočnícke, nesúhlasila s nimi. Dôvodom nesúhlasu bola skutočnosť, že Štúr odhalil, že sa Západ rúti do priepasti, z ktorej niet východisko. Štúr teda poukázal na to, že Západ nie je pre Slovanstvo vzorom, pretože nás priviedol ku konzumizmu, v ktorom teraz žijeme.

Ďalšou zaujímavou myšlienkou je jeho vysvetlenie, prečo sa obetovali: „Dali sme sa do služieb ducha, a preto cesta naša životom bude tŕnistá.“  Aj z vďaky tomu, že svoj osobný pôžitok, oddych, rodinné šťastie obetovali pre spoločnosť máme určitú povinnosť  pokračovať v ich intenciách.

 

Nebojíte sa toho, že postoje uvedené v zborníku budú označené za spiatočnícke, rovnako ako tomu bolo v prípade diela Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti?

Boli takéto označenia, a aj budú. Veď na to tu platí Západ svoju piatu kolónu, tzv. Sorosove deti, ktorí majú strach zo spájania sa Slovanov. Veď aj ponovembrový minister školstva Ladislav Kováč obdivoval Košuta ako revolucionára a odporúčal, aby Slovensko vychádzalo z histórie Uhorska, a nie zo svojej vlastnej. Takže už v tej dobe porevolučnej, kedy sme ešte o Slovanstve nehovorili, sa už našiel takýto kritik. Keď je niekto obdivovateľom cudzej mocnosti a pracuje v slovenských orgánoch ako minister, už to je na uváženie, kto ho tam dostal.

Už pred piatimi rokmi nás na Všeslovanskom zjazde upozorňovali, že budú vznikať falošné slovanské spolky, ktoré budú zakladané z nadácií tretieho sektora preto, aby nás rozdelili. Kým doteraz v slovanskom svete každý štát mal jednu organizáciu slovanskej vzájomnosti, teraz už sú tri, štyri. A tak nevieme, ktorá je odkiaľ platená. Ale také pôvodné, ktoré boli od vojny, tie fungujú, vydávajú svoje časopisy a stretávajú sa, ale napríklad Kyjev nám už odpadol, lebo tam už bola myšlienka Slovanstva potlačená.

Ale my musíme chrániť svoj národ. Preto na Slovensku vyvíja svoju činnosť aj iná inteligencia, ako tá, ktorú predstavoval Kováč, čiže tá, ktorá je národne orientovaná a tá ma svoju povinnosť spolu s Maticou a ďalšími organizáciami chrániť predovšetkým národné záujmy, nie internacionálne. My budeme radi spolupracovať aj s úniou, ale nie na úkor nášho štátu.

 

Čo si myslíte, ako je v súčasnosti na Slovensku vnímaná idea slovanstva?

Idea je vplyvom doterajších globalizačných snách vnímaná ako nepriateľská. Nie je jej venovaná pozornosť a publicita.

Na Všeslovanskom zjazde som si uvedomil, že máme veľkú rodinu, ktorú si uvedomujú aj mladí ľudia. Krv nie je voda a naša krv je slovanská. Bližšie máme k okolitým Slovanom, preto Štúr ovládal všetky slovanské jazyky. Preto budeme pokračovať v každoročnom stretávaní sa inteligencie všetkých slovanských národov. Počas zjazdu zaznela aj požiadavka poľského profesora Tajkovského z krakovskej univerzity, ktorý pod heslom „Mať Slavia, večne živá“ žiadal založiť ekonomické spoločenstvo slovanských národov, ktoré by bolo silnejšie a otvorenejšie ako byrokratická Európska únia. K uvedenej myšlienke sa prihlásili všetci zúčastnení, ale vlády daných štátov sa k nej prihlásiť nemôžu, pretože to nie sú vlády národne, ale vlády, ktoré slúžia iným záujmom.

 

Je podľa vás dnešná mládež národne cítiaca?

Záleží to od prejavu. Keď sme my boli mladí, spievali sme „Slováci, ešte naša slovenská reč žije“. Dnešná mládež už takéto piesne nespieva, ale že je národne uvedomelá, že má strach o svoju vlasť a bude z nej musieť utekať v prípade krízy, to je pravda. Každý chce zostať doma, v tom „hniezdočku, kde sa vyliahol“.

Dnešná mládež vidí, že nás západný partner vykúpil – zbavil nás majetku, fabrík, chce našu pôdu, kultúrne bohatstvo a iné. Na jednej z našich konferencií vystúpil pán profesor Kráľ a povedal: prvýkrát v živote sa v prieskume verejnej mienky stalo, že väčšia polovica nášho národa neverí novinám. Západné štáty to už pocítili skôr. Väčšina nášho národa teda prišla na to, že ho klamú, ovplyvňujú.

