Miroslav Lajčák: Ak sa urobila chyba u nás, vyvodím dôsledky, ak nie, pýtať sa budem ja

Bratislava 2. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Na naše predsedníctvo sa môžeme pozrieť s pocitom spokojnosti a zadosťučinenia, uviedol minister Miroslav Lajčák

Slovensko odovzdalo začiatkom roka predsedníctvo v Rade Európskej únie (EÚ) Malte. Na otázky TASR o tom, či sa Slovensku podarilo naplniť predsednícke priority, o obvineniach poslanca Miroslava Beblavého, brexite, o poste generálneho tajomníka a predsedu Valného zhromaždenia OSN a o tom, čo možno očakávať od nového roka 2017 odpovedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák
Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák

 

Malta prevzala 1. januára od nás predsedníctvo v Rade EÚ. Ako hodnotíte to slovenské?

Na naše predsedníctvo sa môžeme pozrieť s pocitom spokojnosti a zadosťučinenia. Nehovorím to na základe nejakých subjektívnych hodnotení, ale na základe ohlasov, ktoré dostávame na každom kroku predovšetkým v zahraničí. Bolo bezchybné z organizačného a protokolárneho hľadiska, vysoko profesionálne a dobre sme si počínali aj politicky – to je hodnotenie nestranných pozorovateľov. Slovensko dokázalo, že je čestným sprostredkovateľom, že naozaj sme sa snažili posunúť európsku agendu dopredu všade tam, kde sa vieme dohodnúť. Myslím si, že priority sme nastavili dobre a ani dnes by sme na nich nič nemenili. Oceňuje sa to, že sme pôsobili ako naozajstní Európania, že sme boli dobre pripravení a že sme boli veľmi profesionálni. Slovensku to veľmi pomohlo, prestíž nás ako krajiny, prestíž našich diplomatov, predovšetkým v kruhoch EÚ, inštitúcií a tých, ktorí sledujú európsku politiku, vrátane médií, šla výrazne hore a navyše sme získali obrovské skúsenosti do budúcna.

 

Skúste nám však priblížiť, čo predsedníctvo dokázalo.

Predsedníctvo predstavuje desiatky rokovaní na ministerskej úrovni a stovky rokovaní na expertnej úrovni, ktoré viedli naši predstavitelia, ďalej ministerské rady, vystúpenia alebo hearingy v Európskom parlamente (EP), všetko je to skúška ohňom. Ale zároveň chcem povedať aj to, že sme mali viac ako 300 podujatí po celom svete zhruba v 35 krajinách a rovnako tak, že sme prostredníctvom našej dotačnej schémy a záštity predsedníctva podporili zhruba 300 podujatí po celom Slovensku. Som rád, že sa do predsedníctva zapojili naozaj všetky kraje. Mali sme ambíciu, aby to bolo celonárodné vlastníctvo, aby si celý štát bol toho vedomý. Aspoň čiastočne sa nám to podarilo naplniť. Bola to úžasná skúsenosť, nepodcenili sme nič, štyri roky sme sa poctivo pripravovali a môžem povedať, že tá príprava sa vydarila.

 

Už na začiatku predsedníctva premiér Robert Fico deklaroval, že jednou z priorít je priblíženie predsedníctva k občanom. Čo reálne Slovensko urobilo pre nich?

Najviditeľnejším výsledkom predsedníctva, ktorý prekonal aj samotných šesť mesiacov, je bratislavský summit a bratislavský proces, ten bol o občanoch. Bol o tom, či dokážeme ponúknuť novú víziu EÚ pre našich občanov. Debata ukázala, že lídri vo formáte 27 bez Veľkej Británie si uvedomujú, že musíme hovoriť o bezpečnosti, o zamestnanosti, že musíme riešiť otázky migrácie, že musíme lepšie komunikovať s našimi občanmi. A ten proces žije a bude žiť ďalej.

 

A niečo, čo by mohli Slováci pocítiť v bežnom živote?