Ešte za Rakúsko-Uhorska, ak niekto hovoril rečou svojho národa, dostal prezývku „panslav“, ktorý bol prenasledovaný ako „škodná“. A táto doba sa začína opakovať aj teraz, pretože ak hovoríme o slovanskej vzájomnosti, tak to pôsobí, ako keby to niekomu škodilo. Možno, že to naozaj niekomu škodí, ale nám nie. Nášmu národu to neškodí. Ak si Slovania sami pomôžu, tak budú nepremožiteľní. Veď vo všetkých štátoch je takmer pol miliardy Slovanov. Tí, ktorí sa spájali prežili. Ale západní Slovania – polabskí – v častiach Nemecka alebo Rakúska, tí už neexistujú.

Ďalším príkladom sú Slovania v Maďarsku. Slovákom je už minimum – bolo ich takmer 100 tisíc, dnes je to len 10 tisíc. Národ, ktorý sa hrá na demokratov nedáva národnú slobodu tým menšinám, ktoré tam sú. U nás majú menšiny možno väčšie právo, ako štátotvorný národ. My sa otvárame celému svetu, ale nevracia sa nám to.

Naša mládež teda je inštinktívne národne cítiaca. Vníma potrebu Slovanstva, aj keď prejavy nie sú také, ako by sme možno čakali. Príkladom je aj relácia „Zem spieva“. Pozerá to každý Slovák, či mladý, alebo starý a sú až prekvapení, že sme našimi piesňami, tancom či rozprávkami až veľmocou vo svete. Aj náš kolorit, naše ľudové maľby, sú na prvom mieste. Naša kultúra je v národe vrodená. Naše ľudové kroje a chalúpky sú umeleckým skvostom, ktorý iné národy nedokážu vytvoriť.  Preto som presvedčený, že v nás ostalo dedičstvo kresťanskej cyrilo-metodskej kultúry.

 

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Deep Purple vydajú album Whoosh!

Los Angeles 27. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP/Invision-Greg Allen)   Britská kapela Deep Purple vydá 12. júna album Whoosh!. Novinka bude obsahovať 13 skladieb. O produkciu 21. štúdiovky formácie sa postaral 70-ročný Bob Ezrin, ktorý sa už podpísal pod produkciu predchádzajúcich dvoch albumov skupiny a spolupracovali s ním napríklad aj Kiss, Alice…

Paul von Hindenburg už nebude čestným občanom Berlína

Berlín 27. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Samospráva nemeckej metropoly Berlín odobrala vo štvrtok titul čestného občana niekdajšiemu ríšskemu prezidentovi Paulovi von Hindenburgovi vzhľadom na úlohu, ktorú zohrával v čase nástupu nacistického diktátora Adolfa Hitlera k moci. Informovali o tom agentúry DPA a AP Berlínska krajinská vláda vyškrtla tohto pruského aristokrata…

Huawei chce postaviť svoj prvý závod mimo Číny vo Francúzsku

Paríž 27. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andy Wong)   Čínsky koncern Huawei chce postaviť svoj prvý závod mimo Číny vo Francúzsku. Vyrábať v ňom bude techniku pre siete novej generácie (5G) pre európsky trh, ako uviedol predseda správnej rady koncernu Liang Chua vo štvrtok v Paríži Vysoko automatizovaný závod na začiatku zamestná…

Počet obetí koronavírusu v Taliansku stúpol na 17; nakazených je 650 osôb

Rím 27. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Chinatopix)   Talianske úrady vo štvrtok oznámili päť nových úmrtí na nákazu koronavírusom, čím sa celkový počet obetí v krajine zvýšil na 17 a nakazených je 650 osôb. Informoval o tom webový portál The Local s odvolaním sa na taliansky úrad civilnej ochrany Úrad civilnej ochrany…

Neďaleko Eiffelovej veže zabil strom vodiča

Paríž 27. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Christophe Ena)   V Paríži spadol neďaleko Eiffelovej veže strom na auto a zabil vodiča, ktorý bol jedinou osobou vo vozidle. Informoval o tom hovorca tamojších hasičov Florian Lointier s tým, že muža vyhlásili za mŕtveho krátko po príchode zdravotníkov Polícia uzavrela časť mesta v okolí…