Našich občanov sa určite týka to, že sme urobili výrazný posun k odstráneniu roamingu, už je vlastne rozhodnuté, že žiadny roaming sa už na území EÚ nebude uplatňovať. Ďalej tzv. geografický blocking, to znamená, že vo virtuálnom priestore nebola voľná sloboda pohybu dát, niektoré služby si nemôžete objednať zo Slovenska, ale môžete si ich objednať napríklad z Rakúska. Aj v tejto oblasti sme prakticky prispeli k tomu, že tieto obmedzenia sa zrušia. Ale vyjednali sme aj rozpočet na budúci rok, ktorý bude flexibilný a je zvýšený práve v oblastiach, ktoré sú dôležité pre našich občanov, ako je podpora zamestnanosti a hospodárskeho rastu. Takto by som mohol pokračovať, tie témy sú veľmi konkrétne a ľudia pocítia ich pozitívny efekt.

 

Faktom je, že hodnotenie predsedníctva z hľadiska administratívy je pozitívne, avšak kritika zaznieva v oblasti migrácie. Napríklad europoslanec Ivan Štefanec považuje túto oblasť za zlyhanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka. K názoru, že v tejto oblasti sa nepodarili očakávané pokroky sa priklonili viacerí.

Zásadným spôsobom sa nestotožňujem s takýmto hodnotením a myslím si, že to je trochu diagnóza, že keď som opozičný poslanec, tak môj stranícky záujem je dôležitejší ako záujem štátu. Migračná téma je ťažká, zložitá a náročná. Jednoznačným úspechom nášho predsedníctva je, že 6. októbra začala fungovať Európska pohraničná a pobrežná stráž. Dnes je tam 1500 ľudí, dôstojníkov pripravených na dodatočné nasadenie. Je to jeden z dôležitých elementov ochrany vonkajších hraníc. Rozbehli sme tému, ktorú sme označili ako efektívna solidarita. To znamená udržateľnejšiu a funkčnejšiu alternatívu oproti tomu, čo sa nám Únia snažila nanútiť minulý rok – mechanické prerozdeľovanie migrantov na základe kvót, o ktorom sme od začiatku hovorili, že to nie je správne a nie je to ani funkčné. Prišli sme s konceptom, ktorý hovorí po prvé, že je to spoločný problém a všetci sa musíme podieľať na jeho riešení, ale po druhé, urobme to tak, aby každá krajina prispela spôsobom, ktorý je pre ňu najefektívnejší. Hovoriť o zlyhaní je buď zarážajúca nevedomosť, alebo hrubé zavádzanie. Naši partneri hodnotia naozaj vysoko aj to, že v oblasti migrácie, kde naša pozícia bola iná než vo viacerých iných krajinách EÚ, sme zohrávali konštruktívnu úlohu čestného sprostredkovateľa.

 

EÚ je v súčasnosti v kríze, resp. prekonáva viacero kríz, akým spôsobom by sa mali riešiť?

V prvom rade s rozvahou a spoločným úsilím celej Únie, všetkých jej členov. Uvediem príklad – britské hlasovanie pred začiatkom nášho predsedníctva mohlo spôsobiť efekt, že by sme všetky naše prípravy mohli odhodiť do koša. Ale postavili sme sa tomu čelom, navrhli sme stretnutie lídrov 27 mimo Bruselu, v našom hlavnom meste, a to je veľmi vysoko kvitované.

 

Nemyslíte si, že v súvislosti s okrúhlym výročím Rímskych zmlúv v marci 2017 sa nastolí i otázka otvárania zmlúv v rámci EÚ?

V Bratislave sme naštartovali bratislavský proces, ktorý by mal vyvrcholiť v marci v Ríme pri príležitosti osláv podpisu 60. výročia Rímskych dohôd. Zmyslom celého toho je naozaj ponúknuť novú Úniu – lepšiu a bližšiu k občanovi. V Bratislave sa načrtla vízia a kým prídeme do Ríma, bude ešte medzitým zastávka vo Valette na Malte. Kým prídeme do Ríma, mali by sme z tej vízie urobiť konkrétne opatrenia. V súčasnosti nie je vhodný čas na otváranie zmlúv a aj krajiny, ktoré to nevylučujú alebo pripúšťajú – ako napríklad Poľsko – tiež hovoria, že nie teraz. Dostali by sme sa do úplne inej diskusie. To, čo chceme a potrebujeme urobiť, sa dá urobiť aj bez otvárania zmlúv. A myslím si, že otvorenie zmlúv by zase znamenalo inštitucionálnu debatu, ktorej by občania teraz nerozumeli. To je presný opak toho, čo Únia a naši občania potrebujú. Očakávame, že EÚ v Ríme predstaví konkrétne politiky, ktoré budú zamerané na riešenie problémov, ktorými žijú naši občania, a to je strata pocitu bezpečia, ekonomického blahobytu a istoty ich zamestnania, kredibilné riešenie otázky migrácie a, samozrejme, ďaleko lepšia komunikácia medzi európskymi inštitúciami a európskymi občanmi.

 

O demokratickom deficite sa už hovorí veľmi dlho. Myslíte si, že sa nám prostredníctvom predsedníctva podarilo priblížiť EÚ k občanovi?

Bol to jeden z leitmotívov nášho predsedníctva, to znamená občan na prvom mieste a EÚ pre občanov. Snažili sme sa hovoriť jazykom zrozumiteľným pre občanov, snažili sme sa vysvetľovať, že to, čo robíme, sa týka našich občanov, že to nie je nejaké akademické cvičenie v Európskom parlamente alebo v bruselských inštitúciách. Zdôrazňovali sme na všetkých fórach, že pokiaľ nemáme za sebou podporu občanov, tak vlastne to, čo robíme, nerobíme dobre. Osobne verím tomu, že za tých šesť mesiacov sme Úniu priblížili občanom.

 

Predsedníctvo poznačila i kauza. Obe strany už k nej vyjadrili svoj názor. Začiatkom decembra sa na ministerstve uskutočnil poslanecký prieskum, poslanci si vyžiadali dokumenty, za ktoré nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý kritizoval vaše ministerstvo, keďže ste ich podľa neho všetky nedoručili.

V prvom rade, tu nie je žiadna kauza. Sú tu pochybnosti, ktoré vyslovila v blogu bývalá zamestnankyňa. To, že sa to nafúklo spôsobom prekračujúcim všetky hranice zdravého rozumu, mňa osobne veľmi sklamalo a zarmútilo. Hlavne, ak to bol zámer, tak sa podaril, prekryť všetko to dobré, čo sa počas predsedníctva podarilo urobiť. A ako keby celé naše predsedníctvo bolo len o jednom blogu alebo o subjektívnom pocite bývalej pracovníčky. Ja som od začiatku hovoril, že nikomu nezáleží na čistom vysvedčení nášho predsedníctva, na transparentnosti všetkých procesov viac ako mne. Ale na to, sú v tomto štáte inštitúcie. O tom, či sa niekto dopustil nejakého prešľapu a, nedajbože, porušenia zákonov predsa nerozhodujú ani sociálne siete, ani médiá. O tom rozhodujú inštitúcie a my sme tie inštitúcie požiadali, aby konali. A tie inštitúcie konajú. Chcel by som vyzvať všetkých, aby sa zdržali týchto ťažkých slov, aby sa nám tu inžinieri alebo ľudia bez právnického vzdelania nevyjadrovali na odborné právnické témy pred kamerami, pretože právnické debaty patria právnikom a nemala by sa na nich stavať politická kampaň. Určite sa po novom roku k tejto téme vrátime, pretože, ako som povedal, ja s vysvedčením predsedníctva pred občanov predstúpim. A ak sa urobila chyba na našej strane, vyvodím dôsledky, ak sa neurobila chyba, budem sa pýtať ja.

 

Teda stojíte si za tým, že všetky dokumenty, ktoré ste mali odovzdať, ste aj odovzdali a poslanec Beblavý vaše ministerstvo obviňuje neprávom?

Všetko to, čo ako štátna inštitúcia, ktorá môže konať v medziach zákona, teda toho, čo nám zákon dovoľoval, sme odovzdali.

 

Tento rok ste kandidovali na post generálneho tajomníka OSN, ako ste prijali výsledky voľby? Nie je vám ľúto, že ste sa ním nakoniec nestali?

Nie je mi to ľúto, pretože v živote je nakoniec vždy všetko tak, ako má byť. Pre mňa to bola úžasná skúsenosť, vynikajúca možnosť zviditeľniť Slovensko aj v takých častiach našej planéty, kde sa o nás veľa nevie. Cítim a dostávam spätnú väzbu, ako veľmi to pomohlo prestíži Slovenska a renomé slovenskej diplomacie. Skončiť na prvom mieste našej regionálnej skupiny, o ktorej sa od začiatku hovorilo, že by mala obsadiť túto pozíciu, naozaj nie je dôvod, aby bol človek rozčarovaný, práve naopak. To, že bola objednávka nakoniec iným smerom, ako sa od začiatku hovorilo, teda, že Východoeurópan, alebo žena, alebo optimálne oboje, to už je rozhodnutie, ktoré my nevieme ovplyvniť. Keď sa však na to pozerám spätne, tak to bola jednoznačne pozitívna skúsenosť a som rád, že som bol toho účastníkom.