České aerolínie v súvislosti s vírusom pozastavili priamu linku do Južnej Kórey

Praha 27. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   České aerolínie (ČSA) vo štvrtok z dôvodu šírenia nového typu koronavírusu pozastavili priame letecké spojenie medzi Prahou a juhokórejským hlavným mestom Soul. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na spoločnosť Smartwings "Po dôkladnom vyhodnotení situácie budú od dnešného dňa…

Rusi pozvali Francúzov na pochod Červeným námestím

Moskva 27. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Rusko pozvalo vo štvrtok francúzskych vojakov, aby sa zúčastnili na vojenskej prehliadke na Červenom námestí pri príležitosti 75. výročia konca druhej svetovej vojny. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany Pozvánka, aby francúzski vojaci pochodovali cez Červené námestie…

Domingo tvrdí, že jeho vyhlásenie k ženám bolo nesprávne interpretované

Madrid 27. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Španielsky operný spevák Plácido Domingo, čeliaci už niekoľko mesiacov obvineniam zo sexuálneho obťažovania žien, vo štvrtok revidoval svoje vyhlásenie z utorka, v ktorom prebral plnú zodpovednosť za svoje konanie a dotyčným ženám sa ospravedlnil za spôsobenú bolesť Toto Domingovo vyhlásenie malo za následok,…

Fidesz vyzval EÚ, aby prispela na ochranu schengenských hraníc

Budapešť 27. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:888.hu Twitter)   Na uznanie maďarskej snahy o ochranu schengenských hraníc a na finančnú podporu tejto snahy vyzval vo štvrtok v juhomaďarskej prihraničnej obci Röszke poslanec Európskeho parlamentu (EP) za vládnu stranu Fidesz Balázs Hidvéghi "Je čas, aby Brusel uznal Maďarsku snahy, ktoré vyvíja v záujme…

Izrael schválil výstavbu takmer 1800 nových bytov na okupovanom Západnom brehu

Jeruzalem 27. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Atef Safadi)   Izrael schválil vo štvrtok výstavbu takmer 1800 nových bytových jednotiek na okupovanom Západnom brehu. Oznámil to izraelský minister obrany Naftali Bennett, a to štyri dni pred parlamentnými voľbami v židovskom štáte, poznamenala agentúra AFP Plánovacia komisia "schválila výstavbu 1800 bytových jednotiek podľa návrhu…

Vo výzve, ktorá by mala pomôcť prepojiť vzdelávanie s praxou, ministerstvo eviduje žiadosti v hodnote vyše 19 milióna eur

Bratislava 27. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Ministerstvo školstva eviduje vo svojej výzve na prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou vyše 90 žiadostí v hodnote vyše 19,1 milióna eur Výzva bola vyhlásená koncom augusta 2019. Školy, na ktorých budú projekty uskutočnené, môžu tak podporiť svojich žiakov cez mimoškolskú činnosť alebo rozšírením…

Obyvateľov obce Mitholz chcú na desať rokov vysťahovať

Mitholz  27. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SZ Top-News Twitter)   Približne 800 obyvateľov švajčiarskej obce Mitholz a jej okolia budú musieť pravdepodobne presídliť na iné miesto, pričom vrátiť sa budú môcť možno až po desiatich rokoch Dôvodom je obrovský sklad výbušnín z čias 2. svetovej vojny, ktorý sa nachádza pod skalami neďaleko…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ohrozuje Slovensko štátny prevrat viac ako koronavírus?

Sudca Klemanič, odsúdil troch ľudí, hoci mal v spise jednoznačné dôkazy o tom, že nespáchali trestný skutok. Pravosť správ SIS, ktoré boli sudcovi Klemaničovi doručené potvrdili príslušníci SIS, ktorí boli vo veci pred niekoľkými dňami vypočutí, príslušníci nasadení v roku 2000 na kauzu Markíza. Dôvody: podplatený celý senát ŠTS, prokurátor…

Kiskov „transatlantický problém“.

Človek by nechcel byť v koži Andreja Kisku. Posledná predvolebná debata v RTVS nám ukázala jeho veľké zúfalstvo, bol viac vyplašený ako z koncesionárskych príspevkov povinne platení, miestami vyhúkaní moderátori. Mimochodom, kde boli predstavitelia ostatných politických strán – Harabin, Bugár atď.? Zrejme sa vyberalo spravodlivo - podľa „preferencií“, no to je na inú…

Chobotnica extrémistickej protištátnosti, v prepojení s koronovírusom neslobody vyjadrovania, už ovládli štát.

Zahraničné korporácie, mimovládky-protištátky, spolu s korupčne používanými eurofondmi musia mať zúfalý záujem o to, aby na Slovensku  extrémisticky protištátna vláda. Proces ovládnutia Slovenska len v mediálnych reklamách dotujú v odhadovanej sume najmenej 180 miliónov eur. Toto je reálny koronavírus, ktorý infikoval slobodu slova v našej vlasti. Pôsobí tu veľmi dlho. Písal som o tom. V skutočnosti…

Boj proti šíreniu propagandy a triedny boj bohatých proti chudobným.

Časť VIII. Tvorcom reformného zámeru „Systematická podpora v boji proti extrémizmu a šíreniu propagandy“  nepostačujú doterajšie aktivity a preto potrebujú ďalej „tlačiť na pílu“ a posunúť politiku boja proti extrémizmu a šíreniu propagandy na vrchol politických aktivít. Pozrime sa, čo bolo doteraz vykonané. Tak napríklad:

Islám podľa Matoviča a kresťanstvo na spôsob Kotlebu

Koluje video Igora Matoviča, kde hovorí, že nie on, ale islám uznáva Krista ako proroka a kresťanstvo akoby svoju podmnožinu. Myslí, že len zopár extrémistov Korán prekrúca, ináč je to mierumilovné náboženstvo (asi ako hovorí o niekoľkých extrémistoch v ĽSNS, no odmieta nazývať voličov ĽSNS neonacistami). Kotlebovskí voliči vidia islám…

Prečo sa bojíme my Slováci aj vlastného tieňa?

Bojíme sa v roku 2020 v Slovenskej republike s 5 a pol miliónom občanov minulosti až natoľko, že strpíme situáciu, v ktorej si vo vlastnej republike necháme vyvážať ročne 67 miliárd Eur vo forme exportu výrobkov a služieb vyprodukovaných na Slovensku ?A (zatiaľ) prevažne slovenskou pracovnou silou a to iba za výplatu miezd, daní a odvodov tejto pracovnej…

TopDesat

Skupina ICONITO si uctila Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú

0

Skupina ICONITO prichádza so skladbou na počesť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kapela považuje tému vraždy Jána a Martiny za celospoločenskú občiansku záležitosť, na ktorú by sa nemalo zabudnúť. Do skladby si kapela pozvala významného slovenského herca Dušana Jamricha. K piesni vznikol aj emotívny klip, kde si Jána a Martinu zahrali Peter Martinček…

TOP10: Fakty o ocenení Oscar, ktoré vie len málokto

0

Akadémia filmových umení a vied už vyše 90 rokov oceňuje vynikajúce výkony na veľkej obrazovke. Kde má ale Oscar začiatok? Má nejakú hodnotu (okrem tej duševnej)? V priebehu desaťročí sa Oscar ocitol nielen v rukách vynikajúcich hercov, ale aj režisérov či skladateľov a iných profesionálov, ktorí sa na filme tiež…

Bizarnosti zachytené na fotografiách zažiješ maximálne raz za život

0

Na bizarnosti môžeme natrafiť kedykoľvek a takmer kdekoľvek. Aj to je jedna z krásnych vecí, ktorá zdobí našu planétu. Nikdy nás neprestane prekvapovať, pretože si pre nás vždy pripraví niečo nové. Či už je to netradične tvarované ovocie a zelenina, alebo porušovanie gravitačného zákona, stále sa nájdu veci, ktoré nás…

Chytľan obrovitý: Patria tieto tvory len do ríše povestí?

0

Námorníci a rybári si už po stáročia rozprávajú báje a príbehy o strašidelných obrovitých hlavonožcoch. Taktiež literatúra oplýva mnohými príkladmi ich románového a poviedkového stvárnenia, z ktorých najznámejšie sú zrejme romány Dvadsať tisíc míľ pod morom od Julesa Verna a Moby Dick od Hermana Melvilla. Patria tieto tvory morských hĺbin len do ríše povestí a dobrodružnej literatúry?…

Ženy, ktoré zmenili vedecký svet, no nehovorí sa o nich I. časť

0

Skoro všetci sme počuli o tak známych menách, ako sú Marie Curie, Rosalinda Franklin alebo Ada Lovelace. V histórii existujú ale aj iné ženy, ktoré si zaslúžia tvoju pozornosť. Dejiny sa občas zdajú byť dlhým zoznamom fúzatých starých mužov. Existujú ale aj ženy, ktoré zmenili chápanie sveta okolo nás v…

Tieto veci robíš často a môžu byť nebezpečné!