 

Momentálne vás čaká iný post v OSN, post predsedu Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Čo bude táto vaša nová funkcia obsahovať?

Predseda Valného zhromaždenia je protokolárne najvyššia funkcia v celej hierarchii OSN, čiže protokolárne je nad generálnym tajomníkom OSN. Je to funkcia, ktorá sa vykonáva po obdobie jedného roka od septembra do septembra, funkcia, pri ktorej sa princíp rotácie regionálnych skupín dodržiava veľmi striktne. V OSN je päť regionálnych skupín, my patríme do tzv. východoeurópskej skupiny, teda každý piaty rok máme ako skupina právo obsadiť túto pozíciu. Obrazne povedané, keďže je v OSN 193 krajín, možnosť obsadiť túto funkciu máte raz za 193 rokov. Nielen Slovenská republika, ale ani Československo nikdy túto pozíciu predsedu Valného zhromaždenia neobsadili. Bude to pre nás úplne prvá skúsenosť. My sme prejavili záujem o obsadenie tejto pozície v roku 2003 a v tejto chvíli som vlastne jediným a schváleným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny.

 

A teda čo bude náplňou vášho nového postu?

Dalo by sa to prirovnať tak trochu k pozícii predsedu parlamentu s tým, že namiesto poslancov máte predstaviteľov všetkých členských krajín OSN, ktorých je 193. Valné zhromaždenie je orgán OSN, ktorý má najviac členov. Úlohou predsedu je viesť zasadnutia, prichádzať s témami, organizovať tematické debaty, riešiť problémy a eventuálne pokiaľ je Bezpečnostná rada OSN zablokovaná, tak preniesť aj rokovania Bezpečnostnej rady do Valného zhromaždenia OSN. Ako jeden z vrcholných predstaviteľov zastupuje OSN na podujatiach po celom svete.

 

Túto funkciu budete vykonávať popri ministerskej. Dá sa to vôbec skĺbiť?

Keby sa to nedalo skĺbiť, tak by sme do toho v tejto kompozícii nešli. Ja som o tom hovoril aj s predsedom vlády aj s prezidentom a obaja ma požiadali, aby som sa tejto funkcie ujal. Pretože faktom je, že túto pozíciu by mala zastávať medzinárodne uznávaná a rešpektovaná osobnosť. Skĺbiť sa to dá v tom, že pracovný nápor spojený s výkonom funkcie predsedu Valného zhromaždenia nie je rovnomerne rozložený počas celého roka. Sú obdobia, ktoré sú vypäté – najmä keď prebieha Valné zhromaždenie alebo pred koncom roka. Naopak sú obdobia, keď je v New Yorku viac voľného času. Dnes žijeme v dobe internetu, mailovej komunikácie, čo uľahčuje komunikáciu. Aj v tomto roku som strávil určite viac ako pol roka na cestách v zahraničí a ministerstvo som efektívne riadil práve vďaka komunikačným technológiám. Do septembra si nastavím mechanizmy tak, aby ministerstvo v žiadnom prípade neutrpelo, lebo to je prvá vec, ktorú by som nechcel. Bude to náročnejšie pre mňa, ale mám skúsený tím profesionálov, dvoch štátnych tajomníkov, takže nemám žiadne pochybnosti o tom, že sa to zvládne. Nie som ani prvý a zďaleka ani posledný minister zahraničných vecí, ktorý túto funkciu vykonával popri funkcii ministra.

 

Vy ste sa aj predtým, ako ste sa stali ministrom zahraničných vecí, angažovali v zahraničí predovšetkým v európskej politike, teraz sa tam svojím spôsobom opäť vraciate. Keď sa vám ukončí funkcia ministra, chcete zotrvať v domácej politike, alebo vás viac láka tá zahraničná?