0

Ľudia majú  zmysel, ktorý im pomáha predpokladať, kedy sú v nebezpečenstve. Nie je však možné predpovedať všetky situácie, najmä ak ide o veci, ktoré robíme každý deň a myslíme si, že sú neškodné... No zdanie môže klamať. Pitie z plastových fliaš

Vo svete IT

Elektrická kolobežka KUGOO KIRIN S1 – kompaktné rozmery, dojazd až 25 km a nosnosť 100 kg za naozaj super cenu

0

Ak aktuálne rozmýšľaš nad kúpou dostupnej elektrickej kolobežky, určite neprehliadni túto akciu! Zahraničný e-shop Geekbuying.com totižto prichádza s neodolateľnou akciou na elektrickú kolobežku KUGOO KIRIN S1, ktorá je nie len dostupná za historicky najnižšiu cenu, ale zároveň ku nej dostaneš kopec užitočných darčekov úplne zadarmo. Samozrejmosťou je aj bezplatná doprava…

7 nových aplikácií pre Android, ktoré by ste mali skúsiť

0

Dlhšiu dobu sme Vám nepriniesli prehľad nových šikovných aplikácií, ktoré stoja za vyskúšanie. Dovoľte nám túto absenciu teraz napraviť. V dnešnom výbere sme si pre Vás pripravili 7 aplikácií, ktoré nie len vyčnievajú nad ostatnými, ale zároveň aj ponúkajú šikovné a zaujímavé funkcie. Doublicat: Face Swap AI-tool Prvá aplikácia je…

Apollo 16: Pozrite si zábery z jazdy lunárneho vozidla po Mesiaci v 4K kvalite

0

Apollo 16 bola v poradí 5. misia americkej NASA, ktorej cieľom bolo pristáť na povrchu Mesiaca spolu s ľudskou posádkou a preskúmať ho (ide posledný let v 20. storočí, kedy sme vstúpili na povrch Mesiaca).  Hlavnou úlohou tohto letu bolo preskúmať lunárny povrch v oblasti nazývanej Descartes a priniesť späť…

Na obzore je nový a silnejší Cerberus. Ide o bankový trojan, ktorý zvládne obísť aj dvojstupňovú autentifikáciu

0

Dvojstupňová autentifikácia (2FA) je v súčasnosti pravdepodobne jedným z najlepších riešení, ako si chrániť svoje dáta v jednotlivých službách. Za týmto účelom je často využívaná služba Google Authenticator. Nový a silnejší „Cerberus“ Najnovšie správy, na ktoré poukazuje portál androidauthority.com mnohých určite nepotešia. Dôvodom je najnovší malware, na ktorý narazili analytici…

Xiaomi prezrádza počet doteraz predaných zariadení Mi 10 Pro. Slušné číslo, čo poviete?

0

Generálny riaditeľ spoločnosti Xiaomi Lei Jun prostredníctvom sociálnej siete Weibo prezradil počet predaných zariadení Mi 10 Pro. Ide o aktuálne najvybavenejší a najvýkonnejší smartfón  z kuchyne čínskeho výrobcu, ktorý bol predstavený približne 2 týždne dozadu. Okrem toho, ide zároveň aj o vôbec najdrahší smartfón od Xiaomi s výnimkou zariadenia Mi…

Vedci pracujú na technológii, ktorá by pomohla samoriadiacim autám aj v ťažkom počasí

0

Inštitút technológií v Massachusetts (pozn. redakcie: MIT) pracuje na technológii, ktorá by umožnila samo riadiacim sa autám orientovať sa aj pri nulovej viditeľnosti na ceste. Hlavnou myšlienkou je, aby vozidlá vedeli, kde sa momentálne nachádzajú v prípade, že sneh zakryje dopravné značenia. Súčasná generácia samoriadiacich sa áut je odkázaná na…

TopSpeed

Škoda ukázala prvé oficiálne fotky modelu Škoda Octavia RS 2020

2

Krátko pred svetovou premiérou na blížiacom sa ženevskom autosalóne posiela automobilka Škoda Auto do sveta prvé oficiálne fotografie modelu Škoda Octavia RS 2020. Odhaľuje na nich prednú časť auta a jeho detaily z celej karosérie, ktoré len potvrdzujú, že takmer nezamaskované autá jazdiace v okolí fabriky sú skutočne sériové Octavie RS.…

VW Golf GTI, GTE a GTD odhalili pred premiérou v Ženeve

1

Volkswagen Golf si od roku 1974, kedy debutoval, prešiel nesmierne dlhou cestou. V októbri 2019 predstavili už v poradí ôsmu generáciu tohto hatchbacku. Pravých nadšencov  motorizmu však vždy najviac zaujíma ostrá verzia GTI. Z niekdajšieho kráľa hothatchov sa ale postupom času stal „vodonosič“ pre autá ako Civic Type R či…

Najlacnejšie auto na trhu? Dacia Logan za 6590 eur. Čo ponúka?

27

Mať v ponuke Najlacnejšie auto na slovenskom trhu nie je z marketingového hľadiska vôbec zlá vec. Priťahuje to pozornosť a aj keď si také niečo nakoniec skoro nikto nekúpi, minimálne vstupná cena vyráža dych. Najlacnejšiu trojvalcovú Daciu Logan 1.0 SCe Access dnes viete kúpiť za 6590 eur aj s DPH, čo vyvoláva podozrenie,…

AAA Auto naberá desiatky ľudí, aby tento rok predali 90 000 áut

3

Sieť autocentier AAA Auto v súčasnosti hľadá zamestnancov až na 170 pracovných pozícií. Do konca roka 2020 sa chystá prijať približne 200 nových zamestnancov. Zvyšovanie počtu pracovných síl súvisí s tohtoročným cieľom spoločnosti predať viac než 90 000 automobilov v štyroch krajinách. Ide o Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko.

Práve testujeme Honda Civic sedan 1.5 VTEC Turbo. Čo vás zaujíma?

3

V dobách rastúcich predajov SUV a crossoverov stoja klasické sedany nižšej strednej triedy na okraji záujmu zákazníkov. A je to škoda. Práve testovaná Honda Civic sedan ukazuje, akým skvelým autom dokáže sedan byť. Jeho priame porovnanie s nedávno testovanou Hondou CR-V 1.5 VTEC Turbo v plnej nahote odhaľuje, o koľko…

Clio R.S. nebude. Ostáva hybridný pohon E-TECH v Cliu R.S. Line

5

Dnešná doba športovým autám rozhodne nepraje. Aj keď máme technológiu na to vyrábať tie najlepšie športiaky, aké kedy boli, kvôli rôznym reguláciám ich skôr strácame. To platí aj pre plnokrvný Renault Clio R.S., ktorý po troch generáciách pravdepodobne končí. Bude nahradený čisto elektrickým ZOE R.S. Renault pre Clio pripravil novinku menom E-Tech,…

KAMzaKRÁSOU

TEST: Rozjasňujúca lícenka Naj Oleari Space Attraction Blush

5

Jar už pomaly ale isto klope na dvere. Slnečných dní máme čoraz viac a ortuť v teplomeroch stúpa tiež. To znamená, že je na čase k tomu prispôsobovať šatník i mejkap taštičku, do ktorej by sa malo postupne infiltrovať čoraz viac žiarivých a jasných farieb. A tak sme sa rozhodli…

Aká je situácia s koronavírusom na Slovensku? WHO stále varuje pred optimizmom

0

COVID-19 predstavuje nové ochorenie, ktoré sužuje celý svet! Aká je situácia s koronavírusom na Slovensku? Ako sa prejavuje a ako sa diagnostikuje?

Bezdetné celebrity, ktoré po deťoch vôbec netúžia: Ťažko tomu uveriť!

0

Bezdetné celebrity, ktoré sa rozhodli nemať deti len preto, aby sa mohli venovať svojmu celoživotnému poslaniu - herectvu. Ktoré to sú? Ktoré sa vzdali rodiny?

Separačná úzkosť u detí: Čo robiť, keď nemôžeš odísť ani na WC bez plaču dieťaťa?

1

Niektoré deti sa nedokážu zmieriť s tým, keď zistia, že rodičia nie sú nablízku, a začnú vyvádzať. Separačná úzkosť si od nás vyžaduje správny prístup.

Video Dula Lucia Vančo: Čo je pôrod? Čo by o ňom mala žena vedieť?

0

Čo je pôrod? Čo toto slovo naozaj znamená a ktoré informácie sú od reality viac či menej vzdialené? V novom videu sa budeme rozprávať o tom, čo je pôrod.

Yacon - je to TOP zdravá náhrada cukru? Odhaľ pravdu!

2

Yacon, u nás tiež jakon, je trváca rastlina z čeľade astrovité s latinským názvom Smallanthus sonchifolius, ktorá dorastá do výšky okolo dvoch metrov. Jej domovinou je Južná Amerika, kde sa i dnes hojne vyskytuje. Rastie najmä v teplejších oblastiach pohoria Andy, ktoré sa tiahne pozdĺž západnej stravy Južnej Ameriky. Nájsť je ju…

Svetlo sveta

Začalo sa pôstne obdobie, forma pokánia pred slávením Veľkej noci

0

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadá na stredu 26. februára. V tento…