Veľakrát som už povedal, že sa cítim v prvom rade diplomatom a že ma zahraničná politika napĺňa. Politikom som preto, lebo ako minister, nemôžem byť mimo politiky, ale naďalej je mojou prioritou a srdcovou záležitosťou zahraničná politika. Zároveň som povedal aj to, že slúžiť svojej vlasti, pracovať pre Slovensko je pre mňa veľká česť a veľké vyznamenanie a keď som dostal takúto ponuku, tak som ju vždy prijal a na tomto stanovisku sa nič v tejto chvíli nemení. Mám svoju prácu, ktorú si vážim a ktorú vykonávam rád, to znamená súčasnú prácu ministra zahraničných vecí.

 

Veľkou témou budúceho roka bude aj brexit. Myslíte si, že je ešte zvrátiteľný? Napríklad Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike sa vyjadril, že by bol rád, ak by sa ešte zvrátil.

V tejto chvíli platí to, že premiérka Mayová oznámila, že najneskôr v marci budúceho roka článok 50 Lisabonskej zmluvy bude oficiálne aktivovaný. Všetko ostatné sú dohady. Oficiálne vyhlásenie premiérky Veľkej Británie je jasné. Znamená, že proces rokovaní sa rozbehne. A preto je aj prirodzené, že štáty vo formáte 27 sa musia na tie rokovania pripravovať. Na tom nie je nič protibritské, to bolo ich rozhodnutie, že odchádzajú. Tak, ako sa oni pripravujú, tak sa musíme pripraviť aj my. Je logické, že veci, ktoré sa týkajú rokovania s Britániou a vývoja EÚ po jej odchode, musia prebiehať vo formáte 27. Tam nevidím dôvod, aby to ktokoľvek nejako spochybňoval alebo sa znepokojoval. Proces bude mimoriadne náročný, hlavný vyjednávač Michel Barnier má pocit, že začneme v marci 2017 a do októbra 2018 by sme mali dokončiť rokovania, aby zostalo ešte zhruba pol roka na ratifikáciu dohôd. To bude znamenať naozaj každodennú, doslova veľmi intenzívnu prácu. Ale ešte raz, vôľu britských občanov, aj keď neradi, musíme brať na vedomie a musíme ju rešpektovať. Do nejakých špekulácií sa teraz nechcem púšťať, ale jeden bod chcem zdôrazniť, a to je potreba jednoty európskej 27. Vieme, že Únia často hovorí viac než jedným hlasom, a že sú členské krajiny a lídri, ktorí sa radi vymedzujú voči pozícii EÚ napriek tomu, že sú súčasťou tej pozície. V danom prípade by to bolo veľmi nešťastné a veľmi škodlivé pre EÚ.

 

Nezdá sa vám, že sa pozícia Vyšehradskej štvorky (V4) v poslednom čase v rámci EÚ akoby posilnila?

V4 má svoje meno, renomé, náš hlas je počuť a všade tam, kde máme rovnakú pozíciu, nás to robí individuálne ďaleko silnejšími. V4, to sú krajiny, ktoré majú za sebou úspešnú transformáciu, prišli do EÚ ako sebavedomí členovia, ani jeden z problémov, ktorým EÚ čelí nevznikol v krajinách V4. Nespôsobili sme ani jednu z kríz, ktorými EÚ prechádza, to znamená, nie sme v pozícii, aby sme sa potrebovali niekde ospravedlňovať. Sme dôslednými zástancami politiky rozširovania EÚ, pretože sme presvedčení, že tak, ako perspektíva členstva pomohla našim spoločnostiam, tak pomôže aj krajinám západného Balkánu. Zároveň sú aj veci, kde máme odlišné názory. Napríklad, pokiaľ ide o sankcie voči Rusku, hlasujeme rovnako, ale vo vyjadreniach jednotlivých lídrov je cítiť odlišnosti. Vo všeobecnosti postoj k EÚ je niekde pozitívnejší, niekde kritickejší, ale vravím, netreba z toho robiť žiadnu drámu, je to normálne. V4 sa prejavila výrazne v súvislosti s migráciou, a aj sme si za to schytali minulý rok svoje, ale vývoj dáva stále viac za pravdu nám a potvrdzuje, že argumenty, ktoré sme uvádzali minulý rok, jednoducho ich život potvrdil vrátane toho, že schéma mechanického prerozdeľovania nie je životaschopná, nefunguje, a to už je 15 mesiacov z dvojročného obdobia, na ktoré bola stanovená. V4 je veľmi cenný nástroj pre každú z vlád a pomáha nám naozaj aj v tom, aby ten náš národný hlas bolo počuť silnejšie.

 

Čo očakávate od roku 2017, možno aj z hľadiska EÚ? Na čo by sme sa mali pripraviť, ktoré témy budú hlavné?

Ako ukázali i udalosti nedávnych dní a týždňov v Berlíne či v Ankare, rok 2017 nebude ľahší rok. Téma bezpečnosti, boja proti terorizmu bude jedna z prominentných tém. Téma migrácie je stále prítomná, musíme jej nejakým spôsobom čeliť. Nastúpi nová americká administratíva, je tu veľa očakávaní a signálov, ale po 20. januári to bude realita. Bude potrebné si s ňou nastaviť vzťahy, rozbehnú sa rokovania s Britániou o odchode, čo je opäť dôvod, aby EÚ bola jednotná a aby ukázala, že má spoločnú víziu. Vonkajšie prostredie, v ktorom žijeme a v ktorom sa nachádzame, v ktorom pôsobíme, je čoraz zložitejšie. A preto by som si prial, aby sme si to naše vnútorné prostredie nerobili zložitejším, než je nevyhnutné, pretože žijeme v demokratickom štáte. Demokracia má len dve alternatívy, a to je diktatúra alebo anarchia. A ja si myslím, že by sme si mali viac vážiť demokratické princípy, vďaka ktorým existujeme a vďaka ktorým prekvitajú demokratické inštitúcie. Aby sme mohli byť v zložitom medzinárodnom prostredí ako štát úspešní, je potrebné, aby sme boli doma jednotnejší.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Jozef Kuciak reaguje na Matovičove výroky: „Už toho bolo dosť, pán premiér“

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) nedávno spomenul zabitého novinára Jána Kuciaka. Nepriamo naznačil, že za jeho život môže aj kolaps Radičovej vlády. Brat novinára Jána Kuciaka sa rozhodol reagovať Premiér komentoval pád Radičovej vlády a vyhlásil, že na Slovensku „zomrel novinár , lebo si…

Arcibiskup Cyril Vasiľ pozýva k modlitbe parastasu za obete Covid-19

0 icon

Košice 3. marca 2021 (HSP/TSKE/Foto:TSKE)   Obdobie Veľkého pôstu je aj časom intenzívnej modlitby. Počas týchto týždňov Cirkev osobitne zasvätila niekoľko sobôt modlitbe za tých, ktorí nás už predišli do večnosti. Tieto soboty sa nazývajú "Zádušné" V predvečer tretej zádušnej soboty, v piatok 5. marca 2021 o 20:00, pozýva arcibiskup…

V Paríži sa má v roku 2027 otvoriť múzeum a pamätník obetí terorizmu

0 icon

Paríž 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   Vo francúzskej metropole Paríž má v roku 2027 vzniknúť pamätník a múzeum obetí terorizmu. Pre agentúru AFP to v utorok uviedol vedúci plánovaného projektu Henry Rousso Pamätné miesto, ktoré bude zároveň múzeom, bude podľa Roussoa reprezentovať odolnosť a odpor Francúzov. Má mať "dvojaké…

Našou úlohou je vyplácať dotácie, nie robiť rozhodcu medzi nájomcom a prenajímateľom

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Rezort hospodárstva pokračuje v efektívnom poskytovaní dotácií na nájomné. V rámci prvej a druhej vlny už ministerstvo vyplatilo 30 825 žiadostí v celkovej sume 56,8 milióna eur. Vzhľadom na niektoré medializované informácie MH SR zdôrazňuje, že jeho úlohou je predovšetkým čo najrýchlejšie vyplácať…

Ortopedickí technici sa obrátili na súd pre nekonštruktívne konanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Poskytovatelia lekárenskej zdravotnej starostlivosti v segmente ortopedických pomôcok na mieru, zastupovaní Slovenskou komorou ortopedických technikov (SKOrT), hromadne podali žaloby na štátnu zdravotnú poisťovňu (VšZP) Žiadajú súd, aby nariadil neodkladné opatrenie, pretože SKOrT a VšZP už od septembra minulého roka nedospeli k dohode o podmienkach…

Oficiálny štart Konferencie o budúcnosti Európy sa očakáva 9. mája

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Za predpokladu priaznivej epidemickej situácie sa oficiálny štart Konferencie o budúcnosti Európy očakáva formálnym podujatím v sídle Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu. Jeho začiatok by mal byť na deň Európy, teda 9. mája 2021 Konferencia bude príležitosťou pre diagnostiku aktuálneho stavu Európskej únie (EÚ),…