Matovič namiesto KDH odporučil voliť SAS, Kuffa sa ohradil voči Dankovi

0

Igor Matovič v poslednej televíznej debate Alojzovi Hlinovi z KDH neuľahčil situáciu pred sobotňajšími voľbami. KDH, ktoré podľa najnovšieho prieskumu, ktorý koloval včera internetom už sa dostalo mimo brány parlamentu, nie je pre Matoviča alternatívou pre ľudí, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nezvažujú voliť stranu OĽANO. Matovič na otázku akú stranu…

Slovensko vypovedalo ratifikáciu Istanbulského dohovoru právne korektným spôsobom

0

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) dnes odmietli Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, ktorý je známy aj ako Istanbulský dohovor. Hlasovalo proti nemu 96 zo 113 prítomných členov zákonodarného orgánu. Poslanci podľa ústavných právnikov pri tomto treťom hlasovaní odmietli Istanbulský…

Trnavský arcibiskup Ján Orosch napísal posolstvo k Pôstnemu obdobiu 2020

0

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch napísal posolstvo k nadchádzajúcemu Pôstnemu obdobiu 2020. Prinášame vám ho v plnom znení.Drahí bratia a sestry, sv. Pavol apoštol píše vo svojom Druhom liste Timotejovi: „Ty si však nasledoval mo­je učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia, ktoré má stihli v Antiochii, Ikóniu a…

Ako sa cez utrpenie stal Východný Timor najkatolíckejšou krajinou na svete

0

Pápež František počas tohtoročnej cesty do Indonézie plánuje navštíviť aj krajinu, ktorá sa oficiálne nazýva Timor Leste. V Európe túto krajinu poznáme skôr pod označením Východný Timor, pretože sa do správ dostávala predovšetkým kvôli brutálnemu vojenskému konfliktu s Indonéziou. Dnes táto krajina s populáciou 1,4 milióna obyvateľov a s 98%…

Biskupi riešili korupciu, vraždenie detí nespomenuli

0

Pred budúcotýždňovými voľbami sa opäť slovenskí biskupi prihovorili veriacim na Slovensku. V príhovore sa snažili zdôrazniť prvky, ktoré by veriaci mali zohľadňovať pri svojom rozhodovaní sa bez toho, že by menovali konkrétnu politickú stranu. Biskupi hovoria o potrebe rozhodovať sa v duchu evanjelia a zo všetkých problémov spoločnosti menovite zdôraznili…

Armádny Magazín

Niekoľko podzemných poschodí: v Idlibe bolo nájdené tajné chemické laboratórium militantov. Video

0

Sýria, 27. februára 2020 (AM) - Bunker má elektrinu, lekárske centrum a sklad so zbraňami tureckej a americkej výroby.   Sýrske jednotky objavili tajné chemické laboratórium, militantný výcvikový tábor a viacposchodový podzemný bunker umiestnený pod malým súkromným domom. Počas oslobodenia osád Tell Ma

Video: Konvoj desiatok raketových komplexov Jars mieri k Moskve. Za akým účelom?

0

Rusko, 27. februára 2020 ( Sputnik ) - Ministerstvo obrany Ruskej Federácie odhalilo zábery konvoja mobilných raketových komplexov strategického určenia Jars, ktorý sa presúva z ruskej Ivanovskej oblasti do Moskovskej oblasti. Technika sa 9. mája zúčastní víť

Boeing 737 MAX má ďalší bezpečnostný problém

0

USA, 27. februára 2020 ( Sputnik) - Americká spoločnosť Boeing sa počas zdĺhavého postupu recertifikácie lietadiel radu 737 MAX opäť stretáva s problémom. Americký Federálny letecký úrad (FAA) 

Ruská armáda dostala prvý protilietadlový raketový komplet S-350 Víťaz

0

Rusko, 27. februára 2020 ( Sputnik ) - Prvý protilietadlový raketový komplet S-350 Víťaz bol zaradený medzi jednotky Vzdušno-kozmických síl Ruskej federácie. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Systém už dorazil do výcvikového strediska protilietadlových raketových síl v Gatčine, kde prebiehal tréning detekcie a

Čínska armáda si objednala 1,4 milióna nepriestrelných oblekov - ako prípravu na konflikt s Taiwanom a USA

0

Čína, 26. februára 2020 ( AM)  - Čínska ľudová oslobodzovacia armáda sa snaží zvýšiť svoju bojovú pripravenosť na pozadí možného vojenského konfliktu s taiwanskými separatistami a Spojenými štátmi, ktoré ich podporujú. V súlade s týmto úsilím by sa malo uskutočňovať hromadné nakupovanie neprestrelných doplnkov pre vojakov.   Čínska

Video. Sýrska armáda zostrelila tureckú pýchu medzi bezpilotnými lietadlami nad Idlibom v Sýrii

0

Sýria, 26. februára 2020 (AM)  - Včera popoludní sýrsko - ruská protilietadlová obrana zostrelila turecké bezpilotné lietadlo typu ANKA-S. Tento dron bol považovaný za jeden zo "šperkov" v leteckom priemysle Turecka.  

Tvoja Svadba

Kvetinové korunky na každé ročné obdobie: Ktorú si vyberieš?

1

Kvetinové korunky sú obrovským hitom nielen tohto roka. Viete ale, ako si správne vybrať takú, ktorá by sa hodila do vašej svadobnej tematiky?

História svadobnej kytice a jej význam: Prečo je oknom do duše?

2

V deň D ich nevesty držia v rukách, ale prečo? Čoho je svadobná kytica symbolom? História svadobnej kytice vám prezradí s čím sa spája!

Originálna pozvánka pre svedka: Ako ho požiadať o milú povinnosť?

3

Nastal ten čas a vy premýšľate, ako niekoho poprosiť, aby sa stal vašim svedkom alebo družičkou. Originálna pozvánka pre svedka vám s tým pomôže. Inšpirujte sa

Čo so svadobnou výzdobou po svadbe: Recykluj a využi ju aj po nej!

3

Už je po veselici a čo teraz? Čo so svadobnou výzdobou po svadbe, ktorá vám ostala a ktorá zožala veľký úspech? Určite ju nevyhadzujte, ale recyklujte!

Svadobné tenisky pre nevestu, ženícha aj hostí: Vsadíš na pohodlnosť?

5

Svadobné tenisky pre nevestu, ženíchov, ale aj svadobných hostí sú skvelým riešením, ako neprísť o nohy počas svadobného dňa. Budete ich mať aj vy?

Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

6

Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

Tvoje Zdravie

Prečo potrebujeme bielkoviny? Zistite o nich všetko dôležité!

0

Ako prvé si môžeme povedať, čo to vlastne bielkoviny sú. Z chemického hľadiska ide i o vysokomolekulárnu prírodnú látku, ktorá je zložená z jednotlivých aminokyselín. Tie sa najskôr peptidovou väzbou spájajú do takzvaných peptidov. Ide o kratšie reťazce, ktoré môžu pozostávať z dvoch aj viac ako sto aminokyselín. Aminokyseliny, ako základné…

Prekvapujúce účinky podbeľa: Prečo naň nedá dopustiť ľudová medicína?

0

Podbeľ liečivý patrí medzi prvé liečivé bylinky, ktoré je možné už počas skorej jari zbierať. Zvyčajne od začiatku marca do apríla sa zbierajú na liečebné účely pekné zlatožlté kvety. Na zber je vhodné sa vybrať za slnečného počasia, kedy sú kvety otvorené. Následne je ich potrebné vysušiť pri teplote do…

Ako si vybrať dezodorant a aké druhy existujú? Zistite o nich všetko!

0

Je ich toľko, že si človek ani nedokáže vybrať ten, ktorý by bol najlepší. Ako si vybrať dezodorant, ktorý by spĺňal svoj účel a mal by navyše aj peknú vôňu?

Ktoré izbové rastliny čistia vzduch? Tieto sú ako prírodné čističky!

0

Ktoré izbové rastliny čistia vzduch, zbavujú miestnosť toxínov a ovzdušie i zvlhčia? Máme pre vás hneď niekoľko tipov na to, ktoré rastliny si zaobstarať!

TOP dôvody, prečo jesť kešu orechy: V čom sú také výnimočné?

0

Kešu orechy sú v prvom rade nutrične bohaté. Podobne ako iné orechy, tak i tieto radíme medzi dobré zdroje zdravých tukov. Obsahujú množstvo dôležitých nenasýtených mastných kyselín. Taktiež sú rastlinným zdrojom bielkovín a ukrývajú i vlákninu. Z vitamínov v nich môžeme nájsť mnohé z vitamínov skupiny B a tiež vitamíny…

Poznáte účinky chlorelly? Čo sa stane, keď ju začnete užívať?

0

Rod Chlorella predstavuje skupinu zelených sladkovodných jednobunkových rias. Spomenúť môžeme zástupcov s latinskými názvami Chlorella pyrenoidosa či Chlorella vulgaris. Tieto zelené riasy pritom našu planétu údajne obývajú už miliardy rokov, pričom nami objavené boli v 19. storočí. Vyskytujú sa bežne v sladkých vodách po celom svete, no ich najväčšími producentmi sú v súčasnosti ázijské krajiny. Chlorella totiž…