Slovensko by malo na obranu v roku 2021 minúť takmer 1,7 miliardy eur

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Slovensko by malo v roku 2021 na obranu minúť 1 676 855 709 eur, čo predstavuje 1,75 percenta HDP. Oproti minulému roku je to pokles o viac ako 100 miliónov eur. Vyplýva to z Národného plánu vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štrukturovanej spolupráci…

Lesy a lesné druhy sú v centre mnohých svetových kríz

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Lesy a lesné druhy rastlín a živočíchov sú v centre mnohých svetových kríz. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal Michal Cákoci z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Podľa Budaja je s lesmi spojená…

Dôležitý článok akcie Sputnik V, Jaroslav Naď, prelomil mlčanie. „Ivan sa pomýlil,“ reaguje na Korčokovu kritiku

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Mnohí už pár dní netrpezlivo čakali na to, ako sa ku dovozu ruskej očkovacej látky Sputnik V na Slovensko postaví súčasný minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý pred nástupom do politiky pracoval v proamerických mimovládkach a prezentoval často rusfóbne názory. Nakoniec však…

Matovič nedovolí akúkoľvek diskrimináciu našich občanov Bruselom. Bude vetovať vakcinačné pasy?

0 icon

Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR, Screenshot/ec.europa.eu)   Údajne hrozí, že Európska komisia neuzná Sputnik pre vydanie vakcinačných pasov. Premiér reagoval, ako ináč, vo svojom FB statuse: "Osobne nedovolím, aby boli naši ľudia akokoľvek v rámci EÚ diskriminovaní". Ak to myslí doslova, mal by vetovať vakcinačné pasy Európska komisia…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Kohút

Diplomatický idiotizmus EÚ vo vzťahu k Rusku. Prečo Rusko ohrozuje EÚ. Sputnik V.

0icon

Západné mocenské  „špičky“ boli zvyknuté, že si môžu voči Rusku dovoľovať čokoľvek, organizovať prevraty a provokácie pod falošnou zástavou (Ukrajina, Skripaľovci, Bielorusko, Náhorný Karabach, Navaľnyj, ....), priamo zasahovať do vnútorných záležitostí organizovaním protivládnych protestov, cítiac, že v ruskej vlastizradnej oligarchii a nimi štedro dotovanej piatej kolóny majú oporu, cez ktorú môžu…

Boris Mesár

Matovičova fašistická chunta používa proti obyvateľstvu psychologickú metódu vypracovanú na vypočúvanie vojnových zajatcov

0icon

David Icke - Dnešní život každého z nás je podriaďovaný vplyvom akéhosi  vírusu, ktorý ešte nikto nevidel, nikto neizoloval, hovorí David Icke. Je to v skutočnosti akási minulosť, do ktorej sme sa všetci chytili a kvôli nej nevidíme skutočnosť. Z tejto pasci sledujeme ,,ako vlády robia všetko pre to", aby zastavili…

Ivan Štubňa

Minister zahraničných vecí by mal okamžite odstúpiť

0icon

Na dnešnej tlačovej besede na TA3 povedal minister zahraničných vecí SR, že: ak sa niekto dá zaočkovať vakcínou Sputnik V, nedostane sa ku covid pasu, ktorá BUDE JEHO PRIEPUSTKOU z územia Slovenskej republiky. Inými slovami, kto sa nedá zaočkovať vôbec, bude mu odopreté právo na slobodu pohybu v zmysle čl.…

Ivan Lehotský st.

Pán Valášek, bravóóó!

0icon

Určite je nás aspoň milión, ktorí sme s veľkým porozumením prijali vaše rozhodnutie vzdať sa funkcie predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. Mali ste to však doviesť do konca a odísť aj z parlamentu. Ak s počínaním Matoviča nesúhlasíte, to znamená, že ste sa rozišli názorovo s hlavnou vládnou…

Marián Tkáč

Igor, a čo keď nás zato ako pricucnuté sirôtky vykopnú z EÚ?

0icon

Zľakol som sa, bola to po celoplošnom testovaní skutočná atómová bomba. Na košickom letisku pristálo lietadlo s ruskou vakcínou Sputnik V, a pred zadkom lietadla – Matovič! A Marek a Paľo Jarčuška! Zľakol som sa: veď, veď... ktovie, či z Ruska nám neposlali otravu na potkany... No nech za mňa hovoria iní. Ivan Korčok:…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

0 icon

Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

Y2K: Najväčší podvod v dejinách? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou a zároveň záverečnou časťou článku s názvom Y2K - najväčší podvod v dejinách? Tí, ktorí čítali prvú časť tohto podvodu, kvôli ktorému štáty v roku investovali 1999 investovali odhadom až 308 miliárd amerických dolárov, už vedia, že išlo o softvérový problém. Pozrite sa spoločne s nami na nešťastnú noc. So zatajeným dychom odrátavame údery…

Ako si zločinec vyberá obeť a čo robiť, aby si sa ňou nestal?

0 icon

Zločinec potrebuje iba 7 sekúnd, aby si vybral svoju potenciálnu obeť. Počas tohto obdobia posúdi osobu, ktorá kráča smerom k nemu a vyhodnotí všetky možné riziká. Nie každá osoba sa stane obeťou. Poďme zistiť, aký je rozdiel medzi ľuďmi, ktorých zločinci neohrozia a tými, ktorí sa stanú ich cieľom. Ktorým veciam teda kriminálnici…

Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

0 icon

Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

0 icon

Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

Vo svete IT

Téma UFO opäť raz zapĺňa plátky médií. Tentokrát o neznámom objekte hovorí posádka komerčného letu

0 icon

Fenomén UFO (Unidentified Flying Object – neidentifikovaný lietajúci objekt) opäť raz zapĺňa plátky viacerých médií. Dôvodom je, že piloti letu spoločnosti American Airlines č. 2292 z 21.2.2021 približne vo výške 10-kilometrov nad morom na ceste z do Phoenixu z Cincinnati na oblohe zaevidovala objekt neznámeho pôvodu, ktorý bol dlhého valcovitého…

Akčná kamera so 4K rozlíšením a vodotesnosťou do 30 metrov za takúto nízku cenu sa jednoducho neodmieta

0 icon

Kúpa akčnej kamery už nie je roky tak drahou záležitosťou, ako tomu bolo v minulosti. Veľká časť výrobca už roky prináša na trh viacero zaujímavých akčných kamier, ktoré častokrát disponujú špecifikáciami a technológiami, ako nájdeme pri násobne drahších značkových modeloch. Na bežné zábery zo zimnej či letnej dovolenky však bohate…

Vedci vytvorili v laboratóriu čiernu dieru, aby si overili Hawkingove teórie. Podarilo sa?

0 icon

V roku 1974 fyzik Stephen Hawking tvrdil, že čierne diery nie sú čierno-čiernymi gravitačnými monštrami, aké si v tej dobe vedci predstavovali. V určitých prípadoch môžu vyžarovať svetlo, ktoré sa dnes nazýva Hawkingovo žiarenie, píše portál Live Science. Lenže Hawkingovo žiarenie je veľmi slabé a doteraz nebolo v prípade čiernych…

Objavili sme v roku 2019 čiernu dieru strednej hmotnosti, alebo niečo úplne iné? Záhadný prípad dostáva nové vysvetlenie

0 icon

V máji 2019 pozorovali observatóriá LIGO a Virgo, ktoré sa špecializujú na detekciu gravitačných vĺn zlúčenie dvoch čiernych dier. Jedna mala hmotnosť 85-Sĺnk a tá druhá 66-Sĺnk. Udalosť nazvali GW190521 a doteraz ide o jedno z najväčších zlúčení, aké sme mohli pozorovať, píše portál Universe today. Výsledkom bola čierna diera,…

Ako môžete zistiť, ktoré Android aplikácie neprimerane zaťažujú batériu vášho smartfónu?

0 icon

V prípade, ak máte pocit, že vaša batéria smartfónu „nestíha“ to, čo by mala, tak to nemusí byť hneď dôvod na jej výmenu. Dôvodom je, že batéria sama o sebe nemusí byť automaticky opotrebovanou, ale niektoré aplikácie môžu neprimerane využívať energiu. Môžu napríklad bežať na pozadí bez toho, aby dochádzalo…

Armádny Magazín

Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

0 icon

Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – \"Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane\", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   \"Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto tec

Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

0 icon

USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomat

Duterte tvrdo Američanom: "Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín"

0 icon

Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší doh

Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

0 icon

Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci na

V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

0 icon

USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je 

Svetlo sveta

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali